Hart van de Zorg. Resultaten Bevlogenheidsonderzoek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hart van de Zorg. Resultaten Bevlogenheidsonderzoek"

Transcriptie

1 Hart van de Zorg Resultaten Bevlogenheidsonderzoek

2 Hart van de Zorg: Opzet en verantwoording Voor u ligt het rapport van het Nationaal Bevlogenheidsonderzoek Hart van de Zorg. Initiatief van FunktieMediair en Schouten & Nelissen. Een grootschalige peiling onder de professionals, die dag in dag uit zorg leveren vandaar de naam Hart van de Zorg. FunktieMediair is als marktleider in de zorg op het gebied van recruitment & executive search, interim management & professionals en assessment & development al ruim 25 jaar betrokken bij de sector. Schouten & Nelissen is al meer dan 32 jaar expert in talentontwikkeling voor individuen, teams en organisaties. Wereldwijd actief op het gebied van training, coaching, organisatieontwikkeling en onderzoek, met focus op gedrag. Onze gezamenlijke missie is onveranderd het bevorderen van succes en plezier in werk door het beste uit mensen en organisaties te halen. Bevlogenheid is een actueel thema dat concrete aanknopingspunten biedt voor een aantrekkelijkere werkomgeving, betere resultaten en daarmee voor betere zorg. Bevlogenheid is een positieve toestand van opperste voldoening die wordt gekenmerkt door vitaliteit, toewijding en absorptie. (Schaufeli & Bakker). Prof. dr. Arnold B. Bakker is hoogleraar Arbeids- en Organisatiepsychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, president van de European Association of Work and Organizational Psychology, en gelieerd aan Schouten & Nelissen als senior adviseur. Hij is nauw betrokken geweest bij de opzet van het Bevlogenheidsonderzoek Hart van de Zorg. Vitaliteit verwijst naar het bruisen van energie, zich fit en sterk voelen, en lang en onvermoeibaar met werken door kunnen gaan. Toewijding heeft betrekking op een sterke betrokkenheid bij het werk. Absorptie, tenslotte, verwijst naar het op een plezierige wijze helemaal opgaan in het werk, waardoor de tijd stil lijkt te staan en het moeilijk is om zich er los van te maken. Totally Eye Photography Met het Nationaal Bevlogenheidsonderzoek bieden we houvast hoe we het hart van de zorg kloppend houden. Dat is in het belang van alle medewerkers en werkgevers in de zorg - en uiteindelijk in het belang van iedereen die zorg nodig heeft. Prof. dr. Arnold B. Bakker 2 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 3

3 Onderzoeksmethode en verantwoording Het Bevlogenheidsonderzoek Hart van de Zorg is uitgevoerd met de WEBmonitor van Schouten & Nelissen. Deze monitor is gebaseerd op het wetenschappelijk gevalideerde WEB-model (Bakker & Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001). In dit model wordt de invloed gemeten van stressbronnen en energiebronnen die een bewezen voorspeller zijn van bevlogenheid. Het model staat voor een positieve benadering, gericht op het creëren van bevlogen medewerkers die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Inmiddels zijn er ruim twintig studies over het WEB-model verricht, niet alleen in Nederland, maar in samenwerking met buitenlandse collega s ook in Spanje, Griekenland, Italië, Noorwegen, Zweden, Finland, Duitsland, België, China, Zuid- Afrika en Australië. Meer informatie over de WEB-monitor en het WEB-model kunt u vinden op Werkstressoren - EnergieBronnen (WEB-model) werkdruk werk/privé rolconflict werkstressoren + stressreacties etc. steun autonomie feedback persoonlijke hulpbronnen + + energiebronnen 13% bevlogenheid + organisatieuitkomsten etc. Het onderzoek is uitgevoerd in de periode december augustus In totaal hebben 6000 zorgmedewerkers deelgenomen aan het onderzoek afkomstig uit 36 verschillende zorgorganisaties. De gemiddelde respons per organisatie is uitgekomen op 55%. 4 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 5

4 Bevlogenheid in de zorg De bevlogenheid van de zorgmedewerker staat centraal binnen het Bevlogenheidsonderzoek Hart van de Zorg. De grote vraag is, hoe is het gesteld met de bevlogenheid in de zorg? Bevlogenheid 50% Bevlogen Neutraal Niet bevlogen Zorg NL Resultaten In vergelijking tot de benchmark (gemiddelde Nederlandse medewerker) is er sprake van aanzienlijk meer bevlogenheid: 41% ten opzichte van 25%. Opvallend is ook dat de groep niet bevlogen medewerkers in de zorg aanzienlijk kleiner is dan de benchmark. Er kan dus gesteld worden dat medewerkers binnen de zorg, hart voor de zorg hebben! 6 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 7

5 Een bevlogen branche Medewerkers in de zorg zijn bevlogen, zeker wanneer dit afgezet wordt tegen de gemiddelde Nederlandse medewerker. Maar hoe verhoudt deze score zich ten opzichte van medewerkers in andere branches? Vitaliteit, toewijding en in een flow Bevlogenheid valt uiteen in een drietal dimensies: Energie krijgen van het werk dat je uitvoert (vitaliteit), het passie hebben bij je werk (toewijding), en het opgaan in je werk (flow). Scoort de zorgbranche hoog op al deze aspecten? Bevlogenheid naar branche Bevlogen aan het werk (in de zorg) 6,5 6,0 5,5 5,0 5,8 Industrie 6,3 Overheid 6,0 Onderwijs Zorg Als ik aan het werk ben, dan vliegt de tijd voorbij Ik ben enthousiast over mijn baan Ik ben trots op het werk dat ik doe Als ik s morgens opsta, heb ik zin om aan het werk te gaan % (bijna) nooit/af en toe regelmatig (zeer)dikwijls/altijd De gemiddelde zorgmedewerker komt ook in vergelijking tot medewerkers uit andere branches zeer bevlogen naar voren. Opvallend is met name het grote verschil tussen het onderwijs en de zorg; beide branches waarin mensenwerk centraal staat. Wanneer we naar de losse dimensies (vitaliteit, toewijding en flow) van bevlogenheid kijken, dan valt in eerste instantie de hoge mate van flow op. De resultaten laten zien dat 79% van de medewerkers sterk het gevoel heeft dat de werkdag voorbij lijkt te vliegen. Naast de hoge mate van flow blijkt ook dat 74% van de medewerkers zeer enthousiast is over hun baan. Tevens blijkt dat 79% van de medewerkers trots is op het werk dat men uitvoert. Hieruit kan geconcludeerd worden dat medewerkers zeer toegewijd zijn bij de uitvoering van hun werk. Tot slot blijkt dat medewerkers niet alleen de dag voorbij zien vliegen, maar ook vol energie en vitaal aan de slag gaan; 71% van de medewerkers geeft aan dat men s ochtends zin heeft om aan het werk te gaan. 8 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 9

6 Belangrijkste voorspellers van bevlogenheid Bevlogen raken als medewerker vereist veel inspanning van de medewerker zelf èn van de organisatie. Maar wat zorgt er precies voor dat medewerkers bevlogen raken en blijven? Care versus Cure De zorgbranche is zelf zeer divers. Een opdeling van de scores naar sector binnen de zorg laat een scherper beeld zien van de bevlogenheid binnen de branche. Hoe is het gesteld met de bevlogenheid binnen de cure en care? Bevlogenheid Care - Cure 60% ontwikkeling rolduidelijkheid zelfsturing Bevlogen Neutraal Niet bevlogen Bevlogenheid Care Cure De resultaten van het Bevlogen heids onderzoek wijzen uit dat medewerkers met name behoefte hebben aan een sterke mate van rolduidelijkheid. Heldere afspraken, duidelijke doelstellingen en juiste procedures dragen hier aan bij. Daarnaast blijkt ook dat de mogelijkheden tot ontplooiing een sterke invloed hebben op de mate van bevlogenheid. Wanneer medewerkers hun sterke punten verder kunnen ontwikkelen en nieuwe dingen kunnen leren binnen het werk, dan neemt de bevlogenheid verder toe. Tot slot blijkt ook dat een hogere mate van eigen regie sterk samenhangt met de mate van bevlogenheid. Medewerkers zoeken actief naar bronnen van energie in het werk en nemen meer verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van hun eigen loopbaan. Een nadere analyse van de resultaten laat zien dat medewerkers werkzaam in de care-sector, meer bevlogen zijn dan medewerkers in de cure-sector. Met name het percentage bevlogen medewerkers is in de care-sector aanzienlijk hoger dan in de cure-sector; 45% van de medewerkers in de care-sector is bevlogen ten opzichte van 33% van de medewerkers in de cure-sector. 10 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 11

7 Fact & Figures Organisatie Wist u dat? Bevlogenheid tussen mannen en vrouwen in de zorg nauwelijks verschillen laat zien. 50% van de lager opgeleide zorgmedewerkers bevlogen is. Er nauwelijks verschil is in bevlogenheid tussen vaste krachten en uitzendkrachten. 37% van de zorgmedewerkers jonger dan 40 bevlogen is. Aantrekkelijk werkgeverschap Medewerkers zijn werkzaam met hart voor de zorg. Maar wat zijn in de ogen van medewerkers aantrekkelijke aspecten van het werken in de zorgbranche? 100% prim. arbvw. 30 Medewerker 17 sec. arbvw Leidinggevende uitdagend werk Aantrekkelijk werkgeverschap stim. mngmnt autonomie doorgroei werksfeer Belangrijk voor zowel leidinggevenden als medewerkers is de sfeer op de werkvloer. Ruim 80% van de medewerkers en leidinggevenden hecht hier grote waarde aan. Uitdagend werk is naast de werksfeer een belangrijk ander aspect voor het werken in de zorg voor circa 70% van de medewerkers en leidinggevenden. Opvallend is dat bij beide doelgroepen de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden niet voorkomen in de top 3 van belangrijkste aspecten. Het onderzoek maakt een aantal opvallende verschillen zichtbaar tussen medewerkers en leidinggevenden; daar waar bij medewerkers meer de focus ligt op doorgroeimogelijkheden en secundaire arbeidsvoorwaarden, hechten leidinggevenden meer waarde aan zaken als stimulerend management en de mate van uitdagendheid van het werk Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 13

8 Leeftijd en functieduur De resultaten wijzen uit dat medewerkers in de zorg bevlogen zijn. Bevlogenheid kan op meerdere plekken in de organisatie aanwezig zijn. Hoe verhouden de resultaten zich naar de verschillende demografische kenmerken? Opleidingsniveau en functie Naast leeftijd en functieduur kan ook gekeken worden naar de resultaten met betrekking tot opleidingsniveau en functie. 8,0 Bevlogenheid naar leeftijd 8,0 Bevlogenheid naar opleidingsniveau 6,9 6,8 7,1 7,2 7,3 6,7 6,8 6,0 8,0 < >50 Bevlogenheid naar functieduur 6,0 8,0 LBO MBO HBO WO Bevlogenheid naar functie 7,5 7,1 6,9 6,8 6,9 6,8 6,7 6,0 < 1 jr 1-5 jr 6-10 jr jr jr > 25 jr 6,0 uitvoerende leidinggevende staf Alhoewel de zorgbranche als bevlogen kan worden getypeerd, zijn er interessante verschillen tussen groepen waar te nemen. Zo zien we dat men over het algemeen meer bevlogen raakt naarmate men ouder wordt. Functieduur is een bepalende factor voor bevlogenheid; bevlogenheid neemt af, naarmate men langer in een functie werkzaam is. Ook in opleidingsniveau zien we interessante verschillen. Om te beginnen zijn de laagst opgeleide medewerkers het meest bevlogen. Opvallend genoeg zijn de HBO-ers in de zorg het minst bevlogen. Dit staat in schril contrast met de bevlogenheid naar functie. Leidinggevenden zijn de meest bevlogen medewerkers van de organisatie. Opvallend is dat staf relatief laag scoort ten opzichte van de overige functies binnen de zorg. 14 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 15

9 Werken aan bevlogenheid Wat kan de organisatie zelf doen om actief te werken aan de mate van bevlogenheid bij de eigen medewerkers? Zijn er zaken die te beïnvloeden zijn door de organisatie? 70% Werken aan bevlogenheid versterken communicatie kwaliteiten inzetten talentonwikkeling ontwikkeling en groei erkenning Het onderzoek laat zien dat 60% van de medewerkers van mening is dat er aandacht uit moet blijven gaan naar de erkenning en waardering die medewerkers ontvangen voor het werk dat men uitvoert. Daarnaast geeft 50% van de medewerkers aan dat, ondanks de crisis, er aandacht besteed moet worden aan de ontwikkeling en groei van medewerkers. Talentontwikkeling en aandacht voor de kwaliteiten van medewerkers hebben is ook van belang. Ruim 40% van de medewerkers is van mening dat hier de aandacht van de organisatie ook naar uit zou moeten (blijven) gaan. Tot slot blijkt dat 43% van de medewerkers een sterke behoefte heeft aan de versterking van de communicatie binnen de organisatie, zowel top down als bottom up. 16 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 17

10 Fact & Figures Leiderschap Wist u dat? 28% van de medewerkers vindt de communicatie tussen de verschillende afdelingen van de eigen organisatie niet goed op orde. 30% van de medewerkers vindt dat het management niet goed op de hoogte is van wat zich op de werkvloer afspeelt. 53% van de zorgmedewerkers is tevreden over de gesprekken die ze met hun leidinggevenden voeren. De rol van de leidinggevende De rol van de leidinggevende moet niet onderschat worden binnen het stimuleren van bevlogenheid onder medewerkers. Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat een bevlogen leidinggevende ook beter in staat is zijn/haar medewerkers te motiveren en stimuleren (meer bevlogen te maken). Hoe is het gesteld met het leiderschap in de zorgbranche? Laat weten of hij/zij tevreden is Is vriendelijk en staat open Gebruikt invloed om problemen op te lossen Toont zijn/haar waardering Leiderschap % (geheel) mee oneens niet mee (on)eens (geheel) mee eens Medewerkers in de zorg zien een sterke mate van mensgerichtheid terug bij hun leidinggevenden. 68% van de medewerkers geeft aan dat hun leidinggevende vriendelijk en open is naar hen toe. Daarnaast geeft 56% van de medewerkers aan dat zij zich gewaardeerd voelen door hun leidinggevenden. Echter blijkt ook dat 30% van de medewerkers van mening is dat de leidinggevende onvoldoende zijn/haar invloed gebruikt om problemen in het werk op te lossen. 33% van de medewerkers geeft aan dat de leidinggevende zelden laat weten of hij/zij tevreden is met het werk dat de medewerker uitvoert Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 19

11 Ideaal leiderschap volgens de zorgmedewerker Het beeld van medewerkers ten aanzien van hun leidinggevende is dat van een vriendelijke en open leidinggevende, die minder zichtbaar is wanneer het aankomt op het oplossen van problemen of het aangaan van de dialoog. Maar wat verwachten medewerkers eigenlijk van hun leidinggevende? Ideaalbeeld leiderschap Wat maakt leiderschap in de zorg aantrekkelijk? Leidinggevenden in de zorg geven aan dat autonoom kunnen werken een van de aantrekkelijke punten van leiderschap in de zorg is (66%). Daarnaast blijkt dat leidinggevenden graag werkzaam zijn in een dynamische werkomgeving (58%), met een goede werksfeer (52%). Tot slot is ook de sterke complexiteit van het werk voor leidinggevenden een aantrekkelijk aspect van leiderschap in de zorg. 100% politiek sensitief 16 faciliterende instelling 20 netwerken 61 flexibiliteit 80 goed communiceren 85 empathie 80% aantrekkelijk Aspecten leiderschap minder aantrekkelijk Uit het onderzoek komt naar voren dat medewerkers met name behoefte hebben aan een empatische leidinggevende (85%). Daarnaast geef 61% van de medewerkers aan, dat een flexibele houding een belangrijk aspect van leiderschap is. Tot slot wordt van leidinggevenden verwacht dat hij/zij goed communiceren (80%). 0 complexiteit werksfeer dyn. werkomgeving autonomie politieke context werkdruk regelgeving overheid bureaucratie Keerzijde is dat er volgens leidinggevenden sprake is van bureaucratie in de zorg (62%), gekoppeld aan regelgeving vanuit de overheid (54%). Dit zijn in de ogen van leidinggevenden, de minst aantrekkelijke aspecten van leidinggeven in de zorg. Tot slot blijkt dat de werkdruk (36%) en het werken in een politieke context (34%) ook het leiderschap in de zorg minder aantrekkelijk maken. 20 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 21

12 Eigen regie - Het bevlogen individu Zelfsturing van medewerkers leidt tot meer bevlogenheid, maar hoe is het eigenlijk gesteld met het zelfsturend vermogen van medewerkers in de zorg? Fact & Figures Individu Wist u dat? 39% van de zorgmedewerkers niet door middel van beoordelingsgesprekken aan de gemaakte afspraken over het werk gehouden wordt. 72% van de zorgmedewerkers zich gewaardeerd voelt door hun collega s. 82% van de zorgmedewerkers weet wat er van hen verwacht wordt op het werk. Anderen om feedback over functioneren vragen Meer verantwoordelijkheden vragen Zelf beslissen hoe het werk uit te voeren Eigen ontwikkeling stimuleren Coaching vanuit leidinggevende vragen Eigen regie % nooit/zelden soms regelmatig/vaak De resultaten van het onderzoek laten zien dat medewerkers op een aantal punten zelfsturend zijn. Persoonlijke ontwikkeling en autonomie zijn daarbij belangrijke aspecten. 82% van de medewerkers probeert zichzelf actief te ontwikkelen en 63% van de medewerkers zorgt ervoor dat zij zelf kunnen beslissen hoe zij het werk uitvoeren. Echter wanneer het aankomt op de relatie richting leidinggevenden en collega s, laten de resultaten een ander beeld zien. Slechts 16% van de medewerkers vraagt regelmatig coaching vanuit de leidinggevende, 26% van de medewerkers vraagt actief meer verantwoordelijkheden en 37% van de medewerkers vraagt actief anderen om feedback over de eigen prestaties op de werkvloer Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 23

13 Belemmeringen om bevlogen te worden Zoals eerder dit rapport al is aangegeven wordt bevlogenheid gestimuleerd door een hoge mate van rolduidelijkheid, mogelijkheden tot ontwikkeling en een hoge mate van zelfsturing bij medewerkers. Maar wat belemmert de bevlogenheid van medewerkers? Belemmeringen Om iets gedaan te krijgen, moet ik altijd de officiële kanalen volgen Voor alles en nog wat moet een formulier worden ingevuld Hoe vaak komt het voor dat u extra hard moet werken om iets af te krijgen? Heeft u teveel werk te doen? % nooit/soms regelmatig vaak/altijd Medewerkers geven aan werkzaam te zijn in een werkomgeving waarin veel van hen gevraagd wordt. 28% van de medewerkers geeft aan vaak teveel werk te moeten doen. Daarnaast blijkt dat bijna 30% van de medewerkers vaak extra hard moet werken om het werk af te krijgen. Bovenop de hoge werkdruk worden medewerkers geconfronteerd met een zekere mate van bureaucratisering. 39% van de medewerkers geeft aan dat er voor allerlei zaken een formulier moet worden ingevuld. Ook geeft 32% van de medewerkers aan dat vaak via de officiële kanalen gespeeld moeten worden om iets geregeld te krijgen met betrekking tot het werk. 24 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 25

14 Conclusies Bevlogenheid in de zorg De verwachting dat in de zorg bevlogen mensen werken wordt door het onderzoek bevestigd. De groep bevlogen medewerkers is groter (41% t.o.v. 25%) dan de benchmark en ook de groep niet bevlogen is kleiner dan in de benchmark. Zeker ook wanneer de bevlogenheidscores vergeleken worden met de scores van andere branches, blijkt dat medewerkers in de zorg zeer goed scoren. Opvallend daarbinnen is dat de branches waar voornamelijk met mensen gewerkt wordt, onderwijs en zorg, een groot verschil laten zien. We kunnen dus stellen: het hart van de zorg zit op de juiste plaats. Conslusies Gedurende de laatste jaren is er veel aandacht geweest op de harde kant; de economische, bedrijfskundige en financiële aspecten van de bedrijfsvoering. En dat was en is nog steeds logisch; kostenbeheersing en kwaliteitsverhoging zijn anno 2013 nog steeds speerpunten binnen de zorgbranche. Om dit tot stand te brengen is de rol van mensen cruciaal. Uit het onderzoek blijkt dat, om bevlogen te blijven, zowel leidinggevenden als medewerkers aangeven dat autonomie belangrijk is. Nog meer controleren en strakker sturen zal niet het gewenste rendement opleveren. Andere factoren die de bevlogenheid van medewerkers kunnen stimuleren, zijn de eigen regie van medewerkers, het formeren van een duidelijke invulling van de rol die de medewerker in de organisatie vervult en een klimaat scheppen waarin medewerkers zich inhoudelijk kunnen blijven ontwikkelen. 26 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 27

15 Leiderschap in de zorg Leidinggevenden in de zorg worden over het algemeen als mensgericht beoordeeld en dat is mooi in deze branche. Aan de andere kant wordt er meer van leidinggevenden verwacht omtrent het invloed uitoefenen bij het oplossen van problemen en het geven van positieve feedback. Uit het onderzoek blijkt dat de ideale leiderschapsstijl draait om flexibiliteit en empathie. Om het beste uit de medewerkers te halen, zijn deze competenties bij het management van belang. Belangrijk dus om rekening mee te houden bij aanname en beoordeling van het management. Zeker gezien de veranderingen die er bij de zorg aankomen en de wens naar meer eigen regie bij medewerkers. Eigen regie van medewerkers ontwikkelt zich natuurlijk niet zomaar, dat vraagt ook om een coachende stijl van leidinggeven. Hierbij is het met name van belang dat de leidinggevende niet te veel helpt, maar het initiatief bij de medewerker laat. Het mensgerichte leiderschap dat in de zorg ruim aanwezig is, is hiervoor een goede basis. Naast de behoefte aan flexibiliteit en empathie is ook communicatie een thema binnen leiderschap dat sterk naar voren komt. Een belangrijk aspect van communicatie binnen leiderschap, is de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Gezien de voortdurend groter wordende aandacht voor de harde kant van de organisatie, verschuift de aandacht steeds meer weg van de dialoog tussen medewerker en leidinggevende. Blijven investeren in een kwalitatief goede dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden zal uiteindelijk leiden tot een nog grotere mate van bevlogenheid binnen de organisatie. Individuele medewerker in de zorg Zoals gesteld is eigen regie van belang voor het bevorderen van bevlogenheid bij de medewerker. Vooral zelf beslissen over het werk en eigen ontwikkeling aansturen scoren hoog. Maar in de verdere uitvoering kan er nog wel winst geboekt worden. De zelfsturing in relatie met collega s en leidinggevenden kan verbeterd worden, zoals het actief om ondersteuning en feedback vragen, evenals het zelf vragen om verantwoordelijkheden. Als organisatie kan kritisch gekeken worden in hoeverre er sprake is van een klimaat waarin deze zelfsturing tot uiting kan komen. De eerder genoemde dialoog tussen medewerkers en leidinggevenden kan hier een centrale functie in vervullen. Aan de andere kant is het belangrijk om te kijken naar wat bevlogenheid belemmert. Men heeft te maken met een hoge werkdruk en bureaucratie. De vraag is echter of het mogelijk is deze weg te nemen. Werkdruk lijkt gezien de maatschappelijke ontwikkelingen in de komende jaren niet af te nemen. Ook het verminderen van de regeldruk lijkt niet gemakkelijk te zijn gezien de complexiteit van de werkzaamheden. Het in kaart brengen van zowel de extreme pieken in werkdruk en de overbodige regeldruk binnen sommige processen is van groot belang. Kortom, de zorg staat de komende jaren voor een flinke uitdaging. De basis is goed om deze uitdaging aan te gaan met een groep zeer bevlogen medewerkers. Door te blijven investeren in de medewerkers, de stijl van leidinggeven en het omgaan met werk- en regeldruk kunnen we er voor zorgdragen dat mensen met plezier in deze sector werken en blijft de kwaliteit van onze zorg gewaarborgd. 28 Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 29

16 Colofon FunktieMediair Hoofdkantoor AMSTERDAM Spaklerweg BA Amsterdam T Schouten & Nelissen Inzicht Onderdeel van Schouten & Nelissen Postbus AG Zaltbommel T +31(0) initiatief en samenstelling FunktieMediair Schouten & Nelissen Inzicht uitvoering onderzoek Schouten & Nelissen Inzicht redactie FunktieMediair Schouten & Nelissen Inzicht ontwerp inpetto-ontwerp.nl Resultaten Bevlogenheidsonderzoek 31

17 FunktieMediair. Mensen kennen. Goede zorg is het resultaat van de juiste mensen op de juiste plek. Daar weten we alles van. Ons vak is mensen kennen. Hun potentie, motivatie en talenten zien, weten wie waar het beste tot z n recht komt. Met ruim 25 jaar ervaring in de zorg weten we wat er speelt en wat dat vraagt van bestuur, management en staf. We vinden voor u de beste mensen, voor vast of tijdelijk, én ondersteunen hun ontwikkeling. U weet precies wat uw organisatie nodig heeft. Wij weten wie. Laten we samenwerken. Bel (020) of kijk op funktiemediair.nl. Schouten & Nelissen Inzicht helpt medewerkers en organisaties meer bevlogen te worden. Een bevlogen medewerker is productiever, verzuimt minder en is loyaler aan uw organisatie. Naast een prettiger werkklimaat levert het u simpelweg extra rendement op. U krijgt betrouwbare stuurinformatie met ons wetenschappelijk gevalideerd medewerkersonderzoek en organisatieadvies waarmee u direct aan de slag kunt. Eigen regie en actie op individueel niveau wordt gestimuleerd met individuele feedback. Tevredenheid is een acht. Bevlogenheid een negen. Meer weten? Kijk op

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017

MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 MEDEWERKERSONDERZOEK 2017 STICHTING IKPOB RAPPORTAGE Beste lezer, Voor u ligt de rapportage van het medewerkersonderzoek binnen het openbaar bestuur. De resultaten in deze rapportage zijn gebaseerd op

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016

Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Onderzoeksrapportage Leadership Connected 2016 Zaltbommel 30 mei 2016 Leadership Connected! Where Business meets Science 1 Inleiding Onderzoeksrapport Leadership Connected In tijden waarin ontwikkelingen

Nadere informatie

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid

Rapportage onderzoek. Leiderschap en Bevlogenheid Rapportage onderzoek Leiderschap en Bevlogenheid 2013-2014 Inhoudsopgave Achtergrondinformatie onderzoek...2 Doelen van het onderzoek...2 Procedure van het onderzoek...2 Resultaten...3 Kenmerken deelnemers

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Ben Projectmanager 9-10-2013 Beste Ben, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Accountant 18-11-2016 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Chris de Coach 4-5-2014 Beste Chris, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid

Achtergrond informatie Mentale Vitaliteit Quickscan Bevlogenheid Achtergrond informatie Quickscan Bevlogenheid Bezoek onze website op Twitter mee via @Activeliving93 Linken? Linkedin.com/company/active-living-b.v. Bezoekadres Delta 40 6825 NS Arnhem Altijd ~ Overal

Nadere informatie

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1

Vitaal personeel. Wilmar Schaufeli. Universiteit Utrecht. Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Vitaal personeel Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 1 Curatie Preventie Amplitie Workshop Vitaal Personeel - GGZ kennisdag 2009 2 Leidt geluk tot succes

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Wilma Zorg 18-10-2013 Beste Wilma, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij hebt

Nadere informatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Uw Organisatie Voorbeeld rapportage Datum: 31 januari 2013 Auteur Schouten & Nelissen Inzicht Periode onderzoek januari 2013 Print dit rapport in kleur voor

Nadere informatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg Diagnostiek voor u Rapportage Datum: 7 maart 2013 Auteur Schouten & Nelissen Inzicht Periode onderzoek Februari 2013 Print dit rapport in kleur voor optimale

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers?

Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers? Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers? Workshop HRM in de Zorg 2015 Astrid Ridderbos, senior adviseur Arbeid & Organisatie SKB Nienke Huitema, P&O-adviseur Deventer

Nadere informatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie

Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bevlogen mensen in een vitale organisatie Bezuinigingen, krimp en reorganisaties leiden ertoe dat er meer van mensen wordt gevraagd, maar tegelijkertijd leiden demografische, maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche

Trots op het werk en plezier met de collega s. Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Brancherapportage uitzend- en recruitmentbranche Trots op het werk en plezier met de collega s Medewerkers in de uitzend- en recruitmentbranche zijn er voornamelijk

Nadere informatie

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap

Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Bevlogenheid het resultaat van leiderschap Hans Aerts Werken is leuk, het is zinvol. Het leidt tot enthousiasme en geluk. Ook hoor je vaak dat werken structuur en houvast biedt in je leven. Werken is niet

Nadere informatie

Bevlogenheid: Bevlogenheid geeft je vleugels! Arboplaats BV 1

Bevlogenheid: Bevlogenheid geeft je vleugels! Arboplaats BV 1 Bevlogenheid: Bevlogenheid geeft je vleugels! Welkom allemaal Arboplaats BV 1 Wie ben ik? Mizzi Middelweerd: Sociaal- en Gezondheidspsycholoog Wild van positieve psychologie Magisch jaartal: 1997 Richt

Nadere informatie

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg K-Vriendelijk

Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg K-Vriendelijk Nationaal Bevlogenheidsonderzoek in de Zorg K-Vriendelijk Rapportage Datum: 17 december 2012 Auteur Schouten & Nelissen Inzicht Periode onderzoek november 2012 Print dit rapport in kleur voor optimale

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid. Een onderzoek naar de werkbeleving van gemeentelijke professionals in Nederland

Werken aan bevlogenheid. Een onderzoek naar de werkbeleving van gemeentelijke professionals in Nederland Werken aan bevlogenheid. Een onderzoek naar de werkbeleving van gemeentelijke professionals in Nederland Onder redactie van prof. dr. A.J. Meijer (Universiteit Utrecht), drs. R.E. Viergever (IKPOB) en

Nadere informatie

Rapport Duurzame Inzetbaarheid

Rapport Duurzame Inzetbaarheid Rapport Duurzame Inzetbaarheid Naam Adviseur Piet Pieterse Reinier van der Hel Datum 31-08-2015 Inleiding Duurzame inzetbaarheid is talenten optimaal benutten, gezond en met plezier werken, nu en in de

Nadere informatie

5 sleutels voor volop werkplezier!

5 sleutels voor volop werkplezier! 5 sleutels voor volop werkplezier! www.weerwerkenmetplezier.nl Inhoud Volop werkplezier is meer dan je vermaken 3 Voordelen van bevlogenheid 4 Bevlogenheid versterkt zichzelf 6 5 Sleutels voor volop werkplezier

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker

2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 2a. Individueel jaargesprek Format medewerker 1 Introductie Vraagt u zich ook wel eens af doe ik in mijn werk de dingen waar ik goed in ben en waar ik plezier in heb, heb ik een goede werk/privé balans

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Geluk 2016

Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Onderzoeksrapportage Geluk 2016 Zaltbommel, 25 februari 2016 Inhoudsopgave Verantwoording onderzoek 3 Highlights 4 Toelichting 5 2 Verantwoording onderzoek Inleiding Schouten & Nelissen is het nieuwe jaar

Nadere informatie

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans

Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Vitaal in je werk: Naar een duurzame balans Wilmar Schaufeli Senior adviseur, Schouten & Nelissen Inzicht Hoogleraar A&O psychologie, Universiteit Utrecht Agenda 1. Visie op duurzame inzetbaarheid 2. Vitaal

Nadere informatie

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling

Optimaal Werken. Gezondheid. Werkomstandigheden. Betrokkenheid. Ontwikkeling Optimaal Werken Gezondheid Werkomstandigheden Betrokkenheid Ontwikkeling 2 Optimaal Werken Arbo Unie helpt het werk in je organisatie zó vorm te geven dat werkenden zich een leven lang veilig, gezond en

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen

Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken: Transitie van Controle naar Vertrouwen Het Nieuwe Werken (HNW) is een van de meest populaire trends op het gebied van organisatieontwikkeling van de laatste jaren; meer dan een kwart

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee?

Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Wie wil er wat mee? Wat gaan we doen? Wat is bevlogenheid? Wat heb je er aan? (als werkgever, als werknemer) Hoe er op sturen? Binden en boeien! Sturen op energiebronnen Je stijl als leidinggevende Wie wil er wat mee? Wat

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheids Een helder inzicht in de ontwikkelingen op het gebied van werkbeleving binnen GGZ-instellingen VOORWOORD In dit branchemagazine voor de Geestelijke Gezondheids geven

Nadere informatie

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing

Duurzame Inzetbaarheid. Plan van Aanpak. Verstarring erger dan vergrijzing Duurzame Inzetbaarheid Plan van Aanpak Verstarring erger dan vergrijzing Energiek zijn en blijven is motivatie x competenties x conditie Definitie: Duurzame inzetbaarheid is de mate, waarin medewerkers

Nadere informatie

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Jaar 3: Deelrapportage 4. Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010 Programmalijn: Expeditie Durven, Delen, Doen: Onderwijs is populair, personeel is trots Jaar 3: Deelrapportage 4 Onderwijsontwikkeling Montaigne Lyceum Werkbevlogenheid docenten Montaigne Lyceum, mei 2010

Nadere informatie

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl IZZ Samenvatting voordezorg.nl

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008

Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang. Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Sandra Terwolbeck, Amstelveen 8 oktober 2008 Secundaire arbeidsvoorwaarden van primair belang Huidige uitdagingen voor organisaties Veranderd werknemersperspectief

Nadere informatie

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1

Uitwerkingen tafelwerk werkconferentie Duurzame inzetbaarheid: hoe ga ik het doen? Tafelwerk 1 Tafelwerk 1 Stakeholder Werkenden/werknemers/ potentieel werkenden Overheid Werkgevers/leidinggevende Belang bij duurzame inzetbaarheid Vervulling basale behoeften. 1 Autonomie, 2 Competentie, 3 Verbinding

Nadere informatie

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent

Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010. De Meent Bestuursrapportage Personeel Tevredenheidsonderzoek 2010 De Meent Gorinchem 08 december 2010 Inhoud I Voorwoord... 3 II Inleiding... 4 III Resultatenoverzicht... 5 IV Analyse... 23 V Conclusies... 25 2

Nadere informatie

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan

Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan Talent draagt in grote mate bij aan loopbaan NRC Carrière heeft onderzoek laten uitvoeren naar talent en talentontwikkeling. Dit onderzoek is uitgevoerd door Motivaction International onder hoogopgeleiden

Nadere informatie

Ondernemend werken in de zorg

Ondernemend werken in de zorg Ondernemend werken in de zorg 4 e HRM Praktijk Onderzoek Congres Zwolle, 18 november 2016 Rob Gründemann, Charissa Freese, Marjolijn Staal, Paula Veltink, Manouk Kraaijenhagen Hogeschool Utrecht, ReflecT

Nadere informatie

Kwaliteit en bevlogenheid

Kwaliteit en bevlogenheid Kwaliteit en bevlogenheid Wilmar Schaufeli Universiteit Utrecht Congres Werk Gezondheid 2 okt. 2012-1 Onderwerpen 1. Ontwikkelingen 2. Mega-trends 3. Bevlogenheid Congres Werk Gezondheid - 2 Werk Van Naar

Nadere informatie

Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS

Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS Goed werk nog beter werkend! Sophie Janssen ARBOPLAATS 1 (Duurzame) Inzetbaarheid Inzetbaarheid Hier en nu; medewerkers hun werk naar behoren (kunnen) laten doen Duurzame inzetbaarheid In goede gezondheid

Nadere informatie

Profiling Elevate Consulting Group

Profiling Elevate Consulting Group Profiling Elevate Consulting Group Elevate Consulting Group Profiling Profiles Screening Elevate Consulting Group Stationsplein NO 422 1117 CL SCHIPHOL phone: 020-7951820 Fax: 020-7951829 Website: www.elevate-consulting.com

Nadere informatie

Wat drijft de I(C)T-medewerker?

Wat drijft de I(C)T-medewerker? Wat drijft de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Wat drijf de I(C)T-medewerker? DoelgroepenMonitor Emmy Nederkoorn, Karin Lammers en Ester Koot Over Motivaction Gevestigd in Amsterdam Werkgever van 80

Nadere informatie

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen

Transformationeel leiderschap. Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Transformationeel leiderschap Bevlogenheid creëren in veranderprocessen Auteur Harry Jonker Datum 23 september 2016 Verandering voor iedereen Veranderingen in organisaties vragen over het algemeen nogal

Nadere informatie

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl

Het Mens Effect. hetmenseffect.nl Het Mens Effect hetmenseffect.nl Uw organisatiedoelen & het effect van talent In deze dynamische tijd vormt de mens weer de kern van succesvolle organisaties. Welke uitdaging ook, ICT-systemen, processen

Nadere informatie

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Hoe vergroot ik mijn vitaliteit? Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud workshop Welke zaken bevorderen mijn vitaliteit en welke zaken belemmeren mijn vitaliteit? Waar krijg

Nadere informatie

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN

HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN HUDSON TALENT MANAGEMENT PARTNER BIJ HET SELECTEREN, MOTIVEREN EN ONTWIKKELEN VAN MENSEN MENSEN ZIJN HET HART VAN UW SUCCES BEDRIJVEN DIE DE BESTE MENSEN AAN ZICH WETEN TE BINDEN, PRESTEREN BETER. MAAR

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC

LEREN OP DE WERKVLOER. Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC LEREN OP DE WERKVLOER Dr. Jessica van Wingerden MBA MCC DE WERELD VERANDERT In tijden waarin maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen elkaar in hoog tempo opvolgen, neemt veranderen,

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

Vrijwilligerstevredenheid

Vrijwilligerstevredenheid Vrijwilligerstevredenheid Algemeen 1. Wat zijn de afgesproken inzetbare uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem

Nadere informatie

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt

Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt Ondanks de in 2014 massaal geuite ambitie en wens tot verandering van werkgever is maar een klein deel in 2015 overgestapt In 2014 bleek 82% van de professionals open te staan voor een carrièrestap in

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016

Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Samenvatting bijeenkomst Stip aan de Horizon 14 maart 2016 Op 14 maart jl. hebben ROB en Utrechtzorg, in het kader van de aftrap van de Week van Zorg en Welzijn, een thema bijeenkomst georganiseerd over

Nadere informatie

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger

Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven. Erwin Klappe & Onno Hamburger Gelukkig Werken & Gelukkig Leidinggeven Erwin Klappe & Onno Hamburger Wie zijn wij? Erwin Klappe Klappe Training Trainer, coach & oprichter Onno Hamburger Gelukkig Werken Nederland Senior trainer, coach

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek

Medewerkersonderzoek Medewerkersonderzoek 2014-2015 Sectorrapportage Inhoudsopgave Duiding...2 Instellingen naast elkaar...11 Scores...17 Scores op de thema s...18 Scores op de vragen...20 Scores naar achtergrondvariabelen...25

Nadere informatie

Professionele en persoonlijke groei?

Professionele en persoonlijke groei? + Professionele en persoonlijke groei? Samen naar meer resultaat, meer gemak en meer plezier! Han Oei Oei voor Groei - www.oeivoorgroei.nl info@oeivoorgroei.nl 0633794681 + Meer resultaat, meer gemak en

Nadere informatie

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs.

TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS. Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs. ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers TEVREDEN WERKEN IN HET PRIMAIR ONDERWIJS Onderzoek naar de tevredenheid en werkbeleving van personeel in het primair onderwijs april 2016 1

Nadere informatie

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl

DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt. www.dexisarbeid.nl DEXIS Arbeid, en waar dat toe leidt Stel dat iedere medewerker het naar zijn of haar zin heeft op het werk, het gevoel heeft zijn of haar talenten te kunnen inzetten, de sfeer in het team klopt, collega

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg

Geestelijke Gezondheidszorg Branchemagazine Geestelijke Gezondheidszorg Een helder inzicht in de werkbeleving binnen GGZ- en RIBW-instellingen Geachte lezer, Inzicht in de werkbeleving van GGZ- en RIBW-medewerkers Voor u ligt het

Nadere informatie

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel

STICHTING KINDANTE. Visie Personeel STICHTING KINDANTE Visie Personeel Visie Personeel 1 Inleiding De onderwijskundige visie van stichting Kindante vormt de basis voor de wijze waarop de Kindantescholen hun onderwijs vormgeven. Dit vraagt

Nadere informatie

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017

Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm. 26 januari 2017 Rapportage Peiling Duurzame Inzetbaarheid onder leden van Transvorm 26 januari 2017 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Resultaten... 3 2.1 De respondenten... 3 2.2 Aandacht voor duurzame inzetbaarheid... 3 2.3

Nadere informatie

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen

Werk maken van duurzame inzetbaarheid. Met meetbaar én voelbaar resultaat. - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen verantwoord veranderen Werk maken van duurzame inzetbaarheid vbent.org - Vitaliteitsscans - Vitaliteitsgesprekken - Vitaliteitstrainingen Met meetbaar én voelbaar resultaat Naar een duurzame en vitale

Nadere informatie

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers

Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers Loyalis als deskundige partner Inzicht in uw organisatie en uw werknemers De expertise van Loyalis is mensenwerk U wilt altijd het beste voor uw werknemers. Als HR-professional neemt u uw verantwoordelijkheid

Nadere informatie

hr Duurzaam succesvol

hr Duurzaam succesvol hr Duurzaam succesvol Duurzaamheid is een thema binnen veel organisaties. Logisch, iedere organisatie wil graag goed gekwalificeerde, gemotiveerde en gezonde medewerkers. In steeds meer Cao s worden dan

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheid

Medewerkerstevredenheid Medewerkerstevredenheid Algemeen 1. Wat is je contractsomvang in uren per week? * uur 2. Ik vind dit: * te veel goed te weinig Bijdrage aan kwaliteit van leven van de cliënt 3. Stelling: Ik stem de zorg

Nadere informatie

Rapport Carriere Waarden I

Rapport Carriere Waarden I Rapport Carriere Waarden I Kandidaat TH de Man Datum 18 Mei 2015 Normgroep Advies 1. Inleiding Carrièrewaarden zijn persoonlijke kenmerken die maken dat u bepaald werk als motiverend ervaart. In dit rapport

Nadere informatie

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership

Functieprofiel. Positie Research Consultant. Organisatie Quaestus Executive Leadership Functieprofiel Organisatie Quaestus Executive Leadership Datum 3 April 2017 De organisatie Quaestus is gespecialiseerd in Executive Leadership en heeft een breed aanbod van diensten in Executive Search,

Nadere informatie

Bevlogenheid Professie of passie. Deel 2

Bevlogenheid Professie of passie. Deel 2 Bevlogenheid Professie of passie Deel 2 Het nieuwe mensbeeld TITEL VAN DE PRESENTATIE 2 De nieuwe mens in de context TITEL VAN DE PRESENTATIE 3 De nieuwe mens integraal bezien Verzuim Inzetbaar worden

Nadere informatie

Het wereld café. Het net ophalen

Het wereld café. Het net ophalen Het wereld café Het net ophalen Het Werkstressoren en EnergieBronnen Model (WEB) Werkstressoren Burn-out / stress Leiderschap Persoonlijke hulpbronnen Organisatie uitkomst Energiebronnen Bevlogenheid Het

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid. Annet de Lange 31 oktober 2013

Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid. Annet de Lange 31 oktober 2013 Leiderschap, Human Resource Management en Duurzame Inzetbaarheid Annet de Lange 31 oktober 2013 Agenda 1. Wat is Duurzame inzetbaarheid? 2. Wat is rol leiderschap? 3. Onderzoek Salus Gelria 2013 4. Brain

Nadere informatie

Personeelsbeleid en bevlogenheid van docenten

Personeelsbeleid en bevlogenheid van docenten Judith Konermann was programma-manager en senior adviseur bij KPC Groep. Zij werkt nu als senior manager bij Accenture. Emerance Uytendaal is werkzaam als senior adviseur bij KPC Groep. E-mail: judith@konermann.nl

Nadere informatie

Over Performance Dialogue

Over Performance Dialogue Over Performance Dialogue Wij ondersteunen organisaties bij het versterken van de dialoog tussen de organisatie en haar medewerkers over functioneren en presteren. Dit doen wij door middel van training

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma

Op weg naar een integraal kindcentrum. Janny Reitsma Op weg naar een integraal kindcentrum Janny Reitsma Programma: Verkenning van het integraal kindcentrum Leiderschap: mensen in beweging zetten Leiderschap: planmatig organiseren Leren als strategie voor

Nadere informatie

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps

Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Succesvol Job Craften Hoe maak je je werk leuk(er)? Interventie bij een Politiekorps Dhr. Karel de Groot, Politie Brabant-Noord Drs. Maggie (Machteld) van den Heuvel, UU Prof. dr. Eva Demerouti, Dr. Maria

Nadere informatie

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013

Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 Vitaliteit en Het Nieuwe Werken Tinka van Vuuren Proeverij HNW en Vitaliteit 11 november 2013 2 Inhoud presentatie Wat is vitaliteit? Welke factoren beïnvloeden de vitaliteit van werknemers? Wat zijn de

Nadere informatie

WEDERZIJDS WAARDEREN

WEDERZIJDS WAARDEREN WEDERZIJDS WAARDEREN Een kwestie van uiten! 2012. Een e-paper over het belang van wederzijds waarderen als HR aandachtspunt in de veranderende wereld van werk. Met inzichten en tips om waarderen bespreekbaar

Nadere informatie

Employee Branding Summit November 2017

Employee Branding Summit November 2017 Employee Branding Summit November 2017 Focus op zowel bestaande als nieuwe collega s En - En 24-10-2017 2 engineering imagineering 24-10-2017 3 24-10-2017 4 CONTACT (70%) Contact = alle interactiemomenten

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E:

Medewerkersonderzoek. mei Uw consultant Roelle van Esch. Erasmus Universiteit Rotterdam ibmg. E: Medewerkersonderzoek Erasmus Universiteit Rotterdam mei 2014 Uw consultant Roelle van Esch E: roelle.van.esch@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Uitleg Samenvatting Scores

Nadere informatie

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging

Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Oktober 2015 Het Loopbaanlab brengt onderwijsprofessionals in beweging Uitkomsten van meerjarig onderzoek naar de effecten van het Loopbaanlab Leestijd 8 minuten Hoe blijf ik in beweging? De kwaliteit

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS

EEN VAN ONZE EXPERTS EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is.

Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. Tijd voor Het Nieuwe Leidinggeven! Lees in 2 minuten wat Het Nieuwe Leidinggeven is, wat het uw organisatie brengt en hoe het te ontwikkelen is. De manier waarop we het werk organiseren en samenwerken

Nadere informatie

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven)

Leven & Loopbaan KVGO. Door Hellen van Lienden (Viven) Leven & Loopbaan KVGO Door Hellen van Lienden (Viven) Wie denkt zij dat ze is Achtergrond in Management & Consultancy Oprichter St. Viven Diensten gericht op groei van mens / organisatie Leefplezier &

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J

Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J Bevlogenheid op de werkvloer: Werkstress L à werkplezier! J Dr. Daantje Derks Smart Government, 18 juni 2015 Focus psychologie Negatief Ziekteverzuim, verslaving, afwezigheid op het werk, trainingen Meer

Nadere informatie

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING

LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING LOOPBAANTRAINING ZWITSERS KWALITEITSMODEL VOOR LOOPBAANORIËNTATIE EN -BEGELEIDING ZELFMANAGEMENT VAN COMPETENTIES WAAR LIGGEN UW KWALITEITEN? WAT MAAKT U UNIEK? EN WELKE KANT WILT U DAARMEE OP? WAT IS

Nadere informatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie

Analyse Mentaal Kapitaal. Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie Analyse Mentaal Kapitaal Stimuleren van energie en veerkracht als antwoord op stress en burn-out in uw organisatie De analyse die Better Minds at Work heeft gemaakt werd vertaald in een concreet actieplan.

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting Managementsamenvatting Achtergrond De Koninklijke HIBIN wenst het arbeidsmarktimago van de branche in kaart gebracht te hebben. Het centrale doel is hierbij als volgt: Het construeren van een beeld over

Nadere informatie

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid

Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Evenwicht werk/privé wint opnieuw fors van loon en werkzekerheid Resultaten Tempo-Team arbeidsmarkt tevredenheidsonderzoek 2011 Heropleving arbeidsmarkt gaat hand in hand met aandacht voor werk/privé-evenwicht

Nadere informatie

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008

Goed werkgeverschap loont. Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Goed werkgeverschap loont Rob Gründemann (kenniscentrum sociale innovatie) Themabijeenkomst Management FMR, 31 januari 2008 Leeftijdsopbouw HBO, overheid en totaal in 2005 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5%

Nadere informatie

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur

Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum. Mirjam Amajjar HRM adviseur Presentatie Inzetbaarheid TMG Loopbaancentrum Mirjam Amajjar HRM adviseur Het loopbaancentrum Activiteiten waar het loopbaancentrum zich op richt: Ontwikkeling van de medewerkers. Het bevorderen van de

Nadere informatie

Gras groeit sneller door eraan te trekken!

Gras groeit sneller door eraan te trekken! Gras groeit sneller door eraan te trekken! Ontwikkel de competenties van je medewerkers Ton van Dongen en Jan Harmen Rietman Thema, uitgeverij van Schouten & Nelissen 1 waarom zijn competenties belangrijk?

Nadere informatie