Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar"

Transcriptie

1 Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011

2 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen het proces: Definitiestudie > Functioneel ontwerp > Technisch ontwerp > Plan van aanpak > Bovenstaande betekent dat werkproces 1.3 parallel loopt aan de andere werkprocessen en van invloed is op alle te schrijven documenten binnen kerntaak 1. Werkproces 1.1 Vaststellen van de informatiebehoefte Input: Projectbeschrijving Output: Eindrapport definitiestudie vervolgens opdrachtgever Definitiestudie: - Eisen en wensen opdrachtgever - Haalbaarheid eisen en wensen - Voor- en nadelen afwegen en conclusie trekken - Wie is de klant - Probleembeschrijving (huidige en nieuwe situatie) - Einddoel - Middelen - Kosten - Planning met tijdspad Werkproces 1.2 Opleveren van een ontwerp van de applicatie Input: Eindrapport definitiestudie Output: Functioneel ontwerp en Technisch ontwerp Beoordelaar Functioneel Ontwerp: Projectbegeleider vervolgens opdrachtgever Beoordelaar Technisch Ontwerp: Projectbegeleider Functioneel ontwerp: - Eisen en wensen van de klant verder uitgewerkt - Haalbaarheid eisen en wensen verder uitgewerkt - Testplan voor functionele test - Verwachtingen van de eindgebruiker Technisch ontwerp: - Database ontwerp - ERD - Type velden - Welke ontwikkelomgeving er gebruikt gaat worden - Menustructuren - Pagina lay-out met toelichting

3 - Toelichten van de gekozen oplossing(en) - Eventuele afhankelijkheden van andere systemen Werkproces 1.3 Opstellen van een plan van aanpak Input: Eindrapport definitiestudie, Functioneel ontwerp en technisch ontwerp Output: Plan van aanpak Plan van aanpak: - Alle werkzaamheden benoemen en koppelen aan projectlid (zie FO en TO) - Tijdpad uitzetten voor de werkzaamheden - Planning - NAW gegevens van de projectleden (ook de opdrachtgever) - Kostenplaatje (gedetailleerd) Werkproces 1.4 Inrichten van een ontwikkelomgeving Input: Functioneel Ontwerp en Technisch Ontwerp Output: Korte beschrijving (mag ook in ander verslag genoemd zijn) Beschrijving inrichting van ontwikkelomgeving: - Welke taal ga je gebruiken - Welke hulpmiddelen heb je nodig - Hoe pak je de inrichting aan

4 Kerntaak 2 Realiseren van applicaties Werkproces 2.1 Aanleggen van een gegevensverzameling Input: Technisch ontwerp Output: CD-ROM met data of screenshots van het systeem fysiek bewijs op CD-ROM: - back up van database - database moet gevuld zijn met voorbeeld data Screenshots van het systeem (applicatie en database in verslag verwerken) Werkproces 2.2 Realiseren van applicaties Input: Technisch ontwerp Output: CD-ROM met data of screenshots van het systeem en een realisatieverslag Fysiek bewijs op CD-ROM: - Gehele back up van project - Moet gevuld zijn met voorbeelddata Screenshots van het systeem (applicatie en database) Realisatieverslag: - Persoonlijke logboek in verhaalvorm - Wat ging goed of fout -> noem voorbeelden Werkproces 2.3 Testen van applicaties Input: Technisch ontwerp Output: Systeemtestrapport Systeemtestrapport: - Beschrijving van wat je gaat testen (testplan) - Screenshots van het testen (eventuele foutmeldingen) - Beschrijving van de uitgevoerde verbeteringen

5 Kerntaak 3 Implementeren van applicaties Werkproces 3.1 Opstellen en presenteren van een implementatieplan Input: De gerealiseerde applicatie Output: Implementatieplan en presentatie en opdrachtgever Implementatieplan: - Beschrijving van de veranderingen in de organisatie - Beschrijving hoe en wie de gegevens gaan converteren, importeren of invoeren - Ingebruikname: big bang, gefaseerd, parallel, gecombineerd? - Tijdpad/draaiboek - Beschrijving van alle te installeren hard- en software - Trainingsplan - Procedures en verantwoordelijkheden - Beschrijving van toekomstig applicatie-, gegevens- en technisch beheer Presentatie van het implementatieplan aan projectbegeleider, opdrachtgever en betrokken medewerkers. Een hand-out printen voor in de bewijzenmap. Werkproces 3.2 Opstellen en uitvoeren van een acceptatietest Input: Functioneel ontwerp Output: Acceptatietestplan en acceptatietestrapport Beoordelaar: Opdrachtgever Acceptatietestplan: - Specifieke onderdelen die getest worden (vanuit het Functioneel Ontwerp) - Vaststellen van succescriteria per onderdeel (wanneer is een test succesvol) - Testscript (hoe verloopt het testen; wie doet wat wanneer en hoe?) - Bepaling van testdata (met welke gegevens ga je testen) - Hulpmiddelen (hardware, software, ruimte, beamer, opstelling, etc.) - Beschrijving van de betrokkenen (iedereen die het systeem gaat gebruiken) - Beschrijving van de wijze waarop de resultaten worden gedocumenteerd Uitvoering van de acceptatietest: - Volgens script Acceptatietestplan - Alle testgegevens gedocumenteerd volgens plan (succes, falen, verbeterpunten) - Ondertekend door alle betrokkenen

6 Werkproces 3.3 Evalueren van een implementatie Input: Implementatieplan en uitkomst van implementatie Output: Rapport met conclusies en verbeterpunten en procesverslag en opdrachtgever Procesverslag van het gehele implementatietraject: - Hoe verliep de voorbereiding - Hoe verliep de uitvoering, denk aan: conversie, invoering, tijdpadbewaking, training, procedures hanteren, overdracht naar Beheer - Hoe verliep de acceptatietest: Zijn de succescriteria per te testen onderdeel gehaald Voldeed het testscript Waren de testdata voldoende Voldeden de hulpmiddelen Hoe verliep het testen door de gebruikersgroep(en) Rapport met conclusies en verbeterpunten

7 Kerntaak 4 Onderhouden van applicaties Werkproces 4.1 Onderhouden van applicaties Input: Functioneel ontwerp Output: Onderhoud- en beheerplan, Rapport over de uitvoering van het onderhoud en opdrachtgever Onderhoud- en beheerplan: - Vastleggen verantwoordelijkheden per applicatie ( volgens SLA) - Procedures voor preventief onderhoud per applicatie (Monitoring, Test sequences) - Procedures voor back-up en restore van applicatie(s) en data - Procedures voor virus bescherming van applicatie(s) en data - Registratieformulier voor incidenten per applicatie - Registratieformulier voor (nieuwe) eisen en wensen per applicatie Uitvoeren van procedures uit het onderhoud- en beheerplan - Uitvoeren preventief onderhoud en registreren/documenteren hiervan - Uitvoeren back-up en restore procedure en registreren/documenteren hiervan - Uitvoeren virus bescherming en registreren/documenteren hiervan - Registreren van één of meerdere incidenten en het bepalen van de vervolgactie - Registreren van één of meerdere wensen/eisen en het bepalen van de vervolgactie - Inventariseren wensen/eisen d.m.v. interviews gebruikers - Registreren in formulier - Bepalen vervolgactie - Kort verslag over genomen keuzes - Rapporteren van alle ondernomen stappen aan opdrachtgever/projectbegeleider

8 Werkproces 4.2 Beheren van content Input: Onderhoud- en beheerplan Output: Contentbeheerplan en een fysiek bewijs op cd-rom of screenshots van het systeem Contentbeheerplan: - Beschrijving van de route die content aflegt vanaf creatie tot publicatie - Beschrijving van verdeling van rollen, rechten en verantwoordelijkheden - Aan welke eisen moet de aangeleverde content voldoen? - Hoe wordt de content actueel gehouden? - Beschrijving van de wijze waarop content in de applicatie(s) wordt bewerkt en ingebracht, denk aan: Procedures (CMS, schermen, etc.), bewerking van analoog naar digitaal (scannen, converteren, etc.), Opsomming en beschrijving van gebruikte formaten. Fysiek bewijs op cd-rom: - De applicatie met gegevens - database moet gevuld zijn met representatieve data Screenshots van het systeem (applicatie en database)

9 Werkproces 4.3 Documenteren en archiveren van applicaties Input: Alle projectdocumenten Output: Archiveringsplan en een daadwerkelijk archief (fysiek of digitaal) Archiveringsplan (procedures voor het archiveren van (gegevens van) applicaties) Te archiveren onderdelen: - Database - Applicatie - Content - Documentatie: Ontwerpen Tekeningen Modellen Handleidingen Broncode - Bewaar-locaties - Bewaartermijnen - Verantwoordelijkheid - Uitvoering Frequentie archiveringsmethode medium Archief - Fysiek - Digitaal

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11

Inhoudsopgave. Projectdocumenten niveau 4 IB en AO Versie 0.11 Inhoudsopgave Inleiding...2 Algemene opmaak...2 Planning, urenverantwoording en kostenoverzicht...2 Planning...2 Urenverantwoording...2 Kostenoverzicht...3 Definitiestudie...4 Werkproces...4 Doel van het

Nadere informatie

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder

Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: ICT-beheerder Praktijkopdrachten ICT- en mediabeheer Kwalificatie: ICT-beheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer...

Nadere informatie

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder

Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer. Kwalificatie: Netwerkbeheerder Voorbeelden van taken op de werkplek voor ICT- en mediabeheer Kwalificatie: Netwerkbeheerder Kwalificatiedossier ICT- en mediabeheer 2012-2013, 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Overzicht van het

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer

Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Proeve van Bekwaamheid Kwalificatie ICT Beheer Uitstroom 93191, ICT-beheerder, Cohort 2007-2008 Kerntaak 1 Ontwikkelen van (delen van) informatiesystemen Kerntaak 2 Implementeren van (delen van) informatiesystemen

Nadere informatie

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Implementatieplan van een testtool. Een aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Implementatieplan van een testtool Een aanpak Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA BV Pagina 1 van 19 Managementsamenvatting Steeds meer organisaties realiseren zich dat

Nadere informatie

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008

Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument huidig format naar verbeterd format kwalificatiedossier ICT-beheer ECABO 2007-2008 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 1 van 12 Vertaaldocument IB, juni 2007 Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

3 (ICT10.3/CREBO:53271)

3 (ICT10.3/CREBO:53271) instructie Oriëntatie op de informatieanalyse 3 (ICT10.3/CREBO:53271) pi.ict10.3.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM

Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Afstudeerverslag Project budget bewaking en urenregistratie in Sage CRM Erik Vleugel (20010492) 11-01-2006 Referaat Opsomming van begrippen die betrekking hebben op dit verslag: Customer Relationship Management

Nadere informatie

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf

Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf Studentenhandleiding bal applicatieontwikkeling De Leijgraaf De Leijgraaf studentenhandleiding 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Opdrachtgever... 5 3 Probleemomschrijving en eindresultaat...

Nadere informatie

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur

Workshop 3x. Project fasen. Workshop 8 september 2010. A. Snippe ICT Lyceum 1. Project documentatie. Analytisch vermogen. Programma structuur Workshop 3x Project documentatie Analytisch vermogen Programma structuur Project documentatie Lestijden 08:30 11:00 Pauze 10:00 10:15 Project documentatie Deze les: Fasen van een project Logboek Planning

Nadere informatie

Implementatieplan ten behoeve van een testtool

Implementatieplan ten behoeve van een testtool Implementatieplan ten behoeve van een testtool Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Datum : 11-4-2011 Status : Definitief Opgesteld door : SYSQA Organisatie SYSQA BV Pagina 2 van 21 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255)

Praktijkinstructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) instructie Helpdesk 4 (ICT08.4/CREBO:53255) pi.ict08.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige

Nadere informatie

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4

Praktijkinstructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 instructie Onderhoud en beheer informatiesystemen 4 (ICT04.4/CREBO:53254) pi.ict04.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533)

Project Initiatie Document. Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) hogeschool utrecht Ferdie Sletering(1529444) Jeffrey Meijer (1517175) Jeroen Eissens(1537716) Matthijs Vastenburg(1502533) Information Engineering (IEV 4A) Skuadra 5 Ferdie Sletering (1529444) Jeffrey

Nadere informatie

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers

Dhr. Patrick Meeuwsen Dhr. Nigel Buis Dhr. Haivsen Navarro Dhr. Rico Lammers Projectplan Geschreven in opdracht van: Project: Projectmanager: Projectleider: Dhr Bart Mom Implementatie VMware ESX Dhr. Bart Mom Dhr. Ben Beitler Projectleden: Dhr. Ben Beitler Dhr. Patrick Meeuwsen

Nadere informatie

AO-MD KT2 ALA A taakklasse1 HTMLCSS α- Portfolio.docx 25

AO-MD KT2 ALA A taakklasse1 HTMLCSS α- Portfolio.docx 25 Opleiding Complexiteit Begeleiding Duur Advies timing Focus op Inhoud van de bouwsteen Applicatieontwikkelaar Kerntaak Realiseren van de applicatie Basis A Veel begeleiding weken Taakklasse, ALA A WP Realiseert

Nadere informatie

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document

Model Programma van Eisen. Document Management Systeem. voor een geïntegreerd. Over dit document Model Programma van Eisen voor een geïntegreerd Document Management Systeem Over dit document Dit document is een hulpmiddel bij het opstellen van een Programma van Eisen (PvE). Zoals ieder model, moet

Nadere informatie

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129)

Praktijkinstructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) instructie Ontwerp technische infrastructuur 4 (CIN11.4/CREBO:50129) pi.cin11.4.v1 ECABO, 1 december 1997 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen

Nadere informatie

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

RUP Rational Unified Process. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. RUP Rational Unified Process Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 14 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0

PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 PROJECTVOORSTEL (DEELTRAJECT 1) Bijlage 1. Inhoudelijke en technische realisatie van de Arbouw Toolkit 1.0 Opgesteld door: Michel van Wijk (BECO Groep), telnr. 010-298 52 40 en email: wijk@beco.nl Henri

Nadere informatie

Rapportage IT Risk Control

Rapportage IT Risk Control Rapportage IT Risk Control Algemene beheersmaatregelen IT Voorbeeld B.V. Rapportage 1 van 22 Klantgegevens: Bedrijfsnaam : Voorbeeld B.V. Afdeling : Adres : Straat 123 Amsterdam Telefoonnummer : 012-3456789

Nadere informatie

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256)

Praktijkinstructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) instructie Installatie software 4 (ICT03.4/CREBO:53256) pi.ict03.4.v1 ECABO, 1 april 2002 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden

ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Drechtsteden Technische Architectuur (DTA) ICT Beheermodel informatiesystemen Drechtsteden Baseline inrichting ICT beheermodel Drechtsteden Status : Definitief 1.0 Redactie : DTA Datum : 29-08-2007 1 Versiebeheer

Nadere informatie

IT Control framework voor dataconversies

IT Control framework voor dataconversies IT Control framework voor dataconversies Studenten: Estelle Korff, estelle.korff@achmea.nl Sophie Verberne, sverberne@deloitte.nl Begeleiders: Bart van staveren, bart.vanstaveren@uwv.nl (VU) Luc van Peer,

Nadere informatie

E-DEPOT 2005. Island Hopping

E-DEPOT 2005. Island Hopping E-DEPOT 2005 Island Hopping Het projectplan in het kort Inhoudsopgave Inleiding...3 1 Het doel...3 2 Projectontwerp...3 A. Producten en resultaten...3 B. Besturing van het project...4 C. Het veranderingsproces...4

Nadere informatie

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder

ICT-beheerder. Mbo-kwalificaties in de sector ICT. ICT-beheerder ICT-beheerder Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld ICT-beheerder mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied. Bent

Nadere informatie

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer

Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer IMF Beheer IMF Hoofdstuk: 1 Plaatsbepaling beheer aant Css: 5 767 blz 8 1.1 Organisatie en Beleid - ORGANISATIE > is een samenwerkingsverband van mensen die activiteiten uitvoeren met behulp van middelen

Nadere informatie

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Document D-2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Beheerst naar beheer Versie 1.0 Datum 15 juli 2014 Status Definitief Colofon Versie 1.0 Contactpersoon Paul Leunissen M 06-5250 6691 Paul.Leunissen@minienm.nl

Nadere informatie