Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht"

Transcriptie

1 Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

2 2

3 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W Evolutie van het compartiment 7 4. Nieuwe drempel en strategie na rebalancing * 9 5. Vooruitzichten tweede jaarhelft Conform de op 1 januari 2006 van kracht geworden belastingregeling: zijn dividenden van uitkeringsaandelen onderworpen aan 15% roerende voorheffing (vrijstelling mogelijk voor niet-inwoners, mits het vereiste fiscale attest). Bovendien kan het compartiment (als dakfonds) niet garanderen dat het 100% van de ontvangen interesten kan uitkeren zoals bepaald in de wetgeving. Het gevolg hiervan is dat uitkeringsaandelen worden aanzien als kapitalisatie-aandelen. De houder van uitkeringsaandelen is bij verkoop of wanneer de sicav wordt geliquideerd onderworpen aan 15% roerende voorheffing op de meerwaarde, maar enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de voorgaande uitgekeerde coupon. Is de meerwaarde van kapitalisatieaandelen van fondsen die voor meer dan 40% zijn belegd in vorderingen gedeeltelijk onderworpen aan een roerende voorheffing van 15%. Die voorheffing geldt immers enkel voor de component interesten van de meerwaarde gegenereerd sedert de inschrijvingsdatum (of sedert 1 juli 2005 indien de inschrijving vóór die datum plaatsvond). Vanaf 1 januari 2008 zal de volledige meerwaarde (min de minwaarden) volledig belast worden. Opmerking voor niet-inwoners van een andere Lidstaat van de Europese Unie: deze compartimenten vallen binnen het toepassingsgebied van de Europese Spaarrichtlijn, die per 1 juli 2005 in voege is getreden. Beste lezer, Op de valreep tussen het 2e en 3e kwartaal zijn veel economische cijfers ontegenzeggelijk teleurstellend en herleeft de discussie over een mogelijke dubbele dip. Meteen voor alle duidelijkheid, de analysten van BNP IP menen dat het risico op een nieuwe recessie gering is. De huidige groeivertraging zal waarschijnlijk tijdelijk zijn omdat ze in grote mate het gevolg is van uitzonderlijke factoren: de tragische gebeurtenissen in Japan die bv. geleid hebben tot een lagere autoproductie wat op zijn beurt een aanzienlijk effect had op de wereldeconomie en het bijzonder slechte weer in tal van landen wat voor een tijdelijke productieverstoring zorgde. De fundamentals voor investering zijn al met al goed te noemen in de VS en in Duitsland steunen de export, de bedrijfsinvesteringen, de uitgaven van de huishoudens en de huizenbouw de groei. Ook valt te verwachten dat de opkomende markten de eerstkomende tijd een behoorlijke, zij het ietwat tragere groei blijven optekenen. Aan de andere kant blijven er zorgen over de ontwikkelingen in een aantal perifere eurozone landen. Overheidsbezuinigingen kunnen op korte termijn wel de groei remmen, maar daar staat tegenover dat voor nu van de centrale banken geen actie valt te verwachten die tot een recessie zou kunnen leiden. De ECB zal zeer voorzichtig blijven opereren en de Fed heeft volgens ons geen haast om haar beleid te verscherpen. In de meeste groeilanden is de reële rente gunstig en moet van een slechts bescheiden stijging worden uitgegaan. Een overwaardering van de valuta s daar is een risico net als een kredietzeepbel. Maar per saldo zien de analysten van BNP IP een zeer kleine kans op een wereldwijde recessie. Redelijkerwijs zijn er nog voldoende onzekerheden om eerder tactisch te beleggen zoals de kans dat de olieprijs weer stijgt, de vraag of de economische zwakte zich gaat vertalen in teleurstellingen op bedrijfsniveau en de onopgeloste kwestie van het Amerikaanse schuldplafond. Redenen om een zomer met volatiliteit te verwachten. In deze kwartaalrapportage leest u wat er gewijzigd is in de portefeuillesamenstelling om op huidige en toekomstige ontwikkelingen in te spelen. U leest ook hoe het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 zich ontwikkeld heeft. Hebt u vragen over uw beleggingen, neem gerust contact met ons op. Met vriendelijke groet, Uw adviseur De waarde van uw beleggingen fluctueert. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De aandelen van dit compartiment van BNP Paribas L1, zijn één en ondeelbaar : het is onmogelijk om ze te ontdubbelen in hun samenstellende elementen en deze afzonderlijk te verhandelen. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 is een compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht BNP Paribas L1. Financiële dienst: Fortis Bank nv (BNP Paribas Fortis). Het prospectus, het verkorte prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis ter beschikking bij BNP Paribas Fortis. Classic-kapitalisatieaandelen. Instapkosten: 2,50% (korting van 20% bij inschrijving via pc of Phone Banking). Uitstapkosten: 0%. Taks op beursverrichtingen (TOB): bij instappen: geen. bij uitstappen: 0,5% (max. 750 EUR per verrichting). Beheerskosten: 1,75% per jaar. De bewaring van deze effecten op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening is gratis. Dit rapport wordt u enkel ter informatie bezorgd en alleen de afschriften van de effectenrekening kunnen dienst doen als bewijs van de bij BNP Paribas Fortis in bewaring gegeven waarden in portefeuille. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 3

4 1. Marktoverzicht Na een flinke stijging van de indices tot begin 2011, vooral dankzij de goede bedrijfsresultaten en een versoepelend Amerikaans monetair beleid gingen aandelen vervolgens meer op en neer. In eerste instantie werden ze afgeremd door tijdelijke factoren. Vervolgens schommelden ze vooral naargelang de economische berichtgeving (tegenvallende Amerikaanse conjunctuur en vrees voor een nieuwe recessie) en politiek en financieel nieuws (staatsschuldcrisis in Europa met specifieke problemen in Griekenland). Toch is de jaarbalans uitermate positief: de MSCI AC World Index steeg met 27,4 % en de MSCI Emerging index met 24,9 %. Monetair beleid Tijdens de laatste 12 maanden bleef de beleidsrente van de Amerikaans centrale bank binnen de bandbreedte die al sinds december 2008 van kracht is (0% - 0,25%). Een reeks nieuwe niet-conventionele maatregelen die vooral bedoeld waren om deflatieverwachtingen de kop in te drukken, zette zijn stempel op het monetaire beleid. De stabiliteit van de inflatieverwachtingen, de twijfel over de economie en een nog altijd hoge werkloosheid rechtvaardigen inderdaad een grote voorzichtigheid over het monetaire beleid om het dubbele mandaat van de Fed, namelijk de inflatie beheersen en een volledige tewerkstelling verzekeren, tot een goed einde te brengen. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft haar voornaamste richttarief in mei 2009 vastgesteld op 1%. Pas in april 2011 werd dit tarief verhoogd naar 1,25%. De werking van de interbancaire markt is geleidelijk verbeterd. Hierdoor kon het Euribor-tarief vanaf midden oktober weer stijgen tot boven de 1% (tegenover 0,80% eind juni 2010) zonder echter opnieuw een normaal niveau te bereiken. Dat was het gevolg van spanningen op het einde van de verslagperiode door hernieuwde onrust rond Griekenland. Eind juni 2011 stond de Euribor op 1,55%. Wisselmarkten Vanaf het begin van de periode onder verslag zagen wij een stijgende trend in de wisselkoers EUR/USD die in de loop van juni onder de 1,19 was gedaald, meteen zijn laagste niveau sinds maart Door deze trend steeg de wisselkoers in oktober tot boven de 1,40. Dat is een stijging van 19% in vergelijking met zijn dieptepunt in juni. Vanaf mei bewoog de wisselkoers binnen een erg brede bandbreedte (1,40 1,50) om het jaar te eindigen op 1,4520 wat neerkwam op een stijging met 18,2 % over een periode van twaalf maanden. Evolutie van de rente op 10 jaar sinds de lancering van het compartiment (juli 2007) EM Benchmark US Bund Japanese Bund Source: Thomson Datastream Evolutie van de euro t.o.v. de dollar sinds de lancering van het compartiment (juli 2007) Source: Thomson Datastream De wisselkoers USD/JPY daalde snel naar dieptepunten over 15 jaar, tot onder de symbolische drempel van 85 die in de loop van augustus voor het eerst werd overschreden. Door de natuurrampen in Japan kende de wisselmarkt enkele bewogen weken. De wisselkoers is op 17 maart bruusk gedaald tot 76,25 in Azië. Dat was een nieuw diepterecord. De wisselkoers eindigde het jaar op 80,65 wat neerkomt op een daling van 8,9 %. De Zwitserse frank heeft in de loop van juni andermaal recordhoogten tegenover de dollar (USD/ CHF onder de 0,8350) en de euro (EUR/CHF onder de 1,19) bereikt. De reële wisselkoers van de Zwitserse frank is over een periode van 12 maanden met 11,4 % gestegen. 4

5 Obligatiemarkten De Amerikaanse langetermijnrente toonde aanvankelijk een aanzienlijke daling. De rente op de tienjarige T-note bedroeg vanaf augustus circa 2,5% (tegenover circa 2,95% eind juni 2010). Door de ontwikkelingen in de Griekse staatsschuldcrisis werden Amerikaanse obligaties erg gegeerde vluchtwaarden. De dalende trend zette door tot oktober, maar aan een trager tempo. Vervolgens verslechterden de obligatiemarkten, eerst door winstnemingen en vervolgens door de verbetering van de fundamentele economische factoren. De stijging was erg uitgesproken tot eind 2010 (bijna 100 bp op de tienjarige obligatierente in minder dan drie maanden tijd). De rente op de T-note bewoog van januari tot april binnen een brede bandbreedte (3,80 % - 3,20 %). Op het einde van de periode stond het tarief op 3,16 %, d.w.z. een stijging met 23 bp in twaalf maanden tijd. De Europese richtrente (Duitse Bund op 10 jaar) toonde een uitgesproken dalende trend in de periode onder verslag. Vanaf midden oktober verslechterden de Europese obligatiemarkten, net zoals de Amerikaanse markten. Hierdoor steeg de rente op de tienjarige Duitse Bund in de loop van april tot 3,50 %, zijn hoogste niveau sinds de zomer van Vervolgens is de rente op de tienjarige Bund in het kielzog van de Amerikaanse langetermijnrente gedaald tot onder de 3 % eind mei. Op het einde van de periode stond het tarief op 3,03 %, d.w.z. een stijging met 45 bp in twaalf maanden tijd. Begin 2011 steeg het korte segment van de rentecurve door hardere taal van de ECB over het inflatierisico: de Duitse rente op looptijden van 2 jaar steeg in januari met 50 bp en verwachtingen van een verhoging van de beleidsrente traden opnieuw op het voorplan. De kortetermijnrente eindigde de periode onder verslag op 1,60 %, d.w.z. een stijging met 100 bp in vergelijking met eind juni BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 5

6 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Als de financiële markten stijgen, tracht het compartiment het rendement van een klassiek strategiecompartiment te evenaren. Als de financiële markten echter dalen, tracht het compartiment het negatieve rendement te beperken tot een vooraf vastgelegd niveau, in overeenstemming met het gekozen risicoprofiel. Als er een daling van de financiële markten wordt verwacht, tracht het compartiment die beweging op te vangen door de spreiding van een deel van zijn vermogen in geldmarktinstrumenten en obligaties die zijn uitgedrukt in euro (EUR) waarvan de gemiddelde looptijd minder dan 12 maanden en de resterende looptijd nooit meer dan 3 jaar bedraagt en in bijkomende orde in liquiditeiten. Die allocatie zou ertoe kunnen leiden dat het rendement van een klassiek strategiecompartiment in mindere mate wordt geëvenaard als de financiële markten heropleven na een daling. Voor BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 willen de beheerders het negatieve rendement beperken tot maximum 2,5% van de waarde die op 1 juli van elk jaar wordt vastgelegd (d.w.z. de netto-inventariswaarde die berekend wordt op de eerste werkdag van de maand juli). De referentiewaarde en de referentiedrempel worden elk jaar opnieuw berekend. Deze doelstelling geldt enkel voor de vergelijking van de laatste netto-inventariswaarde van de maand juni met de referentiewaarde. Er kan geen enkele waarborg worden geboden dat deze doelstelling daadwerkelijk wordt bereikt. Waarde in euro van het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 (classic-kapitalisatieaandeel) Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode op 03/07/2007 in Euro juli 2007 tot juni ,00 2,50% 97,50 Bron: BNP Paribas Investment Partners 6

7 Evolutie van de NIW van het compartiment sinds lancering (juli 2007)* (classic-kapitalisatieaandeel) Evolutie van het compartiment Evolutie van de risicoloze activa (cash) Op het moment van de herschikking van de portefeuille in juli 2010 was 0,00% van het vermogen in cash belegd. Sindsdien zijn de posities in risicovolle activa geleidelijk afgebouwd en werd het cashgedeelte verhoogd tot 15,32% op het einde van het 2e kwartaal van Cashpositie BNP Paribas L1 Safe Conservative W Kapitalisatie NIW 30/06/11 102,52 Rendement van het compartiment op 30 juni 2011* (actuariële) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1/07/07 1/11/07 1/03/08 1/07/08 1/11/08 1/03/09 1/07/09 1/11/09 1/03/10 1/07/10 1/11/10 1/03/11 1/07/11 1 jaar 3 jaar 5 jaar Sinds lancering 1,73% 1,30% NA 0,62% Bron: BNPP IP Jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren* (1ste januari - 31ste december) 5% 4% 3% 2% 1% 0% -1% -2% -3% -4% -5% -4, , Overzicht van de rendementen juli 2010 tot juni 2011 (in euro) 1, Obligaties Staatsobligaties -3,89% Euro bedrijfsobligaties Investment Grade (1) 2,67% High Yield (2) 12,37% Euro inflatie gelinkte obligaties 2,50% Obligaties groeimarkten Lokaal 1,10% Extern -5,89% Wereldlijke converteerbare obligaties 13,88% Bron: BNP Paribas Investment Partners * Rendement van het classic-kapitalisatieaandeel zonder rekening te houden met de provisies en kosten verbonden aan de uitgiften en terugkopen van de rechten van deelneming. Het betreft op historische gegevens gebaseerde rendementen die geen garantie kunnen bieden voor rendementen in de toekomst en die geen rekening houden met eventuele fusies van openbare instellingen voor collectieve belegging of compartimenten van beleggingsvennootschappen. Evolutie van de risicodragende activa (strategische portefeuille) Tussen juli 2010 en juni 2011 weerspiegelde de spreiding van de risicodragende activa de strategie van het assetallocatieteam. Het team is gedurende de hele verslagperiode zeer actief geweest in het beheer van het obligatiegedeelte. In de loop van het derde kwartaal van 2010 namen de beheerders een long duration -positie waarop vervolgens winst werd genomen na de forse daling van de obligatierente. De stijgende trend in september heeft de beheerders aangezet om opnieuw een long duration -positie in te nemen. Tijdens de verslagperiode werd de overwogen positie in schuldpapier van de opkomende landen in lokale valuta s behouden en werd winst genomen op de dominante positie in dollar. Op het einde van september werd een nieuwe overwogen positie in investment-grade bedrijfsobligaties geopend. Eind 2010 waren de beheerders overwogen in staatsobligaties. Ze zijn tevens overgestapt naar een overwogen durationpositie. Ze keerden naar een neutrale positie terug voor schuldpapier uit de opkomende landen. Voorts openden zij een longpositie voor valuta s van de perifere landen versus een shortpositie voor valuta s van de kernlanden. De beheerders zijn neutraal voor grondstoffen. Tot slot openden zij een longpositie in Aziatisch vastgoed. In maart 2011 werd de positie in schuldpapier uit de opkomende landen overwogen en die in investment-grade bedrijfsobligaties gesloten. De beheerders bleven overwogen voor hoogrentende obligaties en breidden deze positie in februari uit. Op het einde van het kwartaal werd overgestapt naar een overweging in grondstoffen. De overwogen positie in Aziatisch vastgoed werd gesloten en een overwogen positie in Europees vastgoed werd geopend. In de loop van het tweede kwartaal van 2011 bleef de positie neutraal voor schuldpapier uit de opkomende landen uitgedrukt in USD, maar overwogen voor opkomend papier in lokale valuta. De positie in investment-grade bedrijfsobligaties blijft neutraal, maar die in hoogrentende obligaties is overwogen. Een onderwogen positie in inflatiegelinkte obligaties droeg positief bij aan het rendement op het einde van het tweede kwartaal en werd vervolgens gesloten. (1) Investment -grade obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) van AAA tot BBB worden gezien als investment grade. (2) Hoogrentende obligaties: Obligaties met Ratings (bv. bij Standard & Poor s, een gerenommeerd ratingagentschap) lager dan BBB worden gezien als "hoogrentend". BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 7

8 8

9 4. Nieuwe drempel en strategie na rebalancing * BNP Paribas L1 Safe Conservative W7** Waarde van het compartiment Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode van* op 03/07/2007 in Euro juli 2007 tot juni ,00 2,50% 97,50 op 01/07/2008 in Euro juli 2008 tot juni ,62 2,50% 96,15 op 02/07/2009 in Euro juli 2009 tot juni ,57 2,50% 94,16 op 01/07/2010 in Euro juli 2010 tot juni ,78 2,50% 98,26 Bron: BNPP IP Nieuwe drempel Begin juli 2011 werd een nieuwe drempel berekend voor het compartiment BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 op basis van de waarde van het compartiment per 1 juli 2011 (berekend op basis van de koersen op ) die 102,52 bedroeg. De referentiedrempel voor de eerstvolgende periode bedraagt dus 99,96 (juli 2011 juni 2012). BNP Paribas L1 Safe Conservative W7** Waarde van het compartiment Beperking van het maximale verlies tot Referentiedrempel in euro voor de periode van* op 01/07/2011 in Euro juli 2011 tot juni ,52 2,50% 99,96 Bron: BNPP IP BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 Benchmark Compartiment op 01/07/11 Obligaties 86,00% 72,24% Staatsobligaties wereldwijd 17,00% 10,85% Bedrijfsobligaties Euro 20,00% 16,96% Inflatiegelinkte obligaties Euro 17,00% 13,37% Bedrijfsobligaties Amerika 9,00% 7,90% Hoogrentende bedrijfsobligaties Europa 4,00% 5,84% Hoogrentende bedrijfsobligaties Amerika 1,00% 0,80% Externe obligaties opkomende landen 2,40% 2,12% Lokale obligaties opkomende landen 3,60% 4,36% Wereldlijke converteerbare obligaties 12,00% 10,07% Alternatieve investeringen 14,00% 27,76% Absolute Return 14,00% 12,46% Liquiditeiten 0,00% 15,30% Totaal 100,00% 100,00% Bron: BNPP IP Opmerking: Het compartiment is niet gehouden zijn benchmark (modelportefeuille) te volgen. Gebaseerd op hun vooruitzichten voor de verschillende activaklassen en de financiële markten, kunnen de beheerders afwijken van de modelportefeuille en activaklassen over- of onderwegen. * Geen enkele garantie kan worden geboden dat de doelstelling daadwerkelijk zal worden behaald. ** Classic-kapitalisatieaandeel. Nieuwe strategie De markten hebben hinder ondervonden van de politieke onlusten Meerdere punten van zorg hadden de markten tijdens de twee laatste maanden in de greep: de eventuele vervroegde ommekeer in de wereldwijde groeicyclus (vooral in de VS en China), de gevolgen van de trends in het monetaire beleid en de aanhoudende problemen in de perifere landen van de eurozone. Hoewel de Amerikaanse indicatoren niet bemoedigend waren (vooral in de landbouwsector) waardoor de vrees voor een recessie met dubbele dip weer opflakkerde, trekken de beleggingen weer aan en was er een lichte verbetering waarneembaar in de laatste cijfers van de inkoopmanagersindices. De recente groei vertraagde eveneens door een aantal uitzonderlijke factoren zoals de verstoorde leveringen door de aardbeving in Japan, het uitermate slechte weer in de VS en de stijging van de olieprijs begin dit jaar die de aankoop van duurzame consumentengoederen aan banden legde. Omdat dit tijdelijke factoren zijn, kan de groei in de tweede jaarhelft weer opleven. In de opkomende landen is de situatie van China bemoedigend. Er lijkt veeleer sprake van een normalisering van het groeiritme dan van een harde landing. De monetaire voorwaarden blijven gunstig met een negatieve reële rente in veel landen. De voorwaarden zullen inderdaad verstrakken, maar het monetaire beleid zal slechts zeer geleidelijk minder soepel worden. Op de korte termijn wordt een voorzichtig standpunt tegenover risicovolle beleggingsklassen gehandhaafd gelet op de tijdelijke inzinking in de wereldeconomie en de onzekerheid rond de perifere landen van de eurozone. Op het einde van juni zijn de posities in hoogrentende bedrijfsobligaties en in schuldpapier uit de opkomende landen in lokale valuta s overwogen. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 9

10 5. Vooruitzichten tweede jaarhelft 2011 Griekenland heeft zich finaal dan toch achter de door Europa opgedrongen besparingen en privatiseringen geschaard. Daarmee ligt de weg naar verdere Europese hulp open. Een nieuw steunprogramma staat in de steigers. De financiële sector zal hier bij betrokken worden. Steeds meer wint de overtuiging veld dat de definitieve oplossing van het Griekse vraagstuk ook een herstructurering van zijn staatsschuld zal omvatten. Zaak is de impact op de rest van Europa en de financiële sector zo beperkt mogelijk te houden. Daarom zal een drastische herstructurering - voor zover nodig pas doorgevoerd worden wanneer al wie er schade van dreigt te ondervinden, voldoende sterk is om de schok te absorberen. Sowieso zal de weg naar herstel van Griekenland niet over rozen lopen. We dienen dus rekening te houden met sporadisch terugkerende golven van volatiliteit in de markten. Naast de aanslepende schuldencrisis vormen de verzwakkende economische statistieken een tweede bron van onzekerheid. Zij duiden op een groeivertraging. Voor zover die voortspruit uit haperingen in de productieketen, veroorzaakt door de natuurramp in Japan, kan men gewag maken van een tijdelijk verschijnsel. Ook tijdelijk is wellicht de negatieve impact van de fors gestegen olieprijs, die gelinkt is aan de onrust in het Midden-Oosten en de burgeroorlog in Libië. Meer structurele problemen zijn de aanslepende zwakte van de vastgoedmarkten en de nog steeds veel te hoge werkloosheid aan weerszijden van de Atlantische Oceaan. Het verteren van de hoge schuldenberg kost het westen groei. Besparingen en extra lasten zullen nog verschillende jaren op de economie wegen. In de groeilanden hebben ze daar geen problemen mee. Het belangrijkste obstakel blijft daar de inflatie, gevoed door stijgende lonen en fors gezwollen prijzen van voeding, en grondstoffen. De maatregelen om deze inflatie te beteugelen hebben weliswaar een negatieve impact op de groei, maar niet in die mate dat ze deze groei fnuiken. Integendeel. De meeste landen blijven zich razendsnel ontwikkelen. 10 Insight is een artikel met aandacht voor speciaal geselecteerde thema s die interessant kunnen zijn voor beleggers. Er wordt op actuele beleggingsthema s gefocust die inhaken op de huidige en toekomstige wensen van beleggers en die een geschikte oplossing kunnen aanreiken.

11 Voor de belegger is het nog steeds zoeken naar rendement. De bescheiden groei in het westen houdt ook de intrestvoeten laag, al laat de terugkeer van het fenomeen inflatie toch iets hogere niveaus vermoeden in de nabije toekomst. Niettemin, zeker in de zogenaamd veilige landen bieden staatsobligaties weinig perspectieven. Bedrijfsobligaties zijn nog steeds interessanter, waarbij onze voorkeur voor hoogrentend papier intact blijft. De magere vooruitzichten van de westerse economieën staan in schril contrast tot de goede gezondheid van onze ondernemingen. Zij hebben in de loop van de voorbije crisis hun schulden afgebouwd en diep in hun kosten gesneden. Hierdoor behielden ze hun rendabiliteit. Samen met de stijgende verkoopcijfers, een gevolg van het economisch herstel, resulteert dit in kwartaalcijfers die ons keer op keer in positieve zin verbazen. Naar waarderingen toe staan aandelen nog steeds niet duur. Maar waarderingen alleen volstaan niet om de koersen hoger te tillen. Aandelen zijn risicodragend papier en om mensen te motiveren in aandelen te stappen, moet men een klimaat creëren dat uitnodigt om risico te nemen. De huidige economische context beantwoordt hier niet direct aan, toch niet in het westen, waar de schuldencrisis sporadisch voor periodes van grote onrust zorgt. Tussendoor kunnen we ons evenwel aan mooie opklaringen verwachten. Die maken het de moeite voldoende op de aandelenmarkten aanwezig te blijven. In het westen spelen we daarbij eerder defensieve thema s. Wat de groeilanden betreft is het vooral zaak in te spelen op de grote structurele veranderingen in de wereldeconomie. Het pessimisme van de westerse belegger vloeit deels voort uit de sterkte van de euro die alle beleggingen in andere munten een stuk magerder doet ogen. Vooral ten aanzien van de dollar staat de euro te sterk. Zeker, de rente in euro is hoger dan die in dollar en wellicht zal dit renteverschil, gelet op de uiteenlopende koers van Europese centrale bank en Federal Reserve, de komende maanden nog wat groter worden. Maar de relatieve sterkte van de Amerikaanse economie, de zware afwijking van historische gemiddelden en het feit dat ook verschillende Europese economieën het bepaald moeilijk krijgen met een te dure euro, laten vermoeden dat een opwaardering van de dollar te verwachten is. BNP Paribas L1 Safe Conservative W7 11

12 Fortis Bank nv Warandeberg 3, B-1000 Brussel RPR Brussel - BTW BE FSMA A Verantwoordelijke uitgever Fr. Peene Fortis Bank (1AB8C) Warandeberg 3, B-1000 Brussel S81121_des14717

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas L1 Safe Stability W7. Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht Evolutie van uw belegging BNP Paribas L1 Safe Stability W7 Kerncijfers 30 juni 2011 Jaaroverzicht 2 Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept & Doelstelling van het compartiment BNP Paribas L1 Safe

Nadere informatie

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur :

Oktober 2015. Macro & Markten. 1. Rente en conjunctuur : Oktober 2015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : VS Zoals al aangegeven in ons vorig bulletin heeft de Amerikaanse centrale bank FED de beleidsrente niet verhoogd. Maar goed ook, want naderhand werden

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Quam Bonds Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Stability 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Nieuwegein, 28 september 2006 Agenda < Huidig Mandaat bij ING IM < Performance, Beleid en Vooruitzichten < Financieel Toetsingskader

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 3e kwartaal 2012 De obligatiemarkten werden in het derde kwartaal vooral beïnvloed door de ingrepen van de Europese Centrale Bank (ECB). Aan het begin van het kwartaal bleven aanvankelijk

Nadere informatie

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG.

de ICBE/het Fonds: de BEVEK naar Luxemburgs recht, genaamd BNP PARIBAS L1. Dit Fonds wordt beheerd door BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG. Aanvullende informatie bij de Essentiële Beleggersinformatie in het kader van de distributie in België van aandelen van instellingen voor collectieve belegging in effecten vallend onder het recht van een

Nadere informatie

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven

De gegevens van Hewitt Associates zijn: Hewitt Associates Outsourcing B.V. Beukenlaan 143 Postbus 80040 5600 JP Eindhoven Philips Pensioenfonds heeft de uitvoering van het Philips flex pensioen uitbesteed aan Hewitt Associates Outsourcing B.V. U kunt bij Hewitt Associates terecht met al uw pensioenvragen. De gegevens van

Nadere informatie

Visie ING Investment Office Oktober 2017

Visie ING Investment Office Oktober 2017 Visie ING Investment Office Oktober 2017 Bob Homan 21 september 2017 Kernfactoren die financiële markten bepalen 3 pijlers + sentiment Economie Sentiment Waardering Liquiditeit Hoe staat de economie ervoor?

Nadere informatie

Oerend hard. 16 juni 2015

Oerend hard. 16 juni 2015 16 juni 2015 Oerend hard De laatste weken is de obligatierente in Europa en de VS hard op weg naar normaal. De lage rentegevoeligheid van de portefeuilles heeft de verliezen van obligaties beperkt gehouden

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2012 Op de financiële markten keerde de rust enigszins terug in het vierde kwartaal. In de VS hield de zogenoemde fiscal cliff de beleggers nog wel geruime tijd in haar

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Candriam in één fonds Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) November 2014 Alle expertise van Candriam in één fonds Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius

Nadere informatie

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington

Beleggingsthema s 2016. What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Beleggingsthema s 2016 What a difference a day makes (1975), Dinah Washington Inleiding De dagen die in 2015 het verschil maakten, zijn de dagen waarop centrale bankiers uitspraken deden, what a difference

Nadere informatie

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak?

QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? QE in de eurozone: bezit van de zaak, einde van het vermaak? Komt er QE in de eurozone? Sinds enige maanden wordt er op de financiële markten gezinspeeld op het opkopen van staatsobligaties door de Europese

Nadere informatie

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer

Op zoek naar rendement? Zoek niet langer Op zoek naar rendement? Zoek niet langer High-yield en opkomende markten Juni 2014 Uitsluitend voor professionele beleggers De rente op staatsobligaties blijft nog lang laag. In het nauw gedreven door

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 25/60. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 25/60 Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 5 2. Concept en doelstelling 6 3. Evolutie van het compartiment 7 4. Samenstelling

Nadere informatie

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN

DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DOUBLEDIVIDEND OUTLOOK 2015 KWALITEIT ONAFHANKELIJK BETROKKEN DECEMBER 2014 1. Economie VS blijg anker Het IMF verwacht een wereldwijde economische groei van 3,8% in 2015 Met een verwachte economische

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 3. Tweede kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 3 Tweede kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten Volgens recente signalen vertoont de mondiale economie tekenen van verzwakking. Tegelijkertijd nemen de risico

Nadere informatie

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen

In de eurozone concentreerde de activiteit zich op de korte looptijden in de kernlanden en op de lange looptijden in de perifere landen De forse verlaging van de rente in de laatste versoepelingscyclus van de monetaire autoriteiten deed de overheidsrente in heel wat belangrijke landen, waaronder Duitsland, Frankrijk, Zweden, Denemarken

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 30 september Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Geert Van Herck Chief Strategist KEYPRIVATE September was duidelijk een goede maand voor risicodragende activa : de correctie op de aandelenmarkten van eind april tot midden

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 1. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 1 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting

AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2. Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2 Lancering : 14 september tot en met 30 oktober 2015* *Behoudens vervroegde afsluiting 1 21/08/2015 Waarom AG Protect + Risk Control Europe 90 / 2? Volgende reeks

Nadere informatie

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee 31 mei Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Op het economisch front blijft alles gunstig evolueren : in nagenoeg alle economische regio s blijft de groei op een aanvaardbaar niveau en niets wijst op een nakende recessie.

Nadere informatie

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High)

Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Flash Belfius Fullinvest (Low, Medium, High) Juli 2014 Belfius Fullinvest Investeer in een zeer gespreide portefeuille via één belegging dankzij de bevek naar Belgisch recht Belfius Fullinvest. U hebt

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2015

Maandbericht Beleggen Maart 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 maart 2015 Maandbericht Beleggen Maart 2015 februari maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Ongewijzigde

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Anna Timmermans 27 september 2007 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten 2 Huidig

Nadere informatie

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs.

Grafiek 1: Evolutie van de voornaamste aandelenindices in de VS, Eurozone, China en de groeilanden in vergelijking met de evolutie van de goudprijs. BEHEERSVERSLAG 31/3/2015 Macro & Markten, strategie Na de forse klim van de aandelenmarkten in 2014 zetten vooral de Zuidoost Aziatische en Europese aandelenmarkten deze trend in 2015 verder. Meer en meer

Nadere informatie

NN First Class Balanced Return Fund

NN First Class Balanced Return Fund NN First Class Balanced Return Fund Alle Fonds onder de loep cijfers zijn per 31/03/015 Het NN First Class Balanced Return Fonds won in het eerste kwartaal 8,9% Zeer sterke performances van aandelen en

Nadere informatie

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke

Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Perspectief Mid Year Update Economie & Beleggingsstrategie Ineke Valke Serious Money. Taken Seriously. Actuele stand van zaken Repressie houdt aan Verbeteringen en verslechteringen in Zuid-Europa Regelingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015. Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Tweede kwartaal 2015-1 april 2015 t/m 30 juni 2015 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is fors gestegen van 105,7% naar 115,4%. Dit komt

Nadere informatie

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv

Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv Defensive Portfolio Beheervennootschap: CADELAM Fonds gedomicilieerd in België compartiment met onbeperkte looptijd van Van Lanschot Bevek nv WIJZIGINGEN EN VOORUITZICHTEN De beheerder bouwde eind juli

Nadere informatie

Bericht 3 e kwartaal September 2014

Bericht 3 e kwartaal September 2014 Bericht 3 e kwartaal September 2014 Providence Capital NV is geregistreerd als beleggingsonderneming bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en legt zich onder meer toe op het verrichten van vermogensbeheer

Nadere informatie

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille

Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, oktober 2013 Bouw uw eigen beleggigsportefeuille I oktober 2013 I 2 Agenda Strategisch versus tactisch beleggingsbeleid Spreiding, waarom ook alweer?

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015

BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 2015 BEHEERSVERSLAG Transparantinvest Portfolio Fund juli 015 Macro & Markten 1. Rente en conjunctuur : Europa Griekenland heeft een akkoord kunnen bereiken met zijn schuldeisers waardoor de rentevoeten in

Nadere informatie

Beleggen in het Werknemers Pensioen

Beleggen in het Werknemers Pensioen Kwartaalbericht Beleggen in het Werknemers Pensioen Het Werknemers Pensioen van a.s.r. is een moderne DC-regeling. Het kent drie lifecycles: defensief, neutraal en offensief. Alle lifecycles van het Werknemers

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het derde kwartaal gestegen van 16.893 miljoen naar 17.810 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 september 2014 130,4%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 30 juni 2014. Over de eerste negen maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop

Flash. Belfius Plan (Low, Medium, High): Belfius Plan (Low, Medium, High) één belegging, veel troeven. In een notendop Flash Belfius Plan (Low, Medium, High) Juni 2014 Belfius Plan (Low, Medium, High): één belegging, veel troeven Investeer zoals een echte professional in obligaties én aandelen. Met een valscherm erbovenop!

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2014-1 oktober 2014 t/m 31 december 2014 Samenvatting: dalende euro en dalende rente Nominale dekkingsgraad gedaald van 117,4% naar 115,1%

Nadere informatie

Beleggen op uw eigen tempo.

Beleggen op uw eigen tempo. Flexinvest Beleggen op uw eigen tempo. FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. 2 De voordelen van beleggen en het gemak van sparen Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks een klein bedrag opzij

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen April 2015

Maandbericht Beleggen April 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 22 april 2015 Maandbericht Beleggen April 2015 maart april + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015

Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Rapportage derde kwartaal 2015 Volendam, 16 oktober 2015 Samenvatting Hoofdpunten In het derde kwartaal zorgden twijfels over de houdbaarheid van de economische groei in China voor onrust op de financiële

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015

BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 BEHEERSVERSLAG Active Multi Allocation Fund september 2015 Beleggingsdoelstelling Het BIF Active Multi Allocation Fund streeft naar een rendement gelijk aan of hoger dan zijn benchmark. Het investeringsproces

Nadere informatie

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013

Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Interpolis Obligaties 4e kwartaal 2013 Gedurende het slotkwartaal van 2013 heeft de ECB ervoor gekozen om het monetaire beleid verder te verruimen. De reden hiervoor was onder meer een verrassend lage

Nadere informatie

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei

De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei De Wereldeconomie van Morgen: Op Zoek naar Groei Jan Van Hove Chief Economist, KBC Group NV Bolero Tips & Trends 2016 10 september 2016 Globalization presumes sustained economic growth. Otherwise, the

Nadere informatie

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015

Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Welkom bij het webinar over de beleggingsresultaten van de Life Cycle Fondsen van Aegon PPI in het derde kwartaal van 2015 Bas Endlich Jacob Vijverberg 1 Marktontwikkelingen derde kwartaal 2015 Geen renteverhoging

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/09/015 Het NN First Class Return Fund verloor in het derde kwartaal 9,6% Het kwartaal werd gekenmerkt door winstnemingen na een positieve

Nadere informatie

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012

ABN AMRO. verzekeringen. Marktontwikkelingen & vooruitzichten. Portefeuilleverdeling & fondsselectie. Rendement. Profielfonds 5. Derde kwartaal 2012 ABN AMRO verzekeringen Profielfonds 5 Derde kwartaal 2012 Marktontwikkelingen & vooruitzichten De plannen van de ECB hebben hun uitwerking op de financiële markten niet gemist. De rente op de obligatiemarkten

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Bonds World Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2010 www.ingim.com Agenda Huidig mandaat bij ING IM Performance, beleid en vooruitzichten

Nadere informatie

Beleggen met het oog op de toekomst

Beleggen met het oog op de toekomst GAMMA METROPOLITAN- RENTASTRO (Growth 1, Stability 2, and Balanced 3 ) Beleggen met het oog op de toekomst 1 pensioenspaarfonds naar Belgisch recht Metropolitan-Rentastro Growth 2 commerciële benaming

Nadere informatie

NN First Class Return Fund

NN First Class Return Fund NN First Class Return Fund Fonds onder de loep Alle cijfers zijn per 30/06/015 Het NN First Class Return Fund leverde in het tweede kwartaal 1,7% in De wereldeconomie vertraagde sterk, aandelen begonnen

Nadere informatie

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office

Update Rentevisie. Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 14 april 2015 Update Rentevisie Door Simon Wiersma, Investment Manager van het ING Investment Office Na een voor obligatiebeleggers heel goed 2014 zijn de eerste

Nadere informatie

april MARKTCOMMENTAAR

april MARKTCOMMENTAAR april 2015 MARKTCOMMENTAAR INHOUDSOPGAVE Inleiding 2 In het kort 3 INLEIDING Zelfs al is de situatie ongewoon, het is uiteindelijk niet verwonderlijk dat er bepaalde onvoorziene bewegingen worden waargenomen.

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg

Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Capital Life Overzicht van de fondsen tak 23 in Voorzorg Situatie op 31/10/2014 Capital Balanced Benchmark obligaties: EuroMTS Global Index Datum Performance (%) Sterren NIW Info oprichting 1 maand 3 maanden

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer

Wijs & van Oostveen VISIE Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie. drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Wijs & van Oostveen VISIE 2014 Robert Schuckink Kool Hoofd Beleggingsstrategie drs. Martijn Meijer Hoofd Vermogensbeheer Driebergen - Rijsenburg, 22 januari 2014 Programma Visie 2013 - Programma Robert

Nadere informatie

Update april 2015 Beleggen

Update april 2015 Beleggen Update april 2015 Beleggen Laag, lager, laagst In mijn vorige column schreef ik over de actie van de ECB, die 22 januari jongstleden werd aangekondigd, om maandelijks 60 miljard Euro aan obligaties op

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced. Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Kerncijfers 30 juni 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1 Marktoverzicht 4 2 Evolutie van het compartiment: BNP Paribas Portfolio Fund of Funds Balanced 6 3 Samenstelling van

Nadere informatie

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA

BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/2015. Macro & Markten, strategie. 1. Rente en conjunctuur : EUROPA BEHEERSVERSLAG TRANSPARANTINVEST 4/3/15 Macro & Markten, strategie 1. Rente en conjunctuur : EUROPA De Europese rentevoeten zijn historisch laag, zowel op het korte als op het lange einde, en geven de

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen December 2015

Maandbericht Beleggen December 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 25 november 2015 Maandbericht Beleggen December 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC

BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC BI CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC Beleggingsdoelstelling Het interne beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A EUR acc (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate. Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Evolutie van uw belegging Smart Fund Plan Private AG Life Real Estate Kerncijfers 31 december 2016 Trimestrieel Vooruitzichten 2016 is met een positieve noot geëindigd. Het voorbije kwartaal zagen we dat

Nadere informatie

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit?

1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? Sparen en beleggen Het conservatief beleggersprofiel 1. Hoe ziet het conservatieve beleggingsportefeuille van BNP Paribas Fortis er uit? BNP Paribas Fortis stelt een beleggingsportefeuille voor, samengesteld

Nadere informatie

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006

AEGON Equity Fund. vierde kwartaal 2006 Profiel Het AEGON Equity Fund is een besloten fonds voor gemene rekening, waarin verzekeringsrelaties van AEGON kunnen participeren. Het AEGON Equity Fund belegt wereldwijd in aandelen met de nadruk op

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Maart 2016

Maandbericht Beleggen Maart 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 17 februari 2016 Maandbericht Beleggen Maart 2016 Februari Maart + Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie

Nadere informatie

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp.

Aanwezig: - Wilgenhaege Fondsen Management B.V. vertegenwoordigd door de heer R.G.A. Steenvoorden en de heer R.L. Voskamp. NOTULEN van de jaarlijkse algemene vergadering van Participanten van Steady Growth Fund, gevestigd en kantoorhoudende te Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp (de vennootschap) gehouden te Hoofddorp op 28

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer Dynamisch. ingsstrategie Zeer Dynamisch ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente 1,5 VS EMU 1,5 0,5 0,5 11-2010 11-2011 11-2012 11-2013 11-2014 11-2015 11-2016 Ontwikkeling en vooruitzichten

Nadere informatie

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013).

Marktwaarde van de pensioenverplichtingen in het tweede kwartaal gestegen van 15.941 miljoen naar 16.893 miljoen ( 15.008 miljoen ultimo Q4 2013). Kwartaalbericht 2014 Samenvatting Marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2014 129,5%, een toename van 0,9%-punt ten opzichte van 31 maart 2014. Over de eerste zes maanden steeg de marktwaardedekkingsgraad

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal januari 2017 t/m 31 maart Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2017-1 januari 2017 t/m 31 maart 2017 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 105,7% naar 110,5%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

Het beste scenario voor uw belegging

Het beste scenario voor uw belegging db Best Strategy Notes Het beste scenario voor uw belegging gegarandeerd de beste strategie een gediversifieerde belegging een coupon van maximum 25% bruto* op vervaldag een korte looptijd van 2,5 jaar

Nadere informatie

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015

MarketScope. Vooruitzichten voor risicovolle beleggingen blijven gunstig. 22 april 2015 MarketScope Een maandelijkse visie op actuele en potentiële ontwikkelingen op de wereldwijde markten De markten zijn in de afgelopen maanden sterk gestegen, gedreven door de vraag naar risicovolle beleggingen.

Nadere informatie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie

Beleggingsstrategie. Zeer defensief. ingsstrategie Zeer defensief ingsstrategie Beleggingsklimaat Ontwikkeling en vooruitzichten beleidsrente VS 1,5 EMU 0,5 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 Ontwikkeling en vooruitzichten tienjaarsrente 5,0

Nadere informatie

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015)

Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) 17 December 2015 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen (Thé Lau 1952-2015) Gisteravond heeft de Centrale Bank van de VS eindelijk een renteverhoging aangekondigd. Dit was slechts één van

Nadere informatie

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014

Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 Belfius Pension Fund Maandelijkse Reporting Mei 2014 112 110 104 98 96 94 Rendement sinds 31/12/2013 (% verandering in EUR) MSCI Europe MSCI EMU MSCI United Kingdom ( ) MSCI World ex-europe ( ) MSCI EMU

Nadere informatie

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013

Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten. Trends Finance Day 01-06-2013 Onze visie op de markten en ons aanbod van beleggingsdiensten Trends Finance Day 01-06-2013 Samenvatting wereldeconomie Economie Monetair Aandelen Obligaties EMU Core* - + + - EMU PIIGS** - - 0 - USA 0

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen September 2015

Maandbericht Beleggen September 2015 ING Investment Office Publicatiedatum: 26 augustus 2015 Maandbericht Beleggen September 2015 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

Maandbericht Beleggen Januari 2016

Maandbericht Beleggen Januari 2016 ING Investment Office Publicatiedatum: 24 december 2015 Maandbericht Beleggen Januari 2016 Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika

Nadere informatie

ING Investment Office

ING Investment Office ING Investment Office Publicatiedatum: 16 november 2016, 12.00 uur Oktober November Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee

Verslag Investment Committee. 31 augustus Verslag Investment Committee Verslag Investment Committee Sinds een aantal weken is het duidelijk dat de meeste beurzen zich in een correctieve fase bevinden. De koersen gaan wat lager en af en toe wordt er een beschuldigende vinger

Nadere informatie

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015.

De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. Kwartaalbericht 2015 Samenvatting De marktwaardedekkingsgraad per 30 juni 2015 was 135,1%. Dit is een toename van 5,7% ten opzichte van 31 maart 2015. De reële dekkingsgraad ultimo tweede kwartaal was

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Eerste kwartaal 2015-1 januari 2015 t/m 31 maart 2015 Samenvatting: dalende euro en dalende rente door monetair beleid De beleidsdekkingsgraad is gedaald

Nadere informatie

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen

Lock fondsen. Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Voor wie tactisch wil beleggen Lock fondsen Wilt u graag beleggen in de aandelen- of obligatiemarkten en tegelijk eventuele verliezen trachten te beperken? Belegt u liefst in open fondsen,

Nadere informatie

WOORDENLIJST A Active Return: Verschil tussen het rendement van het fonds en van de referte-index. Alpha: Indicator die de bijdrage van de beheerder tegenover de referte-index aangeeft, rekening houdend

Nadere informatie

Jaarbericht ABC 2013

Jaarbericht ABC 2013 Jaarbericht ABC 2013 Terugblik De wereldeconomie maakte zich in 2013 op voor de tweede fase van groeiherstel na de crisis van 2008-2010. De groei van de wereldeconomie bedroeg over 2013 circa 3%, vergelijkbaar

Nadere informatie

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel

Evolutie van uw belegging. BNP Paribas Quam Fund 5/15. Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Evolutie van uw belegging BNP Paribas Quam Fund 5/15 Kerncijfers 30 september 2011 Trimestrieel Inhoud Voorwoord 1. Marktoverzicht 4 2. Concept en doelstelling 7 3. Evolutie van het compartiment 8 4.

Nadere informatie

Go with the flow. 2 April 2015

Go with the flow. 2 April 2015 2 April 2015 Go with the flow De financiële markten hebben een bewogen 1 e kwartaal achter de rug. Met name Centrale Bank acties hebben grote geldstromen ( flows ) op gang gebracht die tot sterke marktbewegingen

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Dit betreft een verzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel - RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be

Nadere informatie

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur

ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, uur ING Investment Office Publicatiedatum: 12 juli 2017, 14.12 uur Ti Juni Juli Assetallocatie Aandelen Vastgoed Grondstoffen Alternatieve beleggingen Obligaties Regioallocatie aandelen Noord-Amerika Europa

Nadere informatie

Met het kompas op 2015

Met het kompas op 2015 17 December 2014 Met het kompas op 2015 Begin december hebben we het risico in de portefeuilles verder verlaagd. We zien toegenomen onzekerheid omdat er geen einde lijkt te komen aan de daling van de olieprijs.

Nadere informatie

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen.

Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Evenwichtig beleggen? Ontdek de juiste balans tussen rendement en risico, zonder dat u ervan wakker hoeft te liggen. Bent u als belegger op zoek naar rendement én bescherming, zonder de zorgen van het

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015

Kwartaalbericht. 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015. Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Kwartaalbericht 2e kwartaal 2015 Den Haag, 14 juli 2015 Samenvatting cijfers per 30 juni 2015 Dekkingsgraad (UFR): 108,3% Beleidsdekkingsgraad: 110,0% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2015 1 e halfjaar:

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering

Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam Deelnemersvergadering Arthur van der Wal Matthijs Claessens 30 september 2008 www.ingim.com Agenda Huidig Mandaat bij ING IM Performance, Beleid en Vooruitzichten

Nadere informatie

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011

Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 13 oktober 2011 Hoe (slecht) gaat het met de conjunctuur? Edwin De Boeck Fedustria 3 oktober Grote Recessie was geen Grote Depressie Wereldhandel Aandelenmarkt 9 8 7 8 VS - S&P-5 vergelijking met crash 99 Wereld industriële

Nadere informatie

Als de Centrale Banken het podium verlaten

Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de Centrale Banken het podium verlaten Als de centrale banken het toneel verlaten 1. Zichtbaar economisch herstel 2. Het restprobleem 3. Onbekend terrein 4. Wat betekent dit voor asset allocatie? Zichtbaar

Nadere informatie

BNP Paribas OBAM N.V.

BNP Paribas OBAM N.V. Alleen voor professionele beleggers RAPPORTAGE APRIL 2014 BNP Paribas OBAM N.V. Bruto rendement 1 Internationale marktontwikkelingen In de Verenigde Staten leefde de economische activiteit op nadat een

Nadere informatie

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting:

Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Vierde kwartaal oktober 2016 t/m 31 december Samenvatting: Kwartaalbericht Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel Vierde kwartaal 2016-1 oktober 2016 t/m 31 december 2016 Samenvatting: De maandelijkse nominale dekkingsgraad is gestegen van 98,8% naar 105,7%; De beleidsdekkingsgraad

Nadere informatie

21 juni Wegwijs in Tak 23

21 juni Wegwijs in Tak 23 21 juni 2017 Wegwijs in Tak 23 Inhoud Vastrentende beleggingen en obligaties Wat zijn de alternatieven? Investeren in fondsen? Tak 23: de eenvoudige investering Tips om te slagen VASTRENTENDE BELEGGINGEN

Nadere informatie

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23).

Easy Fund Plan 1. Type levensverzekering. Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Easy Fund Plan 1 Type levensverzekering Individuele levensverzekering waarvan het rendement gekoppeld is aan beleggingsfondsen (tak 23). Waarborgen Bij overlijden Bij overlijden van de verzekerde, is standaard

Nadere informatie

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014

Fondsen Allianz. (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Fondsen Allianz (ex-royal Life) Halfjaarlijks financieel beheersverslag 2014 Economische context en beursklimaat in 2014 Kalmte na de storm (but fasten your seatbelts) De eerste helft van 2014 was over

Nadere informatie