Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders"

Transcriptie

1

2

3 Inhoud 1 Inleiding In- en uitloggen Webadres GBO Helpdesk Inloggen Wachtwoord wijzigen Uitloggen Incidenten Incident aanmelden Bijlage bij incident Incident volgen Incident wijzigen Wijzigingen Wijziging aanmelden Bijlage toevoegen Vragen en klachten Gebruikersvragen Klachten GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 1 van 13

4 1 Inleiding In deze handleiding kunt u lezen hoe u als aanmelder GBO Helpdesk kunt gebruiken. In GBO Helpdesk worden alle incidenten en wijzigingen geregistreerd voor de applicaties die door de GBO Servicedesk worden ondersteund. Daarnaast beschrijft deze handleiding hoe u gebruikersvragen en verzoeken om informatie en documentatie kunt indienen. En ook hoe u klachten over de dienstverlening kunt aanmelden. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 2 van 13

5 2 In- en uitloggen 2.1 Webadres GBO Helpdesk Het webadres (de URL) van GBO Helpdesk is: 2.2 Inloggen Als u GBO Helpdesk heeft opgestart, kiest u voor SelfServiceDesk gebruiken zodat u in het volgende inlogscherm terecht komt: U logt in met behulp van uw inlognaam en wachtwoord. Daarna verschijnt het welkomstscherm: GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 3 van 13

6 2.3 Wachtwoord wijzigen Als u bent ingelogd, kunt u eventueel uw wachtwoord wijzigen. U kunt dat als volgt doen: - klik op Instellingen - klik op Gebruikersinstellingen - wijzig uw wachtwoord - klik op het icoon Opslaan ( ) Het is aan te raden om uw wachtwoord direct te wijzigen nadat u voor de eerste keer hebt ingelogd. 2.4 Uitloggen Uitloggen kunt u door aan de rechterbovenkant van het scherm op uitloggen te klikken. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 4 van 13

7 3 Incidenten Door middel van het aanmaken van een incident kunt u (ver)storingen en aanvragen aanmelden. Voorbeelden van verstoringen zijn: de applicatie start niet op, een bepaalde functie werkt niet (goed), enz. Voorbeelden van een aanvraag zijn: een datawijziging, een password reset, account aanvraag, autorisatie aanpassing. Als u uw verzoek wilt verduidelijken kunt u een document met aanvullende informatie als bijlage aan het incident toevoegen. U kunt het door u aangemelde incident volgen zodat u kunt nagaan welke activiteiten zijn ondernomen ten aanzien van de afhandeling van uw incident. Als u extra informatie heeft over uw incident kunt u uw incident wijzigen en de informatie toevoegen. 3.1 Incident aanmelden Als u bent ingelogd komt u in het welkomstscherm. Het aanmaken van een nieuw incident gaat middels de knop Nieuw Incident: Hierna verschijnt het scherm voor het nieuwe incident. Bepaalde gegevens zoals uw naam en instantie zijn al ingevuld: GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 5 van 13

8 I-nummer - Boven aan het scherm ziet u het automatisch door het helpdesksysteem gegenereerde incidentnummer. Dit nummer is samengesteld uit drie delen: een tweecijferig jaartal, een tweecijferig maandnummer, en een viercijferig volgnummer. Blok Aanmelder - in het blok Aanmelder worden uw gegevens automatisch ingevuld. Indien er gegevens ontbreken of niet juist zijn, kunt u deze invullen of wijzigen. Blok Omschrijving - In Korte Omschrijving vult u het onderwerp van het incident in. - In het veld Categorie geeft u aan voor welke applicatie u het incident aanmaakt. U mag alleen een applicatie kiezen waarvoor u incidenten mag aanmelden. - In het veld Subcategorie moet u aangeven welk onderdeel van de applicatie uw melding betreft. - In het veld Verzoek vermeldt u het volgende: o o Een nauwkeurige omschrijving van de melding. Indien van toepassing de naam en het adres van een deskundige die geraadpleegd kan worden voor extra informatie. Blok Soort incident GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 6 van 13

9 - In het veld Soort incident kunt u kiezen voor (Ver)storing of Aanvraag. Blok Extra informatie applicatie - Bij Impact (ver)storing vult u de impact van uw probleem op de applicatie in. De impact is medebepalend voor de hoogte van de prioriteit. De te selecteren waarden zijn: o Gegevens komen corrupt in database o Volledige applicatie werkt niet o Basisfunctionaliteit applicatie werkt niet o Deelfunctionaliteit werkt niet en probleem is tijdkritisch o Door verstoring werken gekoppelde applicatie(s) niet o Deelfunctionaliteit werkt niet en probleem niet tijdkritisch Indien meerdere waarden voor u van toepassing zijn, kies dan in de lijst de bovenste van deze waarden. - Bij Functienaam/nummer vult u de naam en/of het nummer in van de functie waarop dit incident betrekking heeft. - Bij Versienummer toepassing vult u het versienummer in van de betrokken applicatie. - Bij URL vult u de URL in van de web pagina van de betrokken applicatie. - Bij Reproduceerbaarheid geeft u aan of uw probleem reproduceerbaar is. Indien uw melding geen (ver)storing betreft, kiest u voor n.v.t.. Als u alle velden heeft ingevuld, kunt u het incident aanmelden via de aanmeldknop ( ). Het incident wordt opgeslagen en er worden twee s verzonden: één naar de GBO Servicedesk, en één naar de aanmelder. Na het aanmelden van het incident verschijnt het scherm Boodschap. Vanuit dit scherm kunt u teruggaan naar het incident. U kunt dan indien gewenst een document als bijlage toevoegen, zie de volgende paragraaf. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 7 van 13

10 3.2 Bijlage bij incident Om extra informatie aan het incident mee te geven kunt u een bijlage aan uw incident voegen. U moet hiertoe het incidentscherm tevoorschijn halen. Dat kan bijvoorbeeld door direct na aanmelding via het scherm Boodschap terug te gaan naar het incident. Aan de rechterbovenkant van het scherm vindt u het icoon Uploaden ( hierop klikt, ziet u een scherm met twee velden: ). Als u - het veld Omschrijving U kunt hier een korte omschrijving van het bestand in opnemen. - het veld Bestandsnaam. Hierin moet de complete bestandsnaam, inclusief pad, opgenomen worden. Via de knop bladeren kunt u het bestand opzoeken. Na selectie van het bestand drukt u op de knop Uploaden ( ). Het bestand wordt hiermee opgenomen in GBO Helpdesk. 3.3 Incident volgen U kunt op een later moment een incident inzien door het incidentscherm op te zoeken; dit kan op verschillende manieren: a) U klikt in het Welkomstscherm op de knop Openstaande incidenten en in het verschenen scherm Overzicht incidenten op het incidentnummer. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 8 van 13

11 b) U klikt in de linker kolom van het scherm onder Snelkoppelingen op de optie Openstaande incidenten en in het verschenen scherm Overzicht incidenten op het incidentnummer. Een incident kunt u ook opzoeken door het incidentnummer in te vullen in het zoekveld aan de linkerbovenhoek van het scherm en dan voor zoeken te klikken. In het incidentscherm ziet u naast de bekende velden uit het aanmeldscherm enkele nieuwe velden. In de rechterbovenhoek van het scherm vind u drie iconen. Nieuwe velden In het blok Omschrijving vind u het nieuwe veld Actie. Hierin staat welke acties er door de GBO Servicedesk, landelijk functioneel beheerder en/of leverancier zijn ondernomen. De blokken Planning, Afhandeling en Informatie zijn nieuw. Deze worden ingevuld door de GBO Servicedesk, landelijk functioneel beheerder en/of leverancier. Nieuwe iconen De drie iconen in de rechterbovenhoek zijn: - Wijzig ( ) ; dit wordt beschreven in paragraaf Incident wijzigen. - Uploaden ( ) ; dit wordt beschreven in paragraaf Bijlage bij incident. - Afdrukvoorbeeld ( ) ; als u hierop klikt, verschijnt er een voorbeeldscherm waarin u op het icoon Afdrukken ( ) kunt klikken om een afdruk van uw incident te maken. Gereedgemelde of afgemelde incidenten kunt u bekijken door op de oranje bovenrand van het scherm te kiezen voor Incidenten en vervolgens te kiezen voor Eigen gereedgemeld of Eigen afgemeld. Zodra het incident is afgehandeld, wordt het op Gereed gezet. Zodra de aanmelder toestemming geeft om het incident af te sluiten of de aanmelder binnen een periode van twee weken geen reactie heeft gegeven op de gereedmelding dan wordt het incident door de GBO Servicedesk op Afgemeld gezet. 3.4 Incident wijzigen De optie Wijzig ( ) in de rechterbovenhoek van het incidentscherm is bedoeld om aanvullende informatie toe te voegen in het veld Actie. U doet dit als volgt: - U gaat naar het incidentscherm. - U klikt op het icoon Wijzig ( ). - Nadat u in het veld Actie uw aanvullende informatie heeft ingevuld, klikt u op het icoon Opslaan ( ). De wijziging is dan verwerkt in het incident en toegevoegd aan het veld Actie. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 9 van 13

12 4 Wijzigingen 4.1 Wijziging aanmelden U maakt een nieuwe wijziging aan middels de knop Nieuwe wijzigingsaanvraag in het welkomstscherm. Hierop verschijnt het volgende venster: In het wijzigingsaanvraagscherm zijn een aantal blokken te onderscheiden *): - Aanvrager - Soort wijziging - Omschrijving - Gevolgen huidige bedrijfsvoering (verplicht in te vullen) - Financiële gevolgen - Consequenties voor niet doorvoeren wijziging (verplicht in te vullen) - Impact op personele organisatie - Geraadpleegde functionarissen *) Niet-genoemde blokken worden niet gebruikt. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 10 van 13

13 In het blok Aanvrager zijn alle velden al ingevuld: - Naam: naam van de aanmelder - Instantie: (overheids)instantie waar de aanmelder werkzaam is - Plaats: plaats waar de aanmelder werkzaam is - Telefoonnummer: vast of mobiel telefoonnummer van de aanmelder In het blok Soort wijziging moet u één veld invullen: - Soort: fout of wens Een wijziging betreft foutherstel als de leverancier bij de behandeling van een probleem constateert dat een verbetering van de programmacode nodig is om het probleem op te lossen. In alle andere gevallen gaat het om een wens. In het blok Omschrijving moet u de volgende velden invullen: - Korte omschrijving: een beknopte omschrijving van de wijziging. - Categorie: de naam van betreffende applicatie. - Subcategorie: het betreffende onderdeel van de applicatie. - Verzoek: een zo volledig en nauwkeurig mogelijke omschrijving van de gewenste wijziging. Geef hierbij ook aan om -indien van toepassing- welk scherm of veld het gaat. En ook het versienummer van de applicatie. In blok Gevolgen voor de huidige bedrijfsvoering moet u één veld invullen: - Gevolgen voor de huidige bedrijfsvoering (verplicht): een omschrijving van de gevolgen die de wijziging heeft op de huidige manier van werken (processen, betrokken uitvoerenden, werkinstructies, handelingen, enz.). In blok Financiële gevolgen kunt u één veld invullen: - Financiële gevolgen (optioneel): de financiële gevolgen die het doorvoeren van de wijziging zal hebben. Dit kan zowel positief als negatief zijn. Er kunnen door de wijziging kosten bespaard worden, maar het kan ook zo zijn dat er extra kosten gegenereerd worden. In blok Consequenties van het niet doorvoeren van de wijziging moet u één veld invullen: - Consequenties van het niet doorvoeren van de wijziging (verplicht): de gevolgen als de wijziging niet wordt doorgevoerd. Denk aan: inefficiënt proces, onnodige handmatige handelingen, incomplete weergave van informatie, enz. In blok Impact op de personele organisatie kunt u één veld invullen: - Impact op de personele organisatie (optioneel): de gevolgen die de wijziging heeft op de personele organisatie. Wellicht zijn er minder mensen nodig omdat de wijziging een aantal handelingen overbodig maakt, of er zijn juist meer medewerkers nodig, als er bijvoorbeeld wordt gevraagd om dubbele GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 11 van 13

14 invoer of vier ogen principe. Eventueel moeten ook functiebeschrijvingen aangepast worden. In blok Geraadpleegde functionarissen kunt u één veld invullen: - Geraadpleegde functionarissen (optioneel): medewerkers die door u zijn geraadpleegd in relatie tot het wijzigingsvoorstel. Bijvoorbeeld: LFB, LC, hoofd GBO, enz. Na het invullen van alle benodigde gegevens meldt u het wijzigingsverzoek aam middels de knop Opslaan. 4.2 Bijlage toevoegen Na het indienen van de wijziging kunt u een of meer bestanden aan uw wijziging toevoegen middels de knop Uploaden. Dit kan een document zijn met een nadere uitwerking van de omschrijving van de wijziging, of een schermafdruk van het scherm waarin iets veranderd moet worden. Toelichting bij de velden: - In het veld Omschrijving zet u een korte omschrijving van de inhoud van het bestand. - U kunt in het veld Bestandsnaam, middels de knop Bladeren, het bestand opzoeken en selecteren. - Het feitelijke toevoegen van het bestand aan de wijziging doet u middels de knop Uploaden. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 12 van 13

15 5 Vragen en klachten Gebruikersvragen, verzoeken om informatie en documentatie, en klachten worden niet in GBO Helpdesk ingediend, maar naar een adres gestuurd. 5.1 Gebruikersvragen Gebruikersvragen en verzoeken om informatie en documentatie kunt u per sturen naar het functionele adres van de betreffende applicatie. De naam van een functioneel adres is als volgt opgebouwd: Voor het Landelijk Grondwater Register is dit bijvoorbeeld: Via dit adres komt uw bericht terecht bij de Landelijk Functioneel Beheerder van de betreffende applicatie. De LFB zal uw vraag of verzoek zo snel mogelijk in behandeling nemen. 5.2 Klachten Klachten over de dienstverlening kunt u per sturen naar het speciaal daarvoor ingerichte adres: Via dit adres komt uw klacht terecht bij de GBO Service Manager, die uw klacht zo snel mogelijk in behandeling zal nemen. GBO provincies, datum: 9 oktober 2012, versie 2.0 pagina 13 van 13

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten.

5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 1. Over LEVIY. 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over vinden van documenten. Versie 1.0 23.03.2015 02 1. Over LEVIY Wat doet LEVIY? 08 5. Documenten Wat kan ik met Documenten? 2. Algemene definities Behandelen van terugkerende definities. 09 5.1 Documenten terugvinden Uitleg over

Nadere informatie

Web Cursisten Manager WCM

Web Cursisten Manager WCM Web Cursisten Manager WCM 2011, Behoudens de in de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze documentatie worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3

Inhoud... 1. 1 Aanmelden... 2 1.1 Aanmelden...2 1.2 Abonnement opzeggen...2. 2 Inloggen... 3 Handleiding 7x24.nl Algemeen In deze handleiding kunt informatie vinden over de algemene werkwijze van de site van 7x24.nl. Aspecten als aanmelden, informatie en de helpdesk komen hier aan de orde. Inhoud

Nadere informatie

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951

Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol. Denk ondernemend. Denk Bol. Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Gebruikersinstructie Mijn Bol voor gebruikers van Mijn Bol Datum: d.d. 26-11-2014 Helpdesk voor Mijn Bol t. (024) 36 66 951 Denk ondernemend. Denk Bol. Inhoudsopgave 1. Welke voordelen biedt Mijn Bol?...

Nadere informatie

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk

Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Maak het betrouwbaar houden van het Digitaal KlantDossier mogelijk Handleiding configureren correctieservice in Suwinet-Inkijk Mei 2011 1.! Digitaal klantdossier heeft alleen waarde als je erop kunt vertrouwen

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet

Handleiding. Outlook Web App 2010 - CLOUD. Versie: 22 oktober 2012. Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Outlook Web App 2010 - CLOUD Versie: 22 oktober 2012 Toegang tot uw e-mailberichten via internet Handleiding Multrix Outlook Web App 2010 - CLOUD Voorblad Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inloggen...4

Nadere informatie

Handleiding. Uitwisseling met BRON

Handleiding. Uitwisseling met BRON Handleiding Uitwisseling met BRON 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 4 3. Installatie... 5 Installeren certificaat... 5 Testen certificaat... 6 Voor reguliere uitwisseling eerst registratieoverzicht

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal

Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Gebruikershandleiding DigiCloud Portaal Datum Ziedewij 3b Postbus 472 2990 AL Barendrecht T 088 3 444 777 E info@digisource.nl ABN AMRO Bank 56.32.60.858 IBAN NL69ABNA0563260858 BIC ABNANL2A K.v.K. Rotterdam

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Welkom bij SalarOnline

Welkom bij SalarOnline 1 Welkom bij SalarOnline Dit is het stappenplan van SalarOnline. In dit stappenplan vindt u de werkwijze van de meest gebruikte functies van SalarOnline. Indien u vragen of problemen heeft met de werking

Nadere informatie

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING

HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING HANDLEIDING NIEUWE ICT-OMGEVING Handleiding nieuwe ICT-omgeving 1 Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Inloggen en uitloggen... 2 3 Openingsscherm en start menu... 3 4 Bestandsbeheer... 6 5 Outlook... 7 6 Windows

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1

LTO Noord. Handleiding afdelingswebsite. Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 LTO Noord Handleiding afdelingswebsite Datum: 30-10-2012 Versie 5.1 Inhoud Inleiding... 3 Basisonderdelen van de website... 4 Internet browser opstarten en de website bekijken... 5 Inloggen in CMS achter

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd.

T-MOBILE CLOUD Windows Handboek. Private Planet, Ltd. T-MOBILE CLOUD Windows Handboek Private Planet, Ltd. Copyright 2013 Private Planet Ltd. Sommige applicaties zijn niet beschikbaar in alle gebieden. De beschikbaarheid van de applicatie varieert. Bedrijfs-

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0

Klanthandleiding Digitale Services. Versie 1.0 Klanthandleiding Digitale Services Versie 1.0 Inhoudsopgave 1 Systeemeisen/Inloggen... 3 1.1 Systeemeisen... 3 1.2 Inloggen... 3 2 Algemeen... 4 3 Dashboard... 5 3.1 Algemeen... 5 3.2 Taken... 5 3.2.1

Nadere informatie

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e

Handleiding. alexioncrm. alexion. s o f t w a r e Handleiding alexioncrm alexion s o f t w a r e INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 6 Missie... 6 Inleiding... 6 Doelstellingen... 7 Support via Hulp op Afstand... 8 1 Basis Alexion CRM... 9 1.1

Nadere informatie

Urenregistratie en Facturatie

Urenregistratie en Facturatie Urenregistratie en Facturatie 2008-2011 Copyright Asperion Hosting BV 2008-2011 Copyright Asperion Pagina 2 van 49 Doel van dit document De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Handleiding KIJK! webbased

Handleiding KIJK! webbased Handleiding KIJK! webbased 1 Copyright Bazalt november 2013 Inhoud Welkom... 3 1. Inloggen en uitloggen... 4 2. Gebruikers invoeren... 5 3. Groepen invoeren... 6 4. Gebruikers koppelen aan groepen... 7

Nadere informatie