Winkelen in zuidpolder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkelen in zuidpolder"

Transcriptie

1 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon Intrviw mt Tink van Hock Niuw in Zuidpoldr is d vstiging van Btr Horn, n halfjaar gldn gopnd. Audiciën Tink van Hock is r rglmatig t vindn, samn mt haar collga. En hoorapparaat wrkt andrs dan n bril. Ovr n bril zijn mnsn vaak dirct tvrdn, aan n hoorapparaat motn j hrsnn nkl wkn wnnn. En gsprk mt haar n rgiomanagr Wilfrd van dr Sand. (ls vrdr op pagina 3) Intrviw mt Davy Popp Davy Popp (17) wrkt als caftariamdwrkr bij Chins Rstaurant/Snackbar Azië. Ik zit in ht xamnjaar van d Havo n hb dz bijbaan al dri jaar. Hir hb ik glrd om snl t wrkn n strssbstndig t zijn. In n snackbar hb j namlijk t makn mt priods van grot drukt, waarbij ht natuurlijk d kunst is om d klantn nit t lang t latn wachtn. (ls vrdr op pagina 4) Intrviw mt Michl d Ruijtr Drtig jaar lang was Michl d Ruijtr vrantwoordlijk voor d sals van n hotl. Ton hild z ht voor gzin. Achtr d graniums wild z chtr op haar 52 ook nit zittn. Z was blij ton haar zoon n zijn partnr in januari 2011 d zaak van Bakkr Bart in Zuidpoldr ovrnamn n haar vrogn of z m wild wrkn. (ls vrdr op pagina 6) Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

2 Mariann Ostndorf, Lidl ONZE SLEUTEL TOT SUCCES IS EENVOUD Kijkj achtr d schrmn Ht basisprincip van Lidl is nvoud n daarm is ook glijk d slutl tot ht succs gvondn. Onz ghl wrkwijz is daaraan gkoppld, aldus woordvorstr Mariann Ostndorf. Wij kopn ons assortimnt in mt ht dol om onz klantn daglijks boodschappn van d hoogst kwalitit t bidn voor d laagst prijs. Zo kom j nog ns rgns. Niuwsgirig kijk ik vanaf mijn zitplaats rond in ht magazijn van Kijkshop. Dus hir komn d productn vandaan di j bndn in d winkl bstlt! Als schrijfstr van dz Zuidpoldrkrant kom j nog ns rgns. In n magazijn of kantin mstal vrij klin want d winklruimt gaat voor mag ik n kijkj achtr d schrmn nmn. Mt d artikln in dz krant kunt u dat als lzr trouwns ook don. Ht lijkt m nogal n wrk: n winkl runnn. J mot r lk kr maar wr voor zorgn dat j op tijd van vroudrd productn of d klding van ht sizon af bnt. Tlkns vrniuwn. Di vrniuwingn vind ik nit altijd vn luk. Dan zok ik tvrgfs in d Albrt Hijn of Lidl om di spcifik pastasaus of in d Bruna om dat n bok. En ook d schonn van Scapino waar ik zo lkkr op loop, gaan n kr kapot. Ht lifst zou ik dan wr prcis dzlfd schonn willn kopn maar dan hl. Hlaas, ht assortimnt hft zich vrniuwd saskia d n zuw ik ondrwrp (29) lotgnotn m zuchtnd na contact hft haar plkj gvondn, dat nkl wkn stikm op kapott is duidlijk. al lf jaar wrkt z bij ignlijk schonn hbbn w t r nit hbbn zo vl zin in. glopn, Ht is n aan n niuw ik mot zonnig zatrdagmiddag, dus waarom zoudn w Slagrij Schnidr n z is vast nit nog naar vn buitn gaan? aan bovndin mijn hbbn schonn w nog wnnn -priod. van plan om r t blijvn. maar van alls nodig in zuidpoldr. maar ignlijk hbbn w nit zo vl zin. W hbbn vannacht maar dri of vir uur gslapn, d hl ochtnd zijn w nog aan ht Ht wrk is gwst dat n ik w livr zijn mo. schrijf, ovr winkls bijvoorbld, natuurlijk ook door haar opliding, van mot vrkoopstr ht tot n n zaak toch maar stappn áls mijn ik man, n onz winkl dochtr van n zou jaar bginnn, oud n ikzlf n uur latr in d auto. op wg naar zuidpoldr. in vroudrd W hbbn nog productn boodschappn nodig zijn. n, mt chfslagr, is z all round Di luk trui van dri vooral nit t vrgtn, its tgn d host van dochtrlif jaar n gldn, druppltjs tgn d pijn laarzn bij doorkomnd van vorig jaar n zlfs ht typ inztbaar. dat maakt mijn wrk tandn. andrs slapn w vannacht wr nit ook zo luk n afwisslnd. d vl. mobil van tw jaar trug, omdat n kr di bn zo ik aan god ht snijdn, voldd. in zuidpoldr aangkomn gaat ht al its btr. Ht is r gzllig druk. bij d albrt Hijn zggn w hoi tgn bkndn n dan gaan w naar d tos, voor hostdrank Ik zi ht n druppltjs. al voor W sprkn m: n vrkoopstr. Hft z its tgn d host? barbcupakkttn of brid ik winkl zoals Marlé mt in d n hok d niuwst lingrimod vls tot van vlug-n-panklaar -productn voor. bij dat laatst gaat vorig jaar, in d z vraagt wat r aan hand is n voor w ht wtn staan andr w t pratn hok ovr wisswasjs zomrklding (glukkig is van dri n tw jaar gldn krijgn. n zijzlf in hft ht tw middn kindrn d drd wintrtnus van ht vorig ht Ht nit rnstig) di id onz dochtr hft is of zou dat kunnn truggvn ht om vls dat d klant dirct is op komst. z wt prcis wat ht om s nachts kan gaan bakkn, zoals vinkn of tlkns sizon. aan wakkr t Ik wordn hof n nit altijd t wtn vrniuwn, wat hamburgrs. nit naar kldingburzn zlfs als r voor mr kindrn ht niuw zijn, is ht tlkns sizon n d klantn wtn j Ht mot don. W id samnlving flurn hlmaal op. is W zijn dat nit d truggvn ook nign. wr winst zokn, zgt z. Saskia s wrkwk van 38 uur prcis aan waar d is. z samnlving aan to zijn. Kijk mama, di ook blous vn latr stappn w d winkl uit. dochtrlif hft is vrdld ovr vir dagn. ja, ht hangt grootst hir plzir nog haar wandlwagn stds, n zgt ook n ht jongtj zijn lang dagn, nthousiast, maar mijn wij zijn wr hlmaal blij. W hbbn toch nog n hostvrzachtnd of winst nou ja, drankj rdr is. mgnomn. vrvld. dat ht nit Zijn modr guwt ns rg gaat hlpn, omdat d host vanzlf ovr mot gaan, uitgbrid kan ons nit vl n mr vlucht schln. Ht mt praatj haar zoon mijn winkl uit. luk uitdaging. Bij d Rabobank kunnn ldn mbslissn ovr d bstding van ht coöprativ dividnd. Door n dl van onz winst trug t gvn aan d lokal gmnschap hopn w bij t dragn aan n gzond samnlving voor onz klantn. Zo stunn w dd vrschillnd Bij mr Rabobank wondrn. projctn. zulln kunnn w Samn nog ldn vn actif mbslissn bij d wrkn aan ovr d lokal d bstding samnlving. van ht Dat coöprativ is ht id. zman of Scapino om kindrklrn gaan? dividnd. Door n dl van onz winst trug t gvn aan d lokal gmnschap hopn w bij t dragn aan n gzond samnlving voor onz klantn. Zo stunn w vrschillnd projctn. Samn actif wrkn aan d lokal samnlving. Dat is ht id. Aukj-Tjitsk colofon N, ht is maar god dat d écht winklirs in Zuidpoldr wl gbrand zijn op vrniuwing. Kan ik kijkjs achtr d schrmn blijvn nmn, nt als u. Aukj-Tjitsk COLOFON Tkst n foto s: aukj-tjitsk dilman Smpr Scribo tkst- n rdactiburau Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging zuidpoldr Vormgving: pitrs Grafisch bdrijf b.v., Grod saskia d Zuw, slagrij schnidr nt n niuw product bdacht één collga wrkt hir langr dan ik. door haar rvaring n d andr kr sta ik in d winkl, maak ik salads voor onz wrk is hl luk, dus dat vind ik nit rg. n vrij hbbn op n doordwks dag is wl praktisch. dan kan z mt vrindn wg, n middagj winkln of its aan ht huishoudn don. ik woon samn mt mijn vrind, hir in trnuzn. daarnaast sport z vl in haar vrij tijd. Samn mt mijn collga Viona zit ik op tnnisls n ik zwm ovr d vraag wat haar tokomstplannn zijn, twijflt Saskia gn momnt. Gwoon doorgaan zoals ht nu gaat, ik hb ht hl rg naar mijn zin. mt al mijn collga s kan ik god opschitn. nu hbbn w nt wr n niuw product voor ht barbcusizon bdacht. mijn collga roy n ik don dat lk jaar. dat is tlkns wr n Voor d fi jnst barbcu s n ht bst prsoonlijk advis. Ht Stimulringfonds gft trug aan Culinair d slagrij Schnidr Tkst n foto s: gmnschap. Aukj-Tjitsk Dilman Alvarzlaan BD Trnuzn - T Smpr Scribo Tkst- n rdactiburau Rabobank. En bank mt idën. Zo. Vr. Ht Stimulringfonds gft trug aan d Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging Zuidpoldr gmnschap. Za. Vormgving: pitrs Grafisch Bdrijf b.v., Grod Rabobank. En bank mt idën. BAKKER BART Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr BAKKER BART Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Strk groi Ht rst Ht filiaal juist van Lidl adrs wrd gopnd voor uw in brood, d jarn 70, in modrland zot Duitsland. n hartig Sindsdin snacks. hft ht bdrijf n grot groi Onz Ht dag juist doorgmaakt, aanbidingn: adrs voor aldus Ostndorf, uw brood, rst in Duitsland zlf zot n n vanaf hartig bgin snacks. jarn 90 ook daarbuitn. Nu hft Lidl vstigingn in bijna lk Europs land. Ndrland wrd in 1996 als achtst bij d rij van vstigingslandn gvogd. In dcmbr van dat jaar wrd d rst paal van ht distributicntrum in Hrnvn in d grond gslagn. Daarna ging ht snl. In oktobr 1997 warn r al acht Ndrlands vstigingn. lk maandag 4 roombroodjs 2.00 lk dinsdag 10 mini krntnbolltjs voor 2.50 Onz lk wonsdag aanbidingn: 5 knabblstngls 2.50 lk dondrdag 10 witt bolln of puntjs 3.00 lk maandag vrijdag 4 halv roombroodjs applkruimlvlaai lk zatrdag dinsdag 410 roombotr mini krntnbolltjs croissants voor lk wonsdag 5 knabblstngls 2.50 lk dondrdag 10 witt bolln of puntjs 3.00 Wist lk vrijdag u dat wij 7 dagn pr halv wk applkruimlvlaai gopnd zijn? 3.50 lk zatrdag 4 roombotr croissants 2.25 maandag - vrijdag tot uur zatrdag tot uur zondag Wist u dat wij 7 dagn pr tot wk gopnd uur zijn? maandag - vrijdag tot uur zatrdag tot uur zondag tot uur Spciaal voor d lzrs van dz krant: Koffi mt vlaaipunt voor maar 2.50 Spciaal voor d lzrs S van dz you krant: bij Koffi mt vlaaipunt Bakkr voor maar Bart! 2.50 Lidl D oorsprong van Lidl bvindt zich in d Duits famili Schwarz. Di naam was chtr nit gschikt als naam voor n suprmarktktn, vanwg d associati mt d zwart markt. D samnwrking mt Ludwig Lidl van d firma Lidl & Co bracht n oplossing. Van hm kocht Schwarz d rchtn voor ht gbruik van d naam Lidl n sindsdin S you bij ht d discountformul dus Lidl. Bakkr Bart! Lidl Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan Lidl Winklcntrum 4536 BD Trnuzn Zuidpoldr Alvarzlaan BD Trnuzn Ma. 8:30-20:00 uur Di. 8:30-20:00 uur Ma. Wo. 8:30-20:00 uur Do. Di. 8:30-20:00 uur Vr. Wo. 8:30-21:00 20:00 uur Za. Do. 8:30-19:00 20:00 uur gslotn 8:30-21:00 uur 8:30-19:00 uur Zo. gslotn Klanttvrdnhid Zoals ik al zi, is ht id achtr Lidl nvoud, mt d hoogst kwalitit productn voor d laagst prijs voor onz klantn, aldus Mariann Ostndorf. Ht gaat ons rom dat onz klantn tvrdn zijn. Daarom bhandln w hn altijd vrindlijk, rspctvol n rlijk. Wrknmrs Naast klantn zijn d mdwrkrs van Lidl hl blangrijk. Zij vormn onz ondrnming. W vindn ht blangrijk dat z god wordn opglid, plzir hbbn in hun wrk n gzond zijn. Lidl hft n uitgbrid scholingspakkt n vl carrièrmoglijkhdn. Daarm stimulrn n ondrstunn w onz mdwrkrs om ht bst uit zichzlf t haln. Aandacht is r in ht bijzondr voor jong talnt. Voor jong mnsn is r tr voorbriding op ht bropslvn n hl intrssant combinati van thori n praktijk moglijk. Lidl nmt bwust mnsn aan di van lkaar vrschilln op ht gbid van achtrgrond, vaardighdn n idën. In d samnlving zijn di vrschilln r ook. Onz 350 Ndrlands filialn zijn vrsprid ovr ht hl land n in di filialn komn onz mdwrkrs in contact mt vl vrschillnd klantn. Duurzaamhid Ook duurzaamhid is n blangrijk sprpunt van Lidl. Mariann Ostndorf: Wij willn ht bst voor onz klantn n d wrld om ons hn. Daarom zttn wij ons voortdurnd in voor vrbtringn op ht gbid van assortimnt, gzondhid, maatschapplijk n lokal btrokknhid, onz mdwrkrs n ht klimaat. Ondr ht motto Op wg naar morgn wordn klantn ovr all activititn hirvoor ginformd. W hbbn trouwns ook n pagina op Facbook, vult Mariann aan. Di kun j brikn via Zuidpoldr Ht oud Trnuzns filiaal wrd t klin n had t winig parkrglgnhid. Daarom hbbn w ht vrplaatst naar Zuidpoldr n dat bvalt uitstknd. In princip brngn w één gzicht, één uitstraling van Lidl naar buitn, maar dat is wl ns moilijk door d vrschillnd locatis. Ht filiaal in Zuidpoldr is chtr idaal: n god ligging n n juist uitstraling van d winkl. In d vstiging wrkn nkl tintalln mdwrkrs n d klantn komn uit d wijd omgving van Trnuzn.

3 Btr Horn JE HOORT TE WENNEN AAN EEN HOORAPPARAAT Niuw in Zuidpoldr is d vstiging van Btr Horn, n halfjaar gldn gopnd. Audiciën Tink van Hock is r rglmatig t vindn, samn mt haar collga. En hoorapparaat wrkt andrs dan n bril. Ovr n bril zijn mnsn vaak dirct tvrdn, aan n hoorapparaat motn j hrsnn nkl wkn wnnn. En gsprk mt haar n rgiomanagr Wilfrd van dr Sand. Hoorzorg Btr Horn is n spciaalzaak di hoorzorg wil lvrn, lgt Wilfrd uit. Ons rst dol is nit om zovl moglijk t vrkopn, maar n zo groot moglijk ghoorvrbtring. Als managr vstigingn van Zland wrkt Wilfrd één dag pr wk in d winkl in Zuidpoldr. Ik vrdl mijn dagn ovr d vstigingn van Vlissingn, Middlburg, Roosndaal n nu ook Trnuzn. Daarnaast is r nog n buitndinstwinkl. Op dz manir blijf ik ovral bij btrokkn n zin all mdwrkrs mij rglmatig. Oudst audiciënsbdrijf Grvlit was ht oudst audiciënsbdrijf van Ndrland. Daar is Btr Horn uit voort gkomn, vrtlt Wilfrd. In rst instanti was ht n familibdrijf mt tw dircturn. Vrvolgns kwam ht bdrijf ondr d vlugls van Amplifon trcht. Voor d niuw Ndrlands tak wrd nit Amplifon d naam, maar Btr Horn. Amplifon hft zijn wortls in Italië n is marktlidr op ht gbid van horn, mt vstigingn in India, Spanj, Blgië, Duitsland, d VS n dus ook Ndrland. Horn Btr Horn lvrt hoorapparatn n houdt zich zijdlings bzig mt ghoorbschrming. Wilfrd: Er is vl snllr sprak van lawaai-ovrlast dan w zlf dnkn. Gluid van 120 dcibl kunnn w maar hl vn aan. Als r nmaal vrmindring van ht ghoor is, htzij door bschadiging, htzij door oudrdom of aangborn ghoorproblmn, dan gaan mnsn rst naar n KNOarts. D arts bpaalt of r goprrd kan wordn of dat n ghoorapparaat uitkomst kan bidn, lgt mdwrkstr Tink van Hock uit. Bij dat laatst komt Btr Horn om d hok kijkn. J stapt d winkl binnn, n dan? Mnsn mogn altijd vn binnnlopn, zgt Tink, maar n afspraak makn is wl vrstandig, omdat vl afsprakn al snl n uur durn. En klant doorloopt vrschillnd stappn. D rst stap is n gsprk ovr ht hoorvrlis n d vrbtrmoglijkhdn. Dan wordt r ook n afdruk van ht oor gmaakt. Tw wkn daarna kan d klant zijn hoorapparaat afhaln. Vrgis j alln nit, dat nm j nit glijk m naar huis, want ht mot nog god afgstld wordn. Dat gburt mt n computr, maar di wijkt rglmatig n btj af van ht gvol van d klant. lnd prijsklassn, variërnd van godkop apparatn di all gluidn vnvl vrstrkn tot duurdr vrsis di achtrgrondgluidn stds slimmr wg kunnn filtrn. D motor van n voorbijrijdnd vrachtwagn bijvoorbld komt dan mindr hard door dan d woordn van j gsprkspartnr. Echt n vak Ht brop van audiciën is dus cht n vak apart. Tink, afkomstig uit ht zuidn van Antwrpn, volgd d opliding tot audioloog n logopdist in Blgië, waar di tw vakkn samngnomn wordn. Ht gburt vakr dat wij onz mnsn uit Blgië haln, vrtlt Wilfrd. In Ndrland zijn r t winig audiciëns n in Blgië juist mr dan gnog, waardoor ht voor hn moilijk is om daar wrk t vindn. En bijkomnd voordl is dat Blgn hogr opglid zijn. In Ndrland hbbn audiciëns n MBO-opliding. Tink: Na mijn studi bn ik bij Btr Horn in Sittard trcht gkomn, waar ik ingwrkt kon wordn. Daarna kon ik hir in Trnuzn aan d slag. Vanaf mijn woonplaats Antwrpn qua afstand dus n hl vooruitgang. Aan n hoorapparaat mot d klant cht wnnn, vrtlt Tink vrdr. Ht duurt nkl wkn voor d hrsnn zich volldig aangpast hbbn. D motivati van mnsn zorgt trouwns voor vl vrschil. Imand di hl graag n hoorapparaat wil, is r vaak snllr aan gwnd dan imand di hir binnnstapt omdat d mnsn in zijn omgving klagn dat hij zo slcht hoort. Vanwg di priod van gwnning wordt na tw wkn wr n afspraak gpland tr control n indin nodig, kunnn r nog mr controls plaatsvindn. Complx Tot nu to klinkt ht nog vrij simpl, maar dat is ht nit. Tink: Ghoorvrlis is bij idrn andrs n vrschilt pr toonhoogt. Ook n ghoorapparaat is ingwikkldr dan j op ht rst gzicht zou dnkn. W vrkopn z in zs vrschil- Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Oud dl: Ht brop van audiciën is dus cht n vak apart. Tink, afkomstig uit ht zuidn van Antwrpn, volgd d opliding tot audioloog n logopdist in Blgië, waar di tw vakkn samngnomn wordn. Daarna bn ik bij Btr Horn in Ndrland trcht gkomn, rst in Sittard waar ik kon wordn ingwrkt n nu in Trnuzn. Qua afstand n hl vooruitgang dus. In Ndrland zijn t winig audiciëns n in Blgië juist mr dan gnog, lgt Wilfrd uit, vandaar dat zij bij ons trcht kwam. En bijkomnd voordl is dat zij hogr opglid is. In Ndrland hbbn audiciëns n MBO-opliding. Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

