Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010"

Transcriptie

1 Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus April 2010 AA World Funds Sicav naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 49 avenue J-F Kennedy, L-1855 Luxemburg De informatie in dit addendum moet gezamenlijk worden gelezen met deze in het uitgifteprospectus. Dit addendum moet samen met het prospectus worden overhandigd aan elke belegger die in België inschrijft in het kader van de Belgische wetgeving op het openbaar beroep op het spaarwezen. Dit addendum werd gepubliceerd na goedkeuring door de Commissie voor het Bank-, Financieen Assurantiewezen overeenkomstig artikel 119 van het koninklijk besluit van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging en artikel 131 van de wet van 20 juli 2004 met betrekking tot bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. Deze goedkeuring omvat geenszins een beoordeling van de geschiktheid en de kwaliteit van de transactie, noch van de positie van degene die de transactie uitvoert. 1. Tussenpersoon belast met de financiële dienstverlening in België AA Bank Europe N.V. 25 Vorstlaan B-1170 BRUSSEL 2. Distributeurs in België AA Bank Europe N.V. 25 Vortslaan B-1170 BRUSSEL Deutsche Bank NV Marnixlaan B-1000 BRUSSEL Fortuneo NV Koloniënstraat 11 B-1000 BRUSSEL Van Lanschot Banquiers Belgique S.A. Desguinlei 50, B B-2018 ANTWERPEN Dexia Bank N.V Pachecolaan 44 B-1000 BRUSSEL 1

2 3. Compartimenten die in België een openbaar beroep mogen doen op het spaarwezen 1 Alleen de aandelenklassen A en A Hedged, E en E Hedged worden in België aangeboden. De aandelenklassen F, I, J, M, R en S maken immers geen deel uit van het openbare aanbod in België. De compartimenten Axa World Funds-Framlington Global Opportunities, Axa World Funds- Global Credit Bonds, Axa World Funds-Global Optimal Income zijn op dit moment niet geactiveerd. Bijgevolg staan ze momenteel niet open voor inschrijving in België. Naam van de compartimenten Aandelenklassen aangeboden aan het publiek in België Classe A Classe A Hedged Hedged Classe A Redex Redex AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL ENVIRONMENT AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE EMERGING AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROZONE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE DIVIDEND AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HEALTH AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL 1 Met andere woorden: de compartimenten waarvoor een kennisgeving aan de CBFA is gericht. 2

3 Naam van de compartimenten Aandelenklassen aangeboden aan het publiek in België Classe A Classe E Classe A Hedged Classe E Hedge d Classe A Redex Classe E Redex AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HUMAN CAPITAL AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON ITALY AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS AA WORLD FUNDS RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS AA WORLD FUNDS EURO CREDIT SHORT DURATION AA WORLD FUNDS EURO 3-5 AA WORLD FUNDS EURO 5-7 AA WORLD FUNDS EURO 7-10 AA WORLD FUNDS EURO 10 + LT AA WORLD FUNDS EURO BONDS AA WORLD FUNDS EURO CREDIT IG AA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS AA WORLD FUNDS EURO GOVERNMENT BONDS AA WORLD FUNDS EURO INFLATION BONDS AA WORLD FUNDS GLOBAL AGGREGATE BONDS AA WORLD FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS AA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS x x x AA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS AA WORLD FUNDS US LIBOR PLUS AA WORLD FUNDS FORCE 3 AA WORLD FUNDS FORCE 5 AA WORLD FUNDS FORCE 8 3

4 AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME AA WORLD FUNDS PORTABLE ALPHA ABSOLUTE AA WORLD FUNDS MONEY MARKET EURO 4. Gebruik van een commerciële naam Nihil 5. Eenmalige commissies en kosten ten laste van de belegger (in euro of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel) Naam van de compartimenten Verkoopcommissie Toetreding Uittreding Compartimentwijziging*** AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE REAL ESTATE SECURITIES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL ENVIRONMENT AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE EMERGING AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROZONE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EURO RELATIVE VALUE AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE OPPORTUNITIES 4

5 AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE SMALL CAP AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE DIVIDEND AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EUROPE MICROCAP * AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON AMERICAN GROWTH AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HEALTH AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON GLOBAL AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HUMAN CAPITAL AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON HYBRID RESOURCES AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON ITALY AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON SWITZERLAND AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON TALENTS AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON EMERGING MARKETS TALENTS AA WORLD FUNDS RESPONSIBLE DEVELOPMENT BONDS AA WORLD FUNDS EURO CREDIT SHORT DURATION AA WORLD FUNDS EURO 3-5 AA WORLD FUNDS EURO 5-7 5

6 AA WORLD FUNDS EURO 7-10 AA WORLD FUNDS EURO 10 + LT AA WORLD FUNDS EURO BONDS AA WORLD FUNDS EURO CREDIT IG Classe A Redex Max 5,5% AA WORLD FUNDS EURO CREDIT PLUS Classe A Redex Max 5,5% AA WORLD FUNDS EURO INFLATION BONDS Classe A Redex Max 5,5% AA WORLD FUNDS EURO GOVERNMENT BONDS AA WORLD FUNDS GLOBAL AGGREGATE BONDS AA WORLD FUNDS GLOBAL EMERGING MARKETS BONDS Classe A hedged Max 5,5% Hedged AA WORLD FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BONDS Classe A hedged Max 5,5% Hedged AA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS Classe A Hedged Max 5,5% Classe A Redex Max 5,5% Redex AA WORLD FUNDS US HIGH YIELD BONDS Classe A hedged Max 5,5% Hedged AA WORLD FUNDS US LIBOR PLUS Classe A Hedged Max 5,5% 6

7 AA WORLD FUNDS FORCE 3 AA WORLD FUNDS FORCE 5 AA WORLD FUNDS FORCE 8 AA WORLD FUNDS FRAMLINGTON OPTIMAL INCOME AA WORLD FUNDS PORTABLE ALPHA ABSOLUTE AA WORLD FUNDS MONEY MARKET EURO ** ** * In geval van een terugkoopaanvraag voor meer dan 5% van de intrinsieke waarde van het compartiment, zal de sicav, ten gunste van het compartiment, een terugkoopcommissie afhouden die kan oplopen tot 5% van de verhandelingprijs. ** In geval van een terugkoopaanvraag voor meer dan 10% van de intrinsieke waarde van het compartiment, zal de sicav, ten gunste van het compartiment, een terugkoopcommissie afhouden die kan oplopen tot 5% van de verhandelingprijs. *** Tenzij anders vermeld in de appendices zullen er geen omzettingskosten worden aangerekend, behalve in de volgende omstandigheden: a) de aandeelhouder heeft al 4 conversies doorgevoerd gedurende de voorbije 12 maanden; in een dergelijk geval kan de aandeelhouder in totaal maximum 1% van de netto-inventariswaarde van de omgewisselde aandelen aangerekend worden voor elke bijkomend omwisseling binnen die periode van 12 maanden; of b) de aandeelhouder wisselt zijn aandelen om naar een compartiment met een hogere instapkost binnen de eerste 12 maanden na de initiële belegging in het compartiment; in dat geval zal de aandeelhouder aan de vennootschap het verschil verschuldigd zijn tussen de twee instapkosten. De commissie- en kostentarieven die vermeld staan in de bovenstaande tabel, zijn de maximumtarieven die kunnen worden afgehouden in België. U kunt het bijgevoegde tariefrooster raadplegen om te weten welke tarieven effectief worden afgehouden door de tussenpersoon die de inschrijving, de terugbetaling of de compartimentwijziging uitvoert. Elke verdeler stelt zijn eigen tariefrooster ter beschikking van de beleggers, samen met het onderhavige addendum. AA Bank Europe N.V., de enige verdeler die een nominee -structuur (zie sectie 9) toepast, zal een commissie van 50 EUR (BTW inbegrepen) afhouden voor elke transactie (instap, uitstap en conversie) op aandelen op naam (niet nominee ). 7

8 Van Lanschot Banquiers Belgique S.A,, de enige verdeler die een nominee -structuur (zie sectie 9) toepast, zal een commissie van 50 EUR (BTW inbegrepen) afhouden voor elke transactie (instap, uitstap en conversie) op aandelen op naam (niet nominee ). Dexia Bank N.V., de enige verdeler die een nominee -structuur (zie sectie 9) toepast, zal een bedrag van 30,25 EUR (BTW inbegrepen) afhouden in geval van een omzetting van een positie of effectendossier naar een nominatieve inscrijnving (niet nominee ). 6. Beschikbare informatie in België De volgende documenten staan ter beschikking van het publiek bij de financiële dienstverlener van de sicav: - het volledige prospectus van de sicav; - de statuten van de sicav; - de jaar- en halfjaarverslagen. Alle informatie die in het land van oorsprong van de sicav verschijnt, zal eveneens worden gepubliceerd in L'Echo en in De Tijd. Het gaat hier vooral, maar niet uitsluitend, de bijeenroeping voor de algemene vergaderingen, over de beslissing tot en de voorwaarden voor vereffening, fusie of splitsing en over het opschorten van de berekening van de nettoinventariswaarde. De publicatie van de netto inventariswaarde voor alle in België gecommercialiseerde compartimenten is nu beschikbaar via de website van BEAMA ( 7. Voorwaarden voor de inschrijving in en de terugkoop van aandelen van de sicav J = afsluitingsdatum voor ontvangst van orders (elke werkdag om 14 uur in België). Het hier vermelde uur waarop de ontvangst van orders wordt afgesloten, geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening en voor de in het prospectus vermelde distributeurs. De belegger wordt verzocht zich bij de andere distributeurs te informeren naar het uiterlijke tijdstip voor de ontvangst van orders dat zij hanteren; J publicatie = datering van de netto-inventariswaarde van J bij publicatie ervan (J + 1); J + 1 = datum van de berekening van de netto-inventariswaarde; J + 4 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen (behalve indien een andere termijn voorzien is in het prospectus). Voor de compartimenten AA World Funds-Framlington Global Real Estate Securities, AA World Funds-Framlington Talents en AA World Funds-Framlington Europe Emerging, de voorwaarden voor de inschrijving in en de terugkoop van aandelen van de sicav zijn de volgende: J = afsluitingsdatum voor ontvangst van orders (elke werkdag om 14 uur in België). Het hier vermelde uur waarop de ontvangst van orders wordt afgesloten, geldt voor de tussenpersoon die belast is met de financiële dienstverlening en voor de in het prospectus vermelde distributeurs. De belegger wordt verzocht zich bij de andere distributeurs te informeren naar het uiterlijke tijdstip voor de ontvangst van orders dat zij hanteren; 8

9 J publicatie = datering van de netto-inventariswaarde van J bij publicatie ervan (J + 1); J + 2 = datering van de ontvangen orders van J met de netto-inventariswaarde berekend na 2 dagen (J + 2); J + 4 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen (behalve indien een andere termijn voorzien is in het prospectus). 8. Minimumbedrag voor inschrijving Er is geen minimuminleg voor de aandelenklassen die in België worden aangeboden. 9. Aandelen Nomineedienstverlening in België Het nomineesysteem is beschikbaar met de 3 volgende distributeurs (de Nominees"): AA Bank Europe N.V. Van Lanschot Banquiers Belgique S.A. Dexia Bank N.V De belegger die inschrijft op aandelen op naam kan ofwel direct ingeschreven worden als aandeelhouder in het aandeelhoudersregister van de sicav, ofwel gebruikmaken van het aanbod voor nomineedienstverlening van de Nominee. Een directe inschrijving in het aandeelhoudersregister brengt echter kosten met zich mee (volgens het aangegeven tarief in het prospectus), die ten laste worden genomen door de sicav en bijgevolg in mindering worden gebracht van de netto-inventariswaarde. Het nomineesysteem houdt in dat de rechten van de betrokken houders van aandelen op naam ingeschreven worden in een effectenrekening op hun persoonlijke naam bij de Nominee en dat het geheel van de inschrijvingen van de houders die voor deze techniek kiezen (de nomineebeleggers ) weergegeven wordt in een globale inschrijving voor rekening van de nomineebeleggers in het aandeelhoudersregister van de sicav. In de hoedanigheid van centraliserend tussenpersoon waakt de nominee over de inschrijvingen in het aandeelhoudersregister. Bovendien zorgt hij voor de correcte registratie van de rechten van de beleggers in de individuele effectenrekeningen. De regelmatige berichtgeving van de nominee stelt de aandeelhouders in staat doorlopend de toestand en de waardering van hun aandelen op naam te volgen. De rechtsbetrekking tussen de nominee-beleggers en de nominee wordt geregeld door de Belgische wetgeving. De individuele rechten van elke nominee-belegger worden dus ook gegarandeerd door de verder beschreven wettelijke bepalingen en maatregelen. In overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 62 van 10 november 1967 betreffende de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze instrumenten, heeft de houder van een inschrijving op een effectenrekening (in casu de nomineebelegger) recht op het terugvorderen van de effecten waarvan hij eigenaar is. Dit is tevens inroepbaar tegen derden, met name in het geval van insolvabiliteit van de nominee. Dit betekent dat hij onder alle omstandigheden zijn rechten kan terugvorderen ingeval zijn terugvordering samenloopt met die van andere crediteuren van de nominee. De patrimoniale rechten van de belegger blijven aldus gewaarborgd dankzij de inschrijving in een effectenrekening. 9

10 Binnen het nomineesysteem heeft de belegger uiteraard recht op elke kennisgeving die volgens de geldende wetgeving betreffende aandelen moet worden verstrekt aan de houders van aandelen op naam (periodieke verslagen, documenten betreffende algemene vergaderingen, jaarrekeningen enz.). Elke nominee-belegger zal dus van de Nominee bericht ontvangen over de informatie die gepubliceerd wordt, met de mededeling dat hij die informatie op eenvoudig verzoek kosteloos kan verkrijgen bij zijn verkooppunt. Ten slotte blijft ook het stemrecht van de aandeelhouder binnen het nomineesysteem volledig behouden. Op voorafgaand schriftelijk verzoek aan de nominee (met andere woorden uiterlijk 30 dagen vóór de desbetreffende algemene vergadering), zullen de nodige administratieve stappen worden ondernomen om de nominee-belegger toe te laten zelf zijn stemrecht uit te oefenen. Indien een dergelijk verzoek niet is ingediend, oefent de nominee het stemrecht uit in naam van de nominee-beleggers, en dit te allen tijde in het exclusieve belang van de nominee-beleggers. De Luxemburgse wet staat een gevolmachtigde toe dit recht uit te oefenen. De belegger heeft altijd het recht om bij de aanvang te opteren voor de inschrijving van zijn aandelen op naam in het aandeelhoudersregister, evenals het recht om naderhand te opteren voor de omzetting van het nomineesysteem in een dergelijke directe inschrijving. Aldus zal hij rechtstreeks ingeschreven zijn op zijn persoonlijke naam in het aandeelhoudersregister in Luxemburg. De belegger moet deze keuze te gelegener tijd en expliciet mededelen aan de Nominee. Aangezien de behandeling van de inschrijvingen en de bewegingen in verband met dergelijke directe inschrijvingen op naam een meerkost met zich meebrengen zowel voor de bank als voor de sicav en diens transferagent, mag bij elke omzetting van een nomineeinschrijving in een directe inschrijving een commissie worden aangerekend om deze kosten te dekken. Deze commissie is momenteel vastgesteld op 50 EUR (BTW inbegrepen) per transactie, ten gunste van AA Bank Europe, ten laste van de aandeelhouders die hebben ingeschreven na 22 januari Dezelfde commissie wordt aangerekend voor elke latere transactie op aandelen op naam buiten het nomineesysteem die uitgevoerd wordt door aandeelhouders die hebben ingeschreven na 22 januari Dezelfde commissie wordt aangerekend voor Van Lanschot Banquiers Belgique S.A. ook. Met betrekking tot Dexia Bank, zijn er geen specifieke kosten in verband met de directe inschrijvingen op naam. En bedrag van 30,25 EUR (BTW inbegrepen) wordt aangerekend ingeval de belegger de omzetting van zijn positie op effectendossier naar een nominatieve inschrijving aanvraagt. Omzettingen van een directe inschrijving in een nomineeinschrijving en vice versa worden uitgevoerd op eenvoudige aanvraag bij de loketten van elk verkooppunt van de Nominees. Contactgegevens van de nominees: AA Bank Europe NV, 25 Vortslaan, 1170 Brussel Van Lanschot Banquiers Belgique S.A., 50 B Desguinlei, 2018 Antwerpen Dexia Bank N.V., Pachecolaan Brussel 10. Belastingstelsel voor natuurlijke personen Belasting op meerwaarden Behoudens het belastingstelsel dat hieronder wordt beschreven, is op de gerealiseerde meerwaarden bij de terugkoop of de verkoop van de deelbewijzen van de sicav of de volledige of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de sicav geen personenbelasting verschuldigd als de belegger (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) handelt in het kader van het normale beheer van zijn privévermogen. De meerwaarden (die worden gerealiseerd door een belegger die een natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident is) die worden gerealiseerd bij de terugkoop van deelbewijzen van de sicav of bij totale of gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de sicav zijn 10

11 onderworpen aan een roerende voorheffing van 15% als het openbare aandelenaanbod in België bepaalde verbintenissen inhield voor het terugbetalingsbedrag of het rendement, en als die verbintenissen betrekking hebben op een periode van acht jaar of minder Belasting van de component interesten uit schuldvorderingen vervat in de terugkoopwaarde of bij de verdeling van het maatschappelijk vermogen Terugkopen of verdelingen Voor de kapitalisatieaandelen verschilt het belastingstelsel naargelang: - de sicav of het compartiment minder dan 40% van de activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) is niet onderworpen aan de roerende voorheffing van 15%; - de sicav of het compartiment meer dan 40% van de activa belegt in schuldinstrumenten. De belegger (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) betaalt een roerende voorheffing van 15% op het deel van het ontvangen bedrag dat afkomstig is uit interesten, meer- of minderwaarden van het rendement van de activa die belegd zijn in schuldvorderingen; - de sicav of het compartiment meer dan 40% van de activa kan beleggen in schuldinstrumenten; Mogelijk betaalt de belegger (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) een roerende voorheffing van 15% op het gedeelte van het ontvangen bedrag dat afkomstig is uit interesten, meer- of minderwaarden van het rendement van de activa die zijn belegd in schuldvorderingen. Het hierboven beschreven stelsel voor kapitalisatieaandelen geldt eveneens voor de uitkeringsaandelen die door de sicav worden uitgegeven, daar in de statuten van de sicav niet expliciet de door de Belgische wetgeving vereiste uitdrukkelijke vermeldingen zijn opgenomen, opdat deze aandelen voor fiscale doeleinden in aanmerking komen als uitkeringsaandelen Opmerking De belegger wordt verzocht contact op te nemen met AA Bank Europe N.V., 25 Vorstlaan B-1170 BRUSSEL, om informatie te verkrijgen over het in punt 10.2 beschreven belastingstelsel dat op hem van toepassing is, rekening houdend met de belegging die hij wil realiseren en, in voorkomend geval, met het compartiment van de sicav waarin hij wil beleggen Belasting op dividenden (roerende voorheffing) De dividenden die de sicav uitkeert aan beleggers (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) zijn onderworpen aan Belgische roerende voorheffing ten belope van 15% indien deze worden uit-gekeerd door een Belgische financiële instelling of een tussenpersoon die in België is gevestigd Afhouding van bevrijdende roerende voorheffing Beleggers (natuurlijk persoon en Belgish fiscaal resident) die de roerende voorheffing hebben betaald, hoeven de inkomsten vermeld in de punten 10,2 en 10,3 hierboven niet langer aan te geven in hun jaarlijkse belastingaangifte (de voorheffing heeft een bevrijdend karakter). Als zij 11

12 deze inkomsten echter hebben ontvangen zonder de roerende voorheffing te hebben betaald, dienen zij deze inkomsten aan te geven in hun belastingaangifte Richtlijn 2003/48/EG betreffende de belasting op spaargelden Elke natuurlijke persoon die ingezetene is van een lidstaat van de EU en die inkomsten (interesten, dividenden, meerwaarden...) van de sicav ontvangt via een uitbetalende instantie die gevestigd is in een andere lidstaat van de EU, dient informatie in te winnen over de wettelijke en reglementaire bepalingen die op hem van toepassing zijn Belasting op beursverrichtingen (beurstaks): De taks op de beursverrichtingen wordt met name geheven op terugkoop- en conversietransacties van kapitalisatieaandelen wanneer deze in België verricht of uitgevoerd worden via een Belgische financiële instelling. Het percentage van de beurstaks bedraagt 0,5%, zowel voor de terugkoop als voor de conversie van de aandelen (met een maximum van EUR 750 per transactie). 12

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus CapitalatWork Umbrella Fund SICAV Beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht overeenkomstig richtlijn 85/611/EEG 69, route d'esch, L -1014 Luxembourg De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE

BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE BELGISCHE BIJLAGE BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS SAINT-HONORE INDE Gemeenschappelijk beleggingsfonds (GBF) naar Frans recht overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG 47, rue du Faubourg Saint-Honoré, 75401 Parijs,

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PORTFOLIO Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht met verschillende compartimenten in overeenstemming met de richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 TRIODOS SICAV I sicav naar Luxemburgse recht conform Richtlijn 85/611/EEG Route D Esch, 69, 1470 Luxemburg LUXEMBURG De informatie die in deze bijlage

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus December 2009 DB PLATINUM Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Route d Esch 69, L-1470 Luxembourg De informatie die in deze bijlage bij het prospectus

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS ADDENDUM VAN AUGUSTUS 2010 BIJ HET PROSPECTUS VAN DECEMBER 2009 INVESCO FUNDS SERIES 15 Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Iers recht conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus mei 2010 DWS Invest beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG Boulevard Konrad Adenauer 2, L-1115 Luxemburg De informatie die in deze bijlage bij

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Augustus 2010 FUND BEVEK naar uxemburgse recht met verschillende compartimenten conform Richtlijn 85/611/EEG 14, Boulevard Royal - 2449 UEMBOURG De informatie

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2010 ARGENTA-FUND De vennootschap ARGENTA-FUND (hierna "de vennootschap" genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal ("SICAV") met

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Total Return II Gemeenschappelijk Beleggingsfonds conform Richtlijn 85/611/EEG 136, route d Arlon, L 1150 Luxemburg Gemeenschappelijk Beleggingsfonds

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Maart 2010 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2010 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato januari 2009 PARWORLD Bevek met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2008 Threadneedle Focus Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Maart 2009 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met een veranderlijk kapitaal en een beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn 85/611/EC

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus - juli 2009 Lombard Odier Darier Hentsch Invest Beleggingsmaatschappij met variabel kapitaal (SICAV), ingeschreven in Luxemburg conform de ichtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Goldman Sachs Funds Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus april 2010 Goldman Sachs Funds Een beleggingsvennootschap met variabel aandeelkapitaal (BEVEK) met meerdere compartimenten naar het recht van het Groothertogdom

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de "Vennootschap")

BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND. (hierna: de Vennootschap) BELGISCH ADDENDUM VAN DECEMBER 2010 BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS VAN MEI 2010 SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND (hierna: de "Vennootschap") beleggingsvennootschap overeenkomstig de Richtlijn 85/611/EEG

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE

BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE BELGISCH ADDENDUM BIJ HET UITGIFTEPROSPECTUS CARMIGNAC PATRIMOINE Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Frans recht in overeenstemming met de richtlijn 85/611/EEG Beheervennootschap Carmignac Gestion

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid (de Vennootschap ) 60 St Mary

Nadere informatie

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST

Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus PARVEST Belgisch addendum bij het uitgifteprospectus de dato juni 2009 PARVEST Beleggingsinstelling met meerdere subfondsen naar Luxemburgs recht conform de Richtlijn 85/611/CEE 33 rue de Gasperich, L-5826 Howald-Hesperange

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Oktober 2012 Threadneedle Specialist Investment Funds ICVC Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal en beperkte aansprakelijkheid conform de Richtlijn

Nadere informatie

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe

Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Fortis Comfort Equity High Dividend Europe Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Fonds Commun de Placement naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus. Augustus 2009 DELTA LLOYD L elgische bijlage bij het uitgifteprospectus ugustus 2009 DELT LLOYD L eleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal met meerdere compartimenten naar Luxemburgs recht conform Richtlijn 85/611/EEG (Société

Nadere informatie

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004

LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 LUX INTERNATIONAL STRATEGY BELGISCHE BIJLAGE VAN JUNI 2005 AAN HET PROSPECTUS VAN JULI 2004 EN ZIJN AANHANGSEL VAN AUGUSTUS 2004 BIJKOMENDE INLICHTINGEN VOOR BELGISCHE INWONERS Belangrijke opmerking :

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Mei 2011 Fidelity Funds Een open-end beleggingsmaatschappij met variabele vermogen, conform Richtlijn 85/611/EEG (De Vennootschap ) 2a rue Albert Borschette,

Nadere informatie

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced

BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced BNP Paribas Portfolio Fund Balanced afgekort BNPP PF Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas Portfolio Fund is op 14 maart 1990 in Luxemburg voor onbepaalde duur opgericht onder de

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap )

BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS. (de Vennootschap ) BIJLAGE BIJ HET PROSPECTUS BEVEK (SICAV) FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS (de Vennootschap ) Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Ondernemingsnummer 864 634 640 Aanbod

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN FUNDS 10 JULI 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte Aandeelhouder, Hierbij informeren wij u dat de aandelenklasse B waarin u belegd hebt, gaat fuseren met aandelenklasse

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht

Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht VERGOEDINGEN, PROVISIE EN KOSTEN Legg Mason Global Funds FCP (Luxemburg) Gemeenschappelijk beleggingsfonds met Verschillende Compartimenten naar Luxemburgs recht A) Van de reeks CitiEquity 1. Legg Mason

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus April 2012 Threadneedle (Lux) Een open-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal opgericht onder de wetten van het Groothertogdom Luxemburg, onder

Nadere informatie

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced

FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND Balanced Balanced Presentatie van de Vennootschap FORTIS PERSONAL PORTFOLIO FUND is opgericht in Luxemburg op 14 maart 1990 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CAPITAL FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

FORTIS QUAM FUND 15/40

FORTIS QUAM FUND 15/40 Presentatie van het Fonds FORTIS QUAM FUND is op 29 november 2005 voor onbepaalde duur opgericht onder de wetgeving van het Groothertogdom Luxemburg als gemeenschappelijk beleggingsfonds conform de bepalingen

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS INCOME FUND i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS EUROPE i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN

PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN beleggen Autocall Belgacom-ING-Total PLUK DE VRUCHTEN VAN 3 STERAANDELEN n Een coupon van 11% bruto bij een stijging of een daling tot -50% van Belgacom-ING-Total n Looptijd van 1 tot 4 jaar De voordelen

Nadere informatie

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium

BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium BNP PARIBAS B FUND I Equity Belgium Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP PARIBAS B FUND I Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach

Referentiemunt van de sicav: KBL European Private Bankers SA Ernst & Young; 7, Parc d Activité Sydrall, L-5365 Munsbach Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CORPORATES EURO i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting.

Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoFuture: altijd de juiste richting. Crelan Fund EconoFuture heeft een doordachte langetermijnvisie Geert Noels -Bestuurder van Crelan

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers

BKCP INVEST BKCP Europe Trackers BKCP INVEST BKCP Europe Trackers Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BKCP INVEST Oprichtingsdatum 2 oktober 2000 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA

BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA BNP Paribas L1 Equity High Dividend USA afgekort tot BNPP L1 Equity High Dividend USA Equity High Dividend USA Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989

Nadere informatie

Ruilverhouding fondsen

Ruilverhouding fondsen Ruilverhouding fondsen Dit document dient enkel ter informatie en is 1) geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven en 2) geen beleggingsadvies.

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

Mededeling betreffende het dividend

Mededeling betreffende het dividend Mededeling betreffende het dividend Hierbij delen wij u mee dat u, als u op 15/09/2015 aandeelhouder was van één van onderstaande Aandelenklassen, een tussentijds dividend zult ontvangen voor die Aandelenklasse.

Nadere informatie

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK :

INFORMATIE BETREFFENDE DE BEVEK : Vereenvoudigd prospectus US Equities Compartiment van Ethias Investment RDT-DBI NV Bevek naar belgisch recht in effecten en liquide middelen Rue des Croisiers 24 4000 Luik RPR 0865127063 (Luik) INFORMATIE

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Multiple 6% Notes III

Multiple 6% Notes III beleggen Multiple 6% Notes III 2 x 6 % z e t t e n w e v o o r u g r a a g in de verf n 2 x 6% bruto gegarandeerd n 6% coupon als Euribor op 12 maanden onder 5,30% blijft n 100% kapitaalgarantie op vervaldag

Nadere informatie

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten.

Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Compartiment van de Belgische bevek Crelan Fund N.V. Crelan Fund EconoStocks: investeer in de opportuniteiten van de aandelenmarkten. Bankieren met gezond verstand Crelan Fund EconoStocks: uw aandeel in

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES

Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES Vereenvoudigd prospectus: compartiment KBC BONDS CONVERTIBLES i) Informatie over de sicav KBC BONDS (1) Beknopte voorstelling van de sicav KBC BONDS Oprichtingsdatum: 20 december 1991 Lidstaat van statutaire

Nadere informatie

Fortis Comfort Bond Fund

Fortis Comfort Bond Fund Fortis Comfort Bond Fund Categorie "Classic" FORTIS COMFORT Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Luxemburgs recht Presentatie van het Fonds FORTIS COMFORT (hierna "het Fonds") is op 28 juli 2005 in Luxemburg

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

FORTIS B FUND Equity Finance Europe

FORTIS B FUND Equity Finance Europe FORTIS B FUND Equity Finance Europe Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam FORTIS B FUND Oprichtingsdatum 15 mei 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar de bevek haar statutaire

Nadere informatie

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

OPROEPING AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING PER AANGETEKENDE ZENDING NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

een stijgende coupon elk jaar opnieuw

een stijgende coupon elk jaar opnieuw beleggingen een stijgende coupon elk jaar opnieuw optinote multistep 2 AXA Belgium Finance (NL) vijf jaarlijks stijgende brutocoupons, 3,25%, 3,50%, 3,75%, 4% en 4,25% recht op terugbetaling van 100% van

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of

Nadere informatie

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen

Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Beslissing tot het verlenen van een voorafgaand akkoord Statuut van openbare instelling voor collectieve belegging in schuldvorderingen Mei en september 2006 Conform artikel 11 van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY

SHARE. Compartiment SHARE ENERGY SHARE Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK naar Luxemburgs recht) met compartimenten van activa die meerwaarden nastreven, verdeeld per geografische zones of economische sectoren Compartiment

Nadere informatie

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht

Vereenvoudigd prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere compartimenten,

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS

AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS AXA WORLD FUNDS GLOBAL INFLATION BONDS EEN COMPARTIMENT VAN AXA WORLD FUNDS, EEN LUXEMBURGS BELEGGINGSFONDS OPGEZET ALS PARAPLUFONDS SOCIETE D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE OP 24 DECEMBER 1996 VOOR

Nadere informatie

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort:

Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: PATRIMONIALE ACTUALITEIT Belasting van obligatiefondsen zonder Europees paspoort: ook de fondsen met kapitaalgarantie op eindvervaldag geviseerd Wij ontvingen al een aantal vragen over de nieuwe belasting

Nadere informatie

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1

Financiële infofiche levensverzekering. Argenta Fund Plan Kap B4 1 Financiële infofiche levensverzekering Argenta Fund Plan Kap B4 1 Type levensverzekering Levensverzekering van Argenta Assuranties nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen (hierna afgekort Argenta ) waarvan

Nadere informatie

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid!

Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! pages Delta Index NL 24/0/0 1:03 Page 1 Delta Lloyd Safe Index combineert rendement, transparantie en veiligheid! 1 Delta Lloyd Safe Index is een belegging die gekoppeld is aan een portefeuille van 10

Nadere informatie

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal

AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal AXA WORLD FUNDS Een Luxemburgse Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal Maatschappelijke zetel: 49, avenue J. F. Kennedy L-1855 Luxemburg Handelsregister: Luxemburg, B-63.116 KENNISGEVING AAN

Nadere informatie

Geniet nog langer van de hoge rente

Geniet nog langer van de hoge rente Fixed 6% Notes Geniet nog langer van de hoge rente n Een jaarlijkse coupon van 6% bruto n Een kwaliteitsvolle obligatie (AA-) op 5 jaar n 100% kapitaalwaarborg op eindvervaldag U kent het gevoel waarschijnlijk.

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 01/07/2015 06764 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste

Nadere informatie

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl

life opportunity selection AXA Belgium Finance nl life opportunity selection AXA Belgium Finance nl TYPE LEVENSVERZEKERING Life opportunity selection AXA Belgium Finance (Nl) is een levensverzekeringsproduct van het type 'tak 23' dat wordt uitgegeven

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend

Argenta Fund of Funds Distributie en Kapitaliserend Distributie en Kapitaliserend is een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht (sicav) met meerdere compartimenten. Ze voldoet aan de bepalingen van de Luxemburgse wet van

Nadere informatie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie

I. Algemene voorwaarden van de grensoverschrijdende fusie Amundi Funds Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 26 februari

Nadere informatie

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm:

VERKORT PROSPECTUS DECEMBER 2008 ALGEMENE INLICHTINGEN. Juridische vorm: PARWORLD TRACK CONTINENTAL EUROPE Subfonds van PARWORLD, Luxemburgse beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (hierna de SICAV genoemd) Opgericht op 11 augustus 2000 VERKORT PROSPECTUS DECEMBER

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015

Tarieven van de voorn aa mste. verrichtingen. Deutsche Bank. Tarieven geldig vanaf 24/02/2015 Deutsche Bank Tarieven van de voorn aa mste e f f e c t e n- verrichtingen Tarieven geldig vanaf 4/0/05 065 Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS

Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS Hermes Pensioenfonds BELGISCH PENSIOENSPAARFONDS VEREENVOUDIGD PROSPECTUS MAART 2011 Infoblad Vereenvoudigd Prospectus : Hermes Pensioenfonds Het vereenvoudigd prospectus van het Hermes Pensioenfonds bestaat

Nadere informatie

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD

SAINT-HONORE US VALUE & YIELD SAINTHONORE US VALUE & YIELD (vroeger AMERIQUE RENDEMENT) GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS CONFORM DE EUROPESE NORMEN VEREENVOUDIGD PROSPECTUS EmA 28 januari 2010 SAINTHONORE US VALUE & YIELD Conform

Nadere informatie

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO

KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE VAN DE AANDEELHOUDERS VAN COFINIMMO Woluwedal 58 1200 Brussel BE 0 426 184 049 RPR Brussel Naamloze vennootschap en Openbare Vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal naar Belgisch Recht KEUZEDIVIDEND INFORMATIEDOCUMENT TER ATTENTIE

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen.

Wij raden u aan om dit document zorgvuldig te lezen en fiscaal en beleggingsadvies in te winnen alvorens een definitieve beslissing te nemen. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (de "SICAV") naar Luxemburgs recht Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand

Nadere informatie

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT

NATIXIS AM FUNDS OPROEPINGSBERICHT NATIXIS AM FUNDS Société d investissement à capital variable naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5 allée Scheffer, L-2520 Luxemburg R.C.S Luxembourg B 177 509 OPROEPINGSBERICHT Luxemburg, 18 mei 2016 Op

Nadere informatie

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen)

Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) Hoe investeert u in duurzame beleggingsfondsen? (Voorbehouden aan Belgische ingezetenen) U wenst te beleggen op een manier die past bij uw eigen waarden. U bent bovendien bereid risico te nemen en uw belegging

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht

KBL EPB Bond Fund. Vereenvoudigd Prospectus December 2011. Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht KBL EPB Bond Fund Vereenvoudigd Prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs Recht De SICAV is een Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal met meerdere

Nadere informatie

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV»)

AXA World Funds. Halfjaarverslag. R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319. (De «SICAV») AXA World Funds (De «SICAV») R.C.S. Luxemburg B - 63116 BTW Nummer LU 216 82 319 Halfjaarverslag op 30 juni 2014 AXA World Funds (De SICAV ) Société d Investissement à Capital Variable Niet-geauditeerd

Nadere informatie

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk

ING Life Fund 1. Verdeelsleutel: mogelijk ING Life Fund 1 Type levensverzekering Levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23) Waarborgen In geval van leven van de verzekerde: Aangezien het een levensverzekeringscontract

Nadere informatie

ING Life Personal Protected 1

ING Life Personal Protected 1 ING Life Personal Protected 1 Type levensverzekering Levensverzekering (tak 23), behorende tot het productengamma Secure Invest van ING Life Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen.

Nadere informatie

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D

BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D BNP Paribas B Institutional I Equity EMU D Vereenvoudigd prospectus Informatie betreffende de bevek Naam BNP Paribas B Institutional I Oprichtingsdatum 26 april 1991 Bestaansduur Onbeperkt Lidstaat waar

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie