Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen."

Transcriptie

1 WAAR KUNT U BIJZONDERE BIJSTAND VOOR AANVRAGEN? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking komen en welke voorwaarden hierbij horen. Deze bijzondere bijstand wordt om niet verstrekt (gratis), tenzij anders aangegeven. Dan wordt deze bijstand verstrekt als een lening ( leenbijstand ). Dan staat er in de tekst leenbijstand. Uw inkomen mag 10% meer zijn dan de bijstandsnorm. Hebt u méér inkomen dan moet u de helft van dit meerinkomen gebruiken om de kosten waarvoor u bijstand aanvraagt te betalen. Dat het heet draagkracht. Voor een aantal kostensoorten is hierop een uitzondering: woonkostentoeslag en duurzame gebruiksgoederen / inrichtingskosten. Alle inkomen boven de bijstandsnorm moet u dan gebruiken om deze kosten te betalen. In de tekst staat dan 100% draagkracht. Als uw vermogen hoger is dan het vermogen dat u voor de bijstand mag hebben, wordt dit (hogere) vermogen meegeteld bij de draagkracht. Sommige kosten kunnen vergoed worden via een andere regeling, bijvoorbeeld de zorgverzekering of de WMO. Dat heet een voorliggende voorziening. Dan moet u daar gebruik van maken en hebt u geen recht op bijstand. Hebt u een PW uitkering via het Plein dan hoeft u geen inkomens- of vermogensbewijzen in te leveren. Voor alle andere aanvragers geldt dat zij bewijsstukken van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste drie maanden moeten bijvoegen. En verder bewijsstukken van uw vermogen (loon, uitkering, heffingskorting, alimentatie etc.). Als daarnaast andere bewijsstukken nodig zijn, staat dit in het overzicht onder bewijsstukken aangegeven. Lever altijd een kopie in, en niet het origineel. KOSTEN VOORWAARDEN BEWIJSSTUKKEN Alarmeringskosten Aansluitkosten en sleutelkastje Maandelijkse vergoeding voor het abonnement Begrafenis- / crematiekosten Kosten van zeer eenvoudige begrafenis of crematie Bewindvoering en curatele Eenmalige kosten aanmelding en maandelijkse kosten bewind Bril, contactlenzen Meervoudige glazen/lenzen Bijzondere bijstand voor alarmeringskosten is maximaal 12,50 per maand. Volledige vergoeding voor de eerste aansluitkosten en sleutelkastje. De nabestaanden kunnen, ieder in de gemeente waar zij woonachtig zijn, bijstand aanvragen voor de begrafenis- of crematiekosten voor zover hun eigen middelen niet toereikend zijn. De kosten voor een begrafenis of crematie in het buitenland komen niet voor een vergoeding in aanmerking. Maximale vergoeding is 4000,- Bijzondere bijstand voor bewindvoering wordt verstrekt indien deze noodzakelijk is in het kader van beschermingsbewind, curatele of mentorschap of als verplicht onderdeel van een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor kosten van inkomensbeheer (vrijwillige bewindvoering) Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor brillen met enkelvoudige glazen en enkelvoudige contactlenzen. Behalve voor kinderen tot 18 jaar, één keer in de 2 jaar voor maximaal 100,-. Voor meervoudige glazen en meervoudige lezen geldt een maximale vergoeding van 350,-, één keer per 2 jaar. - nota / betalingsbewijs -nota uitvaart -polis uitvaartverzekering -nota bewindvoerder -beschikking kantonrechter zorgverzekering -nota opticien Computer voor schoolgaande Bijzondere bijstand voor een computer wordt -u dient achteraf een

2 kinderen Computer en beeldscherm Dieetkosten Duurzame gebruiksgoederen Vergoeding kosten koelkast, wasmachine, matras op basis van nieuwwaarde. Vergoeding overige goederen op prijsniveau tweede hands goederen. Eigen bijdrage WMO Gehoorapparaat Kosten aanschaf gehoorapparaat Huishoudelijke verzorging Inrichtingskosten (volledige) verstrekt onder de volgende voorwaarden: -U hebt een gezin met tenminste één ten laste komend kind ouder dan 11 jaar dat voortgezet onderwijs volgt. -U bent niet in het bezit van een functionerende computer jonger dan 5 jaar. De bijstand wordt als leenbijstand verstrekt, tenzij dit door bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. De maximale vergoeding bedraagt 500,-. Internetkosten worden niet vergoed (als u door ziekte of handicap langdurig aan huis gebonden bent, kunt u hiervoor een beroep doen op de Meedoen-regeling) Bijzondere bijstand wordt verstrekt op basis van een (door het Plein opgevraagd) medisch advies. Hoogte bijstand is gelijk aan de meerkosten zoals vastgesteld in de prijzengids NIBUD. Duurzame gebruiksgoederen moet u zelf betalen. Kunt u dat niet, dat moet u kijken of u een krediet bij de bank kunt krijgen. Krijgt u dat niet, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Dan moet de aanschaf wel noodzakelijk zijn. Neem daarom van te voren contact op met Het Plein. Bijzondere bijstand voor duurzame gebruiksgoederen is altijd leenbijstand, tenzij als gevolg van bijzondere omstandigheden geen leenbijstand verstrekt kan worden. Bijvoorbeeld bij een stabilisatie-overeenkomst of in een minnelijk of wettelijk schuldsaneringstraject. Er is sprake van 100% draagkracht. De maximale vergoeding op basis van nieuwswaarde bedraagt: -koelkast: 250,- -wasmachine: 350,- -(1 persoons)matras: 100,- -vloerbedekking: 50% Nibud-prijs Vergoeding overige goederen afgestemd op prijsniveau tweede hands goederen (indien niet mogelijk 50% van de NIBUD-prijsstellling). Vanaf 1 september 2011 is er in Zutphen sprake van een inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor (nieuwe aanvragen) WMOvoorzieningen. Deze bijdrage wordt vergoed door de collectieve zorgverzekering van Menzis. Dit is een voorliggende voorziening. Daarom verstrekken we geen bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage Als u voor het eerst deze kosten hebt, kunt u hiervoor krijgen tot uiterlijk bijzondere bijstand Bijzondere bijstand voor gehoorapparaten bedraagt maximaal 350,-. Dit bedrag is inclusief de eigen bijdrage van de basiszorgverzekering. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor batterijen. Zie bij Eigen bijdrage WMO Voor deze kosten kan bijstand worden verstrekt als de kosten voortvloeien uit buitengewone omstandigheden en ze niet voorzienbaar waren en/of er geen reservering voor deze kosten mogelijk was. Er gelden dezelfde voorwaarden als bij duurzame gebruiksgoederen. Het is in beginsel leenbijstand, tenzij dit niet mogelijk is. De draagkracht is 100%. -verklaring behandelend arts -u dient achteraf een -beschikking indicatiestelling -nota CAK + nota

3 Kledingslijtage/bewassing Extra kosten slijtage kleding als gevolg van ziekte of handicap Koelkast Maaltijdvoorziening Manicure/pedicure Matras Medische kosten Orthopedisch schoeisel Prothese BH Rechtsbijstand Eigen bijdrage voor advocaat en griffiekosten Hiervoor kan een medisch advies worden opgevraagd door het Plein. Voor de vergoeding gelden vaste tarieven, afhankelijk van de aandoening. Zie voor voorwaarden bij duurzame gebruiksgoederen. Maximale vergoeding: 250,-. De bijstand wordt verstrekt als leenbijstand, tenzij dit door buitengewoon bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. Indien de noodzaak van maaltijdvoorziening is vastgesteld (b.v. door Thuiszorg) is een vergoeding mogelijk. De vergoeding bedraagt 2,50,- per maaltijd. Bijzondere bijstand voor manicure/pedicure wordt verstrekt in verband met noodzakelijke hand- en voetverzorging (als u ouder bent) Maximale vergoeding is 300,- per jaar. Zie voor voorwaarden bij duurzame gebruiksgoederen. Bijzondere bijstand voor medische kosten wordt verstrekt voor eigen bijdragen (let op: niet het eigen risico) die rechtstreeks verband houden met een verstrekking op grond van de Zorgverzekeringswet ( basiszorgverzekering ) en Wet langdurige zorg. Daarnaast worden de volgende medische kosten vergoed (zie daar): kledingslijtage/bewassing (vanwege extra slijtage i.v.m. ziekte of handicap), maaltijdvergoeding, alarmeringskosten, dieetkosten, manicure, stookkosten, orthopedisch schoeisel, podotherapie, BHprothese, tandartskosten en gehoortoestellen. Bij de verstrekking van bijzondere bijstand voor medische kosten aan personen die niet aanvullend verzekerd zijn, wordt rekening gehouden met de vergoeding die mogelijk geweest zou zijn via de collectieve zorgverzekering van de gemeente. De collectieve zorgverzekering is een voorliggende voorziening. Gaat het om medische kosten die voortvloeien uit een chronische aandoening of een structurele beperking, dan geldt het aanvullende pakket Garant Verzorgd 3 als maatstaf. In alle andere gevallen de Garant Verzorgd 1. Voor tandartskosten geldt de aanvullende tandartsverzekering van de collectieve zorgverzekering van de gemeente, Tand Garant Verzorgd 350 als voorliggende voorziening. Als u dit jaar nog niet verzekerd bent via de collectieve zorgverzekering kunt u hiervoor bijzondere bijstand krijgen tot het einde van het kalenderjaar. Maximaal 2 paar per jaar, na aftrek van normale kosten Maximaal 2 paar per jaar, na aftrek van normale kosten Bijzondere bijstand voor rechtsbijstand wordt alleen verstrekt als een toevoeging is toegekend. Voor rechtshulp moet u eerst naar het Juridisch Loket (Polsbroekpassage 3 Zutphen) gaan. Dit is een organisatie die helpt -u dient achteraf een nota te overleggen -nota maaltijden -nota pedicure/manicure -u dient achteraf een nota te overleggen -nota kosten - nota schoenen - nota prothese -toevoeging rechtbank -nota advocaat -diagnosedocument Juridisch loket

4 Reiskosten voor bezoek aan gedetineerd gezinslid Reiskosten voor bezoek aan uit huis geplaatste kinderen Reiskosten voor bezoek zieke familieleden Reiskosten voor resocialisatie personen in een instelling (weekendverlof) Reiskosten schoolgaande kinderen Opleiding buiten Zutphen Stookkosten Kosten van extra energiegebruik door handicap of ziekte Tandartskosten Inclusief orthodontie Verhuiskosten Kosten overbrengen inboedel, eventueel dubbele woonlasten Vloerbedekking, verf, behang Inclusief laminaat bij juridische problemen. Als het Juridisch Loket doorverwijst naar een advocaat krijgen minimaal een korting van 53,- op de eigen bijdrage. Zonder doorverwijzing is deze korting ook niet via de bijzondere bijstand terug te krijgen. Bijzondere bijstand is mogelijk als er sprake is van een verblijf in een gesloten inrichting zonder weekendverlof. Maximaal 1 x per vier weken. Vergoeding op basis openbaar vervoer tarief of, indien niet mogelijk, 0,19 cent per kilometer. Bijzondere bijstand is mogelijk als een kind uit huis geplaatst of in een crisisopvang geplaatst. Verstrekking op basis van opgestelde bezoekregeling of anders 1 x 2 weken. Er wordt geen bijzondere bijstand verstrekt voor reiskosten in verband met een omgangsregeling Bijzondere bijstand voor een ziekenbezoek is mogelijk indien het gaat om een partner of eerstegraads familielid, de zieke al langer dan 1 maand ziek is en het verpleegadres buiten Zutphen (maar binnen Nederland) ligt. Het aantal te vergoeden verzoeken is maximaal 1 x per 2 weken. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan daarvan afgeweken worden. Vergoeding op basis openbaar vervoer tarief of, indien niet mogelijk, 0,19 cent per kilometer. Maximaal 1x per twee weken. Vergoeding op basis van openbaar vervoer tarief of, indien niet mogelijk, 0,19 cent per kilometer. De opleiding kan niet in de gemeente Zutphen gevolgd worden. Op grond van leeftijd heeft het kind nog geen recht op een OV-jaarkaart. De afstand van huis naar school is minimaal 15 km. Men dient gebruik te maken van de dichtstbijzijnde school van het gewenste onderwijstype. We gaan iit van de mogelijkheid om een kortingstarief te nemen. Bijzondere bijstand wordt verstrekt op basis van een (door het Plein opgevraagd) medisch advies. Voor de vergoeding gelden vaste tarieven, afhankelijk van de aandoening. De maximale vergoeding bedraagt ongeveer 400,- Bijzondere bijstand voor alle tandartskosten, inclusief orthodontie, is gemaximeerd tot 350,- per gezinslid. De tandartskosten voor de gebitsprothesen worden volledig vergoed. Bijzondere bijstand wordt verstrekt indien de verhuizing noodzakelijk is (bijvoorbeeld te hoge woonlasten, verhuizing bejaarde naar een aanleunwoning of verpleegtehuis). Als men verhuist naar een andere gemeente, dient men in de gemeente van vertrek een aanvraag in te dienen voor de transportkosten. Een aanvraag voor eventuele inrichtingskosten dient men in te dienen in de gemeente waar men zich zal vestigen. U dient hier zelf voor te reserveren en te betalen. Als dat niet mogelijk is in uw situatie, kan er bijzondere bijstand worden verstrekt. Maximale vergoeding: 50% Nibud-prijs, tenzij dit door buitengewoon bijzondere -bewijs van uithuisplaatsing -verklaring arts -vervoersbewijs -bewijs inschrijving opleiding (aanvullende zorgverzekering) -betalingsbewijs vervoer + nota -betalingsbewijs woonlasten + nota

5 Wasmachine Wettelijke eigen bijdrage basiszorgverzekering en Wet langdurige zorg Woninginrichting De kosten van een volledige huisraad Woonkostentoeslag (huur) Woonkostentoeslag (koop) Het deel van de woonkosten dat u niet uit uw inkomen kunt betalen Ziekenvervoer Eigen bijdrage omstandigheden niet mogelijk is. Zie voorwaarden bij duurzame gebruiksgoederen. Maximale vergoeding is 350,-. De bijstand wordt verstrekt als leenbijstand, tenzij dit door buitengewoon bijzondere omstandigheden niet mogelijk is. Bijzondere bijstand voor volledige inrichtingskosten wordt verstrekt als gevolg van buitengewoon bijzondere omstandigheden geen reservering voor deze kosten mogelijk is geweest. Dit is een leenbijstand, tenzij als gevolg van buitengewone bijzondere omstandigheden geen leenbijstand mogelijk is. Dit geldt in ieder geval bij huisvesting van asielzoekers en uitplaatsing ns intensieve jeugdhulp. Dan wordt deze bijstand om niet verstrekt. De maximale vergoeding is: -kamerbewoning: 800,- -1-persoonshuishouden: 2000,- -2-persoonshuishouden: 2500,- -extra kind: 250,- -maximale vergoeding: 3500,-. De draagkracht is 100%. Huurders met een laag inkomen ontvangen huurtoeslag. Wanneer deze huurtoeslag niet of tijdelijk niet verstrekt wordt, is soms bijzondere bijstand in de vorm van woonkostentoeslag mogelijk. Bijvoorbeeld bij een niet erkende woonvorm, overschrijding van de maximale huurgrens, niet tijdige betaling van de huurtoeslag. De draagkracht is 100%. Woonkostentoeslag voor woonkosten boven de maximale huurgrens is mogelijk voor een jaar, maximaal 2 jaar. In deze periode moet u zich maximaal inspannen om een andere woning te vinden. Eigenaren met een eigen huis en laag inkomen kunnen woonkostentoeslag ontvangen voor een deel van de woonkosten: rente in verband met de woning, zakelijk lasten als rioolrecht of opstalverzekering, eigenaarswaarde onroerend zaak belasting, groot onderhoud. De hoogte van de woonkostentoeslag wordt berekend volgens de systematiek van de huurtoeslag. De draagkracht is 100%. Woonkostentoeslag voor woonkosten boven de maximale huurgrens is mogelijk voor een jaar, maximaal 2 jaar. In deze periode moet u zich maximaal inspannen om uw huis te verkopen. Zie voor voorwaarden bij medische kosten Bijzondere bijstand wordt verstrekt voor de eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer om medische redenen. -nota CAK -huurspecificatie -toekenning of afwijzing huurtoeslag -hypotheekakte(s) -hypotheekrente -premie opstalverzekering -aanslag OZB -bouwjaar van het huis -aanslag belastingdienst -nota vervoer

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? In het overzicht vindt u de meest voorkomende kostensoorten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Deze bijzondere bijstand hoeft u niet terug te

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen en welke voorwaarden hierbij horen. Heeft

Nadere informatie

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen?

Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Waar kunt u bijzondere bijstand voor aanvragen? Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste kosten die voor bijzondere bijstand in aanmerking kunnen komen en welke voorwaarden hierbij horen. Heeft

Nadere informatie

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Collectieve zorgverzekering. Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Zuidplas (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND

Beleidsregels bijzondere bijstand GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND GEMEENTE WADDINXVEEN BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND 1 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregels worden gebruikt en die niet in lid 2

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2015 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug

BIJZONDERE BIJSTAND. informatie over bijzondere bijstand. Voor dingen die noodzakelijk zijn. Een steuntje in de rug BIJZONDERE BIJSTAND informatie over bijzondere bijstand Voor dingen die noodzakelijk zijn Een steuntje in de rug Bijzondere bijstand Soms moet u kosten maken voor dingen die noodzakelijk zijn, maar die

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2013 Gemeente Stadskanaal, afdeling Werk en Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand Participatiewet 2016 Gemeente Stadskanaal, afdeling Maatschappelijke Zaken Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand)

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Krimpen aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Legitimatie U dient een kopie bij te voegen van uw legitimatiebewijs en (indien van toepassing) van uw partner.

Legitimatie U dient een kopie bij te voegen van uw legitimatiebewijs en (indien van toepassing) van uw partner. Inkomensondersteuning U kunt dit formulier uitprinten, invullen en opsturen Aanvraagformulier B Voor inwoners die geen maandelijkse Pwet-uitkering ontvangen, krijgt u wel een maandelijkse Pwet-uitkering,

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 11769 10 februari 2015 Beleidsregels Bijzondere Bijstand Noordoostpolder 2015 Inhoud 1. Algemeen 1.1. Begrippen 1.2. Aanvraag 1.3. Vormen

Nadere informatie

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe

Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. Bijzondere bijstand. Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid. www.utrecht.nl/sozawe Bijzondere bijstand www.utrecht.nl/sozawe Informatie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid 2 Bijzondere Bijstand Steeds meer mensen moeten van steeds minder geld rondkomen. De gemeente Utrecht wil een sociale

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016

Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 Bijzondere bijstand en minimaregelingen 2016 De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015

Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015 Het Plein Datum: 21-1-2015 Vastgesteld: Het Dagelijks Bestuur van Het Plein 28 januari 2015 Pagina 1 van 23 Inhoudsopgave bijzondere bijstand

Nadere informatie

Bijzondere bijstand en minimaregelingen

Bijzondere bijstand en minimaregelingen Bijzondere bijstand en minimaregelingen De gemeente Duiven kent vier vormen van inkomensondersteuning. In deze folder leest u informatie over. 1. Bijzondere bijstand 2. Minimabeleid 3. Individuele inkomenstoeslag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet Meierijstad

Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet Meierijstad Bezoekadres: Stadhuisplein 1, Veghel, Correspondentieadres: Antwoordnummer 10529, 5460 WB Veghel info@meierijstad.nl Aanvraagformulier Bijzondere Bijstand voor personen zonder een uitkering Participatiewet

Nadere informatie

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand

Minimaregelingen. en bijzondere bijstand. Minimaregelingen. en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Minimaregelingen en bijzondere bijstand Iedereen doet mee! De gemeente Peel en Maas vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de samenleving. Daarom zijn

Nadere informatie

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)

Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062) Samenvatting wijzigingen Algemeen Over het algemeen zijn er voor bijgevoegde richtlijnen weinig inhoudelijke wijzigingen. Wel is het beleid weer meer in overstemming gebracht met Venlo. We willen in plaats

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Beleidsregels bijzondere bijstand 2012 verkorte versie Algemeen Elke aanvraag wordt getoetst aan de volgende voorwaarden: - Kan de belanghebbende geen beroep doen op een voorliggende voorziening - Zijn

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3

GEMEENTEBLAD. Nr. 125652. Richtlijnen Bijzondere Bijstand. Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Laren. Nr. 125652 22 december 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten November 2015 Inhoudsopgave 1.Inleiding en uitgangspunten 3 Inleiding

Nadere informatie

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving.

BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND EN AMSTELVEENPAS GEMEENTE AMSTELVEEN. HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Begripsomschrijving. Voor de toepassing van deze beleidsregels wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GWS-code. Bijdrage schoolgeld / zwemgeld / gelrepas Coll. ziektekostenverzekering

GWS-code. Bijdrage schoolgeld / zwemgeld / gelrepas Coll. ziektekostenverzekering Inkomensondersteuning U kunt dit formulier digitaal invullen, uitprinten en opsturen Aanvraagformulier B Voor inwoners die geen maandelijkse Pwet-uitkering ontvangen, krijgt u wel een maandelijkse Pwet-uitkering,

Nadere informatie

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042

- Intrekking van publicatie GB2010-058 op 7 april 2011. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2011 / 042 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2011 / 042 Naam Beleidsregels bijzondere bijstandsverlening Wet werk en bijstand (2011) Publicatiedatum 6 april 2011 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

7.4.2 Kosten naturalisatie...17 8. Jongeren van 18 t/m 20 jaar...18 8.1 Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in een inrichting

7.4.2 Kosten naturalisatie...17 8. Jongeren van 18 t/m 20 jaar...18 8.1 Hoogte bijzondere bijstand 18 t/m 20-jarigen niet in een inrichting Inhoud Inhoud...1 1. Recht op bijzondere bijstand...4 1.1. Inleiding en achtergrond...4 1.2 Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht) (B062)...4 2. Hoogte en vorm van de bijstand...5

Nadere informatie

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012

Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Informatieblad bij aanvraag Bijzondere bijstand WWB 2012 Gemeente Stadskanaal, team Inkomen Postbus 140 9500 AC Stadskanaal Bezoekadres Raadhuisplein 1 Loket Wonen Welzijn en Zorg: o telefoonnummer (0599)

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen 2017 DEZE FOLDER IS VOOR U Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? Dan is de kans groot dat het voor u soms moeilijk is om rond te komen. Een groot deel van het inkomen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst

INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst INFORMATIEBLAD Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst Dit informatieblad behoort bij de brochure Bijzondere Bijstand van de gemeente Hulst. Inhoud In dit informatieblad staan veel voorkomende voorbeelden

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (VERKORT) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : Woonplaats : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een bijstandsuitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere bijstand?

Nadere informatie

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015

Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 Toelichting collectieve zorgverzekering gemeente Meppel 2015 De gemeente Meppel heeft met zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea een collectieve zorgverzekering afgesloten waar inwoners van de gemeente

Nadere informatie

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen

De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen De helpende hand bijzondere bijstand en andere regelingen 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand

Nadere informatie

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder

Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? informatiefolder Wat is bijzondere bijstand? Bijzondere bijstand is een uitkering die bedoeld is om extra of hoge kosten mee te kunnen betalen. U kunt recht hebben op bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Maatschappelijke Zaken Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in, voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen toe en stuur het naar: Afdeling Maatschappelijke Zaken, Team

Nadere informatie

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen?

Brochure over. Minimafonds 2010. (inwoners Westerveld) juli 2010. Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij wie kunt u de aanvraag indienen? Bij de Intergemeentelijke Sociale Dienst Steenwijkerland/Westerveld (IGSD). Het bezoekadres is Het postadres is De Vesting 11-13 Postbus 300 8332 GL Steenwijk 8330

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0

Inhoudsopgave 1. Inleiding 0. 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding 0 2. Minimabeleid gemeente Sluis 2016 0 2.1. Algemene bepalingen 0 2.1.1. Rechthebbenden 2.1.2. Inkomensbegrip 2.1.3. Vermogensbegrip 2.1.4. Draagkrachtbepalingen 2.2. Gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand

GEMEENTEBLAD. Nr. 105131. Richtlijnen Bijzondere Bijstand GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Blaricum. Nr. 105131 10 november 2015 Richtlijnen Bijzondere Bijstand Inleiding en uitgangspunten December 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding en uitgangspunten

Nadere informatie

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee

brochure minimaregelingen Iedereen doet mee brochure minimaregelingen Iedereen doet mee juli 2013 1 Inhoudsopgave Bijzondere bijstand, wat is dat? 3 1. Wanneer komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand? 3 2. Vorm van de bijzondere bijstand 4

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Gemeente Grootegast Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Artikel 1: BegripsBeleidbepalingen 1. Alle in deze regeling opgenomen begrippen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 1307 6 januari 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen ten aanzien van de bijzondere bijstand Gemeente Grootegast

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen.

Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amstelveen. Nr. 106039 11 november 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand en Amstelveenpas gemeente Amstelveen. HOODFSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand jonger dan 65 jaar afdeling (in te vullen door SoZaWe) Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe) legt uw gegevens vast, raadpleegt ze, maar kan ze ook aan andere instanties

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer

Nadere informatie

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011

Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 Nota Bijzondere bijstand in de Gemeente Edam-Volendam 2011 1 1. Vooraf... 3 1.1 Waarom deze nota?... 3 1.2 Procedure en cliëntenparticipatie... 3 1.3 Bekendmaken van de mogelijkheden voor bijzondere bijstand

Nadere informatie

Informatie over minimaregelingen

Informatie over minimaregelingen Informatie over minimaregelingen DEZE FOLDER IS VOOR U Voor iemand met een laag inkomen is het moeilijker rond komen. Een groot deel van het inkomen gaat op aan huur en huishoudgeld. Geld om uw kinderen

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand

Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand Nieuws uit het college Informatieblad bijzondere bijstand Bij de brochure bijzondere bijstand In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is geen volledige opsomming.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand

Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011. Beleidsregels bijzondere bijstand Afdeling Samenleving Sectie Sociale Zaken Augustus 2011 Beleidsregels bijzondere bijstand Inhoudsopgave 1. Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1. Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere

Nadere informatie

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin.

Artikel 3. Draagkracht Bijzondere bijstand wordt verleend met inachtneming van de draagkracht van de belanghebbende en zijn gezin. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 29647 24 februari 2017 Beleidsregels bijzondere bijstand 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u noodzakelijke bijzondere kosten heeft die u niet zelf kunt betalen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. In sommige gevallen kunt u een (gedeeltelijke)

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW)

AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND (ZONDER PW) 1. PERSOONSGEGEVENS AANVRAGER: BSN : NAAM : ADRES : POSTCODE EN WOONPLAATS : GEBOORTEDATUM : TELEFOONNUMMER : REKENINGNUMMER : PARTNERGEGEVENS: BSN : NAAM

Nadere informatie

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen?

Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Vragen over de collectieve zorgverzekering gemeente Zutphen Hoe werkt de collectieve zorgverzekering van de gemeente Zutphen? Elke inwoner van Zutphen met een laag inkomen kan zich aanmelden voor de collectieve

Nadere informatie

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel

Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel Informatieblad bijzondere bijstand voor inwoners van Capelle aan den IJssel (Bij de brochure bijzondere bijstand) In dit informatieblad staan voorbeelden van bijzondere kosten die vaak voorkomen. Het is

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Waarom dit formulier? Als u weinig inkomen hebt, kunt u extra geld krijgen. Bijvoorbeeld voor een bril, een sportclub of vereniging. Of voor andere kosten die u echt moet maken.

Nadere informatie

Coevorden 2011. Bijzondere bijstand

Coevorden 2011. Bijzondere bijstand Coevorden 2011 Bijzondere bijstand Inhoudsopgave Pagina 1. Alternatieve geneeswijzen 6 2. Babyuitzet 6 3. Begrafenis en crematiekosten 7 4. Bewassingskosten/slijtage 7 5. Bril en lenzen 8 6. Curatele en

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen besluit vast te stellen de Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 gemeente Velsen.

Nadere informatie

Bijzondere bijstand Gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden 2011

Bijzondere bijstand Gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden 2011 Bijzondere bijstand Gemeenten Emmen, Borger-Odoorn en Coevorden 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De beoordeling van een aanvraag 3. Overgangsregeling 4. Alternatieve geneeswijzen 5. Babyuitzet 6. Begrafenis

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015

Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand Gemeente Oldebroek 2015 Inhoud 1 Recht op bijzondere bijstand... 4 1.1 Inleiding en achtergrond... 4 1.2 Moment aanvragen bijzondere bijstand (terugwerkende kracht)...

Nadere informatie

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand

Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Domein Sociaal Aanvraag- en inlichtingenformulier Bijzondere Bijstand Vul dit formulier in. Voeg de bewijsstukken en eventuele bijlagen bij. Stuur het formulier en de stukken naar: Domein Sociaal, Team

Nadere informatie

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen

Iedereen kan meedoen. Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Iedereen kan meedoen Financieel steuntje in de rug voor inwoners met een minimaal inkomen Voor mensen met een laag inkomen en weinig vermogen is het niet altijd gemakkelijk om rond te komen. Een keer een

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: aanpassing van de bedragen voor 2013. Bij de regeling collectieve ziektekostenverzekering minima is de term bijstandsconsulent gewijzigd

Nadere informatie

xtra Waard Inkomensondersteuning

xtra Waard Inkomensondersteuning xtra Waard Inkomensondersteuning 2 Voorwoord Het boekje met de toepasselijke naam xtra Waard is een handzaam en toegankelijk boekje waarin u een overzicht vindt van voorzieningen en ondersteuningsmaatregelen

Nadere informatie

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen

Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen B138 - Aangewezen groepen voor categoriale bijzondere bijstand Wijziging: toevoeging van de Regeling maatschappelijke participatie schoolgaande kinderen. De richtlijn bevat de volgende regelingen: Regeling

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017)

Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) Beleidsregels bijzondere bijstand gemeente Gilze en Rijen (september 2017) HOOFDSTUK 1 Algemeen Paragraaf 1: Inleiding bijzondere bijstand Bijzondere bijstand wordt verstrekt, indien bijzondere omstandigheden

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren

Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015. Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren Beleidsregels bijzondere bijstand Haren 2015 Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haren Inhoudsopgave Begripsbepaling... 3 Maatwerk... 4 Individuele bijzondere bijstand

Nadere informatie

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015

Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kerkrade. Nr. 83666 31 december 2014 Beleidsregel individuele bijzondere bijstand Kerkrade 2015 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE RICHTLIJNEN Artikel 1 begripsbepalingen

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl

Minimaregelingen. Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minimaregelingen Landelijke regelingen; Gemeentelijke regelingen; www.rechtopminimavoorzieningen.nl Minder belasting betalen 1 Algemene Heffingskorting; Arbeidskorting; Kindgebonden budget; Inkomens afhankelijke

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek

Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oldebroek. Nr. 62610 10 juli 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 Hoofdstuk 1 Recht op bijzondere bijstand Paragraaf 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Inkomensondersteuning 2016

Inkomensondersteuning 2016 Dit gedeelte niet invullen Cliëntnummer Cliëntnummer partner Werkprocesnummer Inkomensondersteuning 2016 Aanvrager Naam en voorletters BurgerServiceNummer (BSN) Geboortedatum Adres Postcode en woonplaats

Nadere informatie

1 Recht op bijzondere bijstand

1 Recht op bijzondere bijstand Beleidsregels bijzondere bijstand 2015 Oldebroek Kenmerk: 207088 1 Recht op bijzondere bijstand 1.1 Inleiding en achtergrond De bijzondere bijstand is wettelijk geregeld in artikel 35 van de Participatiewet

Nadere informatie

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand

Verstrekkingenboek bijzondere bijstand Verstrekkingenboek bijzondere bijstand 1 Bij de samenstelling van dit boekje zijn we heel zorgvuldig geweest. U kunt echter geen rechten ontlenen aan dit boekje omdat regels snel veranderen en dit boekje

Nadere informatie

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN

B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Jaar: 2010 Nummer: 30 Besluit: B&W 30 maart 2010 Gemeenteblad RICHTLIJN NR. B101 DUURZAME GEBRUIKSGOEDEREN EN INRICHTINGSKOSTEN Het college van burgemeester en wethouders, Gelet op artikel 35 eerste lid

Nadere informatie

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn

Bijzondere bijstandsbeleid gemeente Borger-Odoorn Bijzondere sbeleid gemeente Borger-Odoorn 1 Inleiding Hierna wordt een aantal algemene regels gegeven voor de beoordeling van een aanvraag bijzondere. Deze onderwerpen gaan over de ingangsdatum, draagkracht,

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015

Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 MUG-Gemeente Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 J. van der Jagt L. Bolhuis 28-08-2014 Inhoudsopgave De inhoud van de beleidsregel... 3 De voorbereiding... 3 Vaststelling, publicatie en inwerkingtreding...

Nadere informatie

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015)

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan (2015) In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Bijzondere bijstand Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39010-BRI-1 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

MEMO. Lokaal. Geachte raad,

MEMO. Lokaal. Geachte raad, MEMO Aan: De gemeenteraad Van: Het college van B&W Onderwerp: Overzicht van minimaregelingen 3 november 2015 Bijlage: bijstandsnormen hoogbijstand Afschrift aan: snor Geachte raad, Op uw verzoek, gedaan

Nadere informatie

Beleidsregel Bijzondere Bijstand gemeente Oldebroek 2017

Beleidsregel Bijzondere Bijstand gemeente Oldebroek 2017 Beleidsregel Bijzondere Bijstand gemeente Oldebroek 2017 Beleidsregel Bijzondere Bijstand Gemeente Oldebroek 2017 Inhoudsopgave Pagina 1 Recht op bijzondere bijstand 3 1.1 Inleiding en achtergrond 3 1.2

Nadere informatie

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen die in de Participatiewet voorkomen hebben in deze beleidsregel dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Rotterdam.nl Telefoon 14 010 Aanvraag bijzondere bijstand In te vullen door de gemeente teamcode e-mailadres (team) naam medewerker telefoonnummer Inleveren formulieren Werkpleinen Herenwaard 21, 3078

Nadere informatie

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten

B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad. Vast te stellen de gewijzigde invulling van richtlijn nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Jaar: 2007 Nummer: 59 Besluit: B&W 09 oktober 2007 Gemeenteblad GEWIJZIGDE INVULLING WWB RICHTLIJN NR B074 RICHTLIJN nr. B074 Overig beleid inzake specifieke medische kosten Het college van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014

Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Beleidsregel bijzondere bijstand 2014 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND 2014

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND 2014 VERSTREKKINGENBOEK BIJZONDERE BIJSTAND Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 6 mei het navolgende beleidsstuk vastgesteld: Verstrekkingenboek bijzondere bijstand. Het

Nadere informatie

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode

Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Voorblad aanvraag- en inlichtingenformulier bijzondere bijstand Voor klanten zonder een participatiewet uitkering of een lopende draagkrachtperiode Wanneer komt u mogelijk in aanmerking voor bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand

Aanvraag bijzondere bijstand Aanvraag bijzondere bijstand Meer informatie Kijk op www.rotterdam.nl/sozawe of bel 14 010. U kunt uw vraag ook mailen naar info@rotterdam.nl Lever dit formulier in bij Uw Werkplein of de afdeling waar

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Avres. Nr. 402 15 augustus 2016 Beleidsregels individuele bijzondere bijstand Avres 2016 Het Dagelijks Bestuur van de

Nadere informatie

Zaaknummer: 1087308 Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel bijzondere bijstand 2015

Zaaknummer: 1087308 Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel bijzondere bijstand 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 9831 4 februari 2015 Beleidsregel Bijzonder Bijstand 2015 Zaaknummer: 1087308 Besluit tot het vaststellen van de beleidsregel bijzondere bijstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima

Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Reg.nr. Werkprocesnr. Ontvangstdatum Aanvraagformulier AZOSS 2011 overige minima Leest u voor u dit formulier invult eerst de toelichting. De gemeente Oss, de gemeente Maasdonk en de zorgverzekeraars CZ

Nadere informatie

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet;

Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht de artikelen 5,11,12,13,14,15,16,18,35,49 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Utrecht. Nr. 12569 3 februari 2016 Richtlijnen bijzondere bijstand gemeente Utrecht 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, Gelet op: de

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015

Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015 Beleidsregels bijzondere bijstand en armoede- en minimabeleid 2015 Wijziging: In verband met een beleidswijziging vervalt per 1 juni 2016 punt 9.7 Tegemoetkoming kosten schoonmaakhulp. 1 Inhoud 1. Begripsbepaling...

Nadere informatie

Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand

Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand Verkort aanvraagformulier bijzondere bijstand Afdeling Gemeentewinkel Postbus 100 3925 ZJ Scherpenzeel Stationsweg 389a 3925 CC Scherpenzeel 033-277 23 24 Persoonsgegevens Aanvrager Partner (indien van

Nadere informatie

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij!

Minimaregelingen 2012. Geld(t) voor mij! Minimaregelingen 2012 Geld(t) voor mij! Veranderingen In 2012 gelden nieuwe regels. Het gezin wordt heel belangrijk voor de bijstand én regelingen voor mensen met een laag inkomen. U vormt een gezin als

Nadere informatie

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente

Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Veelgestelde vragen collectieve zorgverzekering Gemeente Gemeente Aa en Hunze, Assen en Tynaarlo Inhoud ALGEMENE VRAGEN... 3 Bij welke zorgverzekeraars kan ik een collectieve verzekering afsluiten?...

Nadere informatie

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan

Bijzondere bijstand. 1 Persoonlijke gegevens. 2 Partnergegevens. 3 Wat vraagt u aan In te vullen door gemeente Datum Registratienr Procesnr Paraaf Bijzondere bijstand Dit formulier opsturen naar: Gemeente Heerlen Afdeling WS 39121-BI-2 Postbus 1 6400 AA Heerlen 14 045 +31(0)45 560 50

Nadere informatie

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam

Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Financiële tegemoetkomingen voor meerkosten in Amsterdam Nadere uitleg Rtm en Ibb Cliëntenbelang (1) Jos Reintjens Werk, Participatie, Inkomen September 2016 Inhoud presentatie 1 Wat wordt verstaan onder

Nadere informatie

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert!

Denkt u eraan dat u ook de vragen 3 én 12, 13 én 14 moet invullen én dat u alle gevraagde bewijsstukken inlevert! Datum aanvraag Cliënt nummer Gemeente Súdwest-Fryslân Team Beschikken Postbus 10.000 8600 HA Sneek Werkproces nummer Aanvraag- & inlichtingenformulier Bijzondere bijstand. Voor inwoners die een Participatiewet-uitkering

Nadere informatie

belanghebbende: de alleenstaande of het gezin die in aanmerking wenst te komen voor bijzondere bijstand;

belanghebbende: de alleenstaande of het gezin die in aanmerking wenst te komen voor bijzondere bijstand; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Berg en Dal. Nr. 86972 29 juni 2016 Beleidsregels bijzondere bijstand 2016 Juni 2016 De inhoud van de beleidsregels De Beleidsregels bijzondere bijstand 2016

Nadere informatie

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand

Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Toelichting bij de Beleidsregel bijzondere bijstand Artikel 1 Begripsomschrijvingen Begrippen die in de Participatiewet voorkomen hebben in deze beleidsregel dezelfde betekenis als in de Participatiewet.

Nadere informatie