4 Profitrn van vl vrschillnd winkls Winklcntrum Zuidpoldr is n winklcntrum mt n grot divrsitit aan winkls. J vindt r alls voor d daglijks boodschappn in tw grot suprmarktn n bij tw bakkrs, n slagr, n slijtr n n bonbonwinkl. Vrdr is r volop kus in mod, lingri, schonn, accssoirs, huishoudlijk artikln n txtil. Voor d uitrlijk vrzorging zijn r tw kapprs n n drogistrij n voor d inwndig mns bnt u aan ht god adrs bij n broodjszaak, n snackbar n n Chins rstaurant. Zlfs voor mr spcialistisch zakn als hoorapparatn, lctronica n computraccssoirs kunt u in Zuidpoldr trcht. In winklcntrum Zuidpoldr is ht plzirig winkln. U hoft nit bang t zijn voor d stds vrdr tikknd tijd van d parkrautomaat, want di is r nit: parkrn is gratis! En r is altijd plaats gnog. Bovndin kun j altijd droog winkln. Zlfs in ht opn gdlt van ht cntrum zijn d luifls groot gnog om nooit in d rgn t hovn lopn. Ht winklcntrum wrkt continu aan n zo plzirig moglijk vrblijf. Door god ondrhoud, n schon, kauwgomvrij vlor, n n god bwaking door vidocamra s, maar ook door d spltostlln voor kindrn n d bankjs in ht middn van ht cntrum. Laat u vrrassn door ons winklcntrum n door d winkls mt hun gvarird aanbod! Snl doorwrkn n tgn strss kunnn Davy Popp (17) wrkt als caftariamdwrkr bij Chins Rstaurant/Snackbar Azië. Ik zit in ht xamnjaar van d Havo n hb dz bijbaan al dri jaar. Hir hb ik glrd om snl t wrkn n strssbstndig t zijn. In n snackbar hb j namlijk t makn mt priods van grot drukt, waarbij ht natuurlijk d kunst is om d klantn nit t lang t latn wachtn. Caftariamdwrkr Sinds half oktobr is d niuw kukn van ht rstaurant gopnd, maar Davy is vooral in d caftaria t vindn. En vrind van mij wrkt hir rst, maar had ht t druk mt sportn. Ik kon zijn plaats innmn. Natuurlijk mot j vn inwrkn, maar ik wt nu prcis waar alls staat n ho d kassa wrkt. Vast tijdn n op oprop In d snackbar hb j drukk pikmomntn. Dan zijn r mr mdwrkrs nodig, lgt Davy uit. Mijn vast wrkdagn zijn dondrdag, vrijdag n zondag. Op dz manir kan ik ht wrk god combinrn mt school. Mocht ht nodig zijn, dan kan hij ook bijspringn op andr tijdn. Zkr als r vnmntn in Zuidpoldr zijn, loopt ht storm bij ons. Nit truzln bij d bdining vindt hij hl blangrijk. Gzllighid n hobby s Ht is hir hl gzlig, ik zi rglmatig vast klantn n mt mijn collga s kan ik god opschitn, zgt Davy. Naast zijn wrk zokt hij ook graag d gzllighid op, mt vrindn n samn mt zijn vrindin mt wi hij al tin maandn samn is. En s zatrdags spl ik vollybal. Oplossing (vrmldt u a.u.b. d naam van d winkl n ht cijfr van d mdwrkr): prijsvraag A.... B.... Hirondr staan drtig foto s. Op virntwintig foto s (gnummrd van 1 t/m 24) zit u d gzichtn van winklmdwrkrs uit Zuidpoldr. Op d andr zs foto s ( A t/m F gnomd) staan d gvls afgbld van d winkls waarin zij wrkn. Wlk mdwrkr wrkt in wlk winkl? Vul hirnaast d bon in! C.... D E.... A D F.... Ondr d god inzndingn wordn één Zuidpoldrwaardbon van E 100,- n tin waardbonnn van E 25,- vrloot Stuur uw inznding voorzin van naam, adrs, tl. nr. n vntul -mailadrs naar: Marlé Mod n lingri, t.a.v. Hans Murr, Alvarzlaan 6-8, 4536 BD Trnuzn, of mail uw oplossing naar D prijswinnaars krijgn prsoonlijk bricht. B E Naam : Adrs : PC+woonplaats : Tl. : C F

5 Anita Durinck, Zman WERKEN MET Totat. Ovitinctibus adignih itibusam, x KLANTEN BLIJFT Bllamystraat 141 LEUK Winklcntrum Zuidpoldr in Trnuzn Volgnd jaar wrkt z al drtig jaar bij Zman n inmiddls is Anita Durinck (48) ook al wr zs jaar filiaallidstr in Zuidpoldr. Ht contact mt d klantn blijf ik luk vindn n als collga s vormn w n hl god tam. Wilt u d Blokkr niuwsbrif ontvangn? Kijk dan op blokkr.nl vrtrouwd n voordlig Daar komn gzllig tntjs van Van 100 prachtig wijnn ondr d 5 uro, daar komn gzllig tntjs van. En nit alln dz wk of dz maand, onz 100 wijnn vind j altijd in ons assortimnt. Wit, rood n rosé. Uit vrschillnd landn n voor lk momnt. Ontdk onz 100 wijnn ondr d 5 uro op of bzok n Gall & Gall bij jou in d buurt. Prttig wknd. Gall & Gall Gnit, maar drink mt mat. Vrschillnd filialn Bijna drtig jaar gldn bgon Anita haar carrièr bij d Zman in d Srlippnspoldr. Daarna bn ik naar n filiaal in Hulst ggaan. Ton ik daar nt zat, is dat rst filiaal wg ggaan. Dri Zmanwinkls is voor n stad als Trnuzn t vl. Vrvolgns kwam z trug naar Trnuzn, in ht huidig filiaal in Zuidpoldr. Sommig mnsn hrkndn m nog van mijn tijd in d Srlippnspoldr, na al di jarn! Vast klantn Andrsom hrknt z zlf ook vl klantn. Vl mnsn zi j rglmatig trugkomn, zkr doordwks. Z komn uit all lagn van d bvolking. Zman staat bknd om d lag prijzn. Anita: Sommig klantn komn r ronduit vooruit dat z cht wl wat gld t bstdn hbbn, maar, zggn z dan: W vindn ht n sport om voor zo winig moglijk gld hl luk klding t kopn. Dat is toch fantastisch om t horn? D collcti is door d jarn hn ook strk vrbtrd, vl modrnr gwordn n mt mr kus. Gzllig tam Anita romt ook graag haar tam van in totaal vijf vrouwn. W wrkn hard om niuw glvrd productn ntjs in d winkl t lggn. Idrn hft in princip haar ign afdling, maar als imand r nit is, latn w haar hok van d winkl natuurlijk nit vrslonzn. W wrkn vl samn n, ook nit onblangrijk, kunnn vl lol hbbn mt lkaar. 15% korting Winklcntrum Zuidpoldr Trnuzn W i Tgn n k l c inlvring n t r u m van Z u i dz d p o l bon d r ontvangt... a l l su o15% n d korting r é é n op d a huidvrzorging k! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

6 Michl d Ruijtr, Bakkr Bart HET VERTROUWEN VAN DE KLANTEN IS TERUG Drtig jaar lang was Michl d Ruijtr vrantwoordlijk voor d sals van n hotl. Ton hild z ht voor gzin. Achtr d graniums wild z chtr op haar 52 ook nit zittn. Z was blij ton haar zoon n zijn partnr in januari 2011 d zaak van Bakkr Bart in Zuidpoldr ovrnamn n haar vrogn of z m wild wrkn. Brood n broodjs Dit is n mooi zaak, vindt Michl d Ruijtr. Mnsn kunnn hir hun brood kopn n mtn mnmn, maar ook op hun gmak n kopj koffi drinkn n r bijvoorbld n vrs blgd broodj bij tn. Van d zithok in d bakkrswinkl wordt dankbaar gbruik gmaakt, door (dag)fornzn, pauzrnd wrknmrs, mnsn di uitrustn van ht winkln, n nom maar op. Ht is hl luk om ns n praatj mt hn t makn, aldus Michl, di functionrt als manusj-van-alls. Vrtrouwn Als Vlissings most z vn wnnn aan d mntalitit van Zuws-Vlamingn. Z zijn its stuggr, maar still watrn hbbn dip grondn. Dat z in ht bgin afwachtnd warn, komt ook vooral omdat ht mt d vorig ignaar van dz Bakkr Bart nit god ging n daardoor d kwalitit achtruit ging. Ht kostt ons nkl maandn om ht vrtrouwn van d klantn trug t winnn, maar inmiddls is ht raznd druk n zi j klantn stds trugkomn. Lang wrkplzir Bakkr Bart is zvn dagn pr wk opn. W makn lang dagn. Elk dag vanaf zs uur s ochtnds vulln w d schappn, want alls is vrs. s Avonds zijn w pas tgn half acht klaar mt opruimn. Maar ik gnit van ht wrk, zgt Michl. Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Bakkr Bart Zuidpoldr Elk dag gopnd van tot uur op zatrdag gopnd van tot uur Elk zondag van tot uur Kijk op d achtrzijd voor onz lzrsaanbidingn. S you bij Bakkr Bart! Qhair nhoornkrant :09 Pagina 1 hair high styl low budgt Knippn v.a. 15,00 Fohnn.. v.a. 15,00 Vrvn v.a. 15,00 Highlights v.a. 15,00 Prmannt v.a. 15,00 Watrgolvn v.a. 15,00 Alvarzlaan BD Trnuzn Tl mt of zondr afspraak! Zin in ovrhrlijk chocolad? Bonbonnri Alxandr Uw adrs voor d hrlijkst Blgisch Pralins Albrt Hijn Bllamystraat AJ Trnuzn T Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag Idr zondag van Gwoon bij Albrt Hijn

7 Bruna IEDEREEN HEEFT IETS MET DEZE WINKEL Dick Haasbrg is nog vn nthousiast als in 1996 ton hij n zijn vrouw d Brunawinkl in Zuidpoldr opstarttn. W wildn hl graag its voor onszlf n ton w daar d moglijkhdn voor haddn, hbbn w dat glijk gdaan. En gsprk mt hm ovr Bruna, d winkl waar maar hl winig mnsn nits m hbbn, zoals hij zlf zgt. Kantoorbokhandl én postkantoor Mnsn mt idr intrss kunnn hir trcht, lgt Dick Haasbrg zijn statmnt uit, want hir zijn vrschillnd soortn bokn t vindn, van romans tot non-ficti, n wi nit van bokn houdt, vindt vast wl n tijdschrift naar zijn of haar smaak. Daarnaast vrkopn w vl wnskaartn, kantoorartikln, knutslmatriaal n bokn voor kindrn. Sinds 2008 is dit aanbod alln maar brdr gwordn. Ton hbbn wij mgdaan aan n landlijk prof om d takn van ht postkantoor ovr t nmn. Dat bvil hl god n inmiddls is di koppling mt post hl blangrijk gwordn voor ons. Mnsn kunnn hir trcht voor all productn n dinstn di ht postkantoor voorhn vrzorgd: postzgls, lotn voor d Staatslotrij of Lotto, pakkttn vrsturn n nom maar op. Ht voordl voor d klantn is dat d opningstijdn ruimr zijn dan bij d vrogr postkantorn. FRITUUR CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM KOFFIE- EN THEETUIN Eign gmaakt lompia 2 2,zi acticoupon achtrzijd Bruna TNT Zuidpoldr Trnuzn Mr dan 1500 boktitls op voorraad Spcialist in tijdschriftn n wnskaartn Schrp gprijsd kantoor- n schoolartikln Maar ook Ht adrs voor al uw postzakn Ovrschrijvn kntknbwijzn n snll motorbotn Tabakartikln, Staatslotrij, lotto, kraslotn Opningstijdn LET OP! CHINESE KEUKEN WEER GEOPEND! Ma uur Di-Vr uur Za uur mail bruna.nl of Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Hrknbar formul All vstigingn van Bruna zijn hrknbaar door d ovrkoplnd formul. Voor n dl hbbn all Brunawinkls dzlfd invulling, lgt Dick uit. Daarbij gaat ht bijvoorbld om d toptitls di w in onz bokntorns aanbidn. Di bokn mogn natuurlijk nit ontbrkn. Vrdr is r vl vrijhid bij ht samnstlln van ht assortimnt. Wij staan altijd opn voor local publicatis. Schrijvrs bnadrn ons rglmatig mt d vraag of wij hun bok in d winkl willn lggn. Als Bruna hbbn w n strk omgvingsfuncti, w zijn cht n dl van d gmnschap. Dick n zijn vrouw houdn daarom god bij wat r lft. Snll vrandringn Mt n winkl din j modrn t blijvn. Dick: In 2008 hbbn wij ht intriur hlmaal vrniuwd, omdat w ton d postafdling rbij krgn. W warn ton d rstn mt di afdling n w warn hl modrn. Nu is dat al wr its mindr, d vrandringn gaan hl snl. En luk uitdaging. Winig vrij tijd Vl vrij tijd hbbn w als winklignarn nit mr, zgt Dick, maar hij vindt ht duidlijk nit rg. W zijn zs dagn in d wk opn n r is altijd wrk. Elk dag zijn w bzig mt ht vrwrkn van d niuw krantn n tijdschriftn di w binnn krijgn. Vroudrd xmplarn gaan wg n niuw lggn w god gordnd in d schappn. Ons aanbod is altijd actul. Alln op zatrdag is r, bhalv d krantn, gn niuw aanvor. Daarom vind ik di dag zo fijn, want dan hb ik mr tijd om in d winkl t staan n r cht voor d klantn t zijn. Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

8 straatintrviws Sandra Brassr, Kijkshop Mvrouw Vrmuln: Z knnn m hir allmaal Winklcntrum Zuidpoldr is haar ignlijk t klin n r staan t vl pandn lg, maar vrdr is z hl tvrdn. Ht is hir altijd hl gzllig. Komt u hir rglmatig? Ja, bijna daglijks. Ik woon hir in d buurt. In d winkls kom j vaak dzlfd mdwrkrs tgn, hé. Inmiddls knnn z m hir allmaal al god. Naar wlk winkls gaat u mstal? Mijn wklijks boodschappn haal ik rgns andrs, maar tussndoor ga ik grgld naar d Albrt Hijn of Lidl. Daarnaast kom ik vaak bij Blokkr, Marlé n Bruna. U vindt Zuidpoldr wat t klin? Hirvoor hb ik in Rijswijk, Dordrcht n Vlissingn gwoond n daar was ik grotr winklcntra gwnd, vooral in Rijswijk. Maar ja, Trnuzn is ook n klinr stad natuurlijk. Mvrouw Frij wacht op d taxi Trwijl mvrouw Frij op d taxi wacht, op ht bankj vlakbij ht mddlingnbord, maakt z graag n praatj. Waar gaat d ris mt d taxi naar to? Naar Voglwaard. Daar woon ik. Ik hb ngn jaar in n flat in Trnuzn gwoond, maar op n dag zag ik n prachtig huis in Voglwaard. Ton zijn mijn man n ik daarnaarto vrhuisd. Mijn man hft r nog maar n paar jaar gwoond, voor hij ovrld. Nu woon ik r in totaal al wr 27 jaar. Dan bnt u allang alln Trist. Glukkig hb ik n positiv instlling. Ik bn moilijk tr bn, maar mt mijn rollator of n winklwagn rd ik m prima n thuis krijg ik thuiszorg. Ik ging altijd rglmatig naar Zuidpoldr mt n god vrind van mij. Hij kan nu hlaas nit mr m, hij ligt in ht ziknhuis n zal ht nit lang mr makn. Maar ik wil r wl opuit n ga dus nu maar alln. In wlk winkls komt u mstal? In d Albrt Hijn, Blokkr n Lidl. MAGAZIJNWERK IS PURE FITNESS Bonntj pakkn, ht god product in d tintalln mtrslang stllingn zokn, snl inpakkn n in d lift naar bndn zttn Bovn d winkl van Kijkshop is filiaalmanagr Sandra Brassr (42) druk in d wr. D n kr gaat ht om n mobiltj, maar d andr kr om n loodzwaar lasapparaat. Magazijnwrk is pur fitnss, glimlacht z. Afwissling W wrkn hir mt z n zssn, vrtlt Sandra. Ondrling wordt stds van wrk gwissld. Dat maakt ht zo luk. D n kr sta j in d winkl n hlp j klantn, d andr kr zorg j r vanuit ht magazijn voor dat d klantn ht product krijgn waar z om vragn. Filiaalmanagr Dz maand is Sandra 12,5 jaar in dinst van Kijkshop, rst als assistnt-filiaalmanagr in Middlburg n sinds tw jaar als filiaalmanagr in Zuidpoldr. Z stuurt idrn aan n wrkt hard m. Daarnaast is ht blangrijk dat onz winkl hrknbaar is als Kijkshop. Daarom wordn ht uitrlijk n ht assortimnt van 5000 artikln landlijk bpaald. Ik hb nu al zin in d niuw look di w straks krijgn. Bzig bij Wi dnkt dat z na vir of vijf lang wrkdagn voor d tlvisi gaat hangn, knt Sandra Brassr nit. Ik woon in Zoutland n run daar n Bd and Brakfast. Daarnaast spl ik althoorn bij muzikvrniging Luctor t Emrgo, zit ik in n fanfar n in n looporkst. D sport Tai Chi Qigong houdt m fit. Dat is allmaal t combinrn mt haar wrk. Sandra is n hl bzig bij. Stofzuigr A1800S Vrchroomd tlscoopbuis. Gn stofzak nodig. Incl. combiborstl n 2 in 1 hulpstuk. Art.nr watt Aanbiding gldt alln in Kijkshop Trnuzn t/m 26 nov Samn mt brortj Caspr n mama Ingborg wil Amy graag op d foto Mama Ingborg hofd nit zo nodig op d foto, maar haar dochtr Amy (6) is nthousiast. Ook haar zoon Caspr (5) vindt ht nit rg dat z bij ht winkln gstoord zijn door d schrijfstr van dz krant. Vrolijk zgt hij tot zins n als dank gft hij m n vrtj. Evn aan ht winkln in Zuidpoldr? Ja, vanuit onz woonplaats Kowacht komn w hir af n to n ik wrk ook in Trnuzn. Caspr hft nu dringnd niuw klrn nodig. Hij zit in n groispurt. Wat vindt u van Zuidpoldr? Ht is n luk cntrum n n groot voordl dat j hir gratis kunt parkrn. Maar ik vind wl dat all winkls t vl vrsprid zijn ovr Trnuzn: j hbt Zuidpoldr, ht cntrum én ht niuw Schuttrshof. Waarom plaats j d winkls nit gzllig dicht bij lkaar? En d Axlsstraat wordt r trouwns nit btr op. Tja, maar binnn Zuidpoldr zittn d winkls in idr gval wl dicht bij lkaar. Ja, in vrschillnd winkls hir kom ik rglmatig: Bruna, Wibra, Zman, Scapino, Blokkr, Albrt Hijn n Lidl. Warm bakkr Van d Vld hft d lkkrst Dgvntrs, dit is n oud traditionl famili rcpt van al bijna 100 jaar! Wij hbbn n niuw klantnkaart. Bij bstding van lk 5,- n stmpl, n voll kaart is 5,- waard. Word vrindn op Facbook n ontdk daar onz schrp aanbidingn. Alvarzlaan 2 (W.C. Zuidpoldr) 4536BD Trnuzn Zuidlandstraat CG Trnuzn Kom draain aan ht rad! Draai tot 50% korting! Extra korting gldt ook op afgprijsd artikln. Acti is gldig t/m zondag 30 oktobr 2011

9 Frank Jllma, Politi Voordln van god samnwrking Frank Jllma wrkt bij d politi n is btrokkn bij ht KVO-projct van winklcntrum Zuidpoldr. En gsprk mt hm. Wat houdt dat KVO-projct in? KVO staat voor Kurmrk Vilig Ondrnmn. Ht projct is n samnwrkingsvrband tussn d gmnt, d politi, d brandwr, d Kamr van Koophandl n d organisati van winklcntrum Zuidpoldr, dat wil zggn d vrniging van ignarn n d winklirsvrniging. Ht dol is ondr andr om d vilighid n d opnbar ord in ht winklcntrum t waarborgn. In dcmbr 2007 zijn w hir officil m gstart, door mt z n alln ht bijbhornd convnant t ondrtknn. Wlk taak hft u daarbij? Namns d politi bn ik contactprsoon voor ht KVO. Dat houdt ondr andr in dat ik bij d vrgadringn aanwzig bn. Pr jaar zijn r minstns vir vrgadringn mt d contactprsonn van all partijn in ht samnwrkingsvrband. Wat is r zo god aan dit samnwrkingsvrband? D communicatilijnn zijn hl kort. All contactprsonn knnn lkaar ondrtussn hl god. Ht is hl fijn dat wij als politi wtn wi w kunnn bnadrn als r its aan d hand is. Zondr n vast contactprsoon loopt d communicati vl tragr. Dan hb j bijvoorbld toch d vrkrd aan d lijn of mot j nog ns trugblln. Daarnaast krijg j vanuit zo n nauw samnwrking mr kijk op ht wrk van d andr n bgrijp j di andr btr. Daardoor kunnn w ook btr ovr d vrschillnd moglijkhdn n onmoglijkhdn op ht gbid van vilighid pratn. Pratn is natuurlijk god, maar daar mot ht nit bij blijvn. Wat is r tot nu to brikt? W hbbn d huisrgls van ht winklcntrum vastgstld. Daardoor wordt ht voor ons als politi gmakklijkr om mnsn op n ovrtrding aan t sprkn. J mag bijvoorbld nit fitsn in ht winklcntrum, want dat kan zorgn voor gvaarlijk situatis. Er is inmiddls ook camrabviliging gkomn om vntul inbrkrs af t schrikkn. Voorhn hingn hir ook jongrn rond di ovrlast vroorzaaktn. Zij zijn hir nu vl mindr. En mocht r toch its gburn, dan hbbn w r bldn van, wat d opsporing van dadrs gmakklijkr maakt. Er is dus al vl vrbtrd. Wlk doln hbbn julli vanuit ht KVO nog voor ogn? Op d kort trmijn, in ht bgin van 2012, willn w mt winklvrbodn gaan wrkn. En winkldif di gpakt wordt, kan dan n winklvrbod krijgn. Dat houdt in dat hij of zij n jaar of misschin zlfs tw jaar lang nit in d btrffnd winkl mag komn. Wllicht wordt dat vrbod ook vrzwaard naar n collctif vrbod: dan mag hij of zij bij gn nkl winkl van Zuidpoldr mr naar binnn. Dat alls is namlijk afhanklijk van d zwaart van ht gplgd strafbar fit. Dan dnk j wl dri kr na voor j its mnmt zondr t btaln. Hbbn julli ook plannn op langr trmijn? Ja, d aanpassing n vrbtring van d brandvilighid in ht cntrum is its voor d langr trmijn. Inmiddls zijn r winkls wg ggaan n niuw winkls bij gkomn, dus wordt ht tijd om di brandvilighid t hrzin. j nit ls a st f f o t rs k Ht is gn wst! g t n b r id n h c S bij slagrij n god advis. En t. i it al kw d o g Voor n Culinair slagrij Schnidr Alvarzlaan BD Trnuzn - T Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

10 Sophi Korman, Korman Intriur INTERIEUR IS EEN MOEILIJKE MAAR LEUKE MARKT D mst mnsn dnkn nit: ik wil n ign bdrijf, laat ik n intriurwinkl opstartn, glimlacht Sophi Korman (23) van Korman Intriur. Intriur is n moilijk markt waar j affinitit m mot hbbn, als j r in vrdr wilt. Maar ik vind ht n hl luk markt. Stds intrssantr Sinds juli 2009 wrkt z in d winkl van haar oudrs: Korman Intriur. In ht bgin most ik natuurlijk vl lrn, zgt Sophi, maar ik vind ht stds lukr. Samn mt mijn bror van bijna 17 wil ik t zijnr tijd ht bdrijf ovrnmn, maar dat duurt nog lang. Livr markting dan klurn mngn Erst bgon Sophi mt n opliding tot intriurstylist, maar daar is z m gstopt. Daar was j vooral klurn aan ht mngn. Ik dnk livr na ovr intriur, ovr klurn, stoffn n matrialn. Nu volgt z d opliding Small Businss n Rtail Managmnt in Brda. Dat bvalt m hl god. Ht lijkt op commrciël conomi n vooral markting vind ik hl luk. Andrs dan grot winkls Wat maakt Korman Intriur andrs dan grot woonwinkls of bouwmarktn waar j ook bijvoorbld gordijnn n laminaat kunt kopn? Sophi: J kunt btr vragn naar d ovrnkomstn, want wij wrkn totaal andrs. Wij gvn uitgbrid advis, makn productn op maat n d kwalitit van di productn is btr. Vrij tijd Naast mijn wrk n studi hou ik glukkig nog wl tijd ovr voor mijn vrind, glimlacht Sophi. W zijn al dri jaar bij lkaar. Ook rglmatig ns uit tn gaan, kan r wl vanaf. En op vrijdagavond n drankj don mt mijn vrindinnn kun j ook als hobby bschouwn, bsluit z tvrdn. Alvarzlaan 62 (Winklcntrum Zuidpoldr) 4536 BD Trnuzn T. (0115) F. (0115) Tapijt-Vinyl-Gordijnn-Laminaat-Parkt-Zonwring-Bhang-Shuttrs Ht lichtpunt voor startrs: Nu 4 maandn géén hypothkrnt én gn prmi woonvrzkringn Edlsmdrij STARS Uw Goudsmid in Trnuzn U kunt bij ons trcht voor: Marlé bidt u n uitgkind assortimnt damsmod n lingri. U zult zkr slagn, n onz vrkoopstrs hlpn u graag, als u dat wil. Fl wlcom! Marlé Mod & Lingri n oogvrblindnd collcti All voorkomnd Goud- n Zilvrsmids-wrkzaamhdn, Prsoonlijk ontwrpn, Unik trouwringn, Hrstl van Goudn n Zilvrn siradn, Vrmakn van oud siradn, Rstaurati n Hrstl van all Zilvrwrk, Niuw Goudn n Zilvrn siradn, Ontwrpn uit ign atlir. Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan 84, Trnuzn Tl: Wbsit: Gopnd: Di Wo Do Vr van 9.30 tot Zatrdag van tot Startrs ovr d drmpl hlpn. Dat is ht id. *vraag naar d activoorwaardn Kijk op Nu 4 maandn géén hypothkrnt Rabobank. En bank mt idën.

11 RUIMTE VOOR Natascha Adam, Kapsalon Ls Artists z bgon als wkndhulp bij n drogistrij, wrkt tussndoor nog in n kldingw naar ht drogistrijvak, waar z nu al 25 jaar in zit. Corina van dr kloostr is mt vl pl Ik bn nit d ignaar hoor, zgt z. Dz Etos is van tho Huisman. Ht is n franc toch its andrs, want n franchisr hft vaak n brdr assortimnt. Aandacht voor vrniuwing Ton ik hir op mijn twintigst kwam wrkn, stond ik vrstld van dz grot zaak, vrtlt Natascha, di na haar opliding tot kapstr in Brugg rst in n klin kapsalon in Brskns wrkt. Hir wrktn namlijk vl kapstrs n ht ambitinivau was n is nog stds hoog. W houdn trainingsavondn, gaan rglmatig op cursus n ofnn intrn rglmatig op lkaars haar. Daar gnit z van. Ik vind ht fijn dat idrn zichzlf cratif kan ontwikkln n dat w tlkns blijvn vrniuwn. Bdrijfslidstr Ook d zaak zlf ontwikklt zich stds. Daar kan Natascha als bdrijfslidstr ovr mpratn: Mt Wim van dn Brg, d ignaar, ovrlg ik rglmatig ovr vrandringn in d inrichting of bdrijfsvoring. En zijn idën vor ik vaak uit, zoals ht vrsturn van vrjaardagskaartn naar onz klantn. Ook rglt z d prsonlszakn n klantnafsprakn. Maar mijn cht passi ligt toch bij ht knippn. Hobby s Glukkig houdt z nog tijd ovr voor hobby s zoals ht gnomd rizn, fotografrn, films, muzik, kokn n lzn. Daarnaast houdt Natascha hl rg van skiën, wat maar god is ook, gzin haar rlati mt Wrnr Rammloo, snuwmanagr bij skihal Snowbas. Aan ht ind van dit jaar vrwachtn wij ons rst kind. Ja, Natascha is normalitr altijd in d kapsalon t vindn, maar als dz krant uitkomt, gnit z van haar wlvrdind zwangrschapsvrlof. NIEUWE IDEEËN d gborn n gtogn trnuzns hft ht duidlijk naar haar zin bij tos. ja, ht klinkt nogal rclam-achtig, maar ik vind dit cht n mooi ruim winkl. bij tos komn vl vrschillnd klantn, van jong tot oud. Wij ondrschidn ons doordat w ons hl rg op ht advisrn van d klant richtn. Vooral ovr haarklur, mak-up n parfum wordt vl advis gvraagd. daarom vind ik di afdlingn zo luk. Ht voordl van d makupafdling is dat corina zlf ook gmakklijkr n lippnstift uitprobrt dan andrs. daardoor wt ik btr wat voor productn w hbbn. Zlfs op vakantis is Natascha Adam (37), bdrijfslidstr van Kapsalon Ls Artists, bzig mt haarkapsls. Ik hou van vrr rizn n lt dan altijd op d haarmod. In Egypt zijn d mannn bijvoorbld hl mooi gknipt. Ovral dot z niuw idën op waar bij Kapsalon Ls Artists all ruimt voor is, want daar wordt graag n niuw trnd gzt. d bdrijfslidstr wrkt mstal vir n soms vijf dagn in d wk. ik bn happy singl, dus ik bn hl flxibl n ik vind ht luk om t wrkn. z rglt d bstllingn, vult ht magazijn aan n hft zoals gzgd vl contact mt d klantn. of mt d klantjs. d kindrn krijgn van ons altijd n dropj. ik hou wl van lachn n gzllighid in d winkl, vrtlt corina vrdr. d wrksfr is hir dan ook hl god. is ht allmaal zo positif? Gaat z dan nooit ns mt tgnzin naar naar wrk? corina dnkt vn na: n, dat kan ik m nit hrinnrn, ik ga altijd mt plzir. natuurlijk gnit z ook van haar vrij tijd. dan ga ik graag op stap, mt vrindinnn ropuit. 40-jarig jubilum KAPSALON LES ARTISTES Ht hl jaar fst mt unik aanbidingn voor idr klant! AANBIEDING Elk maandag gopnd MEI zondr afspraak van uur Komt u als oudr of grootoudr voor n bhandling? Dan wordt uw kind of klinkind t/m 12 jaar gratis gknipt (alln op dinsdag, wonsdag n dondrdag). Lt op: i.v.m. onz planning is ht noodzaklijk om n afspraak t makn! In ons jubilumjaar gvn wij lk maand n krantj uit mt d lukst wtnswaardighdn uit d kapsalon, aanbidingn n prijsvragn. Kom grust ns langs in d kapsalon om n gratis xmplaar van Journal Ds Artists af t haln! Tgn Tgn inlvring inlvring van van dz dz bon bon on o n mak-up n mak-up van van d mrkn d mrkn Collis Gldig gdurnd d maandn mi n ju Gldig gdurnd d maandn mi n juni (Nit gldig in combinati mt andr actis) (Nit gldig in combinati mt andr actis) Alvarzlaan 10 Trnuzn [winklcntrum Zuidpoldr] Tlfoon Odin Hinnman, Handyman LEUKE WINKEL OM IN TE WERKEN Mnsn kijkn wl ns vrmd op dat r n vrouw achtr d kassa staat van Handyman, zgt Odin Hinnman (21), maar ik vind juist Handyman n luk winkl om in t wrkn, lukr dan bijvoorbld n kldingwinkl. Knnis van assortimnt Odin zorgt rvoor dat z god op d hoogt is van d vl productn van Handyman. Maar dat is wl moilijk omdat r 1 tot 2 miljon productn n ondrdln t bstlln zijn, zgt z. Haar vadr is trouwns aannmr, dus van huis uit krg z wl ht n n andr m. Thuis bn ik ook dgn di all klusjs dot n nit mijn vrind. Oostburg Dat thuis is voor Odin in Oostburg. Ik woon samn mt mijn vrind n w hbbn n zoon van ruim 1 jaar oud. Hij kwam onvrwacht, op mijn twintigst, maar w zijn hl blij mt hm. Voor d langr trmijn zijn r trouwplannn. W willn graag op 14 maart trouwn, waarschijnlijk in Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! dp Alvarzlaan 80 - Winklcntrum Zuidpoldr - Trnuzn dp Tokomstplannn Vijf jaar lang wrkt z op d camping in Niuwvlit, waar z op haar lftijd al lidinggvnd takn krg. Rcrati is n luk branch. Nu volg ik naast mijn huidig wrk n schriftlijk opliding Criminologi. Misschin vind ik daar nog ns n baan in. En andr tokomstplan van Odin is ht oppakkn van intrnational hondnshows of ht gvn van ghoorzaamhidstrainingn voor politihondn, waar z vrogr al m bzig was. W zulln zin waar ik in d tokomst trcht kom, glimlacht z. Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

12 NIEUW IN HET WINKELCENTRUM LEZErs AAnBiEding Tgn inlvring van dz BOn: muffins naar kuz: gratis 1.60 pr stuk Blomsirkunst D Carlton Bij ht vrschijnn van dz krant zijn Rné n Karn Kon pas bgonnn in hun niuw winkl! Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr applflappn groot: 3 +1 gratis knabblstngls: 1.45 pr stuk gratis 0.80 pr stuk Brikbaarhid Ons winklcntrum is uitstknd t brikn mt ht opnbaar vrvor n bidt ruim 300 gratis parkrplaatsn voor d dur. Zo kan u op uw ign tmpo winkln, zondr t motn dnkn aan d tikknd parkrmtr. PC +woonplaats: D ondrnmrs flicitrn hn n zijn blij mt dz aanwinst. D winkl zit op ht cntral plin in ht winklcntrum. T Edlsmdrij STARS Uw Goudsmid in Trnuzn Alvarzlaan 84 Trnuzn, Tl: , Bij bstding vanaf 15,- : n luk Dz acti is gldig tot ,95 OP=OP prsntj kado t.w.v. Dit is ht momnt voor j rst huis. Ontdk ht tijdns ht intractiv Onlin Sminar op dinsdag 18 oktobr. PC + woonplaats:.hir vind j all informati di j nodig hbt bij d aankoop van j rst woning. Marlé Mod & Lingri n oogvrblindnd collcti Tgn inlvring van dz coupon krijgt u 30% korting bij aankoop van n jas of jack! Dit is ht momnt voor j rst huis. Ontdk ht tijdns ht intractiv Onlin Sminar op dinsdag 18 oktobr..hir vind j all informati di j nodig hbt bij d aankoop van j rst woning. Gldig tot n mt 26 novmbr. PC + woonplaats: Nu 4 ma an Hb jij plannn om n rst huis t kopn? d g h n é yp oth én k rn Bij Rabobank Trnuzn-Sas van Gnt ontvang j tgn t Startrs ovr d drmpl hlpn. inlvring van dz coupon gratis ht bokj Ho koop ik mijn rst woning. Zolang d voorraad strkt. Dat is ht id. LEZErs AAnBiEding Tgn inlvring van dz BOn: Nu 4 Rabobank. En bank mt idën.maa nd g hy n po één th kr n t Startrs ovr d drmpl hlpn. Kijk voor mr informati, d activoorwaardn Naam: Dat is ht id. n aanmldn op Rabobank. En bank mt idën. Adrs: Kijk voor mr informati, d activoorwaardn n aanmldn op PC+woonplaats: muffins naar + 1 kuz: 2,50 3Korting op1.60 pr stuk Albrt Hijn Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk n bosj snijblomn Alvarzlaan 32 applflappn groot: 3 +1 gratis 1.45 pr stuk Trnuzn gratis 0.80 pr stuk Bllamystraat 141 knabblstngls: Zuidpoldr Winklcntrum Zuidpoldr Alln inwisslbaar bij AH Zuidpoldr. Bllamystraat Trnuzn Gldig tot 07/ AJ 141, Trnuzn T PC +woonplaats: Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag Idr zondag van EIGEN GEMAAKTE CHINESE 2,DEZE ACTIE LOOPT TOT 7 DEC A13 Tgn inlvring van dz coupon A20 bij Albrt Hijn 1 Gwoon kopj koffi/th 1,- (1 bon pr klant) Roznburg Brill dz H r i N57 or v l G r n g v l i A29 No g H N59 n Zirikz o l l a D n i p N59 A59 A29 O o s t r N57 Zw t n PC +woonplaats: ROTTERDAM Hllvotsluis a i PC +woonplaats: A4 Spijkniss N57 gldig t/m 31/12 A15 A17 s c h N255 N57 N256 Middlburg A58 ca. 500 Max. 1 Coupon pr klant. dgvntrs Brskns Cadzand knabblstngls: 1.45 pr stuk gratis 0.80 pr stuk s t r s c h l A4 d N60 Trnuzn N58 N61 Oostburg N62 E34 Hulst Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk applflappn groot: 3 +1 gratis N58 A58 N62 ld Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr W Knokk-Hist N674 Zbrugg muffins naar kuz: gratis 1.60 pr stuk Brgn op Zoom Kapll Roos A58 Sch Tgn inlvring van dz BOn: Gldig t/m OP=OP A Vlissingn LEZErs AAnBiEding 5+1 GRATIS d Zak PPrbolln l Gos A256 E312 N62 N254 N252 Maldgm BRUGGE N49 N9 E34 N62 E31 Eklo Sint-Niklaas Zlzat Oostkamp R4 R4 Lokrn PC +woonplaats: ANTWERPEN E34 A14 ld Sch E17 A10 PC +woonplaats: GENT Dndrmond AnyWay Productions M Tilt E19 Aalst Vilvoord Wargm Oudnaard Ninov BRUSSEL BRUXEL

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

WINKELEN IN ZUIDPOLDER

WINKELEN IN ZUIDPOLDER 1 ditit 2013 WINKELEN IN ZUIDPOLDER...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl INTERVIEW mt

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Nieuwe vloer: gewikt, gewogen en gekeurd

Nieuwe vloer: gewikt, gewogen en gekeurd Zuidpoldrkrant Novmbr 2013 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! þþgratis parkrn þþgrot divrsitit aan winkls þþgdltlijk ovrdkt þþelk vrijdag wkmarkt þþvilig n schoon pagina 3 Albrt Hijn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

WINKELEN IN ZUIDPOLDER

WINKELEN IN ZUIDPOLDER 2 ditit 2012 WINKELEN IN ZUIDPOLDER...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl INTERVIEW mt

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D

PROFIEL. Manager Risk Management & Internal Audit V&D PROFIEL Managr Risk Managmnt & Intrnal Audit V&D Company Profil - Algmn ONDERNEMING V&D V&D (www.vd.nl) is opgricht in 1887 n is d grootst warnhuisktn in Ndrland mt 62 vstigingn. Ht rst filiaal bvond zich

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten

Pruiken & Haarwerken Sjaals & Turbans Lingerie Badmode Slaap & Huismode Sportkleding Verzorgingsproducten VOOR, N 2 Hrfst Wintr 2015 TIJDENS & NA KANKER! Pruikn & Haarwrkn Sjaals & Turbans Lingri Badmod Slaap & Huismod Sportklding Vrzorgingsproductn SPECIAL CARE www.altijdmooi.b Winkls Altijd Mooi Toujours

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie