Benchmark Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Benchmark 2012. Vitaliteitvoordezorg.nl. Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers"

Transcriptie

1 voordezorg.nl Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Benchmark 2012 Samenvatting onderzoek vitaliteit hoofdverzekerden IZZ

2 2 IZZ Samenvatting voordezorg.nl

3 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3 Werk maken van vitaliteit Met voordezorg.nl helpt Stichting IZZ u om doelgericht te sturen op de vitaliteit, inzetbereidheid en tevredenheid van uw medewerkers. Voor u ligt de samenvatting van het onderzoek voordezorg.nl waaraan in oktober 2012 bijna zorgmedewerkers hebben meegedaan. Deze samenvatting geeft inzicht in: de tevredenheid en de vitaliteit van zorgmedewerkers op brancheniveau en op sectorniveau; de oorzaken van hoge of lage scores op vitaliteit en tevredenheid. Belangrijkste aanbevelingen voordezorg.nl geeft unieke aanknopingspunten voor strategisch hr-beleid. De belangrijkste aanbevelingen zijn: Introduceer coachend leiderschap. Versterk de relatie van de met de medewerker en verbeter de communicatie tussen beide. Biedt meer ruimte voor reflectie en feedback. Vergroot de invloed van medewerkers op beslissingen. Vergroot de betrokkenheid van personeel bij de instelling. Verlaag de verloopgeneigdheid door de relatie van de met de medewerker te verbeteren en het werk-privébeleid te optimaliseren. Kijk naar mogelijkheden om werk aantrekkelijk te houden wanneer de doorgroeimogelijkheden beperkt zijn. Koester de samenwerking binnen teams.

4 4 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Uitleg van het model 6 Hoofdstuk 3 Aan de slag met vitale medewerkers Grootste beïnvloedbare oorzaken vitaliteit 12 en tevredenheid Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Samenvatting resultaten per branche Ziekenhuizen Geestelijke Gezondheidszorg Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg Gehandicaptenzorg 20 Werken aan een gezonde zorgsector Stichting IZZ is in 1977 opgericht door werkgevers en werknemers in de zorg. Het doel is zorgmedewerkers een eigen zorgverzekering te bieden en een bijdrage te leveren aan de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van zorgmedewerkers. Stichting IZZ is opdrachtgever voor de IZZ Zorgverzekering; een zorgverzekering zonder winstoogmerk die is afgestemd op de behoeften van de zorgmedewerkers en op de specifieke gezondheidsrisico s van het werken in de zorg. De IZZ Zorgverzekering is opgenomen in de belangrijkste zorg-cao s. Bijna een half miljoen Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering bij IZZ. Het bestuur van Stichting IZZ bestaat uit vertegenwoordigers van aangesloten werkgeversen werknemersorganisaties in de zorg. Aangesloten werkgevers-organisaties zijn Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, GGZ Nederland, VGN, Jeugdzorg Nederland en ActiZ. Aangesloten werknemersorganisaties zijn Abvakabo FNV, CNV Publieke Zaak, NU 91 en FBZ.

5 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 5 1 Inleiding Met voordezorg.nl onderzocht Stichting IZZ hoe werkgevers gericht kunnen sturen op de vitaliteit en inzetbaarheid van medewerkers. Om anonimiteit te waarborgen is het onderzoek uitgevoerd door PwC, een onafhankelijk onderzoeksbureau. Stichting IZZ beschikt over de geanonimiseerde resultaten op branche- en sectorniveau. Het onderzoek is uitgevoerd onder IZZ Hoofdverzekerden. Zij zijn werkzaam in vier branches: Ziekenhuizen (ZKH), Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en Gehandicaptenzorg (GHZ). In totaal heeft 11,7% (5.826 zorgmedewerkers) van de genodigden de vragenlijst ingevuld. De respons is gelijkmatig verdeeld over de vier branches. De onderzoekspopulatie is representatief voor IZZhoofdverzekerden en de zorgsector. Respons Zorg VVT GHZ GGZ ZKH Percentage 12% 10% 12% 11% 13% Aantal Overzicht respons voordezorg.nl

6 6 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 2 Uitleg van het model Met het analysemodel van voordezorg.nl sluiten we aan bij literatuur over High Performance Work Practices (HPWPs). HPWPs zijn hr-instrumenten die tot doel hebben de prestaties van de medewerkers te bevorderen en daarmee verzuim en verloop te verminderen. Het theoretisch raamwerk in onderstaand figuur vormt de basis van dit onderzoek. Het geeft aan welke oorzaken (De High Performance Work Practices zijn in dit model onderverdeeld in: Training & Ontwikkeling, Prestatiemanagement, Autonomie en Leiderschap & Samenwerking) van invloed kunnen zijn op de effecten; vitaliteit, tevredenheid, verzuim en verloop van medewerkers. Dit model is binnen internationaal wetenschappelijk onderzoek getoetst en vastgesteld. We kijken met voordezorg.nl naar twee soorten effecten van HPWPs. Ten eerste analyseren we de effecten op de vitaliteit van medewerkers. Dit zijn de zogenaamde actieve effecten, die zich richten op activiteit van medewerkers. Daarnaast kijken we naar de passieve effecten, die niet direct met meer werkinzet te maken hebben. Denk aan tevredenheid, verzuim en verloop. Beide effecten zijn belangrijk. Het gaat niet alleen om tevredenheid maar juist ook om vitaliteit. Al met al zijn er drie belangrijke onderdelen van het analysemodel van belang: High Performance Work Practices, actieve effecten () en passieve effecten (). Effecten High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden Doorgroeimogelijkheden Feedback Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Salaris Aannamebeleid Work-life beleid Leiderschap & Samenwerking Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team Energie Gezondheid Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop

7 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 7 Hoe komen we tot conclusies? Alle oorzaken en effecten uit het model (behalve verzuim en verloop), zijn door middel van een schaalconstructie gemeten. Dit betekent dat er een aantal vragen over het onderwerp worden gesteld. De gemiddelde score op de set vragen bepaalt de score op het onderwerp. Alle schalen zijn wetenschappelijk gevalideerd. Na het bepalen van de scores op de verschillende onderwerpen bepaalt een regressieanalyse welke oorzaken de grootste invloed hebben op de effecten. Om een score op één van de effecten te verbeteren worden de meest bepalende oorzaken aangepakt.

8 8 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3 Aan de slag met vitale medewerkers Een samenvatting van de resultaten De belangrijkste beïnvloedbare oorzaken voor het verbeteren van de vitaliteit van zorgmedewerkers zijn: relatie met, feedback en invloed op beslissingen. Door hierin verbeteringen door te voeren, kan de vitaliteit van de medewerkers worden vergroot. Ondanks de hoge score (7,0 zie tabel totaalscore vitaliteit), is de relatie met de de belangrijkste beïnvloedbare oorzaak. Hier ligt het grootste verbeterpotentieel. Het verbeterpotentieel van feedback ligt vooral bij het professionaliseren van evaluatie- en beoordelingsgesprekken en coaching on the job. Het verbeterpotentieel van invloed op beslissingen ligt vooral bij het creëren van mogelijkheden om medewerkers hun visie en mening te laten uiten voordat besluiten worden genomen. 3.1 Totaal score De gemiddelde vitaliteit is. Terwijl de VVT met een 7,5 het hoogste scoort, scoort de GGZ met een 6,9 het laagst. De GGZ kan de energie en daarmee de vitaliteit van haar medewerkers aanzienlijk vergroten door te investeren in een goede relatie van het personeel met de n. De oorzaken voor vitaliteit wijken af bij de GHZ en VVT. Voor de VVT is zelfstandigheid tijdens het werk van belang, naast de relatie met de en invloed op beslissingen. Voor de GHZ is samenwerking binnen het team en de zelfstandigheid tijdens het werk van belang, naast de relatie met de. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,1 Trainingsmogelijkheden Salaris 4,4 Doorgroeimogelijkheden Feedback 6,6 7,1 Aannamebeleid Work-life beleid Effecten 6,9 5,6 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,6 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team GROOTSTE IMPACT Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Energie Gezondheid Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid Totaalscore de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop

9 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 9 Onderlinge vergelijking branches op vitaliteit Binnen de branches verschillen de scores op vitaliteit. Per indicator is de laagst scorende branche rood en de hoogste scorende groen. Dit laat goed zien waar onderling leervermogen zit. Met deze informatie kunnen onderstaande indicatoren nog gerichter worden ingezet om de vitaliteit te verbeteren. Indicator Zorg ZKH VVT GGZ GHZ 7,4 7,4 Actief uitdaging zoeken in werk 7,1 7,0 7,1 Inzetbereidheid 7,4 Energie 7,5 6,9 Gezondheid 7,7 7,8 7,7 7,6 7,6 Branchescores vitaliteitsindicatoren Zorgmedewerkers geven hun gezondheid gemiddeld een 7,7. Ze drinken en roken weinig en eten een gezonde maaltijd. Zorgmedewerkers sporten bovendien 1 à 2 keer per week. In onderstaande tabel zijn alle respondenten geplot op hun totaalscore voor vitaliteit en tevredenheid. Elke stip vertegenwoordigt de medewerkers met deze score. Daarnaast geven twee lijnen de gemiddelden aan. Dit geeft een beeld van de spreiding, het aantal medewerkers 6. Diversiteit binnen de organisatie dat bovengemiddeld tevreden en/of vitaal is en het aantal medewerkers dat onder gemiddeld IZZ ledenonderzoek totaalset vitaal en/of tevreden is. Sectorvergelijking Opvallend is dat de spreiding in de scores op vitaliteit loopt van 5,5 tot 9,5 terwijl de spreiding In onderstaande grafiek zijn al de respondenten geplot op hun totaalscore voor vitaliteit en tevredenheid. Elke stip vertegenwoordigt een medewerker. Daarnaast zijn in score de gemiddelden op tevredenheid in grafiek weergegeven. veel groter Hieruit is (van kunt u de 2,5 spreiding, tot 9,5). het aantal medewerkers dat bovengemiddeld tevreden en vitaal is (daar waar je iedereen zou willen hebben) en het aantal medewerkers dat ondergemiddeld vitaal en/of tevreden is opmaken. 9,5 8,5 7,5 6,5 5,5 4,5 3,5 2,5 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 * Verhouding totaalscores voor de sectoren Het is belangrijk dat medewerkers vitaal én tevreden zijn. Vitale medewerkers die niet tevreden zijn zullen wellicht vertrekken naar een andere organisatie of een andere Totaalscore sector. Tevreden vitaliteit medewerkers en tevredenheid die niet vitaal zijn, per zijn medewerker vaak niet bereid een stapje extra te doen voor de organisatie/patiënt/cliënt. Beide scores (vitaliteit én tevredenheid) zijn zodoende belangrijk. Hieronder zijn beide scores inzichtelijk gemaakt voor de vier sectoren. 8 7,0% 7,5 7,4 7,4 7,1 6,0% 7 5,0% 6,5 4,0%

10 10 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.2 De gemiddelde tevredenheidsscore bedraagt. De spreiding is daarbij groot (laagste score 2,5 en hoogste 9,5). De oorzaken die de grootste invloed op tevredenheid hebben, zijn: relatie met, invloed op beslissingen en feedback. Dit geldt voor vrijwel alle branches. Alleen binnen de VVT wordt als derde oorzaak voor tevredenheid niet feedback maar werkprivébeleid genoemd. De gemiddelde scores liggen relatief laag voor invloed op beslissingen (5,6) en feedback (). Door de oorzaken te verbeteren kan de tevredenheid van medewerkers worden verhoogd. Ondanks de hoge score (7,0) is de relatie met de, de belangrijkste beïnvloedbare oorzaak en ligt hier voor werkgevers meeste kans op verbetering. bestaat uit drie indicatoren: verloopgeneigdheid, arbeidstevredenheid en betrokkenheid. Er wordt het hoogst gescoord op verloopgeneigdheid (8,3) (medewerkers zijn niet voornemens de zorginstelling te verlaten) en arbeidstevredenheid (7,7) en het laagst op betrokkenheid bij de instelling (5,9). De belangrijkste oorzaak daarvoor is het niet hebben van invloed op beslissingen. Als medewerkers meer ruimte krijgen om hun mening en visie te uiten, voordat besluiten worden genomen, zal de betrokkenheid toenemen en daarmee ook de tevredenheid. Effecten High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 7,1 Trainingsmogelijkheden Salaris Energie 4,4 Doorgroeimogelijkheden 6,6 Aannamebeleid Gezondheid Feedback 7,1 Work-life beleid 6,9 5,6 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,6 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team GROOTSTE IMPACT Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Verzuim Verloop Totaalscore tevredenheid

11 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 11 Branchescores tevredenheid Binnen de branches verschillen de scores die de tevredenheid beïnvloeden. Per indicator is de laagste score van een branche rood en de hoogste score groen. De verschillen tussen branches geven aan waar onderling leervermogen zit. Met deze informatie kunnen indicatoren gericht worden ingezet om de tevredenheid te verbeteren. Indicator Zorg ZKH VVT GGZ GHZ 7,1 Arbeidstevredenheid 7,7 7,7 7,7 7,5 7,7 Verloopgeneigdheid 8,3 8,4 8,4 8,1 8,2 instelling 5,9 5,9 6,0 5,7 Branchescores tevredenheid Als indicator van de tevredenheid van zorgmedewerkers is het verzuimpercentage van belang. Het gemiddelde verzuimpercentage binnen de zorg bedraagt 5,3%. De VVT scoort het hoogst (6,0%) en de ZKH het laagst (4,5%). Het ziekteverzuim in de branches GHZ en GGZ is respectievelijk 5,7% en 5,1% (Vernet, 2011). Naast het verzuimpercentage is de score op verloopgeneigdheid relevant voor de tevredenheid van zorgmedewerkers. Met een gemiddelde score van 8,3 is de verloopgeneigdheid erg laag. Medewerkers zijn niet voornemens de zorginstelling waar ze werken te verlaten. De belangrijkste oorzaken die van invloed zijn op de verloopgeneigdheid zijn de relatie met de, werk-privébeleid en feedback. De gemiddelde scores van deze oorzaken zijn relatief hoog voor de relatie met (7,0) en werk-privébeleid (7,1). Terwijl deze voor feedback een stuk lager ligt (). Het verbeteren van coaching-, beoordeling- en evaluatiemogelijkheden leidt tot een lagere verloopgeneigdheid. De betrokkenheid bij de instelling scoort laag (5,9). Dit komt vooral omdat medewerkers problemen van de instelling niet als hun eigen problemen ervaren (4,8) en zich in mindere mate emotioneel hechten aan de instelling (5,3). Daar staat tegenover dat de gemiddelde medewerker zich wel thuis voelt in de instelling () en er wil blijven werken (6,7).

12 12 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.3 Grootste beïnvloedbare oorzaken vitaliteit en tevredenheid De algemene conclusie is dat voor alle branches de relatie met de, invloed op beslissingen en feedback de meest effectieve oorzaken zijn om vitaliteit en tevredenheid te beïnvloeden. Deze drie oorzaken worden in de volgende paragrafen verder uitgewerkt. Eerst voor de zorgsector als geheel en daarna per branche Relatie met De relatie met de komt, ook al scoort deze relatief hoog, als belangrijkste oorzaak voor verbetering van vitaliteit en tevredenheid uit het onderzoek naar voren. De stijl van leidinggeven die hierbij het best past, is coachend leiderschap. Bij deze stijl van leiderschap gaat het over het bieden van mogelijkheden om eigen keuzes te maken, het geven en ontvangen van feedback, het vragen van meningen voordat een besluit genomen wordt, het aanmoedigen om vragen te stellen en het luisteren naar de mogelijke aanpak van de medewerker. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Relatie met de Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Mijn direct vraagt eerst naar mijn mening, voordat hij/zij komt met voorstellen om dingen anders te gaan doen Ik voel mij begrepen door mijn direct leidinggegevende Mijn direct geeft mij mogelijkheden om mijn eigen keuzes in mijn werk te maken Mijn direct moedigt mij aan vragen te stellen Mijn direct staat open voor feedback Mijn direct luistert naar hoe ik dingen zou willen aanpakkenn Mijn direct heeft er vertrouwen in dat ik mijn functie goed uitvoer 6,0 6,2 5,9 6,1 5,9 6,8 7,0 6,8 6,9 6,7 6,9 7,0 7,0 6,6 6,9 7,0 6,8 6,9 6,7 7,0 7,1 6,9 7,1 6,9 7,0 8,0 8,1 8,0 8,0 8,0 Relatie met +10% +7% Coachend leiderschap +20% Binnen de vier branches is er een grote spreiding in de scores (laagste score 4,2 hoogste score 7,8). Dit betekent dat er veel verbeterpotentieel zit in de relatie met de. Bovendien hebben die verbeteringen veel effect. Een 20% betere score op coachend leiderschap zorgt voor 10% meer tevredenheid en 7% meer vitaliteit.

13 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Invloed op beslissingen Bij invloed op beslissingen gaat het bijvoorbeeld over de mogelijkheden die medewerkers hebben om hun visie te geven voordat een besluit genomen wordt. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Invloed op beslissingen Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Ik heb invloed op beslissingen die binnen mijn organisatie worden genomen Ik heb invloed op beslissingen die mijn direct neemt Ik krijg de mogelijkheid om mijn visie te geven voordat besluiten geneomen worden Ik krijg de mogelijkheid mijn visie te geven voordat mijn een besluit neemt 5,0 5,1 4,8 5,3 4,8 5,5 5,7 5,5 5,6 5,2 6,0 6,1 6,0 5,9 6,0 6,2 6,0 6,0 5,9 Invloed op beslissingen +9% +6% Invloed +20% Binnen de vier branches ervaren medewerkers hun invloed op beslissingen nogal verschillend. De scores variëren van 4,4 tot. Dit betekent dat er veel verbeterpotentieel zit in deze oorzaak. Een investering daarin heeft bovendien veel effect. 20% betere score op invloed op beslissingen zorgt voor 9% meer tevredenheid en 6% meer vitaliteit Feedback Bij feedback gaat het over de communicatie tussen de en de medewerker. Vooral in het coachen is door de een verbetering te behalen. In onderstaande tabel zijn de deelvragen en scores voor de zorgsector als geheel en de branches weergegeven. Stellingen Feedback Gemiddeld GHZ GGZ VVT Ziekenhuizen Mijn laatste beoordeling hielp mij om beter werk te kunnen doen Ik ontvang nuttige evaluaties over mijn sterke en verbeterpunten op het werk Mijn coacht mij om mijn werk beter te kunnen doen Ik ontvang nuttige feedback van anderen over hoe goed ik mijn werk uitvoer 6,2 6,4 6,0 6,4 5,9 6,3 6,5 6,2 6,4 6,1 4,8 5,1 4,5 5,0 4,6 6,1 5,7 5,9 5,5 Feedback +6% +8% Feedback +20% Binnen de vier branches is een grote spreiding in de laagste score en de hoogste score in de ervaren feedback, variërend van 4,1 tot 7,6. Een grote spreiging betekent dat er veel potentieel zit in het verbeteren van de relatie met de. Een investering daarin heeft bovendien veel effect. 20% betere score op feedback zorgt voor 8% meer tevredenheid en 6% meer vitaliteit.

14 14 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 3.4 Samenvatting resultaten per branche Onderstaande tabel geeft de branchescores per instrument (High Performance Work Practice). Het verschil tussen de branches geeft aan waar verbetermogelijkheden liggen en wat branches van elkaar kunnen leren. TRAINING & ONTWIKKELING PRESTATIEMANAGEMENT Trainingsmogelijkheden Doorgroeimogelijkheden Feedback Salaris Aannamebeleid Werk-privébeleid Gemiddelde 7,1 4,4 6,5 7,1 ZKH 7,0 4,1 5,5 6,7 7,0 VVT 4,5 5,9 6,4 7,0 GGZ 6,9 4,4 5,6 6,1 6,5 7,1 GHZ 4,5 6,0 5,7 6,5 AUTONOMIE LEIDERSCHAP & SAMENWERKING Zelfstandigheid Invloed op beslissingen Werkdruk Relatie met Communicatie Samenwerking Gemiddelde 6,9 5,6 7,0 6,6 7,7 ZKH 6,6 5,4 6,8 6,5 7,7 VVT 7,0 5,7 5,7 7,0 6,7 7,6 GGZ 7,0 5,6 5,7 6,9 6,5 7,6 GHZ 7,0 7,1 6,8 7,7 Scores HPWPs per branche Ziekenhuizen De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de ziekenhuisbranche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (6,8), feedback (5,5) en invloed op beslissingen (5,4). De drie oorzaken met de grootste invloed op tevredenheid zijn relatie met (6,8), feedback (5,5) en invloed op beslissingen (5,4). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,0 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 7,0 Trainingsmogelijkheden Salaris Energie 4,1 Doorgroeimogelijkheden 6,7 Aannamebeleid 7,8 Gezondheid 5,5 Feedback 7,0 Work-life beleid 6,6 5,4 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 6,8 6,5 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,4 5,9 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score ZKH 4,5 - % Verzuim Verloop

15 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 15 Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk 7,0 Relatie met Samenwerking Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Relatie met Samenwerking Feedback Energie Relatie met Feedback Invloed op beslissingen Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit ZKH Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Feedback Training Verloopgeneigdheid 8,4 Relatie met Training Werk-privébeleid organisatie 5,9 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid ZKH Indicator Verpleegkundigen Anderen Invloed op tevredenheid* Invloed op betrokkenheid* Invloed op vitaliteit* Training 6,9 3,2% 3,8% 3,6% Doorgroei 4,3 4,0 % 4,2% 2,8% Salaris 5,5 5,9 3,6% 2,2% 3,2% Zelfstandigheid 6,4 6,7 3,2% 2,0% 4,2% Invloed 5,2 5,6 6,6% 6,0% 4,4% Training 7,9 7,7 6,0% 3,6% 6,6% Betrokkenheid 5,7 6,0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. Beïnvloedingsscores verpleegkundigen ZKH op tevredenheid, betrokkenheid en vitaliteit. Een verbetering van 20% op training levert 3,2% verbetering op op invloed op tevredenheid. Verhogen van de zelfstandigheid en de invloed op beslissingen heeft een positieve invloed op de vitaliteit en de tevredenheid.

16 16 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Geestelijke Gezondheidszorg De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de GGZ weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (6,9), feedback (5,6) en invloed op beslissingen (5,6). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (6,9), invloed op beslissingen (5,6) en feedback (5,6). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,1 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid 6,9 Trainingsmogelijkheden 6,1 Salaris 6,9 Energie 4,4 Doorgroeimogelijkheden 6,5 Aannamebeleid 7,6 Gezondheid 5,6 Feedback 7,1 Work-life beleid 7,1 7,0 5,6 5,7 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 6,9 6,5 7,6 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,5 8,1 5,7 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score GGZ 5,1 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit zijn in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk 7,1 Relatie met Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Energie 6,9 Relatie met Feedback Invloed op beslissingen Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit GGZ

17 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 17 Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Feedback Training Verloopgeneigdheid 8,4 Relatie met Training Werk-privébeleid organisatie 5,9 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid GGZ Opvallend is dat medewerkers in de GGZ het minst energiek zijn. Zelfstandigheid is bijna net zo belangrijk als coachend leiderschap voor verbetering van energie binnen de GGZ. 7,8 7,6 7,4 7,0 6,8 6,6 6,4 6,9 7,6 GGZ GHZ Ziekenhuizen VVT Energie GGZ ten opzichte van andere branches

18 18 IZZ Samenvatting voordezorg.nl VVT De onderstaande scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de VVT branche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit zijn relatie met (7,0), zelfstandigheid tijdens het werk (7,0) en invloed op beslissingen (5,7). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (7,0), zelfstandigheid tijdens het werk (7,0) en invloed op beslissingen (5,6). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,4 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden Salaris 7,5 Energie 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,4 Aannamebeleid 7,7 Gezondheid 5,9 Feedback 7,0 Work-life beleid 7,0 5,7 5,7 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,0 6,7 7,6 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,4 6,0 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Algemene score VVT 4,5 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met Invloed op beslissingen Inzetbereidheid Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Energie 7,5 Relatie met Werk-privébeleid Feedback Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit VVT

19 IZZ Samenvatting voordezorg.nl 19 Verbeterpotentieel tevredenheid Voor elk van de indicatoren van tevredenheid is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de tevredenheidsindicatoren (bijvoorbeeld arbeidstevredenheid) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Arbeidstevredenheid 7,7 Relatie met Training Invloed op beslissingen Verloopgeneigdheid 8,4 Werk-privébeleid Relatie met Feedback organisatie 6,0 Invloed op beslissingen Relatie met Feedback Indicatoren tevredenheid VVT Uit het onderzoek blijkt dat werk-privébeleid zeer belangrijk is voor de tevredenheid bij medewerkers in de VVT. Dit geldt vooral voor medewerkers met direct patiëntcontact. Reden waardoor de werk-privébalans verstoort kan raken zijn overwerken, altijd beschikbaar zijn, werk voorrang geven boven privé, steun van collega s en de bij het overstappen naar een minder zware functie, met collega s over de privésituatie praten en collega s steunen die minder gaan werken. Medewerkers met direct patiëntcontact voelen zich minder gesteund door de wanneer zij minder willen werken. 6,9 6,8 6,7 6,6 6,5 6,4 6,3 6,2 6,4 6,7 Direct patiëntcontact Geen patiëntcontact Ervaren steun bij minder werken Bij het verbeteren van de werk-privébalans met 20% stijgt de tevredenheid met 9% en neemt de verloopgeneigdheid af met 8,5%. Verloop -8,5% +9% Werk-privé +20%

20 20 IZZ Samenvatting voordezorg.nl Gehandicaptenzorg De scores op de oorzaken en effecten geven de huidige prestaties op het niveau van de branche weer. Voor de effecten vitaliteit en tevredenheid is gemeten welke oorzaken de grootste invloed hebben. De drie oorzaken met de grootste invloed op de totaalscore vitaliteit staan zijn relatie met (7,1), zelfstandigheid tijdens het werken (7,0) en samenwerking binnen het team (7,7). De drie oorzaken met de grootste invloed op de tevredenheid zijn relatie met (7,1), invloed op beslissingen () en feedback (6,0). Door deze oorzaken te verbeteren, kan de totale vitaliteit en tevredenheid van de medewerkers worden verhoogd. High Performance Work Practices: Oorzaken Training & Ontwikkeling Prestatiemanagement 7,4 7,4 Effecten Actief uitdaging zoeken in het werk Inzetbereidheid Trainingsmogelijkheden 5,7 Salaris Energie 4,5 Doorgroeimogelijkheden 6,5 Aannamebeleid 7,6 Gezondheid 6,0 Feedback Work-life beleid 7,0 Autonomie Zelfstandigheid tijdens het werk Invloed op beslissingen Werkdruk Leiderschap & Samenwerking 7,1 6,8 7,7 Relatie met Communicatie door Samenwerking binnen team 7,7 8,2 Arbeidstevredenheid Verloopgeneigdheid de organisatie Verzuim & Verloop Totaalscore GHZ 5,7 - % Verzuim Verloop Verbeterpotentieel vitaliteit Voor elk van de indicatoren van vitaliteit is in onderstaande tabel de top 3 van belangrijkste oorzaken weergegeven. Oorzaken worden alleen weergegeven indien ze een aantoonbare bijdrage leveren. Dit betekent dat een betere score van de oorzaak een positieve bijdrage levert aan de score van de indicator. Door onderstaande oorzaken te verbeteren, kunnen de vitaliteitsindicatoren (bijvoorbeeld energie) van de medewerkers worden verhoogd. Indicator Ziekenhuisscore Oorzaak nr 1 Oorzaak nr 2 Oorzaak nr 3 Actief uitdaging zoeken in werk Samenwerking Zelfstandigheid tijdens het werk Relatie met Inzetbereidheid 7,4 Relatie met Invloed op beslissingen Feedback Energie Relatie met Feedback Werk-privébeleid Gezondheid 7, Indicatoren vitaliteit GHZ

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset

Jeugdzorg 7 juni 2013. RAPPORTAGE totaalset Jeugdzorg 7 juni 2013 RAPPORTAGE totaalset Resultaten voordezorg.nl Zes jeugdzorgorganisaties hebben meegedaan aan voordezorg.nl. Medewerkers hebben antwoord gegeven op de vragen: Hoe denkt u over uw werk?

Nadere informatie

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ!

Van inzicht naar actie. Vitaliteitvoordezorg.nl. Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaliteitvoordezorg.nl Nu met benchmark voor Ziekenhuizen, VVT, GGZ en GHZ! Gericht sturen op vitaliteit en inzetbaarheid van zorgmedewerkers Van inzicht naar actie Veel zorginstellingen

Nadere informatie

Benchmark 2015. Vitaliteit voor de zorg. De snelste weg naar vitale medewerkers

Benchmark 2015. Vitaliteit voor de zorg. De snelste weg naar vitale medewerkers Benchmark 2015 Vitaliteit voor de zorg De snelste weg naar vitale medewerkers 2 Onderzoeksrapport Vitaliteit voor de zorg Onderzoeksrapport Vitaliteit voor de zorg 3 Vitaal en energiek aan het werk Met

Nadere informatie

Vitaliteit voor de zorg

Vitaliteit voor de zorg Vitaliteit voor de zorg Wat kun je als professional doen? V&VN 2 oktober 2013 Anouk ten Arve, programma manager 1 Stichting IZZ van werknemers en werkgevers in de zorg Stichting IZZ Stichting met twee

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2013. Managementsamenvatting. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2013 Managementsamenvatting In dit Jaarrapport Zorggebruik is

Nadere informatie

Jaarrapport zorggebruik Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers

Jaarrapport zorggebruik Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers Jaarrapport zorggebruik 2012 Arbeidsrelevante zorg voor zorgmedewerkers IZZ Jaarrapport Zorggebruik 2012 3 Inhoud 1 Samenvatting 5 2 Zorggebruik in de zorgsector 6 2.1 Fysiotherapie 6 2.2 Psychische zorg

Nadere informatie

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs.

Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF. 2012 Rapportage. Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Onderzoek tevredenheid medewerkers FICTIEF 2012 Rapportage Walvis ConsultingGroep Amersfoort, maart 2012 Onderzoeker: drs. Ronald Zwart Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding en leeswijzer... 3 1.1 Inleiding:

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters

ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015. Clemens van der Veen Marjon Peeters ActiZ MedewerkerMonitor najaar 2014 Terugkoppelingsbijeenkomst 13 januari 2015 Clemens van der Veen Marjon Peeters Agenda Algemeen WNPS+ Marjon Uitkomsten Najaar 2014 Aantallen deelnemers Respons Sectorresultaten

Nadere informatie

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015

ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 ActiZ MedewerkerMonitor voorjaar 2015 Terugkoppelingsbijeenkomst 9 juni 2015 Agenda Welkom en doel van de bijeenkomst MedewerkerMonitor: deelnemers en respons Uitkomsten: scores totaal en indicatoren Uitkomsten:

Nadere informatie

Rendement op investeren in gezondheid

Rendement op investeren in gezondheid Rendement op investeren in gezondheid 26 Augustus 2015 Marc Spoek Stichting IZZ Stichting IZZ Collectiviteit van werknemers en werkgevers in de zorg Inkoper van IZZ zorgverzekering bij Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012

Erkenningsrapport Maatwerken ANBO. 13 september 2012 Erkenningsrapport Maatwerken ANBO 13 september 2012 2 Toekenning erkenning Maatwerken Op basis van de audit Maatwerken die binnen uw organisatie is uitgevoerd, wordt de erkenning Maatwerken aan ANBO toegekend.

Nadere informatie

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten

Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012. 1. Hogeschool der Kunsten Samenvatting Medewerkersonderzoek Hogeschool der Kunsten 2012 1. Hogeschool der Kunsten Eind 2012 is in de Hogeschool der Kunsten Den Haag een medewerkersonderzoek uitgevoerd. Voor het Koninklijk Conservatorium

Nadere informatie

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering.

Benchmarkmodel. Bedrijf XYZ. eindresultaten klanten beleid. Analyse en leggen verbanden. Kwaliteit Tevredenheid Kosten. Waardering. Benchmarken In feite is benchmarken meten, vergelijken, leren en vervolgens verbeteren. Dit kan op zeer uiteenlopende gebieden. Van de behandelresultaten van een zorgmedewerker tot de resultaten van het

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ

Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Sectorplan VVT, GHZ en GGZ Mobiliteitstrajecten Van-Werk-Naar-Werk-Trajecten Juli 2014 PUBLIEKE ZAAK inleiding In dit document lichten sociale partners verenigd in het Samenwerkings - verband VVT-GHZ-GGZ

Nadere informatie

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI

VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: WWW.OVERDI.NL/CONGRES #OVERDI VOORBIJ DUURZAME INZETBAARHEID! Investeren in Inzetbaarheid loont! Official sponsor: Partners: Introductie Wat is de invloed van externe ontwikkelingen? Wat kan ik beïnvloeden? Wat levert investeren in

Nadere informatie

Werkdruk: meer met minder?

Werkdruk: meer met minder? Werkdruk: meer met minder? De werkdruk in ziekenhuizen gemeten Anke de Veer Kernboodschappen Werkdruk: wat is dat? Werkdruk in perspectief Oorzaken van werkdruk Werkdruk: wat is dat? Meer moeten doen dan

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE EINDMETING Voorbeeldteam Aantal deelnemers: 8 15-11-2015 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek

MTO. Medewerkers & Team Onderzoek NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit. Medewerkers & Team Onderzoek MTO NIEUW! Onderzoek van medewerkerstevredenheid en teameffectiviteit Binnen en buiten de zorginstelling verandert er veel en snel. De uitdagingen waarvoor we nu staan zijn vele malen complexer dan een

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Contractcatering Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Contractcatering In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk

Thomas Voorbeeld. Thomas Leiderschap Vragenlijst. Persoonlijk & Vertrouwelijk 360-rapport Thomas Voorbeeld Thomas Leiderschap Vragenlijst Persoonlijk & Vertrouwelijk Inhoud Inleiding Toelichting bij het 360-rapport Gemiddelde per competentie Weergave van de 5 hoogste en 5 laagste

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld.

Inhoudsopgave. Alle verzuimgrootheden worden berekend exclusief zwangerschap, tenzij anders vermeld. Inhoudsopgave 1. Verzuim naar geslacht 2. Tijdreeks verzuimcijfers 3. Verzuim naar grootteklasse 4. Verzuim en meldingsfrequentie naar leeftijd 5. Combinatie verzuimpercentage en meldingsfrequentie 6.

Nadere informatie

Jaarrapport Zorggebruik 2014. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers

Jaarrapport Zorggebruik 2014. Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers Jaarrapport Zorggebruik 2014 Inzicht in (arbeidsrelevant) zorggebruik van zorgmedewerkers 2 Jaarrapport Zorggebruik 2014 Inhoud Inleiding 3 1 Managementsamenvatting 5 2 Zorggebruik in de zorgsector 8 3

Nadere informatie

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden.

De respons op het onderzoek was 57% en is daarmee representatief. Het aantal respondenten was 171 van de 300 genodigden. Beste ouders, Hierbij presenteren wij de resultaten van de oudertevredenheidsonderzoeken van 2017. Dit onderzoek is online gehouden en heeft de tevredenheid van ouders gemeten t.a.v. meerdere aspecten

Nadere informatie

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers

Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport. Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 1 Onderzoeksrapport Gezond werken in de zorg Gezond werken in de zorg Onderzoeksrapport Onderzoek naar fysieke en psychosociale arbeidsbelasting onder zorgmedewerkers 2 Onderzoeksrapport Gezond werken

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek Cliëntervaringsonderzoek Hoofdrapportage mei - juni 2014 Uw consultant Carolien Wannyn E: carolien.wannyn@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding en verantwoording...3

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016

Jaarverslagenanalyse 2015 Accountantskosten zorgsector september 2016 Jaarverslagenanalyse 2015 kosten zorgsector september 2016 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Werk aan de winkel. ActiZ-congres Benchmark in de Zorg. ActiZ-PwC benchmarkteam. Robbert-Jan Poerstamper. Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012

Werk aan de winkel. ActiZ-congres Benchmark in de Zorg. ActiZ-PwC benchmarkteam. Robbert-Jan Poerstamper. Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012 Werk aan de winkel ActiZ-congres Benchmark in de Zorg ActiZ-PwC benchmarkteam Robbert-Jan Poerstamper Eindhoven, Evoluon 5 oktober 2012 CQ-score Verpleging en Verzorging gestegen Scores Psychogeriatrie

Nadere informatie

Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers?

Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers? Is zelfstandigheid in het werk onmisbaar voor bevlogen ziekenhuismedewerkers? Workshop HRM in de Zorg 2015 Astrid Ridderbos, senior adviseur Arbeid & Organisatie SKB Nienke Huitema, P&O-adviseur Deventer

Nadere informatie

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie.

Situatie 1 Denkt u dat er een communicatie probleem bestaat? Dan voer ik analyses binnen de dimensie communicatie. Voorbeeld Verzuimonderzoeksrapport (beknopt) Indeling 1. Theoretische achtergrond 2. Werkwijze 3. Analyses 4. Conclusies en aanbevelingen 1. De theoretische achtergrond wordt specifiek voor uw organisatie

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Investeren in werkgeluk als business model

Investeren in werkgeluk als business model Investeren in werkgeluk als business model Zandvoort, 15 juni 2017 Visie op relatie medewerker - bedrijfsresultaat Gezondheid Succesvolle organisatie Bart van Opstal Client Consultant Health & Benefits

Nadere informatie

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015

Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Jaarverslagenanalyse 2014 Accountantskosten zorgsector september 2015 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg i.s.m. 1. Samenvatting 1.1 Inleiding Intrakoop heeft een analyse uitgevoerd op de accountantskosten

Nadere informatie

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling

Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Vlaams Indicatoren Project VIP²: Vlaamse Patiënten Peiling Op initiatief van de Vlaamse Vereniging van Hoofdartsen, Icuro, Zorgnet Vlaanderen en de Vlaamse overheid, is het Vlaamse VIP 2 -indicatorenproject

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert December 2016 Samenstelling: drs. J.J. Haamers,

Nadere informatie

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk

Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Behoeftes rijksambtenaren in kaart Flitspanelonderzoek oktober 2017 Een uitgave in het kader van het strategisch personeelsbeleid Rijk Managementsamenvatting In het kader van de totstandkoming van het

Nadere informatie

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06

MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek Dantumadeel 06 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Gemeente Dantumadeel Dantumadeel Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nadere informatie

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool

DEMO VERSIE. Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-2010. Mirotek QuestionTool DEMO VERSIE Enquêteresultaat Werkevaluatie 11-11-21 Mirotek QuestionTool Inhoudsopgave 1 Introductie... 3 2 Sterkte / zwakte analyse... 4 3 Score top 5... 6 4 Verschil eerste groep en overige groepen...

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Hoge verwachtingen over pas gediplomeerden. Utrecht: NIVEL, 2010) worden gebruikt.

Nadere informatie

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (A.J.E. de Veer, R. Verkaik & A.L. Francke. Stagiairs soms slecht voorbereid op praktijk. Zorgverleners over de aansluiting

Nadere informatie

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden

Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Wat draagt bij aan een gelukkig pensioen? Een vergelijking tussen Nederland, België, Denemarken en Zweden Onderzoek van GfK november 2015 Inleiding Delta Lloyd is continu bezig het pensioenbewustzijn te

Nadere informatie

Resultaten Onderzoek September 2014

Resultaten Onderzoek September 2014 Resultaten Onderzoek Initiatiefnemer: Kennispartners: September 2014 Resultaten van onderzoek naar veranderkunde in de logistiek Samenvatting Logistiek.nl heeft samen met BLMC en VAViA onderzoek gedaan

Nadere informatie

Werkbelevingsonderzoek 2013

Werkbelevingsonderzoek 2013 Werkbelevingsonderzoek 2013 voorbeeldrapport Den Haag, 17 september 2014 Ipso Facto beleidsonderzoek Raamweg 21, Postbus 82042, 2508EA Den Haag. Telefoon 070-3260456. Reg.K.v.K. Den Haag: 546.221.31. BTW-nummer:

Nadere informatie

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers

Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Resultaten tevredenheidsonderzoeken cliënten en medewerkers Ervaring in de driehoek Cello heeft in de periode mei juni van dit jaar onderzoek laten uitvoeren naar de ervaringen van cliënten, ouders / vertegenwoordigers

Nadere informatie

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9

FACTSHEET MTO Villa Attent BV, Nijverdal 7,9 Het onderzoek FACTSHEET MTO 2017 Villa Attent BV, Nijverdal Online, van 10 april t/m 22 mei Aantal benaderde medewerkers: 11 Aantal ingevulde vragenlijsten: 11 Respons: 100% Algemene waardering voor Villa

Nadere informatie

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld

Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Hoe staat het met de balans tussen werk en privé in de woonbranche? Nieuwegein, augustus 2010 Jeroen Kleingeld Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doelstelling... 3 1.3 Respons... 3 1.4 Representativiteit...

Nadere informatie

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender

Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Mate van tevredenheid van deelnemers aan de training in de cursuskalender Digitaal Cursisten - Panelonderzoek 1 WoonWerk Jonna Stasse Woerden, mei 2007 In geval van overname van het datamateriaal is bronvermelding

Nadere informatie

Bevlogen aan het werk!

Bevlogen aan het werk! Bevlogen aan het werk! Werkplezier binnen de zorgsector Scholingsdag CNV Utrecht, 16 november 2010 Mark van de Grift, MSc Ons werk is veranderd Van Naar Fysieke arbeid Mentale en emotionele arbeid Extern

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Van Maerlantlyceum. Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek Van Maerlantlyceum In opdracht van Contactpersoon Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs mevrouw M. van der Zanden en mevrouw C. Beijers Utrecht, juli 2013 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Resultaten uitstroomonderzoek 2017

Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Resultaten uitstroomonderzoek 2017 Veel zorgwerkgevers merkten de laatste tijd een verhoogde (ongewenste) uitstroom van medewerkers. In gesprek met leden van SIGRA en VBZ ontstond het idee om gezamenlijk

Nadere informatie

tevredenheid leerlingen maart 2014

tevredenheid leerlingen maart 2014 tevredenheid leerlingen maart 2014 Uitslagen Vragenlijst SBO Palet Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 4 Organisatiegegevens... 4 Periode van afname... 4 Aantal

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs Rapportage Medewerkersonderzoek In opdracht van Contactpersoon Stichting De Tjongerwerven - Christelijk Primair Onderwijs de heer H. van Malsen en de heer A. Vos Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek

Nadere informatie

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007

Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 LEVV Landelijk Expertisecentrum Verpleging & Verzorging Meningen van verpleegkundigen en verzorgenden over de complexiteit van zorg Factsheet Panel Verpleegkundigen en Verzorgenden, april 2007 De meeste

Nadere informatie

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013

Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen. Rapportage 2 medewerkersenquête. September 2013 1 Haal het beste uit uw mensen. Vandaag èn morgen Rapportage 2 medewerkersenquête September 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Samenvatting... 4 1 De respons... 5 2 Overzicht van de rapportcijfers...

Nadere informatie

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013

Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop AWBZ 2013 Bijlage: Formulier Kwaliteitsformat zorginkoop WBZ 2013 Onderstaand scoreformulier kan ingevuld worden aan de hand van de in het kwaliteitsformat omschreven methode. De zorgaanbieder levert de in het kwaliteitsformat

Nadere informatie

CQI-Concernrapport Volckaert

CQI-Concernrapport Volckaert Ervaringen van somatische cliënten, contactpersonen van cliënten met een psychogeriatrische indicatie en thuiszorg cliënten CQI-Concernrapport Volckaert Juni 2015 Samenstelling: drs. J.J. Haamers, Versie:

Nadere informatie

Evaluatieverslag mindfulnesstraining

Evaluatieverslag mindfulnesstraining marijke markus spaarnestraat 37 2314 tm leiden Evaluatieverslag mindfulnesstraining 06 29288479 marijke.markus@freeler.nl www.inzichtinzicht.nl kvk 28109401 btw NL 079.44.295.B01 postbank 4898261 14 oktober

Nadere informatie

Investors in People. Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com. 25-4-2008 www.willemscheepers.eu

Investors in People. Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com. 25-4-2008 www.willemscheepers.eu Investors in People Info van het IiP-blog: http://investorsinpeople.spaces.live.com De plaats van IiP. Greiner & IiP IiP Cyclus. & de O-Meting Investors in People in het Organisatie Model www.willemscheepers.eu

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Dijk Oost + West Rapportage Medewerkersonderzoek De Dijk Oost + West In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman

Nadere informatie

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index

Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index Ervaringen thuiszorgcliënten V&V Huize het Oosten Gemeten met de CQI index April 2014 Samenstelling: drs. Jeroen J. Haamers, Versie: april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 CQI-onderzoek; achtergrond en

Nadere informatie

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf==

fåäéáçáåö= oéëìäí~íéå=`njãéíáåö=îççêà~~ê=omnr=få~êé=íüìáëòçêö=eéñíê~ãìê~~äf== fåäéáçáåö= Icare Verpleging en Verzorging voert jaarlijks een evaluatie uit van de kwaliteit van zorg, gebruikmakend van de aandachtsgebieden en indicatoren uit het landelijk Kwaliteitsdocument 2012, Verpleging,

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009. april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2009 april 2009, uitgevoerd door: www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Onderzoeksvariabelen - Algemene gegevens 4 - Contact en omgang 6

Nadere informatie

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID -

-PERSBERICHT- - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - -PERSBERICHT- Utrecht, 8 juli 2015 - ZORGINSTELLINGEN VERWACHTEN MINDER OMZET MAAR MEER ZEKERHEID - De verzekeraars en zorgkantoren hebben eerder dit jaar hun inkooprichtlijnen afgegeven. Momenteel zijn

Nadere informatie

Job crafting op basis van een online feedback instrument

Job crafting op basis van een online feedback instrument Job crafting op basis van een online feedback instrument Theoretische achtergrond Toepasbaarheid Resultaten Aan het werk! Groepsopdracht / discussie Theoretische achtergrond (1) Job crafting 1.0: Fysieke

Nadere informatie

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever?

Medewerkerbetrokkenheid. 1. Werk aan medewerkertevredenheid. Betrokkenheid uit jezelf. Waarom zou iemand het maximale inzetten voor een werkgever? Dat is de vraag! Natuurlijk is werk nog steeds vanzelfsprekend voor mensen maar het is niet meer zo vanzelfsprekend om voor de duur van het leven die ene baas te kiezen. Mensen maken enorm veel keuzes.

Nadere informatie

Zorg voor de mantelzorger

Zorg voor de mantelzorger Zorg voor de mantelzorger Het geven van zorg aan je naasten is een taak van ons allen. Dat verwacht de overheid ook van ons. Maar voor zorgmedewerkers is mantelzorg verlenen een extra gezondheidsrisico.

Nadere informatie

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur:

HPC-O. Human Performance Contextscan Organisatierapportage <Naam onderwijsinstelling> Datum: Opdrachtgever: Auteur: HPC-O 1 HPC-O Human Performance Contextscan Organisatierapportage Datum: Opdrachtgever: Auteur: 24 april 2008 drs M.G. Wildschut HPC-O

Nadere informatie

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek

Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door Maart 2009 Nationaal Medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd door: Almere Staete Radioweg 6a 1324 KW ALMERE Tel. (036) 5300402 E-mail: info@trendview.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016

RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 RAPPORTAGE ZGAO CLIËNTENRAADPLEGING CQ-INDEX ZORG THUIS 2016 Rapportage CQ Zorg Thuis ZGAO 2016 1 1. Inleiding Met het oog op het handhaven en/of verbeteren van de kwaliteit van de zorg die ZGAO levert,

Nadere informatie

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT

WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT WERKBELEVINGSONDERZOEK HOGESCHOOL ZUYD - FACULTEIT ICT Versie : 0.1 Auteur : Alfred Wagenaar Datum : 14 Februari 2008 Review : Ewout ten Broek Status : Concept 2 1 RESULTATEN In dit rapport zullen allereerst

Nadere informatie

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014

OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 OBS A.M.G. Schmidt 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten en

Nadere informatie

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage

Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage Regionale sectorplannen zorg voorlopige eindrapportage maart 2017 Inhoudsopgave VOORWOORD... 2 1 REALISATIES... 3 1.1 De 7 maatregelen van de regionale sectorplannen zorg... 3 1.2 Realisatie... 4 2 KENMERKEN

Nadere informatie

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V.

Vragenlijst mentale vitaliteit. Koninklijke Burger Groep B.V. Vragenlijst mentale vitaliteit Koninklijke Burger Groep B.V. 1 Inleiding 365goesting heeft een valide en betrouwbare vragenlijst om de mentale vitaliteit van medewerkers en organisaties te meten. Deze

Nadere informatie

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk.

RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY. maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. RAPPORTAGE ONDERZOEK CLIËNTTEVREDENHEID 2014 CARE COMPANY maart 2014, uitgevoerd door: Wij maken het duidelijk. www.xs2quality.nl info@xs2quality.nl Inhoudsopgave Inleiding 3 Samenvatting 5 Onderzoeksvariabelen

Nadere informatie

Onderzoek je energiebalans*

Onderzoek je energiebalans* Onderzoek je energiebalans* Om je gevoel van stress aan te pakken, is het van belang dat je eerst ziet hoe je energiebalans er uit ziet op 5 gebieden: Lichamelijk, mentaal, emotioneel, werk en privé. Het

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier

Medewerkersonderzoek. Rapportage. Medewerkersonderzoek. De Pionier Rapportage Medewerkersonderzoek De Pionier In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, februari 2015 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman Msc Postbus

Nadere informatie

Online onderzoek Uw werknemers

Online onderzoek Uw werknemers Toelichting Online onderzoek In dit bestand vindt u een inspirerende voorbeeldvragenlijst voor een werknemertevredenheid onderzoek! De vragenlijst is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van uw eigen

Nadere informatie

Medewerker tevredenheid onderzoek

Medewerker tevredenheid onderzoek Medewerker tevredenheid onderzoek Startpunt voor organisatieverbetering. Meten alleen is niet voldoende. Het ontbreekt vaak aan inzicht in wat de cijfers nu feitelijk zeggen en welk verhaal er achter zit.

Nadere informatie

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014

Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Dorpsschool Rozendaal 7 februari 2014 Managementrapportage Scholengemeenschap Veluwezoom wil periodiek meten hoe de tevredenheid is onder haar belangrijkste doelgroepen: leerlingen, ouders, leerkrachten

Nadere informatie

Mobiliteit.nu Rapportage

Mobiliteit.nu Rapportage Mobiliteit.nu Rapportage Erasmus@Work New Worlds of Work Quick-Scan 17-2-2012 Dr. Marcel van Oosterhout Janieke Bouwman Drs. Nick van der Meulen Dr. Jan van Dalen 1 Dr. Peter van Baalen INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Thuiszorg Dichtbij. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Rapport Cliëntervaringsonderzoek Thuiszorg Dichtbij Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Kenmerken respondenten... 5 3. Afspraken over

Nadere informatie

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan

Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Case Medewerkerstevredenheiden betrokkenheidscan Hoe tevreden zijn de medewerkers met en hoe betrokken zijn zij bij de organisatie en welke verbeterpunten ziet men voor de toekomst? Wat is medewerkerstevredenheid

Nadere informatie

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005

MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 59 90 e info@internetspiegel.nl www.internetspiegel.nl Rapport MTO Provincie Noord Brabant Provincie NB monitor 2005 ISP360

Nadere informatie

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op.

SUR-V.com. HR Monitor. Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. SUR-V.com HR Monitor Stel snel en eenvoudig een wetenschappelijk verantwoord HR onderzoek op. Onze unieke HR Monitor Weet u wat er speelt binnen uw organisatie? Waar uw medewerkers energie van krijgen

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014

Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 2014 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Een onderzoek uitgevoerd door Bruins Coaching & Advies In samenwerking met Februari 214 Het Medewerker en Stagiaire Onderzoek 214 Inleiding, samenvatting en conclusies

Nadere informatie

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge

vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge vragenlijst ouders Uitslagen Vragenlijst CBS De Bernebrêge Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 De vragenlijst... 2 Gegevens... 5 Schoolgegevens... 5 Periode van afname... 5 Aantal respondenten...

Nadere informatie

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch

Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Ouders/ vertegenwoordigers raadpleging Sector Specialistisch Hoofdrapportage Meting oktober 2013 Uw consultant Onno de Wildt E: onno.de.wildt@effectory.com T: +31 (0)20 30 50 100 Inhoudsopgave Inhoudsopgave

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Centraalzorg Vallei en Heuvelrug. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Centraalzorg Vallei en Heuvelrug Zorg Thuis Verslagjaar 2016 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Zorgbureau Endless Almere. Zorg Thuis Verslagjaar 2014. Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Zorgbureau Endless Almere Zorg Thuis Verslagjaar 2014 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Respons en benadering cliënten... 3 Resultaten

Nadere informatie

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V.

Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Medewerkerstevredenheidsonderzoek Fictivia 2008.V. Opdrachtgever: Uitvoerder: Plaats: Versie: Fictivia B.V. Junior Consult Groningen Fictief 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Directieoverzicht 4 Leiderschap.7

Nadere informatie

Verzuimbenchmark 2017

Verzuimbenchmark 2017 Verzuimbenchmark 2017 Sectorrapport 2017 Respons 52 bedrijven Sectoren Afval & Milieu,,, Energie NWb Wij delen kennis en ervaringen Introductie verzuimbenchmark 2017 De verzuimbenchmark is een jaarlijks

Nadere informatie

resultaten Vacature-enquête

resultaten Vacature-enquête resultaten Vacature-enquête voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Vacatures maart 2014 4 3. Vacatures per sector 5 4. Conclusies 11 Bijlage 1 Tabellen 12 Kenmerk: Project: 81110 Juni 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker

Rapport Cliëntervaringsonderzoek. Villa Attent BV Nijverdal. Zorg Thuis Verslagjaar Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Rapport Cliëntervaringsonderzoek Villa Attent BV Nijverdal Zorg Thuis Verslagjaar 2017 Uitgevoerd door Bureau De Bok, Franeker Bureau De Bok is CQ-geaccrediteerd door het CIIO 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013

Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Vertrouwelijk INDIVIDUEEL RAPPORT Anneke Onderwijs 9-10-2013 Beste Anneke, Dit rapport geeft een totaaloverzicht van jouw energie- en stressbronnen op organisatie- en functieniveau. De antwoorden die jij

Nadere informatie

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers

Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers Work Ability Index Duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers JA-Groep Arbo Verzuimmanagement Licentiehouder Blikopwerk.nl Het Ravelijn 1 (gebouw Kamer van Koophandel) 8233 BR Lelystad T 0320 286724 info@jonkmanassurantiegroep.nl

Nadere informatie

Engagementgame Workshop

Engagementgame Workshop Engagementgame Workshop Inzicht in stressoren en energiebronnen met de Engagementgame Inloggen internet: awifiguest Username: rreceptie First name: rec Last name: receptie Password: qa2e73fb Engagementgame

Nadere informatie

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013

Medewerkersonderzoek. Schoolrapportage. Medewerkersonderzoek. Dynamica SO. Utrecht, maart 2013 Schoolrapportage Medewerkersonderzoek Dynamica SO In opdracht van Contactpersoon Zaan Primair De heer T. Versteeg Utrecht, maart 2013 DUO Onderwijsonderzoek drs. Vincent van Grinsven Anja Schaapman MSc

Nadere informatie

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA

Samenvatting rapportage. Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid. Watersportindustrie / HISWA Samenvatting rapportage Baan je toekomst: werken aan duurzame inzetbaarheid Watersportindustrie / HISWA In samenwerking met: Rijnland Advies 1 Inleiding Even terugkijken.. De komende jaren verandert de

Nadere informatie