VOICE OF THE CUSTOMER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOICE OF THE CUSTOMER"

Transcriptie

1 4/20/ E-BOOK VOICE OF THE CUSTOMER Gratis e-book leansixsigmatools.nl

2 Introductie Bij Six Sigma staat het denken vanuit de behoeften van de klant centraal. Juist de vertaling van de stem(men) van de klant(en) naar de wens(en) en het koppelen van die wensen aan de operationele uitvoering door de organisatie, is wat een Voice of the Customer (VOC) echte meerwaarde geeft voor organisaties die echt klantgericht willen werken. In dit e-book vind je meer informatie over de achtergrond van de Voice of the Customer (VOC). Wat is een VOC?, waarom zou ik als organisatie een VOC uitvoeren?, hoe kan ik een VOC uitvoeren?, en hoe vertaal ik een Voice of the Customer naar kritieke-proces indicatoren (KPI s). Naast een link naar een gratis VOC-template (inclusief instructies) vind je ook aanvullende informatie m.b.t. Lean SixSigma tools. Wij hopen dat dit e-book jou kan helpen bij het uitvoeren van jouw eigen Voice of the Customer. Dit e-book mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk print, elektronisch of op welke andere wijze dan ook worden opgeslagen in een database of ander computer- of bewaarsysteem, echter zonder dit document te wijzigen. Stuur dit e-book door naar iedereen, die de informatie volgens jou kan gebruiken. Op de website kun je nog meer aanvullende informatie, templates en voorbeelden vinden m.b.t. Lean SixSigma tools. Succes! leansixsigmatools.nl, Versie 2.00, Mei 2

3 Inhoud Introductie Wat is een Voice of the Customer? Wat is het doel van een Voice of the Customer? Wanneer gebruik ik een Voice of the Customer? Wat is het resultaaat van een Voice of the Customer? Hoe werkt een Voice of the Customer? Voorbeelden VOC-tools m.b.t. reactieve methode Voorbeelden VOC-tools m.b.t proactieve methode Hoe vertaal je een VOC naar KPI s? Wat is een KPI? VOC naar KPI Voorbeeld Voice of the Customer (VOC to KPI) template Instructies voor het invullen van een Voice of the Customer Voice of the Customer Lessons Learned Aanvullende informatie Dislaimer Over ons Literatuur

4 1. Wat is een Voice of the Customer? De Voice of the Customer is een vertaling van de (kwaliteits) requirements (eisen, wensen, verwachtingen) die stakeholders hebben t.o.v. de output van bedrijfsprocessen. Deze output kan bestaan uit producten, diensten of informatie die door een organisatie geleverd worden. Een Voice of the Customer (VOC) is een (markt)onderzoek techniek met als doel het gedetailleerd in kaart brengen van eisen en wensen van gebruikers (stakeholders) met betrekking tot een product, dienst of proces. 1.1 Wat is het doel van een Voice of the Customer? Het doel van een VOC kan gericht zijn op: 4

5 1.2 Wanneer gebruik ik een Voice of the Customer? Er zijn verschillende redenen waarom een een organisatie een VOC kan uitvoeren: Belangrijk: Het uitvoeren van een VOC heeft alleen een toegevoegde waarden wanneer de organisatie en haar medewerkers open staan om aanpassingen in de organisatie en het proces te doen om de klant (nog) beter te kunnen helpen. Wanneer dit het geval is, dan is een VOC traject een prima basis. Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 5

6 1.3 Wat is het resultaaat van een Voice of the Customer? Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 6

7 2. Hoe werkt een Voice of the Customer? Voor het uitvoeren van een Voice of the Customer zijn er twee methodes. In de praktijk worden technieken uit beide methodes door elkaar gebruikt. 2.1 Voorbeelden VOC-tools m.b.t. reactieve methode Serviceafdeling (technische support) Klantenservice (klachten, vragen, informatieaanvraag, advies) Rechtzaken Financiële rapportages (betalingachterstanden, verkoopresultaten) Teruggestuurde producten (returns) Gebruik van garantie Activiteit op website(-s) Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 7

8 2.2 Voorbeelden VOC-tools m.b.t proactieve methode Interviews Projectteams (focus groepen) Surveys Benchmarking Observeren klanten, processen Marktonderzoek, marktmonitoring Performance Management Audits en Inspecties 8

9 3. Hoe vertaal je een VOC naar KPI s? 3.1 Wat is een KPI? Key performance indicators (ook wel kritieke prestatie-indacotoren), afgekort KPI s, zijn meetwaarden of variabelen om de prestaties van een organisatie te analyseren. KPI s zijn gerelateerd aan de visie, strategie en de daarmee samenhangende doelstellingen van een organisatie. Door deze te combineren met de output (requirements) van een VOC is dit een uistekend managementinstrument om je organisatie op te sturen. Het vaststellen van KPI s is een belangrijk proces. De KPI moet precies datgene weergeven, wat men wil meten. Over de definitie van een KPI moet de organisatie dan ook grondig nadenken. Een goed definieerde KPI moet voldoen aan het SMART-principe: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realiseerbaar, Tijdsgebonden. Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 9

10 Voorbeeld requirement: Levering Bestelling 3.2 VOC naar KPI 10

11 4. Voorbeeld Voice of the Customer (VOC to KPI) template Er zijn verschillende mogelijkheden om een VOC te maken. Het onderstaande figuur is een voorbeeld van een VOC-template waarbij zowel de kritieke kwaliteits-attributen en kritieke prestatie-indacatoren ingevuld kunnen worden. Deze template inclusief instructies is gratis beschikbaar als excel-file. Downloaden doe je via deze link. 4.1 Instructies voor het invullen van een Voice of the Customer Op basis van onze ervaringen m.b.t. het uitvoeren van een VOC hebben wij een eenvoudig stappenplan opgezet. Dit VOC stappenplan bestaat uit 6 opeenvolgende stappen. Iedere afzonderlijke stap bestaat uit een of meer tools die gebruikt kunnen worden. Wanneer welke tools gebruikt worden is geheel afhankelijk van de situatie en persoonlijke voorkeur. Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 11

12 Stappenplan VOC Stap 1: Iventariseer wie je stakeholders (klanten zijn). Stap 2: Identificeeer de stakeholders requirements door gebruik te maken van de reactieve en proactieve technieken. Stap 3: Bepaal welke aspecten van het berijfsproces verantwoordelijk zijn om aan de requirement(-s) te voldoen. Stap 4: Bepaal de specificaties voor de requirements. Stap 5: Bepaal voor het bedrijfsproces of specificaties wat de kritieke kwaliteits-attributen zijn. (KWA). (Critical Quality Attributes). Stap 6: Bepaal welke kritieke kwaliteits-attributen in VOC-tools SIPOC Flowcharts / Procedures Afspraken/contracten (Quality Agreements) Stel de volgende vragen aan de geindentificeerde stakeholders? Wat heb jij nodig als output van het proces? Stel dat we het proces geheel opnieuw zouden ontwerpen, wat zouden we dan zeker moeten toevoegen? Wat is de gewenste doorlooptijd dat de output beschikbaar is? Hoeveel ben jij bereidt te betalen/investeren?(financieel, resources, kennis) Welke verbeteringen zou jij maken m.b.t. het huidige proces? Maak een flowchart om het proces in kaart te brengen en identificeer de punten in het proces waar de stakeholder requirement(-s) worden gerealiseerd. Probeer om de requirement te quantificeren. Soms is de requirement van een stakeholder reeds al gespecifieerd: o VB: Ik wil mijn order binnen 24 uur geleverd hebben. Kritieke kwaliteits-attributen zijn attributen die voldoen aan de requirements die ervoor zorgen dat de stakeholder(-s) tevreden zijn met de uiteindelijke output van het bedrijfsproces. In de praktijk is een KPI vaak van toepassing op meerdere Kritische Kwaliteits Attributen. 12

13 aanmerking komen voor KPI s. 5. Voice of the Customer Lessons Learned Om een VOC succesvol en efficient uit te voeren is de hulp van een expert aangeraden. Gebruik zoveel mogelijk de proactieve methodes om stakeholder requirements in kaart te brengen. Daarnaast kunnen reactive methodes gebruikt worden als aanvullende bronnen. Tijdens de interactie met de stakeholders: o Gebruik de APEX/Lean methode om de requierment duidelijk te krijgen. Stel de vraag: Wat bekent dat precies? Herhaal deze vraag todat de daadwerkelijke requirement duidelijk is. o Probeer zoveel mogelijk informatie te verzamelen m.b.t. in hoeverre de stakeholder(-s) tevreden zijn met het huidige proces? o Zijn ze tevreden met huidige output van het proces en met de mensen met wie ze samenwerken? Krijgen ze daadwerkelijk de output die ze verwachten en zijn de mensen die het proces beheren daadwerkelijk gefocussed op de tevredenheid van de stakeholder(-s)? o Probeer het aantal vragen zo laag mogelijk te houden. o Voorkom lange vragenlijsten. o Bepaal per type stakeholder welke methode voor het verzamelen van gegevens het beste aansluit bij de persoon in kwestie. 13

14 Voorbeelden: One-on-one interviews voor key stakeholders (belangrijkste klanten, Management). Groep discussies zodat stakeholders elkaar kunnen inspireren. Verifieer met de stakeholders dat wat de oganisatie of proces kan leveren is acceptabel. Wanneer alle requirements zijn verzamelend en analyseerd is het belangrijk om dit te communiceren met de betreffende stakeholders. De meest ideale situatie is dat beide alle partijen een overeenkomst kunnen afsluiten waarin beschreven wordt dat de uiteindelijke output voldoet aan de requirements van de stakeholder(-s). Een goed gedefinieerde KPI voldoet aan de volgende voorwaarden: o De KPI is een vertaling van de belangrijkste stakeholder requirements m.b.t. de stakeholder(-s) perceptie op kwaliteit. o De KPI is meetbaar. o Op basis van vooraf gestelde criteria (specificatie) kan bepaald worden of de requirement is behaald. Bezoek onze website voor meer achtergrond informatie via deze link. 14

15 Aanvullende informatie Alle informatie in dit e-book is ook online beschikbaar op de website leansixsigmatools.nl Disclaimer Alle voorbeelden, templates en sjablonen mogen voor eigen gebruik worden gewijzigd of geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd. Aan het downloaden van de content op leansixsigmatools.nlzijn geen kosten verbonden. Aan de verstrekte informatie op leansixsigmatools.nlkunnen geen rechten worden ontleend. Leansixsigmatools.nlkan niet garanderen dat dit e-book of de website foutloos of ononderbroken functioneert. Leansixsigmatools.nlaanvaard geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit e-book en de website en de verstrekte informatie. De afnemer(s) van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden voor commerciële doeleinden. Over ons Dit e-book is een onderdeel van de website leansixsigmatools.nl wat wij beheren met als doel het voorzien in een specifieke informatiebehoefte. Wij staan open voor feedback om zo onze informatie nog beter af te stemmen op de behoefte van de bezoekers. 15

16 Literatuur Voor het schrijven van dit e-book hebben wij gebruikt gemaakt van de volgende bronnen: Website artikelen over Lean Six Sigma. Website perfectcustomerexperience.com; artikel over VOC. Website surveyadvantage.com; artikel over VOC. Website vitalelogistiek; artikel over VOC. Website sixsigma.nl; artikel over VOC. 16

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER

GETTING CRM RIGHT. Tips & Tricks voor een succesvolle CRM WHITE PAPER WHITE PAPER GETTING CRM RIGHT Tips & Tricks voor een succesvolle CRM CRM (Customer Relationship Management) vindt vandaag de dag ook in de KMO steeds meer ingang bij de automatisering en stroomlijning

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten

Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten Een handleiding voor een succesvolle marktaanpak gebaseerd op gebruikersinzichten User-centred roadmap to the market Je hebt een geweldig idee en je wilt het graag op de markt brengen! Om dit goed te

Nadere informatie

Content Strategie & Content Marketing

Content Strategie & Content Marketing Content Strategie & Content Marketing Content marketing formats Customer thoughts Awareness of need - games Consideration research hitepapers - social Analysis & comparison - demo - webinars Purchase discussion

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management.

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Uitwerking onderdelen werkplan

Uitwerking onderdelen werkplan Uitwerking onderdelen werkplan Het Nationaal Platform Data Model (NPDM) heeft een werkplan opgesteld om richting te geven aan de activiteiten voor de komende maanden en inzicht te krijgen in de benodigde

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt

2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt Stand van zaken contractmanagementsoftware 2014 Een onderzoek naar gebruikerstevredenheid en de mogelijkheden in de markt NEVI www.nevi.nl Mitopics www.mitopics.nl Hoewel de uiterste zorg is besteed aan

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL =

HOOFDSTUK 5. De ITIL-servicelevenscyclus. 5.1 Introductie. MS Office. ITIL V3 een kennismaking ITIL = HOOFDSTUK 5 5.1 Introductie een kennismaking ITIL = Information Technology Aan het eind van de vorige eeuw groeide informatievoorziening snel. Het werd nodig dat die informatievoorziening goed beheerd

Nadere informatie

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst

Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Privacy Impact Assessment (PIA) Introductie, handreiking en vragenlijst Versie 1.1 - Juli 2015 Over deze handreiking Privacy Impact Assessment (PIA) Beheer Deze methodische handreiking is uitgegeven door

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Meten is weten én het begin van verbeteren

Meten is weten én het begin van verbeteren DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 4 Meten is weten én het begin van verbeteren De onmiskenbare kracht van een integraal EMS! Meten is weten, Gissen is missen. Dit spreekwoord wordt zonder twijfel ter

Nadere informatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie

Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Erik Lammers en Dennis Hendriks, beiden Business Consultant bij HC&H Procesmanagement Geef uw eigen draai aan procesoptimalisatie Onnodige complexiteit van processen leidt tot extra kosten, extra tijd

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Whitepaper Intranet 2

Whitepaper Intranet 2 Intranet 2 Maakt uw oranisatie kleiner Inleiding - Wat is Intranet 2? Laat u direct uit de droom helpen: Intranet 2 is niet iets fundamenteel nieuws. Uiteindelijk is het nog steeds een middel om bepaalde

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Customer Case VIBA. Feiten in het kort:

Customer Case VIBA. Feiten in het kort: Feiten in het kort: Bedrijf: NV Medewerkers: 100 Activiteiten: is een technische handelsonderneming met de hoofdvestiging in Zoetermeer. De organisatie telt drie divisies: Bevestigen; Machinegereedschappen

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5

Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5 Social Media Strategie in 17 stappen: Stap 1-5 Mischa Coster, Grey Matters 17 februari 2010 @mcoster Wat heb ik nou aan Twitter? Geen idee wat ik op een weblog moet schrijven Kost veel te veel tijd! Wat

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie