Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder"

Transcriptie

1 Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

2 Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen

3 Inhoudsopgave Inleiding Wat u moet weten Inkomensgrenzen Vermogen, spaargeld Meer informatie adressen Serviceloketten A Advocaat Alarmering B Babyuitzet Begrafenis/crematie Bevalling ziekenhuis Borstprothese aangepaste kleding Bril C Chronisch zieken - verborgen kosten Contactlenzen en lenzenvloeistof 29 D Dieetkosten E Eigen bijdrage Wmo Elastische kousen H Hoge woonkosten Hoorapparaat en batterijtjes

4 K Kinderopvang Kleding na verblijf in gevangenis Kledingslijtage Kosten aanhouden woning L Langdurigheidstoeslag M Maaltijden aan huis voor ouderen Medische kosten Steunzolen Stookkosten T Tandartskosten Terugval inkomsten, kind 18 jaar Terugval inkomsten Therapeutisch kamp V Verhuiskosten O Orthodontie - beugels Orthopedische schoenen Ouderen jaarlijkse vergoeding W Waskosten Witgoed Woninginrichting P Pedicure/voetverzorging (om niet medische redenen) Peuterspeelzaal Pruik Psycholoog Psychotherapie R Reiskosten - werktraject Reiskosten - bezoek familie Ronald McDonald huis S Schoolgaande kinderen SMS fonds, School Muziek Sport Z Ziekenvervoer Zorgverzekering eigen bijdrage Zorgverzekering Drechtsteden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Hulp bij schulden IZA Cura Drechtsteden Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Trefwoordenregister Notities

5 Inleiding Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze weleens. Maar als u moet rondkomen van een laag inkomen dan is elk financieel steuntje in de rug meer dan welkom. U vindt in dit boekje allerlei zaken die nu of in de toekomst voor u van belang kunnen zijn. De (aanschaf)kosten van deze zaken kunt u in een aantal gevallen helemaal of voor een deel vergoed krijgen. Maar er staat nog veel meer in deze gids. Wetenswaardigheden over de Wet maatschappelijke ondersteuning en over hulp bij schulden. Ook vergoedingen die te maken hebben met een traject naar werk vindt u in deze gids. Kortom: allerlei regelingen waarmee u financieel uw voordeel kunt doen. Maak gebruik van uw recht! In het volgende hoofdstuk staan zaken die u moet weten als u een vergoeding gaat aanvragen. Leest u de informatie goed door! En heeft u nog vragen? Schroom niet om de Sociale Dienst Drechtsteden te bellen! Het telefoonnummer is

6 Wat u moet weten Vergoedingen: niet alleen voor mensen met een minimum-inkomen In de inleiding van deze gids is het al even genoemd: ook mensen met een inkomen boven het minimum kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van gemaakte kosten. Hoeveel geld u krijgt, hangt dan echter wel af van de hoogte van uw inkomen. Als uw totale inkomen (inclusief vakantietoeslag) hoger is dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag), wordt rekening gehouden met die meerinkomsten, de zogenaamde ruimte in het inkomen. Het gedeelte daarover dat u zelf moet bijdragen, wordt de draagkracht genoemd. Een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden kan u precies vertellen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog de vergoeding zal zijn. 110% minimum Alleenstaand zonder kind(eren) Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Inkomensgrenzen: Maximaal netto maandinkomen Maximum waarde 23 tot 65 jaar bezittingen, spaargeld, 65 jaar en ouder vermogen etc Deze bedragen gelden voor mensen die zelf een woning bewonen, en geen onderhuurders of kostgangers hebben. 120% minimum Maximaal netto maandinkomen Maximum waarde 23 tot 65 jaar bezittingen, spaargeld, vermogen etc. Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Deze bedragen gelden voor mensen die zelf een woning bewonen, en geen onderhuurders of kostgangers hebben. Deze hogere bedragen gelden alleen voor de vergoeding voor peuterspeelzalen (p xxx), en voor het SMS fonds (p.xxx)

7 Vermogen, spaargeld e.d. Naast uw maandinkomen is ook de waarde van uw bezittingen, spaargeld e.d. belangrijk: heeft u meer dan bepaalde grensbedragen dan heeft u geen recht op de vergoedingen (of u krijgt maar een deel vergoed). Hoeveel mogen uw bezittingen, spaargeld e.d. maximaal zijn? De tabel geeft een overzicht: Alleenstaande zonder kind(eren) Alleenstaande met kind(eren) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Schuldregelingen gelden voor iedereen, ongeacht het inkomen. Voor de meest voorkomende regelingen zijn bij de Sociale Dienst Drechtsteden aparte folders beschikbaar. Hierin worden voor de verschillende gezinssituaties de grensbedragen genoemd. Vergoeding: houden of terugbetalen In de meeste gevallen krijgt u een vergoeding die u niet hoeft terug te betalen. Soms ontvangt u de vergoeding in de vorm van een renteloze lening. U moet de vergoeding dan terugbetalen aan de Sociale Dienst. 10 Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Wat telt er allemaal mee? Eigenlijk al uw bezittingen: bijvoorbeeld uw spaargeld, een auto, een caravan, maar ook een erfenis of levensverzekeringspolissen. Hebt u schulden, dan mogen die worden verrekend. Twee bijzondere situaties: Als u een eigen huis hebt gelden andere, erg ingewikkelde regels voor het vermogen. Neem dan contact op met de Sociale Dienst om uit te zoeken of u toch recht heeft op een vergoeding uit dit boekje Heeft u een overlijdensverzekering voor de kosten van uw uitvaart dan telt die niet mee tot maximaal Als u ouder dan 65 bent en u heeft geld op een aparte rekening staan voor uw uitvaart telt alleen het bedrag boven de 4500 mee als vermogen. Vergoedingen: hoe aanvragen? Een vergoeding moet u schriftelijk aanvragen. De Sociale Dienst onderzoekt of u recht heeft op de vergoeding. Een onderdeel van dat onderzoek kan een gesprek zijn. Het kan zijn dat een medewerker bij u op bezoek komt. Hiervan krijgt u dan van te voren bericht. Bel voor meer informatie, een aanvraagformulier of om een afspraak te maken met de Sociale Dienst. Wanneer aanvragen? Van te voren Aanvragen voor gebruiksgoederen (meubels, witgoed e.d.), babyuitzet, verhuiskosten, en woonkostentoeslag eigen woning moeten altijd van te voren worden ingediend. Wacht dus niet tot de kosten al gemaakt zijn! Zo snel mogelijk Voor alle andere kosten moet u uw aanvraag binnen 2 maanden hebben ingediend. Vergoeding met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Alleen voor medische kosten is in sommige gevallen vergoeding met terugwerkende kracht van een jaar mogelijk. 11

8 Voorliggende voorzieningen Het kan gebeuren dat u een vergoeding bij de Sociale Dienst vraagt, terwijl er bij een andere instantie een regeling voor is. Die regeling gaat altijd vóór. Bijvoorbeeld: voorzieningen die uw ziektekostenverzekeraar (bijvoorbeeld IZA Cura) vergoedt, huurtoeslag en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Niet alles staat in de gids Wel veel, maar niet alle zaken waarvoor u een vergoeding kunt krijgen staan in deze gids. U kunt altijd in onverwachte situaties terechtkomen die hoge kosten met zich meebrengen en waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. Denkt u er ook aan dat alle bedragen die in deze gids staan regelmatig worden aangepast. En tot slot geldt dat de informatie in deze gids vrij globaal is. Voor bijzondere details kunt u altijd terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Dordrecht Iedere werkdag van uur is er inloopspreekuur in ons hoofdkantoor in Dordrecht. Klanten uit de zes gemeenten van de Sociale Dienst Drechtsteden kunnen hier naartoe komen. Bellen kan natuurlijk ook: iedere werkdag van uur Het bezoekadres is: Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Voor vragen over vergoedingsregelingen kunt u ook terecht bij de vijf Serviceloketten; Alblasserdam Gemeentehuis Alblasserdam Open: iedere werkdag van uur 12 Bezwaarschrift Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de Sociale Dienst op uw aanvraag van een vergoeding, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u ook doen als de Sociale Dienst na 8 weken nog niets over uw aanvraag heeft laten horen. U kunt uw bezwaarschrift toesturen aan: Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht. In uw bezwaarschrift moet u vermelden: uw naam en adres, cliëntnummer, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht Open: iedere werkdag van uur Papendrecht Gemeentehuis Papendrecht Open: iedere werkdag van uur Sliedrecht Gemeentehuis Sliedrecht Open: iedere werkdag van uur 13 Meer informatie Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, of vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor één van de vergoedingen, informeer dan bij ons. Het zou zonde zijn om geen gebruik te maken van vergoedingsregelingen waarop u recht heeft. Zwijndrecht Tijdelijk adres: Vierdrecht II, Stationsweg 41 Open: iedere werkdag van uur

9 Advocaat Heeft u een advocaat nodig dan kunt zelf een advocaat zoeken of bij het Juridisch Loket aanvragen. Zij melden uw aanvraag bij de Raad voor de Rechtsbijstand die beslist of u een gesubsidieerde advocaat krijgt. Dat heet een toevoeging. Dat kost u in principe geen geld. Maar u heeft wel te maken met een eigen bijdrage en met griffiekosten. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen in de twee voorgaande jaren. Als uw inkomen kortgeleden lager is geworden kunt u verlaging van de eigen bijdrage vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De eigen bijdrage en de griffiekosten kunt u vergoed krijgen. Het maakt niet uit wat voor rechtszaak u voert. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor advocaatkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst kopie van de nota s - kopie van de toevoeging van een advocaat. 15 LET OP: Als u verliest moet u misschien ook de proceskosten van de tegenpartij betalen. Die kosten krijgt u niet vergoed. Alleen als de Sociale Dienst u heeft gevraagd om de procedure te beginnen en u verliest, worden deze kosten wel betaald.

10 Alarmering Babyuitzet Woont u zelfstandig en is gebruik van alarmeringsapparatuur nodig? Dan is vergoeding van deze kosten mogelijk. Wat kunt u krijgen? Bent u bij IZA Cura Drechtsteden verzekerd? En werkt uw alarmering met een meldkamer die met IZA Cura een contract heeft? Dan heeft u zelf geen kosten. Heeft u andere zorgverzekering, of heeft u toch zelf een nota gekregen, dan vergoeden we uw maandelijkse eigen bijdrage tot maximaal 15 per maand ( 180 per jaar). Bent u nog geen 65 jaar, dan vragen we de GGD om advies. Krijgt u ook geld van uw zorgverzekering voor de alarmering? Dan trekken we de vergoeding die u van de zorgverzekering krijgt af van de vergoeding die u van de Sociale Dienst krijgt. Wat moet u doen? U moet ons laten zien dat u extra kosten voor alarmeringsapparatuur heeft. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. Gaat u binnenkort bevallen? Voor de kosten van een kraampakket (luiers, hemdjes, bad, kruik, deken, lakens enz.) kunt u geld krijgen. Voor een kraampakket kunt u 350 krijgen. In bijzondere gevallen kunt u voor de kosten van een bed en matras, een box en een kinderwagen ook nog een lening krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor uw babyuitzet. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - Kopie van de verklaring van uw verloskundige rekening van de alarmering 17 - brief van uw zorgverzekering over de vergoeding die zij u geven.

11 Begrafenis- of crematiekosten Als nabestaande kunt u te maken krijgen met hoge kosten voor de uitvaart van de overledene. Voor deze kosten bestaat een vergoedingsregeling. Als er meerdere nabestaanden zijn houden we daar rekening mee. Voor de gezamenlijke nabestaanden is een vergoeding tot maximaal 4500 mogelijk. Een begrafenis of crematie van een dierbare is een heel persoonlijke aangelegenheid. Er zijn daarom geen verdere bepalingen over welke kosten wel en niet worden vergoed. Rekening wordt gehouden met eventuele verzekeringen en de nalatenschap van de overledene. Neem zo snel mogelijk contact op via om een afspraak te maken. - kopieën van de nota of de prijsopgave van de uitvaartonderneming en eventuele andere kosten. - kopieën van uitvaartverzekering. - gegevens over nabestaanden

12 Bevalling in het ziekenhuis Bevalt u zonder medische indicatie poliklinisch in het ziekenhuis? Vaak moet u dan de kosten betalen. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (IZA Cura) dan is poliklinische bevalling ook zonder medische indicatie volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Het hangt af van uw verzekering of u een vergoeding krijgt. Krijgt u van hen niets dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de poliklinische bevalling. Krijgt u van uw zorgverzekering wel een vergoeding? Dan trekken we die af van de vergoeding die u van de Sociale Dienst krijgt. 20 Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor bevallingskosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst kopie van de nota.

13 Borstprothese - aangepaste kleding De kosten van een borstprothese worden in principe volledig betaald door uw zorgverzekering. Dus hoeft u hiervoor niets bij te betalen. Extra kosten in verband met aangepaste kleding kunt u vergoed krijgen. De extra kosten van speciale (onder)kleding die nodig is worden vergoed. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor aangepaste kleding. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopieën van de nota( s)

14 Bril Heeft u een nieuwe bril nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. Bent u verzekerd via IZA Cura? Dan kunt u elke 3 jaar gratis een bril bij Hans Anders uitzoeken. Koopt u de bril bij een andere opticien, dan ontvangt u een vergoeding van IZA Cura. Deze vergoeding is maximaal 85 voor een bril met enkelfocus, of 135 voor een bril met dubbel- of multifocus. Heeft u een andere zorgverzekering dan IZA Cura? Dan is de vergoeding maximaal 85 per 3 jaar voor een bril. Voor een bril met dubbel- of multifocale glazen geld een bedrag van 135. We trekken de vergoeding die u van uw zorgverzekering krijgt van dit bedrag af. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor een bril. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren rekening/prijsopgave van de opticien. We betalen het geld rechtstreeks aan de opticien - brief van de zorgverzekering. In deze brief moet staan hoeveel geld u krijgt van uw zorgverzekering voor de bril. 25

15 Chronisch zieken en gehandicapten: jaarlijkse vergoeding Contactlenzen en lenzenvloeistof Bent u chronisch ziek of gehandicapt en woont u zelfstandig? Dan heeft u waarschijnlijk allerlei extra kosten. Heeft u nieuwe contactlenzen en lenzenvloeistof nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 26 Per jaar kunt u een vergoeding krijgen van 200 per huishouden voor de zogenaamde verborgen kosten. Dat kunnen allerlei kosten zijn. Bijvoorbeeld een keer een bloemetje voor de mensen die u wel eens helpen. U hoeft geen nota s of bewijsstukken in te leveren. Zijn al uw gegevens bekend en heeft u al eerder een vergoeding gekregen dan krijgt u automatisch in april uitbetaald. Hebben we niet al uw gegevens dan sturen we u in april een aanvraag om te ondertekenen. Zijn uw gegevens niet bekend bij ons: meldt u dan telefonisch op Er zijn geen bewijsstukken van de kosten nodig. LET OP: Deze regeling geldt voor chronisch zieken en gehandicapten die: - dit jaar langer dan 6 maanden huishoudelijke hulp via de Wmo hebben gekregen, of - gebruik maken van een andere individuele voorziening via de Wmo, of - in 2007 of 2008 een vergoeding van de sociale dienst hebben gekregen in verband met een ziekte of handicap, of - een indicatie hebben voor MLK, ZMLK, Mythylonderwijs of een AWBZ indicatie hebben voor dagbesteding of op de wachtlijst staan voor een opname in een woonvoorziening. Hoeveel geld krijgt u voor nieuwe lenzen? Bent u verzekerd via IZA Cura? Dan krijgt u via Hans Anders 36 setjes maandlenzen gratis per drie jaar. Koopt u de contactlenzen bij een andere opticien, dan ontvangt u een vergoeding van IZA Cura. Deze vergoeding is maximaal 85 per drie jaar. Heeft u een andere ziektekostenverzekering dan IZA Cura? Dan is de vergoeding maximaal 85 per drie jaar. Hoeveel geld krijgt u voor lenzenvloeistof? U krijgt maximaal 40 per jaar voor lenzenvloeistof. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor contactlenzen en/of lenzenvloeistof. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren. - rekening/prijsopgave van de opticien. We betalen het geld voor contactlenzen rechtstreeks aan de opticien - brief van de zorgverzekering. In deze brief moet staan hoeveel geld u krijgt van uw zorgverzekering voor de contactlenzen - bon van de lenzenvloeistof. 27

16 Dieet Moet u op voorschrift van de dokter een duur dieet volgen? Dan kunt hiervoor geld krijgen. Als uw dieet echt nodig is krijgt u de extra kosten van uw dieet vergoed. We vragen daarvoor advies aan de GGD. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor uw dieetkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - brief van de dokter of de specialist

17 Eigen bijdrage Wmo Maakt u gebruik van een Wmo voorziening? Dan moet u soms een eigen bijdrage betalen. Voor de eigen bijdrage voor een Wmo voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) kunt u geld krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor deze eigen bijdrage. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de brief waarin uw eigen bijdrage staat. Elastische kousen Draagt u elastische kousen? Dan kunt u daar misschien een vergoeding voor krijgen. De zorgverzekering betaalt vaak een deel van de elastische kousen. U moet dan ook een deel zelf betalen. We noemen dit de eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage kunt u een vergoeding krijgen. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor elastische kousen. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren. - rekening van de elastische kousen - brief van de zorgverzekering. In die brief moet staan hoeveel geld u zelf moet betalen

18 Hoge woonkosten Is uw huur te hoog voor uw inkomen? Of zijn de woonkosten van uw eigen huis te hoog? Dan is soms een speciale toeslag mogelijk. Bewoont u een huurhuis, en zijn de huurkosten te hoog voor uw inkomen, dan moet u via de Belastingdienst huurtoeslag aanvragen. Vergoeding voor hoge huurkosten van de Sociale Dienst is dan niet mogelijk. Alleen in sommige uitzonderingssituaties kunt u extra geld krijgen in verband met een hoge huur. Bijvoorbeeld als het erg lang duurt voordat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen. Bewoont u een eigen woning dan kunt u geld krijgen voor uw (hoge) woonkosten. Voor de aflossing van uw hypotheek is geen vergoeding mogelijk. Bij de berekening van de vergoeding houden we alleen rekening met de rente, de rioolrechten, het eigenaarsdeel van de waterschapslasten en de onroerende zaak belasting, de premie voor de opstalverzekering en een bedrag voor de kosten van groot onderhoud. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de hoge woonkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. Bij huurwoning: - brief van de Belastingdienst 32 Bij eigen woning: - gegevens over de hypotheekrente - nota waterschapslasten - nota onroerende zaakbelasting - nota rioolrechten - nota opstalverzekering. 33

19 Hoorapparaat en batterijen Heeft u een hoorapparaat nodig? Dan moet u eerst toestemming vragen bij uw zorgverzekering. Een hoorapparaat dat medisch gezien noodzakelijk is wordt in de meeste gevallen helemaal vergoed. Dan hoeft u niets zelf te betalen. Voor batterijen voor uw hoorapparaat kunt u geld krijgen. Uw zorgverzekering vergoedt het noodzakelijke en voor u geschikte hoorapparaat volledig. Dus kunt u geen geld voor een hoorapparaat krijgen. Voor de kosten van batterijen kunt u per jaar 36 krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor batterijen voor uw hoorapparaat. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de aankoopnota van uw hoorapparaat

20 Kinderopvang Volgt u via de Sociale Dienst een traject naar werk, of scholing? En heeft u kinderen? Dan krijgt u de kosten voor kinderopvang vergoed. Ook voor studenten of als er sprake is van kinderopvang op sociaal medische indicatie is een vergoeding van de kosten mogelijk. Bel voor meer informatie met de Sociale Dienst Als u een traject naar werk volgt kunnen uw kinderen het aantal dagdelen dat u werkt gebruik maken van de kinderopvang. U kiest een kindercentrum dat u het meest geschikt vindt voor de opvang van uw kinderen. Naast een tegemoetkoming van de gemeente moet u ook een bijdrage bij de Belastingdienst aanvragen voor de kosten van kinderopvang: de kinderopvangtoeslag. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw klantmanager. Voor algemene informatie over kinderopvang kunt u contact opnemen met de contactpersoon kinderopvang in de Werkboulevard (Spuiboulevard 298), telefoonnummer: U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Kleding na verblijf in gevangenis In bijzondere situaties kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van nieuwe kleren als u langer dan een jaar in de gevangenis was opgesloten. Als uw kleding zonder eigen schuld verloren is gegaan, of u niet meer past kunt u 350 krijgen om kleding te kopen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de kledingkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - brief van de gevangenis - brief waaruit uw straf blijkt

21 Kledingslijtage Slijten uw kleren extra vanwege uw ziekte dan kunt u hiervoor geld krijgen. De extra kosten voor het kopen van nieuwe kleding vanwege de extra slijtage kunt u vergoed krijgen. We vragen hiervoor advies aan de GGD. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de extra kledingslijtage. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - gegevens over de extra slijtage - brief van de dokter

22 Kosten van aanhouden woning Langdurigheidstoeslag 40 Bent u tijdelijk opgenomen in een verzorgingsinstelling? Of bent u veroordeeld tot een gevangenschap van niet langer dan een jaar? Dan kunt u geld krijgen om uw huis aan te houden. Voor de vaste lasten kunt u geld krijgen voor uw woonkosten. Verblijft u in de gevangenis dan moet de energielevering worden afgesloten. Uw huur en het vastrecht kunt u vergoed krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op deze extra vergoeding. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de brief waaruit blijkt dat u bent opgenomen of - kopie van de brief waaruit blijkt dat u niet langer dan een jaar in de gevangenis moet - gegevens van uw huur, en eventuele andere vaste lasten. Bent u jonger dan 65 en heeft u al 5 jaar of langer onafgebroken een minimum uitkering? Dan heeft u recht op deze vergoeding. Het moet echt gaan om een minimumuitkering. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of nabestaandenuitkering. Een uitkering Ziektewet en WW tellen niet mee bij deze regeling! Hoeveel u kan krijgen hangt af van uw gezinssituatie: Een alleenstaande krijgt 341 per jaar, een alleenstaande ouder krijgt 436 per jaar, en gehuwden of samenwonenden kunnen 486 per jaar krijgen als beide partners al vijf jaar of langer een minimum uitkering hebben. Heeft de Sociale Dienst al uw gegevens dan krijgt u de uitkering bijna vanzelf: de eerste keer sturen we u een simpel aanvraagformulier, en de volgende jaren komt de betaling vanzelf op uw rekening. Heeft u recht, maar kent de Sociale Dienst u nog niet: neem dan contact op met Alleen als we uw gegevens niet hebben: uw inkomensgegevens van de afgelopen 5 jaren. 41 LET OP: Ook als u in de afgelopen 5 jaar een korte periode (parttime) heeft gewerkt en niet meer dan E heeft verdiend komt u in aanmerking. De regeling Langdurigheidstoeslag gaat waarschijnlijk in 2009 veranderen.

23 Maaltijden aan huis voor ouderen Bent u 65 plusser en maakt u gebruik van maaltijden aan huis via het plaatselijke ouderenwerk of van de maaltijdservice van Rivas? Dan krijgt u de extra kosten vergoed. De extra kosten van een bezorgde maaltijd boven de 2,06 krijgt u vergoed. Als u via het lokale ouderenwerk uw maaltijden krijgt hoeft u in de meeste gevallen niets te doen. De vergoeding voor de extra kosten wordt rechtstreeks met het ouderenwerk verrekend zodat u zelf de extra kosten niet hoeft voor te schieten. Woont u in Hendrik-Ido-Ambacht of Alblasserdam, of maakt u gebruik van de maaltijdservice van Rivas dan moet u wel eerst zelf alle kosten eerst voorschieten, en de vergoeding aanvragen bij de Sociale Dienst. Bel dan voor een aanvraagformulier. 42 Alleen als u in Hendrik-Ido-Ambacht of Alblasserdam woont, of van de Rivas maaltijdservice gebruik maakt moet u de nota s als bewijsstuk opsturen. In alle andere gevallen hoeft u geen bewijsstukken op te sturen. LET OP: Ook als u wel eens gebruik maakt van de maaltijden bij een verzorgingscentrum of een woonzorgcomplex bij u in de buurt heeft u recht op vergoeding van de extra kosten. 43

24 Medische kosten Kosten voor noodzakelijke medische behandelingen zijn in principe door uw zorgverzekering gedekt. Toch heeft u soms met extra kosten te maken. Niet alle medisch kosten staan apart in dit boekje. Sommige wel, bijvoorbeeld een bril, tandartskosten of een pruik. Ook voor andere noodzakelijke medische kosten kunt u geld krijgen. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (de IZA Cura verzekering)? Dan zijn alle noodzakelijke medische kosten -soms tot een bepaald bedrag- volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. Voor noodzakelijke kosten kunt u geld krijgen. We gaan hierbij uit van de maximale vergoeding van onze eigen IZA Cura - verzekering. We trekken daarvan de vergoeding af die u van uw eigen zorgverzekering krijgt. Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor medische kosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de nota( s) van de medische kosten - kopie van de brief van uw zorgverzekering met de hoogte van hun vergoeding. 44 LET OP: U kunt geen geld krijgen voor kosten die niet medisch noodzakelijk zijn. We kunnen de GGD om advies vragen. Zij bepalen welke kosten wel en niet medisch noodzakelijk zijn. Zie voor het Eigen risico het aparte hoofdstuk op bladzijde

25 Orthodontie - beugels Orthopedische schoenen De kosten van de orthodontist (beugels e.d.) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar worden in principe door uw zorgverzekering betaald. Heeft u speciale orthopedische schoenen nodig? De kosten zijn in principe door uw zorgverzekering gedekt. Toch is soms vergoeding mogelijk. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (de IZA Cura verzekering)? Dan zijn orthodontiekosten gedekt tot maximaal 2000 voor de hele behandeling. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. De kosten van een orthodontiebehandeling tot 21 jaar kunt u vergoed krijgen. We trekken de vergoeding af die u van uw zorgverzekering krijgt. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden: de IZA Cura verzekering dan zijn de kosten voor orthopedische schoenen volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. We verrekenen wat u van uw zorgverzekering krijgt, en bovendien houden we rekening met een bedrag van 55 dat u aan gewone schoenen zou zijn kwijt geweest. 46 Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor orthodontiekosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopieën van de nota( s) van de orthodontist - kopieën van de vergoeding door uw zorgverzekering. Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Neem in andere gevallen contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de nota naar de Sociale Dienst. - kopie van de nota van de leverancier. 47 LET OP: Met de complete lijst met behandelcodes weet u precies welke behandelingen wel en niet worden vergoed. Vraag de lijst met behandelcodes om precies te weten welke behandelingen wel en niet worden vergoed, of kijk op