Handleiding Verlof & Ziekte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Verlof & Ziekte"

Transcriptie

1 Handleiding Verlof & Ziekte TimeTell versie 8 TIMETELL BV Balen van Andelplein KH, Voorburg Helpdesk

2 Inhoud 1. Inleiding Verlofregistraties en Ziektemeldingen Verlof aanvragen (persoonlijk) Verlof boeken (andere medewerker) Verlof aanvragen (detail informatie) Ziek-/betermelding Ziekte registraties (detail informatie) Verlof aanvragen & Ziektemeldingen bewerken Vakantieplanning Saldi Verlofrechtberekening TimeTell Web Client (bijlage 1) Verlof aanvragen Verlof aanvragen (detail informatie) Ziek/beter melden Ziekteregistraties (detail informatie) Vakantieplanning Saldi Handleiding Verlof & Ziekte 2/21 Versie 19 oktober 2016

3 1. Inleiding Deze handleiding beschrijft de functionaliteiten van de Verlof & Ziekte module binnen TimeTell. De handleiding is zo ingedeeld, dat iedere functionaliteit van iedere menuoptie in een apart hoofdstuk of een aparte paragraaf staat. Ieder hoofdstuk begint op een nieuwe pagina; naar keuze kunnen alleen die pagina s worden uitgeprint die voor het autorisatieniveau van de betreffende gebruiker van toepassing zijn. Tip: Wanneer dit plaatje getoond wordt staat er een handigheid beschreven die het werken met TimeTell nog makkelijker maakt. NB. Sommige onderdelen in deze handleiding zijn alleen relevant als men een licentie voor specifieke modules heeft. Dit wordt als volgt aangegeven: Calculator module Handleiding Verlof & Ziekte 3/21 Versie 19 oktober 2016

4 2. Verlofregistraties en Ziektemeldingen 2.1. Verlof aanvragen (persoonlijk) Via het menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Verlof aanvraag of met het icoon aanvraag gemaakt worden. kan een verlof In dit scherm wordt aangegeven wat voor soort verlof er opgenomen wordt. Vervolgens kan er aangeven worden of de boekingen volgens het rooster moeten worden verwerkt, volgens een percentage van het rooster (bijvoorbeeld 50% voor een halve dag) of dat de medewerker zelf de tijden of uren en de dagen opgeeft. Wanneer wordt gekozen voor een andere methode dan volgens roosters kunnen ook andere opties worden gebruikt. Door het vinkje bij Optie aan te zetten kan een verlof aanvraag in optie gezet worden. Deze aanvraag wordt in dat geval nog niet bij een leidinggevende ter accordering voorgelegd. Geef bij periode de start- en einddatum op. Bij info kan aanvullende informatie voor de verlofaanvraag ingevuld worden. Door op het knopje naast Afboeken van te klikken kan worden bepaald welke saldoregels gebruikt moeten worden. Ook kan de volgorde van afboeken worden aangepast. Standaard wordt eerst de vroegst vervallende saldoregel gebruikt. Tevens is te zien hoeveel saldo er nog over is per saldoregel: Handleiding Verlof & Ziekte 4/21 Versie 19 oktober 2016

5 Het beschikbare saldo kan in dit scherm ook in dagen worden getoond, indien onder het menu: Personeel/Organisatie/Medewerker details (tabblad details) het veld Nominale daguren is ingevuld. De waarde kan per medewerker immers verschillen. Bijvoorbeeld voor iemand die 5x8 werkt is een dag 8 uur, maar voor iemand die 4x9 werkt is een dag 9 uur. Dit issue wordt met deze optie afgevangen. De rooster knop in het aanvraagscherm kan worden gebruikt om de roostergegevens van de gebruiker in de verlofperiode te bekijken: Handleiding Verlof & Ziekte 5/21 Versie 19 oktober 2016

6 Als de verlofaanvraag is verwerkt, kan de leidinggevende geïnformeerd worden via een bericht (als dit is aangezet in het configuratieprofiel). Zodra de leidinggevende de verlofaanvraag heeft geaccordeerd wordt deze in de weekstaten verwerkt. Het bericht kan de leidinggevende informeren dat er een verlofaanvraag geaccordeerd moet worden. Wanneer er verlof wordt aangevraagd in een periode waarvoor reeds verlof is toegekend (overlap) dan verschijnt er een melding met de vraag of de verlofaanvraag alsnog moet worden toegevoegd. Alle verlofaanvragen komen terecht in de tabel met geplande afwezigheid. Handleiding Verlof & Ziekte 6/21 Versie 19 oktober 2016

7 2.2. Verlof boeken (andere medewerker) Via het menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Verlof boeken kan een verlof aanvraag voor een andere medewerker worden gedaan. In het eerste veld kan de medewerker gekozen worden waarvoor de verlofaanvraag moet worden ingeboekt. De rest van dit scherm werkt op dezelfde manier als met de persoonlijke verlof aanvraag. Zie hiervoor de vorige paragraaf. Afhankelijk van de instellingen in het configuratieprofiel, wordt deze verlofboeking als aanvraag geboekt die nog geaccordeerd moet worden of wordt deze direct als geaccordeerd behandeld en daarmee direct verwerkt. Handleiding Verlof & Ziekte 7/21 Versie 19 oktober 2016

8 2.3. Verlof aanvragen (detail informatie) Ga naar menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Verlof registraties om de eigen verlofaanvragen te bekijken of naar menu Verlof & Ziekte / Organisatie / Verlof registraties om het verlof van andere medewerkers in te zien. NB. Toegang tot de verlofaanvragen van andere gebruikers is afhankelijk van uw rechten in het autorisatieprofiel. Het is in dit scherm ook mogelijk om verlofaanvragen in te trekken door onderaan de button Intrekken te gebruiken. Dit geldt uiteraard alleen voor verlof dat nog in de toekomst ligt. De betreffende verlofdagen worden dan uit de weekstaten gehaald. Na het intrekken kan eventueel een mail worden gestuurd naar de manager dat de verlofaanvraag is ingetrokken. Een verlofaanvraag die nog in optie staat wordt met een afwijkende kleur weergegeven. Deze aanvraag kan via de Aanvragen knop alsnog worden doorgevoerd. Via de Intrekken knop wordt de optie in zijn geheel verwijderd. NB. Wanneer verlof wordt ingetrokken, wat nog niet verwerkt is (status < verwerkt), dan wordt deze geheel verwijderd uit het scherm Verlof & Ziekte. Als de aanvraag reeds verwerkt is, dan wordt de aanvraag als Ingetrokken gemarkeerd. Dit scherm bevat de volgende kolommen: Activiteit : Afwezigheidactiviteit. Van, t/m : Begin- en einddatum van de afwezigheid. Methode : Hoe de boekingen bepaald moeten worden: 1. Volgens rooster 2. Percentage van roosteruren (boek volgens rooster maar boek slechts de uren maal het opgegeven percentage) 3. Tijden op opgegeven dagen (maak boekingen volgens de opgegeven tijden op de opgegeven dagen) 4. Uren op dagen (geef het aantal uur op) 5. Volgens contract (gemiddelde per dag) 6. Percentage van contract (boek volgens contract maar boek slechts de uren maal het opgegeven percentage) 7. Rooster ochtend/middag (het rooster van de ochtend of middag wordt gebruikt). Handleiding Verlof & Ziekte 8/21 Versie 19 oktober 2016

9 Dagen : Selecteer hier de dagen waarop geboekt moet worden (methode 3 en 4). Afw. % : Geef hier het afwezigheidpercentage op (default 100%). Start/eindtijd : Geef hier de tijden op waarop geboekt moet worden (methode 3 en 4). Registratie datum : Op welke datum is de boeking ingevoerd. Geaccordeerd op : Op welke datum is de boeking geaccordeerd. Verwerkt t/m : Geeft aan tot wanneer de afwezigheid automatisch is verwerkt. Afboeken van saldo : Geeft aan van welke saldoregel de uren worden afgeboekt. Info : Aanvullende info m.b.t. de boeking. Status : Is de boeking Ingevoerd, Afgekeurd, Akkoord of al Verwerkt. Log : Bij fouten komen hier de foutmeldingen in te staan. De regels voor het bewerken van verlofaanvragen zijn gelijk aan die van ziektemeldingen. Daarom staan deze samen in een aparte paragraaf (direct na de ziektemeldingen). Handleiding Verlof & Ziekte 9/21 Versie 19 oktober 2016

10 2.4. Ziek-/betermelding Via het menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Ziek/beter melden kan een medewerker ziek of beter gemeld worden. Als eerste wordt de medewerker gekozen, waarvoor de ziek-/betermelding uitgevoerd moet worden: Als er op Ziek melden wordt geklikt, wordt informatie over de ziektemelding gevraagd: Handleiding Verlof & Ziekte 10/21 Versie 19 oktober 2016

11 Bij het veld Reden kan, uit een voor gedefinieerde lijst, een rede van ziekte worden gekozen. Dit kan nodig zijn, wanneer de ziektemeldingen worden geëxporteerd naar (bijv.) een personeelssysteem, waar vaste redenen vereist zijn. Deze lijst met redenen voor ziekte/afwezigheid kan worden gedefinieerd in de keuzelijsten (zie hiervoor de Handleiding Beheer.doc ). Het is ook mogelijk om op de hiervoor omschreven manier een bestaande ziektemelding te wijzigen, door een nieuwe ziekmelding toe te voegen. TimeTell zal hier dan een bevestiging voor vragen. Aan de achterzijde van het programma wordt bijgehouden, dat dit een aanpassing is op een eerdere ziektemelding. Deze informatie kan dan ook worden doorgegeven bij een eventuele export naar andere systemen of worden gebruikt in de eigen rapportages. Wordt er op Beter melden geklikt, dan wordt gevraagd per welke datum de medewerker weer beter gemeld moet worden. Als een medewerker met terugwerkende kracht wordt beter gemeld is het mogelijk om de gemaakte ziekteboekingen uit de weekstaat van de medewerker te verwijderen. TimeTell zal overigens geen boekingen verwijderen uit weken met de status Verwerkt. Handleiding Verlof & Ziekte 11/21 Versie 19 oktober 2016

12 2.5. Ziekte registraties (detail informatie) Ga naar menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Ziekte registraties om de eigen ziekte registraties te bekijken, of naar menu Verlof & Ziekte / Organisatie / Ziekte registraties voor een andere medewerker. NB. Toegang tot de ziektemeldingen van andere gebruikers is afhankelijk van uw rechten in het autorisatieprofiel. De schermen voor verlofaanvragen en ziektemeldingen zijn bijna identiek. Dit scherm bevat de volgende kolommen: Activiteit : Afwezigheidactiviteit. Van, t/m : Begin- en einddatum van de afwezigheid. Methode : Hoe de boekingen bepaald moeten worden: 1. Volgens rooster 2. Percentage van roosteruren (boek volgens rooster maar boek slechts de uren maal het opgegeven percentage) 3. Tijden op opgegeven dagen (maak boekingen volgens de opgegeven tijden op de opgegeven dagen) 4. Uren op dagen (geef het aantal uur op) 5. Volgens contract (gemiddelde per dag) 6. Percentage van contract (boek volgens contract maar boek slechts de uren maal het opgegeven percentage) 7. Rooster ochtend/middag (het rooster van de ochtend of middag wordt gebruikt). Dagen : Selecteer hier de dagen waarop geboekt moet worden (methode 3 en 4). Afw. % : Geef hier het afwezigheidpercentage op (default 100%). Start/eindtijd : Geef hier de tijden op waarop geboekt moet worden (methode 3 en 4). Verlof tijdens ziekte : Vink dit aan indien een verlofregistratie gemaakt moet kunnen worden tijdens de ziekte; de ziekte wordt dan niet geboekt indien er overlap met verlof is (verlof wordt geboekt). Registratie datum : Op welke datum is de boeking ingevoerd. Verwerkt t/m : Geeft aan tot wanneer de afwezigheid automatisch is verwerkt. Reden ziekte : Bij het ziekmelden kan een standaard reden worden opgegeven, in aanvulling op de info. Deze lijst kan worden gedefinieerd in de keuzelijsten (zie Handleiding Beheer.doc ). Info : Aanvullende info m.b.t. de ziekteregistratie. Status : Is de boeking Ingevoerd, Afgekeurd, Akkoord of al Verwerkt. Log : Bij fouten komen hier de foutmeldingen in te staan. NB. De datum van de betermelding (vorige paragraaf) ligt 1 dag na de t/m datum van een ziekte melding. De regels voor het bewerken van verlofaanvragen zijn gelijk aan die van ziektemeldingen. Daarom staan deze samen in een aparte paragraaf (direct hierna). Handleiding Verlof & Ziekte 12/21 Versie 19 oktober 2016

13 2.6. Verlof aanvragen & Ziektemeldingen bewerken In de schermen voor verlofaanvragen (menu Verlof & Ziekte, Persoonlijk, Verlofregistraties of menu Verlof & Ziekte, Organisatie, Verlofregistraties ) en ziektemeldingen (menu Verlof & Ziekte, Persoonlijk, Ziekte meldingen of menu Verlof & Ziekte, Organisatie, Ziekte meldingen ) kunnen de detailregels worden bewerkt. NB. Een regel kan alleen worden bewerkt als de autorisatie dit toestaat en de regel nog niet geaccordeerd is. Boekingen in dit scherm worden automatisch s nachts verwerkt door de TimeTell Scheduler. Een geaccordeerde boeking kan ook direct verwerkt worden in de weekstaten m.b.v. de knop indien de autorisatie dit toestaat. Als er een fout is opgetreden bij de verwerking van afwezigheid dan wordt de regel rood gekleurd en wordt er een melding toegevoegd aan de Info kolom. NB. Verlofaanvragen worden (afhankelijk van het configuratieprofiel) als Ingevoerd of als Geaccordeerd ingevoerd. Ziektemeldingen worden als Geaccordeerd ingevoerd. NB. Als de geplande afwezigheidregels s nachts automatisch worden verwerkt en er zijn meerdere soorten afwezigheid op 1 dag dan worden die in volgorde verwerkt: eerst ziekte, dan boekingen met tijden op opgegeven dagen, dan boekingen volgens rooster en tenslotte boekingen met % volgens rooster. Als verlof was geboekt en iemand wordt ziek dan wordt verlof vervangen door ziekte, tenzij het vinkje bij Verlof tijdens ziekte aan staat in de ziektemelding. Als verlof wordt geboekt volgens rooster en iemand heeft in diezelfde periode 50% ziekte geboekt of ouderschapsverlof op bepaalde dagen (tijden op dagen) dan wordt het verlof aanvullend geboekt tot de roosteruren zijn bereikt. NB. Als de roosteruren worden gewijzigd nadat het verlof of ziekte is geaccordeerd (alleen voor verlof) en verwerkt (zowel verlof als ziekte) dan kan de regel opnieuw worden verwerkt met de nieuwe roosteruren middels de knop Opnieuw verwerken. NB. Als het ziekte percentage of de verwerkingsmethode wijzigt in een bestaande ziekmelding, dan wordt de verwerkt datum leeggemaakt en verwerkt status teruggezet, zodat die opnieuw verwerkt kan worden. Bij het opnieuw verwerken van ziekte worden de bestaande ziekteboekingen verwijderd zodat ze opnieuw geboekt kunnen worden. Handleiding Verlof & Ziekte 13/21 Versie 19 oktober 2016

14 2.7. Vakantieplanning Kies menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Vakantieplanning om de vakantieplanning op te vragen. Er kan dan worden gekozen om voor een aantal (of alle) medewerkers de planning te tonen. De gekozen medewerkers worden getoond in de vakantieplanning nadat gekozen wordt voor Toon vakantie planning. In bovenstaand voorbeeld wordt de vakantieplanning gegroepeerd weergegeven omdat er links bovenaan een vinkje is geplaatst bij Groeperen. Het is van belang altijd de juiste van en t/m datum (tijdspanne) in te vullen om de gegevens op te halen. Nadat de juiste periode is gekozen dient de planning te worden ververst met het ververs icoon of de F5 toets. De vakantieplanning wordt weergegeven in verschillende kleuren: Groen: goedgekeurd verlof Geel: aangevraagd verlof Olijfkleurig: optie verlof Handleiding Verlof & Ziekte 14/21 Versie 19 oktober 2016

15 2.8. Saldi In TimeTell kan saldi voor verlof worden bijgehouden. Ga naar Personeel/Organisatie/Medewerker saldi en selecteer een medewerker waarvoor u de saldigegevens wilt bekijken. De werking van het saldischerm en de werking van het toevoegen van saldi is terug te vinden in de handleiding Personeel. Het beschikbare saldo wordt in uren en dagen getoond (mits bij de medewerker het veld Nominale daguren is ingevuld. Die waarde kan per medewerker verschillen. Bijvoorbeeld voor iemand die 5x8 werkt is een dag 8 uur, maar voor iemand die 4x9 werkt is een dag 9 uur). Indien gewenst kan met de printknop (rechtsboven in beeld) het overzicht worden afgedrukt. Handleiding Verlof & Ziekte 15/21 Versie 19 oktober 2016

16 3. Verlofrechtberekening Calculator module TimeTell kent in de Calculator module de mogelijkheid tot het geautomatiseerd berekenen van verlofsaldi van medewerkers. Periodiek kan via de Scheduler worden bekeken of een medewerker recht heeft op extra verlof. Aan het einde van een periode wordt ook geautomatiseerd het verlof voor een nieuwe periode berekend en toegevoegd aan de saldikaarten van de medewerkers. In de rekenregels kan standaard verlofrecht worden berekend op basis van vooraf bepaalde voorwaarden. Dit is over het algemeen een stuk maatwerk. De parameters bepalen hoeveel verlof een medewerker geautomatiseerd op de saldikaart krijgt bijgeschreven. Lees voor de werking van het verlofrecht berekenen de Handleiding Personeel. Handleiding Verlof & Ziekte 16/21 Versie 19 oktober 2016

17 4. TimeTell Web Client (bijlage 1) Web module Ook via de web browser zijn verlof & ziekte functionaliteiten beschikbaar. Medewerkers kunnen onafhankelijk van hun locatie in TimeTell inloggen Verlof aanvragen Via het menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Verlof aanvraag of met het icoon verlofaanvraag ingediend worden. kan een Een verlofaanvraag kan ook voor een andere medewerker worden gedaan, via Verlof & Ziekte/ Organisatie/Verlof boeken. Het doen van een verlofaanvraag werkt hetzelfde als in de Windows Client van TimeTell. Dit is omschreven in hoofdstuk 2.1. Handleiding Verlof & Ziekte 17/21 Versie 19 oktober 2016

18 4.2. Verlof aanvragen (detail informatie) Ga naar menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Verlofregistraties om de eigen verlofregistraties te bekijken, of naar menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Verlofregistraties om die van een andere medewerker in te zien Ziek/beter melden Via het menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Ziek/beter melden kan een medewerker ziek of beter gemeld worden. Hierbij dient eerst de medewerker te worden gekozen die ziek of beter gemeld moet worden. Als er op Ziek melden wordt geklikt, wordt informatie over de ziekte melding gevraagd: Wordt er op Beter melden geklikt, dan wordt gevraagd per welke datum de medewerker weer beter gemeld moet worden. Handleiding Verlof & Ziekte 18/21 Versie 19 oktober 2016

19 Meer informatie over het ziek- en beter melden van medewerkers is te vinden in hoofdstuk 2.4. Informatie over het bewerken van dit scherm is te vinden in hoofdstuk 2.6. Handleiding Verlof & Ziekte 19/21 Versie 19 oktober 2016

20 4.4. Ziekteregistraties (detail informatie) Ga naar menu Verlof & Ziekte/Persoonlijk/Ziekteregistraties om de eigen ziektemeldingen te bekijken, of naar menu Verlof & Ziekte/Organisatie/Ziekteregistraties om die van een andere medewerker in te zien. Verdere informatie over die scherm is te vinden in hoofdstuk 2.5. Informatie over het bewerken van dit scherm is te vinden in hoofdstuk Vakantieplanning Kies menu Verlof & Ziekte/Organisatie /Vakantie planning om de vakantieplanning op te vragen. Er kan dan voor een aantal (of alle) medewerkers worden gekozen. De gekozen medewerkers worden getoond in de vakantieplanning nadat gekozen wordt voor Toon vakantieplanning. De werking van dit scherm is hetzelfde als in de Windows Client, omschreven in hoofdstuk 2.7. Handleiding Verlof & Ziekte 20/21 Versie 19 oktober 2016

21 4.6. Saldi Via menu Personeel/Organisatie/Medewerker saldi kan per medewerker het saldo worden opgevraagd. Een medewerker kan hier zijn/haar persoonlijke saldi opvragen. Voor de werking van het saldi scherm kunt u de handleiding Personeel raadplegen. Handleiding Verlof & Ziekte 21/21 Versie 19 oktober 2016

Handleiding Notificatie

Handleiding  Notificatie Handleiding E-mail Notificatie TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Product demonstratie

Product demonstratie TimeTell 8 Product demonstratie Nieuwe Look & Feel Configureerbare tegels Dashboards (zelf configureren) Planning volledig vernieuwd Tientallen andere verbeteringen en uitbreidingen Web App Geheel nieuwe

Nadere informatie

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie.

Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. Welkom bij Yoobi Yoobi is bedrijfssoftware in de cloud en een totaaloplossing voor relatiebeheer, projectmanagement, urenregistratie, planning en facturatie. De Yoobi webversie is beschikbaar via je browser

Nadere informatie

Handleiding Beheer TimeTell versie 8

Handleiding Beheer TimeTell versie 8 Handleiding Beheer TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Willem de Bijelaan 147 2273 KV Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning

Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning 1 Inhoud Handleiding Internet Zwemscore Module Module Personeelsplanning... 1 Inhoud... 2 Voorwoord... 3 Menu Personeelsplanning... 4 Instellingen...

Nadere informatie

Verlofaanvragen Insite

Verlofaanvragen Insite voor bibliotheken HANDLEIDING Verlofaanvragen Insite 12-01-2015 versie 0.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Aanvragen verlof... 4 2.1 Waar vraag ik verlof aan?... 4 2.2 Verplichte velden... 5 2.3 Extra

Nadere informatie

Handleiding Personeel

Handleiding Personeel Handleiding Personeel TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

TimeTell Gebruikersinterface

TimeTell Gebruikersinterface TimeTell Gebruikersinterface TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding TimeTell App

Handleiding TimeTell App Handleiding TimeTell App TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten)

Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Handleiding Aysist 7 Medewerkerportaal (voor medewerkers met onregelmatige diensten) Inhoudsopgave 1 INLEIDING 3 2 INLOGGEN MEDEWERKERPORTAAL 4 2.1 Inloggen in Aysist medewerkerportaal 4 2.2 1 e keer inloggen

Nadere informatie

Werkgevershandleiding

Werkgevershandleiding Inhoud Dashboard... 2 Berichten... 2 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 3 Ziek melden... 3 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 3 Verzuimrapportage... 4 Werknemer data... 5 Toevoegen

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

Handleiding TimeTell App

Handleiding TimeTell App Handleiding TimeTell App TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten

Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten Hand out planners / Leidinggevende van Assistenten (variabele roosters) Medrie Versie 22 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Handleiding TimeTell App

Handleiding TimeTell App Handleiding TimeTell App TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Willem de Bijelaan 147 2273 KV Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3

(Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker. Versie 0.3 (Concept) Handleiding TimEnterprise Verlofmodule Voor de medewerker Versie 0.3 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1) Inloggen... 4 2) Jaaroverzicht... 5 3) Verlof bekijken... 8 4) Verlof aanvragen... 10 5) Buitengewoon

Nadere informatie

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten

Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten 2014 Handleiding Dienstrooster Gebruik en configuratie van diensten Gerben Teeler Staff Support B.V. 14-7-2014 Deze handleiding geeft een complete beschrijving van alle onderdelen inzake het roosteren

Nadere informatie

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6

Openstaande verlofaanvragen 6 Aandachtspunten 6 1/6 Handleiding Verlofregistratie (Werkgever) Verlofinstellingen aanmaken (werkgever) 1 Dashlets toevoegen 1 Verlof Groepen toevoegen 2 Verlof Saldo toevoegen 2 Feestdagen toevoegen 2 Verlofinstellingen

Nadere informatie

NewsTime Special TT8. Dienstverband beëindigen. Dashboard

NewsTime Special TT8. Dienstverband beëindigen. Dashboard NewsTime Special TT8 Voorwoord Tijdens onze Museum Tour hebben wij de nieuwe versie van TimeTell gepresenteerd. Inmiddels is versie 8 vrijgegeven en via de downloadsectie beschikbaar. We zijn ontzettend

Nadere informatie

Met ESS kun je via het web:

Met ESS kun je via het web: Met ESS kun je via het web: o een wens ingeven (bv. verlofaanvraag) o nagaan of de wens door de planner is goed- of afgekeurd o de planning opvragen en het uurrooster zien van de volledige cel (=afdeling)

Nadere informatie

Handleiding TimeTell App

Handleiding TimeTell App Handleiding TimeTell App TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Willem de Bijelaan 147 2273 KV Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoudsopgave 1. Introductie

Nadere informatie

Werkgevershandleiding voor:

Werkgevershandleiding voor: voor: Inhoud Dashboard... 3 Berichten... 3 Ziekmeldingen en verzuimrapportage... 4 Ziek melden... 4 Hersteld melden of wijziging AO percentage (deelherstel)... 4 Medewerkers ziek uit dienst... 5 Medewerkers

Nadere informatie

Korte handleiding ouderlogin

Korte handleiding ouderlogin 1 Korte handleiding ouderlogin Inloggen - Ga naar http://www.kchetgroenehuis.nl en kies rechtsboven voor de ouderlogin de groene button. - Er kan standaard worden ingelogd met uw mailadres en het wachtwoord:

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding TimeTell Cloud

Handleiding TimeTell Cloud Handleiding TimeTell Cloud Versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren

Handleiding urenregistratie intern digitaal invoeren Beste collega, In deze handleiding wordt beschreven hoe je jouw maandstaat met overheaduren (zoals (kort) verlof, ziekte en bijzonder verlofuren) digitaal kunt inleveren bij je manager. Eén keer per maand,

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces)

Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Gebruikshandleiding Oracle Worklist (autorisatieproces) Versie 2.1 19-02-2013 1 Index 1. Inleiding 3 2. Opstarten Worklist 4 a. Start goedkeurproces 4 b. Inloggen 5 c. Overzicht 6 3. Aanstelling goedkeuren/afwijzen

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

Handleiding Enquêtemodule. Contents

Handleiding Enquêtemodule. Contents Handleiding Enquêtemodule Dit document dient als uitleg over de enquêtemodule. De enquêtemodule is een optionele module welke te bestellen is via Support Modules. Met de enquêtemodule krijgt de club de

Nadere informatie

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud

Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris. Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017 Inhoud Medewerker handleiding Online Personeel & Salaris Versie januari 2017... 1 Hoe log ik in op Online Personeel & Salaris?... 2

Nadere informatie

Handleiding Primetime voor medewerkers

Handleiding Primetime voor medewerkers Handleiding Primetime voor medewerkers Inhoudstafel 1. Aanmelden. p 2 2. Opbouw homescherm p 3 3. Aanvragen versturen... p 4 Aanvraag vakantie, credit, klein verlet p 5 Aanvraag persoonlijke roosterwissel.

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers

Uitzend Software Diensten BV. UBplusOnline. Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Uitzend Software Diensten BV UBplusOnline Handleiding digitale urenbriefjes voor opdrachtgevers Versie 2.00 april 2013 Inhoudsopgave H1. Welkom bij UBplusOnline 1.1 Wat is UBplusOnline 3 1.2 Contactgegevens

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding voor managers

Handleiding voor managers Handleiding voor managers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

JAARURENKAART Harmony WebAccess. Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade

JAARURENKAART Harmony WebAccess. Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade JAARURENKAART Harmony WebAccess Gebruikersdocumentatie medewerker Reade 2011 Reade 1 Jaarurenkaart Harmony WebAccess toegang (inkijk+wens+realisatie) Inhoud Inleiding...3 1. Hoe log ik in?...3 1.1 Het

Nadere informatie

Handleiding. Tijdregistratie

Handleiding. Tijdregistratie Handleiding Tijdregistratie TimeTell versie 6.0 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg +31 (0)70-3114811 info@timetell.nl Helpdesk +31 (0)70-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud

Nadere informatie

Handleiding People Inc. verlof 2012

Handleiding People Inc. verlof 2012 Handleiding People Inc. verlof 2012 I Handleiding People Inc. verlof 2012 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 1 1.1 Verlofregelingen... 1 Verlofopbouw... 3 1.2 Toegestaan... verlof 5 Verlofmutaties... 6 Overgenomen...

Nadere informatie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie

Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Hand out planners / Leidinggevende van medewerkers (Vaste Roosters) Medrie Versie 23 mei 2014 Inleiding Wanneer de term planner wordt gebruikt wordt in het geval van Medrie ook leidinggevende bedoeld.

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online

Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Handleiding medewerkerlogin HR en salaris online Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Inloggen 4 3 Loonstroken inzien 5 4 Verlof 6 5 Verlofoverzicht afdeling / bedrijf 8 6 Verjaardagen 9 7 Declaraties en mutaties

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Consolid.

Nadere informatie

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager

Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand. Symagic Resource Manager Piketsysteem handleiding Raad voor Rechtsbijstand Symagic Resource Manager Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Toegang... 4 2. Beschikbaarheid... 5 2.1 Beschikbaarheidpatroon aanmaken...

Nadere informatie

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding

Aan- en Afwezigheid. Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding Aan- en Afwezigheid Binnen Trajectplanner is het mogelijk om Aan- en Afwezigheid te registreren. Met deze handleiding maken we het inzichtelijk en geven we aan hoe je als Schoolbeheerder / Administrator

Nadere informatie

Inloggen in het reservatieprogramma

Inloggen in het reservatieprogramma Inloggen in het reservatieprogramma. Ga naar http://reservaties.malle.be 2 2. Om gebruik te kunnen maken van het reservatieprogramma dien je eerst in te loggen met je persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord.

Nadere informatie

Handleiding Employee Self Service ESS Module

Handleiding Employee Self Service ESS Module Software Consultancy Projectmanagement Training Handleiding Employee Self Service ESS Module Uitgebracht door: Planbition B.V. Datum van uitgifte: 14 februari 2014 Referentie: Handleiding_ESS Versie: 1.3

Nadere informatie

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen...

Inhoud Inkopen Status... 2 Snel inkopen registreren... 3 Leverancier toevoegen... 3 Inkopen aanpassen of verwijderen... 4 Rapport: Inzoomen... Handleiding Inkoopregistratie In deze handleiding krijg je uitgelegd hoe de module Inkopen werkt. Er wordt beschreven hoe de diverse pagina s onder het menu-item Inkopen werken en waarvoor zij bedoeld

Nadere informatie

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv

Uitzendkracht rol. 30 maart 2011 Akyla bv. copyright Akyla bv Uitzendkracht rol 30 maart 2011 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES... 5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES... 7 3. DE UITZENDKRACHT

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie)

Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Handleiding P&S Xtra Online (Eigen Regie) Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer

Nadere informatie

Handleiding People Inc. - ArboUnie link

Handleiding People Inc. - ArboUnie link Handleiding People Inc. - ArboUnie link I Installatie en Gebruik Arbo Unie link voor People Inc. Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 People Inc. - ArboUnie link 2 1.1 Inleiding... 2 1.2 Werking... van de link 2

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET

HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET HANDLEIDING Versie: 1.0 Datum: 27-07-2016 Afdeling: HR & Payroll Solutions Versie: 1.0 HANDLEIDING INDIVIDUEEL KEUZEBUDGET Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Menu IKB 5 2.1

Nadere informatie

Handleiding. invoeren werkbriefje

Handleiding. invoeren werkbriefje Handleiding invoeren werkbriefje Waar kun je een werkbriefje invoeren Nadat je bent ingelogd in my.tentoo ga je naar Werkbriefjes en klik je op Invoeren. Je krijgt dan het onderstaande scherm te zien.

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Veiling

Handleiding Site to Edit Module Veiling THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Veiling

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg

Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg. Rondomzorg Handleiding Amyyon Care Plannen, registreren en rapporteren zorg Inhoudsopgave 1 Zorg plannen vanuit de indicatie... 3 2 Private zorg... 8 3 Zorg toewijzen aan medewerkers... 9 1. Zorg toewijzen op cliënt

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Selecteer werknemer...

Nadere informatie

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers

Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers Handleiding my.tentoo voor opdrachtgevers In deze handleiding leggen wij u stap voor stap uit hoe u van start gaat met my.tentoo voor opdrachtgevers. Inloggen Start via het internet de volgende website

Nadere informatie

Snel starten met Testweb Diagnose

Snel starten met Testweb Diagnose Snel starten met Testweb Diagnose WAAR? Je vind Testweb Diagnose op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb Diagnose INLOGGEN

Nadere informatie

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv

Accordeerder rol. 29 mei 2009 Akyla bv. copyright Akyla bv Accordeerder rol 29 mei 2009 Akyla bv copyright Akyla bv Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMEEN... 4 2.1 ICOONTJES...5 2.2 OVERZICHTEN... 5 2.3 ROLLEN... 6 2.4 PROCESTYPES...7 3. DE INLENER ROL (ACCORDEERDER)...9

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople.

Gebruiksaanwijzing. Support Your People Postbus 2102 5700 DA Helmond T 0492-780899 info@supportyourpeople.nl www.supportyourpeople. Gebruiksaanwijzing Aan de slag met het Online Personeelsdossier van Support Your People Welkom als gebruiker van het Online Personeelsdossier. Deze handleiding is ontwikkeld om je snel wegwijs te maken

Nadere informatie

Handleiding Site to Edit Module Documenten

Handleiding Site to Edit Module Documenten THAR Design Kipboomweg 15 7636 RC AGELO E-mail: info@thar.nl Website: www.thar.nl KvK nummer: 08165396 BTW nummer: NL8186.22.416.B01 Rekeningnummer: 45.09.80.59 Handleiding Site to Edit Module Documenten

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Handleiding Rostar WEB

Handleiding Rostar WEB Handleiding Rostar WEB (let op: dit is geen www. adres!!) Of u gaat naar www.slotervaartziekenhuis.nl, rechtsboven vindt u site voor professionals Als u deze aanklikt komt u op de pagina zoals hieronder

Nadere informatie

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in.

INLOGGEN Vul gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op log in. Snel starten met Testweb PSL als coördinator WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht

Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht Snel starten met Testweb PSL-b als Leerkracht WAAR? Je vindt Testweb PSL op de volgende website: www.testweb.bsl.nl Je kunt inloggen in het groene vak aan de rechterkant: Direct inloggen Testweb PSL INLOGGEN

Nadere informatie

Handleiding Medewerker Versie 3.0

Handleiding Medewerker Versie 3.0 Handleiding Medewerker Versie 3.0 0 Laatst bijgewerkt op: 21 mei 2013 Inhoud 1 Starten met Online-Planning... 2 1.1 De eerste keer inloggen... 2 1.2 De Online-Planning navigatie... 4 2 Uw persoonlijke

Nadere informatie

Handleiding Mijn OVO. -voor leidinggevenden-

Handleiding Mijn OVO. -voor leidinggevenden- Handleiding Mijn OVO -voor leidinggevenden- VERSIE 02.2016 INHOUDSOPGAVE Inloggen in Mijn OVO 3 Verzuim 5 Ziekmelden 6 Ziekteverloop melden 7 Betermelden 8 Aanpassen ziekmelding / zwangerschap 9 Zwangerschap

Nadere informatie

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers

Fitland Mijn Uren. Gebruikershandleiding medewerkers Fitland Mijn Uren Gebruikershandleiding medewerkers 1 INHOUD Algemeen pagina 3 Inloggen pagina 4 - Wachtwoord vergeten - Wachtwoord wijzigen Dashboard. pagina 8 Persoonsgegevens. pagina 10 - Raadplegen

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring

Gebruikershandleiding. Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding Ouder Login TSO De Kring Gebruikershandleiding ouder login Maakt u gebruik van of wilt u gebruik maken van de tussenschoolse opvang op PCBS De Kring, dan kunt u zich via de website

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager)

Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Aan de slag Inrichten van WorkTimer (voor de manager) Over dit document Als manager/beheerder bent u verantwoordelijk voor het inrichten van WorkTimer. Deze handleiding beschrijft de stappen die u zult

Nadere informatie

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers

Handleiding Licentieregie. Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Handleiding Licentieregie Handleiding voor de Basisschoolleveranciers Inhoud Inleiding 3 1 Bestellingen plaatsen 4 1.1 Wat u moet weten voordat u een bestelling gaat plaatsen 4 1.2 Een bestelling plaatsen

Nadere informatie

Handleiding Budget TimeTell versie 8

Handleiding Budget TimeTell versie 8 Handleiding Budget TimeTell versie 8 TIMETELL BV www.timetell.nl Balen van Andelplein 2 2273 KH, Voorburg 070-3114811 info@timetell.nl Helpdesk 070-3114810 helpdesk@timetell.nl Inhoud 1. Inleiding... 3

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 april 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 6 Mijn afspraken 7 Mijn dossier

Nadere informatie

Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Toegang tot uw e-mailberichten via internet Basishandleiding Multrix Outlook Web App 2010 Versie: 24 februari 2011 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web Access 2010 Voorblad Inhoudsopgave 1 Inloggen...3 2 Veelgebruikte

Nadere informatie

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris

Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris Handleiding CombinatiePlanner Versie Combinatiefunctionaris 8 februari 2011 Versie 4.0 Multitask ICT bv, Den Haag, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 4

Nadere informatie

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3.

1. Over LEVIY 5. Openen van de activiteit 2. Algemene definities 6. Inloggen op het LEVIY dashboard 3. Inloggen 6.1 Overzichtspagina 3. Versie 1.0 05.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Openen van de activiteit Hoe wordt de activiteit geopend? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 6. Inloggen op het

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier

Handleiding Medewerkersagenda. PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier Handleiding PlanCare Dossier elektronisch cliënten dossier De agenda in PlanCare 2 De agenda kent verschillende invalshoeken of benaderingswijzen. Centraal staat de Cliëntagenda waar alle afspraken en

Nadere informatie

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl

Basishandleiding. Werknemerloket. Loket.nl Basishandleiding Werknemerloket Loket.nl Inhoudsopgave 1 WERKNEMERLOKET... 3 2 TOEGANG TOT WERKNEMERLOKET... 4 3 TOEGANG TOT DE APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN (FINBOX)... 5 5 DE STARTPAGINA...

Nadere informatie

Handleiding voor medewerkers

Handleiding voor medewerkers Handleiding voor medewerkers Vrijedagen Deze handleiding geeft biedt de handvaten ter ondersteuning voor het gebruik van Vrijedagen naar de wensen en behoeften van jouw eigen bedrijf. Dit betreft een verkorte

Nadere informatie

Easy Office 247. Handleiding

Easy Office 247. Handleiding Easy Office 247 Handleiding Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Easy Template B.V.

Nadere informatie

Quick Reference Contact Manager SE

Quick Reference Contact Manager SE Eddon Software BV Rietveldenweg 82 5222 AS s-hertogenbosch The Netherlands T +31 (0)88-235 66 66 F +31 (0)88-235 66 77 E info@eddon.nl W www.eddon.nl Quick Reference Contact Manager SE Block: Contact Manager

Nadere informatie

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet.

In dit document zal de werkwijze met betrekking tot ons registratiesysteem worden uiteengezet. Inleiding Rubes Personeeldiensten B.V. maken gebruik van een online uren registratiesysteem. Deze methode van urenverwerking brengt veel voordelen met zich mee ten opzichte van de papieren urenbriefjes.

Nadere informatie

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding

Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Module Tijdregistratie Beheerders Handleiding Roosters instellen Locaties en Activiteiten Pasjes / druppels Weekstaten Wie is binnen Rapportages Roosters instellen Wanneer een medewerker weekstaten indient,

Nadere informatie

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden.

Keuzeknoppen. Tip: Onder de knop Legenda zijn alle mogelijke statussen terug te vinden. Uren In Timewax kunnen gemaakte uren worden geregistreerd. Dit kan worden gedaan per uur of een gedeelte van een uur. Een favorietenlijst maakt het mogelijk snel en gericht uren te kunnen schrijven. Ook

Nadere informatie

Handleiding urenregistratie-portaal

Handleiding urenregistratie-portaal Handleiding urenregistratie-portaal Datum: 01-03-2015 Inleiding Posd urenregistratieportaal is een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Youforce

Veelgestelde vragen Youforce Veelgestelde vragen Youforce 1. Inleiding... 2 2. Ondersteuning door en instelling van internet browsers... 3 3. Inloggen/wachtwoord vergeten... 5 4. Handleiding en help... 6 5. Verwerking van en opslaan

Nadere informatie

Handleiding Online urenregistratie

Handleiding Online urenregistratie Handleiding Online urenregistratie Inleiding Payrollplaats heeft een website waarmee via het internet uren kunnen worden geadministreerd, documenten kunnen worden ondertekend en loonstroken beschikbaar

Nadere informatie

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl

Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl Versie: 20161206 Inhoud Handleiding MijnZorgdeclaratie.nl... 1 Inloggen... 3 Homepage... 3 Navigeren... 4 Cliëntoverzicht... 4 Profiel... 5 Cliëntplan... 5 Rapportages...

Nadere informatie

Handleiding P&S Xtra Online

Handleiding P&S Xtra Online Handleiding P&S Xtra Online Versie 2016 2 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 1.1 Inloggen... 3 1.2 Beveiliging... 4 1.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2. Selecties... 5 2.1 Selecteer werkgever... 5 2.2 Menu opties...

Nadere informatie

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA.

Handleiding OK CV: ESS. Handleiding. Gebruiker: ESS. Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA. Handleiding Gebruiker: ESS Document versie: 2.1 Versiedatum: 2014-12-16 Status: concept Auteur: 2BA Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie 3 Terminologie 3 Stap 1. Inloggen op FGO+ website 4 Stap 2: Inloggen

Nadere informatie

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl

Basishandleiding. Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Basishandleiding Employee Self Service/ App Werknemerloket (werknemer) loket.nl Inhoudsopgave 1 ESS LOKET.NL... 3 2 TOEGANG TOT ESS... 4 3 WERKNEMER TOEGANG TOT APP WERKNEMERLOKET... 4 4 ESS VIA BANKPORTALEN

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie