Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling van het compartiment Uitgevoerde verrichtingen 12 6 Vooruitzichten tweede jaarhelft Beste lezer, Op de valreep tussen het 2e en 3e kwartaal zijn veel economische cijfers ontegenzeggelijk teleurstellend en herleeft de discussie over een mogelijke dubbele dip. Meteen voor alle duidelijkheid, de analysten van BNP IP menen dat het risico op een nieuwe recessie gering is. De huidige groeivertraging zal waarschijnlijk tijdelijk zijn omdat ze in grote mate het gevolg is van uitzonderlijke factoren: de tragische gebeurtenissen in Japan die bv. geleid hebben tot een lagere autoproductie wat op zijn beurt een aanzienlijk effect had op de wereldeconomie en het bijzonder slechte weer in tal van landen wat voor een tijdelijke productieverstoring zorgde. De fundamentals voor investering zijn al met al goed te noemen in de VS en in Duitsland steunen de export, de bedrijfsinvesteringen, de uitgaven van de huishoudens en de huizenbouw de groei. Ook valt te verwachten dat de opkomende markten de eerstkomende tijd een behoorlijke, zij het ietwat tragere groei blijven optekenen. Aan de andere kant blijven er zorgen over de ontwikkelingen in een aantal perifere eurozone landen. Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Overheidsbezuinigingen kunnen op korte termijn wel de groei remmen, maar daar staat tegenover dat voor nu van de centrale banken geen actie valt te verwachten die tot een recessie zou kunnen leiden. De ECB zal zeer voorzichtig blijven opereren en de Fed heeft volgens ons geen haast om haar beleid te verscherpen. In de meeste groeilanden is de reële rente gunstig en moet van een slechts bescheiden stijging worden uitgegaan. Een overwaardering van de valuta s daar is een risico net als een kredietzeepbel. Maar per saldo zien de analysten van BNP IP een zeer kleine kans op een wereldwijde recessie. Redelijkerwijs zijn er nog voldoende onzekerheden om eerder tactisch te beleggen zoals de kans dat de olieprijs weer stijgt, de vraag of de economische zwakte zich gaat vertalen in teleurstellingen op bedrijfsniveau en de onopgeloste kwestie van het Amerikaanse schuldplafond. Redenen om een zomer met volatiliteit te verwachten. In deze kwartaalrapportage leest u wat gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas Quam Fund 25/60 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Uw adviseur BNP Paribas Quam Fund 25/60 is een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BNP Paribas Quam Fund. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: geen Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas Quam Fund 25/60 3

4 4

5 1. Marktoverzicht Dit kwartaal was sprake van een vertraging van de wereldeconomie als gevolg van de Japanse aardbeving en tegenwind veroorzaakt door de stijging van de olieprijs eerder dit jaar. Net als in 2010 werden de financiële markten beheerst door het nieuws uit Griekenland, waarbij steeds nadrukkelijker werd gesproken over een mogelijke wanbetaling. De risicomarkten leden onder de bezorgdheid over een harde economische landing in China, het naderende einde van QE2 en het feit dat in de VS het maximale schuldniveau snel zal worden bereikt. Zij moesten dan ook een deel van de eerder dit jaar geboekte winst inleveren. Aan de andere kant was er forse winst voor activa die als veilige haven worden gezien, zoals Amerikaans schatkistpapier. De obligatierente daalde tot het laagste niveau sinds het begin van het jaar. Evolutie van de internationale aandelenmarkten sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in EUR, met 100 als referentiepunt) 160 Nikkei 225 Stock Average Source: Thomson Datastream DJ Euro Stoxx De Griekse burgers leggen zich niet neer bij de door hun regering geplande bezuinigingsmaatregelen. Dat leidde tot dagelijks, soms gewelddadig protest. Omdat er bovendien geen politieke eensgezindheid over de geplande Griekse hervormingen bestond, nam de weerstand bij Duitse en andere beleidsmakers om het land aan extra middelen te helpen duidelijk toe. De aanhoudende speculatie rond een mogelijke wanbetaling was nadelig voor de euro en verhoogde de bezorgdheid over de posities van Europese banken in schuldpapier uit de perifere landen. Maar tegen het einde van het kwartaal verijdelde de Griekse regering een vertrouwensstemming en keurde het parlement het begrotingsplan op de middellange termijn goed. Hiermee was de verdere financiering door de EU, de ECB en het IMF veilig gesteld. De kans op een tweede reddingsoperatie - deze keer met de steun van de privésector - vergroot eveneens, maar ratingagentschappen kunnen hierin een vorm van wanbetaling zien. Het wereldwijde herstel vertraagde, hoofdzakelijk door een aanzienlijke verzwakking van de activiteit van de verwerkende industrie in de ontwikkelde en opkomende landen. De naweeën van de Japanse aardbeving hadden hier natuurlijk een groot aandeel, maar ook daarvoor al verloor het herstel momentum. Omdat veel van de negatieve effecten wellicht in de loop van de zomer zullen wegebben, zal er in de tweede jaarhelft wellicht weer sprake zijn van herstel, zeker nu de olieprijs zakt. Dow Jones Industrials 60 MSCI World U$ MSCI EM U$ Evolutie van de rente van de Duitse Bund op 10 jaar sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in procent) 5.50 Source: Thomson Datastream 5.00 US Bund EM Benchmark Japanese Bund Evolutie van de euro ten opzichte van de dollar sinds de introductie van het compartiment (januari 2006) Grondstoffen lieten per saldo tegenvallende resultaten zien. Na een piek in de olieprijs door de gebeurtenissen in Noord-Afrika, daalde de prijs eind april weer, onder meer omdat de VS en 27 andere landen 60 miljoen vaten uit hun strategische reserves vrijgaven. Landbouwgrondstoffen en industriële metalen kregen het ook moeilijk. Maar goud kende weer een sterk kwartaal en sloot de periode op USD/ons Source: Thomson Datastream BNP Paribas Quam Fund 25/60 5

6 2. Concept en doelstelling BNP Paribas Quam Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in andere ICB s en beheerd wordt op basis van een kwantitatief model. Quam staat voor QUantitative Asset Management. Het doel van het BNP Paribas Quam Fund is de belegger zoveel mogelijk te laten profiteren van stijgende aandelenmarkten, maar tegelijk de winst veilig te stellen bij dalende beurzen en opnieuw in te stappen als de beurzen weer omhoog gaan. BNP Paribas Quam Fund maakt een keuze uit een ruim universum van ICB s van elf fondsenbeheerders waarmee het samenwerkt. Dit zijn JP Morgan Asset Management, BlackRock Management, DWS Investments (Deutsche Bank), Robeco, Pictet, Crédit Agricole Asset Management, BNP Paribas IP, AXA, Invesco, HSBC en Morgan Stanley. Het computermodel speurt continu naar die ICB s uit de korf die een (sterke) opwaartse trend vertonen. Deze ICB s worden dan in portefeuille genomen. Anderen waarvan het stijgingspotentieel afgenomen is, worden uit de portefeuille verwijderd. Er wordt ook een stoplossprincipe toegepast: een compartiment dat een bepaald percentage zakt, wordt verkocht en vervangen. Specifiek voor BNP Paribas Quam Fund is de bottom-up strategie: het volgt geen index en heeft de vrijheid om tot 100% in cash (onder de vorm van monetaire ICB s) aan te houden indien het model dit nodig acht. BNP Paribas Quam Fund heeft vier compartimenten. Deze vier compartimenten staan voor vier verschillende risicoprofielen. Het verschil tussen de vier profielen is de maximum volatiliteit, of het maximum risicogehalte. Voor elk compartiment is een maximumgrens voor de volatiliteit vastgelegd. Als gevolg heeft elk profiel ook een maximaal toegelaten percentage belegd in aandelen. Quam is dus een methode voor tactische activaspreiding, gebaseerd op een puur kwantitatief model waarvan de eerste doelstelling een optimale risicocontrole is. Deze doelstelling wordt weergegeven door: een jaarlijkse doelstelling van maximale volatiliteit* strikt verbonden met een doelstelling* van jaarlijks rendement. Opdat elke belegger van deze vernieuwende benadering van activaspreiding zou kunnen genieten, werden vier compartimenten opgericht die allen beantwoorden aan een doelstelling van volatiliteit en een doelstelling van rendement, beide duidelijk vooropgesteld. BNP Paribas Quam Fund 5/15 BNP Paribas Quam Fund 10/25 BNP Paribas Quam Fund 15/40 BNP Paribas Quam Fund 25/60 Het beheer via het kwantitatief model maakt het mogelijk om ICB s te selecteren uit een heel uitgebreid aanbod. Bovendien sluit de louter technische trendanalyse menselijke emoties uit. Ten slotte waakt het model over een strikte risicocontrole. Quam staat voor puur objectief, mathematisch, emotieloos, bottom-up en zeer actief beheer. * Geen enkele garantie kan gegeven worden wat de realisatie van de doelstelling betreft.

7 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (januari 2006)* (kapitalisatiedeelbewijs) Kapitalisatie Uitkering NIW 30/06/11 119,98 106,99 3. Evolutie van het compartiment In het tweede kwartaal van 2011 hebben de aandelenmarkten negatief gereageerd op de Europese staatsschuldcrisis en op de Amerikaanse statistieken. Na een forse correctie gevolgd door een opleving in april toonden de aandelenmarkten een gecorreleerde negatieve trend. Op het einde van de periode onder verslag (19 juni) leefden de toonaangevende indices op. Toch sloten ze het kwartaal in het beste geval neutraal af. In deze onzekere en erg volatiele omgeving is het aandelengedeelte in de portefeuille tussen het eerste en tweede kwartaal van 2011 fors gereduceerd van 45,39% tot 17,72%. Op de obligatiemarkten profiteerden de indices in eerste instantie van de vlucht naar kwaliteit. Vervolgens moesten ze die winst grotendeels prijsgeven, maar ze eindigden het kwartaal toch nog op positief terrein. Gelet op het betere risico-rendementsprofiel van obligaties dan dat van aandelen is het gewicht van het obligatiegedeelte in de portefeuille tussen maart en juni 2011 gestegen van 42,35% naar 75,32%. Rendement van het compartiment op 30 juni 2011* (actuarieel) 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering 1,94% 2,37% 4,61% 3,40% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste oktober - 30ste september) 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% 20,18-9,24 9,53 4,46-10% 10/06-09/07 10/07-09/08 10/08-09/09 10/09-09/10 Evolutie van de allocatie per activaklasse sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 02/07/06 14/12/06 28/05/07 09/11/07 22/04/08 04/10/08 18/03/09 30/08/09 11/02/10 26/07/10 07/01/11 21/06/11 Cash & Cur Hedge Equity Funds Balanced Fixed Income Funds Money Market Funds Overzicht van de rendementen in het tweede trimester (in euro) Bron: CTBR Aandelen Europese aandelen -0,06% Amerikaanse aandelen -2,33% Japanse aandelen -1,95% Groeimarkten -3,24% Grondstoffen -8,70% Obligaties Staatsobligaties 1,36% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) 1,46% High Yield (2) 0,85% Euro inflatie gelinkte obligaties 1,87% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,74% Extern 1,65% Wereldlijke converteerbare obligaties -0,31% Bron: BNP Paribas Investment Partners * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Evolutie van de geografische allocatie van het aandelengedeelte sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 02/07/06 14/12/06 28/05/07 09/11/07 22/04/08 04/10/08 18/03/09 30/08/09 11/02/10 26/07/10 07/01/11 21/06/11 Bron: CTBR Global North America Europe Asia Pacific Emerging De allocatie in het aandelengedeelte over het kwartaal toont een sterke diversificatie in de Noord-Amerikaanse compartimenten (die uiteindelijk volledig van de hand werden gedaan en het (1) Investment -grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB worden gezien als investment grade. (2) Hoogrentende obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB worden gezien als hoogrentend. BNP Paribas Quam Fund 25/60 7

8 kwartaal eindigden op 0%), de Europese compartimenten (30% op het einde van het kwartaal) en de wereldwijde compartimenten (42% per 30 juni). De compartimenten die beleggen in Zuidoost- Azië (18% op het einde van het kwartaal) en in de opkomende landen (10% op het einde van het kwartaal) zijn gedurende het kwartaal licht uitgebreid. De sterke concentratie op de Europese en wereldwijde compartimenten op het einde van de verslagperiode geeft aan dat deze markten het sterkst voor de dag zijn gekomen. BNP Paribas Quam Fund 25/60 allocatie per activaklasse Cash & Cur Hedge 2% Money Market Funds 5% Equity Funds 18% Fixed Income Funds 75% Bron: CTBR Op 30 juni was de portefeuille voor 7% belegd in cash en monetaire compartimenten, voor 75% in obligatiecompartimenten en voor 18% in aandelencompartimenten. BNP Paribas Quam Fund 25/60 geografische allocatie van het aandelengedeelte Emerging 10% Asian Pacific 18% Europe 30% Global 42% Bron: CTBR Per 30 juni was het gewicht van het aandelengedeelte als volgt gespreid: 30% is in Europese compartimenten belegd, 18% in compartimenten die zich op Zuidoost-Azië toeleggen, 42% in sectorcompartimenten en 10% in compartimenten van de opkomende landen. De reactiviteit van het QUAM-beheer past de portefeuille aan naargelang de waargenomen trends. Ondanks de huidige problemen in de markten hebben de modellen de positieve trends goed onderkend en benut, vooral in de Europese en sectorale compartimenten en hebben ze onze aandelenpositie in deze markten stilaan vergroot. Als de indexen zouden dalen, zou het BNP Paribas QUAM Fund 25/60 het aandelengedeelte nog verder kunnen afbouwen. In het omgekeerde geval zou het model de posities in aandelen geleidelijk opnieuw uitbreiden. Het QUAM-model heeft gehandeld zoals voorzien in dergelijke marktomstandigheden, wat de geldigheid van het beleggingsproces bevestigt alsook de discipline van inwerkingtreding. 8

9 BNP Paribas Quam Fund 25/60 9

10 4. Samenstelling van het compartiment AXA EUR AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) LU Equity Funds 1,85% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 7-10 (A) LU Fixed Income Funds 1,75% EUR AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) LU Fixed Income Funds 1,67% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 5-7 (A) LU Fixed Income Funds 1,66% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 10+Lt LU Fixed Income Funds 1,31% 8,24% BNP PARIBAS Investment Partners EUR PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* LU Money Market Funds 0,83% USD BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local (I)* LU Fixed Income Funds 2,39% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Health Care World (I)* LU Equity Funds 1,82% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Consumer Goods World (I)* LU Equity Funds 1,45% EUR BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* FR Money Market Funds 1,02% USD BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging (I)* LU Fixed Income Funds 1,00% EUR PARVEST WORLD INFLATION LINKED - C LU Fixed Income Funds 0,98% EUR PARVEST EURO CORPORATE BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,95% JPY PARVEST YEN BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,82% USD BNP PARIBAS L1 - Bond Asia (I)* LU Fixed Income Funds 0,72% USD BNP PARIBAS L1 - Bond USD (I)* LU Fixed Income Funds 0,63% USD Parvest Bond World Emerging (I)* LU Fixed Income Funds 0,57% EUR BNP PARIBAS L1 - Equity Europe Health Care (I)* LU Equity Funds 0,55% USD PARVEST BOND WORLD - C LU Fixed Income Funds 0,36% JPY PARVEST JAPAN SMALL CAP - I* LU Equity Funds 0,24% 14,33% Crédit Agricole Asset Management EUR Amundi Funds Euro Inflation Bond (I)* LU Fixed Income Funds 2,33% EUR AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* LU Fixed Income Funds 2,30% USD Amund Funds Korea (I)* LU Equity Funds 1,89% EUR Amundi Fund Dynarbitrage Volatility (I)* LU Fixed Income Funds 1,20% USD Amundi Fund Global Corporate Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,12% 8,84% DWS Invest EUR DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* LU Fixed Income Funds 2,35% EUR DWS INSTITUTIONAL - Euro Government Bonds (NC)* LU Fixed Income Funds 2,24% EUR DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* LU Fixed Income Funds 2,22% EUR DWS Invest - Euro Corporate Bonds (NC)* LU Fixed Income Funds 0,71% 7,52% HSBC USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD LU Fixed Income Funds 2,42% USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* LU Fixed Income Funds 2,38% USD HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* LU Fixed Income Funds 1,79% USD HSBC Global Investment Funds - Korean Equity Fund (I)* LU Equity Funds 1,31% USD HSBC Global Investment Funds - Singapore Equity Fund (I)* LU Equity Funds 0,67% EUR HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* LU Fixed Income Funds 0,49% 9,06% 10

11 Invesco USD INVESCO FUNDS - Invesco Emerging Local Currencied Debt Fund LU Fixed Income Funds 1,34% USD INVESCO FUNDS - Asia Enterprise Fund (C)* LU Equity Funds 1,06% EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) LU Money Market Funds 0,99% EUR Invesco Funds Series - Invesco Continental Absolute Return Fund* LU Equity Funds 0,90% EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Inflation-Linked Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,80% EUR INVESCO FUNDS - Invesco European Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,63% USD INVESCO FUNDS - Invesco Global Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,26% 5,98% JP Morgan Asset Management USD JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) LU Fixed Income Funds 2,23% USD JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund (A) USD LU Fixed Income Funds 1,93% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 1,81% EUR JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A LU Fixed Income Funds 1,55% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 0,88% GBP JPMorgan Funds - Sterling Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 0,54% 11,23% BlackRock USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Inflation Linked Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 2,09% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd LU Fixed Income Funds 2,08% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Bond (A2) - usd LU Fixed Income Funds 2,06% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World HealthScience Fund (A2) LU Equity Funds 1,97% 8,20% Morgan Stanley USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Domestic Debt (I)* LU Fixed Income Funds 2,44% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* LU Fixed Income Funds 2,17% EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* LU Equity Funds 1,96% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,55% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Brands (I)* LU Equity Funds 0,48% 8,60% Pictet USD Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* LU Fixed Income Funds 2,37% USD Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* LU Fixed Income Funds 2,26% USD Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* LU Fixed Income Funds 2,21% EUR Pictet Funds (LUX) - Premium Brands LU Equity Funds 1,88% 8,72% Robeco EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) LU Fixed Income Funds 2,30% EUR ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Government Bonds (D) LU Fixed Income Funds 2,29% EUR Robeco European Currencies High Yield Bond D LU Fixed Income Funds 1,23% EUR ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco All Strategy Euro Bonds (D) LU Fixed Income Funds 0,55% 8,66% Bron: CTBR Opmerking: 1) Alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met asterix worden niet gecommercialiseerd in België. 2) (I): institutioneel. BNP Paribas Quam Fund 25/60 11

12 5. Uitgevoerde verrichtingen ( ) Verrichtingen op waarden: aankopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij instap 17/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,21 24/05/11 Amundi Funds European High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.968, ,16 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Domestic Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 37,60 26/04/11 DWS Invest - Convertibles (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 134,95 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD Fixed Income Funds USD ,00 29,35 29/04/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 512, ,59 01/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 284,73 01/06/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 148,35 14/06/11 JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) Fixed Income Funds USD ,00 14,21 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 184,38 19/04/11 Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 148,77 20/06/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 118,22 21/06/11 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* Fixed Income Funds EUR 3.328, ,83 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 285,60 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 563,59 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,18 20/06/11 DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 123,93 24/06/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 74,19 18/04/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,16 14/06/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 28,14 18/04/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 27,84 06/05/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 22,46 13/05/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* Equity Funds EUR ,00 23,61 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - Equity Health Care World (I)* Equity Funds EUR ,00 417,40 16/05/11 JPMorgan Funds - Europe Technology Fund A Equity Funds EUR ,00 16,16 16/05/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Technology Fund (A2) Equity Funds USD ,00 13,77 11/05/11 BNP Paribas L1 Biotechnology World Equity Funds EUR 9.524,00 450,67 13/05/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) Equity Funds EUR ,00 121,42 09/05/11 DWS Invest - European Small/Mid Cap (NC)* Equity Funds EUR ,00 117,12 09/05/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Consumer Trends Equities (D) Equity Funds EUR ,00 79,12 11/04/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 114,91 26/04/11 Amundi Funds Asian Growth (I)* Equity Funds USD 2.096, ,53 11/04/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 115,68 26/04/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 114,46 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Latin American Equity (I)* Equity Funds USD ,00 85,07 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Advantage (I)* Equity Funds USD ,00 33,73 09/05/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 113,40 11/04/11 DWS Invest - New Resources (NC)* Equity Funds EUR ,00 102,25 12/05/11 Axa Global Equity Alpha Fund* Equity Funds USD ,00 13,89 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Brands (I)* Equity Funds USD ,00 68,46 23/05/11 DWS Invest - Global infrastructure (FC)* Equity Funds EUR ,00 97,89 24/05/11 Amundi Funds Asean New Markets (I)* Equity Funds USD 6.232,00 953,69 27/05/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund Equity Funds USD ,00 56,51 23/05/11 DWS Invest - Asian Small/Mid Cap (NC)* Equity Funds EUR ,00 150,27 08/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Agribusiness Equities (D) Equity Funds EUR ,00 114,01 09/05/11 Robeco Cap GR SAM SUS EUE D EUR* Equity Funds EUR ,00 34,70 21/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Chinese Equities (D) Equity Funds EUR ,00 56,53 18/05/11 Pictet Funds (LUX) - Premium Brands Equity Funds EUR ,00 103,21 07/06/11 Amundi Funds Euro Inflation Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.990, ,15 07/06/11 Amund Funds Korea (I)* Equity Funds USD 1.918, ,27 27/05/11 AXA WORLD FUNDS - US High Yield Bonds Fixed Income Funds USD ,00 155,33 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij instap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België 12

13 ( ) Verrichtingen op waarden: verkopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij uitstap 10/05/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 552, ,48 06/05/11 HSBC Global Investment Funds - Euro High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 29,63 07/06/11 Amundi Funds European High Yield Bond (I)* Fixed Income Funds EUR 2.968, ,42 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 285,96 11/04/11 DWS Invest - Euro Bonds (Short) (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 123,70 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - Best Selection Convertible (I)* Fixed Income Funds EUR 485, ,32 11/04/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 105,73 08/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) Fixed Income Funds EUR ,00 106,12 21/06/11 Amundi Funds Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD 3.088, ,14 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 147,81 23/05/11 DWS Invest - Convertibles (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 132,68 20/06/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco High Yield Bonds (D) Fixed Income Funds EUR ,00 97,42 29/06/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 183,14 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - Eur High Yield I* Fixed Income Funds EUR ,00 187,59 18/04/11 JPMorgan Funds - Global High Yield Bond Fund A Fixed Income Funds USD ,00 118,97 06/04/10 PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND - I* Fixed Income Funds EUR ,00 136,08 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD ,00 40,18 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Local Debt Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 15,24 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 177,86 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - BRIC Equity Fund (I)* Equity Funds USD ,00 28,69 16/05/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Duration Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 27,72 05/04/11 Pictet Funds (LUX) - Timber I* Equity Funds USD ,00 137,73 15/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - European Property (I)* Equity Funds EUR ,00 22,58 11/04/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 114,74 26/05/11 AXA Rosenberg - US Enhanced Index Equity Alpha Fund Equity Funds USD ,00 14,89 28/04/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Us Equity Alpha Fund (A) Equity Funds USD ,00 15,29 09/05/11 DWS Invest - Alpha Strategy (NC)* Balanced EUR ,00 113,82 06/06/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 21,53 24/06/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Advantage (I)* Equity Funds USD ,00 33,66 26/04/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 113,60 16/05/11 JPMorgan Funds - JF US Value (A) - USD Equity Funds USD ,00 11,95 24/05/11 Amundi Funds Asian Growth (I)* Equity Funds USD 2.096, ,08 26/04/11 HSBC Global Investment Funds - Us Equity (I)* -USD Equity Funds USD ,00 22,37 11/05/11 BNP PARIBAS L1 - World Commodities (I)* Equity Funds USD ,00 110,61 21/04/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Agribusiness Equities (D) Equity Funds EUR ,00 113,49 26/04/11 DWS Invest - New Resources (NC)* Equity Funds EUR ,00 100,34 26/05/11 Axa Global Equity Alpha Fund* Equity Funds USD ,00 13,63 23/05/11 DWS Invest - European Dividend Plus (NC)* Equity Funds EUR ,00 111,12 13/05/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Optimal Income Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 155,21 07/06/11 Amundi Funds Asean New Markets (I)* Equity Funds USD 6.232,00 969,92 01/04/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - US Property (I)* Equity Funds USD ,00 52,09 13/05/11 Axa Rosenberg Equity Alpha Trust - Axa Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund Equity Funds USD ,00 56,73 08/06/11 BNP Paribas L1 Biotechnology World Equity Funds EUR 9.524,00 432,86 06/06/11 DWS Invest - Global infrastructure (FC)* Equity Funds EUR ,00 95,15 12/04/11 Amundi Funds Global Equities (I)* Equity Funds USD 5.050, ,83 13/05/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Latin American Equity (I)* Equity Funds USD ,00 80,76 06/06/11 Robeco Cap GR SAM SUS EUE D EUR* Equity Funds EUR ,00 33,83 15/06/11 Pictet Funds (LUX) - Premium Brands Equity Funds EUR ,00 100,90 14/04/11 AXA WORLD FUNDS - Framlington Europe Real Estate Securities Fund (C) Equity Funds EUR ,00 115,11 14/06/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Technology Fund (A2) Equity Funds USD ,00 13,12 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij uitstap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België BNP Paribas Quam Fund 25/60 13

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4. Samenstelling

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Stability W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN

NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Voor professionele beleggers - APrIl 2013 NAAR MEER EENVOUD VOOR ONZE KLANTEN Maak kennis met ons Luxemburgse beleggingsfondsenaanbod Gedetailleerde omschrijving van de wijzigingen in het tweede kwartaal

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012

Grip op je Vermogen. Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan. ING Investment Office. 5 en 6 oktober 2012 Grip op je Vermogen Rendement maken in tijden van zwakke groei, wat te doen? Bob Homan ING Investment Office 5 en 6 oktober 2012 Economie 2 En nu? valt uit elkaar Verdere integratie Economisch trend is

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011. Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest Alleen bedoeld voor professionele beleggers - Februari 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I februari 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments,

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013

Multi- Invest. Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi- Invest Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2013 Multi-Invest Balanced Situatie op: 30/06/2013 Beleggingsfonds van het type tak 23 gecommercialiseerd door Allianz. Samenstelling en beleggingspolitiek

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank

Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015. Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Hoe beleggen vandaag 19 mei 2015 Jan Vergote Hoofd Investment Strategy Belfius Bank Referentieportefeuille Obligaties onderwogen! Overheidsobligaties non investment grade 7% Overheidsobligaties investment

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Rapport derde trimester

Rapport derde trimester Private Invest Stability Rapport derde trimester 2017 1l Economische analyse P 2 2l Evolutie van de portefeuille Private Invest Stability P 3 3l Beheeranalyse van de portefeuille Private Invest Stability

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel 2 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Rainbow Dynamic juni 2010

Rainbow Dynamic juni 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. De financiële markten deden het goed, met als positieve verrassing aandelen Dit kwartaal bleef Rainbow Dynamic stabiel, ongeacht de turbulentie op de financiële

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010

Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Rainbowfondsen Beheerscommentaren op de economische activiteit en de financiële markten 31/03/2010 Inleiding Het merendeel van de economische indicatoren wijst de goede kant uit. De economie herstelt.

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. fonds- en tarievenoverzicht Delta Lloyd Bank NV geldig met ingang van ONDERDEEL 1 mei 2011 Retail Banking actuele fonds- en tarievenoverzicht Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Juni Jaargang 6 Issue 54 Rapport Asset Allocatie Consensus Juni 2017 Jaargang 6 Issue 54 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting juni 2017... 3 Asset Allocatie... 4 Asset allocatie aanbevelingen en rangschikking... 4 Aandelen... 6 Regio-allocatie

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/016 Het NN First Class Return Fund won in het tweede kwartaal van 016 3,6% De stemming werd vooral bepaald door de zoektocht naar

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloydbank.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV GELDIG MET INGANG VAN ONDERDEEL 1 september 2010 Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht,

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51

Rapport. Asset Allocatie Consensus. Maart Jaargang 6 Issue 51 Rapport Asset Allocatie Consensus Maart 2017 Jaargang 6 Issue 51 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting maart 2017... 3 Voorkeur voor Equities neemt verder toe... 3 5 april 2017: Seminar Globalisatie... 4 Visies

Nadere informatie

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan?

Beleggen in 2013. Maar hoe moet de gemiddelde belegger daar nou mee omgaan? Beleggen in 2013 1. Op 18 december publiceerden wij een gedachtewisseling over beleggen in 2013. Op basis hiervan hebben wij in ons team onze visie op beleggen voor het nieuwe jaar opgesteld. De Andreas

Nadere informatie

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille

Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Informatie Care IS Beleggingsportefeuille Onderstaande informatie is samengesteld op14 juni 2013 Inleiding Binnen de beleggingsportefeuilles van Care IS wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende beleggingscategorieën:

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT

beleggingsfondsen fondslijst overzicht AANDELEN FONDSNAAM VALUTA KOERS RENDEMENT beleggingsfondsen fondslijst overzicht FINANCIAL FOCUS Gegevens per 6 augustus 2015 abnamromeespierson.nl financialfocus.nl ok k Twitter Twitter LinkedIn Google + + My Space Tumblr Bebo are Delicious Digg

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg

Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld. Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Asset Allocatie; Beleggen in een onzekere wereld Robert Jan van der Mark Jeroen van Wilgenburg Nieuwegein, 6 oktober 2016 Agenda Stand van de wereldeconomie Globale divergentie en transities Portefeuille

Nadere informatie

Financial Markets weekly 17 oktober 2011

Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Financial Markets weekly 17 oktober 2011 Algemeen Het herstel in de financiële markten zette zich ook in de voorbije week verder door. Onder beleggers was sprake van een grotere bereidheid tot meer risk

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen.

Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres www.deltalloyd.nl/beleggen. FONDS- EN TARIEVENOVERZICHT Delta Lloyd Bank NV ONDERDEEL Retail Banking ACTUELE FONDS- EN TARIEVEN- OVERZICHT Voor het meest actuele Fonds- en Tarievenoverzicht, kunt u internet raadplegen op het webadres

Nadere informatie

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015

Care IS klantbijeenkomst. Hotel Van der Valk 2015 Care IS klantbijeenkomst Hotel Van der Valk 2015 Welkom Wij heten u van harte welkom in Van der Valk Hotel 2 Programma 19.00 uur Ontvangst 19.30 uur Opening 19.40 uur Presentatie rente 20.00 uur Korte

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Resultatenrekening. B. Andere

Resultatenrekening. B. Andere Resultatenrekening I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden A. Obligaties en andere schuldinstrumenten a) Obligaties C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren a)

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie