In memoriam Emma Essers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In memoriam Emma Essers"

Transcriptie

1 EMMA

2

3

4

5 In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht hart op d juist plaats. Hl vl van haar docntn, jaargnotn n md- scholirn willn hun mdlvn uitsprkn mt dit ld waarvoor ignlijk gn woordn zijn. Onbgrip, schok, ontrddring, vrdrit: in dit bok probrn vln, idr voor zich, its van dz motis t vrwoordn. Want w voln ons zo hulploos n machtloos. Wij wnsn d famili vl strkt to bij ht dragn n vrwrkn van dz vrslijk pijn. Hans Rookmaakr Rctor Gymnasium Sorghvlit

6

7 Spch van Emma Schur Uitgsprokn op maandag 21 juli 2014 tijdns d hrdnkingsbijnkomst in d Studiruimt van Gymnasium Sorghvlit Liv jaargnotn, schoolgnotn n vrindn van Emma, Hl fijn n mooi om t zin dat zovl van julli vandaag zijn gkomn om hrinnringn op t haln ovr Emma n haar ook haar tijd hir op Sorghvlit. Emma hoord j van mijlnvr aankomn. Als j op d bovngardrob zat n Emma op d drd, hoord j haar hrlijk hard lach n wist j z dat z raan kwam. Tgn idrn vn vrolijk n amicaal: vrindn, klasgnotn, lrarn maar ook tgn bruggrs n d schoonmakrs. Z was n bron van nrgi, gzllighid n vrolijkhid. Maar ook Ems had zo haar rust nodig n daarom slip z graag uit, ongacht of ht nou ignlijk n schooldag was. Standaard n half uur t laat, wlk uur ht ook was, kwam z d klas binnn mt vl kabaal. Nooit hofd z n brifj t haln, ho haar dat stds lukt? Ht was cht knap. Vrvolgns ztt z d r grot tas op tafl, bgon zich op t makn n spoot vaak nog n druppl lnznvloistof in haar oog. En daarna bgon z mt pratn. Z was lrgirig n vuurd vaak n vragnkanon af op d lrarn. Zoals z in d ls was, zo was z ook als vrindin. Z wild alls wtn, ho ht ging, wat j aan ht don was, n waarom n wannr. Btrokkn n norm gïntrssrd. Attnt, altijd succs n ho- ging- ht- brichtn. Ton ik slaagd dit jaar was Emma nog blijr dan ikzlf. Lfd mt idrn m, zorgzaam, maakt ovral waar z kwam wr niuw vrindn. Z was grappig, prttig gstoord misschin nog btr, n ongloflijk intllignt, haald mt gmak haar diploma. Wild zlfs nog vn rvoor gaan om cum laud t slagn, maar z hild ook van n fstj dus most z n balans vindn. Haald in één jaar haar P voor haar studi Gnskund in Groningn. Emma was altijd btrokkn bij school, z was lrlingmntor voor d rst klas, dd m aan vrschillnd MUN s, nam dl aan d lrlingnraad n hft zich hard ingzt voor d Amulatio als hoofdrdactric samn mt Jasmijn. Emma hild van Sorghvlit: op d diploma- uitriking van afglopn juni vond z ht gwldig om d lrarn wr t zin. Z vond ht zo luk dat d lrarn zo gïntrssrd warn ho ht haar vrging in Groningn. Dat ik nu in vrldn tijd praat is nit t bschrijvn of t bvattn n brkt mijn hart. Maar all hrinnringn di w hbbn mt jou Em, nmt nooit imand ons af, di blijvn voor altijd bij ons n door jouw prachtig prsoonlijkhid zulln di springlvnd blijvn. Wij vragn nu om n minuut stilt voor Emma.

8

9 Zo n ontzttnd mooi mns Liv Emma, hartsvrindin, ik vond j vrogr altijd maar n schruwllijk. J was niks voor mij, vl t druk, vl t ovrdrvn. Wlk chick van zstin vond ht nou nog gaaf om Hllo Kitty spulln t krijgn?! Maar zo moilijk als ik n kon zggn zo makklijk lit ik j ton bij mij slapn, want ik mocht uit tot laat, jij tot 12. N joh, gn problm als Martijn ook bij j slaapt! J most n zou naar d Svn gaan, vastbradn als j was. Tot mijn vrbazing was j bst ok. J hbt m gstrikt mt d oprcht intrss di j in m had. Mt j nthousiasm om wr samn t chilln, want d laatst kr was alwr zo lang gldn. Ik zag j lk dag. Samn fitsn, samn ls, samn scripti, samn fstn, samn alls. Ik was n dl van jou, jij was n dl van mij. J kon m d orn van mijn hoofd kltsn, ovr ho boos j kon zijn op j oudrs n wat Valntijn j nou wr gflikt had. Ik hb nog nooit oudrs zo vl zin gvn om hun dochtr. Z ddn zo hun bst om j tgn all gvarn van d wrld t bschrmn. J kon jouw vadr idr avond voor d dur vrwachtn om j trug naar huis t scortrn, ht bgon namlijk al donkr t wordn. Ik woond om d hok. En ook naar d Ap gingn w altijd lopnd, want di wg was t gvaarlijk om ovr t fitsn had j modr j vrtld. Achtraf hb ik r spijt van dat ik nit naar lk woord van j hb gluistrd. Ik had ht allmaal onthoudn, all woordn, stuk voor stuk.

10 Nu bn j wg. Dat kan hlmaal nit, want w hbbn nog zo vl t don. Mt wi mot ik nu d tour d corps af makn? Mt wi mot ik urnlang aan d lijn hangn als ht vn nit m zit? J most j vadr nog vrtlln dat j al maandn stikm aan ht bijlnn was. J most Valntijn nog vrtlln dat j zijn trui had gstoln, hij zocht hm al zo lang. Ik mot j nog vrtlln hovl j voor m btknt. J was zo n ontzttnd mooi mns. Zo succsvol in alls wat j dd. J zou zo n gwldig doktr zijn gwst, zo n gwldig vrouw, modr n oma. Was ik maar zo gdrvn, was ik maar zo vol van lifd. Was ik maar itsj mr zoals jij. Latr pik. xoxo Jasmijn Koning Bij j in d buurt Liv Emma, J was zo lvndig, zo aanwzig n zo strk. Dit maakt ht bijna onmoglijk om t bsffn dat j r nu nit mr bnt. Als ik aan j dnk, zi n hoor ik j lachn. In klas dri kwamn w bij lkaar n sindsdin zijn w bvrind. In gropsvrband hbbn w zo vl samn mgmaakt: Snk, Chrso n ontlbar dinrtjs. Maar ook mt z n twën hbbn w vl gdaan. Zo vaak samn gluncht of koffi gdronkn n glrd in d KB. Zlfs ton ik in ht buitnland zat, vrog jij kr op kr ho ht was n ho ht mt m ging. Acht dagn voor ht ongluk gingn w voor d laatst kr mt z n twën lrn in d KB. Ik bn hl blij dat w di dag nog samn hbbn ghad. W haddn afgsprokn rond lf uur maar jij kon j portmonn nit vindn n most nog ontbijtn dus j kwam om één uur aan. W gingn maar mtn koffi drinkn. Ht was zoals altijd hl gzllig. J kon hl god luistrn, was oprcht gïntrssrd in mnsn n gaf ovrwogn advizn. Ook jij had zoals altijd vl t vrtlln. Pas n uur latr gingn w wr naar bovn n andrhalf uur latr al wr lunchn, ook dit duurd rg lang. Ht was n winig productiv maar hl gzllig dag. Als ik aan j dnk, mot ik lachn ook al bn ik vrdritig. Ik mot lachn om j luid stm, j warrighid n j onhandighid maar vooral mot ik lachn omdat jij ook altijd

11 aan ht lachn was. J zag ovral d humor van in, was ontzttnd positif n had ook vl zlfspot, dat vond ik zo luk. Ook mot ik lachn om al mijn hrinnringn mt jou. Flirtn mt d barman voor gratis shotjs in Snk, jouw spch ton w aan ht wachtn warn op d rst trin van Dlft naar Dn Haag of onz nrdrig gsprkkn ovr natuur- n schikund. Ook kondn w hrlijk pratn ovr nits of gzllig cupcaks bakkn. Em, ht was gwoon fijn om bij j in d buurt t zijn. Ik bn zo boos n vrdritig dat j tokomst j is ontnomn n w nit nog mr samn kunnn blvn. Ik zal j in idr gval nooit vrgtn. Ik hou van j, Clair d Jong

12 J liv brichtjs Liv Emma, Ik bn al ongvr 4 uur naar n lg blad aan ht starn omdat ik gwoon gn woordn kan vindn voor wat r is gburd. Ht is nog stds zo onwrklijk dat ik j nooit mr ga zin. Tw wkn gldn slip j nog bij mij in bd na n gwldig avond samn in Lidn. Ik mis nu al j drukk aanwzighid n j liv brichtjs. J hild altijd contact mt idrn n j wist ook alls van idrn. J liv brichtjs mt ''Wannr gaan w wr afsprkn?'', ''J mot cht snl naar Groningn komn!'' n ''Lif, ho gaat ht mt j?''. Ook was j n cht prfctionist. Ht laatst gsprk dat wij haddn ging ovr j thori xamn voor ht rijbwijs dat j nit had ghaald. ''Ik kan hir cht zo slcht tgn, ik baal cht'' zi j tgn mij. Maar r is niks mis mt prfctionistisch zijn, ht hft r namlijk to glid dat j én in zs jaar n gymnasiumdiploma hbt bhaald én ht jaar rna in 1 kr j P. J was zo'n onwijs slim n gmotivrd misj. Wl alls op ht allrlaatst momnt maar dat is altijd god gkomn. D afglopn zs jaar op Sorghvlit mt jou ga ik nooit vrgtn. W kwamn lkaar lk ochtnd om its ovr half ngn tgn bij d lockrs. Vl t laat natuurlijk maar op n of andr manir kondn wij dat altijd makn. Volgns mij zijn wij maar

