Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand"

Transcriptie

1 Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming. U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin u voor extra (hoge) kosten komt te staan die u van tevoren niet kon zien aankomen. U kunt dan recht hebben op bijzondere bijstand. Doe altijd navraag bij Sociale Zaken. Vraag bijzondere bijstand tijdig aan! U kunt tot 13 weken nadat u de kosten heeft gemaakt bijzondere bijstand aanvragen. Vraagt u het later aan, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Kijk voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of uw zorgverzekeraar uw bijzondere kosten vergoedt. De speciale uitgebreide collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen geeft vaak meer en hogere vergoedingen. U hoeft dan geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm dan betalen wij mee aan de premie. Juist daarom adviseren wij u deze zorgverzekering af te sluiten. Aanvulling op bijstandsuitkering voor uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar De uitkering is voor jongeren van 18 tot 21 jaar lager dan voor personen vanaf 21 jaar. Als je op jezelf woont, is die uitkering vaak niet voldoende om van te leven. Of je nu op jezelf woont of niet: je ouder(s) of verzorger(s) zijn wettelijk verplicht om je extra geld te geven. Kunnen of willen ze dat niet, dan kunnen we je bijzondere bijstand geven. Je krijgt dan een aanvulling op je bijstandsuitkering. Je ouder(s) of verzorger(s) moeten altijd een verklaring invullen of zij wel of geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren. De verklaring kun je bij ons krijgen. De hoogte van de aanvulling verschilt per situatie. We bekijken ook of je ouder(s) of verzorger(s) echt niets kunnen betalen en of het echt nodig is dat je op jezelf woont. Als je een aanvulling krijgt, verhalen we deze op je ouder(s) of verzorger(s). Zij betalen dan niet aan jou, maar aan ons. Als je bij je ouder(s) of verzorger(s) woont, krijg je geen aanvulling. Alarmeringsapparatuur In sommige situaties kan uw zorgverzekeraar de aanschaf en abonnementskosten van alarmeringsapparatuur vergoeden. Dit hangt af van de reden waarom u alarmeringsapparatuur nodig heeft en welke aanvullende verzekering(en) u hebt. Als sprake is van een medische indicatie, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten vaak volledig. Soms wordt niets of een gedeelte vergoed. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten die uzelf moet betalen. We gaan dan wel na waarom uw zorgverzekeraar geen vergoeding geeft en vragen aan een deskundige of de alarmeringsapparatuur noodzakelijk is. Babyuitzet De kosten van een babyuitzet moet u normaal gesproken zelf betalen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Een zwangerschap bij gehuwden/samenwonenden en een zwangerschap van een tweede, derde, etc. kind is in principe geen bijzondere omstandigheid. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw situatie, maar is maximaal 681,-. U moet zelf een begroting van de kosten maken. U kunt bijvoorbeeld een box, kinderstoel, kinderwagen, kraampakket of babydraagzak kopen. U moet daarbij ook kijken of u tweedehands spullen kunt kopen. Als u de bijstand krijgt, geven we die als lening. U moet dan iedere maand een bedrag terugbetalen. Begrafenis en crematie Als iemand overlijdt en hij of zij is niet of onvoldoende verzekerd en laat onvoldoende geld achter om daar een begrafenis of crematie van te betalen, moeten de erfgenamen deze kosten betalen. Erfgenamen zijn veelal: de echtgenoot, de geregistreerde partner, de ouders, de kinderen of de aangetrouwde kinderen. Het kan gebeuren dat u als erfgenaam te weinig geld heeft om uw deel in de kosten van de begrafenis of crematie te betalen. In deze situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De vergoeding wordt beperkt tot de normale kosten van een begrafenis of crematie. 1

