Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding"

Transcriptie

1 Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek wordt onder meer informatie verzameld over de gezondheidstoestand van stedelingen. Hiermee kan gezondheidsbeleid worden verbeterd. Als onderdeel van dit project zijn gegevens verzameld op het gebied van gezondheid, psychosociaal functioneren, leefgewoonten en sociale omgeving van leerlingen in Utrecht. In het najaar van 2010 zijn op zeven scholen voor voortgezet onderwijs in Utrecht vragenlijsten afgenomen, die in totaal door 563 leerlingen uit klas 4 zijn ingevuld. Dit schoolrapport bevat een samenvatting van de gegevens die bij leerlingen van uw school zijn verzameld. Leeswijzer: In de tabellen vindt u de resultaten van de Jeugdmonitor Utrecht van klas 2 uit het schooljaar en de resultaten van het EURO-URHIS 2 onderzoek van klas 4 uit het schooljaar De leerlingen die nu in klas 4 zitten, waren de klas 2 leerlingen uit het schooljaar Een streepje (-) in een tabel geeft aan dat de betreffende gegevens over niet bekend zijn. In de tabellen worden de resultaten van uw school door middel van 'vlaggen' vergeleken met die van andere scholen.

2 Tabel 1 Welbevinden goede ervaren gezondheid 94% 87% vaak psychosomatische klachten 5% 9% verhoogd risico op psychosociale problemen (totaal) 8% 10% emotionele problemen 8% 10% gedragsproblemen 11% 9% GROEN hyperactief gedrag 24% 25% problemen in de relatie met leeftijdsgenoten 7% 6% GROEN Deze vlaggen geven aan of de resultaten van de leerlingen uit klas 4 op uw school vergelijkbaar zijn met die van andere scholen. Het is van belang om te realiseren dat het in dit schoolrapport gaat om een beperkt aantal leerlingen. Kleine verschillen kunnen daarom ook door toeval zijn ontstaan. Over het algemeen hangt een lager opleidingsniveau samen met grotere problematiek. Door het kleine aantal scholen dat aan het EURO- URHIS 2 onderzoek heeft deelgenomen, is het niet mogelijk om uw school te vergelijken met andere scholen met hetzelfde opleidingsniveau. Een 'groene vlag' betekent dat uw school op een bepaald onderwerp behoort tot de twee best scorende scholen in dit onderzoek. Bij een 'rode vlag' behoort uw school tot de twee slechtst scorende scholen. Wanneer bij een resultaat geen vlag is weergegeven, scoort uw school vergelijkbaar met de andere scholen. Bij een rode vlag adviseert de GG&GD na te gaan of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle klassen speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Wanneer u over een onderwerp meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u deze aanvragen bij de GG&GD (zie colofon). Welbevinden Ervaren gezondheid: Het oordeel van de leerlingen over de eigen gezondheid geeft een goed beeld van hun huidige gezondheid. Daarnaast voorspelt het ook de gezondheid en ongunstige leefgewoonten in de toekomst. 87% van de leerlingen op uw school vindt dat zij een goede gezondheid hebben. Gezondheidsklachten als hoofdpijn, buikpijn en misselijkheid kunnen het gevolg zijn van stress of spanningen, zeker wanneer leerlingen vaak last hebben van deze klachten. Men spreekt dan van psychosomatische klachten. 9% van de leerlingen geeft aan dat zij in het laatste half jaar vaak psychosomatische klachten hebben gehad. Psychosociale gezondheid: Gezond psychisch functioneren is van belang voor zowel de individuele persoon als voor de samenleving. 2

3 Tabel 2 Voeding eet op de meeste dagen van de week groente - 77% eet op de meeste dagen van de week fruit - 39% drinkt op de meeste dagen van de week frisdrank - 31% eet op de meeste dagen van de week snoep of chocolade - 19% GROEN Jongeren voelen zich gelukkiger wanneer zij psychisch gezond zijn en gezond psychisch functioneren leidt onder meer tot betere leerprestaties en minder schooluitval, criminaliteit, verslaving, geweld, zwerfgedrag en psychisch lijden. Met de antwoorden op 25 stellingen is vastgesteld in welke mate jongeren een verhoogd risico hebben op psychosociale problemen in het algemeen en op emotionele problemen, gedragsproblemen, hyperactief gedrag en problemen in de relatie met leeftijdsgenoten in het bijzonder. Voorbeelden van deze stellingen zijn 'ik word erg boos en ben vaak driftig', 'ik ben snel afgeleid, ik vind het moeilijk om me te Deelname op uw school Op uw school is de vragenlijst in 3 klassen afgenomen en door 93 leerlingen ingevuld. Beschrijving van de leerlingen aantal % meisjes 54 58% jongens 39 42% VMBO leerlingen 34 37% HAVO/VWO leerlingen 59 63% concentreren' en 'ik doe meestal wat me wordt opgedragen'. Op uw school heeft 10% van de leerlingen een verhoogd risico op psychosociale problemen. Voeding en beweging Voeding: Veel voedingsgewoonten worden in de jeugd gevormd. Ongezonde voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus, kanker en hart- en vaatziekten). Ook leerprestaties worden beïnvloed door voeding. Zo levert een goed ontbijt de energie voor genoeg concentratievermogen op school. Het eten van groente en fruit is belangrijk voor een goede gezondheid en een gezond gewicht. 77% van de leerlingen eet op de meeste dagen van de week groente en 39% eet op de meeste dagen fruit. Frequent gebruik van gezoete frisdrank verhoogt de kans op overgewicht en gaatjes in het gebit. Tussendoortjes, zoals snoep en chocolade, vormen een risicofactor voor overgewicht en een onevenwichtig voedingspatroon. Met de toename van het aantal eetmomenten neemt de kans op gaatjes in het gebit toe. 31% van de leerlingen drinkt op de meeste dagen van de week frisdrank en 19% eet op de meeste dagen van de week snoep of chocolade. 3

4 Geneeskundige en Gezondheidsdienst Tabel 3 Beweging klas 2 klas 4 sport ten minste 2 keer per week 1 uur 60% 70% zit per dag minimaal 5 uur voor de tv of achter de computer 61% 69% VLAG ROOD Beweging: Sport en beweging vergroten het Genotmiddelen zelfvertrouwen van jongeren, bevorderen de Roken: Roken heeft belangrijke gevolgen voor grove motoriek en verminderen de kans op de gezondheid op latere leeftijd en kan leiden verschillende chronische aandoeningen en tot longkanker, hart- en vaatziekten en vroeg overgewicht. Op uw school sport 70% 70% van de overlijden. Als jongeren beginnen met roken is leerlingen ten minste twee keer per week één dat een belangrijke voorspeller voor roken op uur. Na de basisschoolperiode lijkt de latere leeftijd. Op uw school rookt 18% 18% van de gemiddelde lichamelijke activiteit van jongeren leerlingen. snel af te nemen. Dit heeft te maken met veel concurrerende activiteiten zoals huiswerk, Alcoholgebruik: Het gebruik van een grote televisie kijken of computergebruik. De mate hoeveelheid alcohol heeft ernstige gevolgen waarin jongeren televisie kijken en achter de voor de gezondheid, het sociaal functioneren en computer zitten, heeft een ongunstige invloed de schoolprestaties. Alcohol is extra schadelijk op het ontwikkelen van overgewicht. Het voor jongeren doordat zij nog volop in de groei percentage leerlingen dat per dag vijf uur of zijn. Hierdoor zijn de hersenen, maar ook meer voor de televisie of achter de computer zit andere organen, extra vatbaar voor de is 69% 69%. schadelijke invloed van alcohol. Tabel 4 Genotmiddelen klas 2 klas 4 7% 18% heeft ooit alcohol gedronken 29% 67% heeft de afgelopen 30 dagen alcohol gedronken 15% 54% 10% 41% - 18% 3% 16% rookt nu heeft de afgelopen 30 dagen meer dan 5 glazen alcohol gedronken bij één gelegenheid is de afgelopen 30 dagen dronken geweest heeft ooit cannabis gebruikt 4 VLAG GROEN

5 Tabel 5 Seksuele gezondheid heeft ooit geslachtsgemeenschap gehad 4% 23% Jong beginnen met het drinken van alcohol kan ertoe leiden dat al op jonge leeftijd véél alcohol wordt gedronken en het verhoogt het risico op een latere alcoholverslaving. Daarom wordt jongeren geadviseerd tot hun zestiende jaar geen alcohol te drinken. Op uw school is 59% van de leerlingen uit klas 4 onder de zestien jaar. 67% van alle leerlingen heeft wel eens alcohol gedronken, bij 54% gebeurde dit voor het laatst in de afgelopen 30 dagen. 41% heeft in de afgelopen 30 dagen meer dan vijf glazen alcohol gedronken bij één gelegenheid. 18% van de leerlingen op uw school is in de afgelopen 30 dagen dronken geweest. Cannabisgebruik: De meeste jongeren die drugs gebruiken, gebruiken het middel maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Het belangrijkste gezondheidsrisico van cannabisgebruik is een afname van het reactie- en concentratievermogen en verslechtering van het kortetermijngeheugen. Dit kan negatieve effecten hebben op school- en werkprestaties. Op uw school heeft 16% van de leerlingen wel eens cannabis gebruikt. Seksuele gezondheid In de pubertijd ontwikkelen jongeren hun seksuele gevoelens en doen zij vaak hun eerste seksuele ervaringen op. 23% van de leerlingen op uw school heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad. Sociale omgeving In de puberteit worden jongeren steeds zelfstandiger en nemen afstand van hun ouders. De relatie met leeftijdsgenoten gaat een steeds belangrijkere rol spelen. Toch blijven ouders op de achtergrond hard nodig voor advies en hulp. Tabel 6 Sociale omgeving kan gemakkelijk praten met (stief)ouders - 93% kan gemakkelijk praten met vrienden - 92% is minimaal vier avonden per week met vrienden ergens anders dan thuis - 19% groeit op in een gezin met lage welvaart 1% 1% 5

6 Tabel 7 School vindt school leuk - 76% staat (nogal) veel onder druk door schoolwerk - 32% is de laatste paar maanden wel eens gepest 14% 16% is de laatste paar maanden minstens één keer per week gepest 4% 1% heeft het afgelopen jaar een ongeval op school gehad - 7% heeft een ongeval op school gehad tijdens het sporten - 4% heeft een ongeval op school gehad waarvoor een arts of de Spoedeisende Hulpafdeling is bezocht - 3% Een goede verstandhouding met zowel ouders als leeftijdsgenoten is belangrijk voor psychisch en sociaal welzijn. Het ontbreken van vriendschappen kan slecht zijn voor het zelfvertrouwen en kan leiden tot emotionele en psychosociale problemen. Op uw school kan 93% van de leerlingen gemakkelijk praten met hun (stief)ouders. 92% kan gemakkelijk praten met vrienden. Het percentage leerlingen dat minimaal vier avonden per week doorbrengt samen met vrienden ergens anders dan thuis is 19%. De gezondheid en leefgewoonten van jongeren hangen sterk samen met de sociaaleconomische positie van het gezin waarin zij opgroeien. Jongeren uit een gezin met een lage welvaart hebben minder vaak een goede (psychosociale) gezondheid en vaker ongezondere leefgewoonten. Om de welvaart van het gezin waarin de leerlingen opgroeien te achterhalen, is gevraagd naar bezittingen van het gezin en naar het aantal keer dat het gezin in het afgelopen jaar op vakantie is geweest. De welvaartsschaal die hieruit voortkomt, geeft een indicatie van de sociaaleconomische status van de leerlingen. 1% van de leerlingen op uw school groeit op in een gezin met een lage welvaart. School School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze brengen er een groot deel van hun tijd door en leren er zaken die van groot belang zijn voor hun ontwikkeling en kansen in de samenleving. 76% van de leerlingen vindt school leuk, 32% voelt zich (nogal) veel onder druk staan door het schoolwerk. Pesten: Wanneer jongeren gepest worden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen, hun psychosociale gezondheid en de motivatie om naar school te gaan. Ook kunnen schoolprestaties afnemen. Pesten heeft ook negatieve gevolgen voor de pesters en de rest van de klas, bijvoorbeeld omdat er een ongezellige sfeer ontstaat. 16% van de leerlingen geeft aan dat zij in de laatste paar maanden voorafgaand aan het onderzoek wel eens gepest zijn door een medeleerling. 6

7 1% geeft aan minstens één keer per week te zijn gepest. Ongevallen op school: Elk jaar komen er gemiddeld leerlingen uit het voortgezet onderwijs op de Spoedeisende Hulpafdeling van een ziekenhuis terecht na een ongeval op school, bijvoorbeeld tijdens het bewegingsonderwijs. 7% van de leerlingen op uw school geeft aan dat zij in het afgelopen jaar een ongeval hebben gehad op school. 4% heeft een ongeval gehad tijdens het sporten op school en 3% heeft een arts of de Spoedeisende Hulpafdeling bezocht naar aanleiding van een ongeval op school. EURO-URHIS URHIS 2 Stedelingen hebben over het algemeen een minder goede gezondheid dan mensen buiten de stad. Hun levensverwachting is lager, hun leefomgeving is minder gunstig en psychosociale problemen komen vaker voor. Doel van EURO-URHIS 2 is het in kaart brengen van de gezondheidstoestand van stedelingen in 36 Europese steden, onder andere met behulp van een vragenlijstonderzoek onder jongeren. Door internationale vergelijkingen tussen de steden en de ontwikkeling van nieuwe onderzoeksmethoden en instrumenten, kan met dit onderzoek het gezondheidsbeleid in grote Europese steden, waaronder Utrecht, worden verbeterd. Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u terecht op: Aanbevelingen De vlaggen in de tabellen laten per onderwerp zien of uw school bij de twee best scorende of twee slechtst scorende scholen behoort. Bij een rode vlag adviseert de GG&GD na te gaan of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle klassen speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Ongeacht de score van uw school vindt de GG&GD de onderwerpen voeding en beweging, alcoholgebruik en weerbaarheid op dit moment zo belangrijk dat er op iedere school aandacht aan besteed zou moeten worden. Voeding en beweging: Steeds meer jongeren eten te veel of ongezond en bewegen te weinig. Het aantal jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren onverminderd hoog. Overgewicht verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, sommige vormen van kanker, aandoeningen aan de gewrichten en psychosociale problemen. De GG&GD adviseert scholen daarom in te zetten op de BOFT-boodschap. Dit zijn vier speerpunten in de preventie van overgewicht: stimuleren van Bewegen stimuleren van dagelijks Ontbijten minder gebruik van Frisdrank minder Tv-kijken en computergebruik Scholen kunnen het eten van een gezonde en verantwoorde lunch effectief stimuleren door het invoeren van de Gezonde Schoolkantine. Alcoholgebruik: Alcohol is extra schadelijk voor jongeren omdat zij nog volop in de groei zijn. Door duidelijke regels te stellen over het (niet) gebruiken van alcohol kunnen ouders het gebruik van alcohol uitstellen. 7

8 eidsdienst De GG&GD adviseert scholen voorlichting te geven aan leerlingen en ouders over alcoholgebruik, de gevolgen van dit gebruik en het stellen van duidelijke regels rondom alcoholgebruik. Ook adviseert de GG&GD scholen om aandacht te besteden aan het vergroten van de vaardigheden van leerlingen om hun eigen grenzen aan te kunnen geven (zie ook 'weerbaarheid en zelfredzaamheid') en om te kunnen gaan met bijvoorbeeld groepsdruk. (beginnende) problemen bij leerlingen gesignaleerd worden en leerlingen díe zorg en ondersteuning kunnen krijgen die nodig is. Mocht u naar aanleiding van de aanbevelingen specifiek advies willen hebben over bepaalde onderwerpen, dan kunt u contact opnemen met: Mirjam Mascini, afdeling Gezondheidsbevordering Telefoon: (030) Weerbaarheid en zelfredzaamheid: De puberteit is voor jongeren een lastige leeftijdsfase, vaak vol onzekerheid. Alles aan hun lijf verandert, hun gevoelens veranderen mee en ook in sociaal opzicht verandert er vaak veel. Jongeren die weerbaar en zelfredzaam zijn, herkennen hun eigen gevoelens en die van anderen en weten daarnaar te handelen met respect voor zichzelf en de ander. Zij hebben meer zelfvertrouwen en weten beter wat zij moeten doen als iemand over hun grenzen heen gaat. Dit heeft ook effect op hun schoolprestaties. Meisjes in de puberteit hebben vaker emotionele problemen, bij jongens komen gedragsproblemen vaker voor. Jongeren die beginnende problemen bij zichzelf herkennen, hebben minder risico daadwerkelijk psychosociale problemen te ontwikkelen. De GG&GD adviseert scholen in preventieve zin aandacht te besteden aan weerbaarheid en zelfredzaamheid van de leerlingen. Ook het voeren van een beleid dat is gericht op een veilig schoolklimaat, met bijvoorbeeld aandacht voor een goede manier van omgaan met elkaar of het hebben van een pestprotocol, wordt geadviseerd. Verder is het van belang dat er een goede interne zorgstructuur is, waardoor COLOFON Uitgave Gemeente Utrecht, GG&GD Informatie Lisette Arts, jeugdverpleegkundige Telefoon: (030) Laurens van Buren, onderzoeker Telefoon: (030) Internet Fotografie Anton van Daal, Stijn Decorte, Jan Lankveld, Willem Mes, Bert Spiertz, Merijn van der Vliet Bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding Datum Maart

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011

Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Zo gezond zijn Amsterdamse jongeren! Stadsrapport Amsterdamse Jeugdgezondheidsmonitor voortgezet onderwijs 2010-2011 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Rapport in het kort...5 Hoofdstuk 1 Zo kunnen we de gezondheid

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD

GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD GEZONDHEID JONGEREN IN BEELD Resultaten jongerenmonitor 2013 in de regio Limburg-Noord De factsheet Gezondheid Jongeren in beeld beschrijft per thema de belangrijkste resultaten van de GGD Jongerenmonitor.

Nadere informatie

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009

21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van de jeugdmonitor 2009 21 Kinderen in de regio Gelre-IJssel Resultaten van de jeugdmonitor 2009 2010 De meeste kinderen groeien in goede gezondheid op. Toch laten vooral de psychische gezondheid en de leefstijl te wensen over.

Nadere informatie

Nieuw-West gezond en wel?

Nieuw-West gezond en wel? Factsheet Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Nieuw-West gezond en wel? Twee derde van de inwoners van Nieuw-West heeft een positief oordeel over de eigen gezondheid, zo blijkt uit de gegevens van de Amsterdamse

Nadere informatie

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010

Jongeren in Zeeland. Merendeel Zeeuwse jongeren ervaart de eigen gezondheid als goed. Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Jongeren in Zeeland Monitor Gezondheid 12 t/m 18 jarigen 2010 Om de gezondheid en leefstijl van jongeren (12 t/m 18 jarigen) in Zeeland in kaart te brengen is in najaar 2010 door de GGD Zeeland in samenwerking

Nadere informatie

Monitor alcohol en middelen

Monitor alcohol en middelen Gemeente Utrecht, Volksgezondheid Monitor alcohol en middelen www.utrecht.nl/gggd Thema 1 www.utrecht.nl/volksgezondheid Alcohol- tabak- en cannabisgebruik in Utrecht Wat, waar en hoeveel? 2014 Colofon

Nadere informatie

Gezond opgroeien. in Kollumerland c.a. 2009/2010

Gezond opgroeien. in Kollumerland c.a. 2009/2010 Gezond opgroeien in Kollumerland c.a. 2009/2010 Inhoudsopgave jaarrapportage JGZ 2009-2010 Vooraf... 3 Medewerkers gemeentelijk JGZ-team... 4 Gemeentelijke beleidsspeerpunten ten aanzien van jeugd en gezondheid...

Nadere informatie

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord

Hoe gezond is Noord-Holland Noord? Het gezondheidsprofiel van Noord-Holland Noord Hoe gezond is NoordHolland Noord? Het gezondheidsprofiel van NoordHolland Noord Gezondheidsprofiel 2011 NoordHolland Noord In een oogopslag NoordHolland Noord is qua leeftijdsopbouw vergelijkbaar met landelijk.

Nadere informatie

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag'

BELEIDSNOTA. Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Lokaal gezondheidsbeleid gemeente Aalten 2014-2017 'van ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' Auteur Lotte Vorwerg Functie Beleidsmedewerker W&O Datum 1 april 2014 BELEIDSNOTA Lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE

NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE NORMEN EN GRENZEN RONDOM EEN (ON)GEZONDE KEUZE RESULTATEN UIT EEN ONLINE KWALITATIEF ONDERZOEK ONDER 12- TOT 18-JARIGEN Klant: RIVM en Trimbos Contactpersonen: Adam de Jong (RIVM), Lex Lemmers en Jeroen

Nadere informatie

GEZONDHEID IN DRIMMELEN

GEZONDHEID IN DRIMMELEN Lokaal gezondheidsbeleid Gemeente Drimmelen 2008 2011 concept GEZONDHEID IN DRIMMELEN Made, 13 oktober 2008 Concept -nota vgz 2008 2011 Gezondheid in Drimmelen 1 Inhoudsopgave Gezondheid in Drimmelen lokaal

Nadere informatie

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011

Op weg naar een gezonder Son en Breugel. Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 1 Op weg naar een gezonder Son en Breugel Regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2011 P.F.J. van Bree,

Nadere informatie

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland.

Deze rapportage is een samenwerkingsproduct van Intraval (Bureau voor Onderzoek & Advies) en GGD Flevoland. COLOFON Rapportage onderzoek alcohol- en drugsgebruik en handel in drugs in de gemeente Noordoostpolder Thema s Welzijn, Gezondheid, Leefbaarheid en Veiligheid Deze rapportage is een samenwerkingsproduct

Nadere informatie

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren

Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Geef ze geen alcohol onder de 16 Folder vóór en dóór ouders over alcohol en jongeren Stadmeteenhart Stadsberichten extra Werkzaamheden Van Tuyllstraat Waarom deze folder? Heeft u ook een kind in de puberteit

Nadere informatie

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort

Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Gezond ouder worden? Resultaten van de 65+ monitor in Westervoort Inhoudsopgave Advies... 1 Aanleiding voor dit advies... 1 Belangrijkste bevindingen... 1 Advies aan gemeente Westervoort... 2 Inleiding...

Nadere informatie

Jeugdmonitor Gouda 2007

Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Jeugdmonitor Gouda 2007 Opdrachtgever: Uitgave en rapportage: Colofon Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Samenleving. Postbus 1086, 2800 BB Gouda. Contactpersoon: Addie de

Nadere informatie

Ouders aan het woord!

Ouders aan het woord! Ouders aan het woord! Een social marketing onderzoek naar leefstijlgerelateerde determinanten onder risicogroepen in Twente Auteurs: Lieke Rotman Judith Waleczek Karlien Zomer Uitgave van: Twente in Balans,

Nadere informatie

Gezondheidsenquête 2008

Gezondheidsenquête 2008 Gezondheidsenquête 008 De gezondheid van volwassenen in Schiedam April 009 GGD Rotterdam-Rijnmond Berdi Christiaanse Gea Schouten Bianca Stam Johan van Veelen Voorwoord In dit rapport vindt u de resultaten

Nadere informatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie

Datum november 2011. Behandeling. Planstatus. Projectnummer. Opdrachtgever. Identificatie Voor een gezond Bussum Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 2012-2015 Kerngegevens Projectleider Afdeling Gert-Jan Vreeke Samenlevingszaken 3 Datum november 2011 3 Behandeling Planstatus Projectnummer Opdrachtgever

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 *D13.0064* D13.0064 Nota lokaalgezondheidsbeleid Koggenland 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Leeswijzer 4 1 Terugblik 5 1.1 Alcohol en drugs 5 1.2 Roken 6 1.3 Overgewicht

Nadere informatie

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016

Nota lokaal gezondheidsbeleid 2013-2016 Gemeenteblad 513 De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 december 2013, nummer Z-12-02423_2013-47760; Besluit vast te stellen de: Nota lokaal gezondheidsbeleid

Nadere informatie

Kwetsbare ouderen in de praktijk

Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Kwetsbare ouderen in de praktijk Journalistieke samenvatting door Malou van Hintum van het rapport Kwetsbare ouderen, Cretien van Campen (redactie), Martijn Huisman, Dorly

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDEN Tips en advies voor ouders

ALCOHOL EN OPVOEDEN Tips en advies voor ouders 2 e druk, mei 2008 ALCOHOL EN OPVOEDEN Tips en advies voor ouders Herkent u één van deze vragen? Hoeveel mag mijn kind eigenlijk drinken? Wat zijn de risico s van alcoholgebruik door jongeren? Is het verstandig

Nadere informatie

Stoppen met roken als volwassen uitdaging

Stoppen met roken als volwassen uitdaging Stoppen met roken als volwassen uitdaging Een review van roken onder jongeren van 16 jaar en ouder Stoppen met roken als volwassen uitdaging Een review van roken onder jongeren van 16 jaar en ouder Inhoud

Nadere informatie

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016

Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Lokaal gezondheidsbeleid 2013 2016 Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer 1. Gezondheid 2. Gemeentelijke verantwoordelijkheden 2.1. De Wet publieke gezondheid 2.2. De Wet maatschappelijke ondersteuning 2.3.

Nadere informatie

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland

HBSC 2013. Gezondheid, welzijn en opvoeding van jongeren in Nederland Margreet de Looze, Saskia van Dorsselaer, Simone de Roos, Jacqueline Verdurmen, Gonneke Stevens, Rob Gommans, Marja van Bon-Martens, Tom ter Bogt, Wilma Vollebergh HBSC 2013 Gezondheid, welzijn en opvoeding

Nadere informatie

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d.

CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO. Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. CONCEPT NOTA LOKAAL GEZONDHEIDSBELEID 2009-2012 GEMEENTE TYNAARLO Vastgesteld door de Raad van de gemeente Tynaarlo d.d. 1 Inleiding De raad moet 1 x per 4 jaar een nota gemeentelijk gezondheidsbeleid

Nadere informatie