Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling van het compartiment Uitgevoerde verrichtingen 12 6 Vooruitzichten tweede jaarhelft Beste lezer, Op de valreep tussen het 2e en 3e kwartaal zijn veel economische cijfers ontegenzeggelijk teleurstellend en herleeft de discussie over een mogelijke dubbele dip. Meteen voor alle duidelijkheid, de analysten van BNP IP menen dat het risico op een nieuwe recessie gering is. De huidige groeivertraging zal waarschijnlijk tijdelijk zijn omdat ze in grote mate het gevolg is van uitzonderlijke factoren: de tragische gebeurtenissen in Japan die bv. geleid hebben tot een lagere autoproductie wat op zijn beurt een aanzienlijk effect had op de wereldeconomie en het bijzonder slechte weer in tal van landen wat voor een tijdelijke productieverstoring zorgde. De fundamentals voor investering zijn al met al goed te noemen in de VS en in Duitsland steunen de export, de bedrijfsinvesteringen, de uitgaven van de huishoudens en de huizenbouw de groei. Ook valt te verwachten dat de opkomende markten de eerstkomende tijd een behoorlijke, zij het ietwat tragere groei blijven optekenen. Aan de andere kant blijven er zorgen over de ontwikkelingen in een aantal perifere eurozone landen. Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Overheidsbezuinigingen kunnen op korte termijn wel de groei remmen, maar daar staat tegenover dat voor nu van de centrale banken geen actie valt te verwachten die tot een recessie zou kunnen leiden. De ECB zal zeer voorzichtig blijven opereren en de Fed heeft volgens ons geen haast om haar beleid te verscherpen. In de meeste groeilanden is de reële rente gunstig en moet van een slechts bescheiden stijging worden uitgegaan. Een overwaardering van de valuta s daar is een risico net als een kredietzeepbel. Maar per saldo zien de analysten van BNP IP een zeer kleine kans op een wereldwijde recessie. Redelijkerwijs zijn er nog voldoende onzekerheden om eerder tactisch te beleggen zoals de kans dat de olieprijs weer stijgt, de vraag of de economische zwakte zich gaat vertalen in teleurstellingen op bedrijfsniveau en de onopgeloste kwestie van het Amerikaanse schuldplafond. Redenen om een zomer met volatiliteit te verwachten. In deze kwartaalrapportage leest u wat gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas Quam Fund 25/60 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Uw adviseur BNP Paribas Quam Fund 25/60 is een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BNP Paribas Quam Fund. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: geen Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas Quam Fund 25/60 3

4 4

5 1. Marktoverzicht Dit kwartaal was sprake van een vertraging van de wereldeconomie als gevolg van de Japanse aardbeving en tegenwind veroorzaakt door de stijging van de olieprijs eerder dit jaar. Net als in 2010 werden de financiële markten beheerst door het nieuws uit Griekenland, waarbij steeds nadrukkelijker werd gesproken over een mogelijke wanbetaling. De risicomarkten leden onder de bezorgdheid over een harde economische landing in China, het naderende einde van QE2 en het feit dat in de VS het maximale schuldniveau snel zal worden bereikt. Zij moesten dan ook een deel van de eerder dit jaar geboekte winst inleveren. Aan de andere kant was er forse winst voor activa die als veilige haven worden gezien, zoals Amerikaans schatkistpapier. De obligatierente daalde tot het laagste niveau sinds het begin van het jaar. Evolutie van de internationale aandelenmarkten sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in EUR, met 100 als referentiepunt) 160 Nikkei 225 Stock Average Source: Thomson Datastream DJ Euro Stoxx De Griekse burgers leggen zich niet neer bij de door hun regering geplande bezuinigingsmaatregelen. Dat leidde tot dagelijks, soms gewelddadig protest. Omdat er bovendien geen politieke eensgezindheid over de geplande Griekse hervormingen bestond, nam de weerstand bij Duitse en andere beleidsmakers om het land aan extra middelen te helpen duidelijk toe. De aanhoudende speculatie rond een mogelijke wanbetaling was nadelig voor de euro en verhoogde de bezorgdheid over de posities van Europese banken in schuldpapier uit de perifere landen. Maar tegen het einde van het kwartaal verijdelde de Griekse regering een vertrouwensstemming en keurde het parlement het begrotingsplan op de middellange termijn goed. Hiermee was de verdere financiering door de EU, de ECB en het IMF veilig gesteld. De kans op een tweede reddingsoperatie - deze keer met de steun van de privésector - vergroot eveneens, maar ratingagentschappen kunnen hierin een vorm van wanbetaling zien. Het wereldwijde herstel vertraagde, hoofdzakelijk door een aanzienlijke verzwakking van de activiteit van de verwerkende industrie in de ontwikkelde en opkomende landen. De naweeën van de Japanse aardbeving hadden hier natuurlijk een groot aandeel, maar ook daarvoor al verloor het herstel momentum. Omdat veel van de negatieve effecten wellicht in de loop van de zomer zullen wegebben, zal er in de tweede jaarhelft wellicht weer sprake zijn van herstel, zeker nu de olieprijs zakt. Dow Jones Industrials 60 MSCI World U$ MSCI EM U$ Evolutie van de rente van de Duitse Bund op 10 jaar sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in procent) 5.50 Source: Thomson Datastream 5.00 US Bund EM Benchmark Japanese Bund Evolutie van de euro ten opzichte van de dollar sinds de introductie van het compartiment (januari 2006) Grondstoffen lieten per saldo tegenvallende resultaten zien. Na een piek in de olieprijs door de gebeurtenissen in Noord-Afrika, daalde de prijs eind april weer, onder meer omdat de VS en 27 andere landen 60 miljoen vaten uit hun strategische reserves vrijgaven. Landbouwgrondstoffen en industriële metalen kregen het ook moeilijk. Maar goud kende weer een sterk kwartaal en sloot de periode op USD/ons Source: Thomson Datastream BNP Paribas Quam Fund 25/60 5

6 2. Concept en doelstelling BNP Paribas Quam Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in andere ICB s en beheerd wordt op basis van een kwantitatief model. Quam staat voor QUantitative Asset Management. Het doel van het BNP Paribas Quam Fund is de belegger zoveel mogelijk te laten profiteren van stijgende aandelenmarkten, maar tegelijk de winst veilig te stellen bij dalende beurzen en opnieuw in te stappen als de beurzen weer omhoog gaan. BNP Paribas Quam Fund maakt een keuze uit een ruim universum van ICB s van elf fondsenbeheerders waarmee het samenwerkt. Dit zijn JP Morgan Asset Management, BlackRock Management, DWS Investments (Deutsche Bank), Robeco, Pictet, Crédit Agricole Asset Management, BNP Paribas IP, AXA, Invesco, HSBC en Morgan Stanley. Het computermodel speurt continu naar die ICB s uit de korf die een (sterke) opwaartse trend vertonen. Deze ICB s worden dan in portefeuille genomen. Anderen waarvan het stijgingspotentieel afgenomen is, worden uit de portefeuille verwijderd. Er wordt ook een stoplossprincipe toegepast: een compartiment dat een bepaald percentage zakt, wordt verkocht en vervangen. Specifiek voor BNP Paribas Quam Fund is de bottom-up strategie: het volgt geen index en heeft de vrijheid om tot 100% in cash (onder de vorm van monetaire ICB s) aan te houden indien het model dit nodig acht. BNP Paribas Quam Fund heeft vier compartimenten. Deze vier compartimenten staan voor vier verschillende risicoprofielen. Het verschil tussen de vier profielen is de maximum volatiliteit, of het maximum risicogehalte. Voor elk compartiment is een maximumgrens voor de volatiliteit vastgelegd. Als gevolg heeft elk profiel ook een maximaal toegelaten percentage belegd in aandelen. Quam is dus een methode voor tactische activaspreiding, gebaseerd op een puur kwantitatief model waarvan de eerste doelstelling een optimale risicocontrole is. Deze doelstelling wordt weergegeven door: een jaarlijkse doelstelling van maximale volatiliteit* strikt verbonden met een doelstelling* van jaarlijks rendement. Opdat elke belegger van deze vernieuwende benadering van activaspreiding zou kunnen genieten, werden vier compartimenten opgericht die allen beantwoorden aan een doelstelling van volatiliteit en een doelstelling van rendement, beide duidelijk vooropgesteld. BNP Paribas Quam Fund 5/15 BNP Paribas Quam Fund 10/25 BNP Paribas Quam Fund 15/40 BNP Paribas Quam Fund 25/60 Het beheer via het kwantitatief model maakt het mogelijk om ICB s te selecteren uit een heel uitgebreid aanbod. Bovendien sluit de louter technische trendanalyse menselijke emoties uit. Ten slotte waakt het model over een strikte risicocontrole. Quam staat voor puur objectief, mathematisch, emotieloos, bottom-up en zeer actief beheer. * Geen enkele garantie kan gegeven worden wat de realisatie van de doelstelling betreft.

7 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (januari 2006)* (kapitalisatiedeelbewijs) Kapitalisatie Uitkering NIW 30/06/11 119,98 106,99 3. Evolutie van het compartiment In het tweede kwartaal van 2011 hebben de aandelenmarkten negatief gereageerd op de Europese staatsschuldcrisis en op de Amerikaanse statistieken. Na een forse correctie gevolgd door een opleving in april toonden de aandelenmarkten een gecorreleerde negatieve trend. Op het einde van de periode onder verslag (19 juni) leefden de toonaangevende indices op. Toch sloten ze het kwartaal in het beste geval neutraal af. In deze onzekere en erg volatiele omgeving is het aandelengedeelte in de portefeuille tussen het eerste en tweede kwartaal van 2011 fors gereduceerd van 45,39% tot 17,72%. Op de obligatiemarkten profiteerden de indices in eerste instantie van de vlucht naar kwaliteit. Vervolgens moesten ze die winst grotendeels prijsgeven, maar ze eindigden het kwartaal toch nog op positief terrein. Gelet op het betere risico-rendementsprofiel van obligaties dan dat van aandelen is het gewicht van het obligatiegedeelte in de portefeuille tussen maart en juni 2011 gestegen van 42,35% naar 75,32%. Rendement van het compartiment op 30 juni 2011* (actuarieel) 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering 1,94% 2,37% 4,61% 3,40% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste oktober - 30ste september) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,18-9,24 9,53 4,46-10% 10/06-09/07 10/07-09/08 10/08-09/09 10/09-09/10 Evolutie van de allocatie per activaklasse sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 02/07/06 14/12/06 28/05/07 09/11/07 22/04/08 04/10/08 18/03/09 30/08/09 11/02/10 26/07/10 07/01/11 21/06/11 Cash & Cur Hedge Equity Funds Balanced Fixed Income Funds Money Market Funds Overzicht van de rendementen in het tweede trimester (in euro) Bron: CTBR Aandelen Europese aandelen -0,06% Amerikaanse aandelen -2,33% Japanse aandelen -1,95% Groeimarkten -3,24% Grondstoffen -8,70% Obligaties Staatsobligaties 1,36% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) 1,46% High Yield (2) 0,85% Euro inflatie gelinkte obligaties 1,87% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,74% Extern 1,65% Wereldlijke converteerbare obligaties -0,31% Bron: BNP Paribas Investment Partners * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Evolutie van de geografische allocatie van het aandelengedeelte sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 02/07/06 14/12/06 28/05/07 09/11/07 22/04/08 04/10/08 18/03/09 30/08/09 11/02/10 26/07/10 07/01/11 21/06/11 Bron: CTBR Global North America Europe Asia Pacific Emerging De allocatie in het aandelengedeelte over het kwartaal toont een sterke diversificatie in de Noord-Amerikaanse compartimenten (die uiteindelijk volledig van de hand werden gedaan en het (1) Investment -grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB worden gezien als investment grade. (2) Hoogrentende obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB worden gezien als hoogrentend. BNP Paribas Quam Fund 25/60 7

8 kwartaal eindigden op 0%), de Europese compartimenten (30% op het einde van het kwartaal) en de wereldwijde compartimenten (42% per 30 juni). De compartimenten die beleggen in Zuidoost- Azië (18% op het einde van het kwartaal) en in de opkomende landen (10% op het einde van het kwartaal) zijn gedurende het kwartaal licht uitgebreid. De sterke concentratie op de Europese en wereldwijde compartimenten op het einde van de verslagperiode geeft aan dat deze markten het sterkst voor de dag zijn gekomen. BNP Paribas Quam Fund 25/60 allocatie per activaklasse Cash & Cur Hedge 2% Money Market Funds 5% Equity Funds 18% Fixed Income Funds 75% Bron: CTBR Op 30 juni was de portefeuille voor 7% belegd in cash en monetaire compartimenten, voor 75% in obligatiecompartimenten en voor 18% in aandelencompartimenten. BNP Paribas Quam Fund 25/60 geografische allocatie van het aandelengedeelte Emerging 10% Asian Pacific 18% Europe 30% Global 42% Bron: CTBR Per 30 juni was het gewicht van het aandelengedeelte als volgt gespreid: 30% is in Europese compartimenten belegd, 18% in compartimenten die zich op Zuidoost-Azië toeleggen, 42% in sectorcompartimenten en 10% in compartimenten van de opkomende landen. De reactiviteit van het QUAM-beheer past de portefeuille aan naargelang de waargenomen trends. Ondanks de huidige problemen in de markten hebben de modellen de positieve trends goed onderkend en benut, vooral in de Europese en sectorale compartimenten en hebben ze onze aandelenpositie in deze markten stilaan vergroot. Als de indexen zouden dalen, zou het BNP Paribas QUAM Fund 25/60 het aandelengedeelte nog verder kunnen afbouwen. In het omgekeerde geval zou het model de posities in aandelen geleidelijk opnieuw uitbreiden. Het QUAM-model heeft gehandeld zoals voorzien in dergelijke marktomstandigheden, wat de geldigheid van het beleggingsproces bevestigt alsook de discipline van inwerkingtreding. 8

9 BNP Paribas Quam Fund 25/60 9

10 4. Samenstelling van het compartiment AXA EUR AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) LU Equity Funds 1,85% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 7-10 (A) LU Fixed Income Funds 1,75% EUR AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) LU Fixed Income Funds 1,67% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 5-7 (A) LU Fixed Income Funds 1,66% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 10+Lt LU Fixed Income Funds 1,31% 8,24% BNP PARIBAS Investment Partners EUR PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* LU Money Market Funds 0,83% USD BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local (I)* LU Fixed Income Funds 2,39% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Health Care World (I)* LU Equity Funds 1,82% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Consumer Goods World (I)* LU Equity Funds 1,45% EUR BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* FR Money Market Funds 1,02% USD BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging (I)* LU Fixed Income Funds 1,00% EUR PARVEST WORLD INFLATION LINKED - C LU Fixed Income Funds 0,98% EUR PARVEST EURO CORPORATE BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,95% JPY PARVEST YEN BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,82% USD BNP PARIBAS L1 - Bond Asia (I)* LU Fixed Income Funds 0,72% USD BNP PARIBAS L1 - Bond USD (I)* LU Fixed Income Funds 0,63% USD Parvest Bond World Emerging (I)* LU Fixed Income Funds 0,57% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Europe Health Care (I)* LU Equity Funds 0,55% USD PARVEST BOND WORLD - C LU Fixed Income Funds 0,36% JPY PARVEST JAPAN SMALL CAP - I* LU Equity Funds 0,24% 14,33% Crédit Agricole Asset Management EUR Amundi Funds Euro Inflation Bond (I)* LU Fixed Income Funds 2,33% EUR AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* LU Fixed Income Funds 2,30% USD Amund Funds Korea (I)* LU Equity Funds 1,89% EUR Amundi Fund Dynarbitrage Volatility (I)* LU Fixed Income Funds 1,20% USD Amundi Fund Global Corporate Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,12% 8,84% DWS Invest EUR DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* LU Fixed Income Funds 2,35% EUR DWS INSTITUTIONAL - Euro Government Bonds (NC)* LU Fixed Income Funds 2,24% EUR DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* LU Fixed Income Funds 2,22% EUR DWS Invest - Euro Corporate Bonds (NC)* LU Fixed Income Funds 0,71% 7,52% HSBC USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD LU Fixed Income Funds 2,42% USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* LU Fixed Income Funds 2,38% USD HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* LU Fixed Income Funds 1,79% USD HSBC Global Investment Funds - Korean Equity Fund (I)* LU Equity Funds 1,31% USD HSBC Global Investment Funds - Singapore Equity Fund (I)* LU Equity Funds 0,67% EUR HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* LU Fixed Income Funds 0,49% 9,06% 10

11 Invesco USD INVESCO FUNDS - Invesco Emerging Local Currencied Debt Fund LU Fixed Income Funds 1,34% USD INVESCO FUNDS - Asia Enterprise Fund (C)* LU Equity Funds 1,06% EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) LU Money Market Funds 0,99% EUR Invesco Funds Series - Invesco Continental Absolute Return Fund* LU Equity Funds 0,90% EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,80% EUR INVESCO FUNDS - Invesco European Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,63% USD INVESCO FUNDS - Invesco Global Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,26% 5,98% JP Morgan Asset Management USD JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) LU Fixed Income Funds 2,23% USD JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund (A) USD LU Fixed Income Funds 1,93% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 1,81% EUR JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A LU Fixed Income Funds 1,55% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 0,88% GBP JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 0,54% 11,23% BlackRock USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Inflation Linked Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 2,09% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd LU Fixed Income Funds 2,08% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Bond (A2) - usd LU Fixed Income Funds 2,06% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World HealthScience Fund (A2) LU Equity Funds 1,97% 8,20% Morgan Stanley USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Domestic Debt (I)* LU Fixed Income Funds 2,44% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* LU Fixed Income Funds 2,17% EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* LU Equity Funds 1,96% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,55% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Brands (I)* LU Equity Funds 0,48% 8,60% Pictet USD Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* LU Fixed Income Funds 2,37% USD Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* LU Fixed Income Funds 2,26% USD Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* LU Fixed Income Funds 2,21% EUR Pictet Funds (LUX) - Premium Brands LU Equity Funds 1,88% 8,72% Robeco EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) LU Fixed Income Funds 2,30% EUR ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Government Bonds (D) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR Robeco European Currencies High Yield Bond D LU Fixed Income Funds 1,23% EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco All Strategy Euro Bonds (D) LU Fixed Income Funds 0,55% 8,66% Bron: CTBR Opmerking: 1) Alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met asterix worden niet gecommercialiseerd in België. 2) (I): institutioneel. BNP Paribas Quam Fund 25/60 11

12 5. Uitgevoerde verrichtingen ( ) Verrichtingen op waarden: aankopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij instap 17/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,21 24/05/11 Amundi Funds European High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.968, ,16 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Domestic Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 37,60 26/04/11 DWS Invest - Convertibles (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 134,95 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD Fixed Income Funds USD ,00 29,35 29/04/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 512, ,59 01/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 284,73 01/06/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 148,35 14/06/11 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) Fixed Income Funds USD ,00 14,21 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 184,38 19/04/11 Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 148,77 20/06/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 118,22 21/06/11 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* Fixed Income Funds EUR 3.328, ,83 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 285,60 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 563,59 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,18 20/06/11 DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 123,93 24/06/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 74,19 18/04/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,16 14/06/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 28,14 18/04/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 27,84 06/05/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 22,46 13/05/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* Equity Funds EUR ,00 23,61 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - Equity Health Care World (I)* Equity Funds EUR ,00 417,40 16/05/11 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A Equity Funds EUR ,00 16,16 16/05/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Technology Fund (A2) Equity Funds USD ,00 13,77 11/05/11 BNP Paribas L1 Biotechnology World Equity Funds EUR 9.524,00 450,67 13/05/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) Equity Funds EUR ,00 121,42 09/05/11 DWS Invest - European Small/Mid Cap (NC)* Equity Funds EUR ,00 117,12 09/05/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Consumer Trends Equities (D) Equity Funds EUR ,00 79,12 11/04/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 114,91 26/04/11 Amundi Funds Asian Growth (I)* Equity Funds USD 2.096, ,53 11/04/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 115,68 26/04/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 114,46 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Latin American Equity (I)* Equity Funds USD ,00 85,07 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Advantage (I)* Equity Funds USD ,00 33,73 09/05/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 113,40 11/04/11 DWS Invest - New Resources (NC)* Equity Funds EUR ,00 102,25 12/05/11 Axa Global Equity Alpha Fund* Equity Funds USD ,00 13,89 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Brands (I)* Equity Funds USD ,00 68,46 23/05/11 DWS Invest - Global infrastructure (FC)* Equity Funds EUR ,00 97,89 24/05/11 Amundi Funds Asean New Markets (I)* Equity Funds USD 6.232,00 953,69 27/05/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund Equity Funds USD ,00 56,51 23/05/11 DWS Invest - Asian Small/Mid Cap (NC)* Equity Funds EUR ,00 150,27 08/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Agribusiness Equities (D) Equity Funds EUR ,00 114,01 09/05/11 Robeco Cap GR SAM SUS EUE D EUR* Equity Funds EUR ,00 34,70 21/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Chinese Equities (D) Equity Funds EUR ,00 56,53 18/05/11 Pictet Funds (LUX) - Premium Brands Equity Funds EUR ,00 103,21 07/06/11 Amundi Funds Euro Inflation Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.990, ,15 07/06/11 Amund Funds Korea (I)* Equity Funds USD 1.918, ,27 27/05/11 AXA WORLD FUNDS - US High Yield Bonds Fixed Income Funds USD ,00 155,33 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij instap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België 12

13 ( ) Verrichtingen op waarden: verkopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij uitstap 10/05/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 552, ,48 06/05/11 HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 29,63 07/06/11 Amundi Funds European High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.968, ,42 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 285,96 11/04/11 DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 123,70 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - Best Selection Convertible (I)* Fixed Income Funds EUR 485, ,32 11/04/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 105,73 08/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) Fixed Income Funds EUR ,00 106,12 21/06/11 Amundi Funds Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD 3.088, ,14 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 147,81 23/05/11 DWS Invest - Convertibles (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 132,68 20/06/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco High Yield Bonds (D) Fixed Income Funds EUR ,00 97,42 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 183,14 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - Eur High Yield I* Fixed Income Funds EUR ,00 187,59 18/04/11 JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A Fixed Income Funds USD ,00 118,97 06/04/10 PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I* Fixed Income Funds EUR ,00 136,08 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD ,00 40,18 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,24 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 177,86 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Fund (I)* Equity Funds USD ,00 28,69 16/05/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 27,72 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - Timber I* Equity Funds USD ,00 137,73 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* Equity Funds EUR ,00 22,58 11/04/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 114,74 26/05/11 AXA Rosenberg - US Enhanced Index Equity Alpha Fund Equity Funds USD ,00 14,89 28/04/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Us Equity Alpha Fund (A) Equity Funds USD ,00 15,29 09/05/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 113,82 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 21,53 24/06/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Advantage (I)* Equity Funds USD ,00 33,66 26/04/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 113,60 16/05/11 JPMorgan Funds - JF US Value (A) - USD Equity Funds USD ,00 11,95 24/05/11 Amundi Funds Asian Growth (I)* Equity Funds USD 2.096, ,08 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 22,37 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - World Commodities (I)* Equity Funds USD ,00 110,61 21/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Agribusiness Equities (D) Equity Funds EUR ,00 113,49 26/04/11 DWS Invest - New Resources (NC)* Equity Funds EUR ,00 100,34 26/05/11 Axa Global Equity Alpha Fund* Equity Funds USD ,00 13,63 23/05/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 111,12 13/05/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Optimal Income Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 155,21 07/06/11 Amundi Funds Asean New Markets (I)* Equity Funds USD 6.232,00 969,92 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Property (I)* Equity Funds USD ,00 52,09 13/05/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund Equity Funds USD ,00 56,73 08/06/11 BNP Paribas L1 Biotechnology World Equity Funds EUR 9.524,00 432,86 06/06/11 DWS Invest - Global infrastructure (FC)* Equity Funds EUR ,00 95,15 12/04/11 Amundi Funds Global Equities (I)* Equity Funds USD 5.050, ,83 13/05/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Latin American Equity (I)* Equity Funds USD ,00 80,76 06/06/11 Robeco Cap GR SAM SUS EUE D EUR* Equity Funds EUR ,00 33,83 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - Premium Brands Equity Funds EUR ,00 100,90 14/04/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) Equity Funds EUR ,00 115,11 14/06/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Technology Fund (A2) Equity Funds USD ,00 13,12 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij uitstap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België BNP Paribas Quam Fund 25/60 13

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel 2 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Interview Jennifer Nagtegaal pagina 10. Superfoods in opmars

Interview Jennifer Nagtegaal pagina 10. Superfoods in opmars 1 Van je familie moet je het hebben Voorkom dus conflicten pagina 2 Gouden tijden Vragen en antwoorden over een edel metaal pagina 3 Onze generatie kan verandering brengen Interview Jennifer Nagtegaal

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten

Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012. Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus Magazine voor professionele beleggers APRIL 2012 Dividend-optiek biedt kansen in opkomende markten Strategy & Focus I april 2012 I 2 STRATEGY & FOCUS APRIL 2012 Manager Strategy & Focus

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959

Robeco Capital Growth Funds. Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Robeco Capital Growth Funds Société d Investissement à Capital Variable Vennootschap naar Luxemburgs recht RCS B58 959 Halfjaarbericht 1 juli 31 december 2009 Inhoudsopgave Algemene informatie 4 Verslag

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

vertrouwen verbetert de prestaties

vertrouwen verbetert de prestaties Money Expert vertrouwen verbetert de prestaties n 4% + 1% Slim sparen blijft rendabel n Nieuwe beleggingskansen Voor elk wat wils n Een echte, gepersonaliseerde en democratische relatie: Private Investment

Nadere informatie

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02

DB Market Insights. Juni 2015. De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 Juni 2015 De financiële markten: Onrustige markten vragen om voorzichtigheid 02 De financiële markten: Economische vooruitzichten 03 Aandelen 04 Obligaties 05 Grondstoffen 07 Munten 07 Focus: Koersstijging

Nadere informatie

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING

VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS BELEGGINGS-HORIZON WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING LENTE 2014 BELEGGINGS-HORIZON VIER ACTUELE VRAGEN VOOR BELEGGERS WIJZIGING VAN SUCCESSIERECHTEN PETERCAM L PATRIMONIAL, EEN ALTERNATIEF VOOR UW SPAARREKENING INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006 ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 16 januari 2006 VOOR DE BELEGGER Nr. 136 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2005 13 jan. 2006 Dow Jones Ind. 10.717,0

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie