NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank"

Transcriptie

1 NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat Waregem Tel. 056/ Fax 056/ E mail AANVRAAG HYPOTHECAIRE KREDIETOPENING Indien de onderhavige aanvraag wordt ingediend onder toepassing van de wet van 4/8/1992 op het hypothecair krediet : Prospectus: Nr. 8 van 01/10/2014 De prospectus is ter beschikking op de maatschappelijke zetel. Tarief : Nr. 32 van 01/10/2014 BEMIDDELAAR: Nr.: - naam : - adres : - telefoon : - fax :. - KREDIETAANVRAAG VOOR EEN BEDRAG VAN Euro Kredietvorm : lening met verplichte aflossing van het kapitaal overbruggingskrediet lening tegen terugbetaling (korte termijn) bulletkrediet Duurtijd :. jaar Intrestvoet :. % Maandlast :. Euro Rang :. (driejaarlijks herzienbaar referte-index C/ vijfjaarlijks herzienbaar referte-index E / tienjaarlijks herzienbaar referte-index J) MOTIVATIE KREDIETVORM FINANCIERINGSPLAN Totale schulden: Kosten (notaris, verzekeringen, ) Eigen middelen: Totaal krediet: : - 1 van de 7 pagina s

2 IDENTITEIT AANVRAGERS Naam en voornaam:... Adres:... Sinds:... Telefoon:... Geboorteplaats en - datum:... Nationaliteit:... Burgerlijke stand:... Huwelijksvermogenstelsel:... Beroep:... Werkgever: naam... adres... telefoon/fax... sinds... Netto inkomen:... Ond. Nr.:... Netto beroepsinkomen:... Zelfstandige activiteit:... Zelfstandig sinds:... Kinderen ten laste:... Kindergeld:... Andere inkomsten:... Te betalen huur:... Andere lasten:... IDENTITEIT AANVRAGERS Naam en voornaam:... Adres:... Sinds:... Telefoon:... Geboorteplaats en - datum:... Nationaliteit:... Burgerlijke stand:... Huwelijksvermogenstelsel:... Beroep:... Werkgever: naam... adres... telefoon/fax... sinds... Netto inkomen:... Ond. Nr.:... Netto beroepsinkomen:... Zelfstandige activiteit:... Zelfstandig sinds:... Kinderen ten laste:... Kindergeld:... Andere inkomsten:... Te betalen huur:... Andere lasten:... 2 van de 7 pagina s

3 IDENTITEIT AANVRAGERS Naam en voornaam:... Adres:... Sinds:... Telefoon:... Geboorteplaats en - datum:... Nationaliteit:... Burgerlijke stand:... Huwelijksvermogenstelsel:... Beroep:... Werkgever: naam... adres... telefoon/fax... sinds... Netto inkomen:... Ond. Nr.:... Netto beroepsinkomen:... Zelfstandige activiteit:... Zelfstandig sinds:... Kinderen ten laste:... Kindergeld:... Andere inkomsten:... Te betalen huur:... Andere lasten:... IDENTITEIT AANVRAGERS Naam en voornaam:... Adres:... Sinds:... Telefoon:... Geboorteplaats en - datum:... Nationaliteit:... Burgerlijke stand:... Huwelijksvermogenstelsel:... Beroep:... Werkgever: naam... adres... telefoon/fax... sinds... Netto inkomen:... Ond. Nr.:... Netto beroepsinkomen:... Zelfstandige activiteit:... Zelfstandig sinds:... Kinderen ten laste:... Kindergeld:... Andere inkomsten:... Te betalen huur:... Andere lasten: 3 van de 7 pagina s

4 DOEL VAN HET KREDIET Aankoop: ja / neen 1. aankoopprijs:. 2. kosten aankoopakte:. Nieuwbouw: ja / neen 1. grond:. 2. raming kosten van uitvoering:. 3. BTW:. 4. raming kosten architect:. Bouw-/verbouwingswerken: ja / neen 1. raming kosten van uitvoering:. 2. BTW:. 3. raming kosten architect:. Ander doel: ja / neen Gelieve nader te willen bepalen:. (vb overname hypothecair krediet). Over te nemen kredieten in omloop: (hypothecair krediet, financiering, persoonlijke lening, ) Bedrag Maatschappij duur 1 e vervaldag mensualiteit saldo Andere: (belastingen, BTW, RSZ, ) Totaal :... Instantie bedrag afbetalingsplan duur aflossing..... ja / neen ja / neen ja / neen... Totaal :... Heeft U zich solidair borg gesteld voor andere kredieten in omloop? 4 van de 7 pagina s

5 AAN TE HECHTEN CONTRACTEN Schuldsaldoverzekering: Brandverzekering: Op naam van: Alle in waarborg aangeboden onroerende Bedrag: goederen moeten verzekerd zijn tegen brand, Maatschappij: bliksem, ontploffing, vallen van vlieg- en Polisnummer: ruimtetuigen, aanrijding, storm, aanslagen, Op naam van: oproer en verhaal van geburen tot beloop van Bedrag: hun respectievelijke heropbouwwaarde. Maatschappij: Bedrag: Polisnummer: Maatschappij: Polisnummer: WAARBORGEN 1. In hypothecaire waarborg aangeboden onroerende goederen: Toebehorend aan: Aard: Ligging: Oppervlakte: Kadastrale gegevens: Hoe verworven: (datum, aankoopprijs) Waarde: Hypothecaire staat: Hypotheek: - ontleend kapitaal: - maatschappij: - duur: - mensualiteit: - eerste vervaldag: - nog verschuldigd saldo: Zijn er levensverzekeringen afgesloten voor deze kredieten?. 2. Andere zakelijke of persoonlijke waarborgen: (effecten, solidaire borgstelling, ) ANDERE BEZITTINGEN Onroerende: Roerende:. 5 van de 7 pagina s

6 KOSTEN De aanvragers verbinden zich ertoe de volgende kosten te betalen: (De dossier- en schattingskosten zijn niet van toepassing indien een kredietvoorschot wordt toegestaan onder de wet op het consumentenkrediet.) 1. Dossierkosten: 250,- voor een aanvraag tot en met een bedrag van ,- 500,- voor een aanvraag boven ,- tot en met een bedrag van ,- 0,5 % van het aangevraagde voorschot voor een aanvraag boven ,- Verhoging van de dossierkost met 200,00 EUR in geval van uitvoering van werken. De dossierkosten zijn verschuldigd nadat een schriftelijk kredietaanbod werd gedaan. Wanneer een wijziging van het aanbod door toedoen van de kredietaanvrager(s) aanleiding geeft tot het opstellen van een nieuw aanbod worden de dossierkosten verhoogd met 200,00 euro per nieuw aanbod. 2. Schattingskosten: - 250,- per onroerend goed dat geschat wordt - 125,- voor een controleschatting Deze kosten zijn slechts verschuldigd als er een schatting wordt uitgevoerd. Een kopie van het schattingsverslag wordt aan de aanvragers overgemaakt van zodra het beschikbaar is. 3. Notariskosten: Deze kosten vallen ten laste van de kredietnemer. NOTARIS Vrije keuze Naam: Adres: Tel.: Fax: E mail: BIJ TE VOEGEN STUKKEN Centrale Kredietverlening raadt U aan de volgende documenten samen met uw aanvraag te willen overmaken: - kopie recto-verso identiteitskaart en adresbewijs - huwelijksboekje en contract / bewijs van verklaring van wettelijke samenwoning / bewijs van echtscheiding - indien loontrekkende: 3 laatste loonfiches + werkgeversattest - indien zelfstandige: 2 laatste aanslagbiljetten + balans - verkoopsovereenkomst, eigendomstitels en bestaande huurcontracten - kopie aktes / contracten van kredieten in omloop + afrekening met nog verschuldigd saldo + bewijs van laatste betaling - (bouw)plan, bestek, lastenkohier, bouwtoelating - indien reeds bestaande: levensverzekeringen en / of brandpolissen 6 van de 7 pagina s

7 BELANGRIJKE OPMERKINGEN De door de aanvragers (en de eventuele borgstellers) verstrekte gegevens betreffende hun persoon en de gegevens in verband met het krediet worden geregistreerd in één of meer verwerkingen in het bestand van de NV Centrale Kredietverlening, Mannebeekstraat 33 te 8790 Waregem. De gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor de volgende doeleinden: a. de voorbereiding en het beheer van de kredietovereenkomst b. het voldoen van de contractuele, wettelijke en in de banksector gebruikelijke verplichtingen c. de marketing van eigen bankproducten en van producten waarvoor als bemiddelaar wordt opgetreden De aanvragers (en de eventuele borgstellers) hebben het recht inzage te vragen van de hen betreffende gegevens die in een verwerking zijn opgenomen. Indien deze onjuist, onvolledig of niet relevant (meer) zijn, kunnen zij de verbetering of de verwijdering ervan vragen. De aanvragers verlenen Centrale Kredietverlening het recht om desgewenst bij het onderzoek van deze kredietaanvraag de centrale gegevensbank van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 5 te 1000 Brussel te raadplegen. Ondergetekenden verklaren dat, volgens hun kennis, alle partijen die zullen tekenen en tussenkomen in de kredietakte volledig handelingsbekwaam zijn. Ondergetekenden verklaren dat de hierboven vermelde inlichtingen overeenkomen met de werkelijkheid en erkennen dat deze beslissend zijn voor het toestaan van een hypothecair krediet. Zij geven de bank de toestemming om de juistheid van de gegevens na te gaan. Opgesteld te.. op Handtekening aanvragers (en eventuele borgstellers) (voorafgegaan door «gelezen en goedgekeurd») Handtekening bemiddelaar P.S. Gelieve elke pagina te paraferen 7 van de 7 pagina s

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING

KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER KORTE TOELICHTING KREDIETAANVRAAG GEGEVENS VAN DE KREDIETGEVER vzw Pendule IJzermolenstraat 4, 3001 Heverlee Tel.: 016 65 91 52 E-mail: info@pendule-leuven.be 0827.801.859 RPR Leuven Erkenningsnummer MEZ: 215344 Rekeningnummer:

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST

ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST ONDERHANDSE VERKOOPOVEREENKOMST Dewaele Roeselare, Grote Markt 13 - Roeselare tel: +32 (0)51 26 50 00 - fax: +32 (0)51 26 50 01 email: roeselare@dewaele.com - www.dewaele.com biv nr: 506249 - ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S)

Document 1: IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE ONTLENER(S) Gelieve de ingevulde aanvraag Verzekering Gewaarborgd Wonen per post te versturen naar: Wonen Vlaanderen Verzekering Gewaarborgd Wonen Phoenixgebouw Koning Albert II-laan 19 bus 40, 1210 Brussel Document

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:.

Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Rijksregisternummer:. Identiteitskaartnummer:. Kredietaanvraag Vlaamse Energielening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum:

Nadere informatie

Vademecum. van de. Solidaire Lening

Vademecum. van de. Solidaire Lening Vademecum van de Solidaire Lening Juli 2004 INHOUDSTAFEL I. INLEIDENDE BEGRIPPEN...2 II. DE KREDIETAANVRAAG...3 1. Ontvankelijkheidsvoorwaarden voor de solidaire lening...3 2. De aanvraag voor een solidaire

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ALGEMENE VOORWAARDEN PAYDAY 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: Aanvrager : de indiener (natuurlijk persoon) van een Kredietje Aanvraag of van een Herhaalaanvraag

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Save Plan Verzekeringsvoorstel

Save Plan Verzekeringsvoorstel Verzekeringsvoorstel Bemiddelaar Nr.... FSMA-nr.... Referentie... Naam... Telefoon... Verkoop op afstand ja neen Code... Polisreferentie Nieuwe zaak Vervanging van polis nr.... Verzekeringnemer Voor bestaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor feitelijke verenigingen Een feitelijke vereniging

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit:

Kredietaanvraag FRGE lening. Voornaam: Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:... Geboortedatum: Geboorteplaats: Nationaliteit: Kredietaanvraag FRGE lening I. Persoonlijke gegevens Persoonlijke gegevens (kredietaanvrager 1) Aanspreking : Dhr. Mevr. Naam: Voornaam:.. Straat + nummer:. Postcode en woonplaats:.... Geboortedatum: Geboorteplaats:

Nadere informatie

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan

aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan aanvraag voor het openen van pensioensparen save plan Invullen en ondertekend terugsturen naar FORTUNEO BANK Koloniënstraat 11-1000 Brussel OM DE OPENING VAN UW PENSIOENSPAREN EFFICIËNT TE LATEN VERLOPEN:

Nadere informatie