White paper. Procesgids

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper. Procesgids"

Transcriptie

1 White paper Procesgids

2 Dit white paper beschrijft de uitleg en onderbouwing van processtappen in Procesgidsen. Dit white paper maakt deel uit van de vierdelige Gouden Driehoek-reeks: Gouden driehoek TLP Procesgids KAART 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting 3 2 Werkinstructies in Procesgidsen Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen _ Procesgidsen bouw je volgens drie principes Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen 12 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Oriëntatie & motivatie Handeling & Referenties Notities Forum Logistiek Procesgidsgids 24 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART 25 5 Volledige inhoud 26 2 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 2 uit 26

3 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting Van een Bermudadriehoek De relatie tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties lijkt in veel organisaties helaas op een Bermudadriehoek, waarin de compliance en de performance van klanten én van medewerkers verdwijnt, omdat er onvoldoende interactie is tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties: Veranderingen in de procesarchitectuur houden te weinig rekening met de uitvoering, de uitvoering van bedrijfsprocessen houdt te weinig rekening met de klant. Er is te weinig terugkoppeling van klantreacties naar bedrijfsprocessen, er is te weinig terugkoppeling van ervaringen in de procesuitvoering naar de procesarchitectuur. Die gebrekkige interactie is fnuikend voor de bereidheid en voor het vermogen van klanten en van medewerkers om bedrijfsprocessen zo uit te voeren, dat de organisatie-doelen bereikt worden: hun compliance & performance. Naar een Gouden driehoek Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties in één gouden driehoek te integreren. Om die integratie mogelijk te maken, modelleren we: Bedrijfsprocessen in de Tractatus Logico-Processus (TLP) Werkinstructies in Procesgidsen Klantreacties met hun terugkoppelingen in KAART. In de Gouden driehoek zijn deze drie modellen geoptimaliseerd om met elkaar te communiceren en te interacteren, en elkaar zo te versterken. Al doende vergroten de drie vlakken van de driehoek de compliance en de performance van klanten én van medewerkers -om uw bedrijfsdoelen efficiënt te kunnen bereiken. De TLP ontwerpt bedrijfsprocessen zo, dat de organisatiedoelen er efficiënt mee gehaald kunnen worden, dat processen goed uitvoerbaar zijn, en dat processen zo klantvriendelijk mogelijk zijn. Bijzonder zijn de afleiding van bedrijfsprocessen uit een logische cascade van organisatiedoelen, en de logische relatie tussen verschillende juridische, beleids- en uitvoeringsparadigma s. 3 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 3 uit 26

4 Procesgidsen beschrijven alle stappen die medewerkers, applicaties en klanten zetten moeten, om het proces goed te laten verlopen. Bijzonder zijn de scheiding van stappen en referenties, het incorporeren van klant-acties in de bedrijfsprocessen en de terugkoppelmogelijkheden op een bedrijfsinternet. KAART koppelt klantervaringen vanuit diverse kanalen terug naar de Procesgids. Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen. Een gouden aanpak Vijf onderscheidende kenmerken van onze aanpak: Integratie van bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties, zodat constante verbetering van compliance en performance mogelijk wordt. Integratie van klantstappen in het bedrijfsproces, zodat de communicatie met de klant over en in dat proces duidelijker wordt. Integratie van Compliance & Performance van medewerker én klant, zodat echt van buiten naar binnen gewerkt kan worden -en weer terug. Concentratie van alle content in 1 bron: de Procesgids, zodat verantwoordelijkheid en beheer eenduidig geregeld kunnen worden. Een logische cascade in de TLP van wetgeving naar uitvoering, zodat heldere audits naar de AO/IC-IB mogelijk worden, én zodat constante beredeneerde kwaliteitsverbetering van et- en regelgeving naar uitvoering mogelijk wordt -en vice versa. 4 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 4 uit 26

5 2 Werkinstructies in Procesgidsen 5 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 5 uit 26

6 2.1 Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen Alle stappen die actoren binnen een proces zetten, dragen bij aan het behalen van het operationele doel. (Dat op zijn beurt bijdraagt aan het behalen van het beleidsdoel, et cetera.) Zulke processen beschrijf je in Procesgidsen. 2.2 Procesgidsen bouw je volgens drie principes Vroeger heetten Procesgidsen werkinstructie en/of handleiding en/of applicatiegids en/of documentatie en/of mutatiebericht en/of updategids, en dat waren ordners, en die stonden ergens op een plank. In de netwerkorganisatie van nu, gids je mensen en applicaties liever on line door de processen, en geef je medewerkers én klanten de mogelijkheid via intra- of internet hulp bij processtappen te zoeken, of erop te reageren en verbeterkansen aan te dragen. Zulke Procesgidsen bouw je volgens drie principes. 1 Onderscheid actoren en stappen Alle stappen in een proces worden gezet door een actor. Dat kan een medewerker zijn, of een klant, maar ook een applicatie. In veel processen zullen medewerker, applicatie en klant om en om stappen zetten. Als een medewerker of klant aan de beurt is, kan die in de Procesgids zien wat de software ondertussen gedaan heeft of nog doen zal. 6 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 6 uit 26

7 2 Splits handeling en referenties In alle Procesgidsen worden alle stappen consequente beschreven in twee kolommen: de handelingen van de actor en de referenties bij die handelingen. De stappen van een handeling kunnen door één of door meer actoren gezet worden, die binnen of buiten de organisatie werken, en die medewerker of applicatie kunnen zijn. De referenties kunnen algemene toelichtingen, protocollen, redeneerregels of rekenregels zijn, en verwijzingen naar wet en regelgeving. Referenties kunnen in stappen op hoofdlijnen of gedetailleerd weergegeven worden: 3 Onderbouw referenties met redeneerregels Referenties die verwijzen naar, of afgeleid zijn van wet- en regelgeving, krijgen de vorm van redeneerregels. Redeneerregels kunnen genest worden: regels binnen regels binnen regels, et cetera. Dat maakt het mogelijk complexe wet- en regelgeving overzichtelijk te presenteren. Redeneerregels hebben een vast format: Als A en/of B, dan C. Dat format maakt uitwisseling met systematieken van business rules mogelijk. Daarmee kunnen veranderingen in weten regelgeving gecontroleerd in Procesgidsen doorgevoerd worden. En daarmee kunnen de consequenties van procesaanpassingen voor wet- en regelgeving zichtbaar gemaakt worden. Hier ziet u de redenering Als A(A als X of Y) en B, dan C in het format: 7 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 7 uit 26

8 Redeneerregels nesten Redeneerregels kunnen theoretisch ad infinitum genest worden. In de praktijk van een Procesgids zal een pragmatische diepte voldoen. Operationeel nesten Procesgidsen zijn bedoeld als praktische werkinstructie, niet als theoretische documentatie. Daarom hoeft een redeneerregel hier niet altijd een wet of een regel te zijn. Zo kan de regel A is het geval als belastingplichtige de eigenaar van het goed is. in een Procesgids operationeel weergegeven als: A als veld eigenaar aangevinkt is. 8 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 8 uit 26

9 Een voorbeeld in het redeneerregel-format Dit voorbeeld in een Procesgids 9 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 9 uit 26

10 2.3 Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk Ontsluiten van Procesgidsen op intranet Op de persoonlijke (BNN) intranetpagina van een medewerker staat een widget met de titels van voor zijn functie relevante procesgidsen. Die titels linken naar de homepage van de afzonderlijke Processen, met daarop de oriëntatie op en de motivatie voor het proces. Vanaf de homepage kan een medewerker doorklikken naar de onderliggende pagina s. 10 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 10 uit 26

11 Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums Medewerkers kunnen verbetervoorstellen voor processtappen en terugkoppelingen vanuit KAART op een forum posten, waarin alle medewerkers die met dat proces werken participeren, en dat door de proces-eigenaar gemodereerd wordt. Medewerkers en eigenaar zullen dan in discussie gaan, en verbeteringen zo snel mogelijk door laten voeren, wat ook weer op het forum vermeld wordt, zodat iedereen direct op de hoogte is. Daarmee ontstaat een sociaal netwerk rond de bedrijfsprocessen. Dat verhoogt de performance, doordat verbeteringen snel doorgevoerd kunnen worden, en het verhoogt compliance doordat medewerkers directe invloed op hun processen kunnen hebben. Geen vrijblijvende discussies Discussie over processen zijn niet vrijblijvend. Medewerkers zullen gestimuleerd moeten worden regelmatig een voorstel te posten. Proceseigenaren zullen het modereren van discussies en het opvolgen van verbetervoorstellen in hun functieomschrijving moeten krijgen. 11 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 11 uit 26

12 Managers zullen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de forums rond hun processen. Terugkoppelingen van verbetervoorstellen tussen verschillende dienstonderdelen zal onderdeel van overkoepelende overleggen moeten zijn. Eventueel kunnen die overkoepelende overleggen als arbitrage-commissie dienen voor disputen over verbetervoorstellen. 2.4 Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen Primaire processen zijn de productieprocessen in een organisatie. Ze zijn een eenheid van actor(en), handeling input en output die direct bijdraagt aan het behalen van een operationeel doel. Alle managementprocessen en alle ondersteunende processenzijn secundaire processen, die de output van productieprocessen optimaliseren door ze te faciliteren, te regelen en te verbeteren. Ze faciliteren processen met organisatie, hulpmiddelen, functieomschrijvingen, procesgidsen en opleidingen. Ze regelen processen iteratief door terugkoppeling van secundaire output naar input-leverende processen. Ze verbeteren processen -en doelen- door permanente convergente of divergente beschouwing. 12 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 12 uit 26

13 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Een Procesgids bestaat altijd uit zes onderdelen, met toelichting: 1 Oriëntatie & motivatie 2 Handeling & referenties 3 Notities 4 Forum 5 Logistiek 6 Procesgidsgids 1 Het onderdeel Oriëntatie & motivatie relateert deze gids aan bovenliggende doelen, beschrijft de in- en outputrelaties en beschrijft de handelingen in één zin. 2 Het onderdeel Handeling beschrijft de processtappen die u moet zetten om de output conform referenties te verkrijgen. De Referenties faciliteren een output volgens precisering, kwalificering en kwantificering, door verwijzing naar externe kennisbronnen. 3 Het onderdeel Notities biedt u ruimte voor aantekeningen die uitvoering van het proces ondersteunen. 4 Het onderdeel Forum faciliteert uw feedback over, en interactie met de procesgidsen middels een gemodereerd discussieforum. 5 Het onderdeel Logistiek geeft in drie velden en een blog de status van deze procesgids weer. 6 De Procesgidsgids licht elk onderdeel toe. Een handleiding bij de handleiding als het ware. 13 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 13 uit 26

14 3.1 Oriëntatie & motivatie Het onderdeel oriëntatie & motivatie relateert dit proces aan omliggende doelen, beschrijft de handelingen in één Proceszin, en beschrijft de in- en outputrelaties. Optioneel worden een instructievideo en hyperlinks toegevoegd. Omliggende doelen Processen hangen niet in de lucht, ze worden niet omwille van zichzelf uitgevoerd. Een organisatie voert processen uit om een operationeel doel te bereiken. Er zijn vaak meer processen nodig om één operationeel doel te bereiken. Een organisatie wil operationele doelen bereiken, om daarmee een beleidsdoel te bereiken. Er zijn vaak meer operationele doelen nodig om één beleidsdoel te bereiken. Beleidsdoelen ordenen de operationele doelen binnen de organisatie, om de strategische doelen te bereiken. Een organisatie wil beleidsdoelen bereiken, om daarmee strategische doelen te bereiken. Er zijn vaak meer beleidsdoelen nodig om één strategisch doel te bereiken. Strategische doelen overstijgen de organisatie. In een overheidsorganisatie als de Belastingdienst zijn de strategische doelen maatschappelijke doelen, die uiteindelijk politiek bepaald worden. Proceszin Processen worden beschreven in een Proceszin. een Proceszin vat het hele proces in één zin samen. Alle Proceszinnen zijn eenduidig geformatteerd: +actor +handeling +input tot +output volgens +referenties met +instrumenten. U kunt de Proceszin van boven naar beneden lezen, in de rechter kolom. 14 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 14 uit 26

15 actor handeling input tot output volgens referenties met instrumenten Degenen die de handeling verricht. Dat kan een medewerker zijn, of zelfs een applicatie. (Al zal die geen Procesgids lezen?) De handeling waarmee de actor de input tot output maakt. Hier in één woord, in de paragraaf Handeling stap voor stap. Waar de actor mee begint. Komt altijd uit een ander proces, soms van buiten de organisatie. Wat de actor oplevert. Gaat altijd naar een ander proces, soms naar buiten de organisatie. Beschrijft hoe de output er uit moet zien, en waarom. Hier in één zin, in de paragraaf Referenties in het format als a en/of b dan c. Wat de actor aan hulpmiddelen gebruikt om de input tot output te maken. Gefingeerd voorbeeld: actor Medewerker weging handeling Bepaalt input Behandeldossier in wachtkamer tot Behandeldossier gereed voor weging output Of Behandeldossier in wachtkamer volgens Handboek IH belastingjaar Definitieve aanslagregeling Weegbaarheid referenties met instrumenten Applicatie: Raadplegen ABS versie In- en outputrelaties Een proces kan input krijgen vanuit meerdere processen, binnen of buiten de organisatie. De output van een proces kan meerdere processen binnen of buiten de organisatie als input dienen. Via deze tabel kan een medewerker direct naar zijn in- en outputprocessen doorlinken. 15 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 15 uit 26

16 De Belastingdienst kent een speciale buitencategorie : de belastingplichtigen. Introductievideo Bij sommige processen zit een korte video, die het proces op hoofdlijnen laat zien, de context van een proces toelicht, een aantal stappen in een applicatie laat zien, of ingewikkelde aspecten van een specificatie uitlegt. 16 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 16 uit 26

17 3.2 Handeling & Referenties De Handeling beschrijft de processtappen die een medewerker moet zetten om de juiste output te verkrijgen. De referenties geven toelichtingen, regels en verwijzing naar weten regelgeving. Links: de handeling stap voor stap De linker kolom laat de stappen zien die de actoren successievelijk zetten moeten, om van de input de output van dit proces te maken. De eenheid van stap is tot op zeker hoogte arbitrair. Een wisseling van referentie zal een volgende stap geven. Een wisseling van schermen in een applicatie ook. Maar verder zullen usability-criteria en pragmatische overwegingen een rol spelen. Bijzonder: afwisseling van applicatie-stappen en handwerk In veel processen zullen stappen om en om door medewerkers en door applicaties gezet worden. Hoewel applicaties geen procesgidsen lezen, zijn er vier argumenten om ook de applicatiestappen in een Handeling op te nemen: Een gebruiker ziet wat er tussen zijn handmatige stappen door in de machine gebeurd, waardoor hij zijn vervolgstappen beter kan timen, en waardoor hij een indicatie van de probleemplaats heeft als een proces ergens faalt. 17 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 17 uit 26

18 Verbeterkansen die switchen van stappen tussen een applicatie en een medewerker zouden kunnen bieden, worden sneller zichtbaar. De relatie tussen stappen en referenties blijft volledig en 1 op 1. Als er in de referenties iets wijzigt, bijvoorbeeld door aanpassingen in de regelgeving, dan is direct duidelijk waar de specificaties van een applicatie aangepast dienen te worden. Requirements voor een nieuwe of aangepaste applicatie zijn beter te schrijven als de context van stappen en referenties zichtbaar is. Bijzonder: klantstappen binnen het proces De Belastingdienst kent een speciale buitencategorie actoren in veel processen: de belastingplichtigen. De gegevens op een aangifteformulier kunnen input voor een proces zijn, en de bedragen van een aanslag kunnen output van een proces zijn. De Belastingdienst en een belastingplichtige kunnen dus om en om actor in één proces zijn. Processtappen tussen binnen en buiten de organisatie hebben een speciale throughput : een boodschap -te versturen of te ontvangen. Belastingplichtigen kunnen via de website en via helpteksten bij aangifte-applicaties in een op procesgidsen gebaseerde format uitleg bij hun processtappen krijgen. Die uitleg kan waar wenselijk voorgaande en opvolgende stappen van een proces bevatten. Rechts: twee beelden en vijf referenties De referenties kunnen algemene toelichtingen, protocollen, redeneerregels rekenregels of communicatieregels zijn, en verwijzingen naar wet en regelgeving. Per stap kunnen er meer referenties zijn. Twee beelden Veel handmatige stappen van medewerkers zullen in een applicatie gedaan worden. De schermbeelden aan begin en eind van de handeling orienteren de medewerker op de uitgangssituatie en de gewenste eindsituatie van een handeling. Toelichtingen Een toelichting geeft algemene contextuele en didactische informatie over het hoe en waarom van stappen, of ze illustreren argumentaties met voorbeelden, om begrijpelijkheid of acceptatie ervan te vergroten. 18 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 18 uit 26

19 Protocollen Een protocol somt niet-applicatiegebonden stappen in de voorgeschreven volgorde op. Een protocol is niet vrijblijvend. Goed beschouwd schrijft een protocol substappen voor. Redeneerregels Referenties die verwijzen naar, of afgeleid zijn van wet- en regelgeving, krijgen de vorm van redeneerregels. Redeneerregels kunnen genest worden. Dat maakt het mogelijk complexe wet- en regelgeving overzichtelijk te presenteren. Alle redeneerregels krijgen het format Als A en/of B, dan C. Zie hier een uitgebreide uitleg van de principes: 3 Onderbouw referenties met redeneerregels Rekenregels Een rekenregel geeft een voorgeschreven berekeningswijze, inclusief te hanteren eenheden en grootheden, en acceptabele marges. Berekeningen zullen vaak ondersteund worden door applicaties. Ook dan is explicitering van de regel gewenst, om black-boxdenken te voorkomen. Communicatieregels Tussen stappen binnen en buiten de organisatie zitten altijd communicatieve handelingen. Dat zijn processtappen met een speciale output: een boodschap -te versturen of te ontvangen. Een aangifteformulier is zo n boodschap, een voorlopige aanslag ook. Een boodschap kan op papier afgeleverd worden, of op scherm. Formats voor die boodschappen zijn bijvoorbeeld brief, formulier, mededeling, herinnering. Kanalen voor die boodschappen zijn bijvoorbeeld briefpost, , sites, social media. 19 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 19 uit 26

20 Een communicatieregel schrijft voor wat er hoe waar binnen een proces met derden gecommuniceerd wordt. (Uitwisselen van gegevens tussen processen binnen een organisatie is altijd een input output relatie.) Communicatieregels worden ondersteund met formats en met standaardteksten: Alle communicatie wordt beregeld volgens het AFF-model in de TLP. Verwijzingen naar wet- en regelgeving Hoewel verwijzingen naar wet- en regelgeving slechts incidenteel gebruikers gebruikt zullen worden, is het toch functioneel ze hier op te nemen. Correcte verwijzingen faciliteren secundair gebruik als het correleren van processen die dezelfde regeling uitvoeren, of het bepalen van de consequenties van een wijziging in regelgeving voor processen. 20 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 20 uit 26

21 3.3 Notities Het onderdeel notities biedt ruimte voor persoonlijke aantekeningen die uitvoering van het proces ondersteunen. Het zijn de geeltjes van de Procesgids, de spiekbriefjes zo u wilt. Notities kunnen teksten, berekeningen, afbeeldingen en hyperlinks naar externe bronnen bevatten, en ze zijn full text doorzoekbaar. Ze zijn alleen zichtbaar voor, en veranderbaar door de actoren van dit proces. Dit onderdeel maakt het mogelijk uw procesgidsen persoonlijk, of liever: collegiaal te maken. 21 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 21 uit 26

22 3.4 Forum Het onderdeel forum faciliteert feedback over, en interactie met procesgidsen middels een gemodereerd discussieforum. Zie hier een uitgebreide uitleg: Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums 22 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 22 uit 26

23 3.5 Logistiek Het meta-onderdeel logistiek geeft in drie velden en een blog de status van een procesgids weer. Het veld versienummer en versie datum geeft -precies ;-) Het veld UHD geeft de datum tot wanneer een procesgids gebruikt mag worden weer. Het veld eigenaar geeft in afdeling, naam, adres en telefoonnummer de eigenaar van de procesgids weer. Het blog geeft op teruglopende datum alle mutaties tot aan de huidige versie weer in vier kolommen: datum / versienummer / mutatie / toelichting. 23 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 23 uit 26

24 3.6 Procesgidsgids De Procesgidsgids geeft een toelichting bij alle onderdelen van de Procesgids. In on line versies kan dit natuurlijk onder een help-knop. 24 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 24 uit 26

25 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART Van Procesgids naar TLP Medewerkers -en via KAART ook klanten- kunnen feedback op de processen geven, die consequenties heeft voor de inrichting van de bedrijfsprocessen of zelfs voor de inrichting van de doelenboom tot aan de wet- en regelgeving aan toe. Uit TLP naar Procesgids De logische cascade van doelen bepaalt welke bedrijfsprocessen uitgevoerd moeten worden om die doelen te halen. De handelingen om de bedrijfsprocessen succesvol te laten verlopen, en de uit de causale cascade afgeleide redeneerregels worden beschreven in de Procesgidsen. Van Procesgids naar KAART Ook alle KAART-processen zullen volgens de Procesgids uitgevoerd worden. De KAART-processen kunnen dus ook door medewerkers in eigen fora bediscussieerd worden. Uit KAART naar Procesgids De laatste KAART-stap: terugkoppeling neemt de discrepantie tussen klantreactie en bedoelde processtap weg door processen anders in te laten richten of door communicatiestappen aan te laten passen. 25 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 25 uit 26

26 5 Volledige inhoud 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting 3 Van een Bermudadriehoek 3 Naar een Gouden driehoek 3 Een gouden aanpak 4 2 Werkinstructies in Procesgidsen Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen Procesgidsen bouw je volgens drie principes 6 1 Onderscheid actoren en stappen 6 2 Splits handeling en referenties 7 3 Onderbouw referenties met redeneerregels 7 Redeneerregels hebben een vast format: Als A en/of B, dan C. 7 Redeneerregels nesten 8 Operationeel nesten 8 Een voorbeeld in het redeneerregel-format 9 Dit voorbeeld in een Procesgids Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk 10 Ontsluiten van Procesgidsen op intranet 10 Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums 11 Geen vrijblijvende discussies Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen 12 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Oriëntatie & motivatie 14 Omliggende doelen 14 Proceszin 14 In- en outputrelaties 15 Introductievideo Handeling & Referenties 17 Links: de handeling stap voor stap 17 Bijzonder: afwisseling van applicatie-stappen en handwerk 17 Bijzonder: klantstappen binnen het proces 18 Rechts: twee beelden en vijf referenties 18 Twee beelden 18 Toelichtingen 18 Protocollen 19 Redeneerregels 19 Rekenregels 19 Communicatieregels 19 Verwijzingen naar wet- en regelgeving Notities Forum Logistiek Procesgidsgids 24 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART 25 Van Procesgids naar TLP 25 Uit TLP naar Procesgids 25 Van Procesgids naar KAART 25 Uit KAART naar Procesgids Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 26 uit 26

Procesgids 1. 1 1 < P r o c e s A. 0. 0 > 2

Procesgids 1. 1 1 < P r o c e s A. 0. 0 > 2 Procesgids 1. 1 1 < P r o c e s A. 0. 0 > 2 0 Oriëntatie & motivatie 2 0.1 Omliggende doelen en processen 2 0.2 Proceszin 2 0.3 In- en outputrelaties 2 0.4 Introductievideo 3 0.5 Verder naar 3 1 Handeling

Nadere informatie

White paper. Tractatus Logico-Processus

White paper. Tractatus Logico-Processus White paper Tractatus Logico-Processus Dit white paper beschrijft de modellering van bedrijfsprocessen in de TLP, de Tractatus Logico-Processus. Dit paper maakt deel uit van de vierdelige Gouden Driehoek-reeks:

Nadere informatie

Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance

Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance Belastingdienst Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance Integreer procesarchitectuur, werkinstructies en klantreacties in één model En beheer hun interactie Om compliance met, en performance

Nadere informatie

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl. Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3.

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl. Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3. Quickstart AO-online Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3.0 INHOUD PAGINA 1 INLEIDING... 3 2 SNEL OP WEG... 4 2.1 VOORDAT U BEGINT...

Nadere informatie

Procestool; sleutel tot succes?

Procestool; sleutel tot succes? Procestool; sleutel tot succes? Gerard Hebenaar Gerard Hebenaar Adviesgilde 1 Even voorstellen.. Gerard Hebenaar Bedrijfskunde Adviesvaardigheden 15 jaar ervaring in de consultancy Verkoop en advies van

Nadere informatie

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers

Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Ondersteuning van zorg gerelateerde processen en activiteiten voor patiënt en zorgverstrekkers Contact persoon: Thera Splinter: 020 6445160 team@webfysio.nl Contact persoon: Joost Nagelmaeker: 0642115336

Nadere informatie

Programmabegroting. Inhoud. Handleiding bij het format. 1 Handleiding bij het format Gerelateerde documenten 2

Programmabegroting. Inhoud. Handleiding bij het format. 1 Handleiding bij het format Gerelateerde documenten 2 Programmabegroting Handleiding bij het format Inhoud 1 Handleiding bij het format 2 1.1 Gerelateerde documenten 2 1 Handleiding bij het Programmaplan 4 1.1 4 Beleidskader 4

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Ontwerp.

Ontwerp. <naam applicatie> Ontwerp Datum Auteur Versie Telefoon Pagina: 0 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENT SUMMARY... 1 2. INLEIDING... 1 2.1. DOEL... 1 2.2. STRUCTUUR... 1 2.3. ACHTERGROND... 1 2.4. REVISIE-GESCHIEDENIS...

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Handleiding AO-online Deel I

Handleiding AO-online Deel I Handleiding AO-online Deel I De algemene functies van AO-online Door : Gert van Hardeveld Datum : 29 augustus 2012 Versie : 3.0 Inhoudsopgave ONDERWERP PAGINA 1 INLEIDING... 3 2 HOMEPAGE... 4 2.1 ALGEMEEN...

Nadere informatie

Registreren (alleen voor leden en directeuren KHMW)

Registreren (alleen voor leden en directeuren KHMW) Inleiding Een (internet)forum of discussieforum (meestal gewoon: forum; meervoud: fora of forums) bestaat uit digitale discussiepagina's op het wereldwijde web. Een forum heeft meestal een hoofdpagina

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service

H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus. Copyright Beuvink Advies en Service H A N D L E I D I N G - B A S T E R M /plus Copyright 1999-2010 Beuvink Advies en Service Beuvink Advies en Service. Alles van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en / of openbaar gemaakt worden door

Nadere informatie

Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers

Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers REFERENTIEKADER ONTWIKKELINGSDOELEN TAALVAARDIGHEID ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS SECUNDAIR ONDERWIJS HANDLEIDING COMPUTERPROGRAMMA Centrum voor Taal en Migratie Werkgroep Anderstalige Nieuwkomers Deze website

Nadere informatie

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen

Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen Weten wat je doet, maar ook hoe je het doet, is de basis voor elke toekomst. Hoofdstuk 22 Taakgebied Bepalen huidige bedrijfsprocessen V1.1 / 01 september 2015 MCTL v1.1 Hoofdstuk 22... 3 Plaats in het

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

Functiebeschrijving Business Architect

Functiebeschrijving Business Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager architectuur van

Nadere informatie

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor

Quickstart AO-online. Een snelle handleiding voor Quickstart AO-online Een snelle handleiding voor www.ao-online.nl INHOUD PAGINA 1 INLEIDING... 3 2 SNEL OP WEG... 4 2.1 VOORDAT U BEGINT... 4 2.2 VAN START GAAN... 4 3 STAPPENPLAN... 7 3.1 AFDELINGEN...

Nadere informatie

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning

Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Leer Opdrachten ontwerpen voor Blended Learning Helder &Wijzer Mijn opdrachten In een kort, blended programma In het kort Voor wie docenten/trainers die blended opdrachten willen leren ontwerpen en ontwikkelen

Nadere informatie

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2

Wie doet wat? 30-5-2013. Gebruik en beheer van applicaties. Een kader VHIC VHIC. Pagina 1. Pagina 2 Gebruik en beheer van applicaties Wie doet wat? Pagina 1 Een kader Pagina 2 Bron: daanrijsenbrij, Elementaire bedrijfsinformatica 1 Functioneel beheer Applicaties worden gebruikt door de gebruikersorganisatie.

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED ELECTRONIC OUTPUT Een white paper van UNIT4 2011 UNIT4 Software B.V. Stationspark 1000 3364 DA Sliedrecht T +31 (0)184 44 44 44 F +31 (0)184 44 44 45 I www.unit4.nl E info.nl@unit4.com

Nadere informatie

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint.

Met de Scannen naar MS Sharepoint oplossing scant uw documenten direct en eenvoudig vanaf uw multifunctional naar MS Sharepoint. De juiste uitstraling binnen uw organisatie komt van binnenuit. Uw backoffice is daarin een erg belangrijk onderdeel en moet vlekkeloos op orde zijn. Dit alles met als doel uw klanten zo optimaal en efficiënt

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult

Procesmanagement. Waarom processen beschrijven. Algra Consult Procesmanagement Waarom processen beschrijven Algra Consult Datum: 22 oktober 2009 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. WAAROM PROCESMANAGEMENT?... 3 3. WAAROM PROCESSEN BESCHRIJVEN?... 3 4. PROCESASPECTEN...

Nadere informatie

Technische architectuur Beschrijving

Technische architectuur Beschrijving A gemeente Eindhoven Technische architectuur Beschrijving Specificatiecriteria Versie 1.1 A. van Loenen Technisch Beleidsadviseur B&E 21-Sep-2011 avl/fd11027578 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Realisatie

Nadere informatie

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden

BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden BPM voor Sharepoint: het beste van twee werelden Analisten als Gartner en Forrester voorzien dat Sharepoint dé standaard wordt voor document management

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard software voor het optimaliseren van het verkoop-proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal)

Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Gebruikershandleiding Digikoppeling Compliance Voorziening (Portaal) Versie 1.0 Datum 18-10-2016 Status Concept Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900 555 4555 (10 ct p/m)

Nadere informatie

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009

Benny Prij. NAF Insight 6 juli 2009 Architectuurprincipes bij TKP Benny Prij NAF Insight 6 juli 2009 1 Agenda Over TKP Diensten Bedrijfsfuncties Architectuurprincipes bij TKP Enterprise-architectuurprincipes Referentie-architectuurprincipes

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN

TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN TMAP NEXT DOCUMENT OVERZICHT TOEGEPASTE TESTVORMEN Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden)

Nadere informatie

Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen. Den Haag, 16 maart 2017

Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen. Den Haag, 16 maart 2017 Aegon Nederland Robotisering Case Pensioen Echtscheidingen Eric Heijneman Program Manager Kaan Bulakeri Project Manager Den Haag, 16 maart 2017 Wie zijn we Eric Heijneman Program Manager BIS - AEGON Passie

Nadere informatie

Research & development

Research & development Research & development Publishing on demand Workflow ondersteuning Typesetting Documentproductie Gespecialiseerd document ontwerp Web ontwerp en onderhoud Conversie Database publishing Advies Organisatie

Nadere informatie

Plan van Aanpak Pilot

Plan van Aanpak Pilot Plan van Aanpak Pilot DBK-applicaties Beproeven compatibiliteit DBK-applicaties op innovatieplatform voor de Veiligheidsregio s Status : concept Versienummer : V0.2 Datum : Augustus 2012 Blad : 2 / 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking

Inhoudsopgave. Gebeurtenissen meten met event tracking Gebeurtenissen meten met event tracking Inhoudsopgave Inleiding... 2 Verschillen tussen event tracking en virtuele paginavertoningen... 2 Event tracking instellen... 2 Rapporten voor gebeurtenissen...

Nadere informatie

Handleiding voor beheerders SesamID

Handleiding voor beheerders SesamID Handleiding voor beheerders SesamID Versie 3.0 Mei 2013 2013 Copyright KPN Lokale Overheid Alle rechten voorbehouden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van KPN Lokale overheid mag niets uit

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten

SIMsite. SIMsite, full service web content management. digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite, full service web content management digitale dienstverlener voor e-gemeenten SIMsite SIMsite 2 Een kwalitatief hoogstaande webportal, die op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...4 1.1 Ingelogd blijven...5 1.2 Wachtwoord vergeten...6 2 Applicatie keuzescherm...7 2.1 De beheeromgeving openen...8 3

Nadere informatie

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA

REFERENTIE BIJLAGE 1 PRA-FORMULIER BIJLAGE 2 INTERACTIE MATRIX (VOORBEREIDING PRA Werkinstructie : HSEW Blz. : 1 van 10 INDEX 1 SCOPE 2 DOEL 3 PROCEDURE 3.1 Inleiding: 3.2 Voorwaarden: 3.3 Organisatie: 3.4 Werkwijze 3.4.1 PRA-0 3.4.2 PRA-1 3.4.3 PRA-2 3.4.4 Toll-gate 4 UITKOMST 5 RAPPORTAGE

Nadere informatie

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van:

Business Impact Anlayses worden in de meeste organisaties eens per jaar of eens per halfjaar geactualiseerd en bevatten meestal beschrijvingen van: (BIA s) Veel organisaties beschikken over BIA s ofwel Business Impact Analyses per Business Unit of per Afdeling. Hierna gaan we verder uit van Business Impact Analyses op Business Unit niveau. Dit artikel

Nadere informatie

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine.

Businesscase. Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Businesscase Dit document is een sjabloon voor een businesscase rond sourcing en is gebaseerd op artikelen uit het blad Informatie Magazine. Colofon Datum 14 oktober 2010 Referentie Auteur BusinessCase

Nadere informatie

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken

SUBSITE BEHEREN. 1. Verticale navigatie maken SUBSITE BEHEREN 1. Verticale navigatie maken In de hoofdnavigatiemappen kunnen subnavigatiemappen worden aangemaakt. Deze mappen worden als ze content bevatten als verticale navigatieknoppen in het linkerschermdeel

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Handleiding Procesarchitectuur Herziening

Handleiding Procesarchitectuur Herziening Handleiding Procesarchitectuur Herziening Beheerders scholen procesarchitectuur.ihks.nl Inhoud Inleiding... 3 Meerdere schooleigen omgevingen... 3 Contact... 3 Inloggen... 4 Beveiliging... 4 Inloggen beheerdersaccount...

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing?

Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Bewaren van digitale informatie: hoe kom je tot een goede beslissing? Hans Hofman Nationaal Archief Netherlands NCDD Planets dag Den Haag, 14 december 2009 Overzicht Wat is het probleem? Wat is er nodig?

Nadere informatie

Eerste voorstel Een proefhoofdstuk Bruikbare begroting

Eerste voorstel Een proefhoofdstuk Bruikbare begroting Eerste voorstel Een proefhoofdstuk Bruikbare begroting Voor Provinciale Staten van Noord-Holland PP in taal P.P. Verroen Park Leeuwenberghlaan 4 2267 BN Leidschendam ppverroen@ppintaal.nl KvK Den Haag

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Wijzigingen 2012-2013

Wijzigingen 2012-2013 Wijzigingen 2012-2013 1. Nieuwe lay-out & snelheidsverbetering 2. Overzichten op maat 3. Verbeteringen gebruiksvriendelijkheid: DOD importeren Waarschuwingen bij didactisch blok IQ blok Alleen definitieve

Nadere informatie

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen

Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Bedrijfssystemen vervangen door Slim Software Nabouwen Codeless White Paper Roland Worms, Directeur Wouter van der Ven, Lead Software Architect Inhoudsopgave 1. Introductie 2. Het IT dilemma. Als standaard

Nadere informatie

Klanten beleven VGZ als zorgorganisator

Klanten beleven VGZ als zorgorganisator Klanten beleven VGZ als zorgorganisator Klantcontactstrategie Van uitgangspunten naar de dagelijkse praktijk Inhoud Coöperatie VGZ Klantcontactstrategie voor het merk VGZ De uitwerking Dagelijkse praktijk

Nadere informatie

http://demo.webflat.nl/

http://demo.webflat.nl/ Webflat Handleiding Bedankt voor het kiezen van Webflat. Ter referentie van alle functionaliteit zal er worden verwezen naar: http://demo.webflat.nl/ Op deze demo website staan alle mogelijkheden van het

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers

Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Draaiboek Invoering Basisregistratie Personen l Afnemers Van Oriëntatie naar Gebruik van de BRP Inleiding & toelichting op de vijf hoofdstappen Publicatiedatum: oktober 2014 Ten geleide Voor u ligt de

Nadere informatie

1

1 1 2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 10 o o 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Toetsingskader scriptie master Financieel recht SCRIPTIE BEOORDELINGSFORMULIER MASTER FINANCIEEL RECHT Uitleg beoordelingsformulier

Nadere informatie

Handleiding Vergadertechnieken

Handleiding Vergadertechnieken Handleiding Vergadertechnieken Zelfstudie en rapporteren Bij OGO leer je niet alleen via het actief deelnemen aan groepsdiscussies, maar ook via het individueel uitvoeren van zelfstudieopdrachten (ZSO).

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding Persoonlijke Profiel Pagina (PPP)

Handleiding Persoonlijke Profiel Pagina (PPP) Handleiding Persoonlijke Profiel Pagina (PPP) In deze handleiding vind je uitleg over het gebruik van de Persoonlijke Profiel Pagina applicatie, oftewel PPP. Mocht je na het raadplegen van deze handleiding

Nadere informatie

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden

CVO groep Zuidoost-Utrecht. Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie. Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden FUWA-VO Sessie Functie-informatie Blz. 1 Functienaam Organisatie CVO groep Zuidoost-Utrecht Onderdeel Stafbureau Salarisschaal 7 Werkterrein Bedrijfsvoering -> PR & Communicatie Activiteiten Beleids- en

Nadere informatie

Het Communicatiecanvas Persuasief communiceren in organisaties

Het Communicatiecanvas Persuasief communiceren in organisaties Het Communicatiecanvas Persuasief communiceren in organisaties Het Communicatiecanvas levert u een heuristiek voor Persuasief communiceren binnen en vanuit uw organisatie. Wees bij elke stap, beweging

Nadere informatie

Hoe maak je je organisatie communicatiever?

Hoe maak je je organisatie communicatiever? Hoe maak je je organisatie communicatiever? Kennis delen via communities Annebeth Wierenga Corporate Communications De afbeelding kan momenteel niet worden weergegeven. Missie Ziggo wil zijn klanten het

Nadere informatie

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey

ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey INFOSHOP ISO 9001:2000 en EFQM bij AOSO Marc Gernaey 1 Doelstelling Implementatie van ISO 9001:2000 bij een overheidsadministratie ISO 9001 en AOSO Doelstelling van AOSO Filosofie en uitgangspunten van

Nadere informatie

Rapportage workfl ow

Rapportage workfl ow Rapportage workflow Rapportage registratie workflow C.G.A.M Wessels Introductie Workflow management (WFM) staat voor de automatisering van bedrijfsprocessen en werkstromen (regels, procedures en processen)

Nadere informatie

Leningen aan verbonden partijen

Leningen aan verbonden partijen ARIS proceshandboek Leningen aan verbonden partijen Versie: 3 Status: Productie Datum: 13-02-2013 Pagina: 1 van 11 Leningen aan verbonden partijen Documenthistorie Datum Eenheid Activiteit Besproken met:

Nadere informatie

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015

Software Test Plan. PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Software Test Plan PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie 1 Versie

Nadere informatie

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten)

Antwoordmodel. Open vragen (70 punten) Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Het antwoordmodel dient als indicatie voor de corrector. De paginaverwijzingen in dit antwoordmodel zijn gebaseerd op het reguliere

Nadere informatie

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst

De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPMprofessional van de toekomst De CIO is de BPM-professional van de toekomst CIO s hebben een enorme klus te klaren. Vrijwel iedere organisatie schreeuwt om een flexibeler IT-landschap dat

Nadere informatie

De handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg ( 2005) biedt een helder kader voor besluitvorming binnen netwerken.

De handreiking Gegevensuitwisseling in het kader van Bemoeizorg ( 2005) biedt een helder kader voor besluitvorming binnen netwerken. Juridisch zakmes ( bron Jolanda van Boven) Naast een contextuele analyse is het toepassen van het juridische kader van groot belang. Bij OGGZ problematiek en het toepassen van dwang en drang nemen de coördinator

Nadere informatie

Proces to model en model to execute

Proces to model en model to execute Proces to model en model to execute Een end-to-end (bedrijfs)proces (figuur 1) is het geheel van activiteiten die zich, op een bepaalde plaats door een bepaalde rol, in bepaalde volgorde opvolgen en waarvan

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak

Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Informatie Logistiek op basis van RAMS en Architectuur Inleiding in RAMS (Diagonale Matrix) methode en Architectuuraanpak Yuj Advies, René R. Tol Versie 1.1 Inleiding De beschreven combinatie van methodes

Nadere informatie

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo

Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Tussendoelen Engels onderbouw vo havo/vwo Preambule Voor alle domeinen van Engels geldt dat het gaat om toepassingen van kennis en vaardigheden op thema s die alledaags en vertrouwd zijn. Hieronder worden

Nadere informatie

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche

Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche Eilandoplossingen of maatwerk in je ERP? Waarom een front office platform veel slimmer is voor de food branche (Middel)grote bedrijven in de food branche - zoals voedingsmiddelenproducenten en organisaties

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars

Handleiding GBO Helpdesk voor behandelaars Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen, uitloggen en wachtwoord... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident in behandeling

Nadere informatie

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst

Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie. Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Process management aan het werk Business discovery als motor achter waarde creatie Hans Somers Programmamanager B/CA Gegevens, Belastingdienst Procesmanagement aan het werk Business discovery als motor

Nadere informatie

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM

Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Applicatierationalisatie? Probeer het eens met BPM Vrijwel iedere CIO streeft naar lagere kosten en een grotere flexibiliteit van de IT-omgeving. Organisaties

Nadere informatie

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst

sales performance Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Guided Buying software for customer specific solutions Bas Könst Visie Quootz ontwikkelt en implementeert standaard so3ware voor het op6maliseren van het verkoop- proces Wereldwijde toegang, 24/7 Webbased

Nadere informatie

VOICE OF THE CUSTOMER

VOICE OF THE CUSTOMER 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en)

Nadere informatie

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren

Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Bijlage 3: Format beschrijving opdrachten onderzoekend leren Dit format is bedoeld voor docenten die onderzoekend-lerenopdrachten gaan maken voor het gebruik in hun eigen groep en/of voor gebruik door

Nadere informatie

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER

VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER VAN USE CASE NAAR TEST CASE ORDINA SMART COMPETENCE CENTER Sander Hoogendoorn Versie 1.0 15 april 2002 Documentbeheer Versie Datum Auteur Omschrijving 0.1 15 April 2002 Sander Hoogendoorn 0.2 15 april

Nadere informatie

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0

ContentDocument. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com. ContentDocument - Websites voor Therapeuten 1.0 ContentDocument Een website ontwerpen zonder dat je beschikt over goede content is als het ontwerpen van een maatpak zonder de maten van de drager op te nemen. Dit is een publicatie van: websitesvoortherapeuten.com

Nadere informatie

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties

CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties CORA 1.0 Bedrijfs- en ICT-referentiearchitectuur voor woningcorporaties Hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe diensten en producten soepel in onze bedrijfsvoering op kunnen nemen? Hoe geven we betere invulling

Nadere informatie

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren!

Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! Kwaliteitsmanagement: de verandering communiceren! (de mens in het proces) Ronald Vendel Business Development manager Ruim 20 jaar ervaring Gestart in 1990 Software specialisme: Procesmanagement (BPM)

Nadere informatie

MTHV Projectcommunicatie. Handboek Methode & Techniek

MTHV Projectcommunicatie. Handboek Methode & Techniek MTHV Projectcommunicatie Handboek Methode & Techniek Dit handboek beschrijft de Methode & Techniek voor Persuasieve Projectcommunicatie 1 Overzicht 2 2 METHODE: Potentieel communicatie-moment identificeren

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3

Functiebeschrijving. Applicatiebeheerder. Graad B1-B3 Functiebeschrijving Applicatiebeheerder Graad B1-B3 1 1 Applicatiebeheerder 1.1 Rol Als applicatiebeheerder ben je het aanspreekpunt voor het ontwerp, beheer en de instandhouding van de toegewezen applicaties.

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

De kracht van BI & Architectuur

De kracht van BI & Architectuur Samen boeken we succes De kracht van BI & Architectuur in de praktijk Business Intelligence Symposium 2009 Emiel van Bockel BI Awards 2009 2 Voorstellen Emiel van Bockel - Manager Information Services

Nadere informatie