Voorzieningen die u verder helpen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorzieningen die u verder helpen"

Transcriptie

1 Voorzieningen die u verder helpen Een uitgave van de Sociale Dienst, 2006

2 Inhoud Inleiding 3 Bijzondere bijstand 4 Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? 4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? 6 Wat gebeurt er na uw aanvraag? 7 Voorbeelden 8 Bijzondere regelingen 13 Gratis peuteren 13 Maaltijdendienst 13 G-pakket (tandarts) 13 Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen 14 Indirecte studiekosten schoolgaande kinderen 14 Langdurigheidstoeslag 15 Schuldhulpverlening 16 Kwijtschelding belastingen 16 Adressen en telefoonnummers 17 Inleiding Iedereen kan voor onverwachte uitgaven komen te staan. Soms is het inkomen, of het nu gaat om een (bijstands)uitkering of salaris, en het eventuele spaargeld niet voldoende. In dat geval is financiële steun soms mogelijk. De gemeente Dordrecht biedt verschillende mogelijkheden om u te ondersteunen. Zo zijn er de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Uw persoonlijke omstandigheden bepalen of en in hoeverre u in aanmerking komt voor een bepaalde regeling. We kunnen ons voorstellen dat het voor u als inwoner van Dordrecht lastig is om wegwijs te worden in al deze regelingen. Daarom zetten we de mogelijkheden en voorwaarden in deze gids voor u op een rij. Een groot aantal regelingen valt onder de bijzondere bijstand. Daarnaast zijn er ook andere bijzondere regelingen in deze gids opgenomen, zoals gratis peuteren en langdurigheidstoeslag. Als u na het lezen van de informatie nog vragen heeft, dan kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met de gemeente. 3

3 Bijzondere bijstand Iedereen krijgt wel eens te maken met onverwachte maar noodzakelijke kosten. Die moet u normaal gesproken zelf betalen. Ook als u een laag inkomen heeft, zoals een bijstandsuitkering. Als u door bijzondere oorzaken of omstandigheden niet of niet genoeg geld heeft kunnen sparen voor onverwachte maar noodzakelijke uitgaven, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de Sociale Dienst. Als u hiervoor in aanmerking komt, betaalt de Sociale Dienst deze kosten (voor een deel) voor u, of u kunt een geldlening krijgen. Er zijn een heleboel producten en diensten waarvoor u bijzondere bijstand kunt krijgen, zoals een wasmachine, medicijnen, een bril, thuiszorg, woninginrichting, rechtsbijstand of een verhuizing. In deze brochure vindt u meer informatie over de meest voorkomende kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Er zijn dus nog veel meer producten of diensten die niet in deze brochure staan, maar waarvoor u wel bijzondere bijstand kunt krijgen. U kunt hiernaar informeren bij de Sociale Dienst of kijken op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl). Wanneer krijgt u bijzondere bijstand? Om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand is er een aantal regels: Het gaat om noodzakelijke kosten: U móet de kosten maken. Denk bijvoorbeeld aan een bril die u moet hebben, omdat u anders niet meer goed kunt zien en/of lezen. U kunt de kosten nergens anders vergoed krijgen: Sommige kosten kunt u vergoed krijgen bij een andere instantie dan de Sociale Dienst. Bijvoorbeeld medische kosten bij uw zorgverzekeraar of een deel van uw huur bij de Belastingdienst (huurtoeslag). U kunt voor deze kosten dan geen bijzondere bijstand aanvragen. Als een andere instantie de kosten voor een deel vergoedt, moet u de rest zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Voor deze eigen bijdrage kunt u soms bijzondere bijstand krijgen. Bijstandsnormen Dit zijn de maximale bijstandsnormen inclusief vakantietoeslag sinds 1 januari 2006: vanaf 21 tot 65 jaar vanaf 65 jaar gehuwd of samenwonend 1.142, ,90 alleenstaande ouder 1.028, ,57 alleenstaande 799,64 868,43 Bovenstaande bedragen gelden als u zelfstandig woont en de woonlasten niet deelt met andere bewoners. Bent u bijvoorbeeld kamerbewoner, kostganger of woont u bij een meerderjarig kind in? Dan gelden andere, lagere bedragen. Ook voor jongeren van 18 tot 21 jaar gelden andere bijstandsnormen. De bijstandsnormen kunnen nog veranderen in Informeer hiernaar bij de Sociale Dienst. U kunt de kosten niet betalen van uw inkomen: Sommige kosten kunt u niet betalen als u een laag inkomen heeft. Daarom bekijkt de Sociale Dienst uw inkomen als u bijzondere bijstand aanvraagt. U komt mogelijk voor bijzondere bijstand in aanmerking als u een inkomen heeft op bijstandsniveau (voor bijstandsnormen zie kader). Is uw inkomen iets hoger dan de bijstandsnormen? Dan kunt u voor een deel van de kosten bijzondere bijstand krijgen. De rest moet u zelf betalen. U heeft geen of niet genoeg vermogen om de kosten te kunnen betalen: De Sociale Dienst kijkt ook naar uw vermogen. Vermogen kan bijvoorbeeld bestaan uit spaargeld en/of een auto. Als uw vermogen groter is dan de vermogensgrenzen (zie kader), kunt u waarschijnlijk geen bijzondere bijstand krijgen. Vermogen Dit zijn de vermogensgrenzen per 1 januari 2006: gezin alleenstaande

4 Hoe vraagt u bijzondere bijstand aan? U moet bijzondere bijstand schriftelijk aanvragen. Hiervoor bestaan twee mogelijkheden: U ontvangt een uitkering van de Sociale Dienst: Als u al een uitkering ontvangt via de Sociale Dienst, vult u het aanvraagformulier verkorte aanvraag bijzondere bijstand in. U kunt dit formulier vinden op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl), of telefonisch aanvragen bij de Sociale Dienst. U kunt het formulier ook aanvragen door de antwoordkaart in deze brochure in te vullen en op te sturen. U krijgt het aanvraagformulier dan thuisgestuurd. Als u het formulier verkorte aanvraag bijzondere bijstand heeft ingevuld, kunt u het met de bewijs stukken gratis opsturen naar: Sociale Dienst Bureau Voorlichting en Receptie Antwoordnummer VB Dordrecht U ontvangt geen uitkering van de Sociale Dienst: Als u nog niet bekend bent bij de Sociale Dienst, kunt u naar de Sociale Dienst bellen voor een aanvraagformulier bijzondere bijstand. U kunt ook de antwoordkaart in deze brochure invullen en opsturen om dit for mulier aan te vragen. Het kan zijn dat de Sociale Dienst u na uw aanvraag vraagt om langs te komen met de bewijsstukken die nodig zijn. Bewijsstukken Om te kunnen bepalen of u recht heeft op bijzondere bijstand, heeft de Sociale Dienst een aantal bewijsstukken nodig. Dit zijn bijvoorbeeld bewijzen van uw inkomen en vermogen of een geldig legitimatiebewijs. Het kan ook gaan om een prijsopgave of aankoopbon van de instantie of leverancier van het product waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt. Wat gebeurt er na uw aanvraag? De Sociale Dienst probeert uw aanvraag zo snel mogelijk af te handelen. U krijgt binnen acht weken een beschikking thuis ge stuurd. Een beschikking is een brief van de Sociale Dienst waarin staat: of u bijzondere bijstand krijgt wat de hoogte van het bedrag is, of het bedrag op uw bank- of girorekening wordt gestort of direct wordt overgemaakt aan de leverancier van het product of de dienst waarvoor u bijzondere bijstand krijgt, of u het bedrag moet terug betalen aan de Sociale Dienst of niet. Soms krijgt u de bijzondere bijstand in de vorm van een gift. U hoeft dit bedrag dan niet terug te betalen aan de Sociale Dienst. Als u het bedrag wél moet terug betalen, krijgt u een renteloze geldlening. U betaalt dan elke maand een vast bedrag totdat u alles heeft terugbetaald aan de Sociale Dienst. De maandelijkse aflossingsbedragen zijn niet voor iedereen het - zelfde, omdat niet alle situaties hetzelfde zijn. Zo speelt uw leeftijd een rol, maar ook uw gezinssituatie. Een 21- jarige alleen staande betaalt 36 per maand, een alleenstaande ouder 54, een gezin zonder kinderen 72 en een gezin met kinderen 60. Dit zijn een paar voorbeelden. Misschien is uw situatie nog anders. De bedragen kunnen nog wijzigen in Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de Sociale Dienst? Als u het niet eens bent met het besluit van de Sociale Dienst of u begrijpt de beschikking niet, neem dan telefonisch contact op met de Sociale Dienst: Bent u het, na de uitleg van de Sociale Dienst, nog niet eens met het besluit? Dan kunt u een brief naar het College van Burgemeester en Wethouders sturen met daarin: uw naam, uw adres, uw dossiernummer indien van toepassing, het besluit waar u bezwaar tegen maakt, de reden waarom u het er niet mee eens bent. Dit heet een bezwaarschrift. U stuurt uw bezwaarschrift naar: College van Burgemeester en Wethouders Postbus AA Dordrecht Wilt u meer informatie over bijzondere bijstand? Wilt u informeren of u bijzondere bijstand kunt krijgen? Heeft u vragen over het aanvragen van bijzondere bijstand? Wilt u navragen of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand? Of heeft u andere vragen? Dan kunt u het beste bellen naar de Sociale Dienst. Het telefoonnummer is

5 Voorbeeld 1: Voorbeeld 2: Voorbeeld 3: Voorbeelden Er zijn een heleboel producten en diensten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Hier vindt u een aantal voorbeelden. Er zijn dus nog veel meer kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt krijgen. Vraag hiernaar bij de Sociale Dienst of kijk voor meer voorbeelden op het E-loket van de gemeente Dordrecht (www.dordrecht.nl). medische kosten De kosten van medische hulp worden niet altijd door uw zorgverzekeraar vergoed. Of u moet een deel van de kosten zelf betalen. Dit heet de eigen bijdrage. Voorbeelden van medische kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen zijn kosten voor medicijnen, batterijen voor uw hoortoestel, steunzolen of een pruik. Ook als u een (nieuwe) bril of lenzen nodig hebt, dan worden die kosten door de zorgverzekeraar maar voor een deel vergoed. Voor al dit soort kosten kunt u bijzondere bijstand aanvragen. hulp in de huishouding Als u hulp in de huishouding nodig heeft, kunt u deze aanvragen bij een instelling voor thuiszorg. In Dordrecht zijn dat de stichtingen Opmaat, Internos en Curadomi. Voor de hulp in de huishouding moet u een eigen bijdrage betalen. Deze eigen bijdrage kunt u via bijzondere bijstand vergoed krijgen. Als de thuiszorginstellingen u niet direct aan hulp kunnen helpen, bijvoorbeeld vanwege wachtlijsten, kunt u tijdelijk particuliere hulp inschakelen. Ook hiervoor kunt u bijzondere bijstand krijgen. U heeft dan een bewijs van de thuiszorginstelling nodig. Hierin moet staan dat u dringend hulp nodig heeft en dat zij u die hulp op dat moment niet kunnen bieden. rechtshulp U heeft een advocaat ingeschakeld omdat u bijvoorbeeld net bent gescheiden en het met uw ex-partner niet eens wordt over de alimentatie voor de kinderen. U moet een eigen bijdrage betalen voor de advocaatkosten. Soms moet u ook andere kosten betalen, zoals griffierecht en bureaukosten van de advocaat. De eigen bijdrage en de eventuele andere kosten worden via de bijzondere bijstand vergoed. Er moet wel sprake zijn van een 'toevoeging door de Raad voor Rechtsbijstand'. Uw advocaat kan hierover meer informatie geven. Als u het proces verliest en van de rechter (een deel van) de proceskosten van de tegenpartij moet betalen, kunt u daar soms bijzondere bijstand voor krijgen. Informeer hiernaar bij de Sociale Dienst. Voorbeeld 4: Voorbeeld 5: tandartskosten De kosten van een behandeling bij de tandarts kunnen erg hoog zijn. Daarom is het verstandig om een aanvullende tandartsverzekering af te sluiten bij uw zorgverzekeraar. U moet dan toch nog vaak een eigen bijdrage betalen voor tandartsbehandelingen. Bijvoorbeeld voor trekken, vullen, ver - doven, röntgenfoto's, zenuwbehandelingen, orthodontie (beugels), partiële protheses (plaatjes) of reparatie van een kunstgebit. Voor de eigen bijdrage kunt u bijzondere bijstand krijgen. Ook als u geen aanvullende tandartsverzekering heeft afgesloten kunt u bijzondere bijstand krijgen voor de eigen bijdrage die zou gelden als u wél een aanvullende verzekering had. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor de eigen bijdrage voor kronen en bruggen, omdat daarvoor goedkopere alternatieven zijn, zoals een plaatje. Gemeentepakket ziektekostenverzekering Heeft u een (aanvullende) bijstandsuitkering van de Sociale Dienst? En heeft u zich voor ziektekosten verzekerd met het gemeentepakket (G-pakket) van de Sociale Dienst en zorgverzekeraar TRIAS? Dan ontvangt u zelf niet de tandartsnota. Het G-pakket kent wel eigen bijdragen, maar die hoeft u niet zelf te betalen. TRIAS betaalt de volledige tandartsnota aan de tandarts. En de kosten van de eigen bijdragen brengt TRIAS rechtstreeks in rekening bij de Sociale Dienst. Dat bespaart u het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor die kosten. Op pagina 13 leest u hier meer over. duurzame gebruiksartikelen Duurzame gebruiksartikelen, zoals een koelkast en een wasmachine, gaan meestal een tijd mee. Normaal gesproken moet u deze artikelen van uw eigen inkomen kopen. Het kan gebeuren dat u geen geld heeft om een (nieuw) apparaat te kopen, terwijl u het wel dringend nodig heeft. Soms kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen, bijvoorbeeld als u al langer dan drie jaar een inkomen op bijstandsniveau heeft en (te) hoge huur- en/of energielasten. U krijgt de bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksartikelen in de vorm van een geldlening. Dat betekent dat u het geleende bedrag in termijnen moet terugbetalen. Mensen van 65 jaar en ouder met een inkomen op bijstandsniveau hoeven de bijzondere bijstand meestal niet terug te betalen. Voor andere duurzame gebruiksartikelen zoals vloerbedekking, een bankstel of een kast is alleen in speciale situaties bijzondere bijstand in de vorm van een geldlening mogelijk. De Sociale Dienst stelt dan een uitgebreid onderzoek in naar de noodzaak van aanschaf van deze artikelen. Bij dit onderzoek hoort een huisbezoek. 8 9

6 Voorbeeld 6: verhuis- en inrichtingskosten Wanneer u gaat verhuizen kunnen de kosten erg oplopen: de verhuizing zelf, het inrichten van de woning, misschien een dubbele huur. In een aantal situaties kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen. U moet dan wel een sociale of medische indicatie hebben. De Sociale Dienst legt soms contact met bijvoorbeeld de Gemeentelijke Gezondheidsdienst, het maatschappelijk werk of een andere hulpverlener om te kunnen bepalen of de kosten noodzakelijk zijn. Een verhuizing op zich is geen reden om bijvoorbeeld meubels te vervangen. Als bijzondere bijstand mogelijk is, ontvangt u dit in de vorm van een lening. U hoeft niet altijd het hele bedrag terug te betalen. Dit is afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden en de mate van noodzaak van de geldverstrekking. Bij het indienen van de aanvraag kan een medewerker van de Sociale Dienst u hier verder over informeren. Sociale of medische indicatie U moet een sociale of medische indicatie hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen voor verhuis- en inrichtingskosten. Sociale indicatie Enkele voorbeelden van een sociale indicatie zijn: u gaat scheiden van uw partner en verhuist naar een andere woning, u betrekt een huurwoning na een langdurig verblijf in bijvoorbeeld een inrichting of u verhuist van een te dure woning naar een veel goedkopere woning. Uw aanvraag voor bijzondere bijstand moet u wel vóór de verhuizing indienen bij de Sociale Dienst. Medische indicatie Het kan ook zijn dat u gaat verhuizen omdat u lichamelijke beperkingen heeft. U bent bijvoorbeeld moeilijk ter been en u kunt in uw huidige woning de trap niet meer op. Verhuizen naar een gelijkvloerse woning kan dan noodzakelijk zijn. U moet dan in ieder geval een medische indicatie hebben. De eventuele verhuisen inrichtingskosten moet u eerst aanvragen via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Niet in alle situaties kan de WVG financiële hulp geven, bijvoorbeeld als de verhuizing vanwege uw leeftijd te voorzien is. Bureau WVG van de gemeente Dordrecht zit in gebouw Crownpoint, Spuiboulevard 340, 3e verdieping. Het telefoonnummer is Elke werkdag van uur houdt Bureau WVG een inloopspreekuur. U kunt dan zonder afspraak terecht voor vragen. Voorbeeld 8: Voorbeeld 9: verpleegd. Maar het kan ook gaan om reiskosten die u zelf maakt omdat u in een ziekenhuis of tehuis bent opgenomen en in de weekeinden naar huis komt. Ook de bezoeken aan een naast familielid in de gevangenis komen vaak voor een vergoeding in aanmerking. Hiervoor gelden aparte regels. Een medewerker van de Sociale Dienst kan u hierover meer vertellen. garantietoeslag U bent een alleenstaande ouder en u ontvangt een bijstandsuitkering. Als uw jongste thuiswonende kind 18 jaar wordt, krijgt uw kind vanaf dat moment een eigen inkomen. U krijgt dan met ingang van deze datum een uitkering voor een alleenstaande. Dit betekent dat uw uitkering flink omlaag gaat. Dat is ook het geval als uw jongste kind op nog jongere leeftijd al een eigen inkomen uit bijvoorbeeld loondienst heeft en u geen recht meer heeft op kinderbijslag. Wanneer het 'nieuwe' gezamenlijke inkomen (inclusief vakantietoeslag) van u en uw kind lager is dan de gezinsnorm ( 1.201,20 incl. vakantietoeslag), kunt u een garantietoeslag aanvragen. De garantietoeslag vult het inkomen van u en uw kind aan tot de gezinsnorm. Als het inkomen van het kind verandert, verandert ook de hoogte van de garantietoeslag. woonkostentoeslag Het kan voorkomen dat u in een huurhuis woont, maar (nog) niet in aanmerking komt voor een huurtoeslag van de Belastingdienst. In sommige gevallen kunt u dan recht hebben op een woonkostentoeslag via de bijzondere bijstand. Heeft u een koophuis, dan komt u niet in aanmerking voor een huurtoeslag van de Belastingdienst, maar kunt u in bepaalde situaties wel woonkostentoeslag krijgen via de bijzondere bijstand. De hoogte van de woonkostentoeslag is afhankelijk van uw situatie. Vooral de hoogte van uw woonkosten (woonlasten) spelen een grote rol. De woonkosten moeten minimaal 199,52 per maand zijn. Voorbeeld 7: reiskosten In een aantal situaties kunt u de kosten voor reizen met het openbaar vervoer vergoed krijgen via de bijzondere bijstand. Dat kan alleen bij reiskosten die u buiten Dordrecht maakt. Reis kosten binnen Dordrecht worden niet vergoed. Meestal gaat het om reiskosten die u moet maken om naaste familie te bezoeken die thuis, in een ziekenhuis, verpleeghuis of afkickcentrum wordt Ander huis Wanneer uw woonkosten 615,01 per maand zijn (of hoger) dan kunt nog wel voor een woonkostentoeslag in aanmerking komen, maar woont u eigenlijk te duur. U moet dan actief op zoek gaan naar een goedkopere woning. Lukt het u niet een goedkopere woning te vinden, dan wordt het recht op de woonkostentoeslag halfjaarlijks opnieuw beoordeeld. U hoeft niet te verhuizen als u in een speciale woning voor ouderen of gehandicapten woont

7 Voorbeeld 10: bevalling Het krijgen van een baby kost veel geld. U kunt voor verschillende kosten bijzondere bijstand krijgen. Hier zijn wel bepaalde voorwaarden aan verbonden. Zo ook voor de kosten van een kraampakket. Als u geen kraampakket vergoed krijgt vanuit uw aanvullende verzekering of het pakket is niet toereikend, kunt u een aanvulling van de bijzondere bijstand krijgen. De eventuele vergoeding van de zorgverzekeraar voor het kraampakket wordt daarop wel in mindering gebracht. Voor de kosten van de bevalling in het ziekenhuis kunt u bijzondere bijstand krijgen als u een medische of sociale indicatie heeft (zie kader). Ook de eigen bijdrage voor kraamhulp kan vergoed worden vanuit de bijzondere bijstand. Deze eigen bijdrage is 3,50 per uur. Heeft u geen geld om de babyuitzet te kopen, zoals kleertjes of een badje? Dan kunt u in de zevende maand van de zwangerschap bijzondere bijstand aanvragen. Als u voor deze kosten geen geld heeft kunnen reserveren, hoeft u over het algemeen die bijzondere bijstand niet terug te betalen. De bijzondere bijstand voor de aanschafkosten van bijvoorbeeld een kinderledikantje of een wandelwagen moet u meestal wel terug betalen. Voor die kosten ontvangt u dan de bijzondere bijstand in de vorm van een renteloze geldlening. Sociale of medische indicatie Als u een medische indicatie heeft om in het ziekenhuis te bevallen, vergoedt de zorgverzekeraar deze kosten. Is er een sociale indicatie van uw huisarts of verloskundige, dan worden niet alle kosten van een ziekenhuisbevalling vergoed. De kosten die dan voor eigen rekening zijn, komen voor bijzondere bijstand in aanmerking. Als u er vrijwillig voor kiest om in het ziekenhuis te bevallen, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. Ook voor de eigen bijdrage van kraamhulp is alleen bijzondere bijstand mogelijk met een indicatie (in dit geval van het kraamcentrum). Bijzondere regelingen De gemeente Dordrecht heeft nog meer regelingen voor inwoners met een laag inkomen. Hieronder wordt uitgelegd om welke regelingen het gaat en wanneer u er voor in aanmerking komt. Gratis peuteren Gaat uw kind naar de peuterspeelzaal? Hiervoor geldt een bijdrage van 25,50 per maand. Ouders die voor de regeling gratis peuteren in aanmerking komen, ontvangen geen rekening voor die eigen bijdrage. De rekening gaat naar de Sociale Dienst, die rechtstreeks aan de peuterspeelzaal betaalt. U hoeft hiervoor dus niets te doen, ook niet als u geen uitkering van de Sociale Dienst heeft. U komt voor deze regeling in aanmerking als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Maaltijdendienst U bent ouder dan 65 jaar, u woont zelfstandig en u bent aangewezen op de maaltijdendienst van de Dordtse Welzijnsorganisatie (DWO)? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een korting op de maaltijdprijs. Als u in een aanleunwoning woont en regelmatig een maaltijd van een woonzorgcomplex nuttigt, kunt u hiervoor soms korting krijgen. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Als uw inkomen 60 tot 150 per maand hoger is dan die bijstandsnorm, ontvangt u de helft van het kortingsbedrag. Deze kortingen worden uit de bijzondere bijstand betaald. U hoeft dit niet aan te vragen. De Sociale Dienst verrekent de korting rechtstreeks met de DWO. Als u gebruik maakt van een andere maaltijdverstrekker of u bent jonger dan 65 jaar, moet u wél zelf bijzondere bijstand aanvragen. G-pakket (tandarts) Het Gemeentepakket (G-pakket) is een tandartsverzekering die de Sociale Dienst met zorgverzekeraar TRIAS heeft samengesteld. Deze verzekering is er alleen voor mensen met een uitkering van de Sociale Dienst. Als u deze verzekering heeft, dan betaalt TRIAS alle kosten van de tandartsbehandelingen binnen het G-pakket aan de tandarts. Het G-pakket kent wel eigen bijdragen, maar die hoeft u niet zelf te betalen. Die kosten brengt TRIAS rechtstreeks in rekening bij de Sociale Dienst. Dat bespaart u het indienen van een aanvraag bijzondere bijstand voor die kosten. De tandartsbehandelingen worden op jaarbasis tot een maximum bedrag vergoed. Soms komt het voor dat u toch nog 12 13

8 14 meer noodzakelijke kosten moet maken. Als dat zo is, maar ook als u op een andere wijze voor tandartskosten bent verzekerd, krijgt u zelf dus wel een rekening van de tandarts. Dan moet u voor de vergoeding van de eigen bijdrage zélf een aanvraag bij de Sociale Dienst indienen. U kunt telkens per 1 januari van een nieuw kalenderjaar overstappen naar een andere zorgverzekeraar of uw aanvullende verzekeringen wijzigen. Let er daarbij op dat u uw oude verzekering tijdig opzegt. U kunt hiernaar informeren bij uw zorgverzekeraar. Regeling chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Er is een speciale regeling voor personen met een minimuminkomen die chronisch ziek, gehandicapt of 65 jaar en ouder zijn. Zij zijn vaak aangewezen op hulp van anderen (mantelzorg) en maken daarbij extra kosten die lang niet altijd aantoonbaar zijn, maar behoorlijk kunnen oplopen. Bijvoorbeeld extra telefoonkosten. U kunt hiervoor in 2006 een bijdrage krijgen van 200, als uw inkomen niet hoger is dan de voor u geldende bijstandsnorm plus 60 per maand. Als uw inkomen 60 tot 135,50 hoger is dan die bijstandsnorm, heeft u recht op een bijdrage van 100. Als u denkt dat u voor deze regeling in aanmerking komt, vraagt u dan eerst telefonisch de speciale informatie hierover aan bij de Sociale Dienst. Bent u al bekend bij de Sociale Dienst? Dan hoeft u niets te doen. Bijzondere bijstand Als u vanwege uw ziekte, leeftijd of handicap extra kosten heeft die u kunt aantonen, bijvoorbeeld eigen bijdragen van medische kosten of extra slijtage aan uw kleding, dan kunt u daarvoor apart bijzondere bijstand aanvragen. Zie voorbeeld 1 medische kosten op pagina 8. Indirecte studiekosten schoolgaande kinderen De regeling indirecte studiekosten schoolgaande kinderen is een tegemoetkoming in de kosten die ouders voor hun schoolgaande kinderen moeten maken. Sommige kosten kunnen vanuit deze regeling vergoed worden. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding is er een belangrijke voorwaarde. U moet kunnen aantonen dat uw inkomen al tenminste drie jaar maximaal op bijstandsniveau is, of tot 60 daarboven. U mag in die periode niet meer dan 10 weken per jaar een hoger inkomen hebben gehad. De regeling geldt voor kinderen in de leeftijd vanaf 9 tot 18 jaar. De bijdrage is in 2006 voor kinderen op de basisschool maximaal 80 per jaar. Voor kinderen die het Voorbeelden indirecte studiekosten Schoolgaande kinderen kosten veel geld. Ze hebben bijvoorbeeld een fiets nodig om naar school te kunnen gaan. Er zijn kosten voor een werkweek, er is een schooltas nodig of regenkleding. Of er moet werkkleding aangeschaft worden. Het gaat dus om andere kosten dan lesgeld en boekengeld. voortgezet onderwijs volgen of studeren is dit maximaal 185 per jaar. Als u denkt voor deze regeling in aanmerking te komen, vraagt u dan eerst telefonisch de speciale informatie hierover aan bij de Sociale Dienst. Als u al bekend bent bij de Sociale Dienst wordt u hierover benaderd. Langdurigheidstoeslag Als u vijf jaar lang een bijstandsuitkering of een ander laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een lang durigheidstoeslag. Er geldt wel een aantal regels. De langdurigheidstoeslag wordt één keer per jaar verstrekt en is per 1 januari voor alleenstaanden, 425 voor alleenstaande ouders en 473 voor gezinnen. Als u bekend bent bij de Sociale Dienst ontvangt u automatisch een aanvraagformulier. Bent u niet bekend bij de Sociale Dienst en denkt u in aanmerking te komen voor de langdurigheidstoeslag? Dan kunt u contact opnemen met de Sociale Dienst. Als u voor 80% arbeidsongeschikt bent en daarom een arbeidsongeschiktheidsuitkering heeft, kunt u ook voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komen. U moet dan ook voldoen aan alle onderstaande voorwaarden. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor langdurigheidstoeslag, moet u aan alle onderstaande voorwaarden voldoen. Als u een partner heeft, moet uw partner ook aan alle voorwaarden voldoen. Dit zijn de voorwaarden: u bent ouder dan 23 en jonger dan 65 jaar, uw inkomen is al tenminste vijf jaar maximaal op het bijstandsniveau dat voor u geldt (zie pagina 5), uw vermogen was in vijf jaar niet hoger dan de vermogensgrens (zie pagina 5), u heeft in deze vijf jaar geen inkomsten gehad uit werk of in verband met werk, zoals loon, inkomsten als zelfstandige, een WW-uitkering, een vut-uitkering of een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering, u heeft in deze vijf jaar geen sanctie gehad op uw uitkering omdat u bijvoorbeeld niet genoeg solliciteerde of passend werk weigerde. 15

9 Schuldhulpverlening Als u vanwege problemen of onvoorziene omstandigheden niet meer aan uw financiële verplichtingen kunt voldoen, kunt u contact opnemen met Bureau Schuldhulpverlening (SHV). Zij kunnen u soms helpen met het oplossen van problematische schulden en het voorkomen van meer schulden. Als u voor een schuldregeling in aanmerking komt, zullen zij proberen om aflossingsregelingen met uw schuldeisers te treffen. Hierbij wordt gekeken hoeveel u per maand aan hen kunt be - talen. De bedoeling is dat u binnen drie jaar de schulden heeft afgelost. Als niet alle schuldeisers mee willen werken, kan Bureau SHV u ook verder helpen. Als u wilt dat Bureau SHV u helpt, heeft u een aantal verplichtingen. Zo moet u onder andere inzicht geven in uw schulden: bij wie heeft u schulden en hoe hoog zijn de schulden? U mag tijdens het traject van schuldhulpverlening geen nieuwe schulden maken. Een budgetcursus kan ook verplicht zijn. In veel gevallen zal Bureau SHV uw inkomen tijdelijk beheren. Bureau SHV is gevestigd in gebouw Crownpoint, Spuiboulevard 340, 3e verdieping. Elke werkdag van uur houdt Bureau SHV een inloopspreekuur. U kunt vrij binnenlopen voor meer informatie, budgetadvies of een aanmelding. Wilt u een afspraak maken, bel dan: (078) Kwijtschelding belastingen Iedereen moet in principe elk jaar gemeentelijke belastingen en heffingen betalen. Als u een laag inkomen heeft, kan dit lastig zijn. U kunt dan kwijtschelding aanvragen bij de afdeling Belastingen van de gemeente Dordrecht. Dit geldt voor hondenbelasting, rioolrecht gebruik (niet voor bedrijven), afvalstoffenheffing, leges huisvestingsvergunning en leges voorrangsverklaring. Als u hiervoor in aanmerking komt, hoeft u deze belastingen niet te betalen. Soms kan er ook een betalingsregeling worden getroffen. Medewerkers van de afdeling Belastingen kunnen u vertellen wanneer u in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding of een betalingsregeling. Het telefoonnummer is U kunt via dit telefoonnummer ook een aanvraagformulier voor kwijtschelding opvragen. Of u kunt kwijt schelding aanvragen via het E-loket van de gemeente (www.dordrecht.nl). Adressen en telefoonnummers Sociale Dienst Bezoekadres Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Postadres Sociale Dienst Dordrecht Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (078) inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Bureau Schuldhulpverlening Bezoekadres Crownpoint Spuiboulevard 340 Dordrecht Postadres Bureau Schuldhulpverlening Dordrecht Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (078) inloopspreekuur maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot uur Afdeling Belastingen Bezoekadres Stadswinkel (tijdelijk in Regiokantoor) Postadres Gemeente Dordrecht Afdeling Belastingen Postbus AA Dordrecht telefoonnummer (ook voor het maken van een afspraak) 16 17

10 Colofon Dit is een uitgave van de Sociale Dienst van de Gemeente Dordrecht. Er is veel zorg besteed aan deze uitgave. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Deze gids is gebaseerd op gegevens van april De genoemde bedragen kunnen in de loop van 2006 veranderen. De informatie in deze uitgave is van toepassing tot uiterlijk 1 januari Per die datum sluit de Sociale Dienst van de Gemeente Dordrecht zich aan bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD) Drechtsteden. Er kunnen dan mogelijk wijzigingen ontstaan in de bijzondere bijstand en bijzondere regelingen die in deze gids zijn opgenomen. Vormgeving: Tekst: Fotografie: Drukwerk: kumquat design & communication Gemeente Dordrecht Tom Croes / kumquat Van der Berg Versluijs 18

11 Sociale Dienst Bezoekadres Werkboulevard Spuiboulevard 298 Dordrecht Postadres Sociale Dienst Dordrecht Postbus AA Dordrecht

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend.

Informatie. Bijzondere bijstand. Aan deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Informatie Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail: info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Bijzondere bijstand Als u als gevolg van bijzondere

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen

mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen > mooi meegenomen De gemeentelijke extraatjes voor mensen met een laag inkomen Inleiding De gemeente Vught doet veel voor inwoners met een laag inkomen. Toch blijkt uit onderzoek dat veel mensen geld mislopen,

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid 072011 uitgave 07-2011 Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid pagina 3 Noodzakelijke uitgaven kunnen doen en meedoen met maatschappelijke

Nadere informatie

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt!

Informatie over inkomensondersteuning 2012. Gemeente Medemblik. Er is meer mogelijk dan u denkt! Informatie over inkomensondersteuning 2012 Gemeente Medemblik Er is meer mogelijk dan u denkt! Heeft u een laag inkomen en weinig eigen vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om

Nadere informatie

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren.

Bijzondere bijstand kunt u aanvragen binnen 12 maanden nadat u deze kosten hebt gemaakt. U moet wel alle rekeningen en nota s bewaren. Weet u hoe u een bijdrage kunt krijgen voor de kosten die u maakt? Verschillende vergoedingen van de gemeente zijn mogelijk als de kosten voor u te hoog oplopen. Dat is mooi, maar tegelijkertijd lastig.

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl

KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014. Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl KLIËNTEN RAAD ALMELO 01-07-2014 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 176 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere bijstand p.4 Langdurigheidstoeslag p.5 Minimaregeling/Almelo

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTEN RAAD ALMELO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2016 uitgave 1 januari 2016 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www.klientenraadalmelo.nl info@almelosociaal.nl 0546-45 69

Nadere informatie

Waar heeft u recht op?

Waar heeft u recht op? KLIËNTËN RAAD ALMËLO Waar heeft u recht op? Minimawijzer 2015 01-01-2015 Kliënten Raad Almelo Grotestraat Zuid 174 7607 CZ Almelo www. klientenraadalmelo.nl Inhoudsopgave Korte inleiding p.3 Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND/TEGEMOETKOMINGEN MINIMA In te vullen door de gemeente Clientnummer DSP: 1977 Gemeente Tiel Achterweg 2, 4001 MV Tiel Postbus 6325, 4000 HH Tiel Telefoon: (0344) 63 71 11 E-mail: bijzonderebijstand@tiel.nl Internet: www.tiel.nl

Nadere informatie

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen?

Wat is de langdurigheidstoeslag? Wat zijn de voorwaarden? Hoe hoog is de langdurigheidstoeslag? Hoe aanvragen? Heeft u nog vragen? Wat is de langdurigheidstoeslag? De langdurigheidstoeslag is een geldbedrag dat u van de gemeente kunt krijgen als u al drie jaar of langer van een laag inkomen leeft. U kunt met dit extra geld spullen

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met AOW? De aanvullingen van de gemeente 2 U kunt rondkomen van uw AOW, maar daar is dan ook alles mee gezegd. De ene maand lukt het beter dan de andere. Geld om eens iets leuks te doen, is er niet. Als uw koelkast

Nadere informatie

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen

In Beek doet iedereen mee. Regelingen voor mensen met een laag inkomen In Beek doet iedereen mee Regelingen voor mensen met een laag inkomen De gemeente Beek heeft een aantal regelingen om mensen met een laag inkomen te ondersteunen. Dit doen wij omdat wij het belangrijk

Nadere informatie

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale

Meer Mee-Doen. Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid. Dienst Oost Achterhoek. Sociale Meer Mee-Doen Regelingen bijzondere bijstand en minimabeleid Sociale Dienst Oost Achterhoek 03-2015 Deze brochure geeft de belangrijkste informatie maar is natuurlijk niet volledig. Voor meer informatie

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9

Inhoudsopgave. Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve zorgverzekering 8 Medische kosten 9 Tegemoetkoming zorgkosten 9 1 Inhoudsopgave Woonkosten Huurtoeslag 4 Eigen woning 4 Woonlastenfonds 5 Kwijtschelding 5 Wasmachine, koelkast, fornuis en bed 6 Kosten serviceabonnement Welwonen 7 Gezondheid Zorgtoeslag 8 Collectieve

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken.

Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. FOLDER: Minimabeleid inwoners gemeente Ooststellingwerf 2009 Heeft u een laag inkomen? Dan hebben wij een aantal regelingen waar u gebruik van kunt maken. Extra inkomen U krijgt een bijdrage van de gemeente

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar:

U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Onderwerp: Aanvraag regeling chronisch zieken en gehandicapten U kunt het ingevulde formulier naar het gemeentehuis brengen of zonder postzegel terugzenden naar: Gemeente Wijdemeren Afdeling Sociaal Domein

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen

Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen Aanvraagformulier minima-voorzieningen gemeente Tholen 1. Mijn persoonlijke gegevens Achternaam Voorletters Geboortedatum Man/vrouw BSN-nummer Adres Huisnummer Postcode Woonplaats (Mobiele) telefoon Bankrekening

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming.

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Juli 2015 Als u weinig te besteden heeft, bijvoorbeeld omdat u een uitkering ontvangt of alleen AOW, dan krijgt

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen

Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen Nieuwsbrief Minimabeleid 2010 Gemeente Schagen JANUARI, 2010 In deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over de volgende onderwerpen: de individuele bijzondere bijstand; de categoriale bijzondere bijstand;

Nadere informatie

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en

Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de gemeente

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen 2015. Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2015 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Januari 2015 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen

Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer. Informatie over minimaregelingen Voor mensen met wat minder doet de gemeente wat meer Informatie over minimaregelingen 2011 INHOUDSOPGAVE WOONKOSTEN...4 Huurtoeslag...4 Eigen woning...4 Woonlastenfonds...5 Kwijtschelding...5 Wasmachine,

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst.

Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Nieuwsbrief van de maand december 2010 van de cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst. Geachte lezers. De Cliëntenraad sociale zekerheid te Hulst probeert het minimabeleid van Hulst ten gunste van u te

Nadere informatie

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel

voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel voor de inwoners van de gemeente Dongeradeel De collectieve (aanvullende) zorgverzekering Tegemoetkoming kosten schoolgaande kinderen Extra kosten chronisch zieken, gehandicapten en ouderen Bijzondere

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ...

Inhoudsopgave. Uw aantekeningen ... Inhoudsopgave Inleiding 3 ... Uw aantekeningen... Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 De mogelijkheden op een rij 4 1. Bijdrage maatschappelijke activiteiten (RBMA) 4 2. Extra bijdrage voor ouderen 4 3. Tegemoetkoming voor chronisch

Nadere informatie

Overzicht huidige minimaregelingen

Overzicht huidige minimaregelingen Datum 10 juni 2014 1 (7) Overzicht huidige minimaregelingen Auteur Eveline Bal, Beleidsadviseur Werk & Inkomen Het huidige minimabeleid van de gemeente Nieuwegein kent verschillende instrumenten ter bestrijding

Nadere informatie

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm

110% bijstandsnorm 120% bijstandsnorm Toelichting aanvraagformulier minimabeleid Waarom dit formulier? Als u inwoner bent van Wijdemeren en weinig inkomen heeft, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een computer voor schoolgaande kinderen

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs.

voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Financiële hulp voor inwoners van Kaag en Braassem met een krappe beurs. Heeft u een laag inkomen en hebt u weinig vermogen? In deze folder leest u hoe de gemeente u kan helpen. Wie kan gebruik maken van

Nadere informatie

Deze folder is voor u

Deze folder is voor u 1 Deze folder is voor u Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijk rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen te laten sporten of om opzij te

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2017 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden

Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Aanvraag Tegemoetkoming 2016 Chronisch Zieken en Gehandicapten afdeling Werk, Inkomen en Zorg De Bevelanden Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

Nadere informatie

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen

Informatieblad. Ondersteuning bij een laag inkomen Informatieblad Ondersteuning bij een laag inkomen November 2016 Inhoud 1. Heeft u een laag inkomen? 3 2. Bijzondere bijstand 5 3. Bijdrageregeling Sociale Activiteiten 6 4. Collectieve verzekering ziektekosten

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling

Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Informatieblad bij aanvraag Sociaal Participatiefonds 2012 PC-regeling (computer) Witgoedregeling Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein

Nadere informatie

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen?

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Vragen over de collectieve zorgverzekering gemeente Zutphen Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Elke inwoner van Zutphen met een laag inkomen kan zich aanmelden voor de collectieve

Nadere informatie

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen!

De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! NIEUWSBRIEF SOCIALE ZEKERHEID JANUARI 2007 De eerste nieuwsbrief in het nieuwe jaar willen we graag beginnen door u alle geluk en gezondheid toe te wensen! In deze nieuwsbrief leest u eerst over de nieuwe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Minimaregeling, aanvraagformulier

Minimaregeling, aanvraagformulier Minimaregeling, aanvraagformulier Met dit aanvraagformulier kunt u een aanvraag indienen voor een minimaregeling van de Gemeente Hellevoetsluis. Informatie over de bestaande minimaregelingen kunt u nalezen

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen

Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen Krap bij kas? Regelingen voor mensen met een laag inkomen www.middendelfland.nl Regelingen voor mensen met een laag inkomen De meeste regelingen en tegemoetkomingen van de gemeente vallen onder de bijzondere

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017

Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Informatie Collectieve zorgverzekering 2017 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. Beide

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u noodzakelijke bijzondere kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. In sommige gevallen kunt u een (gedeeltelijke)

Nadere informatie

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016

Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Informatie Collectieve zorgverzekering 2016 Een goede zorgverzekering is belangrijk. Voor mensen met een laag inkomen biedt Ferm Werk een collectieve zorgverzekering aan bij VGZ of Zorg en Zekerheid. U

Nadere informatie

Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs

Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs Extra s voor kleinverdieners Regelingen voor mensen met een kleine beurs Gemeente Breukelen Gemeente Loenen Gemeente Montfoort Gemeente Oudewater Inhoudsopgave Iedereen doet mee! 2 Wat is de Regionale

Nadere informatie

In Haarlem telt iedereen mee

In Haarlem telt iedereen mee maart 2013 Gemeente Haarlem In Haarlem telt iedereen mee Regelingen minima Inhoud Inleiding 3 Algemene regelingen 4 HaarlemPas 4 Bijzondere bijstand 4 Langdurigheidstoeslag 5 Woonkostentoeslag 5 Kwijtschelding

Nadere informatie

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket

Gemeentelijke heffingen Kwijtschelding. Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket Gemeentelijke heffingen 2014 Kwijtschelding Regel kwijtschelding op rotterdam.nl/mijnloket juli 2014 Mensen die weinig te besteden hebben, zoals veel mensen met een (bijstands)uitkering of alleen AOW,

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) juli 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand juli Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 Voorwoord verlaagd. hangen hebben regeling samen is veranderd met in het wijzigingen minimabeleid ten opzichte

Nadere informatie

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand

Minimabeleid en. Bijzondere Bijstand Minimabeleid en Bijzondere Bijstand Deze brochure geeft informatie over financiële regelingen waarop u een beroep kunt doen als u een laag inkomen en weinig eigen vermogen heeft. Uitgave van de intergemeentelijke

Nadere informatie

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP?

Tynaarlo Versie 13, februari 2015. Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? Tynaarlo Versie 13, februari 2015 Extra financiële ondersteuning nodig? Kijk waarvoor u bij Werkplein Baanzicht terecht kunt. WAAR HEB IK RECHT OP? AANVRAGEN U kunt onderstaande financiële vergoedingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen

Nieuwsbrief. Tevredenheidsonderzoek. Beperkte dienstverlening tijdens feestdagen Nieuwsbrief DECEMBER 2016 Alle medewerkers van de IASZ wensen u prettige feestdagen en een goed 2017! Wijzigingen beleid bijzondere bijstand Tevredenheidsonderzoek In dit nummer: Collectieve zorgverzekering

Nadere informatie

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van

INKOMENSONDERSTEUNING. Maak er gebruik van INKOMENSONDERSTEUNING Maak er gebruik van Meedoen is voor iedereen belangrijk In Hellevoetsluis willen we dat iedereen mee kan doen. Toch is dit niet voor iedereen even makkelijk. Als mensen rond moeten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW

Diemen helpt MET EXTRA GELD VOOR ALLE HUISHOUDENS VOOR GEZINNEN VOOR CHRONISCH ZIEKEN, GEHANDICAPTEN EN/OF AOW MET EXTRA GELD april 2017 Heeft u een laag inkomen en heeft u weinig geld? Kunt u af en toe een extraatje gebruiken? Dan kan de gemeente u misschien helpen met extra geld. Voor het extra geld gelden natuurlijk

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015

Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 Aanvraagformulier collectieve zorgverzekering minima 2015 datum ontvangst: Clientnr: Werkprocesnr: 1. Uw gegevens ( kopie paspoort of identiteitskaart bijvoegen) Burgerservicenummer Voorletters en naam

Nadere informatie

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget.

Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Aanvraagformulier persoonsondersteunend budget. Registratienummer: Werkprocesnummer:. (in te vullen door de ISD) (in te vullen door de ISD) Geldig vanaf 1 januari 2015. Op de laatste bladzijde staat algemene

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag

Gemeente Haarlem Hoofdafdeling Sociale Zaken en Werkgelegenheid Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013. De Langdurigheidstoeslag Gemeente Haarlem Toelichting Langdurigheidstoeslag 2013 De Langdurigheidstoeslag De Langdurigheidstoeslag is een verstrekking onder de WWB (Wet werk en bijstand). Afhankelijk van de gezinssituatie op de

Nadere informatie

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier 1. Persoonsgegevens Tegemoetkoming in de meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Let op: lees eerst de toelichting vanaf pagina 4. Achternaam Voornamen (1 e voluit) Burgerservicenummer

Nadere informatie

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld

Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Een laag inkomen? Mogelijk heeft u recht op extra geld Stad met een hart Rondkomen van een laag of een minimuminkomen is niet makkelijk. Zeker als u een hoger inkomen gewend was. Maar maakt u wel gebruik

Nadere informatie

Meer vóór mensen met minder

Meer vóór mensen met minder Meer vóór mensen met minder Iedereen zit wel eens krap bij kas. Maar wie al jarenlang een laag inkomen heeft, zit altijd krap. Door de steeds maar stijgende lasten, onverwachte uitgaven of bijzondere kosten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Iedere Nederlander moet zelf in zijn levensonderhoud voorzien. Lukt u dat niet én zijn er geen andere voorzieningen, dan helpt

Nadere informatie

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen

Voorzieningen. Zó laat u geen geld liggen Voorzieningen Zó laat u geen geld liggen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 2 Inhoudsopgave 3 Laat geen geld liggen! 4 Aanvullende tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Atcg) 5 Collectieve

Nadere informatie

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen

Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Minimaregelingen van Optimisd voor ouders met schoolgaande kinderen Onze Sociale Dienst Optimisd voert een aantal regelingen uit die van belang zijn voor ouders van schoolgaande kinderen, die over een

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : Woonplaats : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs

Pak je kans 2015. Scholierenvergoeding. Gratis computer. Bijdrage kinderopvang. Extra s voor mensen met een krappe beurs 1 Scholierenvergoeding De scholierenvergoeding is een bijdrage voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het geld kunt u activiteiten tijdens én na school betalen, zoals schoolreisjes, contributie van

Nadere informatie

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen

Iedereen doet mee inspiratiebundel. Minimaregelingen Iedereen doet mee inspiratiebundel Minimaregelingen Inhoudsopgave Minimaregelingen zijn regelingen voor mensen met een laag inkomen. Kijk voor de voorwaarden op www.geldermalsen.nl, zoek op minimaregelingen.

Nadere informatie

Schuldhulp- verlening

Schuldhulp- verlening Schuldhulpverlening De gemeente Nederweert kan u helpen een problematische schuldsituatie op te lossen of in de toekomst te voorkomen. Dit noemen we ook wel schuldhulpverlening. We zijn verantwoordelijk

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Informatiebrochure over kwijtschelding

Informatiebrochure over kwijtschelding Informatiebrochure over kwijtschelding 1. Algemeen In de gemeente Boxtel bestaat de mogelijkheid om van bepaalde belastingen kwijtschelding te krijgen. In deze brochure treft u de nodige informatie aan.

Nadere informatie

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier

Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Tegemoetkoming meerkosten voor chronisch zieken en gehandicapten, aanvraagformulier Met dit formulier vraagt u een tegemoetkoming voor de kosten van chronisch zieken en gehandicapten aan. Lees voor het

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017.

Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Veelgestelde vragen over de regeling Tegemoetkoming aannemelijke meerkosten voor chronisch zieken en beperkten 2017. Voor wie is deze tegemoetkoming bedoeld? De tegemoetkoming is een vergoeding voor de

Nadere informatie

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen?

De aanvullingen van de gemeente. Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? 2 Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er

Nadere informatie

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012

Brochure over Bijzondere bijstand en Minimabeleid 2012 (inwoners Steenwijkerland) Januari 2012 Brochure over Bijzondere (inwoners bijstand Januari Steenwijkerland) 2012 en Minimabeleid 2012 2 aanvraag Voorwoord De verlaagd. (stief)kinderen hen. regeling U moet Woont is dan veranderd dan samen u

Nadere informatie

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente

Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Rondkomen met een laag inkomen? De aanvullingen van de gemeente Schoolgaande kinderen, de lidmaatschapkosten voor een vereniging, woonlasten, een wasmachine of koelkast die het begeeft. De rek is er op

Nadere informatie