*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea"

Transcriptie

1 invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus GA Zwolle Telefoon Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor de Collectieve Zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea. Op de site van de gemeente Zwolle (www.zwolle.nl/zorgverzekering) staat informatie over de zorgverzekering. Wilt u deze informatie en de toelichting op dit formulier eerst goed lezen? Er gelden namelijk wel voorwaarden om te worden toegelaten tot de collectieve zorgverzekering. Bent u nog niet verzekerd bij Zilveren Kruis Achmea? Dan moet u zich eerst zelf bij Zilveren Kruis Achmea aanmelden. U kunt daarvoor gebruik maken van het aanvraagformulier van Zilveren Kruis Achmea. Zodra u bij Zilveren Kruis Achmea een zorgverzekering heeft, kunt u zich met dit formulier aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Wilt u daarvoor een kopie van het polisblad van de zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea bij dit formulier voegen? Heeft u al een zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea? Dan kunt u zich direct met dit formulier aanmelden voor de collectieve zorgverzekering. Wilt u dit formulier volledig invullen en ondertekenen? Uw aanvraag wordt dan sneller afgehandeld. 1. Persoonsgegevens Burgerservicenummer Voorletters en achternaam Geboortedatum Telefoonnummer Straat en huisnummer Postcode en woonplaats IBAN Relatienummer Zilveren Kruis Achmea Aanvrager Partner *350*

2 2. Verzekering tandheelkundige hulp Wilt u deze vraag alleen invullen als u een volledige boven- en onderprothese heeft? De collectieve zorgverzekering bestaat uit de basisverzekering, de 3 sterren aanvullende verzekering en de 2 sterren tandartsverzekering van Zilveren Kruis Achmea. Wij adviseren u geen tandartsverzekering af te sluiten als u en/of uw partner een volledige boven- en onderprothese heeft. Ik heb een volledige boven- en onderprothese en sluit daarom geen tandartsverzekering af. Mijn partner heeft een volledige boven- en onderprothese en sluit daarom geen tandartsverzekering af. Ik heb een volledige boven- en onderprothese en een tandartsverzekering en wil deze polis opzeggen (hiervoor geldt de normale opzegtermijn). Mijn partner heeft een volledige boven- en onderprothese en een tandartsverzekering en wil deze polis opzeggen (hiervoor geldt de normale opzegtermijn). Let op! Heeft u een Pw-uitkering van de gemeente Zwolle? ja nee Zo ja, dan mag u de vragen 3 t/m 6 overslaan. 3. Gezinsgegevens Wilt u hier de namen van alle gezinsleden vermelden? Voor- en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Relatie Relatienummer (vader/moeder Zilveren Kruis /kind/etc.) Achmea Heeft u of iemand van het gezin een chronische ziekte of beperking? Dan moet u een bewijs inleveren waaruit dit blijkt. Hoe u dit kunt doen, kunt u lezen in de toelichting. 4. Vermogen (spaargeld, bezittingen en schulden) van u, uw eventuele partner en minderjarige gezinsleden Of u voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking komt, hangt niet alleen af van uw inkomen maar ook van uw eventuele vermogen. Dit vermogen bestaat uit uw bezittingen en uw schulden. Bij bezittingen moet u dan denken aan het geld op uw bankrekening(en), het bezit van een eigen woning of grond, waardepapieren (zoals aandelen), een auto, een woonwagen, een motor, een caravan, antiek of sieraden. Niet al uw vermogen telt mee. Alleen als uw vermogen hoger is dan een bepaald bedrag, komt u niet voor de collectieve zorgverzekering in aanmerking. 4a. Bent u alleenstaande en is uw vermogen lager dan 5.895,00? Nee Ja

3 4b. Bent u alleenstaande ouder (met alleen minderjarige kinderen ) en is uw vermogen lager dan ,00? Nee Ja 4c. Bent u gehuwd of samenwonend (met eventueel minderjarige kinderen en is uw gezamelijke vermogen meer dan ,00? Nee Ja U hoeft hiervan geen bewijsstukken bij te voegen. Wij kunnen u echter ter controle vragen om alsnog bewijsstukken in te leveren. Wilt u deze daarom goed bewaren? 5. Leef- en woonsituatie 5a. Wat is uw woonsituatie? Huurwoning Woning in eigendom Kamerhuurder Inwonend Anders te weten: 6. Inkomen Het inkomen van u, uw eventuele partner en eventuele minderjarige gezinsleden. Soort inkomen (netto excl. vakantiegeld) Aanvrager Partner Minderjarige gezinsleden Inkomen uit arbeid Ziektewet, WW, WAO of WIA Wajong AOW/ANW (ook voor kinderen jonger dan 18 jaar) Pensioen Alimentatie (voor uzelf en/of uw kinderen) Inkomsten uit kamerverhuur/onderhuur Studiefinanciering (WTOS/WSF) Voorlopige teruggave Belastingdienst Overige inkomsten: Bewijsstuk: Een kopie van de laatste loonstrook en/of uitkeringsspecificatie. 7. Wie wilt u aanmelden voor de collectieve zorgverzekering? De personen die zich graag collectief willen verzekeren, zijn: Voor- en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer Relatie Relatienummer (vader/moeder Zilveren Kruis /kind/etc.) Achmea

4 Machtiging Als er sprake is van een uitkering van de gemeente Zwolle, dan mag de premie voor de collectieve zorgverzekering op de uitkering worden ingehouden en doorbetaald aan Zilveren Kruis Achmea. Als er sprake is van een uitkering van de gemeente Zwolle en de premie (tijdelijk) niet op de uitkering kan worden ingehouden of als de uitkering wordt beëindigd, mag Zilveren Kruis Achmea de premie voor de verzekerden maandelijks afschrijven van het op dit formulier aangegeven IBAN. Zilveren Kruis Achmea heeft toestemming om de zorgpremie van de verzekerden elke maand af te schrijven van het op dit formulier aangegeven IBAN. De gemeente Zwolle mag de gegevens die op dit formulier zijn vermeld, doorgeven aan Zilveren Kruis Achmea. Zilveren Kruis Achmea mag de gemeente Zwolle informeren, als er een achterstand ontstaat in de betaling van de zorgpremie. Verklaring en ondertekening Ik verklaar/wij verklaren: de toelichting op dit formulier te hebben gelezen; dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld; ermee bekend te zijn dat de aanvraag bij het onvolledig verstrekken van informatie buiten behandeling wordt gesteld; ermee bekend te zijn dat de aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, als het aanvraagformulier niet door alle aanvragers is ondertekend; toestemming te geven aan de gemeente Zwolle om voor de aanvraag relevante informatie in te winnen, gegevens op te vragen en/of te controleren. ermee bekend te zijn dat de collectieve zorgverzekering wordt beëindigd, als niet (meer) wordt voldaan aan de voorwaarden. Datum Plaats Handtekening aanvrager Handtekening partner

5 Toelichting Het verstrekken en het gebruik van gegevens Om te kunnen beoordelen of u in aanmerking komt voor de collectieve zorgverzekering, hebben wij gegevens van u nodig. Dit zijn gegevens van u, uw eventuele (ex)partner en eventuele minderjarige gezinsleden. Naast de gegevens die u op het aanvraagformulier hebt verstrekt, gebruikt gemeente Zwolle ook: gegevens die al bij gemeente Zwolle bekend zijn; gegevens uit (gemeentelijke) bestanden waar de gemeente Zwolle inzage in heeft. Het kan voorkomen dat u nog aanvullende gegevens moet verstrekken. Hoe zit het met de collectieve zorgverzekering voor een gezin? Is er binnen het gezin sprake van minderjarige gezinsleden? Dan moet naar het inkomen en vermogen van de aanvrager, de eventuele partner en deze gezinsleden samen worden gekeken. Onder een gezin wordt verstaan: Gehuwden of samenwonenden De gehuwden of samenwonenden met hun minderjarige kinderen De alleenstaande met één of meer minderjarige kinderen Voorwaarden U kunt deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis Achmea als: Zilveren Kruis Achmea u als verzekerde accepteert en uw inkomen (zonder vakantietoeslag) niet hoger is dan 110 procent van de geldende bijstandsnorm. Bij gezinnen mag het gezamenlijke inkomen (zonder vakantietoeslag) niet hoger zijn dan 110 procent van de bijstandsnorm. u en/of uw partner als inwoner ingeschreven staat in de gemeente Zwolle. u en/of uw partner 18 jaar of ouder bent. u en/of uw partner rechtmatig in Nederland verblijft. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de gemeente Zwolle.

6 Er gelden nog meer voorwaarden. Uw aanvraag kan daarom ook om een andere reden worden afgewezen. U wordt hier in ieder geval altijd over geïnformeerd. Als één van de partners wel aan de voorwaarden voldoet, komt deze partner misschien wel voor deelname in aanmerking. Het niet in behandeling nemen van een aanvraag De aanvraag wordt niet in behandeling genomen, als: U het formulier niet volledig hebt ingevuld; U geen bewijsstukken hebt bijgevoegd; Alle aanvragers de aanvraag niet hebben ondertekend. De aanvragers geen kopie van een legitimatiebewijs hebben bijgevoegd. Alleen een geldig legitimatiebewijs wordt geaccepteerd. Is er sprake van een niet-nederlandse nationaliteit? Dan moet u ook een kopie van de verblijfsvergunning bijvoegen. Het is dus erg belangrijk, dat u bij uw aanvraag een kopie van een legitimatiebewijs voegt. Opsturen of inleveren U kunt dit formulier opsturen naar (een postzegel is niet nodig): Gemeente Zwolle Sociale Zaken en Werkgelegenheid Antwoordnummer VB Zwolle inleveren bij het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen.

Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand. Hoe gaat het verder? Waarom dit formulier? Wat moet u doen? Bewijsstukken meesturen. Aanvraag levensonderhoud Wet werk en bijstand Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u een uitkering levensonderhoud aanvragen op grond van de Wet werk en bijstand (Wwb). Wat moet u doen? Vul het

Nadere informatie

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014

Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Aanvraagformulier koopkrachttegemoetkoming 2014 Extra geld voor mensen met een laag inkomen U dient dit formulier in te leveren vóór 15 december 2014 Heeft u een inkomen dat niet hoger is dan 110% van

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang

Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Aanvraag tegemoetkoming kosten kinderopvang Wordt door de Afdeling ingevuld. Klantnummer Werkproces KM-code BSN/sofinummer Waarom

Nadere informatie

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015

Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Aanvraag Geld-Terug-Regeling 2015 Lees voor het invullen van dit formulier eerst de Toelichting goed door. De door u verstrekte gegevens worden in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegegevens

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:...

Straat en huisnummer:... Postcode:... Woonplaats:... Telefoonnummer privé:... (geheim / niet geheim) Telefoonnummer werk:... Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam:.................. Voornaam:.................. Geboorteplaats:.................. Geboorteland:.................. Nationaliteit:

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Aanvraagformulier schuldhulpverlening

Aanvraagformulier schuldhulpverlening Aanvraagformulier schuldhulpverlening Persoonsgegevens aanvrager Achternaam: Voornaam: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit: Geslacht: BSN nummer: Anders (verblijfsstatus): Soort legitimatiebewijs:

Nadere informatie

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand

AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND. Gewenste ingangsdatum bij periodieke bijzondere bijstand AANVRAAG- EN INLICHTINGENFORMULIER VOOR BIJZONDERE BIJSTAND Procesnummer : Datum aanvraag: Behandelend ambtenaar: Ik wil aanspraak maken op bijzondere bijstand voor de volgende kosten: Gewenste ingangsdatum

Nadere informatie

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening

Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Gemeente OEGSTGEEST SOCIALE ZAKEN Aanvraagformulier Schuldhulpverlening Aanvraagdatum : Aanvraagnummer : Consulent : Instructie: Lees vóór het aanvragen van schuldhulpverlening de bijlagen, waarin een

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2

Intakeformulier bewind, mentor en/of curatele versie 1.2 Intake formulier Vaneveld Bewindvoering TOELICHTING BIJ HET INTAKEFORMULIER Lees alvorens u het formulier invult aandachtig deze toelichting. Een aanmelding bij Vaneveld bewindvoering wordt alleen dan

Nadere informatie

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen

Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Verzoek kwijtschelding van gemeentelijke belastingen Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 (Hier niets invullen!) Identiteitsnummer

Nadere informatie

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN

AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN AANVRAAG INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG PW-UITKERINGSGERECHTIGDEN In te vullen door medewerker Werk, Inkomen en Zorg Aanvraagnummer: Klantnummer : Consulent : Ingekomen d.d.: 1. Persoonsgegevens Burger Service

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Intakeformulier Bewindvoering

Intakeformulier Bewindvoering Aanmelding voor : Beschermingsbewind Inkomstenbeheer Naam & voornamen M/V Geboortedatum Sofi-nummer Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Mobiele telefoon Emailadres Gegevens partner Naam & voornamen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen

Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Aanvraagformulier Ooievaarsregelingen Lees vóór het invullen de toelichting op de achterzijde van dit formulier 1 Persoonlijke gegevens Stuur mee: kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort Nederlandse

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever

Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Aanmeldingsformulier VGZ Zorgverzekering en Aanvullende verzekering Collectief via werkgever Toelichting U heeft als verzekerde van VGZ recht op verzekerde prestaties, als u zich daadwerkelijk bij VGZ

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan kunt u dit jaar in aanmerking komen voor eenmalig extra geld van de

Nadere informatie

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Verzoekformulier Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Postbus 54 7470 AB Goor telefoon : 0547-85 85 85 Met dit formulier kunt u kwijtschelding vragen van belasting. Beantwoord de vragen, onderteken

Nadere informatie

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang

Aanvraag. Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Aanvraag Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Lichamelijke, psychische of sociale problemen van ouders* kunnen er soms voor zorgen dat ouders de opvoeding en verzorging van hun kind niet meer aankunnen.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel

Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel Aanvraag voor een machtiging tot voorlopig verblijf - nareizigers asiel (647) Lees eerst de toelichting voordat u begint met invullen. Voor wie is dit formulier? Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen

Nadere informatie

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie.

Wijzigingen De informatie in deze map kan wijzigen. Op www.werkpleinregiohelmond.nl vindt u de actuele versie. Inhoud Algemeen Deze informatiemap ontvangen alle klanten van de gemeenten waarvoor de afdeling Werk en Inkomen van de gemeente Helmond de gemeentelijke uitkerings- en re-integratieregelingen uitvoert:

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG BESCHERMINGSBEWIND / BUDGETBEHEER LET OP! Er is ook een digitaal aanvraagformulier beschikbaar via www.demaasdienstverlening.nl Hoe vraagt u aan? U vraagt beschermingsbewind en/of budgetbeheer

Nadere informatie