White paper. Procesgids

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "White paper. Procesgids"

Transcriptie

1 White paper Procesgids

2 Dit white paper beschrijft de uitleg en onderbouwing van processtappen in Procesgidsen. Dit white paper maakt deel uit van de vierdelige Gouden Driehoek-reeks: Gouden driehoek TLP Procesgids KAART 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting 3 2 Werkinstructies in Procesgidsen Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen _ Procesgidsen bouw je volgens drie principes Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen 12 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Oriëntatie & motivatie Handeling & Referenties Notities Forum Logistiek Procesgidsgids 24 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART 25 5 Volledige inhoud 26 2 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 2 uit 26

3 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting Van een Bermudadriehoek De relatie tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties lijkt in veel organisaties helaas op een Bermudadriehoek, waarin de compliance en de performance van klanten én van medewerkers verdwijnt, omdat er onvoldoende interactie is tussen bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties: Veranderingen in de procesarchitectuur houden te weinig rekening met de uitvoering, de uitvoering van bedrijfsprocessen houdt te weinig rekening met de klant. Er is te weinig terugkoppeling van klantreacties naar bedrijfsprocessen, er is te weinig terugkoppeling van ervaringen in de procesuitvoering naar de procesarchitectuur. Die gebrekkige interactie is fnuikend voor de bereidheid en voor het vermogen van klanten en van medewerkers om bedrijfsprocessen zo uit te voeren, dat de organisatie-doelen bereikt worden: hun compliance & performance. Naar een Gouden driehoek Wij denken de compliance met en performance van uw organisatie drastisch te kunnen verbeteren, door bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties in één gouden driehoek te integreren. Om die integratie mogelijk te maken, modelleren we: Bedrijfsprocessen in de Tractatus Logico-Processus (TLP) Werkinstructies in Procesgidsen Klantreacties met hun terugkoppelingen in KAART. In de Gouden driehoek zijn deze drie modellen geoptimaliseerd om met elkaar te communiceren en te interacteren, en elkaar zo te versterken. Al doende vergroten de drie vlakken van de driehoek de compliance en de performance van klanten én van medewerkers -om uw bedrijfsdoelen efficiënt te kunnen bereiken. De TLP ontwerpt bedrijfsprocessen zo, dat de organisatiedoelen er efficiënt mee gehaald kunnen worden, dat processen goed uitvoerbaar zijn, en dat processen zo klantvriendelijk mogelijk zijn. Bijzonder zijn de afleiding van bedrijfsprocessen uit een logische cascade van organisatiedoelen, en de logische relatie tussen verschillende juridische, beleids- en uitvoeringsparadigma s. 3 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 3 uit 26

4 Procesgidsen beschrijven alle stappen die medewerkers, applicaties en klanten zetten moeten, om het proces goed te laten verlopen. Bijzonder zijn de scheiding van stappen en referenties, het incorporeren van klant-acties in de bedrijfsprocessen en de terugkoppelmogelijkheden op een bedrijfsinternet. KAART koppelt klantervaringen vanuit diverse kanalen terug naar de Procesgids. Bijzonder zijn de voor verschillende kanalen eenduidige protocollen, de uitgebreide ontsluitingsmogelijkheden van klantinformatie en de constante terugkoppeling van de klantreacties naar eigen systemen én naar Procesgidsen. Een gouden aanpak Vijf onderscheidende kenmerken van onze aanpak: Integratie van bedrijfsprocessen, werkinstructies en klantreacties, zodat constante verbetering van compliance en performance mogelijk wordt. Integratie van klantstappen in het bedrijfsproces, zodat de communicatie met de klant over en in dat proces duidelijker wordt. Integratie van Compliance & Performance van medewerker én klant, zodat echt van buiten naar binnen gewerkt kan worden -en weer terug. Concentratie van alle content in 1 bron: de Procesgids, zodat verantwoordelijkheid en beheer eenduidig geregeld kunnen worden. Een logische cascade in de TLP van wetgeving naar uitvoering, zodat heldere audits naar de AO/IC-IB mogelijk worden, én zodat constante beredeneerde kwaliteitsverbetering van et- en regelgeving naar uitvoering mogelijk wordt -en vice versa. 4 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 4 uit 26

5 2 Werkinstructies in Procesgidsen 5 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 5 uit 26

6 2.1 Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen Alle stappen die actoren binnen een proces zetten, dragen bij aan het behalen van het operationele doel. (Dat op zijn beurt bijdraagt aan het behalen van het beleidsdoel, et cetera.) Zulke processen beschrijf je in Procesgidsen. 2.2 Procesgidsen bouw je volgens drie principes Vroeger heetten Procesgidsen werkinstructie en/of handleiding en/of applicatiegids en/of documentatie en/of mutatiebericht en/of updategids, en dat waren ordners, en die stonden ergens op een plank. In de netwerkorganisatie van nu, gids je mensen en applicaties liever on line door de processen, en geef je medewerkers én klanten de mogelijkheid via intra- of internet hulp bij processtappen te zoeken, of erop te reageren en verbeterkansen aan te dragen. Zulke Procesgidsen bouw je volgens drie principes. 1 Onderscheid actoren en stappen Alle stappen in een proces worden gezet door een actor. Dat kan een medewerker zijn, of een klant, maar ook een applicatie. In veel processen zullen medewerker, applicatie en klant om en om stappen zetten. Als een medewerker of klant aan de beurt is, kan die in de Procesgids zien wat de software ondertussen gedaan heeft of nog doen zal. 6 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 6 uit 26

7 2 Splits handeling en referenties In alle Procesgidsen worden alle stappen consequente beschreven in twee kolommen: de handelingen van de actor en de referenties bij die handelingen. De stappen van een handeling kunnen door één of door meer actoren gezet worden, die binnen of buiten de organisatie werken, en die medewerker of applicatie kunnen zijn. De referenties kunnen algemene toelichtingen, protocollen, redeneerregels of rekenregels zijn, en verwijzingen naar wet en regelgeving. Referenties kunnen in stappen op hoofdlijnen of gedetailleerd weergegeven worden: 3 Onderbouw referenties met redeneerregels Referenties die verwijzen naar, of afgeleid zijn van wet- en regelgeving, krijgen de vorm van redeneerregels. Redeneerregels kunnen genest worden: regels binnen regels binnen regels, et cetera. Dat maakt het mogelijk complexe wet- en regelgeving overzichtelijk te presenteren. Redeneerregels hebben een vast format: Als A en/of B, dan C. Dat format maakt uitwisseling met systematieken van business rules mogelijk. Daarmee kunnen veranderingen in weten regelgeving gecontroleerd in Procesgidsen doorgevoerd worden. En daarmee kunnen de consequenties van procesaanpassingen voor wet- en regelgeving zichtbaar gemaakt worden. Hier ziet u de redenering Als A(A als X of Y) en B, dan C in het format: 7 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 7 uit 26

8 Redeneerregels nesten Redeneerregels kunnen theoretisch ad infinitum genest worden. In de praktijk van een Procesgids zal een pragmatische diepte voldoen. Operationeel nesten Procesgidsen zijn bedoeld als praktische werkinstructie, niet als theoretische documentatie. Daarom hoeft een redeneerregel hier niet altijd een wet of een regel te zijn. Zo kan de regel A is het geval als belastingplichtige de eigenaar van het goed is. in een Procesgids operationeel weergegeven als: A als veld eigenaar aangevinkt is. 8 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 8 uit 26

9 Een voorbeeld in het redeneerregel-format Dit voorbeeld in een Procesgids 9 Whitepaper_Procesgids_0.1.docx blad 9 uit 26

10 2.3 Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk Ontsluiten van Procesgidsen op intranet Op de persoonlijke (BNN) intranetpagina van een medewerker staat een widget met de titels van voor zijn functie relevante procesgidsen. Die titels linken naar de homepage van de afzonderlijke Processen, met daarop de oriëntatie op en de motivatie voor het proces. Vanaf de homepage kan een medewerker doorklikken naar de onderliggende pagina s. 10 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 10 uit 26

11 Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums Medewerkers kunnen verbetervoorstellen voor processtappen en terugkoppelingen vanuit KAART op een forum posten, waarin alle medewerkers die met dat proces werken participeren, en dat door de proces-eigenaar gemodereerd wordt. Medewerkers en eigenaar zullen dan in discussie gaan, en verbeteringen zo snel mogelijk door laten voeren, wat ook weer op het forum vermeld wordt, zodat iedereen direct op de hoogte is. Daarmee ontstaat een sociaal netwerk rond de bedrijfsprocessen. Dat verhoogt de performance, doordat verbeteringen snel doorgevoerd kunnen worden, en het verhoogt compliance doordat medewerkers directe invloed op hun processen kunnen hebben. Geen vrijblijvende discussies Discussie over processen zijn niet vrijblijvend. Medewerkers zullen gestimuleerd moeten worden regelmatig een voorstel te posten. Proceseigenaren zullen het modereren van discussies en het opvolgen van verbetervoorstellen in hun functieomschrijving moeten krijgen. 11 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 11 uit 26

12 Managers zullen verantwoordelijkheid moeten nemen voor de forums rond hun processen. Terugkoppelingen van verbetervoorstellen tussen verschillende dienstonderdelen zal onderdeel van overkoepelende overleggen moeten zijn. Eventueel kunnen die overkoepelende overleggen als arbitrage-commissie dienen voor disputen over verbetervoorstellen. 2.4 Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen Primaire processen zijn de productieprocessen in een organisatie. Ze zijn een eenheid van actor(en), handeling input en output die direct bijdraagt aan het behalen van een operationeel doel. Alle managementprocessen en alle ondersteunende processenzijn secundaire processen, die de output van productieprocessen optimaliseren door ze te faciliteren, te regelen en te verbeteren. Ze faciliteren processen met organisatie, hulpmiddelen, functieomschrijvingen, procesgidsen en opleidingen. Ze regelen processen iteratief door terugkoppeling van secundaire output naar input-leverende processen. Ze verbeteren processen -en doelen- door permanente convergente of divergente beschouwing. 12 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 12 uit 26

13 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Een Procesgids bestaat altijd uit zes onderdelen, met toelichting: 1 Oriëntatie & motivatie 2 Handeling & referenties 3 Notities 4 Forum 5 Logistiek 6 Procesgidsgids 1 Het onderdeel Oriëntatie & motivatie relateert deze gids aan bovenliggende doelen, beschrijft de in- en outputrelaties en beschrijft de handelingen in één zin. 2 Het onderdeel Handeling beschrijft de processtappen die u moet zetten om de output conform referenties te verkrijgen. De Referenties faciliteren een output volgens precisering, kwalificering en kwantificering, door verwijzing naar externe kennisbronnen. 3 Het onderdeel Notities biedt u ruimte voor aantekeningen die uitvoering van het proces ondersteunen. 4 Het onderdeel Forum faciliteert uw feedback over, en interactie met de procesgidsen middels een gemodereerd discussieforum. 5 Het onderdeel Logistiek geeft in drie velden en een blog de status van deze procesgids weer. 6 De Procesgidsgids licht elk onderdeel toe. Een handleiding bij de handleiding als het ware. 13 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 13 uit 26

14 3.1 Oriëntatie & motivatie Het onderdeel oriëntatie & motivatie relateert dit proces aan omliggende doelen, beschrijft de handelingen in één Proceszin, en beschrijft de in- en outputrelaties. Optioneel worden een instructievideo en hyperlinks toegevoegd. Omliggende doelen Processen hangen niet in de lucht, ze worden niet omwille van zichzelf uitgevoerd. Een organisatie voert processen uit om een operationeel doel te bereiken. Er zijn vaak meer processen nodig om één operationeel doel te bereiken. Een organisatie wil operationele doelen bereiken, om daarmee een beleidsdoel te bereiken. Er zijn vaak meer operationele doelen nodig om één beleidsdoel te bereiken. Beleidsdoelen ordenen de operationele doelen binnen de organisatie, om de strategische doelen te bereiken. Een organisatie wil beleidsdoelen bereiken, om daarmee strategische doelen te bereiken. Er zijn vaak meer beleidsdoelen nodig om één strategisch doel te bereiken. Strategische doelen overstijgen de organisatie. In een overheidsorganisatie als de Belastingdienst zijn de strategische doelen maatschappelijke doelen, die uiteindelijk politiek bepaald worden. Proceszin Processen worden beschreven in een Proceszin. een Proceszin vat het hele proces in één zin samen. Alle Proceszinnen zijn eenduidig geformatteerd: +actor +handeling +input tot +output volgens +referenties met +instrumenten. U kunt de Proceszin van boven naar beneden lezen, in de rechter kolom. 14 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 14 uit 26

15 actor handeling input tot output volgens referenties met instrumenten Degenen die de handeling verricht. Dat kan een medewerker zijn, of zelfs een applicatie. (Al zal die geen Procesgids lezen?) De handeling waarmee de actor de input tot output maakt. Hier in één woord, in de paragraaf Handeling stap voor stap. Waar de actor mee begint. Komt altijd uit een ander proces, soms van buiten de organisatie. Wat de actor oplevert. Gaat altijd naar een ander proces, soms naar buiten de organisatie. Beschrijft hoe de output er uit moet zien, en waarom. Hier in één zin, in de paragraaf Referenties in het format als a en/of b dan c. Wat de actor aan hulpmiddelen gebruikt om de input tot output te maken. Gefingeerd voorbeeld: actor Medewerker weging handeling Bepaalt input Behandeldossier in wachtkamer tot Behandeldossier gereed voor weging output Of Behandeldossier in wachtkamer volgens Handboek IH belastingjaar Definitieve aanslagregeling Weegbaarheid referenties met instrumenten Applicatie: Raadplegen ABS versie In- en outputrelaties Een proces kan input krijgen vanuit meerdere processen, binnen of buiten de organisatie. De output van een proces kan meerdere processen binnen of buiten de organisatie als input dienen. Via deze tabel kan een medewerker direct naar zijn in- en outputprocessen doorlinken. 15 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 15 uit 26

16 De Belastingdienst kent een speciale buitencategorie : de belastingplichtigen. Introductievideo Bij sommige processen zit een korte video, die het proces op hoofdlijnen laat zien, de context van een proces toelicht, een aantal stappen in een applicatie laat zien, of ingewikkelde aspecten van een specificatie uitlegt. 16 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 16 uit 26

17 3.2 Handeling & Referenties De Handeling beschrijft de processtappen die een medewerker moet zetten om de juiste output te verkrijgen. De referenties geven toelichtingen, regels en verwijzing naar weten regelgeving. Links: de handeling stap voor stap De linker kolom laat de stappen zien die de actoren successievelijk zetten moeten, om van de input de output van dit proces te maken. De eenheid van stap is tot op zeker hoogte arbitrair. Een wisseling van referentie zal een volgende stap geven. Een wisseling van schermen in een applicatie ook. Maar verder zullen usability-criteria en pragmatische overwegingen een rol spelen. Bijzonder: afwisseling van applicatie-stappen en handwerk In veel processen zullen stappen om en om door medewerkers en door applicaties gezet worden. Hoewel applicaties geen procesgidsen lezen, zijn er vier argumenten om ook de applicatiestappen in een Handeling op te nemen: Een gebruiker ziet wat er tussen zijn handmatige stappen door in de machine gebeurd, waardoor hij zijn vervolgstappen beter kan timen, en waardoor hij een indicatie van de probleemplaats heeft als een proces ergens faalt. 17 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 17 uit 26

18 Verbeterkansen die switchen van stappen tussen een applicatie en een medewerker zouden kunnen bieden, worden sneller zichtbaar. De relatie tussen stappen en referenties blijft volledig en 1 op 1. Als er in de referenties iets wijzigt, bijvoorbeeld door aanpassingen in de regelgeving, dan is direct duidelijk waar de specificaties van een applicatie aangepast dienen te worden. Requirements voor een nieuwe of aangepaste applicatie zijn beter te schrijven als de context van stappen en referenties zichtbaar is. Bijzonder: klantstappen binnen het proces De Belastingdienst kent een speciale buitencategorie actoren in veel processen: de belastingplichtigen. De gegevens op een aangifteformulier kunnen input voor een proces zijn, en de bedragen van een aanslag kunnen output van een proces zijn. De Belastingdienst en een belastingplichtige kunnen dus om en om actor in één proces zijn. Processtappen tussen binnen en buiten de organisatie hebben een speciale throughput : een boodschap -te versturen of te ontvangen. Belastingplichtigen kunnen via de website en via helpteksten bij aangifte-applicaties in een op procesgidsen gebaseerde format uitleg bij hun processtappen krijgen. Die uitleg kan waar wenselijk voorgaande en opvolgende stappen van een proces bevatten. Rechts: twee beelden en vijf referenties De referenties kunnen algemene toelichtingen, protocollen, redeneerregels rekenregels of communicatieregels zijn, en verwijzingen naar wet en regelgeving. Per stap kunnen er meer referenties zijn. Twee beelden Veel handmatige stappen van medewerkers zullen in een applicatie gedaan worden. De schermbeelden aan begin en eind van de handeling orienteren de medewerker op de uitgangssituatie en de gewenste eindsituatie van een handeling. Toelichtingen Een toelichting geeft algemene contextuele en didactische informatie over het hoe en waarom van stappen, of ze illustreren argumentaties met voorbeelden, om begrijpelijkheid of acceptatie ervan te vergroten. 18 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 18 uit 26

19 Protocollen Een protocol somt niet-applicatiegebonden stappen in de voorgeschreven volgorde op. Een protocol is niet vrijblijvend. Goed beschouwd schrijft een protocol substappen voor. Redeneerregels Referenties die verwijzen naar, of afgeleid zijn van wet- en regelgeving, krijgen de vorm van redeneerregels. Redeneerregels kunnen genest worden. Dat maakt het mogelijk complexe wet- en regelgeving overzichtelijk te presenteren. Alle redeneerregels krijgen het format Als A en/of B, dan C. Zie hier een uitgebreide uitleg van de principes: 3 Onderbouw referenties met redeneerregels Rekenregels Een rekenregel geeft een voorgeschreven berekeningswijze, inclusief te hanteren eenheden en grootheden, en acceptabele marges. Berekeningen zullen vaak ondersteund worden door applicaties. Ook dan is explicitering van de regel gewenst, om black-boxdenken te voorkomen. Communicatieregels Tussen stappen binnen en buiten de organisatie zitten altijd communicatieve handelingen. Dat zijn processtappen met een speciale output: een boodschap -te versturen of te ontvangen. Een aangifteformulier is zo n boodschap, een voorlopige aanslag ook. Een boodschap kan op papier afgeleverd worden, of op scherm. Formats voor die boodschappen zijn bijvoorbeeld brief, formulier, mededeling, herinnering. Kanalen voor die boodschappen zijn bijvoorbeeld briefpost, , sites, social media. 19 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 19 uit 26

20 Een communicatieregel schrijft voor wat er hoe waar binnen een proces met derden gecommuniceerd wordt. (Uitwisselen van gegevens tussen processen binnen een organisatie is altijd een input output relatie.) Communicatieregels worden ondersteund met formats en met standaardteksten: Alle communicatie wordt beregeld volgens het AFF-model in de TLP. Verwijzingen naar wet- en regelgeving Hoewel verwijzingen naar wet- en regelgeving slechts incidenteel gebruikers gebruikt zullen worden, is het toch functioneel ze hier op te nemen. Correcte verwijzingen faciliteren secundair gebruik als het correleren van processen die dezelfde regeling uitvoeren, of het bepalen van de consequenties van een wijziging in regelgeving voor processen. 20 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 20 uit 26

21 3.3 Notities Het onderdeel notities biedt ruimte voor persoonlijke aantekeningen die uitvoering van het proces ondersteunen. Het zijn de geeltjes van de Procesgids, de spiekbriefjes zo u wilt. Notities kunnen teksten, berekeningen, afbeeldingen en hyperlinks naar externe bronnen bevatten, en ze zijn full text doorzoekbaar. Ze zijn alleen zichtbaar voor, en veranderbaar door de actoren van dit proces. Dit onderdeel maakt het mogelijk uw procesgidsen persoonlijk, of liever: collegiaal te maken. 21 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 21 uit 26

22 3.4 Forum Het onderdeel forum faciliteert feedback over, en interactie met procesgidsen middels een gemodereerd discussieforum. Zie hier een uitgebreide uitleg: Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums 22 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 22 uit 26

23 3.5 Logistiek Het meta-onderdeel logistiek geeft in drie velden en een blog de status van een procesgids weer. Het veld versienummer en versie datum geeft -precies ;-) Het veld UHD geeft de datum tot wanneer een procesgids gebruikt mag worden weer. Het veld eigenaar geeft in afdeling, naam, adres en telefoonnummer de eigenaar van de procesgids weer. Het blog geeft op teruglopende datum alle mutaties tot aan de huidige versie weer in vier kolommen: datum / versienummer / mutatie / toelichting. 23 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 23 uit 26

24 3.6 Procesgidsgids De Procesgidsgids geeft een toelichting bij alle onderdelen van de Procesgids. In on line versies kan dit natuurlijk onder een help-knop. 24 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 24 uit 26

25 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART Van Procesgids naar TLP Medewerkers -en via KAART ook klanten- kunnen feedback op de processen geven, die consequenties heeft voor de inrichting van de bedrijfsprocessen of zelfs voor de inrichting van de doelenboom tot aan de wet- en regelgeving aan toe. Uit TLP naar Procesgids De logische cascade van doelen bepaalt welke bedrijfsprocessen uitgevoerd moeten worden om die doelen te halen. De handelingen om de bedrijfsprocessen succesvol te laten verlopen, en de uit de causale cascade afgeleide redeneerregels worden beschreven in de Procesgidsen. Van Procesgids naar KAART Ook alle KAART-processen zullen volgens de Procesgids uitgevoerd worden. De KAART-processen kunnen dus ook door medewerkers in eigen fora bediscussieerd worden. Uit KAART naar Procesgids De laatste KAART-stap: terugkoppeling neemt de discrepantie tussen klantreactie en bedoelde processtap weg door processen anders in te laten richten of door communicatiestappen aan te laten passen. 25 Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 25 uit 26

26 5 Volledige inhoud 1 Twee driehoeken en drie bij wijze van managementsamenvatting 3 Van een Bermudadriehoek 3 Naar een Gouden driehoek 3 Een gouden aanpak 4 2 Werkinstructies in Procesgidsen Procesgidsen beschrijven Processen die operationele doelen behalen Procesgidsen bouw je volgens drie principes 6 1 Onderscheid actoren en stappen 6 2 Splits handeling en referenties 7 3 Onderbouw referenties met redeneerregels 7 Redeneerregels hebben een vast format: Als A en/of B, dan C. 7 Redeneerregels nesten 8 Operationeel nesten 8 Een voorbeeld in het redeneerregel-format 9 Dit voorbeeld in een Procesgids Procesgidsen functioneren in een sociaal netwerk 10 Ontsluiten van Procesgidsen op intranet 10 Terugkoppelen van verbetervoorstellen in forums 11 Geen vrijblijvende discussies Procesgidsen beschrijven primaire én secundaire processen 12 3 Anatomie van een Procesgids: een format in zes delen Oriëntatie & motivatie 14 Omliggende doelen 14 Proceszin 14 In- en outputrelaties 15 Introductievideo Handeling & Referenties 17 Links: de handeling stap voor stap 17 Bijzonder: afwisseling van applicatie-stappen en handwerk 17 Bijzonder: klantstappen binnen het proces 18 Rechts: twee beelden en vijf referenties 18 Twee beelden 18 Toelichtingen 18 Protocollen 19 Redeneerregels 19 Rekenregels 19 Communicatieregels 19 Verwijzingen naar wet- en regelgeving Notities Forum Logistiek Procesgidsgids 24 4 Interactie van de Procesgids met TLP en KAART 25 Van Procesgids naar TLP 25 Uit TLP naar Procesgids 25 Van Procesgids naar KAART 25 Uit KAART naar Procesgids Whitepaper_Procesgids_0.1.doc x blad 26 uit 26

Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance

Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance Belastingdienst Whitepaper De Driehoek van Compliance & Performance Integreer procesarchitectuur, werkinstructies en klantreacties in één model En beheer hun interactie Om compliance met, en performance

Nadere informatie

Van Meijel Supportsysteem

Van Meijel Supportsysteem Van Meijel Supportsysteem Tips voor een optimaal gebruik Auteur: VanMeijel Servicedesk Documentnr: 041840004 Datum: Versie: Documentnr. 29 december 2011 1.06 Van Meijel Automatisering bv Duit 8-8305 BB

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie)

Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Procesbeschrijving en inventariserende analyse van het Payroll proces (Openbare Versie) Melissa Roelfsema s1018922 m.roelfsema@student.utwente.nl Bachelor opdracht Bedrijfskunde Eerste begeleider Universiteit

Nadere informatie

Ondersteuning op open source software

Ondersteuning op open source software Ondersteuning op open source software oktober 2007 OSOSS Tekst en opmaak: Daniël Vijge Stichting ICTU OSOSS (Open Source als Onderdeel van uw Software Strategie) Wilhelmina van Pruisenweg 104 Postbus 84011

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen Meer informatie Voor vragen over deze whitepaper of meer informatie kunt u contact opnemen met Info Support door te bellen naar +31 (0) 318 55 20 20 en te

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur

Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Document D-8 Ministerie van Infrastructuur en Milieu IMEA - Katern - Service Gerichte Architectuur Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250

Nadere informatie

Architectuurdocumentatie Evaluatie

Architectuurdocumentatie Evaluatie Architectuurdocumentatie Evaluatie Een aanzet tot een methode om architectuurdocumentatie te evalueren Master of Science scriptie Auteur: ing. R.P. (Robin) van t Wout Plaats: Nijmegen Datum: juni 2007

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Het declaratieproces in. Projecten en uren. van AccountView

Het declaratieproces in. Projecten en uren. van AccountView Het declaratieproces in Projecten en uren van AccountView (vanaf versie 8.0) Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit

Nadere informatie

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout

Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout l Digitale dienstverlening aan burgers Rekenkamercommissie Noordwijkerhout 1 Rekenkamercommissie Noordwijkerhout Januari 2007 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 1 INLEIDING 4 2 ACTUEEL BEELD 6 2.1 Welke digitale

Nadere informatie

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering

Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Aanpak procesvernieuwing en procesverbetering Zorgalliantie.nu! November 2010 Pagina 1 1 Inleiding In de Zorgalliantie werken 21 zorgorganisaties in de care sector samen om te komen tot verbeteringen in

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

met software administratief seriewerk contactcenters document imaging Handleiding

met software administratief seriewerk contactcenters document imaging Handleiding Scoren met software methode om software ergonomisch te beoordelen en te verbeteren toegesneden op gegevensverwerking bij zorgverzekeraars met extra aandacht voor: administratief seriewerk contactcenters

Nadere informatie

SharePoint als sociaal intranet inzetten

SharePoint als sociaal intranet inzetten White Paper SharePoint als sociaal intranet inzetten Het dagelijks werk van een groot aantal medewerkers binnen een organisatie bestaat uit het zoeken, het bewerken, het opslaan en het delen van informatie

Nadere informatie

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma 0747051 Patrick Chan 0744038

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS

DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS SERGE BOUWENS WHITE PAPER DYA ARCHITECTUURPRINCIPES DEEL 1 - BASICS Serge Bouwens Versie: 1.0 oktober 2009 Copyright Sogeti Nederland B.V. te Vianen

Nadere informatie

Zonder doel geen oplossing

Zonder doel geen oplossing Management control Valkuilen bij het modelleren van bedrijfsprocessen Zonder doel geen oplossing Er is meer dan één goede manier om bedrijfsprocessen te modelleren, te ontwerpen of om businessmodellen

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij

Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Verantwoordelijkheid van de uitvragende partij Een SBR taxonomie wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van de uitvragende partij in de betreffende keten. Zo is in het belastingendomein logischerwijs

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur

Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een pragmatische aanpak voor enterprise-architectuur Een enterprise-architectuur in twee weken Dit artikel is eerder verschenen in Via Nova Architectura (http://www.via-nova-architectura.org) Architectuur

Nadere informatie