Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolrapport. St. Gregorius College. Resultaten Jeugdmonitor Utrecht. Welbevinden. Voeding en beweging. Geneeskundige en Gezondheidsdienst"

Transcriptie

1 In dit schoolrapport worden de resultaten van de jeugdmonitor in het schooljaar van de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school beschreven Schoolrapport Resultaten Jeugdmonitor Utrecht GG&GD Utrecht voert in opdracht van de gemeente Utrecht de Jeugdmonitor Utrecht uit. Hiermee worden gegevens verzameld op het gebied van psychosociaal functioneren, leefgewoonten en sociale omgeving van leerlingen in Utrecht. In het voorjaar van 2009 is de Jeugdmonitor Utrecht uitgevoerd in de klassen 2 en 3 van het voortgezet onderwijs. In dit schoolrapport vindt u een samenvatting van de gegevens die over de leerlingen in de klassen 2 en 3 van uw school zijn verzameld. Wanneer u over een onderwerp meer gedetailleerde informatie wilt, kunt u deze aanvragen bij de GG&GD. Welbevinden Ervaren gezondheid: Het oordeel van de leerlingen over de eigen gezondheid geeft een goed beeld van de huidige gezondheid. Daarnaast voorspelt het ook de gezondheid en ongunstige leefgewoonten in de toekomst. Gezondheidsklachten als hoofdpijn of buikpijn kunnen het gevolg zijn van stress, zeker wanneer leerlingen vaak last hebben van deze klachten. Men spreekt dan van psychosomatische klachten. Psychosociale gezondheid: Gezond psychisch functioneren is van belang voor zowel het individuele kind als voor de samenleving. Jongeren voelen zich gelukkiger wanneer zij psychisch gezond zijn. Gezond psychisch functioneren leidt onder meer tot minder schooluitval, criminaliteit, verslaving, geweld, zwerfgedrag en psychisch lijden. In tabel 1 vindt u de resultaten van uw school voor het onderwerp 'welbevinden'. Voeding en beweging Voeding: Ongezonde voeding kan bijdragen aan de ontwikkeling van overgewicht en chronische aandoeningen (zoals diabetes mellitus, hart- en vaatziekten). Een goede voeding begint met elke dag ontbijten. Het overslaan van het ontbijt kan de concentratie en prestaties van leerlingen ongunstig beïnvloeden. Daarnaast kan het leiden tot een groter gebruik van tussendoortjes. Tussendoortjes, zoals koek en snoep, vormen een risicofactor voor overgewicht en een onevenwichtig voedingspatroon. Met de toename van het aantal eetmomenten neemt de kans op gaatjes in het gebit toe.

2 Tabel 1 - Welbevinden goede ervaren gezondheid 81% 86% 84% 85% 83% (heel) vaak psychosomatische klachten 10% 10% 10% 10% 10% verhoogd risico op psychosociale problemen (totaal) 25% 15% 19% 17% 18% emotionele problemen 14% 8% 16% 12% 11% gedragsproblemen 19% 22% 19% 21% 20% hyperactief gedrag 37% 26% 27% 26% 24% problemen in de relatie met leeftijdsgenoten 21% 13% 12% 13% 15% afgelopen 12 maanden suïcidegedachten 17% 22% 17% 19% 17% De kans op overgewicht en gaatjes in het gebit wordt ook verhoogt door frequent gebruik van suikerhoudende dranken. De GG&GD adviseert het gebruik van frisdranken te beperken tot maximaal twee glazen per dag. Tot slot raadt het Voedingscentrum aan elke dag twee stuks fruit te eten. Beweging: Sport en beweging vergroten het zelfvertrouwen van jongeren, bevorderen de grove motoriek en verminderen de kans op verschillende chronische aandoeningen en overgewicht. Na de basisschoolperiode lijkt de gemiddelde lichamelijke activiteit van jongeren snel af te nemen. Dit heeft te maken met veel concurrerende activiteiten zoals huiswerk, tv kijken of computergebruik. De mate waarin jongeren tv kijken en achter de computer zitten, heeft een ongunstige invloed op het ontwikkelen van overgewicht. Genotmiddelengebruik De puberteit is een periode waarin veel jongeren beginnen te experimenteren met roken en het gebruik van alcohol en cannabis. Roken: Roken is de belangrijkste determinant van ziekte en sterfte in Nederland. Als jongeren beginnen met roken is dat een belangrijke voorspeller voor roken op latere leeftijd. Alcoholgebruik: Alcohol is extra schadelijk voor jongeren doordat zij nog volop in de groei zijn, waardoor de hersenen, maar ook andere Tabel 2 - Voeding en beweging ontbijt tenminste 5 dagen per week 75% 88% 82% 85% 79% GROEN eet elke dag fruit 36% 35% 28% 31% 31% drinkt meer dan 2 glazen frisdrank per dag - 26% 34% 30% 26% sport ten minste 2 keer per week 1 uur 64% 61% 61% 61% 61% is lid van sportschool of -vereniging 67% 70% 70% 70% 67% zit meer dan 5 uur per dag voor de tv of achter de computer 57% 61% 55% 58% 51% ROOD 2

3 Tabel 3 - Genotmiddelengebruik rookt nu 10% 9% 18% 14% 13% heeft ooit alcohol gedronken 73% 48% 56% 52% 44% ROOD heeft laatste 4 weken alcohol gedronken 52% 19% 39% 30% 27% heeft laatste 4 weken meer dan 5 glazen alcohol bij - 8% 24% 16% 15% één gelegenheid gedronken geen duidelijk alcoholverbod thuis - 45% 53% 49% 42% ROOD heeft ooit cannabis gebruikt - 8% 21% 15% 14% heeft laatste 4 weken cannabis gebruikt - 4% 14% 9% 7% organen extra vatbaar zijn voor de schadelijke invloed van alcohol. Daarom wordt jongeren geadviseerd tot hun zestiende jaar geen alcohol te drinken. Andere negatieve gevolgen van (overmatig) alcoholgebruik zijn Leeswijzer Stedelijke referentiegegevens: Om de resultaten in dit schoolrapport te kunnen vergelijken met die van andere vergelijkbare scholen in Utrecht, zijn de resultaten voor de stad Utrecht van het schoolniveau van uw school weergegeven. Bij de vergelijking van de resultaten van uw school met die van Utrecht is het van belang te realiseren dat het in dit schoolrapport gaat om relatief kleine aantallen. Verschillen kunnen daarom ook door toeval zijn ontstaan. In de tabellen is met een vlag aangegeven of het betreffende resultaat van de jongeren op uw school meer dan 5% afwijkt van die van Utrecht. Een groene vlag betekent dat de leerlingen op uw school op een bepaald onderwerp gunstig afwijken. Bij een rode vlag wijken de leerlingen ongunstig af. Bij een rode vlag adviseert de GG&GD na te gaan of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle leerjaren speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Tabel: een streepje (-) in de tabel geeft aan dat de betreffende gegevens niet bekend zijn. verkeersongelukken, agressie en ongeplande seks. Door duidelijke regels te stellen over het (niet) gebruiken van alcohol kunnen ouders het gebruik van alcohol beperken. Wanneer jongeren eenmaal gewend zijn om alcohol te drinken, heeft het stellen van duidelijke regels bijna geen preventieve werking meer. Cannabisgebruik: De meeste jongeren die drugs gebruiken, gebruiken het middel maar één of een paar keer. Een kleine groep blijft vaker gebruiken. Het belangrijkste gezondheidsrisico van cannabisgebruik is een afname van het reactie- en concentratievermogen en verslechtering van het korte termijngeheugen. Dit kan negatieve effecten hebben op school- en werkprestaties. Seksuele gezondheid In de pubertijd ontwikkelen jongeren hun seksuele gevoelens en doen zij vaak hun eerste seksuele ervaringen op. Voor een gezonde seksuele ontwikkeling is het van belang dat jongeren hierin zelf beslissingen kunnen nemen, waarbij zij rekening houden met, en respect hebben voor, zichzelf en de ander. In tabel 4 vindt u de resultaten van uw school voor het onderwerp 'seksuele gezondheid'. 3

4 Tabel 4 - Seksuele gezondheid heeft wel eens gevreeën 60% 51% 59% 55% 43% ROOD heeft wel eens geslachtsgemeenschap gehad 19% 11% 13% 12% 11% heeft een ongewenste seksuele ervaring gehad 20% 13% 12% 12% 13% keurt het niet af als hij of zij zelf op straat naar iemand zou roepen dat hij/zij een - 64% 73% 69% 62% ROOD lekker ding is een onbekende in zijn/haar billen zou knijpen - 35% 32% 34% 26% ROOD een onbekende zomaar op de mond zou zoenen - 25% 25% 25% 23% seks om de seks zou hebben, niet omdat hij/zij verliefd is - 20% 24% 22% 23% Thuis Betrokkenheid van ouders en steun bij problemen: In de puberteit moeten jongeren leren dat ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen gedrag en de gevolgen hiervan. De rol van ouders is hierbij van groot belang. Ze moeten grenzen stellen en op tijd vrijheid geven. Daarnaast is het belangrijk dat ouders betrokkenheid tonen en dat de jongeren het gevoel hebben dat zij op iemand terug kunnen vallen met hun problemen. Negatieve thuissituatie: Wanneer jongeren het thuis vaak ongezellig vinden, zich thuis alleen voelen staan, of als er thuis veel ruzie is, is sprake van een negatieve thuissituatie. Dit is ook het geval wanneer jongeren geslagen of mishandeld worden of wanneer zij wel eens over weglopen van huis denken. Omgaan met geld: Lenen wordt door steeds meer jongeren normaal gevonden. Bij de meeste jongeren gaat het om kleine bedragen, maar soms lenen jongeren ook grote bedragen. Jongeren die op jonge leeftijd goed met geld leren omgaan, komen later minder snel in de schulden. School School speelt een belangrijke rol in het leven van jongeren. Ze brengen er een groot deel van hun tijd door en leren er zaken die van groot belang zijn voor hun ontwikkeling en kansen in de samenleving. De leerlingen op uw school beoordelen de school met gemiddeld een 6,6. Chronisch ziek of verslaafd gezinslid: Leerlingen met een chronisch zieke of verslaafde ouder, broer of zus kunnen door de problemen in de thuissituatie overbelast raken. Ook kan hun ontwikkeling verstoord worden door de soms volwassen taken en zorgen. Ziekteverzuim en spijbelen: Bij veel leerlingen die regelmatig verzuimen wegens ziekte blijkt vaak sprake van een achterliggende oorzaak zoals bijvoorbeeld een vervelende thuissituatie, pesten of ruzie met een leraar. Veel ziekteverzuim kan bovendien leiden tot 4

5 Tabel 5 - Thuis lage score op ouderbetrokkenheid 16% 19% 16% 17% 17% heeft nooit/soms iemand om naar toe te gaan met 25% 16% 17% 16% 17% problemen ervaart een negatieve thuissituatie 37% 33% 36% 35% 31% heeft een langdurig ziek of verslaafd gezinslid 22% 22% 24% 23% 26% vindt dat hij/zij niet goed met geld om kan gaan 51% 43% 48% 46% 47% leent geld 25% 25% 22% 23% 23% voortijdig schoolverlaten. Frequent spijbelen wordt ook als een risicofactor beschouwd voor het voortijdig schoolverlaten en het vóórkomen van probleemgedrag. Spijbelen wordt als risicofactor beschouwd voor geweld, drugsgebruik en psychische problemen. Veiligheid en pesten: Leerlingen brengen een groot deel van hun tijd op school door. Het zich veilig voelen op school draagt bij aan het algemene gevoel van veiligheid. Utrechtse jongeren voelen zich het meest onveilig onderweg van huis naar school (en terug), rond de school en op het schoolplein en in de kantine of aula. Wanneer jongeren gepest worden, kan dit negatieve gevolgen hebben voor hun zelfvertrouwen, hun psychosociale gezondheid en/of de motivatie om naar school te gaan. Ook kunnen schoolprestaties afnemen. Pesten heeft ook negatieve gevolgen voor de pesters en de rest van de klas, bijvoorbeeld omdat er een ongezellige sfeer in de klas hangt. Meer gegevens over hoe leerlingen het schoolklimaat ervaren, zijn beschreven in de tabellen 7 en 8. In verband met de leesbaarheid van de tabellen wordt geen vergelijking gemaakt met de situatie in Deze gegevens kunnen wel aangevraagd worden bij de GG&GD. Tabel 6 - School (samenvatting) waardering school (cijfer) 6,8 6,7 6,6 6,6 6,9 waardering school (% onvoldoende) 15% 17% 17% 17% 14% is laatste jaar frequent (>5 keer) door ziekte afwezig 20% 18% 18% 18% 19% geweest heeft laatste 4 weken gespijbeld 15% 17% 15% 16% 17% is laatste 3 maanden wel eens gepest 15% 23% 17% 19% 17% is laatste 3 maanden wekelijks gepest 4% 8% 3% 6% 4% voelt zich wel eens onveilig op of rond school 25% 30% 23% 27% 26% 5

6 Tabel 7 - Relatie met leerkrachten en de sfeer op school met bijna allemaal meer dan de sommige/bijna sommige/bijna Met de leraren helft geen enkele geen enkele kan ik goed opschieten 30% 34% 35% 29% ROOD bij ons op school valt goed te praten 24% 27% 49% 43% ROOD bijna geen sommige meer dan de helft meer dan de helft De leraren enkele /bijna allemaal /bijna allemaal maken de leerlingen soms belachelijk 28% 56% 15% 10% hebben een hekel aan mij 64% 29% 7% 6% bij ons op school kunnen goed orde houden 8% 43% 49% 48% in de klas zijn aardiger tegen anderen dan tegen mij 50% 38% 12% 11% De leerlingen van deze school eens neutraal oneens oneens helpen elkaar 71% 19% 10% 8% voelen zich verbonden met elkaar 55% 32% 13% 13% zijn te vertrouwen 46% 34% 20% 22% De leerlingen van deze school oneens neutraal eens eens kunnen in het algemeen slecht met elkaar 50% 35% 16% 17% opschieten Ik ga liever niet om met de leerlingen van deze school 69% 19% 13% 13% Tabel 8 - Veiligheid op school heel veilig veilig niet volledig niet volledig ik voel mij veilig veilig in het algemeen in de klas 50% 40% 9% 10% in de kantine/aula 39% 47% 14% 15% in de gangen 38% 44% 17% 15% in de gymzaal / op het sportveld 43% 45% 12% 13% rond de school en op het schoolplein 37% 45% 18% 21% onderweg van huis naar school (en terug) 38% 44% 18% 21% Ik heb dit schooljaar last gehad van nooit bijna nooit regelmatig/vaak regelmatig/ vaak plagen en pesten 68% 24% 8% 8% uitschelden of dreigen met woorden 64% 27% 9% 9% buitengesloten worden 70% 25% 5% 7% plagen en pesten via het internet / via sms 85% 13% 2% 4% iemand die spullen van me afpakt of steelt 73% 21% 6% 10% iemand op school die spullen van me vernielt 79% 18% 3% 6% angst voor bepaalde leerlingen 72% 22% 6% 6% angst voor anderen rond de school 82% 15% 2% 4% geweld door anderen 82% 14% 5% 5% alcohol- of drugsmisbruik door anderen 89% 9% 3% 5% onplezierig (seksueel) aangeraakt worden 83% 11% 6% 5% de manier waarop de docent tegen me doet 60% 27% 13% 10% 6

7 Tabel 9 - Probleemgedrag heeft zich de afgelopen 12 maanden schuldig gemaakt aan: agressief gedrag 30% 33% 34% 34% 31% vandalisme en stelen 29% 35% 36% 35% 31% gewelddadig/delinquent gedrag 5% 7% 7% 7% 7% frequent agressief en delinquent gedrag 6% 9% 12% 11% 9% draagt wel eens een wapen 10% 15% 13% 14% 10% neemt wel eens een wapen mee naar school 2% 5% 6% 6% 5% is de afgelopen 12 maanden ondervraagd op een politiebureau 6% 7% 7% 7% 8% Probleemgedrag Onder probleemgedrag vallen verschillende soorten gedragingen zoals agressief gedrag, vandalisme, stelen, gewelddadig gedrag. Aan het ontstaan van ernstig probleemgedrag liggen risicofactoren ten grondslag. Gewelddadig/delinquent gedrag hangt bijvoorbeeld samen met spijbelen, slechte prestaties op school, van huis weglopen en softdruggebruik Deelname op uw school Op uw school is de vragenlijst door 396 leerlingen ingevuld. Beschrijving van de leerlingen aantal % meisjes % jongens % klas % klas % allochtone leerlingen % In dit onderzoek worden allochtone jongeren gedefinieerd als jongeren waarvan tenminste één ouder in het buitenland is geboren. Het gaat hierbij om zowel Westerse als niet-westerse allochtone leerlingen. Aanbevelingen In de tabellen is met een vlag aangegeven of het betreffende resultaat van de jongeren op uw school meer dan 5% afwijkt van dat van alle Utrechtse scholen met een vergelijkbaar schoolniveau. Bij een rode vlag adviseert de GG&GD na te gaan of uw school de slechte score op dit onderwerp herkent, of dit in alle klassen speelt en of uw school hier iets aan kan doen. Leefstijl Voeding en beweging: Steeds meer jongeren eten te veel of ongezond en bewegen te weinig. Het aantal jongeren met overgewicht is de afgelopen jaren onverminderd hoog. Overgewicht verhoogt de kans op hart- en vaatziekten, type 2 diabetes, sommige vormen van kanker, aandoeningen aan de gewrichten en psychosociale problemen. De GG&GD adviseert scholen daarom in te zetten op de BOFT-boodschap. Dit zijn vier de speerpunten in de preventie van overgewicht bieden: stimuleren van Bewegen stimuleren van dagelijks Ontbijten minder gebruik van Frisdrank minder Tv-kijken en computergebruik Daarnaast beveelt de GG&GD aan om het gebruik van fruit en een gezonde lunch te stimuleren. 7

8 Alcoholgebruik: In Utrecht heeft 42% van de tweede en derdeklassers al eens alcohol gedronken en 15% heeft in de laatste vier weken vijf of meer glazen alcohol achter elkaar gedronken. Alcohol is extra schadelijk voor jongeren omdat zij nog volop in de groei zijn. Door duidelijke regels te stellen over het (niet) gebruiken van alcohol kunnen ouders het gebruik van alcohol beperken. De GG&GD adviseert scholen daarom voorlichting te geven aan leerlingen en ouders over alcoholgebruik, de gevolgen van dit gebruik en het stellen van duidelijke regels rondom alcoholgebruik. Ook adviseert de GG&GD scholen om aandacht te besteden aan het vergroten van de vaardigheden van leerlingen om 'nee' te kunnen zeggen (zie ook 'weerbaarheid en zelfredzaamheid') en om te kunnen gaan met bijvoorbeeld groepsdruk. Weerbaarheid en zelfredzaamheid De puberteit is voor jongeren een lastige leeftijdsfase. Alles aan hun lijf verandert, hun gevoelens veranderen mee en ook in sociaal opzicht verandert er vaak veel. De puberteit is daardoor een periode vol onzekerheid. Jongeren die weerbaar en zelfredzaam zijn, herkennen hun eigen gevoelens en die van anderen en weten daarnaar te handelen met respect voor zichzelf en de ander. Zij hebben meer zelfvertrouwen en weten beter wat zij moeten doen als iemand over hun grenzen heen gaat. Een op de zes tweede- en derdeklassers in Utrecht heeft een verhoogde kans op psychosociale problemen. Voor meisjes zijn dit vaker emotionele problemen, voor jongens gedragsproblemen. Jongeren die beginnende problemen bij zichzelf herkennen, hebben minder risico daadwerkelijk psychosociale problemen te ontwikkelen. Een aanzienlijk deel van de Utrechtse tweede en derdeklassers heeft in zijn of haar houding ten opzichte van seksueel gedrag beperkt respect voor de ander. Weerbare jongeren hebben respect voor de ander en kunnen op de juiste manier handelen wanneer zij geconfronteerd worden met iemand die geen respect heeft voor zijn of haar (seksuele) grenzen. Een kwart van de jongeren in Utrecht heeft een chronisch ziek of verslaafde gezinslid. Zij lopen het risico door problemen in de thuissituatie overbelast raken. Voor deze jongeren is het belangrijk dat zij tijdig hun grenzen herkennen en kunnen aangeven. De GG&GD adviseert scholen daarom aandacht te besteden aan weerbaarheid en zelfredzaamheid. COLOFON Uitgave Gemeente Utrecht, GG&GD Informatie Annemiek van Engelen, jeugdverpleegkundige Telefoon: (030) Laurens van Buren, onderzoeker Telefoon: (030) Internet Fotografie Anton van Daal, Stijn Decorte, Jan Lankveld, Willem Mes, Bert Spiertz, Merijn van der Vliet Bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding Datum Maart

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding

Schoolrapport. Amadeus Lyceum. Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek. Inleiding Schoolrapport Resultaten EURO-URHIS 2 jeugdonderzoek Amadeus Lyceum Inleiding De GG&GD Utrecht neemt deel aan een Europees project over gezondheid in grote steden, het EURO-URHIS 2 project. In dit onderzoek

Nadere informatie

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014

Gemeente Zeevang. Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Gemeente Zeevang Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente Zeevang. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD?

HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? HOE GEZOND IS ONZE JEUGD? Resultaten van de Jeugdgezondheidsmonitor voor leerlingen van klas 2 en 4 van het voortgezet onderwijs in de regio Midden-Nederland 2011/2012 Lokale Schoolkrachtcijfers op www.ggdatlas.nl

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede

JEUGDMONITOR EMOVO 2013-2014 Gemeente Heemstede Gemeente Resultaten voor gemeente en regio Kennemerland Regio N=9.98 Ervaren gezondheid en aandoeningen Voelt zich gezond 84 83 Heeft minstens chronische aandoening, vastgesteld door arts 3 3 Heeft allergie,

Nadere informatie

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015

Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs. Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Hoe gezond ben jij? De gemeente Utrecht verzamelt middels de vragenlijst Hoe gezond ben jij?

Nadere informatie

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014

KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 KERNCIJFERS JONGERENPEILING 2013 NOORDWIJKERHOUT versie 2/11-03-2014 De waarden die in de tabellen worden weergegeven zijn percentages, tenzij anders aangegeven. Noordwijkerhout totaal geslacht leeftijd

Nadere informatie

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam.

Deze factsheet beschrijft de resultaten van de scholieren die wonen in Edam-Volendam. Er is apart gekeken naar de woonkernen Edam en Volendam. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Edam-Volendam Het E-MOVO scholierenonderzoek onder tweede- en vierdeklassers van het voortgezet onderwijs. Deze factsheet beschrijft de resultaten van de

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje

totaal 2011 6888 7403 7349 7065 7128 7283 14414 13719 12924 14414 Vmbo Havo/vwo Klas 2 Klas 4 Jongen Meisje Tabellenboek E-MOVO regio GGD, oktober 2012 Toelichting: In de eerste zeven kolommen worden de resultaten van de regio weergegeven, uitgesplitst naar onderwijsniveau, klas en geslacht, en. De laatste drie

Nadere informatie

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014

Pascal Zuid Vmbo Emovo 2013-2014 Pascal Zuid Emovo 2013-2014 Voor een goed gezondheidsbeleid is inzicht nodig in de gezondheid, het welzijn en de leefstijl van de van uw. GGD Zaanstreek-Waterland verzamelt deze gegevens met de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007

11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel. Resultaten van E-MOVO 2007 11 Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel Resultaten van E-MOVO 2007 In het kader van preventie vormt de jeugd een belangrijke doelgroep. Veel gezondheidsbeïnvloedend gedrag, zoals

Nadere informatie

Het jongerenonderzoek 2013

Het jongerenonderzoek 2013 Het jongerenonderzoek 2013 Indicatoren naar leerjaar, onderwijsvorm en geslacht Bijlage bij het rapport "De Limburgse resultaten in vogelvlucht" Fysieke gezondheid en leefstijl Indicatoren naar leerjaar,

Nadere informatie

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012

Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen. Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Gezondheidsmonitoren jongeren en ouderen Meta Moerman Cie Welzijn gemeente Neerijnen 19 juni 2012 Wat is E-MOVO q Onderzoek onder 2 e en 4 e klassers, nu 3 e keer q Vragenlijst wordt digitaal in klas ingevuld

Nadere informatie

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011

Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Hoe denken Zeeuwse jongeren en ouders over alcoholgebruik door jongeren? Onderzoek GGD Zeeland maart 2011 Zeeuwse jongeren en alcohol In 2010 is de Zeeuwse campagne Laat ze niet (ver)zuipen! van start

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2013 Groenewald GGD Zuid Limburg Geleen, april 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 VMBO klas 2 3 2.2 VMBO klas 4 4 2.3 HAVO/VWO klas 2 5 2.4 HAVO/VWO

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1

Genotmiddelen. Genotmiddelen. Bron: http://gezondeleefstijl.slo.nl 1 zijn er altijd al geweest en zullen er ook altijd blijven. Veel jongeren experimenteren in de puberteit met roken, alcohol en drugs en een deel laat zich verleiden tot risicovol gedrag. Jongeren zijn extra

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN?

HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? HOE HELP IK MIJN KIND NEE ZEGGEN TEGEN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? UW KIND EN ROKEN, DRINKEN EN BLOWEN? U KUNT ER IETS AAN DOEN! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE HEEMSKERK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE HEEMSKERK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Enkele gegevens evens over jezelf en de school:

Enkele gegevens evens over jezelf en de school: VEILIGHEID VRAGENLIJST LEERLINGEN Een belangrijke taak voor de school is te zorgen dat leerlingen zich prettig en veilig voelen. Dat lukt niet altijd. Bijvoorbeeld, omdat er soms wordt gediscrimineerd

Nadere informatie

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor

Geneeskundige en Gezondheidsdienst. Jeugdmonitor Utrecht. Groep 7 en 8 van het basisonderwijs. www.utrecht.nl/jeugdmonitor Geneeskundige en Gezondheidsdienst Jeugdmonitor Utrecht Groep 7 en 8 van het basisonderwijs www.utrecht.nl/jeugdmonitor Schooljaar 9-1 Voorwoord Met trots presenteer ik u alweer de vijfde editie van de

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Zwolle [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 420 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen?

Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Hoe help ik mijn kind nee zeggen tegen roken, drinken en blowen? Uw kind en roken, drinken en blowen? U kunt er iets aan doen! Kinderen die opgroeien krijgen te maken met allerlei verleidingen. Bijvoorbeeld

Nadere informatie

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013

Samenvatting Losser. 2 van 5 Twentse Gezondheids Verkenning Losser. Versie 1, oktober 2013 Samenvatting Losser Versie 1, oktober 2013 Lage SES, bevolkingskrimp en vergrijzing punt van aandacht in Losser In de gemeente Losser wonen 22.552 mensen; 11.324 mannen en 11.228 vrouwen. Als we de verschillende

Nadere informatie

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden

Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schoolprofiel Kalsbeek College, locatie Schilderspark te Woerden Schooljaar -2012 GGD Midden-Nederland 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Leeswijzer... 4 Kenmerken onderzochte leerlingen... 5 Gezinssituatie...

Nadere informatie

Alcohol, Roken en opvoeding

Alcohol, Roken en opvoeding Alcohol, Roken en opvoeding Uw kind in klas 1 van het voortgezet onderwijs Als kinderen naar het voortgezet onderwijs gaan, verandert er veel in hun leven. Ze krijgen andere interesses en hun vriendengroep

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE BEVERWIJK SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE BEVERWIJK Een onderzoek naar

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11

Inhoud. Woord vooraf 11 Inhoud Woord vooraf 11 1 Typeringen van generaties 13 1.1 Wat is een generatie? 13 1.2 Wat is het realiteitsgehalte? 14 1.3 Veteranengeneratie (70-plussers) 15 1.4 Babyboomers (50 tot 70 jaar) 16 1.5 X-generatie

Nadere informatie

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede

Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede Zo gezond is uw school! Schoolprofiel Revius E-MOVO 2013-2014 Wijk bij Duurstede HOE GEZOND IS UW SCHOOL? Waarom dit schoolprofiel? Om goed schoolgezondheidsbeleid te maken is inzicht nodig in de gezondheid,

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Tabellenboek Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011-2012 Gemeente Onderwerpen A. Algemene kenmerken B. School C1. Lichamelijke gezondheid C2. Psychische gezondheid D.

Nadere informatie

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO

Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO Beknopte gecombineerde samenvatting van Jeugdmonitor en E-MOVO O&S Gemeente Nijmegen, GGD regio Nijmegen september 2004 Inleiding Najaar 2003 zijn onder Nijmeegse jongeren twee op elkaar afgestemde onderzoeken

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 4 jaar Jongerenmonitor In 0 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL

HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL Stationsstraat 81 3370 Boutersem 016/73 34 29 www.godenotelaar.be email: directie.nobro@gmail.com bs.boutersem@gmail.com HET ANTI-PEST-BELEID VAN ONZE SCHOOL 1. Het standpunt van de school: Pesten is geen

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO GEMEENTE VELSEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo GEMEENTE VELSEN Een onderzoek naar de gezondheid,

Nadere informatie

Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007. www.utrecht.nl

Jeugdmonitor Utrecht. Brugklassers en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007. www.utrecht.nl Jeugdmonitor Utrecht C t en derdeklassers voortgezet onderwijs Schooljaar 2006-2007 www.utrecht.nl Voorwoord Met trots presenteer ik de Utrechtse Jeugdmonitor over het schooljaar 2006/2007. We hebben

Nadere informatie

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms

Totaal screening vo2 West-Brabant. 10 % % heeft soms 214 215 onderzoek onderzoeksperiode totaal aantal leerlingen klas 2 klas 2 sept 214 - juni 215 7857 aantal afwezig aantal aantal vragenlijsten tijdens screening vervolgonderzoeken ingevuld 336 288 7521

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel

7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel 7 Jeugd in de regio Gelre-IJssel In de preventienota Kiezen voor gezond leven zijn de rijksprioriteiten van het preventiebeleid voor de periode 007-010 aangegeven. De prioriteiten voor de komende vier

Nadere informatie

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29

ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN. Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING UW KIND OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS DE GEZONDE SCHOOL EN GENOTMIDDELEN Folder Alcohol en opvoeding.indd 1 27-07-2011 13:42:29 ALCOHOL EN OPVOEDING Als kinderen naar het voortgezet

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Raalte [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 460 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Stein. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Stein Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede

E-MOVO 2011/2012. Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede E-MOVO 2011/2012 Gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in gemeente Enschede GGD Twente Drs. C. Smit Drs. M.

Nadere informatie

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Sittard-Geleen. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Sittard-Geleen Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

tot 24 jaar Monitor jongeren 12

tot 24 jaar Monitor jongeren 12 Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Deurne Kernpunten Jeugdmonitor 12- t/m 18- jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Deurne GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Kim Ensinck, Reineke

Nadere informatie

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel?

Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Lesbische en biseksuele vrouwen & homoseksuele mannen in Amsterdam: gezond en wel? Amsterdamse Gezondheidsmonitor 2012 Kernpunten 1. Minder lichamelijke problemen bij homomannen De gezondheidsverschillen

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Gezond meedoen in Nuth. Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014 Gezond meedoen in Nuth Samenvatting Lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Dit is de samenvatting van het lokaal rapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 214 Een nieuwe kijk op gezondheid

Nadere informatie

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen

Kindermonitor 2013. Gemeentelijke Factsheet. Kampen [Geef tekst op] Kindermonitor 2013 Gemeentelijke Factsheet [Geef tekst op] Kindermonitor 2013: Gemeente 424 ouders van kinderen van ½- tot twaalf jaar gaven inzicht in de gezondheid, leefstijl en opvoeding

Nadere informatie

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente GGD Twente is onderdeel van Regio Twente Internet ggdtwente.nl E-MOVO 2011: gezondheid, welzijn en leefstijl van jongeren in Twente

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Houten Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 4 2. Inleiding... 6 3. Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden

TABAK ALCOHOL GAMEN. algemene sociale vaardigheden Leerlijnen per graad : 3 de graad LO 10-12j Doelstelling: Versterken van de kennis en vaardigheden die kinderen nodig hebben om gezonde keuzes te maken en niet te roken, geen alcohol te drinken en op een

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen??

Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? 1 Durft jouw kind zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen?? Kinderen opvoeden, adviseren en ondersteunen is een hele taak dat veel ouders best lastig vinden. Als ouder wil je je kind beschermen en

Nadere informatie

Genotmiddelen. Omgaan met tabak, alcohol en drugs

Genotmiddelen. Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen Omgaan met tabak, alcohol en drugs Genotmiddelen als tabak, alcohol en drugs zijn vaak verleidelijk voor tieners. Ze weten dat het niet mag,

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk

Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk Ouderavond riskante genotmiddelen Andreas College, Rijnmond Katwijk 16 september 2014 Pel van Hattum Programma 1. Middelen 2. Cijfers 3. Puberteit 4. Opvoeding 1. Middelen: Tabak Héél ongezond: de dodelijkste

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n

E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Brabantse Jeugdmonitor 2007 E n q u ê t e 1 2 - t / m 1 8 - j a r i g e n Gemeente: Goirle Leeswijzer In de tabellenset op de volgende pagina's worden de resultaten uit de Brabantse Jeugdmonitor 2007

Nadere informatie

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers

Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers Tips voor Ouders van niet-drinkende pubers 1. Bepaal uw standpunt. Eenduidigheid over de regels bij beide ouders is cruciaal. Tips: Kies als ouders samen regels voor het gezin. Bepaal als ouders vooraf

Nadere informatie

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO

SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO SCHOLIERENONDERZOEK E-MOVO REGIO KENNEMERLAND SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN WELBEVINDEN SOCIAAL WELBEVINDEN SCHOLIERENONDERZOEK E-movo REGIO KENNEMERLAND Een onderzoek naar

Nadere informatie

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort

Kindermonitor 2009. Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort Kindermonitor 2009 Samenvatting van een grootschalig onderzoek onder 0 tot 12 jarige kinderen uit de Gemeente Westervoort H u l p v e r l e n i n g G e l d e r l a n d M i d d e n Gezondheid niet voor

Nadere informatie

Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag

Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag Jongeren met een langdurig ziek familielid Onderzoeksverslag GGD Rotterdam en omstreken Cluster Jeugd Juli 2006 Inhoudsopgave SAMENVATTING...

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar werksituatie Regio Zuidoost-Brabant werken Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 52 51 51 53 Meisje 49 48 49 49 47 Leeftijd

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Someren Kernpunten Kernpunten Someren Jeugdmonitor 12 t/m 18 jaar 2011 GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Reineke Horbach

Nadere informatie

51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13%

51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13% Flemovo 2013/2014 Dronten Samenvatting 51% 83% 9% 17% 85% 16% 2% 19% 1% 13% Algemene kenmerken Gemeente Dronten heeft in het schooljaar 2013/2014 nog geen subsidie voor het uitvoeren van het extra contactmoment

Nadere informatie

Informatie en advies voor ouders

Informatie en advies voor ouders Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders 1 2 Wist u dat de gevolgen van het zien of horen van geweld in het gezin net zo groot zijn als zelf geslagen worden? Ook als het geweld gestopt

Nadere informatie

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen.

Groep 1, 2 Thema 1 De groep? Dat zijn wij! 1. Hallo, hier ben ik! Samen plezier maken en elkaar beter leren kennen. Groep 1, 2 1. Hallo, hier ben ik! 2. Prettig kennis te maken Kinderen leren elkaar beter kennen en ontdekken verschillen en overeenkomsten. 3. Samen in de klas Over elkaar helpen, geholpen worden en afspraken

Nadere informatie

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting

Algemene kenmerken. Flemovo 2013/2014 Urk 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Samenvatting Flemovo 2013/2014 Urk Samenvatting 48% 77% 25% 16% 76% 36% 19% 48% 6% 17% Algemene kenmerken Op Urk hebben in het afgelopen schooljaar (2013/2014) 420 jongeren uit klas 2 en klas 4 een digitale vragenlijst

Nadere informatie

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040.

de bevolking van Aa en Hunze vergrijst, van 21% nu naar 35% in 2040. Met deze factsheet biedt de GGD Drenthe u inzicht in de lokale gezondheidssituatie van de inwoners van de gemeente Aa en Hunze. U treft cijfers aan over de gezondheidsspeerpunten en risicogroepen. Hierbij

Nadere informatie

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut

Bert Vinken. Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg. Presentatie alcohol en opvoeding Trimbos-instituut Nee tegen alcohol (en drugs) schade Bert Vinken Vincent van Gogh Voor geestelijke gezondheidszorg Programma 19.30 uur 20.30 uur 20.45 uur 21.30 uur Presentatie Pauze vraag en antwoord Einde Drugs Definities

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij

preventie mentale ondersteuning direct en dichtbij preventie ZORG BIEDEN DIRECT EN DICHTBIJ. DAAR STAAT INDIGO VOOR. HET LIEFST IN DE WIJK, LAAGDREMPELIG EN TOEGANKELIJK. VOOR IEDEREEN. mentale ondersteuning direct en dichtbij Indigo biedt niet alleen

Nadere informatie

Is Nix18 echt Nix18?

Is Nix18 echt Nix18? Is Nix18 echt Nix18? Waarom bent u vanavond gekomen? Hoe gaan andere ouders hier mee om? Tips om je kind duidelijk te maken dat het niet gezond voor je is. Hoe wordt er op school mee omgegaan? Waarom laten

Nadere informatie

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 27 mei 2015 Sanne Louw Kikid & marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Kikid Het is als ouder jouw verantwoordelijkheid, dat je kind NEE kan zeggen tegen drank!

Nadere informatie

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht.

Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten. Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd in Houten Bevindingen van de jeugdgezondheidszorg en Schoolkracht. Hoe gezond is en leeft de jeugd? Clothilde Bun en Françoise Schütz Juni 2008 Dit is een publicatie van:

Nadere informatie

Resultaten Jongerenonderzoek

Resultaten Jongerenonderzoek Resultaten Jongerenonderzoek 2009 Porta Mosana College HAVO/VWO GGD Zuid Limburg Geleen, maart 2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Resultaten van uw school 2.1 Resultaten klas 2 3 2.2 Resultaten klas

Nadere informatie

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs

Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs Dat doet mijn kind toch niet?! Informatie over alcohol en drugs 16 oktober 2012 marion.kooij@brijder.nl 023 5307400 www.twitter.com/brijderjeugd Hoeveel alcoholspelletjes kent u? Kingsen Boeren Zap een

Nadere informatie

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010

GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 GGD Midden-Nederland Jeugdgezondheidsmonitor 2008-2010 Amersfoort Clothilde Bun, epidemioloog Nelleke de Vos, epidemioloog 2 Inhoudsopgave 1. Kernboodschappen... 5 2. Inleiding... 9 3. Lichamelijke gezondheid...11

Nadere informatie

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl

Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014. Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Uw kind en genotmiddelen Dinsdag 7 oktober 2014 Linda van Delft Gezondheidsbevorderaar 088-3084284 lvandelft@ggdhm.nl Wat zijn genotmiddelen? Dit zijn stoffen die een verandering van het bewustzijn veroorzaken

Nadere informatie

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd

21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83. www.twitter.com/brijderjeugd 21 mei 2015 marion.kooij@brijder.nl 08835 83880 06 30 26 24 83 www.twitter.com/brijderjeugd Brijder jeugd Preventie Voorlichting (in de klas en aan docenten) ABC gesprekken Aanwezig bij verschillende ZAT

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3

Inhoudsopgave. Leeswijzer... 3 Inhoudsopgave Leeswijzer... 3 Deel 1. Resultaten Jeugd Informatie Systeem... 4 1.1 Inleiding... 4 1.2 Kenmerken onderzoekspopulatie?... 4 1.3 Gezondheid en psychisch welbevinden?... 5 1.3.1 Luchtwegklachten...

Nadere informatie

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID

FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID FOCUS OP SCHOOLVEILIGHEID Rapport Halt-thermometer 2012-2013 RSG Magister Alvinus Sneek Inleiding Een veilige omgeving is een noodzakelijke voorwaarde voor leren en ontwikkelen. Toch is niet altijd alles

Nadere informatie

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding

Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Jeugdmonitor 0-11 jaar 2013 Tabel: Kernindicatoren regio Zuidoost-Brabant naar opleiding Regio Brabant-Zuidoost Algemene kenmerken Geslacht Jongen 51 51 52 Meisje 49 49 48 Leeftijd 0 t/m 3 jaar 30 22 31

Nadere informatie

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het

2013-2014. Elektronische monitor en voorlichting. Wellantcollege te Naarden. Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Resultaten van het Emovo-onderzoek onder tweede- en vierdeklassers Emovo Elektronische monitor en voorlichting -2014 Gezondheid, welzijn en leefstijl van leerlingen op het Wellantcollege te Naarden Samenwerkende

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011

Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 2011 Lokale Verkenning Gemeente Amersfoort 11 Met deze Lokale Verkenning biedt de GGD Midden-Nederland u inzicht in uw lokale gezondheidssituatie. U treft cijfers aan over gezondheidsspeerpunten en risicogroepen.

Nadere informatie

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren

Jeugd in Drenthe. Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013. Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Jeugd in Drenthe Basisrapport van het jeugdonderzoek 2013 Over de gezondheid en leefgewoonten van Drentse jongeren Februari 2015 Versie 1.0 Colofon: Uitgave: GGD Drenthe Epidemiologie, Cluster GIO Epidemiologie@ggddrenthe.nl

Nadere informatie

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012

Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Jeugdmonitor 12 t/m 18-jarigen 2011-2012 Bladel Kernpunten Jeugdmonitor 12 t/m 18 jarigen 2011-2012 Kernpunten gemeente Bladel GGD Brabant-Zuidoost Sector Gezondheidsbevordering Danielle Brunenberg, Ellen

Nadere informatie

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland

Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Cursusoverzicht Context 2014 Zaanstreek Waterland Kinderen 5-12 jaar KOPP/KVO Doe-praatgroep (8-12 jaar). Een vader of moeder met problemen Als je vader of moeder een psychisch of verslavingsprobleem heeft

Nadere informatie

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER

Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER Leerlijnen per drug : ALCOHOL Onderwijsvorm: KLEUTER EN LAGER kleuter 2,5-6j 1 ste graad LO 6-8j 2 de graad LO 8-10j 3 de graad LO 10-12j doelstelling doelstelling doelstelling doelstelling Versterken

Nadere informatie

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut

Geweld in huis raakt kinderen. Informatie en advies voor ouders. huiselijkgeweldwb.nl 0900 126 26 26. 5 cent per minuut Geweld in huis raakt kinderen Informatie en advies voor ouders Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE Bij huiselijk geweld tussen (ex-)partners worden kinderen vaak over het hoofd gezien. Toch hebben

Nadere informatie