Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand"

Transcriptie

1 Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming. U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin u voor extra (hoge) kosten komt te staan die u van tevoren niet kon zien aankomen. U kunt dan recht hebben op bijzondere bijstand. Doe altijd navraag bij Sociale Zaken. Vraag bijzondere bijstand tijdig aan! U kunt tot 13 weken nadat u de kosten heeft gemaakt bijzondere bijstand aanvragen. Vraagt u het later aan, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Kijk voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of uw zorgverzekeraar uw bijzondere kosten vergoedt. De speciale uitgebreide collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen geeft vaak meer en hogere vergoedingen. U hoeft dan geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm dan betalen wij mee aan de premie. Juist daarom adviseren wij u deze zorgverzekering af te sluiten. Aanvulling op bijstandsuitkering voor uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar De uitkering is voor jongeren van 18 tot 21 jaar lager dan voor personen vanaf 21 jaar. Als je op jezelf woont, is die uitkering vaak niet voldoende om van te leven. Of je nu op jezelf woont of niet: je ouder(s) of verzorger(s) zijn wettelijk verplicht om je extra geld te geven. Kunnen of willen ze dat niet, dan kunnen we je bijzondere bijstand geven. Je krijgt dan een aanvulling op je bijstandsuitkering. Je ouder(s) of verzorger(s) moeten altijd een verklaring invullen of zij wel of geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren. De verklaring kun je bij ons krijgen. De hoogte van de aanvulling verschilt per situatie. We bekijken ook of je ouder(s) of verzorger(s) echt niets kunnen betalen en of het echt nodig is dat je op jezelf woont. Als je een aanvulling krijgt, verhalen we deze op je ouder(s) of verzorger(s). Zij betalen dan niet aan jou, maar aan ons. Als je bij je ouder(s) of verzorger(s) woont, krijg je geen aanvulling. Alarmeringsapparatuur In sommige situaties kan uw zorgverzekeraar de aanschaf en abonnementskosten van alarmeringsapparatuur vergoeden. Dit hangt af van de reden waarom u alarmeringsapparatuur nodig heeft en welke aanvullende verzekering(en) u hebt. Als sprake is van een medische indicatie, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten vaak volledig. Soms wordt niets of een gedeelte vergoed. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten die uzelf moet betalen. We gaan dan wel na waarom uw zorgverzekeraar geen vergoeding geeft en vragen aan een deskundige of de alarmeringsapparatuur noodzakelijk is. Babyuitzet De kosten van een babyuitzet moet u normaal gesproken zelf betalen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Een zwangerschap bij gehuwden/samenwonenden en een zwangerschap van een tweede, derde, etc. kind is in principe geen bijzondere omstandigheid. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw situatie, maar is maximaal 681,-. U moet zelf een begroting van de kosten maken. U kunt bijvoorbeeld een box, kinderstoel, kinderwagen, kraampakket of babydraagzak kopen. U moet daarbij ook kijken of u tweedehands spullen kunt kopen. Als u de bijstand krijgt, geven we die als lening. U moet dan iedere maand een bedrag terugbetalen. Begrafenis en crematie Als iemand overlijdt en hij of zij is niet of onvoldoende verzekerd en laat onvoldoende geld achter om daar een begrafenis of crematie van te betalen, moeten de erfgenamen deze kosten betalen. Erfgenamen zijn veelal: de echtgenoot, de geregistreerde partner, de ouders, de kinderen of de aangetrouwde kinderen. Het kan gebeuren dat u als erfgenaam te weinig geld heeft om uw deel in de kosten van de begrafenis of crematie te betalen. In deze situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De vergoeding wordt beperkt tot de normale kosten van een begrafenis of crematie. 1

2 De maximumvergoeding voor de totale kosten van een begrafenis of een crematie is momenteel 6.400,-. Als erfgenaam moet u wel in Capelle aan den IJssel wonen. We vergoeden geen kosten van een begrafenis of crematie in het buitenland. Ook voor de reiskosten voor het bijwonen van een begrafenis of crematie in het buitenland is geen vergoeding mogelijk. Bevalling en kraamzorg Kosten bevalling Uw zorgverzekeraar vergoedt alle kosten van een thuisbevalling. Als u op advies van een arts (op medische indicatie) in een ziekenhuis moet bevallen, vergoedt uw zorgverzekeraar ook alle kosten. Als er geen sprake is van een medische indicatie en u wilt toch in het ziekenhuis bevallen, dan kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Als er een sociale indicatie is voor een bevalling in het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar geeft geen vergoeding, dan kunnen we misschien wel bijzondere bijstand verlenen. Een sociale indicatie kan verband houden met uw speciale gezins- en/of woonsituatie. Kosten kraamzorg De kosten voor kraamzorg vergoedt uw zorgverzekeraar. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Bril Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding voor de aanschaf van een bril (brilmontuur en/of brillenglazen). U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden maximaal één keer per drie jaar een bril. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u een bril via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen bril via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte tijd erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Vergoeding Voor de hoogte van de vergoeding van een bril sluiten wij aan bij de hoogte van de vergoedingen die onze collectieve zorgverzekering geeft. Heeft u een bifocale bril nodig dan is de maximale vergoeding 129,-. Voor een multifocale bril is de maximale vergoeding 229,-. Vergoedt uw zorgverzekering een deel, dan trekken we dat van de vergoeding af. Bijvoorbeeld: u koopt een multifocale bril en krijgt u 50,- via uw zorgverzekeraar. Dan kunt u nog maximaal 179,- via de bijzondere bijstand krijgen. We kijken niet naar luxe of opties aan de bril. We toetsen alleen aan het bedrag van de vergoeding. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor een bril of contactlenzen krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. Collectieve zorgverzekering voor minima De gemeente heeft een overeenkomst met IZA Cura voor een collectieve zorgverzekering voor mensen met inkomen tot 130% van de bijstandsnorm: het IZA Cura Rotterdampakket. Op leest u alles over deze zorgverzekering. Waarom meedoen? Geen eigen risico en wettelijke eigen bijdrage. Dit zit al in de premie; Scherpe premie, 10% korting op de premie voor de basisverzekering; Wij betalen iedere maand 10,- mee aan uw premie als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm; Een uitgebreid verzekeringspakket met ruime vergoedingen, inclusief tandarts; U hoeft geen rekeningen voor te schieten; Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd; Partners van 18 jaar en ouder kunnen zich ook collectief verzekeren. Voor wie is de collectieve zorgverzekering? U kunt meedoen als: u in Capelle aan den IJssel woont; u 18 jaar of ouder bent; u toestemming geeft aan IZA Cura om de premies van uw zorgverzekering automatisch af te schrijven van uw bankrekening; u toestemming geeft om uw inkomens- en vermogensgegevens één keer per jaar door ons te laten toetsen; 2

3 uw (gezamenlijke) netto inkomen per maand en vermogen lager is dan de bedragen in onderstaand schema: Tot 130% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 892, , , ,- alleenstaande ouders 610, , , ,- alleenstaanden 283,- 748, , ,- Tot 110% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 755, , , ,- alleenstaande ouders 516, , , ,- alleenstaanden 239,- 633,- 969, ,- Vermogen is lager dan echtparen / samenwonenden , , , ,- alleenstaande ouders , , , ,- alleenstaanden 5.795, , , ,- *Onder inkomen verstaan wij al uw inkomsten uit arbeid, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, lijfrente, studiefinanciering, etc. Wat kost het? U betaalt per maand IZA Cura Natura Polis 95,95. U krijgt 10% korting 86,35 IZA Cura Aanvullend pakket, met o.a. eigen risico verzekerd Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 148,16 Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Wij betalen 10,- per maand 10,00 Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 138,16 Meer informatie Ieder jaar beoordeelt de gemeente of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Als dat zo is, dan kunt u het jaar daarop weer meedoen. Bent u nu al via IZA Cura verzekerd, maar doet u nog niet mee met de collectieve zorgverzekering voor minima, dan kunt u gedurende het kalenderjaar gaan deelnemen. Meer informatie kunt u krijgen van de informatielijn of de balie van Sociale Zaken. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd, dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen. Contactlenzen Zorgverzekeraars geven soms een vergoeding voor de aanschaf van contactlenzen. U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor de kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden voor contactlenzen maximaal 229,- per drie jaar. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u gebruik maakt van een zogenaamd vervangingssysteem van contactlenzen, is het mogelijk om bij iedere vervanging bijstand aan te vragen. De vergoeding is ook dan maximaal 229,- per drie jaar. Als u contactlenzen via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen contactlenzen via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte termijn erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Bijstand in de kosten van een verzekering en lenzenvloeistof is niet mogelijk. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor contactlenzen of een bril krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. 3

4 Dieet Dieetkosten, waarbij de kosten niet of nauwelijks duurder zijn dan de kosten van normale voeding, behoren tot de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit betekent dat u hiervoor geen bijstand kunt krijgen. We kijken eerst of uw zorgverzekeraar de kosten kan vergoeden. Als het dieet erg veel kost, kunt u bijzondere bijstand krijgen in de extra dieetkosten. U moet een dieetlijst van uw arts of diëtist(e) overleggen. Of aan een dieet extra kosten zijn verbonden en voor u noodzakelijk is, wordt vastgesteld door een medisch adviseur. Duurzame gebruiksgoederen Een gebruiksgoed moet u in principe van uw eigen inkomen (bijvoorbeeld loon of uitkering) kopen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. Als u bijstand krijgt is dat meestal een lening. Deze moet u altijd terugbetalen. Categoriale bijstand voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt Als u de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) heeft bereikt en tenminste vier jaar een inkomen op bijstands- of AOW-niveau ontvangt kunt u een aanvraag indienen voor categoriale bijzondere bijstand in duurzame gebruiksgoederen. U moet ook al vier jaar ononderbroken in Nederland wonen. Daarnaast mag u een klein (aanvullend) pensioen hebben. Dit pensioen mag niet meer bedragen dan 19,35 per maand per pensioengerechtigde. Verder kijken we naar uw vermogen. Voor partners geldt een vrijlating van ,-. Voor alleenstaanden geldt de helft. Is uw vermogen hoger, dan krijgt u de bijstand niet. Alleen de onderstaande duurzame gebruiksgoederen komen voor bijstandsverlening in aanmerking: - bankstel/fauteuil - bed of matras - fornuis of kookplaat - magnetron - gordijnen - koelkast - stofzuiger - televisie - vloerbedekking - wasmachine - diepvrieskast/-kist - kachel of verwarmingselement, indien in de betreffende (huur)woning geen warmtevoorziening aanwezig is. Alleen nieuwe en tweedehands aankopen via de reguliere verkoopkanalen komen voor vergoeding in aanmerking. Een tweedehands aankoop bij particulieren vergoeden we niet. De bijstand is maximaal 350,- per huishouden per (aanvraag)jaar. Alleen in zeer bijzondere situaties kunt u een aanvulling op dit bedrag krijgen. Hebt u voor één van bovengenoemde duurzame gebruiksgoederen bijstand gekregen, dan kunt u pas na vijf jaar voor datzelfde gebruiksgoed bijstand aanvragen. Wel is het mogelijk om eerder via deze regeling bijstand te krijgen voor de reparatiekosten. De reparatie moet dan wel door een erkend bedrijf zijn uitgevoerd. Geestelijke gezondheidszorg Als u hulp krijgt via de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet u soms een eigen bijdrage betalen. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte of niets vergoedt, kunt u bijzondere bijstand krijgen voor uw eigen bijdrage. Gehoorapparaat Als uw zorgverzekeraar de kosten van een gehoorapparaat (hoortoestel) niet volledig vergoedt, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Het gehoorapparaat moet u kopen bij een leverancier die met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Batterijen Voor de batterijen die u voor uw gehoorapparaat nodig heeft, kunt u maximaal 50,- per 12 maanden krijgen. Reparaties Als uw gehoorapparaat kapot gaat, kunt u (als u geen garantie meer heeft) voor de reparatiekosten bijzondere bijstand aanvragen. Hulp in de huishouding Als u hulp in de huishouding krijgt via een erkende instelling, moet u een eigen bijdrage betalen. Soms geeft uw zorgverzekeraar een vergoeding. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 4

5 Indirecte studiekosten voor kinderen De bijdrage van de rijksoverheid en de kinderbijslag zijn vaak niet genoeg om alle schoolkosten te kunnen betalen. Daarom kunt u in sommige situaties in aanmerking komen voor een bijdrage van aan school verbonden activiteiten. De regeling is bestemd voor ouders met kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. U kunt voor kinderen in het basisonderwijs maximaal 50,- per kind per schooljaar krijgen als uw kind 9 jaar of ouder is of in het lopende schooljaar 9 jaar wordt. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs kunt u maximaal 125,- per kind per schooljaar krijgen. Dit kan voor kosten die u moet betalen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. Alleen voor de volgende kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen: schoolfonds; schoolreisjes, schoolexcursies en werkweken; door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding. Kinderopvang Kinderopvang is geregeld via de Wet kinderopvang. Alleen wanneer u een sociale en/of medische indicatie voor kinderopvang heeft, kunt u de kosten via de bijzondere bijstand aanvragen. Om te bepalen of de kosten echt nodig zijn vragen we advies aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kledingslijtage Door ziekte of handicap kan kleding extra snel slijten of kapot gaan. Bijvoorbeeld omdat u door incontinentie of gebruik van zalf uw kleding veel vaker moet wassen. Voor de extra kosten van kleding kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we uw extra kosten. Maaltijden Indien u zelf geen warme maaltijden (meer) kunt bereiden, kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: Vries en koelverse maaltijden, warme maaltijden van Tafeltje Dekje en eten buitenshuis. We beoordelen of de maaltijdvoorziening noodzakelijk is. U kunt dan voor de kosten bijzondere bijstand aanvragen. We houden wel rekening met een eigen bijdrage. Dit is het bedrag dat u normaal aan een warme maaltijd uitgeeft. Orthopedische schoenen De aanschafkosten van orthopedische schoenen vergoedt uw zorgverzekeraar. U moet soms wel een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen. Wel houden we rekening met de kosten van normale schoenen. Dit trekken we van de bijzondere bijstand af. Pruik Door medische behandelingen kunt u kaal worden. Uw zorgverzekeraar geeft meestal een vergoeding voor de aanschaf van een pruik. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Rechtshulp Als u rechtshulp nodig heeft kunt u eerst gratis advies vragen bij het Juridisch Loket Rotterdam, Weena 719. Op leest u er alles over. Als het Juridisch Loket vindt dat u rechtsbijstand van een advocaat nodig heeft, krijgt u hiervoor een verwijzing. U moet voor het werk van een advocaat een eigen bijdrage betalen. Deze is 53,- lager als u eerst naar het Juridisch Loket bent geweest. Soms moet u ook nog andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. Voor de eigen bijdrage en de eventuele andere kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen. Voorwaarde is wel dat u eerst advies bij het Juridisch Loket heeft gevraagd en u een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand heeft gekregen. U moet hiervan bewijsstukken overleggen. Bent u niet eerst naar het Juridisch Loket geweest of kunt u geen bewijs van een verwijzing naar een advocaat overleggen dan krijgt u 53,- minder bijstand. Als u een proces verliest en van de rechter (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, komen deze kosten voor uw eigen rekening. Dit is niet het geval als u de gerechtelijke procedure bent gestart op verzoek van Sociale Zaken. Reiskosten Reiskosten moeten we allemaal maken. Deze kosten moet u dan ook in principe zelf betalen. Er kan echter sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van hoge reiskosten. U kunt dan bijzondere bijstand 5

6 aanvragen. De reiskosten vergoeden we op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Hieronder bespreken we een aantal situaties. Voor reiskosten krijgt u alleen de kosten die hoger zijn dan de kosten van een Regionaal sterabonnement van 2 sterren. Dit kost per 1 januari ,20 per maand. Bijzondere situaties Als u bijvoorbeeld een uit huis geplaatst kind moet bezoeken of als u uw partner in de gevangenis wilt bezoeken, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Woon-werkverkeer Als u parttime werkt en hoge reiskosten moet maken om naar uw werk te gaan, kunt u bijzondere bijstand aanvragen in deze reiskosten. Uiteraard houden we wel rekening met een eventuele vergoeding van uw werkgever. Ziekentaxi Als u gebruik moet maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Steunzolen De kosten van steunzolen vergoedt uw zorgverzekeraar. Soms geheel, soms gedeeltelijk. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Tandarts Voor tandartskosten kunt u zich aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We verlenen maximaal 500,- per persoon per kalenderjaar via de bijzondere bijstand. U kunt het beste aan uw tandarts vooraf een prijsopgave vragen en de behandeling pas starten na het besluit op uw aanvraag. Als u niet gesaneerd bent en hierdoor geen vergoeding via uw zorgverzekeraar krijgt, kunt u ook geen bijzondere bijstand krijgen. Dit behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid. Orthodontische behandelingen voor kinderen tot 18 jaar Voor orthodontische behandelingen van kinderen geeft uw zorgverzekeraar vaak een hogere vergoeding. Als u toch nog een eigen bijdrage moeten betalen en de kosten hoger zijn dan 500,- per kalenderjaar, krijgt u hiervoor bijzondere bijstand. Vaste lasten Als u in een inrichting (bijvoorbeeld een verpleeghuis) verblijft, krijgt u - indien u geen eigen inkomen heeft - een lagere bijstandsuitkering. De reden hiervan is dat u geen huur hoeft te betalen en eten te kopen. Bij een tijdelijke opname in een inrichting kunnen we u bijstand verlenen in de doorgaande vaste lasten. Hieronder vallen de huur en het aan uw energiebedrijf verschuldigde vastrechtbedrag. Deze bijstand verlenen we in principe voor maximaal één jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen we de bijstand met nog maximaal één jaar verlengen. Als u in detentie verblijft, kunt u geen bijzondere bijstand voor uw vaste lasten krijgen. Via een speciale regeling voor (ex-)gedetineerden kunt u onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor uw vaste lasten. Verblijfsvergunning Ex-asielzoekers of vluchtelingen kunnen alleen bijzondere bijstand voor de leges krijgen bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning bij gezinshereniging. Dit is het geval als uw partner en/of kinderen een reguliere verblijfsvergunning krijgen. Verhuizen Net als duurzame gebruiksgoederen moet u ook verhuiskosten van uw eigen inkomen betalen. U moet hiervoor sparen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen we helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. De laagste kosten worden vergoed. Dit kan betekenen dat u een verhuisbusje moet huren. Als u niet in staat bent om zelf uw spullen te verhuizen, dan is bijstand mogelijk in de verhuiskosten door een verhuisbedrijf. Waskosten Soms moet u voor het wassen van kleding en beddengoed meer kosten maken dan normaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor: mensen die door ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelf kunnen wassen; 6

7 mensen die door ziekte of handicap veel moeten wassen. Voor de extra waskosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voorwaarde is wel dat u zelfstandig woont. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we de hoogte van uw extra kosten. Woonkosten Huurhuis Woont u in een huurhuis dan komt u met een bijstandsuitkering meestal in aanmerking voor huurtoeslag. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw woon- en gezinssituatie en uw inkomen. Als u een bijstandsuitkering gaat krijgen en (nog) niet in aanmerking komt voor (het maximale bedrag aan) huurtoeslag, dan kunt u voor uw woonkosten bijzondere bijstand aanvragen. Bij een huur boven de maximale rekenhuur krijgt u meestal geen huurtoeslag en dus ook geen bijzondere bijstand. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. Koophuis Woont u in een koophuis dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Als de hoogte van uw woonkosten tussen de basishuur en de maximale rekenhuur ligt dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij een eigen woning verstaan we onder woonkosten: de hypotheekrente, het eigenaarsgedeelte onroerende zaakbelasting, het eigenaarsgedeelte rioolretributie, het eigenaarsgedeelte van de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de opstalverzekering en een bedrag voor onderhoud. Zijn uw woonkosten hoger dan de maximale rekenhuur, dan kunt u meestal geen bijzondere bijstand krijgen. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. De hoogte van de basishuur is 226,98. De maximale rekenhuur is 699,48. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is de maximale rekenhuur 389,05. Ziekentaxi Als u van uw zorgverzekeraar toestemming krijgt om gebruik te maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Moet u een eigen bijdrage betalen, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres: Rivierweg 111 Correspondentie-adres: Postbus 133, 2900 AC Capelle aan den IJssel Sociale Zaken is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur, telefoonnummer (010) Aan deze toelichting bij de brochure bijzondere bijstand kunt u geen rechten ontlenen Laatste wijziging: 23 januari

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal

Vergoedingenlijst. bijzondere bijstand. gemeente Oldenzaal Vergoedingenlijst bijzondere bijstand gemeente Oldenzaal 2013 januari 2013 VERGOEDINGENLIJST BIJZONDERE BIJSTAND Het bijzondere bijstandsbeleid wordt door de gemeente bepaald en is vastgelegd in de Beleidsnota

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Gemeente Westerveld 1

Gemeente Westerveld 1 Gemeente Westerveld 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen bijzondere bijstandsverlening... 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bijstand en medische kosten... 12 Hoofdstuk 3 Woonkostentoeslag bij huurwoningen...

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe,

Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Neder-Betuwe. Nr. 17543 2 maart 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Neder-Betuwe 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Neder-Betuwe, gelet op

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen

Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen Toeslagen 2012 Algemene informatie over toeslagen 2 Inleiding De overheid draagt in bepaalde gevallen bij in de kosten van uw zorgverzekering, huurhuis of kinderen. Zo n bijdrage heet een toeslag. Belastingdienst/Toeslagen

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland

BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland BIJZONDERE BIJSTANDSBELEID 2008 EV nota bijzondere bijstand en minimabeleid gemeente Westland Auteur(s) P.A. Korstanje Datum 1 december 2008 Versie Status definitief Documentnr. 07-0034345 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN

INHOUDSOPGAVE INLEIDING BIJZONDERE GROEPEN 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING Deel 1 BIJZONDERE GROEPEN 1. Duurzame gebruiksgoederen 2. Deelname sociaal maatschappelijk verkeer 3. Collectieve ziektekostenverzekering Deel 2 Deel 3 Deel 4 Deel 5 Categorie

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken

Geldboek voor ondernemers. Een onderneming en uw privégeldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privégeldzaken 1 e druk, maart 2003 2 e druk, juli 2005 3 e druk, maart 2006 4 e druk, april 2007 IMK Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf Postbus

Nadere informatie

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte

Ik heb wat. Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte Ik heb wat Wegwijzer bij kosten van handicap of ziekte 2012 Ik heb wat 2 Voorwoord Mensen met een chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd hebben vaak extra kosten. In het ene geval zijn dat dieetkosten,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE

3.6 Schuldhulpverlening 11 3.6.a Doelgroep 11 3.6.b Kostensoort 11 3.6.c. Periodiciteit 11 4 VERSTREKKING VAN INDIVIDUELE BIJZONDERE MINIMABELEID 2012 Afdeling Welzijn, Sociale Zaken en Onderwijs Gemeente Oegstgeest Aug 2012 INHOUDSOPGAVE 1 1 INLEIDING 3 1.1 Uitgangspunten Wet Werk en Bijstand (WWB) 3 1.2 Inkomensbeleid en categoriale

Nadere informatie