Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand"

Transcriptie

1 Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming. U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin u voor extra (hoge) kosten komt te staan die u van tevoren niet kon zien aankomen. U kunt dan recht hebben op bijzondere bijstand. Doe altijd navraag bij Sociale Zaken. Vraag bijzondere bijstand tijdig aan! U kunt tot 13 weken nadat u de kosten heeft gemaakt bijzondere bijstand aanvragen. Vraagt u het later aan, dan krijgt u geen bijzondere bijstand. Kijk voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of uw zorgverzekeraar uw bijzondere kosten vergoedt. De speciale uitgebreide collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag inkomen geeft vaak meer en hogere vergoedingen. U hoeft dan geen bijzondere bijstand meer aan te vragen. Heeft u een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm dan betalen wij mee aan de premie. Juist daarom adviseren wij u deze zorgverzekering af te sluiten. Aanvulling op bijstandsuitkering voor uitwonende jongeren van 18 tot 21 jaar De uitkering is voor jongeren van 18 tot 21 jaar lager dan voor personen vanaf 21 jaar. Als je op jezelf woont, is die uitkering vaak niet voldoende om van te leven. Of je nu op jezelf woont of niet: je ouder(s) of verzorger(s) zijn wettelijk verplicht om je extra geld te geven. Kunnen of willen ze dat niet, dan kunnen we je bijzondere bijstand geven. Je krijgt dan een aanvulling op je bijstandsuitkering. Je ouder(s) of verzorger(s) moeten altijd een verklaring invullen of zij wel of geen financiële bijdrage kunnen of willen leveren. De verklaring kun je bij ons krijgen. De hoogte van de aanvulling verschilt per situatie. We bekijken ook of je ouder(s) of verzorger(s) echt niets kunnen betalen en of het echt nodig is dat je op jezelf woont. Als je een aanvulling krijgt, verhalen we deze op je ouder(s) of verzorger(s). Zij betalen dan niet aan jou, maar aan ons. Als je bij je ouder(s) of verzorger(s) woont, krijg je geen aanvulling. Alarmeringsapparatuur In sommige situaties kan uw zorgverzekeraar de aanschaf en abonnementskosten van alarmeringsapparatuur vergoeden. Dit hangt af van de reden waarom u alarmeringsapparatuur nodig heeft en welke aanvullende verzekering(en) u hebt. Als sprake is van een medische indicatie, dan vergoedt uw zorgverzekeraar de kosten vaak volledig. Soms wordt niets of een gedeelte vergoed. U kunt dan bijzondere bijstand aanvragen voor de kosten die uzelf moet betalen. We gaan dan wel na waarom uw zorgverzekeraar geen vergoeding geeft en vragen aan een deskundige of de alarmeringsapparatuur noodzakelijk is. Babyuitzet De kosten van een babyuitzet moet u normaal gesproken zelf betalen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Een zwangerschap bij gehuwden/samenwonenden en een zwangerschap van een tweede, derde, etc. kind is in principe geen bijzondere omstandigheid. De hoogte van de bijstand is afhankelijk van uw situatie, maar is maximaal 681,-. U moet zelf een begroting van de kosten maken. U kunt bijvoorbeeld een box, kinderstoel, kinderwagen, kraampakket of babydraagzak kopen. U moet daarbij ook kijken of u tweedehands spullen kunt kopen. Als u de bijstand krijgt, geven we die als lening. U moet dan iedere maand een bedrag terugbetalen. Begrafenis en crematie Als iemand overlijdt en hij of zij is niet of onvoldoende verzekerd en laat onvoldoende geld achter om daar een begrafenis of crematie van te betalen, moeten de erfgenamen deze kosten betalen. Erfgenamen zijn veelal: de echtgenoot, de geregistreerde partner, de ouders, de kinderen of de aangetrouwde kinderen. Het kan gebeuren dat u als erfgenaam te weinig geld heeft om uw deel in de kosten van de begrafenis of crematie te betalen. In deze situatie kunt u bijzondere bijstand aanvragen. De vergoeding wordt beperkt tot de normale kosten van een begrafenis of crematie. 1

2 De maximumvergoeding voor de totale kosten van een begrafenis of een crematie is momenteel 6.400,-. Als erfgenaam moet u wel in Capelle aan den IJssel wonen. We vergoeden geen kosten van een begrafenis of crematie in het buitenland. Ook voor de reiskosten voor het bijwonen van een begrafenis of crematie in het buitenland is geen vergoeding mogelijk. Bevalling en kraamzorg Kosten bevalling Uw zorgverzekeraar vergoedt alle kosten van een thuisbevalling. Als u op advies van een arts (op medische indicatie) in een ziekenhuis moet bevallen, vergoedt uw zorgverzekeraar ook alle kosten. Als er geen sprake is van een medische indicatie en u wilt toch in het ziekenhuis bevallen, dan kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Als er een sociale indicatie is voor een bevalling in het ziekenhuis en uw zorgverzekeraar geeft geen vergoeding, dan kunnen we misschien wel bijzondere bijstand verlenen. Een sociale indicatie kan verband houden met uw speciale gezins- en/of woonsituatie. Kosten kraamzorg De kosten voor kraamzorg vergoedt uw zorgverzekeraar. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Bril Sommige zorgverzekeraars geven een vergoeding voor de aanschaf van een bril (brilmontuur en/of brillenglazen). U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden maximaal één keer per drie jaar een bril. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u een bril via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen bril via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte tijd erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Vergoeding Voor de hoogte van de vergoeding van een bril sluiten wij aan bij de hoogte van de vergoedingen die onze collectieve zorgverzekering geeft. Heeft u een bifocale bril nodig dan is de maximale vergoeding 129,-. Voor een multifocale bril is de maximale vergoeding 229,-. Vergoedt uw zorgverzekering een deel, dan trekken we dat van de vergoeding af. Bijvoorbeeld: u koopt een multifocale bril en krijgt u 50,- via uw zorgverzekeraar. Dan kunt u nog maximaal 179,- via de bijzondere bijstand krijgen. We kijken niet naar luxe of opties aan de bril. We toetsen alleen aan het bedrag van de vergoeding. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor een bril of contactlenzen krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. Collectieve zorgverzekering voor minima De gemeente heeft een overeenkomst met IZA Cura voor een collectieve zorgverzekering voor mensen met inkomen tot 130% van de bijstandsnorm: het IZA Cura Rotterdampakket. Op leest u alles over deze zorgverzekering. Waarom meedoen? Geen eigen risico en wettelijke eigen bijdrage. Dit zit al in de premie; Scherpe premie, 10% korting op de premie voor de basisverzekering; Wij betalen iedere maand 10,- mee aan uw premie als uw inkomen lager is dan 110% van de bijstandsnorm; Een uitgebreid verzekeringspakket met ruime vergoedingen, inclusief tandarts; U hoeft geen rekeningen voor te schieten; Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd; Partners van 18 jaar en ouder kunnen zich ook collectief verzekeren. Voor wie is de collectieve zorgverzekering? U kunt meedoen als: u in Capelle aan den IJssel woont; u 18 jaar of ouder bent; u toestemming geeft aan IZA Cura om de premies van uw zorgverzekering automatisch af te schrijven van uw bankrekening; u toestemming geeft om uw inkomens- en vermogensgegevens één keer per jaar door ons te laten toetsen; 2

3 uw (gezamenlijke) netto inkomen per maand en vermogen lager is dan de bedragen in onderstaand schema: Tot 130% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 892, , , ,- alleenstaande ouders 610, , , ,- alleenstaanden 283,- 748, , ,- Tot 110% Netto maandinkomen (zonder vakantietoeslag) is lager dan 18 tot 21 jaar Thuiswonend Uitwonend 21 jaar tot pensioengerecht leeftijd Pensioengerecht echtparen / samenwonenden 755, , , ,- alleenstaande ouders 516, , , ,- alleenstaanden 239,- 633,- 969, ,- Vermogen is lager dan echtparen / samenwonenden , , , ,- alleenstaande ouders , , , ,- alleenstaanden 5.795, , , ,- *Onder inkomen verstaan wij al uw inkomsten uit arbeid, uitkeringen, pensioenen, alimentatie, heffingskortingen van de Belastingdienst, lijfrente, studiefinanciering, etc. Wat kost het? U betaalt per maand IZA Cura Natura Polis 95,95. U krijgt 10% korting 86,35 IZA Cura Aanvullend pakket, met o.a. eigen risico verzekerd Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 148,16 Is uw inkomen lager dan 110% van de bijstandsnorm? Wij betalen 10,- per maand 10,00 Totale premie bij een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 138,16 Meer informatie Ieder jaar beoordeelt de gemeente of u aan de voorwaarden voor deelname voldoet. Als dat zo is, dan kunt u het jaar daarop weer meedoen. Bent u nu al via IZA Cura verzekerd, maar doet u nog niet mee met de collectieve zorgverzekering voor minima, dan kunt u gedurende het kalenderjaar gaan deelnemen. Meer informatie kunt u krijgen van de informatielijn of de balie van Sociale Zaken. Bent u bij een andere zorgverzekeraar verzekerd, dan kunt u per 1 januari van het volgende jaar overstappen. Contactlenzen Zorgverzekeraars geven soms een vergoeding voor de aanschaf van contactlenzen. U moet deze vergoeding bij uw zorgverzekeraar aanvragen. Voor de kosten die u niet vergoed krijgt, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vergoeden voor contactlenzen maximaal 229,- per drie jaar. Dit hoeven geen kalenderjaren te zijn. Als u gebruik maakt van een zogenaamd vervangingssysteem van contactlenzen, is het mogelijk om bij iedere vervanging bijstand aan te vragen. De vergoeding is ook dan maximaal 229,- per drie jaar. Als u contactlenzen via uw zorgverzekering heeft gekregen, kunt u drie jaar ook geen contactlenzen via de bijzondere bijstand krijgen. Bij bijzondere omstandigheden kan van deze termijn worden afgeweken, bijvoorbeeld als uw gezichtsvermogen in korte termijn erg is verslechterd (0,5 of meer dioptrieën). Bijstand in de kosten van een verzekering en lenzenvloeistof is niet mogelijk. U kunt één keer per drie jaar een vergoeding voor contactlenzen of een bril krijgen. U kunt in die drie jaar niet voor allebei bijzondere bijstand krijgen. 3

4 Dieet Dieetkosten, waarbij de kosten niet of nauwelijks duurder zijn dan de kosten van normale voeding, behoren tot de algemene noodzakelijke kosten van het bestaan. Dit betekent dat u hiervoor geen bijstand kunt krijgen. We kijken eerst of uw zorgverzekeraar de kosten kan vergoeden. Als het dieet erg veel kost, kunt u bijzondere bijstand krijgen in de extra dieetkosten. U moet een dieetlijst van uw arts of diëtist(e) overleggen. Of aan een dieet extra kosten zijn verbonden en voor u noodzakelijk is, wordt vastgesteld door een medisch adviseur. Duurzame gebruiksgoederen Een gebruiksgoed moet u in principe van uw eigen inkomen (bijvoorbeeld loon of uitkering) kopen. U moet hiervoor sparen of geld opzij zetten. Alleen bij bijzondere omstandigheden kunnen we u soms helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. Als u bijstand krijgt is dat meestal een lening. Deze moet u altijd terugbetalen. Categoriale bijstand voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt Als u de pensioengerechtigde leeftijd (AOW-leeftijd) heeft bereikt en tenminste vier jaar een inkomen op bijstands- of AOW-niveau ontvangt kunt u een aanvraag indienen voor categoriale bijzondere bijstand in duurzame gebruiksgoederen. U moet ook al vier jaar ononderbroken in Nederland wonen. Daarnaast mag u een klein (aanvullend) pensioen hebben. Dit pensioen mag niet meer bedragen dan 19,35 per maand per pensioengerechtigde. Verder kijken we naar uw vermogen. Voor partners geldt een vrijlating van ,-. Voor alleenstaanden geldt de helft. Is uw vermogen hoger, dan krijgt u de bijstand niet. Alleen de onderstaande duurzame gebruiksgoederen komen voor bijstandsverlening in aanmerking: - bankstel/fauteuil - bed of matras - fornuis of kookplaat - magnetron - gordijnen - koelkast - stofzuiger - televisie - vloerbedekking - wasmachine - diepvrieskast/-kist - kachel of verwarmingselement, indien in de betreffende (huur)woning geen warmtevoorziening aanwezig is. Alleen nieuwe en tweedehands aankopen via de reguliere verkoopkanalen komen voor vergoeding in aanmerking. Een tweedehands aankoop bij particulieren vergoeden we niet. De bijstand is maximaal 350,- per huishouden per (aanvraag)jaar. Alleen in zeer bijzondere situaties kunt u een aanvulling op dit bedrag krijgen. Hebt u voor één van bovengenoemde duurzame gebruiksgoederen bijstand gekregen, dan kunt u pas na vijf jaar voor datzelfde gebruiksgoed bijstand aanvragen. Wel is het mogelijk om eerder via deze regeling bijstand te krijgen voor de reparatiekosten. De reparatie moet dan wel door een erkend bedrijf zijn uitgevoerd. Geestelijke gezondheidszorg Als u hulp krijgt via de geestelijke gezondheidszorg (ggz) moet u soms een eigen bijdrage betalen. Als uw zorgverzekeraar een gedeelte of niets vergoedt, kunt u bijzondere bijstand krijgen voor uw eigen bijdrage. Gehoorapparaat Als uw zorgverzekeraar de kosten van een gehoorapparaat (hoortoestel) niet volledig vergoedt, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Het gehoorapparaat moet u kopen bij een leverancier die met uw zorgverzekeraar een overeenkomst heeft. Batterijen Voor de batterijen die u voor uw gehoorapparaat nodig heeft, kunt u maximaal 50,- per 12 maanden krijgen. Reparaties Als uw gehoorapparaat kapot gaat, kunt u (als u geen garantie meer heeft) voor de reparatiekosten bijzondere bijstand aanvragen. Hulp in de huishouding Als u hulp in de huishouding krijgt via een erkende instelling, moet u een eigen bijdrage betalen. Soms geeft uw zorgverzekeraar een vergoeding. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. 4

5 Indirecte studiekosten voor kinderen De bijdrage van de rijksoverheid en de kinderbijslag zijn vaak niet genoeg om alle schoolkosten te kunnen betalen. Daarom kunt u in sommige situaties in aanmerking komen voor een bijdrage van aan school verbonden activiteiten. De regeling is bestemd voor ouders met kinderen in het basis- en het voortgezet onderwijs. U kunt voor kinderen in het basisonderwijs maximaal 50,- per kind per schooljaar krijgen als uw kind 9 jaar of ouder is of in het lopende schooljaar 9 jaar wordt. Voor kinderen in het voortgezet onderwijs kunt u maximaal 125,- per kind per schooljaar krijgen. Dit kan voor kosten die u moet betalen tot en met het kwartaal waarin uw kind 18 jaar wordt. Alleen voor de volgende kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen: schoolfonds; schoolreisjes, schoolexcursies en werkweken; door de school voorgeschreven extra kleding, zoals een overall, schort of sportkleding. Kinderopvang Kinderopvang is geregeld via de Wet kinderopvang. Alleen wanneer u een sociale en/of medische indicatie voor kinderopvang heeft, kunt u de kosten via de bijzondere bijstand aanvragen. Om te bepalen of de kosten echt nodig zijn vragen we advies aan de GGD Rotterdam-Rijnmond. Kledingslijtage Door ziekte of handicap kan kleding extra snel slijten of kapot gaan. Bijvoorbeeld omdat u door incontinentie of gebruik van zalf uw kleding veel vaker moet wassen. Voor de extra kosten van kleding kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we uw extra kosten. Maaltijden Indien u zelf geen warme maaltijden (meer) kunt bereiden, kunt u gebruik maken van een maaltijdvoorziening. Hiervoor zijn drie mogelijkheden: Vries en koelverse maaltijden, warme maaltijden van Tafeltje Dekje en eten buitenshuis. We beoordelen of de maaltijdvoorziening noodzakelijk is. U kunt dan voor de kosten bijzondere bijstand aanvragen. We houden wel rekening met een eigen bijdrage. Dit is het bedrag dat u normaal aan een warme maaltijd uitgeeft. Orthopedische schoenen De aanschafkosten van orthopedische schoenen vergoedt uw zorgverzekeraar. U moet soms wel een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen. Wel houden we rekening met de kosten van normale schoenen. Dit trekken we van de bijzondere bijstand af. Pruik Door medische behandelingen kunt u kaal worden. Uw zorgverzekeraar geeft meestal een vergoeding voor de aanschaf van een pruik. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Rechtshulp Als u rechtshulp nodig heeft kunt u eerst gratis advies vragen bij het Juridisch Loket Rotterdam, Weena 719. Op leest u er alles over. Als het Juridisch Loket vindt dat u rechtsbijstand van een advocaat nodig heeft, krijgt u hiervoor een verwijzing. U moet voor het werk van een advocaat een eigen bijdrage betalen. Deze is 53,- lager als u eerst naar het Juridisch Loket bent geweest. Soms moet u ook nog andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. Voor de eigen bijdrage en de eventuele andere kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen. Voorwaarde is wel dat u eerst advies bij het Juridisch Loket heeft gevraagd en u een toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand heeft gekregen. U moet hiervan bewijsstukken overleggen. Bent u niet eerst naar het Juridisch Loket geweest of kunt u geen bewijs van een verwijzing naar een advocaat overleggen dan krijgt u 53,- minder bijstand. Als u een proces verliest en van de rechter (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, komen deze kosten voor uw eigen rekening. Dit is niet het geval als u de gerechtelijke procedure bent gestart op verzoek van Sociale Zaken. Reiskosten Reiskosten moeten we allemaal maken. Deze kosten moet u dan ook in principe zelf betalen. Er kan echter sprake zijn van bijzondere omstandigheden en van hoge reiskosten. U kunt dan bijzondere bijstand 5

6 aanvragen. De reiskosten vergoeden we op basis van de kosten van het openbaar vervoer. Hieronder bespreken we een aantal situaties. Voor reiskosten krijgt u alleen de kosten die hoger zijn dan de kosten van een Regionaal sterabonnement van 2 sterren. Dit kost per 1 januari ,20 per maand. Bijzondere situaties Als u bijvoorbeeld een uit huis geplaatst kind moet bezoeken of als u uw partner in de gevangenis wilt bezoeken, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Woon-werkverkeer Als u parttime werkt en hoge reiskosten moet maken om naar uw werk te gaan, kunt u bijzondere bijstand aanvragen in deze reiskosten. Uiteraard houden we wel rekening met een eventuele vergoeding van uw werkgever. Ziekentaxi Als u gebruik moet maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Voor deze eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Steunzolen De kosten van steunzolen vergoedt uw zorgverzekeraar. Soms geheel, soms gedeeltelijk. Als u een eigen bijdrage moet betalen, kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Tandarts Voor tandartskosten kunt u zich aanvullend verzekeren bij uw zorgverzekeraar. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar niet alle kosten vergoedt. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. We verlenen maximaal 500,- per persoon per kalenderjaar via de bijzondere bijstand. U kunt het beste aan uw tandarts vooraf een prijsopgave vragen en de behandeling pas starten na het besluit op uw aanvraag. Als u niet gesaneerd bent en hierdoor geen vergoeding via uw zorgverzekeraar krijgt, kunt u ook geen bijzondere bijstand krijgen. Dit behoort tot uw eigen verantwoordelijkheid. Orthodontische behandelingen voor kinderen tot 18 jaar Voor orthodontische behandelingen van kinderen geeft uw zorgverzekeraar vaak een hogere vergoeding. Als u toch nog een eigen bijdrage moeten betalen en de kosten hoger zijn dan 500,- per kalenderjaar, krijgt u hiervoor bijzondere bijstand. Vaste lasten Als u in een inrichting (bijvoorbeeld een verpleeghuis) verblijft, krijgt u - indien u geen eigen inkomen heeft - een lagere bijstandsuitkering. De reden hiervan is dat u geen huur hoeft te betalen en eten te kopen. Bij een tijdelijke opname in een inrichting kunnen we u bijstand verlenen in de doorgaande vaste lasten. Hieronder vallen de huur en het aan uw energiebedrijf verschuldigde vastrechtbedrag. Deze bijstand verlenen we in principe voor maximaal één jaar. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunnen we de bijstand met nog maximaal één jaar verlengen. Als u in detentie verblijft, kunt u geen bijzondere bijstand voor uw vaste lasten krijgen. Via een speciale regeling voor (ex-)gedetineerden kunt u onder voorwaarden een vergoeding krijgen voor uw vaste lasten. Verblijfsvergunning Ex-asielzoekers of vluchtelingen kunnen alleen bijzondere bijstand voor de leges krijgen bij een eerste aanvraag van een verblijfsvergunning bij gezinshereniging. Dit is het geval als uw partner en/of kinderen een reguliere verblijfsvergunning krijgen. Verhuizen Net als duurzame gebruiksgoederen moet u ook verhuiskosten van uw eigen inkomen betalen. U moet hiervoor sparen. Alleen onder bijzondere omstandigheden kunnen we helpen via de bijzondere bijstand. Wij beoordelen of hiervan bij u sprake is. De laagste kosten worden vergoed. Dit kan betekenen dat u een verhuisbusje moet huren. Als u niet in staat bent om zelf uw spullen te verhuizen, dan is bijstand mogelijk in de verhuiskosten door een verhuisbedrijf. Waskosten Soms moet u voor het wassen van kleding en beddengoed meer kosten maken dan normaal. Dit geldt bijvoorbeeld voor: mensen die door ziekte, handicap of ouderdom niet meer zelf kunnen wassen; 6

7 mensen die door ziekte of handicap veel moeten wassen. Voor de extra waskosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Voorwaarde is wel dat u zelfstandig woont. We vragen een medisch adviseur om advies. Daarmee bepalen we de hoogte van uw extra kosten. Woonkosten Huurhuis Woont u in een huurhuis dan komt u met een bijstandsuitkering meestal in aanmerking voor huurtoeslag. Het huurtoeslagjaar loopt van 1 januari tot 1 januari. De Belastingdienst betaalt de huurtoeslag. De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw woon- en gezinssituatie en uw inkomen. Als u een bijstandsuitkering gaat krijgen en (nog) niet in aanmerking komt voor (het maximale bedrag aan) huurtoeslag, dan kunt u voor uw woonkosten bijzondere bijstand aanvragen. Bij een huur boven de maximale rekenhuur krijgt u meestal geen huurtoeslag en dus ook geen bijzondere bijstand. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. Koophuis Woont u in een koophuis dan heeft u geen recht op huurtoeslag. Als de hoogte van uw woonkosten tussen de basishuur en de maximale rekenhuur ligt dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij een eigen woning verstaan we onder woonkosten: de hypotheekrente, het eigenaarsgedeelte onroerende zaakbelasting, het eigenaarsgedeelte rioolretributie, het eigenaarsgedeelte van de waterschapsbelasting van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de opstalverzekering en een bedrag voor onderhoud. Zijn uw woonkosten hoger dan de maximale rekenhuur, dan kunt u meestal geen bijzondere bijstand krijgen. Als we toch bijzondere bijstand geven, is dit tijdelijk en moet u een goedkoper huis zoeken. De hoogte van de basishuur is 226,98. De maximale rekenhuur is 699,48. Voor jongeren van 18 tot 23 jaar is de maximale rekenhuur 389,05. Ziekentaxi Als u van uw zorgverzekeraar toestemming krijgt om gebruik te maken van de ziekentaxi om bijvoorbeeld uw specialist te bezoeken, moet u soms een eigen bijdrage betalen. Dit hangt van uw (aanvullende) zorgverzekering af. Moet u een eigen bijdrage betalen, dan kunt u hiervoor bijzondere bijstand aanvragen. Afdeling Sociale Zaken Bezoekadres: Rivierweg 111 Correspondentie-adres: Postbus 133, 2900 AC Capelle aan den IJssel Sociale Zaken is op werkdagen geopend en telefonisch bereikbaar van 8.00 tot uur, telefoonnummer (010) Aan deze toelichting bij de brochure bijzondere bijstand kunt u geen rechten ontlenen Laatste wijziging: 23 januari

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 1 Bij de samenstelling van dit boekje zijn we heel zorgvuldig geweest. U kunt echter geen rechten ontlenen aan dit boekje omdat regels snel veranderen en dit boekje

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

Geldtips. Rondkomen met een lager inkomen G E LD T I P S VRIJE TIJD ALGEMEEN WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG WONEN KINDEREN WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN.

Geldtips. Rondkomen met een lager inkomen G E LD T I P S VRIJE TIJD ALGEMEEN WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG WONEN KINDEREN WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN. 21 INKEL 9 12 6 3 WERKPLEINIJSSELGEMEENTEN.NL BELASTINGEN ENERGIE HUUR VERZEKERINGEN ALGEMEEN VRIJE TIJD WERK EN INKOMEN TE HUUR ZORG Rondkomen met een lager inkomen KINDEREN WONEN Geldtips 12 9 3 6 KLEDING-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016

Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 Aanvraagformulier Bijdrageregeling minima en collectieve zorgverzekering 2016 N U N S P E E T ELSPEET HULSHORST VIERHOUTEN 1. PERSOONSGEGEVENS Uzelf Partner Voorletter(s) en achternaam Geboortedatum Burgerservicenummer

Nadere informatie

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Wij voeren het beleid van Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas uit. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen. TOELICHTING BIJ AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (Dit formulier is alleen bestemd voor personen die een Ioaw- of Ioaz-uitkering of een ander inkomen dan een bijstandsuitkering ontvangen) Wij voeren

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Gemeente Stadskanaal, team Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer (0599)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10

Inhoudsopgave. Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Eigen bijdrage Wmo of Wlz 9 Tegemoetkoming zorgkosten 10 1 Inhoudsopgave Woonkosten... 4 Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid... 8 Zorgtoeslag 8

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties verstrekken als dat wettelijk is toegestaan. Afhankelijk

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Voorzieningen die u verder helpen

Voorzieningen die u verder helpen Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen

Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Koopkrachttegemoetkoming aanvragen Extra geld voor mensen met een laag inkomen Heeft u een laag inkomen? Dan heeft u dit jaar misschien recht op extra geld van de gemeente Diemen. We noemen dit koopkrachttegemoetkoming.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Stuur dit formulier naar Uw Werkplein of de afdeling waar u contact mee heeft.

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014

Aanvraagformulier Sociale Zaken 2014 Met dit aanvraagformulier kunt u meerdere minimaregelingen tegelijk aanvragen. Als u niet vertrouwd bent met dit aanvraagformulier, neem dan gerust contact op met de afdeling Sociale Zaken. Ook de minimagids

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland)

Versie januari 2014. Brochure over. Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) Versie januari 2014 Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2014 (inwoners Steenwijkerland) januari 2014 Voorwoord Net als in voorgaande jaren is het minimabeleid er voor iedereen met een minimuminkomen.

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet Meierijstad

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet Meierijstad Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Veghel, Correspondentieadres: Antwoordnummer 10529, 5460 WB Veghel info@meierijstad.nl Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Voorzieningen voor minima AMSTELVEEN ZORGT VOOR DE JUISTE ZORG 1 Voorzieningen voor minima Als u moet rondkomen van een minimuminkomen, kunt u recht hebben op bepaalde regelingen of minimavoorzieningen.

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2017 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2017 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u weinig inkomen hebt, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril, een sportclub of vereniging. Of voor andere kosten die u echt moet maken.

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen www.middendelfland.nl Regelingen voor mensen met een laag inkomen De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de bijzondere

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG

INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG INFORMATIEBLAD BIJ AANVRAAGFORMULIER INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG Belangrijk: Lees eerst dit informatieblad. Heeft u recht op individuele inkomenstoeslag? Vul dan het aanvraagformulier in. Deze informatie

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering

Meer voor minder. Werkplein. Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Meer voor minder Voor wie? Gezinnen of alleenstaanden met een laag inkomen uit werk of uitkering Waarom? Ondersteuning voor u en uw gezin voor deelname aan sport, cultuur en onderwijs Werkplein Hebt een

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Legitimatie U dient een kopie bij te voegen van uw legitimatiebewijs en (indien van toepassing) van uw partner.

Legitimatie U dient een kopie bij te voegen van uw legitimatiebewijs en (indien van toepassing) van uw partner. Inkomensondersteuning U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen Aanvraagformulier B Voor inwoners die geen maandelijkse Pwet-uitkering ontvangen, krijgt u wel een maandelijkse Pwet-uitkering,

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER

STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER STATUSOVERZICHT EN WIJZIGINGSFORMULIER Wilt u bij beantwoording het kenmerk vermelden. Rivierweg 111 Telefoon: 010-2848688 Postbus 133 Telefax: 010-2848800 2900 AC Capelle aan den IJssel BTW nummer: 001877045B05

Nadere informatie

Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs

Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs Gemeente Breukelen Gemeente Loenen Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Inhoudsopgave Iedereen doet mee! 2 Wat is de Regionale

Nadere informatie

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet

Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Acht financiële regelingen voor minima in Nunspeet Heeft u langere tijd een laag inkomen? Dan komt u zeer waarschijnlijk in aanmerking voor financiële regelingen. Deze regelingen horen bij het minimabeleid

Nadere informatie