Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot-Bijgaarden Tel 02/ fax 02/

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40"

Transcriptie

1 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris. Tarief D/038 Voorwaarden geldig vanaf 01/01/2013 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het de bijlage vormt, zijn verkrijgbaar in de kantoren van Demetris. AG Insurance NV treedt niet meer op als kredietverstrekker voor de kredietopeningen die werden toegekend sinds 1/6/ TARIEVEN VAN DE WOONKREDIETEN 1.1. Basistarieven Woonkredieten met maandelijkse terugbetaling (kapitaal en intresten) met VARIABELE RENTEVOET Formule (1) Maande lijkse voet Reële jaarvoet Mensualiteit voor : (3) 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 0,363% 4,45% 102,95 75,77 62,49 54,77 49,82 0,347% 4,25% 74,79 vaste mensualiteit (Looptijd initieel 15 jaar) 0,375% 4,60% 63,26 vaste mensualiteit (looptijd initieel 20 jaar) 0,399% 4,90% 57,23 vaste mensualiteit (looptijd initieel 25 jaar) 0,391% 4,80% 104,57 77,48 64,31 56,68 51,82 10/5 +2/-5 Index E 0,411% 5,05% 105,73 78,73 65,62 58,06 53, met VASTE RENTEVOET Formule (1) Maande lijkse voet Reële jaarvoet Mensualiteit voor : Lening vast 10 jaar 0,355% 4,35% 102,49 Berekend op 10 jaar Lening vast 13 jaar 0,375% 4,60% 84,79 Berekend op 13 jaar Lening vast 15 jaar 76,99 Berekend op 15 jaar Lening vast 18 jaar 0,403% 4,95% 69,42 Berekend op 18 jaar Lening vast 20 jaar 0,415% 5,10% 65,89 Berekend op 20 jaar Lening vast 25 jaar 0,435% 5,35% 59,75 Berekend op 25 jaar Lening vast 30 jaar 0,463% 5,70% 57,13 Berekend op 30 jaar Lening vast 40 jaar 0,514% 6,35% 56,20 Berekend op 40 jaar (3) (1) In de formules zijn de eventuele aanpassingen uitgedrukt in reële jaarlijke, respectievelijk 2%, 3%, 4% of 5%. De maandelijkse voet bedraagt resp. : 0,165%, 0,247%, 0,327% en 0,407%. (3) De berekeningen houden geen rekening met eventuele tariefverhogingen.

2 p Woonkrediet terugbetaalbaar door een Tak23-Beleggingsverzekering (Easy Fund Plan van AG Insurance) (voorheen : Fortis Insurance Belgium) 10/5 +2/-5 Index E 10 jaar vast 15 jaar vast 20 jaar vast 0,411% 5,05% 0,431% 5,30% 0,375% 4,60% 0,403% 4,95% 0,435% 5,35% Woonkrediet terugbetaalbaar door een groepsverzekering (Leader & Team Plan van AG Insurance of door een individuele pensioentoezeggingsverzekering (Leader Pension Plan van AG Insurance) 10/5 +2/-5 Index E 10 jaar vast 15 jaar vast 20 jaar vast 0,411% 5,05% 0,431% 5,30% 0,375% 4,60% 0,403% 4,95% 0,435% 5,35% Woonkrediet BULLET (eenmalige terugbetaling op einde looptijd) 0,411% 5,05% 1.2. Tariefverhogingen Cumulatieve tariefverhogingen Reële jaar- voet Maandvoet Kredietopening > 80% en =< 100% van de verkoopswaarde (3) Kredietopening > 100% van de verkoopswaarde (3) Kredietopening gewaarborgd door hypothecair mandaat of belofte tot hypotheek Voorschot met looptijd < 10 jaar (niet voor punt ) Kredietopening in 2de rang (na een schuldeiser anders dan Fortis Bank) Pand met beroepsgedeelte > 50% Bedrag van voorschot < ,042% 0,50% 0,042% 0,50% 0,042% 0,50% 0,084% 1,00% (3) Niet van toepassing voor "Leningen aan Jongeren" van het Waalse Gewest Kortingen Korting voor ASLK woonspaar- of ASLK woonverzekeringscontracten De kortingen voor ASLK woonsparen en ASLK woonverzekering worden toegestaan voor de ganse duur van het kredietvoorschot volgens de modaliteiten van het woonspaar- of verzekeringscontract. Voor het woonspaar- of woonverzekeringscontract waarvan het contractuele kapitaal lager ligt dan het bedrag van het voorschot, wordt de korting verminderd volgens de volgende formule : maximaal kortingpercentage van het W.S. of de W.V. x contractueel kapitaal bedrag van het voorschot

3 p. 3 Kortingen op het BASISTARIEF bij toepassing van de voorwaarden HOME PACK Als de kredietnemers voldoen aan onderstaande voorwaarden worden hen volgende kortingen verleend op het basistarief van hun woonkrediet : Domiciliëring van de inkomsten op een zichtrekening van BNP Paribas Fortis: % maandelijks (-0.15% jaarlijks). Onderschrijving van een Top Woning verzekering via de verzekeringsmaatschappij AG Insurance op de verzekerbare goederen die in waarborg gegeven worden: % maandelijks (-0.15% jaarlijks). Onderschrijving van een schuldsaldoverzekering bij de verzekeringsmaatschappij hetzij AG Insurance, hetzij BNP Paribas Cardif ten bedrage van 100% van het bedrag van het kredietvoorschot: % maandelijks (-0.15% jaarlijks). De toegekende kortingen blijven verworven zolang aan de hierboven vermelde voorwaarden zonder onderbreking voldaan is Reconstitutievoet van de Tak23-Beleggingsverzekering 5,00% (jaarvoet) 1.5. Reserveringsprovisie Op het einde van elke maand zal een reserveringsprovisie berekend worden, tegen een maandelijkse voet van 0,15% op niet opgenomen bedragen en dat voor de eerste maal op het einde van de termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de ingangsdatum van de voorschotovereenkomst. Deze provisie is opeisbaar op het einde van de maand die volgt op de maand waarin ze berekend werd "Eco-voordelen" en voorwaarden Voorwaarden Bouwers : K-peil 35 of E-peil 60. Voordeel : er wordt geen reserveringsprovisie aangerekend Voorwaarden verbouwers : de werken bevatten minstens één van deze energiebesparende investeringen : plaatsing isolatie, hoogrendementsbeglazing of superisolerende beglazing, geothermische verwarming, zonneboiler, fotovoltaïsche zonnepanelen, vervanging van stookketels / plaatsing hoogrendementsketel, ventilatiesysteem C of D, regenwaterrecuperatie. Voordelen : er wordt geen reserveringsprovisie aangerekend en eveneens geen tariefverhoging voor (zeer) hoge quotiteit (kredietopening > 80% en > 100% van de verkoopwaarde). (zie 1.2. Tariefverhogingen). 2. INDEXEN De voetherziening van de kredietvoorschotten afgesloten met een variabele of een geplafonneerde formule gebeurt in functie van de schommelingen van de wettelijke referte-indexen. In volgende tabel vindt u de referte-indexen die van toepassing zijn : Index Datum publicatie in Waarde referte-index Belgisch Staatsblad jaarlijks maandelijks Index A 20/12/2012 0,061% 0,0051% Index E 20/12/2012 1,068% 0,0886% 3. BEREKENINGSWIJZE RENTEHERZIENING Alle variabele formules kennen één of meerdere herzieningen. In aanvulling tot de algemene begrippen beschreven in deel 1 van de prospectus, volgt hier een cijfervoorbeeld. Voorbeeld : u heeft een woonkrediet afgesloten met een maandelijkse voet van 0,399% met vijfjaarlijkse herziening en een maximale schommeling van 0,327% (per maand). De aanvangsindex bedroeg 0,311% ; bij herziening is hij 0,736% (theoretisch). De nieuwe wordt dan : aanvangsvoet + (0,736-0,311) = 0,824%. De voetschommeling is contractueel beperkt tot 0,327%. De voetstijging wordt in dit geval beperkt tot : 0,399% + 0,327% = 0,726%. 4. GELDIGHEIDSDUUR De cliënt beschikt over een termijn van 4 maanden, te rekenen vanaf de datum van de aanvraag, om de akte te tekenen. Eens deze termijn overschreden, moet een nieuw aanbod afgedrukt worden dat dan opnieuw geldig is voor een termijn van 4 maanden.

4 p TARIEVEN VAN OVERBRUGGINGSKREDIETEN Trimestriële Reële jaarlijke Minimumbedrag = EUR 1,190% 4,85% 6. ALGEMENE KOSTEN 6.1. Schattingskosten Gebouw GEBOUW (erelonen incl. BTW 21%) VKW Door Gudrun Xpert geschatte verkoopwaarde uit ter hand, verhoogd met de kostprijs van voorziene en/of noodzakelijke werken door aannemer (incl. BTW) Cat. 1 Eéngezinswoning (1) VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR 675 VKW > EUR of speciaal gebouw (3) Cat. 2 Panden met max. 3 entiteiten waarvan max. 150 m 2 bestemd voor professioneel gebruik Offerte Cat. 3 Panden met meer dan 3 entiteiten en/of meer dan 150 m 2 bestemd voor professioneel gebruik (1) Inclusief ruimte voor professioneel gebruik beperkt tot max. 30 m 2 Een entiteit is b.v. een appartement, een studio, een handelsgelijkvloers, (3) Speciale gebouwen zijn b.v. kerk, hospitaal, kasteel, of panden belast met erfpacht- of opstalrechten, onroerende leasing e.d Grond VKV Door Gudrun Xpert geschatte verkoopwaarde uit ter hand GROND (erelonen incl. BTW 21%) Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Een perceel bestemd voor een gebouw van Cat. 1 (1) Een perceel bestemd voor een gebouw van Cat. 2 OF een samengesteld perceel Een perceel voor een gebouw van Cat. 3 (3) OF een te verkavelen grond VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR EUR < VKW EUR VKW > EUR of speciale gronden (4) Offerte (1) Eveneens onder gronden van Cat. 1 valt één aaneengesloten geheel van percelen gelegen ofwel in landbouwzone ofwel in bosgebied Onder een samengesteld perceel wordt verstaan : - één perceel voor ééngezinswoning met een bijhorende grond in landbouw- of bosgebied OF - één aaneengesloten terrein gelegen deels inlandbouw- en deels in bosgebied (3) Hiermee wordt ook bedoeld b.v. bouwgrond voor appartementsgebouwen, handel, KMO, industrie of kantoren. (3) Gronden bestemd voor overheidsfuncties of speciale gebouwen (3 onder ) of gronden belast met erfpacht- of opstalrechten, onroerende leasing, e.d.

5 p Bijzondere tariefvoorwaarden - De expertise van een project op plan valt onder de tarieven voor gebouwen. - Het ereloon wordt met één schijf verhoogd (150 wordt 225 ; 225 wordt 350, etc.) indien : - ofwel de waardebepaling een onderzoek noodzaakt naar de mogelijkheid tot verkavelen of splitsen van het goed ; - ofwel er bouw- of renovatiewerken > EUR voorzien zijn, zonder dat er een bestek van een aannemer of architect voorgelegd wordt. - Gudrun Xpert NV behoudt zich het recht voor om een aanvraag op te splitsen in meerdere indien ze betrekking heeft op meerdere goederen ; als één goed wordt beschouwd een afzonderlijk verkoopbaar geheel. Andere kosten : - annulering van de opdracht voor het plaatsbezoek : 35 EUR incl. BTW. Eens het plaatsbezoek uitgevoerd is, zal het volledig ereloon gefactureerd worden. - herplanning vanaf het 2de mislopen plaatsbezoek : 50 EUR incl. BTW Fortis Bank en Demetris behouden zich het recht voor bijkomende schattingen te doen als de staat van de vorderingen van de werkzaamheden niet overeenstemt met uw verklaringen. Een kopie van het schattingsverslag zal u zo spoedig mogelijk worden bezorgd Dossierkosten Woningkrediet : 350 EUR per dossier Overbruggingskrediet : 250 EUR per contract Op deze kosten kan een voorschot worden gevraagd. Het wordt u terugbetaald als op uw aanvraag geen schriftelijke offerte volgt Verzoek om wijziging van het contract tijdens het verloop van het krediet, dat een onderzoek van het dossier vereist : - Overdracht van hypotheek / tenlasteneming door de aanvrager van de verplichtingen die hoofdelijk met andere personen werden aangegaan : 300 EUR. - Wijziging van het contract of de waarborgen (toevoeging van kredietnemer, vrijgaven van borgstelling, wijziging van de looptijd of van de aflossingswijze, tijdelijk uitstel van kapitaalaflossing, wijziging van kredietformule, gedeeltelijke opheffing van een hypothecaire inschrijving) : 200 EUR Duplicata's fiscaal attest : 6 EUR 7. MUNTEENHEID De munteenheid is de euro. DEMETRIS TREEDT OP ALS KREDIETBEMIDDELAAR VOOR FORTIS BANK Fortis Bank NV, Warandeberg Brussel (RPR ) (FSMA A) Demetris NV, (RPR ) (FSMA A-cB) Kantoren van Demetris Demetris - Zetel Centrum : (02/ Demetris - Zetel Lummen : Center 26 - Bosstraat Lummen (013/ Demetris - Zetel Gent : Korte Meer Gent (09/ Demetris - Zetel Namen : Chaussée de Liège Jambes (081/ Demetris - Zetel Doornik : Rue Royale Tournai (069/

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis KREDIETEN Het Woonkrediet in de praktijk Prospectus nr. B/018 van kracht vanaf 01/03/2011. Dit prospectus is van toepassing voor alle kredietaanvragen ingediend bij de

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Werk met vakbekwame partners

Werk met vakbekwame partners INLEIDING Werk met vakbekwame partners Bouwen is en blijft voor velen de eerste optie. Groot voordeel is dat je een moderne woning hebt, op maat van je persoonlijke wensen, maar meestal moet je wel enige

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie