Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beekdal Lyceum: kleinschalig havo-vwo onderwijs"

Transcriptie

1 Bkdal Lycum: klinschalig havo-vwo ondrwijs j all bijzondr activititn t zin n t horn di r allmaal voor n door d lrlingn op onz school wordn gorganisrd. En dat zijn r nogal wat! Ht Opn Huis vindt plaats op zatrdag 4 fbruari, van tot uur. J zit in grop 8 maar voor volgnd schooljaar bn j aan ht kijkn naar n luk n dglijk havo-vwo school. J dnkt vooral aan n wat klinr school n ntj mt n apart ign sfr. Ook lijkt xtra sport of cultuur j n luk uitdaging nu j naar ht voortgzt ondrwijs gaat! Als dit allmaal ht gval is dan mot jij zkr d komnd tijd op ht Bkdal Lycum komn kijkn. Onz school hft di zakn namlijk allmaal in huis! Extra sport of cultuur Bijzondr op ht Bkdal Lycum is dat w voor havo-vwo lrlingn n twjarig brugpriod hbbn. Juist in di tw jaar krijg j bij ons d glgnhid om duidlijk t ontdkkn wat voor jou ht bst vrvolg is, havo of vwo. Bovndin hb j op ht Bkdal gwoon n hl luk schooltijd! W organisrn op onz school n introductiwk, n brugklaskamp, school fstn, thatrvoorstllingn, sporttornooin n vl vrschillnd projctwkn. Maar ht mst opvallnd van ht Bkdal Lycum is dat j in d brugklas kist voor n apart n uitdagnd profil! Natuurlijk krijg j in d brugklas gwoon all schoolvakkn di j hoort t krijgn. Maar daarnáást bn j n flink aantal urn in d wk ook in n apart grop bzig mt, òf xtra sport, òf xtra cultuur. W nomn di apart gropn voor ht gmak vaak sportklassn n cultuurklassn. In n sportklas hb j zs sportlssn in d wk n daarnaast vl sportactivititn zoals clinics, wdstrijdbzokn n sporttornooin. In d cultuurklas volg j juist wr mr lssn muzik, drama n bldnd vorming mt daarnaast n programma aan activititn op ht gbid van kunst n cultuur. Daarbij mot j dan dnkn aan tonl-, dans- n muzikworkshops. Kortom op ht Bkdal Lycum haal j ht bst uit jzlf! Mr t bidn! Bn j n topsportr? Dan bidt onz school spcial facilititn om j studi n sport god t combinrn. Daarvoor hbbn w contact mt Topsport Gldrland/Olympisch Ntwrk. Wil j na ht haln van j havo- of vwodiploma naar d dansacadmi? Dan kun j naast j schoolopliding aan ht Bkdal 012 ri 2 a u r b 4f ag uur zatrdvan nloop vrij i drs t j ou m n sam Vanzlfsprknd is r bij ons vl aandacht voor jou. Bij j mntor of d lrlingbglidr kun j altijd trcht n in d stunlssn kun j n priod wat xtra hulp krijgn bij n bpaald vak. Ook is r op ht Bkdal Lycum spcial aandacht voor lrlingn di dyslctisch zijn. Opn Huis. Kom kijkn! Prof samn mt j oudrs d prima sfr op onz school. Tip: luistr vooral god naar d brugklassrs di j rond zulln lidn door ht gbouw. Z vrklappn j all ghimn van onz school. Ook d brugklasmntorn n lrlingbglidrs hbbn j vl t vrtlln. Dz mnsn bglidn jou op j niuw school. Zij lggn uit ho z dat don. Wr andr lrarn latn zin wlk vakkn r ggvn wordn n ho vaak pr wk. Tnslott maar wl héél blangrijk krijg Nu al niuwsgirig gwordn? Ls dan dz krant. Zo maak j alvast knnis mt onz school. J lst in d krant allrli luk n nuttig dingn ovr onz school. Handig voor als j straks n school mot kizn. Kijk in d tussntijd ook ns op Tot zins op ons Opn Huis op 4 fbruari! in DIT NUMMER: VEEL ACTIVITEITEN OP HET BEEKDAL LYCEUM EEN SUPER COOL GEBOUW DE MEEST CREATIEVE KLASSEN VAN ARNHEM DE SPORTIEFSTE KLASSEN VAN ARNHEM JIJ BIJ EEN BEKENDE VOETBALLER IN DE KLAS?! ON-LINE GAMEN IN HET OPEN LEERCENTRUM? BEEKDAL FAQ s GEWELDIGE FEESTEN OP SCHOOL s i u H n Opkdal Lycum B Lycum, d spcial Vooropliding Dans volgn. Dit don w in samnwrking mt ArtEZ Dansacadmi. Daarvoor mot j wl rst auditi don! EÉN VAN ONS VOLGEND JAAR JOUW MENTOR? POLITIE OP SCHOOL! DANS EN SCHOOL GAAN PRIMA SAMEN! HOE MELD IK ME AAn

2 J bij ons vanaf d vird klas Fast Lan English kunt don! Dit xtra lssn zijn waarm j j Engls nog mr vrbtrt! J r n xtra diploma m kunt haln! Ht diploma n intrnationaal diploma is: ht Anglia Crtificat of English! Z dat dus ook in ht buitnland (r)knnn! Dit god van pas komt bij volgnd studis of als j in ht buitnland wilt studrn of als j in ht buitnland wilt gaan wrkn J bij d cursus Fast Lan English discussirt n prsntrt in ht Engls! J vl Engls tkstn lst, bsprkt n ook zlf schrijft! J Englstalig thatrvoorstllingn bzokt! J n studiris naar Groot- Brittannië maakt n dan bij n gastgzin logrt! Er bij alls natuurlijk alln maar Engls wordt gsprokn! Wist j dat Wist j dat Kis j voor ht Bkdal Lycum dan hb j nog n xtra kus! J kist ook voor xtra sport of xtra cultuur! D sportifst brugklassn van Arnhm! Als j hl rg gïntrssrd bnt in sport n j dot dat hl rg graag dan hbbn w voor jou n brugklas mt xtra sport! Samn mt d andr lrlingn di ook voor sport hbbn gkozn krijg j in d sportklas maar lifst zs uur gymnastik. Daarnaast zit j in n normal gmngd brugklas n hb j gwoon all vrplicht vakkn di j hoort t krijgn: Ndrlands, Engls, wiskund, gschidnis, biologi, muzik, bldnd vorming, nzovoorts. Omdat j zs uur gymnastik in d wk hbt sport j dus lkkr vl op school n maak j knnis mt vl vrschillnd sportn. In spcial clinics bidn w j ook nog ns sportn aan di j andrs misschin nit zo gauw zou don. Dnk bijvoorbld aan Amrican football, kickboksn of watrpolo. Vrdr gaan w ook rglmatig samn naar wdstrijdn, zoals van Vitss n basktbalclub Nijmgn. Ook in ht twd n drd jaar staan r vrschillnd clinics op ht programma. En aantal daarvan wordn door onz ign topsportlrlingn ggvn samn mt hun trainrs. Na ht drd jaar kun j ht vak BSM kizn. Ht btknt Bwgn Sport n Maatschappij n is lichamlijk opvoding (gymnastik dus) op n hogr nivau n als xamnvak. Bn j sociaal ingstld, hb j doorzttingsvrmogn, n god instlling n kun j god organisrn of wil j dit lrn, dan is dat vak in d bovnbouw misschin ook wl its voor jou En ontzttnd sportif programma dus op ht Bkdal voor d cht sportivlingn! Maar d grootst sport blijft natuurlijk om gwoon god j lssn t volgn n god j huiswrk t makn! sport Laat j talnt zin! Wil jij j talntn ontwikkln, cratif zijn, ruimt krijgn voor ign initiativn, j dromn waarmakn? Dan is d cultuurklas zkr its voor jou! In d cultuurklas bn j namlijk wl zvn uur in d wk kunstzinnig bzig. Hbbn d sportklassn xtra urn gymnastik, in d cultuurklassn hb j juist wr mr urn bldnd vorming (handvaardighid n tknn), drama n muzik. J krijgt bij di kunstvakkn vl vrschillnd tchnikn aanglrd. J lrt j t prsntrn op ht podium n j mot rglmatig zlf crativ oplossingn bdnkn. J mag daarbij héél vl foutn makn, maar j mot wl altijd doorgaan om t ontdkkn dat r ook wr héél vl oplossingn zijn! In ht rst jaar krijg j, naast d lssn op school, dri xcursis of workshops di t makn hbbn mt d kunstvakkn van school. Tijdns di xcursis of workshops wordn r wr andr dingn van d vakkn uitglicht, di op school juist nit aan bod komn. Ht rst jaar wordt afgslotn mt n spcial filmdag W probrn zovl moglijk in t spln op niuw ontwikklingn n organisrn ook n aantal kunstactivititn di w lrn van lkaar nomn. Lrlingn uit d bovnbouw mt n kunstvak in ht xamnprofil wrkn samn mt lrlingn uit d cultuurklassn. Daarnaast hbbn w in d Bkwkn projctn waarbij r mt andr vakkn wordt samngwrkt. Dnk bijvoorbld aan: Circusprojct: gymnastik n drama Projct Romo & Julia: drama, dans, muzik n bldnd vorming God Doln: aardrijkskund n bldnd vorming D xcursis n workshops in ht twd jaar gaan juist ovr andr kunstvormn. In Hilvrsum bzokn w ht Musum voor Bld n Gluid n in Bkwk 3 maak j in 4 dagn n Urban Danc Film. W gaan ook n dag naar Maastricht waar w ht musum, d grottn n d Tonl Acadmi bzokn. Ht jaar wordt afgslotn mt n cultuurwk. In ht drd jaar maakt idr cultuurklas in tin wkn n MuzikThatr-voorstlling di in d grot zaal van school voor publik wordt opgvord. Op ht Bkdal Lycum kun j vanaf d vird klas n kunstvak (bldnd vorming, drama, muzik) als xamnvak kizn. Daarnaast organisrn w één kr in d tw jaar n talntnavond voor d ghl school. cultuur Bkdal aan ht Hallo allmaal! Haj grop 8-trs, Ik bn Lars n ga julli vrtlln waarom julli naar dz school motn komn. Er wordn hir vl luk dingn gorganisrd n w gaan naar luk plkkn. Van brugklaskamp tot sporttornooin n clinics. W hbbn zo vl mr sport n uitjs dan andr scholn. Daar staat dz school mt d sportklassn om bknd. Er zijn ook vl schoolfstn. Dus bn jij sportif n gk op sportn, kom dan naar dz school n kis voor d sportklas. Hoi grop 8! Mijn school is bst n luk school n d kantin is rg gzllig. In d pauz kun j bij d bar tn n drinkn kopn Er is naast d kantin ook n grot thatrzaal. Ook hbbn w n opn lrcntrum mt vl computrs. J kan daar naar binnn mt j schoolpasj. In d hal schijnt hl mooi ht licht naar binnn door ht dak. Ht niuw gbouw is ontworpn door architctn n kunstnaars! Tip: als j dnkt dat j n zwar tas gaat krijgn, nm dan n kluisj. Kan j daar j bokn in dumpn!!! Nou, j mot cht bij ons op school komn. Ik zi j dan. Suc6, Tuntj Wil jij j ignhid ontwikkln n j talnt ontplooin? Dan is ht Bkdal Lycum zkr its voor jou!

3 lrlingn woord! Wordt één van ons volgnd jaar jouw mntor? Hallo, ik bn Marc, n naast mij zi j Lobk! W staan hir tussn n aantal lrlingn in d hal (maar w nomn ht hir ht atrium ) van ht Bkdal Lycum. En j zit, wij zijn jong docntn. Lobk gft aardrijkskund n ik, Marc, gf gymnastik hir op school. Lr j bij Lobk alls ovr d aard waarop w lvn, bij mij in d ls bn j vooral lkkr bzig mt sport! Sport is cht n passi van mij. Ik tnnis vl n votbal bij Dsto in Utrcht, maar toch is honkbal hlmaal mijn sport. Naast lrars aardrijkskund n lraar sport zijn Lobk n ik vooral ook mntorn van d brugklas. D ovrgang van d basisschool naar d brugklas is voor kindrn soms bst n btj lastig. Vooral in d rst dagn n wkn in d brugklas. Daarom hlpt j mntor j dan om n btj wgwijs t wordn op school. J maakt op j niuw school opns allmaal niuw dingn m n dan is ht fijn dat r één bpaald prsoon is bij wi j trcht kunt. Voor vragn of advis, òf om gwoon vn m bij t pratn. Als ik dus jouw mntor zou wordn volgnd jaar, dan hb j nit alln ls van mij, sport dus, maar krijg j daarnaast ook één kr in d wk n bglidingsls van mij. Ik lr julli dan bijvoorbld ho j j agnda mot invulln, ho j woordjs lrt, ho j lang stukkn tkst bstudrt, nzovoorts. Maar w hbbn ht ook ovr ho j samn n cht klas wordt, ho j j op school gdraagt, ho j mt lkaar omgaat. Ht gaat dan bijvoorbld ook ovr pstn, ovr gpst wordn n ovr ho j duidlijk n kunt zggn. Op n andr uur in d wk hb ik ook apart gsprkjs mt julli. W hbbn ht dan ovr ho ht mt j gaat in d klas, of j j plkj gvondn hbt op school n wat voor cijfrs j haalt. En ovr wlk dingn r god of misschin mindr god gaan n vooral wat w daar dan aan kunnn don! Kortom; j mntor staat j mt raad n daad bij zodat jij j hlmaal thuis kunt voln op onz school. Lobk n ik hopn j volgnd jaar bij ons t zin! Vl activititn op ht Bkdal Lycum Hallo allmaal! Wat ik rg luk vind aan dz school, is dat w nit zovl huiswrk hbbn. Op d n dag is ht wat mr dan op d andr, maar ovr ht algmn valt ht wl m. Vrdr is ht rg luk dat j kunt kizn voor sport of voor cultuur. Als j kist voor sport dan do j vl mr aan sport n kis j voor d cultuurklas dan do j mr aan tknn, handvaardighid, drama n muzik. Zlf do ik d sportklas. Dat vind ik rg luk, want j hbt vl mr gym n soms ook clinics. Dan ga j bijvoorbld schaatsn, of naar n votbalwdstrijd kijkn. Dus als j dat wl luk vindt, kom dan naar onz school! Grotjs, Nink Als j dnkt dat ht Bkdal Lycum r alln maar is om j lssn t volgn dan hb j ht god mis. Er gburt voor d vrschillnd klassn zóvl in n schooljaar! T vl ignlijk om allmaal in dz krant t bschrijvn. Om j n id t gvn, volgt hir n opsomming van wat w allmaal organisrn, wat w allmaal don n waar w hn gaan: Brugklaskamp Rizn naar Rom, Parijs, Groot-Brittani, Elba n d Frans Alpn Brugklasfst Projctn in d Bkwkn Excursis n projct Europa Prsntatis van d cultuurklassn Bropndag Prsntatis van d profilwrkstukkn Muzikavondn MuzikThatr Rgiprojct kunst Voorstllingn Dansacadmi Dbatdag Clinics voor d sportklassn Sintrklaas Dans- n tonlworkshops voor d cultuurklassn Zilkamp (sportklas 2) Bzok aan studiburs Utrcht Lions-projct Schoolfstn Dagj prtpark Fco Tonlvoorstllingn in ht kadr van CKV Bzok aan Radboud Univrsitit Nijmgn Profilkuzdag op d Hogschool van Arnhm n Nijmgn Krstgala Wdstrijdbzokn voor sportklassn Diploma-uitriking Trugkomavond oud-xamnlrlingn Krstgala s Sportdagn Europs Jugdparlmnt Modl Unitd Nations Jongrn Lagrhuis Maatschapplijk Stag Hoi! Ik bn Lik. Ik do cultuur in n grop van 9 jongns n 15 misjs. Bst gzllig hoor! In d cultuur gropn zittn wl wat mindr jongns dan misjs maar in klas 1b waarin ik all andr vakkn hb, zittn w mt cultuurkindrn n sportkindrn, jongns n misjs, gwoon door lkaar. J hbt in d cultuurklas mr drama (tonl), handvaardighid of tknn n n uur mr muzik. Ook hb j vl xtra dingn zoals workshops n tonlvoorstllingn. D sportklassn hbbn wr mr urn gym. Ik vind ht n hl gzllig sfr n ik kan ht j cht aanradn. Grotjs Lik l n. m u c kdally

4 Brugklaskamp! Aan ht bgin van idr schooljaar gaan all brugklassn n paar dagn op kamp. Dat is altijd rg gzllig n j lrt j mdlrlingn god knnn. En fragmntn uit ht vrslag van Marclla ovr ht brugklaskamp: Eindlijk ht was zovr, ht brugklaskamp! Erst n uur mt d bus naar Brabant n ton w aankwamn gingn w rst d kamrs indln n onz spulltjs uitpakkn. Ik, Julia, Ariëll n Jt slipn bij lkaar! D liding ging kort uitlggn wlk activititn w allmaal zoudn gaan don. Als rst ging ik mt mijn gropj krattn stapln!. Wah, dat was supr ng n ik stond t wankln n dacht stds dat ik ht nit zou rddn n naar bndn zou valln. Glukkig zat ik gzkrd aan n lijn n kon ik nit cht naar bndn valln! Daarna ddn w nog n aantal ruzspln n n IQ-quiz. Ht avondtn was Macaroni à la Bkdal n dat smaakt rg lkkr. Daarna gingn w n GPS- tocht don. Bst ng want ht wrd al aardig snl donkr. Als laatst op d avond was r Bont Avond n n btj Disco. Ik was samn mt Ariëll, Jt n Juli. Wij stondn n btj t kijkn maar Ariëll ging hlmaal los! Latr op d avond gingn wij ook los n was ht suprgzllig. Rond twaalf uur mostn w naar ons bd maar nimand ging natuurlijk slapn. Idrn was hlmaal hypr. Wl supr gzllig allmaal. Maar nit vl gslapn di nacht! Politi op school! Ens in d zovl tijd is ht raak: politi op school! Maar dan mstal nit omdat r ook cht wat aan d hand is, hóór! D gbidsagnt komt gwoon rglmatig bij ons langs op school. Soms komt hij mt n politiauto maar mstal parkrt hij gwoon zijn witt mountainbik voor d dur van school (ntjs op slot natuurlijk ;-) of hij zt hm snl vn in d gang. Voor d lrlingn is d agnt dan ook n bknd gzicht in onz school. En dat gft n vrtrouwd gvol. Hij maakt graag n praatj mt lrlingn. Als hij komt hft hij altijd vn n gsprkj mt d lrlingbglidrs of d zorgcoördinatorn. Hij wil dan wtn of r nog dingn zijn di hij spciaal in d gatn mot houdn. D school, d politi n d d gmnt Arnhm hbbn namlijk n contract gtknd. Daarin hbbn z mt lkaar afgsprokn dat z r samn god voor zulln zorgn dat ht in n rond d school vilig is n dat r gn gwld of difstal voor mag komn. Aan ht bgin van ht schooljaar komt d gbidsagnt in lk brugklas mstal vn langs om daarovr t pratn. Misschin juist daardoor hoft d politi ignlijk nooit cht op onz school t komn! On-lin gamn in ht Opn Lrcntrum? Hlaas, daar is ht Opn Lrcntrum op onz school nit voor bdold. Maar ht zou r wl hl god kunnn! D 35 computrs di r staan hbbn namlijk allmaal n prima intrntvrbinding. Om op di computrs aan ht wrk t kunnn, krijgt j van ons n ign account mt n inlognaam n dan kun j in ht Opn Lrcntrum (olc) on-lin. J kunt dan bijvoorbld inloggn op TlTOP. Dat is d ondrwijswbsit van ht Bkdal Lycum. J vindt daarop d studiplannrs van vl vakkn n d afsprakn wannr j bijvoorbld its klaar mot hbbn, of in mot lvrn. Dat inlvrn kan dan vaak digitaal via TlTOP. Hof j nit rst t printn. Er staan op d sit ook hl vl ofnopgavn, proftotsn n andr intrssant wblinks. Vrdr kun j via TlTOP ook hl god bstandn opslaan. Dat is handig voor als j mt n wrkstuk bzig bnt. Sla ht op n j kunt r thuis of op school wr gwoon m vrdr wrkn. En nimand di r aan kan komn zondr jouw wachtwoord! D computr mt intrnt kun j natuurlijk rg god gbruikn om dingn op t zokn. Maar r staan in ht Opn Lrcntrum ook nog hl vl bokn. Nit alln naslagwrkn - dus om ondrwrpn in op t zokn - maar ook vl lsbokn in ht Ndrlands, Frans, Duits n Engls. Naast computrplkkn zijn r in ht OLC ook gzllig wrkplkkn waar j huiswrk kunt makn. J kunt r ook kopiërn n printn. Ho mld ik m aan? Wt j na ons Opn Huis zkr dat j naar één van d brugklassn van ht Bkdal Lycum wilt? Mld j dan snl aan. In d informatimap di j bij ht Opn Huis krijgt zit n aanmldingsformulir. Gn formulir? Bl ons dan via nummr of download ht van d wbsit. Vul ht formulir samn mt j oudrs in n stuur ht op. Gf vooral duidlijk aan of j kist voor n sportklas of voor n cultuurklas! Daarna krijg j n vrvolgformulir thuisgstuurd n als j dat wr invult n opstuurt, dán bn j aangmld. Na 1 april, als ook ht Ondrwijskundigrapport van d basisschool bij ons binnn is, gaat n grop lrarn n lrarssn (d tolatingscommissi) bkijkn of j aan all voorwaardn voldot. Of j Cito-scor 538 of hogr is. Of ht havo of havo/vwo-advis dat j hbt gkrgn klopt mt ht lrlingvolgsystm van d basisschool, nzovoort. Als w twijfln of ht Bkdal wl n gschikt school voor jou is dan blln w vaak ook nog vn mt j mstr of juf. Omdat j kist voor n sportklas of n cultuurklas willn w nog wl graag vn zin wat j op sport- of cultuurgbid allmaal al kunt. In maart kom j daarvoor n kr n wonsdagmiddag naar onz school. Maar. nit its om znuwachtig van t wordn, hóór! Als jij écht hl graag naar n sport- of cultuurklas wilt n zit dat vaak wl god. Wil j bij n bpaald vrindj of vrindinntj in d klas? Ook dat is bijna altijd t rgln. J kunt dat op ht aanmldingsformulir al aangvn! Als alls rond is krijg j n uitnodiging om in juni a.s. n middagj op school t komn. J maakt dan knnis mt j niuw klasgnotn n j mntor. Allmaal dus nog vóór d grot vakanti. Hof j daar in d vakanti tn minst nit van wakkr t liggn ;-) Chck ook :

5 Dans n school gaan prima samn! Tss n Marclla zijn 14 jaar oud n zittn in d drd klas van ht Bkdal Lycum. Tss (middn) in 3 havo n Marclla (rchts) in 3 vwo. Z dansn al van jongs af aan. Op hl vl filmpjs van vrogr kun j zin ho ik mijn zusj al allrli dansbwgingn lr, zo vrtlt Tss. Ik was vir ton ik op strtdanc ging. Op mijn achtst bn ik jazzballt gaan don. Dat vind ik zó luk, ik bn r hlmaal vrlifd op. Ton ik lf was bsloot ik vrdr t gaan mt dans. Zo kwam ik ton bij ArtEZ trcht, aldus d Bkdal-lrling. D Vooropliding Dans is n dansopliding di Tss n Marclla tijdns hun havo/vwo-schooltijd don. Zo wordn z alvast klaargstoomd voor ht cht danswrk op d Dansacadmi. Z kunnn daar pas cht naar to als z n havo- of n vwo-diploma hbbn. En daarom zittn z nu bij ons op school. Ht Bkdal Lycum n ArtEZ wrkn daarin god samn. En supr cool gbouw! Gzllig kltsn mt klasgnootjs aan lang staln tafls. En Wall of Fam van bknd Arnhmmrs di its mt onz school t makn hbbn. Vitrins mt artikln, foto s n spulltjs van bknd sport- n cultuurlrlingn van onz school. Pilarn, bogn n plafondschildringn n n soort glazn piramid als dak waardoor r vl licht naar binnn valt. En n hl opvallnd trap! Modrn maar ook wr mt trkjs uit d oudhid. Dát is ht atrium van onz school aan d Brnhardlaan! D ontwrprs van d binnnkant van d school nomn dz hal ht kloppnd hart van ht gbouw. Van daaruit ga j d gangn in naar d lokaln. In d lichtblauw gangn zijn d lokaln van ht brugjaar Jan Ligthart, in d gron gangn d thorilokaln. In d rod gangn vind j vooral d practicumlokaln van natuurkund, schikund n biologi. Als j vanuit d klurig gangn d lokaln binnnstapt is ht daar opns wr rg rustig wit n licht. Aan d platn aan d muur kun j vaak wl zin wlk vak r in dat lokaal ggvn wordt. Er is in ht gbouw vrdr ook n prachtig thatrzaal waar tonl- n dansvoorstllingn kunnn wordn ghoudn. Als d tribuns ingschovn wordn dan zou j r ook schoolfstn kunnn houdn maar ht atrium blijkt daarvoor nog n vl mooir ruimt. Vrdr zijn r tw dansstudio s, dri gymzaln, n muziklokaal mt dri gïsolrd ofnstudio s, wrkplkkn waar j huiswrk kunt makn, n Opn Lrcntrum mt vl computrs én n knalrod kantin. Daar kun j aan d bar wat t tn n t drinkn kopn. Kortom, n gbouw om j in thuis t voln! Bkdal FAQ s: vraag n antwoord Wist j dat J na d 3 klas nit mr in all vakkn ls krijgt! J dan één van d vir profiln kist waarin j xamn dot! Dit n aantal vakkn zijn di bij jou horn omdat j z luk vindt n omdat j z nodig hbt voor j vrvolgopliding! W bij d profiln n soort vrvolg gvn aan d cultuurklassn! J bij all profiln n kuz hbt uit d cultuurvakkn: bldnd vorming, drama n muzik! W ook n soort vrvolg gvn aan d sportklassn! J ht vak lichamlijk opvoding in d vorm van BSM (Bwgn, Sport n Maatschappij) als xamnvak kunt kizn! Wij tw dcann hbbn di j hlpn mt j profilkuz! Er in 3, 4 n 5 havo ht programma HACO (Havistn Comptnt) is dat r voor zorgt dat j na d havo n nog btr ovrstap naar ht Hogr Bropsondrwijs kunt makn! W voor d profilkuz mt all havolrlingn rst n dag naar d Hogschool van Arnhm n Nijmgn (HAN) gaan! W mt d vwo-lrlingn n dag naar d Radboud Univrsitit Nijmgn (RUN) gaan! J in klas 3 n 4 vwo gbruik maakt van ht computrprogramma Qompas. Dit programma bglidt j mt j profilkuz n mt j vrvolgstudikuz. Er op school idr tw jaar n Bropndag is waarbij hl vl mnsn mt bpaald bropn daarovr vrtlln! W dus op vl manirn probrn idrn n goi kuz voor zijn tokomst t latn makn! D tw midn hbbn ht rg naar haar zin op school. Maar omdat z dus ignlijk tw oplidingn don, hbbn z bst n zwaar wkprogramma. W krijgn natuurlijk stds mr huiswrk n daarbij dansn w nu zo n 14 uur in d wk. Vaak is dat ondr schooltijd, bijvoorbld als d klas gymnastik of bldnd vorming of drama hft, maar soms zijn d danslssn ook wl na schooltijd. Glukkig zijn d tw danszaln waar w dansn in d school dus dat is wl makklijk, aldus Marclla. Voor danslrlingn di buitn Arnhm wonn n nog mt d bus n trin motn, is ht vaak bst intnsif. Eignlijk is ht nt topsport maar glukkig houdt school rkning mt ons drukk programma, vrtlt Marclla. Bij vl vakkn hbbn w n planning n w kunnn ook op TlTOP kijkn wat w motn don. Dan kunnn w in drukk wkn, waarin r bijvoorbld dansprsntatis zijn, vast n btj vooruit wrkn. School is n blijft dus rg blangrijk voor dz dansrssn. Want één ding wtn z all tw zkr: via ht Bkdal Lycum willn z doorstromn naar d ArtEZ Dansacadmi. Daarna wil ik graag gaan optrdn in ht showballt van tlvisiprogramma s, zo stlt Tss. En ook ik wil graag optrdn in thatr- n tlvisiprogramma s. Maar ht lifst nog bij optrdns van n str, zoals bijvoorbld Justin Timbrlak, vult Marclla aan. J knt ht vast wl van bpaald wbsits, FAQ s (Frquntly Askd Qustions). Dat zijn vragn di hl vaak ovr n bpaald ondrwrp gstld wordn: Hovl lrlingn hft julli school? Onz school hft in totaal its mr dan 1000 lrlingn. Is dat vl? Eignlijk nit. Andr havo-vwo scholn in d buurt hbbn bijvoorbld wl 1500 lrlingn. Wij willn juist n wat klinr school blijvn waar j j thuis kunt voln n waar bijna idrn lkaar knt. Wat voor brugklassn zijn r op ht Bkdal Lycum? Op ht Bkdal hbbn w gmngd havo-vwo brugklassn. Daarnaast kis j dan nog voor xtra sport, òf xtra cultuur. Holang duurt d brugklas bij julli? D brugklassn durn bij ons 2 jaar. Ná ht twd brugklasjaar ga j pas, òf naar 3 havo, òf naar 3 vwo. In di rst tw jaar hb j dus nog d tijd om ht bst uit jzlf haln. Hovl brugklassn hbbn julli? D havo-vwo afdling hft dit jaar acht brugklassn. En of j in d havo-vwo brugklas nu voor sport of voor cultuur kist, sport- n cultuurlrlingn zittn gwoon door lkaar in al di brugklassn. In bpaald klassn zittn trouwns ook nog lrlingn di topsport don of di d dansopliding don. Wat zijn sportklassn n cultuurklassn dan? D mst lsurn (23) in d wk zit j gwoon in n gmngd brugklas. Maar, ngn lsurn in d wk zit j in n apart grop, zg maar n sportklas of n cultuurklas. Mt di klas of grop lrlingn do j dan samn j sportlssn of j cultuurlssn n nog n paar andr vakkn. Hb j in d sportklas of cultuurklas andr vakkn? N, hoor! Of j nu sport of cultuur dot, j krijgt all vakkn di j in d brugklas mot krijgn. Als j sport kist dan hb j xtra lssn sport maar óók gwoon drama, muzik n bldnd vorming. Als j cultuur kist dan hb j juist xtra lssn drama, muzik n bldnd vorming maar ook gwoon sport, alln dan wat mindr. Wlk vakkn krijg j nog mr in d brugklas? In d brugklas krijg j Ndrlands, Frans, Engls, gschidnis, aardrijkskund, wiskund, biologi, tchnik, muzik, drama, bldnd vorming, lvnsbschouwing n lichamlijk opvoding. Daarnaast hb j mt j mntor ook nog n xtra bglidingsls n n mntoruur in d wk. Zijn r ook lssn mt xtra hulp bij julli op school? Ja, di zijn r! Voor d hrfstvakanti ondrzokn w bij all brugklassrs d taal- n rknvaardighdn. Dan kunnn w zin of j misschin achtrstandn hbt in rknn of taal, of dat j op bpaald taal- of rkngbid xtra ondrstuning kunt gbruikn. Als dat ht gval mocht zijn dan kun j bij ons één uur in d wk naar n zognaamd stunls. J krijgt in di ls dan wat xtra hulp voor datgn waar j moit m hbt. Maar ht kan ook hulp zijn voor n niuw vak dat j bij ons op school krijgt. En wat als ik n btj bang bn voor totsn, sprkburtn n dramalssn op school? Dan gaan w kijkn of w j daarbij kunnn hlpn. W nmn bij all brugklaslrlingn n (school)vragnlijst af om r achtr t komn ho jij j op onz school volt! Als daaruit blijkt dat j toch wl n btj angstig bnt voor dit soort dingn dan kun j daar na schooltijd n cursus voor volgn. J lrt dan j zlfvrtrouwn t vrgrotn. Ht kan dan ook zijn dat j ht omgaan mt andr kindrn moilijk vindt. Daarvoor hbbn w dan wr n SoVa-cursus. Daarin wrk j aan: contact makn, luistrn naar n andr, its vragn, its wigrn, ondrhandln, ragrn op pstn n plagn, nz. Zo lr j dan ho j mt lastig situatis btr om kunt gaan. Wlk Cito-scor mot ik hbbn voor julli school? Ht Bkdal Lycum is n havo-vwo school. Als jij van j mstr of juf dus n havoadvis of n havo/vwo-advis krijgt, n dit duidlijk blijkt uit ht lrlingvolgstsym van d basisschool, én j Cito-scor op 538 puntn of hogr ligt, dan kun j op onz school trcht. Ho kan ik m aanmldn voor d brugklas? Als j op zatrdag 4 fbruari naar ht Opn Huis van ht Bkdal Lycum komt dan krijg j bij d ingang n informatimap. In di informatimap zit n uitgbrid aanmldingsformulir. J kunt voor n aanmldingsformulir ook blln naar onz school, , of ht formulir downloadn vanaf d wbsit:

6 Er is altijd imand door wi j wordt opgvangn! Mvrouw Wytma? Hallo, wat kan ik voor j don? Nou, ik krg n burt bij Frans n ik inns wist nits mr n d klas bgon t lachn n ton most ik inns zó huiln D mstr zi: ga maar vn n btj watr drinkn n loop dan maar vn langs bij mvrouw Wytma. Wat vrvlnd! Ga maar vn rustig zittn n vrtl m rst ns ho j ht n in wlk klas j zit. Francis. Ik zit in 1d Ho kwam dat nou dat j zo most huiln? Had j ht nit god glrd of hft imand vrvlnd tgn j gdaan? N, ik had ht bst god glrd, maar ik schrok ton ik d burt krg omdat ik r nit mt mijn gdachtn bij was. En ho kwam dat dan dat j r nit zo mt j gdachtn bij was? Nou, wt u, gistravond hoordn w dat mijn oma hl zik is n daar mot ik d hl tijd aan dnkn. Ik bn zo bang dat z nit btr wordt n als ik daaraan dnk mot ik huiln n dat wil ik hlmaal nit! Ja, zoits kan zo maar gburn. Ht hft niks mt school t makn n toch nm j zoits m naar school. En nimand op school wt wat r in j hoofd splt. Ht is hl vrvlnd als j mt n problm, of n zorg, of vol vrdrit zit. Soms wil j dat hlmaal nit aan imand vrtlln n tóch kan ht r, zondr dat j dat zlf wilt, zo maar uitkomn in d klas. Dan is ht prttig als r in idr gval imand is di j opvangt. Waar j j vrhaal kwijt kunt. In d klas wil j dat nit altijd n j mntor is r ook nit altijd op ht momnt dat jij hm nodig hbt. Gft i nt ls aan n andr klas of is ht tovallig nt zijn vrij dag. Op ht Bkdal Lycum vindn w ht blangrijk dat j god opgvangn wordt als r its is. Daarom hbbn w n systm bdacht om lrlingn zo god moglijk t kunnn bglidn. D mntor J mntor is d rst aangwzn prsoon di r voor j is. Daar kun j altijd naar to als r its is of als j rgns m zit; als j problmn hbt mt n docnt of mt n andr lrling, als j nit wt ho j its mot don of als j rgns m tobt. J mntor is n btj t vrglijkn mt j mstr of juf op d basisschool. Di knt jou ht bst. Maar, zoals gzgd, di is r nit altijd zoals d mstr of juf van d basisschool. Daarom hbbn w ook nog d lrlingbglidr. D lrlingbglidr D lrlingbglidr, mvrouw Wytma, is r voor j als j mntor r bijvoorbld nit is. En d lrlingbglidr is r ook voor j als r its is wat j juist nit mt j mntor wilt of kunt bsprkn. Want dat kan natuurlijk ook voorkomn. D lrlingbglidr is r bovndin voor opglid om ook wat moilijkr problmn aan t pakkn. Dat gburt altijd in ovrlg mt jou n prsoonlijk dingn blijvn ook vrtrouwlijk. D lrlingbglidr is ook docnt n dus vl op school. Jouw oudrs kunnn ook altijd contact opnmn mt d lrlingbglidr als r its is. Er zijn dri lrlingbglidrs op ht Bkdal Lycum. Eén voor d ondrbouw, dat is dus mvrouw Wytma, n tw voor d bovnbouw, mnr Kirs n mvrouw Roo. J kunt jouw lrlingbglidr vindn op zijn of haar ign kamr. En plk waar j dus altijd trcht kunt. En prttig n vilig id! Bij n bknd votballr in d klas?! Dat zou zomaar kunnn! Vl lrlingn van onz school hbbn d afglopn jarn bij Stijn Schaars, Pit Vlthuizn of Marco van Ginkl in d klas gztn. Vitss kist r al jarn voor om d jugdsplrs van d Vitss/ AGOVV Votbal Acadmi op ht Bkdal Lycum naar school t latn gaan. Wij zijn één van d 29 scholn in Ndrland di jong topsportrs xtra mogn hlpn. Zo passn w bijvoorbld ht lsroostr voor z aan n krijgn z vaak xtra huiswrkurn. Z kunnn dan vl trainn maar daarnaast ook god hun havo- of vwo-studi don. Goi kans dus dat j in d brugklas op ht Bkdal Lycum bij n Vitss jugdsplr in d klas komt di latr in ht rst van Vitss of n andr club splt. Kijk maar naar Stijn, Pit, n Marco!. Maar ht draait bij ons nit alln om votbal. W hbbn ook d vollybalstrs van Jong Oranj n d midn van d Handbal Acadmi bij ons op school Ook d national jugdslctis badminton, handboogschitn, tafltnnis n wilrnnn volgn bij ons hun ondrwijs. Al dz jugdtalntn wonn n trainn op Nationaal Sportcntrum Papndal. Daar bvindt zich ht Cntrum voor Topsport n Ondrwijs (CTO) waar onz school n ondrdl van is. En vrdr hbbn w ook nog n groot aantal atltik-, zwm-, hocky-, n tnnistalntn bij ons op school. En ht lijkt misschin raar maar juist di sporttalntn don vaak hlmaal nit m aan d gymnastiklssn. Sportn don zij juist ná schooltijd bij hun club of slcti. Z wrkn juist tijdns d gymnastikurn aan hun huiswrk. Zo kunnn z school god combinrn mt hun sport. Maar wannr bn j nu ignlijk n topsportr n wannr kom j voor dit spcial programma in aanmrking? Nou, j mot wl n cht talnt zijn dat al prijzn hft gwonnn n n fors aantal trainingsurn pr wk maakt. Bovndin mot j al bknd zijn bij ht Olympisch Ntwrk Gldrland. En bn j gn topsportr? Glukkig hb j dan toch wl wat voordltjs van dz talntn op onz school. Misschin zit j wl bij n latr bromdhid in d klas! En in j sportklas zul j rglmatig n ls of n clinic van n topsportr krijgn. Vitss zorgt bijvoorbld idr jaar wr voor n votbalclinic mt bknd Vitss-splrs op onz school. In dcmbr bzokn w ook altijd n Vitss-wdstrijd in ht Glrdom! Kortom, luk sportiv voordltjs op ht Bkdal Lycum. Kijk ook rglmatig op Ik bn nit bom! Misschin hb j ht bok mt di titl van Marion van d Coolwijk wl ns glzn. Ht gaat ovr Sandr di nit god kan lzn omdat hij dyslxi hft. Daardoor volt hij zich dom (bom!) n onbgrpn. Kindrn mt dyslxi di bij ons op school komn hovn nit bang t zijn dat z nit wordn bgrpn. Als j n dyslxivrklaring hbt dan krijg j bij ons n dyslxikaart. Op di kaart staat wat ht voor jou its gmakklijkr maakt als j n ovrhoring of profwrk mot makn. Bijvoorbld dat j wat langr kan wrkn, of dat d opdrachtn voor jou in wat grotr lttrs gkopird wordn. D kaart lg j dan bij ovrhoringn op j tafl n dan wt d lraar of lrars prcis waarm z bij jou rkning motn houdn. En bij Ndrlands, Engls n Frans wordn d spllingsfoutn vaak nit zo zwaar mgtld. Aan ht bgin van d brugklas krijgn all lrlingn bij ons n taaltst. Als daaruit blijkt dat j d spllingsrgls nog nit god gnog bhrst dan word j daar in d stunlssn m gholpn. Informatiavond Bkdal Lycum Dondrdag 15 maart 2012 Minilssn voor grop 8-lrlingn Informati voor oudrs Lt op! Er zijn tw aanvangstijdstippn: òf 18:30 uur Opgvn voor infoavond via (uitrlijk 2 maart 2012) o.v.v. gwnst aanvangstijd, aantal oudrs n lrlingn Gwldig fstn op school! Lssn volgn, j huiswrk makn, lrn. Af n to wil j ook wl ns n kr lkkr uit j dak gaan mt j klasgnotn. Vir kr pr jaar organisrt d fstcommissi (FECO) n gwldig fst op onz school. En z zijn cht god! Lrlingn di al lang van school af zijn komn nog stds trug voor di fstn, zo luk vindn z di. D FECO vrzint idr kr wr n niuw thma voor ht fst. D n kr is ht n Hallownparty of n Black & Whit-party, dan wr is ht n Bachparty. Ook hbbn w al n schuimparty ghad. Bij di fstn zorgt n profssionl dj altijd voor fantastisch dansmuzik. Ht atrium is dan mt n flink gluidsinstallati n lampn omgbouwd tot n grot disco n idrn gaat vrvolgns lkkr los op d dansvlor. En jij dacht dat j op ht Bkdal alln maar naar school kwam om lssn t volgn??! Bkdal Lycum Brnhardlaan LE Arnhm T E I HAVO-VWO 2-jarig brugpriod sport- n cultuurklassn topsportafdling vooropliding dans Bkdal Lycum is ondrdl van Colofon Rdacti: Guus Madrn Fotografi: Guus Madrn Druk: Drukkrij Grritsn Arnhm

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Kloek 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Klok KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 10 21 14 01 E bsoklok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6, 7 n 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: Badminton, Fitnss, Gymnastik, Ju d bouls, Judo, Korfbal, Tnnis, Votbal, Vollybal, Zwmmn B EXE EWAA MPL R

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Kies voor Hart en Sport

Kies voor Hart en Sport En sportknnismakingsprogramma voor kindrn van d gropn 6 t/m 8 J kunt kizn uit d volgnd sportn: jugdfitnss n mr, gymnastik, GPS, judo, paardrijdn, schrmn, skiën, tnnis, votbal, zwmmn n 4x4 tornooi votbal

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen.

Docentenhandleiding. Voorkom het pesten door op jonge leeftijd het begrip pesten uit te leggen. Docntnhaliding Voorkom ht pstn door op jong lftijd ht bgrip pstn uit t lggn. st collga docnt INLEIDING Ht schoolpakkt. Door lid of vri t wordn van "" ontvangt u ht schoolpakkt n n aluminium bordj van "".

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Leuvensbroek. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Luvnsbrok KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 12 32 83 92 (Wingrd) M 06 57 93 90 14 (Monti) E bsoluvnsbrok@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn! 20 juli tot

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

ICT Campus in Hilversum

ICT Campus in Hilversum ndrwijs spcial 13 ICT Campus in Hilvrsum Sinds 2008 bidt d ICT Campus in Hilvrsum twtalig ICT-oplidingn op mbo-nivau. Dz uitdagnd oplidingn wordn in samnwrking mt RC Middn Ndrland aangbodn in n klinschalig

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

GSR inspirerend onderwijs voor en door christenen. Naar de brugklas. VMBO HAVO Atheneum Gymnasium 2016/2017

GSR inspirerend onderwijs voor en door christenen. Naar de brugklas. VMBO HAVO Atheneum Gymnasium 2016/2017 GSR inspirrnd ondrwijs voor n door christnn Naar d brugklas 2016/2017 VMBO HAVO Athnum Gymnasium GSR inspirrnd ondrwijs voor n door christnn Naar d brugklas Nog n paar maandn naar d basisschool, n musical,

Nadere informatie

Dokkum, een wereldstad!

Dokkum, een wereldstad! Colofon Dokkum, n wrldstad En mondial spurtocht door Dokkum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

Kollum, een wereldplaats!

Kollum, een wereldplaats! Colofon Kollum, n wrldplaats En mondial spurtocht door Kollum voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj voor

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

tj e n e e INSTRUCTIES

tj e n e e INSTRUCTIES s l l B r k tj n s i r T rtnf i V Taa INSTRUCTIES 1. TinkrBll s uitnodigingn Printr n 1 vl A4-papir voor lk uitnodigingskaart Pn 2. Vrindschapsarmbandn Printr n 2 vlln A4-papir voor d armbnn Pn 3. TinkrBll

Nadere informatie

Christmas time 2.0! Lesbrief

Christmas time 2.0! Lesbrief Lsbrif Christms tim 2.0! En updt vn ht succsvoll Tumult krstspl vn vorig jr. In smnwrking mt Musicbox is d muzikrond nu n krstmuzikquiz gwordn di j klssikl ls fsluiting vn ht spl dot: vl plzir n lvst hl

Nadere informatie

In memoriam Emma Essers

In memoriam Emma Essers EMMA In mmoriam Emma Essrs Soms komt wrldniuws hl dichtbij. Mstal ontploft d bom tw stratn vrdrop, maar dit kr was ht vrslijk raak. Emma was zs jaar n glifd lrling op onz school. Zr gtalntrd, mt ht

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag juli- 2015 -Vrijdag juli 2015 Zatrdag 2904 juni dondrdag 0410 juli-2013 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! t thma: h is k w Dz rld! w r t a w r d On Hallo allmaal, Hir

Nadere informatie

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen

DOCENTEN HANDLEIDING OORLOGSGEHEIMEN. Over vriendschap, vert. rouwen & verraad. bij het werkboekje over de film Oorlogsgeheimen E LES IGITAL MET D ar DOCENTEN HANDLEIDING, m ap ad fil ch ra n ds r E in v vr n & r w ov ou rtr v 1 Ga na l/ owds.n oungcr n www.y sghim oorlog bij ht wrkbokj ovr d film Oorlogsghimn Schrijvr ins Jacqus

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Pico 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Pico KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024 378 06 22 E bsopico@kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af!

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast.

Voeding aan boord. met appels en sinaasappels gaat naar de messroom, naast de televisiekast. Etn aan boord: van ht krapp voorondr vlak na d Twd Wrldoorlog tot d modrn mssroom nu. Rchtrpagina: mssroom aan boord van d KW 174. Privé-aantkningn van Fr van Schoor, n Vlaardings vissr, ovr zijn maaltijdn

Nadere informatie

Damwâld, een wereldplaats!

Damwâld, een wereldplaats! Colofon Damwâld, n wrldplaats En mondial spurtocht door Damwâld voor d hoogst gropn van ht basisondrwijs. Dit projct bstaat uit: n handliding voor docntn, vrdipingsopdrachtn voor op school dit wrkbokj

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

De inhoud in vogelvlucht

De inhoud in vogelvlucht D inhoud in voglvlucht Ovr d autur... xix Dankwoord... xx Inliding... 1 Dl I: Voorbridingn... 5 Hoofdstuk 1: Totsinstrumntn: n knnismaking... 7 Hoofdstuk 2: Wat j oudrs nooit hbbn vrtld ovr houding...

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Onder De Wieken. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondr D Wikn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 83 24 24 35 E bsoondrdwikn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org

IN LE IDI NG. E info@undergroundnl.org I www.opendoors.nl www.undergroundnl.org IN LE IDI NG Wrldwijd wordn miljonn christnn vrvolgd vanwg hun gloof. Z motn soms vrschrikklijk dingn doorstaan. Trwijl z ondr druk staan, wordn gdiscri minrd, mishandld of ondrdrukt door hun famili of

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 BB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo BB Biologi priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur afnam in totswk (j/n) ovrgan

Nadere informatie

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken:

Gelijknamige breuken kun je eenvoudig bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken: Brukn optlln n ftrkkn Vrknnn Opgv 1 Ton n Hns stlln smn n grot pizz. Ton t d hlft vn d pizz op, Hns t 3 dl vn d pizz. 8 Wlk dl vn d pizz tn z smn op? Wlk dl vn d pizz t Ton mr op dn Hns? nm: Imgs/R1003.jpg

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Woord vooraf: Welkom 3

Woord vooraf: Welkom 3 Inhoudsopgav Woord vooraf: Wlkom 3 1 Onz school: Talita Komi 4 1.1 Voor wi 4 1.2 D naam van d school 4 1.3 Brd school Talita Komi 4 1.4 Ondrwijsgrop Punt Spciaal 4 2 Onz manir van wrkn 5 2.1 VSO algmn

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Bink 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Bink KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti T 024-3504420 Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar voor d start af! Zomrvakanti 18 tot n

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014

stofomschrijving toetsing weegfactoren oktober 2014 stofomschrijving totsing wgfactorn klas 4 KB oktobr 2014 Cohort Lrjaar Afdling Btrft ht vak 2013 4 vmbo KB Biologi PROGRAMMA van TOETSING n AFSLUITING priod tots lrststofomschrijving indtrmn totsvorm totsduur

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort

samen een team Evelien van Dort Evelien van Dort Evlin van Dort m a t n samn Skrubbi, ht varkntj van mvrouw Kroost, is hl ondugnd. Hij krijst vl n buurman Baal is boos. Sm n Eva hbbn vakanti. Zij gaan op Skrubbi passn. samn n tam Er komt n niuw jongn

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen

Recreatieprogramma. Mexico. Sport. Kinderclub. Knutselen Rcratiprogramma Zatrdag 31 jli t/m vrijdag 6 agsts 2010 Camping d'n Ul Ptstraat 8 6235 NN Ulstratn (043) 3647769 www.campingdnl.nl info@campingdnl.nl Mxico D L B R V r on' m a in n 'g program Zo zo n n

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie