HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! /10 02/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14"

Transcriptie

1 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! /10 02/14

2 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke financiële lasten zullen immers jarenlang doorwegen op uw gezinsbudget. krediet te kiezen dat het meest beantwoordt aan uw behoeften. Federale Verzekering biedt R u Met Federale Verzekering kiest u voor stabiliteit, veiligheid en ervaring. De Groep werd meer dan moet beschermen wanneer u zich verbindt tot een hypothecair krediet. 100 jaar geleden opgericht door bouwaannemers en geldt als dé verzekeraar bij uitstek voor de bouwsector. Wij bieden zowel particulieren als ondernemingen een compleet gamma van verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten en hypothecaire kredieten. De voordelen van onze hypothecaire kredieten: transparante tarieven; intrestvoeten die tot de laagste op de markt behoren; bijzonder interessante voorwaarden voor lage quotiteiten, d.w.z. een geleend bedrag van minder Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar. Er zijn dus geen externe aandeelhouders die hun deel van de winst opeisen. Bij ons is de klant de enige aandeelhouder... Alle keuzes die we maken, gebeuren uitsluitend in functie van de klant. Deze filosofie gaat gepaard met de grootste transparantie: er zijn geen dan of gelijk aan 80 % van de venale waarde van het onroerend goed; zeer competitieve tarieven voor onze schuldsaldoverzekering en onze polis Multirisk Woning. Bij deze laatste verzekering delen we onze winst met onze klanten in de vorm van restorno s! verborgen kosten. Een hypothecair krediet sluit u niet overhaast af. Wij staan We hanteren een gezonde financiële politiek die ons voortbestaan waarborgt: geen onbezonnen risico s, maar een voorzichtig beheer met weldoordachte keuzes en oplossingen op lange termijn. Deze aanpak heeft in tijden van financiële crisis zijn vruchten afgeworpen en heeft ervoor gezorgd dat we een solvabiliteit kunnen voorleggen die de wettelijk opgelegde minima ruimschoots overtreft. Een geruststellend vooruitzicht wanneer u een schuldsaldoverzekering afsluit die u financieel klaar om u hierbij te adviseren. Onze kantoorhouders en adviseurs beschikken over deskundige kennis op dit vlak. Aarzel niet om ons uw project voor te stellen. Hiervoor kunt u terecht op het gratis nummer U wenst een precies overzicht van de maandelijkse aflossingen die u moet betalen bij afsluiting van een hypothecair krediet? Op onze website vindt u een handige tool waarmee u dit exact kunt berekenen. 2

3 belangrijkste investeringen in uw leven.. Reden te meer om het hypothecaire t u een waaier aan voordelige oplossingen. INHOUD Alles over het HYPOTHECAIRE krediet 4 Een brede waaier aan oplossingen 6 Uw kredietaanvraag: hoe gaan we te werk? 10 Een volledige en noodzakelijke bescherming 11 Deze brochure geldt als prospectus. De prospectus nr. 7 is van toepassing sinds 17 februari Gelieve de bij deze brochure gevoegde voorwaarden van onze hypothecaire kredieten door te nemen. 3

4 ALLES OVER HET HYPOTHECAIRE KREDIET Wat is het doel van uw hypothecaire krediet? beschermen tegen een te zware schuldenlast, beperken we in het algemeen de jaarlijkse kredietlast tot een derde van het jaarlijkse netto-inkomen van uw gezin. Een hypothecair krediet is een krediet op lange termijn. Het stelt de financiële middelen ter beschikking die nodig zijn voor de aankoop van een bouwgrond of voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed. In sommige gevallen kan het ook worden gebruikt voor de terugbetaling van een bestaand hypothecair krediet of om successierechten op één of meerdere gebouwen te betalen. Wat zijn de kosten? Eigenaar worden van een eigen woning brengt kosten met zich mee. Door deze kosten, die u zelf moet financieren, uiterst nauwkeurig te berekenen, weet u precies over welk bedrag u moet beschikken om uw vastgoedproject Welk bedrag kunt u lenen? Dit hangt hoofdzakelijk af van uw project en van uw vermogen tot terugbetaling. De venale waarde van het in pand gegeven onroerend goed Bij Federale Verzekering kunt u tot 100 % lenen van de venale waarde van het onroerend goed bij een verkoop in normale omstandigheden (onderhands en op vrijwillige basis, exclusief notaris- en registratiekosten) en tot 80 % van de venale waarde voor een bouwgrond. De waarde van het onroerend goed wordt meestal vastgelegd door de verkoopovereenkomst. U moet dus over eigen financiële middelen beschikken vooraleer u een krediet overweegt. te realiseren. Expertisekosten Bij de aankoop van een pand is geen expertise vereist wanneer het te ontlenen bedrag lager is dan 70 % van de aankoopprijs die vermeld staat in de verkoopovereenkomst. In dat geval volstaan foto s van de binnen- en buitenkant van het pand. In alle andere gevallen moet een expertise worden uitgevoerd. De kostprijs van een expertise is opgenomen in het bijgevoegde tariefblad. Dossierkosten Een kredietdossier openen houdt kosten in. Die moet u betalen zodra u ons schriftelijk aanbod heeft ontvangen en aanvaard. Het bedrag van deze kosten is opgenomen in het bijgevoegde tariefblad. Uw inkomen De terugbetaling van uw krediet mag het evenwicht van uw gezinsbudget niet in gevaar brengen. Om u te In bepaalde omstandigheden kunnen ook tijdens de loop van het krediet kosten worden aangerekend: bij een wijziging van de waarborgen (gedeeltelijke 4

5 handlichting, hypotheekoverdracht,...) of bij een nieuwe kredietaanvraag. Het bedrag van deze kosten vindt u eveneens in het bijgevoegde tariefblad. Notariële aktekosten Deze kosten worden rechtstreeks aan de notaris betaald. Ze bestaan uit de registratiekosten (hypothecaire Kosten van handlichting De hypothecaire inschrijving is 30 jaar geldig. Om de inschrijving vroeger dan deze einddatum op te heffen, in het bijzonder bij de verkoop van het onroerend goed, dient de notaris over te gaan tot een handlichting. De ontlener betaalt de kosten van handlichting rechtstreeks aan de notaris. inschrijving), hypotheekkosten, vaste kosten en het honorarium van de notaris. In de meeste gevallen is een hypothecaire inschrijving vereist. Kosten gekoppeld aan een vervroegde terugbetaling van een hypothecair krediet Wederbeleggingsvergoeding U bent vrij om op elk moment uw hypothecaire krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen, maar bij zo n vervroegde terugbetaling wordt een vergoeding geëist. Deze wederbeleggingsvergoeding komt overeen met Welke flexibiliteit biedt een hypothecaire kredietopening? In het kader van een bestaand hypothecair krediet kunt u nieuwe voorschotten opvragen zonder dat u hiervoor opnieuw een afspraak hoeft te maken bij de notaris. De voorschotten worden immers verstrekt via onderhandse akte. Het moet gaan om bedragen van minimaal E drie maanden intrest, berekend op het resterende terug te betalen kapitaal. Bij een vervroegde terugbetaling als gevolg van een overlijden is de wederbeleggingsvergoeding niet verschuldigd. Stel, u hebt E aan kapitaal terugbetaald en u wenst werken uit te voeren. U kunt dan opnieuw lenen, tegen de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van uw aanvraag, en dit ten belope van een bedrag dat maximaal gelijk is aan het al terugbetaalde kapitaal, zonder notariskosten. VOORBEELD U hebt op 1 januari 2011 een krediet van E afgesloten met een looptijd van 20 jaar. De vaste rentevoet bedraagt 5,00 %. Indien u dit krediet twee jaar na afsluiting wenst terug te betalen (dus op 1 januari 2013), dan betaalt u: 1. het resterende terug te betalen saldo op 1 januari 2013: E ,81; 2. de wederbeleggingsvergoeding op deze datum: E (drie keer het intrestgedeelte van uw maandelijkse aflossing op 1 januari 2013); 3. de kosten van handlichting (zie hierna). 5

6 EEN BREDE WAAIER aan OPLOSSINGEN Een woning bouwen, kopen of renoveren, het is één van de grootste investeringen in uw leven. Wij helpen u om de kredietformule te vinden die het best beantwoordt aan uw behoeften. Voorbeeld U leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per maand). Wat is het bedrag van uw maandelijkse aflossing? Met deze formule betaalt u gedurende 20 jaar elke De rentevoet De beste rentevoet verkrijgen is een prioriteit, maar u dient ook rekening te houden met de gevolgen van uw keuze voor een vaste of variabele rentevoet. Stel, u kiest voor de formule met een jaarlijks herzienbare rentevoet: dat is meestal de goedkoopste optie, maar het bedrag van de maand E 607,03. Variabele rentevoet Federale Verzekering biedt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor een formule met een variabele rentevoet. Hierbij wordt de rente gewaarborgd gedurende periodes van een bepaald aantal jaren. De totale looptijd van het krediet bedraagt maximaal 30 jaar. terugbetalingen wordt jaarlijks herzien naargelang van de evolutie van de marktrente. Stijgt de rente, dan nemen ook de hypotheekkosten toe. Aan het einde van elke periode wordt de rentevoet, in overeenstemming met een index, herzien voor de daaropvolgende periode. U kunt kiezen uit de volgende U vindt een overzicht van onze rentevoeten in het bijgevoegde tariefblad. Vaste rentevoet Met deze formule komt u niet voor verrassingen te staan: ze biedt u de garantie van een vaste rentevoet gedurende de volledige looptijd van uw krediet. Zo bent u zeker dat de maandelijkse aflossingskost constant blijft ondanks de renteschommelingen op de markt. Deze formule biedt heel wat voordelen, zeker in een conjunctuur waarin de rentevoeten vrij laag liggen. formules: Jaarlijkse herziening (1/1/+3/-3): de rentevoet kan elk jaar worden aangepast. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 3 % bedragen. De rentestijging blijft beperkt tot 1 % tijdens het eerste jaar en tot 2 % tijdens het tweede jaar. Over het algemeen mag de rente niet meer bedragen dan het dubbele van de oorspronkelijke rente. 5/5/+2/-2: de rente kan om de 5 jaar worden aangepast. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 10/5/+2/-2: de rente kan worden aangepast na een periode van 10 jaar, daarna om de 5 jaar. De Bij Federale Verzekering kunt u dit soort krediet afsluiten voor een looptijd tot en met 20 jaar. schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 15/5/+2/-2: de rente kan worden aangepast na een periode van 15 jaar, daarna om de 5 jaar. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 6

7 Het kredietpercentage stijgt of daalt binnen bepaalde grenzen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Zo bent u beschermd tegen een sterke rentestijging. De periodieke schommeling van uw rentevoet Indien u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de intrest van uw hypothecaire krediet aangepast naargelang van: de door u gekozen frequentie van herziening; de maximale renteschommelingen; de nieuwe referentie-index (de index van de kalendermaand die voorafgaat aan de voorziene datum van de schommeling). De oorspronkelijke referentie-index staat vermeld op uw kredietakte: hij wordt gehanteerd om de evolutie van de rentevoet van uw hypothecaire krediet te bepalen. Uw rentevoet wordt op het moment van herziening aangepast op basis van de referentie-index die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van aanpassing. Voor de formule met jaarlijkse renteherziening wordt index A als referentie-index genomen (schatkistbiljetten op 12 maanden). Voor onze andere formules met een variabele rentevoet wordt index E als referentie-index gebruikt (lineaire obligaties op 5 jaar). De rentevoet wordt aangepast volgens de volgende formule: Rentevoet na aanpassing = Oorspronkelijke rentevoet + (referentie-index gepubliceerd tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van aanpassing - oorspronkelijke referentie-index) De huidige rentevoet wordt enkel aangepast indien de schommeling minimaal 0,021 % per maand (0,25 % per jaar) bedraagt voor de jaarlijks herzienbare rentevoeten en minimaal 0,0416 % per maand (0,50 % per jaar) voor de andere formules met een variabele rentevoet. Bovendien is de toegepaste rentevoet beperkt tot de schommelingsmarge die vermeld wordt in de akte. 7

8 Enkele cijfervoorbeelden geven u een duidelijker beeld van de impact van een rentewijziging op het bedrag van uw maandelijkse aflossing. De maandelijkse aflossingen Welke terugbetalingswijze u ook kiest, het is belangrijk dat u deze afstemt op uw financiële middelen, uw behoeften U leent een bedrag van E op 20 jaar 1. met een variabele rentevoet (15/5/+2/-2) van 3,70 % per jaar (0,303 % per maand) en de eventuele fiscale voordelen. Federale Verzekering biedt u een aantal mogelijkheden om het kapitaal van uw lening terug te betalen. bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Vast gedurende een periode van 15 jaar: E 586,97 Na 15 jaar in geval van rentedaling met 2 %: E 559,34 Na 15 jaar in geval van rentestijging met 2 %: E 615,09 Constante maandelijkse aflossingen U betaalt elke maand eenzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte intresten en een gedeelte kapitaalaflossing. Doorheen de tijd neemt het gedeelte intresten af, terwijl het gedeelte kapitaalaflossing toeneemt. De maandelijkse last wordt enkel gewijzigd in geval van een renteherziening. 2. met een variabele rentevoet (5/5/+2/-2) van 3,60 % per jaar (0,295 % per maand) bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Vast gedurende een periode van 5 jaar: E 582,02 Na 5 jaar in geval van rentedaling met 2 %: E 507,06 Na 5 jaar in geval van rentestijging Voorbeeld U leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per maand) en u kiest voor een constante maandelijkse aflossing. U betaalt tijdens de hele looptijd van het krediet maandelijks E 607,03. met 2 %: E 661,68 3. met een variabele rentevoet (1/1/+3/-3) van 3,00 % per jaar (0,247 % per maand) bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Tijdens het eerste jaar: E 552,80 In geval van maximale stijging na 1 jaar (max. 1 %): E 559,74 In geval van maximale stijging na 2 jaar (max. 2 %): E 646,61 In geval van maximale stijging na 3 jaar (max. 3 %): E 693, Looptijd krediet in jaren Intresten 607,03 Kapitaalaflossing ,70 418,06

9 Degressieve maandelijkse aflossingen of constante kapitaalaflossingen De maandelijkse last is degressief. U betaalt elke maand een bedrag dat bestaat uit een gedeelte intrest en een gedeelte kapitaal. De kapitaalaflossing is constant en 800 is gelijk aan het bedrag van het krediet gedeeld door de looptijd uitgedrukt in maanden. 607, Het bedrag van het intrestgedeelte is degressief: het varieert naargelang van het 400nog af te lossen kapitaal. 200 Voorbeeld U 0leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per Looptijd maand) krediet en u in jaren kiest voor een Intresten degressieve maandelijkse Kapitaalaflossing aflossing. Uw maandelijkse aflossing ziet er als volgt uit: , , Looptijd krediet in jaren Intresten Kapitaalaflossing 740,93 Wedersamenstelling van kapitaal 607,29 U 600 betaalt elk jaar een constante last die uitsluitend bestaat 529,21 478,85 uit intresten. Dit bedrag blijft onveranderd, ongeacht de 400 looptijd van het krediet. Het wordt berekend door het kapitaal 200 te vermenigvuldigen met de maandelijkse rente. 0 Het krediet wordt wedersamengesteld door een 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar individuele of groepslevensverzekering gemengd 10/10 levensverzekeringscontract door middel van de uitkering bij leven, hetzij bij een sterfgeval door het kapitaal bij overlijden. Voorbeeld Een man van 45 jaar sluit een krediet van E af met een looptijd van 20 jaar en een jaarlijkse rentevoet van 4,10 % (0,335 % per maand). De maandelijkse 800 aflossing bedraagt E 83,75 (waaraan de premie 607, van het levensverzekeringscontract moet worden toegevoegd) De 0looptijd Bij de keuze Intresten van de looptijd Kapitaalaflossing van uw krediet is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het betalen van zo weinig mogelijk intresten en een aanvaardbare aflossingslast! ,70 Hoe langer de looptijd van het krediet, hoe lager de maandelijkse aflossingen en hoe hoger het 600 totaalbedrag aan betaalde intresten. 418, Voorbeeld 200 U leent E op 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar met een vaste rentevoet van 4,00 % per 0 jaar (0,335 1 % per 5 maand). 10 Dit zijn de 15maandelijkse 20 Looptijd krediet in jaren aflossingen afhankelijk van de looptijd van het krediet. Intresten Kapitaalaflossing Looptijd krediet in jaren 740,93 607,29 529,21 478,85 die een kapitaal bij overlijden en een kapitaal bij leven voorziet die gelijk zijn aan het geleende bedrag. Het krediet wordt afgelost, hetzij aan het einde van het 0 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 9

10 UW KREDIETAANVRAAG: HOE GAAN WE TE WERK? We verwerken uw kredietaanvraag in vier fases. Informatiefase Op eenvoudig verzoek ontvangt u deze brochure en een gepersonaliseerd project. Hierin worden alle voorwaarden van onze hypothecaire kredieten vermeld. Samenstellen van het dossier hypothecair krediet Samen met u stellen we het volledige dossier samen dat nodig is voor het onderzoek van uw kredietaanvraag. Expertise Behalve bij een aankoop waarvoor het te ontlenen bedrag lager ligt dan 70 % van de aankoopprijs, vragen we dat een expertise wordt uitgevoerd. De expert bepaalt de venale waarde van het in pand gegeven onroerend goed evenals de nieuwbouwwaarde (minimaal te verzekeren bedrag in de brandpolis). Zodra de expertise achter de rug is, ontvangt u een kopie van het verslag. Als de expertise niet vereist is, vragen we foto s van de binnen- en buitenkant van het in pand gegeven goed. Kredietaanbod Na het onderzoek en de goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u twee exemplaren van ons kredietaanbod. Daarin staan alle voorwaarden vermeld. Wenst u het aanbod te aanvaarden, dan stuurt u ons deze brief ondertekend voor akkoord terug. Vervolgens maken we uw dossier over aan de notaris van uw keuze. Eens de fiscale en hypothecaire opzoekingen afgerond zijn, zal de notaris de datum vastleggen om de akte te verlijden. 10

11 EEN VOLLEDIGE EN NOODZAKELIJKE BESCHERMING De aankoop of bouw van een onroerend goed is een belangrijk project en één van lange duur. U gaat gedurende die hele periode een aanzienlijk financieel engagement aan, dus is het essentieel om een optimale bescherming te voorzien. Bij Federale Verzekering kunt u rekenen op meer dan 100 jaar ervaring om uw bouwproject en uw onroerend goed veilig te stellen en uw familie financieel te beschermen. Voor uw gezin Dankzij de Schuldsaldoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin en/of partner op efficiënte wijze beschermd worden indien u overlijdt voordat uw krediet volledig is afgelost. De resterende schuld wordt in dat geval, naargelang van de onderschreven waarborgen, volledig of gedeeltelijk aangezuiverd. Zo hoeven uw nabestaanden deze extra last niet te betalen. We bieden een bijzonder aantrekkelijk tarief voor onze Schuldsaldoverzekering. Niet-rokers kunnen (zoals sanitaire installaties, centrale verwarming,...). Ook de tijdelijke installaties, de werktuigen op de bouwplaats en de bestaande eigendommen zijn verzekerbaar. Een eerste zekerheid om uw droom zo vlot mogelijk te realiseren. Voor uw woning Uw woningkrediet is geregeld. Maar hebt u er ook aan gedacht om uw nieuwe woning te beschermen tegen de risico s waaraan ze wordt blootgesteld? Niemand wil blijven betalen voor een woning die niet langer bestaat! Bovendien moet het voortbestaan van het onroerend goed dat dient als onderpand voor het krediet gewaarborgd worden. Om een hypothecair krediet te kunnen afsluiten, is een goede brandverzekering voor uw woning een vereiste. Onze verzekering Multirisk Woning biedt u een optimale bescherming. Ze dekt uw woning tegen heel wat risico s: brand, waterschade, inbraakschade, natuurrampen... Deze polis verzekert bovendien de inboedel. genieten van een voordelig en goedkoper tarief vanaf een beginkapitaal bij overlijden van De premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Waarom kiezen voor een polis Multirisk Woning van Federale Verzekering? We bieden gratis bijstand, 24 uur per dag; Wanneer u een hypothecair krediet afsluit, vragen we systematisch om ook een overlijdensverzekering te onderschrijven. Voor uw bouwproject Bouwen of verbouwen houdt risico s in. Dankzij onze polis Alle Bouwplaats Risico s bent u beschermd tegen verlies, vernieling of beschadiging van gebouwen in opbouw en van de materialen geleverd op de bouwplaats, en tegen schade aan installaties en belangrijke technische uitrustingen De te verzekeren waarde van het gebouw (nieuwbouwwaarde) wordt berekend door de expert, of indien er geen expertise wordt uitgevoerd, aan de hand van ons forfaitair evaluatierooster. Op die manier garanderen we u dat 100 % van het schadebedrag terugbetaald wordt, zelfs indien dat meer bedraagt dan het verzekerde kapitaal; U ontvangt uw deel in onze winst in de vorm van een restorno op de bonus. De bonus stemt overeen met het bedrag van de nettopremie, verminderd met de eventuele kost van de schadegevallen die zich in de loop van het betrokken jaar hebben voorgedaan. 11

12 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nummer RPR Brussel 60 adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Verantwoordelijke uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet!

De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! De 15 valkuilen om voor op te passen bij het aangaan van een lening of krediet! Wees u bewust van deze valkuilen om niet bedrogen uit te komen Pagina 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Valkuil 1. Aanbiedingen...

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

CITROËN AUTOFINANCIERING

CITROËN AUTOFINANCIERING CITROËN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG CITROËN FINANCIAL SERVICES HELPT U GRAAG OP WEG U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen.

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u?

De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? De rente stijgt: welke gevolgen heeft dat voor u? Onafhankelijke informatie voor consumenten Wat is renterisico? Als u geld nodig heeft, kunt u een lening afsluiten. U moet het geleende geld wel terugbetalen.

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen

Autofinanciering KREDIETEN. Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering KREDIETEN Op weg naar de auto van uw dromen Autofinanciering Eenvoudig en efficiënt 2 Kredieten De kortste weg naar uw nieuwe wagen Denkt u aan een nieuwe wagen? Kies dan in uw kantoor

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

CITROËN BETAALPLAN AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG 2 , ALTIJD EEN PASSEND FINANCIERINGSVOORSTEL U wilt een nieuwe auto, maar u kunt uw aankoop niet in één keer bekostigen. Dan kunt

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1

CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 - 1/6 - CBHK HYPOTHECAIR KREDIET NR 1 KREDIETAANVRAAG (versie19.05.2003) Dossiernummer : 138- - BEMIDDELAAR Naam...... Voornaam...... Straat + nummer...... Postcode Gemeente... Tel.../... Fax.../......

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET. BIJ

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek

Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Belangrijke informatie voor uw adviesgesprek Waarom is deze brochure voor u belangrijk? U heeft binnenkort een hypotheekadviesgesprek met ons. Hiervoor is al een afspraak gemaakt. Het is belangrijk om

Nadere informatie

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG

AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG AUTOFINANCIERING WELKE FINANCIERING PAST BIJ U? WIJ HELPEN U GRAAG OP WEG PEUGEOT FINANCE HELPT U GRAAG OP WEG U WILT EEN NIEUWE AUTO, MAAR U KUNT UW AANKOOP NIET IN ÉÉN KEER BEKOSTIGEN. DAN HELPT PEUGEOT

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie