Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder"

Transcriptie

1 Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

2 Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen

3 Inhoudsopgave Inleiding Wat u moet weten Inkomensgrenzen Vermogen, spaargeld Meer informatie adressen Serviceloketten A Advocaat Alarmering B Babyuitzet Begrafenis/crematie Bevalling ziekenhuis Borstprothese aangepaste kleding Bril C Chronisch zieken - verborgen kosten Contactlenzen en lenzenvloeistof 29 D Dieetkosten E Eigen bijdrage Wmo Elastische kousen H Hoge woonkosten Hoorapparaat en batterijtjes

4 K Kinderopvang Kleding na verblijf in gevangenis Kledingslijtage Kosten aanhouden woning L Langdurigheidstoeslag M Maaltijden aan huis voor ouderen Medische kosten Steunzolen Stookkosten T Tandartskosten Terugval inkomsten, kind 18 jaar Terugval inkomsten Therapeutisch kamp V Verhuiskosten O Orthodontie - beugels Orthopedische schoenen Ouderen jaarlijkse vergoeding W Waskosten Witgoed Woninginrichting P Pedicure/voetverzorging (om niet medische redenen) Peuterspeelzaal Pruik Psycholoog Psychotherapie R Reiskosten - werktraject Reiskosten - bezoek familie Ronald McDonald huis S Schoolgaande kinderen SMS fonds, School Muziek Sport Z Ziekenvervoer Zorgverzekering eigen bijdrage Zorgverzekering Drechtsteden Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) Hulp bij schulden IZA Cura Drechtsteden Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Trefwoordenregister Notities

5 Inleiding Geld maakt niet gelukkig, zeggen ze weleens. Maar als u moet rondkomen van een laag inkomen dan is elk financieel steuntje in de rug meer dan welkom. U vindt in dit boekje allerlei zaken die nu of in de toekomst voor u van belang kunnen zijn. De (aanschaf)kosten van deze zaken kunt u in een aantal gevallen helemaal of voor een deel vergoed krijgen. Maar er staat nog veel meer in deze gids. Wetenswaardigheden over de Wet maatschappelijke ondersteuning en over hulp bij schulden. Ook vergoedingen die te maken hebben met een traject naar werk vindt u in deze gids. Kortom: allerlei regelingen waarmee u financieel uw voordeel kunt doen. Maak gebruik van uw recht! In het volgende hoofdstuk staan zaken die u moet weten als u een vergoeding gaat aanvragen. Leest u de informatie goed door! En heeft u nog vragen? Schroom niet om de Sociale Dienst Drechtsteden te bellen! Het telefoonnummer is

6 Wat u moet weten Vergoedingen: niet alleen voor mensen met een minimum-inkomen In de inleiding van deze gids is het al even genoemd: ook mensen met een inkomen boven het minimum kunnen in aanmerking komen voor een vergoeding van gemaakte kosten. Hoeveel geld u krijgt, hangt dan echter wel af van de hoogte van uw inkomen. Als uw totale inkomen (inclusief vakantietoeslag) hoger is dan de voor u van toepassing zijnde bijstandsnorm (inclusief vakantietoeslag), wordt rekening gehouden met die meerinkomsten, de zogenaamde ruimte in het inkomen. Het gedeelte daarover dat u zelf moet bijdragen, wordt de draagkracht genoemd. Een medewerker van de Sociale Dienst Drechtsteden kan u precies vertellen of u in aanmerking komt voor een vergoeding en hoe hoog de vergoeding zal zijn. 110% minimum Alleenstaand zonder kind(eren) Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Inkomensgrenzen: Maximaal netto maandinkomen Maximum waarde 23 tot 65 jaar bezittingen, spaargeld, 65 jaar en ouder vermogen etc Deze bedragen gelden voor mensen die zelf een woning bewonen, en geen onderhuurders of kostgangers hebben. 120% minimum Maximaal netto maandinkomen Maximum waarde 23 tot 65 jaar bezittingen, spaargeld, vermogen etc. Alleenstaand met kind(eren) Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Deze bedragen gelden voor mensen die zelf een woning bewonen, en geen onderhuurders of kostgangers hebben. Deze hogere bedragen gelden alleen voor de vergoeding voor peuterspeelzalen (p xxx), en voor het SMS fonds (p.xxx)

7 Vermogen, spaargeld e.d. Naast uw maandinkomen is ook de waarde van uw bezittingen, spaargeld e.d. belangrijk: heeft u meer dan bepaalde grensbedragen dan heeft u geen recht op de vergoedingen (of u krijgt maar een deel vergoed). Hoeveel mogen uw bezittingen, spaargeld e.d. maximaal zijn? De tabel geeft een overzicht: Alleenstaande zonder kind(eren) Alleenstaande met kind(eren) De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) en de Schuldregelingen gelden voor iedereen, ongeacht het inkomen. Voor de meest voorkomende regelingen zijn bij de Sociale Dienst Drechtsteden aparte folders beschikbaar. Hierin worden voor de verschillende gezinssituaties de grensbedragen genoemd. Vergoeding: houden of terugbetalen In de meeste gevallen krijgt u een vergoeding die u niet hoeft terug te betalen. Soms ontvangt u de vergoeding in de vorm van een renteloze lening. U moet de vergoeding dan terugbetalen aan de Sociale Dienst. 10 Gehuwd of samenwonend met of zonder kinderen Wat telt er allemaal mee? Eigenlijk al uw bezittingen: bijvoorbeeld uw spaargeld, een auto, een caravan, maar ook een erfenis of levensverzekeringspolissen. Hebt u schulden, dan mogen die worden verrekend. Twee bijzondere situaties: Als u een eigen huis hebt gelden andere, erg ingewikkelde regels voor het vermogen. Neem dan contact op met de Sociale Dienst om uit te zoeken of u toch recht heeft op een vergoeding uit dit boekje Heeft u een overlijdensverzekering voor de kosten van uw uitvaart dan telt die niet mee tot maximaal Als u ouder dan 65 bent en u heeft geld op een aparte rekening staan voor uw uitvaart telt alleen het bedrag boven de 4500 mee als vermogen. Vergoedingen: hoe aanvragen? Een vergoeding moet u schriftelijk aanvragen. De Sociale Dienst onderzoekt of u recht heeft op de vergoeding. Een onderdeel van dat onderzoek kan een gesprek zijn. Het kan zijn dat een medewerker bij u op bezoek komt. Hiervan krijgt u dan van te voren bericht. Bel voor meer informatie, een aanvraagformulier of om een afspraak te maken met de Sociale Dienst. Wanneer aanvragen? Van te voren Aanvragen voor gebruiksgoederen (meubels, witgoed e.d.), babyuitzet, verhuiskosten, en woonkostentoeslag eigen woning moeten altijd van te voren worden ingediend. Wacht dus niet tot de kosten al gemaakt zijn! Zo snel mogelijk Voor alle andere kosten moet u uw aanvraag binnen 2 maanden hebben ingediend. Vergoeding met terugwerkende kracht is niet mogelijk. Alleen voor medische kosten is in sommige gevallen vergoeding met terugwerkende kracht van een jaar mogelijk. 11

8 Voorliggende voorzieningen Het kan gebeuren dat u een vergoeding bij de Sociale Dienst vraagt, terwijl er bij een andere instantie een regeling voor is. Die regeling gaat altijd vóór. Bijvoorbeeld: voorzieningen die uw ziektekostenverzekeraar (bijvoorbeeld IZA Cura) vergoedt, huurtoeslag en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Niet alles staat in de gids Wel veel, maar niet alle zaken waarvoor u een vergoeding kunt krijgen staan in deze gids. U kunt altijd in onverwachte situaties terechtkomen die hoge kosten met zich meebrengen en waarvoor u een vergoeding kunt krijgen. Denkt u er ook aan dat alle bedragen die in deze gids staan regelmatig worden aangepast. En tot slot geldt dat de informatie in deze gids vrij globaal is. Voor bijzondere details kunt u altijd terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Dordrecht Iedere werkdag van uur is er inloopspreekuur in ons hoofdkantoor in Dordrecht. Klanten uit de zes gemeenten van de Sociale Dienst Drechtsteden kunnen hier naartoe komen. Bellen kan natuurlijk ook: iedere werkdag van uur Het bezoekadres is: Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Voor vragen over vergoedingsregelingen kunt u ook terecht bij de vijf Serviceloketten; Alblasserdam Gemeentehuis Alblasserdam Open: iedere werkdag van uur 12 Bezwaarschrift Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de Sociale Dienst op uw aanvraag van een vergoeding, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kunt u ook doen als de Sociale Dienst na 8 weken nog niets over uw aanvraag heeft laten horen. U kunt uw bezwaarschrift toesturen aan: Bestuurscommissie Sociale Dienst Drechtsteden, Postbus 619, 3300 AP Dordrecht. In uw bezwaarschrift moet u vermelden: uw naam en adres, cliëntnummer, tegen welk besluit u bezwaar maakt en de reden waarom u het niet eens bent met het besluit. Hendrik-Ido-Ambacht Gemeentehuis Hendrik-Ido-Ambacht Open: iedere werkdag van uur Papendrecht Gemeentehuis Papendrecht Open: iedere werkdag van uur Sliedrecht Gemeentehuis Sliedrecht Open: iedere werkdag van uur 13 Meer informatie Weet u niet zeker of u aan de voorwaarden voldoet, of vraagt u zich af of u in aanmerking komt voor één van de vergoedingen, informeer dan bij ons. Het zou zonde zijn om geen gebruik te maken van vergoedingsregelingen waarop u recht heeft. Zwijndrecht Tijdelijk adres: Vierdrecht II, Stationsweg 41 Open: iedere werkdag van uur

9 Advocaat Heeft u een advocaat nodig dan kunt zelf een advocaat zoeken of bij het Juridisch Loket aanvragen. Zij melden uw aanvraag bij de Raad voor de Rechtsbijstand die beslist of u een gesubsidieerde advocaat krijgt. Dat heet een toevoeging. Dat kost u in principe geen geld. Maar u heeft wel te maken met een eigen bijdrage en met griffiekosten. Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen in de twee voorgaande jaren. Als uw inkomen kortgeleden lager is geworden kunt u verlaging van de eigen bijdrage vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand. De eigen bijdrage en de griffiekosten kunt u vergoed krijgen. Het maakt niet uit wat voor rechtszaak u voert. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor advocaatkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst kopie van de nota s - kopie van de toevoeging van een advocaat. 15 LET OP: Als u verliest moet u misschien ook de proceskosten van de tegenpartij betalen. Die kosten krijgt u niet vergoed. Alleen als de Sociale Dienst u heeft gevraagd om de procedure te beginnen en u verliest, worden deze kosten wel betaald.

10 Alarmering Babyuitzet Woont u zelfstandig en is gebruik van alarmeringsapparatuur nodig? Dan is vergoeding van deze kosten mogelijk. Wat kunt u krijgen? Bent u bij IZA Cura Drechtsteden verzekerd? En werkt uw alarmering met een meldkamer die met IZA Cura een contract heeft? Dan heeft u zelf geen kosten. Heeft u andere zorgverzekering, of heeft u toch zelf een nota gekregen, dan vergoeden we uw maandelijkse eigen bijdrage tot maximaal 15 per maand ( 180 per jaar). Bent u nog geen 65 jaar, dan vragen we de GGD om advies. Krijgt u ook geld van uw zorgverzekering voor de alarmering? Dan trekken we de vergoeding die u van de zorgverzekering krijgt af van de vergoeding die u van de Sociale Dienst krijgt. Wat moet u doen? U moet ons laten zien dat u extra kosten voor alarmeringsapparatuur heeft. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. Gaat u binnenkort bevallen? Voor de kosten van een kraampakket (luiers, hemdjes, bad, kruik, deken, lakens enz.) kunt u geld krijgen. Voor een kraampakket kunt u 350 krijgen. In bijzondere gevallen kunt u voor de kosten van een bed en matras, een box en een kinderwagen ook nog een lening krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor uw babyuitzet. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - Kopie van de verklaring van uw verloskundige rekening van de alarmering 17 - brief van uw zorgverzekering over de vergoeding die zij u geven.

11 Begrafenis- of crematiekosten Als nabestaande kunt u te maken krijgen met hoge kosten voor de uitvaart van de overledene. Voor deze kosten bestaat een vergoedingsregeling. Als er meerdere nabestaanden zijn houden we daar rekening mee. Voor de gezamenlijke nabestaanden is een vergoeding tot maximaal 4500 mogelijk. Een begrafenis of crematie van een dierbare is een heel persoonlijke aangelegenheid. Er zijn daarom geen verdere bepalingen over welke kosten wel en niet worden vergoed. Rekening wordt gehouden met eventuele verzekeringen en de nalatenschap van de overledene. Neem zo snel mogelijk contact op via om een afspraak te maken. - kopieën van de nota of de prijsopgave van de uitvaartonderneming en eventuele andere kosten. - kopieën van uitvaartverzekering. - gegevens over nabestaanden

12 Bevalling in het ziekenhuis Bevalt u zonder medische indicatie poliklinisch in het ziekenhuis? Vaak moet u dan de kosten betalen. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (IZA Cura) dan is poliklinische bevalling ook zonder medische indicatie volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Het hangt af van uw verzekering of u een vergoeding krijgt. Krijgt u van hen niets dan kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de poliklinische bevalling. Krijgt u van uw zorgverzekering wel een vergoeding? Dan trekken we die af van de vergoeding die u van de Sociale Dienst krijgt. 20 Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor bevallingskosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst kopie van de nota.

13 Borstprothese - aangepaste kleding De kosten van een borstprothese worden in principe volledig betaald door uw zorgverzekering. Dus hoeft u hiervoor niets bij te betalen. Extra kosten in verband met aangepaste kleding kunt u vergoed krijgen. De extra kosten van speciale (onder)kleding die nodig is worden vergoed. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor aangepaste kleding. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopieën van de nota( s)

14 Bril Heeft u een nieuwe bril nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. Bent u verzekerd via IZA Cura? Dan kunt u elke 3 jaar gratis een bril bij Hans Anders uitzoeken. Koopt u de bril bij een andere opticien, dan ontvangt u een vergoeding van IZA Cura. Deze vergoeding is maximaal 85 voor een bril met enkelfocus, of 135 voor een bril met dubbel- of multifocus. Heeft u een andere zorgverzekering dan IZA Cura? Dan is de vergoeding maximaal 85 per 3 jaar voor een bril. Voor een bril met dubbel- of multifocale glazen geld een bedrag van 135. We trekken de vergoeding die u van uw zorgverzekering krijgt van dit bedrag af. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor een bril. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren rekening/prijsopgave van de opticien. We betalen het geld rechtstreeks aan de opticien - brief van de zorgverzekering. In deze brief moet staan hoeveel geld u krijgt van uw zorgverzekering voor de bril. 25

15 Chronisch zieken en gehandicapten: jaarlijkse vergoeding Contactlenzen en lenzenvloeistof Bent u chronisch ziek of gehandicapt en woont u zelfstandig? Dan heeft u waarschijnlijk allerlei extra kosten. Heeft u nieuwe contactlenzen en lenzenvloeistof nodig? Dan kunt u daar een vergoeding voor krijgen. 26 Per jaar kunt u een vergoeding krijgen van 200 per huishouden voor de zogenaamde verborgen kosten. Dat kunnen allerlei kosten zijn. Bijvoorbeeld een keer een bloemetje voor de mensen die u wel eens helpen. U hoeft geen nota s of bewijsstukken in te leveren. Zijn al uw gegevens bekend en heeft u al eerder een vergoeding gekregen dan krijgt u automatisch in april uitbetaald. Hebben we niet al uw gegevens dan sturen we u in april een aanvraag om te ondertekenen. Zijn uw gegevens niet bekend bij ons: meldt u dan telefonisch op Er zijn geen bewijsstukken van de kosten nodig. LET OP: Deze regeling geldt voor chronisch zieken en gehandicapten die: - dit jaar langer dan 6 maanden huishoudelijke hulp via de Wmo hebben gekregen, of - gebruik maken van een andere individuele voorziening via de Wmo, of - in 2007 of 2008 een vergoeding van de sociale dienst hebben gekregen in verband met een ziekte of handicap, of - een indicatie hebben voor MLK, ZMLK, Mythylonderwijs of een AWBZ indicatie hebben voor dagbesteding of op de wachtlijst staan voor een opname in een woonvoorziening. Hoeveel geld krijgt u voor nieuwe lenzen? Bent u verzekerd via IZA Cura? Dan krijgt u via Hans Anders 36 setjes maandlenzen gratis per drie jaar. Koopt u de contactlenzen bij een andere opticien, dan ontvangt u een vergoeding van IZA Cura. Deze vergoeding is maximaal 85 per drie jaar. Heeft u een andere ziektekostenverzekering dan IZA Cura? Dan is de vergoeding maximaal 85 per drie jaar. Hoeveel geld krijgt u voor lenzenvloeistof? U krijgt maximaal 40 per jaar voor lenzenvloeistof. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor contactlenzen en/of lenzenvloeistof. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren. - rekening/prijsopgave van de opticien. We betalen het geld voor contactlenzen rechtstreeks aan de opticien - brief van de zorgverzekering. In deze brief moet staan hoeveel geld u krijgt van uw zorgverzekering voor de contactlenzen - bon van de lenzenvloeistof. 27

16 Dieet Moet u op voorschrift van de dokter een duur dieet volgen? Dan kunt hiervoor geld krijgen. Als uw dieet echt nodig is krijgt u de extra kosten van uw dieet vergoed. We vragen daarvoor advies aan de GGD. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor uw dieetkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - brief van de dokter of de specialist

17 Eigen bijdrage Wmo Maakt u gebruik van een Wmo voorziening? Dan moet u soms een eigen bijdrage betalen. Voor de eigen bijdrage voor een Wmo voorziening (bijvoorbeeld huishoudelijke hulp) kunt u geld krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor deze eigen bijdrage. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de brief waarin uw eigen bijdrage staat. Elastische kousen Draagt u elastische kousen? Dan kunt u daar misschien een vergoeding voor krijgen. De zorgverzekering betaalt vaak een deel van de elastische kousen. U moet dan ook een deel zelf betalen. We noemen dit de eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage kunt u een vergoeding krijgen. U moet ons laten zien dat u recht heeft op geld voor elastische kousen. U kunt dat doen door bewijsstukken in te leveren. - rekening van de elastische kousen - brief van de zorgverzekering. In die brief moet staan hoeveel geld u zelf moet betalen

18 Hoge woonkosten Is uw huur te hoog voor uw inkomen? Of zijn de woonkosten van uw eigen huis te hoog? Dan is soms een speciale toeslag mogelijk. Bewoont u een huurhuis, en zijn de huurkosten te hoog voor uw inkomen, dan moet u via de Belastingdienst huurtoeslag aanvragen. Vergoeding voor hoge huurkosten van de Sociale Dienst is dan niet mogelijk. Alleen in sommige uitzonderingssituaties kunt u extra geld krijgen in verband met een hoge huur. Bijvoorbeeld als het erg lang duurt voordat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen. Bewoont u een eigen woning dan kunt u geld krijgen voor uw (hoge) woonkosten. Voor de aflossing van uw hypotheek is geen vergoeding mogelijk. Bij de berekening van de vergoeding houden we alleen rekening met de rente, de rioolrechten, het eigenaarsdeel van de waterschapslasten en de onroerende zaak belasting, de premie voor de opstalverzekering en een bedrag voor de kosten van groot onderhoud. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de hoge woonkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. Bij huurwoning: - brief van de Belastingdienst 32 Bij eigen woning: - gegevens over de hypotheekrente - nota waterschapslasten - nota onroerende zaakbelasting - nota rioolrechten - nota opstalverzekering. 33

19 Hoorapparaat en batterijen Heeft u een hoorapparaat nodig? Dan moet u eerst toestemming vragen bij uw zorgverzekering. Een hoorapparaat dat medisch gezien noodzakelijk is wordt in de meeste gevallen helemaal vergoed. Dan hoeft u niets zelf te betalen. Voor batterijen voor uw hoorapparaat kunt u geld krijgen. Uw zorgverzekering vergoedt het noodzakelijke en voor u geschikte hoorapparaat volledig. Dus kunt u geen geld voor een hoorapparaat krijgen. Voor de kosten van batterijen kunt u per jaar 36 krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor batterijen voor uw hoorapparaat. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de aankoopnota van uw hoorapparaat

20 Kinderopvang Volgt u via de Sociale Dienst een traject naar werk, of scholing? En heeft u kinderen? Dan krijgt u de kosten voor kinderopvang vergoed. Ook voor studenten of als er sprake is van kinderopvang op sociaal medische indicatie is een vergoeding van de kosten mogelijk. Bel voor meer informatie met de Sociale Dienst Als u een traject naar werk volgt kunnen uw kinderen het aantal dagdelen dat u werkt gebruik maken van de kinderopvang. U kiest een kindercentrum dat u het meest geschikt vindt voor de opvang van uw kinderen. Naast een tegemoetkoming van de gemeente moet u ook een bijdrage bij de Belastingdienst aanvragen voor de kosten van kinderopvang: de kinderopvangtoeslag. U kunt voor meer informatie contact opnemen met uw klantmanager. Voor algemene informatie over kinderopvang kunt u contact opnemen met de contactpersoon kinderopvang in de Werkboulevard (Spuiboulevard 298), telefoonnummer: U kunt hier terecht van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur. Kleding na verblijf in gevangenis In bijzondere situaties kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van nieuwe kleren als u langer dan een jaar in de gevangenis was opgesloten. Als uw kleding zonder eigen schuld verloren is gegaan, of u niet meer past kunt u 350 krijgen om kleding te kopen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de kledingkosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - brief van de gevangenis - brief waaruit uw straf blijkt

21 Kledingslijtage Slijten uw kleren extra vanwege uw ziekte dan kunt u hiervoor geld krijgen. De extra kosten voor het kopen van nieuwe kleding vanwege de extra slijtage kunt u vergoed krijgen. We vragen hiervoor advies aan de GGD. U moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor de extra kledingslijtage. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - gegevens over de extra slijtage - brief van de dokter

22 Kosten van aanhouden woning Langdurigheidstoeslag 40 Bent u tijdelijk opgenomen in een verzorgingsinstelling? Of bent u veroordeeld tot een gevangenschap van niet langer dan een jaar? Dan kunt u geld krijgen om uw huis aan te houden. Voor de vaste lasten kunt u geld krijgen voor uw woonkosten. Verblijft u in de gevangenis dan moet de energielevering worden afgesloten. Uw huur en het vastrecht kunt u vergoed krijgen. U moet ons laten zien dat u recht hebt op deze extra vergoeding. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de brief waaruit blijkt dat u bent opgenomen of - kopie van de brief waaruit blijkt dat u niet langer dan een jaar in de gevangenis moet - gegevens van uw huur, en eventuele andere vaste lasten. Bent u jonger dan 65 en heeft u al 5 jaar of langer onafgebroken een minimum uitkering? Dan heeft u recht op deze vergoeding. Het moet echt gaan om een minimumuitkering. Bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of nabestaandenuitkering. Een uitkering Ziektewet en WW tellen niet mee bij deze regeling! Hoeveel u kan krijgen hangt af van uw gezinssituatie: Een alleenstaande krijgt 341 per jaar, een alleenstaande ouder krijgt 436 per jaar, en gehuwden of samenwonenden kunnen 486 per jaar krijgen als beide partners al vijf jaar of langer een minimum uitkering hebben. Heeft de Sociale Dienst al uw gegevens dan krijgt u de uitkering bijna vanzelf: de eerste keer sturen we u een simpel aanvraagformulier, en de volgende jaren komt de betaling vanzelf op uw rekening. Heeft u recht, maar kent de Sociale Dienst u nog niet: neem dan contact op met Alleen als we uw gegevens niet hebben: uw inkomensgegevens van de afgelopen 5 jaren. 41 LET OP: Ook als u in de afgelopen 5 jaar een korte periode (parttime) heeft gewerkt en niet meer dan E heeft verdiend komt u in aanmerking. De regeling Langdurigheidstoeslag gaat waarschijnlijk in 2009 veranderen.

23 Maaltijden aan huis voor ouderen Bent u 65 plusser en maakt u gebruik van maaltijden aan huis via het plaatselijke ouderenwerk of van de maaltijdservice van Rivas? Dan krijgt u de extra kosten vergoed. De extra kosten van een bezorgde maaltijd boven de 2,06 krijgt u vergoed. Als u via het lokale ouderenwerk uw maaltijden krijgt hoeft u in de meeste gevallen niets te doen. De vergoeding voor de extra kosten wordt rechtstreeks met het ouderenwerk verrekend zodat u zelf de extra kosten niet hoeft voor te schieten. Woont u in Hendrik-Ido-Ambacht of Alblasserdam, of maakt u gebruik van de maaltijdservice van Rivas dan moet u wel eerst zelf alle kosten eerst voorschieten, en de vergoeding aanvragen bij de Sociale Dienst. Bel dan voor een aanvraagformulier. 42 Alleen als u in Hendrik-Ido-Ambacht of Alblasserdam woont, of van de Rivas maaltijdservice gebruik maakt moet u de nota s als bewijsstuk opsturen. In alle andere gevallen hoeft u geen bewijsstukken op te sturen. LET OP: Ook als u wel eens gebruik maakt van de maaltijden bij een verzorgingscentrum of een woonzorgcomplex bij u in de buurt heeft u recht op vergoeding van de extra kosten. 43

24 Medische kosten Kosten voor noodzakelijke medische behandelingen zijn in principe door uw zorgverzekering gedekt. Toch heeft u soms met extra kosten te maken. Niet alle medisch kosten staan apart in dit boekje. Sommige wel, bijvoorbeeld een bril, tandartskosten of een pruik. Ook voor andere noodzakelijke medische kosten kunt u geld krijgen. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (de IZA Cura verzekering)? Dan zijn alle noodzakelijke medische kosten -soms tot een bepaald bedrag- volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. Voor noodzakelijke kosten kunt u geld krijgen. We gaan hierbij uit van de maximale vergoeding van onze eigen IZA Cura - verzekering. We trekken daarvan de vergoeding af die u van uw eigen zorgverzekering krijgt. Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor medische kosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopie van de nota( s) van de medische kosten - kopie van de brief van uw zorgverzekering met de hoogte van hun vergoeding. 44 LET OP: U kunt geen geld krijgen voor kosten die niet medisch noodzakelijk zijn. We kunnen de GGD om advies vragen. Zij bepalen welke kosten wel en niet medisch noodzakelijk zijn. Zie voor het Eigen risico het aparte hoofdstuk op bladzijde

25 Orthodontie - beugels Orthopedische schoenen De kosten van de orthodontist (beugels e.d.) voor kinderen en jongeren tot 21 jaar worden in principe door uw zorgverzekering betaald. Heeft u speciale orthopedische schoenen nodig? De kosten zijn in principe door uw zorgverzekering gedekt. Toch is soms vergoeding mogelijk. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden (de IZA Cura verzekering)? Dan zijn orthodontiekosten gedekt tot maximaal 2000 voor de hele behandeling. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. De kosten van een orthodontiebehandeling tot 21 jaar kunt u vergoed krijgen. We trekken de vergoeding af die u van uw zorgverzekering krijgt. Bent u verzekerd bij de eigen verzekering van Drechtsteden: de IZA Cura verzekering dan zijn de kosten voor orthopedische schoenen volledig gedekt. Deze dekking is mogelijk omdat de Sociale Dienst maandelijks meebetaalt aan deze verzekering. Bent u nog bij een andere verzekering? Dan hangt het af van uw verzekering wat u vergoed krijgt, en wat u zelf moet betalen. We verrekenen wat u van uw zorgverzekering krijgt, en bovendien houden we rekening met een bedrag van 55 dat u aan gewone schoenen zou zijn kwijt geweest. 46 Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Bent u niet bij IZA Cura verzekerd? Dan moet u moet ons laten zien dat u recht hebt op geld voor orthodontiekosten. Neem contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de bewijsstukken naar de Sociale Dienst. - kopieën van de nota( s) van de orthodontist - kopieën van de vergoeding door uw zorgverzekering. Heeft u een IZA Cura verzekering? Dan is alles al geregeld en hoeft u niets te doen. Neem in andere gevallen contact op via om een aanvraagformulier te krijgen. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u samen met de nota naar de Sociale Dienst. - kopie van de nota van de leverancier. 47 LET OP: Met de complete lijst met behandelcodes weet u precies welke behandelingen wel en niet worden vergoed. Vraag de lijst met behandelcodes om precies te weten welke behandelingen wel en niet worden vergoed, of kijk op

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming.

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Voorzieningen die u verder helpen

Voorzieningen die u verder helpen Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012

Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Informatie over de algemene tegemoetkoming Wtcg 2012 Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) Leven met een chronische ziekte of handicap brengt vaak extra kosten met zich mee. Door

Nadere informatie

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009

Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Specifieke zorgkosten aftrekbaar Belastingvoordeel, ook over 2009 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan nog steeds. Hebt u een handicap of chronische ziekte, dan is de kans groot dat u gebruik kunt

Nadere informatie

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen www.middendelfland.nl Regelingen voor mensen met een laag inkomen De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de bijzondere

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen?

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Vragen over de collectieve zorgverzekering gemeente Zutphen Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Elke inwoner van Zutphen met een laag inkomen kan zich aanmelden voor de collectieve

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ

Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 02-2013 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in een woonvoorziening van ASVZ. De zorg die u ontvangt

Nadere informatie

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten?

Tot zover uw rechten en zekerheid. Wat moet u zelf doen? Ten eerste: hoe zit het nu met de kosten? Uw zorgverzekering Wist u dat de zorgverzekering verplicht is? Wist u dat u altijd geaccepteerd moet worden voor een basisverzekering? Wist u dat een zorgverzekeraar een zorgplicht heeft om u de zorg uit

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen. in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Inkomensondersteuning voor mensen met een laag inkomen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren Regelingen voor mensen met een laag inkomen In de Peelgemeenten willen we graag dat iedereen

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 1 Bij de samenstelling van dit boekje zijn we heel zorgvuldig geweest. U kunt echter geen rechten ontlenen aan dit boekje omdat regels snel veranderen en dit boekje

Nadere informatie

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont

Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont Wie betaalt wat? Regels over geld als je bij Pluryn woont De Wet Langdurige Zorg (WLZ) of de Jeugdwet betaalt de zorg. Maar sommige dingen betaalt Tiffany zelf, bijvoorbeeld een tijdschrift, etentje of

Nadere informatie

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg

Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg Voorlichting Collectieve Zorgverzekering Gemeenten 2016 Culemborg Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering gemeenten heeft Waarom het van belang is dat mensen met een

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen.

In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Informatie Minimabeleid 2013 In deze informatiefolder leest u meer over het minimabeleid van de gemeente Brummen. Alle inwoners van de gemeente Brummen met een laag inkomen kunnen een aanvraag indienen

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1

Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan. Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ. 2015/v1 Samen aanpakken Met open blik Kijken naar wat wél kan Zorgvergoeding inzake wonen bij ASVZ 2015/v1 Introductie Deze brochure is bedoeld voor cliënten en hun ouders en verwanten die (tijdelijk) wonen in

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND MAATWERKVOORZIENING OF AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag,

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016

AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 AANVRAAG TEGEMOETKOMING CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN 2016 Dit aanvraagformulier is bedoeld voor het aanvragen van een tegemoetkoming van 385,- voor personen die hoge zorgkosten hebben door een chronische

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB)

Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VEB) 1 ar kunt u op rekenen bij Reinaerd stenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 (VE Kostenverdeling cliënten en Reinaerde in 2011 () Informatie in eenvoudige en duidelijke taal 2 Wat u kunt lezen over

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud

Aftrek ziektekosten 2009. Inhoud Door alle ophef in de media wordt ten onrechte gedacht dat er geen ziektekosten meer aftrekbaar zijn bij de aangifte Inkomstenbelasting. Hieronder is een overzicht van de aftrekbare ziektekosten 2009.

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Gemeente Stadskanaal, team Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer (0599)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS Postbus 4, 1180 BA Amstelveen Dit vult de gemeente in Met dit formulier kunt u bijzondere bijstand, individuele inkomenstoeslag en Amstelveenpas aanvragen.

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE

brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE brochure minimaregelingen IEDEREEN DOET MEE april 2015 1 2 INHOUDSOPGAVE BIJZONDERE BIJSTAND, WAT IS DAT? 4 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 4 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen

Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Servicepunt Z Almere Zelfstandig, Zelfredzaam, Zorgzaam Eén loket voor ondersteuning en voorzieningen Veel mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven, wonen en meedoen in de samenleving. Dit geldt

Nadere informatie

Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek

Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek Voorlichting Collectieve zorgverzekering 2016 Oost Achterhoek Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) heeft Waarom het van belang is dat mensen met een

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u weinig inkomen hebt, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril, een sportclub of vereniging. Of voor andere kosten die u echt moet maken.

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010

AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Toelichting op laatste pagina. AANVRAAGFORMULIER TEGEMOETKOMING DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN, SCHOOLKOSTEN EN PC 2010 Niet invullen door aanvrager Cliëntnummer: Datum ontvangst: Werkprocesnummer: Naam Consulent(e):

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering Menzis 2016 Wierden

Voorlichting collectieve zorgverzekering Menzis 2016 Wierden Voorlichting collectieve zorgverzekering Menzis 2016 Wierden Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering (gemeentepolis) heeft Waarom het van belang is dat mensen met een

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2013 Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Voorzieningen voor minima

Voorzieningen voor minima Meer informatie en aanvragen Alle gemeentelijke regelingen in deze folder kunt u bij het Sociaal loket aanvragen. Ook kunt de aanvraagformulieren downloaden van www. aalsmeer.nl. Gebruik daarbij de zoekbalk

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo 2014. Zorg thuis Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo Zorg thuis Ontvangt u zorg thuis zoals verpleging of begeleiding? Dit heet Zorg zonder Verblijf. Heeft u hulp bij het huishouden, of een voorziening of hulpmiddel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Op maat. Gemeente Moerdijk. Gids bijzondere bijstand Moerdijk

Op maat. Gemeente Moerdijk. Gids bijzondere bijstand Moerdijk Op maat Gemeente Moerdijk Gids bijzondere bijstand Moerdijk Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid gemaakt. Er kunnen echter geen rechten aan worden verbonden. De gemeente Moerdijk heeft

Nadere informatie

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen

WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015. Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen WERK EN INKOMEN CAV- WESTLAND 2015 Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uitgebreide zorgverzekeringspakketten voor Westlanders met een laag inkomen Uw gezondheid

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

Aftrekposten voor de aangifte 2008

Aftrekposten voor de aangifte 2008 Aftrekposten voor de aangifte 2008 Geld terug van de Belastingdienst. Het kan. De teruggave kan oplopen tot honderden euro's, alleen al door de standaard aftrekposten die u verder niet hoeft te verantwoorden.

Nadere informatie

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman

S08-0019/mvc/rs. Buitengewone uitgaven stap voor stap Haal voordeel uit uw belastingaangifte. Door Kees Dijkman /mvc/rs U leeft met een handicap, een chronische ziekte of arbeidsongeschiktheid. Dat betekent dat u kosten maakt. Daar staan lang niet altijd vergoedingen tegenover. Toch kunt u een deel van die kosten

Nadere informatie

Extra geld. als u een laag inkomen heeft

Extra geld. als u een laag inkomen heeft Extra geld als u een laag inkomen heeft Inhoud Inleiding 4 Kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 6 Bijzondere bijstand 7 Regeling sportieve en culturele

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede

Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede Voorlichting collectieve zorgverzekering 2016 Enschede Wat weet ik na vandaag? Waarom de gemeente een collectieve zorgverzekering heeft Waarom het van belang is dat mensen met een laag inkomen deelnemen

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Aanvraag hulpmiddelen Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Waarom dit formulier? Als u een beperking hebt, bijvoorbeeld door ouderdom, ziekte, handicap of psychische problemen, kunt u hulp krijgen.

Nadere informatie

xtra Waard Inkomensondersteuning

xtra Waard Inkomensondersteuning xtra Waard Inkomensondersteuning 2 Voorwoord Het boekje met de toepasselijke naam xtra Waard is een handzaam en toegankelijk boekje waarin u een overzicht vindt van voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

www.utrecht.nl/sozawe

www.utrecht.nl/sozawe www.utrecht.nl/sozawe Extra voor u wegwijzer voor regelingen en vergoedingen 2008 Voorwoord Met dank aan de gemeente Delft. Het is niet gemakkelijk om rond te komen van een laag inkomen. Dat kan vaak alleen

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN

AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN AANVRAAG TEGEMOETKOMING 2014 en 2015 CHRONISCH ZIEKEN EN GEHANDICAPTEN Naam : Adres : Telefoonnummer : Geboortedatum : BS-nummer : Burgerlijke staat : Let op: Wanneer u over het gehele jaar 2014 en 2015

Nadere informatie

Veel gestelde vragen:

Veel gestelde vragen: Veel gestelde vragen: Vragen V: Waar kan de klant terecht met vragen over de regeling en/of het formulier? A: De klant kan zijn vraag stellen via de e-mail, telefoon of gebruik maken van het inloopspreekuur

Nadere informatie