Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-LP1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-LP1"

Transcriptie

1 Nederlandse Bijlage behorende bij studie protocol EuroNet-PHL-LP1 First international Inter-Group Study for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents Versie 1, oktober 2010 METC toestemming, Implementatiedatum,

2 This DCOG protocol is for research purposes only, and should not be copied, redistributed or used for any other purpose. The procedures in this DCOG protocol are intended only for use by pediatric oncologists in a carefully structured setting and following approval by a competent research ethics committee. They may not prove to be more effective than standard treatment. The investigator responsible as mentioned in the Protocol should be consulted first before using or attempting any procedure as described in this DCOG protocol unless this procedure is already part of the standard treatment. Leden Ziektecommissie Maligne Lymfomen Dhr. Dr. A. Beishuizen, voorzitter Dhr. Dr. J.L.C.M. Loeffen Dhr. Dr. J. Zsiros Mw. Dr. J.G. de Ridder-Sluiter Mw. Dr. V. de Haas Leden Protocolcommissie M. Hodgkin Dhr. Dr. A. Beishuizen, voorzitter Mw. Dr. L.M. Ball Dhr. Dr. H. van den Berg Mw. Dr. M.C.A Bruin Dhr. Dr. J.L.C.M. Loeffen Mw. Dr. A.M. Smets Mw. Dr. W.V. Dolsma Mw. Drs. M. van Mierlo (trialbureau) Mw. Drs. A.M.J. Reedijk (trialbureau) Toehoorder Mw. L. Haveman Contactgegevens Protocolvoorzitter Dhr. Dr. A. Beishuizen, kinderoncoloog- hematoloog Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Rotterdam Tel.:

3 Raad van Toezicht SKION Prof.dr. R. Pieters, voorzitter Dr. M.B. Bierings Prof. Dr. H.N. Caron Prof. Dr. R.M. Egeler Prof. Dr. P.M. Hoogerbrugge Prof. Dr. W.A. Kamps, tot Dr. E.S.J.M. de Bont, vanaf Prof. Dr. G.J.L. Kaspers Raad van Bestuur SKION Dr. J.G. de Ridder-Sluiter Laboratorium Dr. V. de Haas, hoofd laboratorium Dr. E. Sonneveld, plaatsvervangend hoofd laboratorium Trialbureau Drs. J.A. Lieverst, hoofd trialbureau Drs. M. van Mierlo, trialmanager Drs. A.M.J. Reedijk, trialmanager

4 Inhoud Nederlandse Bijlage Pagina 1. Nederlandse samenvatting 5 2. Advies van Taak- en disciplinegroepen 2.1 Disciplinegroep Medische Beeldvorming Taakgroep Supportive Care Taakgroep Late Effecten Diagnostiek SKION laboratorium Centrale pathologische review 4.1 Logistiek centrale pathologische review Shipping form PA review Logistiek Trialbureau 5.1 Datamanagement SAE s Monitoring 16 Inhoudsopgave

5 1. Nederlandse samenvatting Het nodulaire lymfocytenrijke Hodgkin lymfoom (nlphl), of nodulair paragranuloom is een zeldzamere (10-15%) vorm van het Hodgkin lymfoom. Het nlphl wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van lymfocyten en histiocyten. Reed-Sternberg cellen worden zelden waargenomen. De lymfocyten en histiocyten zijn negatief voor de immunologische markers CD15, CD30, maar positief voor CD20, CD79a en EMA (epithelial membrane antigen). Het nlphl wordt voornamelijk bij mannen gevonden (3:1) en patiënten presenteren zich met perifere lymfklier zwellingen, meestal gelokaliseerd in de hals, zonder B-symptomen. De prognose van het nlphl is goed door de langzame groei van de tumor en de milde uitgebreidheid waarin de ziekte wordt aangetroffen. In het verleden werden nlphl patiënten behandeld met standaard Hodgkin lymfoom protocollen, waarbij naast chemotherapie ook radiotherapie werd gegeven. Meer recent zijn patiënten behandeld met alleen chemotherapie of radiotherapie. De overleving (OS) blijkt ~85-100%, met een ziekte vrije overleving (EFS) van 80-95%. Het EuroNet-PHL is een Europees samenwerkingsverband dat als doel heeft via het LP1 protocol alle nlphl uniform te behandelen volgens de huidige inzichten. Door het benigne karakter en milde uitgebreidheid van de tumor (voornamelijk stadium IA en IIA) en doordat nlphl voornamelijk lokaal recidiveert in een vergelijkbaar stadium kan totale verwijdering van het lymfoom voldoende zijn. Dit voorkomt vooral bij kinderen nadelige bijwerkingen op vroege en lange termijn. De huidige Hodgkin lymfoom behandeling is te intensief met teveel bijwerkingen voor het nlphl. Kinderen met een nlphl lijken daarom ideale kandidaten om met milde chemotherapie behandeld en genezen te worden In kleinere studies zijn de strategieën zoals verwoord in dit protocol onderzocht met goede overlevingscijfers. Chirurgie alleen (compleet) gaf een EFS van ~70% in 51 kinderen met een nlphl stadium IA en IIA. Drie kuren chemotherapie, bestaande uit cyclofosfamide, vinblastine en prednison, resulteerde in een EFS van 90% en OS van 100%. In het EuroNet-PHL-LP1 protocol zal de FDG-PET scan gebruikt worden om respons metingen te doen na drie chemotherapie kuren. Het doel van de studie is om kinderen met nlphl te behandelen met alleen een operatie na complete resectie van het lymfoom bij een stadium IA. Tevens wordt laagintensieve chemotherapie gegeven aan kinderen met nlphl bij incomplete resectie van het lymfoom bij een stadium IA of bij een stadium IIA. Als er sprake is van B-symptomen en/ of hoger stadium van de ziekte (vanaf III) zal het EuroNet- PHL-C1 protocol gevolgd kunnen worden. Contactpersoon Dr. A. Beishuizen, kinderarts-oncoloog, ErasmusMC/ Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam Nederlandse samenvatting 5 Auteur A. Beishuizen, augustus 2010

6 2.1. Advies Disciplinegroep Medische beeldvorming De voor de beeldvormende techniek relevante informatie in dit protocol: - pp19-22, met betrekking tot doelstelling en studie opzet - pp 34-51, met betrekking tot de beeldvorming, classificatie en responsbepaling - pp 60-62, met betrekking tot follow-up en FDG-PET timing Advies Beeldvorming Gezien de duur van het standaard MRI protocol en lopende imaging studies stel ik voor de Nederlandse situatie het volgende voor: o Stagering: aangezien PET vereist is bij initiële stagering, PET in combinatie met diagnostische CT bij stagering (indien PET-CT beschikbaar, anders FDG-PET alone + MRI waarschijnlijk beste optie qua stralenbelasting), aangevuld met Whole Body(WB)-MRI/DWIBS (evt. beperkt tot traject schedelbasis t/m liesregio) o Evaluatie respons: WB-MRI/DWIBS en zo nodig gericht CT/Echo van aangedane sites, PET/CT low dose. o Follow-up: schema studie volgen (geeft al vrijheid aan invulling). Indien PET nodig (bij bewezen recidief) high-dose / low dose afhankelijk van eerdere beeldvorming en met het oog op stralenbelasting. Stagering en respons evaluatie Cheson criteria aanhouden Definiëring maximaal aantal target laesies. Advies DG Medische Beeldvorming 6 R.A.J. Nievelstein, W.J.G. Oyen, A.H. Brouwers, J.A. Adam, A.M.J.B. Smets 10 augustus 2009/ juli 2010

7 2.2 Taakgroep Supportive Care Basisprotocol ondersteunende maatregelen bij kinderoncologische behandeling Inleiding De behandeling van maligniteiten vergt een aantal maatregelen in de ondersteunende behandeling. Deze worden ingegeven door de betreffende medicatie, de toedieningsweg, toedieningsperiode en de dosering. Bij radiotherapeutische behandeling zijn het bestralingveld, volume, de dosis en de fractionering bepalend voor de noodzakelijke ondersteunende therapie. De basale preventieve ondersteunende maatregelen treft u navolgend aan. Een deel van de maatregelen is niet gerelateerd aan een specifiek onderdeel van de behandeling maarmaar geldt als ondersteunend in algemene zin. Deze zijn het laatste onderdeel van deze paragraaf. Uiteraard bestaat een breed spectrum aan bijwerkingen en complicaties van elk betreffend medicament. Deze zijn onder andere terug te vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas en kinderoncologische handboeken. Overigens wordt verwezen naar het werkboek Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie, onder redactie van W.A. Kamps, M.C. Naafs-Wilstra, A.Y.N. Schouten-van Meeteren en W.J.E. Tissing, eindredactie C.M.F. Kneepkens. Cytostaticum Potentiële bijwerking Symptomen / Therapie Cyclophosphamide Emesis anti-emeticum 5HT 3 -antagonist Nefrotoxiciteit maatregelen vanaf 500 mg/m 2 /kuur 1 - hyperhydratie 3 l / m 2 vanaf 3 uur voor start 2 - evt geforceerde diurese mbv furosemide bij mictie < 3 ml/kg/u Blaasmucosaschade mesna 33% dosis vooraf; wederom 33% dosis na 4 en 8 uur vanaf cyclophosphamide OF nadien onderhoudsinfuus 100% dosis tot 24 uur na laatste cyclophosphamide evt oraal mesna Extravasatie koeling met ijskompressen Advies TG Supportive Care 7 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

8 Vinblastine Obstipatie defaecatie anamnese profylactisch laxeren, tijd nemen voor stoelgang tijdige oraal laxeren bij moeizame defaecatie Neuralgische (bot)pijn 1 - paracetamol 2 - toevoegen tegretol of amitryptalline (soms kort na start forse pijn in de kaken) 3. gabapentine in opbouw schema Perifere neuropathie ptosis, verminderde voetheffers funktie - expectatief beleid evt fysiotherapie SIADH mn bij frequent vincristine cave SIADH, controle natrium en vochtbalans Contra-indicatie Charcot Marie Tooth syndroom Interactie het metabolisme van vincristine kan worden verstoord door diverse medicamenten onder ander -azolen, barbituraten Extravasatie infuusnaaldje < 24 uur oud ivm lokaal toxisch effect op het bloedvat injecteer gebied met hyaluronidase (1 ml = 150 IE), warme kompressen op extravasatieplaats, raadpleeg (plastisch) chirurg Prednisolon Acute reactie bij toediening als intraveneuze pulsetherapie regelmatig controle van cardiovasculaire parameters in verband met het risico op ritmestoornissen en circulatoire collaps, trage toediening kan dit risico verminderen Gedragsveranderingen informatieve uitleg aan ouders en evt kind overweeg ondersteuning door kinderpsycholoog overweeg lorazepam danwel largactil Advies TG Supportive Care 8 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

9 Metabolisme ongeremde eetlust waarvoor caloriebeperkende voedingsadviezen specifieke vetverdeling anamnestisch aandacht voor glucosurie, hyperglycemie cave diabetes mellitus Hypertensie bloeddrukcontrole, zo nodig antihypertensiva Gastritis mn in geval combinatie met NSAID s antacida profylaxe overwegen igv klachten: behandelindicatie omeprazol Hypocortisolisme cave hydrocortison substitutie igv koorts of andere vormen van stress Algemene maatregelen Emesis indien 5 HT 3 antagonist ontoereikend is, overweeg dexamethason 10 mg/m 2 in 3 dd en toevoeging van lorazepam Pneumocysitis infektie cotrimoxazol profylaxe 3 dagen/week, 3/15 mg/kg 1dd gift op 3 aaneengesloten dagen Transfusies bestraalde bloedtransfusieprodukten bij lymfopenie < /l, tot 6 maanden na totaal lichaamsbestraling en na Fludarabine Teratogeniciteit De meeste chemotherapeutica zijn (potentieel) teratogeen. Bij oudere kinderen is het daarom zinvol hiervoor te waarschuwen en anticonceptive maatregelen te nemen Neutropenie en koorts start breed spectrum antibiotica indien de temperatuur een aantal uur achtereen > 38,5 C is Overweeg een hydrocortison stress schema indien de patient veel steroiden heeft gehad in het recente verleden. Overweeg gamma globuline substitutie op geleidde van de spiegel Advies TG Supportive Care 9 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

10 2.3 Taakgroep Late effecten Richtlijnen betreffende de zorg voor 5-jaars overlevenden van Kinderkanker (Richtlijn SKION LATER) zijn vanaf eind 2009 beschikbaar via Deze richtlijnen zijn met financiële ondersteuning van ZonMw ontwikkeld in een samenwerkingsverband van de 7 kinderoncologische centra in Nederland. Op basis van de oncologische behandeling en de hiermee samenhangende potentiële late schadelijke gevolgen wordt aangegeven welke zorg deze kinderen en volwassenen minimaal nodig hebben. Voor de zorg tussen het einde van de behandeling en 5 jaar na diagnose is nog geen richtlijn beschikbaar. In afwachting van de ontwikkeling van een richtlijn voor deze periode kan voorlopig de SKION LATER richtlijn dienen als uitgangspunt voor de zorg. TG Late Effecten 10 HN Caron, LC Kremer, A Postma, JG de Ridder-Sluiter, AB Versluis Juni 2009

11 3 Diagnostiek SKION laboratorium 1) Cytologische diagnostiek (uitstrijkpreparaten) Benodigd materiaal Dit betreft uitstrijkpreparaten van bloed en beenmerg. In voorkomende gevallen kan ascites- en/of pleuravocht worden ingestuurd in de (heparine-)buizen van het SKION-haemoblok. Voorafgaande aan de behandeling worden 6 ongekleurde beenmerguitstrijkjes en 3 ongekleurde bloeduitstrijkjes zo snel mogelijk naar het laboratorium van de SKION gestuurd. De uitstrijkjes moeten zijn afgenomen vóór eventuele transfusie van bloed of bloedproducten Werkwijze/Richtlijnen voor het vervaardigen van bloed- en beenmerguitstrijken Ter realisatie van de gewenste uniformiteit van bloed- en beenmergpreparaten gaarne aandacht voor de volgende richtlijnen voor bloed- en beenmerguitstrijken: Het opbrengen van slechts een kleine druppel op het objectglas. Het uitstrijken met een glaasje dat smaller is dan het objectglas onder een hoek van 45. Langzaam uitstrijken van de preparaten. Zodanig uitstrijken dat het einde van de film ongeveer halverwege het objectglas komt te liggen. Pathologische cellen zijn vaak erg kwetsbaar en vallen spoedig uiteen bij snelle verplaatsing. De hoeveelheid plasma dient gering te zijn. Indien het plasma meer dan enkele seconden nodig heeft om op te drogen, gaan de cellen door osmotische invloed schrompelen. Doel Op de uitstrijkpreparaten wordt standaard een May-Grünwald-Giemsa kleuring gedaan voor het tellen van het percentage blasten. Voor het classificeren van de eventueel pathologische cellen worden tevens een Sudan-Black B en een Peroxidase kleuring gedaan. Beoordeling en typering geschiedt volgens de WHO-classificatie (WHO Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Edited by ES Jaffe, NL Harris, H Stein, JW Vardiman. IARC press, Lyon 2001). 2) Immunologisch onderzoek ("Haemoblok") Benodigd materiaal Voor immunologisch onderzoek, op cellen in suspensie, dient te worden afgenomen: Heparine beenmerg: 2 ml-5 ml heparine bloed: 20 ml Eventueel ascites- en/of pleuravocht Werkwijze Hiervoor zijn in het zgn. haemoblok heparinebuizen aanwezig; na afname goed mengen om stolling te voorkomen. Deze heparinebuizen kunnen ook worden gebruikt voor verzending van pleura- en/of ascitesvocht. Wordt er voor meer doeleinden beenmerg afgenomen, dan zonodig een tweede beenmergpunctie op een andere plaats uitvoeren, om teveel bloedbijmenging te voorkomen. Bewaren en transporteren kan bij kamertemperatuur. Doel Immunofenotypering in suspensie, (bloed, beenmerg, ascites- en/of pleuravocht) geschiedt op het laboratorium van de SKION in meervoudige labeling en volgens de richtlijnen van de SKML (www.cyotmetrie.nl) in een gefaseerde aanpak. De volgende markers worden in elk geval gebruikt: - Niet specifiek CD45, CD34, CD38, CD117 en HLA-DR - B-cel markers zware en lichte ketens CD10, CD19, CD20 en CD22 - T-cel markers CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16 en CD56 - myelo-monocytaire markers CD13.33, CD14 en CD36 Diagnostiek SKION Laboratorium 11 Auteur V. de Haas Juni 2010

12 UITSLAGEN De uitslagen worden bij diagnose telefonisch en schriftelijk aan de behandelend kinderarts doorgegeven. Voor follow-up samples worden uitslagen per fax en schriftelijk doorgegeven. CHECKLIST VOOR INSTUREN MATERIAAL Patiënt telefonisch aanmelden bij het laboratorium van de SKION. Hierbij worden naam, geslacht, geboortedatum en (voorlopige) diagnose gemeld, alsmede gegevens over het afgenomen materiaal. Verzending haemoblokken en diagnosepreparaten via koerier. Aanmelding voor vervoer dient te geschieden per fax of per . => zie instructies voor verzenden materiaal SKIONwebsite: informatie BIJ DIAGNOSE: o haemoblok met 5 ml beenmerg en ml bloed t.b.v. immunofenotypering. o Preparaten, ongekleurd 6 beenmerg en 3 bloedpreparaten. o Evt ascites/pleuravocht o Bloed en beenmerg naar het cytogenetische laboratorium, na telefonisch overleg. TIJDENS BEHANDELING: o Bloed en beenmerg preparaten (minimaal 3 beenmerg- en 3 bloedpreparaten). o Haemoblok met 2 ml beenmerg en 10ml bloed. AFNAME TIJDSTIPPEN MATERIAAL TOEPASSING Diagnose Beenmerg/bloed Cytologie en immunologie Vóór elke kuur (indien sprake van BM uitbreiding initieel en tot BM negatief) Beenmerg/bloed Cytologie Bij twijfel: immunologie Diagnostiek SKION Laboratorium 12 Auteur V. de Haas Juni 2010

13 4.1 Centrale pathologische review In dit protocol wordt een centrale pathologische review uitgevoerd door het review panel van de SKION. De coördinerend review patholoog voor Hodgkin Lymfomen is Prof. dr. Ph. M. Kluin (UMCG). De regie over de logistiek is in handen van het datamanagement in het UMCG. Benodigd materiaal en informatie: - 1 HE en 10 blanco coupes, de laatste op APES gecoate glaasjes - verslag van de histologische en immunofenotypische en evt. andere relevante bevindingen. Logistiek: Het opsturen van het materiaal en documenten wordt geïnitieerd in de kliniek: - de behandelend arts verzoekt de lokale patholoog om coupes, - de lokale patholoog maakt de coupes in orde, - de lokale datamanager verzamelt materiaal en documenten zo spoedig mogelijk na diagnose. Het materiaal moet als volgt gelabeld worden: protocolnaam, initialen, geboortedatum, datum afname en type materiaal. Alles moet verstuurd worden zonder naam en adresgegevens van de patiënt. Het materiaal dient samen met een shipping form per koerier verzonden te worden naar onderstaand adres: Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrix Kinderkliniek, Kinderoncologie t.a.v. Mevr. D. Muntinga, datamanager Huispostcode C80 Hanzeplein 1 Postbus RB Groningen Een doordruk van het shipping form dient te worden verstuurd naar het SKION Trialbureau, de 2 e doordruk is voor de eigen administratie. Het materiaal voor review wordt verzonden t.a.v. Mevr. D. Muntinga. Zij verzorgt in samenwerking met het SKION Trialbureau de acquisitie, het beheer en de tijdige retournering van het materiaal naar de lokale patholoog. Na de centrale review zal de uitslag gestuurd worden aan de lokale patholoog en behandelend arts in het ziekenhuis van diagnose en aan de SKION. Prof. dr. Ph. M. Kluin is verantwoordelijk voor verslaggeving, opslag van materiaal en aanbieding van weefsel aan de (virtuele) weefselbank, die door de SKION zal worden beheerd. Centrale pathologische review 13 V. de Haas en M. v. Mierlo November 2009

14 Specimen Transmittal Form Central Pathology Review Patient identification DCOG patient ID Date of birth (dd/mm/yyyy) / / Patient initials first name, surname Gender Male Female Please send the original form with the slides to the reference pathologist. See reference list per protocol Please send a copy to SKION: Trialbureau Leyweg CJ The Hague Pathology review information Hospital at diagnosis:... Treating physician:... Protocol:... Reference Pathologist:... Date biopsy: / / (dd/mm/yyyy) Biopsy number(s):... Specimen type:... Working diagnosis: *... * Please include the complete report, including the immunophenotyping if available. Nr of pages in this shipment:. Nr of specimens in this shipment :. Remarks Contact Person Local Pathologist Phone # Date (dd/mm/yyyy) / / Shipping form Central Pathology Review v 1.0 page 1of 1

15 5. Logistiek Trialbureau 5.1 Datamanagement De gegevens van kinderen met lymfocytenrijk Hodgkin Lymfoom worden verzameld op een Case Report Form (CRF). Het CRF wordt door het trialbureau van de SKION per patiënt toegestuurd naar het betreffende centrum waar patiënt(e) behandeld wordt. Daar wordt het CRF ingevuld en kan de blauwe doordruk bewaard worden in de Site-file. Het ingevulde CRF en de gele doordruk worden naar het SKION Trialbureau teruggestuurd. Hiervandaan wordt periodiek een stapel CRF s naar het KKSL trialbureau van de universiteit van Leipzig gestuurd. Eventuele validatiechecks worden via het SKION Trialbureau uitgezet naar de centra. Algemene instructies voor het invullen van een CRF: Gebruik een zwarte balpen voor het invullen, zorg voor leesbaarheid. Koptekst informatie: centrum en SKION nummer moeten op elke CRF ingevuld worden. Initialen en geboortedatum hoeft niet, ondanks dat zij wel op ieder CRF gevraagd worden. Data: noteer data met twee cijfers voor de dag, twee cijfers voor de maand, en vier cijfers voor het jaartal: DD/MM/JJJJ (b.v ). Als data onbekend zijn, geef een verklarende aantekening. Kruis de antwoorden aan in de daarvoor bestemde cirkels (O). Correcties: elke wijziging of correctie in het CRF moet in 1 lijn doorgestreept worden en gedateerd en geparafeerd. Bovendien mag dit de originele antwoorden niet maskeren. Bij een grote correctie of missende data, dient de reden hiervoor aangegeven te worden. Vertrouwelijkheid: verwijzing naar een patiënt dient te geschieden middels patiëntnummer en geboortedatum. Handtekeningen/initialen in het CRF: alle CRF pagina s moeten gereviewed en goedgekeurd worden door de onderzoeker. Al het personeel uit het datamanagementteam dat in het CRF schrijft moet zijn handtekening, paraaf en initialen zetten op een daarvoor bestemde Handtekeningen lijst (Site Personnel Signature/ Initials log) welke wordt opgeslagen in de Investigator Site File. Verdere informatie over datacollectie en CRF s wordt in specifieke instructies gegeven, welke in de Investigator Site File worden opgenomen. Stuur ingevulde CRF s naar: SKION Trialbureau, Postbus 43515, 2504 AM Den Haag Tijdschema insturen CRF s Het patiënt registratie CRF dient onmiddellijk na bevestiging van de diagnose te worden ingevuld en opgestuurd naar het SKION Trialbureau. In geval van chemotherapie wordt na de 3 CVP kuren het chemotherapie en toxiciteits- CRF ingevuld. De eerste follow-up van een patiënt wordt 6 weken na einde therapie gepland. Kort hierna wordt het Followup CRF naar het Trialbureau gestuurd. Verdere Follow-up CRF s worden ten minste binnen 4 weken nadat de patiënt in het ziekenhuis is geweest, opgestuurd. Wanneer een patiënt een recidief krijgt of overlijdt, zal het Follow-up CRF meteen na bekend worden van het event opgestuurd worden. Logistiek Datamanagement 15 Auteur: Ardine Reedijk, juni 2010

16 5.2 SAE s In Hoofdstuk 10 van het EuroNet-PHL-LP1 protocol staan uitgebreide definities wat een adverse event en wat een Serious Adverse Event is en wanneer en hoe deze gemeld worden. In de Investigator Site File (ISF) zullen Serious Adverse Event Report Forms opgenomen zijn. In geval van een SAE, fax het SAE formulier binnen 48 uur na bekend worden van het event naar het SKION Trialbureau: Het SKION Trialbureau zal de protocol voorzitter en de internationaal coördinerende onderzoeker op de hoogte stellen (verdere details volgen in de ISF). 5.3 Monitoring Volgens Hoofdstuk 16 van het EuroNet-PHL-LP1 protocol zal er vanuit SKION in de lokale centra gemonitord gaan worden. De nadruk zal hierbij komen te liggen op het checken van Informed Consents, inen exclusie criteria als ook op de efficacy en safety eindpunten. Het SKION Trialbureau zal in principe één maal per jaar gaan monitoren in de lokale centra. Een specifieke monitor manual zal gemaakt worden en deze wordt toegelicht tijdens de initiation meeting. Logistiek Datamanagement 16 Auteur: Ardine Reedijk, juni 2010

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013

1 Voorwoord. Den Haag, juni 2013 1 Voorwoord 3 2 Doelstelling en visie 4 3 Organisatie 6 3.1 Bestuur SKION 6 3.2 Ziektecommissies, Protocolcommissies, Taakgroepen en Disciplinegroepen 6 3.3 Onderzoekscommissie, Centraal Bureau 8 3.4 Centraal

Nadere informatie

69 70 1 Voorwoord 3 2 Doelstelling en visie 5 3 Organisatie 7 3.1 Bestuur en Raad van Toezicht SKION 7 3.2 Ziektecommissies, Protocolcommissies, Taakgroepen en Disciplinegroepen 8 3.3 Onderzoekscommissie

Nadere informatie

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM

RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 RICHTLIJN DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN HET MESOTHELIOOM Samenstelling van de commissie:

Nadere informatie

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen

Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Bijlage E Deelrapportage voor hemato-oncologische aandoeningen Cijfers over de oncologische zorg in Nederland; een globale verkenning van de verdeling en variatie van de oncologische zorg tussen verschillende

Nadere informatie

Kwaliteitskader oncologie monitoring

Kwaliteitskader oncologie monitoring Kwaliteitskader oncologie monitoring april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma Klinisch

Nadere informatie

PharmaCool. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Medication In Asphyxiated Newborns During Controlled Hypothermia

PharmaCool. Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Medication In Asphyxiated Newborns During Controlled Hypothermia PharmaCool Pharmacokinetics and Pharmacodynamics of Medication In Asphyxiated Newborns During Controlled Hypothermia A Dutch National Multicenter Study, Subsidised by ZonMw Projectnumber: 40-41500-98-9002

Nadere informatie

Correspondentieadres: Secretariaat kinderoncologie/hematologie, ZH 9D18 VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam

Correspondentieadres: Secretariaat kinderoncologie/hematologie, ZH 9D18 VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam Correspondentieadres: Secretariaat kinderoncologie/hematologie, ZH 9D18 VU medisch centrum De Boelelaan 1117 1081 HV Amsterdam T: 020 444 2420 F: 020 444 2422 E: hoi.info@vumc.nl Tekening voorzijde door:

Nadere informatie

Meer aandacht voor kinder hemato-oncologie nodig

Meer aandacht voor kinder hemato-oncologie nodig APRIL 2014 VOL 8 NR 2 09 SWITCH-studie geeft geen antwoord op behandelvolgorde 12 Kosteneffectiviteit primaire G-CSF-profylaxe onder de loep 16 Radium-223 bij behandeling CRPC met botmetastasen 21 CLL-behandeling

Nadere informatie

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale

Achtergrondrapportage beoordeling stand van de wetenschap en praktijk. Hyperthermie in combinatie met intravesicale Onderwerp: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie bij blaaswandcarcinoom Samenvatting: Hyperthermie in combinatie met intravesicale chemotherapie combineert het lokaal verwarmen van

Nadere informatie

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement

Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement Kwaliteitskader centraal oncologie datamanagement april 2011 Projectgroep uitbreiding kwaliteitskader Oncologie Datamanagement met centraal oncologie datamanagement en monitoring, onderdeel van het Programma

Nadere informatie

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam.

Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Medicatieverificatie bij opname van patiënten in het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam. Master Thesis: Linda Timmer Arents Medicatieverificatie bij opname van patiënten

Nadere informatie

Voorwoord van de redactie...2 Artikelen...2 WMO-onderzoek of toch niet Publiek geheim? Openheid en toestemming in het personal genome project

Voorwoord van de redactie...2 Artikelen...2 WMO-onderzoek of toch niet Publiek geheim? Openheid en toestemming in het personal genome project In dit nummer Jaargang 11 Nummer 1 April 2007 Voorwoord van de redactie...2 Artikelen...2 WMO-onderzoek of toch niet... 2 mr. Nathalie W.J. Lopes Cardozo, jurist METc VUmc Publiek geheim? Openheid en toestemming

Nadere informatie

Stichting Kinderoncologie Groningen 25 jaar het kind voorop

Stichting Kinderoncologie Groningen 25 jaar het kind voorop Stichting Kinderoncologie Groningen 25 jaar het kind voorop (grafisch uitgebeeld: stuur van een fiets; een lamp er voor, een bel er op en een kind er achter) 1 Colofon Stichting Kinderoncologie Groningen

Nadere informatie

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose!

Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! MAAK HET VERSCHIL, GEEF KINDEREN MET HERSENSTAMKANKER EEN KANS! Het fonds tegen hersenstamkanker bij kinderen Voor een kans op leven na een nu nog fatale diagnose! Word donateur! Bankrekening: 62.63.83.463

Nadere informatie

Ouderengeneeskunde. Tijdschrift voor. 38e jaargang no. 2 april 2013. Potentieel ongeschikt medicatiegebruik. Borstkanker bij kwetsbare ouderen

Ouderengeneeskunde. Tijdschrift voor. 38e jaargang no. 2 april 2013. Potentieel ongeschikt medicatiegebruik. Borstkanker bij kwetsbare ouderen 38e jaargang no. 2 april 2013 Potentieel ongeschikt medicatiegebruik Borstkanker bij kwetsbare ouderen Nieuwe orale antistollingsmiddelen Plaveiselcelcarcinoom aan het oor Gebruik USER in het verpleeghuis

Nadere informatie

Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken

Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Richtlijn preventie, diagnostiek en behandeling van hyperbilirubinemie bij de pasgeborene, geboren na een zwangerschapsduur van meer dan 35 weken Initiatief: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

Nadere informatie

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009

Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Oncologiemagazine_sept_2009 19-08-2009 14:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 2, september 2009 Mogelijkheden van de PET-scan in de oncologie Dilemma s bij de behandeling van gemetastaseerd hoofd/halscarcinoom

Nadere informatie

Hoofd-Hals Journaal 46

Hoofd-Hals Journaal 46 Hoofd-Hals Journaal 46 In dit nummer: Uitreiking Erepenning Onderzoeksdag NWHHT 2011 Verslag huishoudelijke vergadering 2011 Symposium PWHHT Nederlandse werkgroep Hoofd-Hals tumoren Inhoudsopgave 1. Redactioneel

Nadere informatie

voor ouders die meer willen weten

voor ouders die meer willen weten Deze publicatie is uitgegeven in opdracht van Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) in samenwerking met Stichting Kinderoncologie Nederland (SKION) Hodgkin-lymfoom voor ouders die meer willen weten

Nadere informatie

GIDS VOOR AANVRAGERS VAN PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK

GIDS VOOR AANVRAGERS VAN PATHOLOGISCH-ANATOMISCH ONDERZOEK B-0005 Gids voor aanvragers Dienstgebonden document enkel geldig in: Campus: SA, SV, SJ Auteur: Van Der Auwera Ilse Evaluator(s): Schelfhout Liliane Goedgekeurd door: Vermeulen Peter Datum van toepassing:

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V1 Ontwikkelen Onderzoeksprotocol Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis

Nadere informatie

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009

Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1. Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Oncologiemagazine_april_2009 01-04-2009 11:27 Pagina 1 Jaargang 5, nummer 1, april 2009 Juridische implicaties van medische richtlijnen Nieuwe ontwikkelingen rondom de behandeling van slokdarmkanker Themajaar

Nadere informatie

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak

Opleidingsplan 2009. Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding. Eén team, een taak Opleidingsplan 2009 Interne Geneeskunde voor een gemoderniseerde medische vervolgopleiding Eén team, een taak Inhoud Redactie- en commissieleden 4 Leeswijzer 6 Hoofdstukken 1. Inleiding 8 2. Profiel interne

Nadere informatie

TOELICHTING ABR-FORMULIER (versie april 2014)

TOELICHTING ABR-FORMULIER (versie april 2014) ABR-formulier, toelichting april 2014, pagina 1 TOELICHTING ABR-FORMULIER (versie april 2014) Juridische status Het algemeen beoordelings- en registratie(abr-) formulier is bij richtlijn krachtens artikel

Nadere informatie

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen

Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 Conceptrichtlijn Voedselallergie/ voedselprovocatie bij kinderen en volwassenen Initiatiefnemer Nederlandse Vereniging voor Allergologie (NVvA) Mandaterende verenigingen/instanties

Nadere informatie

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts Informatieverstrekking Huisarts INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 2 1.1 De samenwerking tussen fysiotherapeut en huisarts 1.2 Andere verwijzers 1.3 Wat is een KNGF-Richtlijn? 1.4 Richtlijnen in het kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Richtlijn Mammareconstructie

Richtlijn Mammareconstructie 5 Richtlijn Mammareconstructie 30 35 40 INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie Nederlandse Vereniging voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM

JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM JAARVERSLAG 2009 MEDISCH ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE VAN HET VU MEDISCH CENTRUM Juni 2010 INLEIDING De Medisch Ethische Toetsingscommissie (METc) van het VU medisch centrum is een bij de wet erkende toetsingscommissie,

Nadere informatie

Jaarverslag Pathologie 2005

Jaarverslag Pathologie 2005 Jaarverslag Pathologie 2005 www.vumc.nl/pathologie/professionals Fotografie en Vormgeving Ron Otsen Jaap van Veldhuisen 2005 Instituut voor Pathologie VUmc In herinnering 26 mei 2005 is overleden Stephan

Nadere informatie

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom

Indicatorenset Colorectaal Carcinoom H Indicatorenset Colorectaal Carcinoom Uitvraag 2012 over verslagjaar 2011 Definitieve versie okt. 2011 Colofon Internet: www.zichtbarezorg.nl/ziekenhuizen E-mail: info@zichtbarezorg.nl Samengesteld door:

Nadere informatie