Prospectus Hypothecaire kredieten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus Hypothecaire kredieten"

Transcriptie

1 Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst RPR Antwerpen btw BE

2 2/

3 3/ Inhoud 1. Inleiding Hypothecaire kredietvormen aangeboden door Argenta De kredietopening met voorschotten (kredietdelen) Het overbruggingskrediet Hypothecaire rang De quotiteit Betalingen Interesten Kredietopening met voorschotten Overbruggingskrediet De terugbetalingsmodaliteiten Kredietopening met voorschotten Vaste mensualiteiten Vaste kapitaalaflossingen Variabele lineaire kapitaalaflossingen (VLK) Vervroegde terugbetaling - vergoeding voor vervroegde terugbetaling Wederopname bij Kredietopening met voorschotten (=kredietdelen) Kredietopeningen met voorschotten bestemd ter (her)financiering van de aankoop, nieuwbouw, het verbouwen, het vernieuwen of omvormen van een onroerend goed Duur en bedrag van het Hypothecair krediet Kredietopening met voorschotten (kredietdelen) Overbruggingskrediet De rentevoet Jaarrente vs. maandrente Vaste of variabele rentevoet De referte-index Cap en Floor Het rentetarief Overzicht tariefformules Variabele formules Semi-variabele formules Vaste formules Overzicht van Cap, Referte-index en terugbetalingsmodaliteiten per tariefformule Kosten Notariskosten Schattingskosten... 18

4 4/ Dossierkosten Kosten voor wijzigingen van het kredietaanbod vóór ondertekening van de hypothecaire kredietakte Kosten voor wijzigingen van de kredietvoorwaarden na ondertekening van de hypothecaire kredietakte Reserveringsvergoeding Vergoedingen De verzekeringen, die contractueel verplicht afgesloten dienen te worden De schuldsaldoverzekering De brandverzekering Verloop van een kredietaanvraag De kredietaanvraag Het onderzoek en de schatting De beslissing Het kredietaanbod Het verlijden van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst... 21

5 5/ Inleiding Dit prospectus hypothecaire kredieten (hierna het Prospectus) wordt ter beschikking gesteld van kandidaat-kredietnemers: - op de maatschappelijke zetel van Argenta Spaarbank nv (hierna Argenta); - in de kantoren van Argenta. Dit Prospectus geeft toelichting bij de voorwaarden en modaliteiten van het hypothecair krediet van Argenta en dient te worden geraadpleegd in combinatie met de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 2. Hypothecaire kredietvormen aangeboden door Argenta 2.1 De kredietopening met voorschotten (kredietdelen) De kredietopening is een vorm van krediet waarbij Argenta zich verbindt onder bepaalde voorwaarden gelden ter beschikking te stellen van de kredietnemer (hierna de Kredietopening met voorschotten). Voorschotten worden bij Argenta kredietdelen genoemd. Het ter beschikking stellen gebeurt door middel van voorschotten hetzij in één hetzij in meerdere voorschotten naargelang de behoeften van de kredietnemer. De specifieke voorwaarden worden hierna uiteengezet. 2.2 Het overbruggingskrediet Het overbruggingskrediet is een vorm van krediet waarbij Argenta zich verbindt om onder bepaalde voorwaarden gelden ter beschikking te stellen van een kredietnemer die een huis wenst te kopen of te bouwen en die dit gedeeltelijk financiert met de opbrengst van de verkoop van een ander onroerend goed (hierna het Overbruggingskrediet). De kredietnemer kent vaak de precieze datum van verkoop niet, maar heeft toch het bedrag nodig om er zijn huis mee te kopen of te bouwen. Concreet bepaalt de kredietnemer zelf de looptijd van het Overbruggingskrediet (maximaal 24 maanden). Het Overbruggingskrediet wordt samen aangegaan met een Kredietopening met voorschotten.

6 6/ De Kredietopening met voorschotten en het Overbruggingskrediet worden hierna gezamenlijk aangeduid als het Hypothecair krediet. 3. Hypothecaire rang Tot waarborg van het Hypothecair krediet wordt door de kredietnemer onder meer een hypotheek gegeven op een onroerend goed. Argenta kan toestaan dat hypothecaire schuldvorderingen geheel of gedeeltelijk door een hypothecaire volmacht op het onroerend goed gedekt worden. De hypothecaire rang duidt op het aantal hypotheken dat het onroerend goed bezwaart. Men spreekt van eerste rang indien het een eerste hypotheek op het betrokken onroerend goed betreft, men spreekt van aanvullende rang, indien andere hypotheken al het goed bezwaren. Meestal wordt een hypotheek ingeschreven in eerste rang, wat uiteraard voor Argenta de meest efficiënte waarborg biedt. Argenta kan onder bepaalde voorwaarden ook hypotheekvestigingen in aanvullende rang als waarborg aanvaarden. 4. De quotiteit De verhouding tussen het totale kredietbedrag binnen een kredietaanvraag gedeeld door de waarden van de in waarborg gegeven onroerende goederen bij vrijwillige verkoop (na werken). Indien een onroerend goed al bezwaard is met een inschrijving of volmacht van een andere financiële instelling dan dient het totale kredietbedrag vermeerderd te worden met het bedrag van deze inschrijving en/of volmacht. De door Argenta toegepaste quotiteiten vindt men op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

7 7/ Betalingen 5.1 Interesten Kredietopening met voorschotten De vervaldagen vallen altijd op de laatste dag van de maand. Voorbeeld: Akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst getekend op 2 augustus: op 31 augustus betaalt men pro rata interesten op het opgenomen kapitaal voor de resterende dagen van de maand. Vanaf de daarop volgende maand begint men met de terugbetaling van het Hypothecair krediet volgens het aflossingsplan. Akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst getekend op 1 augustus: op het einde van de maand begint men onmiddellijk met de terugbetaling van het Hypothecair krediet volgens het aflossingsplan Overbruggingskrediet De kredietnemer betaalt maandelijks enkel de interest op het kapitaal en het kapitaal dient volledig terugbetaald te worden op de datum waarop het onroerend goed wordt verkocht. De kredietnemer betaalt geen wederbeleggingsvergoeding (ook volledig vervroegde terugbetalingen zijn mogelijk) in het kader van het Overbruggingskrediet. De vervaldagen met betrekking tot de interesten op het opgenomen kapitaal vallen altijd op de laatste dag van de maand.

8 8/ De terugbetalingsmodaliteiten Kredietopening met voorschotten Vaste mensualiteiten In afspraak met Argenta en volgens de gekozen duurtijd wordt het opgenomen krediet terugbetaald met een maandelijks bedrag dat een deel interesten en een deel kapitaal omvat. Het interestgedeelte is degressief, het kapitaalgedeelte is progressief. Hoe meer kapitaal men aflost, hoe minder interesten men betaalt. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 305,95 EUR 246,62 EUR 552,57 EUR ,05 EUR 2 306,70 EUR 245,87 EUR 552,57 EUR ,35 EUR 3 307,13 EUR 245,11 EUR 552,57 EUR ,89 EUR ,35 EUR 238,22 EUR 552,57 EUR ,43 EUR ,16 EUR 142,41 EUR 552,57 EUR ,36 EUR Vaste kapitaalaflossingen Tijdens de hele looptijd betaalt de cliënt steeds hetzelfde bedrag aan kapitaal terug. De maandlast verloopt echter degressief en bestaat uit een gelijkblijvend deel kapitaal, een degressief verlopend interestgedeelte. De totale interestlast zal lager liggen dan bij een vaste mensualiteit omdat het kapitaalgedeelte sneller wordt terugbetaald. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 416,67 EUR 246,63 EUR 663,30 EUR ,33 EUR 2 416,67 EUR 245,60 EUR 662,26 EUR ,67 EUR 3 416,67 EUR 244,57 EUR 661,24 EUR ,00 EUR ,67 EUR 235,32 EUR 651,99 EUR ,00 EUR ,67 EUR 124,34 EUR 541,01 EUR ,00 EUR

9 9/ Variabele lineaire kapitaalaflossingen (VLK) Aan de hand van een delta wordt het bedrag aan kapitaal bepaald, dat u de eerste maand wenst terug te betalen. De delta is het verschil in euro uitgedrukt tussen de opeenvolgende kapitaalaflossingen. Het kapitaalgedeelte kan dus maandelijks lineair toenemen of afnemen met de delta. Deze deltaberekening zorgt er ook voor dat binnen de overeengekomen termijn het kredietbedrag volledig terugbetaald kan worden. De interesten worden zoals bij alle terugbetalingswijzen berekend op het nog verschuldigde kapitaal. Deze unieke en revolutionaire formule laat u toe maximaal voordeel te halen uit de fiscale voordelen die de overheid aan eigenaars aanbiedt. Voorbeeld: EUR op 20 jaar, jaarrente 3% (of 0,2466% op maandbasis) Delta: 1 EUR (het kapitaalgedeelte van de maandlast zal elke maand met 1 EUR stijgen) Maand Kapitaal Interesten Mensualiteit Kapitaalsaldo 1 297,17 EUR 246,63 EUR 543,80 EUR ,83 EUR 2 298,16 EUR 245,89 EUR 544,05 EUR ,67 EUR 3 299,17 EUR 245,16 EUR 544,33 EUR ,50 EUR ,17 EUR 238,43 EUR 546,60 EUR ,00 EUR ,17 EUR 142,10 EUR 558,27 EUR ,00 EUR Verschillende mogelijkheden van de VLK Het is zoals in bovenstaand voorbeeld perfect mogelijk om de delta zelf te bepalen. Er zijn echter nog een aantal andere mogelijkheden bij de VLK. Delta-Max 2 % De delta is zo bepaald dat de maandlast (kapitaal en interesten) maximaal met 2 % op jaarbasis stijgt. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele renteherzieningen. Delta 2 % wordt berekend in functie van het ontleende bedrag, de looptijd en ook in functie van de toegepaste rentevoet. Delta Max De maximale delta is het grootst mogelijke verschil tussen twee kapitaalgedeeltes dat rekenkundig mogelijk is. Een hogere delta is niet mogelijk. De Delta-Max wordt bepaald in functie van het ontleende bedrag en de looptijd van het krediet. De Delta-Max is onafhankelijk van de toegepaste rentevoet.

10 10/ Delta-Min De minimale delta is een negatieve delta, waarbij het kapitaalgedeelte in elke maandlast afneemt. Dit komt overeen met het negatieve van Delta-Max. 5.3 Vervroegde terugbetaling - vergoeding voor vervroegde terugbetaling Het openstaande saldo van het Hypothecair krediet kan op ieder ogenblik geheel of gedeeltelijk vervroegd worden terugbetaald. Als gedeeltelijke vervroegde terugbetaling zal worden aanzien iedere betaling die als gevolg heeft dat het debetsaldo in kapitaal is gedaald tot een niveau dat lager ligt dan het niveau zoals bepaald in het aangehechte aflossingsplan. Per kalenderjaar is één gedeeltelijke vervroegde terugbetaling van om het even welk bedrag toegelaten. Elke bijkomende gedeeltelijke vervroegde terugbetaling moet gelijk zijn aan minstens 10 procent van het voorschot. Op het vervroegd afgeloste bedrag dient er een wederbeleggingsvergoeding te worden betaald van drie maanden interest behalve bij vervroegde terugbetaling van het Overbruggingskrediet. Deze wederbeleggingsvergoeding is eveneens niet verschuldigd indien het een terugbetaling betreft door een verzekeringsonderneming naar aanleiding van het overlijden van de verzekerde van een aangehecht levensverzekeringscontract. 5.4 Wederopname bij Kredietopening met voorschotten (=kredietdelen) Wederopnames binnen dezelfde Kredietopening met voorschotten, kunnen worden toegestaan voor alle onroerende doeleinden. De kredietnemer kan in deze gevallen de wederopname bekomen hoogstens voor de al afgeloste bedragen. Het minimumbedrag van iedere wederopname bedraagt euro. Elke wederopname maakt het voorwerp uit van een notariële of onderhandse overeenkomst waarin de voorwaarden en de modaliteiten van de wederopname zullen worden bepaald. De bepalingen, voorwaarden en zekerheden van de oorspronkelijke kredietovereenkomst van hypothecaire kredietopening blijven op de wederopname van toepassing, voor zover de oorspronkelijke Kredietopening met voorschotten stipt volgens het afbetalingsplan werd terugbetaald. Voor iedere wederopname wordt een dossierkost aangerekend. De dossierkost wordt weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

11 11/ Argenta behoudt zich het recht voor de wederopname te weigeren onder meer indien: - de waarde van het gehypothekeerd goed of andere waarborgen of het bedrag van de inschrijving is verminderd; - niet alle kredietnemers instemmen met de wederopname; - de solvabiliteit van de kredietnemers hen niet in staat stelt een bijkomende kredietlast te dragen; - een eerder voorschot vervroegd opeisbaar werd gesteld. Argenta behoudt zich het recht voor bij elke wederopname een schatting te laten uitvoeren. De kosten van een eventuele herschatting zijn ten laste van de kredietnemer en worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 5.5 Kredietopeningen met voorschotten bestemd ter (her)financiering van de aankoop, nieuwbouw, het verbouwen, het vernieuwen of omvormen van een onroerend goed De kredietnemer kan er voor opteren dat de aflossing van het voorschot slechts na een bepaalde periode zal aanvangen. Indien de kredietnemer hiervoor opteert, wordt er gedurende deze uitstelperiode enkel interest betaald op de opgenomen bedragen. Voor alle Kredietopeningen (ongeacht de doeleinden) is de termijn van uitstel mogelijk van minimum 12 tot maximum 24 maanden. Bij Kredietopeningen met voorschotten bestemd om te bouwen of te verbouwen wordt het krediet ter beschikking gesteld naargelang het vorderen van de werken. In de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst wordt de termijn bedongen waarbinnen de Kredietopening met voorschotten volledig moet worden opgenomen. Deze termijn stemt overeen met de vermoedelijke duurtijd van het bouwproject en gaat maximaal tot 24 maanden. Indien het volledige bedrag van de Kredietopening met voorschotten niet is opgenomen binnen de voormelde periode, wordt de toegestane Kredietopening met voorschotten gereduceerd tot het effectief opgenomen bedrag. Indien de kredietnemer ervoor opteert om het opgenomen voorschot onmiddellijk te beginnen aflossen, zal de maand nadat een of meer schijven werden opgenomen een nieuw aflossingsplan worden opgemaakt. Dit nieuwe aflossingsplan wordt opgemaakt op basis van de maandrentevoet en de resterende looptijd van de Kredietopening met voorschotten.

12 12/ Duur en bedrag van het Hypothecair krediet 6.1 Kredietopening met voorschotten (kredietdelen) De Kredietopening met voorschotten is van onbepaalde duur. Beide partijen hebben het recht de Kredietopening met voorschotten op te zeggen. Argenta zal hiervan onder meer gebruik kunnen maken indien er zich wijzigingen voordoen in de solvabiliteit van de kredietnemers waaruit blijkt dat zij niet langer kredietwaardig zijn, of als de waarde van het gehypothekeerde goed of van andere waarborgen is verminderd. De gevallen waarin de Kredietopening met voorschotten door Argenta zonder vooropzeg beëindigd kan worden, zijn opgenomen in de algemene voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst. Voor het via de Kredietopening met voorschotten ter beschikking gestelde bedrag van het kapitaal wordt een duurtijd overeengekomen volgens de wensen en mogelijkheden van de kredietnemer. Het minimale kredietbedrag per Kredietopening met voorschotten bedraagt euro. Een uitzondering wordt er gemaakt voor een wederopname: hiervoor bedraagt het minimale voorschotbedrag euro. Het maximaal uitstaande bedrag van alle Hypothecaire kredieten en consumentenkredieten waartoe een en dezelfde kredietnemer hoofdelijk en ondeelbaar gehouden kan zijn jegens de Argenta Groep bedraagt in hoofdsom euro. 6.2 Overbruggingskrediet De kredietnemer kan zelf de looptijd van het Overbruggingskrediet bepalen op voorwaarde dat de maximale looptijd van het krediet een periode van 24 maanden niet overschrijdt. Het maximaal uitstaande bedrag van alle Hypothecaire kredieten en consumentenkredieten waartoe een en dezelfde kredietnemer hoofdelijk en ondeelbaar jegens de Argenta Groep gehouden kan zijn, bedraagt in hoofdsom euro.

13 13/ De rentevoet 7.1 Jaarrente vs. maandrente Een hypothecair krediet wordt vaak als jaarrentevoet gepubliceerd. Om echter de correcte mensualiteiten te berekenen wordt de maandrentevoet gebruikt. U betaalt immers elke maand een stuk kapitaalgedeelte. Op het al afgeloste kapitaal dient u geen interest meer te betalen. Daarom wordt er maandelijks op het openstaande kapitaal een interestgedeelte berekend op basis van de maandrentevoet. De berekening van maandrentevoet gebeurt als volgt met x als jaarrentevoet: = maandrentevoet Vb. Een jaarrentevoet van 3 % wordt een maandrentevoet van = 0,2466 % De maandrentevoet wordt steeds uitgedrukt tot vier cijfers na de komma. Dit heeft tot gevolg dat er een afwijking kan optreden indien deze maandrentevoet terug omgezet wordt naar een jaarrentevoet. De berekening van de jaarrentevoet op basis van een maandrentevoet x gebeurt als volgt = jaarrentevoet 7.2 Vaste of variabele rentevoet De rentevoet kan vast of variabel zijn. Indien de rentevoet van het Hypothecair krediet vast is, is dit voor de gehele looptijd van het krediet. De variabele rentevoet kan, na de overeengekomen eerste periode, jaarlijks, driejaarlijks of vijfjaarlijks aangepast worden De referte-index Indien de rentevoet van het Hypothecair krediet variabel is, wordt hij gekoppeld aan een referteindex zoals bepaald conform artikel VII. 128, 1 Boek VII Titel 4 Hoofdstuk 2 (hypothecair krediet) van het wetboek economisch recht en volgt hij hiervan de schommelingen. De oorspronkelijke referte-index wordt vermeld in de tarieflijst en wordt opgenomen in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst. De nieuwe referte-index is deze die is verschenen in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van de verandering. De schommeling van de referte-index geeft aan hoeveel de rentevoet afwijkt van de oorspronkelijke rentevoet. De rentevoet is aanpasbaar zowel naar beneden als naar boven.

14 14/ Bij het afsluiten van een hypothecaire lening wordt de oorspronkelijke referte-index vastgesteld. De referte-index die gehanteerd wordt, is deze van de maand die voorafgaat aan de datum van de nieuwe tarieflijst. Voorbeeld: Er is op maand X een nieuwe tarieflijst. De referte-indexen die gehanteerd worden, zijn dus deze van maand X-1. Opgepast zolang de tarieflijst niet aangepast wordt, blijft de referteindex van maand X-1 tellen. Berekeningswijze van de referte-index: Nieuwe rentevoet = oorspronkelijke maandrentevoet + (nieuwe referte-index oorspronkelijke referte-index) De rentevoeten worden steeds uitgedrukt op maandbasis! Voorbeeld voor Argenta: Op 1 februari 2013 ging een nieuwe tarieflijst in met een referteindex A van januari die 0,0030 op maandbasis bedroeg. De referte-index A op de tarieflijst bleef geldig tot 10 juli Alle kredieten afgesloten tussen 1 februari en 10 juli hebben dus de basis referte-index van januari. De rentevoet voor de jaarlijks aanpasbare formule op profijtniveau was 0,2141 % (2,60 % op jaarbasis). Stel dat de cliënt op 5 april 2013 een krediet aanging met een jaarlijks variabele rente, dan is er in april 14 een eerste herziening geweest. De nieuwe referte-index die dan vergeleken wordt, met deze van januari 13, is die van de maand voorafgaand aan de renteherziening. In dit geval dus de referte-index van maart. Om te weten of er een renteaanpassing moet plaatsvinden, moet de volgende berekening gemaakt worden: Oorspronkelijke rentevoet + (nieuwe referte-index van maart 14 oorspronkelijke referte-index van januari 13) = nieuwe rentevoet 0,2141 % + (0,0133 % - 0,0030 %) = nieuwe rentevoet 0,2141 % + 0,0103 % = 0,2244 % of 2,73 % op jaarbasis In dit geval zal er geen tariefwijziging toegepast worden aangezien de rentevoet pas gewijzigd wordt indien de nieuwe maandrentevoet minstens 0,0208 % per maand (0,25 % per jaar) in min of in meer verschilt van de oorspronkelijke maandrentevoet Cap en Floor Er worden een maximale stijging (plafondrente) en daling (bodemrente) ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet vastgelegd. Al naargelang de gekozen formule, kan de maximale stijging / daling beperkt worden tot 0,4074 % per maand bij een Cap 5-product, dan wel 0,2466 % per maand bij een Cap 3-product. Bij een Cap 2-product is de maximale stijging 0,1652 % per maand en de maximale daling 0,1652 % per maand. Deze aanpassing kan echter nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke maandrente.

15 15/ Bij een tariefformule met een Cap 3 bedraagt de maximale stijging van de rentevoet bij een herziening +3 %, Een mogelijke daling wordt beperkt tot -3 % (= Floor). Indien de Cap 5 is zal de rentevoet kunnen stijgen met +5 %, maar ook dalen met -5 % (= Floor). Uitzondering: de tariefformule 1/1/1 kent hierop een uitzondering. Ondanks de Cap 3, kan het tarief na het eerste jaar niet verder stijgen dan 0,0829 % per maand (+1 %). Na het tweede jaar kan de rente niet verder stijgen dan 0,1652 % per maand (+2 %) van de oorspronkelijke rentevoet. De Cap kan pas ten vroegste bereikt worden vanaf de derde herziening. Houd ook hier rekening met het feit dat deze Caps en Floors berekend worden met maandrentevoeten. Voorbeeld Cap-berekening: Een basistarief van 3 % op jaarbasis (= 0,2466 % op maandbasis). Cap 3 % of 0,2466 % op maandbasis Indien bij een herziening de Cap bereikt wordt: 0,246 6% (basis) + 0,2466 % (Cap) = 0,4932 % of 6,08 % op jaarbasis. Een basistarief dat lager ligt dan de Cap kan maximaal verdubbelen! Voorbeeld verdubbeling rente, maar lager dan Cap: Een basistarief van 2 % op jaarbasis (=0,1651 % op maandbasis). Bij Cap 3 is enkel een verdubbeling mogelijk: 2 % of 0,1651 % op maandbasis Indien bij een herziening de Cap bereikt wordt: 0,1651 % (basis) + 0,1651 % (Cap) = 0,3302 % of 4,04 % op jaarbasis. De rentevoet verandert niet indien de rentevoet van de lopende periode niet minstens 0,0208 % per maand (0,25 % per jaar), in min of in meer, verschilt van de nieuw berekende maandrente. De concrete gegevens over de variabiliteit vindt men op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaarten.

16 16/ Het rentetarief Het rentetarief van de voorschotten of wederopnames is duidelijk weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. Argenta biedt standaard als rentetarief een basistarief aan dat zal worden vastgelegd in het kredietaanbod en in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst (hierna de Basisrentevoet). Indien de kredietnemer aan een aantal voorwaarden voldoet (hieronder beschreven) dan kan Argenta op verzoek van de kredietnemer een gunstiger tarief zoals gespecifieerd in de tariefkaart in het kredietaanbod voorstellen en in de bijzondere voorwaarden die deel uitmaken van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst (hierna het Profijttarief). Concreet komt het Profijttarief neer op het rentetarief toegepast onder de Basisrentevoet, maar verminderd met een voorwaardelijke korting weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. Het Profijttarief wordt toegekend indien: - een of meerdere kredietnemers een schuldsaldoverzekering onderschrijven bij Argenta Assuranties nv waarvan het totale verzekerde bedrag altijd minstens gelijk is aan het totale saldo van het voorschot; - de kredietnemers een brandverzekering onderschrijven bij Argenta Assuranties; - de kredietnemers alle betalingen met betrekking tot het krediet en desgevallend tot de in deze voorwaarden vernoemde verzekeringen verrichten middels een domiciliëringsopdracht op een betaalrekening waarop het loon van de kredietnemers gedomicilieerd wordt bij Argenta. Het Profijttarief is derhalve niet van toepassing indien aan de bovenvermelde voorwaarden niet of niet langer wordt voldaan. Indien het Profijttarief niet of niet langer van toepassing is, wordt de Basisrentevoet toegepast. De beëindiging van het Profijttarief wordt vooraf schriftelijk aan de kredietnemer gemeld.

17 17/ Overzicht tariefformules 9.1 Variabele formules 1/1/1 en 3/3/3 Argenta heeft twee zuiver variabele formules. Namelijk de 1/1/1 met een jaarlijks en de 3/3/3 met een driejaarlijks aanpasbare rentevoet. Ieder jaar of om de drie jaar zal de oorspronkelijke rentevoet herzien worden op basis van een contractueel vastgelegde referte-index. Deze wijziging kan ook nooit groter zijn dan de contractueel vastgelegde Cap/Floor. De initiële rente kan maximum verdubbelen. 9.2 Semi-variabele formules 5/3/3, 7/3/3, 10/5/5, 15/5/5, 20/5/5 en 25/5 Argenta heeft ook zes formules met een eerste langere rentevaste periode uiteenlopend van 5 tot 25 jaar. Na het verstrijken van deze periode volgt er een herziening van de oorspronkelijke rentevoet op basis van een contractueel vastgelegde referte-index. Deze wijziging kan ook nooit groter zijn dan de contractueel vastgelegde Cap/Floor. De initiële rente kan maximum verdubbelen. 9.3 Vaste formules 5, 7, 10, 15, 20, 25 en 30 jaar Argenta biedt ook vaste formules aan. In dit geval wijzigt de rentevoet gedurende de hele looptijd van het krediet niet. Er kan al een (deel)krediet op 5 of 7 jaar aangeboden worden, maar standaard zullen de vaste formules 10, 15, 20, 25 en 30 jaar gebruikt worden. De formules op 5 en 7 jaar hebben vooral hun nut in de opdeling van een krediet om de globale looptijd van het krediet te verlagen.

18 18/ Overzicht van Cap, Referte-index en terugbetalingsmodaliteiten per tariefformule Tariefformules 1/1/1 3/3/3 5/3/3 7/3/3 10/5/5 15/5/5 20/5/5 25/5 30 Overbrugging skrediet Cap/Floor NVT 3%/+3 % Cap 3 3%/+3 % Cap 3 3%/+ 3% Cap 3 3%/+3% Cap 3 3%/+3% Cap 3 5%/+5% Cap 5 5%/+5% Cap 5 5%/+5 % Cap 5 5%/+5% Cap 5 Referte-index Index Index Index Index C Index E Index E Index E Index E Index E NVT A C C Herziening Herziening als de referte-index met +/ 0,25% op jaarbasis wijzigt (=+/-0,0208% op maandbasis) Terugbetalings modaliteiten Vaste mensualiteiten Vaste kapitaalaflossingen Variable lineaire kapitaalaflossingen Mogelijkheid tot uitstel van betaling (max 24 maanden) Maandelijks interest en eenmalige kapitaalaflossing op het einde Looptijd Maximum 30 jaar Maximum 24 maanden 10. Kosten 10.1 Notariskosten Een hypothecair krediet wordt gevestigd bij notariële akte, waarvan de kosten ten laste van de kredietnemer vallen. Over de omvang van deze kosten kan de kredietnemer zich vooraf laten informeren bij de notaris (of via: of in één van de Argenta-kantoren Schattingskosten Een expert van Gudrun Xpert nv stelt de waarde vast van de in hypotheek gegeven goederen. Hiervoor zijn schattingskosten rechtstreeks te betalen aan Gudrun Xpert nv door de kredietnemer aan wie onverwijld een exemplaar van het schattingsverslag wordt overgemaakt. De schattingskosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart.

19 19/ Dossierkosten De kredietnemer is aan Argenta dossierkosten verschuldigd. De dossierkosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Kosten voor wijzigingen van het kredietaanbod vóór ondertekening van de hypothecaire kredietakte De kredietnemer is aan Argenta kosten verschuldigd in geval van wijziging van het aanbod voorafgaandelijk aan de ondertekening van de akte. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Kosten voor wijzigingen van de kredietvoorwaarden na ondertekening van de hypothecaire kredietakte De kredietnemer is aan Argenta kosten verschuldigd in geval hij verzoekt om wijzigingen aan de kredietvoorwaarden. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart Reserveringsvergoeding Indien het volledige bedrag van het voorschot niet is opgenomen binnen een bepaalde termijn ingaand op de datum van de akte tot vestiging van de hypothecaire kredietovereenkomst, dan is de kredietnemer een reserveringsvergoeding per maand aan Argenta verschuldigd. Deze kosten worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. 11. Vergoedingen Behoudens de wederbeleggingsvergoeding waarvan sprake in rubriek 5.3. en de kosten waarvan sprake onder titel 10 wordt door Argenta geen enkele vergoeding ten laste van de kredietnemer gelegd.

20 20/ De verzekeringen, die contractueel verplicht afgesloten dienen te worden 12.1 De schuldsaldoverzekering De kredietnemer dient een schuldsaldoverzekering af te sluiten bij een toegelaten verzekeraar. De verzekeraar betaalt bij overlijden van de verzekerde persoon/kredietnemer het op dat ogenblik verzekerde kapitaal van het Hypothecair krediet. De schuldsaldoverzekering biedt een afdoende bescherming tegen het risico van het overlijden van de kredietnemer en is derhalve verplicht. Argenta biedt deze verzekering aan maar laat de keuze van de verzekeraar aan de kredietnemer. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming in de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar / uw bank / uw tussenpersoon voor meer informatie De brandverzekering De kredietnemer dient een brandverzekering m.b.t. het in waarborg gegeven onroerend goed te sluiten bij een toegelaten verzekeraar. De kredietnemer is verplicht het in waarborg geboden onroerend goed tegen het risico van brand en andere aanverwante risico s te verzekeren voor de nieuwbouwwaarde. Argenta biedt deze verzekering aan maar laat de keuze van de verzekeraar aan de kredietnemer. 13. Verloop van een kredietaanvraag 13.1 De kredietaanvraag Wie na inzage van deze Prospectus en van de aangehechte tariefkaart bij Argenta een Hypothecair krediet wenst aan te gaan, vult een kredietaanvraag in. De kantoorhouders van Argenta zullen daarbij adviseren. Bij de kredietaanvraag worden de documenten gevoegd die nodig zijn om met kennis van zaken te kunnen beslissen (hierna het Kredietdossier).

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 1 PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 In voege vanaf 1/04/2017. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1

PROSPECTUS Hypothecaire kredieten. PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 PROSPECTUS Hypothecaire kredieten PROSPECTUS nr.1 versie 04/2017 Hypotecaire kredieten 1 INHOUDSTAFEL Prospectus Hpotecaire kredieten ABN AMRO - PROSPECTUS 1 HYPOTHECAIRE KREDIETEN 1 Inleiding 3 1. Hypothecaire

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? HYPOTHECAIR KREDIET PROSPECTUS NR. 7 VAN TOEPASSING VANAF 18/08/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet Het Voordeeltarief Fidelio is de combinatie van de Mini-rentevoet en de korting voor brandverzekering bij Fidea. De Mini-rentevoet wordt toegekend onder de vorm van een korting van 0,40% op jaarbasis op

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Leidraad voor de aankoop van uw woning. Alles wat u moet weten als u vastgoed koopt

Leidraad voor de aankoop van uw woning. Alles wat u moet weten als u vastgoed koopt Leidraad voor de aankoop van uw woning Alles wat u moet weten als u vastgoed koopt ALLES WAT U MOET WETEN ALS U VASTGOED KOOPT Inhoud ALS EEN HUIS EEN THUIS WORDT 5 STAP 1: KOPEN, BOUWEN OF VERBOUWEN?

Nadere informatie

De zakelijke lening van ABN AMRO

De zakelijke lening van ABN AMRO Zakelijke lening 1 De zakelijke lening van ABN AMRO In dit productinformatieblad leest u hoe de zakelijke lening van ABN AMRO werkt, en wat de belangrijkste kenmerken en risico s zijn. Ook leest u wat

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN kredietvennootschap erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door Vlaams Sociaal Woonkrediet socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de CBFA van 15/05/2007

Nadere informatie

Prospectus Studentenlimiet

Prospectus Studentenlimiet Prospectus Studentenlimiet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST )

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRE- CONTRACTUELE FASE VOOR WONINGKREDIETEN ( DE OVEREENKOMST ) Deze Overeenkomst is tot stand gekomen via onderhandelingen

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

23 februari 2016 Welkom!

23 februari 2016 Welkom! 23 februari 2016 Welkom! Inleiding Aanvaardingsregels Woning New tarief! Opbrengsteigendom Overbruggingskrediet Terugbetalingsmodaliteiten Investeringskrediet AGENDA Structuur ING België maakt deel uit

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Prospectus Internet Voordeel Krediet

Prospectus Internet Voordeel Krediet Prospectus Internet Voordeel Krediet De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële

Nadere informatie

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen

Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen Gedragscode in het kader van de Wet van.. betreffende diverse bepalingen inzake de financiering van kleine en middelgrote ondernemingen 1 Preambule De Wet van betreffende diverse bepalingen inzake de financiering

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Prospectus Privélimiet Plus

Prospectus Privélimiet Plus Prospectus Privélimiet Plus De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen

FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen FAQ Gereglementeerde spaarrekeningen Antwerpen, 01 januari 2015 Gevoeligheid: Publiek ARGENTA SPAARBANK NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/8 - DIRECTIE PRODUCTMANAGEMENT 01-01-2015 Inhoud 1 Algemeen...

Nadere informatie

Prospectus. Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming

Prospectus. Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming Prospectus van toepassing vanaf 1 mei 2017 Hypothecaire Kredieten met onroerende bestemming sociaal woonkrediet toegestaan door nv KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN kredietmaatschappij erkend door de Brusselse

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/12/2015 N 51 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 9 van 13/11/2015 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet

- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet - PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Prospectus nr. 19 Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 september 2010 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? 4 2. Welk bedrag

Nadere informatie

Woonkrediet Enkele begrippen

Woonkrediet Enkele begrippen Woonkrediet Enkele begrippen «WOONKREDIET : ENKELE BEGRIPPEN» Voorwoord De bedoeling van deze brochure is uw aandacht te vestigen op de draagwijdte van uw verbintenissen, die verschillend kunnen zijn naargelang

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET

P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET PROSPECTUS nr. 4 Van kracht vanaf 01/04/2017 Maatschappelijk zetel : Koningsstraat 151, 1210 BRUSSEL Ondernemingsnummer : BE0402236531 - AANTREKKELIJKE TARIEVEN - EENVOUDIG

Nadere informatie

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 - 1/6 - CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 KREDIETAANVRAAG (versie19.05.2003) Dossiernummer : 138- - BEMIDDELAAR Naam...... Voornaam...... Straat + nummer...... Postcode Gemeente... Tel.../... Fax.../......

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 17 van toepassing vanaf 9 maart 2009 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN Nummer 9 van toepassing vanaf 1 april 2017 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel Centrale Kredietverlening (CKV) Spaarbank van Belgische oorsprong

Nadere informatie

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN ( WOONLENING) inhoud PROSPECTUS HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Prospectus Masterlening

Prospectus Masterlening Prospectus Masterlening De ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) is een financiële dienstverlener die onder andere actief is als aanbieder van kredieten. Op basis van de wetgeving voor financiële dienstverleners

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017.

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017. ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr. Van toepassing vanaf april 07. 3 Het DVV IMMO-Pack: Ook uw woonproject past erin. Uw DVV-consulent en woonspecialist

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

Samenvatting. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, nr. 2016-404 (prof. mr. M.L. Hendrikse, voorzitter, mr. J.S.W. Holtrop, mr. E.L.A. van Emden, leden en mr. A.C. Bek, secretaris) Klacht ontvangen

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT

INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT INFORMATIEFICHE VOOR DE CLIËNT GEREGLEMENTEERDE SPAARDEPOSITO S Argenta Spaarbank NV, BTW-BE-0404.453.574, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen Argenta Spaarbank biedt u vier gereglementeerde spaardeposito

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 13/01/2017 N 3

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 13/01/2017 N 3 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 13/01/2017 N 3 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 10 van 24/06/2016 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 22 maart 1993 O. ref. : Dienst Hypothecaire kredieten V. Geerdens - toestel 106 59.317/PC/MS Bijlagen : Uitvoeringsbesluiten x 3 Herwerkte nota betreffende

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie