Nieuwsbrief PSA. In dit nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief PSA. In dit nummer"

Transcriptie

1 Oktober 2012 Jaargang 2 nr. 9 Nieuwsbrief PSA Welkom bij de maandbrief oktober 2012 voor medewerkers van OPTIMUS. Uitgangspunt van de maandbrief is je te voorzien van praktische informatie over actuele zaken rondom je salarisbetaling. Tevens informeren wij je over algemene ontwikkelingen rond de CAO-PO en de arbeidsvoorwaarden. Salaris Het salaris over de maand oktober is uitbetaald op 25 oktober De geplande betaaldatum van het salaris over de maand november is 23 november Je salarisspecificatie(s) kun je inzien, printen en downloaden en/of als PDF opslaan op je PC. Je logt in via de site van OPTIMUS: en daarna klik je op Mijn Merces. Je hebt hiervoor een eigen account gekregen waarmee je inlogt op een beveiligde website. TIP: via Mijn Merces kun je alert me inschakelen. Je ontvangt dan een bericht op het moment dat de salarisspecificatie beschikbaar is. In dit nummer Welkom 1 Salaris 1 Vakbondscontributie 2 Dienstreizen 2 Overstappen zorgverzekering 2 Vitaliteitssparen 3 Versnelde verhoging AOW leeftijd 4 Dag van de Leraar 5 Wij verzoeken je vriendelijk doch dringend de salarisspecificatie elke maand te controleren. OPTIMUS primair onderwijs Postbus AH CUIJK Molenstraat BW CUIJK Tel: Personeels- en Salaris Administratie (PSA)

2 Vakbondscontributie Conform de CAO PO heb je de mogelijkheid je jaarlijkse vakbondscontributie te verrekenen met je eindejaarsuitkering. Als je lid bent van een vakbond, heb je als het goed is uiterlijk 1 oktober van je vakbond een verklaring van de over 2012 betaalde vakbondscontributie ontvangen. Hierbij kort samengevat de procedure die gevolgd moet worden om tot tijdige verwerking te komen: Je levert vóór 15 november 2012 een volledig ingevuld aanvraagformulier in bij de directeur van je school om kenbaar te maken dat je van de regeling vakbondcontributie gebruik wenst te maken. Eventueel moet een kopie van een of meerdere betalingsafschriften worden bijgesloten. Dit is per vakbond verschillend. In de situatie dat je je werkzaamheden binnen het primair onderwijs eerder dan de maand december beëindigt en het dienstverband 3 maanden of langer aaneengesloten heeft geduurd, dien je uiterlijk 6 weken voorafgaand aan de beëindiging een verzoek in bij de directeur van je school, voorzien van een verklaring van je vakvereniging over de betaalde contributie. Je directeur levert uiterlijk een maand vóór de datum van beëindiging het aanvraagformulier en de verklaring in bij de PSA. Een aanvraag die betrekking heeft op een dienstverband dat korter dan 3 maanden heeft geduurd, kan conform de CAO PO niet in behandeling genomen worden. De PSA zorgt voor verwerking van de op tijd en volledig correct aangeleverde verklaringen. Dienstreizen Als je dienstreizen maakt dan is het van belang om deze periodiek te declareren. Ook de declaraties over de laatste maanden van het jaar ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk, zodat wij de vergoeding in het juiste fiscale jaar (2012) kunnen uitbetalen. De formulieren zijn beschikbaar via de directeur van je school. Je kunt deze ook downloaden vanaf de site van OPTIMUS Primair Onderwijs onder Mijn Optimus, personeelsinfo, reiskosten. Je geeft op het aanvraagformulier aan welke bron(nen) gebruikt moet(en) worden. Je directeur levert het aanvraagformulier voor verdere verwerking vóór 26 november 2012 in bij de PSA. Overstappen zorgverzekeraar Voor 1 december krijg je de nieuwe polis voor 2013 van de huidige zorgverzekeraar. Het kan zijn dat de nieuwe polis duurder of ongunstiger is geworden. De mogelijkheid bestaat om over te stappen naar een andere zorgverzekering of verzekeraar. Je hebt tot 31 december 2012 de tijd om de zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe verzekering te kiezen. Je kunt ervoor kiezen de zorgverzekering op te zeggen per 31 december, terwijl je nog geen nieuwe verzekering hebt afgesloten. Dit kan namelijk tot en met Pagina 2

3 31 januari De nieuwe zorgverzekering gaat dan met terugwerkende kracht per 1 januari in. Het beste is natuurlijk om de zorgverzekering pas op te zeggen als je zeker weet dat je door de nieuwe zorgverzekeraar wordt geaccepteerd. Voor de basisverzekering kun je naar iedere willekeurige zorgverzekeraar overstappen. De inhoud van het basispakket is bij alle verzekeraars gelijk. Wel kan de premie bij de ene verzekeraar hoger zijn dan bij de ander. Ook in het aanbod voor aanvullende verzekeringen kunnen veel verschillen zitten. De verzekeraar is verplicht iedereen te accepteren voor de basisverzekering. Voor de aanvullende verzekering mag je bij de oude verzekeraar blijven. Dit wordt meestal afgeraden, omdat de premie voor een losse aanvullende verzekering vaak hoger is. Voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht voor de verzekeraar. Zij kunnen dus personen weigeren. Wij hebben enkele aandachtspunten bij het overstappen op een rijtje gezet: 1. Vraag na of je nieuwe verzekeraar de medicijnen, hulpmiddelen of andere zorg die je gebruikt, vergoedt. Doe dit voordat je jezelf aanmeldt. 2. Ga na of deze zorgverzekeraar voor je situatie met voldoende zorgaanbieders contracten heeft afgesloten. Zijn er contracten met zorgaanbieders waar je nu gebruik van maakt? polisvoorwaarden staat hoe dit moet. Opzeggen bij je oude verzekeraar gebeurt bij voorkeur schriftelijk en aangetekend. Dan weet je zeker dat het goed gaat. Het is verstandig hiervan een kopie te bewaren. De brief moet vóór 1 januari verstuurd zijn. De tweede mogelijkheid is dat de nieuwe zorgverzekeraar de oude verzekering opzegt. Dit kan alleen als je jezelf vóór 1 januari aanmeldt bij de nieuwe verzekeraar. Het is verstandig altijd een bevestiging van de opzegging te vragen en deze te bewaren. Vitaliteitssparen en doorwerkbonus 3. Wil je een aanvullende verzekering of tandartsverzekering afsluiten? Ga dan na of je hiervoor zonder meer geaccepteerd wordt. Als er een gezondheidsverklaring gevraagd wordt, is de kans groot dat de zorgverzekeraar niet iedereen accepteert. 4. Vergelijk zorgverzekeraars bijvoorbeeld via internet. Vooral voor de aanvullende verzekering zijn de verschillen in premie en dekking groot. De verzekering kun je op twee manieren opzeggen: Je zegt zelf de verzekering op. In de Pagina 3 In een eerdere nieuwsbrief hebben wij je geïnformeerd over de vitaliteitsregeling. De laatste informatie hierover is dat deze regeling toch niet wordt ingevoerd. De vitaliteitsregeling zou per 1 januari 2013 worden ingevoerd en had als doel om werknemers langer aan het werk te houden. Deze regeling kon gebruikt worden als een vrij opneembare aanvulling op het inkomen en kon bijvoorbeeld ingezet worden voor deeltijdpensioen. Spaartegoeden uit de levensloopregeling hadden in 2013 doorgestort kunnen worden naar het vitaliteitsparen. In het deelakkoord dat VVD en PvdA on-

4 Op basis van het Lenteakkoord zou de De Nieuwsbrief PSA langs hebben afgesloten is de vitaliteitsregeling gesneuveld. De regeling zou in eerste instantie wel doorgaan, maar de partijen kwamen hier in het deelakkoord toch op terug. Het is nog niet bekend of er een andere vorm van fiscaal vriendelijk sparen komt. Tegenover het vervallen van de vitaliteitsregeling staat de handhaving van de doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar. Het demissionaire kabinet was van plan om de bonus per 1 januari 2013 te laten vervallen. Als het aan de VVD en PvdA ligt komt deze er volgend jaar toch. Versnelde verhoging AOW-leeftijd: gevolgen voor inkomen AOW-leeftijd vanaf 2013 stijgt stapsgewijs naar 66 jaar in 2019 en 67 jaar in In het deelakkoord, dat VVD-leider Mark Rutte en PvdA fractievoorzitter Diederik Samsom op 1 oktober 2012 zijn overeengekomen, gaat de AOW-leeftijd nog sneller omhoog. In het akkoord komt de AOWleeftijd al in 2018 op 66 jaar en al in 2021 op 67 jaar. Of de AOW-leeftijd na 2021 nog verder omhoog gaat, wordt pas later bepaald. Ben je vóór 1 januari 1948 geboren? Dan blijft de AOW-leeftijd op 65 jaar. Als je bent geboren op 1 januari 1948 of later dan krijg te maken met een hogere AOWleeftijd. Wil je meer weten met welke leeftijd je precies AOW krijgt? Bekijk het in de onderstaande tabel. De nieuwe voorstellen voor de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd moeten nog wel worden omgezet in wetgeving. Wat zijn de gevolgen voor uw inkomen? De Sociale Verzekeringsbank (SVB) voert de AOW-regeling uit. Met name mensen die gebruikmaken van de FPU, een prepensioen of een vervroegd ouderdomspensioen kunnen in de problemen komen door de verhoging van de AOW-leeftijd. Bij het stoppen van de FPU of prepensioen krijgt iemand ouderdomspensioen. Normaal ge- Aanvang Leeftijd Geboortedatum jaar en 1 maand Tussen 1 januari 1948 en 30 november jaar en 2 maanden Tussen 1 december 1948 en 31 oktober jaar en 3 maanden Tussen 1 november 1949 en 30 september jaar en 6 maanden Tussen 1 oktober 1950 en 30 juni jaar en 9 maanden Tussen 1 juli 1951 en 31 maart jaar Tussen 1 april 1952 en 31 december jaar en 4 maanden Tussen 1 januari 1953 en 31 augustus jaar en 8 maanden Tussen 1 september 1953 en 30 april jaar Vanaf 1 mei 1954 en later Pagina 4

5 sproken kwam daar ook de AOW bij. Maar omdat de AOW vanaf 2013 later ingaat, kan iemand dus tijdelijk te weinig inkomen hebben. De gevolgen van de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd worden wel verzacht door de SVB. Zo komt er een overbruggingsregeling voor mensen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een FPU of prepensioen. Een andere voorgestelde verandering is het invoeren van een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar. De WIA, de WAO, de ANW (Algemene nabestaandenwet) en de WW lopen door tot de nieuwe AOW-leeftijd. Wat betekent de verhoging van de AOWleeftijd voor uw pensioen? Sociale partners (vakbonden en werkgeversorganisaties) maken afspraken op welke manier deze voorstellen in de ABPregeling worden opgenomen. Hierover zijn ze op dit moment nog in overleg. Inmiddels is wel besloten dat de AOWoverbrugging voor ABP KeuzePensioen langer doorloopt. Sociale partners moeten nog besluiten of een AOW-overbrugging ook voor mensen met FPU (of een militair ouderdomspensioen) mogelijk wordt. De verhoging van de AOW-leeftijd heeft in principe geen gevolgen voor ABP ArbeidsongeschiktheidsPensioen, ABP InvaliditeitsPensioen en/of Herplaatsingstoelage (IP/HPT) en de ANW -compensatie van ABP. Deze regelingen blijven ongewijzigd en stoppen op de eerste dag van de maand waarin iemand 65 jaar wordt. Dat betekent het volgende voor pensioen: ABP KeuzePensioen Met ABP KeuzePensioen bepaal je zelf wanneer je met pensioen gaat. Dit kan tussen je 60e en 70e. Het kan dus zo zijn dat je nog geen AOW van de overheid krijgt als je met pensioen gaat. Met ABP KeuzePensioen compenseer je de AOW en blijft je inkomen gelijk. Dat was al zo tot de huidige AOW-leeftijd. Sociale partners hebben besloten dat deze compensatie ook mogelijk wordt tot de je nieuwe AOW-leeftijd. Dat betekent wel dat je pensioenuitkering voor de rest van je leven iets lager zal zijn. FPU Als je gebruik maakt van FPU, ontvang je tot de eerste dag van de maand volgend op je 65e verjaardag FPU. Vanaf dat moment gaat het ABP OuderdomsPensioen in. Als je in jaar wordt, bestaat je inkomen uit AOW van de SVB en ABP Ouderdoms- Pensioen. Maar vanaf 2013 geldt een hogere AOW-leeftijd en gaat je AOW-uitkering dus later in. Daardoor kun je tijdelijk te weinig inkomen hebben. De SVB voert daarom een overbruggingsregeling in. Je kunt daarvan gebruikmaken als je op 1 januari 2013 met FPU bent. Voorwaarde is wel dat je niet meer inkomen hebt dan 150% van het wettelijke minimumloon. Ook komt er een partner- en vermogenstoets. Een eigen woning en pensioenvermogen tellen hierbij niet mee. Met deze overbruggingsregeling vervalt de voorschotregeling in de vorm van een renteloze lening, zoals die per 1 januari 2013 zou worden ingevoerd. Wij houden je vanzelfsprekend op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Uitkering dag van de leraar In de maand oktober wordt jaarlijks de structurele uitkering dag van de leraar uitbetaald. Iedereen die in het primair onderwijs werkzaam is, dus ook onderwijsondersteunend personeel en directieleden, ontvangen deze vergoeding. Het betreft een bruto betaling van 200,- bij een volledige betrekking. Opbouw van de vergoeding vindt plaats over de maanden januari tot en met oktober (maximaal 20,- per maand) en voor deeltijders geldt een bedrag naar rato van de betrekkingsomvang. Pagina 5

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen?

Arbeidsongeschikt. Wat betekent dat voor mijn pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor mijn pensioen? Inhoud H01 Wanneer ben ik arbeidsongeschikt? pagina 3 H02 Wat moet ik weten als ik arbeidsongeschikt ben? pagina 5 H03 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Uw partner en uw pensioen

Uw partner en uw pensioen Uw partner en uw pensioen 2 Ik wil mijn partner goed verzorgd achterlaten Uw partner en uw pensioen Als deelnemer aan het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) bouwt u niet alleen pensioen op voor uw

Nadere informatie

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten

Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Nieuwegein, 15 november 2005 Betreft: informatie met betrekking tot wetswijzigingen, fiscale tips en andere aandachtspunten Geachte heer/mevrouw, Het zal u vast niet ontgaan zijn. Per 1 januari 2006 staat

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group

Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Je pensioen bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group Welkom bij Stichting Pensioenfonds Sligro Food Group (hierna te noemen: ons pen sioenfonds), het pensioenfonds waar Sligro Food Group Nederland

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen?

Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? Arbeidsongeschikt Wat betekent dat voor uw pensioen? 1 Inhoud 1 Wanneer bent u arbeidsongeschikt? 3 2 Wat u moet weten als u arbeidsongeschikt bent 3 3 De gevolgen van arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

Trefzeker. Levensloop

Trefzeker. Levensloop Trefzeker het december 2005 Service Schrift De nieuwe zorgverzekeringswet Vragen, vragen, vragen... Levensloop Special of spaarloon De belangrijkste data Aftellen naar het nieuwe zorgstelsel In dit bulletin

Nadere informatie

De zorgverzekeringswet

De zorgverzekeringswet De zorgverzekeringswet De invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW) en de wet op de Zorgtoeslag vanaf 1 januari 2006 is een feit. Hierdoor ontstaat er één zorgverzekering voor iedereen, waarmee het onderscheid

Nadere informatie

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013

AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en Pensioenen Samengesteld door Gonnie Kaptein van Lize voor NOOM Januari 2013 AOW en bedrijfspensioen * AOW: wonen in Nederland * bedrijfspensioen: werken in Nederland Iedereen die in Nederland woont,

Nadere informatie

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950

Mijn pensioen. Voor werknemers geboren voor 1950 LET OP: deze brochure is voor het laatst aangepast op 1 januari 2013. Bent u geboren voor 1950 en wilt u meer informatie over uw mogelijkheden over uw pensioen? Neem dan contact op met de Servicedesk.

Nadere informatie

Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari?

Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari? PENSIOENNIEUWS Januari 2015 Heb ik uitzicht op voorwaardelijk ouderdomspensioen? Langdurig ziek, wat nu? Wat is er veranderd in uw pensioenregeling per 1 januari? In dit nummer Wijzigingen pensioenregeling

Nadere informatie

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig.

Bewaar deze brochure goed! U hebt hem misschien in de toekomst nog nodig. Pensioenbrochure Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik uitgekeerd?

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Inhoudsopgave Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 3e druk

Nadere informatie

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant

Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB. Voor medewerkers van Unigarant Brochure pensioenregeling C van Pensioenfonds ANWB Voor medewerkers van Unigarant Revisiedatum 1 januari 2010 INHOUDSOPGAVE 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2. Wanneer kan ik met pensioen?...

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

Welkom bij de Plusregeling

Welkom bij de Plusregeling Welkom bij de Plusregeling Je toekomst uitgestippeld Welkom bij de Plusregeling 1 Colofon Redactie : Syntrus Achmea Tekst : Syntrus Achmea Vormgeving : Vormplan design bno, Amsterdam 2 e druk april 2008

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure

Stichting Pensioenfonds. Pensioenbrochure Stichting Pensioenfonds Pensioenbrochure Versie 2012 2 Inhoudsopgave 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op?... 4 2 Wanneer kan ik met pensioen?... 5 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik?... 5 3.1 U kunt

Nadere informatie

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort

Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Stichting Pensioenfonds voor de Woningcorporaties Welkom bij SPW De pensioenregeling in het kort Voor nieuwe deelnemers van SPW Inhoudsopgave Welkom 3 Wat is pensioen? 3 De pensioenregelingen van SPW 3

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Stichting Pensioenfonds Astellas (P ensioenfonds Astellas), het pensioenfonds voor Astellas B.V. en hieraan verbonden ondernemingen. Uw werkgever

Nadere informatie

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie.

65 jaar in zicht. Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. 65 jaar in zicht Binnenkort bereikt u de leeftijd van 65 jaar, de pensioengerechtigde leeftijd. Dan verandert er nogal wat in uw financiële situatie. De brochure 65 JAAR IN ZICHT van de Algemene Onderwijsbond

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds AZL (P-AZL), het pensioenfonds voor de werknemers in dienst van AZL N.V. Omdat u bij P-AZL pensioen gaat opbouwen

Nadere informatie

Pensioenbrochure 2013

Pensioenbrochure 2013 Pensioenbrochure 2013 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 3 Inleiding 5 Wat is pensioen? 5 1. Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 5 2. Wanneer kan ik met pensioen? 5 3. Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik

Nadere informatie

Handleiding voor werkgevers

Handleiding voor werkgevers Handleiding voor werkgevers Inhoudsopgave Inleiding... 5 Waarom krijgt u deze handleiding?... 5 Snelwijzer... 5 Hoofdstuk 1. Aansluiten als werkgever... 6 1.1 Wie is verplicht om deel te nemen in onze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen

INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen PENSIOENBROCHURE INHOUDSOPGAVE 1 Wanneer bouw ik ouderdomspensioen op? 2 Wanneer kan ik met pensioen? 3 Hoeveel ouderdomspensioen krijg ik? 4 Hoeveel pensioen krijgen mijn partner en mijn kinderen als

Nadere informatie

Pensioenreglement Bewust Pensioen

Pensioenreglement Bewust Pensioen 1 Pensioen in Nederland 2 Mijn Bewust Pensioen 3 Belangrijke gegevens voor uw pensioen 4 Belangrijke gebeurtenissen, nadat u gestopt bent bij deze pensioenregeling 5 U gaat met pensioen 6 Beschikbare premie

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo)

Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) VERTROUWELIJK Naam Adres Onderwerp: Startbrief Datum: Startbrief Pensioenregeling Enrichment Technology Nederland B.V. (ETC Almelo) Je werkgever heeft een pensioenregeling getroffen. Dit is misschien je

Nadere informatie