Patiëntinformatie Male Breast Cancer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Patiëntinformatie Male Breast Cancer"

Transcriptie

1 Patiëntinformatie Male Breast Cancer Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland Geachte heer, Wij vragen u om deel te nemen aan een medisch-wetenschappelijke studie naar de behandeling van borstkanker bij mannen. U beslist zelf of u wilt deelnemen. Voordat u de beslissing neemt, is het belangrijk om meer te weten over de studie. Lees deze informatiebrief rustig door. Bespreek het met uw partner, vrienden of familie. Hebt u na het lezen van de informatie nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw behandelend arts. 1. Doel en opzet van deze studie Deelname aan deze studie betekent dat geregistreerd wordt hoe u wordt behandeld en wat daarvan de effecten, eventuele bijwerkingen, en gevolgen voor uw kwaliteit van leven zijn. Praktisch betekent het dat er vragenlijsten aan u worden voorgelegd, een extra bloedafname zal plaatsvinden en dat er borstkankerweefsel bewaard wordt in het kader van dit onderzoek als u geopereerd wordt. (een gedetailleerd overzicht ziet u in de figuur studieschema van de bijlage). Het onderzoek heeft geen invloed op de behandeling die u zult ondergaan. Uw behandelend arts heeft u verteld dat bij u een kwaadaardige tumor in de borst is gediagnosticeerd. Borstkanker komt bij mannen relatief weinig voor. In Nederland betreft het ongeveer 100 mannen per jaar. De behandeling wordt sinds 2009 over het algemeen bepaald door biologische kenmerken van de tumor. Dat wil zeggen dat in het laboratorium onderzocht wordt welke kenmerken de tumor heeft en aan de hand daarvan wordt de daarbij passende behandeling aan u voorgesteld door uw arts. Tot Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 1 van 7

2 op heden krijgen mannen met borstkanker dezelfde behandeling als vrouwen met tumoren met overeenkomstige kenmerken. Aangezien mannen en vrouwen hormonaal van elkaar verschillen kan het effect van een behandeling bij mannen verschillen van het effect bij vrouwen. In dit onderzoek worden deze effecten bij mannen onderzocht. Voor dit onderzoek zullen mannen vanaf het moment van diagnose gevolgd worden en ook tijdens en na hun behandeling (operatie, eventuele aanvullende bestraling en/of medicijnbehandeling). De gegevens die uw behandelend arts standaard vastlegt (zoals overige ziekten, algemene gezondheid, roken of gewicht) worden gecombineerd met vragenlijsten over de kwaliteit van uw leven, bloed onderzoek en extra onderzoek van het borstkankerweefsel. Dit doen we binnen heel Nederland en ook in het buitenland. In Nederland is de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG) de organisatie die deze studie met de deelnemende Nederlandse ziekenhuizen uitvoert. Op deze manier willen we uiteindelijk de behandeling en aanvullende adviezen zo goed mogelijk kunnen toespitsen op mannen met borstkanker. Dit zou in de toekomst kunnen bijdragen aan een optimale behandeling met goede kwaliteit van leven, voor deze mannen. 2. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? Een schematisch overzicht vindt u in de bijlage. Na de diagnose bestaat de behandeling veelal uit een operatie met zonodig aanvullende bestraling en/of aanvullende medicijnen. De gegevens over uw algemene gezondheid (zoals overige ziekten, medicijngebruik, roken, gewicht etc.) zijn de gegevens die uw behandelend arts standaard vastlegt. Voordat u geopereerd wordt, vragen wij u een vragenlijst in te vullen over uw kwaliteit van leven. Deze vragenlijst wordt na 1 en 5 jaar herhaald, op momenten dat u standaard voor controle zou komen. Standaard wordt u tijdens de controles lichamelijk onderzocht en wordt er gevraagd naar eventuele bijwerkingen. Zo kan onderzocht worden hoe de behandeling uw kwaliteit van leven beïnvloedt. Indien u hier toestemming voor geeft, zal er éénmalig, tijdens een standaard bloedafname voorafgaand aan de behandeling, een buis bloed (10 ml) extra worden afgenomen. Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 2 van 7

3 Deze buis bloed zal worden gebruikt voor opslag van DNA voor toekomstig onderzoek en zal onder anonieme code worden bewaard onder verantwoordelijkheid van de BOOG. Indien u deelneemt aan de studie geeft u toestemming om van het borstkankerweefsel, dat bij de operatie wordt verwijderd, een extra stukje te bewaren voor toekomstig onderzoek. Vanzelfsprekend geldt dit alleen als u geopereerd wordt en als er voldoende borstkankerweefsel achterblijft in uw ziekenhuis voor de standaard diagnostiek. Het weefsel zal onder anonieme code worden bewaard onder verantwoordelijkheid van de BOOG. Al uw gegevens en vragenlijsten worden opgeslagen zonder uw naam en adres, maar met een anonieme code. Alleen uw behandelend arts weet welke code bij welke patiënt hoort. 3. Wat zijn mogelijke voor- en nadelen van deelname aan deze studie? Het gaat om een studie; de uitslagen worden niet bekend gemaakt aan u of uw behandelend arts. De uitslagen zullen ook geen invloed hebben op uw behandeling; u hebt hier dus geen direct voordeel van. Mogelijk dragen de resultaten wel bij aan een betere behandeling van patiënten in de toekomst. Bloedafname Het afnemen van bloed kan de oorzaak zijn van pijn ter hoogte van de plaats waar er wordt geprikt, en er bestaat ook een kleine kans op zwelling en/of ontsteking daar waar de ader werd aangeprikt. Sommige patiënten klagen over duizeligheid, hebben maagklachten of vallen flauw bij een bloedafname. Indien u hier toestemming voor geeft wordt voor deze studie bij een standaard bloedafname een extra buis afgenomen. Dit betekent dus niet een extra prik. Vragenlijsten Als extra wordt voor het onderzoek een tijdsinvestering gevraagd voor het invullen van een vragenlijst. Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 3 van 7

4 Borstkankerweefsel Als u geopereerd wordt en als er een stukje borstkankerweefsel apart bewaard wordt, heeft dit geen nadelige gevolgen voor u, aangezien u de operatie zal ondergaan in het kader van uw standaard behandeling. 4. Bescherming van uw gegevens Ten behoeve van het onderzoek wordt een aantal gegevens van u verzameld. De arts kan u vertellen hoe dat gebeurt, wie dat doet en wie er inzage hebben in uw gegevens. Uw gegevens worden goed beschermd. Speciale medewerkers die zich hebben verplicht tot geheimhouding, noteren deze gegevens vanuit uw medisch dossier onder een bepaalde code. De onderzoekers kennen alleen uw code, niet uw naam. 5. Deelname en beëindiging? Alle mannen met borstkanker kunnen in principe deelnemen aan de studie en via hun behandelend arts aangemeld worden. Elke patiënt zal vooraf gevraagd worden om hier toestemming voor te geven. U beslist zelf of u deelneemt aan het onderzoek. Deelname is vrijwillig. Neem de tijd om een besluit te nemen over deelname aan dit onderzoek en aarzel niet om verdere vragen te stellen als iets onduidelijk is. Wanneer u besluit niet deel te nemen aan dit onderzoek heeft dit geen verdere consequenties voor u en uw behandeling. Wanneer u instemt met deelname aan dit onderzoek ondertekent u, samen met uw arts, het bijgesloten toestemmingsformulier (= Patiëntentoestemmingsformulier (Informed Consent) ). U ontvangt een kopie van dit toestemmingsformulier. Uw arts zal met u de verdere praktische gang van zaken bespreken. U behoudt het recht om op ieder gewenst moment en eventueel zonder opgave van reden uw deelname aan dit onderzoek te beëindigen. Dit zal geen enkel gevolg hebben voor uw verdere behandeling. De gegevens die vermeld zijn voordat u uw deelname aan dit onderzoek beëindigt, worden wel voor dit onderzoek gebruikt. 6. Bent u verzekerd wanneer u aan het onderzoek meedoet? De behandeling die u krijgt is de standaard behandeling voor uw ziekte en valt onder de reguliere afspraken met uw ziektekostenverzekering. Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 4 van 7

5 7. Vertrouwelijkheid Vanzelfsprekend zullen al uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Behalve uw arts en zijn/haar vaste medewerkers zullen alleen daartoe wettelijk bevoegde personen/vertegenwoordigers van toezichthoudende instanties (bijv. vertegenwoordigers van overheidsinstanties, de toetsingscommissie van het ziekenhuis) uw medische gegevens kunnen inzien. Er zullen van u geen andere gegevens worden verzameld dan in het kader van dit onderzoek nodig is. Alle medische gegevens die tijdens deze studie worden verzameld zullen worden voorzien van een codenummer. Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt op onderzoeks-documentatie, in rapporten of publicaties van dit onderzoek. Uw onderzoeksgegevens, en eventueel het afgenomen bloed en borstkankerweefsel, worden 15 jaar lang bewaard en kunnen eventueel worden gebruikt voor nieuwe analyses, maar alleen met betrekking tot dit onderwerp. Daarvoor geeft u toestemming als u meedoet aan dit onderzoek. Uw anonieme gegevens kunnen deel uit gaan maken van een Europese studie naar borstkanker bij mannen. Deze internationale studie heeft dezelfde opzet als dit onderzoek. 8. Is er een vergoeding wanneer u besluit aan dit onderzoek deel te nemen? U ontvangt geen vergoeding voor deelname aan dit onderzoek. De polikliniekbezoeken, behandelingen en eventuele opnames worden op gebruikelijke wijze door uw verzekering vergoed. 9. Overige informatie Dit onderzoek is voor Nederland beoordeeld door de medisch ethische toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Groningen. De studie wordt in Nederland uitgevoerd door de BOOG, in samenwerking met de deelnemende Nederlandse ziekenhuizen. Het onderzoek wordt financieel ondersteund door de Stichting Pink Ribbon. Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 5 van 7

6 10. Bereikbaarheid voor meer informatie Mocht u na het lezen van deze informatie, voor of tijdens het onderzoek nog nadere informatie willen ontvangen of komen er nog vragen bij u op, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de onderstaande personen: Locatie Waterlandziekenhuis: Uw behandeld arts, Dr. L. de Widt, chirurg of Dr. M. Vleugel, internist - Oncoloog, beiden te bereiken via tel Mammacare verpleegkundige Mw. T. Smit, tel Locatie Westfriesgasthuis: Uw behandelend arts, Drs. S. van den Heiligenberg, internist-oncoloog, tel: Verpleegkundig consulent oncologie Mw. M. Plas tel: Locatie Zaans Medisch Centrum: Uw behandelend arts, Drs. S. Muller, Chirurg tel of Drs. S. Bakker, internist oncoloog, tel Mammacare verpleegkundige Mw. E. Dorenbos De voor dit onderzoek aangestelde onafhankelijke arts: dr. J.H. Maduro, (zoemer 49375). Hij is radiotherapeut-oncoloog in het UMCG en zijn enige rol bij dit onderzoek is om patiënten te adviseren bij vragen die betrekking hebben op dit onderzoek. Hij is niet betrokken bij de opzet of uitvoering van dit onderzoek. Uiteraard kunt u ook met uw huisarts overleggen. 11. Bijlage In de bijlage treft u een schematische weergave van de uitvoering van het onderzoek aan. Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 6 van 7

7 Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG BIJLAGE (bij patiënteninformatie): Studieschema In onderstaand schema treft u een schematische overzicht aan van de studieopzet. U ontvangt uw standaardbehandeling en daarnaast zijn er een aantal momenten waarop iets extra s van u gevraagd wordt in het kader van de studie. De uitleg van de tijdstippen is als volgt: Voor start: een moment, vóórdat de behandeling is gestart, waarop de arts u informeert over de studie en waarop u toestemming geeft T=0: het moment van operatie (voor zover van toepassing) T=1: 1 jaar na diagnose (+/- 1 maand), gedurende jaarlijkse follow-up T=2: 5 jaar na diagnose (+/- 6 maanden), gedurende jaarlijkse follow-up In onderstaande tabel kunt u, op een andere manier, zien op welk moment een bepaalde actie speciaal voor het onderzoek wordt uitgevoerd: wat? wanneer? Baseline (voor start behandeling) X T=0 (bij de operatie) T=1 (1 jaar na diagnose) T=2 (5 jaar na diagnose) Informed consent = toestemming geven Vragenlijst X X X Afname extra buisje bloed X * Verzamelen extra X tumorweefsel * = optioneel Versie 1.4, 2 september 2016 Esperanz pagina 7 van 7

8 PATIENTENTOESTEMMINGSFORMULIER (INFORMED CONSENT) Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland (BOOG ) Hierbij verklaar ik, de heer Mijn behandelend arts heeft mij geïnformeerd over mijn ziekte. Ik begrijp dat bij mij, als man, de diagnose borstkanker is gesteld. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen en de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik meedoe. Ik begrijp wat de aard en het doel van het onderzoek is. Ik weet dat deelnemen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Mocht ik niet meer mee willen doen dan zal dit geen enkele invloed hebben op mijn behandeling en op de zorg van mijn behandelend arts. Ik weet dat alle informatie die tot het moment van vroegtijdige beëindiging over mij is verzameld, zal worden gebruikt in het uiteindelijke onderzoeksrapport. Ik weet dat voor dit onderzoek medische gegevens over mijn diagnose en behandeling verzameld worden en gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke voordrachten en publicaties. De anonimiteit is hierbij gewaarborgd. Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren. Ik geef toestemming aan de daartoe aangestelde vertegenwoordigers van de overheid en de Borstkanker Onderzoeksgroep (BOOG) om mijn medische gegevens in te zien om te controleren of de gegevens die voor dit onderzoek verzameld zijn, juist zijn. De vertrouwelijkheid van mijn gegevens blijft hierbij gewaarborgd. Ik geef toestemming om mijn tumorweefsel in het kader van dit onderzoek extra te laten onderzoeken en om een extra blokje tumorweefsel (indien beschikbaar) te bewaren, zodat deze in de toekomst eventueel gebruikt kan worden voor nieuw onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Graag aankruisen wat van toepassing is: Ik geef toestemming voor afname van een extra buisje bloed om te bewaren zodat deze in de toekomst eventueel gebruikt kan worden voor nieuw onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Ik geef geen toestemming voor afname van een extra buisje bloed. Voor aanvang van het onderzoek heb ik het patiënteninformatieformulier ontvangen en een kopie van het toestemmingsformulier. Ik geef hierbij uit vrije wil mijn toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek: / / 20. Patiënt naam: Handtekening: Datum : Ik bevestig hierbij dat ik aan bovengenoemde patiënt het onderzoek heb uitgelegd: / /20. Naam behandelend arts: Handtekening: Datum: Versie 1.3, 9 september 2014 Esperanz

9 PATIENTENTOESTEMMINGSFORMULIER (INFORMED CONSENT) Prospectieve registratiestudie voor mannen met borstkanker in Nederland (BOOG ) Hierbij verklaar ik, de heer Mijn behandelend arts heeft mij geïnformeerd over mijn ziekte. Ik begrijp dat bij mij, als man, de diagnose borstkanker is gesteld. Ik heb de schriftelijke informatie gelezen en de gelegenheid gehad om vragen te stellen. Ik heb genoeg tijd gehad om te beslissen of ik meedoe. Ik begrijp wat de aard en het doel van het onderzoek is. Ik weet dat deelnemen aan dit onderzoek helemaal vrijwillig is. Ik weet dat ik op ieder moment kan beslissen om toch niet mee te doen. Daarvoor hoef ik geen reden te geven. Mocht ik niet meer mee willen doen dan zal dit geen enkele invloed hebben op mijn behandeling en op de zorg van mijn behandelend arts. Ik weet dat alle informatie die tot het moment van vroegtijdige beëindiging over mij is verzameld, zal worden gebruikt in het uiteindelijke onderzoeksrapport. Ik weet dat voor dit onderzoek medische gegevens over mijn diagnose en behandeling verzameld worden en gebruikt kunnen worden voor wetenschappelijke voordrachten en publicaties. De anonimiteit is hierbij gewaarborgd. Ik geef toestemming om mijn onderzoeksgegevens 15 jaar na afloop van dit onderzoek te bewaren. Ik geef toestemming aan de daartoe aangestelde vertegenwoordigers van de overheid en de Borstkanker Onderzoeksgroep (BOOG) om mijn medische gegevens in te zien om te controleren of de gegevens die voor dit onderzoek verzameld zijn, juist zijn. De vertrouwelijkheid van mijn gegevens blijft hierbij gewaarborgd. Ik geef toestemming om mijn tumorweefsel in het kader van dit onderzoek extra te laten onderzoeken en om een extra blokje tumorweefsel (indien beschikbaar) te bewaren, zodat deze in de toekomst eventueel gebruikt kan worden voor nieuw onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Graag aankruisen wat van toepassing is: Ik geef toestemming voor afname van een extra buisje bloed om te bewaren zodat deze in de toekomst eventueel gebruikt kan worden voor nieuw onderzoek met betrekking tot dit onderwerp. Ik geef geen toestemming voor afname van een extra buisje bloed. Voor aanvang van het onderzoek heb ik het patiënteninformatieformulier ontvangen en een kopie van het toestemmingsformulier. Ik geef hierbij uit vrije wil mijn toestemming om deel te nemen aan dit onderzoek: / / 20. Patiënt naam: Handtekening: Datum : Ik bevestig hierbij dat ik aan bovengenoemde patiënt het onderzoek heb uitgelegd: / /20. Naam behandelend arts: Handtekening: Datum: Versie 1.3, 9 september 2014 Esperanz

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland

Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland Een studie van de Borstkanker Onderzoek Groep (BOOG); BOOG 2014-05 PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE

Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG ) PATIENTENINFORMATIE Prospectieve registratie studie voor de diagnose en behandeling van borstkanker tijdens zwangerschap (BOOG 2003-04) PATIENTENINFORMATIE Geachte mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd

Nadere informatie

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker

Verkorte titel: de effecten van budesonide op de bijwerkingen van cabazitaxel bij patiënten met prostaatkanker PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSVERKLARING SUBSTUDIE BEHOREND BIJ HET ONDERZOEK: Fase II onderzoek bij patiënten met prostaatkanker naar de effecten van budesonide op cabazitaxel (Jevatana ): een gerandomiseerd,

Nadere informatie

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie.

Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De MIRACLE studie. Titel onderzoek: Bepalen van nieuwe ziektevoorspellers bij colorectale levermetastasen. De studie. Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA

Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Informatiebrief deelnemers MIND-TIA: De waarde van een bloedtest bij verdenking op een TIA Julius Centrum UMC Utrecht Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl

Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van body mass index (BMI) en het roken van sigaretten op de opname van fentanyl Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie

Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Informatie voor deelnemers aan de Groninger Antitrombine Studie Geachte heer, mevrouw, Bij u of een van uw familieleden is een antitrombine gebrek vastgesteld. Dat is een aandoening die een verhoogde kans

Nadere informatie

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker

Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek Biobank Leukemie, Myeloom, Lymfklierkanker Geachte heer, mevrouw, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over bovengenoemd medischwetenschappelijk onderzoek.

Nadere informatie

ROSCAN Huidkanker Biobank

ROSCAN Huidkanker Biobank Kanker Instituut Uw behandelend arts in het Erasmus MC heeft u geïnformeerd over het bestaan van de ROSCAN Biobank. Hij/zij heeft u al het een en ander uitgelegd. Wij vragen u vriendelijk om mee te doen

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten.

Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora.

onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. Uw behandelend arts of de onderzoeker heeft u geïnformeerd over het medisch-wetenschappelijk onderzoek Invloed van UVB lichttherapie op huid en darmflora. U beslist zelf of u wilt meedoen. Om deze beslissing

Nadere informatie

The Symphony triple A study

The Symphony triple A study Patiënten informatie en toestemmingsverklaring The Symphony triple A study USING SYMPHONY AS AN ADJUNCT TO HISTOPATHOLOGIC PARAMETERS WHEN THE DOCTOR IS AMBIVALENT ABOUT THE ADMINISTRATION AND TYPE OF

Nadere informatie

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study

Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective observational cohort study Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker versie

Nadere informatie

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek

Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Extra Informatiebrief voor de Patiënt en Toestemmingsverklaring optioneel herkenningsstoffenonderzoek Een fase 1 onderzoek met AEB071 bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom waarbij CD79 veranderd

Nadere informatie

Informatiebrief voor de patiënt

Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief voor de patiënt Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Uw arts vermoedt dat u de ziekte sinustrombose heeft. Op dit moment wordt er wetenschappelijk onderzoek gedaan

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder

Patiënteninformatiefolder Patiënteninformatie bij het wetenschappelijk onderzoek naar het nut van het routinematig controleren van alvleesklier cysten. Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts heeft u deze informatie gegeven,

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT)

Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Titel van het onderzoek Cognitieve variabiliteit van NF1 en TSC in eeneiige tweelingen (COVANTT) Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk of u toestemming geeft voor de deelname van u aan

Nadere informatie

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie).

Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Onderzoek naar de nazorg bij dikke darmkanker door de huisarts of de chirurg en het gebruik van een persoonlijke interactieve website (I CARE studie). Verbetert de zorg na de behandeling van dikke darmkanker

Nadere informatie

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose

Informatiebrief D-dimer and AP-FXIII in CVT studie, versie 1.2 3 november 2011. D-dimer en AP-FXIII in de diagnostiek van sinustrombose Informatiebrief voor de patiënt in tweede instantie Informatiebrief over de studie naar Geachte mevrouw / mijnheer, Op het moment dat u deze brief leest bent u herstellende van klachten waarvoor u werd

Nadere informatie

Informatiefolder voor deelnemers

Informatiefolder voor deelnemers Een lange termijn onderzoek naar de behandeling en uitkomsten van dikkedarm- en endeldarmkanker Informatiefolder voor deelnemers Prospective data collection initiative on colorectal cancer - a prospective

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met leukemie en MDS 06 januari 2014 Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts heeft

Nadere informatie

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial

Patiënten Informatie formulier. SPLINT-trial Patiënten Informatie formulier SPLINT-trial Preventie van urologische complicaties bij niertransplantaties van levende donoren: splint of geen splint? Versie 2 09-10-2013 pagina 1 van 8 Titel van het onderzoek

Nadere informatie

Patiëntinformatie TES

Patiëntinformatie TES Patiëntinformatie TES Datum: 6 november 2013 Onderwerp: Proefpersoneninformatie Geachte heer / mevrouw, U bent gevraagd om mee te doen aan een onderzoek naar de behoefte aan ondersteuning bij zorgen over

Nadere informatie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie

Informatiebrief PGx Lung cancer studie Informatiebrief PGx Lung cancer studie Genetische variaties als risicofactor voor toxiciteit bij longkankerpatiënten die chemoradiotherapie of chemotherapie ondergaan Geachte meneer, mevrouw, U bent door

Nadere informatie

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org).

Meer informatie over het Parelsnoerproject kunt u vinden op de website van het Parelsnoer Initiatief (www.parelsnoer.org). Patiënteninformatie CerebroVasculaire Aandoeningen (CVA) Parel Onderzoek naar erfelijke en omgevingsfactoren bij ontstaan van beroerte en bij de behandeling daarvan Geachte heer/mevrouw, U bent mondeling

Nadere informatie

Patiënten informatiebrief

Patiënten informatiebrief Patiënten informatiebrief Landelijk onderzoek naar patiënten met trombocytopathie in Nederland Geachte mevrouw/mijnheer, Trombocytopathie in Nederland (TiN) Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan

Nadere informatie

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial

Patiëntinformatieformulier LOGICA-trial Informatiebrief LOGICA trial: Laparoscopische versus Open Maag Operatie Datum: Onderwerp Telefoon E-mail 1 november 2015 LOGICA trial 088-005 6908 espillenaarbilgen@rijnstate.nl Geachte heer/mevrouw, U

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD)

PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) PATIËNTEN INFORMATIE BRIEF PROSPECTIEVE DATA REGISTRATIE VAN PATIËNTEN MET EEN AANGEBOREN ZELDZAME STOLLINGSAFWIJKING (PRO-RBDD) Geachte mevrouw / mijnheer, Uw behandelend arts heeft u geïnformeerd over

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Titel van het onderzoek: Sneller behandelen van patiënten met een acute beroerte door een volgsysteem met directe visuele feedback

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank TiN Geachte mevrouw/mijnheer, In het kader van de Trombocytopathie in Nederland studie wordt een gedeelte van het extra afgenomen bloed opgeslagen in een

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Routine versus op indicatie verwijderen van de stelschroef Routinematig versus op indicatie verwijderen van de stelschroef:

Nadere informatie

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE

PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE PATIËNTINFORMATIE STUDIE NAAR HET EFFECT VAN INTRA ARTERIËLE BEHANDELING OP DE GEZONDHEIDSTOESTAND BIJ EEN HERSENINFARCT Geachte heer / mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch

Nadere informatie

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial

Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; TURACOS trial Drie-dimensionale echografie voor het verbeteren van cosmetisch resultaat bij borstkanker patiënten; Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie

Proefpersoneninformatie Proefpersoneninformatie Onderzoek naar veranderingen van de ligging van tumor en organen in de buik gedurende de radiotherapie van baarmoederhals-, schaamlip-, of kanker van de anus(kringspier). Geachte

Nadere informatie

Geachte heer, mevrouw,

Geachte heer, mevrouw, Proefpersoneninformatie ten behoeve van het verzamelen van extra beenmerg voor wetenschappelijk onderzoek bij patiënten met verdenking op een aplastische anemie Geachte heer, mevrouw, Uw behandelende arts

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support

INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support INFORMATIEBRIEF VOOR PATIËNTEN Onderzoek ALS Naasten support Beste meneer, mevrouw, Wij hebben uw partner gevraagd om mee te doen aan medisch-wetenschappelijk onderzoek naar een ondersteuningsprogramma

Nadere informatie

Patiëntinformatie ENSURE

Patiëntinformatie ENSURE Patiëntinformatie ENSURE Informatie brief voor patiënten die geopereerd zijn voor vroeg stadium baarmoeder kanker Titel van het onderzoek Nazorg bij patiënten met baarmoeder kanker [ENdometrial cancer

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld:

Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Informatie betreffende wetenschappelijk onderzoek getiteld: Kunststof matje versus geen matje voor navelbreuken: een dubbel blind, prospectief gerandomiseerd onderzoek Engelse titel: Mesh versus suture

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden

Proefpersoneninformatie. Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Proefpersoneninformatie Bestralings-geinduceerde hartschade meten d.m.v. het bepalen van bloedwaarden Geachte mevrouw, meneer, In aansluiting op het gesprek met uw behandelend arts, ontvangt u hierbij

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek

Informatie over dit wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie / Toestemmingsverklaring voor langetermijn opslag van lichaamsmateriaal Een multi-nationaal onderzoek naar de veiligheid en effectiviteit, inclusief farmacokinetiek, van NNC-0129-0000-1003

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT

INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT INFORMATIEBRIEF VOOR DE PATIËNT Titel van het onderzoek Een gerandomiseerd onderzoek naar operatieve versus niet-operatieve behandeling van breuken van het kopje van het spaakbeen. Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Haalbaarheidsstudie naar het thuis meten van de bloeddruk bij patiënten met een hoge bloeddruk Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Titel van het onderzoek Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek:

Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers Behorende bij het onderzoek: International GBS Outcome Study (IGOS) Een studie naar voorspellers van het ziektebeloop bij het Guillain-Barré Syndroom Geachte

Nadere informatie

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP

Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP Informatie over onderzoek naar de determinanten voor de respons op DDAVP (The RISE study: Response to DDAVP In mild hemophilia A patients, in Search for determinants) Plaats.. Datum.. Geachte mijnheer,

Nadere informatie

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen

Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Coach2Move Fysiotherapie bij kwetsbare ouderen Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze brief omdat wij u vriendelijk willen vragen om mee te doen aan een wetenschappelijk onderzoek naar het effect van fysiotherapie

Nadere informatie

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies

Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Informatiebrief MIRA-onderzoek: MIRena-spiraal versus endometriumablatie in de behandeling van hevig menstrueel bloedverlies Geachte mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk

Nadere informatie

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de optimale behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de behandeling van galstenen. Uw arts heeft u gevraagd of u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen

Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Onderzoek naar de beste behandeling van patiënten met galstenen Geachte heer/mevrouw, Wij doen onderzoek naar de beste behandeling van galstenen. Een onderzoeker zal contact met u opnemen om te vragen

Nadere informatie

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek

Genetic origin of Dupuytren s disease and associated fibromatosis Genexpressie onderzoek UMCG, Martini Ziekenhuis, MCL, MST, Isala Klinieken, UMCU, Catharina Ziekenhuis, Nederland 1 University of California, Los Angeles, Verenigde Staten Informatie Genetic origin of Dupuytren s disease and

Nadere informatie

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016

Informatiebrief. Kies Gerust op maat. Versie 11 oktober 2016 Informatiebrief Kies Gerust op maat Versie 11 oktober 2016 Inhoud 1. Wat is het doel van het onderzoek? 2. Hoe wordt de zorg vanuit de huisarts onderzocht? 3. Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd? 4. Wat

Nadere informatie

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app Engels: Proof of concept OLVG PAIN app. Betreft: Patiënten informatiebrief, onderzoek naar de gebruiksvriendelijkheid van de OLVG PIJN app

Nadere informatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie TELSTAR: Treatment of ELectroencephalographic STatus epilepticus After cardiopulmonary Resuscitation (ABR 46296) Onderzoek naar de beste behandeling van epilepsie-achtige hersenactiviteit na reanimatie

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Maagtumoren Datum: 09-09-2014 Versienummer: 2 Inleiding U bent in ons ziekenhuis onder behandeling in verband met een tumor van de maag. U bent gevraagd

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS

Patiënten-informatiebrief Volwassenen ICOS Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 18 jaar en ouder Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van het ziektebeloop bij

Nadere informatie

PATIENTEN INFORMATIE

PATIENTEN INFORMATIE Thrombofilie, ontsteking en waarden in het bloed van hart- en vaatziekten in HIV-geïnfecteerde patiënten. Protocol title: INF-BEAST PATIENTEN INFORMATIE Informatiebrief INF-BEAST pagina 1 van 7 Titel van

Nadere informatie

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker

BOOG INFLAME (Borstkanker) / borstkanker BOOG 2014-05 INFLAME (Borstkanker) / borstkanker Prospectieve registratiestudie voor vrouwen met inflammatoir borstkanker in Nederland. Deelname aan deze studie heeft als doel om een Nederlandse prospectieve

Nadere informatie

Patiëntinformatie REASSURE

Patiëntinformatie REASSURE Patiëntinformatie REASSURE Patiënteninformatie: INFORMATIE OVER ONDERZOEK VOOR DEELNEMERS Titel van het onderzoek: REASSURE - Radium-223 alpha Emitter Agent in non-intervention Safety Study in mcrpc population

Nadere informatie

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief

Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose. Patiënten Informatiebrief Het Parelsnoer Initiatief: Parel Reumatoïde artritis / artrose Biobank Reumatoïde artritis / artrose Patiënten Informatiebrief 1 INLEIDING...2 2 HET PARELSNOER-INITIATIEF...2 3 VRIJWILLIGE DEELNAME...3

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek [Logo] Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek ASPIRIN TRIAL De rol van aspirine op de overleving van patiënten met dikkedarmkanker Inleiding Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen

Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Informatie voor donoren over UMC Utrecht Biobank: Het STONE-project: Biobank voor studies naar kwaadaardige poliepen Datum: 15 maart 2016 Versienummer: 1.2 Inleiding Geachte heer/mevrouw, U ontvangt deze

Nadere informatie

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers

LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers LEVODOPA BIJ PATIËNTEN MET VROEGE ZIEKTE VAN PARKINSON informatie voor deelnemers Geachte heer/ mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek. U beslist zelf

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Vergelijking van nervus femoralisblokkade met achterste kapselinfiltratie met voorste en achterste kapselinfiltratie na totale knieprothese (LiFeAnKeR-studie) Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE

INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE INFORMATIEBRIEF HOSPITAL-ADL STUDIE Titel van het onderzoek: Ontrafelen van het mechanisme achter ziekenhuis-gerelateerd functieverlies (Hospital-ADL studie). Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk

Nadere informatie

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5

Revalidatie & MS Centrum vzw. V. Cuyvers Uitgavedatum: 12.05.2015 Pagina: 1 van 5 Pagina: 1 van 5 Het ondervragen van patiënten in het kader van een eindwerk voor het bekomen van een graad van bachelor of bachelor na bachelor komt neer op een prospectieve verzameling van gegevens met

Nadere informatie

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling

Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Patiënt informatiebrief Plaatsing van voedingssondes in de dunne darm via elektromagnetische geleiding op de verpleegafdeling of via kijkonderzoek op de endoscopie-afdeling Geachte heer/mevrouw, Wij vragen

Nadere informatie

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek

Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Deelname aan medisch wetenschappelijk onderzoek Zelfzorgberichtjes via de app ter bevordering van diabetes zelfmanagement bij insuline gebruikende type 2 diabetes patiënten (TRIGGER studie) Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder

Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing. Patiënten Informatie Folder Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn na tibiapen plaatsing Patiënten Informatie Folder PATIËNTEN INFORMATIE FOLDER Effect van transverse versus longitudinale incisies op kniepijn

Nadere informatie

Patiënten Informatie Folder

Patiënten Informatie Folder Patiënten Informatie Folder imprint studie OZBS62.15245 Patiënten Informatie Folder imprint studie (imaging of PSMA: Registratie en Inventarisatie voor Nederlandse Toepassing) Inleiding Uw arts heeft voorgesteld

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw,

Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Betreft: Uitnodiging SCORE-onderzoek. Geachte heer/mevrouw, Met deze brief willen we u uitnodigen om deel te nemen aan het SCORE-onderzoek. Dit onderzoek gaat over de inhoud van revalidatie na een beroerte,

Nadere informatie

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek?

Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inbrengen van continue ambulante peritoneaal dialyse katheters: Kijkoperatie of open techniek? Inleiding Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om mee te doen aan een medisch-wetenschappelijk onderzoek

Nadere informatie

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm.

Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Patiënteninformatie behorend bij het onderzoek: Bestraling en chemotherapie gevolgd door een endeldarmsparende operatie bij kanker in het laatste deel van de endeldarm. Oorspronkelijke Engelse titel: CHEMORADIOTHERAPY

Nadere informatie

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar

Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Patiënteninformatiefolder Voor patiënten van 12 t/m 17 jaar Tweede immunoglobulinen (IVIg) kuur voor Guillain-Barré Syndroom patiënten met een slechte prognose. Beste lezer, Je dokter heeft gevraagd mee

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie

Proefpersoneninformatie Proefpersoneninformatie Het optimaliseren van de radiotherapie techniek voor de bestraling van patiënten met slokdarm- of longcarcinoom m.b.v. active breathing controle (ABC). Geachte mevrouw, meneer,

Nadere informatie

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS

Patiënten-informatiebrief Ouders ICOS Patiënteninformatiefolder Voor ouders/verzorgers (van patienten van 12 t/m 17 jaar) Behorende bij het onderzoek: International CIDP Outcome Study (ICOS) Een studie naar de variatie en de voorspellers van

Nadere informatie

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek

Informatie voor de wettelijke vertegenwoordiger voor deelname aan het onderzoek PAIS2: Het effect van hoge dosis paracetamol op de uitkomst na een beroerte bij mensen met een lichaamstemperatuur van 36.5 graden of hoger Geachte heer/ mevrouw, Uw partner/familielid is in ons ziekenhuis

Nadere informatie

Informatie betreffende de REPAIR-studie

Informatie betreffende de REPAIR-studie Informatie betreffende de REPAIR-studie Patiënteninformatie ten behoeve van onderzoek naar behoud van nierfunctie na niertransplantatie met levende donor. Geachte mevrouw/mijnheer, In aansluiting op het

Nadere informatie

[informatiebrief patiënten ENTREPPMENT trial] De ENTREPPMENT trial: vergelijking van twee liesbreukoperaties.

[informatiebrief patiënten ENTREPPMENT trial] De ENTREPPMENT trial: vergelijking van twee liesbreukoperaties. Informatiebrief De ENTREPPMENT trial: vergelijking van twee liesbreukoperaties. Inleiding Geachte heer/mevrouw, Uw behandelend arts op de polikliniek heeft samen met u vastgesteld dat u een liesbreukhersteloperatie

Nadere informatie

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk

Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk PATIËNTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER Lange-termijnervaringen met abatacept sc in de dagelijkse klinische praktijk Geachte heer, mevrouw, U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan een observationele

Nadere informatie

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases

MOSAIC studie Informatiebrief voor cases 1 MOSAIC studie Informatiebrief voor cases Informatiebrief betreffende het onderzoek (MOSAIC studie): de gevolgen van acute hepatitis C virus infectie bij HIV positieve en HIV negatieve mannen die seks

Nadere informatie

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw,

Amsterdam, september Geachte heer/mevrouw, Informatie over de EF3X-trial Een onderzoek naar het effect op het operatieresultaat bij het gebruik van een 3D-scan tijdens de operatie bij breuken aan de enkel, het hielbeen of de pols. Amsterdam, september

Nadere informatie

Patiënteninformatie TAMOXI-project

Patiënteninformatie TAMOXI-project Patiënteninformatie TAMOXI-project Ovariële hyperstimulatie bij vrouwen met borstkanker en een oestrogeen receptor-positieve tumor die hebben gekozen voor het invriezen van embryo s of eicellen: Is de

Nadere informatie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie

Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Patiënt informatiebrief DRAINAGE Studie Endoscopische versus percutane galwegdrainage voor operatie van een hilair cholangiocarcinoom Geachte mevrouw/mijnheer, Dit onderzoek, waarvoor uw medewerking wordt

Nadere informatie

Informatiebrief en Toestemmingsformulier Pre-Screening

Informatiebrief en Toestemmingsformulier Pre-Screening Informatiebrief en Toestemmingsformulier Pre-Screening Behorend bij het hoofdonderzoek: Een onderzoek naar de werking van ABT-414 ter aanvulling op de standaardbehandeling bij patiënten, waarbij onlangs

Nadere informatie

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie.

1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende glaucoomoperatie. Schiedamse Vest 180 Postbus 70030 3000 LM Rotterdam tel.: 010-4017777 email: www.oogziekenhuis.nl 1. Titel van het onderzoek: Primaire Baerveldt implant versus Trabeculectomie bij een oogdrukverlagende

Nadere informatie

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling

Informatiebrief voor patiënten. Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling Informatiebrief voor patiënten Vullingsstrategie bij bloedverlies tijdens de bevalling NL42942.068.13 Versie 4 18-11.2013 Geachte mevrouw, U bent voor uw zwangerschap onder controle in het academisch ziekenhuis

Nadere informatie

Erasmus MC Biobank: PANCBANK

Erasmus MC Biobank: PANCBANK Patiënten Informatie Formulier behorend bij het onderzoek PANCBANK: pancreatic biobanking Geachte heer/mevrouw, U bezoekt het Erasmus Medisch Centrum (Erasmus MC) in verband met behandeling van een aandoening

Nadere informatie

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC)

Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Titel studie: Opdrachtgever: Langdurige behandeling van diep veneuze trombose bij patiënten met kanker (Longheva) Academisch Medisch Centrum, Amsterdam (AMC) Hoofdonderzoeker: Dr. K. Meyer Introductie

Nadere informatie

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek

Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek Proefpersoneninformatie voor deelname aan medisch-wetenschappelijk onderzoek PACER-onderzoek: Onderzoek naar de noodzaak van correctie van bloedplaatjestekort voor het plaatsen van een centraal veneuze

Nadere informatie

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd

Het onderzoek waarvoor uw medewerking wordt gevraagd Proefpersoneninformatie: Effectiviteit van behandeling van migraine door manueel therapeut en huisarts: een pilot study Hoofddorp, versie 5 18-06-2015 Geachte heer/mevrouw, Wij vragen u vriendelijk om

Nadere informatie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie

- Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie - Patiënten Informatiebrief - PELICAN studie Radiofrequente ablatie van lokaal doorgegroeide alvleesklierkanker lokale verbranding van alvleeskliertumoren, die niet operatief kunnen worden verwijderd Geachte

Nadere informatie

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister

Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister Patiënteninformatie Onderzoek naar het effect van aprepitant (Emend ) op de fentanylpijnpleister (Durogesic ) Geachte heer/mevrouw, U bent in het Erasmus MC onder behandeling voor een vorm van kanker.

Nadere informatie