werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "werk en inkomen algemeen DECEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten"

Transcriptie

1 08 DECEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: REORGANISATIE Afgesproken garanties en plaatsingsprocedure vanuit NPB-perspectief HOOFDBESTUUR Historische directe verkiezingen leiden tot veel vernieuwing BELASTINGAANGIFTE Onze NPB-consulenten staan ook in 2015 weer voor u klaar! jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 1

2 werk en inkomen algemeen tekst dick harte foto s ron rutten Haastige spoed Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie gaat meer tijd uittrekken voor de vorming van de Nationale Politie. Over vier maanden op 1 mei 2015 zal hij een herzien realisatieplan presenteren. Dat heeft hij de Tweede Kamer op maandag 17 november toegezegd tijdens een langdurig debat over de problemen bij de reorganisatie van de politie. Voorafgaand was het parlement door de NPB en de andere politiebonden voorzien van aanvullende informatie en onze kijk op de stand van zaken. Onverantwoord Die was niet rooskleurig. Op 6 november berichtte de NOS over vijf uitgelekte interne rapporten waarin grote problemen werden aangekaart. De Commissie Toezicht Beheer Politie vond dat de aansturing van het reorganisatieproces door de korpsleiding niet goed werkte. Ook was onvoldoende deskundig personeel beschikbaar om de beoogde omslag van kleinschalig naar grootschalig te kunnen maken. De Inspectie Veiligheid en Justitie had scherpe kritiek op het opsplitsen van de reorganisatie in aparte trajecten voor het operationele en het ondersteunende deel van het korps en de langdurige onduidelijkheid over het PDC. De invoering van nieuwe computersystemen vertoonde allerlei stagnaties, aldus de Review Board, een onafhankelijk adviescollege dat de voortgang van het ICT-programma bewaakt. Daardoor waren doelen als meer gebruiksgemak, minder gegevensverlies, lagere kosten en betere informatie-uitwisseling slechts beperkt haalbaar. TNO had vastgesteld dat het langdurig ziekteverzuim (meer dan drie maanden) bij de politie met 5,7 procent relatief hoog was (elke dag collega s ziek thuis) en dat de aanpak en registratie tekortschoten. Geen vertrouwen meer Deze problemen waren bij de NPB natuurlijk al lang bekend. Vanaf de zomer heb ik bij de minister en de korpschef herhaaldelijk met klem aangedrongen op koerswijzigingen. Afgaande op signalen uit onze achterban dreigde de vorming van de Nationale Politie anders hopeloos vast te lopen. Het verschijnen van de interne rapporten was de druppel die de emmer deed overlopen: op 22 oktober lieten de politiebonden Opstelten weten geen vertrouwen meer te hebben in de manier waarop de tot- standkoming van het nieuwe korps werd aangepakt. De minister liet weten dat hij zich ging beraden en uiterlijk vrijdag 14 november zou reageren. Dat werd dus een openbare reactie van vier uur in het parlement. Daarbij kwam de minister geen moment politiek in de problemen; hij had immers de steun van de regeringspartijen VVD en PvdA en dus van 77 van de 150 zetels. De Tweede Kamer nam genoegen met zijn toezeggingen en dat was een anticlimax. Van mij had er best meer discussie mogen ontstaan over de inhoud van de aangekondigde verbeteringen en daardoor wellicht wat meer duidelijkheid. Betere aansturing Een belangrijke toezegging was bijvoorbeeld het aanpassen van de aansturing van het reorganisatieproces door de korpsleiding. Op dit moment hebben we nog geen idee in hoeverre die herziening gestoeld gaat worden op een duidelijke politiestrategie. Dat wil zeggen: op een scherp omschreven takenpakket voor de Nationale Politie. Alleen op grond daarvan kan immers worden bepaald hoeveel medewerkers je nodig hebt en op welk kwaliteitsniveau en hoeveel geld dat gaat kosten. Een inzicht waarvan de NPB de werkgever al jaren probeert te overtuigen in zijn strijd tegen de structurele onderbezetting bij de politie. Over de precieze invulling van de aangekondigde maatregelen is de minister nog met de korpsleiding en de NPB en de andere bonden in gesprek. Een ding staat vast: alleen mooie woorden zullen niet volstaan. De minister heeft het voortdurend over goed werkgeverschap. Laat hem daar in het nieuwe jaar vooral invulling aan geven door overtuigende daden ook op bijvoorbeeld CAO-gebied. De NPB gaat 2015 in met een nieuw enthousiast hoofdbestuur (zie pagina 13). Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gezellige jaarwisseling toe en de collega s die met Kerst en Oud & Nieuw moeten werken een rustige en veilige dienst! Han Busker, bondsvoorzitter 2 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

3 bladwijzer 4 WERK-NAAR-TEAM-BRIEF Op maandag 3 november heeft de korpsleiding haar reorganisatieplan naar de Centrale Ondernemingsraad gestuurd en de COR officieel om een advies gevraagd. Daarmee is de personele reorganisatie officieel gestart. Het eerste concrete gevolg was dat alle medewerkers in vaste dienst of in hun proeftijd eind november een brief van de werkgever ontvingen over de uitkomst van hun Werk-naar-Teamanalyse. In dit bondsblad volop achtergrondinformatie over die brief en een vooruitblik naar wat er in 2015 verder gaat gebeuren. RED DE PENSIOENEN! Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft met plannen komen die de kwaliteit van de collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland uithollen, zoals pensioenfondsen wettelijk verplichten enorme kapitaalbuffers aan te houden. Daardoor zullen de pensioenen nauwelijks nog verhoogd kunnen worden om de inflatie te corrigeren en jaar na jaar aan koopkracht inboeten. Ook heeft Klijnsma een voorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de AOW-leeftijd sneller te verhogen dan nu gepland. 14 VASTE PRIK BUSKER 2 De Blauwe Diender 24 Kerstpuzzel 26 FNV Voordeel 28 Contact met de NPB 30 Maak een collega lid! 3 NPB-voordeeltjes 34 Computerhoek 35 coverfoto anp / Lex van Lieshout Het volgende bondsblad verschijnt op 7 februari Kopij uiterlijk dinsdag 20 januari 2015 aanleveren bij de redactie Werk en inkomen algemeen Personele reorganisatie officieel van start 4 Pensioenen onder vuur! - AOW-leeftijd versneld omhoog 14 - Koopkracht pensioen uitgehold door nieuw FTK 15 Update kleding en uitrusting 18 Gezond politiewerk in Europees perspectief 23 Individuele belangenbehartiging Gezocht: belangenbehartigers 19 Belastingaangifte het NPB-belastingnetwerk staat weer voor u klaar! 20 Verenigingsnieuws Bondsblad nu ook als app voor Android 12 Goed voornemen voor 2015: Biken in Eext! 12 NPB-leden vernieuwen hun hoofdbestuur 13 Vernieuwde FNV gaat aan de slag 17 NPB-agenda 2015 nu verkrijgbaar 22 Steunpilaren in het zonnetje 36 Terug in de tijd Terugkeer van de govies - Weerzien met adjudant Krottje 24 Op de cover: een Amsterdamse politieman past zijn nieuwe uniform (maandag 24 november 2014) jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 3

4 Personele reorganisatie officieel van start Op maandag 3 november is een belangrijke stap gezet in de vorming van de Nationale Politie. Die dag heeft de korpsleiding namelijk haar reorganisatieplan voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad en de COR officieel om een advies gevraagd. Daarmee is de personele reorganisatie officieel van start gegaan. Wat betekent dat concreet en wanneer is het noodzakelijk om in actie te komen? De NPB zet de zaken graag even voor je op een rijtje! Hebben de politiebonden invloed op de inhoud van het reorganisatieplan? Het reorganisatieplan bestaat uit een overzicht van de onderdelen waaruit het nieuwe korps is opgebouwd en de personeelsbezetting die de werkgever daarbij voor ogen staat. Deze zaken vallen onder de bedrijfsvoering: de manier waarop de organisatie is ingericht en draaiende wordt gehouden. Dat is een onderwerp waarover de vakbonden officieel niets te zeggen hebben. Volgens de wet heeft het personeel op dat gebied wel een vinger in de pap, maar die medezeggenschap loopt via hun vertegenwoordigers in de ondernemingsraad. Voor een heleboel bedrijfsvoeringsplannen is de werkgever verplicht de OR om advies te vragen; in sommige gevallen (zoals een reorganisatie) is zelfs instemming (een positief advies) van de OR wettelijk vereist. Desondanks heeft de NPB de concept-inrichtingsplannen natuurlijk zorgvuldig bestudeerd en zijn oordeel over de plus- en minpunten in duidelijke taal aan de minister bekend gemaakt. Volledigheidshalve: de minister had daar ook uitdrukkelijk om gevraagd. Het is alleen jammer dat hij zich van de kritiek van de NPB vervolgens weinig heeft aangetrokken. Dat had hem in het najaar van 2014 een hoop negatieve publiciteit kunnen schelen. In de Documentenbank op de NPB-website vind je zowel de officiële NPB-reactie op het inrichtingsplan van de Nationale Politie uit oktober 2012 als de toespraak die NPB-voorzitter Han Busker daarover in de Tweede Kamer heeft gehouden in september Heeft de Centrale Ondernemingsraad inmiddels een advies uitgebracht over het reorganisatieplan? Ja, op vrijdag 5 december 2014 heeft de COR een voorlopig advies uitgebracht en dat was negatief. Op zaterdagmiddag 6 december gaf voormalig NPBhoofdbestuurder Frank Giltay in zijn functie als voorzitter van de COR op Radio 1 een toelichting op deze stap. Wij maken ons met name zorgen over de gevolgen van de voorgestelde aanpak voor de continuïteit en kwaliteit van de ondersteuning. Zo is het op dit moment volstrekt onduidelijk of er straks voldoende personeel zal zijn om het Politiedienstencentrum op de beoogde drie locaties (Eindhoven, Zwolle, Rotterdam) goed te laten draaien. Blijkt dat niet het geval bijvoorbeeld doordat onvoldoende collega s bereid zijn elke dag anderhalf uur heen en terug te reizen dan gaat ook het werk van de operationele collega s daaronder lijden. Ook is het reorganisatiebudget van 230 miljoen volgens de COR onvoldoende. Giltay: Neem de extra reiskosten die medewerkers gaan maken. Die kostenpost is niet meegenomen in de ramingen. Wij laten het tekort berekenen en verwachten dat er miljoenen bij moeten. Zonder positief advies van de COR komt de voortgang van de personele reorganisatie in gevaar. Dat is erg teleurstellend voor heel veel collega s die al heel lang in onzekerheid verkeren. Wij willen zekerheid bieden, maar wel op basis van een goed plan. In zijn negatieve advies heeft de COR een flink aantal suggesties voor verbeteringen opgenomen. Als de werkgever bereid is daaraan mee te werken, gaat de COR zich beraden over de mogelijkheid om alsnog een positief advies uit te brengen. Giltay: Wij zitten op vrijdag 19 december weer aan tafel met korpschef Bouman. Ik ben hoopvol gestemd dat we er met hem gaan uitkomen. Kijk voor meer informatie over het COR-advies op 4 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

5 tekst dick harte werk en inkomen algemeen Frank Giltay, de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie (rechts), tijdens een werkbezoek aan Koerdistan in zijn functie als NPB-hoofdbestuurder. Naast hem NPB-kaderlid Saman Hassan en bondssecretaris Saskia Dorrestein. Welke afspraken zijn er gemaakt over de plaatsingsprocedure? Welke taak heeft de NPB tijdens een reorganisatie van de Nederlandse politie? De belangrijkste taak van de NPB tijdens een reorganisatie is het verstevigen en bewaken van de rechtspositie van zijn leden. Wat betreft het verstevigen van de rechtspositie hebben we al in 2010/2011 twee cruciale afspraken met de werkgever weten te maken: behoud van werkgelegenheid (= geen gedwongen ontslagen) en behoud van salaris(perspectief). In 2012 volgde de vaststelling van een sociaal plan (het Landelijk Sociaal Statuut): een pakket aan voorzieningen dat beschikbaar wordt gesteld om herplaatsingskandidaten zo snel mogelijk aan een nieuwe functie te helpen. Daartoe behoren onder andere de toekenning van sollicitatieverlof; een tegemoetkoming in studiekosten, reiskosten of verhuiskosten; een vertrekstimuleringspremie; kwijtschelding van terugbetalingsverplichtingen; loonaanvulling bij een nieuwe werkgever en de mogelijkheid om een functievolger maximaal achttien maanden lang een betaalde ontheffing van zijn werkzaamheden toe te kennen als daardoor blijvend een functie voor een herplaatsingskandidaat vrijkomt. Plaatsingsprocedure Het laatste ijk- en onderhandelingspunt van de NPB is en blijft de zorgvuldigheid van de plaatsingsprocedure. Hoe wordt bepaald welke medewerkers binnen de nieuwe organisatie min of meer hetzelfde werk kunnen blijven doen (functievolgers) en voor wie een andere functie moet worden gezocht (herplaatsingskandidaten)? Over de aanpak van die operatie is in december 2013 een Hoofdlijnenakkoord gesloten tussen de minister van Veiligheid en Justitie, de politiebonden, de korpsleiding en de Centrale Ondernemingsraad het zogenaamde Vierpartijenoverleg. Naar verwachting wordt eind december 2014 een tweede akkoord bekendgemaakt, dit keer over de praktische uitwerking van de eerder afgesproken hoofdlijnen. Op aandringen van de korpsleiding is gekozen voor een versnelde personele reorganisatie, waarbij in eerste instantie niet wordt gekeken naar hoeveel medewerkers de werkgever binnen het nieuwe korps in een bepaalde functie wilde inzetten. Met andere woorden: de werkgever accepteert dat hij in allerlei functies meer mensen in dienst heeft dan hij in zijn personeelsplan had uitgestippeld (boventalligheid). Het in evenwicht brengen van het formatieplan en de feitelijke bezetting gebeurt werkende weg. Het korps was bereid daar een periode van vijf jaar voor uit te trekken. Herkenbaarheid Op aandringen van de NPB en de andere politiebonden is aan deze aanpak daarna nog een ander doel gekoppeld dan alleen snelheid, namelijk herkenbaarheid. De werkgever en de bonden waren het erover eens dat het resultaat van de plaatsingsprocedure zou moeten zijn dat zoveel mogelijk collega s binnen het nieuwe korps hetzelfde werk kunnen blijven doen als binnen hun oude korps. Dat was overduidelijk een gedeeld belang. Nieuw functiegebouw Op de werkvloer was dat echter bij veel collega s helemaal niet duidelijk. Dat kwam vooral door het min of meer samenvallen van de personele reorganisatie met de invoering van het nieuwe functiegebouw (Landelijk Functiegebouw Nederlandse Politie of LFNP). Daardoor kreeg iedereen eerst een nieuwe LFNPfunctie toegekend (veel algemener van aard dan de oude korpsfuncties) en vervolgens bleek het inrichtingsplan van de Nationale Politie (hoeveel mensen hebben we nodig in welke functies) ook nog eens uitgedrukt in LFNP-functies. Van werk naar werk Bij veel collega s leidde dat tot verlies aan oriëntatievermogen en tot het inzakken van het vertrouwen dat de werkgever ernaar streefde om iedereen ook na de reorganisatie zoveel mogelijk zijn huidige werk te laten doen. Vandaar dat de NPB en de andere bonden in november/december 2013 hebben aangedrongen op een plaatsingsprocedure die duidelijk maakte dat het echt de bedoeling was dat collega s op basis van hun huidige werk werden geplaatst in een LFNPfunctie binnen het nieuwe korps. Kort samengevat: iedereen moest van werk naar werk gaan en dat zelf ook als zodanig herkennen en ervaren. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 5

6 Dinsdag 2 december: bondsvoorzitter Han Busker staat op het NPB-hoofdkantoor in Woerden een cameraploeg te woord over de beschikbaarheid van voldoende politiemedewerkers om door gemeenten afgekondigde vuurwerkvrije zones ook als zodanig te handhaven. Bij de Werk-naar-Team-analyse waren de volgende drie uitkomsten mogelijk. Op welke manier is de uitvoering van de plaatsingsprocedure voorbereid? Op basis van het Hoofdlijnenakkoord is de afgelopen maanden voor elke huidige politiemedewerker met een vaste aanstelling of een proeftijdaanstelling een analyse gemaakt van de mogelijkheden om hem binnen een team van de Nationale Politie te plaatsen. Deze (grotendeels geautomatiseerde) operatie wordt aangeduid als het Werk-naar-Team-proces. Daarbij waren twee uitgangspunten in het spel: je huidige werkzaamheden binnen de politie en de LFNP-functie die de werkgever je op basis daarvan heeft toegekend. Huidige werkzaamheden Je huidige werkzaamheden zijn vastgesteld op basis van de functiebeschrijving van je oude korpsfunctie, gecheckt door je leidinggevende. Zo nodig heeft die de aanwezige informatie aangevuld met schriftelijke bewijsstukken uit het personeelsdossier. Uiteraard zijn functies samenstellingen van verschillende soorten werkzaamheden. Alleen de werkzaamheden die je het meest doet (je dominante taken ) tellen mee in de Werk-naar-Team-analyse. LFNP-functie Voor de meeste huidige medewerkers is dit de LFNP-functie die hen formeel is toegekend op basis van hun werkzaamheden op de peildatum 1 januari Voor collega s die sindsdien op basis van een officieel besluit van functie zijn veranderd (aspiranten bijvoorbeeld) geldt een latere peildatum. Dat geldt niet voor collega s die de afgelopen jaren tijdelijk een andere functie hebben vervuld/waargenomen; die houden als LFNP-peildatum 1 januari Dat is zo afgesproken om voorsorteren in de aanloop naar de personele reorganisatie te voorkomen. Het maakt vooralsnog geen verschil of je tegen de toegekende LFNPfunctie een beroepsprocedure hebt aangespannen. In afwachting van de definitieve rechterlijke uitspraak blijft die LNFP-functie jouw uitgangspunt bij het doorlopen van de plaatsingsprocedure. (Dat kan later uiteraard herzien worden als het rechterlijke oordeel daartoe aanleiding geeft.) 1. Je werk komt terug in een team of afdeling en je LFNP-functie ook In het bouwplan van Bouman is bekeken of jouw werk terugkomt binnen de Nationale Politie en zo ja, in welk team of welke afdeling. Vervolgens is vastgesteld of in de geplande personeelsbezetting van dat team of die afdeling jouw LFNP-functie ook voorkomt. Is dat het geval, dan kun je dus functievolger worden. Het aantal geplande medewerkers in jouw LFNP-functie binnen dat team of op die afdeling doet immers niet ter zake, want de werkgever accepteert in eerste instantie boventalligheid. Let op: uit deze analyse blijkt slechts dat je functievolger KUNT worden. Wil je zelf liever herplaatsingskandidaat worden, dan kun je dat laten weten aan de instantie die in de volgende fase het personeelsplaatsingsplan maakt: de PlaatsingsAdviesCommissie (PAC). 2. Je werk komt terug in een team of afdeling, maar je LFNP-functie niet. Het kan gebeuren dat jouw huidige werk wel terug te vinden is in een team, maar dat de uitvoering is toevertrouwd aan medewerkers met een andere (bijvoorbeeld hoger ingeschaalde) LFNP-functie. In dat geval is de Commissie Functievergelijking in actie gekomen een groep deskundigen van de werkgever en de bonden, in eerste instantie ook wel aangeduid als de logica-commissie. Die heeft bekeken of het logisch zou zijn dat jij tot herplaatsingskandidaat wordt benoemd, terwijl er wel werk voor je aanwezig is. Concreet heeft de Commissie Functievergelijking onderzocht of binnen het team een vergelijkbare of uitwisselbare LFNP-functie te vinden was waarop jij ook geplaatst zou kunnen worden om dan van daaruit je huidige werk te blijven doen. Afgesproken is wel dat de beloning van zo n andere functie hooguit één schaal hoger of lager mag zijn dan de beloning van je officiële LFNPfunctie. De adviezen van de commissie heeft de korpsleiding al dan niet overgenomen. Het resultaat is dat een aantal medewerkers wellicht toch functievolger kan worden. (De PAC hakt uiteindelijk die knoop door.) Alsnog functievolger Word je via de Commissie Functievergelijking als functievolger geplaatst in een LFNP-func- 6 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

7 werk en inkomen algemeen tie op een hoger schaalniveau, dan is er in feite sprake van een bevordering. Word je als functievolger geplaatst in een LFNP-functie op een lager schaalniveau, dan maakt dat geen verschil voor je salaris(perspectief), gezien de afgesproken garanties op dat gebied. Wel loop je een garantie mis die is afgesproken voor herplaatsingkandidaten die na de reorganisatie in een lagere functie aan de slag gaan: de inspanningsverplichting van de werkgever om binnen drie jaar twee keer een functie op het voormalige salarisniveau aan te bieden (zie pagina 10). Het is dus het overwegen waard om als beoogd functievolger in een lagere LNFP-functie een verzoek in te dienen om (toch) tot herplaatsingskandidaat te worden benoemd. Toch herplaatsingskandidaat Wat gebeurt er met de collega s die ondanks de tussenkomst van de Commissie Functievergelijking toch worden benoemd tot herplaatsingskandidaat? Zij gaan samen met de PAC op zoek naar mogelijkheden om hen elders binnen het korps in te zetten, al dan niet na het gebruik van voorzieningen uit het Sociaal Statuut. Wordt die functie gevonden op een lager salarisniveau, dan zijn allerlei garanties van kracht (zie pagina 10). 3. Je werk komt niet terug in een team of afdeling Van sommige taken is besloten dat de politieorganisatie die niet zelf meer gaat doen bijvoorbeeld de catering. Het werk op dat gebied komt dus niet terug en voor de betreffende collega s moet ander werk worden gevonden. Dat geldt ook voor de collega s die nu werk doen dat binnen de Nationale Politie niet binnen één team of één afdeling terugkomt. In beide gevallen gaat de PAC samen met deze collega s op zoek naar mogelijkheden om hen elders binnen het korps in te zetten, al dan niet na het gebruik van voorzieningen uit het Sociaal Statuut. Wordt die functie gevonden op een lager salarisniveau, dan zijn allerlei garanties van kracht (zie pagina 10). Let op: wat betreft de acceptatie van boventalligheid gelden voor herplaatsingskandidaten andere afspraken dan voor functievolgers. HPK-collega s kunnen alleen herplaatst worden in een al overbezette andere LFNP-functie als daaraan geen andere salarisschaal is gekoppeld dan aan hun huidige LFNP-functie. Bovendien heeft de korpschef het laatste woord: hij mag het advies van de PAC afwijzen als hij de extra overbezetting financieel en bedrijfskundig onverantwoord vindt. Wat moet ik weten over de Werk-naar- Team-brief? In de laatste week van november hebben de meeste politiemedewerkers een brief ontvangen over de uitkomst van hun Werk-naar-Team-analyse. Dat konden maar twee dingen zijn: of mogelijk functievolger of mogelijk herplaatsingskandidaat. Waarom deze voorzichtige formulering? Omdat het echte personeelsplaatsingsplan (PPP) nog gemaakt moet worden. Dat gebeurt zoals bij elke fatsoenlijke reorganisatie door een onafhankelijke deskundige commissie: de plaatsingsadviescommissie, kortweg de PAC. MEER WETEN? Kijk op de speciale website die is ontwikkeld door de korpsleiding van de Nationale Politie, in samenwerking met de politiebonden NPB, ACP, VMHP en ANPV en de Centrale Ondernemingsraad. Uiteraard kun je als NPB-lid ook altijd advies inwinnen bij de bond! Kijk voor de contactgegevens op pagina 30 en 31 of op De brief aan mogelijke functievolgers bevatte meer informatie dan de brief aan mogelijke herplaatsingskandidaten. Dat is logisch, want van mogelijke functievolgers kon ook gemeld worden in welk team of op welke afdeling ze dan terechtkomen en wat hun werkplek wordt of hun tijdelijke werkplek als de beoogde nieuwe werkplek nog niet af is. Doel van de brief De werkgever wil graag dat iedereen de aangeboden informatie gebruikt om hem te wijzen op administratieve onjuistheden of bijzondere omstandigheden die abusievelijk buiten beschouwing zijn gelaten. Reageren op de brief kan heel gemakkelijk via een speciaal daarvoor gemaakte website. De inloggegevens staan in de brief. vervolg antwoord op pagina 9 jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 7

8 Online het eigen zorgverbruik inzien, een nota declareren of wijzigingen doorgeven? Dat kan bij de Politie Zorgpolis via Mijn PZP. Mijn PZP Zorgzaam en Betrouwbaar Kijk voor alle voordelen op of bel het Accountteam PZP De bijdrage wordt van 2013 t/m 2015 gefinancierd door het schommelfonds en is alleen voor politiefunctionarissen.

9 werk en inkomen algemeen vervolg van pagina 7 Let op: de informatieve brief heeft GEEN JURI- DISCHE STATUS. Het is geen besluit van de werkgever en je kunt tegen de inhoud dus geen bezwaarprocedure starten. Verkeerde gegevens gebruikt Wel kun je de brief aangrijpen voor een gesprek met je leidinggevende als je vindt dat bij de Werk-naar- Team-analyse de verkeerde gegevens over jou zijn gebruikt. Realiseer je echter dat je ontbrekende gegevens alleen een rol kunt laten spelen als ze in een gezaghebbend document zijn vastgelegd. Bedenk ook dat het weinig zin heeft om in zo n gesprek nogmaals ter discussie te stellen of je wel de juiste LFNP-functie toegekend hebt gekregen Vrijwillig herplaatsingskandidaat Naar aanleiding van de brief kun je een verzoek indienen om geen functievolger te worden maar vrijwillig herplaatsingskandidaat. Dat verzoek wordt in twee gevallen sowieso gehonoreerd. l Je reisafstand als functievolger wordt meer dan drie uur per dag (anderhalf uur enkele reis). l Er zijn overtuigende lichamelijke, geestelijke of sociale redenen waardoor je je huidige werk niet langer kunt verrichten (bijvoorbeeld doordat je inmiddels geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent geworden) of in ieder geval niet op de beoogde nieuwe werkplek. Van de centrale PDC-locaties zijn nu nog alleen de plaatsnamen bekend: Rotterdam, Zwolle en Eindhoven. De exacte locaties volgen zo spoedig mogelijk, uiterlijk 1 maart Collega s die op deze locaties gaan werken en de status van vrijwillige herplaatsingskandidaat willen aanvragen op basis van de reisafstand kunnen dat doen wanneer de exacte postcodes bekend zijn. Hierover krijgen ze in maart 2015 van de werkgever bericht. Voorkeur voor andere werkplek Mogelijke functievolgers zijn zoveel mogelijk geplaatst op hun huidige (formele) werkplek. Was dat niet mogelijk (omdat die werkplek komt te vervallen), dan is gekozen voor de werkplek binnen de Nationale Politie die het dichtst bij je huidige (formele) werkplek ligt. Het kan zijn dat collega s daardoor buiten hun huidige werkgebied terechtkomen. Is dat jou gebeurd en wil je daar graag weer verandering in brengen? Meld dat dan volgend jaar tijdens de belangstellingsregistratie van de PAC en geef daarbij je voorkeur voor een andere werkplek aan. Die voorkeur kan worden gehonoreerd als een andere collega juist graag op de jou toegewezen plek wil werken. Welke rol speelt de PlaatsingsAdviesCommissie (PAC)? Zoals bij elke fatsoenlijke reorganisatie gebeurt het (her)plaatsen van de huidige medewerkers binnen de nieuwe organisatie niet door de werkgever of door de bonden, maar door een onafhankelijke commissie: de plaatsingsadviescommissie, kortweg de PAC. Die gaat vanaf volgend jaar werken aan een personeelsplaatsingsplan. De werkgever en de bonden hebben afgesproken dat er één coördinerende landelijke PAC wordt ingesteld en daarnaast dertien kamers één voor elk van de regionale eenheden, één voor de Landelijke Eenheid, één voor het Politiedienstencentrum en Staf Korpsleiding en één voor de Politieacademie. Van de landelijke PAC wordt Ruud Vreeman de onafhankelijke voorzitter. Oud-korpschef Aad Meijboom heeft daarin zitting namens de werkgever en oud-fnv-voorzitter Agnes Jongerius namens de gezamenlijke politiebonden. PAC en functievolgers Mogelijke functievolgers hebben het recht om bij de PAC hun belangstelling voor een andere functie en/of een andere werkplek te melden. Als het PAC dat noodzakelijk vindt kan hij je uitnodigen je verzoek te komen toelichten. Pas als de herplaatsingskandidaten zoveel mogelijk alsnog zijn geplaatst, kijkt de PAC of hij tegemoet kan komen aan voorkeuren van functievolgers voor een andere functie of werkplek. PAC en herplaatsingskandidaten Mogelijke herplaatsingskandidaten worden in het eerste kwartaal van 2015 door de PAC uitgenodigd om door te geven voor welke functies ze belangstelling hebben. Dat kun je doen op intranet. De PAC onderzoekt de mogelijkheden om jou te helpen aan een functie die je belangstelling heeft en geeft je op enig moment de gelegenheid om (desgewenst) je wensen persoonlijk te komen toelichten. Als de PAC een passende functie binnen de Nationale Politie gevonden heeft, zal hij de korpsleiding adviseren jou op die functie te plaatsen. Vindt de PAC geen passende functie, dan zal hij de korpsleiding adviseren jou als herplaatsingskandidaat aan te wijzen. Het Bureau Werk In Zicht gaat dan met jou op zoek naar een passende functie binnen of buiten het korps. Plaatsingsbesluiten Belangrijk: de voorgenomen en definitieve plaatsingsbesluiten voor functievolgers staan gepland voor het tweede kwartaal van De voorgenomen benoemingsbesluiten van herplaatsingskandidaten staan gepland voor het derde kwartaal van Dat wil niet zeggen dat na die kwartalen ook alle nieuwe werkplekken in gebruik zullen zijn, al was het maar omdat sommige gebouwen dan simpelweg nog in de steigers staan. Het streven van de werkgever is om op 1 november 2017 alle officiële werkplekken operationeel te hebben. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 9

10 werk en inkomen algemeen foto AVDD Welke werk- en salarisgaranties zijn er afgesproken voor herplaatsingskandidaten? In het reorganisatieplan stelt de korpsleiding dat met de overeengekomen plaatsingsprocedure naar schatting ruim 85 procent van de collega s zijn huidige werk kan blijven doen (functievolger wordt). De overige collega s worden herplaatsingskandidaat. Die status levert je ontslagbescherming en een salarisgarantie op. Daarnaast kun je dan gebruik maken van allerlei voorzieningen om zo snel mogelijk aan een passende andere functie te komen. Voorzieningen zoals studie-, verhuis- en (extra) reiskostenvergoedingen, sollicitatieverlof, outplacement, inkomensgaranties en vertrekstimuleringspremies. De aanspraken van herplaatsingskandidaten bij reorganisaties zijn netjes vastgelegd in het Besluit algemene rechtspositie politie (Barp). De NPB en de andere bonden wilden voor de personele reorganisatie echter een betere regeling en hebben jarenlang onderhandeld om dat voor elkaar te krijgen. Ons streven was de bestaande inspanningsverplichting van de werkgever op werkgelegenheidsgebied voor invoering van de Nationale Politie veranderd te krijgen in een resultaatsverplichting. En dat is uiteindelijk ook gelukt! De afspraken lopen uiteen voor drie groepen herplaatsingskandidaten. 1. Herplaatsingskandidaat met een LFNP-functie met 24 of meer OVW-punten Gaat deze collega na de personele reorganisatie aan het werk in een lager gewaardeerde functie dan voorheen, dan krijgt hij zijn huidige salaris doorbetaald. Bovendien moet de werkgever hem binnen drie jaar twee keer een passende functie aanbieden op het salarisniveau van zijn oude functie, inclusief minimaal 24 OVW-punten. Het eerste aanbod mag hij weigeren zonder gevolgen. Weigert hij ook het tweede aanbod, dan wordt zijn salaris verlaagd tot het niveau van de functie die hij sinds de reorganisatie vervult. Doet de werkgever drie jaar lang geen enkel aanbod, dan kan de collega in de lagere functie blijven werken met behoud van zijn voormalige salaris, inclusief de OVW-periodieken. 2. Herplaatsingskandidaat met een LFNP-functie met minder dan 24 OVW-punten Gaat deze collega na de personele reorganisatie aan het werk in een lager gewaardeerde functie dan voorheen, dan krijgt hij zijn huidige salaris doorbetaald. Bovendien moet de werkgever hem twee keer een passende functie aanbieden op het salarisniveau van zijn voormalige functie. Daarvoor is verder geen termijn afgesproken. Het eerste aanbod mag hij weigeren zonder gevolgen. Weigert hij ook het tweede aanbod, dan valt hij terug op de algemene salarisgarantie bij reorganisaties binnen de politie. Dat wil zeggen: hij krijgt dan na de tweede weigering nog minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar (hangt af van zijn aantal dienstjaren) zijn huidige salaris doorbetaald. Daarna wordt zijn salaris verlaagd naar het niveau van de functie die hij sinds de reorganisatie vervult. Let op: dat laatste geldt niet als een werknemer ooit door het bevoegd gezag individuele en persoonsgebonden rechten toegekend heeft gekregen (een persoonlijke schaal ). In dat geval behoudt hij ook na minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar het recht op zijn huidige salaris. Zolang de werkgever niet voldoet aan zijn resultaatverplichting kunnen ook andere collega s in de lagere functie blijven werken met behoud van hun huidige salaris. Dat geldt ook als blijkt dat hun voormalige functie niet langer passend voor ze is en ze daarin om praktische redenen nooit meer geplaatst kunnen worden, bijvoorbeeld doordat de functie-eisen veel zwaarder zijn geworden. 3. Herplaatsingskandidaat voor wie buiten de politie werk is gevonden Een herplaatsingskandidaat die buiten de politie een minder goed betaalde functie accepteert heeft recht op aanvulling van zijn inkomen tot honderd procent van zijn voormalige politiesalaris. Deze loonsuppletie duurt minimaal vijf jaar en maximaal negen jaar (hangt af van zijn aantal dienstjaren). Afgesproken is dat de werkgever verplicht is zo n oud-collega binnen zijn loonsuppletie-termijn minstens twee keer een baan aan te bieden op zijn voormalige salarisniveau. Op die manier moet worden voorkomen dat hij uiteindelijk alsnog een inkomensdaling voor de kiezen krijgt. Komt de werkgever niet op tijd met een beter betaalde baan over de brug (hetzij binnen, hetzij buiten de politie), dan is deze aanspraak via de rechter af te dwingen. 10 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

11 Kan ik me al aanmelden als kandidaat voor de achttien-maandenregeling? Een van de onderdelen van het Landelijk Sociaal Statuut (kortweg LSS) is de zogenaamde achttienmaandenregeling. Die houdt in dat de werkgever kan besluiten een functievolger maximaal anderhalf jaar voor het einde van zijn politieloopbaan te ontheffen van al zijn werkzaamheden maar zijn salaris gedurende die periode wel volledig door te betalen. Aan het toepassen van deze mogelijkheid zijn twee voorwaarden verbonden. l De functievolger moet zelf om de ontheffing hebben verzocht. l In de vrijkomende functie moet een herplaatsingskandidaat aan de slag kunnen of een andere functievolger als daardoor diens voormalige functie beschikbaar komt voor een herplaatsingskandidaat. Najaar 2013: minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten opent in Zwolle een gloednieuw trainingscentrum voor operationele medewerkers van politie en marechaussee. Rechts van hem Stoffel Heijsman, de politiechef van de Eenheid Oost-Nederland. Uiteraard betekent de tweede voorwaarde dat de achttien-maandenregeling pas kan worden benut nadat officieel is vastgesteld wie functievolger wordt en wie herplaatsingskandidaat. Dat doet de werkgever, op basis van het personeelsplaatsingsplan van de (PAC). Naar verwachting zal dat niet eerder gebeuren dan medio Discretionaire bevoegdheid Inmiddels hebben de bonden echter met de werkgever afgesproken dat hij een zekere discretionaire bevoegdheid heeft om de 18-maandenregeling ook in andere gevallen van toepassing te verklaren, bijvoorbeeld als dat leidt tot een praktisch voordelige situatie voor zowel de betreffende medewerker als het korps. Er is echter nog geen duidelijkheid of en wanneer de werkgever van plan is van deze discretionaire bevoegdheid gebruik te maken en wie daar dan voor in aanmerking komen. Verzoek indienen De NPB adviseert collega s die gebruik willen maken van de achttien-maandenregeling dat in ieder geval aan de werkgever te laten weten in hun reactie op de informatieve brief van 27 november. U kunt dan ook het verzoek indienen daarover nader geïnformeerd te worden. Op die manier krijgt de werkgever ook enig inzicht in de wensen van de medewerkers. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 11

12 verenigingsnieuws tekst jos van nieuwenhuizen Bondsblad nu ook als app voor Android! In navolging op de ios-app van de Politie kunnen nu ook gebruikers van Android-apparaten het bondsblad lezen met hun tablet of smartphone! En nog een paar dagen eerder dan dat het papieren blad op de mat valt! De NPB heeft een app ontwikkeld waarmee het verenigingsblad makkelijk te lezen is. Met deze app heb je toegang tot de laatste editie en veel eerdere nummers. Blijf op de hoogte op het gebied van werk en inkomen, je rechtspositie, belangenbehartiging, ledenvoordelen en uiteraard de vereniging. De NPBapp is nu gratis te downloaden onder de naam De Politie. Download nu de NPB-app! De NPB-app is uitsluitend bestemd voor leden en relaties van de NPB. Met uw lidnummer kunt u eenvoudig eenmalig inloggen. Uw lidnummer kunt u vinden op uw lidmaatschapspas of op de verpakking van de thuisbezorgde papieren versie van het bondsblad. Bent u een zakelijke relatie van de NPB, neem dan voor een eigen inlogcode contact op met de redactie. Goed voornemen voor 2015: Biken in Eext! Op zaterdag 31 januari 2015 vindt in het Drentse Eext een serieuze ATB-tocht plaats, georganiseerd door de bonden van FNV Veiligheid: de Nederlandse Politiebond, defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging. Voor leden van deze bonden is deelname gratis. De start van de tocht is tussen en uur aan de Jan Oostingweg in Eext. De af te leggen route is ongeveer 35 kilometer lang en loopt gedeeltelijk over de zandafgraving waarop ook de jaarlijkse Superprestige-rit van Gieten wordt verreden. Kortom: het gaat om een uitdagend parcours. Uiteraard wordt onderweg een verzorgingspost ingericht. Voor leden van de NPB, de AFMP en de Marechausseevereniging is deelname gratis. Voor niet-leden is het startgeld 10, te betalen op de dag zelf. Durf jij de uitdaging aan? Stuur dan een mailtje naar en geef je op als deelnemer. Vermeld in dat mailtje in ieder geval je naam, adres, woonplaats en postcode, telefoonnummer, adres en lidnummer. 12 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

13 tekst dick harte NPB-leden vernieuwen hun hoofdbestuur Het hoofdbestuur van de NPB heeft sinds begin december dertien nieuwe onbezoldigde leden. Dat is de uitkomst van de eerste rechtstreekse verkiezingen op dat gebied binnen de bond. Door deze nieuwe aanpak heeft elke afdeling voortaan een herkenbare eigen vertegenwoordiger in het HB. Vierduizend NPB-leden maakten gebruik van de mogelijkheid om rechtstreeks mee te bepalen wie hun afdeling de komende vier jaar gaat vertegenwoordigen in het NPB-hoofdbestuur. Tussen 15 en 30 november werden daarvoor in tien NPB-afdelingen digitale verkiezingen gehouden; het percentage deelnemers lag daarbij op twintig procent. Het doel van deze nieuwe aanpak was meer leden direct te betrekken bij de samenstelling van het bestuur, reageerde bondssecretaris Saskia Dorrestein. Dat lijkt heel aardig gelukt. De afdelingsbesturen van Amsterdam en Zeeland/ West-Brabant hadden besloten de verkiezingen van hun onbezoldigde hoofdbestuurder te laten plaatsvinden op een ledenvergadering. Op woensdag 29 oktober werd in Breda Wieger van den Bos als HBlid namens Zeeland/West-Brabant gekozen en op maandag 3 november in Amsterdam Olof Huizink als HB-lid namens de afdeling Amsterdam. In Oost- Brabant konden de leden tussen woensdag 26 november en vrijdag 5 december per laten weten of ze het eens waren met Mona Brugman als HB-kandidaat. Dat leverde uitsluitend positieve reacties op. Het hoofdbestuur komt dus in totaal te bestaan uit zestien leden: de dertien rechtstreeks door de leden gekozen vrijwilligers en de drie door het congres gekozen betaalde krachten (voorzitter Han Busker, secretaris Saskia Dorrestein en penningmeester Albert Springer). Op 8 en 9 december maakte het nieuwe hoofdbestuur kennis met elkaar tijdens de jaarlijkse HB-tweedaagse. Achterste rij: Herman Dirkmaat, Han Busker, Albert Springer, Diana Schurgers en Wieger van den Bos. Middelste rij: Hans Booij, Jon van Veen, Saskia Dorrestein, Reyer Gerritsen, Monica Brugman en Rob Andringa. Onderste rij: Ibrahim Yilgor, Jacqueline Rademaker, Latifa al Ayachi, Olof Huizink en Evert-Jan de Haan. foto: josé woudt Op dinsdag 18 november kwam het voormalige hoofdbestuur voor het laatst bijeen voor een afscheidsdiner. Achterste rij (van links naar rechts): José Woudt (administratief secretariaat), Harry van Rijn, Jaap Hage, Saskia Dorrestein, Johan Bodrij, Gerard Faas en Jan Pieter Volkers. Voorste rij (van links naar rechts): Gabriëlle Caspers, Léonie Trines, Ben Donkers, Najib Tuzani, John Schouten, Richard Bronswijk, Albert Springer en Han Busker. Niet aanwezig: Frank Giltay, Bert Siemeling en Öskan Köklu. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 13

14 Pensioenen onder vuur! Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid blijft met plannen komen die de kwaliteit van de collectieve pensioenvoorzieningen in Nederland uithollen. De NPB blijft ervoor strijden dat haar plannen schipbreuk leiden, hetzij in de politieke arena, hetzij door uitspraken van de rechter. Uiteraard gebeurt dat in nauwe samenwerking met de FNV, de grootste vakcentrale van Nederland en dus een politieke factor van formaat. AOW-leeftijd versneld omhoog Zoals bekend is in 2013 een stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd van start gegaan. Op initiatief van het kabinet Rutte I (VVD/CDA) zou de leeftijd waarop Nederlanders recht krijgen op een uitkering op basis van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in zes jaar tijd verschuiven van 65 naar 66 jaar (vanaf 2019) en daarna in drie jaar tijd van 66 naar 67 jaar (vanaf 2023). Het regeerakkoord van het kabinet Rutte II (VVD/ PvdA) bevatte echter de afspraak om deze verhoging sneller door te voeren dan eerder gepland. Op donderdag 17 november diende staatssecretaris Klijnsma daarvoor een concreet voorstel in bij de Tweede Kamer. (tabel) Met de versnelde verhoging wordt de AOW-leeftijd al 66 jaar vanaf 2018 en al 67 jaar vanaf Ook stelt Klijnsma voor een verdere verhoging van de AOW-leeftijd al vanaf 2022 te laten afhangen van de ontwikkeling van de levensverwachting en niet zoals nu is geregeld vanaf Zo n verdere verhoging dient minstens vijf jaar van tevoren aangekondigd te worden. Dat betekent dat uiterlijk op 1 januari 2017 Tabel Verhoging AOW-gerechtigde leeftijd (in maanden bovenop 65 jaar) Vanaf Nu jr Voorstel jr jr jr tekst dick harte foto FNV/Martin de Bouter besloten moet zijn of de AOW-leeftijd in 2022 verder wordt verhoogd dan de op dat moment geldende leeftijd van 67 jaar. Meer werkloosheid FNV-voorzitter Ton Heerts had vooraf al laten weten de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd een buitengewoon slecht plan te vinden. Ook op 17 november draaide hij er niet omheen: Op basis van dit voorstel gaan mensen later met pensioen, bij een werkloosheid van ruim mensen. Het gevolg? Een verzwakking van de toch al slechte arbeidsmarktpositie van werkzoekenden en alleen maar meer werkloosheid. Vooral jongeren en werklozen boven de vijftig worden hiervan de dupe. De politiek deelt opnieuw een harde klap uit aan iedereen die probeert weer aan het werk te komen. AOW-gaten Ook vergroot het voorstel de zogenaamde AOWgaten: mensen die al met vervroegd pensioen zijn (of daarover al afspraken hebben gemaakt met de werkgever) worden onverwacht geconfronteerd met een periode waarin ze geen inkomsten hebben. Tussen het einde van hun vroegpensioen en het begin van hun AOW-uitkering (en aanvullend ouderdomspensioen van het ABP) valt een gat. FNV-voorzitter Heerts: Het kabinet wil dat deze maatregel al in 2016 ingaat. Dat is over iets meer dan een jaar. Ik weet zeker dat heel veel mensen daar geen rekening mee hebben gehouden en straks geconfronteerd worden met een fors AOW-gat. Een verkeerde maatregel op een verkeerd moment. Juridische strijd Zoals bekend is de NPB in samenwerking met meerdere FNV-bonden (waaronder defensiebond AFMP en de Marechausseevereniging) de juridische strijd aangegaan tegen het AOW-beleid van het kabinet. Alle mogelijke middelen zijn daarbij ingezet en er lopen momenteel dan ook meerdere civielrechtelijke en bestuursrechtelijke procedures. Dat zijn in de regel echter zaken van lange adem. In sommige gevallen zijn de bonden inmiddels geconfronteerd met een ongunstige uitspraak; daartegen is steevast in hoger beroep gegaan. 14 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

15 werk en inkomen algemeen Koopkracht pensioenen uitgehold Een van de hoofdtaken van een pensioenfonds is met het verzamelde premiegeld van alle deelnemers meer geld maken. Dat kan door bedragen tegen een gunstige rente uit te lenen of door beleggingen in meer of minder riskante ondernemingen. De Nederlandsche Bank is de toezichthouder op het doen en laten van de pensioenfondsen. Zij moet in de gaten houden of de fondsen verantwoord omgaan met hun financiële gezondheid. Dat wil zeggen: of ze voldoende kapitaal achter de hand houden om alle huidige en toekomstige deelnemers van een pensioenuitkering te voorzien. De wettelijk vastgelegde checklist die de Nederlandsche Bank daarbij hanteert is het zogenaamde Financieel Toetsingskader (FTK). Voorschriften Het FTK schrijft de pensioenfondsen allerlei dingen voor, bijvoorbeeld de manier waarop ze de waarde van hun bezittingen en verplichtingen moeten taxeren. Ook bepaalt het FTK wanneer een pensioenfonds de pensioenen mag verhogen om de inflatie te corrigeren (het zogenaamde indexeren). Bepalende factor daarbij is de verhouding tussen het berekende bezit van het fonds en zijn huidige en toekomstige betalingsverplichtingen (de dekkingsgraad). Dinsdag 2 december: FNV-pensioenbestuurder Gijs van Dijk overhandigt SP-senator Tuur Elzinga de petitie Red Koopkracht Pensioenen. Is die dekkingsgraad 100 procent, dan heeft het fonds naar schatting precies genoeg kapitaal achter de hand om alle huidige en toekomstige deelnemers een pensioen te kunnen betalen. Is de dekkingsgraad 105 procent, dan zit het fonds iets ruimer in zijn financiële vel en kan het bestuur besluiten de pensioenen structureel te verhogen om de inflatie te corrigeren. (Gevolg daarvan is natuurlijk wel dat de huidige en toekomstige betalingsverplichtingen stijgen ten opzichte van het berekende bezit en de dekkingsgraad weer enigszins zakt.) Onrust De afgelopen jaren ontstond op basis van het huidige Financieel Toetsingskader om de haverklap onrust over de financiële gezondheid van de pensioenfondsen. In 2013 waren allerlei pensioenfondsen zelfs gedwongen hun uitkeringen te verlagen (ABP besloot tot een verlaging met een half procent). De reden was een hardnekkig te lage dekkingsgraad (in het geval van ABP 96 procent), terwijl tegelijkertijd op jaarbasis een vaak prima rendement was geboekt (de bezittingen van het ABP waren bijvoorbeeld met 13,7 procent gegroeid). Mede door hardnekkig aandringen van de FNV besloot de politiek tot een herziening van het FTK. Staatssecretaris Klijnsma werkte de afgelopen jaren aan een wetswijziging, die op 16 oktober een meerderheid in de Tweede Kamer kreeg: 104 van de 150 stemmen, afkomstig van de VVD en PvdA en de oppositiepartijen SGP, ChristenUnie, D66, Groen- Links en Van Vliet. jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 15

16 Wat zijn de belangrijkste elementen uit het nieuwe FTK? Dekkingsgraad De huidige berekeningsmethode maakt de dekkingsgraad erg gevoelig voor de waan van de dag op de financiële markten. Om te komen tot een wat realistischer (rustiger) beeld wordt voortaan uitgegaan van de gemiddelde marktrente over een periode van twaalf in plaats van drie maanden. Daar staat tegenover dat gelijktijdig een nieuwe berekeningswijze van de lange-termijnverplichtingen wordt ingevoerd (Ultimate Forward Rate-methodiek), die op bepaalde punten juist wat meer rentegevoeligheid met zich meebrengt. Inflatiecorrectie Volgens het nieuwe FTK mogen pensioenfondsen bij een dekkingsgraad van 110 procent de pensioenen verhogen om de gevolgen van de inflatie te corrigeren (indexatie). Vanaf een dekkingsgraad van 130 procent mogen ze besluiten de pensioen te verhogen om een opgelopen indexatie-achterstand in te lopen. Dat moet dan in vijf jaarlijkse stappen gebeuren. Maatregelen bij dekkingstekort Pensioenfondsen die vijf jaar achter elkaar een dekkingsgraad van minder dan 105 procent scoren bijvoorbeeld door financiële schokken op de beurs of door een verdere stijging van de levensduur van de deelnemers moeten maatregelen nemen om dekkingsgraad direct weer op 105 procent te brengen. In maximaal tien jaar moet de dekking daarna worden verbeterd tot 125 procent. Pensioenfondsen moeten hun beleid op dat gebied vooraf vastleggen in een financieel crisisplan, dat bij de Nederlandsche Bank moet worden ingediend. Pechgeneratie De NPB en de andere FNV-bonden hebben op twee punten grote moeite met de nieuwe regels. Ten eerste moeten de pensioenfondsen voortaan zulke hoge kapitaalbuffers gaan aanhouden (dekkingsgraden van 110 procent en meer) dat er van inflatiecorrectie voorlopig geen sprake meer zal zijn. Een goed pensioen is waardevast, dat wil zeggen: een pensioen dat meestijgt met de prijsontwikkeling en daardoor zijn koopkracht behoudt. Het FTK is te voorzichtig en dreigt ervoor te zorgen dat zelfs fondsen die er goed voorstaan niet kunnen indexeren vanwege de strengere buffereisen. Op die manier ontstaat een pechgeneratie, terwijl het FTK er juist op gericht zou moeten zijn dat te voorkomen. De kans op het ontstaan van een pechgeneratie wordt volgens FNV-pensioendeskundige Gijs van Dijk nog groter door de invoering van een instabielere rekenrente voor de lange-termijnverplichtingen, de genoemde nieuwe UFR. Becijferd is dat de dekkingsgraden daardoor gemiddeld vijf procent lager zullen uitvallen. Het gevolg is dat de mogelijkheden om de pensioenen op tijd te indexeren nog verder uit beeld raken. De FNV pleit ervoor de nieuwe UFR te parkeren, in afwachting van de alternatieve rekenmethode op dat gebied die in 2015 uit Europa wordt verwacht. Straks moeten we alles weer aanpassen. Dat soort jojobeleid moet je voorkomen. Laten we het voorlopig nog maar even doen met de oude UFR. Red de pensioenen! Op dinsdag 2 december heeft de FNV in Den Haag gedemonstreerd tegen de invoering van het nieuwe Financieel Toetsingskader. De Eerste Kamer zou dat onderwerp die dag behandelen en er een week later over stemmen. Senatoren kregen van FNV-bestuurder Gijs van Dijk en 500 demonstranten de petitie Red koopkracht pensioenen overhandigd, die in anderhalve week tijd keer was ondertekend, onder andere via de NPB-website. De strengere eisen van mevrouw Klijnsma dragen niet bij aan een stabiel pensioencontract, maar zullen de maatschappelijke onrust juist vergroten. We moeten voorkomen dat de pensioenen nog minstens tien jaar niet kunnen meegroeien met de prijzen. De schade daarvan is niet te overzien. Wij vragen de Eerste Kamerleden zich dat goed te realiseren en van het kabinet de nodige aanpassingen te vragen, aldus Van Dijk. Inmiddels is bekend dat de behandeling door de Eerste Kamer tot nader order is uitgesteld, omdat de senatoren nog te veel vragen hebben over de wet. FNV-bestuurder Gijs van Dijk: Dit geeft wel aan dat het voorstel ook voor de Eerste Kamerleden nog onvoldoende is. Ik ben blij dat ze naar onze bezwaren hebben geluisterd. Houd voor de laatste ontwikkelingen onze website in de gaten! 16 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

17 tekst dick harte foto ANP / Koen van Weel verenigingsnieuws Vernieuwde FNV gaat aan de slag Op woensdag 26 november gaven de leden van FNV Bondgenoten alsnog massaal hun goedkeuring aan het fuseren met FNV Bouw en Abvakabo FNV en de daaropvolgende opsplitsing in beroepssectoren. Vanaf 1 januari 2015 begint daardoor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van de FNV de grootste vakcentrale van Nederland, waarbij ook de NPB is aangesloten. Binnen de oude FNV werd de dienst in feite uitgemaakt door drie supergrote vakbonden, te weten FNV Bondgenoten, Abvakabo FNV en FNV Bouw. Ook lag te weinig macht bij de leden en te veel macht bij de Federatieraad, bestaande uit de voorzitters van de aangesloten bonden. Dat laatste euvel is verholpen door de invoering van een ledenparlement. Het eerste zou verholpen worden door de grote bonden te laten samensmelten met de FNV-werkorganisatie en daarna op te splitsen in herkenbare beroepssectoren. In de aanloop naar een groot FNV-fusiecongres op vrijdag 10 oktober stemde het congres van Abvakabo FNV op maandag 6 oktober met 94 procent voor de fusie. Op dinsdag 7 oktober deed het congres van FNV Bouw daar nog een schepje bovenop en stemde met 98 procent voor. Een dag later ging het mis: op het congres van FNV Bondgenoten stemde slechts 64,62 procent van de leden voor. Volgens de statuten was een twee derde meerderheid nodig om de fusie te laten doorgaan. De voorstanders kwamen daarvoor welgeteld acht stemmen tekort. Extra congres Op dinsdag 14 oktober maakte Ellen Dekkers, de voorzitter van FNV Bondgenoten, tijdens een persconferentie bekend dat 125 van de 401 congresgangers het hoofdbestuur hadden gevraagd aan te blijven en een extra congres te organiseren om nogmaals te stemmen over de voorgenomen FNV-fusie. Dat aantal is veel groter dan de tien procent die volgens de statuten van onze bond voor zo n verzoek vereist is. was zichtbaar blij met deze uitkomst: We zijn de afgelopen weken de dialoog aangegaan met heel veel mensen om alle nog openstaande vragen te beantwoorden en zorgen te adresseren. En natuurlijk blijven we luisteren, ook naar de kritische leden. Aan de slag! Heerts: Niets bij de FNV komt tot stand zonder strijd. Of het nu over de CAO-tafel gaat of over een fusie. Maar ik ben blij dat we nu keihard aan de slag kunnen om nog sterker ten tonele te verschijnen als we de degens kruisen met werkgevers die werkenden uitbuiten of een kabinet dat maar doorbezuinigt. De bonden van het samenwerkingsverband FNV Veiligheid de NPB, de Marechausseevereniging en defensiebond AFMP zouden sowieso niet meefuseren; zij bestaan immers al uit herkenbare beroepssectoren. Hoe kijken zij tegen de ontwikkelingen aan? NPB- en FNV Veiligheid-voorzitter Han Busker: Wij onderschrijven het belang van een sterke FNV en zijn dus met Ton Heerts blij dat het vernieuwingsproces dit belangrijke kantelpunt heeft bereikt. Aan de slag inderdaad, er is een hoop werk te doen! Dat extra congres vond op woensdag 26 november plaats in t Spant in Bussum. Tegen die tijd bleken heel wat kaderleden van gedachten veranderd: het fusieplan werd die middag met 91 procent van de stemmen aangenomen. FNV-voorzitter Ton Heerts Ton Heerts op de eerste rij tijdens het cruciale Bondgenoten-congres jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 17

18 tekst meghan burger foto anp / Lex van Lieshout Update kleding en uitrusting Het operationeel tenue is inmiddels in veel eenheden uitgereikt en gelukkig zijn de meeste collega s er erg enthousiast over. Hier en daar doen zich problemen voor bij het leveren van voldoende exemplaren in de juiste maat. Zo blijken we in het zuiden van het land opvallend veel korte en ietwat bredere collega s te hebben en komen we in Rotterdam en Den Haag juist maten S te kort. Hoe grappig dat misschien ook klinkt, voor de collega s in kwestie was het natuurlijk niet leuk. Die kregen geen compleet nieuw tenue uitgereikt en konden het daardoor niet gaan dragen. Een combinatie met onderdelen van het oude uniform is immers geen gezicht. Inmiddels wordt er hard gewerkt aan het nabezorgen van alle ontbrekende kledingstukken in de juiste maten. Zichtbaarheidsgeel Recent heeft de werkgever ontdekt dat de striping op het nieuwe tenue onvoldoende reflecterend geel bevat en daardoor niet voldoet aan de Nederlandse norm op dat punt. Achter de schermen wordt naar een oplossing gezocht. In de tussentijd wordt collega s verzocht bij verkeerscontroles en andere klussen op de snelweg een geel zichtbaarheidsvestje over hun kleding te dragen. Mocht je dat al ingeleverd hebben met het oude uniform, dan kun je je leidinggevende om een nieuw exemplaar vragen. Bikers Het merendeel van de bikers vindt het nieuwe werkpak niet geschikt voor op de fiets. Velen hebben de NPB al gemeld dat de jas te kort is, de broek te ruw en de polo te warm. Ook vindt men de schoenen te stug. Als de evaluatie is afgerond gaan we daar met de werkgever over praten. Wat ons betreft moeten er andere uniformonderdelen voor de bikers komen. Veiligheidsvest Het nieuwe veiligheidsvest wordt door de meesten als een enorme verbetering ervaren. Overigens hoorde ik onlangs dat een groep collega s dacht dat het tactische vest met name bedoeld voor vuurwapengevaarlijke situaties gedragen moest worden zonder veiligheidsvest eronder. Ik schrok daarvan, want op die manier is het nieuwe harnas absoluut niet veilig. Ik kan me voorstellen dat het wennen is, want het oude vest droeg je wel los. Wat mij betreft zou het verschil bij de verstrekking goed duidelijk gemaakt moeten worden. Sportbeha Ook nog steeds een bron van commotie: de sportbeha voor politievrouwen die voor hun werk met geweldsmiddelen zijn uitgerust. Zonder enig overleg besluiten veel eenheden dat het met de bonden afgesproken budget van 55 per jaar niet meer kracht is. Dat is een vergissing, want die afspraak geldt totdat op een andere manier sportbeha s aan deze collega s worden verstrekt. Dus dames, mocht je je budget voor dit jaar nog niet hebben gebruikt, koop dan vooral vóór 31 december 2014 je sportbeha( s) en declareer de kosten bij je leidinggevende. Warme oren Nu de winter begonnen is en het af en toe best fris kan zijn buiten komen de eerste vragen binnen over de muts. Ja, er komt een nieuwe bontmuts, maar die is er nog niet. Mag in de tussentijd de oude bontmuts nog gedragen worden? Mijn advies aan iedereen met koude oren: vooral doen! Beleidsmedewerker Meghan Burger vertegenwoordigt de NPB in het overleg tussen de politiebonden en de werkgever over de bewapening, uitrusting en kleding van de politieambtenaren, in de wandelgangen de BUK-commissie genoemd Maandag 24 november 2014: een Amsterdamse politieman past zijn nieuwe uniform. Ruim agenten in Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder Amstel en Uithoorn krijgen het nieuwe operationeel tenue 18 depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

19 tekst dick harte foto ron rutten individuele belangenbehartiging Gezocht: belangenbehartigers De NPB staat bekend om zijn goede individuele belangenbehartiging (IBB). Wij zoeken collega s om ons hierbij te helpen. Want belangenbehartiging begint bij collega s met elkaar! Wat houdt dit in? Ten eerste: collega s met vragen direct een luisterend oor bieden en indien nodig in actie komen om kleine problemen klein te houden. Daarbij natuurlijk geholpen door de juristen en advocaten van ons hoofdkantoor in Woerden. Ten tweede: indien nodig in actie komen om grote problemen klein te maken. Dat gebeurt in samenwerking met andere kaderleden binnen je NPB-afdeling en de juridische dienst van de NPB in Woerden. Elke afdeling binnen de NPB heeft zijn eigen individuele belangenbehartigers: vrijwilligers die het leuk vinden om collega s informatie te geven over hun rechtspositie of professioneel te helpen als ze in de problemen zitten. Deze kaderleden krijgen van de bond een opleiding van vier afzonderlijke dagen over de basisrechtspositie, de Algemene wet bestuursrecht, ziekte en re-integratie en disciplinaire onderzoeken. De data voor eerstvolgende cursusdagen zijn al vastgesteld: 12 februari, 12 maart, 9 april en 7 mei 2015 allemaal op het NPB-hoofdkantoor in Woerden. Ben je geïnteresseerd? Neem dan contact op met je NPB-afdeling (zie pagina 31). Dan kunnen we om te beginnen kennismaken en kijken of we er een basis is om verder te gaan. Laat van je horen! advertentie IWA15_180x126_NL_De_Politie_KOMBI.indd :34 jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014 ledenmagazine van de npb depolitie 19

20 Belastingaangifte 2014 Het NPB-belastingnetwerk komt weer graag voor u in actie! Ook in 2015 valt er niet aan te ontkomen: voor 1 april zult u het digitale aangifteformulier voor de inkomstenbelasting moeten invullen. Gelukkig blijft er ook nog iets anders hetzelfde: NPB-leden kunnen voor dat invullen GRATIS een beroep doen op de deskundigheid van de consulenten van het NPB-belastingnetwerk. NPBbelasting netwerk 2015 Ook in het nieuwe jaar staan ruim veertig dor de bond opgeleide kaderleden klaar om u van fiscale bijstand te voorzien. Ze zijn door het hele land actief; hun contactgegevens worden gepubliceerd op de NPB-website en in de bondsbladen van december 2014 en januari/februari De werkwijze is heel simpel: neem contact op met de coördinator bij u in de afdeling en spreek met hem een plaats, datum en tijdstip af waarop u in maart samen met een belastingnetwerker uw aangifte gaat invullen of nalopen. U bent dan verzekerd van een voor u zo gunstig mogelijk eindresultaat! Is er in uw NPB-afdeling (nog) geen coördinator actief, benader dan een van de genoemde kaderleden om met hem of haar de beoogde afspraak te maken. (De meeste netwerkers hebben in de loop der jaren een eigen groep klantjes opgebouwd en worden door hen automatisch gebeld.) De leden van het NPB-Belastingnetwerk zijn overigens ook altijd graag bereid om fiscale doe-het-zelvers met raad en daad te helpen als die bij het invullen van het aangifteformulier met vragen of problemen komen te zitten. Ook daarvoor kunt u dus gerust (en GRATIS) telefonisch of per contact opnemen met leden van het NPB-belastingnetwerk. NOORD-NEDERLAND J. Dokter (059) (werk) (059) (privé) (06) R. Bouland (06) (privé) A.E Hendriks (06) (werk) (06) (privé) K.H. de Jonge-Benjamins (06) H. Hartgers (058) (werk) (051) (privé) (06) E. Sixma (051) (06) Aukje Hamming (050) (privé) (06) depolitie ledenmagazine van de npb jaargang 70 - nummer 8 - DECember 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014

De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 De personele reorganisatie. Hoe werkt het? Toelichting bij de informatieve brief, november 2014 Inhoud 1. De functievergelijking 2 2. Functievolger of herplaatsingskandidaat? 4 3. Ik ben mogelijk functievolger.

Nadere informatie

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het?

Voor herplaatsingskandidaten, Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? 1 Voor herplaatsingskandidaten, maart 2015 Aan de slag met de PAC. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Hoe kunt u zich oriënteren? 4 3. Hoe werkt de belangstellingsregistratie?

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het?

Voor functievolgers, maart 2015. Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? 1 Voor functievolgers, maart 2015 Belangstelling voor een andere werkplek of functie. Hoe werkt het? Inhoud 1. Wat doet de Plaatsingsadviescommissie? 1 2. Een andere werkplek of een andere functie. Is

Nadere informatie

Overzicht voorzieningen. QenA

Overzicht voorzieningen. QenA Overzicht voorzieningen QenA Overzicht voorzieningen QenA 2 Disclaimer De inhoud van dit document is zorgvuldig samengesteld en bedoeld voor het informeren van medewerkers van de politie over de personele

Nadere informatie

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin.

flits+ Het is veel in het nieuws, maar ik weet niet exact hoe mijn eigen pensioen eruit ziet Ik vind dat ik het moet lezen bpfhibin. pensioen Hoe warm loop jij voor het onderwerp pensioen? Informatie over uw pensioen Minder kans op verlaging, ook minder kans op indexatie Bpf HiBiN kiest voor online en digitaal Waar houdt het bestuur

Nadere informatie

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013

Ledenbijeenkomsten. Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Ledenbijeenkomsten Personele reorganisatie 25 29 november 2013 Waarom ledenbijeenkomsten? Aanleiding Alternatief scenario korpsleiding Betekent wijziging van eerder afgesproken spelregels Doelen Inzicht

Nadere informatie

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB

REORGANISATIE POLITIE. voorlichting leden NPB REORGANISATIE POLITIE voorlichting leden NPB Onderwerpen Functievergelijking. Aanvraag herplaatsingskandidaat (HPK). Plaatsing. Garanties. Flankerende voorzieningen. Mogelijkheden na de plaatsing. Bezwaar

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 008 40 04 Onderwerp brief aan uw werknemers inzake VPL-regeling

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen

Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Bijlage 1 / 16 Hoofdlijnenakkoord Aanpak reorganisatie in hoofdlijnen 20 december 2013 v1.3 Reorganisatie met drie fasen De personele

Nadere informatie

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt'

Datum 24 november 2015 Betreft Kamervragen van het lid Krol over het bericht 'In 2020 veel meer mensen gekort dan ufr-rapport veronderstelt' > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen?

Gelden de kortingen op het pensioen per en voor beide regelingen? Veelgestelde vragen DE KORTINGEN Gelden de kortingen op het pensioen per 1-9-2016 en 1-3-2017 voor beide regelingen? Ja, de kortingen gelden zowel voor de middelloon als de CDC regeling, ongeacht het afgesproken

Nadere informatie

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4

HALLO ALLEMAAL LIKE BPF SCHILDERS OP FACEBOOK WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2. WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 Pensioen voor pensioengerechtigdenblad maart 2016 WAT DE DEKKINGSGRAAD ONS VERTELT 2 Online klantenpanel GEZOCHT: MENSEN MET EEN MENING! 3 WAT IS ER VERANDERD IN 2016? Wijzigingen pensioenregeling 4 BELEGGEN

Nadere informatie

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen?

1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? 1. Waarom moet het pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste oorzaken: 1. Nederlanders worden steeds ouder. Met name de laatste

Nadere informatie

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf

Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf Stichting bedrijfstakpensioenfonds voor het levensmiddelenbedrijf 00001 Behandeld door Doorkiesnummer Ons kenmerk Klant Contact Center 088 00 84 004 Onderwerp Datum uw voorwaardelijk pensioen 14 juni 2016

Nadere informatie

Brochure personele reorganisatie

Brochure personele reorganisatie Brochure personele reorganisatie Het besluit oorspronkelijke functie en Het voorgenomen besluit (her) plaatsing en/of aanwijzing als herplaatsingskandidaat Inhoud 1. De twee brieven 2 2. Wat betekent jouw

Nadere informatie

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen

RBS pensioen update. Van premie tot pensioen RBS pensioen update Van premie tot pensioen Hoe is uw pensioen opgebouwd? Waarom zitten veel pensioenfondsen nu in de problemen? Hoe ziet de toekomst van pensioen in Nederland eruit? In deze RBS Pensioen

Nadere informatie

Extra informatie pensioenverlaging

Extra informatie pensioenverlaging Extra informatie pensioenverlaging Wat is de invloed van de verlaging op mijn netto pensioen? Als u nog niet met pensioen bent, kunnen we u nu niet zeggen hoe uw netto pensioen

Nadere informatie

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015:

blad Ontmoet Paul op www.onsbpfschilders.nl wat vinden blijft gelijk 5 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 Premie in 2015: Pensioen blad voor ondernemers april 2015 Meer inzicht in je pensioen: met UPO & de Pensioenplanner 2 wat vinden we van ons pensioenfonds 4 Premie in 2015: pensioenpremie blijft gelijk 5 Welk pensioenloon

Nadere informatie

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

De voorzitter: Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune. Pensioenonderwerpen Aan de orde is het VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 06/11). Ik heet de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van harte welkom, evenals de mensen op de publieke tribune.

Nadere informatie

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent.

Via deze brief krijgt u verdere (achtergrond)informatie over de huidige situatie en wat dit voor uw pensioen betekent. Naam Adres Postcode + woonplaats Land ONDERWERP: SITUATIE PENSIOENFONDS ROCKWOOL EN MOGELIJKE VERLAGING VAN UW PENSIOEN BIJLAGEN: EVALUATIEMOMENTEN IN HERSTELPLAN, ONTWIKKELING DEKKINGSGRAAD, DEKKINGSGRAAD

Nadere informatie

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk?

Stappen tijdens een reorganisatieproces. Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? Stappen tijdens een reorganisatieproces Hoe gaat een reorganisatie in zijn werk? STAP 1 Het voornemen tot reorganisatie Iedere reorganisatie begint met het plan om te gaan reorganiseren. Dit plan komt

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014

Aanpak reorganisatie Nationale Politie. Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Aanpak reorganisatie Nationale Politie Informatiebijeenkomsten Januari 2014 Doelstelling bijeenkomst Informatie over verloop van het proces. Informatie over de hoofdlijnen aanpak reorganisatie Nationale

Nadere informatie

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland

Van werk naar werk. Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Sociaal Plan reorganisatie Groot Salland Van werk naar werk Het Waterschap Groot Salland gaat reorganiseren met als doel een effectievere en efficiëntere organisatie. Dit vraagt om veranderingen op het

Nadere informatie

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst

F A Q. Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Vraag en antwoord over de uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk (Van- Werk- naar- Werk- beleid) voor de Belastingdienst Waarom is er een uitwerking van het Sociaal Beleid Rijk voor de Belastingdienst?

Nadere informatie

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling

15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Er verandert wat aan je pensioen 15 vragen en antwoorden over de veranderingen in de pensioenregeling Over de pensioenleeftijd en de AOW 1. Moet ik nu blijven werken tot 67 jaar? Het pensioen dat je vanaf

Nadere informatie

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland

Deutsche Bank Nederland Stichting Pensioenfonds Deutsche Bank Nederland In deze nieuwsbrief Voorwoord Wat betekenen de nieuwe pensioenmaatregelen voor u? De informatie in dit document is eigendom van en mag noch in haar geheel noch gedeeltelijk van. Page 2 of 5 Voorwoord In

Nadere informatie

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken?

Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? Mag ik dan nooit meer stoppen met werken? 67 vragen over aow-vragen en uw pensioen (Uit AD van 1-11-2016) De AOW-leeftijd gaat in 2022 met drie maanden omhoog voor iedereen die na 1954 geboren is. Reden

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Uw pensioenregeling verandert opnieuw. #12 februari 15 P4 P6. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE www.pensioenfondsavebe.nl #12 februari 15 1 Uw pensioenregeling verandert opnieuw 3 Interview met Manager Martien Smid 4 Onze dekkingsgraad

Nadere informatie

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie?

Algemeen. Eerste stap: Filtering Vindt het probleem zijn oorsprong in de reorganisatie? Aanvullend kader voor de afhandeling van verzoeken van medewerkers om aangewezen te worden als hpk omdat plaatsing als functievolger om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hen

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. #8 december 12

Pensioen Nieuws. #8 december 12 Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #8 december 12 1 AVEBE Pensioenfonds doet het goed in spannende tijden 2 Wolter Bouwmeester stopt als bestuurslid Nieuwe uitvoerder Pensioenspaarregeling

Nadere informatie

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012

Afspraken uitvoering reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Contactpersoon W.J. van Vemde Functie Programmadirecteur Bezoekadres Nieuwe Uitleg 1 2514 BP Den Haag CGOP GOP 16 juli 2015 CGOP ink 1340b v1.2 Telefoon

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland Nieuwsbrief Nummer 14 > Jaargang 10 > November 2012 inhoud > Financiële positie: dekkingsgraad blijft laag [p.1] Bestuur / Verantwoordingsorgaan [p.2] Uniform Pensioen

Nadere informatie

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland

Stichting Pensioenfonds Unisys Nederland AOW-LEEFTIJD GAAT VERDER OMHOOG, WAT BETEKENT DAT VOOR U? Vanaf dit jaar wordt jaarlijks bekend gemaakt hoeveel de AOW-leeftijd stijgt, 5 jaar in de toekomst. De overheid heeft die stijging gekoppeld aan

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Commissie Functievergelijking Opdracht

Commissie Functievergelijking Opdracht 'Moederdocument' Afspraken Uitvoering Reorganisatie Politiewet 2012 Organisatieonderdeel Programma Personele Reorganisatie Bijlage 6 / 16 Opdracht Commissie Functievergelijking Contactpersoon Y. Hoektra

Nadere informatie

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging

Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Historische ontwikkeling van de gepensioneerdenvereniging Het ontstaan In 1980 ging het niet zo goed met het concern in het algemeen en met de Bijenkorf in het bijzonder. De pensioenen waren bij Nationale

Nadere informatie

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen.

Je bouwt partnerpensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Voor je kinderen is er wezenpensioen. Hoe is jouw pensioen geregeld? Wat krijg je in onze pensioenregeling? Ouderdomspensioen Je bouwt ouderdomspensioen op met de pensioenregeling van Pensioenfonds Detailhandel. Je krijgt dit ouderdomspensioen

Nadere informatie

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten.

De dekkingsgraad van het Pensioenfonds is bijna elke maand anders. Dat komt vooral door de rentestand en onze beleggingsopbrengsten. Nieuwsbrief Ballast Nedam Pensioenfonds September 2013 Tijd voor een nieuwsbrief van uw Pensioenfonds. Er gebeurt veel in de Nederlandse pensioenwereld; dat kan u bijna niet zijn ontgaan. In onze vorige

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 WELKOM BIJ PME Uw WIA-excedentpensioen in een notendop Januari 2016 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw WIA-excedentpensioen

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over?

Nieuwsbrief. Herstelplan. In dit nummer. oktober 2015. Waar ging het ook alweer over? Nieuwsbrief oktober 2015 Herstelplan In de nieuwsbrieven van juli (over o.a. het nieuwe Financieel ToetsingsKader nftk ) en augustus 2015 (over beleggen) informeerden we u al eerder over de eisen die De

Nadere informatie

Personele reorganisatie Jouw besluit:

Personele reorganisatie Jouw besluit: Personele reorganisatie Jouw besluit: plaatsing als functievolger aanwijzing als herplaatsingskandidaat, met of zonder herplaatsing 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat heb je ontvangen? 4 Welke gevolgen heeft het

Nadere informatie

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds

Pensioen Nieuws. Wat komt er op ons af? #10 januari 14. Pensioenfonds Pensioen Nieuws Een uitgave van Stichting Pensioenfonds AVEBE #10 januari 14 1 Wat komt er op ons af? Dekkingsgraad stabiel Alle pensioenen omhoog 2 Tijdelijke pensioenregeling 1 jaar verlengd 3 Anw-hiaatpensioenregeling

Nadere informatie

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk

uw kenmerk uw brief van ons kenmerk NAAM_PERSOON STRAATNAAM HUISNUMMER POSTCODE WOONPLAATS Postbus 97630, 2509 GA Den Haag Telefoon: 088-007 98 00 Mail: servicedesk@metalektropensioen.nl www.metalektropensioen.nl KvK 41150484 uw kenmerk

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Gelet op artikel 55u, van het Besluit algemene rechtspositie politie: Besluit Regeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties inhoudende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut Nederlandse politie De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014

Kwartaalbericht. 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015. Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Kwartaalbericht 4e kwartaal 2014 Den Haag, 30 januari 2015 Samenvatting cijfers per 31 december 2014 Dekkingsgraad: 111,5% Beleidsdekkingsgraad: 112,6% Belegd vermogen: 19,6 miljard Rendement 2014: 27,6%

Nadere informatie

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek

Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw werknemers en hun pensioen in de Metaal en Techniek Uw onderneming is actief in de Metaal en Techniek. Daarom is het pensioen van uw werknemers ondergebracht bij Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT).

Nadere informatie

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact?

Het Generatiepact. Inhoudsopgave. 3 Wat is het Generatiepact? het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling

5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar de 60-jarigenregeling het Generatiepact Inhoudsopgave 3 Wat is het Generatiepact? 5 Wanneer kan ik meedoen aan het Generatiepact? 6 De 55-jarigenregeling 11 De 60-jarigenregeling 16 De overgang van de 55-jarigenregeling naar

Nadere informatie

Het AVEBE Pensioen samengevat

Het AVEBE Pensioen samengevat Het AVEBE Pensioen samengevat Deze folder is bedoeld voor alle medewerkers die bij AVEBE in dienst zijn getreden. Pensioenfonds Ouderdomspensioen: het AVEBE Pensioen vanaf uw pensionering Het AVEBE Pensioen

Nadere informatie

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014

Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 Bijzondere Deelnemersvergadering 24 april 2014 2 1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken 2. Achtergrond Wet versterking bestuur pensioenfondsen 3. Wet versterking bestuur pensioenfondsen 4. Wijzigingen

Nadere informatie

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen?

Verkort jaarverslag. Inhoud. 1 Verkort jaarverslag 2011. Pensioenfonds Werk en (re)integratie. Een terugblik op 2011 2. Sparen of beleggen? Pensioenfonds Werk en (re)integratie Verkort jaarverslag 2011 Inhoud Een terugblik op 2011 2 Sparen of beleggen? 3 Zorgen over de gevolgen 4 Altijd kijken naar de 5 lange termijn Interessante gegevens

Nadere informatie

Pensioenfonds Update September 2013

Pensioenfonds Update September 2013 Pensioenfonds Update September 2013 nr 15 september 2013 pagina 1 INHOUD 1. Voorwoord van de voorzitter 1 2. Toeslagverlening per 1 juli 2013 3 3. Dekkingsgraad gehaald in Q2 2013 3 4. Toeslagenbeleid

Nadere informatie

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan

De pensioenleeftijd zal omhoog gaan Jaarbericht 2011 Ruim 1.600 mensen ontvangen op dit moment een pensioenuitkering via ons pensioenfonds. Nog eens ruim 2.300 (oud) DuPont-medewerkers zullen in de toekomst een pensioenuitkering ontvangen.

Nadere informatie

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds

Geef pensioen de aandacht die het verdient. Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Geef pensioen de aandacht die het verdient Jaarbericht Stichting Pensioenfonds Vijf mythes over pensioen Over pensioenen zijn meerdere mythes in omloop. Het is belangrijk om te weten hoe het wel zit. De

Nadere informatie

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld?

Bulletin. Heb ik straks genoeg geld? Bulletin BANDEN juli 2014 13 Voor werkgevers en werknemers aangesloten bij het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Banden- en Wielenbranche Heb ik straks genoeg geld? Hoeveel pensioen krijgt u later? Veel

Nadere informatie

2010-2011 FWG in vogelvlucht

2010-2011 FWG in vogelvlucht 1 2010-2011 FWG in vogelvlucht 2 Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 4 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? 5 Beschrijven 5 Waarderen met FWG 3.0 6 IJ kfuncties 7 Toetsing en

Nadere informatie

Terugblik 2011 in cijfers

Terugblik 2011 in cijfers Terugblik 2011 in cijfers U vindt hier een samenvatting van het jaarverslag 2011. Het volledige jaarverslag kunt u downloaden via www.pensioenfondsricohnederland.nl. Financiële situatie Door de kredietcrisis

Nadere informatie

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis

Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Vragen & antwoorden over uw pensioen en de kredietcrisis Corporate Pensioen 4 Juni 2009 Vragen 1. Hoe zeker is mijn toekomstige pensioenvoorziening bij Nationale-Nederlanden? 3. Hoe weet ik hoeveel pensioen

Nadere informatie

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012

Pensioenbijeenkomst. Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Pensioenbijeenkomst Fokko Covers Brigitte van Buuren November - december 2012 Agenda Algemeen Stand van zaken SPEO Herstelplan en kortingsmaatregelen Aanpassing AOW leeftijd Pensioenakkoord Communicatie

Nadere informatie

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris

Inhoud. Functiewaardering in het kort. FWG en uw salaris FWG in Vogelvlucht Inhoud Functiewaardering in het kort 3 FWG en uw salaris 5 Hoe is de zwaarte van uw functie bepaald? Beschrijven Waarderen met FWG 3.0 IJkfuncties Toetsing en besluit 7 7 9 10 11 Wat

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Regeling vergoedingen commissies politie 2015 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 33371 5 oktober 2015 Regeling vergoedingen commissies politie 2015 De korpschef, gelet op: artikel 25, derde lid van de

Nadere informatie

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer

De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer De Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer 23 november 2014 JO/KMOL/MVE/2014.227 Betreft: Wetsvoorstel aanpassing Financieel Toetsingskader ('het Wetsvoorstel') Geachte

Nadere informatie

Presentatie met uitleg per slide

Presentatie met uitleg per slide Presentatie met uitleg per slide 1 Terug- en vooruitblik In het principe cao-akkoord van december 2012 hebben we afspraken gemaakt over de noodzaak van een nieuwe en toekomstbestendige pensioenregeling

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij

OWASE Pensioenforum 26 juni 2013. 3 juli 2013 OWASE. Welkom. bij Welkom OWASE Pensioenforum 26 juni 2013 OWASE 3 juli 2013 bij Pensioenfonds en solidariteit: één voor allen, allen voor één! www.owase.nl PFO20130626/20130703 2 Programma Pensioenforum De bedoeling van

Nadere informatie

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit:

CONCEPT. De Minister van Veiligheid en Justitie, Gelet op artikel 6, negende lid, van het Besluit bezoldiging politie: Besluit: directoraat-generaal Veiligheid Personeel & Materieel CONCEPT Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van DGV Politie/Personeel en Materieel, houdende invoering van de Tijdelijke regeling functieonderhoud

Nadere informatie

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh

Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden. Februari 2012. Ferry Pereboom Angelique Kansouh Pensioennieuwsbrief AC Rijksvakbonden Ferry Pereboom Angelique Kansouh Februari 2012 De AC Rijksvakbonden zijn een initiatief van NCF, Juvox, VPW en VCPS Inhoudsopgave 0. Voorwoord......... 3 1. Lage dekkingsgraad

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat hem nulniveau 2 heeft toegekend in verband met het project FileMijden A6. Beoordeling Algemeen

Nadere informatie

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de

Personele gevolgen De voorgenomen reorganisatie brengt een wijziging in de ADVIESCOMMISSIE MELDING VOORGENOMEN REORGANISATIE Advies 2010/06 Aan: De leden van de CGOP, d.t.v. CAOP t.a.v. mw. drs. C.L.D. van Agten Postbus 556 2501 CN Den Haag 1/5 Ter behandeling in het overleg

Nadere informatie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie

Het akkoord van de Kunduz-coalitie April 2012 Het akkoord van de Kunduz-coalitie In het op 26 april jl. gesloten akkoord van de zogenaamde Kunduz-coalitie zijn ook een aantal maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Verkort Jaarverslag 2013

Verkort Jaarverslag 2013 Verkort Jaarverslag Han Thoman: Ons bestuur is zich echt goed bewust van de risico s die het pensioenfonds loopt. Voorzitter Han Thoman Onze financiële positie is redelijk maar moet nog beter Een jaar

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou?

Het Nieuwe Werken. Iets voor jou? 1 Het Nieuwe Werken Iets voor jou? 1 Steeds meer (technologische) oplossingen stellen je in staat om in verbinding te zijn met de wereld om je heen. Je overbrugt in je contacten virtueel enorme afstanden,

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum Betreft Financiële positie pensioenfondsen > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014

Pensioenfonds Robeco. Populair Jaarverslag 2014 Pensioenfonds Robeco Populair Jaarverslag 2014 2014 was een bewogen jaar voor Pensioenfonds Robeco door de sterk dalende rente en de veranderende wet- en regelgeving. In het jaarverslag blikken wij als

Nadere informatie

werk en inkomen algemeen NOVEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten

werk en inkomen algemeen NOVEMBER 2014 LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND tekst dick harte foto s ron rutten 07 NOVEMBER 2014 tekst dick harte foto s ron rutten werk en inkomen algemeen LEDENMAGAZINE VAN DE NEDERLANDSE POLITIEBOND In dit nummer o.a.: LFNP-TOEKENNING Rechtbank verklaart zes beroepszaken volledig

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen?

Toelichting Uniform Pensioenoverzicht 2015. Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Welke gebeurtenissen beïnvloeden uw pensioen? Wat heeft u aan het Uniform Pensioenoverzicht? Het Uniform Pensioenoverzicht geeft u inzicht in wat u krijgt bij pensionering en arbeidsongeschiktheid. In dit overzicht staat ook wat uw eventuele partner

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2.

tot vaststelling van de hieronder opgenomen Flankerende voorzieningen fase 2. CGOP TCGOP 23 augustus 2016 CGOP ink 1920 Besluit tot vaststelling van Flankerende voorzieningen fase 2 De Korpschef van de Politie Gelet op; artikel 27 eerste lid van de Politiewet 2012; het Hoofdlijnenakkoord

Nadere informatie

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen,

Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Aan de leden werkzaam bij het Loodswezen, Op 16 oktober 2013 hebben CNV Publieke Zaak Abvakabo FNV en VPL en jullie werkgever een principe-akkoord over jullie cao bereikt. Het bereik van dit akkoord ging

Nadere informatie

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4

Wijzigingen in de pensioenwetgeving... 2. Belangrijke gevolgen van de pensioenwijzigingen... 4 UPDATE Pensioenspecial september 2014 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de pensioenwijzigingen die voor u en

Nadere informatie

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden

Notitie. 11 juni 2010. Datum. Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen. 1 Gemiddelde op basis van het verleden Notitie Datum 11 juni 2010 Onderwerp De meest gestelde vragen over het principe-akkoord AOW-pensioen 1. Waarover gaat dit raadgevend referendum? De FNV heeft samen met de andere vakcentrales afspraken

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang

Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang Handreiking harmonisatie arbeidsvoorwaarden Peuterspeelzalen - Kinderopvang 1. Doelstelling CAO-partijen in de Kinderopvang hechten eraan dat de harmonisatie van arbeidsvoorwaarden van medewerkers die

Nadere informatie

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE?

Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Van de voorzitter KUNNEN WE DE PENSIOENEN VERHOGEN, JA OF NEE? Als bestuur nemen we ieder jaar vele besluiten. Een van de belangrijkste besluiten is die over de indexatie, ook wel toeslagverlening genoemd.

Nadere informatie

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ

Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Nieuwsbrief van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Zorgverzekeraars april 2014 Nieuw bestuurslid Ronald van Hees over ontwikkelingen bij SBZ Het bestuur van SBZ telt een nieuw gezicht. Ronald van Hees,

Nadere informatie

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder

Waardeoverdracht. Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder Waardeoverdracht Het opgebouwde pensioen meenemen naar jouw nieuwe pensioenuitvoerder GEFELICITEERD! EEN NIEUWE BAAN Een nieuwe baan, andere collega s en misschien wel andere werkzaamheden. Een nieuwe

Nadere informatie

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014

nieuwsplus Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 Inhoud 1. Wijzigingen in 2014 s-gravenhage, 21 mei 2013 Pensioenwijzigingen in 2014 en 2015 De gevolgen van het regeerakkoord VVD-PvdA zijn groot voor de AOW en de opbouw van pensioen in de tweede pijler. In deze tweede editie van

Nadere informatie

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie,

(Tekst geldend op: 24-02-2014) De Minister van Veiligheid en Justitie, (Tekst geldend op: 24-02-2014) Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 april 2011, nr. DGV/DPV/P&M 2011-2000113644, houdende de vaststelling van een landelijk sociaal statuut politie

Nadere informatie

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media!

UPDATE. Nieuwsbrief december 2013. Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! UPDATE Nieuwsbrief december 2013 Sneller op de hoogte zijn van het nieuws? Volg ons op Social Media! Mandema & Partners helpt u graag bij het interpreteren van de actualiteiten die voor u en voor uw bedrijf

Nadere informatie

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME

Mijn Pensioen. Makkelijk uw pensioen plannen in Mijn PME Mijn Pensioen Misschien kijkt u ernaar uit: stoppen met werken. Tijd voor uzelf en genieten van uw oude dag. Of wilt u juist langer blijven werken? In deze brochure leest u alles over de keuzes die u kunt

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I

De rol van de OR Individuele rechtshulp voor leden van de LAD Advies bij ontslag Inzet LAD De LAD Contact met de LAD Sociaal plan I Advies bij ontslag De zekerheid van een vaste baan. Veel artsen in dienstverband hechten er sterk aan, vooral in deze onzekere tijden. Toch kan het iedereen overkomen, ook u: de organisatie wordt anders

Nadere informatie