Benchmark Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers"

Transcriptie

1 voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ

2 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl

3 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3 Werk maken van vitaliteit Met voordezorg.nl helpt Stichting IZZ u om doelgericht te sturen op de vitaliteit, inzetbereidheid en tevredenheid van uw medewerkers. Voor u ligt de samenvatting van het onderzoek voordezorg.nl waaraan in oktober 2012 bijna zorgmedewerkers hebben meegedaan. Deze samenvatting geeft inzicht in: de tevredenheid en de vitaliteit van zorgmedewerkers op brancheniveau en op sectorniveau; de oorzaken van hoge of lage scores op vitaliteit en tevredenheid. Belangrijkste aanbevelingen voordezorg.nl geeft unieke aanknopingspunten voor strategisch hr-beleid. De belangrijkste aanbevelingen zijn: Introduceer coachend leiderschap. Versterk de relatie van de met de medewerker en verbeter de communicatie tussen beide. Biedt meer ruimte voor reflectie en feedback. Vergroot de invloed van medewerkers op beslissingen. Vergroot de betrokkenheid van personeel bij de instelling. Verlaag de verloopgeneigdheid door de relatie van de met de medewerker te verbeteren en het werk-privébeleid te optimaliseren. Kijk naar mogelijkheden om werk aantrekkelijk te houden wanneer de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. Koester de samenwerking binnen teams.

4 4 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Uitleg van het model 6 Hoofdstuk 3 Aan de slag met vitale medewerkers Grootste beïnvloedbare oorzaken vitaliteit 12 en tevredenheid Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Samenvatting resultaten per branche Ziekenhuizen Geestelijke Gezondheidszorg Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Gehandicaptenzorg 20 Werken aan een gezonde zorgsector Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een eigen zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering; een zorgverzekering zonder winstoogmerk die is afgestemd op de behoeften van de zorgmedewerkers en op de specifieke gezondheidsrisico s van het werken in de zorg. De IZZ Zorgverzekering is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao s. Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering bij IZZ. Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgeversen werknemersorganisaties in de zorg. Aangesloten werkgevers-organisaties zijn Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland, VGN, Jeugdzorg Nederland en ActiZ. Aangesloten werknemersorganisaties zijn Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91 en FBZ.

5 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 5 1 Inleiding Met voordezorg.nl onderzocht Stichting IZZ hoe werkgevers gericht kunnen sturen op de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Om anonimiteit te waarborgen is het onderzoek uitgevoerd door PwC, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Stichting IZZ beschikt over de geanonimiseerde resultaten op branche- en sectorniveau. Het onderzoek is uitgevoerd onder IZZ Hoofdverzekerden. Zij zijn werkzaam in vier branches: Ziekenhuizen (ZKH), Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ). In totaal heeft 11,7% (5.826 zorgmedewerkers) van de genodigden de vragenlijst ingevuld. De respons is gelijkmatig verdeeld over de vier branches. De onderzoekspopulatie is representatief voor IZZhoofdverzekerden en de zorgsector. Respons Zorg VVT GHZ GGZ ZKH Percentage 12% 10% 12% 11% 13% Aantal Overzicht respons voordezorg.nl

6 6 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 2 Uitleg van het model Met het analysemodel van voordezorg.nl sluiten we aan bij literatuur over High Performance Work Practices (HPWPs). HPWPs zijn hr-instrumenten die tot doel hebben de prestaties van de medewerkers te bevorderen en daarmee verzuim en verloop te verminderen. Het theoretisch raamwerk in onderstaand figuur vormt de basis van dit onderzoek. Het geeft aan welke oorzaken (De High Performance Work Practices zijn in dit model onderverdeeld in: Training & Ontwikkeling, Prestatiemanagement, Autonomie en Leiderschap & Samenwerking) van invloed kunnen zijn op de effecten; vitaliteit, tevredenheid, verzuim en verloop van medewerkers. Dit model is binnen internationaal wetenschappelijk onderzoek getoetst en vastgesteld. We kijken met voordezorg.nl naar twee soorten effecten van HPWPs. Ten eerste analyseren we de effecten op de vitaliteit van medewerkers. Dit zijn de zogenaamde actieve effecten, die zich richten op activiteit van medewerkers. Daarnaast kijken we naar de passieve effecten, die niet direct met meer werkinzet te maken hebben. Denk aan tevredenheid, verzuim en verloop. Beide effecten zijn belangrijk. Het gaat niet alleen om tevredenheid maar juist ook om vitaliteit. Al met al zijn er drie belangrijke onderdelen van het analysemodel van belang: High Performance Work Practices, actieve effecten () en passieve effecten (). Effecten High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden Doorgroeimogelijkheden Feedback Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Salaris Aannamebeleid Work-life beleid Leiderschap & Samenwerking Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team Energie Gezondheid Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop

7 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 7 Hoe komen we tot conclusies? Alle oorzaken en effecten uit het model (behalve verzuim en verloop), zijn door middel van een schaalconstructie gemeten. Dit betekent dat er een aantal vragen over het onderwerp worden gesteld. De gemiddelde score op de set vragen bepaalt de score op het onderwerp. Alle schalen zijn wetenschappelijk gevalideerd. Na het bepalen van de scores op de verschillende onderwerpen bepaalt een regressieanalyse welke oorzaken de grootste invloed hebben op de effecten. Om een score op één van de effecten te verbeteren worden de meest bepalende oorzaken aangepakt.

8 8 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3 Aan de slag met vitale medewerkers Een samenvatting van de resultaten De belangrijkste beïnvloedbare oorzaken voor het verbeteren van de vitaliteit van zorgmedewerkers zijn: relatie met, feedback en invloed op beslissingen. Door hierin verbeteringen door te voeren, kan de vitaliteit van de medewerkers worden vergroot. Ondanks de hoge score (7,0 zie tabel totaalscore vitaliteit), is de relatie met de de belangrijkste beïnvloedbare oorzaak. Hier ligt het grootste verbeterpotentieel. Het verbeterpotentieel van feedback ligt vooral bij het professionaliseren van evaluatie- en beoordelingsgesprekken en coaching on the job. Het verbeterpotentieel van invloed op beslissingen ligt vooral bij het creëren van mogelijkheden om medewerkers hun visie en mening te laten uiten voordat besluiten worden genomen. 3.1 Totaal score De gemiddelde vitaliteit is. Terwijl de VVT met een 7,5 het hoogste scoort, scoort de GGZ met een 6,9 het laagst. De GGZ kan de energie en daarmee de vitaliteit van haar medewerkers aanzienlijk vergroten door te investeren in een goede relatie van het personeel met de n. De oorzaken voor vitaliteit wijken af bij de GHZ en VVT. Voor de VVT is zelfstandigheid tijdens het werk van belang, naast de relatie met de en invloed op beslissingen. Voor de GHZ is samenwerking binnen het team en de zelfstandigheid tijdens het werk van belang, naast de relatie met de. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,1 Trainingsmogelijkheden Salaris 4,4 Doorgroeimogelijkheden Feedback 6,6 7,1 Aannamebeleid Work-life beleid Effecten 6,9 5,6 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,6 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team GROOTSTE IMPACT Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Energie Gezondheid Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid Totaalscore de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop

9 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 9 Onderlinge vergelijking branches op vitaliteit Binnen de branches verschillen de scores op vitaliteit. Per indicator is de laagst scorende branche rood en de hoogste scorende groen. Dit laat goed zien waar onderling leervermogen zit. Met deze informatie kunnen onderstaande indicatoren nog gerichter worden ingezet om de vitaliteit te verbeteren. Indicator Zorg ZKH VVT GGZ GHZ 7,4 7,4 Actief uitdaging zoeken in werk 7,1 7,0 7,1 Inzetbereidheid 7,4 Energie 7,5 6,9 Gezondheid 7,7 7,8 7,7 7,6 7,6 Branchescores vitaliteitsindicatoren Zorgmedewerkers geven hun gezondheid gemiddeld een 7,7. Ze drinken en roken weinig en eten een gezonde maaltijd. Zorgmedewerkers sporten bovendien 1 à 2 keer per week. In onderstaande tabel zijn alle respondenten geplot op hun totaalscore voor vitaliteit en tevredenheid. Elke stip vertegenwoordigt de medewerkers met deze score. Daarnaast geven twee lijnen de gemiddelden aan. Dit geeft een beeld van de spreiding, het aantal medewerkers 6. Diversiteit binnen de organisatie dat bovengemiddeld tevreden en/of vitaal is en het aantal medewerkers dat onder gemiddeld IZZ ledenonderzoek totaalset vitaal en/of tevreden is. Sectorvergelijking Opvallend is dat de spreiding in de scores op vitaliteit loopt van 5,5 tot 9,5 terwijl de spreiding In onderstaande grafiek zijn al de respondenten geplot op hun totaalscore voor vitaliteit en tevredenheid. Elke stip vertegenwoordigt een medewerker. Daarnaast zijn in score de gemiddelden op tevredenheid in grafiek weergegeven. veel groter Hieruit is (van kunt u de 2,5 spreiding, tot 9,5). het aantal medewerkers dat bovengemiddeld tevreden en vitaal is (daar waar je iedereen zou willen hebben) en het aantal medewerkers dat ondergemiddeld vitaal en/of tevreden is opmaken. 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 * Verhouding totaalscores voor de sectoren Het is belangrijk dat medewerkers vitaal én tevreden zijn. Vitale medewerkers die niet tevreden zijn zullen wellicht vertrekken naar een andere organisatie of een andere Totaalscore sector. Tevreden vitaliteit medewerkers en tevredenheid die niet vitaal zijn, per zijn medewerker vaak niet bereid een stapje extra te doen voor de organisatie/patiënt/cliënt. Beide scores (vitaliteit én tevredenheid) zijn zodoende belangrijk. Hieronder zijn beide scores inzichtelijk gemaakt voor de vier sectoren. 8 7,0% 7,5 7,4 7,4 7,1 6,0% 7 5,0% 6,5 4,0%

10 10 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.2 De gemiddelde tevredenheidsscore bedraagt. De spreiding is daarbij groot (laagste score 2,5 en hoogste 9,5). De oorzaken die de grootste invloed op tevredenheid hebben, zijn: relatie met, invloed op beslissingen en feedback. Dit geldt voor vrijwel alle branches. Alleen binnen de VVT wordt als derde oorzaak voor tevredenheid niet feedback maar werkprivébeleid genoemd. De gemiddelde scores liggen relatief laag voor invloed op beslissingen (5,6) en feedback (). Door de oorzaken te verbeteren kan de tevredenheid van medewerkers worden verhoogd. Ondanks de hoge score (7,0) is de relatie met de, de belangrijkste beïnvloedbare oorzaak en ligt hier voor werkgevers meeste kans op verbetering. bestaat uit drie indicatoren: verloopgeneigdheid, arbeidstevredenheid en betrokkenheid. Er wordt het hoogst gescoord op verloopgeneigdheid (8,3) (medewerkers zijn niet voornemens de zorginstelling te verlaten) en arbeidstevredenheid (7,7) en het laagst op betrokkenheid bij de instelling (5,9). De belangrijkste oorzaak daarvoor is het niet hebben van invloed op beslissingen. Als medewerkers meer ruimte krijgen om hun mening en visie te uiten, voordat besluiten worden genomen, zal de betrokkenheid toenemen en daarmee ook de tevredenheid. Effecten High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 7,1 Trainingsmogelijkheden Salaris Energie 4,4 Doorgroeimogelijkheden 6,6 Aannamebeleid Gezondheid Feedback 7,1 Work-life beleid 6,9 5,6 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,6 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team GROOTSTE IMPACT Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop Totaalscore tevredenheid

11 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 11 Branchescores tevredenheid Binnen de branches verschillen de scores die de tevredenheid beïnvloeden. Per indicator is de laagste score van een branche rood en de hoogste score groen. De verschillen tussen branches geven aan waar onderling leervermogen zit. Met deze informatie kunnen indicatoren gericht worden ingezet om de tevredenheid te verbeteren. Indicator Zorg ZKH VVT GGZ GHZ 7,1 Arbeidstevredenheid 7,7 7,7 7,7 7,5 7,7 Verloopgeneigdheid 8,3 8,4 8,4 8,1 8,2 instelling 5,9 5,9 6,0 5,7 Branchescores tevredenheid Als indicator van de tevredenheid van zorgmedewerkers is het verzuimpercentage van belang. Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de zorg bedraagt 5,3%. De VVT scoort het hoogst (6,0%) en de ZKH het laagst (4,5%). Het ziekteverzuim in de branches GHZ en GGZ is respectievelijk 5,7% en 5,1% (Vernet, 2011). Naast het verzuimpercentage is de score op verloopgeneigdheid relevant voor de tevredenheid van zorgmedewerkers. Met een gemiddelde score van 8,3 is de verloopgeneigdheid erg laag. Medewerkers zijn niet voornemens de zorginstelling waar ze werken te verlaten. De belangrijkste oorzaken die van invloed zijn op de verloopgeneigdheid zijn de relatie met de, werk-privébeleid en feedback. De gemiddelde scores van deze oorzaken zijn relatief hoog voor de relatie met (7,0) en werk-privébeleid (7,1). Terwijl deze voor feedback een stuk lager ligt (). Het verbeteren van coaching-, beoordeling- en evaluatiemogelijkheden leidt tot een lagere verloopgeneigdheid. De betrokkenheid bij de instelling scoort laag (5,9). Dit komt vooral omdat medewerkers problemen van de instelling niet als hun eigen problemen ervaren (4,8) en zich in mindere mate emotioneel hechten aan de instelling (5,3). Daar staat tegenover dat de gemiddelde medewerker zich wel thuis voelt in de instelling () en er wil blijven werken (6,7).

12 12 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.3 Grootste beïnvloedbare oorzaken vitaliteit en tevredenheid De algemene conclusie is dat voor alle branches de relatie met de, invloed op beslissingen en feedback de meest effectieve oorzaken zijn om vitaliteit en tevredenheid te beïnvloeden. Deze drie oorzaken worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. Eerst voor de zorgsector als geheel en daarna per branche Relatie met De relatie met de komt, ook al scoort deze relatief hoog, als belangrijkste oorzaak voor verbetering van vitaliteit en tevredenheid uit het onderzoek naar voren. De stijl van leidinggeven die hierbij het best past, is coachend leiderschap. Bij deze stijl van leiderschap gaat het over het bieden van mogelijkheden om eigen keuzes te maken, het geven en ontvangen van feedback, het vragen van meningen voordat een besluit genomen wordt, het aanmoedigen om vragen te stellen en het luisteren naar de mogelijke aanpak van de medewerker. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Relatie met de Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Mijn direct vraagt eerst naar mijn mening, voordat hij/zij komt met voorstellen om dingen anders te gaan doen Ik voel mij begrepen door mijn direct leidinggegevende Mijn direct geeft mij mogelijkheden om mijn eigen keuzes in mijn werk te maken Mijn direct moedigt mij aan vragen te stellen Mijn direct staat open voor feedback Mijn direct luistert naar hoe ik dingen zou willen aanpakkenn Mijn direct heeft er vertrouwen in dat ik mijn functie goed uitvoer 6,0 6,2 5,9 6,1 5,9 6,8 7,0 6,8 6,9 6,7 6,9 7,0 7,0 6,6 6,9 7,0 6,8 6,9 6,7 7,0 7,1 6,9 7,1 6,9 7,0 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 Relatie met +10% +7% Coachend leiderschap +20% Binnen de vier branches is er een grote spreiding in de scores (laagste score 4,2 hoogste score 7,8). Dit betekent dat er veel verbeterpotentieel zit in de relatie met de. Bovendien hebben die verbeteringen veel effect. Een 20% betere score op coachend leiderschap zorgt voor 10% meer tevredenheid en 7% meer vitaliteit.

13 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Invloed op beslissingen Bij invloed op beslissingen gaat het bijvoorbeeld over de mogelijkheden die medewerkers hebben om hun visie te geven voordat een besluit genomen wordt. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Invloed op beslissingen Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Ik heb invloed op beslissingen die binnen mijn organisatie worden genomen Ik heb invloed op beslissingen die mijn direct neemt Ik krijg de mogelijkheid om mijn visie te geven voordat besluiten geneomen worden Ik krijg de mogelijkheid mijn visie te geven voordat mijn een besluit neemt 5,0 5,1 4,8 5,3 4,8 5,5 5,7 5,5 5,6 5,2 6,0 6,1 6,0 5,9 6,0 6,2 6,0 6,0 5,9 Invloed op beslissingen +9% +6% Invloed +20% Binnen de vier branches ervaren medewerkers hun invloed op beslissingen nogal verschillend. De scores variëren van 4,4 tot. Dit betekent dat er veel verbeterpotentieel zit in deze oorzaak. Een investering daarin heeft bovendien veel effect. 20% betere score op invloed op beslissingen zorgt voor 9% meer tevredenheid en 6% meer vitaliteit Feedback Bij feedback gaat het over de communicatie tussen de en de medewerker. Vooral in het coachen is door de een verbetering te behalen. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Feedback Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Mijn laatste beoordeling hielp mij om beter werk te kunnen doen Ik ontvang nuttige evaluaties over mijn sterke en verbeterpunten op het werk Mijn coacht mij om mijn werk beter te kunnen doen Ik ontvang nuttige feedback van anderen over hoe goed ik mijn werk uitvoer 6,2 6,4 6,0 6,4 5,9 6,3 6,5 6,2 6,4 6,1 4,8 5,1 4,5 5,0 4,6 6,1 5,7 5,9 5,5 Feedback +6% +8% Feedback +20% Binnen de vier branches is een grote spreiding in de laagste score en de hoogste score in de ervaren feedback, variërend van 4,1 tot 7,6. Een grote spreiging betekent dat er veel potentieel zit in het verbeteren van de relatie met de. Een investering daarin heeft bovendien veel effect. 20% betere score op feedback zorgt voor 8% meer tevredenheid en 6% meer vitaliteit.

14 14 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.4 Samenvatting resultaten per branche Onderstaande tabel geeft de branchescores per instrument (High Performance Work Practice). Het verschil tussen de branches geeft aan waar verbetermogelijkheden liggen en wat branches van elkaar kunnen leren. TRAINING & ONTWIKKELING PRESTATIEMANAGEMENT Trainingsmogelijkheden Doorgroeimogelijkheden Feedback Salaris Aannamebeleid Werk-privébeleid Gemiddelde 7,1 4,4 6,5 7,1 ZKH 7,0 4,1 5,5 6,7 7,0 VVT 4,5 5,9 6,4 7,0 GGZ 6,9 4,4 5,6 6,1 6,5 7,1 GHZ 4,5 6,0 5,7 6,5 AUTONOMIE LEIDERSCHAP & SAMENWERKING Zelfstandigheid Invloed op beslissingen Werkdruk Relatie met Communicatie Samenwerking Gemiddelde 6,9 5,6 7,0 6,6 7,7 ZKH 6,6 5,4 6,8 6,5 7,7 VVT 7,0 5,7 5,7 7,0 6,7 7,6 GGZ 7,0 5,6 5,7 6,9 6,5 7,6 GHZ 7,0 7,1 6,8 7,7 Scores HPWPs per branche Ziekenhuizen De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de ziekenhuisbranche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (6,8), feedback (5,5) en invloed op beslissingen (5,4). De drie oorzaken met de grootste invloed op tevredenheid zijn relatie met (6,8), feedback (5,5) en invloed op beslissingen (5,4). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,0 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 7,0 Trainingsmogelijkheden Salaris Energie 4,1 Doorgroeimogelijkheden 6,7 Aannamebeleid 7,8 Gezondheid 5,5 Feedback 7,0 Work-life beleid 6,6 5,4 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 6,8 6,5 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,4 5,9 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score ZKH 4,5 - % Verzuim Verloop

15 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 15 Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk 7,0 Relatie met Samenwerking Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Relatie met Samenwerking Feedback Energie Relatie met Feedback Invloed op beslissingen Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit ZKH Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Feedback Training Verloopgeneigdheid 8,4 Relatie met Training Werk-privébeleid organisatie 5,9 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid ZKH Indicator Verpleegkundigen Anderen Invloed op tevredenheid* Invloed op betrokkenheid* Invloed op vitaliteit* Training 6,9 3,2% 3,8% 3,6% Doorgroei 4,3 4,0 % 4,2% 2,8% Salaris 5,5 5,9 3,6% 2,2% 3,2% Zelfstandigheid 6,4 6,7 3,2% 2,0% 4,2% Invloed 5,2 5,6 6,6% 6,0% 4,4% Training 7,9 7,7 6,0% 3,6% 6,6% Betrokkenheid 5,7 6,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Beïnvloedingsscores verpleegkundigen ZKH op tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Een verbetering van 20% op training levert 3,2% verbetering op op invloed op tevredenheid. Verhogen van de zelfstandigheid en de invloed op beslissingen heeft een positieve invloed op de vitaliteit en de tevredenheid.

16 16 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Geestelijke Gezondheidszorg De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de GGZ weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (6,9), feedback (5,6) en invloed op beslissingen (5,6). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (6,9), invloed op beslissingen (5,6) en feedback (5,6). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,1 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 6,9 Trainingsmogelijkheden 6,1 Salaris 6,9 Energie 4,4 Doorgroeimogelijkheden 6,5 Aannamebeleid 7,6 Gezondheid 5,6 Feedback 7,1 Work-life beleid 7,1 7,0 5,6 5,7 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 6,9 6,5 7,6 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,5 8,1 5,7 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score GGZ 5,1 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk 7,1 Relatie met Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Energie 6,9 Relatie met Feedback Invloed op beslissingen Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit GGZ

17 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 17 Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Feedback Training Verloopgeneigdheid 8,4 Relatie met Training Werk-privébeleid organisatie 5,9 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid GGZ Opvallend is dat medewerkers in de GGZ het minst energiek zijn. Zelfstandigheid is bijna net zo belangrijk als coachend leiderschap voor verbetering van energie binnen de GGZ. 7,8 7,6 7,4 7,0 6,8 6,6 6,4 6,9 7,6 GGZ GHZ Ziekenhuizen VVT Energie GGZ ten opzichte van andere branches

18 18 IZZ Samenvatting voordezorg.nl VVT De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de VVT branche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (7,0), zelfstandigheid tijdens het werk (7,0) en invloed op beslissingen (5,7). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (7,0), zelfstandigheid tijdens het werk (7,0) en invloed op beslissingen (5,6). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,4 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden Salaris 7,5 Energie 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,4 Aannamebeleid 7,7 Gezondheid 5,9 Feedback 7,0 Work-life beleid 7,0 5,7 5,7 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,7 7,6 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,4 6,0 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score VVT 4,5 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Energie 7,5 Relatie met Werk-privébeleid Feedback Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit VVT

19 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 19 Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Training Invloed op beslissingen Verloopgeneigdheid 8,4 Werk-privébeleid Relatie met Feedback organisatie 6,0 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid VVT Uit het onderzoek blijkt dat werk-privébeleid zeer belangrijk is voor de tevredenheid bij medewerkers in de VVT. Dit geldt vooral voor medewerkers met direct patiëntcontact. Reden waardoor de werk-privébalans verstoort kan raken zijn overwerken, altijd beschikbaar zijn, werk voorrang geven boven privé, steun van collega s en de bij het overstappen naar een minder zware functie, met collega s over de privésituatie praten en collega s steunen die minder gaan werken. Medewerkers met direct patiëntcontact voelen zich minder gesteund door de wanneer zij minder willen werken. 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,4 6,7 Direct patiëntcontact Geen patiëntcontact Ervaren steun bij minder werken Bij het verbeteren van de werk-privébalans met 20% stijgt de tevredenheid met 9% en neemt de verloopgeneigdheid af met 8,5%. Verloop -8,5% +9% Werk-privé +20%

20 20 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Gehandicaptenzorg De scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de branche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit staan zijn relatie met (7,1), zelfstandigheid tijdens het werken (7,0) en samenwerking binnen het team (7,7). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (7,1), invloed op beslissingen () en feedback (6,0). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,4 7,4 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden 5,7 Salaris Energie 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,5 Aannamebeleid 7,6 Gezondheid 6,0 Feedback Work-life beleid 7,0 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,1 6,8 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,2 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Totaalscore GHZ 5,7 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk Samenwerking Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met Inzetbereidheid 7,4 Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Energie Relatie met Feedback Werk-privébeleid Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit GHZ

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

Werken aan bevlogenheid

Werken aan bevlogenheid Werken aan bevlogenheid Onderzoek onder gemeentelijke professionals Foto Sjaak van der Tak 4 voorwoord Ingrijpende ontwikkelingen als de decentralisaties en digitalisering van de dienstverlening stellen

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF

Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Analyse vragenlijst vooronderzoek SURF Lector Dr. Mark Gellevij Onderzoekers Simone van der Donk MSc Jolise t Mannetje MSc Contact: Saxion - Kenniscentrum Onderwijsinnovatie Lectoraat Innovatief en Effectief

Nadere informatie

Maartje Voorbeeld 10.03.2014

Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld 10.03.2014 Maartje Voorbeeld / 10.03.2014 / Inzetbaarheidsscan 2 Ben jij duurzaam inzetbaar? Blijf van waarde in de wereld van werk Iedereen wil graag gezond, productief en met plezier

Nadere informatie

De invloedrijke Nederlander

De invloedrijke Nederlander De invloedrijke Nederlander Een onderzoek naar het invloedgedrag van hoogopgeleide werkende Nederlanders Bureau Zuidema 2012 Invloed volgens Zuidema Invloed uitoefenen is een menselijke eigenschap. We

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2014 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 0 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics

HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS. Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics HET NIEUWE WERKEN IN RELATIE TOT PERSOONLIJKE DRIJFVEREN VAN MEDEWERKERS Onderzoek door TNO in samenwerking met Profile Dynamics 1 Inleiding Veel organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en WJK Werknemersonderzoek Zorg en WJK 2011 Rapport Een onderzoek in opdracht van Stuurgroep Onderzoeksprogramma AZW Suzanne de Visser Frank Schoenmakers Projectnummer:

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

Naar een betere match? - 2

Naar een betere match? - 2 Naar een betere match? - 2 Peiling onder werkgevers naar de bekendheid van en hun mening over STRONG ZW Haaglanden Drs. Marlies Rosenbrand 079-3290707 m.rosenbrand@zwhaaglanden.nl Naar een betere match

Nadere informatie

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Wees proactief!

Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Wees proactief! whitepapernovember 2010 Leeftijdsbewust personeelsbeleid in uw organisatie? Heeft de leeftijd van werknemers invloed op hun vitaliteit, performance en excellence? Beïnvloedende werk- en organisatiekenmerken

Nadere informatie

Hollen & stilstaan bij werkdruk

Hollen & stilstaan bij werkdruk Hollen & stilstaan bij werkdruk dát maakt zorg beter Aandacht Inspectie SZW voor psychosociale arbeidsbelasting in zorg blijft nodig In het kader van de aanpak Zorg en Welzijn 2012 2015 heeft de Inspectie

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage

Monitor Professionalisering Jeugdzorg. Eindrapportage Monitor Professionalisering Jeugdzorg Eindrapportage 1 2014 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm

Nadere informatie

Samenvatting Dossier Leidinggeven

Samenvatting Dossier Leidinggeven Samenvatting Dossier Leidinggeven Kader In dit kennisdossier gaat het over leidinggeven in relatie tot de arbeidsomstandigheden. Uitgangspunt bij de arbeidsomstandigheden is de gedeelde verantwoordelijkheid

Nadere informatie

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management

ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN. Datum: 21-05-2013. Human Resource Management ADVIESNOTA KRIDATIE ELS VAN NOORDUYN Datum: 21-05-2013 Organisatie: Opleiding: Klas: Hogeschool Utrecht Human Resource Management P2B Studenten: Esther de Bruin 1609348 Marlieke Leermakers 1597541 Denise

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende

Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Jonge professionals: Begeleiden of weg laten glijden? Duurzame inzet van jonge professionals door begeleiding van de leidinggevende Duurzame inzet van jonge professionals door goede begeleiding van de

Nadere informatie

Monitor Woonvormen Dementie

Monitor Woonvormen Dementie Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de Lange Monitor Woonvormen Dementie Een studie naar verpleeghuiszorg voor mensen met dementie 08 09 Onder redactie van Anne Margriet Pot en Jacomine de

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010

ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010. Pagina 1 van 55. Energieleveranciers oktober 2010 ENERGIELEVERANCIERS OKTOBER 2010 Pagina 1 van 55 Inhoudsopgave Bladzijde 3 1. Inleiding 4 2. Conclusies 6 3. Aanbevelingen 7 4. Conclusies per energieleverancier 20 5. Situatie van de klant 24 6. Algemene

Nadere informatie

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013

Sociale Innovatie Monitor Limburg 2013 Network Social Innovation / NSI Sociale Innovatie Monitor Limburg 201 NSI Network Social Innovation School of Business and Economics Maastricht University Uitgevoerd door het NSI in samenwerking met LWV

Nadere informatie

Ten minste houdbaar tot?

Ten minste houdbaar tot? Ten minste houdbaar tot? Duurzame inzetbaarheid in tijden van crisis. Door de vergrijzing, de te verwachten krapte op de arbeidsmarkt en de oprekking van de pensioenleeftijd is duurzame inzetbaarheid urgenter

Nadere informatie

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl

WERKDRUK. April, 2008. Papiermolen 26 3994 DK Houten. T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl WERKDRUK April, 2008 Papiermolen 26 3994 DK Houten T 030 212 38 37 iws@werkenstress.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1 Wat is werkdruk?...5 1.1 Wat verstaat men onder werkdruk in het dagelijkse leven?...5

Nadere informatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie

Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden. Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Werkdruk Loopbaan en scholing Pensioen Arbeidsvoorwaarden Een onderzoek onder werknemers in de recreatie Onderzoeksrapport Maart 2009 Stichting Onderzoek, Horeca, Recreatie en Catering Amstelveen, 15 maart

Nadere informatie