HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! /10 02/14

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14"

Transcriptie

1 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! /10 02/14

2 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke financiële lasten zullen immers jarenlang doorwegen op uw gezinsbudget. krediet te kiezen dat het meest beantwoordt aan uw behoeften. Federale Verzekering biedt R u Met Federale Verzekering kiest u voor stabiliteit, veiligheid en ervaring. De Groep werd meer dan moet beschermen wanneer u zich verbindt tot een hypothecair krediet. 100 jaar geleden opgericht door bouwaannemers en geldt als dé verzekeraar bij uitstek voor de bouwsector. Wij bieden zowel particulieren als ondernemingen een compleet gamma van verzekeringen, spaar- en beleggingsproducten en hypothecaire kredieten. De voordelen van onze hypothecaire kredieten: transparante tarieven; intrestvoeten die tot de laagste op de markt behoren; bijzonder interessante voorwaarden voor lage quotiteiten, d.w.z. een geleend bedrag van minder Federale Verzekering is een onderlinge verzekeraar. Er zijn dus geen externe aandeelhouders die hun deel van de winst opeisen. Bij ons is de klant de enige aandeelhouder... Alle keuzes die we maken, gebeuren uitsluitend in functie van de klant. Deze filosofie gaat gepaard met de grootste transparantie: er zijn geen dan of gelijk aan 80 % van de venale waarde van het onroerend goed; zeer competitieve tarieven voor onze schuldsaldoverzekering en onze polis Multirisk Woning. Bij deze laatste verzekering delen we onze winst met onze klanten in de vorm van restorno s! verborgen kosten. Een hypothecair krediet sluit u niet overhaast af. Wij staan We hanteren een gezonde financiële politiek die ons voortbestaan waarborgt: geen onbezonnen risico s, maar een voorzichtig beheer met weldoordachte keuzes en oplossingen op lange termijn. Deze aanpak heeft in tijden van financiële crisis zijn vruchten afgeworpen en heeft ervoor gezorgd dat we een solvabiliteit kunnen voorleggen die de wettelijk opgelegde minima ruimschoots overtreft. Een geruststellend vooruitzicht wanneer u een schuldsaldoverzekering afsluit die u financieel klaar om u hierbij te adviseren. Onze kantoorhouders en adviseurs beschikken over deskundige kennis op dit vlak. Aarzel niet om ons uw project voor te stellen. Hiervoor kunt u terecht op het gratis nummer U wenst een precies overzicht van de maandelijkse aflossingen die u moet betalen bij afsluiting van een hypothecair krediet? Op onze website vindt u een handige tool waarmee u dit exact kunt berekenen. 2

3 belangrijkste investeringen in uw leven.. Reden te meer om het hypothecaire t u een waaier aan voordelige oplossingen. INHOUD Alles over het HYPOTHECAIRE krediet 4 Een brede waaier aan oplossingen 6 Uw kredietaanvraag: hoe gaan we te werk? 10 Een volledige en noodzakelijke bescherming 11 Deze brochure geldt als prospectus. De prospectus nr. 7 is van toepassing sinds 17 februari Gelieve de bij deze brochure gevoegde voorwaarden van onze hypothecaire kredieten door te nemen. 3

4 ALLES OVER HET HYPOTHECAIRE KREDIET Wat is het doel van uw hypothecaire krediet? beschermen tegen een te zware schuldenlast, beperken we in het algemeen de jaarlijkse kredietlast tot een derde van het jaarlijkse netto-inkomen van uw gezin. Een hypothecair krediet is een krediet op lange termijn. Het stelt de financiële middelen ter beschikking die nodig zijn voor de aankoop van een bouwgrond of voor de aankoop, bouw of verbouwing van een onroerend goed. In sommige gevallen kan het ook worden gebruikt voor de terugbetaling van een bestaand hypothecair krediet of om successierechten op één of meerdere gebouwen te betalen. Wat zijn de kosten? Eigenaar worden van een eigen woning brengt kosten met zich mee. Door deze kosten, die u zelf moet financieren, uiterst nauwkeurig te berekenen, weet u precies over welk bedrag u moet beschikken om uw vastgoedproject Welk bedrag kunt u lenen? Dit hangt hoofdzakelijk af van uw project en van uw vermogen tot terugbetaling. De venale waarde van het in pand gegeven onroerend goed Bij Federale Verzekering kunt u tot 100 % lenen van de venale waarde van het onroerend goed bij een verkoop in normale omstandigheden (onderhands en op vrijwillige basis, exclusief notaris- en registratiekosten) en tot 80 % van de venale waarde voor een bouwgrond. De waarde van het onroerend goed wordt meestal vastgelegd door de verkoopovereenkomst. U moet dus over eigen financiële middelen beschikken vooraleer u een krediet overweegt. te realiseren. Expertisekosten Bij de aankoop van een pand is geen expertise vereist wanneer het te ontlenen bedrag lager is dan 70 % van de aankoopprijs die vermeld staat in de verkoopovereenkomst. In dat geval volstaan foto s van de binnen- en buitenkant van het pand. In alle andere gevallen moet een expertise worden uitgevoerd. De kostprijs van een expertise is opgenomen in het bijgevoegde tariefblad. Dossierkosten Een kredietdossier openen houdt kosten in. Die moet u betalen zodra u ons schriftelijk aanbod heeft ontvangen en aanvaard. Het bedrag van deze kosten is opgenomen in het bijgevoegde tariefblad. Uw inkomen De terugbetaling van uw krediet mag het evenwicht van uw gezinsbudget niet in gevaar brengen. Om u te In bepaalde omstandigheden kunnen ook tijdens de loop van het krediet kosten worden aangerekend: bij een wijziging van de waarborgen (gedeeltelijke 4

5 handlichting, hypotheekoverdracht,...) of bij een nieuwe kredietaanvraag. Het bedrag van deze kosten vindt u eveneens in het bijgevoegde tariefblad. Notariële aktekosten Deze kosten worden rechtstreeks aan de notaris betaald. Ze bestaan uit de registratiekosten (hypothecaire Kosten van handlichting De hypothecaire inschrijving is 30 jaar geldig. Om de inschrijving vroeger dan deze einddatum op te heffen, in het bijzonder bij de verkoop van het onroerend goed, dient de notaris over te gaan tot een handlichting. De ontlener betaalt de kosten van handlichting rechtstreeks aan de notaris. inschrijving), hypotheekkosten, vaste kosten en het honorarium van de notaris. In de meeste gevallen is een hypothecaire inschrijving vereist. Kosten gekoppeld aan een vervroegde terugbetaling van een hypothecair krediet Wederbeleggingsvergoeding U bent vrij om op elk moment uw hypothecaire krediet volledig of gedeeltelijk terug te betalen, maar bij zo n vervroegde terugbetaling wordt een vergoeding geëist. Deze wederbeleggingsvergoeding komt overeen met Welke flexibiliteit biedt een hypothecaire kredietopening? In het kader van een bestaand hypothecair krediet kunt u nieuwe voorschotten opvragen zonder dat u hiervoor opnieuw een afspraak hoeft te maken bij de notaris. De voorschotten worden immers verstrekt via onderhandse akte. Het moet gaan om bedragen van minimaal E drie maanden intrest, berekend op het resterende terug te betalen kapitaal. Bij een vervroegde terugbetaling als gevolg van een overlijden is de wederbeleggingsvergoeding niet verschuldigd. Stel, u hebt E aan kapitaal terugbetaald en u wenst werken uit te voeren. U kunt dan opnieuw lenen, tegen de voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van uw aanvraag, en dit ten belope van een bedrag dat maximaal gelijk is aan het al terugbetaalde kapitaal, zonder notariskosten. VOORBEELD U hebt op 1 januari 2011 een krediet van E afgesloten met een looptijd van 20 jaar. De vaste rentevoet bedraagt 5,00 %. Indien u dit krediet twee jaar na afsluiting wenst terug te betalen (dus op 1 januari 2013), dan betaalt u: 1. het resterende terug te betalen saldo op 1 januari 2013: E ,81; 2. de wederbeleggingsvergoeding op deze datum: E (drie keer het intrestgedeelte van uw maandelijkse aflossing op 1 januari 2013); 3. de kosten van handlichting (zie hierna). 5

6 EEN BREDE WAAIER aan OPLOSSINGEN Een woning bouwen, kopen of renoveren, het is één van de grootste investeringen in uw leven. Wij helpen u om de kredietformule te vinden die het best beantwoordt aan uw behoeften. Voorbeeld U leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per maand). Wat is het bedrag van uw maandelijkse aflossing? Met deze formule betaalt u gedurende 20 jaar elke De rentevoet De beste rentevoet verkrijgen is een prioriteit, maar u dient ook rekening te houden met de gevolgen van uw keuze voor een vaste of variabele rentevoet. Stel, u kiest voor de formule met een jaarlijks herzienbare rentevoet: dat is meestal de goedkoopste optie, maar het bedrag van de maand E 607,03. Variabele rentevoet Federale Verzekering biedt u ook de mogelijkheid om te kiezen voor een formule met een variabele rentevoet. Hierbij wordt de rente gewaarborgd gedurende periodes van een bepaald aantal jaren. De totale looptijd van het krediet bedraagt maximaal 30 jaar. terugbetalingen wordt jaarlijks herzien naargelang van de evolutie van de marktrente. Stijgt de rente, dan nemen ook de hypotheekkosten toe. Aan het einde van elke periode wordt de rentevoet, in overeenstemming met een index, herzien voor de daaropvolgende periode. U kunt kiezen uit de volgende U vindt een overzicht van onze rentevoeten in het bijgevoegde tariefblad. Vaste rentevoet Met deze formule komt u niet voor verrassingen te staan: ze biedt u de garantie van een vaste rentevoet gedurende de volledige looptijd van uw krediet. Zo bent u zeker dat de maandelijkse aflossingskost constant blijft ondanks de renteschommelingen op de markt. Deze formule biedt heel wat voordelen, zeker in een conjunctuur waarin de rentevoeten vrij laag liggen. formules: Jaarlijkse herziening (1/1/+3/-3): de rentevoet kan elk jaar worden aangepast. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 3 % bedragen. De rentestijging blijft beperkt tot 1 % tijdens het eerste jaar en tot 2 % tijdens het tweede jaar. Over het algemeen mag de rente niet meer bedragen dan het dubbele van de oorspronkelijke rente. 5/5/+2/-2: de rente kan om de 5 jaar worden aangepast. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 10/5/+2/-2: de rente kan worden aangepast na een periode van 10 jaar, daarna om de 5 jaar. De Bij Federale Verzekering kunt u dit soort krediet afsluiten voor een looptijd tot en met 20 jaar. schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 15/5/+2/-2: de rente kan worden aangepast na een periode van 15 jaar, daarna om de 5 jaar. De schommelingsmarge kan nooit meer dan 2 % bedragen. 6

7 Het kredietpercentage stijgt of daalt binnen bepaalde grenzen ten opzichte van de oorspronkelijke rentevoet. Zo bent u beschermd tegen een sterke rentestijging. De periodieke schommeling van uw rentevoet Indien u kiest voor een variabele rentevoet, wordt de intrest van uw hypothecaire krediet aangepast naargelang van: de door u gekozen frequentie van herziening; de maximale renteschommelingen; de nieuwe referentie-index (de index van de kalendermaand die voorafgaat aan de voorziene datum van de schommeling). De oorspronkelijke referentie-index staat vermeld op uw kredietakte: hij wordt gehanteerd om de evolutie van de rentevoet van uw hypothecaire krediet te bepalen. Uw rentevoet wordt op het moment van herziening aangepast op basis van de referentie-index die in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd wordt tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van aanpassing. Voor de formule met jaarlijkse renteherziening wordt index A als referentie-index genomen (schatkistbiljetten op 12 maanden). Voor onze andere formules met een variabele rentevoet wordt index E als referentie-index gebruikt (lineaire obligaties op 5 jaar). De rentevoet wordt aangepast volgens de volgende formule: Rentevoet na aanpassing = Oorspronkelijke rentevoet + (referentie-index gepubliceerd tijdens de kalendermaand die voorafgaat aan de datum van aanpassing - oorspronkelijke referentie-index) De huidige rentevoet wordt enkel aangepast indien de schommeling minimaal 0,021 % per maand (0,25 % per jaar) bedraagt voor de jaarlijks herzienbare rentevoeten en minimaal 0,0416 % per maand (0,50 % per jaar) voor de andere formules met een variabele rentevoet. Bovendien is de toegepaste rentevoet beperkt tot de schommelingsmarge die vermeld wordt in de akte. 7

8 Enkele cijfervoorbeelden geven u een duidelijker beeld van de impact van een rentewijziging op het bedrag van uw maandelijkse aflossing. De maandelijkse aflossingen Welke terugbetalingswijze u ook kiest, het is belangrijk dat u deze afstemt op uw financiële middelen, uw behoeften U leent een bedrag van E op 20 jaar 1. met een variabele rentevoet (15/5/+2/-2) van 3,70 % per jaar (0,303 % per maand) en de eventuele fiscale voordelen. Federale Verzekering biedt u een aantal mogelijkheden om het kapitaal van uw lening terug te betalen. bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Vast gedurende een periode van 15 jaar: E 586,97 Na 15 jaar in geval van rentedaling met 2 %: E 559,34 Na 15 jaar in geval van rentestijging met 2 %: E 615,09 Constante maandelijkse aflossingen U betaalt elke maand eenzelfde bedrag. Dit bedrag bestaat uit een gedeelte intresten en een gedeelte kapitaalaflossing. Doorheen de tijd neemt het gedeelte intresten af, terwijl het gedeelte kapitaalaflossing toeneemt. De maandelijkse last wordt enkel gewijzigd in geval van een renteherziening. 2. met een variabele rentevoet (5/5/+2/-2) van 3,60 % per jaar (0,295 % per maand) bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Vast gedurende een periode van 5 jaar: E 582,02 Na 5 jaar in geval van rentedaling met 2 %: E 507,06 Na 5 jaar in geval van rentestijging Voorbeeld U leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per maand) en u kiest voor een constante maandelijkse aflossing. U betaalt tijdens de hele looptijd van het krediet maandelijks E 607,03. met 2 %: E 661,68 3. met een variabele rentevoet (1/1/+3/-3) van 3,00 % per jaar (0,247 % per maand) bedrag van uw maandelijkse aflossingen: Tijdens het eerste jaar: E 552,80 In geval van maximale stijging na 1 jaar (max. 1 %): E 559,74 In geval van maximale stijging na 2 jaar (max. 2 %): E 646,61 In geval van maximale stijging na 3 jaar (max. 3 %): E 693, Looptijd krediet in jaren Intresten 607,03 Kapitaalaflossing ,70 418,06

9 Degressieve maandelijkse aflossingen of constante kapitaalaflossingen De maandelijkse last is degressief. U betaalt elke maand een bedrag dat bestaat uit een gedeelte intrest en een gedeelte kapitaal. De kapitaalaflossing is constant en 800 is gelijk aan het bedrag van het krediet gedeeld door de looptijd uitgedrukt in maanden. 607, Het bedrag van het intrestgedeelte is degressief: het varieert naargelang van het 400nog af te lossen kapitaal. 200 Voorbeeld U 0leent E op 20 jaar met een vaste rentevoet van 4,10 % per jaar (0,335 % per Looptijd maand) krediet en u in jaren kiest voor een Intresten degressieve maandelijkse Kapitaalaflossing aflossing. Uw maandelijkse aflossing ziet er als volgt uit: , , Looptijd krediet in jaren Intresten Kapitaalaflossing 740,93 Wedersamenstelling van kapitaal 607,29 U 600 betaalt elk jaar een constante last die uitsluitend bestaat 529,21 478,85 uit intresten. Dit bedrag blijft onveranderd, ongeacht de 400 looptijd van het krediet. Het wordt berekend door het kapitaal 200 te vermenigvuldigen met de maandelijkse rente. 0 Het krediet wordt wedersamengesteld door een 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar individuele of groepslevensverzekering gemengd 10/10 levensverzekeringscontract door middel van de uitkering bij leven, hetzij bij een sterfgeval door het kapitaal bij overlijden. Voorbeeld Een man van 45 jaar sluit een krediet van E af met een looptijd van 20 jaar en een jaarlijkse rentevoet van 4,10 % (0,335 % per maand). De maandelijkse 800 aflossing bedraagt E 83,75 (waaraan de premie 607, van het levensverzekeringscontract moet worden toegevoegd) De 0looptijd Bij de keuze Intresten van de looptijd Kapitaalaflossing van uw krediet is het belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het betalen van zo weinig mogelijk intresten en een aanvaardbare aflossingslast! ,70 Hoe langer de looptijd van het krediet, hoe lager de maandelijkse aflossingen en hoe hoger het 600 totaalbedrag aan betaalde intresten. 418, Voorbeeld 200 U leent E op 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar en 30 jaar met een vaste rentevoet van 4,00 % per 0 jaar (0,335 1 % per 5 maand). 10 Dit zijn de 15maandelijkse 20 Looptijd krediet in jaren aflossingen afhankelijk van de looptijd van het krediet. Intresten Kapitaalaflossing Looptijd krediet in jaren 740,93 607,29 529,21 478,85 die een kapitaal bij overlijden en een kapitaal bij leven voorziet die gelijk zijn aan het geleende bedrag. Het krediet wordt afgelost, hetzij aan het einde van het 0 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar 9

10 UW KREDIETAANVRAAG: HOE GAAN WE TE WERK? We verwerken uw kredietaanvraag in vier fases. Informatiefase Op eenvoudig verzoek ontvangt u deze brochure en een gepersonaliseerd project. Hierin worden alle voorwaarden van onze hypothecaire kredieten vermeld. Samenstellen van het dossier hypothecair krediet Samen met u stellen we het volledige dossier samen dat nodig is voor het onderzoek van uw kredietaanvraag. Expertise Behalve bij een aankoop waarvoor het te ontlenen bedrag lager ligt dan 70 % van de aankoopprijs, vragen we dat een expertise wordt uitgevoerd. De expert bepaalt de venale waarde van het in pand gegeven onroerend goed evenals de nieuwbouwwaarde (minimaal te verzekeren bedrag in de brandpolis). Zodra de expertise achter de rug is, ontvangt u een kopie van het verslag. Als de expertise niet vereist is, vragen we foto s van de binnen- en buitenkant van het in pand gegeven goed. Kredietaanbod Na het onderzoek en de goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u twee exemplaren van ons kredietaanbod. Daarin staan alle voorwaarden vermeld. Wenst u het aanbod te aanvaarden, dan stuurt u ons deze brief ondertekend voor akkoord terug. Vervolgens maken we uw dossier over aan de notaris van uw keuze. Eens de fiscale en hypothecaire opzoekingen afgerond zijn, zal de notaris de datum vastleggen om de akte te verlijden. 10

11 EEN VOLLEDIGE EN NOODZAKELIJKE BESCHERMING De aankoop of bouw van een onroerend goed is een belangrijk project en één van lange duur. U gaat gedurende die hele periode een aanzienlijk financieel engagement aan, dus is het essentieel om een optimale bescherming te voorzien. Bij Federale Verzekering kunt u rekenen op meer dan 100 jaar ervaring om uw bouwproject en uw onroerend goed veilig te stellen en uw familie financieel te beschermen. Voor uw gezin Dankzij de Schuldsaldoverzekering zorgt u ervoor dat uw gezin en/of partner op efficiënte wijze beschermd worden indien u overlijdt voordat uw krediet volledig is afgelost. De resterende schuld wordt in dat geval, naargelang van de onderschreven waarborgen, volledig of gedeeltelijk aangezuiverd. Zo hoeven uw nabestaanden deze extra last niet te betalen. We bieden een bijzonder aantrekkelijk tarief voor onze Schuldsaldoverzekering. Niet-rokers kunnen (zoals sanitaire installaties, centrale verwarming,...). Ook de tijdelijke installaties, de werktuigen op de bouwplaats en de bestaande eigendommen zijn verzekerbaar. Een eerste zekerheid om uw droom zo vlot mogelijk te realiseren. Voor uw woning Uw woningkrediet is geregeld. Maar hebt u er ook aan gedacht om uw nieuwe woning te beschermen tegen de risico s waaraan ze wordt blootgesteld? Niemand wil blijven betalen voor een woning die niet langer bestaat! Bovendien moet het voortbestaan van het onroerend goed dat dient als onderpand voor het krediet gewaarborgd worden. Om een hypothecair krediet te kunnen afsluiten, is een goede brandverzekering voor uw woning een vereiste. Onze verzekering Multirisk Woning biedt u een optimale bescherming. Ze dekt uw woning tegen heel wat risico s: brand, waterschade, inbraakschade, natuurrampen... Deze polis verzekert bovendien de inboedel. genieten van een voordelig en goedkoper tarief vanaf een beginkapitaal bij overlijden van De premie is onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar. Waarom kiezen voor een polis Multirisk Woning van Federale Verzekering? We bieden gratis bijstand, 24 uur per dag; Wanneer u een hypothecair krediet afsluit, vragen we systematisch om ook een overlijdensverzekering te onderschrijven. Voor uw bouwproject Bouwen of verbouwen houdt risico s in. Dankzij onze polis Alle Bouwplaats Risico s bent u beschermd tegen verlies, vernieling of beschadiging van gebouwen in opbouw en van de materialen geleverd op de bouwplaats, en tegen schade aan installaties en belangrijke technische uitrustingen De te verzekeren waarde van het gebouw (nieuwbouwwaarde) wordt berekend door de expert, of indien er geen expertise wordt uitgevoerd, aan de hand van ons forfaitair evaluatierooster. Op die manier garanderen we u dat 100 % van het schadebedrag terugbetaald wordt, zelfs indien dat meer bedraagt dan het verzekerde kapitaal; U ontvangt uw deel in onze winst in de vorm van een restorno op de bonus. De bonus stemt overeen met het bedrag van de nettopremie, verminderd met de eventuele kost van de schadegevallen die zich in de loop van het betrokken jaar hebben voorgedaan. 11

12 Maatschappelijke zetel Stoofstraat Brussel - België Tel Fax Vereniging van Onderlinge Levensverzekeringen Nummer RPR Brussel 60 adviseurs en een 30-tal kantoren om u te helpen Verantwoordelijke uitgever: T. Meeus, Stoofstraat 12, 1000 Brussel, België

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk

Het nodige geld voor uw eigen huis. Het Woonkrediet in de praktijk PROFESSIONELEN Kredieten Het nodige geld voor uw eigen huis Het Woonkrediet in de praktijk Inleiding Goede tijden, slechte tijden... mensen blijven dromen van een eigen huis of appartement. Dat is ook

Nadere informatie

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen

Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen Wilt u een woonst kopen of renoveren? Uw woonkrediet in 5 stappen woonproject eigenaar kredietformule 5 Uw woonkrediet in 5 stappen 2 Goed om vooraf te weten Heel wat vakjargon is wettelijk vastgelegd.

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

verzekeringen en FinanCiele producten

verzekeringen en FinanCiele producten verzekeringen voor uw gezin VERZEKERINGEN EN FINANCIELE PRODUCTEN 30.00.003/10 01/14 VERZEKERINGEN VOOR UW GEZIN Oplossingen op maat van uw verwachtingen Om het welzijn van uw gezin te waarborgen, sluit

Nadere informatie

Uw woonkrediet in 1-2-3

Uw woonkrediet in 1-2-3 s Uw woonkrediet in 1-2-3 http://www.woonkrediet-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw woonkrediet in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Wie?...5 a. VOOR

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN

VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN OPLOSSINGEN OP MAAT VAN UW VERWACHTINGEN 30.30.023/10 10/13 VITA INVEST.2 - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Oplossingen op maat van uw verwachtingen U wilt uw geld

Nadere informatie

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES

VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES DES SOLUTIONS A LA HAUTEUR DE VOS ATTENTES VITA INVEST DYNAMIC - FONDS INVEST.2 - SAFE PLAN Vooruitzicht op attractieve rendementen en berekende risico s 30.30.023/10 06/15 VITA INVEST DYNAMIC - FONDS

Nadere informatie

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden

Kies de hypotheek die bij u past. Heldere uitleg over uw mogelijkheden Kies de hypotheek die bij u past Heldere uitleg over uw mogelijkheden 2 Introductie U bent op zoek naar een droomhuis. Of misschien heeft u dat huis zelfs al gevonden. Voordat u van het huis kunt gaan

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken

Wat u moet weten over AEGON Hypotheken Wat u moet weten over AEGON Hypotheken AEGON Hypotheken Inhoudsopgave Uw AEGON Hypotheekofferte 3 Geheel of gedeeltelijk extra aflossen 6 AEGON Annuïteiten Hypotheek 7 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek

Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek. Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Algemene Voorwaarden NIBC Direct (Extra) Hypotheek Alles wat u moet weten over de NIBC Direct Hypotheek Versie juli 2015 Hartelijk welkom bij NIBC Direct U heeft een NIBC Direct hypotheekofferte aangevraagd.

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne

Financieel katern. Toerisme. Toerisme. Onze hypothecaire kredieten: de beste formule voor uw vastgoedprojecten. Het land van Ourthe en Aisne Magazine van Federale Verzekering Lente 2009 Assurances Verzekeringen La De nouvelle vernieuwde assurance verzekering responsabilité Burgerlijke civile Aansprakelijkheid travaux de construction Bouwwerken

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken

Hypotheken Wijzer. Inhoud. Algemene informatie over Van Lanschothypotheken Hypotheken Wijzer De financiering van uw eigen woning maakt deel uit van uw totale inkomens- en vermogenssituatie. Onbezorgd woongenot staat of valt bij een hypotheeklening die aansluit bij uw persoonlijke

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie