werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 08 DECEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: REORGANISATIE Afgesproken garanties en plaatsingsprocedure vanuit NPB-perspectief HOOFDBESTUUR Historische directe verkiezingen leiden tot veel vernieuwing BELASTINGAANGIFTE Onze NPB-consulenten staan ook in 2015 weer voor u klaar! jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Haastige spoed Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat meer tijd uittrekken voor de vorming van de Nationale Politie. Over vier maanden op 1 mei 2015 zal hij een herzien realisatieplan presenteren. Dat heeft hij de Tweede Kamer op maandag 17 november toegezegd tijdens een langdurig debat over de problemen bij de reorganisatie van de politie. Voorafgaand was het parlement door de NPB en de andere politiebonden voorzien van aanvullende informatie en onze kijk op de stand van zaken. Onverantwoord Die was niet rooskleurig. Op 6 november berichtte de NOS over vijf uitgelekte interne rapporten waarin grote problemen werden aangekaart. De Commissie Toezicht Beheer Politie vond dat de aansturing van het reorganisatieproces door de korpsleiding niet goed werkte. Ook was onvoldoende deskundig personeel beschikbaar om de beoogde omslag van kleinschalig naar grootschalig te kunnen maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie had scherpe kritiek op het opsplitsen van de reorganisatie in aparte trajecten voor het operationele en het ondersteunende deel van het korps en de langdurige onduidelijkheid over het PDC. De invoering van nieuwe computersystemen vertoonde allerlei stagnaties, aldus de Review Board, een onafhankelijk adviescollege dat de voortgang van het ICT-programma bewaakt. Daardoor waren doelen als meer gebruiksgemak, minder gegevensverlies, lagere kosten en betere informatie-uitwisseling slechts beperkt haalbaar. TNO had vastgesteld dat het langdurig ziekteverzuim (meer dan drie maanden) bij de politie met 5,7 procent relatief hoog was (elke dag collega s ziek thuis) en dat de aanpak en registratie tekortschoten. Geen vertrouwen meer Deze problemen waren bij de NPB natuurlijk al lang bekend. Vanaf de zomer heb ik bij de minister en de korpschef herhaaldelijk met klem aangedrongen op koerswijzigingen. Afgaande op signalen uit onze achterban dreigde de vorming van de Nationale Politie anders hopeloos vast te lopen. Het verschijnen van de interne rapporten was de druppel die de emmer deed overlopen: op 22 oktober lieten de politiebonden Opstelten weten geen vertrouwen meer te hebben in de manier waarop de tot- standkoming van het nieuwe korps werd aangepakt. De minister liet weten dat hij zich ging beraden en uiterlijk vrijdag 14 november zou reageren. Dat werd dus een openbare reactie van vier uur in het parlement. Daarbij kwam de minister geen moment politiek in de problemen; hij had immers de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA en dus van 77 van de 150 zetels. De Tweede Kamer nam genoegen met zijn toezeggingen en dat was een anticlimax. Van mij had er best meer discussie mogen ontstaan over de inhoud van de aangekondigde verbeteringen en daardoor wellicht wat meer duidelijkheid. Betere aansturing Een belangrijke toezegging was bijvoorbeeld het aanpassen van de aansturing van het reorganisatieproces door de korpsleiding. Op dit moment hebben we nog geen idee in hoeverre die herziening gestoeld gaat worden op een duidelijke politiestrategie. Dat wil zeggen: op een scherp omschreven takenpakket voor de Nationale Politie. Alleen op grond daarvan kan immers worden bepaald hoeveel medewerkers je nodig hebt en op welk kwaliteitsniveau en hoeveel geld dat gaat kosten. Een inzicht waarvan de NPB de werkgever al jaren probeert te overtuigen in zijn strijd tegen de structurele onderbezetting bij de politie. Over de precieze invulling van de aangekondigde maatregelen is de minister nog met de korpsleiding en de NPB en de andere bonden in gesprek. Een ding staat vast: alleen mooie woorden zullen niet volstaan. De minister heeft het voortdurend over goed werkgeverschap. Laat hem daar in het nieuwe jaar vooral invulling aan geven door overtuigende daden ook op bijvoorbeeld CAO-gebied. De NPB gaat 2015 in met een nieuw enthousiast hoofdbestuur (zie pagina 13). Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe en de collega s die met Kerst en Oud & Nieuw moeten werken een rustige en veilige dienst! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

3 bladwijzer 4 WERK-NAAR-TEAM-BRIEF Op maandag 3 november heeft de korpsleiding haar reorganisatieplan naar de Centrale Ondernemingsraad gestuurd en de COR officieel om een advies gevraagd. Daarmee is de personele reorganisatie officieel gestart. Het eerste concrete gevolg was dat alle medewerkers in vaste dienst of in hun proeftijd eind november een brief van de werkgever ontvingen over de uitkomst van hun Werk-naar-Teamanalyse. In dit bondsblad volop achtergrondinformatie over die brief en een vooruitblik naar wat er in 2015 verder gaat gebeuren. RED DE PENSIOENEN! Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft met plannen komen die de kwaliteit van de collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland uithollen, zoals pensioenfondsen wettelijk verplichten enorme kapitaalbuffers aan te houden. Daardoor zullen de pensioenen nauwelijks nog verhoogd kunnen worden om de inflatie te corrigeren en jaar na jaar aan koopkracht inboeten. Ook heeft Klijnsma een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan nu gepland. 14 VASTE PRIK BUSKER 2 De Blauwe Diender 24 Kerstpuzzel 26 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 Maak een collega lid! 3 NPB-voordeeltjes 34 Computerhoek 35 coverfoto anp / Lex van Lieshout Het volgende bondsblad verschijnt op 7 februari Kopij uiterlijk dinsdag 20 januari 2015 aanleveren bij de redactie Werk en inkomen algemeen Personele reorganisatie officieel van start 4 Pensioenen onder vuur! - AOW-leeftijd versneld omhoog 14 - Koopkracht pensioen uitgehold door nieuw FTK 15 Update kleding en uitrusting 18 Gezond politiewerk in Europees perspectief 23 Individuele belangenbehartiging Gezocht: belangenbehartigers 19 Belastingaangifte het NPB-belastingnetwerk staat weer voor u klaar! 20 Verenigingsnieuws Bondsblad nu ook als app voor Android 12 Goed voornemen voor 2015: Biken in Eext! 12 NPB-leden vernieuwen hun hoofdbestuur 13 Vernieuwde FNV gaat aan de slag 17 NPB-agenda 2015 nu verkrijgbaar 22 Steunpilaren in het zonnetje 36 Terug in de tijd Terugkeer van de govies - Weerzien met adjudant Krottje 24 Op de cover: een Amsterdamse politieman past zijn nieuwe uniform (maandag 24 november 2014) jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 Personele reorganisatie officieel van start Op maandag 3 november is een belangrijke stap gezet in de vorming van de Nationale Politie. Die dag heeft de korpsleiding namelijk haar reorganisatieplan voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en de COR officieel om een advies gevraagd. Daarmee is de personele reorganisatie officieel van start gegaan. Wat betekent dat concreet en wanneer is het noodzakelijk om in actie te komen? De NPB zet de zaken graag even voor je op een rijtje! Hebben de politiebonden invloed op de inhoud van het reorganisatieplan? Het reorganisatieplan bestaat uit een overzicht van de onderdelen waaruit het nieuwe korps is opgebouwd en de personeelsbezetting die de werkgever daarbij voor ogen staat. Deze zaken vallen onder de bedrijfsvoering: de manier waarop de organisatie is ingericht en draaiende wordt gehouden. Dat is een onderwerp waarover de vakbonden officieel niets te zeggen hebben. Volgens de wet heeft het personeel op dat gebied wel een vinger in de pap, maar die medezeggenschap loopt via hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad. Voor een heleboel bedrijfsvoeringsplannen is de werkgever verplicht de OR om advies te vragen; in sommige gevallen (zoals een reorganisatie) is zelfs instemming (een positief advies) van de OR wettelijk vereist. Desondanks heeft de NPB de concept-inrichtingsplannen natuurlijk zorgvuldig bestudeerd en zijn oordeel over de plus- en minpunten in duidelijke taal aan de minister bekend gemaakt. Volledigheidshalve: de minister had daar ook uitdrukkelijk om gevraagd. Het is alleen jammer dat hij zich van de kritiek van de NPB vervolgens weinig heeft aangetrokken. Dat had hem in het najaar van 2014 een hoop negatieve publiciteit kunnen schelen. In de Documentenbank op de NPB-website vind je zowel de officiële NPB-reactie op het inrichtingsplan van de Nationale Politie uit oktober 2012 als de toespraak die NPB-voorzitter Han Busker daarover in de Tweede Kamer heeft gehouden in september Heeft de Centrale Ondernemingsraad inmiddels een advies uitgebracht over het reorganisatieplan? Ja, op vrijdag 5 december 2014 heeft de COR een voorlopig advies uitgebracht en dat was negatief. Op zaterdagmiddag 6 december gaf voormalig NPBhoofdbestuurder Frank Giltay in zijn functie als voorzitter van de COR op Radio 1 een toelichting op deze stap. Wij maken ons met name zorgen over de gevolgen van de voorgestelde aanpak voor de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning. Zo is het op dit moment volstrekt onduidelijk of er straks voldoende personeel zal zijn om het Politiedienstencentrum op de beoogde drie locaties (Eindhoven, Zwolle, Rotterdam) goed te laten draaien. Blijkt dat niet het geval bijvoorbeeld doordat onvoldoende collega s bereid zijn elke dag anderhalf uur heen en terug te reizen dan gaat ook het werk van de operationele collega s daaronder lijden. Ook is het reorganisatiebudget van 230 miljoen volgens de COR onvoldoende. Giltay: Neem de extra reiskosten die medewerkers gaan maken. Die kostenpost is niet meegenomen in de ramingen. Wij laten het tekort berekenen en verwachten dat er miljoenen bij moeten. Zonder positief advies van de COR komt de voortgang van de personele reorganisatie in gevaar. Dat is erg teleurstellend voor heel veel collega s die al heel lang in onzekerheid verkeren. Wij willen zekerheid bieden, maar wel op basis van een goed plan. In zijn negatieve advies heeft de COR een flink aantal suggesties voor verbeteringen opgenomen. Als de werkgever bereid is daaraan mee te werken, gaat de COR zich beraden over de mogelijkheid om alsnog een positief advies uit te brengen. Giltay: Wij zitten op vrijdag 19 december weer aan tafel met korpschef Bouman. Ik ben hoopvol gestemd dat we er met hem gaan uitkomen. Kijk voor meer informatie over het COR-advies op 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

5 tekst dick harte werk en inkomen algemeen Frank Giltay, de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie (rechts), tijdens een werkbezoek aan Koerdistan in zijn functie als NPB-hoofdbestuurder. Naast hem NPB-kaderlid Saman Hassan en bondssecretaris Saskia Dorrestein. Welke afspraken zijn er gemaakt over de plaatsingsprocedure? Welke taak heeft de NPB tijdens een reorganisatie van de Nederlandse politie? De belangrijkste taak van de NPB tijdens een reorganisatie is het verstevigen en bewaken van de rechtspositie van zijn leden. Wat betreft het verstevigen van de rechtspositie hebben we al in 2010/2011 twee cruciale afspraken met de werkgever weten te maken: behoud van werkgelegenheid (= geen gedwongen ontslagen) en behoud van salaris(perspectief). In 2012 volgde de vaststelling van een sociaal plan (het Landelijk Sociaal Statuut): een pakket aan voorzieningen dat beschikbaar wordt gesteld om herplaatsingskandidaten zo snel mogelijk aan een nieuwe functie te helpen. Daartoe behoren onder andere de toekenning van sollicitatieverlof; een tegemoetkoming in studiekosten, reiskosten of verhuiskosten; een vertrekstimuleringspremie; kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen; loonaanvulling bij een nieuwe werkgever en de mogelijkheid om een functievolger maximaal achttien maanden lang een betaalde ontheffing van zijn werkzaamheden toe te kennen als daardoor blijvend een functie voor een herplaatsingskandidaat vrijkomt. Plaatsingsprocedure Het laatste ijk- en onderhandelingspunt van de NPB is en blijft de zorgvuldigheid van de plaatsingsprocedure. Hoe wordt bepaald welke medewerkers binnen de nieuwe organisatie min of meer hetzelfde werk kunnen blijven doen (functievolgers) en voor wie een andere functie moet worden gezocht (herplaatsingskandidaten)? Over de aanpak van die operatie is in december 2013 een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de politiebonden, de korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad het zogenaamde Vierpartijenoverleg. Naar verwachting wordt eind december 2014 een tweede akkoord bekendgemaakt, dit keer over de praktische uitwerking van de eerder afgesproken hoofdlijnen. Op aandringen van de korpsleiding is gekozen voor een versnelde personele reorganisatie, waarbij in eerste instantie niet wordt gekeken naar hoeveel medewerkers de werkgever binnen het nieuwe korps in een bepaalde functie wilde inzetten. Met andere woorden: de werkgever accepteert dat hij in allerlei functies meer mensen in dienst heeft dan hij in zijn personeelsplan had uitgestippeld (boventalligheid). Het in evenwicht brengen van het formatieplan en de feitelijke bezetting gebeurt werkende weg. Het korps was bereid daar een periode van vijf jaar voor uit te trekken. Herkenbaarheid Op aandringen van de NPB en de andere politiebonden is aan deze aanpak daarna nog een ander doel gekoppeld dan alleen snelheid, namelijk herkenbaarheid. De werkgever en de bonden waren het erover eens dat het resultaat van de plaatsingsprocedure zou moeten zijn dat zoveel mogelijk collega s binnen het nieuwe korps hetzelfde werk kunnen blijven doen als binnen hun oude korps. Dat was overduidelijk een gedeeld belang. Nieuw functiegebouw Op de werkvloer was dat echter bij veel collega s helemaal niet duidelijk. Dat kwam vooral door het min of meer samenvallen van de personele reorganisatie met de invoering van het nieuwe functiegebouw (Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie of LFNP). Daardoor kreeg iedereen eerst een nieuwe LFNPfunctie toegekend (veel algemener van aard dan de oude korpsfuncties) en vervolgens bleek het inrichtingsplan van de Nationale Politie (hoeveel mensen hebben we nodig in welke functies) ook nog eens uitgedrukt in LFNP-functies. Van werk naar werk Bij veel collega s leidde dat tot verlies aan oriëntatievermogen en tot het inzakken van het vertrouwen dat de werkgever ernaar streefde om iedereen ook na de reorganisatie zoveel mogelijk zijn huidige werk te laten doen. Vandaar dat de NPB en de andere bonden in november/december 2013 hebben aangedrongen op een plaatsingsprocedure die duidelijk maakte dat het echt de bedoeling was dat collega s op basis van hun huidige werk werden geplaatst in een LFNPfunctie binnen het nieuwe korps. Kort samengevat: iedereen moest van werk naar werk gaan en dat zelf ook als zodanig herkennen en ervaren. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Dinsdag 2 december: bondsvoorzitter Han Busker staat op het NPB-hoofdkantoor in Woerden een cameraploeg te woord over de beschikbaarheid van voldoende politiemedewerkers om door gemeenten afgekondigde vuurwerkvrije zones ook als zodanig te handhaven. Bij de Werk-naar-Team-analyse waren de volgende drie uitkomsten mogelijk. Op welke manier is de uitvoering van de plaatsingsprocedure voorbereid? Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is de afgelopen maanden voor elke huidige politiemedewerker met een vaste aanstelling of een proeftijdaanstelling een analyse gemaakt van de mogelijkheden om hem binnen een team van de Nationale Politie te plaatsen. Deze (grotendeels geautomatiseerde) operatie wordt aangeduid als het Werk-naar-Team-proces. Daarbij waren twee uitgangspunten in het spel: je huidige werkzaamheden binnen de politie en de LFNP-functie die de werkgever je op basis daarvan heeft toegekend. Huidige werkzaamheden Je huidige werkzaamheden zijn vastgesteld op basis van de functiebeschrijving van je oude korpsfunctie, gecheckt door je leidinggevende. Zo nodig heeft die de aanwezige informatie aangevuld met schriftelijke bewijsstukken uit het personeelsdossier. Uiteraard zijn functies samenstellingen van verschillende soorten werkzaamheden. Alleen de werkzaamheden die je het meest doet (je dominante taken ) tellen mee in de Werk-naar-Team-analyse. LFNP-functie Voor de meeste huidige medewerkers is dit de LFNP-functie die hen formeel is toegekend op basis van hun werkzaamheden op de peildatum 1 januari Voor collega s die sindsdien op basis van een officieel besluit van functie zijn veranderd (aspiranten bijvoorbeeld) geldt een latere peildatum. Dat geldt niet voor collega s die de afgelopen jaren tijdelijk een andere functie hebben vervuld/waargenomen; die houden als LFNP-peildatum 1 januari Dat is zo afgesproken om voorsorteren in de aanloop naar de personele reorganisatie te voorkomen. Het maakt vooralsnog geen verschil of je tegen de toegekende LFNPfunctie een beroepsprocedure hebt aangespannen. In afwachting van de definitieve rechterlijke uitspraak blijft die LNFP-functie jouw uitgangspunt bij het doorlopen van de plaatsingsprocedure. (Dat kan later uiteraard herzien worden als het rechterlijke oordeel daartoe aanleiding geeft.) 1. Je werk komt terug in een team of afdeling en je LFNP-functie ook In het bouwplan van Bouman is bekeken of jouw werk terugkomt binnen de Nationale Politie en zo ja, in welk team of welke afdeling. Vervolgens is vastgesteld of in de geplande personeelsbezetting van dat team of die afdeling jouw LFNP-functie ook voorkomt. Is dat het geval, dan kun je dus functievolger worden. Het aantal geplande medewerkers in jouw LFNP-functie binnen dat team of op die afdeling doet immers niet ter zake, want de werkgever accepteert in eerste instantie boventalligheid. Let op: uit deze analyse blijkt slechts dat je functievolger KUNT worden. Wil je zelf liever herplaatsingskandidaat worden, dan kun je dat laten weten aan de instantie die in de volgende fase het personeelsplaatsingsplan maakt: de PlaatsingsAdviesCommissie (PAC). 2. Je werk komt terug in een team of afdeling, maar je LFNP-functie niet. Het kan gebeuren dat jouw huidige werk wel terug te vinden is in een team, maar dat de uitvoering is toevertrouwd aan medewerkers met een andere (bijvoorbeeld hoger ingeschaalde) LFNP-functie. In dat geval is de Commissie Functievergelijking in actie gekomen een groep deskundigen van de werkgever en de bonden, in eerste instantie ook wel aangeduid als de logica-commissie. Die heeft bekeken of het logisch zou zijn dat jij tot herplaatsingskandidaat wordt benoemd, terwijl er wel werk voor je aanwezig is. Concreet heeft de Commissie Functievergelijking onderzocht of binnen het team een vergelijkbare of uitwisselbare LFNP-functie te vinden was waarop jij ook geplaatst zou kunnen worden om dan van daaruit je huidige werk te blijven doen. Afgesproken is wel dat de beloning van zo n andere functie hooguit één schaal hoger of lager mag zijn dan de beloning van je officiële LFNPfunctie. De adviezen van de commissie heeft de korpsleiding al dan niet overgenomen. Het resultaat is dat een aantal medewerkers wellicht toch functievolger kan worden. (De PAC hakt uiteindelijk die knoop door.) Alsnog functievolger Word je via de Commissie Functievergelijking als functievolger geplaatst in een LFNP-func- 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

7 werk en inkomen algemeen tie op een hoger schaalniveau, dan is er in feite sprake van een bevordering. Word je als functievolger geplaatst in een LFNP-functie op een lager schaalniveau, dan maakt dat geen verschil voor je salaris(perspectief), gezien de afgesproken garanties op dat gebied. Wel loop je een garantie mis die is afgesproken voor herplaatsingkandidaten die na de reorganisatie in een lagere functie aan de slag gaan: de inspanningsverplichting van de werkgever om binnen drie jaar twee keer een functie op het voormalige salarisniveau aan te bieden (zie pagina 10). Het is dus het overwegen waard om als beoogd functievolger in een lagere LNFP-functie een verzoek in te dienen om (toch) tot herplaatsingskandidaat te worden benoemd. Toch herplaatsingskandidaat Wat gebeurt er met de collega s die ondanks de tussenkomst van de Commissie Functievergelijking toch worden benoemd tot herplaatsingskandidaat? Zij gaan samen met de PAC op zoek naar mogelijkheden om hen elders binnen het korps in te zetten, al dan niet na het gebruik van voorzieningen uit het Sociaal Statuut. Wordt die functie gevonden op een lager salarisniveau, dan zijn allerlei garanties van kracht (zie pagina 10). 3. Je werk komt niet terug in een team of afdeling Van sommige taken is besloten dat de politieorganisatie die niet zelf meer gaat doen bijvoorbeeld de catering. Het werk op dat gebied komt dus niet terug en voor de betreffende collega s moet ander werk worden gevonden. Dat geldt ook voor de collega s die nu werk doen dat binnen de Nationale Politie niet binnen één team of één afdeling terugkomt. In beide gevallen gaat de PAC samen met deze collega s op zoek naar mogelijkheden om hen elders binnen het korps in te zetten, al dan niet na het gebruik van voorzieningen uit het Sociaal Statuut. Wordt die functie gevonden op een lager salarisniveau, dan zijn allerlei garanties van kracht (zie pagina 10). Let op: wat betreft de acceptatie van boventalligheid gelden voor herplaatsingskandidaten andere afspraken dan voor functievolgers. HPK-collega s kunnen alleen herplaatst worden in een al overbezette andere LFNP-functie als daaraan geen andere salarisschaal is gekoppeld dan aan hun huidige LFNP-functie. Bovendien heeft de korpschef het laatste woord: hij mag het advies van de PAC afwijzen als hij de extra overbezetting financieel en bedrijfskundig onverantwoord vindt. Wat moet ik weten over de Werk-naar- Team-brief? In de laatste week van november hebben de meeste politiemedewerkers een brief ontvangen over de uitkomst van hun Werk-naar-Team-analyse. Dat konden maar twee dingen zijn: of mogelijk functievolger of mogelijk herplaatsingskandidaat. Waarom deze voorzichtige formulering? Omdat het echte personeelsplaatsingsplan (PPP) nog gemaakt moet worden. Dat gebeurt zoals bij elke fatsoenlijke reorganisatie door een onafhankelijke deskundige commissie: de plaatsingsadviescommissie, kortweg de PAC. MEER WETEN? Kijk op de speciale website die is ontwikkeld door de korpsleiding van de Nationale Politie, in samenwerking met de politiebonden NPB, ACP, VMHP en ANPV en de Centrale Ondernemingsraad. Uiteraard kun je als NPB-lid ook altijd advies inwinnen bij de bond! Kijk voor de contactgegevens op pagina 30 en 31 of op De brief aan mogelijke functievolgers bevatte meer informatie dan de brief aan mogelijke herplaatsingskandidaten. Dat is logisch, want van mogelijke functievolgers kon ook gemeld worden in welk team of op welke afdeling ze dan terechtkomen en wat hun werkplek wordt of hun tijdelijke werkplek als de beoogde nieuwe werkplek nog niet af is. Doel van de brief De werkgever wil graag dat iedereen de aangeboden informatie gebruikt om hem te wijzen op administratieve onjuistheden of bijzondere omstandigheden die abusievelijk buiten beschouwing zijn gelaten. Reageren op de brief kan heel gemakkelijk via een speciaal daarvoor gemaakte website. De inloggegevens staan in de brief. vervolg antwoord op pagina 9 jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 Online het eigen zorgverbruik inzien, een nota declareren of wijzigingen doorgeven? Dat kan bij de Politie Zorgpolis via Mijn PZP. Mijn PZP Zorgzaam en Betrouwbaar Kijk voor alle voordelen op of bel het Accountteam PZP De bijdrage wordt van 2013 t/m 2015 gefinancierd door het schommelfonds en is alleen voor politiefunctionarissen.

9 werk en inkomen algemeen vervolg van pagina 7 Let op: de informatieve brief heeft GEEN JURI- DISCHE STATUS. Het is geen besluit van de werkgever en je kunt tegen de inhoud dus geen bezwaarprocedure starten. Verkeerde gegevens gebruikt Wel kun je de brief aangrijpen voor een gesprek met je leidinggevende als je vindt dat bij de Werk-naar- Team-analyse de verkeerde gegevens over jou zijn gebruikt. Realiseer je echter dat je ontbrekende gegevens alleen een rol kunt laten spelen als ze in een gezaghebbend document zijn vastgelegd. Bedenk ook dat het weinig zin heeft om in zo n gesprek nogmaals ter discussie te stellen of je wel de juiste LFNP-functie toegekend hebt gekregen Vrijwillig herplaatsingskandidaat Naar aanleiding van de brief kun je een verzoek indienen om geen functievolger te worden maar vrijwillig herplaatsingskandidaat. Dat verzoek wordt in twee gevallen sowieso gehonoreerd. l Je reisafstand als functievolger wordt meer dan drie uur per dag (anderhalf uur enkele reis). l Er zijn overtuigende lichamelijke, geestelijke of sociale redenen waardoor je je huidige werk niet langer kunt verrichten (bijvoorbeeld doordat je inmiddels geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden) of in ieder geval niet op de beoogde nieuwe werkplek. Van de centrale PDC-locaties zijn nu nog alleen de plaatsnamen bekend: Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. De exacte locaties volgen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 maart Collega s die op deze locaties gaan werken en de status van vrijwillige herplaatsingskandidaat willen aanvragen op basis van de reisafstand kunnen dat doen wanneer de exacte postcodes bekend zijn. Hierover krijgen ze in maart 2015 van de werkgever bericht. Voorkeur voor andere werkplek Mogelijke functievolgers zijn zoveel mogelijk geplaatst op hun huidige (formele) werkplek. Was dat niet mogelijk (omdat die werkplek komt te vervallen), dan is gekozen voor de werkplek binnen de Nationale Politie die het dichtst bij je huidige (formele) werkplek ligt. Het kan zijn dat collega s daardoor buiten hun huidige werkgebied terechtkomen. Is dat jou gebeurd en wil je daar graag weer verandering in brengen? Meld dat dan volgend jaar tijdens de belangstellingsregistratie van de PAC en geef daarbij je voorkeur voor een andere werkplek aan. Die voorkeur kan worden gehonoreerd als een andere collega juist graag op de jou toegewezen plek wil werken. Welke rol speelt de PlaatsingsAdviesCommissie (PAC)? Zoals bij elke fatsoenlijke reorganisatie gebeurt het (her)plaatsen van de huidige medewerkers binnen de nieuwe organisatie niet door de werkgever of door de bonden, maar door een onafhankelijke commissie: de plaatsingsadviescommissie, kortweg de PAC. Die gaat vanaf volgend jaar werken aan een personeelsplaatsingsplan. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat er één coördinerende landelijke PAC wordt ingesteld en daarnaast dertien kamers één voor elk van de regionale eenheden, één voor de Landelijke Eenheid, één voor het Politiedienstencentrum en Staf Korpsleiding en één voor de Politieacademie. Van de landelijke PAC wordt Ruud Vreeman de onafhankelijke voorzitter. Oud-korpschef Aad Meijboom heeft daarin zitting namens de werkgever en oud-fnv-voorzitter Agnes Jongerius namens de gezamenlijke politiebonden. PAC en functievolgers Mogelijke functievolgers hebben het recht om bij de PAC hun belangstelling voor een andere functie en/of een andere werkplek te melden. Als het PAC dat noodzakelijk vindt kan hij je uitnodigen je verzoek te komen toelichten. Pas als de herplaatsingskandidaten zoveel mogelijk alsnog zijn geplaatst, kijkt de PAC of hij tegemoet kan komen aan voorkeuren van functievolgers voor een andere functie of werkplek. PAC en herplaatsingskandidaten Mogelijke herplaatsingskandidaten worden in het eerste kwartaal van 2015 door de PAC uitgenodigd om door te geven voor welke functies ze belangstelling hebben. Dat kun je doen op intranet. De PAC onderzoekt de mogelijkheden om jou te helpen aan een functie die je belangstelling heeft en geeft je op enig moment de gelegenheid om (desgewenst) je wensen persoonlijk te komen toelichten. Als de PAC een passende functie binnen de Nationale Politie gevonden heeft, zal hij de korpsleiding adviseren jou op die functie te plaatsen. Vindt de PAC geen passende functie, dan zal hij de korpsleiding adviseren jou als herplaatsingskandidaat aan te wijzen. Het Bureau Werk In Zicht gaat dan met jou op zoek naar een passende functie binnen of buiten het korps. Plaatsingsbesluiten Belangrijk: de voorgenomen en definitieve plaatsingsbesluiten voor functievolgers staan gepland voor het tweede kwartaal van De voorgenomen benoemingsbesluiten van herplaatsingskandidaten staan gepland voor het derde kwartaal van Dat wil niet zeggen dat na die kwartalen ook alle nieuwe werkplekken in gebruik zullen zijn, al was het maar omdat sommige gebouwen dan simpelweg nog in de steigers staan. Het streven van de werkgever is om op 1 november 2017 alle officiële werkplekken operationeel te hebben. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 werk en inkomen algemeen foto AVDD Welke werk- en salarisgaranties zijn er afgesproken voor herplaatsingskandidaten? In het reorganisatieplan stelt de korpsleiding dat met de overeengekomen plaatsingsprocedure naar schatting ruim 85 procent van de collega s zijn huidige werk kan blijven doen (functievolger wordt). De overige collega s worden herplaatsingskandidaat. Die status levert je ontslagbescherming en een salarisgarantie op. Daarnaast kun je dan gebruik maken van allerlei voorzieningen om zo snel mogelijk aan een passende andere functie te komen. Voorzieningen zoals studie-, verhuis- en (extra) reiskostenvergoedingen, sollicitatieverlof, outplacement, inkomensgaranties en vertrekstimuleringspremies. De aanspraken van herplaatsingskandidaten bij reorganisaties zijn netjes vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). De NPB en de andere bonden wilden voor de personele reorganisatie echter een betere regeling en hebben jarenlang onderhandeld om dat voor elkaar te krijgen. Ons streven was de bestaande inspanningsverplichting van de werkgever op werkgelegenheidsgebied voor invoering van de Nationale Politie veranderd te krijgen in een resultaatsverplichting. En dat is uiteindelijk ook gelukt! De afspraken lopen uiteen voor drie groepen herplaatsingskandidaten. 1. Herplaatsingskandidaat met een LFNP-functie met 24 of meer OVW-punten Gaat deze collega na de personele reorganisatie aan het werk in een lager gewaardeerde functie dan voorheen, dan krijgt hij zijn huidige salaris doorbetaald. Bovendien moet de werkgever hem binnen drie jaar twee keer een passende functie aanbieden op het salarisniveau van zijn oude functie, inclusief minimaal 24 OVW-punten. Het eerste aanbod mag hij weigeren zonder gevolgen. Weigert hij ook het tweede aanbod, dan wordt zijn salaris verlaagd tot het niveau van de functie die hij sinds de reorganisatie vervult. Doet de werkgever drie jaar lang geen enkel aanbod, dan kan de collega in de lagere functie blijven werken met behoud van zijn voormalige salaris, inclusief de OVW-periodieken. 2. Herplaatsingskandidaat met een LFNP-functie met minder dan 24 OVW-punten Gaat deze collega na de personele reorganisatie aan het werk in een lager gewaardeerde functie dan voorheen, dan krijgt hij zijn huidige salaris doorbetaald. Bovendien moet de werkgever hem twee keer een passende functie aanbieden op het salarisniveau van zijn voormalige functie. Daarvoor is verder geen termijn afgesproken. Het eerste aanbod mag hij weigeren zonder gevolgen. Weigert hij ook het tweede aanbod, dan valt hij terug op de algemene salarisgarantie bij reorganisaties binnen de politie. Dat wil zeggen: hij krijgt dan na de tweede weigering nog minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar (hangt af van zijn aantal dienstjaren) zijn huidige salaris doorbetaald. Daarna wordt zijn salaris verlaagd naar het niveau van de functie die hij sinds de reorganisatie vervult. Let op: dat laatste geldt niet als een werknemer ooit door het bevoegd gezag individuele en persoonsgebonden rechten toegekend heeft gekregen (een persoonlijke schaal ). In dat geval behoudt hij ook na minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar het recht op zijn huidige salaris. Zolang de werkgever niet voldoet aan zijn resultaatverplichting kunnen ook andere collega s in de lagere functie blijven werken met behoud van hun huidige salaris. Dat geldt ook als blijkt dat hun voormalige functie niet langer passend voor ze is en ze daarin om praktische redenen nooit meer geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld doordat de functie-eisen veel zwaarder zijn geworden. 3. Herplaatsingskandidaat voor wie buiten de politie werk is gevonden Een herplaatsingskandidaat die buiten de politie een minder goed betaalde functie accepteert heeft recht op aanvulling van zijn inkomen tot honderd procent van zijn voormalige politiesalaris. Deze loonsuppletie duurt minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar (hangt af van zijn aantal dienstjaren). Afgesproken is dat de werkgever verplicht is zo n oud-collega binnen zijn loonsuppletie-termijn minstens twee keer een baan aan te bieden op zijn voormalige salarisniveau. Op die manier moet worden voorkomen dat hij uiteindelijk alsnog een inkomensdaling voor de kiezen krijgt. Komt de werkgever niet op tijd met een beter betaalde baan over de brug (hetzij binnen, hetzij buiten de politie), dan is deze aanspraak via de rechter af te dwingen. 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

11 Kan ik me al aanmelden als kandidaat voor de achttien-maandenregeling? Een van de onderdelen van het Landelijk Sociaal Statuut (kortweg LSS) is de zogenaamde achttienmaandenregeling. Die houdt in dat de werkgever kan besluiten een functievolger maximaal anderhalf jaar voor het einde van zijn politieloopbaan te ontheffen van al zijn werkzaamheden maar zijn salaris gedurende die periode wel volledig door te betalen. Aan het toepassen van deze mogelijkheid zijn twee voorwaarden verbonden. l De functievolger moet zelf om de ontheffing hebben verzocht. l In de vrijkomende functie moet een herplaatsingskandidaat aan de slag kunnen of een andere functievolger als daardoor diens voormalige functie beschikbaar komt voor een herplaatsingskandidaat. Najaar 2013: minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten opent in Zwolle een gloednieuw trainingscentrum voor operationele medewerkers van politie en marechaussee. Rechts van hem Stoffel Heijsman, de politiechef van de Eenheid Oost-Nederland. Uiteraard betekent de tweede voorwaarde dat de achttien-maandenregeling pas kan worden benut nadat officieel is vastgesteld wie functievolger wordt en wie herplaatsingskandidaat. Dat doet de werkgever, op basis van het personeelsplaatsingsplan van de (PAC). Naar verwachting zal dat niet eerder gebeuren dan medio Discretionaire bevoegdheid Inmiddels hebben de bonden echter met de werkgever afgesproken dat hij een zekere discretionaire bevoegdheid heeft om de 18-maandenregeling ook in andere gevallen van toepassing te verklaren, bijvoorbeeld als dat leidt tot een praktisch voordelige situatie voor zowel de betreffende medewerker als het korps. Er is echter nog geen duidelijkheid of en wanneer de werkgever van plan is van deze discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en wie daar dan voor in aanmerking komen. Verzoek indienen De NPB adviseert collega s die gebruik willen maken van de achttien-maandenregeling dat in ieder geval aan de werkgever te laten weten in hun reactie op de informatieve brief van 27 november. U kunt dan ook het verzoek indienen daarover nader geïnformeerd te worden. Op die manier krijgt de werkgever ook enig inzicht in de wensen van de medewerkers. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 verenigingsnieuws tekst jos van nieuwenhuizen Bondsblad nu ook als app voor Android! In navolging op de ios-app van de Politie kunnen nu ook gebruikers van Android-apparaten het bondsblad lezen met hun tablet of smartphone! En nog een paar dagen eerder dan dat het papieren blad op de mat valt! De NPB heeft een app ontwikkeld waarmee het verenigingsblad makkelijk te lezen is. Met deze app heb je toegang tot de laatste editie en veel eerdere nummers. Blijf op de hoogte op het gebied van werk en inkomen, je rechtspositie, belangenbehartiging, ledenvoordelen en uiteraard de vereniging. De NPBapp is nu gratis te downloaden onder de naam De Politie. Download nu de NPB-app! De NPB-app is uitsluitend bestemd voor leden en relaties van de NPB. Met uw lidnummer kunt u eenvoudig eenmalig inloggen. Uw lidnummer kunt u vinden op uw lidmaatschapspas of op de verpakking van de thuisbezorgde papieren versie van het bondsblad. Bent u een zakelijke relatie van de NPB, neem dan voor een eigen inlogcode contact op met de redactie. Goed voornemen voor 2015: Biken in Eext! Op zaterdag 31 januari 2015 vindt in het Drentse Eext een serieuze ATB-tocht plaats, georganiseerd door de bonden van FNV Veiligheid: de Nederlandse Politiebond, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging. Voor leden van deze bonden is deelname gratis. De start van de tocht is tussen en uur aan de Jan Oostingweg in Eext. De af te leggen route is ongeveer 35 kilometer lang en loopt gedeeltelijk over de zandafgraving waarop ook de jaarlijkse Superprestige-rit van Gieten wordt verreden. Kortom: het gaat om een uitdagend parcours. Uiteraard wordt onderweg een verzorgingspost ingericht. Voor leden van de NPB, de AFMP en de Marechausseevereniging is deelname gratis. Voor niet-leden is het startgeld 10, te betalen op de dag zelf. Durf jij de uitdaging aan? Stuur dan een mailtje naar en geef je op als deelnemer. Vermeld in dat mailtje in ieder geval je naam, adres, woonplaats en postcode, telefoonnummer, adres en lidnummer. 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

13 tekst dick harte NPB-leden vernieuwen hun hoofdbestuur Het hoofdbestuur van de NPB heeft sinds begin december dertien nieuwe onbezoldigde leden. Dat is de uitkomst van de eerste rechtstreekse verkiezingen op dat gebied binnen de bond. Door deze nieuwe aanpak heeft elke afdeling voortaan een herkenbare eigen vertegenwoordiger in het HB. Vierduizend NPB-leden maakten gebruik van de mogelijkheid om rechtstreeks mee te bepalen wie hun afdeling de komende vier jaar gaat vertegenwoordigen in het NPB-hoofdbestuur. Tussen 15 en 30 november werden daarvoor in tien NPB-afdelingen digitale verkiezingen gehouden; het percentage deelnemers lag daarbij op twintig procent. Het doel van deze nieuwe aanpak was meer leden direct te betrekken bij de samenstelling van het bestuur, reageerde bondssecretaris Saskia Dorrestein. Dat lijkt heel aardig gelukt. De afdelingsbesturen van Amsterdam en Zeeland/ West-Brabant hadden besloten de verkiezingen van hun onbezoldigde hoofdbestuurder te laten plaatsvinden op een ledenvergadering. Op woensdag 29 oktober werd in Breda Wieger van den Bos als HBlid namens Zeeland/West-Brabant gekozen en op maandag 3 november in Amsterdam Olof Huizink als HB-lid namens de afdeling Amsterdam. In Oost- Brabant konden de leden tussen woensdag 26 november en vrijdag 5 december per laten weten of ze het eens waren met Mona Brugman als HB-kandidaat. Dat leverde uitsluitend positieve reacties op. Het hoofdbestuur komt dus in totaal te bestaan uit zestien leden: de dertien rechtstreeks door de leden gekozen vrijwilligers en de drie door het congres gekozen betaalde krachten (voorzitter Han Busker, secretaris Saskia Dorrestein en penningmeester Albert Springer). Op 8 en 9 december maakte het nieuwe hoofdbestuur kennis met elkaar tijdens de jaarlijkse HB-tweedaagse. Achterste rij: Herman Dirkmaat, Han Busker, Albert Springer, Diana Schurgers en Wieger van den Bos. Middelste rij: Hans Booij, Jon van Veen, Saskia Dorrestein, Reyer Gerritsen, Monica Brugman en Rob Andringa. Onderste rij: Ibrahim Yilgor, Jacqueline Rademaker, Latifa al Ayachi, Olof Huizink en Evert-Jan de Haan. foto: josé woudt Op dinsdag 18 november kwam het voormalige hoofdbestuur voor het laatst bijeen voor een afscheidsdiner. Achterste rij (van links naar rechts): José Woudt (administratief secretariaat), Harry van Rijn, Jaap Hage, Saskia Dorrestein, Johan Bodrij, Gerard Faas en Jan Pieter Volkers. Voorste rij (van links naar rechts): Gabriëlle Caspers, Léonie Trines, Ben Donkers, Najib Tuzani, John Schouten, Richard Bronswijk, Albert Springer en Han Busker. Niet aanwezig: Frank Giltay, Bert Siemeling en Öskan Köklu. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 13

14 Pensioenen onder vuur! Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft met plannen komen die de kwaliteit van de collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland uithollen. De NPB blijft ervoor strijden dat haar plannen schipbreuk leiden, hetzij in de politieke arena, hetzij door uitspraken van de rechter. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland en dus een politieke factor van formaat. AOW-leeftijd versneld omhoog Zoals bekend is in 2013 een stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van start gegaan. Op initiatief van het kabinet Rutte I (VVD/CDA) zou de leeftijd waarop Nederlanders recht krijgen op een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in zes jaar tijd verschuiven van 65 naar 66 jaar (vanaf 2019) en daarna in drie jaar tijd van 66 naar 67 jaar (vanaf 2023). Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II (VVD/ PvdA) bevatte echter de afspraak om deze verhoging sneller door te voeren dan eerder gepland. Op donderdag 17 november diende staatssecretaris Klijnsma daarvoor een concreet voorstel in bij de Tweede Kamer. (tabel) Met de versnelde verhoging wordt de AOW-leeftijd al 66 jaar vanaf 2018 en al 67 jaar vanaf Ook stelt Klijnsma voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd al vanaf 2022 te laten afhangen van de ontwikkeling van de levensverwachting en niet zoals nu is geregeld vanaf Zo n verdere verhoging dient minstens vijf jaar van tevoren aangekondigd te worden. Dat betekent dat uiterlijk op 1 januari 2017 Tabel Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd (in maanden bovenop 65 jaar) Vanaf Nu jr Voorstel jr jr jr tekst dick harte foto FNV/Martin de Bouter besloten moet zijn of de AOW-leeftijd in 2022 verder wordt verhoogd dan de op dat moment geldende leeftijd van 67 jaar. Meer werkloosheid FNV-voorzitter Ton Heerts had vooraf al laten weten de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een buitengewoon slecht plan te vinden. Ook op 17 november draaide hij er niet omheen: Op basis van dit voorstel gaan mensen later met pensioen, bij een werkloosheid van ruim mensen. Het gevolg? Een verzwakking van de toch al slechte arbeidsmarktpositie van werkzoekenden en alleen maar meer werkloosheid. Vooral jongeren en werklozen boven de vijftig worden hiervan de dupe. De politiek deelt opnieuw een harde klap uit aan iedereen die probeert weer aan het werk te komen. AOW-gaten Ook vergroot het voorstel de zogenaamde AOWgaten: mensen die al met vervroegd pensioen zijn (of daarover al afspraken hebben gemaakt met de werkgever) worden onverwacht geconfronteerd met een periode waarin ze geen inkomsten hebben. Tussen het einde van hun vroegpensioen en het begin van hun AOW-uitkering (en aanvullend ouderdomspensioen van het ABP) valt een gat. FNV-voorzitter Heerts: Het kabinet wil dat deze maatregel al in 2016 ingaat. Dat is over iets meer dan een jaar. Ik weet zeker dat heel veel mensen daar geen rekening mee hebben gehouden en straks geconfronteerd worden met een fors AOW-gat. Een verkeerde maatregel op een verkeerd moment. Juridische strijd Zoals bekend is de NPB in samenwerking met meerdere FNV-bonden (waaronder defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging) de juridische strijd aangegaan tegen het AOW-beleid van het kabinet. Alle mogelijke middelen zijn daarbij ingezet en er lopen momenteel dan ook meerdere civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. Dat zijn in de regel echter zaken van lange adem. In sommige gevallen zijn de bonden inmiddels geconfronteerd met een ongunstige uitspraak; daartegen is steevast in hoger beroep gegaan. 14 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

15 werk en inkomen algemeen Koopkracht pensioenen uitgehold Een van de hoofdtaken van een pensioenfonds is met het verzamelde premiegeld van alle deelnemers meer geld maken. Dat kan door bedragen tegen een gunstige rente uit te lenen of door beleggingen in meer of minder riskante ondernemingen. De Nederlandsche Bank is de toezichthouder op het doen en laten van de pensioenfondsen. Zij moet in de gaten houden of de fondsen verantwoord omgaan met hun financiële gezondheid. Dat wil zeggen: of ze voldoende kapitaal achter de hand houden om alle huidige en toekomstige deelnemers van een pensioenuitkering te voorzien. De wettelijk vastgelegde checklist die de Nederlandsche Bank daarbij hanteert is het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK). Voorschriften Het FTK schrijft de pensioenfondsen allerlei dingen voor, bijvoorbeeld de manier waarop ze de waarde van hun bezittingen en verplichtingen moeten taxeren. Ook bepaalt het FTK wanneer een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen om de inflatie te corrigeren (het zogenaamde indexeren). Bepalende factor daarbij is de verhouding tussen het berekende bezit van het fonds en zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen (de dekkingsgraad). Dinsdag 2 december: FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk overhandigt SP-senator Tuur Elzinga de petitie Red Koopkracht Pensioenen. Is die dekkingsgraad 100 procent, dan heeft het fonds naar schatting precies genoeg kapitaal achter de hand om alle huidige en toekomstige deelnemers een pensioen te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 105 procent, dan zit het fonds iets ruimer in zijn financiële vel en kan het bestuur besluiten de pensioenen structureel te verhogen om de inflatie te corrigeren. (Gevolg daarvan is natuurlijk wel dat de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen stijgen ten opzichte van het berekende bezit en de dekkingsgraad weer enigszins zakt.) Onrust De afgelopen jaren ontstond op basis van het huidige Financieel Toetsingskader om de haverklap onrust over de financiële gezondheid van de pensioenfondsen. In 2013 waren allerlei pensioenfondsen zelfs gedwongen hun uitkeringen te verlagen (ABP besloot tot een verlaging met een half procent). De reden was een hardnekkig te lage dekkingsgraad (in het geval van ABP 96 procent), terwijl tegelijkertijd op jaarbasis een vaak prima rendement was geboekt (de bezittingen van het ABP waren bijvoorbeeld met 13,7 procent gegroeid). Mede door hardnekkig aandringen van de FNV besloot de politiek tot een herziening van het FTK. Staatssecretaris Klijnsma werkte de afgelopen jaren aan een wetswijziging, die op 16 oktober een meerderheid in de Tweede Kamer kreeg: 104 van de 150 stemmen, afkomstig van de VVD en PvdA en de oppositiepartijen SGP, ChristenUnie, D66, Groen- Links en Van Vliet. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 15

16 Wat zijn de belangrijkste elementen uit het nieuwe FTK? Dekkingsgraad De huidige berekeningsmethode maakt de dekkingsgraad erg gevoelig voor de waan van de dag op de financiële markten. Om te komen tot een wat realistischer (rustiger) beeld wordt voortaan uitgegaan van de gemiddelde marktrente over een periode van twaalf in plaats van drie maanden. Daar staat tegenover dat gelijktijdig een nieuwe berekeningswijze van de lange-termijnverplichtingen wordt ingevoerd (Ultimate Forward Rate-methodiek), die op bepaalde punten juist wat meer rentegevoeligheid met zich meebrengt. Inflatiecorrectie Volgens het nieuwe FTK mogen pensioenfondsen bij een dekkingsgraad van 110 procent de pensioenen verhogen om de gevolgen van de inflatie te corrigeren (indexatie). Vanaf een dekkingsgraad van 130 procent mogen ze besluiten de pensioen te verhogen om een opgelopen indexatie-achterstand in te lopen. Dat moet dan in vijf jaarlijkse stappen gebeuren. Maatregelen bij dekkingstekort Pensioenfondsen die vijf jaar achter elkaar een dekkingsgraad van minder dan 105 procent scoren bijvoorbeeld door financiële schokken op de beurs of door een verdere stijging van de levensduur van de deelnemers moeten maatregelen nemen om dekkingsgraad direct weer op 105 procent te brengen. In maximaal tien jaar moet de dekking daarna worden verbeterd tot 125 procent. Pensioenfondsen moeten hun beleid op dat gebied vooraf vastleggen in een financieel crisisplan, dat bij de Nederlandsche Bank moet worden ingediend. Pechgeneratie De NPB en de andere FNV-bonden hebben op twee punten grote moeite met de nieuwe regels. Ten eerste moeten de pensioenfondsen voortaan zulke hoge kapitaalbuffers gaan aanhouden (dekkingsgraden van 110 procent en meer) dat er van inflatiecorrectie voorlopig geen sprake meer zal zijn. Een goed pensioen is waardevast, dat wil zeggen: een pensioen dat meestijgt met de prijsontwikkeling en daardoor zijn koopkracht behoudt. Het FTK is te voorzichtig en dreigt ervoor te zorgen dat zelfs fondsen die er goed voorstaan niet kunnen indexeren vanwege de strengere buffereisen. Op die manier ontstaat een pechgeneratie, terwijl het FTK er juist op gericht zou moeten zijn dat te voorkomen. De kans op het ontstaan van een pechgeneratie wordt volgens FNV-pensioendeskundige Gijs van Dijk nog groter door de invoering van een instabielere rekenrente voor de lange-termijnverplichtingen, de genoemde nieuwe UFR. Becijferd is dat de dekkingsgraden daardoor gemiddeld vijf procent lager zullen uitvallen. Het gevolg is dat de mogelijkheden om de pensioenen op tijd te indexeren nog verder uit beeld raken. De FNV pleit ervoor de nieuwe UFR te parkeren, in afwachting van de alternatieve rekenmethode op dat gebied die in 2015 uit Europa wordt verwacht. Straks moeten we alles weer aanpassen. Dat soort jojobeleid moet je voorkomen. Laten we het voorlopig nog maar even doen met de oude UFR. Red de pensioenen! Op dinsdag 2 december heeft de FNV in Den Haag gedemonstreerd tegen de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader. De Eerste Kamer zou dat onderwerp die dag behandelen en er een week later over stemmen. Senatoren kregen van FNV-bestuurder Gijs van Dijk en 500 demonstranten de petitie Red koopkracht pensioenen overhandigd, die in anderhalve week tijd keer was ondertekend, onder andere via de NPB-website. De strengere eisen van mevrouw Klijnsma dragen niet bij aan een stabiel pensioencontract, maar zullen de maatschappelijke onrust juist vergroten. We moeten voorkomen dat de pensioenen nog minstens tien jaar niet kunnen meegroeien met de prijzen. De schade daarvan is niet te overzien. Wij vragen de Eerste Kamerleden zich dat goed te realiseren en van het kabinet de nodige aanpassingen te vragen, aldus Van Dijk. Inmiddels is bekend dat de behandeling door de Eerste Kamer tot nader order is uitgesteld, omdat de senatoren nog te veel vragen hebben over de wet. FNV-bestuurder Gijs van Dijk: Dit geeft wel aan dat het voorstel ook voor de Eerste Kamerleden nog onvoldoende is. Ik ben blij dat ze naar onze bezwaren hebben geluisterd. Houd voor de laatste ontwikkelingen onze website in de gaten! 16 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

17 tekst dick harte foto ANP / Koen van Weel verenigingsnieuws Vernieuwde FNV gaat aan de slag Op woensdag 26 november gaven de leden van FNV Bondgenoten alsnog massaal hun goedkeuring aan het fuseren met FNV Bouw en Abvakabo FNV en de daaropvolgende opsplitsing in beroepssectoren. Vanaf 1 januari 2015 begint daardoor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de FNV de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten. Binnen de oude FNV werd de dienst in feite uitgemaakt door drie supergrote vakbonden, te weten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw. Ook lag te weinig macht bij de leden en te veel macht bij de Federatieraad, bestaande uit de voorzitters van de aangesloten bonden. Dat laatste euvel is verholpen door de invoering van een ledenparlement. Het eerste zou verholpen worden door de grote bonden te laten samensmelten met de FNV-werkorganisatie en daarna op te splitsen in herkenbare beroepssectoren. In de aanloop naar een groot FNV-fusiecongres op vrijdag 10 oktober stemde het congres van Abvakabo FNV op maandag 6 oktober met 94 procent voor de fusie. Op dinsdag 7 oktober deed het congres van FNV Bouw daar nog een schepje bovenop en stemde met 98 procent voor. Een dag later ging het mis: op het congres van FNV Bondgenoten stemde slechts 64,62 procent van de leden voor. Volgens de statuten was een twee derde meerderheid nodig om de fusie te laten doorgaan. De voorstanders kwamen daarvoor welgeteld acht stemmen tekort. Extra congres Op dinsdag 14 oktober maakte Ellen Dekkers, de voorzitter van FNV Bondgenoten, tijdens een persconferentie bekend dat 125 van de 401 congresgangers het hoofdbestuur hadden gevraagd aan te blijven en een extra congres te organiseren om nogmaals te stemmen over de voorgenomen FNV-fusie. Dat aantal is veel groter dan de tien procent die volgens de statuten van onze bond voor zo n verzoek vereist is. was zichtbaar blij met deze uitkomst: We zijn de afgelopen weken de dialoog aangegaan met heel veel mensen om alle nog openstaande vragen te beantwoorden en zorgen te adresseren. En natuurlijk blijven we luisteren, ook naar de kritische leden. Aan de slag! Heerts: Niets bij de FNV komt tot stand zonder strijd. Of het nu over de CAO-tafel gaat of over een fusie. Maar ik ben blij dat we nu keihard aan de slag kunnen om nog sterker ten tonele te verschijnen als we de degens kruisen met werkgevers die werkenden uitbuiten of een kabinet dat maar doorbezuinigt. De bonden van het samenwerkingsverband FNV Veiligheid de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP zouden sowieso niet meefuseren; zij bestaan immers al uit herkenbare beroepssectoren. Hoe kijken zij tegen de ontwikkelingen aan? NPB- en FNV Veiligheid-voorzitter Han Busker: Wij onderschrijven het belang van een sterke FNV en zijn dus met Ton Heerts blij dat het vernieuwingsproces dit belangrijke kantelpunt heeft bereikt. Aan de slag inderdaad, er is een hoop werk te doen! Dat extra congres vond op woensdag 26 november plaats in t Spant in Bussum. Tegen die tijd bleken heel wat kaderleden van gedachten veranderd: het fusieplan werd die middag met 91 procent van de stemmen aangenomen. FNV-voorzitter Ton Heerts Ton Heerts op de eerste rij tijdens het cruciale Bondgenoten-congres jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 17

18 tekst meghan burger foto anp / Lex van Lieshout Update kleding en uitrusting Het operationeel tenue is inmiddels in veel eenheden uitgereikt en gelukkig zijn de meeste collega s er erg enthousiast over. Hier en daar doen zich problemen voor bij het leveren van voldoende exemplaren in de juiste maat. Zo blijken we in het zuiden van het land opvallend veel korte en ietwat bredere collega s te hebben en komen we in Rotterdam en Den Haag juist maten S te kort. Hoe grappig dat misschien ook klinkt, voor de collega s in kwestie was het natuurlijk niet leuk. Die kregen geen compleet nieuw tenue uitgereikt en konden het daardoor niet gaan dragen. Een combinatie met onderdelen van het oude uniform is immers geen gezicht. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het nabezorgen van alle ontbrekende kledingstukken in de juiste maten. Zichtbaarheidsgeel Recent heeft de werkgever ontdekt dat de striping op het nieuwe tenue onvoldoende reflecterend geel bevat en daardoor niet voldoet aan de Nederlandse norm op dat punt. Achter de schermen wordt naar een oplossing gezocht. In de tussentijd wordt collega s verzocht bij verkeerscontroles en andere klussen op de snelweg een geel zichtbaarheidsvestje over hun kleding te dragen. Mocht je dat al ingeleverd hebben met het oude uniform, dan kun je je leidinggevende om een nieuw exemplaar vragen. Bikers Het merendeel van de bikers vindt het nieuwe werkpak niet geschikt voor op de fiets. Velen hebben de NPB al gemeld dat de jas te kort is, de broek te ruw en de polo te warm. Ook vindt men de schoenen te stug. Als de evaluatie is afgerond gaan we daar met de werkgever over praten. Wat ons betreft moeten er andere uniformonderdelen voor de bikers komen. Veiligheidsvest Het nieuwe veiligheidsvest wordt door de meesten als een enorme verbetering ervaren. Overigens hoorde ik onlangs dat een groep collega s dacht dat het tactische vest met name bedoeld voor vuurwapengevaarlijke situaties gedragen moest worden zonder veiligheidsvest eronder. Ik schrok daarvan, want op die manier is het nieuwe harnas absoluut niet veilig. Ik kan me voorstellen dat het wennen is, want het oude vest droeg je wel los. Wat mij betreft zou het verschil bij de verstrekking goed duidelijk gemaakt moeten worden. Sportbeha Ook nog steeds een bron van commotie: de sportbeha voor politievrouwen die voor hun werk met geweldsmiddelen zijn uitgerust. Zonder enig overleg besluiten veel eenheden dat het met de bonden afgesproken budget van 55 per jaar niet meer kracht is. Dat is een vergissing, want die afspraak geldt totdat op een andere manier sportbeha s aan deze collega s worden verstrekt. Dus dames, mocht je je budget voor dit jaar nog niet hebben gebruikt, koop dan vooral vóór 31 december 2014 je sportbeha( s) en declareer de kosten bij je leidinggevende. Warme oren Nu de winter begonnen is en het af en toe best fris kan zijn buiten komen de eerste vragen binnen over de muts. Ja, er komt een nieuwe bontmuts, maar die is er nog niet. Mag in de tussentijd de oude bontmuts nog gedragen worden? Mijn advies aan iedereen met koude oren: vooral doen! Beleidsmedewerker Meghan Burger vertegenwoordigt de NPB in het overleg tussen de politiebonden en de werkgever over de bewapening, uitrusting en kleding van de politieambtenaren, in de wandelgangen de BUK-commissie genoemd Maandag 24 november 2014: een Amsterdamse politieman past zijn nieuwe uniform. Ruim agenten in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn krijgen het nieuwe operationeel tenue 18 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

19 tekst dick harte foto ron rutten individuele belangenbehartiging Gezocht: belangenbehartigers De NPB staat bekend om zijn goede individuele belangenbehartiging (IBB). Wij zoeken collega s om ons hierbij te helpen. Want belangenbehartiging begint bij collega s met elkaar! Wat houdt dit in? Ten eerste: collega s met vragen direct een luisterend oor bieden en indien nodig in actie komen om kleine problemen klein te houden. Daarbij natuurlijk geholpen door de juristen en advocaten van ons hoofdkantoor in Woerden. Ten tweede: indien nodig in actie komen om grote problemen klein te maken. Dat gebeurt in samenwerking met andere kaderleden binnen je NPB-afdeling en de juridische dienst van de NPB in Woerden. Elke afdeling binnen de NPB heeft zijn eigen individuele belangenbehartigers: vrijwilligers die het leuk vinden om collega s informatie te geven over hun rechtspositie of professioneel te helpen als ze in de problemen zitten. Deze kaderleden krijgen van de bond een opleiding van vier afzonderlijke dagen over de basisrechtspositie, de Algemene wet bestuursrecht, ziekte en re-integratie en disciplinaire onderzoeken. De data voor eerstvolgende cursusdagen zijn al vastgesteld: 12 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei 2015 allemaal op het NPB-hoofdkantoor in Woerden. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je NPB-afdeling (zie pagina 31). Dan kunnen we om te beginnen kennismaken en kijken of we er een basis is om verder te gaan. Laat van je horen! advertentie IWA15_180x126_NL_De_Politie_KOMBI.indd :34 jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 19

20 Belastingaangifte 2014 Het NPB-belastingnetwerk komt weer graag voor u in actie! Ook in 2015 valt er niet aan te ontkomen: voor 1 april zult u het digitale aangifteformulier voor de inkomstenbelasting moeten invullen. Gelukkig blijft er ook nog iets anders hetzelfde: NPB-leden kunnen voor dat invullen GRATIS een beroep doen op de deskundigheid van de consulenten van het NPB-belastingnetwerk. NPBbelasting netwerk 2015 Ook in het nieuwe jaar staan ruim veertig dor de bond opgeleide kaderleden klaar om u van fiscale bijstand te voorzien. Ze zijn door het hele land actief; hun contactgegevens worden gepubliceerd op de NPB-website en in de bondsbladen van december 2014 en januari/februari De werkwijze is heel simpel: neem contact op met de coördinator bij u in de afdeling en spreek met hem een plaats, datum en tijdstip af waarop u in maart samen met een belastingnetwerker uw aangifte gaat invullen of nalopen. U bent dan verzekerd van een voor u zo gunstig mogelijk eindresultaat! Is er in uw NPB-afdeling (nog) geen coördinator actief, benader dan een van de genoemde kaderleden om met hem of haar de beoogde afspraak te maken. (De meeste netwerkers hebben in de loop der jaren een eigen groep klantjes opgebouwd en worden door hen automatisch gebeld.) De leden van het NPB-Belastingnetwerk zijn overigens ook altijd graag bereid om fiscale doe-het-zelvers met raad en daad te helpen als die bij het invullen van het aangifteformulier met vragen of problemen komen te zitten. Ook daarvoor kunt u dus gerust (en GRATIS) telefonisch of per contact opnemen met leden van het NPB-belastingnetwerk. NOORD-NEDERLAND J. Dokter (059) (werk) (059) (privé) (06) R. Bouland (06) (privé) A.E Hendriks (06) (werk) (06) (privé) K.H. de Jonge-Benjamins (06) H. Hartgers (058) (werk) (051) (privé) (06) E. Sixma (051) (06) Aukje Hamming (050) (privé) (06) depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen JUNI 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 03 JUNI 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: NPB-CONGRES Vernieuwing, verbinding en de vereniging VRIJWILLIG

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG

MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OP VOLLE TOEREN OVERLEG MARECHAUSSEE VERENIGING FEBRUARI 01 2015 BEVEILIGEN IS EEN KERNTAAK VAN DE KMAR OVERLEG OP VOLLE TOEREN MARVER KIJKT KRITISCH NAAR ONTWIKKELINGEN LTC TON DE ZEEUW VOORZITTER HOOFDBESTUUR Een echte samenleving

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen MAART 2015 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 02 MAART 2015 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: POLITIEBONDEN Samen in actie voor een beter CAO-aanbod NIEUW WERKPAK

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015?

Marechaussee. vereniging november PX-10 EN CARC. PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? Marechaussee vereniging november 05 2014 PENSIOEN Wat verandert er vanaf 2015? PX-10 EN CARC Gezondheidsrisico s bewust verdoezeld? BETERE BELONING Speerpunt van de bonden bij CAO-onderhandelingen René

Nadere informatie

Veiligheid heeft een prijs

Veiligheid heeft een prijs 08 december 2013 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Dit blad nu ook in de App Store! Zie pagina 13! AFMP oproep aan kabinet: Veiligheid heeft een prijs @AnneMarieSnels voorzitter

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen SEPTEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 05 SEPTEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: UITKOMSTEN NPB-enquête levensfasebewust personeelsbeleid ZORGPLICHT

Nadere informatie

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel

Netwerk Veteranen FNV. Loonbod. van start gegaan. is sigaar uit eigen doos. augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel 05 augustus 2015 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Netwerk Veteranen FNV van start gegaan Loonbod is sigaar uit eigen doos OPLINIE AUGUSTUS 2015 01 @ANNEMARIESNELS VOORZITTER ANNE-MARIE

Nadere informatie

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015

MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS XXX XXX XX: XXX AUGUSTUS 2015 MARECHAUSSEE VERENIGING AUGUSTUS 04 2015 XX: XXX XXX XXX AUGUSTUS 2015 01 02 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 03 04 AUGUSTUS 2015 AUGUSTUS 2015 05 06 AUGUSTUS 2015 WERK EN INKOMEN Voorlopige oplossing AOW-gat

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging juni MARVER. blijft vernieuwing van de FNV leiden. voor flexwerkers. studiefaciliteiten. juni 2013

Marechaussee. vereniging juni MARVER. blijft vernieuwing van de FNV leiden. voor flexwerkers. studiefaciliteiten. juni 2013 Marechaussee vereniging juni 04 2013 MARVER wint zaak studiefaciliteiten Ton Heerts blijft vernieuwing van de FNV leiden Meer zekerheid voor flexwerkers 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur Veel nieuws

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen.

Marechaussee. vereniging november. Reorganisaties: lost problemen Defensie niet op. veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen. Marechaussee vereniging november 07 2012 Regeerakkoord lost problemen Defensie niet op Reorganisaties: veel aandacht voor zorgvuldigheidseisen 01 ton de zeeuw voorzitter hoofdbestuur column Radiostilte

Nadere informatie

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller

mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller 03 mei 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Behandeling lichamelijk onverklaarde klachten steeds succesvoller @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Defensie, never a dull

Nadere informatie

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE

ProDef. Dit met in het achterhoofd dat nog niet alle reorganisaties zijn doorgevoerd en dat een BULLETIN INHOUD PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE ProDef PROFESSIONALS BIJ DEFENSIE februari 2014 nummer 1 BULLETIN INHOUD 2 3 6 7 9 10 11 12 16 4 8 13 14 14 Column duo-voorzitter Terugblik arbeidsvoorwaardenoverleg 2013 AOW-gat procedure voor rechtbank

Nadere informatie

STUDENTENSPECIAL VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND SAMEN STERK VAN START!

STUDENTENSPECIAL VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND SAMEN STERK VAN START! 2013 STUDENTENSPECIAL VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND SAMEN STERK VAN START! werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Een van de mooie tradities van de Nederlandse Politiebond is dat

Nadere informatie

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten

nieuws vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren 110e jaargang nummer 8 december 2012 Steun aan Hongarije Thema bijeenkomsten Aangesloten bij de European Confederation Of Police 110e jaargang nummer 8 december 2012 Thema bijeenkomsten Steun aan Hongarije Passende arbeid vereniging van middelbare en hogere politieambtenaren Colofon

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase

Marechaussee. vereniging maart. WUL-dictaat van tafel. Meer grip op ontgroeningen. door defensiebonden. tijdens coördinatiefase Marechaussee vereniging maart 02 2013 WUL-dictaat van tafel door defensiebonden Meer grip op ontgroeningen tijdens coördinatiefase rené SCHILPEROORT vicevoorzitter hoofdbestuur Onbehoorlijk en discriminerend

Nadere informatie

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN

MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN MAART 2014 PGB BEELD PENSIOENMAGAZINE PENSIOENEN NIET OMLAAG ONDERZOEK DEELNEMERS: IETS MEER RISICO MAG MEESTGESTELDE VRAGEN VOORWOORD INHOUD BESTE LEZER, Het goede nieuws is dat PGB de pensioenen niet

Nadere informatie

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012

Pensioenbulletin. Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen. Positief resultaat over 2012 Pensioenbulletin pensioenfonds productschappen Juni 2013 Toekomst pensioenfonds: geen overhaaste beslissingen Positief resultaat over 2012 Veel onzekerheid over wat overheid met pensioenen wil Verantwoording

Nadere informatie

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden

Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Wie schrijft die blijft Een logboek voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Door in dit boekje goed bij te houden wat wanneer gebeurd is en welke stappen u zelf hebt

Nadere informatie

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.

pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad kijk ook op http://pensioenfonds.randstad. pensioen in vraag & antwoord de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Randstad in vraag & antwoord kijk ook op http://pensioenfonds.randstad.com 2 inleiding Stichting Pensioenfonds Randstad Telefoon

Nadere informatie

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo

drankenzo... Nummer 5 november 2012 Hoe staan we solidariteit Jaarverslag Profijt van Sector in de ervoor? spotlight Pensioen Financieel Intermezzo Nummer 5 november 2012 Een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Drankindustrie drankenzo... Pensioen Financieel Intermezzo Actueel Profijt van Jaarverslag Sector in de Hoe staan we solidariteit

Nadere informatie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie

Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie Toelichting bij concept Landelijk sociaal statuut Nederlandse Politie 1.1.Algemeen Dit besluit strekt ertoe de afspraken, die gemaakt zijn in het kader van het arbeidsvoorwaardenoverleg Landelijk Sociaal

Nadere informatie

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22

Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 ABGP magazine 53 jaar 2 e Kwartaal 2014 Dè onafhankelijke vakorganisatie Arbeidskonflict? Wees voorbereid! Kijk op pagina 21/22 Ik sta op voor mijn man Hipke Anneke Nieboer (57) verkoopt eigen schilderwerk

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3

MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie. JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 JAARGANG 5 oktober 2011 NR 3 MijnVakb nd.nl EENZAAM OP HET WERK Langer doorwerken? Fiscaal voordeel vakbondscontributie EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR ADVERTENTIE 90.1157.11A Kan ik mijn hypotheek nog betalen

Nadere informatie

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013

AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 AZLPE RSPEC TIEF 3 Magazine voor relaties van AZL jaargang 22 december 2013 Foto voorpagina Barbara Vis, hoogleraar politicologie. Profiel AZL AZL heeft ruim 40 jaar ervaring met pensioenbeheer. In deze

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2014 2015 33 972 Wijziging van de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met aanpassing

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV

Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV Voorwoord van de Voorzitter Vereniging Gepensioneerden Vopak VGV secretariaat: telefoon: internet: email: Postbank: Amalia van Solmslaan 28 3708 CN Zeist 030 69 20 857 www.vgv2003.nl info@vgv2003.nl 96

Nadere informatie

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog?

november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? 07 november 2014 uitgave van de algemene federatie van militair personeel Arbeidsvoorwaarden: Hoe aantrekkelijk is Defensie nog? @AnneMarieSnels voorzitter Anne-Marie Snels Alweer doofpotaffaire en gebagatelliseer

Nadere informatie

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014.

De tekst van dit boekje is afgesloten op 26 september 2014. Inmiddels geldt per 15 april 2013 een nieuw sociaal beleid voor de rijksoverheid als werkgever. Dit boekje beoogt inzicht te geven in hetgeen dit voor de medezeggenschapspraktijk betekent. In hoofdstuk

Nadere informatie

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel

AVH MAGAZINE. Solidariteit: Samen sterk! Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Solidariteit: Samen sterk! Solidariteit oké, maar dan wel wederzijds Jaargang 7 - JULI 2007 Een uitgave van Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel Stabiele premie

Nadere informatie