FAQ zorgverzekeringen december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAQ zorgverzekeringen 2014 20 december 2013"

Transcriptie

1 FAQ zorgverzekeringen december 2013 Inhoud: 1. Over DVN zorgverzekeringen p.1 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen p.2 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars p.4 1. Over DVN zorgverzekeringen Met welke verzekeraars heeft DVN een collectief contract afgesloten? DVN heeft een collectief contract afgesloten met Agis, CZ, De Friesland, Ohra, Univé, VGZ, en Zorg en Zekerheid. U krijgt hier als DVN-lid korting op de basisverzekering en bij de meesten ook korting op de aanvullende verzekering. Hoe kan ik gebruikmaken van deze korting? Om gebruik te maken van de korting bij een van de zeven zorgverzekeraars kunt u naar gaan. Hier vindt u in het overzicht een directe link naar de juiste pagina van de zorgverzekeraar. U kunt ook bellen met de verzekeraar om gebruik te maken van het aanbod. Houdt u bij beide het collectiviteitnummer van DVN bij de hand. Verzekeraar Telefoonnummer Collectiviteitnummer Agis (basisverzekering) (aanvullende verzekering) CZ De Friesland Ohra Univé VGZ Zorg en Zekerheid Waarom biedt DVN een collectieve korting aan én een zorgvergelijker? DVN wil haar leden zo goed mogelijk ondersteunen bij hun keuzes. En die kunnen heel verschillend zijn. Bent u tevreden met uw huidige zorgverzekeraar of gaat u meer voor voordeel, dan kiest u voor één van de zeven collectieven; bent u benieuwd welke zorgverzekering het beste bij uw situatie en wensen past, dan kunt u de zorgverzekeringvergelijker via onze website invullen. Wordt mijn lidmaatschap vergoed door de zorgverzekeraar? Iedere zorgverzekeraar heeft een ander beleid. De meeste van de zeven zorgverzekeraars vergoeden het lidmaatschap (gedeeltelijk) vanuit een aanvullende verzekering. Voor een overzicht hiervan kunt u kijken op Ook staat hier vermeld wat u moet doen om voor vergoeding in aanmerking te komen. Waarom kan ik soms elders meer korting krijgen dan bij DVN? Het kan zijn u elders meer korting krijgt dan bij DVN. Veel zorgverzekeraars stunten met de goedkoopste verzekeringen. Laat uw hoofd niet op hol brengen door alle mogelijkheden en kortingen. Kijk goed naar wat u -en eventueel uw gezin- nodig heeft, welke diabeteshulpmiddelen u vergoed krijgt, waar u behandeld wilt worden en wat u aanvullend wilt verzekeren. Heeft DVN winkel contracten met alle zorgverzekeraars? Ja, DVN winkel heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Hoe onafhankelijk is de Zorgverzekeringvergelijker? De Zorgverzekeringvergelijker is onafhankelijk en betrouwbaar. Het uitgangspunt van DVN is helder: alleen die zorgverzekering moet naar voren komen, die past bij uw situatie, wensen en behoeften. Het advies is dan ook volledig afhankelijk van wat u invult. Dat kan betekenen dat u niet de goedkoopste verzekering te zien krijgt, maar wel de beste voor uw persoonlijke situatie. 1

2 Er zijn geen prijsafspraken met zorgverzekeraars over de resultaten. De collectieve verzekeringen die DVN heeft afgesloten, worden alleen zichtbaar als de inhoud overeenstemt met wat u heeft ingevuld en wenst. Waarin is de zorgverzekeringvergelijker van DVN anders dan de andere vergelijkers? De zorgverzekeringvergelijker van DVN is gemaakt op basis van onderzoek van DVN over wat mensen belangrijk vinden bij diabetes, zoals pedicure, fysiotherapie, hulpmiddelen, diabetescursussen en het lidmaatschap van een patiëntenvereniging. Bovendien biedt de vergelijker veel aanvullende informatie en tips. Verdient DVN aan de vergelijker en de collectieve contracten? Per afgesloten zorgverzekering ontvangt DVN een kleine vergoeding. Deze vergoeding wordt geïnvesteerd in het (verder) ontwikkelen van diensten zodat wij u volgend jaar nog beter kunnen ondersteunen bij uw keuze voor een zorgverzekering. DVN wil graag nog betere inhoudelijke zorgverzekeringen aanbieden aan haar leden. Waarom biedt DVN niet een eigen verzekering voor mensen met diabetes? Het bestuur van DVN is die mogelijkheid aan het verkennen. Het is nog onduidelijk of er een echte diabetespolis komt of dat DVN kiest voor een keurmerk voor bestaande polissen. Daarbij kijkt het bestuur ook naar de combinatie van basis- en aanvullende verzekering: wat voor de ene mens met diabetes wel wordt vergoed in de basisverzekering, wordt niet vergoed voor de andere mens met diabetes, bijvoorbeeld als het gaat om teststrips. DVN vindt dat dat terug te vinden moet zijn in de aanvullende verzekering. Wat gebeurt er met de meldingen van het Meldpunt? Op het Meldpunt Zorgverzekeringen komen dagelijks tientallen meldingen binnen. DVN kan helaas geen persoonlijke reactie geven, maar doet er wel degelijk iets mee. Veel meldingen gaan over de wijzigingen in vergoedingen en de service en (on)duidelijkheid van de zorgverzekeraar hierover. Enkele zorgverzekeraars springen er echt uit; met hen gaat DVN in gesprek. Op onze site dvn.nl/zorgverzekeringen geven we regelmatig een update van het Meldpunt en van de resultaten die DVN behaalt bij zorgverzekeraars. Kan DVN mij vertellen welke zorgverzekering voor mij het beste is? Nee, eigenlijk kan DVN dat niet. DVN kan u daarbij wel helpen. De keuze voor een zorgverzekering hangt namelijk af van veel factoren en die zijn verschillend per persoon, gezin, situatie en diabetes. Ook is het afhankelijk van wat u nodig heeft of wenst op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie, diëtist, pedicure, cursussen en overige vergoedingen. U kunt kiezen voor prijs, voor keuzevrijheid, gemak of het vertrouwen dat u al hebt in een zorgverzekeraar. Om u bij uw keuze te ondersteunen, biedt DVN u verschillende mogelijkheden: de collectieven van DVN, de Keuzehulp Zorgverzekeringen en de zorgverzekeringvergelijker (zie 2. Over zorgverzekeringen in het algemeen Wat verandert er in 2014 in de basisverzekering? In 2014 verandert er vrijwel niets aan de basisverzekering. Dat heeft het kabinet besloten. De afgelopen jaren is er veel in de dekkingen gesneden, in 2014 gebeurt dat niet. Wel gaat het eigen risico omhoog. Wat gebeurt er met de hoogte van het eigen risico in 2014? Het eigen risico wordt niet afhankelijk van het inkomen. Wel gaat het iets omhoog. Dit jaar bedraagt het 350 euro per volwassene per jaar. In 2014 wordt het eigen risico 360 euro. Wat is het verplicht eigen risico? Iedereen in Nederland is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Voor zorg uit de basisverzekering geldt een verplicht eigen risico. Als u zorg in een ziekenhuis nodig hebt, betaalt u een bepaald bedrag van de zorgkosten zelf. Dat is het verplicht eigen risico. Komt u boven het vastgestelde bedrag uit? Dan vergoedt uw zorgverzekeraar de rest van de kosten. Het verplicht eigen risico voor 2014 is 360,-. Dit verplicht eigen risico geldt voor iedere verzekerde vanaf 18 jaar. Naast het verplicht eigen risico kunt u ook kiezen voor een vrijwillig eigen risico. 2

3 Voor welke zorg geldt het verplicht eigen risico? Het verplicht eigen risico geldt voor alle zorgvormen uit de basisverzekering met uitzondering van: huisartsenzorg, verloskundige zorg en kraamzorg, nationale bevolkingsonderzoeken, bijvoorbeeld borstkankeronderzoek, de griepprik voor risicogroepen en de zorg die door uw aanvullende verzekering wordt vergoed. Wanneer kan ik een vrijwillig eigen risico nemen? Bij een vrijwillig eigen risico kiest u ervoor zelf een bepaald bedrag te betalen als u zorg nodig hebt. Het vrijwillig eigen risico is maximaal 500 euro en komt bovenop het verplicht eigen risico. Mensen die voor een vrijwillig eigen risico kiezen, ontvangen korting op de premie van de basisverzekering. Als u veel zorg afneemt, is het verstandig om het laagste eigen risico te nemen. Als u bijna geen zorg afneemt kunt u kiezen voor het hoogste eigen risico zodat u profiteert van een zo laag mogelijke premie. Veel mensen nemen echter wel zorg in een bepaalde mate af, en dat maakt kiezen moeilijk. U kunt uw zorgkosten van het aflopen jaar opvragen bij uw zorgverzekeraar of inzien op uw online zorgdossier. Wat is het verschil tussen een eigen risico en een eigen bijdrage? Er zijn twee soorten eigen bijdrage: - Voor zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). - Voor zorg uit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Een eigen bijdrage kan gelden voor ziekenvervoer, kraamzorg, hulpmiddelen (hoortoestellen e.d.), fysiotherapie of oefentherapie, farmaceutische zorg (medicijnen). De eigen bijdrage ZVW is door de overheid vastgesteld. Bij zorg waarvoor een eigen bijdrage geldt, betaalt u eerst de eigen bijdrage. De overige kosten worden verrekend met het (verplicht) eigen risico. Het bedrag dat daarna overblijft, wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Zorgverzekeraars vergoeden soms uw eigen bijdrage via een aanvullende verzekering. Wanneer kan ik mijn huidige zorgverzekering opzeggen en overstappen? Wilt u wisselen van zorgverzekeraar, dan moet u voor 31 december uw huidige polis opzeggen. U hebt dan tot 1 februari de tijd om over te stappen. Pas op: voor de aanvullende verzekering geldt geen acceptatieplicht. Zeg deze pas op als u zeker bent dat u wordt geaccepteerd. Voor de basisverzekering geldt wel een acceptatieplicht. Een voorwaarde bij het overstappen is dat er geen achterstand is in de betaling van de zorgpremie. U kunt de zorgverzekering alleen stoppen als alles is betaald. Onderneemt u geen actie, dan loopt de huidige zorgverzekering gewoon door en kunt u pas in het volgende jaar naar een andere zorgverzekering overstappen. Wat is een natura- of restitutiepolis? De inhoud van de basisverzekering wordt door de overheid bepaald, maar de zorgverzekeraar stelt zelf de premie vast. Er zijn twee soorten basisverzekeringen: een natura- en een restitutiepolis. Bij een naturapolis heeft u recht op de zorg die rechtstreeks door de zorgverzekeraar wordt betaald; u ontvangt dan niet zelf een rekening. Dit geldt alleen voor zorgverleners met wie de verzekeraar een contract heeft afgesloten. Bij een restitutiepolis bent u vrij de arts of ziekenhuis te kiezen die uw zelf wilt. Soms krijgt u dan wel een rekening, maar deze wordt door de verzekeraar achteraf vergoed. Kan ik een basis- en aanvullende verzekering bij verschillende verzekeraars afsluiten? Ja, dat kan, maar het is de vraag of dit wenselijk is: de premies kunnen hoger zijn als u bij verschillende verzekeraars een verzekering afsluit. Kan ik uit alle zorgverleners kiezen die ik wil? Het is verstandig om goed uit te zoeken waar u behandeld mag worden. Goedkope(re) verzekeringen hebben vaak een bepaling opgenomen dat u maar bij een beperkt aantal ziekenhuizen en artsen terecht kunt. Op de sites van de zorgverzekeraars vindt u een lijst van alle zorgverleners met wie de verzekeraars afspraken hebben gemaakt. Hoe is de vergoeding voor dieetadvisering geregeld? Dieetadvisering is net als in 2013 opgenomen in het basispakket. Dit betekent dat ook in 2014 iedereen 3 uren dieetadvisering vergoed krijgt. Het eigen risico is hierop van toepassing. De vergoeding van dieetadvisering bij diabetes is een ingewikkeld verhaal. Bij diabetes geldt dat 3

4 dieetadvisering deel uitmaakt van de diabetesketenzorg. Dat houdt in dat uw huisarts of zorggroep dieetzorg inkoopt. Als u dieetadvisering ontvangt in het kader van diabetesketenzorg, dan kunt u voor diabetesgerelateerde gezondheidsproblemen geen aanspraak meer maken op de 3 uur dieetadvisering uit de basisverzekering. Het is mogelijk dat extra uren vanuit een aanvullende polis wel vergoed worden. Check uw polisvoorwaarden. Hoe is de vergoeding van voetzorg geregeld? Bij diabetes type 1 en 2 is voetzorg door een medisch pedicure of pedicure met aantekening Diabetische voet opgenomen in de basisverzekering, mits uw Simms-classificatie 2 of 3 is. Het eigen risico is hierop van toepassing. Preventieve voetzorg door een pedicure kan deel uitmaken van diabetesketenzorg. In dat geval hoeft het verplicht eigen risico niet aangesproken te worden. Check de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering om na te gaan of u in aanmerking komt voor professionele voetzorg bij Simms-classificatie 1. Hoe is de vergoeding van psychologische zorg geregeld? Psychologische zorg wordt in 2014 vergoed vanuit de basisverzekering, als deze zorg medisch noodzakelijk is. De maximering tot 5 zittingen vervalt, evenals de eigen bijdrage. Het eigen risico is wel van toepassing. 3. Over de voorgenomen wijzigingen bij zorgverzekeraars Kan ik mijn eigen meter blijven gebruiken? Dat is niet vanzelfsprekend. Lees daarom goed de polisvoorwaarden. Staat hierin niet duidelijk of u kunt kiezen voor uw eigen bloedglucosemeter, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar. Ik gebruik een speciale meter (een sprekende meter ivm slechtziendheid, een meter met speciale software die communiceert met mijn insulinepomp). Kan ik die blijven gebruiken? Bij de meeste zorgverzekeraars blijven zulke uitzonderingen mogelijk. Maar ook hier geldt: informeer bij uw eigen zorgverzekeraar. Kan ik nog wel voldoende teststrips krijgen? Dat is op dit moment nog niet bekend. Voor de precieze verandering: neem contact op met uw eigen zorgverzekeraar. Voor extra strips boven het standaard aantal kan uw diabeteszorgverlener een machtiging voor extra strips sturen naar uw leverancier of zorgverzekeraar. Let op: in principe moet deze machtiging iedere 6 maanden opnieuw geregeld worden. Dit is een verplichting die de meeste zorgverzekeraars handhaven. Wat is de rol van de hulpmiddelenleverancier? De leverancier legt een zogenaamd Zorgplan aan. Daarvoor gaat hij na op hoeveel strips u recht heeft bij uw behandeling. Bij bijvoorbeeld zorgverzekeraar CZ bepaalt de hulpmiddelenleverancier ook uit welke meters u mag kiezen. De leverancier kan met uw hulpverlener in overleg gaan over het aantal teststrips dat u bestelt. Hij houdt bij of uw hulpverlener voor u een ruimere hoeveelheid strips heeft aangevraagd en per wanneer die aanvraag weer verloopt. De leverancier moet aan de zorgverzekeraar verantwoording afleggen. Let op! Zorgverzekeraars noemen hulpmiddelenleveranciers vaak zorgaanbieder. Ik heb een brief gekregen van mijn hulpmiddelenleverancier met een aanbod voor een nieuwe meter. Wat moet ik daarmee? Ga nooit klakkeloos op aanbiedingen in, maar vergelijk deze met de informatie die u van uw zorgverzekeraar heeft gekregen. Wat heeft DVN bereikt bij CZ? CZ gaat haar verzekerden met diabetes in categorieën indelen en vergoedt per categorie een select aantal bloedglucosemeters. Veel verzekerden worden zo gedwongen hun vertrouwde meter in te ruilen voor een goedkopere. DVN is het niet eens met dat beleid, vanwege de beperking van keuzevrijheid en de zorgen over de kwaliteit van bloedglucosemeters. Helaas houdt CZ vast aan haar beleid, maar toch heeft DVN een succes behaald: CZ laat alle bloedglucosemeters en teststrips in 2014 controleren op kwaliteit en betrouwbaarheid. Als bij de kwaliteitscontrole blijkt dat bepaalde typen meters niet voldoen aan de eisen, is CZ bereid om deze meters uit het assortiment te halen. 4

5 Verzekerden kunnen dan de betreffende meter omruilen. DVN gaat er bij andere zorgverzekeraars op aandringen om dit goede voorbeeld te volgen, omdat daarmee de kwaliteit van diabeteszorg verbetert. *Disclaimer: dit document is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, op basis van de informatie die op deze datum bij DVN bekend is. DVN garandeert echter niet de correctheid van de informatie. DVN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van dit document of voor het gebruik dat hiervan wordt gemaakt. 5

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen

Minigids. Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen ZORG- VERZEKERINGEN. 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen Minigids 10 november 2013 ZORG- VERZEKERINGEN Zorg 2014 Nieuwe regelingen & vergoedingen 10 x besparen op zorgkosten Overstappen kan lonen MEER INFO: WWW.CONSUMENTENBOND.NL/ZORG Gezondgids Wilt u bewust

Nadere informatie

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering

ZORGTIPS.NL. Kies de juiste zorgverzekering. Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering ZORGTIPS.NL Kies de juiste zorgverzekering Praktische tips & tricks bij het kiezen en overstappen van zorgverzekering 2 Hoe kies je de juiste zorgverzekering voor 2015? Het einde van het jaar komt weer

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com)

Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Geen centje pijn in 2012? Verzeker je van genoeg fysiotherapie! (www.defysiotherapeut.com) Jaarlijks gaan ongeveer 3 miljoen mensen naar de fysiotherapeut. Kortweg kan worden gesteld dat fysiotherapie

Nadere informatie

Geen centje pijn in 2012?

Geen centje pijn in 2012? Geen centje pijn in 2012? Medisch Centrum IBIS wil u graag informeren omtrent: Wijzigingen Zorgverzekering 2012. Het eind van het jaar is weer in zicht. Voor 19 november krijgt u een aanbod van uw huidige

Nadere informatie

Welkom bij Stad Holland 2015

Welkom bij Stad Holland 2015 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Welkom bij Stad Holland 2015 100222-BIJ SH00-2015 Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! Wat biedt Stad Holland? Onze aanvullende

Nadere informatie

Zorgverzekering AZG. Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C

Zorgverzekering AZG. Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C U n i vé Zorg v e r z e k e r i n g 2 0 1 1 Zorgverzekering AZG Speciaal voor u samengesteld: Univé Zorg Geregeld polis Aanvullende Verzekeringen Module B en C Deze brochure is goedgekeurd door Stichting

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014

CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 CZ Zorgverzekeringen Collectief 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u

Nadere informatie

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering

cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering cz zorgkeuzepolis De basis van een zorgeloze verzekering Inhoud De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering De CZ Zorgkeuzepolis: een prima zorgverzekering 1 De vrijheid van de CZ Zorgkeuzepolis Aanvullende

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Collectief via uw tussenpersoon 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw collectieve zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u

Nadere informatie

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U?

ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? ZIEKENHUISZORG: WAT BETAALT U? GAAT U BINNENKORT NAAR HET ZIEKENHUIS? OF BENT U AL PATIËNT? In deze brochure vindt u informatie over het betalen van ziekenhuiszorg. Informeer vóór behandeling, het kan

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2014

Zorgverzekeringen 2014 Zorgverzekeringen 2014 Dit informatiepakket bevat de volgende onderdelen: o Over Consumind o Basiszorgverzekering o Wijzigingen basispakket 2014 o Natura of vrije zorgkeuze polis o Top 5 meest gestelde

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk

OHRA Zorgverzekering 2014. Zelf regelen, wel zo makkelijk OHRA Zorgverzekering 2014 Zelf regelen, wel zo makkelijk Inhoud Zelf regelen, wel zo makkelijk 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen 9 Wat

Nadere informatie

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering

CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering CZ Zorgverzekeringen 2015 1 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij uw wensen en

Nadere informatie

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering

GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ. www.vgz.nl. Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-0750 (lokaal tarief) GEZONDHEID! Wij wensen u de beste collectieve zorgverzekering van VGZ Met aantrekkelijke extra aanvullende verzekering Deze brochure is goedgekeurd

Nadere informatie

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV

OHRA Zorgverzekering 2015. voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV OHRA Zorgverzekering 2015 voor de SSF van het Ministerie van IenM, LVNL, RDW en SWOV Inhoud Onze zorgverzekering 4 De OHRA Zorgverzekering 5 Welke aanvullende verzekeringen kunt u kiezen? 8 Tandartsverzekeringen

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Univé Zorgverzekering 2010

Univé Zorgverzekering 2010 Univé Zorgverzekering 2010 Meer weten? Onze website www.unive.nl Ons telefoonnummer Klantenservice: (072) 527 75 95 Geopend maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur - 21.00 uur Zaterdag van 09.00 uur tot

Nadere informatie

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1

Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 Meest gestelde vragen over de veranderingen bij de jeugdhulp1 INLEIDING Er wordt heel veel gezegd en geschreven over de veranderingen in de jeugdzorg van 1 januari 2015. En terecht. Het gaat namelijk over

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan. zorgeloos verzekerd via uw werkgever. informatie voor de werknemer Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd via uw werkgever informatie voor de werknemer Zorg Plan Zorgeloos verzekerd via uw werkgever Een goede zorgverzekering draagt bij aan een gezond en zorgeloos

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen 2015

CZ Zorgverzekeringen 2015 CZ Zorgverzekeringen 2015 Grensarbeiders 2 CZ helpt u met het kiezen van uw zorgverzekering U wilt graag verzekerd zijn van goede zorg. Zorg die beschikbaar is wanneer u het nodig heeft en aansluit bij

Nadere informatie

Voorwaarden Zorg basisverzekering

Voorwaarden Zorg basisverzekering Voorwaarden Zorg basisverzekering 1 januari 2014 Zorgverzekering fbto.nl Wat vindt u waar? Deze voorwaarden zijn als volgt ingedeeld: Blz. Inhoudsopgave: Contact P. 4 Hoe te handelen P. 6 Algemene voorwaarden

Nadere informatie

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27

Uw verzekering in 2009. 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2009 100222-Bijsl SH Algemeen B27 Inhoudsopgave De premies Uw verzekering in 2009 Het eigen risico Onze website 3 4 6 7 Revka 37 jaar Holland

Nadere informatie

Leven verdient zorg, aandacht en bescherming

Leven verdient zorg, aandacht en bescherming Informatie over de Principe Polis en aanvullende polissen: Small, Medium, Large en Extra Large Veranderingen en vergoedingen in 2013 Leven verdient zorg, aandacht en bescherming Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier

Zorg Plan en Keuze Zorg Plan zorgeloos verzekerd. informatie voor de particulier Plan en Keuze Plan zorgeloos verzekerd informatie voor de particulier individuele oplossingen goed verzekerd, zorgeloos leven Avéro Achmea kent twee soorten basisverzekeringen. Avéro Achmea gaat uit van

Nadere informatie