Winkelen in zuidpolder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winkelen in zuidpolder"

Transcriptie

1 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon Intrviw mt Tink van Hock Niuw in Zuidpoldr is d vstiging van Btr Horn, n halfjaar gldn gopnd. Audiciën Tink van Hock is r rglmatig t vindn, samn mt haar collga. En hoorapparaat wrkt andrs dan n bril. Ovr n bril zijn mnsn vaak dirct tvrdn, aan n hoorapparaat motn j hrsnn nkl wkn wnnn. En gsprk mt haar n rgiomanagr Wilfrd van dr Sand. (ls vrdr op pagina 3) Intrviw mt Davy Popp Davy Popp (17) wrkt als caftariamdwrkr bij Chins Rstaurant/Snackbar Azië. Ik zit in ht xamnjaar van d Havo n hb dz bijbaan al dri jaar. Hir hb ik glrd om snl t wrkn n strssbstndig t zijn. In n snackbar hb j namlijk t makn mt priods van grot drukt, waarbij ht natuurlijk d kunst is om d klantn nit t lang t latn wachtn. (ls vrdr op pagina 4) Intrviw mt Michl d Ruijtr Drtig jaar lang was Michl d Ruijtr vrantwoordlijk voor d sals van n hotl. Ton hild z ht voor gzin. Achtr d graniums wild z chtr op haar 52 ook nit zittn. Z was blij ton haar zoon n zijn partnr in januari 2011 d zaak van Bakkr Bart in Zuidpoldr ovrnamn n haar vrogn of z m wild wrkn. (ls vrdr op pagina 6) Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

2 Mariann Ostndorf, Lidl ONZE SLEUTEL TOT SUCCES IS EENVOUD Kijkj achtr d schrmn Ht basisprincip van Lidl is nvoud n daarm is ook glijk d slutl tot ht succs gvondn. Onz ghl wrkwijz is daaraan gkoppld, aldus woordvorstr Mariann Ostndorf. Wij kopn ons assortimnt in mt ht dol om onz klantn daglijks boodschappn van d hoogst kwalitit t bidn voor d laagst prijs. Zo kom j nog ns rgns. Niuwsgirig kijk ik vanaf mijn zitplaats rond in ht magazijn van Kijkshop. Dus hir komn d productn vandaan di j bndn in d winkl bstlt! Als schrijfstr van dz Zuidpoldrkrant kom j nog ns rgns. In n magazijn of kantin mstal vrij klin want d winklruimt gaat voor mag ik n kijkj achtr d schrmn nmn. Mt d artikln in dz krant kunt u dat als lzr trouwns ook don. Ht lijkt m nogal n wrk: n winkl runnn. J mot r lk kr maar wr voor zorgn dat j op tijd van vroudrd productn of d klding van ht sizon af bnt. Tlkns vrniuwn. Di vrniuwingn vind ik nit altijd vn luk. Dan zok ik tvrgfs in d Albrt Hijn of Lidl om di spcifik pastasaus of in d Bruna om dat n bok. En ook d schonn van Scapino waar ik zo lkkr op loop, gaan n kr kapot. Ht lifst zou ik dan wr prcis dzlfd schonn willn kopn maar dan hl. Hlaas, ht assortimnt hft zich vrniuwd saskia d n zuw ik ondrwrp (29) lotgnotn m zuchtnd na contact hft haar plkj gvondn, dat nkl wkn stikm op kapott is duidlijk. al lf jaar wrkt z bij ignlijk schonn hbbn w t r nit hbbn zo vl zin in. glopn, Ht is n aan n niuw ik mot zonnig zatrdagmiddag, dus waarom zoudn w Slagrij Schnidr n z is vast nit nog naar vn buitn gaan? aan bovndin mijn hbbn schonn w nog wnnn -priod. van plan om r t blijvn. maar van alls nodig in zuidpoldr. maar ignlijk hbbn w nit zo vl zin. W hbbn vannacht maar dri of vir uur gslapn, d hl ochtnd zijn w nog aan ht Ht wrk is gwst dat n ik w livr zijn mo. schrijf, ovr winkls bijvoorbld, natuurlijk ook door haar opliding, van mot vrkoopstr ht tot n n zaak toch maar stappn áls mijn ik man, n onz winkl dochtr van n zou jaar bginnn, oud n ikzlf n uur latr in d auto. op wg naar zuidpoldr. in vroudrd W hbbn nog productn boodschappn nodig zijn. n, mt chfslagr, is z all round Di luk trui van dri vooral nit t vrgtn, its tgn d host van dochtrlif jaar n gldn, druppltjs tgn d pijn laarzn bij doorkomnd van vorig jaar n zlfs ht typ inztbaar. dat maakt mijn wrk tandn. andrs slapn w vannacht wr nit ook zo luk n afwisslnd. d vl. mobil van tw jaar trug, omdat n kr di bn zo ik aan god ht snijdn, voldd. in zuidpoldr aangkomn gaat ht al its btr. Ht is r gzllig druk. bij d albrt Hijn zggn w hoi tgn bkndn n dan gaan w naar d tos, voor hostdrank Ik zi ht n druppltjs. al voor W sprkn m: n vrkoopstr. Hft z its tgn d host? barbcupakkttn of brid ik winkl zoals Marlé mt in d n hok d niuwst lingrimod vls tot van vlug-n-panklaar -productn voor. bij dat laatst gaat vorig jaar, in d z vraagt wat r aan hand is n voor w ht wtn staan andr w t pratn hok ovr wisswasjs zomrklding (glukkig is van dri n tw jaar gldn krijgn. n zijzlf in hft ht tw middn kindrn d drd wintrtnus van ht vorig ht Ht nit rnstig) di id onz dochtr hft is of zou dat kunnn truggvn ht om vls dat d klant dirct is op komst. z wt prcis wat ht om s nachts kan gaan bakkn, zoals vinkn of tlkns sizon. aan wakkr t Ik wordn hof n nit altijd t wtn vrniuwn, wat hamburgrs. nit naar kldingburzn zlfs als r voor mr kindrn ht niuw zijn, is ht tlkns sizon n d klantn wtn j Ht mot don. W id samnlving flurn hlmaal op. is W zijn dat nit d truggvn ook nign. wr winst zokn, zgt z. Saskia s wrkwk van 38 uur prcis aan waar d is. z samnlving aan to zijn. Kijk mama, di ook blous vn latr stappn w d winkl uit. dochtrlif hft is vrdld ovr vir dagn. ja, ht hangt grootst hir plzir nog haar wandlwagn stds, n zgt ook n ht jongtj zijn lang dagn, nthousiast, maar mijn wij zijn wr hlmaal blij. W hbbn toch nog n hostvrzachtnd of winst nou ja, drankj rdr is. mgnomn. vrvld. dat ht nit Zijn modr guwt ns rg gaat hlpn, omdat d host vanzlf ovr mot gaan, uitgbrid kan ons nit vl n mr vlucht schln. Ht mt praatj haar zoon mijn winkl uit. luk uitdaging. Bij d Rabobank kunnn ldn mbslissn ovr d bstding van ht coöprativ dividnd. Door n dl van onz winst trug t gvn aan d lokal gmnschap hopn w bij t dragn aan n gzond samnlving voor onz klantn. Zo stunn w dd vrschillnd Bij mr Rabobank wondrn. projctn. zulln kunnn w Samn nog ldn vn actif mbslissn bij d wrkn aan ovr d lokal d bstding samnlving. van ht Dat coöprativ is ht id. zman of Scapino om kindrklrn gaan? dividnd. Door n dl van onz winst trug t gvn aan d lokal gmnschap hopn w bij t dragn aan n gzond samnlving voor onz klantn. Zo stunn w vrschillnd projctn. Samn actif wrkn aan d lokal samnlving. Dat is ht id. Aukj-Tjitsk colofon N, ht is maar god dat d écht winklirs in Zuidpoldr wl gbrand zijn op vrniuwing. Kan ik kijkjs achtr d schrmn blijvn nmn, nt als u. Aukj-Tjitsk COLOFON Tkst n foto s: aukj-tjitsk dilman Smpr Scribo tkst- n rdactiburau Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging zuidpoldr Vormgving: pitrs Grafisch bdrijf b.v., Grod saskia d Zuw, slagrij schnidr nt n niuw product bdacht één collga wrkt hir langr dan ik. door haar rvaring n d andr kr sta ik in d winkl, maak ik salads voor onz wrk is hl luk, dus dat vind ik nit rg. n vrij hbbn op n doordwks dag is wl praktisch. dan kan z mt vrindn wg, n middagj winkln of its aan ht huishoudn don. ik woon samn mt mijn vrind, hir in trnuzn. daarnaast sport z vl in haar vrij tijd. Samn mt mijn collga Viona zit ik op tnnisls n ik zwm ovr d vraag wat haar tokomstplannn zijn, twijflt Saskia gn momnt. Gwoon doorgaan zoals ht nu gaat, ik hb ht hl rg naar mijn zin. mt al mijn collga s kan ik god opschitn. nu hbbn w nt wr n niuw product voor ht barbcusizon bdacht. mijn collga roy n ik don dat lk jaar. dat is tlkns wr n Voor d fi jnst barbcu s n ht bst prsoonlijk advis. Ht Stimulringfonds gft trug aan Culinair d slagrij Schnidr Tkst n foto s: gmnschap. Aukj-Tjitsk Dilman Alvarzlaan BD Trnuzn - T Smpr Scribo Tkst- n rdactiburau Rabobank. En bank mt idën. Zo. Vr. Ht Stimulringfonds gft trug aan d Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging Zuidpoldr gmnschap. Za. Vormgving: pitrs Grafisch Bdrijf b.v., Grod Rabobank. En bank mt idën. BAKKER BART Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr BAKKER BART Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Strk groi Ht rst Ht filiaal juist van Lidl adrs wrd gopnd voor uw in brood, d jarn 70, in modrland zot Duitsland. n hartig Sindsdin snacks. hft ht bdrijf n grot groi Onz Ht dag juist doorgmaakt, aanbidingn: adrs voor aldus Ostndorf, uw brood, rst in Duitsland zlf zot n n vanaf hartig bgin snacks. jarn 90 ook daarbuitn. Nu hft Lidl vstigingn in bijna lk Europs land. Ndrland wrd in 1996 als achtst bij d rij van vstigingslandn gvogd. In dcmbr van dat jaar wrd d rst paal van ht distributicntrum in Hrnvn in d grond gslagn. Daarna ging ht snl. In oktobr 1997 warn r al acht Ndrlands vstigingn. lk maandag 4 roombroodjs 2.00 lk dinsdag 10 mini krntnbolltjs voor 2.50 Onz lk wonsdag aanbidingn: 5 knabblstngls 2.50 lk dondrdag 10 witt bolln of puntjs 3.00 lk maandag vrijdag 4 halv roombroodjs applkruimlvlaai lk zatrdag dinsdag 410 roombotr mini krntnbolltjs croissants voor lk wonsdag 5 knabblstngls 2.50 lk dondrdag 10 witt bolln of puntjs 3.00 Wist lk vrijdag u dat wij 7 dagn pr halv wk applkruimlvlaai gopnd zijn? 3.50 lk zatrdag 4 roombotr croissants 2.25 maandag - vrijdag tot uur zatrdag tot uur zondag Wist u dat wij 7 dagn pr tot wk gopnd uur zijn? maandag - vrijdag tot uur zatrdag tot uur zondag tot uur Spciaal voor d lzrs van dz krant: Koffi mt vlaaipunt voor maar 2.50 Spciaal voor d lzrs S van dz you krant: bij Koffi mt vlaaipunt Bakkr voor maar Bart! 2.50 Lidl D oorsprong van Lidl bvindt zich in d Duits famili Schwarz. Di naam was chtr nit gschikt als naam voor n suprmarktktn, vanwg d associati mt d zwart markt. D samnwrking mt Ludwig Lidl van d firma Lidl & Co bracht n oplossing. Van hm kocht Schwarz d rchtn voor ht gbruik van d naam Lidl n sindsdin S you bij ht d discountformul dus Lidl. Bakkr Bart! Lidl Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan Lidl Winklcntrum 4536 BD Trnuzn Zuidpoldr Alvarzlaan BD Trnuzn Ma. 8:30-20:00 uur Di. 8:30-20:00 uur Ma. Wo. 8:30-20:00 uur Do. Di. 8:30-20:00 uur Vr. Wo. 8:30-21:00 20:00 uur Za. Do. 8:30-19:00 20:00 uur gslotn 8:30-21:00 uur 8:30-19:00 uur Zo. gslotn Klanttvrdnhid Zoals ik al zi, is ht id achtr Lidl nvoud, mt d hoogst kwalitit productn voor d laagst prijs voor onz klantn, aldus Mariann Ostndorf. Ht gaat ons rom dat onz klantn tvrdn zijn. Daarom bhandln w hn altijd vrindlijk, rspctvol n rlijk. Wrknmrs Naast klantn zijn d mdwrkrs van Lidl hl blangrijk. Zij vormn onz ondrnming. W vindn ht blangrijk dat z god wordn opglid, plzir hbbn in hun wrk n gzond zijn. Lidl hft n uitgbrid scholingspakkt n vl carrièrmoglijkhdn. Daarm stimulrn n ondrstunn w onz mdwrkrs om ht bst uit zichzlf t haln. Aandacht is r in ht bijzondr voor jong talnt. Voor jong mnsn is r tr voorbriding op ht bropslvn n hl intrssant combinati van thori n praktijk moglijk. Lidl nmt bwust mnsn aan di van lkaar vrschilln op ht gbid van achtrgrond, vaardighdn n idën. In d samnlving zijn di vrschilln r ook. Onz 350 Ndrlands filialn zijn vrsprid ovr ht hl land n in di filialn komn onz mdwrkrs in contact mt vl vrschillnd klantn. Duurzaamhid Ook duurzaamhid is n blangrijk sprpunt van Lidl. Mariann Ostndorf: Wij willn ht bst voor onz klantn n d wrld om ons hn. Daarom zttn wij ons voortdurnd in voor vrbtringn op ht gbid van assortimnt, gzondhid, maatschapplijk n lokal btrokknhid, onz mdwrkrs n ht klimaat. Ondr ht motto Op wg naar morgn wordn klantn ovr all activititn hirvoor ginformd. W hbbn trouwns ook n pagina op Facbook, vult Mariann aan. Di kun j brikn via Zuidpoldr Ht oud Trnuzns filiaal wrd t klin n had t winig parkrglgnhid. Daarom hbbn w ht vrplaatst naar Zuidpoldr n dat bvalt uitstknd. In princip brngn w één gzicht, één uitstraling van Lidl naar buitn, maar dat is wl ns moilijk door d vrschillnd locatis. Ht filiaal in Zuidpoldr is chtr idaal: n god ligging n n juist uitstraling van d winkl. In d vstiging wrkn nkl tintalln mdwrkrs n d klantn komn uit d wijd omgving van Trnuzn.

3 Btr Horn JE HOORT TE WENNEN AAN EEN HOORAPPARAAT Niuw in Zuidpoldr is d vstiging van Btr Horn, n halfjaar gldn gopnd. Audiciën Tink van Hock is r rglmatig t vindn, samn mt haar collga. En hoorapparaat wrkt andrs dan n bril. Ovr n bril zijn mnsn vaak dirct tvrdn, aan n hoorapparaat motn j hrsnn nkl wkn wnnn. En gsprk mt haar n rgiomanagr Wilfrd van dr Sand. Hoorzorg Btr Horn is n spciaalzaak di hoorzorg wil lvrn, lgt Wilfrd uit. Ons rst dol is nit om zovl moglijk t vrkopn, maar n zo groot moglijk ghoorvrbtring. Als managr vstigingn van Zland wrkt Wilfrd één dag pr wk in d winkl in Zuidpoldr. Ik vrdl mijn dagn ovr d vstigingn van Vlissingn, Middlburg, Roosndaal n nu ook Trnuzn. Daarnaast is r nog n buitndinstwinkl. Op dz manir blijf ik ovral bij btrokkn n zin all mdwrkrs mij rglmatig. Oudst audiciënsbdrijf Grvlit was ht oudst audiciënsbdrijf van Ndrland. Daar is Btr Horn uit voort gkomn, vrtlt Wilfrd. In rst instanti was ht n familibdrijf mt tw dircturn. Vrvolgns kwam ht bdrijf ondr d vlugls van Amplifon trcht. Voor d niuw Ndrlands tak wrd nit Amplifon d naam, maar Btr Horn. Amplifon hft zijn wortls in Italië n is marktlidr op ht gbid van horn, mt vstigingn in India, Spanj, Blgië, Duitsland, d VS n dus ook Ndrland. Horn Btr Horn lvrt hoorapparatn n houdt zich zijdlings bzig mt ghoorbschrming. Wilfrd: Er is vl snllr sprak van lawaai-ovrlast dan w zlf dnkn. Gluid van 120 dcibl kunnn w maar hl vn aan. Als r nmaal vrmindring van ht ghoor is, htzij door bschadiging, htzij door oudrdom of aangborn ghoorproblmn, dan gaan mnsn rst naar n KNOarts. D arts bpaalt of r goprrd kan wordn of dat n ghoorapparaat uitkomst kan bidn, lgt mdwrkstr Tink van Hock uit. Bij dat laatst komt Btr Horn om d hok kijkn. J stapt d winkl binnn, n dan? Mnsn mogn altijd vn binnnlopn, zgt Tink, maar n afspraak makn is wl vrstandig, omdat vl afsprakn al snl n uur durn. En klant doorloopt vrschillnd stappn. D rst stap is n gsprk ovr ht hoorvrlis n d vrbtrmoglijkhdn. Dan wordt r ook n afdruk van ht oor gmaakt. Tw wkn daarna kan d klant zijn hoorapparaat afhaln. Vrgis j alln nit, dat nm j nit glijk m naar huis, want ht mot nog god afgstld wordn. Dat gburt mt n computr, maar di wijkt rglmatig n btj af van ht gvol van d klant. lnd prijsklassn, variërnd van godkop apparatn di all gluidn vnvl vrstrkn tot duurdr vrsis di achtrgrondgluidn stds slimmr wg kunnn filtrn. D motor van n voorbijrijdnd vrachtwagn bijvoorbld komt dan mindr hard door dan d woordn van j gsprkspartnr. Echt n vak Ht brop van audiciën is dus cht n vak apart. Tink, afkomstig uit ht zuidn van Antwrpn, volgd d opliding tot audioloog n logopdist in Blgië, waar di tw vakkn samngnomn wordn. Ht gburt vakr dat wij onz mnsn uit Blgië haln, vrtlt Wilfrd. In Ndrland zijn r t winig audiciëns n in Blgië juist mr dan gnog, waardoor ht voor hn moilijk is om daar wrk t vindn. En bijkomnd voordl is dat Blgn hogr opglid zijn. In Ndrland hbbn audiciëns n MBO-opliding. Tink: Na mijn studi bn ik bij Btr Horn in Sittard trcht gkomn, waar ik ingwrkt kon wordn. Daarna kon ik hir in Trnuzn aan d slag. Vanaf mijn woonplaats Antwrpn qua afstand dus n hl vooruitgang. Aan n hoorapparaat mot d klant cht wnnn, vrtlt Tink vrdr. Ht duurt nkl wkn voor d hrsnn zich volldig aangpast hbbn. D motivati van mnsn zorgt trouwns voor vl vrschil. Imand di hl graag n hoorapparaat wil, is r vaak snllr aan gwnd dan imand di hir binnnstapt omdat d mnsn in zijn omgving klagn dat hij zo slcht hoort. Vanwg di priod van gwnning wordt na tw wkn wr n afspraak gpland tr control n indin nodig, kunnn r nog mr controls plaatsvindn. Complx Tot nu to klinkt ht nog vrij simpl, maar dat is ht nit. Tink: Ghoorvrlis is bij idrn andrs n vrschilt pr toonhoogt. Ook n ghoorapparaat is ingwikkldr dan j op ht rst gzicht zou dnkn. W vrkopn z in zs vrschil- Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Oud dl: Ht brop van audiciën is dus cht n vak apart. Tink, afkomstig uit ht zuidn van Antwrpn, volgd d opliding tot audioloog n logopdist in Blgië, waar di tw vakkn samngnomn wordn. Daarna bn ik bij Btr Horn in Ndrland trcht gkomn, rst in Sittard waar ik kon wordn ingwrkt n nu in Trnuzn. Qua afstand n hl vooruitgang dus. In Ndrland zijn t winig audiciëns n in Blgië juist mr dan gnog, lgt Wilfrd uit, vandaar dat zij bij ons trcht kwam. En bijkomnd voordl is dat zij hogr opglid is. In Ndrland hbbn audiciëns n MBO-opliding. Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

4 Profitrn van vl vrschillnd winkls Winklcntrum Zuidpoldr is n winklcntrum mt n grot divrsitit aan winkls. J vindt r alls voor d daglijks boodschappn in tw grot suprmarktn n bij tw bakkrs, n slagr, n slijtr n n bonbonwinkl. Vrdr is r volop kus in mod, lingri, schonn, accssoirs, huishoudlijk artikln n txtil. Voor d uitrlijk vrzorging zijn r tw kapprs n n drogistrij n voor d inwndig mns bnt u aan ht god adrs bij n broodjszaak, n snackbar n n Chins rstaurant. Zlfs voor mr spcialistisch zakn als hoorapparatn, lctronica n computraccssoirs kunt u in Zuidpoldr trcht. In winklcntrum Zuidpoldr is ht plzirig winkln. U hoft nit bang t zijn voor d stds vrdr tikknd tijd van d parkrautomaat, want di is r nit: parkrn is gratis! En r is altijd plaats gnog. Bovndin kun j altijd droog winkln. Zlfs in ht opn gdlt van ht cntrum zijn d luifls groot gnog om nooit in d rgn t hovn lopn. Ht winklcntrum wrkt continu aan n zo plzirig moglijk vrblijf. Door god ondrhoud, n schon, kauwgomvrij vlor, n n god bwaking door vidocamra s, maar ook door d spltostlln voor kindrn n d bankjs in ht middn van ht cntrum. Laat u vrrassn door ons winklcntrum n door d winkls mt hun gvarird aanbod! Snl doorwrkn n tgn strss kunnn Davy Popp (17) wrkt als caftariamdwrkr bij Chins Rstaurant/Snackbar Azië. Ik zit in ht xamnjaar van d Havo n hb dz bijbaan al dri jaar. Hir hb ik glrd om snl t wrkn n strssbstndig t zijn. In n snackbar hb j namlijk t makn mt priods van grot drukt, waarbij ht natuurlijk d kunst is om d klantn nit t lang t latn wachtn. Caftariamdwrkr Sinds half oktobr is d niuw kukn van ht rstaurant gopnd, maar Davy is vooral in d caftaria t vindn. En vrind van mij wrkt hir rst, maar had ht t druk mt sportn. Ik kon zijn plaats innmn. Natuurlijk mot j vn inwrkn, maar ik wt nu prcis waar alls staat n ho d kassa wrkt. Vast tijdn n op oprop In d snackbar hb j drukk pikmomntn. Dan zijn r mr mdwrkrs nodig, lgt Davy uit. Mijn vast wrkdagn zijn dondrdag, vrijdag n zondag. Op dz manir kan ik ht wrk god combinrn mt school. Mocht ht nodig zijn, dan kan hij ook bijspringn op andr tijdn. Zkr als r vnmntn in Zuidpoldr zijn, loopt ht storm bij ons. Nit truzln bij d bdining vindt hij hl blangrijk. Gzllighid n hobby s Ht is hir hl gzlig, ik zi rglmatig vast klantn n mt mijn collga s kan ik god opschitn, zgt Davy. Naast zijn wrk zokt hij ook graag d gzllighid op, mt vrindn n samn mt zijn vrindin mt wi hij al tin maandn samn is. En s zatrdags spl ik vollybal. Oplossing (vrmldt u a.u.b. d naam van d winkl n ht cijfr van d mdwrkr): prijsvraag A.... B.... Hirondr staan drtig foto s. Op virntwintig foto s (gnummrd van 1 t/m 24) zit u d gzichtn van winklmdwrkrs uit Zuidpoldr. Op d andr zs foto s ( A t/m F gnomd) staan d gvls afgbld van d winkls waarin zij wrkn. Wlk mdwrkr wrkt in wlk winkl? Vul hirnaast d bon in! C.... D E.... A D F.... Ondr d god inzndingn wordn één Zuidpoldrwaardbon van E 100,- n tin waardbonnn van E 25,- vrloot Stuur uw inznding voorzin van naam, adrs, tl. nr. n vntul -mailadrs naar: Marlé Mod n lingri, t.a.v. Hans Murr, Alvarzlaan 6-8, 4536 BD Trnuzn, of mail uw oplossing naar D prijswinnaars krijgn prsoonlijk bricht. B E Naam : Adrs : PC+woonplaats : Tl. : C F

5 Anita Durinck, Zman WERKEN MET Totat. Ovitinctibus adignih itibusam, x KLANTEN BLIJFT Bllamystraat 141 LEUK Winklcntrum Zuidpoldr in Trnuzn Volgnd jaar wrkt z al drtig jaar bij Zman n inmiddls is Anita Durinck (48) ook al wr zs jaar filiaallidstr in Zuidpoldr. Ht contact mt d klantn blijf ik luk vindn n als collga s vormn w n hl god tam. Wilt u d Blokkr niuwsbrif ontvangn? Kijk dan op blokkr.nl vrtrouwd n voordlig Daar komn gzllig tntjs van Van 100 prachtig wijnn ondr d 5 uro, daar komn gzllig tntjs van. En nit alln dz wk of dz maand, onz 100 wijnn vind j altijd in ons assortimnt. Wit, rood n rosé. Uit vrschillnd landn n voor lk momnt. Ontdk onz 100 wijnn ondr d 5 uro op of bzok n Gall & Gall bij jou in d buurt. Prttig wknd. Gall & Gall Gnit, maar drink mt mat. Vrschillnd filialn Bijna drtig jaar gldn bgon Anita haar carrièr bij d Zman in d Srlippnspoldr. Daarna bn ik naar n filiaal in Hulst ggaan. Ton ik daar nt zat, is dat rst filiaal wg ggaan. Dri Zmanwinkls is voor n stad als Trnuzn t vl. Vrvolgns kwam z trug naar Trnuzn, in ht huidig filiaal in Zuidpoldr. Sommig mnsn hrkndn m nog van mijn tijd in d Srlippnspoldr, na al di jarn! Vast klantn Andrsom hrknt z zlf ook vl klantn. Vl mnsn zi j rglmatig trugkomn, zkr doordwks. Z komn uit all lagn van d bvolking. Zman staat bknd om d lag prijzn. Anita: Sommig klantn komn r ronduit vooruit dat z cht wl wat gld t bstdn hbbn, maar, zggn z dan: W vindn ht n sport om voor zo winig moglijk gld hl luk klding t kopn. Dat is toch fantastisch om t horn? D collcti is door d jarn hn ook strk vrbtrd, vl modrnr gwordn n mt mr kus. Gzllig tam Anita romt ook graag haar tam van in totaal vijf vrouwn. W wrkn hard om niuw glvrd productn ntjs in d winkl t lggn. Idrn hft in princip haar ign afdling, maar als imand r nit is, latn w haar hok van d winkl natuurlijk nit vrslonzn. W wrkn vl samn n, ook nit onblangrijk, kunnn vl lol hbbn mt lkaar. 15% korting Winklcntrum Zuidpoldr Trnuzn W i Tgn n k l c inlvring n t r u m van Z u i dz d p o l bon d r ontvangt... a l l su o15% n d korting r é é n op d a huidvrzorging k! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

6 Michl d Ruijtr, Bakkr Bart HET VERTROUWEN VAN DE KLANTEN IS TERUG Drtig jaar lang was Michl d Ruijtr vrantwoordlijk voor d sals van n hotl. Ton hild z ht voor gzin. Achtr d graniums wild z chtr op haar 52 ook nit zittn. Z was blij ton haar zoon n zijn partnr in januari 2011 d zaak van Bakkr Bart in Zuidpoldr ovrnamn n haar vrogn of z m wild wrkn. Brood n broodjs Dit is n mooi zaak, vindt Michl d Ruijtr. Mnsn kunnn hir hun brood kopn n mtn mnmn, maar ook op hun gmak n kopj koffi drinkn n r bijvoorbld n vrs blgd broodj bij tn. Van d zithok in d bakkrswinkl wordt dankbaar gbruik gmaakt, door (dag)fornzn, pauzrnd wrknmrs, mnsn di uitrustn van ht winkln, n nom maar op. Ht is hl luk om ns n praatj mt hn t makn, aldus Michl, di functionrt als manusj-van-alls. Vrtrouwn Als Vlissings most z vn wnnn aan d mntalitit van Zuws-Vlamingn. Z zijn its stuggr, maar still watrn hbbn dip grondn. Dat z in ht bgin afwachtnd warn, komt ook vooral omdat ht mt d vorig ignaar van dz Bakkr Bart nit god ging n daardoor d kwalitit achtruit ging. Ht kostt ons nkl maandn om ht vrtrouwn van d klantn trug t winnn, maar inmiddls is ht raznd druk n zi j klantn stds trugkomn. Lang wrkplzir Bakkr Bart is zvn dagn pr wk opn. W makn lang dagn. Elk dag vanaf zs uur s ochtnds vulln w d schappn, want alls is vrs. s Avonds zijn w pas tgn half acht klaar mt opruimn. Maar ik gnit van ht wrk, zgt Michl. Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Bakkr Bart Zuidpoldr Elk dag gopnd van tot uur op zatrdag gopnd van tot uur Elk zondag van tot uur Kijk op d achtrzijd voor onz lzrsaanbidingn. S you bij Bakkr Bart! Qhair nhoornkrant :09 Pagina 1 hair high styl low budgt Knippn v.a. 15,00 Fohnn.. v.a. 15,00 Vrvn v.a. 15,00 Highlights v.a. 15,00 Prmannt v.a. 15,00 Watrgolvn v.a. 15,00 Alvarzlaan BD Trnuzn Tl mt of zondr afspraak! Zin in ovrhrlijk chocolad? Bonbonnri Alxandr Uw adrs voor d hrlijkst Blgisch Pralins Albrt Hijn Bllamystraat AJ Trnuzn T Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag Idr zondag van Gwoon bij Albrt Hijn

7 Bruna IEDEREEN HEEFT IETS MET DEZE WINKEL Dick Haasbrg is nog vn nthousiast als in 1996 ton hij n zijn vrouw d Brunawinkl in Zuidpoldr opstarttn. W wildn hl graag its voor onszlf n ton w daar d moglijkhdn voor haddn, hbbn w dat glijk gdaan. En gsprk mt hm ovr Bruna, d winkl waar maar hl winig mnsn nits m hbbn, zoals hij zlf zgt. Kantoorbokhandl én postkantoor Mnsn mt idr intrss kunnn hir trcht, lgt Dick Haasbrg zijn statmnt uit, want hir zijn vrschillnd soortn bokn t vindn, van romans tot non-ficti, n wi nit van bokn houdt, vindt vast wl n tijdschrift naar zijn of haar smaak. Daarnaast vrkopn w vl wnskaartn, kantoorartikln, knutslmatriaal n bokn voor kindrn. Sinds 2008 is dit aanbod alln maar brdr gwordn. Ton hbbn wij mgdaan aan n landlijk prof om d takn van ht postkantoor ovr t nmn. Dat bvil hl god n inmiddls is di koppling mt post hl blangrijk gwordn voor ons. Mnsn kunnn hir trcht voor all productn n dinstn di ht postkantoor voorhn vrzorgd: postzgls, lotn voor d Staatslotrij of Lotto, pakkttn vrsturn n nom maar op. Ht voordl voor d klantn is dat d opningstijdn ruimr zijn dan bij d vrogr postkantorn. FRITUUR CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM KOFFIE- EN THEETUIN Eign gmaakt lompia 2 2,zi acticoupon achtrzijd Bruna TNT Zuidpoldr Trnuzn Mr dan 1500 boktitls op voorraad Spcialist in tijdschriftn n wnskaartn Schrp gprijsd kantoor- n schoolartikln Maar ook Ht adrs voor al uw postzakn Ovrschrijvn kntknbwijzn n snll motorbotn Tabakartikln, Staatslotrij, lotto, kraslotn Opningstijdn LET OP! CHINESE KEUKEN WEER GEOPEND! Ma uur Di-Vr uur Za uur mail bruna.nl of Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Hrknbar formul All vstigingn van Bruna zijn hrknbaar door d ovrkoplnd formul. Voor n dl hbbn all Brunawinkls dzlfd invulling, lgt Dick uit. Daarbij gaat ht bijvoorbld om d toptitls di w in onz bokntorns aanbidn. Di bokn mogn natuurlijk nit ontbrkn. Vrdr is r vl vrijhid bij ht samnstlln van ht assortimnt. Wij staan altijd opn voor local publicatis. Schrijvrs bnadrn ons rglmatig mt d vraag of wij hun bok in d winkl willn lggn. Als Bruna hbbn w n strk omgvingsfuncti, w zijn cht n dl van d gmnschap. Dick n zijn vrouw houdn daarom god bij wat r lft. Snll vrandringn Mt n winkl din j modrn t blijvn. Dick: In 2008 hbbn wij ht intriur hlmaal vrniuwd, omdat w ton d postafdling rbij krgn. W warn ton d rstn mt di afdling n w warn hl modrn. Nu is dat al wr its mindr, d vrandringn gaan hl snl. En luk uitdaging. Winig vrij tijd Vl vrij tijd hbbn w als winklignarn nit mr, zgt Dick, maar hij vindt ht duidlijk nit rg. W zijn zs dagn in d wk opn n r is altijd wrk. Elk dag zijn w bzig mt ht vrwrkn van d niuw krantn n tijdschriftn di w binnn krijgn. Vroudrd xmplarn gaan wg n niuw lggn w god gordnd in d schappn. Ons aanbod is altijd actul. Alln op zatrdag is r, bhalv d krantn, gn niuw aanvor. Daarom vind ik di dag zo fijn, want dan hb ik mr tijd om in d winkl t staan n r cht voor d klantn t zijn. Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

8 straatintrviws Sandra Brassr, Kijkshop Mvrouw Vrmuln: Z knnn m hir allmaal Winklcntrum Zuidpoldr is haar ignlijk t klin n r staan t vl pandn lg, maar vrdr is z hl tvrdn. Ht is hir altijd hl gzllig. Komt u hir rglmatig? Ja, bijna daglijks. Ik woon hir in d buurt. In d winkls kom j vaak dzlfd mdwrkrs tgn, hé. Inmiddls knnn z m hir allmaal al god. Naar wlk winkls gaat u mstal? Mijn wklijks boodschappn haal ik rgns andrs, maar tussndoor ga ik grgld naar d Albrt Hijn of Lidl. Daarnaast kom ik vaak bij Blokkr, Marlé n Bruna. U vindt Zuidpoldr wat t klin? Hirvoor hb ik in Rijswijk, Dordrcht n Vlissingn gwoond n daar was ik grotr winklcntra gwnd, vooral in Rijswijk. Maar ja, Trnuzn is ook n klinr stad natuurlijk. Mvrouw Frij wacht op d taxi Trwijl mvrouw Frij op d taxi wacht, op ht bankj vlakbij ht mddlingnbord, maakt z graag n praatj. Waar gaat d ris mt d taxi naar to? Naar Voglwaard. Daar woon ik. Ik hb ngn jaar in n flat in Trnuzn gwoond, maar op n dag zag ik n prachtig huis in Voglwaard. Ton zijn mijn man n ik daarnaarto vrhuisd. Mijn man hft r nog maar n paar jaar gwoond, voor hij ovrld. Nu woon ik r in totaal al wr 27 jaar. Dan bnt u allang alln Trist. Glukkig hb ik n positiv instlling. Ik bn moilijk tr bn, maar mt mijn rollator of n winklwagn rd ik m prima n thuis krijg ik thuiszorg. Ik ging altijd rglmatig naar Zuidpoldr mt n god vrind van mij. Hij kan nu hlaas nit mr m, hij ligt in ht ziknhuis n zal ht nit lang mr makn. Maar ik wil r wl opuit n ga dus nu maar alln. In wlk winkls komt u mstal? In d Albrt Hijn, Blokkr n Lidl. MAGAZIJNWERK IS PURE FITNESS Bonntj pakkn, ht god product in d tintalln mtrslang stllingn zokn, snl inpakkn n in d lift naar bndn zttn Bovn d winkl van Kijkshop is filiaalmanagr Sandra Brassr (42) druk in d wr. D n kr gaat ht om n mobiltj, maar d andr kr om n loodzwaar lasapparaat. Magazijnwrk is pur fitnss, glimlacht z. Afwissling W wrkn hir mt z n zssn, vrtlt Sandra. Ondrling wordt stds van wrk gwissld. Dat maakt ht zo luk. D n kr sta j in d winkl n hlp j klantn, d andr kr zorg j r vanuit ht magazijn voor dat d klantn ht product krijgn waar z om vragn. Filiaalmanagr Dz maand is Sandra 12,5 jaar in dinst van Kijkshop, rst als assistnt-filiaalmanagr in Middlburg n sinds tw jaar als filiaalmanagr in Zuidpoldr. Z stuurt idrn aan n wrkt hard m. Daarnaast is ht blangrijk dat onz winkl hrknbaar is als Kijkshop. Daarom wordn ht uitrlijk n ht assortimnt van 5000 artikln landlijk bpaald. Ik hb nu al zin in d niuw look di w straks krijgn. Bzig bij Wi dnkt dat z na vir of vijf lang wrkdagn voor d tlvisi gaat hangn, knt Sandra Brassr nit. Ik woon in Zoutland n run daar n Bd and Brakfast. Daarnaast spl ik althoorn bij muzikvrniging Luctor t Emrgo, zit ik in n fanfar n in n looporkst. D sport Tai Chi Qigong houdt m fit. Dat is allmaal t combinrn mt haar wrk. Sandra is n hl bzig bij. Stofzuigr A1800S Vrchroomd tlscoopbuis. Gn stofzak nodig. Incl. combiborstl n 2 in 1 hulpstuk. Art.nr watt Aanbiding gldt alln in Kijkshop Trnuzn t/m 26 nov Samn mt brortj Caspr n mama Ingborg wil Amy graag op d foto Mama Ingborg hofd nit zo nodig op d foto, maar haar dochtr Amy (6) is nthousiast. Ook haar zoon Caspr (5) vindt ht nit rg dat z bij ht winkln gstoord zijn door d schrijfstr van dz krant. Vrolijk zgt hij tot zins n als dank gft hij m n vrtj. Evn aan ht winkln in Zuidpoldr? Ja, vanuit onz woonplaats Kowacht komn w hir af n to n ik wrk ook in Trnuzn. Caspr hft nu dringnd niuw klrn nodig. Hij zit in n groispurt. Wat vindt u van Zuidpoldr? Ht is n luk cntrum n n groot voordl dat j hir gratis kunt parkrn. Maar ik vind wl dat all winkls t vl vrsprid zijn ovr Trnuzn: j hbt Zuidpoldr, ht cntrum én ht niuw Schuttrshof. Waarom plaats j d winkls nit gzllig dicht bij lkaar? En d Axlsstraat wordt r trouwns nit btr op. Tja, maar binnn Zuidpoldr zittn d winkls in idr gval wl dicht bij lkaar. Ja, in vrschillnd winkls hir kom ik rglmatig: Bruna, Wibra, Zman, Scapino, Blokkr, Albrt Hijn n Lidl. Warm bakkr Van d Vld hft d lkkrst Dgvntrs, dit is n oud traditionl famili rcpt van al bijna 100 jaar! Wij hbbn n niuw klantnkaart. Bij bstding van lk 5,- n stmpl, n voll kaart is 5,- waard. Word vrindn op Facbook n ontdk daar onz schrp aanbidingn. Alvarzlaan 2 (W.C. Zuidpoldr) 4536BD Trnuzn Zuidlandstraat CG Trnuzn Kom draain aan ht rad! Draai tot 50% korting! Extra korting gldt ook op afgprijsd artikln. Acti is gldig t/m zondag 30 oktobr 2011

9 Frank Jllma, Politi Voordln van god samnwrking Frank Jllma wrkt bij d politi n is btrokkn bij ht KVO-projct van winklcntrum Zuidpoldr. En gsprk mt hm. Wat houdt dat KVO-projct in? KVO staat voor Kurmrk Vilig Ondrnmn. Ht projct is n samnwrkingsvrband tussn d gmnt, d politi, d brandwr, d Kamr van Koophandl n d organisati van winklcntrum Zuidpoldr, dat wil zggn d vrniging van ignarn n d winklirsvrniging. Ht dol is ondr andr om d vilighid n d opnbar ord in ht winklcntrum t waarborgn. In dcmbr 2007 zijn w hir officil m gstart, door mt z n alln ht bijbhornd convnant t ondrtknn. Wlk taak hft u daarbij? Namns d politi bn ik contactprsoon voor ht KVO. Dat houdt ondr andr in dat ik bij d vrgadringn aanwzig bn. Pr jaar zijn r minstns vir vrgadringn mt d contactprsonn van all partijn in ht samnwrkingsvrband. Wat is r zo god aan dit samnwrkingsvrband? D communicatilijnn zijn hl kort. All contactprsonn knnn lkaar ondrtussn hl god. Ht is hl fijn dat wij als politi wtn wi w kunnn bnadrn als r its aan d hand is. Zondr n vast contactprsoon loopt d communicati vl tragr. Dan hb j bijvoorbld toch d vrkrd aan d lijn of mot j nog ns trugblln. Daarnaast krijg j vanuit zo n nauw samnwrking mr kijk op ht wrk van d andr n bgrijp j di andr btr. Daardoor kunnn w ook btr ovr d vrschillnd moglijkhdn n onmoglijkhdn op ht gbid van vilighid pratn. Pratn is natuurlijk god, maar daar mot ht nit bij blijvn. Wat is r tot nu to brikt? W hbbn d huisrgls van ht winklcntrum vastgstld. Daardoor wordt ht voor ons als politi gmakklijkr om mnsn op n ovrtrding aan t sprkn. J mag bijvoorbld nit fitsn in ht winklcntrum, want dat kan zorgn voor gvaarlijk situatis. Er is inmiddls ook camrabviliging gkomn om vntul inbrkrs af t schrikkn. Voorhn hingn hir ook jongrn rond di ovrlast vroorzaaktn. Zij zijn hir nu vl mindr. En mocht r toch its gburn, dan hbbn w r bldn van, wat d opsporing van dadrs gmakklijkr maakt. Er is dus al vl vrbtrd. Wlk doln hbbn julli vanuit ht KVO nog voor ogn? Op d kort trmijn, in ht bgin van 2012, willn w mt winklvrbodn gaan wrkn. En winkldif di gpakt wordt, kan dan n winklvrbod krijgn. Dat houdt in dat hij of zij n jaar of misschin zlfs tw jaar lang nit in d btrffnd winkl mag komn. Wllicht wordt dat vrbod ook vrzwaard naar n collctif vrbod: dan mag hij of zij bij gn nkl winkl van Zuidpoldr mr naar binnn. Dat alls is namlijk afhanklijk van d zwaart van ht gplgd strafbar fit. Dan dnk j wl dri kr na voor j its mnmt zondr t btaln. Hbbn julli ook plannn op langr trmijn? Ja, d aanpassing n vrbtring van d brandvilighid in ht cntrum is its voor d langr trmijn. Inmiddls zijn r winkls wg ggaan n niuw winkls bij gkomn, dus wordt ht tijd om di brandvilighid t hrzin. j nit ls a st f f o t rs k Ht is gn wst! g t n b r id n h c S bij slagrij n god advis. En t. i it al kw d o g Voor n Culinair slagrij Schnidr Alvarzlaan BD Trnuzn - T Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

10 Sophi Korman, Korman Intriur INTERIEUR IS EEN MOEILIJKE MAAR LEUKE MARKT D mst mnsn dnkn nit: ik wil n ign bdrijf, laat ik n intriurwinkl opstartn, glimlacht Sophi Korman (23) van Korman Intriur. Intriur is n moilijk markt waar j affinitit m mot hbbn, als j r in vrdr wilt. Maar ik vind ht n hl luk markt. Stds intrssantr Sinds juli 2009 wrkt z in d winkl van haar oudrs: Korman Intriur. In ht bgin most ik natuurlijk vl lrn, zgt Sophi, maar ik vind ht stds lukr. Samn mt mijn bror van bijna 17 wil ik t zijnr tijd ht bdrijf ovrnmn, maar dat duurt nog lang. Livr markting dan klurn mngn Erst bgon Sophi mt n opliding tot intriurstylist, maar daar is z m gstopt. Daar was j vooral klurn aan ht mngn. Ik dnk livr na ovr intriur, ovr klurn, stoffn n matrialn. Nu volgt z d opliding Small Businss n Rtail Managmnt in Brda. Dat bvalt m hl god. Ht lijkt op commrciël conomi n vooral markting vind ik hl luk. Andrs dan grot winkls Wat maakt Korman Intriur andrs dan grot woonwinkls of bouwmarktn waar j ook bijvoorbld gordijnn n laminaat kunt kopn? Sophi: J kunt btr vragn naar d ovrnkomstn, want wij wrkn totaal andrs. Wij gvn uitgbrid advis, makn productn op maat n d kwalitit van di productn is btr. Vrij tijd Naast mijn wrk n studi hou ik glukkig nog wl tijd ovr voor mijn vrind, glimlacht Sophi. W zijn al dri jaar bij lkaar. Ook rglmatig ns uit tn gaan, kan r wl vanaf. En op vrijdagavond n drankj don mt mijn vrindinnn kun j ook als hobby bschouwn, bsluit z tvrdn. Alvarzlaan 62 (Winklcntrum Zuidpoldr) 4536 BD Trnuzn T. (0115) F. (0115) Tapijt-Vinyl-Gordijnn-Laminaat-Parkt-Zonwring-Bhang-Shuttrs Ht lichtpunt voor startrs: Nu 4 maandn géén hypothkrnt én gn prmi woonvrzkringn Edlsmdrij STARS Uw Goudsmid in Trnuzn U kunt bij ons trcht voor: Marlé bidt u n uitgkind assortimnt damsmod n lingri. U zult zkr slagn, n onz vrkoopstrs hlpn u graag, als u dat wil. Fl wlcom! Marlé Mod & Lingri n oogvrblindnd collcti All voorkomnd Goud- n Zilvrsmids-wrkzaamhdn, Prsoonlijk ontwrpn, Unik trouwringn, Hrstl van Goudn n Zilvrn siradn, Vrmakn van oud siradn, Rstaurati n Hrstl van all Zilvrwrk, Niuw Goudn n Zilvrn siradn, Ontwrpn uit ign atlir. Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan 84, Trnuzn Tl: Wbsit: Gopnd: Di Wo Do Vr van 9.30 tot Zatrdag van tot Startrs ovr d drmpl hlpn. Dat is ht id. *vraag naar d activoorwaardn Kijk op Nu 4 maandn géén hypothkrnt Rabobank. En bank mt idën.

11 RUIMTE VOOR Natascha Adam, Kapsalon Ls Artists z bgon als wkndhulp bij n drogistrij, wrkt tussndoor nog in n kldingw naar ht drogistrijvak, waar z nu al 25 jaar in zit. Corina van dr kloostr is mt vl pl Ik bn nit d ignaar hoor, zgt z. Dz Etos is van tho Huisman. Ht is n franc toch its andrs, want n franchisr hft vaak n brdr assortimnt. Aandacht voor vrniuwing Ton ik hir op mijn twintigst kwam wrkn, stond ik vrstld van dz grot zaak, vrtlt Natascha, di na haar opliding tot kapstr in Brugg rst in n klin kapsalon in Brskns wrkt. Hir wrktn namlijk vl kapstrs n ht ambitinivau was n is nog stds hoog. W houdn trainingsavondn, gaan rglmatig op cursus n ofnn intrn rglmatig op lkaars haar. Daar gnit z van. Ik vind ht fijn dat idrn zichzlf cratif kan ontwikkln n dat w tlkns blijvn vrniuwn. Bdrijfslidstr Ook d zaak zlf ontwikklt zich stds. Daar kan Natascha als bdrijfslidstr ovr mpratn: Mt Wim van dn Brg, d ignaar, ovrlg ik rglmatig ovr vrandringn in d inrichting of bdrijfsvoring. En zijn idën vor ik vaak uit, zoals ht vrsturn van vrjaardagskaartn naar onz klantn. Ook rglt z d prsonlszakn n klantnafsprakn. Maar mijn cht passi ligt toch bij ht knippn. Hobby s Glukkig houdt z nog tijd ovr voor hobby s zoals ht gnomd rizn, fotografrn, films, muzik, kokn n lzn. Daarnaast houdt Natascha hl rg van skiën, wat maar god is ook, gzin haar rlati mt Wrnr Rammloo, snuwmanagr bij skihal Snowbas. Aan ht ind van dit jaar vrwachtn wij ons rst kind. Ja, Natascha is normalitr altijd in d kapsalon t vindn, maar als dz krant uitkomt, gnit z van haar wlvrdind zwangrschapsvrlof. NIEUWE IDEEËN d gborn n gtogn trnuzns hft ht duidlijk naar haar zin bij tos. ja, ht klinkt nogal rclam-achtig, maar ik vind dit cht n mooi ruim winkl. bij tos komn vl vrschillnd klantn, van jong tot oud. Wij ondrschidn ons doordat w ons hl rg op ht advisrn van d klant richtn. Vooral ovr haarklur, mak-up n parfum wordt vl advis gvraagd. daarom vind ik di afdlingn zo luk. Ht voordl van d makupafdling is dat corina zlf ook gmakklijkr n lippnstift uitprobrt dan andrs. daardoor wt ik btr wat voor productn w hbbn. Zlfs op vakantis is Natascha Adam (37), bdrijfslidstr van Kapsalon Ls Artists, bzig mt haarkapsls. Ik hou van vrr rizn n lt dan altijd op d haarmod. In Egypt zijn d mannn bijvoorbld hl mooi gknipt. Ovral dot z niuw idën op waar bij Kapsalon Ls Artists all ruimt voor is, want daar wordt graag n niuw trnd gzt. d bdrijfslidstr wrkt mstal vir n soms vijf dagn in d wk. ik bn happy singl, dus ik bn hl flxibl n ik vind ht luk om t wrkn. z rglt d bstllingn, vult ht magazijn aan n hft zoals gzgd vl contact mt d klantn. of mt d klantjs. d kindrn krijgn van ons altijd n dropj. ik hou wl van lachn n gzllighid in d winkl, vrtlt corina vrdr. d wrksfr is hir dan ook hl god. is ht allmaal zo positif? Gaat z dan nooit ns mt tgnzin naar naar wrk? corina dnkt vn na: n, dat kan ik m nit hrinnrn, ik ga altijd mt plzir. natuurlijk gnit z ook van haar vrij tijd. dan ga ik graag op stap, mt vrindinnn ropuit. 40-jarig jubilum KAPSALON LES ARTISTES Ht hl jaar fst mt unik aanbidingn voor idr klant! AANBIEDING Elk maandag gopnd MEI zondr afspraak van uur Komt u als oudr of grootoudr voor n bhandling? Dan wordt uw kind of klinkind t/m 12 jaar gratis gknipt (alln op dinsdag, wonsdag n dondrdag). Lt op: i.v.m. onz planning is ht noodzaklijk om n afspraak t makn! In ons jubilumjaar gvn wij lk maand n krantj uit mt d lukst wtnswaardighdn uit d kapsalon, aanbidingn n prijsvragn. Kom grust ns langs in d kapsalon om n gratis xmplaar van Journal Ds Artists af t haln! Tgn Tgn inlvring inlvring van van dz dz bon bon on o n mak-up n mak-up van van d mrkn d mrkn Collis Gldig gdurnd d maandn mi n ju Gldig gdurnd d maandn mi n juni (Nit gldig in combinati mt andr actis) (Nit gldig in combinati mt andr actis) Alvarzlaan 10 Trnuzn [winklcntrum Zuidpoldr] Tlfoon Odin Hinnman, Handyman LEUKE WINKEL OM IN TE WERKEN Mnsn kijkn wl ns vrmd op dat r n vrouw achtr d kassa staat van Handyman, zgt Odin Hinnman (21), maar ik vind juist Handyman n luk winkl om in t wrkn, lukr dan bijvoorbld n kldingwinkl. Knnis van assortimnt Odin zorgt rvoor dat z god op d hoogt is van d vl productn van Handyman. Maar dat is wl moilijk omdat r 1 tot 2 miljon productn n ondrdln t bstlln zijn, zgt z. Haar vadr is trouwns aannmr, dus van huis uit krg z wl ht n n andr m. Thuis bn ik ook dgn di all klusjs dot n nit mijn vrind. Oostburg Dat thuis is voor Odin in Oostburg. Ik woon samn mt mijn vrind n w hbbn n zoon van ruim 1 jaar oud. Hij kwam onvrwacht, op mijn twintigst, maar w zijn hl blij mt hm. Voor d langr trmijn zijn r trouwplannn. W willn graag op 14 maart trouwn, waarschijnlijk in Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! dp Alvarzlaan 80 - Winklcntrum Zuidpoldr - Trnuzn dp Tokomstplannn Vijf jaar lang wrkt z op d camping in Niuwvlit, waar z op haar lftijd al lidinggvnd takn krg. Rcrati is n luk branch. Nu volg ik naast mijn huidig wrk n schriftlijk opliding Criminologi. Misschin vind ik daar nog ns n baan in. En andr tokomstplan van Odin is ht oppakkn van intrnational hondnshows of ht gvn van ghoorzaamhidstrainingn voor politihondn, waar z vrogr al m bzig was. W zulln zin waar ik in d tokomst trcht kom, glimlacht z. Winklcntrum Zuidpoldr...alls ondr één dak! Zuidpoldrkrant Novmbr 2011

12 NIEUW IN HET WINKELCENTRUM LEZErs AAnBiEding Tgn inlvring van dz BOn: muffins naar kuz: gratis 1.60 pr stuk Blomsirkunst D Carlton Bij ht vrschijnn van dz krant zijn Rné n Karn Kon pas bgonnn in hun niuw winkl! Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr applflappn groot: 3 +1 gratis knabblstngls: 1.45 pr stuk gratis 0.80 pr stuk Brikbaarhid Ons winklcntrum is uitstknd t brikn mt ht opnbaar vrvor n bidt ruim 300 gratis parkrplaatsn voor d dur. Zo kan u op uw ign tmpo winkln, zondr t motn dnkn aan d tikknd parkrmtr. PC +woonplaats: D ondrnmrs flicitrn hn n zijn blij mt dz aanwinst. D winkl zit op ht cntral plin in ht winklcntrum. T Edlsmdrij STARS Uw Goudsmid in Trnuzn Alvarzlaan 84 Trnuzn, Tl: , Bij bstding vanaf 15,- : n luk Dz acti is gldig tot ,95 OP=OP prsntj kado t.w.v. Dit is ht momnt voor j rst huis. Ontdk ht tijdns ht intractiv Onlin Sminar op dinsdag 18 oktobr. PC + woonplaats:.hir vind j all informati di j nodig hbt bij d aankoop van j rst woning. Marlé Mod & Lingri n oogvrblindnd collcti Tgn inlvring van dz coupon krijgt u 30% korting bij aankoop van n jas of jack! Dit is ht momnt voor j rst huis. Ontdk ht tijdns ht intractiv Onlin Sminar op dinsdag 18 oktobr..hir vind j all informati di j nodig hbt bij d aankoop van j rst woning. Gldig tot n mt 26 novmbr. PC + woonplaats: Nu 4 ma an Hb jij plannn om n rst huis t kopn? d g h n é yp oth én k rn Bij Rabobank Trnuzn-Sas van Gnt ontvang j tgn t Startrs ovr d drmpl hlpn. inlvring van dz coupon gratis ht bokj Ho koop ik mijn rst woning. Zolang d voorraad strkt. Dat is ht id. LEZErs AAnBiEding Tgn inlvring van dz BOn: Nu 4 Rabobank. En bank mt idën.maa nd g hy n po één th kr n t Startrs ovr d drmpl hlpn. Kijk voor mr informati, d activoorwaardn Naam: Dat is ht id. n aanmldn op Rabobank. En bank mt idën. Adrs: Kijk voor mr informati, d activoorwaardn n aanmldn op PC+woonplaats: muffins naar + 1 kuz: 2,50 3Korting op1.60 pr stuk Albrt Hijn Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk n bosj snijblomn Alvarzlaan 32 applflappn groot: 3 +1 gratis 1.45 pr stuk Trnuzn gratis 0.80 pr stuk Bllamystraat 141 knabblstngls: Zuidpoldr Winklcntrum Zuidpoldr Alln inwisslbaar bij AH Zuidpoldr. Bllamystraat Trnuzn Gldig tot 07/ AJ 141, Trnuzn T PC +woonplaats: Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag Idr zondag van EIGEN GEMAAKTE CHINESE 2,DEZE ACTIE LOOPT TOT 7 DEC A13 Tgn inlvring van dz coupon A20 bij Albrt Hijn 1 Gwoon kopj koffi/th 1,- (1 bon pr klant) Roznburg Brill dz H r i N57 or v l G r n g v l i A29 No g H N59 n Zirikz o l l a D n i p N59 A59 A29 O o s t r N57 Zw t n PC +woonplaats: ROTTERDAM Hllvotsluis a i PC +woonplaats: A4 Spijkniss N57 gldig t/m 31/12 A15 A17 s c h N255 N57 N256 Middlburg A58 ca. 500 Max. 1 Coupon pr klant. dgvntrs Brskns Cadzand knabblstngls: 1.45 pr stuk gratis 0.80 pr stuk s t r s c h l A4 d N60 Trnuzn N58 N61 Oostburg N62 E34 Hulst Zuws bolussn: gratis 1.25 pr stuk applflappn groot: 3 +1 gratis N58 A58 N62 ld Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr W Knokk-Hist N674 Zbrugg muffins naar kuz: gratis 1.60 pr stuk Brgn op Zoom Kapll Roos A58 Sch Tgn inlvring van dz BOn: Gldig t/m OP=OP A Vlissingn LEZErs AAnBiEding 5+1 GRATIS d Zak PPrbolln l Gos A256 E312 N62 N254 N252 Maldgm BRUGGE N49 N9 E34 N62 E31 Eklo Sint-Niklaas Zlzat Oostkamp R4 R4 Lokrn PC +woonplaats: ANTWERPEN E34 A14 ld Sch E17 A10 PC +woonplaats: GENT Dndrmond AnyWay Productions M Tilt E19 Aalst Vilvoord Wargm Oudnaard Ninov BRUSSEL BRUXEL

de Dukenburger Angélique van der Heijden

de Dukenburger Angélique van der Heijden d Duknburgr Info-magazin voor Duknburg - 7 jaargang nummr - fbruari 04 Angéliqu van dr Hijdn En vrdr: Buurtvrbindrs Parkrn op zondag Ontwikklingn zwmbad Voortgang wijkbhrplannn Paul Gntnaar n zijn Mrcds

Nadere informatie

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013

AMER BREED. Werk doen wat bij je past. boetseren met was. Magazine van Amerpoort / 10e jaargang maart 2013 AMER BREED 1 Magazin van Amrpoort / 10 jaargang Wrk don wat bij j past botsrn mt was AGENDA Tot 7 april 2013 Expositi HollAndrs vrlngd D tntoonstlling HollAndrs in ht Zaans Musum is vrlngd. Ht wrk van

Nadere informatie

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1 voorwoord Aad Roukns

Nadere informatie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie

Sneak preview: De Bussumse Watertoren. Fusie onzeker, Bussum roept regio op tot koerswijziging. Handtekeningen scoren tegen fusie Polsbandjs voor drankvrkoop op Spoorpop 2010 D krant van Bussum, inclusif NaardrNiuws Wonsdag 24 fbruari 2010 Gaston Bannir : Ik hb gn vrij tijd want d tijd is vrij. Snak prviw: D Bussums Watrtorn 5 10/15

Nadere informatie

Geduld van hogescholen raakt op

Geduld van hogescholen raakt op WWW.VETO.BE Erst Kordisch Huis, nu Kordisch Staat nog Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati Frit in Vlaandrn: hovl kr pr wk? 17 novmbr 2003 jaargang 30 2003-2004 Blgië-Blgiqu

Nadere informatie

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656

Eindverslag Minorproject irobot Stichting Humanitas Rotterdam. Phébe Das Ergotherapie 0847674 Guus Kuil Gezondheidszorg Technologie 0806656 Eindvrslag Minorprojct irobot Stichting Humanitas Rottrdam Phéb Das Ergothrapi 0847674 Guus Kuil Gzondhidszorg Tchnologi 0806656 Opdrachtgvr Dhr. R. Balkhovn Docnt Dhr. W. Nas Minor Wtnschap n Gzondhidszorg

Nadere informatie

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014

het PensioenLab re(a)geert Formuleboek 2012-2014 ht PnsionLab r(a)grt Formulbok 2012-2014 PENSIOENLAB 2014 www.pnsionlab.nl Ht PnsionLab is n initiatif van CNV Jongrn, FNV Jong n VCP Young Profssionals in samnwrking mt Pnsionfdrati n Stichting FVP. In

Nadere informatie

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort

nummer 08 België-Belgique P.B. 3000 Leuven 1 2/2817 p. 8-9: Leuven Kort Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati nummr 08 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 maandag 22 novmbr 2004 jaargang 31 2004-2005 www.vto.b afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt

Nadere informatie

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren

Extra kaarten voor 4 mei herdenking. HOLTEN - Alle kaarten voor de 4 mei herdenking op de Canadese Begraafplaats waren Holtnxtra MG Ht niuwsblad voor Holtn TANKSTATION nl Dondrdag 23 april 2015 6 jaargang nr. 16 "DE HAAR" PRESENTATIE TRIATHLON PAG. 3 AGENDA KULTURHUS PAG. 5 MINTONETTE KAMPIOEN Léon Haanstra opn! PAG. 11

Nadere informatie

zo mooi is onze achtertuin

zo mooi is onze achtertuin zo mooi is onz achtrtuin Nm gratis m! Mt natuuragnda 2012. Vrrassing in Hollands duin Duinn als natuurlijk filtr Op avontuur in Wassrgst Kraamkamr Niuwkoop d n Va rdacti BELEEF LANDGOED NIEUW LEEUWENHORST

Nadere informatie

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam

opvang, woonbegeleiding en dagactiviteiten Amsterdam jaarvrslag 3 1 voorwoord 4 2 profil van d organisati 8 2.1 Algmn 9 2.2 Organisatistructuur 9 2.3 Krnggvns 11 2.4 Blanghbbndn 11 3 govrnanc 12 3.1 Bstuur n tozicht 13 3.2 Bdrijfsvoring 15 3.3. Cliëntnraad

Nadere informatie

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto.

Onafhankelijk studentenweekblad van de Leuvense Overkoepelende Kringorganisatie. maandag 8 november 2004 jaargang 31 2004-2005 www.veto. WWW.VETO.BE Onafhanklijk studntnwkblad van d Luvns Ovrkoplnd Kringorganisati? h????? g 30??????? jaar?? nummr 06 Blgië-Blgiqu P.B. 3000 Luvn 1 2/2817 afgift: Luvn 1 (wkblad - vrschijnt nit van juni tot

Nadere informatie

David Maesen (35 jaar)

David Maesen (35 jaar) bst vrsi van zichzlf! sptmbr 2011 nr. 65 4 ditis pr jaar David Masn (35 jaar) David Masn bhaald dit jaar, op zijn 35st, ht mastrdiploma Fotografi aan d Mdia, Arts & Dsign faculty. Hij won mt zijn afstudrwrk

Nadere informatie

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant?

Vanaf nú ook. GEMEENTELIJKE bekendmakingen EN vergaderingen van GEMEENTE de ronde venen vindt u op pagina 7. Geen krant? Tl: 0297-581698 Fax: 0297-581509 diti: Mijdrcht, Wilnis, Vinkvn 11 augustus 2010 2 Vanaf nú ook op maandagmiddag opn! 12.00 tot 18.00 uur RNT 10 JAAR VAST Hypothkn mt vast rntprcntags Bij Financiël Dinstn

Nadere informatie

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied.

Herfst 2012. Duurzame Logistiek Eenvoudige stappen om de CO 2 uitstoot te verminderen. Geen verrassingen Een update op ARBO gebied. urka Ht magazin voor profssionl godrnstroom bhrsing Nummr 17 Hrfst 2012 www.urkapub.nl Duurzam Logistik Envoudig stappn om d CO 2 uitstoot t vrmindrn. Gn vrrassingn En updat op ARBO gbid. Vilighid in ht

Nadere informatie

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg!

25 jaar. Woordje burgemeester. Brandweer Maldegem zoekt versterking. De Maldegemse bibliotheek viert: 25 jaar bibliotheekschouwburg! Gmnt @ Oktobr 2014 Gmntlijk Infokrant vrschijnt 11 maal pr jaar V.U.: Marln Van dn Bussch, Klin Livvrouwdrf 8, 9990 Woordj burgmstr D burgmstr ovrhandigd aan Rubn D Clrcq d goudn UiT-na-School-Box in ht

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten

Het landbouwbeleid heeft veel gezichten Gitt Livn Bram & Mari n n Livn Ht landbouwblid hft vl gzichtn D famili Ptrs Maak knnis mt www.dfamiliptrs.b 4 Als ik its do, wil ik ht god don. Ik hb n hkl aan half wrk, dat wtn mijn lrlingn maar al

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St.Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 MEI 2012 Jaargang 23 -bindr Uitgav van Myrakl Oudlrlingn-vrniging van ht St.Nicolaaslycum n d Pius-MMS Bindr nr. 1 MEI 2012 MYRAKEL Colofon D Snlbindr is n uitgav van d Oudlrlingn-vrniging van ht St. Nicolaaslycum n d St.

Nadere informatie

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~

o e o e e o e e o e e e l. e e o e e ~~ ~~ ~~ ~~ o @ o o IC o O o l. 440424 inliding n gbruikswijzr van dz SPA toolkit Dol Dz toolkit is samngstld door d SPA-grop: d Samnwrknd Procs-Advisurs. Ht dol van dz gids is ht ovrdragn van knnis n rvaring

Nadere informatie

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament

Ontwikkelingssamenwerking. In uw testament Wi n ld Ga bs nzn f v an zt m Dhr gz n am nsn Mw nli Tr jk in hun B vra k ntw ign G D sink oord kra dat wrl, lij cht d d ht o is n kh. Va n at zov it id. nuit Arja urs r is af, n E. Aa h rk n W t za ild

Nadere informatie

De toekomst van de AWBZ

De toekomst van de AWBZ Advis uitgbracht door d Raad voor d Volksgzondhid n Zorg aan d ministr van Volksgzondhid, Wlzijn n Sport Zotrmr, sptmbr 1997 Inhoudsopgav Samnvatting 5 1 Vragn ovr d tokomst van d AWBZ 9 2 Ht profil van

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot

Oldenzaalse. 18.00 tot. 10.00 tot. 10.00 tot Oldnzaals Auto Dalr Club H't prsntrt AUTOWEEKEND VOLOP KEUZE EN REUZE VOORDEEL BIJ DRIEDAAGSE AUTOSHOW FRANS OP DEN BULT Vrijdag 1 mi Zatrdag 2 mi Zondag 3 mi 18.00 tot 21.00 uur 10.00 tot 17.00 uur 10.00

Nadere informatie

Anders veranderen volgens Thijs Homan

Anders veranderen volgens Thijs Homan Vrslag vijfd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrandrn 20 fbruari 2014 bij ING t Amstrdam Bijnkomst vijf van ht lrntwrk Andrs Wrkn van Factor Vijf n NSvP vindt

Nadere informatie