Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4. Samenstelling van het compartiment Uitgevoerde verrichtingen 12 6 De Eurozone, het relaas van een stomend huwelijk 14 Beste lezer, Wij hebben het genoegen u het rapport toe te sturen van de waardering van uw portefeuille op datum van 30 september Het voorbije kwartaal gaf de belegger blijk van een uitgesproken risicoaversie. Een stokkende economische groei en verdere escalatie van de Europese schuldencrisis lagen hieraan ten grondslag. Ook in de VS groeit het besef dat er iets moet gedaan worden aan de almaar oplopende schuldenberg. Maar dat zal jaren tijd vragen en ondertussen moet de economie terug op het goede spoor gezet worden. Onzekerheid is slecht voor de beurzen. Een defensieve beleggingsstrategie dringt zich dus op. Vaak wordt de huidige situatie vergeleken met de jaren dertig. Een belangrijk verschil met toen is echter de opkomst van de groeilanden. Ook zij voelen de impact van de mondiale groeivertraging, maar desalniettemin gaat hun expansie gewoon verder. Ook voor onze bedrijven is dat een pluspunt. Naast een defensieve instelling is een brede kijk op de wereld voor de belegger meer dan ooit relevant. Meer over de marktvooruitzichten vindt u in het u maandelijks aangeboden beleggingsbulletin Invest News. Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Indien u bijkomende informatie zou wensen over uw portefeuille, kunt u steeds contact opnemen met uw gebruikelijke gesprekspartner. In deze kwartaalrapportage leest u wat gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas Quam Fund 5/15 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Wij danken u voor uw vertrouwen. Stefan Van Geyt director Investment services BNP Paribas Quam Fund 5/15 is een compartiment van het Gemeenschappelijk Beleggingsfonds naar Luxemburgs recht BNP Paribas Quam Fund. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus, de belgische bijlage en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Kapitalisatie- en uitkeringsaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: geen Beheerskosten: 1,50% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas Quam Fund 5/15 3

4 1. Marktoverzicht Synthese Het derde kwartaal kenmerkte zich door een scherpe toename van een algemene risicoaversie, die gevoed werd door conjunctuurpessimisme en een duidelijke escalatie van het schuldenprobleem in het Westen. Veel beleggers zochten hun heil in de traditioneel als veilig gepercipieerde schuilhoeken van de markt: de Zwitserse frank, goud en Duits staatspapier. Risicodragende beleggingen moesten het ontgelden. Ook de beurzen van de groeimarkten kenden een scherpe correctie. Daarbij werd niet zozeer naar de fundamenten gekeken, maar domineerde het algemeen gevoel van onzekerheid. In de obligatiewereld zagen we de renteverschillen tussen bedrijfspapier en risicoloos papier oplopen. Vooral de hoogrentende obligaties verloren daarbij in waarde. In Europa viel er in het tweede kwartaal een duidelijke groeivertraging te bespeuren. Statistieken laten vermoeden dat deze zich in het derde en vierde kwartaal zal verder zetten en dit aan weerszijden van de oceaan. De werkloosheid blijft hoog. In de VS en bepaalde delen van Europa zitten de vastgoedmarkten nog steeds muurvast en het regime van besparingen en extra belastingen waartoe vele westerse regeringen zich gedwongen zien, hebben een duidelijke negatieve impact op de economische groei. Een (beperkte) inkrimping van de economie valt de komende maanden niet uit te sluiten. Op mondiaal vlak dient de groeivertraging zich aan als gematigd. Tal van groeilanden blijven knappe groeicijfers voorleggen. Een positief neveneffect van de groeivertraging is dat ook de grondstoffenprijzen, en in het verlengde daarvan de inflatie, milderen. Dit geeft centrale banken meer manoeuvreerruimte om de economie te ondersteunen. De Europese schuldencrisis blijft escaleren. Ook grote landen zoals Italië en Spanje belanden daarbij in de vuurlinie. Een interventie van de Europese Centrale Bank was nodig om de situatie onder controle te houden. Ondertussen wordt druk onderhandeld over een globale oplossing voor het Griekse schuldenvraagstuk. Het tweede, in juli tot stand gekomen hulpplan is wellicht ontoereikend. Een positieve evolutie zien we in Ierland. Hoewel Dublin nog niet uit de gevarenzone is, reflecteren de dalende intrestvoeten een bescheiden geloof in een goede afloop van de Ierse crisis. Evolutie van de internationale aandelenmarkten sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in EUR, met 100 als referentiepunt) 160 Nikkei 225 Stock Average Source: Thomson Datastream DJ Euro Stoxx Dow Jones Industrials 60 MSCI World U$ MSCI EM U$ Evolutie van de rente van de Duitse Bund op 10 jaar sinds de introductie van het compartiment in januari 2006 (in procent) 5.50 Source: Thomson Datastream 5.00 US Bonds EM Benchmark Japanese Bonds Evolutie van de euro ten opzichte van de dollar sinds de introductie van het compartiment (januari 2006) 1.60 Source: Thomson Datastream

5 De ratingverlaging door S&P van de Amerikaanse staatsschuld joeg een schokgolf door de markten. Maar voorlopig zorgde het niet voor een reëel wantrouwen ten aanzien van Amerikaans schuldpapier. Integendeel, de rente in de VS ging verder naar beneden. Zolang de dollar de wereldhandel domineert en de reservemunt bij uitstek is, bestaat er geen echt alternatief dat de plaats van Amerikaans staatspapier als risicoloze belegging kan innemen. Daar legt de wereld zich voorlopig bij neer. Er valt dan ook op korte termijn niet direct te vrezen voor een Amerikaanse variant op de Europese schuldencrisis, ook al kijkt de VS tegen een gigantische schuldenberg aan. Om de schuldencrisis op te lossen, kiest Europa voor een streng besparingsbeleid. Zolang zichtbare resultaten uitblijven, zal de markt zich wellicht zorgen maken om de bijwerkingen van de gekozen remedie, met name de ondermaatse groei die we nu al overal zien opduiken. Structureel is dit een nadeel voor risicovolle activa. Een overweging van defensieve beleggingen en cash blijft dus aangewezen. Perioden van overdreven pessimisme kunnen echter ook interessante opportuniteiten opleveren, zeker voor wie een voldoende ruime beleggingshorizon hanteert. BNP Paribas Quam Fund 5/15 5

6 6

7 2. Concept en doelstelling BNP Paribas Quam Fund is een gemeenschappelijk beleggingsfonds dat uitsluitend belegt in andere ICB s en beheerd wordt op basis van een kwantitatief model. Quam staat voor QUantitative Asset Management. Het doel van het BNP Paribas Quam Fund is de belegger zoveel mogelijk te laten profiteren van stijgende aandelenmarkten, maar tegelijk de winst veilig te stellen bij dalende beurzen en opnieuw in te stappen als de beurzen weer omhoog gaan. BNP Paribas Quam Fund maakt een keuze uit een ruim universum van ICB s van elf fondsenbeheerders waarmee het samenwerkt. Dit zijn JP Morgan Asset Management, BlackRock Management, DWS Investments (Deutsche Bank), Robeco, Pictet, Crédit Agricole Asset Management, BNP Paribas IP, AXA, Invesco, HSBC en Morgan Stanley. Het computermodel speurt continu naar die ICB s uit de korf die een (sterke) opwaartse trend vertonen. Deze ICB s worden dan in portefeuille genomen. Anderen waarvan het stijgingspotentieel afgenomen is, worden uit de portefeuille verwijderd. Er wordt ook een stoplossprincipe toegepast: een compartiment dat een bepaald percentage zakt, wordt verkocht en vervangen. Specifiek voor BNP Paribas Quam Fund is de bottom-up strategie: het volgt geen index en heeft de vrijheid om tot 100% in cash (onder de vorm van monetaire ICB s) aan te houden indien het model dit nodig acht. BNP Paribas Quam Fund heeft vier compartimenten. Deze vier compartimenten staan voor vier verschillende risicoprofielen. Het verschil tussen de vier profielen is de maximum volatiliteit, of het maximum risicogehalte. Voor elk compartiment is een maximumgrens voor de volatiliteit vastgelegd. Als gevolg heeft elk profiel ook een maximaal toegelaten percentage belegd in aandelen. Quam is dus een methode voor tactische activaspreiding, gebaseerd op een puur kwantitatief model waarvan de eerste doelstelling een optimale risicocontrole is. Deze doelstelling wordt weergegeven door: een jaarlijkse doelstelling van maximale volatiliteit* strikt verbonden met een doelstelling* van jaarlijks rendement. Opdat elke belegger van deze vernieuwende benadering van activaspreiding zou kunnen genieten, werden vier compartimenten opgericht die allen beantwoorden aan een doelstelling van volatiliteit en een doelstelling van rendement, beide duidelijk vooropgesteld. BNP Paribas Quam Fund 5/15 BNP Paribas Quam Fund 10/25 BNP Paribas Quam Fund 15/40 BNP Paribas Quam Fund 25/60 Het beheer via het kwantitatief model maakt het mogelijk om ICB s te selecteren uit een heel uitgebreid aanbod. Bovendien sluit de louter technische trendanalyse menselijke emoties uit. Ten slotte waakt het model over een strikte risicocontrole. Quam staat voor puur objectief, mathematisch, emotieloos, bottom-up en zeer actief beheer. * Geen enkele garantie kan gegeven worden wat de realisatie van de doelstelling betreft. BNP Paribas Quam Fund 5/15 7

8 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (januari 2006)* (kapitalisatiedeelbewijs) Evolutie van het compartiment Onder druk van de Europese staatsschuldcrisis begaven de aandelenmarkten zich in het derde kwartaal van 2011 op negatief terrein, vooral in juli. Deze trend werd versneld door de verslechtering van Amerikaans en Italiaans staatspapier evenals van verschillende banken. De toonaangevende indexen eindigden de maand september binnen een bandbreedte van -10% en -26%. In deze onzekere en erg volatiele omgeving is het aandelengedeelte in de portefeuille tussen het tweede en derde kwartaal van 2011 nog gereduceerd van 2,40% tot 0,91% /04/06 31/05/07 30/06/08 31/07/09 31/08/10 30/09/11 De obligatiemarkt bleef profiteren van zijn low risk -profiel en er werd bij voorkeur belegd in obligaties met een lager risicoprofiel, meer bepaald staatsobligaties en korte tot middellange looptijden. Het obligatiegedeelte daalde tussen juni en september 2011 van 46,59% naar 24,28%. Kapitalisatie Uitkering NIW 30/09/11 112,48 100,22 Actuariële rendement van het compartiment op 30 september 2011* 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds lancering -1,67% 2,33% 2,34% - 2,08% Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste oktober - 30ste september) 10% 8% 6% 4% 2% 6,29 5,72 3,07 0% -1,39-1,67-2% 10/06-09/07 10/07-09/08 10/08-09/09 10/09-09/10 10/10-09/11 Overzicht van de rendementen in het derde trimester (in euro) Aandelen Europese aandelen -14,86% Amerikaanse aandelen -9,22% Japanse aandelen -3,63% Groeimarkten -10,87% Grondstoffen -1,41% Obligaties Staatsobligaties 3,69% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) -0,57% Speculative Grade (2) -7,03% Euro inflatie gelinkte obligaties -1,71% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,72% Extern 3,15% Wereldlijke converteerbare obligaties -5,76% Bron: BNP Paribas Investment Partners Evolutie van de allocatie per activaklasse sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 10/07/06 30/12/06 21/06/07 11/12/07 01/06/08 21/11/08 13/05/09 02/11/09 24/04/10 14/10/10 05/04/11 25/09/11 Bron: CTBR Evolutie van de geografische allocatie van het aandelengedeelte sinds de introductie van het compartiment in januari % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18/01/06 10/07/06 30/12/06 21/06/07 11/12/07 01/06/08 21/11/08 13/05/09 02/11/09 24/04/10 14/10/10 05/04/11 25/09/11 Bron: CTBR Cash & Cur Hedge Equity Funds Balanced Fixed Income Funds Money Market Funds Global North America Europe Asia Pacific Emerging Sector * Rendement van het kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. (1) Investment Grade obligaties: Obligaties met Ratings (bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB- worden gezien als investment grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch. (2) Speculative Grade obligaties: Obligaties met Ratings bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB- worden gezien als speculative Grade of een equivalente rating bij Moody s of Fitch. 8

9 De allocatie in het aandelengedeelte toont over het kwartaal een duidelijke concentratie op Europa (100% op het einde van het kwartaal). De posities in de compartimenten die in de Aziatische landen, sectoren, wereldwijd, de opkomende markten en Noord-Amerika beleggen werden gedurende dit kwartaal van de hand gedaan. De sterke concentratie in het Europese compartiment op het einde van de periode geeft aan dat deze markt het sterkst voor de dag is gekomen. BNP Paribas Quam Fund 5/15 allocatie per activaklasse 1% Equity Funds 1% Balanced Cash + Currency Hedge Funds 4% 24% Fixed Income Funds Money Market Funds 70% Bron: CTBR Per 30 september was de portefeuille voor 74% in cash en monetaire compartimenten belegd, voor 24% in obligatiecompartimenten, voor 1% in gemengde compartimenten en voor 1% in aandelen- en grondstoffencompartimenten. BNP Paribas Quam Fund 5/15 geografische allocatie van het aandelengedeelte Europe 100,00% Bron: CTBR Per 30 september was het aandelengedeelte voor 100% in Europese compartimenten belegd. De reactiviteit van het QUAM-beheer maakt het mogelijk om de portefeuille aan te passen naargelang de trends. Ondanks de huidige problemen in de markten hebben de modellen de positieve trends goed onderkend en benut, vooral in de Europese compartimenten en hebben ze de aandelenpositie in deze markten stilaan vergroot. Als de indexen zouden dalen, zou het BNP Paribas QUAM Fund 5/15 het aandelengedeelte nog verder kunnen afbouwen. In het omgekeerde geval zou het model de posities in aandelen geleidelijk opnieuw uitbreiden. Het QUAM-model heeft gehandeld zoals voorzien in dergelijke marktomstandigheden, wat de geldigheid van het beleggingsproces evenals de discipline van inwerkingtreding bevestigt. BNP Paribas Quam Fund 5/15 9

10 4. Samenstelling van het compartiment AXA EUR AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds LU Fixed Income Funds 0,73% EUR AXA WORLD FUNDS - Euro 7-10 (A) LU Fixed Income Funds 0,47% EUR AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) LU Fixed Income Funds 0,45% 1,65% BNP PARIBAS Investment Partners EUR PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* LU Money Market Funds 16,98% EUR BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* LU Money Market Funds 12,42% EUR BNP PARIBAS L1 - Bond Europe Plus (I)* LU Fixed Income Funds 0,91% USD PARVEST US DOLLAR BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,62% USD BNP PARIBAS L1 - Bond USD (I)* LU Fixed Income Funds 0,59% JPY PARVEST YEN BOND - I* LU Fixed Income Funds 0,54% EUR Parvest Absol Mul Ass 4-Ic* LU Balanced 0,47% EUR BNP PARIBAS L1 - Bond Euro Long Term (I)* LU Fixed Income Funds 0,46% 32,99% Crédit Agricole Asset Management EUR Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* LU Equity Funds 0,91% 0,91% DWS Invest EUR DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* LU Fixed Income Funds 1,34% EUR DWS Invest - Invest Sovereign (NC)* LU Fixed Income Funds 0,81% 2,15% HSBC USD HSBC Global Investment Funds - Global Emerging Markets Bond (I)* - USD LU Fixed Income Funds 0,97% EUR HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* LU Fixed Income Funds 0,91% USD HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* LU Fixed Income Funds 0,78% 2,66% Invesco EUR INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) LU Money Market Funds 18,04% EUR INVESCO FUNDS - Invesco European Bond Fund (C) LU Fixed Income Funds 0,37% 18,41% JP Morgan Asset Management EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 14,72% EUR JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) LU Money Market Funds 12,11% USD JPMorgan Funds - US Aggregate Bond Fund (A) LU Fixed Income Funds 1,52% EUR JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) LU Fixed Income Funds 1,08% EUR JPMorgan Investment Funds - Global Capital Preservation (A) LU Balanced 0,62% EUR JPMorgan Funds - Euro Government Bond Fund LU Fixed Income Funds 0,53% 30,58% 10

11 BlackRock USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Government Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 1,42% EUR BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Bond Fund LU Fixed Income Funds 1,27% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Government Mortgage Fund (A2) LU Fixed Income Funds 0,49% USD BLACKROCK GLOBAL FUNDS - US Dollar Core Bond Fund (A2) LU Fixed Income Funds 0,47% 3,65% Morgan Stanley EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* LU Fixed Income Funds 1,36% USD MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* LU Fixed Income Funds 1,33% 2,69% Pictet USD Pictet Funds (LUX) - Usd Bonds I* LU Fixed Income Funds 1,33% USD Pictet Funds (LUX) - World Government Bonds I* LU Fixed Income Funds 0,53% EUR Pictet Funds (LUX) - Euro Government Bonds I* LU Fixed Income Funds 0,44% 2,30% Robeco EUR ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) LU Fixed Income Funds 1,42% EUR Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-O-Rente (D) LU Fixed Income Funds 0,46% 1,88% Bron: CTBR Opmerking: 1) Alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met asterix worden niet gecommercialiseerd in België. 2) (I): institutioneel. BNP Paribas Quam Fund 5/15 11

12 5. Uitgevoerde verrichtingen ( ) Verrichtingen op waarden: aankopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij instap 31/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 2.392, ,74 22/08/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 210, ,05 21/07/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,79 25/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 123, ,29 01/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 638, ,33 20/07/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 6.892, ,52 02/09/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 704, ,22 22/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,05 11/07/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,70 25/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 592, ,11 26/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 469, ,34 09/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Global Government Bond Fund (A2) Fixed Income Funds USD ,00 23,33 05/08/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 119,85 01/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Us Short Duration Bond Fund (A2) - USD Fixed Income Funds USD ,00 11,98 16/08/11 Pictet Funds (LUX) - Euro Short Mid Term Bonds I* Fixed Income Funds EUR ,00 124,87 16/08/11 BNP PARIBAS L1 - Bond Europe Plus (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 344,02 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,17 18/08/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,41 12/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 397, ,46 17/08/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 108,21 19/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 70, ,35 23/08/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 123,70 12/07/11 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS DEBT - I* Fixed Income Funds USD 3.110, ,17 08/09/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,75 17/08/11 Pictet Funds (LUX) - Asian Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 152,59 06/07/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 3.502, ,98 25/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 381, ,11 29/09/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,36 28/09/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 3.189, ,95 30/08/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 51, ,65 01/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 341, ,29 31/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,70 23/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,82 11/08/11 HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 21,44 26/07/11 AXA WORLD FUNDS - Global Speculative Grade Bonds ( C) Fixed Income Funds USD ,00 98,13 14/07/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,49 27/09/11 BNP PARIBAS MONEY PRIME EURO (C)* Money Market Funds EUR 2.782, ,91 18/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 251, ,53 14/07/11 HSBC Global Investment Funds - New World Income Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 13,19 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Bond Fund Fixed Income Funds EUR ,00 21,04 26/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Income Fund (A2)- usd Fixed Income Funds USD ,00 13,46 06/07/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 287,02 06/07/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 114,84 17/08/11 DWS Invest - Invest Sovereign (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 114,50 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Emerging Markets Debt (I)* Fixed Income Funds USD ,00 75,94 15/09/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR 8.751,00 333,25 20/07/11 PARVEST YEN BOND - I* Fixed Income Funds JPY 95, ,00 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 35,88 20/09/11 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 124,43 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij instap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB's zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België 12

13 ( ) Verrichtingen op waarden: verkopen Bron: CTBR Datum Naam Type Valuta Verhandelde hoeveelheid Koers bij uitstap 31/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 2.392, ,74 17/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 945, ,11 18/08/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 772, ,15 18/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 333,02 21/07/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,29 26/07/11 AXA WORLD FUNDS - Euro Credit Lg Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 120,61 22/08/11 ROBECO CAPITAL GROWTH FUNDS - Robeco Euro Credits Bonds (D) Fixed Income Funds EUR , /07/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Strategic Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 35,99 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Euro Credit Short Duration Fund (C) Fixed Income Funds EUR ,00 104,22 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Chf Bonds I* Fixed Income Funds CHF ,00 449,66 23/08/11 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND - I* Fixed Income Funds EUR 3.392, ,28 06/07/11 DWS Invest - Euro Bonds (Premium)* Fixed Income Funds EUR ,00 106,2 31/08/11 Pictet Funds (LUX) - Usd Short Mid-Term Bonds I* Fixed Income Funds USD ,00 126,68 11/07/11 ROBECO LUX-O-RENTE EUR (D) Fixed Income Funds EUR ,00 117,52 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Euro Short Mid Term Bonds I* Fixed Income Funds EUR ,00 124,74 09/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,17 12/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Us Short Duration Bond Fund (A2) - USD Fixed Income Funds USD ,00 11,97 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Short Maturity Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 20,28 09/08/11 Amundi Fund Dynarbitrage Volatility (I)* Balanced EUR 4.302, ,62 11/08/11 JPMorgan Funds - Emerging Market Debt Fund (A) Fixed Income Funds EUR ,00 11,44 15/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Euro Short Duration Bond Fund (A2) Fixed Income Funds EUR ,00 14,08 08/09/11 JPMorgan Funds - Emerging Markets Bond Fund (A) USD Fixed Income Funds USD ,00 320,02 20/09/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 120,28 14/07/11 JPMorgan Funds - Euro Government Bond Fund Fixed Income Funds EUR ,00 10,91 23/08/11 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS DEBT - I* Fixed Income Funds USD 3.110, ,19 04/07/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 276,01 09/08/10 AXA WORLD FUNDS - Global Aggregate Bonds Fixed Income Funds EUR ,00 118,99 20/09/11 AXA WORLD FUNDS - Global Inflation Bonds (A) Fixed Income Funds EUR ,00 128,26 29/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Euro Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 13,32 14/07/11 HSBC Global Investment Funds - Global Core Plus Bond Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 17,09 28/07/11 HSBC Global Investment Funds - Euro Core Bond (I)* Fixed Income Funds EUR ,00 21,24 16/08/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging Local (I)* Fixed Income Funds USD ,00 180,8 13/07/11 PARVEST SHORT TERM (EURO) - I* Money Market Funds EUR 50, ,52 12/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 340, ,02 15/09/11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND - Global Bond (I)* Fixed Income Funds USD ,00 40,59 31/08/11 Amundi Funds Volatility Euro Equities (I)* Equity Funds EUR 2.232, ,7 26/08/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Emerging Market Bond (A2) - usd Fixed Income Funds USD ,00 13,14 01/07/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - Asian Tiger Bond Fund (A2) Fixed Income Funds USD ,00 28,92 05/08/11 INVESCO FUNDS - Invesco Euro Reserve Fund (C) Money Market Funds EUR ,00 332,91 28/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 258, ,84 23/09/11 BLACKROCK GLOBAL FUNDS - World Income Fund (A2)- usd Fixed Income Funds USD ,00 13,4 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Global Speculative Grade Bonds ( C) Fixed Income Funds USD ,00 93,23 20/07/11 DWS Invest - Euro Corporate Bonds (NC)* Fixed Income Funds EUR ,00 111,88 26/07/11 JPMorgan Liquidity Funds - Euro Government Liquidity Fund (A) Money Market Funds EUR 303, ,24 11/08/11 HSBC Global Investment Funds - New World Income Fund (I)* Fixed Income Funds USD ,00 12,88 16/08/11 Pictet Funds (LUX) - Global Emerging Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 290,6 20/07/11 DWS Invest - Top 50 Europe (NC)* Equity Funds EUR ,00 109,93 23/08/11 AXA WORLD FUNDS - Euro 5-7 (A) Fixed Income Funds EUR ,00 128,29 18/07/11 BNP PARIBAS L1 - Bond World Emerging (I)* Fixed Income Funds USD 4.122,00 987,94 28/09/11 Pictet Funds (LUX) - Latin American Local Currency Debt I* Fixed Income Funds USD ,00 142,93 1 gerangschikt in dalende volgorde (verhandeld aantal x koers bij uitstap) 2 niet exhaustieve lijst: enkel de belangrijkste posities 3 alle vermelde beveks zijn naar Luxemburgs recht 4 alle bovenvermelde ICB s zijn met veranderlijk kapitaal en deze met aterix worden niet gecommercialiseerd in België BNP Paribas Quam Fund 5/15 13

14 6 De Eurozone, het relaas van een stomend huwelijk Na de recessie van 2008 zagen heel wat eurolanden hun overheidstekorten oplopen, ver boven de afgesproken normen die werden vastgelegd in het verdrag van Maastricht. Het waren hoofdzakelijk de zogenaamde perifere landen die te kampen hadden met staatsschuld, met Griekenland als orgelpunt. De obligatiemarkten reageerden hierop bijzonder nerveus en deze landen kregen het bijzonder moeilijk om zich nog te kunnen financieren op de markt. Van een liquiditeitsprobleem... Deze landen kwam steeds sneller in een vicieuze cirkel terecht en konden slechts lenen tegen torenhoge rentevoeten. In mei werd dan besloten om het tijdelijke European Financial Stability Facility (EFSF) op te richten, waarbij de Europese Commissie, samen met het Internationaal Monteair Fonds en de Europese Centrale bank (samen tot Troika omgedoopt) als waakhond optreden. Het EFSF bood steunpaketten aan, onder de vorm van leningen tegen gunstigere tarieven, maar wel onder scherpe voorwaarden. Deze landen moesten koste wat het kost gaan besparen en de groei stimuleren. In een context van reeds trage economische groei waren die sanenigsplannen allesbehalve positief onthaald door de bevolking, maar er zijn weinig alternatieven. Naast Griekenland hebben enkel Portugal en Ierland beroep gedaan op dit steunpakket. Maar op een bepaald moment waren zelfs Italië (mei 2010) en Spanje (november 2010) niet meer in staat zelf geld op te halen op de financiële markten, en plots leek het probleem over enig besmettingsgevaar te beschikken.... naar een solvabiliteitsprobleem 2011 ging aanvankelijk vlot van start op economisch vlak, maar enkele externe schokken (Japan, de Arabische lente) gooiden roet in het eten, en de groei vertraagde. De landen die het reeds moeilijk hadden kwamen almaar sterker onder druk te straan, en plots werd het liquiditeitsprobleem een solvabiliteitsprobleem en werd er voor het eerst gewag gemaakt van een eventueel faillissement, vooral dan van Griekenland. Gezien heel wat Westerse banken over Grieks overheidspapier beschikken werd nu ook de hele banksector sterk in vraag gesteld. Daarbij kwam nog dat opnieuw Spanje en Italië het ook steeds moeilijker kregen om geld op te halen (ook zij moesten een te hoge rente betalen op de markt) en moest er dringend op zoek naar een daadkrachtige oplossing. De Europese top van 21 juli in Brussel Op 21 juli werd dan in Brussel beslist de bevoegdheden van het in EFSF uit te breiden. Het kwam erop neer dat de leningen een langere looptijd kregen en dat de rente op die leningen werd verlaagd. Daarbij werd het tijdelijke karakter van het noodfonds omgevormd tot een permanent karakter. Intussen stak de recessievrees de kop op, waardoor de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy die intussen als Merkozy door het leven gaan - met plannen voor verscherpt toezicht op de economieën van de eurolanden op de proppen kwamen. De verhoogde volatiliteit en risicoaversie op de financiële markten zetten de Europese leiders met hun rug tegen de muur en schreeuwden haast om politieke daadkracht. De Top van 26 oktober in Brussel werd nog maar eens als die van de laatste kans beschouwd. De top van oktober in Brussel De uitkomst van deze top werd aanvankelijk positief onthaald door de markten. Er werden een aantal belangrijke stappen genomen, zoals het kwijtschelden van de helft van de Griekse schuld en het opkrikken van het EFSF 1000 miljard euro, maar opnieuw rees de vraag naar details en het concretiseren van deze oplossing. En het voorzichtige optimisme sloeg al helemaal om toen de Griekse premier George Papandreou met een plan voor een referendum op de proppen kwam. Hij vond dat hij de resultaten van de top in Brussel maar eerst moest voorleggen aan zijn bevolking. Dit was nog maar eens een bewijs dat genomen beslissingen opnieuw zomaar weer konden worden bijgesteld en bijgeschroefd. En dat is nu net wat de markten willen vermijden. Markten willen duidelijkheid, politieke daadkracht, en concrete maatregelen. En een federalisering van de unie zou hierbij wellicht helpen. Intussen werd de Griekse premier op de, jawel, alweer nieuwe top van 3 november in Cannes op het matje geroepen en gaf hij aan het referendum evenuteel te laten vallen...wordt vervolgd 14 Insight is een artikel met aandacht voor speciaal geselecteerde thema s die interessant kunnen zijn voor beleggers. Er wordt op actuele beleggingsthema s gefocust die inhaken op de huidige en toekomstige wensen van beleggers en die een geschikte oplossing kunnen aanreiken.

15

16 Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA-nr A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1AB8C) Warandeberg 3, B-1000 Brussel S60131_des16655

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4. Samenstelling

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Stability W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs

Orders via Beleggersgiro moeten ontvangen zijn voor (=T) Uw order wordt uitgevoerd Via Beurs LU0951484681 Rorento 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland LU0927664036 Kempen Global Property Index Fund 15.00 uur (= T) 2 handelsdagen later tegen NAV T + 1 dag Buitenland

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

Opkomende markten: do s en don ts

Opkomende markten: do s en don ts Online Seminar Beleggen Opkomende markten: do s en don ts Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Bart-Jan Blom van Assendelft Marketing Manager ING Beleggen Amsterdam, 12 november 2013

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

rofiel Rendement sinds 31/12/2013

rofiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Januari 2014 Profiel Rendement sinds 31/12/2013 Belfius Pension Fund Low 0.31% Belfius Pension Fund Balanced Plus -0. Belfius Pension Fund High -0.45% Gegevens

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011

Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg Beleggingsplan 2011 April 2011 ING Investment Management / ICS Inleiding Jaarlijks stelt het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds Huntsman Rozenburg (Huntsman)

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 maart 2012 Trimestrieel 2 Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen voor de verschillende compartimenten van BNP

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

stars for life growth

stars for life growth zelfstandigen fondsenfiche stars for life growth stars for life growth het groeipotentieel van de markt benutten de fondsselectie van stars for life Growth Met stars for life growth kan men op lange termijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs

Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management met ISINs Lijst van te fuseren Compartimenten van J.P. Morgan Asset Management s augustus 2013 Dit document wordt uitsluitend en als enige bedoeling ter informatie uitgebracht ter hulp bij het informeren naar uw

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder

Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Een kijkje in de keuken van een vermogensbeheerder Simon Wiersma Investment Manager ING Investment Office Grip op je Vermogen 3 oktober 2014 Agenda 1. Hoe kunt u beleggen? 2. Kijkje in de keuken 3. Fondsselectie

Nadere informatie

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds

Distributie en Kapitalisatie. Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitalisatie is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

Beleggingsupdate Allianz Pensioen

Beleggingsupdate Allianz Pensioen Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Beleggingsupdate Allianz Pensioen Beleggingsupdate Q3 2017 Rendementen Allianz Pensioen Passieve en Actieve Lifecycles In deze Beleggingsupdate vindt u tabellen

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

AG Fund+ Fondsenbrochure

AG Fund+ Fondsenbrochure AG Fund+ Fondsenbrochure Inhoudstafel Gebruik tak 23 voor een goed gebalanceerde beleggingsportefeuille 3 Met AG Fund+ beleggen in een ruime waaier van beleggingsfondsen 4 De fondsbeheerders 5 Beheersrapport

Nadere informatie

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life

Capital Life. Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst. Capital Life Capital Life Beleggingsfondsen met een veelbelovende toekomst Capital Life Capital Life U zoekt: een uitgekiende spreiding van uw beleggingen de deskundigheid van één van de wereldleiders op het gebied

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Rapport derde trimester

Rapport derde trimester Private Invest Stability Rapport derde trimester 2017 1l Economische analyse P 2 2l Evolutie van de portefeuille Private Invest Stability P 3 3l Beheeranalyse van de portefeuille Private Invest Stability

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS DIT IS EEN BELANGRIJK DOCUMENT DAT U ONMIDDELLIJK AANDACHTIG DIENT TE LEZEN. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, dient u meteen uw effectenmakelaar, bankmanager, advocaat, boekhouder, relatiebeheerder

Nadere informatie

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar

10 jaar. 3 jaar. 5 jaar Legg Mason Global Funds plc Gegevens per 0 september 202 en Vastrentende Compartimenten De weergegeven Klasse is de Klasse A Uitkeringsdeelbewijzen, uitgezonderd voor Legg Mason Western Asset US Adjustable

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 10 juli 2015 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Sicav naar Luxemburgs recht

Sicav naar Luxemburgs recht Sicav naar Luxemburgs recht Best Choice Best Choice is een selectie van fondsen die spe ciaal werd samengesteld voor wie vandaag flexibel en verstandig wil beleggen. Best Choice werd opgericht onder de

Nadere informatie

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013

Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Kwartaalverslag tweede kwartaal 2013 Everyone is a disciplined long-term investor, until the market goes down - Steve Forbes - Opvallend Schulden op onderpand aandelenportefeuilles stijgen fors! In de

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd

Risico pariteit -1- 1 Aandelen Wereldwijd Ontwikkelde Markten - MSCI World Index MSCI Daily Net TR World Euro, Aandelen Wereldwijd Risico pariteit Risico pariteit is een techniek die wordt ingezet om de risico s in een beleggingsportefeuille te reduceren. Sinds 2008 heeft risico pariteit om drie redenen veel aandacht gekregen: 1.

Nadere informatie

1. Beleggingspolitiek van de fondsen

1. Beleggingspolitiek van de fondsen 1. Beleggingspolitiek van de fondsen De hieronder beschreven beleggingspolitiek is gebaseerd op de essentiële beleggersinformatie die op 1 januari 2017 beschikbaar was op de website van de beheerders BlackRock

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Rapportage 2e kwartaal 2016

Rapportage 2e kwartaal 2016 De heer A. de Vries en/of Mevrouw C. de Vries-Janssen Kerkstraat 43a 1000 AB Amsterdam a_devries33@upcmail.nl Rapportage 2e kwartaal 2016 1 april 2016 t/m 30 juni 2016 Vermogensontwikkeling Rendementsontwikkeling

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Maart 2014 110 108 106 104 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening

Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Disclaimer voor woningfinanciering producten/dienstverlening Sinds 2008 is GE Artesia Bank niet meer actief als hypotheekaanbieder. Dit product / deze dienst wordt daarom niet meer aangeboden aan nieuwe

Nadere informatie

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report

27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report 27 april 2010 Emerging Markets Monthly Report Door Wim-Hein Pals, Head Robeco Emerging Markets Equities Vanwege hogere economische groei en sterkere financiële balansen, zijn de opkomende markten aantrekkelijker

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

Target Invest Plan 1

Target Invest Plan 1 Target Invest Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering die bestaat uit een combinatie van twee luiken: een luik Kapitaalsopbouw met een gegarandeerde rentevoet (tak 21) en een luik Kapitaal

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten.

Verder zien. Meer weten. Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest

MAART Samenvoeging van subfondsen. BNP Paribas L1 en Parvest MAART 2011 Samenvoeging van subfondsen en Parvest Samenvoeging van subfondsen - en Parvest I maart 2011 I 2 Sinds het samengaan met Fortis Investments, bestaat het fondsaanbod van BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Fonds- en tarievenoverzicht

Fonds- en tarievenoverzicht Fonds- en tarievenoverzicht Geldig per 1 september 2014 Inhoudsopgave 1 Actueel fondsaanbod 1 2 Kosten beleggen 2 3 Doorgeven beleggingsorders 3 4 Feestdagen 3 5 Verwerking beleggingsorders 3 6 Verwerking

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds High Growth Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Rainbow Dynamic december 2010

Rainbow Dynamic december 2010 1. Beheer/prestatie afgelopen kwartaal 1.1. Er is meer vertrouwen in het economisch herstel! Dit kwartaal steeg Rainbow Dynamic met 6,0 procent. Afgelopen kwartaal was de prestatie van de verschillende

Nadere informatie

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005

Financial Research & Development nv. Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities. Februari 2005 Financial Research & Development nv Prestaties Top Selection Equities en Top Selection Opportunities Februari 2005 De prestaties sinds begin 2003 van de twee klassieke Top Selection aandelenfondsen vergeleken

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Verder zien. Meer weten. 1 EEN SOLIDE LANGETERMIJN BELEGGING Dankzij de gebundelde expertise van topbeleggers 2 De beste beleggers voor de beste resultaten Toegang tot de meest exclusieve fondsen ter wereld

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange

Media Relations. UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange Media Relations 27 januari 2016 Persbericht UBS Asset Management noteert 52 ETF's aan de Euronext Amsterdam Stock Exchange UBS is hiermee gelijk goed voor 25% van het totale aantal ETF s genoteerd in Amsterdam

Nadere informatie

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Smart Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Smart Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is

Nadere informatie

5 voorspellingen voor 2015

5 voorspellingen voor 2015 Maart 2015 Wim Meulemeester Beleggingsexpert Het jaar 2014 was een verrassend beleggingsjaar. Alhoewel een lage rente in de lijn der verwachtingen lag, werden heel wat experts verrast door de forse daling

Nadere informatie

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017

Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Klant: Is beleggen een alternatief voor sparen? Woensdag 5 april 2017 Even voorstellen Bouke van den Berg Ruim 14 jaar actief in de financiële wereld Diverse commerciële functies bij ING, Vanguard en Russell

Nadere informatie

Balanced Emerging Note 2017/3

Balanced Emerging Note 2017/3 Balanced Emerging Note 2017/3 Promotioneel document April 2011 Schuldinstrument uitgegeven door BNP Paribas Arbitrage Issuance BV, gewaarborgd door BNP Paribas SA (Aa2 / AA / AA-) Dit document werd opgesteld

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico

Kronos: dynamisch beheer van rendement en van risico Kronos: dynamisch beheer van en van risico Uw behoeften Het beheer van uw vermogen delegeren Beleggen in een performant beheer dat de risicosverhouding optimaliseert Eenvoud: geen details nodig over elke

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen

Jaarverslag 2011 van de interne fondsen TwinStar Jaarverslag 31/12/2011-1 / 6 Jaarverslag 2011 van de interne fondsen twinstar Inhoudsopgave 1 Omschrijving...2 2 Beleggingsbeleid van de interne fondsen...2 2.1 Equity 50...2 2.2 Equity 100...2

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER

DE FONDSENLIJST PER BEHEERDER Een selectie van performante beheerders! Uw contract laat u toe uw spaartegoed volledig vrij te beheren. U selecteert zelf, met de hulp van uw raadgever, de fondsen die overeenstemmen met uw strategie,

Nadere informatie

Levensloop Rendement

Levensloop Rendement Levensloop Rendement Informatie beleggingsfondsen per 31 december 2016 Productomschrijving Met Levensloop wordt geld gereserveerd waarmee in de toekomst (tussentijds) verlof kan worden gefinancierd. Door

Nadere informatie

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen

Slimmer beleggen met ETF s. Donderdag 22 juni te Nijmegen Slimmer beleggen met ETF s Donderdag 22 juni te Nijmegen Even voorstellen Martijn Rozemuller Ruim 20 jaar actief in de financiële wereld In 1995 gestart als arbitrage handelaar bij Optiver Oprichter en

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie