Voorzieningen die u verder helpen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen die u verder helpen"

Transcriptie

1 Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006

2 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt er na uw aanvraag? 7 Voorbeelden 8 Bijzondere regelingen 13 Gratis peuteren 13 Maaltijdendienst 13 G-pakket (tandarts) 13 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 14 Indirecte studiekosten schoolgaande kinderen 14 Langdurigheidstoeslag 15 Schuldhulpverlening 16 Kwijtschelding belastingen 16 Adressen en telefoonnummers 17 Inleiding Iedereen kan voor onverwachte uitgaven komen te staan. Soms is het inkomen, of het nu gaat om een (bijstands)uitkering of salaris, en het eventuele spaargeld niet voldoende. In dat geval is financiële steun soms mogelijk. De gemeente Dordrecht biedt verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Zo zijn er de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Uw persoonlijke omstandigheden bepalen of en in hoeverre u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling. We kunnen ons voorstellen dat het voor u als inwoner van Dordrecht lastig is om wegwijs te worden in al deze regelingen. Daarom zetten we de mogelijkheden en voorwaarden in deze gids voor u op een rij. Een groot aantal regelingen valt onder de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn er ook andere bijzondere regelingen in deze gids opgenomen, zoals gratis peuteren en langdurigheidstoeslag. Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente. 3

3 Bijzondere bijstand Iedereen krijgt wel eens te maken met onverwachte maar noodzakelijke kosten. Die moet u normaal gesproken zelf betalen. Ook als u een laag inkomen heeft, zoals een bijstandsuitkering. Als u door bijzondere oorzaken of omstandigheden niet of niet genoeg geld heeft kunnen sparen voor onverwachte maar noodzakelijke uitgaven, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst. Als u hiervoor in aanmerking komt, betaalt de Sociale Dienst deze kosten (voor een deel) voor u, of u kunt een geldlening krijgen. Er zijn een heleboel producten en diensten waarvoor u bijzondere bijstand kunt krijgen, zoals een wasmachine, medicijnen, een bril, thuiszorg, woninginrichting, rechtsbijstand of een verhuizing. In deze brochure vindt u meer informatie over de meest voorkomende kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Er zijn dus nog veel meer producten of diensten die niet in deze brochure staan, maar waarvoor u wel bijzondere bijstand kunt krijgen. U kunt hiernaar informeren bij de Sociale Dienst of kijken op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl). Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand is er een aantal regels: Het gaat om noodzakelijke kosten: U móet de kosten maken. Denk bijvoorbeeld aan een bril die u moet hebben, omdat u anders niet meer goed kunt zien en/of lezen. U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen: Sommige kosten kunt u vergoed krijgen bij een andere instantie dan de Sociale Dienst. Bijvoorbeeld medische kosten bij uw zorgverzekeraar of een deel van uw huur bij de Belastingdienst (huurtoeslag). U kunt voor deze kosten dan geen bijzondere bijstand aanvragen. Als een andere instantie de kosten voor een deel vergoedt, moet u de rest zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Bijstandsnormen Dit zijn de maximale bijstandsnormen inclusief vakantietoeslag sinds 1 januari 2006: vanaf 21 tot 65 jaar vanaf 65 jaar gehuwd of samenwonend 1.142, ,90 alleenstaande ouder 1.028, ,57 alleenstaande 799,64 868,43 Bovenstaande bedragen gelden als u zelfstandig woont en de woonlasten niet deelt met andere bewoners. Bent u bijvoorbeeld kamerbewoner, kostganger of woont u bij een meerderjarig kind in? Dan gelden andere, lagere bedragen. Ook voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden andere bijstandsnormen. De bijstandsnormen kunnen nog veranderen in Informeer hiernaar bij de Sociale Dienst. U kunt de kosten niet betalen van uw inkomen: Sommige kosten kunt u niet betalen als u een laag inkomen heeft. Daarom bekijkt de Sociale Dienst uw inkomen als u bijzondere bijstand aanvraagt. U komt mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking als u een inkomen heeft op bijstandsniveau (voor bijstandsnormen zie kader). Is uw inkomen iets hoger dan de bijstandsnormen? Dan kunt u voor een deel van de kosten bijzondere bijstand krijgen. De rest moet u zelf betalen. U heeft geen of niet genoeg vermogen om de kosten te kunnen betalen: De Sociale Dienst kijkt ook naar uw vermogen. Vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit spaargeld en/of een auto. Als uw vermogen groter is dan de vermogensgrenzen (zie kader), kunt u waarschijnlijk geen bijzondere bijstand krijgen. Vermogen Dit zijn de vermogensgrenzen per 1 januari 2006: gezin alleenstaande

4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? U moet bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: U ontvangt een uitkering van de Sociale Dienst: Als u al een uitkering ontvangt via de Sociale Dienst, vult u het aanvraagformulier verkorte aanvraag bijzondere bijstand in. U kunt dit formulier vinden op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl), of telefonisch aanvragen bij de Sociale Dienst. U kunt het formulier ook aanvragen door de antwoordkaart in deze brochure in te vullen en op te sturen. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd. Als u het formulier verkorte aanvraag bijzondere bijstand heeft ingevuld, kunt u het met de bewijs stukken gratis opsturen naar: Sociale Dienst Bureau Voorlichting en Receptie Antwoordnummer VB Dordrecht U ontvangt geen uitkering van de Sociale Dienst: Als u nog niet bekend bent bij de Sociale Dienst, kunt u naar de Sociale Dienst bellen voor een aanvraagformulier bijzondere bijstand. U kunt ook de antwoordkaart in deze brochure invullen en opsturen om dit for mulier aan te vragen. Het kan zijn dat de Sociale Dienst u na uw aanvraag vraagt om langs te komen met de bewijsstukken die nodig zijn. Bewijsstukken Om te kunnen bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, heeft de Sociale Dienst een aantal bewijsstukken nodig. Dit zijn bijvoorbeeld bewijzen van uw inkomen en vermogen of een geldig legitimatiebewijs. Het kan ook gaan om een prijsopgave of aankoopbon van de instantie of leverancier van het product waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Wat gebeurt er na uw aanvraag? De Sociale Dienst probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen acht weken een beschikking thuis ge stuurd. Een beschikking is een brief van de Sociale Dienst waarin staat: of u bijzondere bijstand krijgt wat de hoogte van het bedrag is, of het bedrag op uw bank- of girorekening wordt gestort of direct wordt overgemaakt aan de leverancier van het product of de dienst waarvoor u bijzondere bijstand krijgt, of u het bedrag moet terug betalen aan de Sociale Dienst of niet. Soms krijgt u de bijzondere bijstand in de vorm van een gift. U hoeft dit bedrag dan niet terug te betalen aan de Sociale Dienst. Als u het bedrag wél moet terug betalen, krijgt u een renteloze geldlening. U betaalt dan elke maand een vast bedrag totdat u alles heeft terugbetaald aan de Sociale Dienst. De maandelijkse aflossingsbedragen zijn niet voor iedereen het - zelfde, omdat niet alle situaties hetzelfde zijn. Zo speelt uw leeftijd een rol, maar ook uw gezinssituatie. Een 21- jarige alleen staande betaalt 36 per maand, een alleenstaande ouder 54, een gezin zonder kinderen 72 en een gezin met kinderen 60. Dit zijn een paar voorbeelden. Misschien is uw situatie nog anders. De bedragen kunnen nog wijzigen in Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Sociale Dienst? Als u het niet eens bent met het besluit van de Sociale Dienst of u begrijpt de beschikking niet, neem dan telefonisch contact op met de Sociale Dienst: Bent u het, na de uitleg van de Sociale Dienst, nog niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders sturen met daarin: uw naam, uw adres, uw dossiernummer indien van toepassing, het besluit waar u bezwaar tegen maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een bezwaarschrift. U stuurt uw bezwaarschrift naar: College van Burgemeester en Wethouders Postbus AA Dordrecht Wilt u meer informatie over bijzondere bijstand? Wilt u informeren of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Heeft u vragen over het aanvragen van bijzondere bijstand? Wilt u navragen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u het beste bellen naar de Sociale Dienst. Het telefoonnummer is

5 Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Voorbeeld 3: Voorbeelden Er zijn een heleboel producten en diensten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Hier vindt u een aantal voorbeelden. Er zijn dus nog veel meer kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt krijgen. Vraag hiernaar bij de Sociale Dienst of kijk voor meer voorbeelden op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl). medische kosten De kosten van medische hulp worden niet altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Of u moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Voorbeelden van medische kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn kosten voor medicijnen, batterijen voor uw hoortoestel, steunzolen of een pruik. Ook als u een (nieuwe) bril of lenzen nodig hebt, dan worden die kosten door de zorgverzekeraar maar voor een deel vergoed. Voor al dit soort kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. hulp in de huishouding Als u hulp in de huishouding nodig heeft, kunt u deze aanvragen bij een instelling voor thuiszorg. In Dordrecht zijn dat de stichtingen Opmaat, Internos en Curadomi. Voor de hulp in de huishouding moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage kunt u via bijzondere bijstand vergoed krijgen. Als de thuiszorginstellingen u niet direct aan hulp kunnen helpen, bijvoorbeeld vanwege wachtlijsten, kunt u tijdelijk particuliere hulp inschakelen. Ook hiervoor kunt u bijzondere bijstand krijgen. U heeft dan een bewijs van de thuiszorginstelling nodig. Hierin moet staan dat u dringend hulp nodig heeft en dat zij u die hulp op dat moment niet kunnen bieden. rechtshulp U heeft een advocaat ingeschakeld omdat u bijvoorbeeld net bent gescheiden en het met uw ex-partner niet eens wordt over de alimentatie voor de kinderen. U moet een eigen bijdrage betalen voor de advocaatkosten. Soms moet u ook andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. De eigen bijdrage en de eventuele andere kosten worden via de bijzondere bijstand vergoed. Er moet wel sprake zijn van een 'toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand'. Uw advocaat kan hierover meer informatie geven. Als u het proces verliest en van de rechter (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, kunt u daar soms bijzondere bijstand voor krijgen. Informeer hiernaar bij de Sociale Dienst. Voorbeeld 4: Voorbeeld 5: tandartskosten De kosten van een behandeling bij de tandarts kunnen erg hoog zijn. Daarom is het verstandig om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar. U moet dan toch nog vaak een eigen bijdrage betalen voor tandartsbehandelingen. Bijvoorbeeld voor trekken, vullen, ver - doven, röntgenfoto's, zenuwbehandelingen, orthodontie (beugels), partiële protheses (plaatjes) of reparatie van een kunstgebit. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen. Ook als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de eigen bijdrage die zou gelden als u wél een aanvullende verzekering had. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor de eigen bijdrage voor kronen en bruggen, omdat daarvoor goedkopere alternatieven zijn, zoals een plaatje. Gemeentepakket ziektekostenverzekering Heeft u een (aanvullende) bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? En heeft u zich voor ziektekosten verzekerd met het gemeentepakket (G-pakket) van de Sociale Dienst en zorgverzekeraar TRIAS? Dan ontvangt u zelf niet de tandartsnota. Het G-pakket kent wel eigen bijdragen, maar die hoeft u niet zelf te betalen. TRIAS betaalt de volledige tandartsnota aan de tandarts. En de kosten van de eigen bijdragen brengt TRIAS rechtstreeks in rekening bij de Sociale Dienst. Dat bespaart u het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor die kosten. Op pagina 13 leest u hier meer over. duurzame gebruiksartikelen Duurzame gebruiksartikelen, zoals een koelkast en een wasmachine, gaan meestal een tijd mee. Normaal gesproken moet u deze artikelen van uw eigen inkomen kopen. Het kan gebeuren dat u geen geld heeft om een (nieuw) apparaat te kopen, terwijl u het wel dringend nodig heeft. Soms kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen, bijvoorbeeld als u al langer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft en (te) hoge huur- en/of energielasten. U krijgt de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksartikelen in de vorm van een geldlening. Dat betekent dat u het geleende bedrag in termijnen moet terugbetalen. Mensen van 65 jaar en ouder met een inkomen op bijstandsniveau hoeven de bijzondere bijstand meestal niet terug te betalen. Voor andere duurzame gebruiksartikelen zoals vloerbedekking, een bankstel of een kast is alleen in speciale situaties bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening mogelijk. De Sociale Dienst stelt dan een uitgebreid onderzoek in naar de noodzaak van aanschaf van deze artikelen. Bij dit onderzoek hoort een huisbezoek. 8 9

6 Voorbeeld 6: verhuis- en inrichtingskosten Wanneer u gaat verhuizen kunnen de kosten erg oplopen: de verhuizing zelf, het inrichten van de woning, misschien een dubbele huur. In een aantal situaties kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen. U moet dan wel een sociale of medische indicatie hebben. De Sociale Dienst legt soms contact met bijvoorbeeld de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlener om te kunnen bepalen of de kosten noodzakelijk zijn. Een verhuizing op zich is geen reden om bijvoorbeeld meubels te vervangen. Als bijzondere bijstand mogelijk is, ontvangt u dit in de vorm van een lening. U hoeft niet altijd het hele bedrag terug te betalen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de mate van noodzaak van de geldverstrekking. Bij het indienen van de aanvraag kan een medewerker van de Sociale Dienst u hier verder over informeren. Sociale of medische indicatie U moet een sociale of medische indicatie hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen voor verhuis- en inrichtingskosten. Sociale indicatie Enkele voorbeelden van een sociale indicatie zijn: u gaat scheiden van uw partner en verhuist naar een andere woning, u betrekt een huurwoning na een langdurig verblijf in bijvoorbeeld een inrichting of u verhuist van een te dure woning naar een veel goedkopere woning. Uw aanvraag voor bijzondere bijstand moet u wel vóór de verhuizing indienen bij de Sociale Dienst. Medische indicatie Het kan ook zijn dat u gaat verhuizen omdat u lichamelijke beperkingen heeft. U bent bijvoorbeeld moeilijk ter been en u kunt in uw huidige woning de trap niet meer op. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning kan dan noodzakelijk zijn. U moet dan in ieder geval een medische indicatie hebben. De eventuele verhuisen inrichtingskosten moet u eerst aanvragen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Niet in alle situaties kan de WVG financiële hulp geven, bijvoorbeeld als de verhuizing vanwege uw leeftijd te voorzien is. Bureau WVG van de gemeente Dordrecht zit in gebouw Crownpoint, Spuiboulevard 340, 3e verdieping. Het telefoonnummer is Elke werkdag van uur houdt Bureau WVG een inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak terecht voor vragen. Voorbeeld 8: Voorbeeld 9: verpleegd. Maar het kan ook gaan om reiskosten die u zelf maakt omdat u in een ziekenhuis of tehuis bent opgenomen en in de weekeinden naar huis komt. Ook de bezoeken aan een naast familielid in de gevangenis komen vaak voor een vergoeding in aanmerking. Hiervoor gelden aparte regels. Een medewerker van de Sociale Dienst kan u hierover meer vertellen. garantietoeslag U bent een alleenstaande ouder en u ontvangt een bijstandsuitkering. Als uw jongste thuiswonende kind 18 jaar wordt, krijgt uw kind vanaf dat moment een eigen inkomen. U krijgt dan met ingang van deze datum een uitkering voor een alleenstaande. Dit betekent dat uw uitkering flink omlaag gaat. Dat is ook het geval als uw jongste kind op nog jongere leeftijd al een eigen inkomen uit bijvoorbeeld loondienst heeft en u geen recht meer heeft op kinderbijslag. Wanneer het 'nieuwe' gezamenlijke inkomen (inclusief vakantietoeslag) van u en uw kind lager is dan de gezinsnorm ( 1.201,20 incl. vakantietoeslag), kunt u een garantietoeslag aanvragen. De garantietoeslag vult het inkomen van u en uw kind aan tot de gezinsnorm. Als het inkomen van het kind verandert, verandert ook de hoogte van de garantietoeslag. woonkostentoeslag Het kan voorkomen dat u in een huurhuis woont, maar (nog) niet in aanmerking komt voor een huurtoeslag van de Belastingdienst. In sommige gevallen kunt u dan recht hebben op een woonkostentoeslag via de bijzondere bijstand. Heeft u een koophuis, dan komt u niet in aanmerking voor een huurtoeslag van de Belastingdienst, maar kunt u in bepaalde situaties wel woonkostentoeslag krijgen via de bijzondere bijstand. De hoogte van de woonkostentoeslag is afhankelijk van uw situatie. Vooral de hoogte van uw woonkosten (woonlasten) spelen een grote rol. De woonkosten moeten minimaal 199,52 per maand zijn. Voorbeeld 7: reiskosten In een aantal situaties kunt u de kosten voor reizen met het openbaar vervoer vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Dat kan alleen bij reiskosten die u buiten Dordrecht maakt. Reis kosten binnen Dordrecht worden niet vergoed. Meestal gaat het om reiskosten die u moet maken om naaste familie te bezoeken die thuis, in een ziekenhuis, verpleeghuis of afkickcentrum wordt Ander huis Wanneer uw woonkosten 615,01 per maand zijn (of hoger) dan kunt nog wel voor een woonkostentoeslag in aanmerking komen, maar woont u eigenlijk te duur. U moet dan actief op zoek gaan naar een goedkopere woning. Lukt het u niet een goedkopere woning te vinden, dan wordt het recht op de woonkostentoeslag halfjaarlijks opnieuw beoordeeld. U hoeft niet te verhuizen als u in een speciale woning voor ouderen of gehandicapten woont

7 Voorbeeld 10: bevalling Het krijgen van een baby kost veel geld. U kunt voor verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo ook voor de kosten van een kraampakket. Als u geen kraampakket vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering of het pakket is niet toereikend, kunt u een aanvulling van de bijzondere bijstand krijgen. De eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar voor het kraampakket wordt daarop wel in mindering gebracht. Voor de kosten van de bevalling in het ziekenhuis kunt u bijzondere bijstand krijgen als u een medische of sociale indicatie heeft (zie kader). Ook de eigen bijdrage voor kraamhulp kan vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Deze eigen bijdrage is 3,50 per uur. Heeft u geen geld om de babyuitzet te kopen, zoals kleertjes of een badje? Dan kunt u in de zevende maand van de zwangerschap bijzondere bijstand aanvragen. Als u voor deze kosten geen geld heeft kunnen reserveren, hoeft u over het algemeen die bijzondere bijstand niet terug te betalen. De bijzondere bijstand voor de aanschafkosten van bijvoorbeeld een kinderledikantje of een wandelwagen moet u meestal wel terug betalen. Voor die kosten ontvangt u dan de bijzondere bijstand in de vorm van een renteloze geldlening. Sociale of medische indicatie Als u een medische indicatie heeft om in het ziekenhuis te bevallen, vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten. Is er een sociale indicatie van uw huisarts of verloskundige, dan worden niet alle kosten van een ziekenhuisbevalling vergoed. De kosten die dan voor eigen rekening zijn, komen voor bijzondere bijstand in aanmerking. Als u er vrijwillig voor kiest om in het ziekenhuis te bevallen, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Ook voor de eigen bijdrage van kraamhulp is alleen bijzondere bijstand mogelijk met een indicatie (in dit geval van het kraamcentrum). Bijzondere regelingen De gemeente Dordrecht heeft nog meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder wordt uitgelegd om welke regelingen het gaat en wanneer u er voor in aanmerking komt. Gratis peuteren Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Hiervoor geldt een bijdrage van 25,50 per maand. Ouders die voor de regeling gratis peuteren in aanmerking komen, ontvangen geen rekening voor die eigen bijdrage. De rekening gaat naar de Sociale Dienst, die rechtstreeks aan de peuterspeelzaal betaalt. U hoeft hiervoor dus niets te doen, ook niet als u geen uitkering van de Sociale Dienst heeft. U komt voor deze regeling in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Maaltijdendienst U bent ouder dan 65 jaar, u woont zelfstandig en u bent aangewezen op de maaltijdendienst van de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op de maaltijdprijs. Als u in een aanleunwoning woont en regelmatig een maaltijd van een woonzorgcomplex nuttigt, kunt u hiervoor soms korting krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Als uw inkomen 60 tot 150 per maand hoger is dan die bijstandsnorm, ontvangt u de helft van het kortingsbedrag. Deze kortingen worden uit de bijzondere bijstand betaald. U hoeft dit niet aan te vragen. De Sociale Dienst verrekent de korting rechtstreeks met de DWO. Als u gebruik maakt van een andere maaltijdverstrekker of u bent jonger dan 65 jaar, moet u wél zelf bijzondere bijstand aanvragen. G-pakket (tandarts) Het Gemeentepakket (G-pakket) is een tandartsverzekering die de Sociale Dienst met zorgverzekeraar TRIAS heeft samengesteld. Deze verzekering is er alleen voor mensen met een uitkering van de Sociale Dienst. Als u deze verzekering heeft, dan betaalt TRIAS alle kosten van de tandartsbehandelingen binnen het G-pakket aan de tandarts. Het G-pakket kent wel eigen bijdragen, maar die hoeft u niet zelf te betalen. Die kosten brengt TRIAS rechtstreeks in rekening bij de Sociale Dienst. Dat bespaart u het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor die kosten. De tandartsbehandelingen worden op jaarbasis tot een maximum bedrag vergoed. Soms komt het voor dat u toch nog 12 13

8 14 meer noodzakelijke kosten moet maken. Als dat zo is, maar ook als u op een andere wijze voor tandartskosten bent verzekerd, krijgt u zelf dus wel een rekening van de tandarts. Dan moet u voor de vergoeding van de eigen bijdrage zélf een aanvraag bij de Sociale Dienst indienen. U kunt telkens per 1 januari van een nieuw kalenderjaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar of uw aanvullende verzekeringen wijzigen. Let er daarbij op dat u uw oude verzekering tijdig opzegt. U kunt hiernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Er is een speciale regeling voor personen met een minimuminkomen die chronisch ziek, gehandicapt of 65 jaar en ouder zijn. Zij zijn vaak aangewezen op hulp van anderen (mantelzorg) en maken daarbij extra kosten die lang niet altijd aantoonbaar zijn, maar behoorlijk kunnen oplopen. Bijvoorbeeld extra telefoonkosten. U kunt hiervoor in 2006 een bijdrage krijgen van 200, als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Als uw inkomen 60 tot 135,50 hoger is dan die bijstandsnorm, heeft u recht op een bijdrage van 100. Als u denkt dat u voor deze regeling in aanmerking komt, vraagt u dan eerst telefonisch de speciale informatie hierover aan bij de Sociale Dienst. Bent u al bekend bij de Sociale Dienst? Dan hoeft u niets te doen. Bijzondere bijstand Als u vanwege uw ziekte, leeftijd of handicap extra kosten heeft die u kunt aantonen, bijvoorbeeld eigen bijdragen van medische kosten of extra slijtage aan uw kleding, dan kunt u daarvoor apart bijzondere bijstand aanvragen. Zie voorbeeld 1 medische kosten op pagina 8. Indirecte studiekosten schoolgaande kinderen De regeling indirecte studiekosten schoolgaande kinderen is een tegemoetkoming in de kosten die ouders voor hun schoolgaande kinderen moeten maken. Sommige kosten kunnen vanuit deze regeling vergoed worden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is er een belangrijke voorwaarde. U moet kunnen aantonen dat uw inkomen al tenminste drie jaar maximaal op bijstandsniveau is, of tot 60 daarboven. U mag in die periode niet meer dan 10 weken per jaar een hoger inkomen hebben gehad. De regeling geldt voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 tot 18 jaar. De bijdrage is in 2006 voor kinderen op de basisschool maximaal 80 per jaar. Voor kinderen die het Voorbeelden indirecte studiekosten Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Ze hebben bijvoorbeeld een fiets nodig om naar school te kunnen gaan. Er zijn kosten voor een werkweek, er is een schooltas nodig of regenkleding. Of er moet werkkleding aangeschaft worden. Het gaat dus om andere kosten dan lesgeld en boekengeld. voortgezet onderwijs volgen of studeren is dit maximaal 185 per jaar. Als u denkt voor deze regeling in aanmerking te komen, vraagt u dan eerst telefonisch de speciale informatie hierover aan bij de Sociale Dienst. Als u al bekend bent bij de Sociale Dienst wordt u hierover benaderd. Langdurigheidstoeslag Als u vijf jaar lang een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een lang durigheidstoeslag. Er geldt wel een aantal regels. De langdurigheidstoeslag wordt één keer per jaar verstrekt en is per 1 januari voor alleenstaanden, 425 voor alleenstaande ouders en 473 voor gezinnen. Als u bekend bent bij de Sociale Dienst ontvangt u automatisch een aanvraagformulier. Bent u niet bekend bij de Sociale Dienst en denkt u in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst. Als u voor 80% arbeidsongeschikt bent en daarom een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, kunt u ook voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komen. U moet dan ook voldoen aan alle onderstaande voorwaarden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag, moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Als u een partner heeft, moet uw partner ook aan alle voorwaarden voldoen. Dit zijn de voorwaarden: u bent ouder dan 23 en jonger dan 65 jaar, uw inkomen is al tenminste vijf jaar maximaal op het bijstandsniveau dat voor u geldt (zie pagina 5), uw vermogen was in vijf jaar niet hoger dan de vermogensgrens (zie pagina 5), u heeft in deze vijf jaar geen inkomsten gehad uit werk of in verband met werk, zoals loon, inkomsten als zelfstandige, een WW-uitkering, een vut-uitkering of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, u heeft in deze vijf jaar geen sanctie gehad op uw uitkering omdat u bijvoorbeeld niet genoeg solliciteerde of passend werk weigerde. 15

9 Schuldhulpverlening Als u vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, kunt u contact opnemen met Bureau Schuldhulpverlening (SHV). Zij kunnen u soms helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van meer schulden. Als u voor een schuldregeling in aanmerking komt, zullen zij proberen om aflossingsregelingen met uw schuldeisers te treffen. Hierbij wordt gekeken hoeveel u per maand aan hen kunt be - talen. De bedoeling is dat u binnen drie jaar de schulden heeft afgelost. Als niet alle schuldeisers mee willen werken, kan Bureau SHV u ook verder helpen. Als u wilt dat Bureau SHV u helpt, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u onder andere inzicht geven in uw schulden: bij wie heeft u schulden en hoe hoog zijn de schulden? U mag tijdens het traject van schuldhulpverlening geen nieuwe schulden maken. Een budgetcursus kan ook verplicht zijn. In veel gevallen zal Bureau SHV uw inkomen tijdelijk beheren. Bureau SHV is gevestigd in gebouw Crownpoint, Spuiboulevard 340, 3e verdieping. Elke werkdag van uur houdt Bureau SHV een inloopspreekuur. U kunt vrij binnenlopen voor meer informatie, budgetadvies of een aanmelding. Wilt u een afspraak maken, bel dan: (078) Kwijtschelding belastingen Iedereen moet in principe elk jaar gemeentelijke belastingen en heffingen betalen. Als u een laag inkomen heeft, kan dit lastig zijn. U kunt dan kwijtschelding aanvragen bij de afdeling Belastingen van de gemeente Dordrecht. Dit geldt voor hondenbelasting, rioolrecht gebruik (niet voor bedrijven), afvalstoffenheffing, leges huisvestingsvergunning en leges voorrangsverklaring. Als u hiervoor in aanmerking komt, hoeft u deze belastingen niet te betalen. Soms kan er ook een betalingsregeling worden getroffen. Medewerkers van de afdeling Belastingen kunnen u vertellen wanneer u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding of een betalingsregeling. Het telefoonnummer is U kunt via dit telefoonnummer ook een aanvraagformulier voor kwijtschelding opvragen. Of u kunt kwijt schelding aanvragen via het E-loket van de gemeente (www.dordrecht.nl). Adressen en telefoonnummers Sociale Dienst Bezoekadres Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Postadres Sociale Dienst Dordrecht Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (078) inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Bureau Schuldhulpverlening Bezoekadres Crownpoint Spuiboulevard 340 Dordrecht Postadres Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (078) inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Afdeling Belastingen Bezoekadres Stadswinkel (tijdelijk in Regiokantoor) Postadres Gemeente Dordrecht Afdeling Belastingen Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (ook voor het maken van een afspraak) 16 17

10 Colofon Dit is een uitgave van de Sociale Dienst van de Gemeente Dordrecht. Er is veel zorg besteed aan deze uitgave. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze gids is gebaseerd op gegevens van april De genoemde bedragen kunnen in de loop van 2006 veranderen. De informatie in deze uitgave is van toepassing tot uiterlijk 1 januari Per die datum sluit de Sociale Dienst van de Gemeente Dordrecht zich aan bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Drechtsteden. Er kunnen dan mogelijk wijzigingen ontstaan in de bijzondere bijstand en bijzondere regelingen die in deze gids zijn opgenomen. Vormgeving: Tekst: Fotografie: Drukwerk: kumquat design & communication Gemeente Dordrecht Tom Croes / kumquat Van der Berg Versluijs 18

11 Sociale Dienst Bezoekadres Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Postadres Sociale Dienst Dordrecht Postbus AA Dordrecht

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder

Extra. geld(t) voor mensen met een laag inkomen. www.socialedienstdrechtsteden.nl. Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen www.socialedienstdrechtsteden.nl Met werk, inkomen en zorg helpen wij u verder Extra geld(t) voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave 7 8 9 10 13 Inleiding

Nadere informatie

Alkmaar komt je tegemoet!

Alkmaar komt je tegemoet! Alkmaar komt je tegemoet! Alles over vergoedingen, voorzieningen en bijzondere bijstand 2014 Voorwoord Als je weinig geld te besteden hebt, dan merk je dat je niet aan alles mee kunt doen. Het is dan

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21.

Inhoud. Inleiding 3. Financiële tegemoetkomingen 4. Uitgaven 10. Uitkomen met inkomen 11. Betalingen 17. Valkuilen 19. Kinderen 21. Inhoud Inleiding 3 Financiële tegemoetkomingen 4 Uitgaven 10 Uitkomen met inkomen 11 Betalingen 17 Valkuilen 19 Kinderen 21 Tot slot 23 2 Geldzaken Wanneer u van een laag inkomen leeft, is het elke maand

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming.

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen

MinimaGids. Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen MinimaGids G e m e e n t e S m a l l i n g e r l a n d 2013 Wegwijzer voor mensen met een laag inkomen Inhoudsopgave Gemeentelijke en landelijke regelingen De regelingen met een groene zijkant zijn regelingen

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen

Voorzieningenwijzer gemeente Kampen Voorzieningenwijzer gemeente Kampen COLOFON Deze Voorzieningenwijzer is een uitgave van de gemeente Kampen Postadres: Bezoekadres: Balie Werk en Inkomen, stadhuis E-mail: info@kampen.nl Telefoon: 038-339

Nadere informatie

Hulp bij werk, inkomen of zorg

Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen of zorg Hulp bij werk, inkomen en zorg 1 Inhoudsopgave Inleiding Inleiding 1 Op zoek naar werk 3 Een uitkering om te leven en wonen 5 De gemeente wil graag dat iedereen fijn in Oosterhout

Nadere informatie

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens

M r om mee te doen. Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen. Informatiefolde Sociale Diens 2012 M r om mee te doen Regelingen en activiteiten voor mensen met een laag inkomen Informatiefolde Sociale Diens Inleiding Wat staat er in dit boekje Dit boekje is gemaakt voor Purmerenders met een laag

Nadere informatie

Minimawijzer, informatie over bijzondere

Minimawijzer, informatie over bijzondere Minimawijzer, informatie over bijzondere bijstand, minimaregelingen en andere regelingen voor inkomensondersteuning. Als u een bijstandsuitkering of een minimuminkomen heeft, kan het een hele kunst zijn

Nadere informatie

WWB (Wet werk en bijstand)

WWB (Wet werk en bijstand) WWB (Wet werk en bijstand) www.utrecht.nl/bijstandsuitkering Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Inhoud Liever werk dan bijstand 3 Uw rechten en uw plichten 4 Als u een uitkering aanvraagt 5

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014

Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Afdeling Maatschappelijk & Sociale Zaken (MSZ) Voorzieningengids & Rechten en plichten 2014 Colofon Voorzieningengids afdeling MSZ gemeente Sluis 2014 Deze gids is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid

Nadere informatie

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen

Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Regelingen voor mensen met een minimum inkomen Deze brochure geeft belangrijke informatie over de verschillende regelingen voor mensen met een minimum inkomen Inhoud Inkomens- en vermogensgrenzen Bijzondere

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD

MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD MINIMAREGELINGEN 2014 ALBRANDSWAARD Inleiding De gemeente Albrandswaard vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt

Nadere informatie

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK

MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK MINIMAREGELINGEN 2014 RIDDERKERK Inleiding De gemeente Ridderkerk vindt het belangrijk dat iedereen in de gemeente mee kan doen met sport, spel en educatie. Participeren heet dat. Daarom ondersteunt de

Nadere informatie

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011

Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011. 1 januari 2011 Verstrekkingengids bijzondere bijstand 2011 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Bijzondere bijstand, individueel 6 2.1 De aanvraag 6 Volgorde van beoordeling bijzondere bijstand 6 Draagkracht

Nadere informatie

Hoe zit het met de aanvraag?

Hoe zit het met de aanvraag? Hoe zit het met de aanvraag? Deze brochure geeft belangrijke informatie met betrekking tot het aanvragen en het recht op bijstand. Inhoud Recht op bijstand Aanvraag bijstand Bijstand en werk 3 7 10 Recht

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND

MINIMABELEID BIJZONDERE BIJSTAND MINIMABELEID en BIJZONDERE BIJSTAND Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de Intergemeentelijke

Nadere informatie

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s

JONG en een kind. Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s JONG en een kind Praktische informatie voor jonge ouders en aanstaande opa s en oma s Ik vind het spannend om zwanger te zijn. Maar wat moet je veel regelen! Hoe moet het met school, kunnen we straks ergens

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.

WMO WIJZER. Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet. WMO WIJZER Nuenen, 11 februari 2007, samengesteld door: Gerrie Beks, De Doorn 50, 5673 LP Nuenen. Tel.: 040-2831927. E-mail: g.beks@onsnet.nu BLAD 2 Verantwoording: Deze Wmo-wijzer is samengesteld vanuit

Nadere informatie

Een uitkering: wat moet u weten?

Een uitkering: wat moet u weten? Een uitkering: wat moet u weten? U ontvangt een uitkering of hebt een uitkering aangevraagd. In deze informatiemap leest u wat u van Sociale Zaken mag verwachten, maar ook wat er van u verwacht wordt.

Nadere informatie

Welkom bij de gemeente Capelle aan den IJssel. We vertellen u graag welke bijzondere vergoedingen u kunt krijgen als u een laag inkomen hebt.

Welkom bij de gemeente Capelle aan den IJssel. We vertellen u graag welke bijzondere vergoedingen u kunt krijgen als u een laag inkomen hebt. ALS U WEINIG GELD HEBT... Welkom Welkom bij de gemeente Capelle aan den IJssel. We vertellen u graag welke bijzondere vergoedingen u kunt krijgen als u een laag inkomen hebt. Als u een laag inkomen hebt,

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand.

Algemeen. Nr. 472. Beleidsregels bijzondere bijstand. Dit gebied vrijhouden Begin onder de streep van gemeenteblad Via menu kunt u een nieuw artikel beginnen, met de [Tab] toets is het niveau aan te passen. Met ga je naar de

Nadere informatie