CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!"

Transcriptie

1 CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na het aanmaken van de aangifte ICP ontvangt u een retourbericht. Dit bestand werd niet meer ingelezen. Dit is verholpen. Tevens is de CASHBAPI software op de ICP-aangifte aangepast. Na installatie van de A04e-versie beschikt u automatisch over deze versie. CASHWin.A04d staat voor u klaar!! CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Aanmaanrobot Instellen tekst aanmaningenbericht/taal In de parameters van de Aanmaanrobot kan met Functietoets F3 een tekst, per vreemde taal, worden vastgelegd die wordt gebruikt voor de body van de e- mail van de aanmaning. Deze tekst wordt geselecteerd als de relatie een corresponderende taalcode heeft. U kunt voortaan per taalcode zes aanmaningsteksten vastleggen. Algemeen QuikView Deze functie is aangepast voor administraties met gebroken boekjaren. Instellen tekst aanmaningenbericht In de debiteurenparameters kan met Functietoets F3 een tekst, per vreemde taal, worden vastgelegd die wordt gebruikt voor de body van de van de aanmaning. Deze tekst wordt geselecteerd als de relatie een corresponderende taalcode heeft. Onderhoud relaties Nieuwe eigenschap: D (dienst) toegevoegd om aan te geven dat een relatie in aanmerking komt voor de nieuwe OB-regeling voor B2B diensten (van bedrijven aan bedrijven). De relatie is niet gevestigd in Nederland maar wel in één van de andere landen binnen de EU. Betalingsverkeer Aanmaken opdracht buitenland Bij het aanmaken van betaling buitenland werd geen ISO code in het betaalbestand gezet als er alleen een IBAN & BICCODE was ingevoerd bij de relatie. CRM Verzenden E-berichten Het gebruik van hyperlinks binnen de tekst is verbeterd:

2 binnen de {} dient eerst de naam van de url voor te komen en gescheiden door een spatie) de tekst die het linkje moet vormen voorbeeld: lees verder op onze { website} wordt weergegeven als 'lees verder op onze website' waarbij het woord website wordt uitgevoerd als een hyperlink naar Facturering Factureren Als de omschrijvingsregels van een artikel leeg zijn maar de 'extra tekst' van de factuurregel is wel gevuld dan werd er altijd 1 lege regel van de omschrijving afgedrukt met daaronder de 'extra tekst' -regel. Dit is verholpen. Onderhoud artikelen De rubriek B2B diensten is toegevoegd ivm de ICP aangifte. Deze rubriek heeft alleen betrekking op B2B-diensten naar anderen landen binnen de EU. Financiele mutaties Onderhoud dagboeken algemeen Bij een nieuwe boekregel op grootboekrekening debiteuren/crediteuren in een Kas/Bank/Giro dagboek en dit dagboek heeft eigenschap S (geen omschrijving) werd alsnog de omschrijving gevuld met de zoeknaam van de relatie. Dit is verholpen. F6 Extra velden boekregel De rubriek B2B is toegevoegd voor de ICP aangifte. Deze rubriek heeft alleen betrekking op B2B-diensten naar andere landen binnen de EU. Deze rubriek wordt automatisch gevuld bij de modules CASH Facturering/Projecten/Voorraad. Indien u handmatig facturen invoert dan dient u deze rubriek zelf te muteren op de boekregel met de OB-verlegd. (indien van toepassing). Financiele overzichten 0verzicht boekstukken Het zoeken naar stuknummers in onderhoud dagboeken soort in/verkoop leverde dubbele regels met stuknummers op. Dit is verholpen. Winst & Verlies overzicht Indien werd gekozen voor soort overzicht 5 (naar Excel) dan werden bedrag lager dan 1 euro in Excel opgepakt met de volledige waarde die achter de komma stond. Dus 0.53 werd als 53 euro getoond. Dit is opgelost. Formulieren Afdrukken etiketten Deze functie is nu ook beschikbaar voor "Cash Compact" en "Compact Pro" ICP (Intra Communautaire Prestaties) Aanmaken ICP-aangifte

3 Deze aangifte is aangepast aan de nieuwe wetgeving per Voortaan heet de aangifte ICP en worden goederen én diensten aangeven. Tevens kan de aangifte per maand, per 2 maanden, per kwartaal en per jaar worden verzonden. Onderhoud OB/ICP-parameters De rubriek "soort tijdvak ICP" is toegevoegd. Voor een B2B dienst dient eigenschap D (dienst) bij de relatie te zijn opgegeven. Aanmaken ICP-aangifte De ICL aangifte is vervangen door de ICP aangifte die vanaf januari verplicht is gesteld. Soort tijdvak ICP Nieuw veld tbv het vervaardigen van een ICP-aangifte voorheen ICL-aangifte. Er kan gekozen worden uit de volgende waarde om aangifte te doen. Keuze K = Kwartaal M = Maand J = Jaar 2 = Per twee maanden Projecten Verwijderen boekstukken Deze functie is nu uitgebreid met een selectie 'Van medewerker' en 'T/m medewerker'. De in te toetsen coderingen MOETEN als medewerker voorkomen. Indien van een boekstuk 1 of meer regels gefactureerd zijn wordt het gehele boekstuk NIET verwijderd. Factuurvoorstel Deze functie is uitgebreid met een volgorde rubriek op Zoeknaam, Projectgroep en Relatienummer toegevoegd. Verwijderen projectsaldi In sommige gevallen was het niet mogelijk om de projectsaldi te verwijderen. Dit is verholpen. Onderhoud projectmutaties Indien wordt gewerkt met "Boekstuk controle" op 2 (Week 'jjww') in de parameters van projecten dan werd de controle of de datum binnen dat weeknummer viel verkeerd berekend in week 53 van CASH VOORRAAD Inkooporderadministratie Leveranciersbeoordeling

4 Leveranciersbeoordeling is nu per orderregel muteerbaar. De beoordeling per leverancier gebeurt door de bevestigde leverdatum te vergelijken met de ontvangstdatum. Als de bevestigde leverdatum later door de leverancier wordt gewijzigd en u accepteert de mutatie kan de datum nu per orderregel worden aangepast. Beantwoordt na mutatie van de verwachte leverdatum in de inkooporderregel de verificatievraag Wijzigingsdatum beoordeling met J of N. De actuele bevestigde leverdatum is ook muteerbaar per inkooporderregel met functietoets <F7>=MutLv. Afdrukken inkooporders Indien gekozen werd voor een herinnering dan werd de lay-out code van de inkooporder als default getoond. Dit is nu verholpen. Onderhoud goederenontvangstregels Bij een goederenontvangst in Vreemde Valuta werd op de goederenontvangstregel een onjuist regelbedrag getoond. Dit is nu verholpen. Voorraadmagazijn Verwerken voorraadmutaties Toegevoegd is een extra controle op de beschikbare voorraad in het hoofdmagazijn. Dit is alleen van toepassing bij het gebruik van submagazijnen en een voorraad die in een andere submagazijn hoger is dan de aanwezige voorraad in het hoofdmagazijn. Assemblageopdrachten Van de samenstellingen werd een onjuiste omschrijving afgedrukt. Dit is nu verholpen. Stamgegevens voorraad Samenstelling Tijdens het wijzigen van een artikelcode dmv F8 in onderhoud artikelen ontstond een foutmelding bij artikelen met het soort "Samenstelling" waardoor de onderdelen niet werden gewijzigd naar de nieuwe artikelcode. Artikelcode De rubriek B2B diensten is toegevoegd ivm de ICP aangifte. Prijsmutaties groepsgewijs (vrk) Indien prijzen van een prijslijstcode aangepast werden was het niet mogelijk om de berekening (bijv. percentage) te wijzigen (in bijv. bedrag). Dit is nu aangepast. Artikelhistorie Op het overzicht met kolomindeling = 2 wordt de kolom medewerker als eerste gevuld met de medewerkerscode van de goederontvangst. Als dat veld leeg is wordt de medewerker uit de inkooporder getoond. Verkooporderadminstratie. Afdrukken proforma formulier Bij het printen van een proformaformulier en systeemswitch Antidateren=J is de vraag

5 Datum hersteld. Nieuwe elementcodes F127 = Aanhef van het afwijkend factuuradres. R2327 = Aantal gevarenpunten per pakbonregel V2327 = Aantal gevarenpunten op de gehele pakbon. Kopieren verkooporder Bij het kopieren van een verkooporder wordt nu ook gecontroleerd op de rubriek orderinvoer geblokkeerd uit de stamgegegevens van de klant. Verkooporder Bij het bladeren door de verkooporders bleef het laatste stukje van een lange naam/plaats van het factuuradres staan. Dit is nu verholpen. Verkooporderregels De gewijzigde verwerkingstatus na melding onvoldoende voorraad submagazijn is nu ook direct zichtbaar op het scherm. Afdrukken proforma formulier Het afdrukken van een kopiefactuur op basis van een afwijkende afdrukselectie is hersteld. Als er maar 1 nummerreeks aanwezig was dan kon men bij het afdrukken van proforma facturen niet direct de van/tm ordernummer leeg maken. Dit is verbeterd. Omschrijving orderregel Zowel bij kosten- als bij tekstregels kon een 'hoofdomschrijving' (volgnummer = '00') van 65 posities worden ingetoetst. Echter bij het afdrukken werden de laatste 25 posities niet afgedrukt omdat deze overschreven werden door andere rubrieken (aantal, prijs, etc.) Dit is nu verholpen. Instellen verkoopstatistiek De automatisch aangemaakte 'Periode koppen' boven de kolommen waren altijd gebaseerd op 3 perioden (3 cijfers in de rubriek Periodiciteit). Dit ging niet goed bij het (opnieuw) aanmaken van de koppen met behulp van F5:Kop maar ook bij het veranderen van de rubriek Periodiciteit en/of Informatie. CASHWin.A04c staat voor u klaar!! CASHWin.A04c staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Algemeen QuikView Dit is een Nieuwe functie die allerlei gegevens presenteert op basis van de datum van vandaag. Getoond wordt: (1) Het verloop van de saldi van de gbrek debiteuren/crediteuren over de laatste 12 maanden. (2) De top 12 debiteuren en crediteuren met vervallen posten (3) D totalen excl. btw van de nog te factureren artikel- tekst- urenregels en termijnfacturen.

6 (4) Verder wordt een linkje getoond naar een analyse van de marge en wordt het resultaat over de laatste 12 maanden getoond. Aanmaken nieuwe administratie Deze functie is aangepast zodat na de vraag om de diverse gegevens en doorgaan J/N er direct een administratie wordt aangemaakt. De vragen die vervolgens worden gesteld kunnen op de gebruikelijke manier achteraf worden aangepast. T/m boekperiode Bij een ingave "van periode" "t/m periode" wordt nu gecontroleerd of de "t/m periode" niet lager is dan de "van periode". Er wordt dan een melding gegeven en men behoort een juiste waarde in te geven die hoger of gelijk is aan de "van periode". CRM Overzicht notities Voortaan kunnen d.m.v. een link in het overzicht de formulieren van CASH Voorraad worden geraadpleegd, er wordt dan doorgezoomd naar Verkooporderregels (historie). Onderhoud contactpersonen Zoals bij onderhoud van de relatie is nu ook Naam-2 toegevoegd aan de NAW gegevens van de contactpersoon. Overzicht notities/acties De rubriek Sortering (Vooruit) kon bij Acties bij notities + relaties niet worden gewijzigd. Dit is nu verholpen. Financiële mutaties Onderhoud dagboeken algemeen In uw bankboek kunt u bij het factuurnummer op F7 klikken voor extra info. Naast dezelfde info als onder F2 biedt dit scherm u ook de mogelijkheid om door te klikken naar het boekstuk. Boeken afschrijvingen In aansluiting op de berichtgeving van De Belastingdienst, kan CASH de berekening voor willekeurig afschrijven geheel automatisch maken. Het gaat hierbij om investeringen die in 2 jaar worden afgeschreven, 50% per jaar. In "onderhoud afschrijvingen" vult u hiervoor bij "soort activum" waarde 3 in. Financiële overzichten Saldilijst per W&V-code Indien de lijst 2 maal werd getoond verdubbelde de eindtotalen. Dit is verholpen. Winst & Verlies overzicht Deze functie is aangepast zodat er kan worden geklikt op een grootboekrekening om naar het grootboekoverzicht te gaan. Als er wordt verdicht (bijv. op de eerste 2 cijfers) dan worden de mutaties van de reeks grootboekrekeningen getoond. Grootboekoverzicht Als via "Overzicht grootboekmutaties" het overzicht werd opgevraagd, werden alleen de mutaties getoond t/m het boekjaar aan de hand van de systeemdatum. Het overzicht geeft nu alles vanaf de periode die werd opgegeven. Proef- & saldibalans

7 Indien via deze functie werd doorgeklikt op een grootboekrekening dan werd bij de tweede maal doorklikken gevraagd om van periode en t/m periode. Dat is verholpen. Totalen excl. btw Dit overzicht is uitgebreid met keuze D (alleen debiteuren) C (alleen crediteuren) of B (beide). Tevens worden de relaties voortaan getoond in volgorde van grootte van het totaalbedrag. Import en Export Export van het Auditfile XML Bij de ingave van boekjaar kon niet worden gekozen voor boekjaren voor de eerste boekperiode. Dit is verholpen. Aanmaken Auditfile Als na ingave van een bepaald jaar een ander jaar wordt gekozen wordt voortaan ook een nieuwe bestandsnaam voorgesteld. De bestandsnaam was opgebouwd uit administratiecode en boekjaar bv: demo2008.* Overnemen stamgegevens Er ontstond een melding "Bestaat al" indien maatwerkoverzichten uit een andere administratie werden geïmporteerd als er nog geen selectie was aangegeven. Dit gold ook voor de formulieren. Debiteuren/Crediteuren overz Aanmanen Het versturen van een aanmaning per wordt voortaan ook als Pdf bijlage verstuurd waardoor de opmaak van de aanmaning gelijk is aan de afdruk op de printer. In het bericht is een standaard tekst opgenomen namelijk : De bijlage bevat een PDF-bestand. Om deze te kunnen lezen en printen heeft u Adobe Reader software nodig. Ga naar voor het gratis downloaden van deze software waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken, afdrukken en doorzoeken. Het btw percentage werd niet correct afgedrukt in de specificatie indien er aanmaningen per werden verzonden. Periodieke boekingen Boeken periodieke boekingen Het factuurnummer werd niet juist doorgeboekt. Dit gebeurde als bij het doorboeken was gekozen voor keuze 3 (factuurnummer = stuknummer). De eerste 2 getallen van het factuurnummer werden dan op nul gesteld. Dit is verholpen. Personeel adres privé Er wordt nu gecontroleerd of er wordt voldaan aan de eisen die aan een adres worden gesteld. Relaties Onderhoud relaties Indien de module CRM niet aanwezig is worden voortaan de functietoetsen F3 en F4 gevuld met de functies voor het opvragen van de openst. posten en de historie van de deb/cred. CASH VOORRAAD

8 Algemeen Elementcodes De volgende elementcodes toegevoegd op verkooporder en servicebon: F106 telefoonnummer factuuradres F108 faxnummer factuuradres F115 opmerking factuuradres F102 factuuradres F125 landcode factuuradres Elementcode NEURPR en NEURR geschikt gemaakt voor elke vreemde valuta in plaats van alleen NLG. Van het afleveradres en de contactpersonen is nu ook het nieuwe veld naam-2 af te drukken. De elementcodes zijn als volgt: Naam-2 contactpersonen = C730 Naam-2 afleveradressen = A730 Toegevoegde elementen op verkooporderformulieren: C730 = naam2 contactpersoon C105 = adres contactpersoon C107 = pc+plaats contactpersoon Afdrukken formulier vanuit productiedossier. Toegevoegd is element O2237 = Naam van de contactpersoon van het gekoppelde verkoopordernummer. Inkooporderadministratie. Verwerken goederenontvangsten Bij het verwerken van de inkoopfactuur was de omschrijving die in de mutatie (boekingsregel) komt te staan niet te wijzigen. Dit is verholpen. Nummerreeks Met nummerreeksen kon niet worden gezocht naar een andere nummerreeks bij het aanmaken van een nieuwe inkooporder. Dit is verholpen. Verwerken besteladvies Als een besteladvies meer dan 100 Inkooporderregels regels wilde aanmaken met een stapgrootte van 10 dan verdwenen er regels. Onderhoud inkoopfactuurregels Bij een inkoopfactuur in vreemde valuta stond in de inkoopfactuurregel onterecht de melding: Valuta van de factuur wijkt af van de inkooporder. Dit is verholpen. Inkoopprijslijst Zowel de valutacode als leverancier waren niet te selecteren. Dit is verholpen. Voorraadmagazijn Tellijst voorraad Op het overzicht kolom Magazijnlocatie toegevoegd. Stamgegevens voorraad Instellen systeemvariabelen De velden PDF ink.formulieren, adres magazijn bon en adres verzamel bon zijn

9 verplaatst naar functie D2008 (Instellen ) Instellen Nieuwe functie die vanuit D2000 (Instellen systeem variabelen) is overgenomen waarin de velden zijn opgenomen ten behoeve van het en van pdf formulieren vanuit Cash voorraad. Artikel Data import van artikelstamgegevens met een spatie in het sleutelveld Artikel gaf een onterechte foutmelding: sleutel niet aanwezig. Dit is verbeterd. Verkooporderadministratie Automatisch gereedmelden Tijdens het automatisch gereedmelden van verkooporders werd ten onrechte geen rekening gehouden met reeds geboekt materiaalverbruik op materiaalregels in productiedossiers. Dit is verholpen. Offerteregels In het onderhoudscherm voor offerteregels is in de informatiekolom het + teken hersteld bij offerteregels met extra tekstregels. Verwerken offerte De vraag Offertestatus is weer toegevoegd. Verkooporderregels Toegevoegd is een extra selectie op artikelsoort: 1 alle artikelen V alleen voorraad houdende artikelen A alleen assortiments artikelen E alleen eenmalige/specifieke artikelen K alleen kostenartikelen T alleen tekstartikelen S alleen samenstellingen Onderhoud afleveradres Zoals bij onderhoud van de relatie is nu ook Naam-2 toegevoegd aan het afleveradres. Balieverkoop Indien de instelling in de systeem switches bij veld "Extra controle factuur" op Ja verplicht stond kon de factuur niet worden afgedrukt. Dit is verholpen. Verkoophistorie Een extra vraag is toegevoegd: Recente orders eerst (J/N). N = sortering per klant met verkoopordernummers van laag naar hoog. J = sortering per klant met verkoopordernummers van hoog naar laag. Alleen bij sortering = 1 (klant) en Mutaties of Saldo = M. Afdrukken offerte Wanneer er in de formulier lay-out 7 of meer input velden waren gecodeerd dan werd het scherm verminkt. Dit is opgelost. Stamprijs staffel Een staffelaantal van 1 stuks wordt niet langer meer geblokkeerd zodat met de stamprijs staffel ook een tijdelijke aanbiedingsprijs geregistreerd kan worden. Totaalwaarde De automatische berekening voor vrachtkosten is nu ook actief bij een creditnota.

10 CASHWin.A04 staat voor u klaar!! CASHWin.A04 staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Nieuw: In deze versie wordt CASH CompactPro geïntroduceerd. Dit is een combinatie van: alle functies van CASH Compact plús alle functies van CASH CompactFacturering plús alle functies voor internetbankieren uit CASH Financieel, zoals incasso, betalingsopdrachten en inlezen bankafschriften van alle banken plús de Aanmaanrobot CASH CompactPro is ideaal voor gebruikers van CASH Compact die een volgende efficientieslag willen maken met hun administratie. Lees alles over CASH CompactPro op onze website. Als u over wilt stappen hoeft u alleen het prijsverschil bij te betalen. En kent u onze 'Aanmaanrobot' al? Dan hoeft u écht niet meer om te kijken naar de openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. De aanmaanrobot neemt u het aanmanen geheel uit handen. Stuurt herinneringen per mail wat u scheelt in aandacht, tijd en kosten. Automatisch en klantvriendelijk. Het is gebleken, dat debiteuren door consequent herinneren, echt sneller hun facturen betalen. Dus doen! Lees alles over de unieke Aanmaanrobot op onze website. E-Nieuwsbrieven (in CRM) Een heel handig en uniek hulpmiddel om gepersonaliseerde nieuwsbrieven per te versturen rechtstreeks vanuit de relatiegegevens. Hierbij heeft u de mogelijkheid om uw lezer uitsluitend de voor hem interessante berichten te laten ontvangen. De relatie voorziet u van een trefwoord of ander selectiecriterium. Aan een onderwerp koppelt u één of meerdere criteria. U maakt in één keer alle teksten en CASH zorgt dat een ieder uitsluitend de juiste tekst ontvangt. Het enige wat u hoeft te doen is een mailscript te maken. Aanpassingen in de CASH SETUP Uit vragen aan onze helpdesk blijkt dat het gebruik van de CASH SETUP door gebruikers als omslachtig wordt ervaren. Daarom wordt er gewerkt aan een verbeterde versie. In deze versie A04 wordt een begin gemaakt met een aantal aanpassingen: Via [Bestand][Instellingen] was het al mogelijk om een aantal, aan de gebruikerscode gerelateerde rubrieken te wijzigen. Dit aantal is verder uitgebreid. Ook kan nu van hieruit met [F3] worden doorgesprongen naar een nieuw scherm om een aantal 'configuratie' rubrieken te wijzigen. Denk hierbij aan de Smtp-server (die nodig is als u vanuit CASH e- mails wilt versturen), of de rubrieken waarmee u het maken van een automatische backup kunt sturen. Als u deze mogelijkheid heeft gebruikt moet u CASH afsluiten en weer opnieuw starten voordat u verder kunt gaan. Belangrijk: maak een back-up voordat u de A04-versie in gebruik neemt. Voordat u met deze versie een administratie opent adviseren wij u eerst een back-up te maken van uw administraties en van de setup bestanden (0000USER.n*). Nadat u het programma hebt geopend verschijnt er een melding: Wegens eenmalige aanpassing het programma opnieuw starten. De oude 'SETUP'-bestanden (0000USER.n*) worden daarna hernoemd (naar CASHUSER.n*). LET OP: Houd met deze wijziging ook rekening met uw externe back-up procedure. Makkelijker DOS-werkwijze instellen! In functie D1950 Instellingen is de rubriek 'DOS-werkwijze' toevoegd. Als u hier J invult zult u zien dat CASH zich op veel plaatsen weer gedraagt zoals de oude, voor velen vertrouwde DOS-versie. Het betreft uitsluitend de bediening, dus u kunt deze rubriek weer naar N terugzetten, als u dat liever heeft. Het effect is gelijk aan het aan/uit-zetten van de eigenschap 'L' bij de gebruikerscode. Extra mogelijkheden voor instellen van configuratie

11 De nieuwe functie: Instellen configuratie (met F3 vanuit D1950 Instellingen) biedt u de mogelijkheid om een aantal extra rubrieken in te vullen, zoals: smtp-server, adres en de backup-parameters. Financieel / Overzichten Mailen van overzichten Een overzicht kan nu ook direct per worden verzonden, door zodra het overzicht wordt getoond te klikken op het icoon. Er wordt gevraagd om het adres waar het overzicht naartoe moet worden verzonden. Deze functionaliteit kan worden ingesteld met eigenschap L in het gebruikersprofiel Overzicht openst. facturen (actueel) De omschrijvingen van K/B/G betalingen worden voortaan correct getoond. Aanmanen Elementcode 125, voor het afdrukken van de landnaam, is weer geactiveerd. Met een tekst voor element V257 wordt correct rekening gehouden door de rente/aanmaningskosten. Winst & Verlies overzicht Budgetbedragen van grootboekrekeningen soort 6 worden nu ook correct weergegeven. Grootboekoverzicht Wanneer deze functie wordt aangeroepen vanuit het boekingsscherm (met F2 op de rubriek omschrijving), wordt voortaan het correcte boekjaar getoond. Serie-overzichten Onder het kopje 'OPENST POSTEN OVERZ' is de vraag om 'soort facturen' toegevoegd. Een Maatwerkoverzicht kan als onderdeel van de Serie-overzichten worden opgevraagd. Afdrukken etiketten Etiketten worden nu standaard met een vast FONT afgedrukt. Voor soort 1 (A4 3x8) is dat {FONT 1 10} Courier New, pitch 10 Voor soort 2 (A4 2x8) is dat {FONT 1 14} Courier New, pitch 14 Financieel / Financiële functies Onderhoud dagboeken algemeen De info van een kostenplaats wordt voortaan getoond aan het einde van de boekregel. Met functie-eigenschap K en functie H0001 kan worden gekozen om geen uitrolvenster op de kostenplaats te tonen. Hierdoor wordt de snelheid van invoer opgevoerd. Overzicht boekstuk Indien in de link van "boekjaar/dagboekcode/stuknummer" een extra slash was opgenomen in de dagboekcode kon niet worden doorgeklikt naar het boekstuk. Dit is verholpen. Financieel / Betalingsverkeer Inlezen bankafschriften Wanneer tijdens het inlezen van een Postbank/ING-MT940 formaat de datum van het afschrift ontbreekt, wordt de boekdatum voortaan gebruikt voor het nieuwe boekstuknummer. Er kan nu ook op kenmerken van een subadministratie worden gezocht bij de keuze (A)utomatisch. Instellen betalingskenmerken Er mag nu ook een grootboekrekening gekoppeld aan een subadministratie worden gebruikt. Financieel / Fiscale functies Aanmaken OB-aangifte Als gevolg van de nieuwe mogelijkheid om van maand- naar kwartaalaangifte over te schakelen, worden voortaan de boekingen doorgeboekt met als stuknummers het aangiftenummer van de Belastingdienst: (M) maandaangiftes nr 01 t/m 12 (K) kwartaalaangiftes nr

12 (B) kwartaalaangiftes met afwijkend boekjaar nr (J) jaaraangifte nr 40. Controle heffings- en OB-bedragen Een verkoopfactuur met meerdere OB-percentages wordt nu ook correct op de controlelijst getoond. Financieel / Aanmaanrobot Aanmaanrobot De functie 'Aanmanen Plus' is hernoemd naar de 'Aanmaanrobot', vanwege het gebruiksgemak van de functie. Immers, als deze eenmaal correct is ingesteld, wordt er dagelijks automatisch een controle op de debiteuren uitgevoerd. In de aanmaan.log is een totaalregel toegevoegd van de relaties met eigenschap N en/of E. Financieel / Import/Export Bestandsnaam Een bestandsnaam mag nu ook een min-teken bevatten. Export consolidatiebestand Bij het aanmaken van een consolidatiebestand wordt bij dagboeken zonder tegenrekening, niet meer de grootboekrekening 'uitzoeken' ingevuld. Financieel / Stamgegevens Onderhoud verdeelsleutels + Onderhoud periodieke boekingen Er verschijnt extra info tijdens de invoer van regels. Facturering Tekstregel Het bedragveld is uitgebreid tot bedragen van 1 miljard min 1 cent. Factuurhistorie (kort) Als het overzicht werd opgevraagd over meerdere relaties, was het soms niet mogelijk om een kopiefactuur af te drukken. CRM Verzenden E-berichten Om een duidelijker verschil te krijgen tussen de functies uit menu M841 en M842 zijn de functies hernoemd naar 'E-berichten' en 'E-nieuwsbrieven'. Een E-bericht is een eenvoudig, snel te versturen bericht, naar keuze aan meerdere relaties op basis van een trefwoordselectie of aan de relatie die geselecteerd is via de functie 'Onderhoud relaties'. Aan het bericht kan een PDF als bijlage worden toegevoegd. Een E-nieuwsbrief is een gepersonaliseerde nieuwsbrief die gestuurd kan worden aan meerdere relaties op basis van een trefwoordselectie. De inhoud is gebaseerd op een mailscript, met unieke mogelijkheden zoals een automatische selectie van onderwerpen per geadresseerde. Tevens kan een responseformulier worden toegevoegd, waardoor direct op de inhoud van de nieuwsbrief kan worden gereageerd. Projecten Projectmutatie Bij het importeren van projectmutaties worden ook de afwijkende tarieven bijgelezen. Factureren Meerdere input-velden in de formulieren zijn mogelijk.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst.

Voor verdere uitleg over de genoemde functies verwijzen wij u naar de helptekst. Aanmanen+ In deze versie is in CASH Financieel nieuwe functionaliteit aangebracht om automatisch de klanten te herinneren aan de betalingsverplichting, zonder dat men daar zelf nog iets voor hoeft te doen.

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Aanmaningen in CASHWin

Aanmaningen in CASHWin (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt over twee

Nadere informatie

CASH Financieel. Algemeen

CASH Financieel. Algemeen CASH Financieel Algemeen Instellen Functie eigenschappen Als u de nieuwe functie eigenschap A invult, dan worden ALLE overzichtsfuncties direct getoond, zonder op volgende set of alle gegevens te klikken.

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.)

Aanmaanrobot. (U kunt met F1 of altijd uitleg vragen over de diverse rubrieken of de programmafuncties in het algemeen.) Inleiding (NB.) Gebruikers van CASH Financieel of CASH CompactPro kunnen kiezen uit twee mogelijkheden om aanmaningen te maken. In CASH Compact is alleen de 'handmatige' functie opgenomen. CASH beschikt

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld of om diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze

Nadere informatie

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel

Versie B05 d.d. september 2013. CASH Algemeen. CASH Financieel CASH Algemeen Gebruikers instellingen via het hoofdmenu van CASH. De gebruiker instellingen, zoals u ze gewend bent te doen in CASH Setup, kunnen vanaf nu rechtstreeks in CASH worden gedaan. U kiest in

Nadere informatie

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a

Hierna volgt de Readme van de eerdere updates B03c, b en a Versie B03e d.d. 24 januari 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk kort na de vorige update een nieuwe versie uit te brengen. Excuses voor het ongemak. Na deze korte Readme vindt u ook

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices

Versie B03 d.d. 21 september 2012. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar!

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! CASH Algemeen Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! Nieuw: Overzichten naar wens sorteren! Als u een overzicht op uw scherm heeft, kunt u per kolom sorteren door eenvoudig op de

Nadere informatie

1/8. Nieuw. Release-notes. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen

1/8. Nieuw. Release-notes. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen 1/8 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Aanpassingen overzicht Adfas DOS

Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aanpassingen overzicht Adfas DOS Aangepast in ADFAS 4.5.06 vanaf 24-11-2009 t/m 17-03-2010 - Printeropdrachten aangepast ivm Windows 7 (Netwerkprinter nu via Winprinter) Device -> Winspool en Instellingen

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010)

WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) WIJZIGINGEN IN CASH met ingang van versie CASH.N08 (releasedatum 21 januari 2010) INHOUDSOPGAVE 1. Installatie van de update. 2. Algemeen. 3. Programmawijzigingen CASH Projecten. 4. Programmawijzigingen

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen **

AllSolutions 10.0.23. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Document Management. Business monitoring alerts. ** Geen functionele wijzigingen ** AllSolutions 10.0.23 Online samenwerken Algemeen Basis Business monitoring alerts Meer flexibiliteit met extra instelling in alert Te fiatteren inkoopfacturen Met alerts kunt u personen automatisch attenderen

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 3. Activeren directe

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding: Directe bankkoppeling ABAB-Internetboekhouden Handleiding: Directe bankkoppeling 0 1. Inleiding.. 2 2. Aanvragen directe bankkoppeling.. 2 2.1 Aanvraag bij de ABN AMRO...3 2.2 Aanvraag bij de Rabobank. 6 2.3 Aanvraag bij de

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol

Samenwerken met icounting. Beschrijving betalingsrol Samenwerken met icounting Beschrijving betalingsrol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Betalingsrol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Betalingen fiatteren 3 6 Betalingen uitschrijven 8 7 Informatie over

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren van inkoopfacturen Inleiding Om het financiële resultaat van uw organisatie te kunnen bepalen is het belangrijk dat u naast uw verkoopopbrengsten ook de kosten goed vast te leggen. In deze handleiding richten we ons op het

Nadere informatie

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur.

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur. Versie 10.72 1 / 7 Deze release notes bevatten alle wijzigingen voor SnelStart Classic v10.7x. De release notes voor SnelStart Classic v10.6x vind u hier. Opgeloste punten 10.72 Foutmelding bij inkopen

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWin Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Administratie uitwisselen met accountant

Administratie uitwisselen met accountant Inleiding Minimaal 1 keer per jaar laat u uw administratie door uw controleren. De administratiebestanden (????cash.nd en????cash.nx) stuurt u, meestal via e-mail, naar uw. Het nadeel van deze werkwijze

Nadere informatie

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software.

Premarc advies voor optimaal gebruik van uw SnelStart software. Nieuw / wijzigingen in SnelStart V9.55 Facturatie rechtstreeks via mail, vanaf Nota3 Berekening BTW, gespecificeerd te printen BTW Indeling en Overzicht aangepast ( ICL wordt ICP ) BPM berekeningen per

Nadere informatie

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1.

Handleiding Abakus. Inkoopfacturen. Naam handleiding: Inkoopfacturen Product: Abakus Compleet Datum publicatie: 31-12-2014 Versie: 1. Handleiding Abakus Inkoopfacturen 2014 Abakus Compleet Pagina 1 / 9 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Inkoopfactuur... 3 Boekingsregel(s)... 4 Aanmaken inkooprelatie... 5 Via de Kamer van koophandel...

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken

AllSolutions 10.0.22. Online samenwerken AllSolutions 10.0.22 Online samenwerken Nieuw! Samenwerken in Kringen nu ook bij entiteiten mogelijk Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls Handleiding voor CASH journalisering in Excel.xls CASH Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand CASH Journalisering in Excel.xls maakt

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen

AllSolutions 10.0.24. Online samenwerken. Algemeen AllSolutions 10.0.24 Online samenwerken Documenten bij een entiteit aan kringen koppelen Met kringen kunt u samenwerken met personen in een bepaalde groep. Bijvoorbeeld alle medewerkers binnen uw bedrijf,

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software

Boekhouding. Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008. Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software Boekhouding Mamut Kennisreeks, nr. 1-2008 Eenvoudige Jaarafsluiting met Mamut Business Software INHOUD INHOUD EENVOUDIGE JAARAFSLUITING MET MAMUT BUSINESS SOFTWARE 1 EENVOUDIGE JAARAFSLUITING... 2 2 JAARAFSLUITING

Nadere informatie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie

AllSolutions 10.0.19. Online samenwerken. Algemeen. Basis. Kringen. E-mail integratie AllSolutions 10.0.19 Online samenwerken Kringen Nieuwe optie: Pagina uit kring verwijderen Op de kringpagina vindt u aan de rechterkant de verschillende pagina s die aan de kring zijn gekoppeld. Afhankelijk

Nadere informatie

Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09:

Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09: Versie A09, 2 mei 2011 Nieuw in CASHWin met ingang van versie A09: Introductie CASH Webservices CASH Hosting wordt CASH Webservices CASH Webservices biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten

Nadere informatie

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen

Versie B01 d.d. 14 oktober 2011. Cash Webservices. CASH Algemeen Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld of om diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Instellen versturen van orderformulieren Voorraad per e-mail

Instellen versturen van orderformulieren Voorraad per e-mail Instellen versturen van orderformulieren Voorraad per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen

Nadere informatie

De koppeling met Rabobank

De koppeling met Rabobank Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening automatisch

Nadere informatie

Ohmega Inkoop/Verkoop

Ohmega Inkoop/Verkoop Ohmega Inkoop/Verkoop Zet u deze pagina op ware grootte (100 %) of wat voor u prettig is. Blader met page down en page up In deze presentatie zullen wij de volgende onderwerpen behandelen: Verkooporder

Nadere informatie

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service

F A C T U R A T I E. Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service F A C T U R A T I E Copyright 1999-2015 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows

FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows FashionBase Start voor Fashion vanaf 1,- per dag voor Mac en Windows Incl. financiele administratie A- Locale PC (Mac en Win.) voor 31,- per maand. B- In de Cloud voor 59,95 per maand. Neem uw eigen programma's

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ERP Systems multi-channel groothandel

ERP Systems multi-channel groothandel ERP Systems multi-channel groothandel Overzicht functies Prijsafspraken U kunt artikelen aan prijsgroepen koppelen. Met deze groepen is het mogelijk om verschillende prijzen van hetzelfde artikel vast

Nadere informatie

Instellen facturen versturen per e-mail

Instellen facturen versturen per e-mail Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen

Nadere informatie

VISMA TELEBOEKHOUDEN

VISMA TELEBOEKHOUDEN VISMA TELEBOEKHOUDEN Wat is nieuw in VISMA Teleboekhouden 7.3a t.o.v. versie 7.2C Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3 Handleiding massa facturatie Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Factureren van de activiteiten... 4 2.1 Het aanmaken van de facturen... 4 2.2 Het verwijderen van een factuurbestand...

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Debiteuren. Facturering. Compad Bakkerij Facturering Compad Bakkerij Facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 22 oktober 2012 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In dit document wordt beschreven hoe met Compad Bakkerij kunt

Nadere informatie

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken.

Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek aanmaken. Hoofdstuk 1 Inleiding In Intramed is het mogelijk pinbetalingen direct te registreren. Instellingen Als u pinbetalingen wilt registreren in uw boekhouding, moet u een speciale grootboekrekening en dagboek

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager

De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager De BTW-verhoging van 1 oktober 2012 in UNIT4 Multivers Service Manager Wetgeving In het Lenteakkoord is afgesproken dat het algemene BTW-tarief wordt verhoogd van 19 procent naar 21 procent. Deze verhoging

Nadere informatie

Aan de slag met AdminView

Aan de slag met AdminView Aan de slag met AdminView uitgebreide handleiding S for Software B.V. Gildeweg 6 3771 NB Barneveld tel 0342 820 996 fax 0342 820 997 e-mail info@sforsoftware.nl web www.sforsoftware.nl Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

De koppeling met ABN AMRO

De koppeling met ABN AMRO Internet Boekhouden met CASHWeb Altijd een actuele financiële administratie door de automatische verwerking van uw bij- en afschrijvingen In samenwerking met: U kunt de mutaties van uw bankrekening, zonder

Nadere informatie

Infoboek v.a. versie 12.00

Infoboek v.a. versie 12.00 Infoboek v.a. versie 12.00 Cursus boekingen Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 1. Boekingen Met behulp van de

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion

Handleiding. Activeren en gebruik Rabobank koppeling. In samenwerking met. -Copyright Asperion Handleiding Activeren en gebruik Rabobank koppeling In samenwerking met -Copyright Asperion Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie