WINKELEN IN ZUIDPOLDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "WINKELEN IN ZUIDPOLDER"

Transcriptie

1 1 ditit 2013 WINKELEN IN ZUIDPOLDER...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon INTERVIEW mt Dvny Kon Na schooltijd tussn d blomn. Op vrijdagmiddag na school n op zatrdag wrk ik m in d winkl van mijn oudrs. In grop acht bgon ik al op zatrdagmiddagn bij t springn. Ik do stds mr rvaring op. (ls vrdr op pagina 6) INTERVIEW mt Tink van Hock Al vanaf ht bgin staat Tink van Hock uit Blgië d klantn daar t woord. Er komn stds mr bknd gzichtn. (ls vrdr op pagina 6) INTERVIEW mt Natasja van Brmn-van Hijft Ik zag n vacatur van Gall&Gall voor tin uur in d wk n dacht mtn, dat wil ik! (ls vrdr op pagina 3) WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

2 Slagrij Schnidr HET SLAGERSAMBACHT IN DE HELE BREEDTE VERSCHILLENDE PETTEN En slagr, dat is toch imand bij wi j vls kunt kopn? Corrct, maar daar is lang nit alls m gzgd. Modr Mirjam n zoon Roy Schnidr van Slagrij Schnidr lggn dat graag uit. Elk winkl in Zuidpoldr bidt uitstknd kwalitit. Natuurlijk. Kwalitit is n vlgbruikt woord in ht bdrijfslvn n Zuidpoldr is daar gn uitzondring op. Zo nu n dan wordt zlfs naglatn om t vrmldn om wlk kwalitit ht gaat (god of slcht). En nimand zal zggn dat hij of zij gn (god) kwalitit lvrt. oud n ikzlf n uur latr in d auto. op wg naar ns d rol van consumnt aannmn. zuidpoldr. W hbbn nog boodschappn nodig n, vooral nit t vrgtn, its tgn d host van dochtrlif n druppltjs tgn pijn bij doorkomnd Ook tandn. ik andrs hb slapn vrschillnd w vannacht wr nit ook zo luk n afwisslnd. d vl. pttn op: aan d n kant bn n kr bn ik aan ht snijdn, ik in zuidpoldr vaak in aangkomn Zuidpoldr gaat ht al its als btr. schrijfstr Ht van dz krant, aan is r gzllig druk. bij d albrt Hijn zggn w hoi d andr kr sta ik d winkl, maak ik salads voor onz d tgn andr bkndn n kant dan gaan koop w naar d ik tos, schonn voor bij Scapino, n tussndoortj bij Lkkr Surinaams of do ik boodschap- hostdrank druppltjs. W sprkn n vrkoopstr. Hft z its tgn d host? barbcupakkttn of brid ik pn bij Albrt Hijn. z vraagt wat r aan d hand is n voor w ht wtn staan w t pratn ovr d wisswasjs (glukkig is ht nit rnstig) di onz dochtr hft of zou kunnn krijgn. zijzlf hft tw kindrn n d drd In mijn gsprkkn mt ondrnmrs ht om vls n dat mdwrkrs klant dirct hb is op komst. ik wl z wt gmrkt prcis wat ht dat is om s idrn nachts kan gaan bakkn, zoals vinkn of cht nthousiast is ovr tlkns wakkr t wordn n nit altijd t wtn wat hamburgrs. zijn j mot of don. haar W flurn wrk. hlmaal Idrn op. W zijn nit dot d zijn of haar bst, n nign. zlfs als r mr kindrn zijn, is ht tlkns idr wr zokn, in zgt d z. ign branch n ign prijsklass. Kwalitit Saskia s wrkwk van 38 uur houdt uitindlijk in dat d btrokkn mnsn, dus ook vn latr stappn w d winkl uit. dochtrlif hft is vrdld ovr vir dagn. ja, d ht grootst vrkoprs, plzir in haar hun wandlwagn bst don. ook Elk ht vrkopr zijn lang dagn, is maar pr mijn slot wij zijn wr hlmaal blij. W hbbn toch nog n van hostvrzachtnd rkning drankj toch mgnomn. ook dat n ht nit consumnt n wil dan nt als rg gaat hlpn, omdat d host vanzlf ovr mot idr andr vooral nit t vl btaln. Wat gij nit wilt gaan, kan ons nit vl mr schln. Ht praatj dat dd mr u gschidt wondrn. zulln w nog vn bij d zman of Scapino om kindrklrn gaan? Aukj-Tjitsk COLOFON Tkst n foto s: Aukj-Tjitsk Dilman colofon BESTRATING Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging zuidpoldr Vormgving: pitrs Grafisch bdrijf b.v., Grod Aukj-Tjitsk Dilman Smpr Scribo Tkst- n rdactiburau Vrantwoordlijk uitgvr: Winklirsvrniging Zuidpoldr Vormgving: saskia d Zuw, slagrij schnidr nt n niuw product bdacht Dat gpraat ovr kwalitit kun j gmakklijk afdon als n glad vrkooppraatj waar alln d naïv consumnt in trapt. Ht is oppassn dat kwalitit gn hol bgrip wordt, zoals vakr gburt bij bgrippn di wl dglijk waar (kunnn) zijn. Di wordn dan t vaak als mantra gbruikt, waardoor z hun gloofwaardighid vrlizn. saskia d zuw (29) lotgnotn contact hft haar plkj gvondn, dat Wi rglmatig in Zuidpoldr komt, is duidlijk. zal d al lf jaar vrschillnd wrkt z bij ignlijk hbbn w r nit zo vl zin in. Ht is n ondrnmrs zonnig zatrdagmiddag, n dus waarom vrkoopmdwrkrs zoudn Slagrij Schnidr n z is vast langzamrhand nit naar buitn gaan? bovndin hbbn w nog van plan om r t blijvn. maar hrknnn. van alls nodig in zuidpoldr. Dan maar zi ignlijk j di hbbn man d Bruna opns w nit zo vl zin. W hbbn vannacht maar dri of één collga wrkt hir langr in vir d uur gslapn, Albrt d hl Hijn ochtnd boodschappn zijn w nog aan don of n kapstr dan ik. door haar rvaring n ht wrk gwst n w zijn mo. van Ls Artists mt n pas gkocht broodj door ht natuurlijk ook door haar opli- cntrum toch stappn mijn lopn. man, onz In dochtr d van pauzs n jaar willn d vrkoprs nogal ding, van vrkoopstr tot n mt chfslagr, is z all round inztbaar. dat maakt mijn wrk vls tot vlug-n-panklaar -productn voor. bij dat laatst gaat Tkst n foto s: aukj-tjitsk dilman In d vorig Zuidpoldrkrant Smpr Scribo tkst- n hbt rdactiburauu kunnn lzn dat r niuw bstrating gaat komn. U hbt ook al n imprssi rvan kunnn zin. D Pitrs Grafisch Bdrijf b.v., Grod wrk is hl luk, dus dat vind ik nit rg. n vrij hbbn op n doordwks dag is wl praktisch. dan kan z mt vrindn wg, n middagj winkln of its aan ht huishoudn don. ik woon samn mt mijn vrind, hir in trnuzn. daarnaast sport z vl in haar vrij tijd. Samn mt mijn collga Viona zit ik op tnnisls n ik zwm ovr d vraag wat haar tokomstplannn zijn, twijflt Saskia gn momnt. Gwoon doorgaan zoals ht nu gaat, ik hb ht hl rg naar mijn zin. mt al mijn collga s kan ik god opschitn. nu hbbn w nt wr n niuw product voor ht barbcusizon bdacht. mijn collga roy n ik don dat lk jaar. dat is tlkns wr n luk uitdaging. Mt lifd brid D famili Schnidr maakt ht zich nit gmakklijk. Ht uitbnwrk, d worstmakrij n d zoutrij Alls don w zlf, vrtlt Mirjam. Natuurlijk houdn w onz prijzn accptabl, maar bij ons gaat d kwalitit voor. Zo hbbn w sinds jaar n dag n vast lvrancir van rundvls, namlijk n familibdrijf in Kowacht di hun koin god bhandlt n in vrij uitloopboxn houdt. Misschin zoudn w godkopr aan vls kunnn komn als w stds wissln, maar wij hchtn aan d uitstknd kwalitit van ht vls n aan d god rlati mt d grossir. Van onsj tot fst En ghl vrzorgd bufft, n barbcu waarbij ht vls voor j gbradn wordt, handgmaakt salads, maar ook gwoon n onsj botrhamsworst. Dat kan allmaal. In d zomr vrzorgn w vl fstn, vrtlt Roy, di bij barbcus vaak ht vls komt bradn. Daarbij gaat ht om complt maaltijdn, dus nit alln om ht vls, n bij bslotn fstn schnkn w zlfs nog drank. Culinair slagrij Daarnaast Schnidr lvrt Slagrij Schnidr vls aan bjaardnthuizn n bridn z productn op maat. Zoals zoutloos vls of productn zondr allrgnn. Maar ook gwoon n onsj botrhamsworst is moglijk, hoor. Howl gwoon Botrhamsworst makn w ook zlf, mt d juist kruidn. Voor d fi jnst barbcu s n ht bst prsoonlijk advis. niuw bstrating gaat zkr door, alln is r wat vrtraging Alvarzlaan gkomn BD Trnuzn - T in d uitvoring rvan. W gaan r nu van uit dat d niuw tgls nt voor of nt na d bouwvakvakanti zulln wordn glgd. W probrn ovrlast natuurlijk zovl moglijk t bprkn, maar vragn bij voorbaat uw bgrip voor d ovrlast di dit mt zich mbrngt. Strng isn Er zijn hl strng vodslvilighidsisn in ons vak, zgt Roy, n dat is maar god ook. Er wordt gkurd als d dirn nog lvn, bij ht slachtn n daarna nog ns. Onz vrantwoordlijkhid rikt nog vrdr. Als d klant in d zomr rst vls bij ons koopt n vrvolgns op n bankj in d zon rustig n ijsj wil gaan tn, advisrn wij om ht gkocht vls nog vn bij ons in d koling t latn. In d zomr kan d tmpratuur van ht vls in j boodschappntas al snl oplopn naar vijftin gradn, mt all risico s van din. Groi In 1982 zijn mijn man Adriaan n ik gstart in d Zuidlandstraat in Trnuzn, vrtlt Mirjam. Virntwintig jaar gldn, in 1989, hbbn w dz locati in Zuidpoldr rbij gnomn n uitindlijk blf dz winkl ovr. Zuidpoldr is n prachtig cntrum, hét winklcntrum van Trnuzn wannr ht om voding gaat. Intussn is ht bdrijf flink ggroid. Vir jaar gldn hbbn w d bovnvrdiping rop gbouwd, omdat ht bndn t klin wrd. Bovn hbbn w nu n grot koling van 35 m2. Eén grot famili Mijn oudrs zijn nu 54 n 53 jaar, vrtlt Roy vrdr. Ht wrk vrandrt stds n vrplaatst zich ook. Mijn modr dot nu mr d administrati n rgistrati n staat mindr in d winkl, bijvoorbld. Vanaf mijn zstind wrk ik al m n in 2009 bn ik daadwrklijk in ht bdrijf gkomn. Mijn zus Viona runt ht bdrijf nu ook m, sinds januari dit jaar. Door d komst van Viona mot r wr vn opniuw naar d taakvrdling gkkn wordn. Mirjam: In princip wrkn d mannn in d vlsproducti, trwijl d dams in d winkl staan. W hbbn n prachtig tam van hl trouw mdwrkrs di nt zo gdrvn n nthousiast zijn als wij. Zij zttn uit zichzlf nt zo hard n tandj mr bij als ht nodig is. Eén van hn rglt alls rondom d salads. Slagrij Schnidr is n familibdrijf, maar, zo vult Mirjam aan, ignlijk zijn w juist samn mt onz mdwrkrs één grot famili.

3 Natasja van Brmn-van Hijft, Gall&Gall GALL & GALL Natasja maakt n carrièrswitch Ik zag n vacatur van Gall&Gall voor tin uur in d wk n dacht mtn, dat wil ik!, zgt Natasja van Brmn-van Hijft. Vanaf 15 fbruari wrkt z tussn d wijn, cognac n whisky. Ik lr nog stds bij. Sandra Vons, Blokkr BLOKKER Ruimt om j ign dingn t don Ik hb nooit d intnti ghad om wg t gaan, zgt Sandra Vons van 53 jaar (middlst vrouw op d foto). Z wrkt al drtin jaar bij Blokkr. Ht is n prttig bdrijf om bij t wrkn n ik hb hl fijn collga s. Dus ik hb ht hl rg naar mijn zin. Vlzijdig Vracht lossn n ladn, d kassa bhrn, achtr d srvicbali staan, n voor j ign afdling alls bstlln n ntjs houdn, somt Sandra op. Ht is luk dat mijn wrk zo vlzijdig is. Z is in d hl winkl inztbaar, maar is daarnaast vrantwoordlijk voor d woonafdling. Bij Blokkr krijg ik glukkig d ruimt om mijn ign dingn t don. Erst aansprkpunt Omdat klantn d winkl binnnkomn bij mijn afdling, stlln z vntul vragn vaak ht rst aan mij. Natuurlijk loopt ht vulln van d schappn dan wl ns wat vrtraging op, maar dat gft nit, want ik bn r in d rst plaats voor d klantn. Wkndn In ht wknd wrk ik nit, dan zijn r zatrdaghulpn, vrtlt Sanda vrdr. Wat ik dan do? Voor cht hobby s hb ik ht t druk. Ik wrk 36 uur, bn allnstaand n hb dri kindrn van 37, 26 n 21 jaar. Z zijn zlfstandig, maar d jongst tw wonn nog grotndls thuis. D zatrdag rsrvr ik voor ht huishoudn n d boodschappn. Vast prik op zondagmiddag is n bzok aan mijn modr, samn mt mijn bror n zus. Dan kaartn w gzllig mt lkaar. Carrièrswitch J zou zggn dat imand di in d kindropvang wrkt, gn oppas voor haar ign kind hoft t zokn. Maar ik wrkt nit op vast tijdn n tlkns maar hl kort, waardoor ht voor mijn dochtr n hl gslp zou zijn als ik haar m zou nmn, vrtlt Natasja. Z blf bij haar dochtr thuis tot z d bwust vacatur bij Gall&Gall ontdkt. Tin uur in d wk wrkn is idaal voor mij. Afwissling n luk klantn Tot nu to bvalt m dit uitstknd, vrtlt z vrdr. Hir komn zovl luk klantn, van vrschillnd lftijdn n mt vrschillnd vrhaln. Ht wrk zlf is ook afwisslnd: van schoonmakn tot achtr d kassa staan. Ik was nu bzig mt d collctiwissl. Mstal wrkt Natasja tw dagn of juist dri als z op dondrdag hlpt mt ht vrwrkn van d vracht. Zwmmn Tijd voor hobby s hou ik nit ovr. Als ik nit wrk, bn ik mt mijn dochtr bzig. Z is nu zstin maandn oud. Op zondagmiddag gaan mijn man n ik samn mt haar zwmmn. Gwoon vrij zwmmn n vl spttrn. Echt n aanradr. Daar komn gzllig tntjs van Van 100 prachtig wijnn ondr d 5 uro, daar komn gzllig tntjs van. En nit alln dz wk of dz maand, onz 100 wijnn vind j altijd in ons assortimnt. Wit, rood n rosé. Uit vrschillnd landn n voor lk momnt. Ontdk onz 100 wijnn ondr d 5 uro op of bzok n Gall & Gall bij jou in d buurt. Prttig wknd. Gall & Gall. Bzok ook ns ons niuw filiaal in ht winklcntrum Schuttrshof Bllamystraat 141 Winklcntrum Zuidpoldr in Trnuzn Wilt u d Blokkr niuwsbrif ontvangn? Kijk dan op blokkr.nl vrtrouwd n voordlig Gnit, maar drink mt mat. WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

4 PRIJSVRAAG Hovl gratis parkrplaatsn zijn r in ht winklcntrum? A 287 B 315 C 394 In wlk jaar is ht winklcntrum uitgbrid mt 11 winkls? A 1972 B 1992 C 1996 Hovl m 2 aan winklopprvlak is r in ht winklcntrum Zuidpoldr? A m2 B m2 C m2 Hovl mnsn wrkn r totaal in all winkls? A 230 B 360 C 450 Hovl winkls (ook bankn) zijn r in ht winklcntrum? A 19 B 23 C 26 Naam :... Adrs :... PC+woonplaats :... NIEUW Vrschillnd Spltproductn van 100% Splt Vrschillnd Biologisch broodsoortn n broodsoortn zondr -nummrs. Natuurlijk lk dag vrsgbakkn op ambachtlijk wijz in onz ign bakkrij! Alvarzlaan 2 (W.C. Zuidpoldr) 4536BD Trnuzn Zuidlandstraat CG Trnuzn Tl. : Stuur uw inznding voorzin van naam, adrs, tl. nr. n vt. -mail adrs naar Marlé mod & lingri, t.a.v. Hans Murr Alvarzlaan BD Trnuzn, of mail naar: Uitrst inznddatum: 31 mi. Prijswinnaars krijgn voor 30 juni prsoonlijk bricht. Ondr d god inzndingn wordn één Zuidpoldrcadaubon van 100,- n tin Zuidpoldrcadaubonnn van 25,- vrloot. Scapino TRENDY VOOR EEN PRIKKIE Scapino is n grot, vlzijdig winklktn, mt schonn, mod, sport- n vrijtijdsartikln. Ook in Zuidpoldr is n winkl van Scapino gvstigd. Dz winkl n andr vstigingn hbbn dit voorjaar d trnds pastltintn n nonklurn in d collcti opgnomn. Latn w ns n kijkj nmn in d schonncollcti. Edlsmdrij STARS Uw Goudsmid in Trnuzn U kunt bij ons trcht voor: All voorkomnd Goud- n Zilvrsmids-wrkzaamhdn, Prsoonlijk ontwrpn, Unik trouwringn, Hrstl van Goudn n Zilvrn siradn, Vrmakn van oud siradn, Rstaurati n Hrstl van all Zilvrwrk, Niuw Goudn n Zilvrn siradn, Ontwrpn uit ign atlir. Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan 84, Trnuzn Tl: Wbsit: Gopnd: Di Wo Do Vr van 9.30 tot Zatrdag van tot Voor n prikki Scapino strft naar schrp prijzn voor trndy schonn. Er is vl kuz. Scapino hft naast vrschillnd ign mrkn als Bgl n Emilio Luca X ook bknd A-mrkn zoals Adidas, Puma, Bircknstock, L Coq Sportif, Asics, Nik, Clarks n Ecco. Dit zijn d mrktopprs van Scapino. Voor al dz schonn gldt n laagst prijsgaranti. Gvolig votn? Sinds kort hft Scapino daar its op gvondn, namlijk d niuw ontwikkld lijn: D Orchard comfortschonn. Z zijn r in vrschillnd modlln, spciaal voor gvolig votn. Wat maakt dan ht vrschil? Ht lr is spciaal bwrkt, waardoor ht zacht aanvolt. Tvns zijn d schonn naadloos. Dat laatst is handig voor diabtspatiëntn. Allrklinstn Dr. Vissr is hét mrk voor d allrklinstn. Door d schonncollcti van dit mrk durft Scapino t garandrn dat kindrn op kwalitatif hoogwaardig schonn mt n god pasvorm lopn. Drnts oorsprong D vadr van Scapino is Brnd Zings. Hij richtt d schonnzaak Zings schonn op, rst één vstiging in Zwlo n vrvolgns ook één in Assn. Mt dz winkls richtt hij zich op ht hogr prijssgmnt van d markt. Howl Scapino uit dz formul is ontstaan n Zings ook d opzt van Scapino bdacht hft, zijn ht daarbij juist ht lagr n middnsgmnt di bdind wordn. Inmiddls is Scapino allang nit mr alln n Drnts bdrijf. D formul maakt nu ondrdl uit van d Macintosh Rtail Group. Er zijn ruim 230 winkls, vrsprid ovr hl Ndrland n Blgië. Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag zondag Alvarzlaan BD Trnuzn T

5 Winklcntrum zuidpoldr Alvarzlaan 22 Trnuzn Tlfoon : Fax : Opningstijdn maandag : uur dinsdag : uur wonsdag : uur dondrdag : uur vrijdag : uur zatrdag : uur zondag : gslotn Krman Délifranc Trnuzn Alvarzlaan BD Trnuzn Tlnr Opningstijdn: ma t/m za Onz spcialititn rouwwrk, trouwwrk, spcial glgnhidsblomwrk van bokttn tot blomstukkn gboortstukkn of bokttn tc. altijd vrs blomn. Claudia Kuiprs, Zman BIJ ZEEMAN ZIT ER ALTIJD IETS VOOR ME BIJ Sinds 18 fbruari wrkt Claudia Kuiprs bij Zman. Ht was nit wat z in gdachtn had ton z haar opliding tot intractif vormgvr afrondd, maar z is r wl blij m. Ik vind ht luk om als n van d rstn d niuw collcti van Zman t zin. Flxibl kracht Ik wrk vooral hir in Zuidpoldr, vrtlt Claudia, maar ik val ook rglmatig in bij d Zman in ht stadscntrum, in Axl of in Hulst. D filialn wissln wl vakr prsonl uit. Vindt z Zman zlf ook n luk winkl of is ht bdrijf alln n wrkgvr voor haar? Ik mot togvn dat ik al bst vl gkocht hb hir. Er zit altijd wl its voor m bij. Ht is wl vrlidlijk om bijvoorbld één van d lrn jasjs di w niuw binnnkrgn, voor mzlf achtruit t houdn. Intractif vormgvr uit schipprsfamili Ik hb n opliding tot intractif vormgvr gvolgd, n soort grafisch ontwrpr, maar dan vooral voor intrnt, lgt Claudia uit. Maar in dat vak kan ik momntl gn baan vindn. Nu wrk ik hir ignlijk vooral om ht financiël gat t vulln, maar ht wrk bvalt m prima. Sinds n halfjaar woont z samn mt haar vrind. Hij vaart, tw wkn op n dan tw wkn af. Ik kom nt als hij uit n schipprsfamili. Ht lifst zou ik in d tokomst samn mt hm gaan varn, als d conomi tnminst wr aantrkt. Haar vrij tijd vult z mt onlin gamn n z maakt graag digital illustratis. D tatoag op mijn rug is van n figuur uit n gam, namlijk imand di dirbar mnsn di kwijt of ovrldn zijn, trugbrngt. Dvny Kon, Blomsirkunst D Carlton CARLTON Dvny Kon is zstin lnts jong n zt graag d blomtjs buitn. Lttrlijk, bij Blomsirkunst D Carlton. Op vrijdagmiddag na school n op zatrdag wrk ik m in d winkl van mijn oudrs. In grop acht bgon ik al op zatrdagmiddagn bij t springn. Ik do stds mr rvaring op. In d votsporn van famili? Ht zit rnaar uit dat Dvny in d votsporn van haar oudrs gaat trdn. Ik zit nu in havo 4, dus ik hb nog vn d tijd om t bslissn wat voor opliding ik hirna ga don, maar d kans is vrij groot dat ik voor blomschikkn ga. Ht is gwoon hl rg luk om in d winkl t hlpn. Ik bgin nu al wat blomstukjs t makn. Nog gn bokttn, hoor. Blomschikkn is n vak apart. Klantn hlpn Ht contact mt d klantn vindt Dvny ht lukst. Dat maakt ht hl afwisslnd. In d vakantis wrk ik n paar dagn achtr lkaar n kan ik vl mmakn van wat r in d winkl gburt. Vooral in d mi- n krstvakantis is ht hl druk. Toch kan z ht wrk god combinrn mt school n huiswrk én houdt z nog tijd ovr voor haar vrindinnn. Voorhn zat ik op tnnis n daarvoor ook nog op votbal, maar dat wrd t vl. Tijd ovrhoudn voor mijn vrindinnn vind ik blangrijk n natuurlijk hl luk. WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

6 aankondiging HOBBYDAG Tink van Hock, Btr Horn BETER HOREN Stds mr bknd gzichtn Ht wordt stds drukkr in d winkl van Btr Horn di in mi 2011 in Zuidpoldr gopnd wrd. Al vanaf ht bgin staat Tink van Hock uit Blgië d klantn daar t woord. Er komn stds mr bknd gzichtn. Bwondr hobby s tijdns markt op 1 juni D jaarlijks hobbymarkt in winklcntrum Zuidpoldr vindt plaats op 1 juni aanstaand, van 9.30 uur tot uur. Ht cntrum zal dan gzllig gvuld zijn mt zo n 25 kraampjs. In di kraampjs is n grot variati aan zlfgmaakt productn t koop. Hun makrs zijn nthousiast om u t latn zin wat z makn n ho z dat don. Tijdns dz markt zijn r ook strt-acts: lvnd standbldn zoals d schildr n Michil d Ruytr n ook n blomnmisj, n potsvrouwtj n nog vl andr bwondrnswaardighdn. Dz acts wordn doorlopnd opgvord van uur tot uur. Audiologi Tink bgon aan d vijfjarig opliding Logopdi n audiologi (in Blgië gcombinrd) omdat z zich in d logopdi wild bkwamn, maar ht pakt andrs uit. Audiologi vond ik al snl vl intrssantr, vrtlt z. Na haar opliding nam z n tijdj ghoortstn in n ziknhuis af n kwam ton bij Btr Horn in Ndrland trcht. Dat is al wr dri jaar gldn n ik do mijn wrk nog altijd mt vl plzir. Als ik bijvoorbld ht hoorapparaat van n mvrouw btr kan instlln zodat z d volgnd dag n blangrijk bgrafnis god kan volgn, gft dat vl voldoning. Z staat grotndls alln in d winkl, trwijl haar collga d mindr mobil klantn thuis bzokt. Maar dat vind ik nit rg. Crër mditrran sfrn in uw achtrtuin Zstig kilomtr afzin Tink woont samn mt haar vrind in Sint Gillis-Waas n is in haar vrij tijd hl sportif. Ik fits hl graag, vijftig tot hondrd kilomtr rcratif, maar ja, mijn wilrfits wacht al dri maandn op btr wr. Ook wandlt z graag, in navolging van haar oudrs n grootoudrs di r n traditi van maaktn om op pinkstrn n dodntocht van zstig kilomtr naar Schrpnhuvl af t lggn. Daar do ik ook lk jaar aan m. Na twintig kilomtr dnk ik vaak, waar bn ik aan bgonnn, n nadin loop ik wl n wk wat mank, maar dat hb ik r graag voor ovr. Er lopn vl vrindn n familildn m. G amusrt u norm. Korman Intriur - Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan 62 - Trnuzn - Tl mt d niuw Outdoor collcti van SUNWAY. Kis voor d karaktristik Ibiza roll-up of voor d stor, robuust Valncia jalozi. Prachtig in uw vranda of prgola. Kom voor inspirati naar uw SUNWAY dalr. Uw sunway dalr: Kom voor inspirati naar uw SUNWAY dalr of kijk op Wat btaal ik in 2013 voor mijn hoortostl? Ls r alls ovr in ht gratis informatibokj Btr Horn n d National Hoorstichting bantwoordn dz n andr hoorvragn in ht gratis bokj Eén n al oor. Haal ht op bij d Btr Horn winkl in Trnuzn. 15 Korman Intriur Alvarzlaan 62 - T Korman Intriur - Winklcntrum Zuidpoldr AlvarzlaanTrnuzn 62 - Trnuzn - Tl Winklcntrum Zuidpoldr Btr Horn Alvarzlaan 86, 4536 BD Trnuzn, T Tapijt Vinyl Gordijnn Laminaat Parkt Zonwring Bhang S Tapijt Vinyl Gordijnn Lamina

7 Etos ETOS AL VIJFTIEN JAAR IN ZUIDPOLDER W zittn op n prachtig locati in n mooi winklcntrum dat nu hlmaal gvuld is, stlt Tho Huisman. Samn mt zijn vrouw Anja is hij zlfstandig ondrnmr ondr d vlag van Etos. Vijftin jaar gldn namn w tw winkls van mijn oudrs ovr, n Etos in Sluis n n klin Etos hir in Zuidpoldr. Glukkig kondn w vijf jaar latr naar dit pand vrhuizn, waardoor w nu ovr n mooi ruim winkl bschikkn. Franchis D financiël risico s zijn voor ons n d prsonlszakn rgln w zlf, vrtlt Tho vrdr. Dus w zijn cht zlfstandig, maar w zijn wl als franchisrs aangslotn bij Etos. Dat houdt in dat w d naam mogn dragn. Daarnaast zorgt Etos voor d foldring n markting n kopn w vijfnngntig procnt van onz voorraad via Etos in. Maar wat n franchis winkl andrs maakt dan n ign filiaal zijn d zoghtn buitn assortimntsartikln di naast d Etos-artikln aangkocht kunnn wordn. Dan gaat ht bijvoorbld om xtra cadaudozn of n bpaald soort hostsiroop. Mt di xtra productn kunnn w btr inspln op d local markt, dus op d wnsn van d mnsn hir. assistnt-drogist aanwzig. W hbbn nit voor nits ht kurmrk van ht cntral burau drogistrijbdrijvn. Taakvrdling Tho n zijn vrouwn vormn n luk tam, gkschrt Corina, maar z mnt ht wl. D sfr is hl god. Z was al langr d plaatsvrvangr van Tho als lidinggvnd in d winkl n hft sinds n jaar als bdrijfslidr nog mr takn van hm ovrgnomn. Tho: Ik wrkt hir fulltim n most ook wl ns in onz winkl in Sluis zijn. Dat was its t vl. Ik bn nu d vlignd kp n kom vl mr to aan andr blangrijk dingn achtr d schrmn. Zijn vrouw Anja nmt d administrati voor haar rkning n wrkt één dag pr wk m in d winkl. Dan houd ik d link mt d praktijk n d band mt onz mdwrkrs n klantn. Band mt lkaar n mt d klantn Dat laatst is hl blangrijk. Corina: W willn graag n cht band mt onz klantn opbouwn. Daar don w ht voor. En god wrksfr is daarbij blangrijk. Elk jaar organisrn w n krstborrl vrtlt Anja, waarbij d tams van Trnuzn n van Sluis samnkomn. Echt tambuilding is dat. Vrdr ondrhoudn z contactn mt andr Etoswinkls in d vorm van miniclustrs waarin idën uitgwissld wordn. Zo houdn w lkaar schrp n blijvn w wrkn aan n god srvic n advisring richting onz klantn, bsluit Tho. Positiv ractis Ht hft zo zijn voordln om tw winkls t runnn. Bdrijfslidr Corina van dr Kloostr: Als n klant n lippnstift van n bpaald klur wil hbbn n di nt uitvrkocht is bij ons, kunnn wij di snl ovr latn komn vanuit d Etos in Sluis. Di snll srvic wordt gwaardrd. Ovrigns uitn klantn wl vakr hun tvrdnhid. Vl mnsn zggn dat onz winkl zo mooi ruim is n n xtra srvic als ht inpakkn van n cadautj vindn z ook prttig. Advis W hchtn vl waard aan advisring, zgt Tho Huisman, bijvoorbld op ht gbid van parfum, mak-up n haarklur. Vooral voor mdicijnn is advisring ssntil. In d winkls is r dan ook altijd n gdiplomrd drogist of FRITUUR CHINEES RESTAURANT / AFHAALCENTRUM KOFFIE- EN THEETUIN voor aanbidingn zi acticoupon achtrzijd zman Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag zondag gslotn Adrs: Alvarzlaan BD Trnuzn LET OP! CHINESE KEUKEN GEOPEND! Ambachtlijk ITALIAANS SCHEPIJS in 12 vrrukklijk smakn NIEUW Bruna TNT Zuidpoldr Trnuzn Mr dan 1500 boktitls op voorraad Spcialist in tijdschriftn n wnskaartn Schrp gprijsd kantoor- n schoolartikln Maar ook Ht adrs voor al uw postzakn Ovrschrijvn kntknbwijzn n snll motorbotn Tabakartikln, Staatslotrij, lotto, kraslotn Opningstijdn Ma uur Di-Vr uur Za uur mail bruna.nl of WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

8 Straatintrviw mt tw zussn LEKKER OP EEN BANKJE IN DE ZON D lnt lit lang op zich wachtn, maar tw zussn kunnn nu toch van d zon gnitn op n bankj in hartj Zuidpoldr. D n zus links op d foto komt uit Utrcht, d andr zus uit d buurt van Alkmaar. Evn n andr omgving dan vrplghuis Tr Schorr, vrzucht d n. Daar hbbn w n bzok gbracht aan onz vadr, lgt d andr zus uit. Dat don w allbi afzondrlijk één kr pr maand, dus lk tw wkn is r imand bij hm. En nu zittn julli hir samn. Ja, vadr is 90 jaar gwordn. Morgn komt r vrdr famili n ovrmorgn gaan w mt hm n onz gzinnn uit tn. Wij twën logrn in ht Churchill-hotl voor dz dri dagn, dus ht is ook vrwnnrij voor ons. Ngntig jaar, n hl lftijd. Klopt. Hij zit alln wl in ht bginstadium van dmnti. Komn julli vakr in Zuidpoldr? Jazkr. Hir tankn w vn bij als w bij hm op bzok zijn gwst of w nmn hm juist m. Dan kopn w bijvoorbld n kaartj bij d Bruna, n vrjaardagstaart bij Van d Vld of n blomtj bij D Carlton. W haln ook rglmatig boodschappn voor hm bij d Albrt Hijn of gaan voor onszlf naar Marlé. Zo n kldingzaak van kwalitit vrwacht j ignlijk nit buitn ht stadscntrum, cht n topprtj. Daarnaast is ht hrlijk om bij Azië t zittn n t bdnkn ho onz modr hir zo vaak glopn hft, voordat z ovrld. Dus julli zijn hir wl bknd. Jazkr. W zijn van oorsprong Zuws-Vlamingn, opggroid op n bordrij in t Schlpnhokj. Latr zijn onz oudrs in Trnuzn gaan wonn mt ons. Dz omgving is hl vrtrouwd voor ons. W hbbn onz lvns ldrs opgbouwd, maar w missn ht wl dat w nit vn naar d Wstrschld kunnn. Straatintrviw mt mvrouw Dijkhuis AL 34 JAAR BIJNA IEDERE DAG IN ZUIDPOLDER Anja Dijkhuis-Dilman, bknd van d gmntpolitik, is n trouw bzokr van ht winklcntrum. Ens dnkn, ik dnk dat ik hir al 34 jaar kom. Bijna daglijks, want ik do mijn boodschappn ook hir. In wlk winkls komt u dan? In d Albrt Hijn, Lidl, Marlé, Bruna, Bakkr Bart, Kijkshop, Gall&Gall Bij d Blokkr kijk ik vaak vn of ik luk dingn zi, bij Slagrij Schnidr kom ik minstns dri kr in d wk daar knnn z m omdat ik vaak om pprstaks vraag n bij D Carlton haal ik blomn. God srvic vrlnn z daar. Wat vindt u van ht cntrum? Ik bn r hl blij m. Ht is n prachtig cntrum mt winkls van god kwalitit. Mijn zoon woont in Amstrdam n was vrrast dat d Albrt Hijn hir zo groot, licht n ruim is. Hij is daar vrij donkr winkls gwnd mt kronklig padn n n klinr assortimnt Hbt u nog tips tr vrbtring? Nou ja, ht gratis parkrn is natuurlijk n groot pluspunt, maar op vrijdagn vind ik ht wl hl druk. Dan kom ik sowiso altijd op d fits. Voor d auto is dan winig plaats, omdat d markt zovl ruimt in bslag nmt. Voor d fijnst barbcu s n ht bst prsoonlijk advis Culinair slagrij Schnidr Alvarzlaan BD Trnuzn - T En niuw pas kunnn aanvragn Via intrnt n tlfoon rglt u mr dan u dnkt. Wlk vraag u ook hft; via intrnt of tlfoon rglt u gmakklijk zlf d mst bankzakn. Ga naar rabobank.nl/klantnsrvic of bl mt Samn strkr. Dat is ht id van coöpratif bankirn. waar n wannr ht u uitkomt. Advrtnti Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Bakkr Bart Zuidpoldr Elk dag d lkkrst brodn naar kuz voor d laagst prijs van Ndrland 3 voor 5.50 Bakkr Bart Zuidpoldr is ELKE zondag gopnd van tot 13.00uur. Kijk op d achtrzijd voor onz lzrsaanbidingn. S you bij Bakkr Bart!

9 voor maar 2.50 S you bij Bakkr Bart! n Advrtnti rativ nschap n w Albrt Hijn d. dën. Lidl Winklcntrum Zuidpoldr Alvarzlaan BD Trnuzn Ma. Di. Wo. Do. Vr. Za. Zo. Lkkr Surinaams Afhaal & Toko 8: :00 8:30 20:00uur uur 8:00 20:00 uur 8:30-20:00 uur 8: :00 8:30 20:00uur uur 8: :00 8:30 20:00uur uur 8: :00 8:30 21:00uur uur 8: :00 8:30 19:00 uur uur gslotn gslotn Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag Alvarzlaan BD Trnuzn Tl: Opningstijdn: Maandag tot uur. Dinsdag gslotn. Wonsdag t/m zatrdag tot uur. Zondag tot uur. Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag zondag Bllamystraat AJ Trnuzn T Idr zondag van Gwoon bij Albrt Hijn Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag zondag gslotn Alvarzlaan BD Trnuzn T Alvarzlaan BD Trnuzn T Straatintrviw mt Martj Straatintrviw mt mvrouw d Fijtr ZUIDPOLDER IS GEMAKKELIJK EN VLAKBIJ Mvrouw S. d Fijtr kijkt tussn d rkkn klding op d vrijdagmarkt, vlak naast Zuidpoldr. Z hft wl vn tijd voor n kort gsprkj. Komt u hir vaak? Jazkr, dit winklcntrum is voor mij hl gmakklijk n vlakbij bij huis. Ik ga rglmatig naar Slagrij Schnidr, Etos, Albrt Hijn, Lidl, Scapino n Blokkr. En naar d markt? Indrdaad. Op d markt struin ik vaak wl vn rond n ik koop r vis n kaas. Wat vindt u van Zuidpoldr? En god winklcntrum. Zoals ik al zi, ht is ht voor mij lkkr dichtbij. Puntn tr vrbtring? N, hoor, ik vind ht god zo gslotn ALTIJD IN VOOR EEN PRAATJE Sinds n klin jaar is Martj lk vrijdag in haar marktkraam naast Zuidpoldr t vindn. Haar wafls ( Martj s wafls, op basis van limonad in plaats van mlk) kun j daar provn n j kunt r ook altijd vn n praatj makn. Komt u wl ns in ht winklcntrum zlf? Ja, hoor. Natuurlijk mot ik ht grootst dl van d tijd in mijn kraam blijvn, maar ik ga wl ns naar d Albrt Hijn bijvoorbld. Idrn is hl vrindlijk hir. D mnsn van d Etos zggn lk vrijdagmorgn godmorgn tgn m n vragn ns ho ht gaat. Ook mt d mnsn van Gall&Gall hb ik god contact, als z vn buitn n sigartj gaan rokn. Hl gzllig. En ho gaat ht op d markt? Ht luk aan n markt is ht social contact, hé. Ik ga altijd vn bij n collga kijkn n its kopn. Lvn n latn lvn, zg ik altijd. Ook mt klantn maak ik graag n praatj, of z nu n wafl kopn of nit. Zkr oudr mnsn waardrn dat. Zij zijn mstal hl blij dat z ns buitn komn n andr mnsn zin. Jongr mnsn hbbn ht vaak t druk. Tja, dat is logisch. Staat u vakr op marktn? Jazkr, op marktn n ook op bradriën of fstlijk opningn. In Cadzand-Bad hb ik mt mijn kraam nog d rst prijs als publikstrkkr gwonnn. Dat was op n grot markt, mt zo n twhondrd kramn in d duinn. Ik was m r nit ns van bwust dat j di prijs kon winnn, ik dacht dat ht om d mooist kraam ging. WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

10 GAAT U GRAAG NAAR ZUIDPOLDER? Naam: Winkl: Albrt Hijn WIJ HELPEN U GRAAG

11 WIJ OOK, OM U VAN DIENST TE ZIJN! Shoby Trnuzn Alvarzlaan BK Trnuzn Tl Opningstijdn Maandag: Dinsdag: Wonsdag: Dondrdag: Vrijdag: Zatrdag: Dit voorjaar volop klur in d winkl W hlpn u graag als u dat wil Mod n Lingri voor d modrn vrouw Vrindlijk, bhulpzaam n gastvrij U BENT WELKOM DPARTS IS HET ADRES VOOR AL UW CARTRIDGES! Of u nu op zok bnt naar originl cartridgs of n altrnativ vrsi. Bij ons altijd op voorraad originl HP, Canon, Epson, Lxmark n Brothr. Van dz mrkn zijn bij ons ook d altrnativ vrsis vrkrijgbaar. Aan u d kus. Marlé Mod & Lingri Alvarzlaan BD Trnuzn Dparts Alvarzlaan BD Trnuzn tl.nr (voorhn Handyman) WINKELCENTRUM ZUIDPOLDER...ALLES ONDER ÉÉN DAK! Zuidpoldrkrant Mi 2013

12 Brikbaarhid Ons winklcntrum is uitstknd t brikn mt ht opnbaar vrvor n bidt ruim 300 gratis parkrplaatsn voor d dur. Zo kan u op uw ign tmpo winkln, zondr t motn dnkn aan d tikknd parkrmtr. TEGEN INLEVEREN VAN DEZE COUPON g n i t r o 1,-r 5k m 00 gra p OSBIEF R d i u gkr 10% korting op all stofzuigrs Gldig t/m 30 juni 2013, alln in Kijkshop filiaal Trnuzn Culinair slagrij Schnidr Alvarzlaan BD Trnuzn - T LEZERSAANBIEDING Alvarzlaan 32 Trnuzn Zuidpoldr Tgn inlvring van dz BON: D lkkrst koffi/th mt gratis applflap of krsnflap 1.90 Frikadl- of saucijznbroodj 1.00 pr stuk Koffi of th mt vlaaipunt uit gsndn assortimnt 2.50 Alln van 13 tot n mt 18 mi! LENTEVOORDEELWEEK bij Marlé Dz wk, op n groot gdlt van d damsmodcollcti 2 artikl HALVE PRIJS (2 artikl is ht laagst gprijsd) Alvarzlaan BD Trnuzn Marlé Mod & Lingri NIEUW: Hotti Biologisch Sambal & Sauzn Tgn inlvring van dz bon HOTTIE SAMBAL 2,80 nu voor 2,00 Albrt Hijn Bllamystraat 141 Winklcntrum Zuidpoldr Bllamystraat Trnuzn 4536 AJ 141, Trnuzn T ,50 Korting op n bosj snijblomn Alln inwisslbaar bij AH Zuidpoldr. Gldig tot 27 mi 2013 Opningstijdn maandag dinsdag wonsdag dondrdag vrijdag zatrdag A13 A20 Tgn inlvring van dz coupon Idr zondag van Roznburg Brill H dz gldig t/m 31 mi 2013 r i v l G r n g v l i i A29 No g H N59 n Zirikz Gldig t/m 31 mi 2013 o l l a D n i p N59 A59 A29 O o s t r N57 Zw t n ZELFGEMAAKTE CHINESE LOEMPIA 2,50 ROTTERDAM Hllvotsluis a N57 or Gwoon bij Albrt Hijn A4 Spijkniss N57 2 kopj koffi gratis (1 bon pr klant) A15 A17 s c h N255 N57 N256 Middlburg A58 Cadzand Brgn op Zoom Kapll Roos A58 N58 s t r s Knokk-Hist N674 c h l A4 d N60 Trnuzn ld N58 A58 N62 Sch 50 % korting W N61 Oostburg N62 E34 gldig t/m A Brskns Zbrugg ELK 3E BROOD 1.GEBAKJES 4 VOOR 6.SPELTBROOD 1.25 PST. ONTBIJTKOEK 2.- PST. d Vlissingn GP Supr alkalin battrijn AA pnlit van 4,99 l Gos A256 E312 N62 N254 Hulst N252 2,50 Maldgm BRUGGE N49 N9 E34 N62 ANTWERPEN E31 E34 Eklo Sint-Niklaas Zlzat Oostkamp R4 Maximaal 5 pakjs pr klant. Zolang d voorraad strkt R4 Lokrn A14 ld Sch E17 A10 max. 1 coupon pr klant Tgn inlvring van dz bon. Acti gldig t/m 2 juni 2013 GENT Dndrmond AnyWay Productions M Tilt Dparts Alvarzlaan BD Trnuzn tl.nr E19 Aalst Vilvoord Wargm Oudnaard Ninov BRUSSEL BRUXEL

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Nieuwe vloer: gewikt, gewogen en gekeurd

Nieuwe vloer: gewikt, gewogen en gekeurd Zuidpoldrkrant Novmbr 2013 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! þþgratis parkrn þþgrot divrsitit aan winkls þþgdltlijk ovrdkt þþelk vrijdag wkmarkt þþvilig n schoon pagina 3 Albrt Hijn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Winkelen in zuidpolder

Winkelen in zuidpolder 2 ditit 2011 Winkln in zuidpoldr...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl Intrviw mt Tink

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

WINKELEN IN ZUIDPOLDER

WINKELEN IN ZUIDPOLDER 2 ditit 2012 WINKELEN IN ZUIDPOLDER...dat is gnitn voor ht hél gzin! Gratis parkrn Grot divrsitit aan winkls Gdltlijk ovrdkt Elk vrijdag wkmarkt Vilig n schoon www.winklcntrumzuidpoldr.nl INTERVIEW mt

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april

Openingstijden Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gesloten op maandag, 1e Kerstdag, 1 januari en 30 april Opningstijdn Dinsdag t/m zondag 10.00-17.00 uur Gslotn op maandag, 1 Krstdag, 1 januari n 30 april Togangsprijzn Volwassnn 8,00 65 + / CJP 5,00 Jongrn t/m 18 jaar Musumkaart Vrindn van ht musum Vrniging

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer

Geschiedenis van de stad. atypische. stedelijkheid in. Analyse. Haarlemmermeer Fornsn zorgn ook wr voor mr filproblmn Gschidnis van d stad Analys A En (fictiv) middluws cathdraal D zr onglijk social structuur wordt door stadsbwonrs aanvaard als vanzlfsprknd, want door God ggvn. Strft

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

xmcare EPD Uw zorg geregeld!

xmcare EPD Uw zorg geregeld! xmcar EPD Uw zor rld! B ha n id ht rh zic a in lba n i sp wak b Cliënt Bhandlaar Carla, 17 jaar Etstoornis Brt, 57 jaar Psychiatr Carla is 17 jaar n woont bij haar oudrs in Brunsim. Ruim 5 jaar ldn is

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Voorwoord. nudecember

Voorwoord. nudecember atul informati voor all dlnmrs, gwzn dlnmrs n gpnsionrdn van ht pnsionfonds D Voorwoord nudmbr Ht jaar loopt tn ind. Ht zijn spannnd tijdn gwst in pnsionland. En nog stds is ht finanil onrustig. Dat hft

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Participatie van patiënt en familie

Participatie van patiënt en familie Participati van patiënt n famili n opn dbatcultuur. Ho vr staan w nu cht in d zorg? Sabin Buntinx, OPZC Rkm Jan Van Spybrock, VVGG Rinhild Vandrlindn, OPZC Rkm Jan Dlvaux, Uilnspigl slid 2 Via Bld > Kop-

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Trots Tiede, een echte verenigingsman

Trots Tiede, een echte verenigingsman Trots Tid, n cht vrnigingsman 2 jaargang nr. 1 B w o n r s I n f o r m a t i M a g a z i n v a n R & B W o n n Tid van d Gucht uit Lwdorp is n vrnigingsman mt n warm hart voor zijn mdmnsn. Hij zit in divrs

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Machten. Inhoud Machten

Machten. Inhoud Machten Mchtn Inhoud Mchtn Mchtn n mchtsvrhffn Evn n onvn mchtn Vrmnigvuldign vn mchtn Dln vn mchtn Mcht vn n mcht Mchtn vn productn 7 Mchtn vn rukn Sustiturn vrvngn vn n lttr door n gtl Wortls n mchtn mt grokn

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN

STORY INSIDE KLASSIEKER DOERAK SUFFOLK RIVERS KERST 2 KLEINE, FRISSE BOTEN. Winner 8 & Pointer 25 KLOKKEN. Maak ook de oversteek VOOR IEDEREEN KERST ANWBWATERSPORT.NL KLOKKEN INSIDE STORY 5 6 O V n p o n v l s Daglijk Maak ook d ovrstk Winnr 8 & Pointr 25 2 KLEINE, FRISSE BOTEN DOERAK KLASSIEKER VOOR IEDEREEN 391905 56662 WATERKAMPIOEN NO.12

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken.

De testbrochure voor de nieuwe Foliodrape Protect en Foliodrape Protect Plus OK-afdekdoeken. D tstbrochur voor d niuw Foliodrap Protct n Foliodrap Protct Plus OK-afdkdokn. Btr wil zggn: mr dan god. D prfct combinati voor mr fficiënti n kwalitit. Ht is bknd dat OK-afdkdokn van HARTMANN bhorn tot

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen E LES IGITAL MET D ar DOCENTEN HANDLEIDING, m ap ad fil ch ra n ds r E in v vr n & r w ov ou rtr v 1 Ga na l/ owds.n oungcr n www.y sghim oorlog bij ht wrkbokj ovr d film Oorlogsghimn Schrijvr ins Jacqus

Nadere informatie