CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!"

Transcriptie

1 CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na het aanmaken van de aangifte ICP ontvangt u een retourbericht. Dit bestand werd niet meer ingelezen. Dit is verholpen. Tevens is de CASHBAPI software op de ICP-aangifte aangepast. Na installatie van de A04e-versie beschikt u automatisch over deze versie. CASHWin.A04d staat voor u klaar!! CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Aanmaanrobot Instellen tekst aanmaningenbericht/taal In de parameters van de Aanmaanrobot kan met Functietoets F3 een tekst, per vreemde taal, worden vastgelegd die wordt gebruikt voor de body van de e- mail van de aanmaning. Deze tekst wordt geselecteerd als de relatie een corresponderende taalcode heeft. U kunt voortaan per taalcode zes aanmaningsteksten vastleggen. Algemeen QuikView Deze functie is aangepast voor administraties met gebroken boekjaren. Instellen tekst aanmaningenbericht In de debiteurenparameters kan met Functietoets F3 een tekst, per vreemde taal, worden vastgelegd die wordt gebruikt voor de body van de van de aanmaning. Deze tekst wordt geselecteerd als de relatie een corresponderende taalcode heeft. Onderhoud relaties Nieuwe eigenschap: D (dienst) toegevoegd om aan te geven dat een relatie in aanmerking komt voor de nieuwe OB-regeling voor B2B diensten (van bedrijven aan bedrijven). De relatie is niet gevestigd in Nederland maar wel in één van de andere landen binnen de EU. Betalingsverkeer Aanmaken opdracht buitenland Bij het aanmaken van betaling buitenland werd geen ISO code in het betaalbestand gezet als er alleen een IBAN & BICCODE was ingevoerd bij de relatie. CRM Verzenden E-berichten Het gebruik van hyperlinks binnen de tekst is verbeterd:

2 binnen de {} dient eerst de naam van de url voor te komen en gescheiden door een spatie) de tekst die het linkje moet vormen voorbeeld: lees verder op onze {www.cash.nl website} wordt weergegeven als 'lees verder op onze website' waarbij het woord website wordt uitgevoerd als een hyperlink naar Facturering Factureren Als de omschrijvingsregels van een artikel leeg zijn maar de 'extra tekst' van de factuurregel is wel gevuld dan werd er altijd 1 lege regel van de omschrijving afgedrukt met daaronder de 'extra tekst' -regel. Dit is verholpen. Onderhoud artikelen De rubriek B2B diensten is toegevoegd ivm de ICP aangifte. Deze rubriek heeft alleen betrekking op B2B-diensten naar anderen landen binnen de EU. Financiele mutaties Onderhoud dagboeken algemeen Bij een nieuwe boekregel op grootboekrekening debiteuren/crediteuren in een Kas/Bank/Giro dagboek en dit dagboek heeft eigenschap S (geen omschrijving) werd alsnog de omschrijving gevuld met de zoeknaam van de relatie. Dit is verholpen. F6 Extra velden boekregel De rubriek B2B is toegevoegd voor de ICP aangifte. Deze rubriek heeft alleen betrekking op B2B-diensten naar andere landen binnen de EU. Deze rubriek wordt automatisch gevuld bij de modules CASH Facturering/Projecten/Voorraad. Indien u handmatig facturen invoert dan dient u deze rubriek zelf te muteren op de boekregel met de OB-verlegd. (indien van toepassing). Financiele overzichten 0verzicht boekstukken Het zoeken naar stuknummers in onderhoud dagboeken soort in/verkoop leverde dubbele regels met stuknummers op. Dit is verholpen. Winst & Verlies overzicht Indien werd gekozen voor soort overzicht 5 (naar Excel) dan werden bedrag lager dan 1 euro in Excel opgepakt met de volledige waarde die achter de komma stond. Dus 0.53 werd als 53 euro getoond. Dit is opgelost. Formulieren Afdrukken etiketten Deze functie is nu ook beschikbaar voor "Cash Compact" en "Compact Pro" ICP (Intra Communautaire Prestaties) Aanmaken ICP-aangifte

3 Deze aangifte is aangepast aan de nieuwe wetgeving per Voortaan heet de aangifte ICP en worden goederen én diensten aangeven. Tevens kan de aangifte per maand, per 2 maanden, per kwartaal en per jaar worden verzonden. Onderhoud OB/ICP-parameters De rubriek "soort tijdvak ICP" is toegevoegd. Voor een B2B dienst dient eigenschap D (dienst) bij de relatie te zijn opgegeven. Aanmaken ICP-aangifte De ICL aangifte is vervangen door de ICP aangifte die vanaf januari verplicht is gesteld. Soort tijdvak ICP Nieuw veld tbv het vervaardigen van een ICP-aangifte voorheen ICL-aangifte. Er kan gekozen worden uit de volgende waarde om aangifte te doen. Keuze K = Kwartaal M = Maand J = Jaar 2 = Per twee maanden Projecten Verwijderen boekstukken Deze functie is nu uitgebreid met een selectie 'Van medewerker' en 'T/m medewerker'. De in te toetsen coderingen MOETEN als medewerker voorkomen. Indien van een boekstuk 1 of meer regels gefactureerd zijn wordt het gehele boekstuk NIET verwijderd. Factuurvoorstel Deze functie is uitgebreid met een volgorde rubriek op Zoeknaam, Projectgroep en Relatienummer toegevoegd. Verwijderen projectsaldi In sommige gevallen was het niet mogelijk om de projectsaldi te verwijderen. Dit is verholpen. Onderhoud projectmutaties Indien wordt gewerkt met "Boekstuk controle" op 2 (Week 'jjww') in de parameters van projecten dan werd de controle of de datum binnen dat weeknummer viel verkeerd berekend in week 53 van CASH VOORRAAD Inkooporderadministratie Leveranciersbeoordeling

4 Leveranciersbeoordeling is nu per orderregel muteerbaar. De beoordeling per leverancier gebeurt door de bevestigde leverdatum te vergelijken met de ontvangstdatum. Als de bevestigde leverdatum later door de leverancier wordt gewijzigd en u accepteert de mutatie kan de datum nu per orderregel worden aangepast. Beantwoordt na mutatie van de verwachte leverdatum in de inkooporderregel de verificatievraag Wijzigingsdatum beoordeling met J of N. De actuele bevestigde leverdatum is ook muteerbaar per inkooporderregel met functietoets <F7>=MutLv. Afdrukken inkooporders Indien gekozen werd voor een herinnering dan werd de lay-out code van de inkooporder als default getoond. Dit is nu verholpen. Onderhoud goederenontvangstregels Bij een goederenontvangst in Vreemde Valuta werd op de goederenontvangstregel een onjuist regelbedrag getoond. Dit is nu verholpen. Voorraadmagazijn Verwerken voorraadmutaties Toegevoegd is een extra controle op de beschikbare voorraad in het hoofdmagazijn. Dit is alleen van toepassing bij het gebruik van submagazijnen en een voorraad die in een andere submagazijn hoger is dan de aanwezige voorraad in het hoofdmagazijn. Assemblageopdrachten Van de samenstellingen werd een onjuiste omschrijving afgedrukt. Dit is nu verholpen. Stamgegevens voorraad Samenstelling Tijdens het wijzigen van een artikelcode dmv F8 in onderhoud artikelen ontstond een foutmelding bij artikelen met het soort "Samenstelling" waardoor de onderdelen niet werden gewijzigd naar de nieuwe artikelcode. Artikelcode De rubriek B2B diensten is toegevoegd ivm de ICP aangifte. Prijsmutaties groepsgewijs (vrk) Indien prijzen van een prijslijstcode aangepast werden was het niet mogelijk om de berekening (bijv. percentage) te wijzigen (in bijv. bedrag). Dit is nu aangepast. Artikelhistorie Op het overzicht met kolomindeling = 2 wordt de kolom medewerker als eerste gevuld met de medewerkerscode van de goederontvangst. Als dat veld leeg is wordt de medewerker uit de inkooporder getoond. Verkooporderadminstratie. Afdrukken proforma formulier Bij het printen van een proformaformulier en systeemswitch Antidateren=J is de vraag

5 Datum hersteld. Nieuwe elementcodes F127 = Aanhef van het afwijkend factuuradres. R2327 = Aantal gevarenpunten per pakbonregel V2327 = Aantal gevarenpunten op de gehele pakbon. Kopieren verkooporder Bij het kopieren van een verkooporder wordt nu ook gecontroleerd op de rubriek orderinvoer geblokkeerd uit de stamgegegevens van de klant. Verkooporder Bij het bladeren door de verkooporders bleef het laatste stukje van een lange naam/plaats van het factuuradres staan. Dit is nu verholpen. Verkooporderregels De gewijzigde verwerkingstatus na melding onvoldoende voorraad submagazijn is nu ook direct zichtbaar op het scherm. Afdrukken proforma formulier Het afdrukken van een kopiefactuur op basis van een afwijkende afdrukselectie is hersteld. Als er maar 1 nummerreeks aanwezig was dan kon men bij het afdrukken van proforma facturen niet direct de van/tm ordernummer leeg maken. Dit is verbeterd. Omschrijving orderregel Zowel bij kosten- als bij tekstregels kon een 'hoofdomschrijving' (volgnummer = '00') van 65 posities worden ingetoetst. Echter bij het afdrukken werden de laatste 25 posities niet afgedrukt omdat deze overschreven werden door andere rubrieken (aantal, prijs, etc.) Dit is nu verholpen. Instellen verkoopstatistiek De automatisch aangemaakte 'Periode koppen' boven de kolommen waren altijd gebaseerd op 3 perioden (3 cijfers in de rubriek Periodiciteit). Dit ging niet goed bij het (opnieuw) aanmaken van de koppen met behulp van F5:Kop maar ook bij het veranderen van de rubriek Periodiciteit en/of Informatie. CASHWin.A04c staat voor u klaar!! CASHWin.A04c staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Algemeen QuikView Dit is een Nieuwe functie die allerlei gegevens presenteert op basis van de datum van vandaag. Getoond wordt: (1) Het verloop van de saldi van de gbrek debiteuren/crediteuren over de laatste 12 maanden. (2) De top 12 debiteuren en crediteuren met vervallen posten (3) D totalen excl. btw van de nog te factureren artikel- tekst- urenregels en termijnfacturen.

6 (4) Verder wordt een linkje getoond naar een analyse van de marge en wordt het resultaat over de laatste 12 maanden getoond. Aanmaken nieuwe administratie Deze functie is aangepast zodat na de vraag om de diverse gegevens en doorgaan J/N er direct een administratie wordt aangemaakt. De vragen die vervolgens worden gesteld kunnen op de gebruikelijke manier achteraf worden aangepast. T/m boekperiode Bij een ingave "van periode" "t/m periode" wordt nu gecontroleerd of de "t/m periode" niet lager is dan de "van periode". Er wordt dan een melding gegeven en men behoort een juiste waarde in te geven die hoger of gelijk is aan de "van periode". CRM Overzicht notities Voortaan kunnen d.m.v. een link in het overzicht de formulieren van CASH Voorraad worden geraadpleegd, er wordt dan doorgezoomd naar Verkooporderregels (historie). Onderhoud contactpersonen Zoals bij onderhoud van de relatie is nu ook Naam-2 toegevoegd aan de NAW gegevens van de contactpersoon. Overzicht notities/acties De rubriek Sortering (Vooruit) kon bij Acties bij notities + relaties niet worden gewijzigd. Dit is nu verholpen. Financiële mutaties Onderhoud dagboeken algemeen In uw bankboek kunt u bij het factuurnummer op F7 klikken voor extra info. Naast dezelfde info als onder F2 biedt dit scherm u ook de mogelijkheid om door te klikken naar het boekstuk. Boeken afschrijvingen In aansluiting op de berichtgeving van De Belastingdienst, kan CASH de berekening voor willekeurig afschrijven geheel automatisch maken. Het gaat hierbij om investeringen die in 2 jaar worden afgeschreven, 50% per jaar. In "onderhoud afschrijvingen" vult u hiervoor bij "soort activum" waarde 3 in. Financiële overzichten Saldilijst per W&V-code Indien de lijst 2 maal werd getoond verdubbelde de eindtotalen. Dit is verholpen. Winst & Verlies overzicht Deze functie is aangepast zodat er kan worden geklikt op een grootboekrekening om naar het grootboekoverzicht te gaan. Als er wordt verdicht (bijv. op de eerste 2 cijfers) dan worden de mutaties van de reeks grootboekrekeningen getoond. Grootboekoverzicht Als via "Overzicht grootboekmutaties" het overzicht werd opgevraagd, werden alleen de mutaties getoond t/m het boekjaar aan de hand van de systeemdatum. Het overzicht geeft nu alles vanaf de periode die werd opgegeven. Proef- & saldibalans

7 Indien via deze functie werd doorgeklikt op een grootboekrekening dan werd bij de tweede maal doorklikken gevraagd om van periode en t/m periode. Dat is verholpen. Totalen excl. btw Dit overzicht is uitgebreid met keuze D (alleen debiteuren) C (alleen crediteuren) of B (beide). Tevens worden de relaties voortaan getoond in volgorde van grootte van het totaalbedrag. Import en Export Export van het Auditfile XML Bij de ingave van boekjaar kon niet worden gekozen voor boekjaren voor de eerste boekperiode. Dit is verholpen. Aanmaken Auditfile Als na ingave van een bepaald jaar een ander jaar wordt gekozen wordt voortaan ook een nieuwe bestandsnaam voorgesteld. De bestandsnaam was opgebouwd uit administratiecode en boekjaar bv: demo2008.* Overnemen stamgegevens Er ontstond een melding "Bestaat al" indien maatwerkoverzichten uit een andere administratie werden geïmporteerd als er nog geen selectie was aangegeven. Dit gold ook voor de formulieren. Debiteuren/Crediteuren overz Aanmanen Het versturen van een aanmaning per wordt voortaan ook als Pdf bijlage verstuurd waardoor de opmaak van de aanmaning gelijk is aan de afdruk op de printer. In het bericht is een standaard tekst opgenomen namelijk : De bijlage bevat een PDF-bestand. Om deze te kunnen lezen en printen heeft u Adobe Reader software nodig. Ga naar voor het gratis downloaden van deze software waarmee u PDF-bestanden kunt bekijken, afdrukken en doorzoeken. Het btw percentage werd niet correct afgedrukt in de specificatie indien er aanmaningen per werden verzonden. Periodieke boekingen Boeken periodieke boekingen Het factuurnummer werd niet juist doorgeboekt. Dit gebeurde als bij het doorboeken was gekozen voor keuze 3 (factuurnummer = stuknummer). De eerste 2 getallen van het factuurnummer werden dan op nul gesteld. Dit is verholpen. Personeel adres privé Er wordt nu gecontroleerd of er wordt voldaan aan de eisen die aan een adres worden gesteld. Relaties Onderhoud relaties Indien de module CRM niet aanwezig is worden voortaan de functietoetsen F3 en F4 gevuld met de functies voor het opvragen van de openst. posten en de historie van de deb/cred. CASH VOORRAAD

8 Algemeen Elementcodes De volgende elementcodes toegevoegd op verkooporder en servicebon: F106 telefoonnummer factuuradres F108 faxnummer factuuradres F115 opmerking factuuradres F102 factuuradres F125 landcode factuuradres Elementcode NEURPR en NEURR geschikt gemaakt voor elke vreemde valuta in plaats van alleen NLG. Van het afleveradres en de contactpersonen is nu ook het nieuwe veld naam-2 af te drukken. De elementcodes zijn als volgt: Naam-2 contactpersonen = C730 Naam-2 afleveradressen = A730 Toegevoegde elementen op verkooporderformulieren: C730 = naam2 contactpersoon C105 = adres contactpersoon C107 = pc+plaats contactpersoon Afdrukken formulier vanuit productiedossier. Toegevoegd is element O2237 = Naam van de contactpersoon van het gekoppelde verkoopordernummer. Inkooporderadministratie. Verwerken goederenontvangsten Bij het verwerken van de inkoopfactuur was de omschrijving die in de mutatie (boekingsregel) komt te staan niet te wijzigen. Dit is verholpen. Nummerreeks Met nummerreeksen kon niet worden gezocht naar een andere nummerreeks bij het aanmaken van een nieuwe inkooporder. Dit is verholpen. Verwerken besteladvies Als een besteladvies meer dan 100 Inkooporderregels regels wilde aanmaken met een stapgrootte van 10 dan verdwenen er regels. Onderhoud inkoopfactuurregels Bij een inkoopfactuur in vreemde valuta stond in de inkoopfactuurregel onterecht de melding: Valuta van de factuur wijkt af van de inkooporder. Dit is verholpen. Inkoopprijslijst Zowel de valutacode als leverancier waren niet te selecteren. Dit is verholpen. Voorraadmagazijn Tellijst voorraad Op het overzicht kolom Magazijnlocatie toegevoegd. Stamgegevens voorraad Instellen systeemvariabelen De velden PDF ink.formulieren, adres magazijn bon en adres verzamel bon zijn

9 verplaatst naar functie D2008 (Instellen ) Instellen Nieuwe functie die vanuit D2000 (Instellen systeem variabelen) is overgenomen waarin de velden zijn opgenomen ten behoeve van het en van pdf formulieren vanuit Cash voorraad. Artikel Data import van artikelstamgegevens met een spatie in het sleutelveld Artikel gaf een onterechte foutmelding: sleutel niet aanwezig. Dit is verbeterd. Verkooporderadministratie Automatisch gereedmelden Tijdens het automatisch gereedmelden van verkooporders werd ten onrechte geen rekening gehouden met reeds geboekt materiaalverbruik op materiaalregels in productiedossiers. Dit is verholpen. Offerteregels In het onderhoudscherm voor offerteregels is in de informatiekolom het + teken hersteld bij offerteregels met extra tekstregels. Verwerken offerte De vraag Offertestatus is weer toegevoegd. Verkooporderregels Toegevoegd is een extra selectie op artikelsoort: 1 alle artikelen V alleen voorraad houdende artikelen A alleen assortiments artikelen E alleen eenmalige/specifieke artikelen K alleen kostenartikelen T alleen tekstartikelen S alleen samenstellingen Onderhoud afleveradres Zoals bij onderhoud van de relatie is nu ook Naam-2 toegevoegd aan het afleveradres. Balieverkoop Indien de instelling in de systeem switches bij veld "Extra controle factuur" op Ja verplicht stond kon de factuur niet worden afgedrukt. Dit is verholpen. Verkoophistorie Een extra vraag is toegevoegd: Recente orders eerst (J/N). N = sortering per klant met verkoopordernummers van laag naar hoog. J = sortering per klant met verkoopordernummers van hoog naar laag. Alleen bij sortering = 1 (klant) en Mutaties of Saldo = M. Afdrukken offerte Wanneer er in de formulier lay-out 7 of meer input velden waren gecodeerd dan werd het scherm verminkt. Dit is opgelost. Stamprijs staffel Een staffelaantal van 1 stuks wordt niet langer meer geblokkeerd zodat met de stamprijs staffel ook een tijdelijke aanbiedingsprijs geregistreerd kan worden. Totaalwaarde De automatische berekening voor vrachtkosten is nu ook actief bij een creditnota.

10 CASHWin.A04 staat voor u klaar!! CASHWin.A04 staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! Nieuw: In deze versie wordt CASH CompactPro geïntroduceerd. Dit is een combinatie van: alle functies van CASH Compact plús alle functies van CASH CompactFacturering plús alle functies voor internetbankieren uit CASH Financieel, zoals incasso, betalingsopdrachten en inlezen bankafschriften van alle banken plús de Aanmaanrobot CASH CompactPro is ideaal voor gebruikers van CASH Compact die een volgende efficientieslag willen maken met hun administratie. Lees alles over CASH CompactPro op onze website. Als u over wilt stappen hoeft u alleen het prijsverschil bij te betalen. En kent u onze 'Aanmaanrobot' al? Dan hoeft u écht niet meer om te kijken naar de openstaande facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken. De aanmaanrobot neemt u het aanmanen geheel uit handen. Stuurt herinneringen per mail wat u scheelt in aandacht, tijd en kosten. Automatisch en klantvriendelijk. Het is gebleken, dat debiteuren door consequent herinneren, echt sneller hun facturen betalen. Dus doen! Lees alles over de unieke Aanmaanrobot op onze website. E-Nieuwsbrieven (in CRM) Een heel handig en uniek hulpmiddel om gepersonaliseerde nieuwsbrieven per te versturen rechtstreeks vanuit de relatiegegevens. Hierbij heeft u de mogelijkheid om uw lezer uitsluitend de voor hem interessante berichten te laten ontvangen. De relatie voorziet u van een trefwoord of ander selectiecriterium. Aan een onderwerp koppelt u één of meerdere criteria. U maakt in één keer alle teksten en CASH zorgt dat een ieder uitsluitend de juiste tekst ontvangt. Het enige wat u hoeft te doen is een mailscript te maken. Aanpassingen in de CASH SETUP Uit vragen aan onze helpdesk blijkt dat het gebruik van de CASH SETUP door gebruikers als omslachtig wordt ervaren. Daarom wordt er gewerkt aan een verbeterde versie. In deze versie A04 wordt een begin gemaakt met een aantal aanpassingen: Via [Bestand][Instellingen] was het al mogelijk om een aantal, aan de gebruikerscode gerelateerde rubrieken te wijzigen. Dit aantal is verder uitgebreid. Ook kan nu van hieruit met [F3] worden doorgesprongen naar een nieuw scherm om een aantal 'configuratie' rubrieken te wijzigen. Denk hierbij aan de Smtp-server (die nodig is als u vanuit CASH e- mails wilt versturen), of de rubrieken waarmee u het maken van een automatische backup kunt sturen. Als u deze mogelijkheid heeft gebruikt moet u CASH afsluiten en weer opnieuw starten voordat u verder kunt gaan. Belangrijk: maak een back-up voordat u de A04-versie in gebruik neemt. Voordat u met deze versie een administratie opent adviseren wij u eerst een back-up te maken van uw administraties en van de setup bestanden (0000USER.n*). Nadat u het programma hebt geopend verschijnt er een melding: Wegens eenmalige aanpassing het programma opnieuw starten. De oude 'SETUP'-bestanden (0000USER.n*) worden daarna hernoemd (naar CASHUSER.n*). LET OP: Houd met deze wijziging ook rekening met uw externe back-up procedure. Makkelijker DOS-werkwijze instellen! In functie D1950 Instellingen is de rubriek 'DOS-werkwijze' toevoegd. Als u hier J invult zult u zien dat CASH zich op veel plaatsen weer gedraagt zoals de oude, voor velen vertrouwde DOS-versie. Het betreft uitsluitend de bediening, dus u kunt deze rubriek weer naar N terugzetten, als u dat liever heeft. Het effect is gelijk aan het aan/uit-zetten van de eigenschap 'L' bij de gebruikerscode. Extra mogelijkheden voor instellen van configuratie

11 De nieuwe functie: Instellen configuratie (met F3 vanuit D1950 Instellingen) biedt u de mogelijkheid om een aantal extra rubrieken in te vullen, zoals: smtp-server, adres en de backup-parameters. Financieel / Overzichten Mailen van overzichten Een overzicht kan nu ook direct per worden verzonden, door zodra het overzicht wordt getoond te klikken op het icoon. Er wordt gevraagd om het adres waar het overzicht naartoe moet worden verzonden. Deze functionaliteit kan worden ingesteld met eigenschap L in het gebruikersprofiel Overzicht openst. facturen (actueel) De omschrijvingen van K/B/G betalingen worden voortaan correct getoond. Aanmanen Elementcode 125, voor het afdrukken van de landnaam, is weer geactiveerd. Met een tekst voor element V257 wordt correct rekening gehouden door de rente/aanmaningskosten. Winst & Verlies overzicht Budgetbedragen van grootboekrekeningen soort 6 worden nu ook correct weergegeven. Grootboekoverzicht Wanneer deze functie wordt aangeroepen vanuit het boekingsscherm (met F2 op de rubriek omschrijving), wordt voortaan het correcte boekjaar getoond. Serie-overzichten Onder het kopje 'OPENST POSTEN OVERZ' is de vraag om 'soort facturen' toegevoegd. Een Maatwerkoverzicht kan als onderdeel van de Serie-overzichten worden opgevraagd. Afdrukken etiketten Etiketten worden nu standaard met een vast FONT afgedrukt. Voor soort 1 (A4 3x8) is dat {FONT 1 10} Courier New, pitch 10 Voor soort 2 (A4 2x8) is dat {FONT 1 14} Courier New, pitch 14 Financieel / Financiële functies Onderhoud dagboeken algemeen De info van een kostenplaats wordt voortaan getoond aan het einde van de boekregel. Met functie-eigenschap K en functie H0001 kan worden gekozen om geen uitrolvenster op de kostenplaats te tonen. Hierdoor wordt de snelheid van invoer opgevoerd. Overzicht boekstuk Indien in de link van "boekjaar/dagboekcode/stuknummer" een extra slash was opgenomen in de dagboekcode kon niet worden doorgeklikt naar het boekstuk. Dit is verholpen. Financieel / Betalingsverkeer Inlezen bankafschriften Wanneer tijdens het inlezen van een Postbank/ING-MT940 formaat de datum van het afschrift ontbreekt, wordt de boekdatum voortaan gebruikt voor het nieuwe boekstuknummer. Er kan nu ook op kenmerken van een subadministratie worden gezocht bij de keuze (A)utomatisch. Instellen betalingskenmerken Er mag nu ook een grootboekrekening gekoppeld aan een subadministratie worden gebruikt. Financieel / Fiscale functies Aanmaken OB-aangifte Als gevolg van de nieuwe mogelijkheid om van maand- naar kwartaalaangifte over te schakelen, worden voortaan de boekingen doorgeboekt met als stuknummers het aangiftenummer van de Belastingdienst: (M) maandaangiftes nr 01 t/m 12 (K) kwartaalaangiftes nr

12 (B) kwartaalaangiftes met afwijkend boekjaar nr (J) jaaraangifte nr 40. Controle heffings- en OB-bedragen Een verkoopfactuur met meerdere OB-percentages wordt nu ook correct op de controlelijst getoond. Financieel / Aanmaanrobot Aanmaanrobot De functie 'Aanmanen Plus' is hernoemd naar de 'Aanmaanrobot', vanwege het gebruiksgemak van de functie. Immers, als deze eenmaal correct is ingesteld, wordt er dagelijks automatisch een controle op de debiteuren uitgevoerd. In de aanmaan.log is een totaalregel toegevoegd van de relaties met eigenschap N en/of E. Financieel / Import/Export Bestandsnaam Een bestandsnaam mag nu ook een min-teken bevatten. Export consolidatiebestand Bij het aanmaken van een consolidatiebestand wordt bij dagboeken zonder tegenrekening, niet meer de grootboekrekening 'uitzoeken' ingevuld. Financieel / Stamgegevens Onderhoud verdeelsleutels + Onderhoud periodieke boekingen Er verschijnt extra info tijdens de invoer van regels. Facturering Tekstregel Het bedragveld is uitgebreid tot bedragen van 1 miljard min 1 cent. Factuurhistorie (kort) Als het overzicht werd opgevraagd over meerdere relaties, was het soms niet mogelijk om een kopiefactuur af te drukken. CRM Verzenden E-berichten Om een duidelijker verschil te krijgen tussen de functies uit menu M841 en M842 zijn de functies hernoemd naar 'E-berichten' en 'E-nieuwsbrieven'. Een E-bericht is een eenvoudig, snel te versturen bericht, naar keuze aan meerdere relaties op basis van een trefwoordselectie of aan de relatie die geselecteerd is via de functie 'Onderhoud relaties'. Aan het bericht kan een PDF als bijlage worden toegevoegd. Een E-nieuwsbrief is een gepersonaliseerde nieuwsbrief die gestuurd kan worden aan meerdere relaties op basis van een trefwoordselectie. De inhoud is gebaseerd op een mailscript, met unieke mogelijkheden zoals een automatische selectie van onderwerpen per geadresseerde. Tevens kan een responseformulier worden toegevoegd, waardoor direct op de inhoud van de nieuwsbrief kan worden gereageerd. Projecten Projectmutatie Bij het importeren van projectmutaties worden ook de afwijkende tarieven bijgelezen. Factureren Meerdere input-velden in de formulieren zijn mogelijk.

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.50 Versie 5.50.02, januari 2014 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.50 ten opzichte

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0

Verkopen via bol.com. Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers. Versie 3.0 Verkopen via bol.com Handleiding voor het verkopen van tweedehands artikelen voor particuliere verkopers Versie 3.0 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereik je op een eenvoudige wijze miljoenen

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

E-Factureren voor het bedrijfsleven

E-Factureren voor het bedrijfsleven E-Factureren voor het bedrijfsleven Colofon Het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Financiën en de belastingdienst hebben bijgedragen de totstandkoming van deze publicatie door financiering

Nadere informatie

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen

Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Toelichting bij het verzoek om teruggaaf btw uit andere EU-landen Inhoud 1 Algemene informatie 3 2 Introductie 4 3 Aan de slag 5 3.1 Inloggen 5 3.2 Instellingen beheerder 7 4 Het verzoek om teruggaaf van

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

Onderhanden werk in AccountView

Onderhanden werk in AccountView Onderhanden werk in AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Van Lanschot Zelf Beleggen

Van Lanschot Zelf Beleggen Van Lanschot Zelf Beleggen Handleiding s-hertogenbosch februari 2015 Zelf Beleggen - Zelfstandig uw beleggingskeuzes maken en handelen via ons veilige ordersysteem U kunt terecht bij Zelf Beleggen wanneer

Nadere informatie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie

FileMaker Pro 12. Zelfstudie FileMaker Pro 12 Zelfstudie 2007 2012 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken van FileMaker,

Nadere informatie

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids

FileMaker Go 14. Ontwikkelaarsgids FileMaker Go 14 Ontwikkelaarsgids 2011-2015 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en FileMaker Go zijn handelsmerken

Nadere informatie

Uitleg Solo versie Per Order

Uitleg Solo versie Per Order Uitleg Solo versie Per Order De Solo variant van Per Order heeft als extra naast de gratis variant dat meer gebruikers kunnen worden aangemaakt en dat per gebruiker op de projecten kan worden "geklokt".

Nadere informatie

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding

FileMaker Pro 13. Gebruikershandleiding FileMaker Pro 13 Gebruikershandleiding 2007-2013 FileMaker, Inc. Alle rechten voorbehouden. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, California 95054, VS FileMaker en Bento zijn handelsmerken

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software

Handleiding voor het gebruik van de Cyclos-software Inhoudsopgave Inleiding.......1 Inloggen...... 2 Menu Home..... 3 Wijzig wachtwoord.. 4 A d vertenties ( v ra a g e n aanbod)...... 5 Contacten...... 6 Referenties..... 6 Rapportages..... 7 Menu Rekening....7

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van Impala

Handleiding voor het gebruik van Impala Handleiding voor het gebruik van Impala Jan Corthouts Michèle Van den Eynde Maart 2006 Handleiding voor het gebruik van Impala 2 Inhoudsopgave 1 Aanmelden...3 2 Favorieten (bookmark)...4 3 Afmelden...6

Nadere informatie

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening

Eenvoudig veranderen. van betaalrekening Eenvoudig veranderen van betaalrekening Overstapservice, een handig hulpmiddel De Overstapservice is een initiatief van de gezamenlijke banken in Nederland. Deze service maakt veranderen van betaalrekening

Nadere informatie

Inlezen gegevens; één stroom en één periode

Inlezen gegevens; één stroom en één periode Handleiding IDEP Inlezen gegevens; één stroom en één periode In deze korte handleiding wordt beschreven hoe je gegevens kunt inlezen voor één stroom en één periode. We bespreken waar je in te lezen bestand

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Handleiding ATOSI voor TP

Handleiding ATOSI voor TP Handleiding ATOSI voor TP Snel en up-to-date offreren met Atosi Voor u ligt de handleiding van Atosi, dé offertesoftware voor online premies berekenen en offertes aanvragen. Atosi is gebruiksvriendelijke,

Nadere informatie

Word. Inleiding. De basis

Word. Inleiding. De basis Word Inleiding Word is een tekstverwerkingsprogramma. Het is één van de programma s uit het Microsoft Officepakket, een softwarepakket met meerdere veelgebruikte kantoortoepassingen zoals ook een e-mailprogramma(outlook),

Nadere informatie

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt

Tekstverwerking met Word 2010. Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Tekstverwerking met Word 2010 Lerarenopleiding KATHO, Campus Tielt Koen Pauwels KATHO 7/1/2010 Microsoft Office 2010 - Word - Inleiding Met Microsoft Word 2010 kan je "gemakkelijk" professioneel ogende

Nadere informatie

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M)

Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Handleiding bij uw SAM4S kasregister model ER-260(M) Inhoudsopgave Pag.2 Inhoudsopgave Pag.3 1 Voordat u begint 1.1 Specificaties 1.2 Aanbeveling 1.3 Functieslot Pag.4 2 Installeren van de kassarol Pag.5

Nadere informatie

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING

MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING MEER RENDEMENT UIT UW E-MAIL MARKETING copyright 2011 Blinker BV Inhoudsopgave Meer rendement uit uw e-mail marketing... 2 H1 Randvoorwaarden... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Return on Investment (ROI)...

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Cursus PRO-GEN voor beginners

Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon (B) Cursus PRO-GEN voor beginners Cursus PRO-GEN voor beginners Versie 3.21 Ivo Gilisen Borgloon 2013 ISBN Uitgeverij PRO-GENgebruikersgroep

Nadere informatie

handleiding digitale TV Via de KaBel

handleiding digitale TV Via de KaBel handleiding DIGITALE TV VIA DE KABEL Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2. Installatie 6 2.1 Aansluiten van de digitale ontvanger op uw televisie 6 2.2 Aansluiten van randapparatuur op de digitale ontvanger 7

Nadere informatie