Pensioenactualiteiten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pensioenactualiteiten"

Transcriptie

1 Pensioenactualiteiten Medezeggenschap Waterbedrijven, Waterschappen, Netwerkbedrijven Agenda Dekkingsgraad en financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP regeling 2013, 2014 en 2015 Pensioen als arbeidsvoorwaarde (evt.) 1

2 Pensioenfondsen in heftig vaarwater! Pensioenfondsen moeten langer uitkeren door de stijgende levensverwachting. Bovendien speelt.. Pensioenen zijn onvoldoende bestand tegen schokken op de financiële markten. beleggingsresultaten rentestand Dekkingsgraad wisselt sterk door huidig waarderingssysteem van de financiële positie van pensioenfonds. Financiële positie ABP Dekkingsgraad 96% (eind december 2012) vereist was: 98.3% Eind april 2013: 101% Vermogen 281 miljard euro Eind april 2013: 292 miljard euro Pensioenverplichting 292 miljard euro Eind april 2013: 289 miljard euro Gemiddeld rekenrente ABP 2,4% (4 e kwartaal 2012) Eind april 2013: 2,5% 2

3 Ultimate Forward Rate (onderdeel septemberpakket) 1 Pensioenfonds gebruiken nu de marktrentes om hun toekomstige verplichtingen te berekenen De Ultimate Forward Rate maakt de dekkingsgraad minder gevoelig voor schommelingen UFR wordt onderdeel van de nieuwe pensioenwet Rente voor een zeer lange looptijd convergeert naar een afgesproken niveau (Eurozone 4,2%) 3

4 Ultimate Forward Rate (onderdeel septemberpakket) 2 Met toepassing van de UFR komt na 60 jaar de rente uit op 3,3% (stand september 2012) De langste looptijd waarin de markt nog volledig functioneert is 20 jaar Naarmate de looptijd langer wordt gaat de UFR een grote rol spelen Ultimate Forward Rate (onderdeel septemberpakket) 3 4

5 Wat is de dekkingsgraad Dekkingsgraad = Pensioenvermogen Pensioenverplichtingen is de financiële thermometer van een pensioenfonds. >125% is gezond. (ABP hanteert 135%) <105% is te laag. 100%: voldoende vermogen om alle toekomstige uitkeringen te kunnen voldoen Pensioenvermogen wordt beïnvloed door rendementen, premiebetalingen en uitkeringen. Pensioenverplichtingen worden beïnvloed door opbouw van pensioenaanspraken, levensverwachting en rekenrente. Ontwikkeling dekkingsgraad ABP Eind Vermogen en Rendement Verplichtingen Rente Dekkings- Graad miljard - 20% 193 miljard 3,6% 90% miljard + 20,2% 201 miljard 3,9% 104% miljard + 13,5% 225 miljard 3,5% 105% miljard + 3,3% 261 miljard 2,7% 94% miljard + 13,7% 292 miljard 2,4% 96% 5

6 Verplichtingen: Effect rekenrente Stel u moet over 30 jaar euro betalen. Wat moet u vandaag wegzetten? Bij 3,4% (dag)rente: Bij 4,0% vaste rente: Bij 5,0% AA-rente: Bij 6,5% rendement: Nederlander wordt steeds ouder 6

7 En we leven gelukkig langer Levensverwachting Mannen Vrouwen 2004 Actueel Verwachting Actueel 79,5 83 Verwachting ,5 Verlaging pensioen ABP 0,5% per Betreft pensioenuitkeringen en opgebouwde aanspraken Verlaging is noodmaatregel Indien eind 2013 de dekkingsgraad niet 104,3% is, wordt in 2014 nieuwe verlaging doorgevoerd (1,6%?) 7

8 Gevolgen van de verlaging voor deelnemers Pensioenuitkering: Gemiddeld ABP-pensioen 700,00 netto p.m. Maandelijkse verlaging v.a ,50 netto p.m. Pensioenopbouw: komt tot uitdrukking In het UPO 2013 Niet voor ABP Extra Pensioen Invloed premieverhoging op dekkingsgraad 1%-punt extra premie gedurende één jaar levert slechts een verbetering van de dekkingsgraad op van 0,1%-punt Invloed verlaging op dekkingsgraad Verlaging pensioenen werkt één op één door in dekkingsgraad Als alle opgebouwde pensioenaanspraken met 1% verlaagd worden, daalt de VPV met 1% en stijgt de dekkingsgraad dus met 1% 8

9 Agenda Dekkingsgraad en Financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP regeling 2013, 2014 en 2015 Pensioen als arbeidsvoorwaarde 2012 Wijziging in 2012: verschuiving AOW naar verjaardag per 1 april

10 2012 verschuiving AOW naar verjaardag Gevolgen voor ABP AOW overbrugging in het ABP Keuzepensioen FPU regeling loopt tot de eerste dag van de maand volgend op 65 jaar worden 2012 Verschuiving AOW naar verjaardag ABP Keuzepensioen Tot Pensioenuitkering Pensioenuitkering Pensioenuitkering AOW overbrugging AOW AOW Vanaf Pensioenuitkering Pensioenuitkering Pensioenuitkering AOW overbrugging AOW 10

11 2012 Tot Verschuiving AOW naar verjaardag FPU AOW FPU-uitkering FPU-uitkering Pensioenuitkering AOW Vanaf FPU-uitkering FPU-uitkering AOW Pensioenuitkering AOW 2012 Doorwerken en pensioen Besluit van de fiscus op 30 augustus 2011 Pensioen hoeft niet langer inkomensvervangend te zijn bij uittreding voor de pensioendatum Fiscaal besluit geldt zowel voor ouderdomspensioen en prepensioen/ VUT Fondsen hoeven geen intentieverklaring meer te vragen Vertaling naar de ABP regeling 11

12 2012 Doorwerken en pensioen Tot 1 april 2012: pensioen voor het gedeelte dat wordt uitgetreden Vanaf 1 april 2012: uittreding is niet langer een voorwaarde om pensioen aan te vragen Verruiming geldt alleen voor werknemers Verruiming geldt voor ouderdomspensioen en niet voor FPU FPU kent een anticumulatieregeling en betreft een omslaggefinancierde regeling Agenda Dekkingsgraad en Financiële positie fonds Wijzigingen in 2012 Ontwikkelingen en gevolgen voor ABP regeling 2013, 2014 en 2015 Pensioen als arbeidsvoorwaarde 12

13 2013 Ontwikkelingen en gevolgen voor 2013 en later Verhoging AOW leeftijd per 1 januari 2013 Verlaging pensioen per 1 april 2013 Verhoging pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2014 Aanpassing financieel toetsingskaderhoofdlijnennotitie van SZW per Voorstel regeerakkoord: aftopping pensioengevend inkomen en verlaging opbouwpercentage Verhoging AOW- en pensioenleeftijd 2013 Uitwerking plannen lente akkoord Aanpassing ten opzichte van eerdere wetsvoorstellen Andere uitwerking dan voorstellen pensioenakkoord 13

14 2013 Verhoging AOW leeftijd AOW in 2019 naar 66 jaar en in 2023 naar 67 jaar Stapjes van minimaal 1 maand per jaar vanaf 1 januari 2013 AOW stijgt in de toekomst mee met de levensverwachting Opbouwperiode AOW rechten blijft 50 jaar VOORSTEL: Overbruggingsregeling AOW (voor lage inkomens) tot 2018 NU: Voorschotregeling voor de jaren 2013, 2014 en 2015 Partnertoeslag voor partner jonger dan 65 jaar, blijft behouden voor mensen geboren voor Wijzigingen in de AOW Opschuiven ingangsdatum vanaf Tabel ingangsdatum AOW-leeftijd 14

15 2013 Overbruggingsregeling AOW Wordt momenteel nader uitgewerkt door Ministerie van SZW. Totale (pensioen-)inkomen is maximaal 200% / 300% bruto wettelijk minimumloon (2.939 / euro bruto p.m. exclusief vakantiegeld). Voldoen aan partner- en vermogenstoets (exclusief eigen woning en pensioenvermogen) Naar verwachting in najaar 2013 inwerking met TWK Overbruggings- en Voorschotregeling worden uitgevoerd door de SVB 2013 Wijzigingen PR 2013: AOW-overbrugging AOW overbrugging in het ABP Keuzepensioen tot nieuwe AOW leeftijd FPU-ers krijgen te maken met een AOW gat van maximaal anderhalve maand -> terugval op regeling SVB? Pensioenkamer: vanaf FPU-ers ook AOWoverbrugging in ABP Ouderdomspensioen AOW overbrugging default toegepast tenzij. Mogelijk knelpunt met Overbruggingsregeling SVB. MijnABP tijdelijk geen AOW bedragen opgenomen. 15

16 2013 Wijzigingen in de AOW Per gevolgen voor FPU X=inkomensgat. Op te vullen door: Voorschotregeling SVB Spaargeld Andere inkomsten Ouderdomspensioen (vanaf ) Salaris FPU X Ouderdomspensioen AOW 63 jaar 65 jaar 1e van de volgende maand 2013 Wijzigingen in de AOW Per gevolgen voor FPU Ingangsdatum AOW vanaf

17 2013 Wijzigingen in de AOW Per gevolgen voor FPU Werknemer geboren op Gaat op (63 jaar) met FPU Hoe ziet zijn plaatje eruit? AOW ingang was AOW ingang wordt Wijzigingen in de AOW Per gevolgen voor AKP ABP Keuzepensioen kent een AOW-overbrugging bij ingangsdatum pensioen voor 65 jaar Deze AOW-overbrugging wordt door de deelnemer betaald door verlaging van het pensioen Vanaf loopt de compensatie door totdat de AOW ingaat 17

18 2013 Wijzigingen in de AOW Per gevolgen voor AKP 1 e van de maand 65 jaar worden Salaris ABP Keuzepensioen 63 jaar AKP AOW overbrugging 65 jaar AOW Ingang afhankelijk van leeftijd 2013 Wijzigingen in de AOW Geen wijziging in einddatum IP/AAOP -> eindigt met 65 jaar (65.0). WIA / WAO tot nieuwe AOW ingangsdatum WW -> AKP vanaf 65 jaar (65.0); WW uitkering maximaal tot nieuwe ingangsdatum AOW 18

19 2014 Wijziging Witteveenkader per Fiscale pensioenrichtleeftijd naar 67 jaar Lagere pensioenrichtleeftijd blijft mogelijk (met lagere opbouwpercentages) Maximale opbouwpercentages worden verlaagd per 2014 Middelloonregeling wordt 2,15% max. Eindloonregeling wordt 1,9% max. Leeftijd Opbouw% (ml) Franchise* Huidige regeling 65 2, , Franchise blijft op hetzelfde niveau * *Stand per Wijziging Witteveenkader per Pensioenresultaat ongeveer 5% lager maar opbouwperiode 2 jaar langer. Verhoging fiscale pensioenrichtleeftijd + langer doorwerken -> langere opbouwperiode. Gelijk pensioenresultaat mogelijk op latere pensioenleeftijd. Huidige regeling is vanaf 2014 niet langer fiscaal zuiver Sociale partners in Pensioenkamer aan zet!!! 38 19

20 Fiscale parameters voor ABP 2014 Noodzakelijke wijzigingen ABP-regeling? Huidige regeling is vanaf 2014 niet langer fiscaal gefaciliteerd Noodzakelijke wijzigingen om een fiscaal zuivere pensioenregeling te behouden? Kaders ouderdomspensioen moeten worden aangepast Partnerpensioen is afgeleide van ouderdomspensioen bij verlaging ouderdomspensioen automatisch verlaging partnerpensioen Wezenpensioen is afgeleide van ouderdomspensioen bij verlaging ouderdomspensioen automatisch verlaging wezenpensioen 40 20

21 2014 Noodzakelijke wijzigingen ouderdomspensioen Opgebouwde aanspraken tot 2014 blijven ongewijzigd Mogelijkheid tot (actuarieel neutrale) collectieve (?) / individuele omzetting naar nieuwe pensioenleeftijd Voor aanspraken vanaf 2014 een keuze maken: Verlagen opbouwpercentage met behoud pensioenleeftijd 65 Wijzigen pensioenleeftijd met behoud opbouwpercentage (en aanpassing huidige franchise) Wijzigen pensioenleeftijd in combinatie met opbouwpercentage Witteveenkader 2015 (nog voorstel) Verlaging opbouwpercentage: 0,4%: Gevolg middelloonpensioen: jaarlijkse opbouw maximaal 1,75% fiscaal gefaciliteerd. 40 jaar opbouw: 70% van hun gemiddelde loon Derde pijler (individuele lijfrenteopbouw) wordt op overeenkomstige wijze aangepast Aftoppen euro: aftrekbaarheid van pensioenpremies vervalt voor loon boven euro (3x modaal); óók in derde pijler Overheid haalt door het beperken van de pensioenopbouw belasting naar voren. 21

22 2015 Nieuw FTK Aangepast nominaal contract Reëel contract Pensioenfondsen moeten keuze maken Opgenomen in voorstel kabinet. VRAGEN? 22

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW

Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Vergelijking op hoofdlijnen van de pensioenregelingen van SPMS en PFZW Inleiding Op verzoek van de NVZ heeft PFZW een vergelijking op hoofdlijnen gemaakt tussen beide pensioenregelingen in samenspraak

Nadere informatie

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014

Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Toelichting principe CAO akkoord ten aanzien van pensioen in de Koopvaardij 24, 26 EN 27 NOVEMBER 2014 Opmerkingen vooraf / disclaimer / contactinformatie Mercer heeft de presentatie gemaakt voor de achterban

Nadere informatie

Pensioenimpact regeerakkoord

Pensioenimpact regeerakkoord Pensioenimpact regeerakkoord De impact van het regeerakkoord op AOW en aanvullend pensioen is groot. De AOW-leeftijd gaat versneld omhoog. Vanaf 2015 wordt ook het inkomen gemaximeerd, waarover de werknemer

Nadere informatie

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING

COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING COSUN PENSIOENINFORMATIEBIJEENKOMSTEN IN MEI 2014 GESTELDE VRAGEN EN ANTWOORDEN GERANGESCHIKT PER THEMA INKOMEN BIJ PENSIONERING Is het mogelijk om voor je eigen situatie een berekening op te vragen voor

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief NUMMER 16 > JAARGANG 12 > APRIL 2015 INHOUD > Hoe is de nieuwe pensioenregeling tot stand gekomen? [p.1] Fiscaal kader per 1 januari 2015 [p.2]

Nadere informatie

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012

Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Afdeling Zuid-West Drenthe/Noordwest Overijssel Pensioenproblematiek, stand van zaken 23 April 2012 Rob Barnhoorn Pensioenspecialist ABVAKABO FNV Rbarnhoorn@abvakabo nl Expert groep Waar willen wij het

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Toelichting Uniform Pensioenoverzicht Uitkeringsovereenkomst Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid.

Nadere informatie

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012

Pensioenregeling SPW. Aedes Corporatiedag 2012 Pensioenregeling SPW Aedes Corporatiedag 2012 Programma 1. Wat is pensioen? 2. De pensioenregeling van SPW 3. Pensioenplanner 4. Pensioengebeurtenissen 5. Actualiteiten 2 Pensioen is Uitgesteld loon Als

Nadere informatie

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling

Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Veelgestelde vragen nettopensioenregeling Vragen en antwoorden over pensioenopbouw en verzekeren nabestaandenpensioen over uw pensioengevend salaris boven 100.000 Pagina 1 van 7 Vragen en antwoorden Wat

Nadere informatie

PENSIOEN IS IETS VOOR NU; STEL HET P-TABOE NIET UIT TOT LATER!

PENSIOEN IS IETS VOOR NU; STEL HET P-TABOE NIET UIT TOT LATER! PENSIOEN IS IETS VOOR NU; STEL HET P-TABOE NIET UIT TOT LATER! Op bijna geen enkel terrein is de kloof tussen wat mensen verwachten en wat ze zouden mogen ontvangen zo groot als op het gebied van pensioenen.

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch

Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij. is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch Uw pensioenregeling in het kort Versie 2015 Stichting Pensioenfonds van de Grolsche Bierbrouwerij is het pensioenfonds voor de medewerkers van Grolsch U bouwt bij ons pensioen op. In deze brochure leggen

Nadere informatie

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015)

EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING. (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) EEN NIEUWE BAAN EEN NIEUWE PENSIOENREGELING (Pensioenreglement B, vestiging Born, februari 2015) OVER STICHTING PENSIOENFONDS INVISTA INVISTA (Nederland) B.V. heeft een eigen pensioenfonds: Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Pensioen minder zeker & zeker minder Angelique Kansouh Sabrina Watson Augustus 2013 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave

Nadere informatie

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL

Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Welkom bij pensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie PSL Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Schoen-, Leder- en Lederwarenindustrie Welkom, Sinds kort bouwt u pensioen op bij

Nadere informatie

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

HET WERKNEMERS PENSIOEN

HET WERKNEMERS PENSIOEN HET WERKNEMERS PENSIOEN Productinformatie voor werkgevers Ingangsdatum 1 januari 2015 Het Werknemers Pensioen Overzichtelijke pensioenopbouw. Blijvend lage kosten. Het Werknemers Pensioen van De Amersfoortse

Nadere informatie

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014

Startbrief. Stichting Pensioenfonds Grontmij. Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Stichting Pensioenfonds Grontmij Pensioenreglement 2014 versie maart 2014 Startbrief U bent (nieuw) in dienst bij Grontmij. De uitvoering van de pensioenafspraken ligt bij Stichting Pensioenfonds Grontmij

Nadere informatie

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen

Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Doe. Angelique Kansouh. Sabrina Watson. Rosanna Hubregtsen Pensioen Nieuwsbrief AC Rijksvakbonden Wordt pensioen een DOE-HET-ZELF-KLUS? Angelique Kansouh Doe Sabrina Watson Fo Rosanna Hubregtsen Juli 2014 MEI De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox,

Nadere informatie

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Stichting Pensioenfonds Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling 2 Stichting Pensioenfonds Welkom bij Stichting Pensioenfonds Hunter Douglas, het pensioenfonds

Nadere informatie

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling

ING TRANSPORT. Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling HTING TRANS STICHTING TRANSPORT PENSIOENSTICHTING ING TRANSPORT Een nieuwe baan Een nieuwe pensioenregeling Welkom bij Pensioenstichting Transport (PST). Uw werkgever heeft ons onlangs uw gegevens toegestuurd.

Nadere informatie

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort

Pensioenfonds DNB. Pensioenregeling in het kort Pensioenfonds DNB Pensioenregeling in het kort Pensioenregeling in het kort De in deze brochure verstrekte informatie is van algemene aard, uitsluitend indicatief en aan wijzigingen onderhevig. De vermelde

Nadere informatie

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011

Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 Veelgestelde vragen naar aanleiding van aanpassing Pensioenreglement 2011 De vragen zijn gecategoriseerd naar de volgende onderwerpen: Algemeen en huidige situatie Aanleiding en mogelijkheden aanpassing

Nadere informatie

Uw Honeywell-pensioen

Uw Honeywell-pensioen Uw Honeywell-pensioen Mei 2015 2 Uw Honeywell-pensioen Lees de blauwe tekst voor de hoofdpunten Inleiding 5 Stopt u met werken met 67 jaar? 6 Uw pensioenuitkering 7 Wat kost uw pensioen? 11 Zorg voor uw

Nadere informatie

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a

Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Klantprofiel en Wft intake DGA 2013/1a Bedrijfsnaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer algemeen: E-mail algemeen: Naam contactpersoon: Functie: Geslacht: Telefoonnummer: E-mail: Inleiding Met genoegen

Nadere informatie

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling

Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Toelichting op het pensioenoverzicht 2010 KPN Uitkeringsovereenkomst voor de middelloonregeling Wat u moet weten over uw pensioen Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u duidelijkheid over wat u krijgt bij

Nadere informatie

2014 (vervangt juli 2010)

2014 (vervangt juli 2010) 2014 (vervangt juli 2010) Startbrief uitgegeven door de Stichting Jan Huysman Wz. Fonds Deze Startbrief wordt U uitgereikt bij aanvang van Uw deelnemerschap Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 1. Voor wie geldt

Nadere informatie

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013

Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison. Presentatie over het. Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 Pagina 1 Stichting St. Stichting Pensioenfonds Avery Dennison Presentatie over het Uniform Pensioen Overzicht 15 mei 2013 mei 2012 Pagina 2 1. Agenda 1. Opening 2. Wat is pensioen? 3. UPO 4. Als er iets

Nadere informatie

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6

Pensioen. Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 6 6.1 6.2 soorten 6.3 stelsels 6.4 uitvoerder 6.5 Opbouwfase 6.6 Uitkeringsfase 6.7 Bijzondere onderwerpen 6.8 en echtscheiding 6.9 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

27 januari 2014. Pensioen Flash

27 januari 2014. Pensioen Flash 27 januari 2014 Pensioen Flash Wijziging van de Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen en het Belastingplan 2014 / Bas Dieleman Introductie Zoals

Nadere informatie