Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4. Samenstelling van het compartiment Uitgevoerde verrichtingen 12 6 De Eurozone, het relaas van een stomend huwelijk 14 Beste lezer, Wij hebben het genoegen u het rapport toe te sturen van de waardering van uw portefeuille op datum van 30 september Het voorbije kwartaal gaf de belegger blijk van een uitgesproken risicoaversie. Een stokkende economische groei en verdere escalatie van de Europese schuldencrisis lagen hieraan ten grondslag. Ook in de VS groeit het besef dat er iets moet gedaan worden aan de almaar oplopende schuldenberg. Maar dat zal jaren tijd vragen en ondertussen moet de economie terug op het goede spoor gezet worden. Onzekerheid is slecht voor de beurzen. Een defensieve beleggingsstrategie dringt zich dus op. Vaak wordt de huidige situatie vergeleken met de jaren dertig. Een belangrijk verschil met toen is echter de opkomst van de groeilanden. Ook zij voelen de impact van de mondiale groeivertraging, maar desalniettemin gaat hun expansie gewoon verder. Ook voor onze bedrijven is dat een pluspunt. Naast een defensieve instelling is een brede kijk op de wereld voor de belegger meer dan ooit relevant. Meer over de marktvooruitzichten vindt u in het u maandelijks aangeboden beleggingsbulletin Invest News. Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Indien u bijkomende informatie zou wensen over uw portefeuille, kunt u steeds contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner. In deze kwartaalrapportage leest u wat gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas Quam Fund 5/15 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Wij danken u voor uw vertrouwen. Stefan Van Geyt director Investment services BNP Paribas Quam Fund 5/15 is een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BNP Paribas Quam Fund. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus, de belgische bijlage en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: geen Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas Quam Fund 5/15 3

4 1. Marktoverzicht Synthese Het derde kwartaal kenmerkte zich door een scherpe toename van een algemene risicoaversie, die gevoed werd door conjunctuurpessimisme en een duidelijke escalatie van het schuldenprobleem in het Westen. Veel beleggers zochten hun heil in de traditioneel als veilig gepercipieerde schuilhoeken van de markt: de Zwitserse frank, goud en Duits staatspapier. Risicodragende beleggingen moesten het ontgelden. Ook de beurzen van de groeimarkten kenden een scherpe correctie. Daarbij werd niet zozeer naar de fundamenten gekeken, maar domineerde het algemeen gevoel van onzekerheid. In de obligatiewereld zagen we de renteverschillen tussen bedrijfspapier en risicoloos papier oplopen. Vooral de hoogrentende obligaties verloren daarbij in waarde. In Europa viel er in het tweede kwartaal een duidelijke groeivertraging te bespeuren. Statistieken laten vermoeden dat deze zich in het derde en vierde kwartaal zal verder zetten en dit aan weerszijden van de oceaan. De werkloosheid blijft hoog. In de VS en bepaalde delen van Europa zitten de vastgoedmarkten nog steeds muurvast en het regime van besparingen en extra belastingen waartoe vele westerse regeringen zich gedwongen zien, hebben een duidelijke negatieve impact op de economische groei. Een (beperkte) inkrimping van de economie valt de komende maanden niet uit te sluiten. Op mondiaal vlak dient de groeivertraging zich aan als gematigd. Tal van groeilanden blijven knappe groeicijfers voorleggen. Een positief neveneffect van de groeivertraging is dat ook de grondstoffenprijzen, en in het verlengde daarvan de inflatie, milderen. Dit geeft centrale banken meer manoeuvreerruimte om de economie te ondersteunen. De Europese schuldencrisis blijft escaleren. Ook grote landen zoals Italië en Spanje belanden daarbij in de vuurlinie. Een interventie van de Europese Centrale Bank was nodig om de situatie onder controle te houden. Ondertussen wordt druk onderhandeld over een globale oplossing voor het Griekse schuldenvraagstuk. Het tweede, in juli tot stand gekomen hulpplan is wellicht ontoereikend. Een positieve evolutie zien we in Ierland. Hoewel Dublin nog niet uit de gevarenzone is, reflecteren de dalende intrestvoeten een bescheiden geloof in een goede afloop van de Ierse crisis. Evolutie van de internationale aandelenmarkten sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in EUR, met 100 als referentiepunt) 160 Nikkei 225 Stock Average Source: Thomson Datastream DJ Euro Stoxx Dow Jones Industrials 60 MSCI World U$ MSCI EM U$ Evolutie van de rente van de Duitse Bund op 10 jaar sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in procent) 5.50 Source: Thomson Datastream 5.00 US Bonds EM Benchmark Japanese Bonds Evolutie van de euro ten opzichte van de dollar sinds de introductie van het compartiment (januari 2006) 1.60 Source: Thomson Datastream

5 De ratingverlaging door S&P van de Amerikaanse staatsschuld joeg een schokgolf door de markten. Maar voorlopig zorgde het niet voor een reëel wantrouwen ten aanzien van Amerikaans schuldpapier. Integendeel, de rente in de VS ging verder naar beneden. Zolang de dollar de wereldhandel domineert en de reservemunt bij uitstek is, bestaat er geen echt alternatief dat de plaats van Amerikaans staatspapier als risicoloze belegging kan innemen. Daar legt de wereld zich voorlopig bij neer. Er valt dan ook op korte termijn niet direct te vrezen voor een Amerikaanse variant op de Europese schuldencrisis, ook al kijkt de VS tegen een gigantische schuldenberg aan. Om de schuldencrisis op te lossen, kiest Europa voor een streng besparingsbeleid. Zolang zichtbare resultaten uitblijven, zal de markt zich wellicht zorgen maken om de bijwerkingen van de gekozen remedie, met name de ondermaatse groei die we nu al overal zien opduiken. Structureel is dit een nadeel voor risicovolle activa. Een overweging van defensieve beleggingen en cash blijft dus aangewezen. Perioden van overdreven pessimisme kunnen echter ook interessante opportuniteiten opleveren, zeker voor wie een voldoende ruime beleggingshorizon hanteert. BNP Paribas Quam Fund 5/15 5

6 6

7 2. Concept en doelstelling BNP Paribas Quam Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in andere ICB s en beheerd wordt op basis van een kwantitatief model. Quam staat voor QUantitative Asset Management. Het doel van het BNP Paribas Quam Fund is de belegger zoveel mogelijk te laten profiteren van stijgende aandelenmarkten, maar tegelijk de winst veilig te stellen bij dalende beurzen en opnieuw in te stappen als de beurzen weer omhoog gaan. BNP Paribas Quam Fund maakt een keuze uit een ruim universum van ICB s van elf fondsenbeheerders waarmee het samenwerkt. Dit zijn JP Morgan Asset Management, BlackRock Management, DWS Investments (Deutsche Bank), Robeco, Pictet, Crédit Agricole Asset Management, BNP Paribas IP, AXA, Invesco, HSBC en Morgan Stanley. Het computermodel speurt continu naar die ICB s uit de korf die een (sterke) opwaartse trend vertonen. Deze ICB s worden dan in portefeuille genomen. Anderen waarvan het stijgingspotentieel afgenomen is, worden uit de portefeuille verwijderd. Er wordt ook een stoplossprincipe toegepast: een compartiment dat een bepaald percentage zakt, wordt verkocht en vervangen. Specifiek voor BNP Paribas Quam Fund is de bottom-up strategie: het volgt geen index en heeft de vrijheid om tot 100% in cash (onder de vorm van monetaire ICB s) aan te houden indien het model dit nodig acht. BNP Paribas Quam Fund heeft vier compartimenten. Deze vier compartimenten staan voor vier verschillende risicoprofielen. Het verschil tussen de vier profielen is de maximum volatiliteit, of het maximum risicogehalte. Voor elk compartiment is een maximumgrens voor de volatiliteit vastgelegd. Als gevolg heeft elk profiel ook een maximaal toegelaten percentage belegd in aandelen. Quam is dus een methode voor tactische activaspreiding, gebaseerd op een puur kwantitatief model waarvan de eerste doelstelling een optimale risicocontrole is. Deze doelstelling wordt weergegeven door: een jaarlijkse doelstelling van maximale volatiliteit* strikt verbonden met een doelstelling* van jaarlijks rendement. Opdat elke belegger van deze vernieuwende benadering van activaspreiding zou kunnen genieten, werden vier compartimenten opgericht die allen beantwoorden aan een doelstelling van volatiliteit en een doelstelling van rendement, beide duidelijk vooropgesteld. BNP Paribas Quam Fund 5/15 BNP Paribas Quam Fund 10/25 BNP Paribas Quam Fund 15/40 BNP Paribas Quam Fund 25/60 Het beheer via het kwantitatief model maakt het mogelijk om ICB s te selecteren uit een heel uitgebreid aanbod. Bovendien sluit de louter technische trendanalyse menselijke emoties uit. Ten slotte waakt het model over een strikte risicocontrole. Quam staat voor puur objectief, mathematisch, emotieloos, bottom-up en zeer actief beheer. * Geen enkele garantie kan gegeven worden wat de realisatie van de doelstelling betreft. BNP Paribas Quam Fund 5/15 7

8 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (januari 2006)* (kapitalisatiedeelbewijs) Evolutie van het compartiment Onder druk van de Europese staatsschuldcrisis begaven de aandelenmarkten zich in het derde kwartaal van 2011 op negatief terrein, vooral in juli. Deze trend werd versneld door de verslechtering van Amerikaans en Italiaans staatspapier evenals van verschillende banken. De toonaangevende indexen eindigden de maand september binnen een bandbreedte van -10% en -26%. In deze onzekere en erg volatiele omgeving is het aandelengedeelte in de portefeuille tussen het tweede en derde kwartaal van 2011 nog gereduceerd van 2,40% tot 0,91% /04/06 31/05/07 30/06/08 31/07/09 31/08/10 30/09/11 De obligatiemarkt bleef profiteren van zijn low risk -profiel en er werd bij voorkeur belegd in obligaties met een lager risicoprofiel, meer bepaald staatsobligaties en korte tot middellange looptijden. Het obligatiegedeelte daalde tussen juni en september 2011 van 46,59% naar 24,28%. Kapitalisatie Uitkering NIW 30/09/11 112,48 100,22 Actuariële rendement van het compartiment op 30 september 2011* 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds lancering -1,67% 2,33% 2,34% - 2,08% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste oktober - 30ste september) 10% 8% 6% 4% 2% 6,29 5,72 3,07 0% -1,39-1,67-2% 10/06-09/07 10/07-09/08 10/08-09/09 10/09-09/10 10/10-09/11 Overzicht van de rendementen in het derde trimester (in euro) Aandelen Europese aandelen -14,86% Amerikaanse aandelen -9,22% Japanse aandelen -3,63% Groeimarkten -10,87% Grondstoffen -1,41% Obligaties Staatsobligaties 3,69% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) -0,57% Speculative Grade (2) -7,03% Euro inflatie gelinkte obligaties -1,71% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,72% Extern 3,15% Wereldlijke converteerbare obligaties -5,76% Bron: BNP Paribas Investment Partners Evolutie van de allocatie per activaklasse sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 10/07/06 30/12/06 21/06/07 11/12/07 01/06/08 21/11/08 13/05/09 02/11/09 24/04/10 14/10/10 05/04/11 25/09/11 Bron: CTBR Evolutie van de geografische allocatie van het aandelengedeelte sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 10/07/06 30/12/06 21/06/07 11/12/07 01/06/08 21/11/08 13/05/09 02/11/09 24/04/10 14/10/10 05/04/11 25/09/11 Bron: CTBR Cash & Cur Hedge Equity Funds Balanced Fixed Income Funds Money Market Funds Global North America Europe Asia Pacific Emerging Sector * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. (1) Investment Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB- worden gezien als investment grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch. (2) Speculative Grade obligaties: Obligaties met Ratings bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB- worden gezien als speculative Grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch. 8

9 De allocatie in het aandelengedeelte toont over het kwartaal een duidelijke concentratie op Europa (100% op het einde van het kwartaal). De posities in de compartimenten die in de Aziatische landen, sectoren, wereldwijd, de opkomende markten en Noord-Amerika beleggen werden gedurende dit kwartaal van de hand gedaan. De sterke concentratie in het Europese compartiment op het einde van de periode geeft aan dat deze markt het sterkst voor de dag is gekomen. BNP Paribas Quam Fund 5/15 allocatie per activaklasse 1% Equity Funds 1% Balanced Cash + Currency Hedge Funds 4% 24% Fixed Income Funds Money Market Funds 70% Bron: CTBR Per 30 september was de portefeuille voor 74% in cash en monetaire compartimenten belegd, voor 24% in obligatiecompartimenten, voor 1% in gemengde compartimenten en voor 1% in aandelen- en grondstoffencompartimenten. BNP Paribas Quam Fund 5/15 geografische allocatie van het aandelengedeelte Europe 100,00% Bron: CTBR Per 30 september was het aandelengedeelte voor 100% in Europese compartimenten belegd. De reactiviteit van het QUAM-beheer maakt het mogelijk om de portefeuille aan te passen naargelang de trends. Ondanks de huidige problemen in de markten hebben de modellen de positieve trends goed onderkend en benut, vooral in de Europese compartimenten en hebben ze de aandelenpositie in deze markten stilaan vergroot. Als de indexen zouden dalen, zou het BNP Paribas QUAM Fund 5/15 het aandelengedeelte nog verder kunnen afbouwen. In het omgekeerde geval zou het model de posities in aandelen geleidelijk opnieuw uitbreiden. Het QUAM-model heeft gehandeld zoals voorzien in dergelijke marktomstandigheden, wat de geldigheid van het beleggingsproces evenals de discipline van inwerkingtreding bevestigt. BNP Paribas Quam Fund 5/15 9

10 4. Samenstelling van het compartiment AXA EUR AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds LU Fixed Income Funds 0,73% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 7-10 (A) LU Fixed Income Funds 0,47% EUR AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) LU Fixed Income Funds 0,45% 1,65% BNP PARIBAS Investment Partners EUR PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* LU Money Market Funds 16,98% EUR BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* LU Money Market Funds 12,42% EUR BNP PARIBAS L1 - Bond Europe Plus (I)* LU Fixed Income Funds 0,91% USD PARVEST US DOLLAR BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,62% USD BNP PARIBAS L1 - Bond USD (I)* LU Fixed Income Funds 0,59% JPY PARVEST YEN BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,54% EUR Parvest Absol Mul Ass 4-Ic* LU Balanced 0,47% EUR BNP PARIBAS L1 - Bond Euro Long Term (I)* LU Fixed Income Funds 0,46% 32,99% Crédit Agricole Asset Management EUR Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* LU Equity Funds 0,91% 0,91% DWS Invest EUR DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* LU Fixed Income Funds 1,34% EUR DWS Invest - Invest Sovereign (NC)* LU Fixed Income Funds 0,81% 2,15% HSBC USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD LU Fixed Income Funds 0,97% EUR HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* LU Fixed Income Funds 0,91% USD HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* LU Fixed Income Funds 0,78% 2,66% Invesco EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) LU Money Market Funds 18,04% EUR INVESCO FUNDS - Invesco European Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,37% 18,41% JP Morgan Asset Management EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 14,72% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 12,11% USD JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 1,52% EUR JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) LU Fixed Income Funds 1,08% EUR JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (A) LU Balanced 0,62% EUR JPMorgan Funds - Euro Government Bond Fund LU Fixed Income Funds 0,53% 30,58% 10

11 BlackRock USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Government Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 1,42% EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Bond Fund LU Fixed Income Funds 1,27% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Government Mortgage Fund (A2) LU Fixed Income Funds 0,49% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar Core Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 0,47% 3,65% Morgan Stanley EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,36% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* LU Fixed Income Funds 1,33% 2,69% Pictet USD Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* LU Fixed Income Funds 1,33% USD Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* LU Fixed Income Funds 0,53% EUR Pictet Funds (LUX) - Euro Government Bonds I* LU Fixed Income Funds 0,44% 2,30% Robeco EUR ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) LU Fixed Income Funds 1,42% EUR Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-O-Rente (D) LU Fixed Income Funds 0,46% 1,88% Bron: CTBR Opmerking: 1) Alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met asterix worden niet gecommercialiseerd in België. 2) (I): institutioneel. BNP Paribas Quam Fund 5/15 11

12 5. Uitgevoerde verrichtingen ( ) Verrichtingen op waarden: aankopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij instap 31/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 2.392, ,74 22/08/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 210, ,05 21/07/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,79 25/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 123, ,29 01/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 638, ,33 20/07/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 6.892, ,52 02/09/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 704, ,22 22/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,05 11/07/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,70 25/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 592, ,11 26/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 469, ,34 09/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Government Bond Fund (A2) Fixed Income Funds USD ,00 23,33 05/08/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 119,85 01/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Us Short Duration Bond Fund (A2) - USD Fixed Income Funds USD ,00 11,98 16/08/11 Pictet Funds (LUX) - Euro Short Mid Term Bonds I* Fixed Income Funds EUR ,00 124,87 16/08/11 BNP PARIBAS L1 - Bond Europe Plus (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 344,02 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,17 18/08/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,41 12/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 397, ,46 17/08/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 108,21 19/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 70, ,35 23/08/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 123,70 12/07/11 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS DEBT - I* Fixed Income Funds USD 3.110, ,17 08/09/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,75 17/08/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 152,59 06/07/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 3.502, ,98 25/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 381, ,11 29/09/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,36 28/09/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 3.189, ,95 30/08/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 51, ,65 01/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 341, ,29 31/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,70 23/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,82 11/08/11 HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 21,44 26/07/11 AXA WORLD FUNDS - Global Speculative Grade Bonds ( C) Fixed Income Funds USD ,00 98,13 14/07/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,49 27/09/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 2.782, ,91 18/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 251, ,53 14/07/11 HSBC Global Investment Funds - New World Income Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 13,19 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Bond Fund Fixed Income Funds EUR ,00 21,04 26/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Income Fund (A2)- usd Fixed Income Funds USD ,00 13,46 06/07/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 287,02 06/07/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 114,84 17/08/11 DWS Invest - Invest Sovereign (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 114,50 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 75,94 15/09/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR 8.751,00 333,25 20/07/11 PARVEST YEN BOND - I* Fixed Income Funds JPY 95, ,00 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 35,88 20/09/11 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 124,43 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij instap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België 12

13 ( ) Verrichtingen op waarden: verkopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij uitstap 31/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 2.392, ,74 17/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 945, ,11 18/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 772, ,15 18/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,02 21/07/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,29 26/07/11 AXA WORLD FUNDS - Euro Credit Lg Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 120,61 22/08/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) Fixed Income Funds EUR , /07/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 35,99 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Euro Credit Short Duration Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 104,22 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Chf Bonds I* Fixed Income Funds CHF ,00 449,66 23/08/11 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* Fixed Income Funds EUR 3.392, ,28 06/07/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 106,2 31/08/11 Pictet Funds (LUX) - Usd Short Mid-Term Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 126,68 11/07/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 117,52 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Euro Short Mid Term Bonds I* Fixed Income Funds EUR ,00 124,74 09/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,17 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Us Short Duration Bond Fund (A2) - USD Fixed Income Funds USD ,00 11,97 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,28 09/08/11 Amundi Fund Dynarbitrage Volatility (I)* Balanced EUR 4.302, ,62 11/08/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,44 15/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,08 08/09/11 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund (A) USD Fixed Income Funds USD ,00 320,02 20/09/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 120,28 14/07/11 JPMorgan Funds - Euro Government Bond Fund Fixed Income Funds EUR ,00 10,91 23/08/11 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS DEBT - I* Fixed Income Funds USD 3.110, ,19 04/07/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 276,01 09/08/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 118,99 20/09/11 AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) Fixed Income Funds EUR ,00 128,26 29/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 13,32 14/07/11 HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 17,09 28/07/11 HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 21,24 16/08/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local (I)* Fixed Income Funds USD ,00 180,8 13/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 50, ,52 12/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 340, ,02 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD ,00 40,59 31/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,7 26/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 13,14 01/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Asian Tiger Bond Fund (A2) Fixed Income Funds USD ,00 28,92 05/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,91 28/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 258, ,84 23/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Income Fund (A2)- usd Fixed Income Funds USD ,00 13,4 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Global Speculative Grade Bonds ( C) Fixed Income Funds USD ,00 93,23 20/07/11 DWS Invest - Euro Corporate Bonds (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 111,88 26/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 303, ,24 11/08/11 HSBC Global Investment Funds - New World Income Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 12,88 16/08/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 290,6 20/07/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 109,93 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Euro 5-7 (A) Fixed Income Funds EUR ,00 128,29 18/07/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging (I)* Fixed Income Funds USD 4.122,00 987,94 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 142,93 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij uitstap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België BNP Paribas Quam Fund 5/15 13

14 6 De Eurozone, het relaas van een stomend huwelijk Na de recessie van 2008 zagen heel wat eurolanden hun overheidstekorten oplopen, ver boven de afgesproken normen die werden vastgelegd in het verdrag van Maastricht. Het waren hoofdzakelijk de zogenaamde perifere landen die te kampen hadden met staatsschuld, met Griekenland als orgelpunt. De obligatiemarkten reageerden hierop bijzonder nerveus en deze landen kregen het bijzonder moeilijk om zich nog te kunnen financieren op de markt. Van een liquiditeitsprobleem... Deze landen kwam steeds sneller in een vicieuze cirkel terecht en konden slechts lenen tegen torenhoge rentevoeten. In mei werd dan besloten om het tijdelijke European Financial Stability Facility (EFSF) op te richten, waarbij de Europese Commissie, samen met het Internationaal Monteair Fonds en de Europese Centrale bank (samen tot Troika omgedoopt) als waakhond optreden. Het EFSF bood steunpaketten aan, onder de vorm van leningen tegen gunstigere tarieven, maar wel onder scherpe voorwaarden. Deze landen moesten koste wat het kost gaan besparen en de groei stimuleren. In een context van reeds trage economische groei waren die sanenigsplannen allesbehalve positief onthaald door de bevolking, maar er zijn weinig alternatieven. Naast Griekenland hebben enkel Portugal en Ierland beroep gedaan op dit steunpakket. Maar op een bepaald moment waren zelfs Italië (mei 2010) en Spanje (november 2010) niet meer in staat zelf geld op te halen op de financiële markten, en plots leek het probleem over enig besmettingsgevaar te beschikken.... naar een solvabiliteitsprobleem 2011 ging aanvankelijk vlot van start op economisch vlak, maar enkele externe schokken (Japan, de Arabische lente) gooiden roet in het eten, en de groei vertraagde. De landen die het reeds moeilijk hadden kwamen almaar sterker onder druk te straan, en plots werd het liquiditeitsprobleem een solvabiliteitsprobleem en werd er voor het eerst gewag gemaakt van een eventueel faillissement, vooral dan van Griekenland. Gezien heel wat Westerse banken over Grieks overheidspapier beschikken werd nu ook de hele banksector sterk in vraag gesteld. Daarbij kwam nog dat opnieuw Spanje en Italië het ook steeds moeilijker kregen om geld op te halen (ook zij moesten een te hoge rente betalen op de markt) en moest er dringend op zoek naar een daadkrachtige oplossing. De Europese top van 21 juli in Brussel Op 21 juli werd dan in Brussel beslist de bevoegdheden van het in EFSF uit te breiden. Het kwam erop neer dat de leningen een langere looptijd kregen en dat de rente op die leningen werd verlaagd. Daarbij werd het tijdelijke karakter van het noodfonds omgevormd tot een permanent karakter. Intussen stak de recessievrees de kop op, waardoor de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy die intussen als Merkozy door het leven gaan - met plannen voor verscherpt toezicht op de economieën van de eurolanden op de proppen kwamen. De verhoogde volatiliteit en risicoaversie op de financiële markten zetten de Europese leiders met hun rug tegen de muur en schreeuwden haast om politieke daadkracht. De Top van 26 oktober in Brussel werd nog maar eens als die van de laatste kans beschouwd. De top van oktober in Brussel De uitkomst van deze top werd aanvankelijk positief onthaald door de markten. Er werden een aantal belangrijke stappen genomen, zoals het kwijtschelden van de helft van de Griekse schuld en het opkrikken van het EFSF 1000 miljard euro, maar opnieuw rees de vraag naar details en het concretiseren van deze oplossing. En het voorzichtige optimisme sloeg al helemaal om toen de Griekse premier George Papandreou met een plan voor een referendum op de proppen kwam. Hij vond dat hij de resultaten van de top in Brussel maar eerst moest voorleggen aan zijn bevolking. Dit was nog maar eens een bewijs dat genomen beslissingen opnieuw zomaar weer konden worden bijgesteld en bijgeschroefd. En dat is nu net wat de markten willen vermijden. Markten willen duidelijkheid, politieke daadkracht, en concrete maatregelen. En een federalisering van de unie zou hierbij wellicht helpen. Intussen werd de Griekse premier op de, jawel, alweer nieuwe top van 3 november in Cannes op het matje geroepen en gaf hij aan het referendum evenuteel te laten vallen...wordt vervolgd 14 Insight is een artikel met aandacht voor speciaal geselecteerde thema s die interessant kunnen zijn voor beleggers. Er wordt op actuele beleggingsthema s gefocust die inhaken op de huidige en toekomstige wensen van beleggers en die een geschikte oplossing kunnen aanreiken.

15

16 Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA-nr A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1AB8C) Warandeberg 3, B-1000 Brussel S60131_des16655

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht.

Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. Q2.2015 KWARTAALVERSLAG BKCP CORE FUND* * BKCP Core Fund is een compartiment van BKCP Fund, een bevek naar Luxemburgs recht. INHOUD 1. VOORWOORD P. 4 2. BLIK OP DE MARKTEN P. 6 Aandelen Obligaties Andere

Nadere informatie

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren!

U Lage rente? Een. U Beleggen in vreemde. Ons advies om uw spaargeld te laten groeien. buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! Lente 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Ons advies om uw spaargeld te laten groeien U Lage rente? Een buitenkans om uw beleggingen te diversifiëren! U Beleggen in vreemde munten: leer de risico's

Nadere informatie

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord

Beleggingen. Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe. Tapering... een wel heel vreemd woord Uw Beleggingen februari oktober 2014 2013 focus De Japanse beurs 1 jaar na Shinzo Abe coaching Tapering... een wel heel vreemd woord focus Belfius Plan: bundel alle expertise in één fonds! edito Een geslaagde

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten

Beleggingen. Combineer expertise met optimale spreiding in Europese aandelen. 2014, boeiend voor de financiële markten Uw Beleggingen oktober januari 2014 2013 strategie 2014, boeiend voor de financiële markten coaching Beleggen volgens de economische cyclus focus Combineer expertise met optimale spreiding in Europese

Nadere informatie

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst

Beleggingen. Azië: de groeipool onder de groeilanden. Pensioensparen: een appeltje voor de dorst Uw Beleggingen november oktober 2013 2014 ACTUA Pensioensparen: een appeltje voor de dorst FOCUS Alle expertise van promotor Candriam in één fonds via Belfius Fullinvest! FOCUS Azië: de groeipool onder

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden?

Beleggingen. Sterren voor Oost-Europa. Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen. Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? Uw Beleggingen februari oktober 2015 2013 FOCUS Beleg op uw ritme in een brede waaier van fondsen STRATEGIE Kan de Europese Centrale Bank onze economie redden? FOCUS Sterren voor Oost-Europa EDITO Zet

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE

VOORUITBLIK 2014 BELEGGINGS-HORIZON BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE WINTER 2014 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2014 BELGISCH BELASTINGREGIME VOOR BUITENLANDSE ONROERENDE GOEDEREN DIVIDENDEN ALS BASIS VAN EEN AANDELENPORTEFEUILLE INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?

Nieuwsbrief. 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ? Nieuwsbrief voor Beleggers Jaargang 10, nummer 3 11 augustus 2008 AANDACHT VOOR... IS DE CRISIS EINDELIJK VOORBIJ?..Garantiebeleggen met Finles Vermogensbeheer. Zoals u op pagina 11 in de Nieuwsbrief voor

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen JAARVERSLAG JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief

Nadere informatie

Strategieën in tijden van turbulente markten

Strategieën in tijden van turbulente markten Exclusief voor onze relaties Nummer 1 2012 Strategieën in tijden van turbulente markten Topthema Schroders Beleggingsbarometer Hedgefondsen in toom Fondsen Schroder GAIA CQS Credit Dividendstrategieën

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

vermogensparaplufonds

vermogensparaplufonds vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 vermogensparaplufonds jaarverslag 2011 Inhoudsopgave Algemene gegevens 5 Structuur 6 Verslag van de Beheerder 8 Jaarcijfers 2011 VermogensParapluFonds 91 Balans en

Nadere informatie

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG

WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG WINTER 2015 BELEGGINGS-HORIZON VOORUITBLIK 2015 ALLEMAAL SAMEN VOOR EEN BETER DEUGDELIJK BESTUUR? EINDE VAN DE EFFECTEN AAN TOONDER IN LUXEMBURG INHOUD EDITORIAAL..........................................

Nadere informatie

BNP PARIBAS B CONTROL

BNP PARIBAS B CONTROL JAARVERSLAG 30.09.14 BNP PARIBAS B CONTROL BEVEK Openbare Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht met verschillende compartimenten Naamloze vennootschap ICB die geopteerd heeft

Nadere informatie

Kredietcrisis deint verder uit

Kredietcrisis deint verder uit uw nieuwsbrief van Dexia Bank beleggingen 2008 Maart Kredietcrisis deint verder uit De financiële markten blijven in de ban van de kredietcrisis. Het blijft dan ook slecht nieuws regenen voor de financiële

Nadere informatie

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap

PETERCAM B FUND NV. HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012. Financiële dienst Petercam NV, beursvennootschap f PETERCAM B FUND NV HALFJAARVERSLAG op 30 juni 2012 Openbare bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn

Nadere informatie

BNP Paribas Fund II N.V.

BNP Paribas Fund II N.V. BNP Paribas Fund II N.V. Jaarverslag 2012 31 december 2012 BNP Paribas Fund II N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal Directie tevens Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland)

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13

Toegankelijke beleggingsfondsen 10 Dakfondsen 10 Obligatiefondsen 12 Aandelenfondsen 13 Future Invest Plan Inhoud Een beleggingsplan voor de projecten 5 die u na aan het hart liggen Optimaal gediversifieerd 5 Op uw eigen ritme 5 Vanaf 50 EUR 5 Eenvoudig 5 Voor u of uw naasten 5 Bepaalde

Nadere informatie