2 De maximumvergoeding voor de totale kosten van een begrafenis of een crematie is momenteel 6.400,-. Als erfgenaam moet u wel in Capelle aan den IJssel wonen. We vergoeden geen kosten van een begrafenis of crematie in het buitenland. Ook voor de reiskosten voor het bijwonen van een begrafenis of crematie in het buitenland is geen vergoeding mogelijk. Bevalling en kraamzorg Kosten bevalling Uw zorgverzekeraar vergoedt alle kosten van een thuisbevalling. Als u op advies van een arts (op medische indicatie) in een ziekenhuis moet bevallen, vergoedt uw zorgverzekeraar ook alle kosten. Als er geen sprake is van een medische indicatie en u wilt toch in het ziekenhuis bevallen, dan kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Als er een sociale indicatie is voor een bevalling in het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar geeft geen vergoeding, dan kunnen we misschien wel bijzondere bijstand verlenen. Een sociale indicatie kan verband houden met uw speciale gezins- en/of woonsituatie. Kosten kraamzorg De kosten voor kraamzorg vergoedt uw zorgverzekeraar. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Bril Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding voor de aanschaf van een bril (brilmontuur en/of brillenglazen). U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden maximaal één keer per drie jaar een bril. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u een bril via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen bril via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte tijd erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Vergoeding Voor de hoogte van de vergoeding van een bril sluiten wij aan bij de hoogte van de vergoedingen die onze collectieve zorgverzekering geeft. Heeft u een bifocale bril nodig dan is de maximale vergoeding 129,-. Voor een multifocale bril is de maximale vergoeding 229,-. Vergoedt uw zorgverzekering een deel, dan trekken we dat van de vergoeding af. Bijvoorbeeld: u koopt een multifocale bril en krijgt u 50,- via uw zorgverzekeraar. Dan kunt u nog maximaal 179,- via de bijzondere bijstand krijgen. We kijken niet naar luxe of opties aan de bril. We toetsen alleen aan het bedrag van de vergoeding. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor een bril of contactlenzen krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. Collectieve zorgverzekering voor minima De gemeente heeft een overeenkomst met IZA Cura voor een collectieve zorgverzekering voor mensen met inkomen tot 130% van de bijstandsnorm: het IZA Cura Rotterdampakket. Op leest u alles over deze zorgverzekering. Waarom meedoen? Geen eigen risico en wettelijke eigen bijdrage. Dit zit al in de premie; Scherpe premie, 10% korting op de premie voor de basisverzekering; Wij betalen iedere maand 10,- mee aan uw premie als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm; Een uitgebreid verzekeringspakket met ruime vergoedingen, inclusief tandarts; U hoeft geen rekeningen voor te schieten; Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd; Partners van 18 jaar en ouder kunnen zich ook collectief verzekeren. Voor wie is de collectieve zorgverzekering? U kunt meedoen als: u in Capelle aan den IJssel woont; u 18 jaar of ouder bent; u toestemming geeft aan IZA Cura om de premies van uw zorgverzekering automatisch af te schrijven van uw bankrekening; u toestemming geeft om uw inkomens- en vermogensgegevens één keer per jaar door ons te laten toetsen; 2

3 uw (gezamenlijke) netto inkomen per maand en vermogen lager is dan de bedragen in onderstaand schema: Tot 130% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 892, , , ,- alleenstaande ouders 610, , , ,- alleenstaanden 283,- 748, , ,- Tot 110% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 755, , , ,- alleenstaande ouders 516, , , ,- alleenstaanden 239,- 633,- 969, ,- Vermogen is lager dan echtparen / samenwonenden , , , ,- alleenstaande ouders , , , ,- alleenstaanden 5.795, , , ,- *Onder inkomen verstaan wij al uw inkomsten uit arbeid, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, lijfrente, studiefinanciering, etc. Wat kost het? U betaalt per maand IZA Cura Natura Polis 95,95. U krijgt 10% korting 86,35 IZA Cura Aanvullend pakket, met o.a. eigen risico verzekerd Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 148,16 Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Wij betalen 10,- per maand 10,00 Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 138,16 Meer informatie Ieder jaar beoordeelt de gemeente of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Als dat zo is, dan kunt u het jaar daarop weer meedoen. Bent u nu al via IZA Cura verzekerd, maar doet u nog niet mee met de collectieve zorgverzekering voor minima, dan kunt u gedurende het kalenderjaar gaan deelnemen. Meer informatie kunt u krijgen van de informatielijn of de balie van Sociale Zaken. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd, dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen. Contactlenzen Zorgverzekeraars geven soms een vergoeding voor de aanschaf van contactlenzen. U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor de kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden voor contactlenzen maximaal 229,- per drie jaar. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u gebruik maakt van een zogenaamd vervangingssysteem van contactlenzen, is het mogelijk om bij iedere vervanging bijstand aan te vragen. De vergoeding is ook dan maximaal 229,- per drie jaar. Als u contactlenzen via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen contactlenzen via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte termijn erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Bijstand in de kosten van een verzekering en lenzenvloeistof is niet mogelijk. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor contactlenzen of een bril krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. 3

4 Dieet Dieetkosten, waarbij de kosten niet of nauwelijks duurder zijn dan de kosten van normale voeding, behoren tot de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit betekent dat u hiervoor geen bijstand kunt krijgen. We kijken eerst of uw zorgverzekeraar de kosten kan vergoeden. Als het dieet erg veel kost, kunt u bijzondere bijstand krijgen in de extra dieetkosten. U moet een dieetlijst van uw arts of diëtist(e) overleggen. Of aan een dieet extra kosten zijn verbonden en voor u noodzakelijk is, wordt vastgesteld door een medisch adviseur. Duurzame gebruiksgoederen Een gebruiksgoed moet u in principe van uw eigen inkomen (bijvoorbeeld loon of uitkering) kopen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. Als u bijstand krijgt is dat meestal een lening. Deze moet u altijd terugbetalen. Categoriale bijstand voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt Als u de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) heeft bereikt en tenminste vier jaar een inkomen op bijstands- of AOW-niveau ontvangt kunt u een aanvraag indienen voor categoriale bijzondere bijstand in duurzame gebruiksgoederen. U moet ook al vier jaar ononderbroken in Nederland wonen. Daarnaast mag u een klein (aanvullend) pensioen hebben. Dit pensioen mag niet meer bedragen dan 19,35 per maand per pensioengerechtigde. Verder kijken we naar uw vermogen. Voor partners geldt een vrijlating van ,-. Voor alleenstaanden geldt de helft. Is uw vermogen hoger, dan krijgt u de bijstand niet. Alleen de onderstaande duurzame gebruiksgoederen komen voor bijstandsverlening in aanmerking: - bankstel/fauteuil - bed of matras - fornuis of kookplaat - magnetron - gordijnen - koelkast - stofzuiger - televisie - vloerbedekking - wasmachine - diepvrieskast/-kist - kachel of verwarmingselement, indien in de betreffende (huur)woning geen warmtevoorziening aanwezig is. Alleen nieuwe en tweedehands aankopen via de reguliere verkoopkanalen komen voor vergoeding in aanmerking. Een tweedehands aankoop bij particulieren vergoeden we niet. De bijstand is maximaal 350,- per huishouden per (aanvraag)jaar. Alleen in zeer bijzondere situaties kunt u een aanvulling op dit bedrag krijgen. Hebt u voor één van bovengenoemde duurzame gebruiksgoederen bijstand gekregen, dan kunt u pas na vijf jaar voor datzelfde gebruiksgoed bijstand aanvragen. Wel is het mogelijk om eerder via deze regeling bijstand te krijgen voor de reparatiekosten. De reparatie moet dan wel door een erkend bedrijf zijn uitgevoerd. Geestelijke gezondheidszorg Als u hulp krijgt via de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet u soms een eigen bijdrage betalen. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte of niets vergoedt, kunt u bijzondere bijstand krijgen voor uw eigen bijdrage. Gehoorapparaat Als uw zorgverzekeraar de kosten van een gehoorapparaat (hoortoestel) niet volledig vergoedt, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Het gehoorapparaat moet u kopen bij een leverancier die met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Batterijen Voor de batterijen die u voor uw gehoorapparaat nodig heeft, kunt u maximaal 50,- per 12 maanden krijgen. Reparaties Als uw gehoorapparaat kapot gaat, kunt u (als u geen garantie meer heeft) voor de reparatiekosten bijzondere bijstand aanvragen. Hulp in de huishouding Als u hulp in de huishouding krijgt via een erkende instelling, moet u een eigen bijdrage betalen. Soms geeft uw zorgverzekeraar een vergoeding. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 4

5 Indirecte studiekosten voor kinderen De bijdrage van de rijksoverheid en de kinderbijslag zijn vaak niet genoeg om alle schoolkosten te kunnen betalen. Daarom kunt u in sommige situaties in aanmerking komen voor een bijdrage van aan school verbonden activiteiten. De regeling is bestemd voor ouders met kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. U kunt voor kinderen in het basisonderwijs maximaal 50,- per kind per schooljaar krijgen als uw kind 9 jaar of ouder is of in het lopende schooljaar 9 jaar wordt. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs kunt u maximaal 125,- per kind per schooljaar krijgen. Dit kan voor kosten die u moet betalen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. Alleen voor de volgende kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen: schoolfonds; schoolreisjes, schoolexcursies en werkweken; door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding. Kinderopvang Kinderopvang is geregeld via de Wet kinderopvang. Alleen wanneer u een sociale en/of medische indicatie voor kinderopvang heeft, kunt u de kosten via de bijzondere bijstand aanvragen. Om te bepalen of de kosten echt nodig zijn vragen we advies aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kledingslijtage Door ziekte of handicap kan kleding extra snel slijten of kapot gaan. Bijvoorbeeld omdat u door incontinentie of gebruik van zalf uw kleding veel vaker moet wassen. Voor de extra kosten van kleding kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we uw extra kosten. Maaltijden Indien u zelf geen warme maaltijden (meer) kunt bereiden, kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: Vries en koelverse maaltijden, warme maaltijden van Tafeltje Dekje en eten buitenshuis. We beoordelen of de maaltijdvoorziening noodzakelijk is. U kunt dan voor de kosten bijzondere bijstand aanvragen. We houden wel rekening met een eigen bijdrage. Dit is het bedrag dat u normaal aan een warme maaltijd uitgeeft. Orthopedische schoenen De aanschafkosten van orthopedische schoenen vergoedt uw zorgverzekeraar. U moet soms wel een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen. Wel houden we rekening met de kosten van normale schoenen. Dit trekken we van de bijzondere bijstand af. Pruik Door medische behandelingen kunt u kaal worden. Uw zorgverzekeraar geeft meestal een vergoeding voor de aanschaf van een pruik. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Rechtshulp Als u rechtshulp nodig heeft kunt u eerst gratis advies vragen bij het Juridisch Loket Rotterdam, Weena 719. Op leest u er alles over. Als het Juridisch Loket vindt dat u rechtsbijstand van een advocaat nodig heeft, krijgt u hiervoor een verwijzing. U moet voor het werk van een advocaat een eigen bijdrage betalen. Deze is 53,- lager als u eerst naar het Juridisch Loket bent geweest. Soms moet u ook nog andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. Voor de eigen bijdrage en de eventuele andere kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen. Voorwaarde is wel dat u eerst advies bij het Juridisch Loket heeft gevraagd en u een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand heeft gekregen. U moet hiervan bewijsstukken overleggen. Bent u niet eerst naar het Juridisch Loket geweest of kunt u geen bewijs van een verwijzing naar een advocaat overleggen dan krijgt u 53,- minder bijstand. Als u een proces verliest en van de rechter (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, komen deze kosten voor uw eigen rekening. Dit is niet het geval als u de gerechtelijke procedure bent gestart op verzoek van Sociale Zaken. Reiskosten Reiskosten moeten we allemaal maken. Deze kosten moet u dan ook in principe zelf betalen. Er kan echter sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van hoge reiskosten. U kunt dan bijzondere bijstand 5

6 aanvragen. De reiskosten vergoeden we op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Hieronder bespreken we een aantal situaties. Voor reiskosten krijgt u alleen de kosten die hoger zijn dan de kosten van een Regionaal sterabonnement van 2 sterren. Dit kost per 1 januari ,20 per maand. Bijzondere situaties Als u bijvoorbeeld een uit huis geplaatst kind moet bezoeken of als u uw partner in de gevangenis wilt bezoeken, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Woon-werkverkeer Als u parttime werkt en hoge reiskosten moet maken om naar uw werk te gaan, kunt u bijzondere bijstand aanvragen in deze reiskosten. Uiteraard houden we wel rekening met een eventuele vergoeding van uw werkgever. Ziekentaxi Als u gebruik moet maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Steunzolen De kosten van steunzolen vergoedt uw zorgverzekeraar. Soms geheel, soms gedeeltelijk. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Tandarts Voor tandartskosten kunt u zich aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We verlenen maximaal 500,- per persoon per kalenderjaar via de bijzondere bijstand. U kunt het beste aan uw tandarts vooraf een prijsopgave vragen en de behandeling pas starten na het besluit op uw aanvraag. Als u niet gesaneerd bent en hierdoor geen vergoeding via uw zorgverzekeraar krijgt, kunt u ook geen bijzondere bijstand krijgen. Dit behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid. Orthodontische behandelingen voor kinderen tot 18 jaar Voor orthodontische behandelingen van kinderen geeft uw zorgverzekeraar vaak een hogere vergoeding. Als u toch nog een eigen bijdrage moeten betalen en de kosten hoger zijn dan 500,- per kalenderjaar, krijgt u hiervoor bijzondere bijstand. Vaste lasten Als u in een inrichting (bijvoorbeeld een verpleeghuis) verblijft, krijgt u - indien u geen eigen inkomen heeft - een lagere bijstandsuitkering. De reden hiervan is dat u geen huur hoeft te betalen en eten te kopen. Bij een tijdelijke opname in een inrichting kunnen we u bijstand verlenen in de doorgaande vaste lasten. Hieronder vallen de huur en het aan uw energiebedrijf verschuldigde vastrechtbedrag. Deze bijstand verlenen we in principe voor maximaal één jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen we de bijstand met nog maximaal één jaar verlengen. Als u in detentie verblijft, kunt u geen bijzondere bijstand voor uw vaste lasten krijgen. Via een speciale regeling voor (ex-)gedetineerden kunt u onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor uw vaste lasten. Verblijfsvergunning Ex-asielzoekers of vluchtelingen kunnen alleen bijzondere bijstand voor de leges krijgen bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning bij gezinshereniging. Dit is het geval als uw partner en/of kinderen een reguliere verblijfsvergunning krijgen. Verhuizen Net als duurzame gebruiksgoederen moet u ook verhuiskosten van uw eigen inkomen betalen. U moet hiervoor sparen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen we helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. De laagste kosten worden vergoed. Dit kan betekenen dat u een verhuisbusje moet huren. Als u niet in staat bent om zelf uw spullen te verhuizen, dan is bijstand mogelijk in de verhuiskosten door een verhuisbedrijf. Waskosten Soms moet u voor het wassen van kleding en beddengoed meer kosten maken dan normaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor: mensen die door ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelf kunnen wassen; 6

7 mensen die door ziekte of handicap veel moeten wassen. Voor de extra waskosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voorwaarde is wel dat u zelfstandig woont. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we de hoogte van uw extra kosten. Woonkosten Huurhuis Woont u in een huurhuis dan komt u met een bijstandsuitkering meestal in aanmerking voor huurtoeslag. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw woon- en gezinssituatie en uw inkomen. Als u een bijstandsuitkering gaat krijgen en (nog) niet in aanmerking komt voor (het maximale bedrag aan) huurtoeslag, dan kunt u voor uw woonkosten bijzondere bijstand aanvragen. Bij een huur boven de maximale rekenhuur krijgt u meestal geen huurtoeslag en dus ook geen bijzondere bijstand. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. Koophuis Woont u in een koophuis dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Als de hoogte van uw woonkosten tussen de basishuur en de maximale rekenhuur ligt dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij een eigen woning verstaan we onder woonkosten: de hypotheekrente, het eigenaarsgedeelte onroerende zaakbelasting, het eigenaarsgedeelte rioolretributie, het eigenaarsgedeelte van de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de opstalverzekering en een bedrag voor onderhoud. Zijn uw woonkosten hoger dan de maximale rekenhuur, dan kunt u meestal geen bijzondere bijstand krijgen. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. De hoogte van de basishuur is 226,98. De maximale rekenhuur is 699,48. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is de maximale rekenhuur 389,05. Ziekentaxi Als u van uw zorgverzekeraar toestemming krijgt om gebruik te maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Moet u een eigen bijdrage betalen, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres: Rivierweg 111 Correspondentie-adres: Postbus 133, 2900 AC Capelle aan den IJssel Sociale Zaken is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur, telefoonnummer (010) Aan deze toelichting bij de brochure bijzondere bijstand kunt u geen rechten ontlenen Laatste wijziging: 23 januari

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Voorzieningen die u verder helpen

Voorzieningen die u verder helpen Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2014 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) januari 2014 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst

INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst Dit informatieblad behoort bij de brochure Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst. Inhoud In dit informatieblad staan veel voorkomende voorbeelden

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011

Minimabeleid 2011. Inkomensnormen 2011 brochure vindt u Minimabeleid 2011 In deze bijlage leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen voor

Nadere informatie

xtra Waard Inkomensondersteuning

xtra Waard Inkomensondersteuning xtra Waard Inkomensondersteuning 2 Voorwoord Het boekje met de toepasselijke naam xtra Waard is een handzaam en toegankelijk boekje waarin u een overzicht vindt van voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014

Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Voorlichting Low budget, high service 4-10-2014 Sociaal raadsliedenwerk Breda Normen per 1-7-2014 Bij het kunt u terecht met vragen over: Uitkeringen en sociale verzekeringen Belastingen Arbeidszaken Vreemdelingenrecht

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie

VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD

VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD VOORZIENINGENCHECK RIJNSTAD Naam: Adres: Postcode: Tel.nr.: Medewerker: Verantw. medewerker: Datum 1e contact: Geb.data: man: kind 1 kind 3 kind 5 vrouw kind 2 kind 4 kind 6 Cliënt is bij F&F bekend? ja

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND

TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Geachte heer/mevrouw, U wilt een aanvraag indienen voor bijzondere bijstand. Hiervoor moet u het bijgaande aanvraagformulier invullen, ondertekenen

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u weinig inkomen hebt, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril, een sportclub of vereniging. Of voor andere kosten die u echt moet maken.

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

Een extra bijdrage van de gemeente. d e b i j z o n d e r e b i j s t a n d s g i d s

Een extra bijdrage van de gemeente. d e b i j z o n d e r e b i j s t a n d s g i d s Een extra bijdrage van de gemeente d e b i j z o n d e r e b i j s t a n d s g i d s VOORWOORD U heeft hier de nieuwste uitgave van de Bijzondere bijstandsgids in handen. Na een lange periode van voorbereiding

Nadere informatie

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea

*350* invullen iinvullen. Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea invullen iinvullen Aanvraag Collectieve Zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitkeringsadministratie Stadskantoor Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon 14038 www.zwolle.nl

Nadere informatie

Gemeente Noord Beveland

Gemeente Noord Beveland Gemeente Noord Beveland Aan inwoners 65- en 65+ Gemeente Noord-Beveland M.A. de Ruijterlaan 2 Postbus 2118 4460 MC GOES Tel. (0113) 249 Fax. 0113-230876 Bankrelatie: BNG 's-gravenhage Banknr. 28 50 66

Nadere informatie

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Collectieve aanvullende verzekering (CAV), minder betalen voor meer zorgverzekering in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Goed verzekerd zijn is heel belangrijk Goed verzekerd zijn

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea

Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Aanvraag collectieve regeling Zilveren Kruis Achmea Afdeling Werk, Inkomen en Zorg, Postbus 168, 1970 AD IJMUIDEN, Bezoekadres: Dudokplein 1, Telefoon: 0255-567200 In te vullen door de gemeente Er is recht

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure.

GEMEENTE SOEST. Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. GEMEENTE SOEST Kwijts c he ldin g van ge m e e nte l i j k e bela s ti Komt u in aanmerking voor kwijtschelding? U leest het in deze brochure. ng e n 1 2 3 Voor wie is deze brochure? Heeft u een minimuminkomen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

Wie betaalt welke kosten?

Wie betaalt welke kosten? Wie betaalt welke kosten? Kostenverdeling tussen cliënt en Gemiva-SVG Groep Zonder verblijf met Volledig pakket Thuis (VPT) Wat staat er in deze folder? Cliënten die bij de Gemiva-SVG Groep wonen, krijgen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2015 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Minimabeleid gemeente Westerveld 2015

Minimabeleid gemeente Westerveld 2015 Versie januari 2015 Minimabeleid gemeente Westerveld 2015 Met informatie over de participatiebijdrage en toeslagen Voorwoord Het minimabeleid is er voor iedereen met een minimuminkomen en beperkt vermogen.

Nadere informatie

Versie januari 2015. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2015 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2015. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2015 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2015 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2015 (inwoners Steenwijkerland) januari 2015 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang

Kinderopvangtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Kinderopvangtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de kinderopvangtoeslag

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kindgebonden budget 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kindgebonden budget 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw kinderen Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor uw kinderen.

Nadere informatie

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering

Zorgtoeslag 2009. Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering Zorgtoeslag 2009 Een bijdrage in de kosten voor uw zorgverzekering 2 Zorgtoeslag Krijgt u zorgtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles over de zorgtoeslag op een rij. De zorgtoeslag

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Huurtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor uw huur. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Huurtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor uw huur Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Huurtoeslag Krijgt u huurtoeslag? Dan is deze brochure interessant voor u. U vindt hierin alles

Nadere informatie

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis

U heeft (ook) meerderjarige kinderen in huis 1. Reden aanvraag Inlichtingenformulier bij Aanvraag bijstand (WWB) voor levensonderhoud/bijzondere bijstand Waarvoor vraagt u bijstand aan? 2. Persoonlijke gegevens Naam Adres Postcode + Woonplaats Burgerservicenummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2016 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)?

Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Veel gestelde vragen Aanbod Wat is een collectieve zorgverzekering voor minima (Gemeentepolis)? Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat u goed verzekerd bent. De overheid betaalde tot 2014

Nadere informatie

Toelichting bij de verordening. Algemeen

Toelichting bij de verordening. Algemeen Toelichting bij de verordening Algemeen Het Rijk heeft per 1 januari jl. de Wet werk en bijstand (WWB) en de Wet investeren in jongeren (WIJ) samengevoegd tot een nieuwe Wet werk en bijstand. Net zoals

Nadere informatie

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014

CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 CZ Zorgverzekeringen Fincover 2014 Alles voor betere zorg Bij CZ kunt u terecht voor advies over uw zorgverzekering. Dit advies helpt u bij de keuze voor het pakket dat het beste bij u past, zodat u niet

Nadere informatie

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker.

Kinderopvangtoeslag 2011. Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang. Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. Kinderopvangtoeslag 2011 Een bijdrage in de kosten voor kinderopvang Leuker kunnen we t niet maken. Wel makkelijker. 2 Kinderopvangtoeslag Krijgt u kinderopvangtoeslag? Of wilt u het aanvragen? Dan is

Nadere informatie

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer

VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015. Voorletter(s) en naam. Adres. Postcode en plaats. Telefoonnummer. Burgerservicenummer DSP 147 VERZOEK OM KWIJTSCHELDING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2015 Met dit formulier kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen. U moet alle vragen die op u van toepassing zijn volledig

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen

Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Postadres Postbus 8029, 3503 SB Utrecht Telefoon 030-286 52 11 www.utrecht.nl/sozawe Aanvraagformulier Bijzondere bijstand - algemeen Dit formulier is speciaal voor

Nadere informatie

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2

INHOUD. Werk Inschrijven bij UWV WERKbedrijf 2 Een uitkering en vrijwilligerswerk? 2 September 2011 Naam Adres Woonplaats Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van Sociale Zaken van dit jaar. In elke nieuwsbrief behandelen we onderwerpen die voor u van belang kunnen zijn. Hieronder vindt u

Nadere informatie

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding

Gemeente Ede. Voorwaarden voor kwijtschelding Gemeente Ede Aanvraag kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014 Door dit formulier in te vullen vraagt u de gemeente Ede om kwijtschelding gemeentelijke belastingen 2014. Dat kan voor: afvalstoffenheffing

Nadere informatie

Extra geld voor mensen met een laag inkomen

Extra geld voor mensen met een laag inkomen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Heeft u bijvoorbeeld weinig loon, weinig inkomsten of een uitkering? Dan heeft u misschien recht op extra geld van uw gemeente. We

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2014 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

Wegwijzer in de minimaregelingen

Wegwijzer in de minimaregelingen Wegwijzer in de minimaregelingen Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Uitkeringen levensonderhoud 4 2. Minimaregelingen gemeente 5 2.1. Langdurigheidstoeslag 6 2.2. Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK) 6 2.3.

Nadere informatie