Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

2 2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W Evolutie van het compartiment 7 4. Nieuwe drempel en strategie na rebalancing * 9 5. Vooruitzichten tweede jaarhelft Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Beste lezer, Op de valreep tussen het 2e en 3e kwartaal zijn veel economische cijfers ontegenzeggelijk teleurstellend en herleeft de discussie over een mogelijke dubbele dip. Meteen voor alle duidelijkheid, de analysten van BNP IP menen dat het risico op een nieuwe recessie gering is. De huidige groeivertraging zal waarschijnlijk tijdelijk zijn omdat ze in grote mate het gevolg is van uitzonderlijke factoren: de tragische gebeurtenissen in Japan die bv. geleid hebben tot een lagere autoproductie wat op zijn beurt een aanzienlijk effect had op de wereldeconomie en het bijzonder slechte weer in tal van landen wat voor een tijdelijke productieverstoring zorgde. De fundamentals voor investering zijn al met al goed te noemen in de VS en in Duitsland steunen de export, de bedrijfsinvesteringen, de uitgaven van de huishoudens en de huizenbouw de groei. Ook valt te verwachten dat de opkomende markten de eerstkomende tijd een behoorlijke, zij het ietwat tragere groei blijven optekenen. Aan de andere kant blijven er zorgen over de ontwikkelingen in een aantal perifere eurozone landen. Overheidsbezuinigingen kunnen op korte termijn wel de groei remmen, maar daar staat tegenover dat voor nu van de centrale banken geen actie valt te verwachten die tot een recessie zou kunnen leiden. De ECB zal zeer voorzichtig blijven opereren en de Fed heeft volgens ons geen haast om haar beleid te verscherpen. In de meeste groeilanden is de reële rente gunstig en moet van een slechts bescheiden stijging worden uitgegaan. Een overwaardering van de valuta s daar is een risico net als een kredietzeepbel. Maar per saldo zien de analysten van BNP IP een zeer kleine kans op een wereldwijde recessie. Redelijkerwijs zijn er nog voldoende onzekerheden om eerder tactisch te beleggen zoals de kans dat de olieprijs weer stijgt, de vraag of de economische zwakte zich gaat vertalen in teleurstellingen op bedrijfsniveau en de onopgeloste kwestie van het Amerikaanse schuldplafond. Redenen om een zomer met volatiliteit te verwachten. In deze kwartaalrapportage leest u wat er gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Uw adviseur De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De aandelen van dit compartiment van BNP Paribas L1, zijn één en ondeelbaar : het is onmogelijk om ze te ontdubbelen in hun samenstellende elementen en deze afzonderlijk te verhandelen. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Classic-kapitalisatieaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: 0,5% (max. 750 EUR per verrichting). Beheerskosten: 1,75% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 3

4 1. Marktoverzicht Na een flinke stijging van de indices tot begin 2011, vooral dankzij de goede bedrijfsresultaten en een versoepelend Amerikaans monetair beleid gingen aandelen vervolgens meer op en neer. In eerste instantie werden ze afgeremd door tijdelijke factoren. Vervolgens schommelden ze vooral naargelang de economische berichtgeving (tegenvallende Amerikaanse conjunctuur en vrees voor een nieuwe recessie) en politiek en financieel nieuws (staatsschuldcrisis in Europa met specifieke problemen in Griekenland). Toch is de jaarbalans uitermate positief: de MSCI AC World Index steeg met 27,4 % en de MSCI Emerging index met 24,9 %. Monetair beleid Tijdens de laatste 12 maanden bleef de beleidsrente van de Amerikaans centrale bank binnen de bandbreedte die al sinds december 2008 van kracht is (0% - 0,25%). Een reeks nieuwe niet-conventionele maatregelen die vooral bedoeld waren om deflatieverwachtingen de kop in te drukken, zette zijn stempel op het monetaire beleid. De stabiliteit van de inflatieverwachtingen, de twijfel over de economie en een nog altijd hoge werkloosheid rechtvaardigen inderdaad een grote voorzichtigheid over het monetaire beleid om het dubbele mandaat van de Fed, namelijk de inflatie beheersen en een volledige tewerkstelling verzekeren, tot een goed einde te brengen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar voornaamste richttarief in mei 2009 vastgesteld op 1%. Pas in april 2011 werd dit tarief verhoogd naar 1,25%. De werking van de interbancaire markt is geleidelijk verbeterd. Hierdoor kon het Euribor-tarief vanaf midden oktober weer stijgen tot boven de 1% (tegenover 0,80% eind juni 2010) zonder echter opnieuw een normaal niveau te bereiken. Dat was het gevolg van spanningen op het einde van de verslagperiode door hernieuwde onrust rond Griekenland. Eind juni 2011 stond de Euribor op 1,55%. Wisselmarkten Vanaf het begin van de periode onder verslag zagen wij een stijgende trend in de wisselkoers EUR/USD die in de loop van juni onder de 1,19 was gedaald, meteen zijn laagste niveau sinds maart Door deze trend steeg de wisselkoers in oktober tot boven de 1,40. Dat is een stijging van 19% in vergelijking met zijn dieptepunt in juni. Vanaf mei bewoog de wisselkoers binnen een erg brede bandbreedte (1,40 1,50) om het jaar te eindigen op 1,4520 wat neerkwam op een stijging met 18,2 % over een periode van twaalf maanden. Evolutie van de rente op 10 jaar sinds de lancering van het compartiment (juli 2007) EM Benchmark US Bund Japanese Bund Source: Thomson Datastream Evolutie van de euro t.o.v. de dollar sinds de lancering van het compartiment (juli 2007) Source: Thomson Datastream De wisselkoers USD/JPY daalde snel naar dieptepunten over 15 jaar, tot onder de symbolische drempel van 85 die in de loop van augustus voor het eerst werd overschreden. Door de natuurrampen in Japan kende de wisselmarkt enkele bewogen weken. De wisselkoers is op 17 maart bruusk gedaald tot 76,25 in Azië. Dat was een nieuw diepterecord. De wisselkoers eindigde het jaar op 80,65 wat neerkomt op een daling van 8,9 %. De Zwitserse frank heeft in de loop van juni andermaal recordhoogten tegenover de dollar (USD/ CHF onder de 0,8350) en de euro (EUR/CHF onder de 1,19) bereikt. De reële wisselkoers van de Zwitserse frank is over een periode van 12 maanden met 11,4 % gestegen. 4

5 Obligatiemarkten De Amerikaanse langetermijnrente toonde aanvankelijk een aanzienlijke daling. De rente op de tienjarige T-note bedroeg vanaf augustus circa 2,5% (tegenover circa 2,95% eind juni 2010). Door de ontwikkelingen in de Griekse staatsschuldcrisis werden Amerikaanse obligaties erg gegeerde vluchtwaarden. De dalende trend zette door tot oktober, maar aan een trager tempo. Vervolgens verslechterden de obligatiemarkten, eerst door winstnemingen en vervolgens door de verbetering van de fundamentele economische factoren. De stijging was erg uitgesproken tot eind 2010 (bijna 100 bp op de tienjarige obligatierente in minder dan drie maanden tijd). De rente op de T-note bewoog van januari tot april binnen een brede bandbreedte (3,80 % - 3,20 %). Op het einde van de periode stond het tarief op 3,16 %, d.w.z. een stijging met 23 bp in twaalf maanden tijd. De Europese richtrente (Duitse Bund op 10 jaar) toonde een uitgesproken dalende trend in de periode onder verslag. Vanaf midden oktober verslechterden de Europese obligatiemarkten, net zoals de Amerikaanse markten. Hierdoor steeg de rente op de tienjarige Duitse Bund in de loop van april tot 3,50 %, zijn hoogste niveau sinds de zomer van Vervolgens is de rente op de tienjarige Bund in het kielzog van de Amerikaanse langetermijnrente gedaald tot onder de 3 % eind mei. Op het einde van de periode stond het tarief op 3,03 %, d.w.z. een stijging met 45 bp in twaalf maanden tijd. Begin 2011 steeg het korte segment van de rentecurve door hardere taal van de ECB over het inflatierisico: de Duitse rente op looptijden van 2 jaar steeg in januari met 50 bp en verwachtingen van een verhoging van de beleidsrente traden opnieuw op het voorplan. De kortetermijnrente eindigde de periode onder verslag op 1,60 %, d.w.z. een stijging met 100 bp in vergelijking met eind juni BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 5

6 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Als de financiële markten stijgen, tracht het compartiment het rendement van een klassiek strategiecompartiment te evenaren. Als de financiële markten echter dalen, tracht het compartiment het negatieve rendement te beperken tot een vooraf vastgelegd niveau, in overeenstemming met het gekozen risicoprofiel. Als er een daling van de financiële markten wordt verwacht, tracht het compartiment die beweging op te vangen door de spreiding van een deel van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten en obligaties die zijn uitgedrukt in euro (EUR) waarvan de gemiddelde looptijd minder dan 12 maanden en de resterende looptijd nooit meer dan 3 jaar bedraagt en in bijkomende orde in liquiditeiten. Die allocatie zou ertoe kunnen leiden dat het rendement van een klassiek strategiecompartiment in mindere mate wordt geëvenaard als de financiële markten heropleven na een daling. Voor BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 willen de beheerders het negatieve rendement beperken tot maximum 2,5% van de waarde die op 1 juli van elk jaar wordt vastgelegd (d.w.z. de netto-inventariswaarde die berekend wordt op de eerste werkdag van de maand juli). De referentiewaarde en de referentiedrempel worden elk jaar opnieuw berekend. Deze doelstelling geldt enkel voor de vergelijking van de laatste netto-inventariswaarde van de maand juni met de referentiewaarde. Er kan geen enkele waarborg worden geboden dat deze doelstelling daadwerkelijk wordt bereikt. Waarde in euro van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 (classic-kapitalisatieaandeel) Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode op 03/07/2007 in Euro juli 2007 tot juni ,00 2,50% 97,50 Bron: BNP Paribas Investment Partners 6

7 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (juli 2007)* (classic-kapitalisatieaandeel) Evolutie van het compartiment Evolutie van de risicoloze activa (cash) Op het moment van de herschikking van de portefeuille in juli 2010 was 0,00% van het vermogen in cash belegd. Sindsdien zijn de posities in risicovolle activa geleidelijk afgebouwd en werd het cashgedeelte verhoogd tot 15,32% op het einde van het 2e kwartaal van Cashpositie BNP Paribas L1 Safe Conservative W Kapitalisatie NIW 30/06/11 102,52 Rendement van het compartiment op 30 juni 2011* (actuariële) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1/07/07 1/11/07 1/03/08 1/07/08 1/11/08 1/03/09 1/07/09 1/11/09 1/03/10 1/07/10 1/11/10 1/03/11 1/07/11 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering 1,73% 1,30% NA 0,62% Bron: BNPP IP Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste januari - 31ste december) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -4, , Overzicht van de rendementen juli 2010 tot juni 2011 (in euro) 1, Obligaties Staatsobligaties -3,89% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) 2,67% High Yield (2) 12,37% Euro inflatie gelinkte obligaties 2,50% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,10% Extern -5,89% Wereldlijke converteerbare obligaties 13,88% Bron: BNP Paribas Investment Partners * Rendement van het classic-kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Evolutie van de risicodragende activa (strategische portefeuille) Tussen juli 2010 en juni 2011 weerspiegelde de spreiding van de risicodragende activa de strategie van het assetallocatieteam. Het team is gedurende de hele verslagperiode zeer actief geweest in het beheer van het obligatiegedeelte. In de loop van het derde kwartaal van 2010 namen de beheerders een long duration -positie waarop vervolgens winst werd genomen na de forse daling van de obligatierente. De stijgende trend in september heeft de beheerders aangezet om opnieuw een long duration -positie in te nemen. Tijdens de verslagperiode werd de overwogen positie in schuldpapier van de opkomende landen in lokale valuta s behouden en werd winst genomen op de dominante positie in dollar. Op het einde van september werd een nieuwe overwogen positie in investment-grade bedrijfsobligaties geopend. Eind 2010 waren de beheerders overwogen in staatsobligaties. Ze zijn tevens overgestapt naar een overwogen durationpositie. Ze keerden naar een neutrale positie terug voor schuldpapier uit de opkomende landen. Voorts openden zij een longpositie voor valuta s van de perifere landen versus een shortpositie voor valuta s van de kernlanden. De beheerders zijn neutraal voor grondstoffen. Tot slot openden zij een longpositie in Aziatisch vastgoed. In maart 2011 werd de positie in schuldpapier uit de opkomende landen overwogen en die in investment-grade bedrijfsobligaties gesloten. De beheerders bleven overwogen voor hoogrentende obligaties en breidden deze positie in februari uit. Op het einde van het kwartaal werd overgestapt naar een overweging in grondstoffen. De overwogen positie in Aziatisch vastgoed werd gesloten en een overwogen positie in Europees vastgoed werd geopend. In de loop van het tweede kwartaal van 2011 bleef de positie neutraal voor schuldpapier uit de opkomende landen uitgedrukt in USD, maar overwogen voor opkomend papier in lokale valuta. De positie in investment-grade bedrijfsobligaties blijft neutraal, maar die in hoogrentende obligaties is overwogen. Een onderwogen positie in inflatiegelinkte obligaties droeg positief bij aan het rendement op het einde van het tweede kwartaal en werd vervolgens gesloten. (1) Investment -grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB worden gezien als investment grade. (2) Hoogrentende obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB worden gezien als "hoogrentend". BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 7

8 8

9 4. Nieuwe drempel en strategie na rebalancing * BNP Paribas L1 Safe Conservative W7** Waarde van het compartiment Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode van* op 03/07/2007 in Euro juli 2007 tot juni ,00 2,50% 97,50 op 01/07/2008 in Euro juli 2008 tot juni ,62 2,50% 96,15 op 02/07/2009 in Euro juli 2009 tot juni ,57 2,50% 94,16 op 01/07/2010 in Euro juli 2010 tot juni ,78 2,50% 98,26 Bron: BNPP IP Nieuwe drempel Begin juli 2011 werd een nieuwe drempel berekend voor het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 op basis van de waarde van het compartiment per 1 juli 2011 (berekend op basis van de koersen op ) die 102,52 bedroeg. De referentiedrempel voor de eerstvolgende periode bedraagt dus 99,96 (juli 2011 juni 2012). BNP Paribas L1 Safe Conservative W7** Waarde van het compartiment Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode van* op 01/07/2011 in Euro juli 2011 tot juni ,52 2,50% 99,96 Bron: BNPP IP BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Benchmark Compartiment op 01/07/11 Obligaties 86,00% 72,24% Staatsobligaties wereldwijd 17,00% 10,85% Bedrijfsobligaties Euro 20,00% 16,96% Inflatiegelinkte obligaties Euro 17,00% 13,37% Bedrijfsobligaties Amerika 9,00% 7,90% Hoogrentende bedrijfsobligaties Europa 4,00% 5,84% Hoogrentende bedrijfsobligaties Amerika 1,00% 0,80% Externe obligaties opkomende landen 2,40% 2,12% Lokale obligaties opkomende landen 3,60% 4,36% Wereldlijke converteerbare obligaties 12,00% 10,07% Alternatieve investeringen 14,00% 27,76% Absolute Return 14,00% 12,46% Liquiditeiten 0,00% 15,30% Totaal 100,00% 100,00% Bron: BNPP IP Opmerking: Het compartiment is niet gehouden zijn benchmark (modelportefeuille) te volgen. Gebaseerd op hun vooruitzichten voor de verschillende activaklassen en de financiële markten, kunnen de beheerders afwijken van de modelportefeuille en activaklassen over- of onderwegen. * Geen enkele garantie kan worden geboden dat de doelstelling daadwerkelijk zal worden behaald. ** Classic-kapitalisatieaandeel. Nieuwe strategie De markten hebben hinder ondervonden van de politieke onlusten Meerdere punten van zorg hadden de markten tijdens de twee laatste maanden in de greep: de eventuele vervroegde ommekeer in de wereldwijde groeicyclus (vooral in de VS en China), de gevolgen van de trends in het monetaire beleid en de aanhoudende problemen in de perifere landen van de eurozone. Hoewel de Amerikaanse indicatoren niet bemoedigend waren (vooral in de landbouwsector) waardoor de vrees voor een recessie met dubbele dip weer opflakkerde, trekken de beleggingen weer aan en was er een lichte verbetering waarneembaar in de laatste cijfers van de inkoopmanagersindices. De recente groei vertraagde eveneens door een aantal uitzonderlijke factoren zoals de verstoorde leveringen door de aardbeving in Japan, het uitermate slechte weer in de VS en de stijging van de olieprijs begin dit jaar die de aankoop van duurzame consumentengoederen aan banden legde. Omdat dit tijdelijke factoren zijn, kan de groei in de tweede jaarhelft weer opleven. In de opkomende landen is de situatie van China bemoedigend. Er lijkt veeleer sprake van een normalisering van het groeiritme dan van een harde landing. De monetaire voorwaarden blijven gunstig met een negatieve reële rente in veel landen. De voorwaarden zullen inderdaad verstrakken, maar het monetaire beleid zal slechts zeer geleidelijk minder soepel worden. Op de korte termijn wordt een voorzichtig standpunt tegenover risicovolle beleggingsklassen gehandhaafd gelet op de tijdelijke inzinking in de wereldeconomie en de onzekerheid rond de perifere landen van de eurozone. Op het einde van juni zijn de posities in hoogrentende bedrijfsobligaties en in schuldpapier uit de opkomende landen in lokale valuta s overwogen. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 9

10 5. Vooruitzichten tweede jaarhelft 2011 Griekenland heeft zich finaal dan toch achter de door Europa opgedrongen besparingen en privatiseringen geschaard. Daarmee ligt de weg naar verdere Europese hulp open. Een nieuw steunprogramma staat in de steigers. De financiële sector zal hier bij betrokken worden. Steeds meer wint de overtuiging veld dat de definitieve oplossing van het Griekse vraagstuk ook een herstructurering van zijn staatsschuld zal omvatten. Zaak is de impact op de rest van Europa en de financiële sector zo beperkt mogelijk te houden. Daarom zal een drastische herstructurering - voor zover nodig pas doorgevoerd worden wanneer al wie er schade van dreigt te ondervinden, voldoende sterk is om de schok te absorberen. Sowieso zal de weg naar herstel van Griekenland niet over rozen lopen. We dienen dus rekening te houden met sporadisch terugkerende golven van volatiliteit in de markten. Naast de aanslepende schuldencrisis vormen de verzwakkende economische statistieken een tweede bron van onzekerheid. Zij duiden op een groeivertraging. Voor zover die voortspruit uit haperingen in de productieketen, veroorzaakt door de natuurramp in Japan, kan men gewag maken van een tijdelijk verschijnsel. Ook tijdelijk is wellicht de negatieve impact van de fors gestegen olieprijs, die gelinkt is aan de onrust in het Midden-Oosten en de burgeroorlog in Libië. Meer structurele problemen zijn de aanslepende zwakte van de vastgoedmarkten en de nog steeds veel te hoge werkloosheid aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Het verteren van de hoge schuldenberg kost het westen groei. Besparingen en extra lasten zullen nog verschillende jaren op de economie wegen. In de groeilanden hebben ze daar geen problemen mee. Het belangrijkste obstakel blijft daar de inflatie, gevoed door stijgende lonen en fors gezwollen prijzen van voeding, en grondstoffen. De maatregelen om deze inflatie te beteugelen hebben weliswaar een negatieve impact op de groei, maar niet in die mate dat ze deze groei fnuiken. Integendeel. De meeste landen blijven zich razendsnel ontwikkelen. 10 Insight is een artikel met aandacht voor speciaal geselecteerde thema s die interessant kunnen zijn voor beleggers. Er wordt op actuele beleggingsthema s gefocust die inhaken op de huidige en toekomstige wensen van beleggers en die een geschikte oplossing kunnen aanreiken.

11 Voor de belegger is het nog steeds zoeken naar rendement. De bescheiden groei in het westen houdt ook de intrestvoeten laag, al laat de terugkeer van het fenomeen inflatie toch iets hogere niveaus vermoeden in de nabije toekomst. Niettemin, zeker in de zogenaamd veilige landen bieden staatsobligaties weinig perspectieven. Bedrijfsobligaties zijn nog steeds interessanter, waarbij onze voorkeur voor hoogrentend papier intact blijft. De magere vooruitzichten van de westerse economieën staan in schril contrast tot de goede gezondheid van onze ondernemingen. Zij hebben in de loop van de voorbije crisis hun schulden afgebouwd en diep in hun kosten gesneden. Hierdoor behielden ze hun rendabiliteit. Samen met de stijgende verkoopcijfers, een gevolg van het economisch herstel, resulteert dit in kwartaalcijfers die ons keer op keer in positieve zin verbazen. Naar waarderingen toe staan aandelen nog steeds niet duur. Maar waarderingen alleen volstaan niet om de koersen hoger te tillen. Aandelen zijn risicodragend papier en om mensen te motiveren in aandelen te stappen, moet men een klimaat creëren dat uitnodigt om risico te nemen. De huidige economische context beantwoordt hier niet direct aan, toch niet in het westen, waar de schuldencrisis sporadisch voor periodes van grote onrust zorgt. Tussendoor kunnen we ons evenwel aan mooie opklaringen verwachten. Die maken het de moeite voldoende op de aandelenmarkten aanwezig te blijven. In het westen spelen we daarbij eerder defensieve thema s. Wat de groeilanden betreft is het vooral zaak in te spelen op de grote structurele veranderingen in de wereldeconomie. Het pessimisme van de westerse belegger vloeit deels voort uit de sterkte van de euro die alle beleggingen in andere munten een stuk magerder doet ogen. Vooral ten aanzien van de dollar staat de euro te sterk. Zeker, de rente in euro is hoger dan die in dollar en wellicht zal dit renteverschil, gelet op de uiteenlopende koers van Europese centrale bank en Federal Reserve, de komende maanden nog wat groter worden. Maar de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie, de zware afwijking van historische gemiddelden en het feit dat ook verschillende Europese economieën het bepaald moeilijk krijgen met een te dure euro, laten vermoeden dat een opwaardering van de dollar te verwachten is. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 11

12 Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1AB8C) Warandeberg 3, B-1000 Brussel S81121_des14717

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Conservative Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 4 2 Toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund High Growth. Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 31 maart 2013 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Economisch scenario 3 2 Hierna vindt u de toelichtingen bij de belangrijkste verrichtingen in de loop van het eerste

Nadere informatie

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant!

Beleggingen. Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost. Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 2014 interessant! uw Beleggingen oktober maart 04 03 STRATEGIE Positieve verwachtingen geleidelijk ingelost ACTUA Hoogrentende bedrijfsobligaties: ook in 04 interessant! FOCUS Gezondheidssector in vorm! edito Een nieuwe

Nadere informatie

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export

Economie SAMENVATTING +31 20 527 5126. jaarbasis). Assetallocatie: In de afgelopen 5.0 2.5 0.0-2.5-5.0-7.5-10.0. Overheid. Investeringen Netto-export Voor professionele beleggers Maandelijkse assetallocatie Juli 214 SAMENVATTING BELEGGINGSKLIMAAT Nieuw beleid ECB vooralsnog beperkt effect Groei VS en eurozone teleurstellend Assetallocatie: winst op

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V.

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 7 - Profiel... - 7 - Portfolio

Nadere informatie

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH

METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH JAARVERSLAG 31.12.11 METROPOLITAN-RENTASTRO GROWTH PENSIOENSPAARFONDS Gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS

Beleggingen. Investeren in vastgoed? 10 voorspellingen voor 2015. De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen STRATEGIE FOCUS FOCUS Uw Beleggingen januari oktober 2015 2013 STRATEGIE 10 voorspellingen voor 2015 FOCUS De impact van de regeringsmaatregelen op uw beleggingen FOCUS Investeren in vastgoed? EDITO Is vastgoed nog interessant

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA

Beleggingen. De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel. Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? STRATEGIE ACTUA Uw Beleggingen oktober april 2014 2013 STRATEGIE De aandelenmarkten houden het hoofd (te?) koel ACTUA Wordt 2014 een beter jaar voor de energiesector? FOCUS Small Caps: kleinere bedrijven, groot potentieel!

Nadere informatie

U Ontdek onze tips en

U Ontdek onze tips en Herfst 2012 Het financiële magazine van Deutsche Bank Zijn spaarkampioenen ware kampioenen? U Inflatie, lage rentes en volatiele markten: sparen of beleggen? U Ontdek onze tips en oplossingen om uw beleggingen

Nadere informatie

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN

BELOFTEVOLLE BELEGGINGSTHEMA S FAVORIETE AANDELEN NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 3 NR 11 DECEMBER 2012 REDACTIE BEËINDIGD OP 14 DECEMBER 2012 FINANCIËLE MARKTEN TRIOMFEERDEN IN 2012 Aan de zijlijn blijven staan was geen

Nadere informatie

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015

PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 PERSPECTIVES Halfjaarlijkse vooruitzichten 2015 2 EDITORIAAL Welkom bij de 4e editie van Perspectives, waarin Candriam u nuttige analyses van markt- en beleggingstrends verschaft en u stof tot nadenken

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Visie financiële markten

Visie financiële markten Visie financiële markten Juni 2015 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Erik Schmahl Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

PERSPECTIVES December 2014

PERSPECTIVES December 2014 PERSPECTIVES December 214 2 EDITORIAAL Welkom bij de derde editie van Perspectives, onze analyse van de markt- en investeringstrends, die tot doel heeft uw investeringskennis verder te verdiepen en originele

Nadere informatie

Visie Financiële Markten

Visie Financiële Markten Visie Financiële Markten December 2014 Auteurs: Taoufik Boussebaa Han Dieperink Rabobank Particulieren & Private Banking BeleggingsCompetence Beleggingsstrategie 1 Economische omgeving en vooruitzichten

Nadere informatie

RENDEMENT EN RISICO IN 2015

RENDEMENT EN RISICO IN 2015 RENDEMENT EN RISICO IN 2015 UPDATE JULI 2015 Dit document is geen investeringsaanbod, noch een verzoek of uitnodiging tot het kopen van of intekenen op een belegging in om het even welke jurisdictie. De

Nadere informatie

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015.

NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN. jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015. NIEUWS, TRENDS & ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN INVEST NEWS jaargang 6 nr 1 januari 2015 REdACTIE beëindigd Op 12 januari 2015 ObLIGATIEMARKTEn NORMALISERING IN 2015? VAn defensieve naar CYCLISCHE

Nadere informatie

Beleggingsoplossingen voor uw klanten

Beleggingsoplossingen voor uw klanten Magazine voor professionele beleggers - JNURI 2011 Strategy & Focus Beleggingsoplossingen voor uw klanten Strategy & Focus I januari 2011 I 2 STRTEGY & FOCUS JNURI 2011 Manager Strategy & Focus Philippe

Nadere informatie

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1

Wealth Management Investment Insights april 2013. Investment Insights april 2013 Pagina 1 Wealth Management Investment Insights april 2013 Investment Insights april 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Regionaal perspectief 4 Macro-economische vooruitzichten 5 Overzicht van prognoses en

Nadere informatie

De jacht op de onnodige kosten is geopend

De jacht op de onnodige kosten is geopend Lente 2011 Het financiële magazine van Deutsche Bank De jacht op de onnodige kosten is geopend U Nieuwe uitdagingen van de wereldeconomie: laat uw portefeuille ervan profiteren. U Ruime keuze, kwalitatief

Nadere informatie

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen

Money expert. en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen Money expert en als u uw spaargeld terug in handen nam? n Beleggen: profiteer van het opwaartse potentieel van de hernieuwbare energiebronnen n tendensen: de opmars van het goud n de Banken Belasten: BescherM

Nadere informatie

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon

euro Te duur! DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë Verruim uw obligatiehorizon NIEUWS, TRENDS EN ANALYSES VAN DE FINANCIËLE MARKTEN JAARGANG 2 NR 5 MEI 2011 REDACTIE BEËINDIGD OP 18 MEI 2011 DE AAA-RATING VAN VS IN GEVAAR? Schuld VS flirt met 100% van het BBP SCANDINAVIë EN AUSTRALIë

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

ING Maandbericht Beleggen April 2014

ING Maandbericht Beleggen April 2014 ING Investment Office Publicatiedatum: 23 april 2014 ING Maandbericht Beleggen April 2014 Maart April + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010

770656(dec2011)a. Jaarbericht 2010 770656(dec2011)a Wat vindt u waar? Continu Clickfonds 3 Europa Fonds 4 Geldmarkt Fonds 5 Gespreide Beleggingsfonds 6 Holland Fonds 8 Internationale Aandelenfonds 10 IT Fonds 11 Mix Fonds 12 Nederlandse

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2014 Rentevisie Update augustus 2014 Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Tegenvallende groei in de VS in het eerste kwartaal,

Nadere informatie

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006

news invest ECONOMIE & BEURS BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER VS zet het nieuwe jaar vrij goed in Opperbeste start voor EMU in 2006 ECONOMIE & BEURS invest FINANCIËLE ACTUALITEIT news Eindredactie : 16 januari 2006 VOOR DE BELEGGER Nr. 136 BEURSINDICATOREN RENTE-INDICATOREN IN DIT NUMMER eind 2005 13 jan. 2006 Dow Jones Ind. 10.717,0

Nadere informatie