Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-LP1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-LP1"

Transcriptie

1 Nederlandse Bijlage behorende bij studie protocol EuroNet-PHL-LP1 First international Inter-Group Study for nodular lymphocyte-predominant Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents Versie 1, oktober 2010 METC toestemming, Implementatiedatum,

2 This DCOG protocol is for research purposes only, and should not be copied, redistributed or used for any other purpose. The procedures in this DCOG protocol are intended only for use by pediatric oncologists in a carefully structured setting and following approval by a competent research ethics committee. They may not prove to be more effective than standard treatment. The investigator responsible as mentioned in the Protocol should be consulted first before using or attempting any procedure as described in this DCOG protocol unless this procedure is already part of the standard treatment. Leden Ziektecommissie Maligne Lymfomen Dhr. Dr. A. Beishuizen, voorzitter Dhr. Dr. J.L.C.M. Loeffen Dhr. Dr. J. Zsiros Mw. Dr. J.G. de Ridder-Sluiter Mw. Dr. V. de Haas Leden Protocolcommissie M. Hodgkin Dhr. Dr. A. Beishuizen, voorzitter Mw. Dr. L.M. Ball Dhr. Dr. H. van den Berg Mw. Dr. M.C.A Bruin Dhr. Dr. J.L.C.M. Loeffen Mw. Dr. A.M. Smets Mw. Dr. W.V. Dolsma Mw. Drs. M. van Mierlo (trialbureau) Mw. Drs. A.M.J. Reedijk (trialbureau) Toehoorder Mw. L. Haveman Contactgegevens Protocolvoorzitter Dhr. Dr. A. Beishuizen, kinderoncoloog- hematoloog Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis, Universitair Medisch Centrum Rotterdam Tel.:

3 Raad van Toezicht SKION Prof.dr. R. Pieters, voorzitter Dr. M.B. Bierings Prof. Dr. H.N. Caron Prof. Dr. R.M. Egeler Prof. Dr. P.M. Hoogerbrugge Prof. Dr. W.A. Kamps, tot Dr. E.S.J.M. de Bont, vanaf Prof. Dr. G.J.L. Kaspers Raad van Bestuur SKION Dr. J.G. de Ridder-Sluiter Laboratorium Dr. V. de Haas, hoofd laboratorium Dr. E. Sonneveld, plaatsvervangend hoofd laboratorium Trialbureau Drs. J.A. Lieverst, hoofd trialbureau Drs. M. van Mierlo, trialmanager Drs. A.M.J. Reedijk, trialmanager

4 Inhoud Nederlandse Bijlage Pagina 1. Nederlandse samenvatting 5 2. Advies van Taak- en disciplinegroepen 2.1 Disciplinegroep Medische Beeldvorming Taakgroep Supportive Care Taakgroep Late Effecten Diagnostiek SKION laboratorium Centrale pathologische review 4.1 Logistiek centrale pathologische review Shipping form PA review Logistiek Trialbureau 5.1 Datamanagement SAE s Monitoring 16 Inhoudsopgave

5 1. Nederlandse samenvatting Het nodulaire lymfocytenrijke Hodgkin lymfoom (nlphl), of nodulair paragranuloom is een zeldzamere (10-15%) vorm van het Hodgkin lymfoom. Het nlphl wordt gekarakteriseerd door de aanwezigheid van lymfocyten en histiocyten. Reed-Sternberg cellen worden zelden waargenomen. De lymfocyten en histiocyten zijn negatief voor de immunologische markers CD15, CD30, maar positief voor CD20, CD79a en EMA (epithelial membrane antigen). Het nlphl wordt voornamelijk bij mannen gevonden (3:1) en patiënten presenteren zich met perifere lymfklier zwellingen, meestal gelokaliseerd in de hals, zonder B-symptomen. De prognose van het nlphl is goed door de langzame groei van de tumor en de milde uitgebreidheid waarin de ziekte wordt aangetroffen. In het verleden werden nlphl patiënten behandeld met standaard Hodgkin lymfoom protocollen, waarbij naast chemotherapie ook radiotherapie werd gegeven. Meer recent zijn patiënten behandeld met alleen chemotherapie of radiotherapie. De overleving (OS) blijkt ~85-100%, met een ziekte vrije overleving (EFS) van 80-95%. Het EuroNet-PHL is een Europees samenwerkingsverband dat als doel heeft via het LP1 protocol alle nlphl uniform te behandelen volgens de huidige inzichten. Door het benigne karakter en milde uitgebreidheid van de tumor (voornamelijk stadium IA en IIA) en doordat nlphl voornamelijk lokaal recidiveert in een vergelijkbaar stadium kan totale verwijdering van het lymfoom voldoende zijn. Dit voorkomt vooral bij kinderen nadelige bijwerkingen op vroege en lange termijn. De huidige Hodgkin lymfoom behandeling is te intensief met teveel bijwerkingen voor het nlphl. Kinderen met een nlphl lijken daarom ideale kandidaten om met milde chemotherapie behandeld en genezen te worden In kleinere studies zijn de strategieën zoals verwoord in dit protocol onderzocht met goede overlevingscijfers. Chirurgie alleen (compleet) gaf een EFS van ~70% in 51 kinderen met een nlphl stadium IA en IIA. Drie kuren chemotherapie, bestaande uit cyclofosfamide, vinblastine en prednison, resulteerde in een EFS van 90% en OS van 100%. In het EuroNet-PHL-LP1 protocol zal de FDG-PET scan gebruikt worden om respons metingen te doen na drie chemotherapie kuren. Het doel van de studie is om kinderen met nlphl te behandelen met alleen een operatie na complete resectie van het lymfoom bij een stadium IA. Tevens wordt laagintensieve chemotherapie gegeven aan kinderen met nlphl bij incomplete resectie van het lymfoom bij een stadium IA of bij een stadium IIA. Als er sprake is van B-symptomen en/ of hoger stadium van de ziekte (vanaf III) zal het EuroNet- PHL-C1 protocol gevolgd kunnen worden. Contactpersoon Dr. A. Beishuizen, kinderarts-oncoloog, ErasmusMC/ Sophia kinderziekenhuis, Rotterdam Nederlandse samenvatting 5 Auteur A. Beishuizen, augustus 2010

6 2.1. Advies Disciplinegroep Medische beeldvorming De voor de beeldvormende techniek relevante informatie in dit protocol: - pp19-22, met betrekking tot doelstelling en studie opzet - pp 34-51, met betrekking tot de beeldvorming, classificatie en responsbepaling - pp 60-62, met betrekking tot follow-up en FDG-PET timing Advies Beeldvorming Gezien de duur van het standaard MRI protocol en lopende imaging studies stel ik voor de Nederlandse situatie het volgende voor: o Stagering: aangezien PET vereist is bij initiële stagering, PET in combinatie met diagnostische CT bij stagering (indien PET-CT beschikbaar, anders FDG-PET alone + MRI waarschijnlijk beste optie qua stralenbelasting), aangevuld met Whole Body(WB)-MRI/DWIBS (evt. beperkt tot traject schedelbasis t/m liesregio) o Evaluatie respons: WB-MRI/DWIBS en zo nodig gericht CT/Echo van aangedane sites, PET/CT low dose. o Follow-up: schema studie volgen (geeft al vrijheid aan invulling). Indien PET nodig (bij bewezen recidief) high-dose / low dose afhankelijk van eerdere beeldvorming en met het oog op stralenbelasting. Stagering en respons evaluatie Cheson criteria aanhouden Definiëring maximaal aantal target laesies. Advies DG Medische Beeldvorming 6 R.A.J. Nievelstein, W.J.G. Oyen, A.H. Brouwers, J.A. Adam, A.M.J.B. Smets 10 augustus 2009/ juli 2010

7 2.2 Taakgroep Supportive Care Basisprotocol ondersteunende maatregelen bij kinderoncologische behandeling Inleiding De behandeling van maligniteiten vergt een aantal maatregelen in de ondersteunende behandeling. Deze worden ingegeven door de betreffende medicatie, de toedieningsweg, toedieningsperiode en de dosering. Bij radiotherapeutische behandeling zijn het bestralingveld, volume, de dosis en de fractionering bepalend voor de noodzakelijke ondersteunende therapie. De basale preventieve ondersteunende maatregelen treft u navolgend aan. Een deel van de maatregelen is niet gerelateerd aan een specifiek onderdeel van de behandeling maarmaar geldt als ondersteunend in algemene zin. Deze zijn het laatste onderdeel van deze paragraaf. Uiteraard bestaat een breed spectrum aan bijwerkingen en complicaties van elk betreffend medicament. Deze zijn onder andere terug te vinden in het Farmacotherapeutisch Kompas en kinderoncologische handboeken. Overigens wordt verwezen naar het werkboek Ondersteunende behandeling in de kinderoncologie, onder redactie van W.A. Kamps, M.C. Naafs-Wilstra, A.Y.N. Schouten-van Meeteren en W.J.E. Tissing, eindredactie C.M.F. Kneepkens. Cytostaticum Potentiële bijwerking Symptomen / Therapie Cyclophosphamide Emesis anti-emeticum 5HT 3 -antagonist Nefrotoxiciteit maatregelen vanaf 500 mg/m 2 /kuur 1 - hyperhydratie 3 l / m 2 vanaf 3 uur voor start 2 - evt geforceerde diurese mbv furosemide bij mictie < 3 ml/kg/u Blaasmucosaschade mesna 33% dosis vooraf; wederom 33% dosis na 4 en 8 uur vanaf cyclophosphamide OF nadien onderhoudsinfuus 100% dosis tot 24 uur na laatste cyclophosphamide evt oraal mesna Extravasatie koeling met ijskompressen Advies TG Supportive Care 7 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

8 Vinblastine Obstipatie defaecatie anamnese profylactisch laxeren, tijd nemen voor stoelgang tijdige oraal laxeren bij moeizame defaecatie Neuralgische (bot)pijn 1 - paracetamol 2 - toevoegen tegretol of amitryptalline (soms kort na start forse pijn in de kaken) 3. gabapentine in opbouw schema Perifere neuropathie ptosis, verminderde voetheffers funktie - expectatief beleid evt fysiotherapie SIADH mn bij frequent vincristine cave SIADH, controle natrium en vochtbalans Contra-indicatie Charcot Marie Tooth syndroom Interactie het metabolisme van vincristine kan worden verstoord door diverse medicamenten onder ander -azolen, barbituraten Extravasatie infuusnaaldje < 24 uur oud ivm lokaal toxisch effect op het bloedvat injecteer gebied met hyaluronidase (1 ml = 150 IE), warme kompressen op extravasatieplaats, raadpleeg (plastisch) chirurg Prednisolon Acute reactie bij toediening als intraveneuze pulsetherapie regelmatig controle van cardiovasculaire parameters in verband met het risico op ritmestoornissen en circulatoire collaps, trage toediening kan dit risico verminderen Gedragsveranderingen informatieve uitleg aan ouders en evt kind overweeg ondersteuning door kinderpsycholoog overweeg lorazepam danwel largactil Advies TG Supportive Care 8 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

9 Metabolisme ongeremde eetlust waarvoor caloriebeperkende voedingsadviezen specifieke vetverdeling anamnestisch aandacht voor glucosurie, hyperglycemie cave diabetes mellitus Hypertensie bloeddrukcontrole, zo nodig antihypertensiva Gastritis mn in geval combinatie met NSAID s antacida profylaxe overwegen igv klachten: behandelindicatie omeprazol Hypocortisolisme cave hydrocortison substitutie igv koorts of andere vormen van stress Algemene maatregelen Emesis indien 5 HT 3 antagonist ontoereikend is, overweeg dexamethason 10 mg/m 2 in 3 dd en toevoeging van lorazepam Pneumocysitis infektie cotrimoxazol profylaxe 3 dagen/week, 3/15 mg/kg 1dd gift op 3 aaneengesloten dagen Transfusies bestraalde bloedtransfusieprodukten bij lymfopenie < /l, tot 6 maanden na totaal lichaamsbestraling en na Fludarabine Teratogeniciteit De meeste chemotherapeutica zijn (potentieel) teratogeen. Bij oudere kinderen is het daarom zinvol hiervoor te waarschuwen en anticonceptive maatregelen te nemen Neutropenie en koorts start breed spectrum antibiotica indien de temperatuur een aantal uur achtereen > 38,5 C is Overweeg een hydrocortison stress schema indien de patient veel steroiden heeft gehad in het recente verleden. Overweeg gamma globuline substitutie op geleidde van de spiegel Advies TG Supportive Care 9 WJE Tissing, MD vd Wetering, AYN Schouten-van Meeteren, A. Mavinkurve, M. Bruin, F. Abbink, E. Michiels, L. Ball, augustus 2009

10 2.3 Taakgroep Late effecten Richtlijnen betreffende de zorg voor 5-jaars overlevenden van Kinderkanker (Richtlijn SKION LATER) zijn vanaf eind 2009 beschikbaar via Deze richtlijnen zijn met financiële ondersteuning van ZonMw ontwikkeld in een samenwerkingsverband van de 7 kinderoncologische centra in Nederland. Op basis van de oncologische behandeling en de hiermee samenhangende potentiële late schadelijke gevolgen wordt aangegeven welke zorg deze kinderen en volwassenen minimaal nodig hebben. Voor de zorg tussen het einde van de behandeling en 5 jaar na diagnose is nog geen richtlijn beschikbaar. In afwachting van de ontwikkeling van een richtlijn voor deze periode kan voorlopig de SKION LATER richtlijn dienen als uitgangspunt voor de zorg. TG Late Effecten 10 HN Caron, LC Kremer, A Postma, JG de Ridder-Sluiter, AB Versluis Juni 2009

11 3 Diagnostiek SKION laboratorium 1) Cytologische diagnostiek (uitstrijkpreparaten) Benodigd materiaal Dit betreft uitstrijkpreparaten van bloed en beenmerg. In voorkomende gevallen kan ascites- en/of pleuravocht worden ingestuurd in de (heparine-)buizen van het SKION-haemoblok. Voorafgaande aan de behandeling worden 6 ongekleurde beenmerguitstrijkjes en 3 ongekleurde bloeduitstrijkjes zo snel mogelijk naar het laboratorium van de SKION gestuurd. De uitstrijkjes moeten zijn afgenomen vóór eventuele transfusie van bloed of bloedproducten Werkwijze/Richtlijnen voor het vervaardigen van bloed- en beenmerguitstrijken Ter realisatie van de gewenste uniformiteit van bloed- en beenmergpreparaten gaarne aandacht voor de volgende richtlijnen voor bloed- en beenmerguitstrijken: Het opbrengen van slechts een kleine druppel op het objectglas. Het uitstrijken met een glaasje dat smaller is dan het objectglas onder een hoek van 45. Langzaam uitstrijken van de preparaten. Zodanig uitstrijken dat het einde van de film ongeveer halverwege het objectglas komt te liggen. Pathologische cellen zijn vaak erg kwetsbaar en vallen spoedig uiteen bij snelle verplaatsing. De hoeveelheid plasma dient gering te zijn. Indien het plasma meer dan enkele seconden nodig heeft om op te drogen, gaan de cellen door osmotische invloed schrompelen. Doel Op de uitstrijkpreparaten wordt standaard een May-Grünwald-Giemsa kleuring gedaan voor het tellen van het percentage blasten. Voor het classificeren van de eventueel pathologische cellen worden tevens een Sudan-Black B en een Peroxidase kleuring gedaan. Beoordeling en typering geschiedt volgens de WHO-classificatie (WHO Classification of Tumours: Pathology and Genetics of Tumours of Haematopoietic and Lymphoid Tissues. Edited by ES Jaffe, NL Harris, H Stein, JW Vardiman. IARC press, Lyon 2001). 2) Immunologisch onderzoek ("Haemoblok") Benodigd materiaal Voor immunologisch onderzoek, op cellen in suspensie, dient te worden afgenomen: Heparine beenmerg: 2 ml-5 ml heparine bloed: 20 ml Eventueel ascites- en/of pleuravocht Werkwijze Hiervoor zijn in het zgn. haemoblok heparinebuizen aanwezig; na afname goed mengen om stolling te voorkomen. Deze heparinebuizen kunnen ook worden gebruikt voor verzending van pleura- en/of ascitesvocht. Wordt er voor meer doeleinden beenmerg afgenomen, dan zonodig een tweede beenmergpunctie op een andere plaats uitvoeren, om teveel bloedbijmenging te voorkomen. Bewaren en transporteren kan bij kamertemperatuur. Doel Immunofenotypering in suspensie, (bloed, beenmerg, ascites- en/of pleuravocht) geschiedt op het laboratorium van de SKION in meervoudige labeling en volgens de richtlijnen van de SKML (www.cyotmetrie.nl) in een gefaseerde aanpak. De volgende markers worden in elk geval gebruikt: - Niet specifiek CD45, CD34, CD38, CD117 en HLA-DR - B-cel markers zware en lichte ketens CD10, CD19, CD20 en CD22 - T-cel markers CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD8, CD16 en CD56 - myelo-monocytaire markers CD13.33, CD14 en CD36 Diagnostiek SKION Laboratorium 11 Auteur V. de Haas Juni 2010

12 UITSLAGEN De uitslagen worden bij diagnose telefonisch en schriftelijk aan de behandelend kinderarts doorgegeven. Voor follow-up samples worden uitslagen per fax en schriftelijk doorgegeven. CHECKLIST VOOR INSTUREN MATERIAAL Patiënt telefonisch aanmelden bij het laboratorium van de SKION. Hierbij worden naam, geslacht, geboortedatum en (voorlopige) diagnose gemeld, alsmede gegevens over het afgenomen materiaal. Verzending haemoblokken en diagnosepreparaten via koerier. Aanmelding voor vervoer dient te geschieden per fax of per . => zie instructies voor verzenden materiaal SKIONwebsite: informatie BIJ DIAGNOSE: o haemoblok met 5 ml beenmerg en ml bloed t.b.v. immunofenotypering. o Preparaten, ongekleurd 6 beenmerg en 3 bloedpreparaten. o Evt ascites/pleuravocht o Bloed en beenmerg naar het cytogenetische laboratorium, na telefonisch overleg. TIJDENS BEHANDELING: o Bloed en beenmerg preparaten (minimaal 3 beenmerg- en 3 bloedpreparaten). o Haemoblok met 2 ml beenmerg en 10ml bloed. AFNAME TIJDSTIPPEN MATERIAAL TOEPASSING Diagnose Beenmerg/bloed Cytologie en immunologie Vóór elke kuur (indien sprake van BM uitbreiding initieel en tot BM negatief) Beenmerg/bloed Cytologie Bij twijfel: immunologie Diagnostiek SKION Laboratorium 12 Auteur V. de Haas Juni 2010

13 4.1 Centrale pathologische review In dit protocol wordt een centrale pathologische review uitgevoerd door het review panel van de SKION. De coördinerend review patholoog voor Hodgkin Lymfomen is Prof. dr. Ph. M. Kluin (UMCG). De regie over de logistiek is in handen van het datamanagement in het UMCG. Benodigd materiaal en informatie: - 1 HE en 10 blanco coupes, de laatste op APES gecoate glaasjes - verslag van de histologische en immunofenotypische en evt. andere relevante bevindingen. Logistiek: Het opsturen van het materiaal en documenten wordt geïnitieerd in de kliniek: - de behandelend arts verzoekt de lokale patholoog om coupes, - de lokale patholoog maakt de coupes in orde, - de lokale datamanager verzamelt materiaal en documenten zo spoedig mogelijk na diagnose. Het materiaal moet als volgt gelabeld worden: protocolnaam, initialen, geboortedatum, datum afname en type materiaal. Alles moet verstuurd worden zonder naam en adresgegevens van de patiënt. Het materiaal dient samen met een shipping form per koerier verzonden te worden naar onderstaand adres: Universitair Medisch Centrum Groningen, Beatrix Kinderkliniek, Kinderoncologie t.a.v. Mevr. D. Muntinga, datamanager Huispostcode C80 Hanzeplein 1 Postbus RB Groningen Een doordruk van het shipping form dient te worden verstuurd naar het SKION Trialbureau, de 2 e doordruk is voor de eigen administratie. Het materiaal voor review wordt verzonden t.a.v. Mevr. D. Muntinga. Zij verzorgt in samenwerking met het SKION Trialbureau de acquisitie, het beheer en de tijdige retournering van het materiaal naar de lokale patholoog. Na de centrale review zal de uitslag gestuurd worden aan de lokale patholoog en behandelend arts in het ziekenhuis van diagnose en aan de SKION. Prof. dr. Ph. M. Kluin is verantwoordelijk voor verslaggeving, opslag van materiaal en aanbieding van weefsel aan de (virtuele) weefselbank, die door de SKION zal worden beheerd. Centrale pathologische review 13 V. de Haas en M. v. Mierlo November 2009

14 Specimen Transmittal Form Central Pathology Review Patient identification DCOG patient ID Date of birth (dd/mm/yyyy) / / Patient initials first name, surname Gender Male Female Please send the original form with the slides to the reference pathologist. See reference list per protocol Please send a copy to SKION: Trialbureau Leyweg CJ The Hague Pathology review information Hospital at diagnosis:... Treating physician:... Protocol:... Reference Pathologist:... Date biopsy: / / (dd/mm/yyyy) Biopsy number(s):... Specimen type:... Working diagnosis: *... * Please include the complete report, including the immunophenotyping if available. Nr of pages in this shipment:. Nr of specimens in this shipment :. Remarks Contact Person Local Pathologist Phone # Date (dd/mm/yyyy) / / Shipping form Central Pathology Review v 1.0 page 1of 1

15 5. Logistiek Trialbureau 5.1 Datamanagement De gegevens van kinderen met lymfocytenrijk Hodgkin Lymfoom worden verzameld op een Case Report Form (CRF). Het CRF wordt door het trialbureau van de SKION per patiënt toegestuurd naar het betreffende centrum waar patiënt(e) behandeld wordt. Daar wordt het CRF ingevuld en kan de blauwe doordruk bewaard worden in de Site-file. Het ingevulde CRF en de gele doordruk worden naar het SKION Trialbureau teruggestuurd. Hiervandaan wordt periodiek een stapel CRF s naar het KKSL trialbureau van de universiteit van Leipzig gestuurd. Eventuele validatiechecks worden via het SKION Trialbureau uitgezet naar de centra. Algemene instructies voor het invullen van een CRF: Gebruik een zwarte balpen voor het invullen, zorg voor leesbaarheid. Koptekst informatie: centrum en SKION nummer moeten op elke CRF ingevuld worden. Initialen en geboortedatum hoeft niet, ondanks dat zij wel op ieder CRF gevraagd worden. Data: noteer data met twee cijfers voor de dag, twee cijfers voor de maand, en vier cijfers voor het jaartal: DD/MM/JJJJ (b.v ). Als data onbekend zijn, geef een verklarende aantekening. Kruis de antwoorden aan in de daarvoor bestemde cirkels (O). Correcties: elke wijziging of correctie in het CRF moet in 1 lijn doorgestreept worden en gedateerd en geparafeerd. Bovendien mag dit de originele antwoorden niet maskeren. Bij een grote correctie of missende data, dient de reden hiervoor aangegeven te worden. Vertrouwelijkheid: verwijzing naar een patiënt dient te geschieden middels patiëntnummer en geboortedatum. Handtekeningen/initialen in het CRF: alle CRF pagina s moeten gereviewed en goedgekeurd worden door de onderzoeker. Al het personeel uit het datamanagementteam dat in het CRF schrijft moet zijn handtekening, paraaf en initialen zetten op een daarvoor bestemde Handtekeningen lijst (Site Personnel Signature/ Initials log) welke wordt opgeslagen in de Investigator Site File. Verdere informatie over datacollectie en CRF s wordt in specifieke instructies gegeven, welke in de Investigator Site File worden opgenomen. Stuur ingevulde CRF s naar: SKION Trialbureau, Postbus 43515, 2504 AM Den Haag Tijdschema insturen CRF s Het patiënt registratie CRF dient onmiddellijk na bevestiging van de diagnose te worden ingevuld en opgestuurd naar het SKION Trialbureau. In geval van chemotherapie wordt na de 3 CVP kuren het chemotherapie en toxiciteits- CRF ingevuld. De eerste follow-up van een patiënt wordt 6 weken na einde therapie gepland. Kort hierna wordt het Followup CRF naar het Trialbureau gestuurd. Verdere Follow-up CRF s worden ten minste binnen 4 weken nadat de patiënt in het ziekenhuis is geweest, opgestuurd. Wanneer een patiënt een recidief krijgt of overlijdt, zal het Follow-up CRF meteen na bekend worden van het event opgestuurd worden. Logistiek Datamanagement 15 Auteur: Ardine Reedijk, juni 2010

16 5.2 SAE s In Hoofdstuk 10 van het EuroNet-PHL-LP1 protocol staan uitgebreide definities wat een adverse event en wat een Serious Adverse Event is en wanneer en hoe deze gemeld worden. In de Investigator Site File (ISF) zullen Serious Adverse Event Report Forms opgenomen zijn. In geval van een SAE, fax het SAE formulier binnen 48 uur na bekend worden van het event naar het SKION Trialbureau: Het SKION Trialbureau zal de protocol voorzitter en de internationaal coördinerende onderzoeker op de hoogte stellen (verdere details volgen in de ISF). 5.3 Monitoring Volgens Hoofdstuk 16 van het EuroNet-PHL-LP1 protocol zal er vanuit SKION in de lokale centra gemonitord gaan worden. De nadruk zal hierbij komen te liggen op het checken van Informed Consents, inen exclusie criteria als ook op de efficacy en safety eindpunten. Het SKION Trialbureau zal in principe één maal per jaar gaan monitoren in de lokale centra. Een specifieke monitor manual zal gemaakt worden en deze wordt toegelicht tijdens de initiation meeting. Logistiek Datamanagement 16 Auteur: Ardine Reedijk, juni 2010

Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-C1

Nederlandse Bijlage. behorende bij studie protocol. EuroNet-PHL-C1 Nederlandse Bijlage behorende bij studie protocol EuroNet-PHL-C1 First international Inter-Group Study for classical Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents Versie 1.1, mei 2011, zonder PIF/IC Centrale

Nadere informatie

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL

29 juni Initiatie bijeenkomst PORTEC 4. Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer. Frank van Leeuwen IKNL 29 juni 2012 Initiatie bijeenkomst PORTEC 4 Kwaliteitsborging WMO GCP richtsnoer Frank van Leeuwen IKNL Wet en regelgeving Verklaring van Helsinki Richtsnoer voor Good Clinical Practice (CPMP/ICH/135/95)

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 4-6 maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 4-6 maanden postoperatief Aantal maanden? Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 4- postoperatief Is de patient opgenomen geweest in een van

Nadere informatie

Bijlage bij. Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents

Bijlage bij. Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents Bijlage bij Second International Inter-Group Study for Classical Hodgkin s Lymphoma in Children and Adolescents Versie 1, 19 februari 2016 Implementatiedatum Versienummer

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6-12 maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6-12 maanden postoperatief 9. Follow-up Aantal maanden? Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 6- postoperatief Is de patient opgenomen geweest

Nadere informatie

Nederlandse Bijlage behorende bij studie protocol ICC APL Study 01

Nederlandse Bijlage behorende bij studie protocol ICC APL Study 01 Leyweg 299, 2545 CJ The Hague PO box 43515, 2504 AM The Hague Tel. +31 (0)70 367 45 45 Fax +31 (0)70 367 08 68 E-mail: info@skion.nl behorende bij studie protocol ICC APL Study 01 Protocol for patients

Nadere informatie

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015

HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 HOVON-Hematologie scholingsdag donderdag 1 okt 2015 Josée Zijlstra VUMC www.hematologie.nl/ j.zijlstra@vumc.nl Thomas Hodgkin 1798-1866 Hodgkin lymfoom Diagnostiek Pathologie Epidemiologie Symptomen Beeldvorming

Nadere informatie

COLOPEC trial. 9. Follow-up 2/3/4/5 jaar na primaire resectie. Anamnese. Lichamelijk onderzoek. Labwaarden. Patiënt Identificatie Nummer: Initialen:

COLOPEC trial. 9. Follow-up 2/3/4/5 jaar na primaire resectie. Anamnese. Lichamelijk onderzoek. Labwaarden. Patiënt Identificatie Nummer: Initialen: Aantal maanden? maanden Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 18- postoperatief Is de patient opgenomen geweest in

Nadere informatie

Nederlandse bijlagen behorende bij protocol EWING 2008

Nederlandse bijlagen behorende bij protocol EWING 2008 Nederlandse bijlagen behorende bij protocol EWING 2008 voor behandeling van kinderen met een Ewing sarcoom Versie, november 2010 Implementatiedatum 25 oktober 2010 Nederlandse bijlage, EWING 2008 Pagina

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode maanden postoperatief 9. Follow-up Aantal maanden? Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 12- postoperatief Is de patient opgenomen geweest

Nadere informatie

Goede zorg, ook dicht bij huis

Goede zorg, ook dicht bij huis Goede zorg, ook dicht bij huis Marianne Naafs-Wilstra en Anouk Nijenhuis Najaarssymposium VOKK 1 november 2014 Shared care Samenwerking en verdeling van zorg tussen kinderoncologische centra en regionale

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Algemene informatie kinderkanker

Algemene informatie kinderkanker Algemene informatie kinderkanker De behandeling van kinderen met kanker is in Nederland gecentraliseerd in 5 kinderkanker (kinderoncologische) centra en 2 beenmergtransplantatie centra. De 5 kinderkanker

Nadere informatie

Nederlandse Bijlagen behorende bij protocol EpSSG NRSTS2005

Nederlandse Bijlagen behorende bij protocol EpSSG NRSTS2005 Nederlandse Bijlagen behorende bij protocol EpSSG NRSTS2005 Een protocol voor gelokaliseerde Non- Rhabdomyosarcoom Weke delen Sarcomen SKION Versie 1.1 (april 2011) SKION Versie 1.1. (april 2011) Pagina

Nadere informatie

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0-3 maanden postoperatief

Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0-3 maanden postoperatief Aantal maanden? Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Algemeen Onderstaande vragen zijn van toepassing op de periode 0- postoperatief Is de patient opgenomen geweest in een van de volgende

Nadere informatie

Nederlandse Bijlagen ACNS0332

Nederlandse Bijlagen ACNS0332 Leyweg 299, 2545 CJ The Hague PO box 43515, 2504 AM The Hague Tel. +31 (0)70 367 45 45 Fax +31 (0)70 367 08 68 E-mail: info@skion.nl Nederlandse Bijlagen ACNS0332 Efficacy of Carboplatin Administered Concomitantly

Nadere informatie

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam

Bloedafname CAIRO5. Coördinerend Radiologen: Dr. K. van Lienden, Dr. M Engelbrecht, afdeling Radiologie, AMC Amsterdam Bloedafname CAIRO5 Een gerandomiseerde fase 3 studie naar behandelingsstrategieën voor patiënten met dikke darmkanker met metastasen in alleen de lever, welke (nog) niet in aanmerking komen voor chirurgische

Nadere informatie

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek

Titel: HOVON 105. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Titel:. Rituximab bij het primair centraal zenuwstelsel lymfoom. Een gerandomiseerd HOVON / ALLG onderzoek Officiële titel: Rituximab in Primary Central Nervous system Lymphoma. A randomized HOVON / ALLG

Nadere informatie

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen)

Intensivering deel IIA en IIB (duur circa 50 dagen) HOVON 70 Samenvatting + Checklist Geheugensteun HOVON 70 studie opbergen in polistatus, kopie klinische status Naam patiënt.. AZG nummer.. Geboortedatum.. -.. 19.. Datum Dag 0: Pre-fase (duur 1 week) Dag

Nadere informatie

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl

Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Behandeling van patiënten met Hodgkin lymfoom: wikken en wegen? Josée Zijlstra Hematoloog Vumc j.zijlstra@vumc.nl Wikken en wegen Wat is de beste behandeling? Beste behandeling? Grootste kans op genezing..

Nadere informatie

Cairo5 REGISTRATIE & RANDOMISATIE INSTRUCTIES

Cairo5 REGISTRATIE & RANDOMISATIE INSTRUCTIES Treatment strategies in colorectal cancer patients with initially unresectable liver-only metastases CAIRO5 a randomised phase 3 study of the Dutch Colorectal Cancer Group (DCCG) Registratie & Randomisatie

Nadere informatie

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014

Maligne hematologie. Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Maligne hematologie Asia Ropela, internist-oncoloog St.Jansdal ziekenhuis 22 maart 2014 Indeling Leukemie acuut AML (acute myeloïde leukemie) ALL (acute lymfoïde leukemie) chronisch CML (chronische myeloïde

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure SOP: V9 Initiatievisite Auteur Naam: Functie instelling/afdeling Judie van den Elshout Staffunctionaris Wetenschapsbureau Wetenschapsbureau / Cluster Leerhuis Handtekening:...

Nadere informatie

PSMA van diagnostiek naar behandeling

PSMA van diagnostiek naar behandeling PSMA van diagnostiek naar behandeling Dr. Antoine G. van der Heijden Oncologisch uroloog 1 2 3 4 PSA PSMA Wat is PSA? PSA is Prostaat Specifiek Antigen Eiwit dat gemeten wordt in het bloed Belangrijk voor

Nadere informatie

Bijlagen behorende bij Dutch- Belgian Pediatric AML protocol

Bijlagen behorende bij Dutch- Belgian Pediatric AML protocol Bijlagen behorende bij Dutch- Belgian Pediatric AML protocol voor kinderen met nieuw gediagnosticeerd acute myeloïde leukemie gebaseerd op de NOPHO-AML 2004 studie DB AML-01 Samenwerking tussen Stichting

Nadere informatie

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor

Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor Aanvraagformulier REGISTRATIE oncologie monitor 1. Gegevens aanvrager Naam + Voorletters:... Adres:... Postcode + Woonplaats:.... Geboortedatum:... Geboorteplaats:... Werkzaam bij: Organisatie + Afdeling:...

Nadere informatie

Casus 1 (3) Komt op poli, laat bloedbeeld prikken Uitslag: Normaalwaarden? T.a.v. Trombopenie: waar let je op? Wat nu? Hb 3.8 L 2.

Casus 1 (3) Komt op poli, laat bloedbeeld prikken Uitslag: Normaalwaarden? T.a.v. Trombopenie: waar let je op? Wat nu? Hb 3.8 L 2. Casus 1 Man, 67 jaar, NSCLC, stadium IIIA (tumor re-long+ positieve lymfklieren mediastinum) Bezig met radiotherapie (5 weken), met wekelijks korte kuur chemotherapie Nu in 3e week, afgelopen week geen

Nadere informatie

PET-CT. Moderator Rosa Veldhoen. 1st author / speaker Judit A. Adam Nucleair geneeskundige

PET-CT. Moderator Rosa Veldhoen. 1st author / speaker Judit A. Adam Nucleair geneeskundige PET-CT Moderator Rosa Veldhoen 1st author / speaker Judit A. Adam Nucleair geneeskundige Afdeling nucleaire geneeskunde en radiologie Academisch Medisch Centrum Amsterdam Belangenverklaring In overeenstemming

Nadere informatie

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information

Patient information. Report information. Serious Adverse Event information HOVON Data Center Safety Desk NIEUWSBRIEF 4 06 mei 2014 Beste lezer, Met gepaste trots presenteren we u de nieuwe manier van rapporteren van SAE's. Hiermee hopen wij de werklast voor iedereen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Indien van toepassing (bij primaire resectie en HIPEC in dezelfde opname): Operatiedatum 2e OK: d d m m m j j j j. dagen

Indien van toepassing (bij primaire resectie en HIPEC in dezelfde opname): Operatiedatum 2e OK: d d m m m j j j j. dagen Reden van opname Type operatie: Meerdere antwoorden mogelijk O Primaire resectie coloncarcinoom O Primaire resectie coloncarcinoom met simultane HIPEC O HIPEC in later stadium O Diagnostische laparoscopie

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie

Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging. De CENTER-TBI studie Informatieblad voor deelnemers gedurende opvolging De CENTER-TBI studie Tijdens de acute fase na uw ongeval, heeft u deelgenomen aan een multicenter onderzoek, gefinancierd door de Europese unie (The Collaborative

Nadere informatie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie

Behandelingen bij longkanker. inclusief klinische studie immuuntherapie Behandelingen bij longkanker inclusief klinische studie immuuntherapie 1 Longkanker Longkanker is niet één ziekte: er bestaan meerdere vormen van longkanker. In deze brochure bespreken we de twee meest

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Patiëntinformatie Male Breast Cancer

Patiëntinformatie Male Breast Cancer Patiëntinformatie Male Breast Cancer Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2013-02 Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland Geachte heer, Wij vragen

Nadere informatie

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers

Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Dhr O., 60 jaar Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Claudia Ootjers Klinische Dag NVvH 2 oktober 2014 Disclosure belangen Claudia Ootjers Geen (potentiële) belangenverstrengeling Klinische Dag NVvH 2 Relevante

Nadere informatie

REPOSIT (Melanoom) / melanoom

REPOSIT (Melanoom) / melanoom REPOSIT (Melanoom) / melanoom Onderzoek voor patiënten met een uitgezaaid melanoom die behandeld worden met het combinatiemiddel vemurafenib en cobimetinib. Onderzocht wordt of met behulp van beeldvorming

Nadere informatie

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s

The NEMO-1 study. Informatie voor ouders. Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s The NEMO-1 study Neonatal seizure treatment study Studie naar de behandeling van convulsies ( stuipen ) bij baby s Geachte ouders, NEMO-1 study NEonatal Seizure Treatment with Medication Off-patent: Dose-finding

Nadere informatie

Opmerkingen: Inductie 1, level 2, kuur 1 LET OP: alleen kuur 1 (langzaam R schema):

Opmerkingen: Inductie 1, level 2, kuur 1 LET OP: alleen kuur 1 (langzaam R schema): In studieverband :.. Buiten studieverband HOVON 109 inductie 1, level 2 Rituximab, Chloorambucil, Lenalidomide Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Patiëntsticker: Datum aanvraag Afdeling 12-NAT

Nadere informatie

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg

Hersenmetastasen. Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen Jeroen van Eijk Neuroloog JBZ 2 oktober 2014 Symposium Palliatieve Zorg Hersenmetastasen (HM) + Introductie + Enkele cijfers. + Wanneer denken we aan HM? + Behandeling van HM (Landelijke

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie

Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie Patiënteninformatiebrief Onderzoek naar: Toegevoegde waarde van FDG-PET-CT bij de diagnostiek van invasieve schimmelinfecties bij patienten met neutropenie (Officiële titel: Added value of 18 F-FDG-PET-CT

Nadere informatie

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing

Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing Versnelling verzending pathologisch materiaal bij een verwijzing 1. Huidige situatie Beschrijving pathologische revisie Procesbeschrijving Digitale uitwisseling 2. Knelpunten pathologische verwijzing Procesverbetering

Nadere informatie

www.printo.it/pediatric-rheumatology/nl/intro De Ziekte Van Behçet Versie 2016 2. DIAGNOSE EN THERAPIE 2.1 Hoe wordt het gediagnosticeerd? De diagnose is voornamelijk klinisch. Het kan een tot vijf jaar

Nadere informatie

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het?

Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker. wat is het en hoe werkt het? Klinisch onderzoek bij kinderen en jongeren met kanker wat is het en hoe werkt het? De behandeling van kinderen en jongeren met kanker vindt meestal plaats in combinatie met een klinisch onderzoek. We

Nadere informatie

SKION B-NHL/B-ALL 2008. LANDELIJK PROTOCOL VOOR DE BEHANDELING VAN KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET EEN B-CEL NON-HODGKIN LYMFOOM of B-ALL

SKION B-NHL/B-ALL 2008. LANDELIJK PROTOCOL VOOR DE BEHANDELING VAN KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET EEN B-CEL NON-HODGKIN LYMFOOM of B-ALL SKION B-NHL/B-ALL 2008 LANDELIJK PROTOCOL VOOR DE BEHANDELING VAN KINDEREN EN ADOLESCENTEN MET EEN B-CEL NON-HODGKIN LYMFOOM of B-ALL Versie: 26-11-2009 Medewerkerslijst Protocolvoorzitter: Dr. J.Zsíros,

Nadere informatie

Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie. Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam

Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie. Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam Nieuwe middelen in acute lymfatische leukemie Anita W Rijneveld Erasmus MC, Rotterdam EFS bij volwassenen 100% 80% 1989-1994 1995-2000 2001-2006 2007-2012 RSR 60% 40% 2007-2012 20% 0% 1989-1994 0 1 2 3

Nadere informatie

Chapter 8. Nederlandse samenvatting

Chapter 8. Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting Chapter 8 Nederlandse samenvatting Er is in de afgelopen jaren veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van doelgerichte behandelingen tegen kanker. Helaas wordt ook

Nadere informatie

VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS

VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS VUMC PROTOCOL HERSENOBDUCTIE PONSGLIOMEN BIJ KINDEREN INFORMATIE OUDERS Prof. dr. G.J.L. Kaspers, kinderarts, oncoloog/ hematoloog Prof. dr. P. van der Valk, patholoog Drs. D.G. van Vuurden, kinderarts,

Nadere informatie

Evidence based Medicine II Korte casus III

Evidence based Medicine II Korte casus III Evidence based Medicine II Korte casus III Sil van Cauwenberghe Melissa De Henau Tutor: Chelsey Plas Clinicus: Prof. Dr. Waelput 17/02/15 pag. 1 Inhoud Probleemlijst Differentiaaldiagnoses Cyste Lymfekliermetastase

Nadere informatie

Afspraakcodes DC: RITUXBEND1 (kuur 1) 7 uur RITUXBEND2 ( kuur2) 3 uur BENDAMUSTI (dag2)1,5 uur

Afspraakcodes DC: RITUXBEND1 (kuur 1) 7 uur RITUXBEND2 ( kuur2) 3 uur BENDAMUSTI (dag2)1,5 uur In studieverband :.. BENDAMUSTINE, RITUXIMAB NHL Buiten studieverband Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Patiëntsticker: Datum aanvraag Afdeling 2-NAT: Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O

Inclusie criteria Ja Nee. 3. Is de patiënt in staat om naar de polikliniek te komen voor de follow-up? O O In- en exclusie criteria Visite datum: _2_ _0_ In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. eapr voor primair rectumcarcinoom gepland 2. Preoperatieve radiotherapie gepland of reeds ondergaan 3.

Nadere informatie

Trastuzumab (Herceptin )

Trastuzumab (Herceptin ) Trastuzumab (Herceptin ) Borstkanker (mammacarcinoom) De diagnose borstkanker is bij u vastgesteld. Dit wordt ook wel een mammacarcinoom genoemd. De behandeling van een mammacarcinoom bestaat uit een operatieve

Nadere informatie

Richtlijn voor richtlijnen in het ONCOLINE format

Richtlijn voor richtlijnen in het ONCOLINE format Richtlijn voor richtlijnen in het ONCOLINE format Tumorwerkgroep: Datum vaststellen: Datum revisie: ALGEMEEN Twee tot drie korte zinnen over epidemiologie en behandeling. Voor de landelijke richtlijnen

Nadere informatie

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling

Inleiding. Het Hodgkin lymfoom en de standaardbehandeling De H10 EORTC/GELA gerandomiseerde Intergroep trial bij patiënten met stadium I of II Hodgkin lymfoom waarbij de standaard combinatie behandeling van chemotherapie en bestraling vergeleken wordt met aanpassing

Nadere informatie

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm?

Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Sneldiagnostiek bij verdenking op kanker: de nieuwe norm? Prof. dr. Paul J van Diest Hoofd afdeling Pathologie, UMC Utrecht p.j.vandiest@umcutrecht.nl De diagnostische keten in de oncologie Anamnese/lichamelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e),

INFORMATIEBLAD. Beste patiënt(e), INFORMATIEBLAD Studie waar het nut van 6 chemotherapie kuren met CHOP en Rituximab gevolgd door een radiochemotherapie aan myeloablatieve dosis met toediening van autologe perifere stamcellen, vergeleken

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Rondzending Beenmerg Morfologie. Hodgkin. 16 juni 2016

Rondzending Beenmerg Morfologie. Hodgkin. 16 juni 2016 Rondzending Beenmerg Morfologie Hodgkin 16 juni 2016 Dr. C. Siemes, Hematoloog Inhoud 1. Inleiding 2. Epidemiologie & Etiologie 3. Symptomen 4. Diagnostiek 5. Criteria 6. Prognose 7. Behandeling 8. Follow

Nadere informatie

Echografie + biopsie

Echografie + biopsie Proces Chirurg/verpleegkundige anamnese en lichamelijk onderzoek Mammacare verpleegkundige geeft uitleg over de gang van zaken en begeleidt Mammografie/ echografie en zo nodig direct echogeleid histologisch

Nadere informatie

Follow-up van volwassenen die als kind zijn behandeld voor kanker Web-based. based nazorgplan

Follow-up van volwassenen die als kind zijn behandeld voor kanker Web-based. based nazorgplan Follow-up van volwassenen die als kind zijn behandeld voor kanker Web-based based nazorgplan Annette Berendsen, Dr. AJ. Berendsen, huisarts Afdeling Huisartsgeneeskunde UMCG 1 Follow-up van volwassenen

Nadere informatie

Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains

Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains Een survey naar post-interventie management van Percutane Transhepatische Cholangiografie drains Chulja Pek RN, MN Verpleegkundig specialist Pancreatobiliaire chirurgie Erasmus MC Rotterdam Masterclass

Nadere informatie

Zeldzame Gastro-intestinale poliepen. 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL

Zeldzame Gastro-intestinale poliepen. 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL Zeldzame Gastro-intestinale poliepen 1 september 2010 Marit Jalink, AIOS Interne Ziekenhuis Amstelland Afdeling MDL Casusbeschrijving 57 jarige Surinaamse vrouw Blanco voorgeschiedenis, medicatie Klachtenpresentatie:

Nadere informatie

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge

Hodgkin lymfoom 2014. Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Hodgkin lymfoom 2014 Dr. A. Van Hoof, hematologie Brugge Wat is Hodgkin lymfoom? Waarom bij mij? Diagnose en stadiumbepaling Behandeling Laattijdige verwikkelingen Lymfomen Ziekte van Hodgkin of Hodgkin

Nadere informatie

Therapie op maat voor patiënt met Acute lymfatische Leukemie. Dr V. de Haas Kinderarts-oncoloog/hematoloog Hoofd SKION laboratorium

Therapie op maat voor patiënt met Acute lymfatische Leukemie. Dr V. de Haas Kinderarts-oncoloog/hematoloog Hoofd SKION laboratorium Therapie op maat voor patiënt met Acute lymfatische Leukemie Dr V. de Haas Kinderarts-oncoloog/hematoloog Hoofd SKION laboratorium Casus 8-jarig meisje wordt gezien door huisarts - Sinds een week bleek

Nadere informatie

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk

Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort. 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Pien de Haas en John de Klerk nucleair geneeskundigen Meander Medisch Centrum Amersfoort 2e Mammacongres 28 januari 2011 Harderwijk Siemens Biograph true point PET/CT 40 slice Sinds 21 januari 2011 Sinds

Nadere informatie

Informatie over deelname aan een onderzoek over: Paracetamol of morfine als pijnstiller na een open hart operatie. Geachte ouders/ verzorgers,

Informatie over deelname aan een onderzoek over: Paracetamol of morfine als pijnstiller na een open hart operatie. Geachte ouders/ verzorgers, Informatie over deelname aan een onderzoek over: Paracetamol of morfine als pijnstiller na een open hart operatie Geachte ouders/ verzorgers, Wij vragen u vriendelijk om uw kind mee te laten doen aan een

Nadere informatie

MACOP-B GENEESMIDDEL. dagelijks PREDNISOLON p.o. 75 mg recept arts. 1 ONDANSETRON iv 8 mg bolus 1 00:15 DOXORUBICINE 50 mg/m² in ml NaCl 0.

MACOP-B GENEESMIDDEL. dagelijks PREDNISOLON p.o. 75 mg recept arts. 1 ONDANSETRON iv 8 mg bolus 1 00:15 DOXORUBICINE 50 mg/m² in ml NaCl 0. In studieverband :.. Buiten studieverband MACOP-B Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Patiëntsticker: Datum aanvraag Afdeling 12-NAT: Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht (kg) Lich.opp

Nadere informatie

Technische aspecten van het beoordelen van beenmergpreparaten. 31 maart 2016 Kirsten van Lom

Technische aspecten van het beoordelen van beenmergpreparaten. 31 maart 2016 Kirsten van Lom Technische aspecten van het beoordelen van beenmergpreparaten 31 maart 2016 Kirsten van Lom Technische aspecten van het beoordelen van beenmergpreparaten De beenmergpunktie Preparaten maken Kleuren De

Nadere informatie

CASE REPORT FORM. (1) Bronovo (2) MCH (3) Haga Ziekenhuis (4) LUMC (5) Maasstad zks (6) Lucas Andreas (7) St. Antonius Nieuwegein.

CASE REPORT FORM. (1) Bronovo (2) MCH (3) Haga Ziekenhuis (4) LUMC (5) Maasstad zks (6) Lucas Andreas (7) St. Antonius Nieuwegein. CASE REPORT FORM Patientgegevens Ziekenhuis (1) Bronovo (2) MCH (3) Haga Ziekenhuis (4) LUMC (5) Maasstad zks (6) Lucas Andreas (7) St. Antonius Nieuwegein Studienummer patient Patientidentificatie in

Nadere informatie

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET

Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET Disseminatiediagnostiek bij locoregionaal recidief van mammacarcinoom: klinische praktijk en perspectief voor PET F.J. van Oost 1, J.J.M. van der Hoeven 2,3, O.S. Hoekstra 3, A.C. Voogd 1,4, J.W.W. Coebergh

Nadere informatie

Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal.

Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal. CASUS 2 Presentatie Een 24-jarige vrouw presenteert zich met hypermenorrhoea, veel hematomen en bloedneuzen. Haar vorige menstruatie verliep normaal. Lichamelijk onderzoek Bleek, veel hematomen, veel bloed

Nadere informatie

Follow-up na: maanden Datum: - - d d m m m j j j j. Voor de wondscore: (naam)

Follow-up na: maanden Datum: - - d d m m m j j j j. Voor de wondscore: (naam) Follow-up na: maanden Datum: Setting: O klinisch O poliklinisch Beoordelaar: (naam) Voor de wondscore: (naam) Functie beoordelaar: O Geblindeerde (stoma-)verpleegkundige,o Geblindeerde arts-assistent,

Nadere informatie

Medische Publieksacademie

Medische Publieksacademie Medische Publiekacademie Medisch Centrum Leeuwarden Leeuwarder Courant Aan de winnende hand Borstkanker 27 oktober 2015 Welkom! #mclmpa 1 Borstkanker aan de winnende hand Marloes Emous, oncologisch chirurg

Nadere informatie

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary

Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary VII Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van een onbekende primaire tumor in het hoofd-halsgebied: Unknown Primary naar Algemeen 538 Epidemiologie 538 1. Screening 538 2. Diagnostiek 538 2.1 Anamnese

Nadere informatie

Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling. Rondzending beenmerg morfologie Marie Jose Claessen

Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling. Rondzending beenmerg morfologie Marie Jose Claessen Folliculair lymfoom Diagnostiek en Behandeling Rondzending beenmerg morfologie 07 01 2014 Marie Jose Claessen Casus I 45 jarige vrouw (1968). Verwijsbrief: Palpabele zwelling hals. Uitslag punctie: Cytologie:

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH

Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Platelet Transfusion in Cerebral Haemorrhage PATCH Patiënten-informatie bij het onderzoek naar de behandeling van een hersenbloeding bij patiënten die bloedplaatjes remmende medicijnen gebruiken Geachte

Nadere informatie

Hoge precisie radiotherapie in hoofd- en halsregio. Hoe en waarom?

Hoge precisie radiotherapie in hoofd- en halsregio. Hoe en waarom? Hoge precisie radiotherapie in hoofd- en halsregio. Hoe en waarom? Prof. dr. D. Van den Weyngaert UZA / ZNA Middelheim Symposium Hoofd en Hals kanker - Erica Algemeen Ziekenhuis Campus Geel - 21 september

Nadere informatie

WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM)

WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM) WERKPROTOCOL EN ALGORITME: ADVIEZEN BIJ BIA-ALCL (BORST IMPLANTAAT GEASSOCIEERD ANAPLASTISCH GROOTCELLIG LYMFOOM) M de Boer MAM Mureau RRWJ van der Hulst JP De Boer D De Jong HA Rakhorst 14 december 2016

Nadere informatie

Na de kinderkanker. Een 31-jarige vrouw meldt zich bij. Later-poli s houden vinger aan de pols

Na de kinderkanker. Een 31-jarige vrouw meldt zich bij. Later-poli s houden vinger aan de pols Later-poli s houden vinger aan de pols Na de kinderkanker Ingrid Lutke Schipholt Het aantal overlevenden van kinderkanker stijgt. Maar over de precieze gevolgen ervan op latere leeftijd is weinig bekend.

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

Sarcoma State of the art deel 2

Sarcoma State of the art deel 2 19 mei 2009 Jaarbeurs Utrecht Sarcoma State of the art deel 2 Jan Ouwerkerk Research Coördinator Oncologie Leids Universitair Medisch Centrum Osteosarcoom Osteosarcoom is een primaire botkanker die zijn

Nadere informatie

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y

If Yes, date of informed consent: d d m m m y y y y In- en exclusie criteria Page 1 of 1 Patient Identification Number: Pag 1 van 6 In- en exclusie criteria Inclusion criteria Yes No 1. Getekende informed consent 2. Leeftijd van 18 jaar en ouder 3. M0-stadium

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Pitfalls in de diagnostiek van het Hodgkin Lymfoom

Pitfalls in de diagnostiek van het Hodgkin Lymfoom Pitfalls in de diagnostiek van het Hodgkin Lymfoom Arjan Diepstra, patholoog UMC Groningen 73 e NVvO Oncologiedag 30 sept. 2015 Pathology & Medical Biology UNIVERSITY MEDICAL CENTER GRONINGEN Disclosure

Nadere informatie

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN

ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN INTERLINE CHEMOTHERAPIE Concept dd 6 juli 2010 ACHTERGRONDEN BIJ DE CASUSSCHETSEN INCLUSIEF LEERDOELEN EN STELLINGEN Inleiding Deze werkafspraak met Interlineprogramma zijn gemaakt in 2010 met de Hardenbergse

Nadere informatie

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano?

Inclusie criteria Ja Nee. 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? In- en exclusie criteria Visite datum: In- en exclusie criteria Inclusie criteria Ja Nee 1. Non-pedunculated rectal adenoma 3cm 2. Lower (distal) border of adenoma between dentate line 15cm ab ano? 3.

Nadere informatie

Flowcytometrie in MDS Marisa Westers

Flowcytometrie in MDS Marisa Westers Flowcytometrie in MDS Marisa Westers Amsterdam Standaardisatie van flowcytometrie in MDS 2005 start werkgroep Flow in MDS binnen de Nederlandse Vereniging voor Cytometrie 8 deelnemende laboratoria VU Medisch

Nadere informatie

Afspraakcodes DC: RCOP1 (kuur 1): 6 uur 15 min RCOP2 (vanaf kuur 2): 3 uur 45 min

Afspraakcodes DC: RCOP1 (kuur 1): 6 uur 15 min RCOP2 (vanaf kuur 2): 3 uur 45 min In studieverband :.. Buiten studieverband R-COP Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Patiëntsticker: Datum aanvraag Afdeling Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht (kg) Lich.opp (m²)

Nadere informatie

Standard Operating Procedure

Standard Operating Procedure Standard Operating Procedure STZ SOP: U4 Registratie /randomisatie procedure Distributielijst : STZ Datum : 19-06-2014 Revisiedatum : 19-06-2015 Veranderingen ten opzichte van eerdere versies Versiedatum

Nadere informatie

Nederlandse Bijlage behorende bij AML Relapse Registry 2009

Nederlandse Bijlage behorende bij AML Relapse Registry 2009 Nederlandse Bijlage behorende bij AML Relapse Registry 2009 Een internationale registratie van kinderen en adolescenten met een recidief AML of refractaire AML Versie 1.0 This DCOG protocol is for research

Nadere informatie

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg

Borstcentrum Bernhoven. Yvonne Paquay Chirurg Borstcentrum Bernhoven Yvonne Paquay Chirurg Klachten van de borst? Verwijzing naar het borstcentrum voor analyse en zonodig behandeling 2 3 4 Verwijsredenen: > Knobbeltje voelbaar > BOBZ (de bus) > Controle

Nadere informatie

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG

Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Koortsconvulsies: hoe zat het ook al weer? Oebo Brouwer, kinderneuroloog UMCG Definitie (Epileptische) aanvallen bij koorts zonder infectie van het centrale zenuwstelsel of een andere specifieke oorzaak

Nadere informatie

HOVON 132 AML/SAKK 30/13

HOVON 132 AML/SAKK 30/13 Patiënteninformatie ten behoeve van het verzamelen van beenmerg, bloed en speeksel voor wetenschappelijk onderzoek Informatie behorende bij het hoofdonderzoek HOVON 132 AML/SAKK 30/13: Onderzoek naar de

Nadere informatie

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is

- incidentele bevinding zonder klachten - weigering van chirurgische behandeling - slechte algehele conditie waardoor chirurgie niet verantwoord is Auteur Soort studie Aantal patiënten Lee 2013 Qurashi Systematic review 1999-2011 Systematic review 1999-2011 Radiotherapie / Chirurgie (meestal gevolgd door ) 377 Conservatief waaronder Inclusiecriteria

Nadere informatie

Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid

Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid International Waldentrom s Patient Meeting 9 oct 2016, Amsterdam Disease morbidities 1; Polyneuropathy, Bing Neel, Amyloid Monique Minnema, internist-hematoloog Morbus Waldenström Kankercellen : Waldenström

Nadere informatie

1 ONDANSETRON p.o 8 mg Thuis, a. 1 RR, pols, temp 1 CLADRIBINE 0,12-0,15 mg/kg. inspuiten 1 01:00 observatie

1 ONDANSETRON p.o 8 mg Thuis, a. 1 RR, pols, temp 1 CLADRIBINE 0,12-0,15 mg/kg. inspuiten 1 01:00 observatie In studieverband :.. Buiten studieverband CLADRIBINE SUBCUTAAN Therapielijst\ aftekenlijst\aanvraag cytostatica Patiëntsticker: Datum aanvraag Afdeling 12-NAT: Gefaxt naar apotheek Ja/Nee Lengte (cm) Gewicht

Nadere informatie