13 één kr nagblvn of misschin tw. En als ht vn kon wistn wij altijd wl its t bdnkn om rondr uit t komn. D mooist hrinnring di wij samn dln is d ris mt onz liv vrindinntjs naar Chrso. Mt z'n achttinn vrsprid ovr 3 villa's warn wij aan ht gnitn van onz wlvrdind vakanti. Ik bn zo blij dat w zovl foto's hbbn gmaakt ton n ik bn ook hl blij dat ik sowiso hl vl foto's hb mt jou. Jij was altijd imand di namlijk wl zorgd dat r gnog foto's wrdn gmaakt. En daar bn ik achtraf blij m. Ik kan nu namlijk mt all foto's di wij samn hbbn trugdnkn aan n gwldig, liv n prachtig vrindin. Ik kan j cht nit bschrijvn ho ik m nu vol. Ht lvn is op dz manir zo onrlijk. W zijn n gwldig imand hirdoor vrlorn n dat bn jij. Ik bn zo blij dat ik jouw vrindin mocht zijn n dat ik jou hb lrn knnn. Liv Emma, Ik hou hl vl van jou n ga j onwijs missn. Lifs, Floor van Roggn Blijvn vrbindn Liv Emma, Ho mot ik bginnn? Wat jou n jouw famili is ovrkomn is ht mst aangrijpnd, hartvrschurnd n onbgrijplijk. Machtloos blijvn wij hir achtr. T machtloos om t wtn ho d machtlooshid uit t drukkn in woordn. In mijn hrinnring bn j nog d springlvnd n vol in ht lvn staand Emma. J bracht mnsn bij lkaar, zoals j dd ton wij samn brugklasmntor warn in d vijfd klas. Maar j was ook n str in ht mnsn bij lkaar houdn. Ton onz hcht vrindngrop na ht indxamn uitvloog, idr zijn ign wg, zorgd jij r mt d organisati van bijvoorbld n krstdinr n n paasbrunch voor dat onz contactn nit vrwatrdn. Its mr dan n wk voor d vrslijk gburtnis stond jij r nog op om ht WK mt zijn alln t kijkn. Ndrland vrloor. So what, dnkn w nu, ht was fantastisch di avond samn t zijn. Na j indxamn vlogn jij n ik dzlfd kant uit, Groningn. W ddn dzlfd studi. Ik zag j nog bijna idr dag. Ook in Groningn bouwd j in n mum van tijd n norm sociaal ntwrk op. Trouw vrindn blf j trouw, maar r was ook vl ruimt voor niuw vrindschappn. Jouw studirsultatn hbbn hir nit ondr gldn: J haald mt gmak j propdus. D disciplin di j hirvoor hbt opgbracht, Emma, zag ik zo vaak trug bij jou. D disciplin om hulpmntor t willn wordn n r vrvolgns n

14 jaar lang n fstj van t makn. D disciplin om d wil gnskund t sturn om t zttn in d vrovring van di flbgrd studiplk. En vrindngrop di zich vrspridd ovr vrschillnd continntn. En toch d disciplin hn t blijvn vrbindn. Zoals rdr gzgd, Emma, stond j vol in ht lvn. Dit bracht jou in staat optimaal t kunnn gnitn. J lfd idr momnt, n ignschap di ik rg bijzondr vind. W gaan j zo vrslijk missn, Lifs, Flin Hrrman

15 Gn flintrtj kwaad Allrmooist, lifst, gkst Ems, Ik wt nit god waar ik mot bginnn. Zovl motis, zovl hrinnringn. Onwrklijk, onrlijk, boos, maar vooral bn ik kapot van vrdrit. Want allrlifst pos, wat was jij n prachtig mns. J was oprcht, lif, vrolijk, attnt, oh zo btrokkn, indloos gïntrssrd, zorgzaam, grappig n ik kan zo nog hl lang doorgaan. J had gn flintrtj kwaad in j, hlmaal niks. Wat was n bn ik r trots op w vrindinnn warn. In d mivakanti van d 2 klas kwamn w lkaar tgn in Parijs, w wistn van lkaar wi w warn maar w kndn lkaar nit god. Jij mt j modr, ik mt mijn nichtjs. Wat tovallig n luk was dat, n paar maandn kwamn w bij lkaar in klas 3. Samn survivalkamp, bij lkaar in bd slapn. Jij mt j Hllo Kitty slaapmaskr op, lag j daar als n cht diva. W gingn samn shoppn, lunchn n hl soms

16 stikm spijbln wat w cht hl gaaf vondn. Eindloos pratn ovr alls wat ons bzighild. In d vird klas, ton ik slcht cijfrs haald, wild j m altijd hlpn, wlk vak ht ook was. Ton ik blf zittn wild j n supris- dinr voor m gvn, wat ik vanaf minuut 1 al door had, maar oh wat was dat lif. J was n soort onuitputtnd bron van lifd, n dat kwam ovral in trug. Ton ik voor ht rst lifdsvrdrit had, hb ik in j armn uitghuild, want jij was r, altijd. Samn kkn w d allrallrslchtst films di r bstaan n wat vondn w ht luk. Laptop in bd n kijkn maar, wat hbbn w r om glachn. Als ik bij j slip dan zatn w tot dip in d nacht op j balkon t pratn mt wijn. Nit dnknd aan d tijd, gwoon pratn ovr alls. Jongns, klrn, niuw nagllak, ht lvn, n d tokomst. Ik zal nooit vrgtn dat w d balkondurn nit mr opn krgn. Dat was grappig, voor n minuut of 5, maar ton wrdn w bang dat w daar mostn slapn. Glukkig hoord Valntijn ons, n di rdd ons ton. Ton ik in mijn niuw jaar vrindn krg was jij naar allmaal dolniuwsgirig. Praatt vn vrolijk mt mij als mt hn, ook mt vrindn buitn school. Gïntrssrd tgn idrn di j tgnkwam. Ik had d r rbij t zijn ton j ht bricht krg dat j was gslaagd. Als n van d laatstn hoord j ht, j wist dat j was gslaagd, maar toch was j zo blij. Prachtig momnt. Ton ik afglopn juni ook n jaar latr was gslaagd was j zo blij n trots. Znuwachtig brichtjs voor ht tlfoontj, n zo blij na ht bricht. Want ik zou naar jou to komn, samn Groningn op stltn zttn. Als n soort zus gaf j m advis n ik slip bij j na ht scholirnfst. Voor mijn diploma- uitriking kwam j uit Groningn naar d krk. J filmd m, w knuffldn lkaar n j lacht m uit om mijn praatj ovr mnr But. Wat bn ik blij dat j daar was. Liv, liv Emma. Er is nog zovl mr wat ik kan zggn, wil zggn, zovl hrinnringn. Di pakt nimand mij af. Ik kan gwoon nit glovn dat jij r nit mr bnt, j was m zo dirbaar. Ik hou zo vl van j, wil j knuffln, mt j kltsn, j haar vlchtn n nog zo vl mr. W hbbn vl stun aan lkaar mt d Agga bitchs, maar w zijn nit mr complt, n ik ook nit. Voor altijd in mijn hart n hoofd. Ems Schur

17 Altijd vrolijk, altijd stralnd Liv Liv Liv Emma. Em jij was n misj mt n hl grot gbruiksaanwijzing, tnminst dat lk in rst instanti. Ton ik jou lrd knnn in d brugklas, of zoals jij zlf bdacht had, in ht Muson waar w allbi tglijk in grop 8 op klassnuitj warn. Wlk van d tw d rst ontmoting was, zulln w nooit ontdkkn, maar dat ik blij bn dat ik jou ontmot hb, wist ik mtn. Op dat momnt misschin mr door ht drama n d vrolijkhid n hilaritit di jij aan d klas kon gvn, nu omdat ik wt ho rg ik j ga missn. In ht bgin warn w nit mtn bst matn. J bnt n kr d klas uit gstormd mij uitschldnd (wat achtraf nit voor mij blk t zijn ovrigns). Maar al snl vrandrd dit in n vrindschap di voor mij van hl vl waard was, n vrindschap di vl god, mooi, luk n rar momntn hft opglvrd. Ik hb j ook ton nog n kr d klas uit latn stormn ton w wat bdplasmomntn trug haaldn, glukkig kon jij hir achtraf ook om lachn. Andrsom hb jij ht voor lkaar gkrgn om mij uit d skilift t duwn, dus zo stondn w dan wl wr quitt. Ems dit zijn maar tw rar voorbldn van all rar n luk momntn di wij samn hbbn blfd, waarondr alln al dri vakantis. Mt jou ontsnappn in Parijs, waarbij w nit wistn waar w zoudn indign, kan daarbij natuurlijk nit vrgtn wordn. Ook nadat w allbi naar n andr stad zijn vrhuisd, sprak ik jou nog vaak. Wtnd wat ik nu wt nit vaak gnog, maar d momntn dat jij langs bnt gwst zal ik altijd blijvn kostrn. Want latn w rlijk blijvn, ook al was ik r nit bij, d lorr zi ik nit mr zondr aan jouw avondj lorr t dnkn. Maar los van jouw mooi n gzllig lorr avondjs blf jij oprcht gïntrssrd. Elk

18 maand most ik wl n updat gvn ovr ho ht mt mijn studi ging n gaf j m vrvolgns n xtrm liv n god pptalk. Em, r zijn winig mnsn zoals jij. Er zijn winig mnsn altijd vrolijk, altijd stralnd n dan ook nog zr intllignt. Jij stond altijd voor idrn klaar n zou alls opgvn voor d mnsn om wi j gft. Ik kon j altijd blln, wtnd dat j m zou bgrijpn n r voor m zou zijn. Mijn gvol nu is onbschrijflijk n r zijn gn woordn di mijn vrdrit nu kunnn omschrijvn. Ik wt wl dat ik zo graag its voor j zou btknn, j rgns m zou willn hlpn n alls voor j zou willn don wat nu nog kan. Ho prcis wt ik nog nit, maar om t bginnn zal ik probrn jouw vrolijkhid, zorgzaamhid n lifd ovr t nmn. En probrn mnsn t hlpn n wr t latn straln zoals jij dat kon. Liv Emma, woordn zulln jou altijd t kort blijvn don, want jij was mr dan woordn, vl mr, n zal dat ook altijd blijvn. Jij bnt n hrinnring, n hrinnring di ik nooit kwijt zal rakn. Ik mis j, liv Ems n zal dat altijd blijvn don mt hl mijn hart, waar jij n spciaal plkj hbt gkrgn dat m nooit mr afgpakt kan wordn. J zal nooit uit mijn lvn vrdwijnn liv Emma, dat wt ik zkr. Roosmarijn Ruttn Altijd tijd Emma was altijd n liv vrindin di altijd voor j klaar stond. Op luk maar ook op vrvlnd momntn wist j dat z r altijd voor j was. Ook was z hl lrgirig n niuwsgirig n wild z alls wtn n was z altijd rg gïntrssrd, ook in d ls op school. Maar ook naast school stond z klaar om lkkr uit t gaan of andr gzllig dingn t don. Altijd mt n glimlach kon z d hl wrld aan. Na onz middlbar schooltijd had z haar plkj gvondn in Groningn. En luk huis, luk jaarclub n d studi waarvoor z hard gwrkt had. Ook al had z ht druk mt haar niuw lvn, z maakt altijd tijd voor haar oud vrindinnn. Er kwam vaak n brichtj ho ht mt j ging. Z gnoot altijd mt voll tugn van ht lvn n ht is onwijs onrchtvaardig dat aan haar lvn zo plots n ind is gmaakt. Ik zal altijd trugdnkn aan mijn liv vrindin n zal haar nooit vrgtn. Alxa Kilstra

19 Oprcht intrss Emma n ik kwamn bij lkaar in d brugklas. Vanaf dat momnt bgon onz vrindschap ignlijk, w hrkndn lkaar van n zilkamp waar w allbi hn warn ggaan n haddn mtn ht id dat w suprvl gmn haddn. Zo was ht altijd mt Emma: op ht momnt dat j imand knd di zij ook knd of nzlfd intrss had als zij, dan gaf z j mtn ht gvol dat julli god vrindn zoudn wordn. Ht is dan ook nit gk dat z zovl vrindn had. Dat is its wat ik cht van Emma hb glrd; ht contact lggn mt niuw mnsn. Voordat ik Emma lrd knnn was ik zr trughoudnd mt mnsn di ik nit knd, maar door Emma lk ht zo makklijk n zo luk om mnsn aan t sprkn. Nu vooral mrk ik dan ook hovl mnsn z knd, di nu allmaal vrdrit om haar hbbn. Z had vrindn op school, op haar tnnisclub, haar vollybalvrniging, dzlfd zilschool waar Emma n ik lkaar van kndn waar w samn sinds 2013 kampliding zijn gwordn, n natuurlijk all mnsn di z in dit laatst kort jaar in Groningn hft lrn knnn. Dat Emma zo sociaal was, ging chtr gpaard mt haar oprcht intrss in alls n idrn. Emma was namlijk altijd één n al oor als imand wat had mgmaakt of van plan was. Ho klin ht ook was, z wild r alls

20 ovr wtn. Ik dnk dat ik dit ht mst aan haar ga missn, ht samn rop uit gaan n mnsn lrn knnn, n pratn ovr niks, wat mt Emma rbij opns zo blangrijk lk. Alls kon j bij haar kwijt n z hild ht dan ook voor zich als j dat vrog. Waar d mst mnsn n ghim wl aan één of tw mnsn doorvrtlln, hild Emma frm haar mond dicht als imand haar in vrtrouwn had gnomn. Ik wt nog god dat ik n kr doorhad dat Emma mr wist ovr imand n ik wild wtn wat ht was. Uitindlijk hft z in n andr kamr d btrffnd prsoon opgbld mt d vraag of z ht aan m mocht vrtlln omdat ik zo blf zurn. Ht antwoord was livr nit, n dus blf haar mond gslotn. Emma was cht één van mijn allrbst vrindinntjs n ik kon altijd bij haar trcht. Z hft mij door moilijk tijdn hn gholpn n ik ga haar dan ook zo rg missn omdat z cht alls ovr m wist. Ht fit dat ik haar nooit mr op kan blln om t kltsn of om samn uit t gaan is n gdacht di ik ignlijk nit durf t hbbn omdat ht dan cht bgint t wordn dat z r nit mr is. Ht is inmiddls vir dagn gldn maar nog stds durf ik r nit tvl ovr na t dnkn, alsof z pas cht dood gaat als ik rin ga glovn. Ht nig waar ik op kan hopn is dat z hnggaan is mt haar knmrknd vrolijk instlling n dat z dzlfd fijn hrinnringn aan mij hft als ik aan haar hb, n dat ik nt zo n god vrindin voor haar bn gwst, als zij voor mij is gwst. Emili Clyndrt

21 J hbt ht god gdaan Liv, liv Emma. Ik kan nog stds nit glovn dat j r nit mr bnt. Ht is zo raar om nu its t schrijvn ovr ho j was n wat j voor m btknd, zkr omdat ik j nog zo graag om m hn zou willn hbbn. Ht lijkt nog gistrn ton ik j nt its t hystrisch lach hoord. Zo onwrklijk dat j r nu nit mr bnt. Nu nog stds hb ik ht id dat ik j kan knuffln of dat ik j n brichtj kan sturn, waarop ik n antwoord trug zou krijgn mt vl uitroptkns n hahahaha r in. Wat ik zo luk aan j vond, is dat j altijd j waardring voor d mnsn om j hn duidlijk lit blijkn. Rglmatig krg ik t horn wat luk dat j r bnt Tssi, of wat wat bn j toch n gwldig kind. Waarop ik j altijd n btj n jaja blik gaf of its sarcastisch trug zi. Wl vond ik ht altijd luk om t horn, n dacht ik bij mzlf: typisch Emma! J wild altijd alls van idrn wtn, wat w ddn, ho w ht ddn n waarom w its ddn. Om vrvolgns onz antwoordn op al j vragn t onthoudn n daar latr, vaak rdlijk out of th blu op trug t komn. Mijn afglopn 6 vrjaardagn was jij ht di m om 12 uur s nachts opbld om m t flicitrn. Als ik mijn mobil nit opnam (omdat ik slip), zag ik d volgnd ochtnd 3 gmist opropn n vl brichtjs. Voor idr tntamn wnst j m succs, n krg ik n paar uur latr d vraag van ho ht ging n wkn latr of ik al d uitslag

22 had. D vl brichtjs tovrdn altijd n glimlach op mijn gzicht n gavn m n warm gvol. Dit dd j nit alln bij mij, maar bij vl andrn! J hild rvan om dingn n stuk grotr n dramatischr t makn dan z vaak in wrklijkhid warn. Ik vond ht hrlijk om naar al j vrhaln t luistrn, zkr mt all gbarn n bwgingn di j r altijd bij maakt. D mnsn di blangrijk voor j warn bn j altijd om j hn blijvn vrzamln. Ook ton all Agga Bitchss in allmaal vrschillnd stdn gingn studrn n daar hun lvn aan ht opzttn warn, blf j r op hamrn lkaar nog rglmatig t zin n bij t pratn. Ht laatst rünitj was bij jou thuis, waar w ovrigns altijd wlkom warn. Schat, wat ga ik j missn. J spontan maar zr oprcht vragnvurn; j flauw, gvatt grappn; j taup tas, taup schonn n j taup jas; j bijzondr danc movs in d Wstwood; j lach; j (ovr) nthousiasm; j brichtjs; j nrgi; j hystri; j knuffls n d warmt di j idrn gaf. Maar vooral j aanwzighid. Dag liv Ems, rust zacht livrd. J hbt ht god gdaan. Tss Barndrcht Zo lif n zorgzaam Liv Emma, In Rom wrdn wij hl clos n cht god vrindinntjs. Jij was zo lif n zorgzaam voor mij. Mijn hrinnringn aan d Romris zijn cht gwldig. Ik kan m nog zo god hrinnrn ho w daar door d stratn lipn n probrdn mnsn in gbrkkig Italiaans aan t sprkn. En dat w, ton w bijna trug warn in Dn Haag, allbi ignlijk nit naar huis wildn n w uitindlijk nog hbbn ghuild trwijl w lkaar n dikk knuffl gavn n tglijkrtijd zidn ho gzllig w ht haddn ghad n ho luk w ht bidn vondn dat w lkaar nu zovl btr haddn lrn knnn. Dankzij jou hbbn w lkaar d dag voor julli ongluk nog gzin. Wat zatn w daar hrlijk in d tuin, in ht zonntj, allbi nog gn id dat zoits vrschrikklijks jou

23 t wachtn zou staan d volgnd dag... J was cht n gwldig prsoon Em! Zo nrgik, attnt, ambitius n nog vl mr. Dit had jou nooit mogn ovrkomn.. J had nog zovl plannn n ambitis! Ems, ik mis j! En j zal voor altijd in m'n hart blijvn! Charlott Oranj Altijd gïntrssrd Liv Emma, Ht is allmaal zo onrlijk n dit had nooit mogn gburn. Ik kan ht nog stds nit bvattn n ik wt ook nit cht waar ik mot bginnn mt schrijvn, maar ik ga ht toch probrn. Ik knd j al hl lang, in grop 5 kwam j bij mij op d basisschool: d Duinoordschool. W warn ton nog nit hl clos, dit kwam pas ton

24 w bidn voor dzlfd middlbar school haddn gkozn: Sorghvlit. W kwamn in dzlfd klas n warn vanaf ht bgin bijna onafschidlijk. W hildn altijd fotoshoots waarin w d storst n mst modiuz klrn drogn (voor Hyvs, natuurlijk), w zochtn onz basisschool op omdat w ons dan op n of andr manir rg volwassn voldn, w gingn naar Paagman mt kontj n hbbn nog n prachtig filmpj gmaakt van onszlf, springnd op d trampolin bij jou in d tuin (op dat momnt lk ht ons n god id ). Na d twd krgn w bidn andr vrindn n gingn mr onz ign wg. Pas ton w wr lssn samn haddn in d 5 gingn w wr vl mt lkaar om. Rond di tijd ontstond ook onz huidig vrindngrop: d Agga Bitchss. Dit is, zoals jij ook altijd zi, n hl hcht grop (waarin jij ht mt idrn god kon vindn). En grop di r altijd voor lkaar was n nu nog stds. Ook van di tijd hb ik d mooist hrinnringn (fstjs, dinrtjs, Wstwood, Chrso). Afglopn jaar ton jij in Groningn zat n ik aan d andr kant van d wrld, in Amrika, hbbn wij nog rglmatig contact ghad. Altijd was jij gïntrssrd in alls wat ik had gdaan, aan ht don was n nog zou don. Ik vond ht altijd hl fijn n ht laat ook zin ho lif jij altijd voor idrn was n ho god jij altijd mt idrn kon omgaan. D laatst kr dat ik jou zag was bij ht lustrum in Lidn. J was indlijk klaar mt d tntamns (di j, zo slim als j was, allmaal ghaald hbt) dus dat most gvird wordn! Ht was onwijs gzllig maar achtraf vondn w dat w lkaar nit gnog gzin haddn n bslotn w nog n kr af t sprkn voordat jij di prachtig ris zou gaan makn, dit was r uitindlijk nit mr van gkomn. Glukkig hb ik n mooi aandnkn aan di laatst kr. In Lidn wild jij namlijk pr s n foto mt Vn n mij. Vn n ik zatn hir ignlijk totaal nit op t wachtn

25 maar lachtn (voor jou) toch lif naar d camra. En wat bn ik blij dat ik dat gdaan hb. Jouw nrgi, intrss, zorgzaamhid, btrokknhid, niuwsgirighid, spontanitit n all andr dingn di jou tot Emma maaktn, zulln gmist wordn. Nooit zal ik jou vrgtn, I lov you Eva van Dijkman Grot vrindlijk rus Liv Em, Ik kan nog stds nit bvattn dat jouw lvn zo plotsling van jou afgnomn is. Ht is zo onrlijk. Ik probr nu t schrijvn ovr ho j was, trwijl ik alln maar wil dat j nog bij ons zou zijn.

26 J was zo n livrd. J stond altijd klaar voor andrn, j had n gav om mt alls n idrn contact t houdn. J was zo slim n wrkt hard. Ik hb j wl ns d GVR gnomd, d grot vrindlijk rus. Volgns mij vond j dat nit hl grappig. J lang bnn n armn kon j altijd ondr n om j hn vouwn op n manir di ik mtn voor m zi als ik aan j dnk. J was vrindlijk, tgn idrn, bhalv als j its cht nit door d bugl vond kunnn. En dan vrtld j dat ook. En andr bld dat m t binnn schit als ik aan jou dnk is j lachnd gzicht. Lachn kon jij god n dat dd j vaak. Mijn rst hrinnring aan kihard mt jou lachn mot dnk ik op survival kamp zijn gwst. Ton w tot wod van idrn tot 3 uur s nachts Assposj Assposj hbbn lopn zingn n r d volldig jongnsslaapzaal m wakkr hbbn gmaakt. Wat hbbn w glachn. Sindsdin zijn w vrindinntjs. W hbbn als ik trug kijk zo vl mt lkaar gdaan. 6 jaar Sorghvlit mt alls rop n raan, MUN, Frans uitwissling, Chrso. En daarna samn naar Groningn, om gnskund t studrn. Samn lachn in collg, samn lachn op d krog. Liv Em, ik ga j zo missn. Lifs Lisann Zylkr Prttig gstoord Voor Emma Liv liv liv Em, howl ht nog stds nit cht tot m doordringt, bgin ik m langzaam t ralisrn wat ik zal motn missn. J was lif, nthousiast n zorgzaam. J vond alls n idrn oprcht hl luk. Ik wt nog dat ik in ht bgin van onz vrindschap nog wl ns dacht dat j ignlijk ovrdrf, maar naarmat ik j btr lrd knnn, lrd ik ook dat niks raan ovrdrvn was. J was lkkr luid, n omdat ik dat ook was kondn w hrlijk samn lachn n gilln. W bgonnn samn in 1A, ton jij j brucht fstj gaf, waarop w th grudg gingn kijkn, waardoor ik wr bang wrd in ht donkr n dat nog stds bn Howl j m dat hbt aangdaan, hb j m mt duiznd kr mr god hrinnringn achtrglatn. D krn dat j mging naar Marklo, Txl n Dorwrth, wat n luxuuz vakantis

27 warn dat. Samn mt Jt zittn in d wilandn n ropn Jongns van Markloooo w zijn hirr (mijn modr n tant vrtlln dz ankdot nog stds), samn op d tandm door d duinn, achtrna gztn door n boz Paul of lk dag op n nr in d bus naar Arnhm n natuurlijk d halt missn. Ook ging ik mt jou m naar Frankrijk waar w hooptn god t kunnn socialisn als Ndrland ht WK won, maar hlaas ging idrn na d vrlorn wdstrijd mtn naar huis, dus litn di vrindn nog vn op zich wachtn. Of Tijn di d hl nacht lang schaakprogramma s zat t kijkn, omdat ovrdag d tv nit aan mocht. Ik hb rg vl grappig hrinnringn aan jou waar ik nog graag aan trugdnk, its wat wij ook samn ddn. J was prttig gstoord. Buitn al dz grappn om, was j n hl liv n zorgzam vrindin. J hbt m rg vl stun gbodn n ik hb ook altijd gprobrd dat aan jou t gvn. Jij wist wat d bst rmdi was tgn trann; vn hl hard lachn. Dondrdagavond zijn w mt wat mnsn samngkomn n howl w vrdritig n vrslagn warn kondn w toch al lachn om hrinnringn aan jou. Ik wt zkr dat dat zo blijft. Ik wil nit glovn dat ik j nit mr zal zin, maar hlaas is ht zo. Allrlifst Ems, ik zal altijd aan j blijvn dnkn n mis j nu al. Marit van Stigt

28 Bovn idrn uit Livrd, Ik wil j bdankn voor d afglopn 7 jaar. J was n gwldig vrindin. Op brugklaskamp lrd ik j knnn, ton zag ik al dat j n gwldig prsoon was. J kwam n kop bovn idrn uit n alls wat j dd ging gpaard mt n hl mooi lach. D rst nacht maakt j m wakkr "Lijn, j mot m hlpn. Ik hb n problmpj." In di nacht bgon onz vrindschap. In al di jarn bn j nits vrandrd, Em. Vir jaar latr ddn w ht kamp ovr, alln dan op ski's, mt vl bir, lachn n dansn op Hollands knallrs. J was hilarisch op ski's, volgns mij hb j j skibrok in j koffr glatn want ik hb j alln maar als wortl d pist afzin gaan. En natuurlijk altijd mt n lach. Op n ochtnd, na n avond mt vl bir, wrd ik wakkr mt n boom in bd n jij zwmmnd in M&M's. W haddn allmaal gn id wat r gburd was, maar ht mot wl n mooi avond zijn gwst! Ht jaar daarop in Chrso mt nog mr drank, gdans n glach. Maar ook als r nit glachn wrd was j n god vrindin. J was altijd gïntrssrd, luistrd naar d problmn n gaf wlgmnd advis. Liv schat, j lit ons allmaal zin ho j mot gnitn n mot strvn naar d dingn di j glukkig makn. En wat was j n norm strbr, strss voor d

29 profwrkn n j stld zovl vragn in d ls. Volgns mij had j zlf nit ns door dat j dat allmaal nit nodig had mt jouw intllignti. J zou n gwldig doktr wordn, n n hl liv ook! Em, ik zal altijd aan j blijvn dnkn. Als ik lach, huil of wr bzopn op ski's sta, ik wt dat jij bij m zal zijn. Voor altijd in mijn hart. Karlijn Voorhorst Hlmaal dol op jou Liv Ems, wat was jij n bijzondr mns. J dd alls altijd mt zovl plzir n towijding. Ook was jij ovral nthousiast voor t makn n onthild j alls wat idrn dd n vrog j daarna altijd ho ht gwst was. Ton j zkr wist dat j gnskund wild gaan studrn hb j ook alls uit d bak ghaald om zkr t wordn van j plkj. Zo gingn w samn idr wonsdag naar Lidn n Dlft voor collgs. Ook al kwamn w daar altijd t laat n kon j LST ignlijk al nit mr studrn doordat j gn wiskund B volgd, toch was j by far d favorit van al d

30 profssorn. D uitstapjs naar Dlft warn ook altijd suprgzllig vooral omdat w r mr warn om d Dlfts mannn t spottn dan om wat t lrn. Ik kan nog hl lang doorgaan mt mooi hrinnringn ophaln ovr jou. Its wat al di hrinnringn gmn hbbn, is dat jij altijd lacht n vrolijk was. Liv Emma, j was gwldig. Frdriqu van Tuyll En mijn modr di ons vaak bracht, was ook hlmaal dol op jou. Altijd blijvn kostrn Liv Emma, Samn mt jou blfd ik mijn rst afdalingn op d ski s. Lachnd zofdn w in vol Hidi- ornaat van d bsnuwd hllingn, n alcoholisch après - ski vrsnapring ging r daarna altijd wl in. Hilarisch was ht momnt waarop wij n kikj wildn makn om d buitnwrld t shown dat wij op skivakanti warn n jij

31 vrvolgns j gropj kwijt was graakt. Hirdoor bgonnn wij aan n kamikaz achtrvolging waarbij jij d bocht uit vloog. En typisch Emma- acti di haar lang ldmatn vntjs nit mr ondr control had. Hirna hft dz foto ons altijd latn lachn n ons dit hrlijk momnt opniuw latn blvn. D god hrinnring di wij bij dz foto dldn, zal ik voor altijd blijvn kostrn nt zoals vl andr mooi momntn mt jou. Liv Emma, ik ga j missn. Dikk kus, Hln Luijt Slimm gkk Emma Liv liv liv Emma, ik kan ht nog stds nit glovn. Al zo vl foto's van j bkkn n nog stds ht id dat j volgnd wk wr lachnd binnnloopt. Dit jaar was j wat vrdr wg dan d afglopn zs jaar, maar als ik j zag was j nog stds di liv, lachnd, nthousiast, slimm, gkk Emma. Ik wt nit wannr ik ht cht ga bsffn, maar wat ik wl wt is dat ik j nu al mis. Lifs, Roos Hamlink

32 En topwijf n n vrolijk kind Liv Emma, J was nit t missn, vooral door jouw lach, di vaak lukr n grappigr was dan d grap zlf. Ton ik in d 2 klas bgon op ht Gymnasium Sorghvlit, was dat dan ook n van d rst dingn di m opviln aan jou. W vormdn al snl, samn mt Emili Clyndrt, Marit van Stigt, Jt Schnck n Clo Bakkr n hcht gropj. W hbbn dan ook vl samn mgmaakt; wt j nog ton j n fls wijn had gkocht voor m n 16 vrjaardag maar vrgtn was n kurkntrkkr m t nmn? Kan jij j nog hrinnrn hovl taartn w samn hbbn gbakkn? Wt j nog di n kr ton jij Marit r nit door lit bij Frans in d 4 n dat j ton tgn Marit rip: Eign schuld! Jij mt j dikk billn!, waar julli d rst van julli schooltijd door mvrouw Ringnalda aan hrinnrd wrdn? En wt j nog ho w bslotn om d sponsorloop van klas 4 t latn voor wat i was n lkkr t gaan gnitn van ht zonntj, waarbij ik m n rst sigart ooit hb grookt? Daarnaast was d PAMUN in klas 5 zondr jou nooit htzlfd gwst; wt j nog ho w di n avond ht hotlltj uit zijn gsnakd n Parijs onvilig hbbn gmaakt? Liv Emma, ht is onvoorstlbaar dat ik jou nooit mr tgn zal komn op fstjs n vrjaardagn. J was n topwijf, n vrolijk kind n imand mt wi altijd wat t blvn vil. Rust zacht. Madlin Snthlag

33 Zovl mooi dromn Liv Ems, J was altijd gzllig, chaotisch n aanwzig. En misj dat altijd praat, maar voor mij btkn j zovl mr. J stond altijd voor m klaar n hbt mij gstund tijdns d moilijkst momntn in mijn lvn. J bood altijd n luistrnd oor n wist god advizn t gvn. Ik bwondrd j voor j intllignti n doorzttingsvrmogn, want alls lk j zo makklijk af t gaan. J had nog zovl mooi dromn waar nu abrupt n ind aan is gkomn. Ht is zo onrlijk n ik ga j vrslijk missn Maar én ding staat vast; jij bnt voor mij d bst vrindin gwst di ik m had kunnn wnsn. Ik hou van j voor altijd, Eva d Nijs

34 Altijd all ovr th plac Liv allr allrlifst Emsi, En misj zoals jij mt zo'n prsoonlijkhid, zo'n strk karaktr, daar valt ontzttnd vl ovr t vrtlln, zo vl momntn n luk hrinnringn, zo vl mgmaakt. Ik dnk dat ik jou ovrduidlijk mijn mst chaotisch vrindinntj kan nomn. J was altijd all ovr th plac, slutls kwijt, bokn vrgtn n j kwam bijna altijd t laat. Jij kwam hir toch altijd m wg, want ja zo was jij nou nmaal, idrn wist dit n had dit op n ggvn momnt gaccptrd. Ik zal ht bld van jou nooit vrgtn ho jij altijd mt j wild lang haar, laddr in j panty, n lkkr kort rokj n altijd n pakj sigarttn in j hand n mt n tasj aan j arm naar buitn kwam gstormd. Jouw vrjaardag in d 4 dat w samn mt Floor naar d Svn gingn, wat was dat n fst mt d hl Oh Oh Chrso- crw. D hl tijd foto's makn mt hn n wat vondn w ht ton coooool. In Rnns op uitwissling, wij warn door ht vl kltsn samn vrdwaald graakt, w haddn ht nit door totdat w allmaal boz tlfoontjs krgn dat w hl snl trug naar d grop mostn rnnn. Daar ging j dan als n spr mt j lang bnn n ik most daar mt mijn kort bntjs snl achtr aan probrn t rnnn. J was aanwzig, j kon nit onopgmrkt blijvn. Vl pratn of btr gzgd mnsn d orn van hun kop kltsn, want jij had altijd wl wat t vrtlln omdat j altijd wl wr its had mgmaakt. Maar bovn alls altijd nthousiast n gzllig. Ik bn blij dat ik jou hb mogn knnn n zovl luk dingn mt j hb kunnn don. Ik bn zo boos dat ht lvn soms zo onrlijk kan zijn n dat dit jou hft kunnn ovrkomn. Rust zacht Em, ik ga j missn, lifs xxx nouki Anouk Star Complt jzlf Emma, Wat bgrijp ik d afglopn wk winig van d wrld: vrogr was d wrld simpl. Jij, gdrvn n ignzinnig, wrd n suprspcialist n lfd nog lang n glukkig. Voor mijn gvol is dat nog stds ht gval. Zovr mijn brin ht kan bvattn studr jij nog stds in Groningn n kom ik j d komnd jarn bij toval n kr tgn waarbij w zulln lachn n n ongmakklijk "Hi, ho is ht mt jou?" zulln dln. Er is alln n problm: jij staat pr abuis op n passagirslijst van n bpaald tostl. Its wat nog stds surrël n onbgrijplijk is.

35 Emma, zoals gzgd j was gdrvn. Wat hrinnr ik m god dat jij n ls Ndrlands binnnstormd omdat r nog n handtkning van n docnt ondr j sollicitati voor gnskund most. J had ht allmaal al uitgdacht n was al bzig mt di brif voordat ik übrhaupt wist dat Groningn n univrsitit had. Emma, j was ignzinnig n had altijd glijk. Jij was nooit t laat, docntn bgonnn altijd t vrog. Jij ltt wl god op, zij kondn j aandacht gwoon nit houdn. Soms irritrd dit m, maar ook had ik bwondring hirvoor. Jij was complt jzlf n lit j nit vrandrn, gloofd in jzlf n wild j glijk haln. Jij klopt als ghl, als prsoon n gdrog j nit andrs dan dat j was. Van dit soort mnsn zijn r vl t winig. Onno Margs Bij idrn glifd Liv Emma, Op Sorghvlit was j altijd aanwzig. Of ht nou tijdns d ls was, of tijdns d pauzs. D laatst 2 jaar zat ik bij j in d klas n hb ik prsoonlijk mgmaakt ho jij tlkns wr d hl klas aan ht lachn kon krijgn. In d pauzs stond j mstal buitn ook gzllig t don. Ht maakt nit uit waar, r vil altijd wat t lachn. Na hard gwrkt t hbbn op Sorghvlit om gnskund t kunnn gaan don, ging j dat dan ook studrn in Groningn. Ik ga dit jaar ook in Groningn studrn n lk kr als ik jou sprak ht afglopn jaar, hoord ik alln maar gwldig n positiv vrhaln ovr j lvn daar. Altijd zo nthousiast dat ik ook naar Groningn kwam, n ho luk ht wl nit ging wordn mt idrn. Ongvr n maand gldn kwam ik j nog tgn op n fst. Daar ton j stond t tappn. W haddn lkaar n tijd nit gzin maar ht was mtn wr gzllig. J zi nog sorry dat j m gn gratis bir kon gvn omdat j voor d rst kr achtr d bar stond. D volgnd kr was in Lidn, ton j nt klaar was mt tntamns. Jij natuurlijk hlmaal blij, jaar ghaald, n dat ging j dan ook maar god virn. Dat was tot mijn grot spijt d laatst kr. Ik vind ht cht vrschrikklijk wat r is gburd. J had nog zo n mooi lvn voor j liggn. J was slim n wrkt hard n was bij idrn glifd. Ik sprak n tijdj gldn tovallig n huisgnoot van j di ook alln maar god woordn voor j ovr had. Bhalv misschin dat lk kr als j zi dat j n tntamn vrpst had, j toch wr trugkwam mt n 8 of hogr... Ik zal j hl rg gaan missn in Groningn volgnd jaar n ik wt zkr d rst van d stad ook. Ht zal n stuk mindr gzllig zijn zondr jouw vrolijkhid.

36 Ik zal j altijd blijvn hrinnrn als n vrolijk, nrgik, grappig, sociaal, n ambitius misj. Ht spijt m zo dat jou dit hft motn ovrkomn. Wat n vrslijk ind van n hl mooi lvn. Rust in vrd. Thomas van Mann Als Emma r was, dan was z r. Dat mrkt idrn. Grot vrhaln, vl gpraat n vl glach kwamn r uit d altijd nadrukklijk aanwzig Emma. En wat was dat luk. Emma was altijd zo nthousiast n n fijn prsoon om m t pratn. Op Sorghvlit, maar ook daarna in Groningn, waar w allbi gingn studrn. Als ik haar tgnkwam daar lacht z naar m n haddn w n vrolijk gsprk. En zo zal ik m Emma blijvn hrinnrn: vrolijk. Maar ook lif, nthousiast n vooral stralnd. Stralnd voor uwig. Rust zacht liv Emma. Olaf Fttr Altijd vrolijk, altijd aanwzig n altijd gzllig. W zulln j missn Emma! Laurns Bos Op n dag had Emma bslotn dat z bst vrindn mt ons wild wordn want w zatn toch lk dag tot 20.00u t lrn op school. Zij kwam ons mt haar positiv aanwzighid vrgzlln n aflidn van ons lrwrk. Uitindlijk was Emma d nig di zich cht tot lrwrk kon zttn maar tijd voor n pauzsigartj was r altijd. En hrinnring di ons nog rg god bijstaat, was dat w samn mt Jasmijn n Emma op school tot laat aan ht lrn warn. D docntn warn ons inmiddls

37 vrgtn n haddn d school al afgslotn. Ton w zlf ook nmaal buitn stondn blk Jasmijn haar slutls binnn vrgtn t zijn. W krgn ht briljant id om via n opnstaand raam toch nog maar vn trug t gaan want zondr slutls kom j nit vr. Mt vl znuwn n glach krgn w Jasmijn door ht raam naar binnn gduwd n stondn wij mt z'n driën buitn t schruwn n t lachn dat z op most schitn. Nadat d slutls warn gvondn n w naar huis warn gsnld krgn w d volgnd dag t horn dat w d dur nit op slot haddn gdaan. Al di moit voor niks, w haddn nt zo god d dur kunnn nmn maar dat had ons n hoop mindr lachn opglvrd. Liv Emma, j was n ontzttnd bijzondr n gtalntrd misj. W gaan j ontzttnd missn. Lynd Lim n Cathlijn van Mchln Liv Emma, Woordn schitn tkort lk kr als ik aan jou dnk. Ht is zo ongloflijk onrlijk dat dit is gburd. Ik bn zldn zo vrdritig n tglijkrtijd ook boos gwst. Jij had d wrld aan j votn, zo n mooi prachtig stralnd slim n uitbundig kind als j was. Howl ik j d laatst jarn nit vl mr sprak, hb ik vl goi hrinnringn aan jou. Stikm sigartjs rokn op ht balkon, logrn op dondrdagavond, samn tnnissn, d rst kr Wstwood waar jij mij naar binnn hbt gpraat. D uwig discussis di jij mt j mama aanging n ho trots j altijd kon pratn ovr Valntijn. Ik vind ht moilijk want ik wil hl vl zggn, maar ik kan ht nit vrwoordn. Ht lvn is nit rlijk n dat blijkt uit alls. Ik zal j nooit vrgtn! Hln Joustra Liv Emma, Frans uitwissling, Frans tonlstuk, Rom ris; ik hb onwijs vl mooi n luk hrinnringn aan jou n di zal ik nooit vrgtn. Bij dz wns ik d nabstaandn van Emma n haar vadr, modr n brortj vl strkt to. Ward Boltong

38 Liv Emma, Mijn lvn wordt n optlsom van all mooi momntn di ik nog van j tgod had! Thom Trntlman Liv Emma, Ik wt nit zo god wat ik hir mot schrijvn. Dit vrslijk bricht dot d wrld vn stil staan. Wat komt ht niuws nu dichtbij. Jij was t jong n t luk om t gaan, j wild d mnshid btr makn mt j nthousiasm n gdrvnhid, wild arts wordn. Hlaas hft dizlfd mnshid r nu voor gzorgd dat j r nit mr bnt. D lukst hrinnring aan jou di ik bij m draag is ons biologi PO. Op d waddn zokn naar d Zwgbr, di toch wl moilijkr t vindn was dan w haddn ghoopt. Glukkig maakt jij di tgnslag draaglijk mt j gzllighid n aanstklijk lach. Rust zacht liv Emma, ik zal j nooit vrgtn. Lifs, Louis Mijr

39 Bknd D klok stopt complt ik hb j n btj gknd maar nit dat ik vrgt its wat nooit hft gwnd Sprknd zuivr En d dagraad dromnd nu nkl n fluistr in d dagn di komn Stilt sprkt in mijn wrk n tgndraads zo zit ons bwustzijn di j zil in lvn laat Hopnd voor jou bn j nu btr af? hoop lit m koud hoop di jou lvn gaf D klok stopt complt ik hb j n btj gknd maar nit dat ik vrgt wat m is ingprnt Aan j opa, oma, tants vrindn n al j vrindinnn trann van mrdr kantn jouw mmoir kan bginnn Kampvuur vrlicht w horn ht gaan ho jij vrplicht zondr ons most gaan En, d klok stopt complt ik hb j n btj gknd maar nit dat ik vrgt voor mij bn j zo bknd Vinai Ramjiawan

40 Onmoglijk om nit vrolijk t wordn als jij rgns binnnkwam. Rust zacht liv Emma n gzin. Voor d famili n vrindn hl vl strkt. Lifs, Ptra Uytnhout Liv Emma, Altijd aanwzig Maar nooit op tijd Zldn gordnd Maar ht mst intllignt En stun n tovrlaat Was j voor vln En dat zou j blijvn in j lvn Nit nkl voor d mnsn Di j zou gaan gnzn Vol vrdrit n ongloof Laat j ons achtr Vol vrugd n plzir Hrinnrn wij jou Jaro Jns Mijn hrinnring aan Emma Vrolijk, spontaan, vrindlijk, lachrig, 'onschuldig'. Dit zijn d rst woordn di in m opkomn wannr ik trugdnk aan Emma. Z straald altijd als z door d schoolgangn lip, of wannr ht ochtnd was: rnd. Z zi idrn gdag n grott zlfs mnsn mt wi z nit d bst vrindn was. Ik lrd Emma knnn in d rst klas, n howl ik m hir nit zovl mr van kan hrinnrn, wt ik nog wl dat z n blond, schattig misj mt n paars bril was. En van d rst hrinnringn di ik aan Emma hb, stamt uit d twd klas. Ht was tijdns n van d rst lssn biologi van mvrouw Hoolboom in lokaal 36.

41 W warn nt- nit- mr- bruggrs n haddn dus wat mr d niging lrarn t plagn n kattnkwaad uit t haln bij n lrars di ons nog nit knd. Ik wt nit mr of ht id van Emma kwam, maar zo stl ik m dat voor. Er wrd namlijk voorgstld om van naam t wissln mt d hl klas. En ik wt nit ho w ht voor lkaar krgn, maar Emma n ik wrdn omgwissld: ik was Emma n Emma was mij. Ho dit afglopn is, hrinnr ik m nit, maar Emma was vast wr Emma gwordn, n zal dat altijd blijvn, waar z ook is. Vl strkt voor d nabstaandn. Wilann van Goch Liv Emma, Al n tijdj hb ik j nit gsprokn.. Ton w samn op ht Sorghvlit zatn, warn w bst vrindinntjs. Luk avondjs uit mt vl drankjs n gzllighid. Ik hb vl mt j glachn n kon altijd bij j trcht. J was n rlijk, gzllig n vrolijk vrindinntj. Rust zacht, kusjs Juul. Julitt Goldbach Emma, Ho vaak ht ook door j hoofd schit, ho vaak j ook ht niuws kijkt, dit blijft nit t bvattn. Ht vrlis van imand di volkomn onschuldig was, onglooflijk onrlijk. Ik zal m Emma hrinnrn als n vrolijk n in idrn gïntrssrd misj, n lach om nooit t vrgtn. Ik wns all nabstaandn hl vl strkt mt dit vrschrikklijk vrlis. Lifs, Zorah Ypma

42 Liv Emma, Als lrlingnmntor van jouw klas 1a van Sorghvlit hb ik j lrn knnn als n ontzttnd vrolijk, nthousiast n hrlijk bijdhant bruggr. J hbt grot indruk op m gmaakt als n hl btrokkn n lif klasgnootj; zo wild j hl graag Sintrklaas voor j klas organisrn maar vooral vond ik j ton al bijzondr op d momntn dat j j zorgn uitt ovr klasgnootjs di nit zo god mkwamn in j klas n j vrog m ho j hn zou kunnn hlpn. Dit dd j altijd mt vrv. Vorig jaar sprak ik j op n xamnfstj van m n brortj; j praatt vol nthousiasm ovr Groningn, j studi gnskund n ht avontuur om n gzllig, hrlijk studntntijd tgmot t gaan. Liv Emma, als j al op mij al zo n onvrgtlijk indruk hbt achtr glatn, dan kan ik m alln maar voorstlln ho n fantastisch vrindin, zus, dochtr, huisgnoot n studimaat j bnt gwst voor n idr om j hn di samn mt jou van j vl t kort lvn hft mogn gnitn. Ik wns j ht allrbst waar j nu ook bnt! Audry Stikkrs Liv Emma, daar zat ik dan op n zomrs nacht in Istanbul mt vrindn uit Wagningn, trugblikknd op ht rst studijaar. W proosttn op ht god bgin n d komnd jarn. Maar ton krg ik ht vrslijk bricht van mijn bror ovr jouw vlucht. Ook voor jou was ht afglopn jaar slchts ht bgin in Groningn. Afglopn maand vrtld j hovl j gnoot n j blfd ht allmaal zo intns n haald alls ruit. Ht is nit t bvattn dat jij, mt j stralnd gzicht n karaktr, nit mr kansn zult krijgn. J bracht ovral zovl optimism m door alls op j ign manir t don. Bij onz club Kalinko maakt j n ign warming- up als w t vl mostn rnnn n j stond j manntj tgn d coachs. Als w dan wr op ht matj gropn wrdn vanwg uitsprakn, kkn w rg mlvnd n nog gn 5 minutn latr zat j op d fits alwr stikm d gk t stokn. Nadat w in vrschillnd tams kwamn, mist ik j. All trampolin- n Ristorantpizzasssis bij jou in d tuin, d tntjs mt Hugo n Stphan n d gsprkkn op ht kruispunt van d Prsidnt Knndylaan. Jouw vrtrouwn in mnsn is its wat ik altijd rg bwondrd. Ht staat m nog zo bij dat j vorig jaar vol nthousiasm vrtld dat j d xtrn motivatibrif voor gnskund wild hbbn van onz oud coach, Frank. Trwijl ht mij maar onmoglijk lk om dz van uitgrknd hém t kunnn krijgn j had hm 2 jaar nit gsprokn n w warn nit door d slcti gkomn -, bld jij hm gwoon op. Als toppr di j was, krg j d brif natuurlijk. Dit vrtrouwn n wrk vond ik rg knmrknd voor jou, n dd m glimlachn.

43 Emma, bdankt voor all grappn, gsprkkn n btrokknhid. Ht vrdrit maakt soms ook vn plaats voor n glimlach, als ik aan j dnk. W hbbn allmaal vl van j glrd n ht lvn wat lichtr lvn is n mooi voornmn dat w in jou kondn zin. Voor nu kan ik alln hopn dat ht voor Tijn, j oudrs n voor jou snl is ggaan n dat julli ht god hbbn waar julli zijn. J blijft n toppr n pp idrn daar maar op, zoals j hir ook dd. Ik zal aan j dnkn. Lifs, Anouk Muldr Liv Emma, Ik wt hlmaal nit wat ik mot zggn. Ht bsf dat j r cht nit mr bnt is r nog nit bij mij. Ik lag lkkr in ht zonntj in Frankrijk ton ik ht vrschrikklijk niuws hoord. Samn zoudn w in Groningn zittn volgnd jaar, waar w indlijk wr lkkr zoudn bijpratn n birtjs zoudn drinkn. Altijd was j gzllig n vrolijk n altijd was j wr door ht doll hn alsof w lkaar n jaar nit gzin haddn. En nu bn j r nit mr. Ik dnk d hl tijd trug aan wat w allmaal voor gks hbbn gdaan samn. Ht laatst jaartj in d wiskund A- ls di vl t simpl was voor jou, waarin j hlmaal niks dd maar dan toch wl hl vrvlnd op lk tots nt dat n puntj mr haald dan ik. Of dat j voor j dcntral slcti aan ht strssn was dat j ht misschin toch nit god had gdaan, trwijl w allmaal al lang wistn dat j ht mt 2 vingrs in d nus ging haln. Ook wtn w allmaal nog wl ho aanwzig j was in lk klas mt vragn waar j dan misschin toch nog n kr ovr had motn nadnkn.. Of di kr dat w stikm haddn gzond in Groningn dnknd dat nimand ht had gzin maar waar uitindlijk idrn gwoon omhn stond. J was ook hl ambitius altijd mt dan wr d schoolkrant n dan wr d MUN n j had gwoon n suprgod tokomst voor j. Maar dat alls wordt van j afgnomn op zo n manir.. Em, j hbt mijn hl tijd op Sorghvlit zo vl lukr gmaakt n dat had j in Groningn ook zkr gdaan. Ik ga j suprrg missn n ik zal j nooit vrgtn! Xx Thommy Doksn

44 Liv Emma, Wat r gburd is is nit t vrwoordn. Ht is zo onwrklijk dat j r nit mr bnt. Jij di altijd zo vrolijk was n zo'n grot lach op j gzicht had. D wrld is n mooi mns vrlorn n ht is vrschrikklijk dat jij dat most zijn. Als jij vlugls had zo groot als j lach, was j voor altijd blijvn vlign. Rust zacht. Lifs, Isabl Smits, Iris Arts n Sabin Kouwnhovn Ht is voor mij nog stds onbgrijplijk. Ht bgint nu pas cht tot m door t dringn dat w lkaar nooit mr zulln sprkn. Ik mot ht nu don mt mijn gdachtn ovr jou. Wij hbbn ht altijd god kunnn vindn mt lkaar. Jouw vrolijkhid n god humur was n voorbld voor vl mnsn, n wrd door idrn gwaardrd. Ik zag j als n strk prsoon di zich nit snl schaamd. J was jzlf. En hl god ignschap. Er zijn vl mooi hrinnringn aan jou di altijd bwaard zulln blijvn. Ik zal r ntj vrtlln. In d 5 klas haddn w als hcht vrindngrop bslotn om wklijks op vrijdag bij lkaar t gaan dinrn. Al snl nam jij initiatif om dit bij jou thuis t don. Als ik m god hrinnr haddn Floor, Jasmijn n jij gkookt. W mostn ton mt z'n alln hard lachn omdat r ovral broodkorstjs op d grond lagn. Ook d pasta was t gaar gkookt n r zat af n to wat haar in ht tn. Ht kon jou allmaal niks schln n ons uitindlijk ook nit. W hbbn tot dip in d nacht bij jou glachn. Onwrklijk dat dit zo'n god prsoon is ovrkomn. W zulln j missn. Rust zacht liv Emma. J god vrind, Hnry Wynandts

45 Liv Emma, wat n schrik was ht ton w ht hoordn. Ho ontrcht! J was altijd zo nthousiast n aanwzig, altijd Emma's stm di w hoordn als w voor d pauz naar bndn lipn n altijd d laatst di w hoordn voor w d klas in gingn. Altijd t laat bij Ri, tas in d hand n jas nog aan, n dan ht smosj waarom ht j allmaal wr ovrkwam! En nu is j n kr cht its ovrkomn... Waarom? Idrn had vl livr di slapp vrhaln... Ik zal j nooit vrgtn Emma, vl lifs, Konstantinos Kouzlis Liv Emma, Ton ik ht las, raakt ik n btj in shock - n na 10 minutn gdacht t hbbn "ho kan dit" wrd ik vooral boos. Dit kan nit. J had nog zo vl motn lachn, j luid stm motn latn horn, strrn motn zin (wat ik nu aan ht don bn trwijl ik dit schrijf) n vl mr andr dingn di gburn na j 20st. Jij, j brortj, j oudrs - nimand in dat vligtuig vrdind dit. Ik wt nit cht wat t zggn, ik gloof nit dat r cht woordn voor zijn. Ht is zo ontzttnd onrlijk. Vrdomm! Emma, ik bn nit bij j hrdnking op school - maar ik dnk wl aan j. Als ht liv nthousiast misj mt n soms its t hard stm :) Hl vl strkt voor al j vrindn n famili, Lifs, Sacha Splir Liv Emma, Ik hb j al bijna n jaar nit mr gsprokn, maar facbook was n god manir om op d hoogt t blijvn van wat j mmaakt. Ik kn j dnk ik al zo lang als ik m kan hrinnrn. Duinoordschool, Sorghvlit, w hbbn flink wat jarn samn gsltn. Hoogtpunt van dz jarn is zondr mr di golfvakanti in Drnth. Voor mij d rst kr dat ik mijn swing op d fairway kon ofnn, maar ik had aanzinlijk mindr talnt dan jij. 's Avonds gnotn w van cht typisch midnfilms, tot grot rgrnis van Valntijn, di stikm gwoon mkk. J bnt n cht misj- misj, altijd al gk op shoppn, mak- up n mannn. J hbt n

46 goudn hart n oordld zo winig, its wat ik aan j bwondrd n waar ik n voorbld aan nm. J zou zo'n fantastisch arts zijn gwst, zo ntj di j volldig vrtrouwt. Op d Duinoordschool zatn w samn in dat "gropj van mstr Fabri", waar w wblogs n drglijk mostn schrijvn. J hbt cht talnt. Op d middlbar school vrwatrd ons contact wliswaar nigszins, maar w gingn op god vot mt lkaar om. Elk momnt vrwacht ik nog d Albrt Hijn in t lopn n jou daar mt j modr t zin staan, di altijd zo trots op j is gwst. Ht is zo onrlijk dat julli in dat vligtuig mostn zittn n ik vol m machtloos. Ik had ghoopt j tgn t komn tijdns n rüni van n van onz scholn of op n intrcorporaal fst. Ht mocht nit zo zijn. Ik zal j nit mr kunnn volgn via facbook, maar in mijn hrinnring blijf j dat vrolijk, lvnslustig misj. Liv Emma, rust zacht. Coltt Bouws Bavinck Kort maar krachtig, Emma knd ik als n gzllig, gk n vrolijk kind. Ik wns d nabstaandn hl rg vl strkt to. Bodin Lifst Ems, ik wt nog als d dag van gistr d rst kr dat wij lkaar ontmottn. Winig gmnschapplijk vrindn n bidn op n andr school. Toch wist ik binnn één gsprk dat jij n ik n kostbar vrindschap zoudn hbbn. En vrindschap mt Emma was n vrindschap waarbij j lkaar om dri uur s nachts kon opblln om t huiln van ht lachn om niks, waarbij j dagn kondn pratn om wl blangrijk dingn, waaraan ik zlf trug dnk mt n onwijz glimlach n n vrindschap di ik zo ontzttnd ga missn! Emma, huiln zal ik nit mr want ik wt dat jij mij daarbovn zal uitlachn maar missn zal ik altijd don. Rust zacht, lifs Djok Simssn

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs 2012 2013 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs www.bkdallycum.nl j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat!

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk

,,Ik was weduwe in mijn eigen huwelijk J mot ht r maar m don n j aanpassn, of andrs schidn zi d hulpvrlnr. Tl daar ht onbgrip uit d omgving bij op, ook vanuit d krk. J bnt zo nzaam! Ht gaat m aan ht hart als ik d pijn zi van vrouwn di gtrouwd

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

bra nd in IJs s elbro ek

bra nd in IJs s elbro ek s ki o l it b v! D nog olr co bin Ro Aa a a hhh!! n d bra nd in IJs s lbro k D balk valt op mi jn b n. Ik ka n ni t m r w g. Mi jn kl k ni jpt dic ht n ik prob r om hulp t ro p n. Ma ar r komt alln n s

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

de Timpetoon kerst 2014

de Timpetoon kerst 2014 d timptoon d Timptoon krst 2014 d timptoon krst 2014 Dat was ht al wr, 2014. En dat btknt dat dit schooljaar ook al wr voor d hlft voorbij is. En wat is r al wr n bol gburd Ht rst rknbok is al bijna uit.

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen

Uitgeverij Business Contact Amsterdam/Antwerpen H t k l i n b o kv o l i n s p i r a t i SI MONSI NEK B s t s l l r a u t u r v a nb g i nm t h t wa a r o m ne nv o o r a l l n, a l l nv o o r n M ti l l u s t r a t i sv a net h a nal d r i d g Uitgvrij

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen E LES IGITAL MET D ar DOCENTEN HANDLEIDING, m ap ad fil ch ra n ds r E in v vr n & r w ov ou rtr v 1 Ga na l/ owds.n oungcr n www.y sghim oorlog bij ht wrkbokj ovr d film Oorlogsghimn Schrijvr ins Jacqus

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

t Loeike Editie Carnaval 2013

t Loeike Editie Carnaval 2013 t Loik Editi Carnaval 2013 1 W d i s t u d a t : m s t b z o k r s d i Dit is n uitgav van carnavalsvrniging D Loirs uit Otldonk, wlk 2x pr jaar wordt uitggvn. Bij d glgnhid van - Kröv - Carnaval Hoofdrdacti:

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

GAZET VAN MEESTER LUDO

GAZET VAN MEESTER LUDO GAZET VAN MEESTER LUDO VRIJDAG 27 JUNI 2014 OP: 05.22 UUR ONDER: 22.04 UUR EDITIE: GOEZO! KLOKKENLAAN MEESTER LUDO MET PENSIOEN! VAN MANNENBASTION TOT VROUWENCLUBJE Dat Mstr Ludo ht ondrwijs cht hft zin

Nadere informatie

Ledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 43 nr. 3 september 2015 verschijnt 5 maal per jaar

Ledenblad LCKV Jeugdvakanties jaargang 43 nr. 3 september 2015 verschijnt 5 maal per jaar Ldnblad LCKV Jugdvakantis jaargang 43 nr. 3 sptmbr 2015 vrschijnt 5 maal pr jaar s r m n l D D Opzttr Blangrijk data 27 sptmbr Vossnjacht Bst dlnmr, Ht is alwr vn gldn dat j op kamp bnt gwst. Soms lijkt

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang D Rgnboog Buitnschools opvang Grootstal Buitnschools opvang Rkl KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 350 24 98 M 06 57 94 55 62 E bsorgnboog@kion.nl Graag

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Rekenen met procenten

Rekenen met procenten W4 Rknn mt procntn Dolstllingn Na ht doorlopn van dz modul kan d studnt rknn mt procntn, zoals: d btw n d brutoprijs brknn bij n ggvn nttoprijs; bpaln hovl procnt n bdrag is van n andr bdrag; d procntul

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Nacht van Gulpen. Extra optredens Stigmania. John en Clarissa, samen op weg naar herstel

Nacht van Gulpen. Extra optredens Stigmania. John en Clarissa, samen op weg naar herstel hrfst 2015 kwartaalblad voor n door cliëntn van d LEVANTOgrop rit d p o r w n v l a! n s j s i i z r a g l r C t s d i John kr gl b n a v lp u h d mt Bijpratn mt d Cliëntnraad Hrdnkingsbijnkomst in Douvnrad

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Tweetalig, meer talig

Tweetalig, meer talig Mt d rsultatn van n nquêt ondr 1000 Ndrlandrs, Vlamingn n Surinamrs T A A L P E I L ovr mnsn di mr taln gbruikn Twtalig, mr talig Mrtalig opgroin in Surinam p. 2 Ndrlandstalig woordvordr van Franstalig

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht!

Wedstrijd op het hoofdveld? Deuren dicht! Uitgav mi 204 3 st. Jaargang, nr. 3 39 st jaargang, nummr 3 -bij ). mooi Contactinfo. wr- d nooddurn opn staan. Ook voor d 3 n Pagina 4 nooddurn 2 ). Contactinformati n uitzondring wordn gmaakt. Glas langs

Nadere informatie

WINKELEN IN ZUIDPOLDER

WINKELEN IN ZUIDPOLDER 1 ditit 2013 WINKELEN IN ZUIDPOLDER...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl INTERVIEW mt

Nadere informatie

jaargang 40 nr. 5 september 2012 verschijnt 5 maal per jaar Kijk maar ff!

jaargang 40 nr. 5 september 2012 verschijnt 5 maal per jaar Kijk maar ff! ldnblad LCKV Jugdvakantis jaargang 40 nr. 5 sptmbr 2012 vrschijnt 5 maal pr jaar s r m n l D Kijk maar ff! Opzttr Allrbst dlnmr, Voor j ligt n glodniuw xmplaar van d Opzt, ht ldnblad van LCKV Jugdvakantis,

Nadere informatie

De Eurefantokrant. Jaargang 46, November 2015. Lid Aspi 07/11/2006 12/11/2006 14/11/2000 24/11/2000 28/11/2005. 16 jaar. 11 jaar

De Eurefantokrant. Jaargang 46, November 2015. Lid Aspi 07/11/2006 12/11/2006 14/11/2000 24/11/2000 28/11/2005. 16 jaar. 11 jaar Blgië Blgiqu P.B - P- P 1650 Brsl BC10173 Inhoud: Vrjaardagn Wist j datjs Prograa s D Eurfantokrant Jaargang 46, Novbr 2015 01/11/1999 Luna Vrvarn 16 jaar Lid Aspi 07/11/2006 12/11/2006 14/11/2000 24/11/2000

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie