Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin."

Transcriptie

1 WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december

2 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom te financieren en eigenaar te worden doe je niet in een handomdraai. Je bent er immers voor jaren aan gebonden. Een grondige voorbereiding is dus essentieel. Daarom stellen wij u bij DVV een persoonlijke begeleiding voor. Als echte kredietspecialist informeert en adviseert uw consulent u gedurende uw hele project. Hij legt u zonder enige verplichting alles uit over de verschillende formules, belastingvoordelen, administratieve formaliteiten of subsidies waar u recht op hebt. Hij helpt u bij het opstellen van uw financieel plan en stelt u een kredietoplossing op maat voor tegen een voordelige rente. Hij blijft uw dossier nadien opvolgen, van de kredietaanvraag tot de ondertekening van de akte bij de notaris. Zo kunt u zich binden met kennis van zaken en tegen de beste voorwaarden. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project Bij het afsluiten van een woonkrediet moet u denken aan de geschikte verzekeringen. Vanuit onze deskundigheid in die twee domeinen hebben wij het Immo-Pack samengesteld: krediet, schuldsaldoverzekering en woonverzekering: alles zit erin! Het bespaart u niet alleen tijd, maar geeft u ook toegang tot de beste voorwaarden. En bovendien weet u altijd bij wie u terecht kunt, met om het even welke vraag: uw DVV-consulent, uw enige gesprekspartner. Surf naar DVV.be om de DVV-consulent in uw buurt te vinden. Ontdek de woonkredieten van DVV aan de hand van de antwoorden op enkele essentiële vragen en maak u vertrouwd met de termen die gebruikt worden in verband met hypothecair krediet. Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Wij verstrekken niet alleen kredieten die bestemd zijn voor de aankoop of de bouw van een huis of appartement, maar ook voor de aankoop van een bouwgrond, de verbouwing/renovatie van uw woning of de herfinanciering van een soortgelijk krediet. De woonkredieten van DVV kunnen ook dienen voor de financiering van de erfenisrechten die u moet betalen voor gebouwen waarvan u de blote eigendom krijgt. Wij stellen u het kredietbedrag ter beschikking in de vorm van voorschotten in het kader van een kredietopening met heropneming van het uitstaande krediet. Dat systeem geeft u de mogelijkheid het al afgeloste of vervroegd terugbetaalde kapitaal opnieuw te gebruiken voor een nieuw woonkrediet (bijvoorbeeld om de kosten van renovatiewerken te dekken) tegen de toekenningsvoorwaarden die op dat moment gelden. Lenen via een kredietopening is vooruitdenken en later de kosten van een nieuwe notariële akte vermijden. Welk bedrag kan ik bij DVV lenen? Dat hangt eerst en vooral af van de waarde van het onroerend goed waarop wij een hypothecaire inschrijving in eerste rang nemen. Het goed dat u koopt of het huis dat u bouwt of renoveert, dient als waarborg voor het krediet. Voor de vestiging van de hypotheek is een notariële akte vereist. DVV verzekeringen aanvaardt ook dat kredieten met een klein risico deels gewaarborgd worden door een hypothecaire volmacht. De (niet-)toekenning van een gedeeltelijke volmacht maakt deel uit van de analyse van uw kredietdossier. De verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen en de waarde van het goed dat uw krediet waarborgt, heet quotiteit. Wij verstrekken kredieten tot 100 % quotiteit, berekend op basis van de geschatte waarde van het goed bij onderhandse vrije verkoop. Als het goed al gehypothekeerd is ten gunste van een andere schuldeiser, verstrekken wij een krediet in tweede rang volgens specifieke modaliteiten. Uw inkomsten en uw terugbetalingscapaciteit zijn uiteraard ook heel belangrijke factoren. Wij houden rekening met al uw netto maandelijkse beroepsinkomens (hoofdberoep, bijberoep, ), maar uiteraard houden wij ook rekening met uw maandelijkse uitgaven (reeds lopende leningen, eventueel te betalen alimentatiegeld, ). Het saldo na lasten en de verhouding last tov inkomen (de algemeen gekende 1/3-regel) zijn twee belangrijke parameters in onze acceptatiecriteria, die uw DVV-consulent graag met u bekijkt. 2 3

3 De verschillende woonkredietvormen van DVV De kredietformules die wij u voorstellen, verschillen van elkaar door hun terugbetalingswijze en hun rentetype. U kunt al die formules in eenzelfde woonkrediet combineren voor een oplossing die past bij uw budget én uw project. Uw consulent helpt u graag kiezen. HET KREDIET MET WEDERSAMENSTELLING, GEKOPPELD AAN EEN GEMENGDE LEVENSVERZEKERING Welke herbeleggingsvergoeding moet ik betalen als ik mijn krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetaal? De verschillende manieren van terugbetaling HET KREDIET MET CONSTANTE MAANDELIJKSE AFLOSSINGEN (MET SCHULDSALDOVERZEKERING) Het kapitaal wordt afgelost en de interest betaald in de vorm van constante maandelijkse aflossingen die wij innen door domiciliëring op een rekening bij de financiële instelling van uw keuze. U mag ook betalen per overschrijving (bestendige opdracht) met de gestructureerde mededeling die wij u zullen geven. De maandelijkse aflossing bestaat uit een interestgedeelte en een kapitaalgedeelte. In het begin betaalt u vooral interest, maar het kapitaalgedeelte wordt steeds groter. VOORBEELD Een krediet van , terugbetaalbaar in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen tegen een rentevoet van 5,00 % per jaar (0,40741 % per maand). De maandelijkse aflossing bedraagt 653,83. De eerste maandelijkse aflossing bestaat uit een kapitaalgedeelte van 246,43 en interestgedeelte van 407,41. De laatste maandelijkse aflossing zal bestaan uit een kapitaalgedeelte van 651,28 en een interestgedeelte van 2,65. Voor welke duur kan ik lenen met deze formule? In principe verstrekken wij leningen op ten hoogste 30 jaar. Er is geen minimumduur, maar om fiscale redenen hebt u er belang bij uw krediet te spreiden over ten minste 10 jaar. Wij streven ernaar om uw krediet uiterlijk te laten aflopen op 65-jarige leeftijd. Welke herbeleggingsvergoeding moet ik betalen als ik mijn krediet, of een deel ervan, vervroegd terugbetaal? De herbeleggingsvergoeding is een boete die u moet betalen wanneer u uw krediet vóór de overeengekomen vervaldag terugbetaalt. Ze bedraagt drie maanden interest. Bij volledige vervroegde terugbetaling wordt de herbeleggingsvergoeding berekend op het kapitaalsaldo dat nog eisbaar is op het ogenblik van de terugbetaling, tegen dezelfde rentevoet als die van het krediet. Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de herbeleggingsvergoeding berekend in verhouding tot het vervroegd terugbetaalde bedrag. Er is uiteraard geen herbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het kapitaal op grond van de schuldsaldoverzekering wordt terugbetaald als gevolg van een overlijden. Het principe is simpel: wij lenen u een geldsom en u verbindt zich ertoe ons terug te betalen op de einddatum van het krediet. U bouwt daarvoor een kapitaal op dankzij een gemengde levensverzekering. Met het opgebouwde kapitaal kunt u het krediet dus terugbetalen op de vervaldag of mocht u eerder overlijden in de loop van het krediet. Met dat doel betaalt u premies volgens de leeftijd van de verzekerde, het verzekerd kapitaal en de betalingsduur. U betaalt interest op het bedrag van het krediet, maar u bent niet verplicht kapitaalaflossingen te verrichten. Wij raden u echter aan spontaan vervroegde terugbetalingen te doen, want als u uw krediet al hebt terugbetaald op het moment dat het kapitaal van uw gemengde levensverzekering vrijkomt, komt dat kapitaal u toe, als u de aangeduide begunstigde van de levensverzekering bent. U kunt die spontane vervroegde terugbetalingen spreiden naar eigen goeddunken en rekening houdend met uw mogelijkheden. Bovendien kunt u later dankzij die vervroegde terugbetalingen heropnemingen op uw uitstaand krediet doen, mocht u dat wensen*. Deze formule biedt u dus een maximum aan flexibiliteit. U betaalt dus: de interest op het kredietbedrag (de rentetarieven staan in onze bijgevoegde tarieffiche) de premie van uw gemengde levensverzekering Als u dat wenst, kunt u spontaan vervroegde terugbetalingen van kapitaal verrichten. De premie van een gemengde levensverzekering varieert volgens de technische rentevoet van de gemengde levensverzekering. Die bedraagt nu 2,25%. De technische rentevoet is de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet waartegen het spaargeld van deze levensverzekering wordt gekapitaliseerd. Het krediet kan ook gedekt zijn door een bestaande gemengde levensverzekering. Tot welke leeftijd en voor welke duur kan ik lenen met deze formule? De herbeleggingsvergoeding stemt overeen met drie maanden interest tegen de rentevoet van uw krediet. Ze wordt berekend op het kapitaalsaldo dat op dat moment nog opeisbaar is, na aftrek van de afkoopwaarde van uw gemengde levensverzekering, ook al gebruikt u die waarde niet voor de terugbetaling. Als u slechts een deel van het kapitaal terugbetaalt, zal de herbeleggingsvergoeding evenredig worden berekend. Wij eisen geen herbeleggingsvergoeding zolang u uw gemengde levensverzekering onveranderd laat en zolang de jaarlijkse terugbetaling niet hoger is dan 10 % van het ontleende kapitaal. Uw voordeel: u betaalt dus geen herbeleggingsvergoeding op uw spontane vervroegde terugbetalingen in de loop van het krediet (ten hoogste 10 % van het ontleende kapitaal per jaar), op voorwaarde dat u niets verandert aan uw gemengde levensverzekering. Als u die grens van 10 % overschrijdt, wordt de herbeleggingsvergoeding berekend op het verschil tussen het terugbetaalde saldo en de afkoopwaarde van de gemengde levensverzekering. U bent uiteraard geen herbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het kapitaal op grond van de gemengde levensverzekering wordt terugbetaald als gevolg van een overlijden. In principe kunt u lenen tot uw 65 jaar, maar met deze flexibele formule kunt u de duur inkorten door spontaan vervroegde terugbetalingen te doen. 4 * cf. definitie blz. 4 5

4 De rentetypes Wij stellen u kredietformules met vaste en met variabele rente voor. In eenzelfde woonkrediet kunt u de verschillende formules ook combineren. Uw consulent zal u helpen bij uw keuze. Al onze tariefformules, looptijden per formule, onderhandelingsmarges en referte-indexen voor variabele rentevoeten, zijn hernomen in onze tarieffiche (bijlage bij de prospectus). VASTE RENTE De evolutie van de marktrentes heeft geen weerslag op de rentevoet van uw krediet. Uw rentevoet blijft dus onveranderd zolang uw krediet loopt. Voor kredieten met constante maandelijkse aflossingen stellen wij u verschillende vaste rentevoeten voor naargelang van de duur van uw krediet VARIABELE RENTE De schommeling van de rentevoet hangt af van de evolutie van de referentie-index, die maandelijks gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Uw rentevoet kan dus variëren zowel naar boven als naar beneden tijdens de duur van uw krediet: als u opteert voor de formule 20/5 (vaste rente de eerste 20 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) als u opteert voor de formule 10/5/5 (vaste rente de eerste 10 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) als u opteert voor de formule 5/5/5 (vaste rente de eerste 5 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex ook index E als u opteert voor de formule 3/3/3 (vaste rente de eerste 3 jaar, vervolgens om de 3 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C) U bent dus zeker dat de renteschommelingen niet willekeurig zullen zijn, maar strikt gekoppeld zijn aan de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde indexen en de evolutie van de rentevoeten weerspiegelen. Deze marges hangen af van het variabiliteitstype waarvoor u geopteerd hebt. U vindt ze in bijgevoegde tarieffiche. Het opwaartse verschil mag hoe dan ook nooit groter zijn dan het neerwaartse verschil. Bij een variabele rente wordt de rentevoet pas echt verhoogd of verlaagd als het verschil met de rentevoet van de vorige periode ten minste 0,008 % per maand (ongeveer 0,1 % per jaar) bedraagt. De volgende formule wordt toegepast: I n = I i + (R n - R i) In = nieuwe rentevoet: de herziening vindt plaats op de eerste van de maand die volgt op de verjaardatum van de kredietakte. Ii = beginrentevoet: de rentevoet die als basis dient voor de berekening van de op de eerste vervaldag te betalen interest. Rn = nieuwe index: de jaarlijkse referentie-index van de maand waarin de kredietakte werd opgesteld. Ri = beginindex: de referentie-index die overeenstemt met de door u gekozen variabiliteitsformule; u vindt de waarde van deze index in de tarieffiche. De variabele rente schommelt binnen welbepaalde marges: u weet dus van in het begin tot welke bovengrens de rentevoet kan oplopen («cap») en tot welke ondergrens hij kan zakken («floor»). 6 7

5 Verzekeringen Geen woonkrediet zonder overlijdensverzekering om het saldo van uw krediet te kunnen terugbetalen, mocht u of uw medekredietnemer overlijden vóór de einddatum ervan. Er bestaan meerdere levensverzekeringsformules. Wij geven hier de meest courante. De noodzakelijke levensverzekeringen voor de financiële zekerheid van uw krediet DE SCHULDSALDOVERZEKERING Deze verzekering hangt nauw samen met uw krediet met constante maandelijkse aflossingen. Ze garandeert op elk moment de terugbetaling van het kapitaalsaldo dat nog verschuldigd zou zijn mocht u overlijden in de loop van het krediet. Zo hoeven uw gezinsleden zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van uw hypothecair krediet. Wij vragen dat ten minste 100 % van het kredietbedrag gedekt wordt door een schuldsaldoverzekering. Voor maximale zekerheid raden wij u aan een dekking van 100 % per kredietnemer te nemen. Bij overlijden van één van hen zal DVV de terugbetaling dan altijd integraal voor zijn rekening nemen. Bij ons hebt u de keuze tussen een éénmalige premie, een vaste premie of een variabele risicopremie, om deze verzekering te betalen. U kunt de schuldsaldoverzekering ook aanvullen met: üü een verzekering arbeidsongeschiktheid : met deze aanvullende verzekering bent u gedurende ten hoogste een jaar vrijgesteld van de premiebetaling van uw schuldsaldoverzekering en neemt DVV de maandelijkse aflossing van uw krediet (met een maximum van per maand) ten laste, ingeval u gedurende ten minste 3 maanden volledig arbeidsongeschikt zou zijn. üü een verzekering inkomensverlies als gevolg van werkloosheid : als u voltijds werkt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en u verliest ongewild uw werk, neemt deze aanvullende verzekering de betaling van uw schuldsaldopremie en van de maandelijkse termijn van uw krediet (ten hoogste per maand) gedurende ten hoogste 12 maanden ten laste. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie. DE GEMENGDE LEVENSVERZEKERING Deze verzekering moet altijd worden afgesloten in het kader van een krediet met wedersamenstelling (zie pag. 5). De premies van deze verzekering dienen om uw krediet opnieuw samen te stellen, maar tegelijk bent u gedekt tegen het risico van overlijden. De gemengde levensverzekering kan ook worden uitgebreid met een dekking tegen invaliditeit en tegen overlijden door ongeval. VERZEKER ook uw nieuwe thuis! DE WOONVERZEKERING De woonverzekering ook brandverzekering genoemd betaalt de schade aan uw woning terug die te wijten is aan brand, water, storm, natuurrampen enz. Deze verzekering moet u afsluiten voor de gehypothekeerde gebouwen en voor de andere onroerende goederen die blootgesteld zijn aan het brandrisico en die u in pand hebt gegeven in het kader van een krediet. U bepaalt zelf uw waarborgniveau dankzij een ruime keuze van opties (diefstal, franchise, tuin, onrechtstreekse verliezen, enz.). Ontdek de kortingen en andere unieke voordelen waarvan u kan genieten bij uw DVV consulent. 8 9

6 Verzekeringen Andere nuttige verzekeringen U wilt lenen zonder risico? Dat sluit u best een aanvullende verzekering af. VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN Bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte kent de sociale zekerheid u een vervangingsinkomen toe. Die is echter veel lager dan uw loon. Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV bent u zeker dat uw inkomsten op peil blijven. U behoudt uw levensstandaard en kunt uw financiële verplichtingen nakomen (terugbetaling van uw hypothecair krediet, betaling van de huur, terugbetaling van een persoonlijke lening,...). VERZEKERING WERKLOOSHEID Als u uw werk verliest, neemt deze verzekering de terugbetaling van uw krediet tijdelijk ten laste. Ze vormt een aanvulling bij de levensverzekering, die het hypothecair krediet dekt. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN TIJDELIJKE WERKEN Dankzij deze verzekering beschermt u de personen die u een handje komen toesteken tijdens werkzaamheden in uw huis. Ze bevat de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en behandelingskosten. ALLE BOUWPLAATS RISICO S (ABR-POLIS) De handige verzekering bij bouwen en/of verbouwen wat betreft zaakschade (beschadiging en verlies van goederen) of aansprakelijkheid (ten opzichte van derden of tussen verzekerden onderling). Sluit deze polis wel af voordat de werken starten! In dit hoofdstuk hebben wij het alleen over de belastingvoordelen die verbonden zijn aan de aftrek van een hypothecair krediet dat de verwerving of het behoud van de enige en eigen woning financiert en dat afgesloten is vanaf 01/01/2005. Voor meer informatie over de fiscaliteit van hypothecaire kredieten die afgesloten zijn vóór 01/01/2005 of voor een tweede woning, kunt u terecht op de website van de FOD Financiën BELASTINGVOORDELEN VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING Mits enkele voorwaarden vervuld zijn, geven de uitgaven (kapitaalaflossingen en interest) van uw hypothecaire lening recht op de aftrek enige en eigen woning. Zo moet de lening: aangegaan zijn vanaf 1 januari 2005 gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte aangegaan zijn voor een duur van ten minste 10 jaar dienen om de in België gelegen enige en eigen woning te verwerven of te behouden (aankoop, bouw, renovatie of betaling van de erfenisrechten op die woning) Uw woning wordt als enige woning beschouwd als u geen eigenaar bent van een andere woning. De eigen woning is de woning die u betrekt en waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent. Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moet u beiden de woning betrekken. Hoeveel bedraagt de aftrekbaarheid enige en eigen woning? Alle werkelijk betaalde of gedragen uitgaven die voortvloeien uit uw hypothecaire lening, komen in aanmerking voor de aftrekbaarheid wegens enige en eigen woning. U kunt de interest, de kapitaalaflossingen en de premies voor een schuldsaldoverzekering of een aan het krediet verbonden levensverzekering fiscaal in rekening brengen. Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) is het in aanmerking genomen bedrag echter begrensd op: (basisbedrag) verhoogd met 760 (woonbonus), deze verhoging is slechts geldig gedurende de eerste 10 jaar van de lening en worden geschrapt wanneer u eigenaar wordt van een tweede woning. verhoogd met 80 als u op 1 januari van het jaar dat volgt jaar op het jaar waarin u een hypothecaire lening hebt afgesloten, ten minste 3 kinderen ten laste had. Deze verhogingen zijn niet geldig gedurende de eerste 10 jaren van de lening en vervallen als u eigenaar wordt van een 2e woning. Uw belastingvoordeel bestaat in een aftrek van belastingen tegen het marginale tarief 1. De premies van de schuldsaldoverzekering of van een andere vorm van levensverzekering die aan het krediet is gekoppeld, komen ook in aanmerking voor de aftrekbaarheid enige en eigen woning

7 Uw woonkrediet van DVV in de praktijk Uw woonkrediet van DVV in de praktijk U hebt net het ideale huis voor uw nieuwe gezin gevonden. U gaat investeren in de aankoop van een mooi huisje. Er is net een baby bijgekomen en u zou graag uw zolder verbouwen tot een extra slaapkamer en een speelkamer. U zou graag zonnepanelen installeren en de isolatie van uw huis herbekijken, Welk ecologisch, ambitieus of bescheidener project u ook hebt, de financiering ervan verdient alle tips en hulp van uw DVV-consulent. Dankzij dit document bent u wat beter vertrouwd met het begrip woonkrediet. Nu overlopen we concreet de verschillende stappen die u moet zetten om eindelijk over het nodige kapitaal te beschikken waarmee u uw project kunt realiseren. 1. Eerste stap: vraag uw DVV-consulent gratis een studie op maat te maken, zonder enige verplichting. Zijn simulatie steunt op gegevens zoals uw leeftijd, uw gezinsinkomen, de kosten van uw project, uw fiscale situatie enz. Dankzij die simulatie kunt u uw financieel plan verfijnen en een beslissing nemen met kennis van zaken. 2. Als u uw keuze hebt gemaakt, dient u een kredietaanvraag in en voegt u de vereiste documenten bij. Uw DVV-consulent zal u uiteraard graag helpen bij het samenstellen en indienen van uw kredietaanvraagdossier. 3. Zodra wij in het bezit zijn van de vereiste elementen, beoordelen wij het dossier in zijn geheel. Dit doen wij op basis van 5 parameters: üüde quotiteit (verhouding waarde van de woning tov het leningsbedrag) üüde eindleeftijd bij afloop van uw krediet üühet saldo na lasten (netto maandelijks inkomen uitgaven) üülast-inkomen-verhouding (reken hier op maximum 35%) üüuw risico-indekking (gewaarborgd door overlijdensdekking) 4. Wij behouden ons het recht voor op onze kosten een aanvullende expertise te laten uitvoeren, om de waarde van het goed te bepalen. 5. Als wij uw aanvraag aanvaarden, zullen wij u meteen een offerte geven. Het bevat alle voorwaarden van de kredietovereenkomst en blijft twee maanden geldig. 6. Als u onze offerte aanvaardt, zal u deze ondertekenen en stuurt uw consulent ons die terug. 7. Wij bezorgen uw dossier aan de notaris van uw keuze. De notaris stelt dan een ontwerpakte op en doet de nodige opzoekingen. 8. Wanneer de notaris klaar is, spreekt hij met u en onze vertegenwoordiger een datum af voor de ondertekening van de notariële akte m.b.t. de hypothecaire kredietopening. Deze akte is het basiscontract van het krediet en bevat de hypotheekvestiging, de algemene kredietvoorwaarden en het contract van het eerste voorschot. De latere voorschotten zijn in principe onderhandse contracten. Dat bespaart u de kosten van een nieuwe notariële akte. Terbeschikkingstelling van het geld Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte. Ofwel integraal, als het om een aankoop gaat, ofwel in schijven, als het krediet bestemd is om bouw- of verbouwingswerken te dekken. Wij betalen in schijven volgens de voortgang van de werken en na de investering van uw eigen middelen. Wij kunnen die schijven ofwel aan u betalen, ofwel rechtstreeks aan derden storten (de aannemer bijvoorbeeld) op uw schriftelijk verzoek, waar u een kopie van de te betalen facturen moet bijvoegen. U bent enkel interest verschuldigd op het werkelijk opgenomen bedrag. Wij eisen geen vergoeding noch commissieloon voor het ter beschikking stellen van het geld. Wanneer begint u te betalen? Als het voorschot bestemd is voor een aankoop betaalt u de eerste maandelijkse aflossing de maand die volgt op de datum van de kredietovereenkomst. Als het voorschot bestemd is voor een nieuwbouw of voor een verbouwing, betaalt u elke maand de interest op de opgenomen bedragen. De laatste maandelijkse aflossing gebeurt ten laatste 6 maanden na de ondertekening van de kredietovereenkomst/kredietakte. Als u bouw of verbouwt hebt u de mogelijkheid om zelf te kiezen wanneer u kapitaal begint terug te betalen: na x maanden met een maximum van 6 maanden uitstel, nadat u de eerste schijf hebt opgenomen of nadat u het volledige krediet hebt opgenomen

8 Uw woonkrediet van DVV in de praktijk Hoe een heropneming van het uitstaande krediet bekomen? Als u in een later stadium een extra kapitaal wenst (bijvoorbeeld om bij te bouwen of te verbouwen), vraagt u gewoon een heropneming van het uitstaande krediet aan voor het bedrag dat u hebt afgelost of vervroegd terugbetaald in de loop van het krediet. Die heropneming van het uitstaande krediet moet ook dienen als woonkrediet volgens de definitie in punt 1 (Met welke doelen kan ik u lenen bij DVV?). Een heropneming van het uitstaande krediet moet ten minste e bedragen en mag niet na de einddatum van de kredietopening vallen : de waarde van het gehypothekeerd onroerend goed en van de andere waarborgen is verminderd in vergelijking met het kapitaal van de kredietopening de dekking Overlijden is ontoereikend de kredietnemers willen zich niet langer hoofdelijk en ondeelbaar verbinden de verhouding lasten/inkomsten van het gezin is negatief geëvolueerd in vergelijking met de oorspronkelijke kredietaanvraag de contractuele verplichtingen van de kredietopening werden niet stipt nagekomen sinds de toekenning van de kredietopening bent u als schuldenaar geregistreerd in de registers van de Risicocentrale van de Nationale Bank van België De rentevoet van de heropneming van het uitstaande krediet is die van een gelijksoortig krediet, zoals gepubliceerd in de tarieven die bij onze prospectus is gevoegd, op het ogenblik dat de heropneming van het uitstaande krediet wordt aangevraagd. De formaliteiten zijn dezelfde als voor de oorspronkelijke kredietopening. U bezorgt ons samen met uw aanvraag alle noodzakelijke documenten en inlichtingen. Zo kunnen wij onderzoeken of uw aanvraag gegrond is. Na onderzoek van uw dossier, krijgt u van ons een offerte. Het bevat alle voorwaarden van de nieuwe overeenkomst en is een maand geldig. De bedragen, de rentevoet, de betalingsmodaliteiten, de duur, de achtergestelde verzekeringscontracten en alle andere specifieke voorwaarden van de nieuwe voorschotten worden gepreciseerd in een aparte onderhandse overeenkomst. Behoudens afwijkingen gelden de bepalingen van de oorspronkelijke notariële kredietopeningsakte ook voor de heropneming van het uitstaande krediet. Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte, ofwel integraal, als het om een aankoop gaat, ofwel in schijven, als het krediet bestemd is om bouw- of verbouwingswerken te dekken (zie «Welke zijn de toekenningsformaliteiten van mijn krediet?»). Voor de aanvraag van een heropneming van het uitstaande krediet rekenen wij u dossierkosten aan op basis van het tarief dat gepubliceerd is in onze tarieffiche op het moment van de heropneming van het uitstaande krediet. Welke kosten zijn voor uw rekening? ALS U KOOPT registratierechten: het tarief en de verminderingsvoorwaarden van de registratierechten verschillen volgens het gewest waar het goed gelegen is (Vlaams, Waals of Brussels Gewest) vaste kosten erelonen van de notaris (koopakte) ALS U BOUWT De BTW U hoeft geen de registratierechten te betalen als u bouwt of verbouwt, maar wel btw. Wettelijke kosten en erelonen die verbonden zijn aan de notariële kredietopeningsakte Deze kosten hangen af van het ontleende bedrag. U moet ze betalen als er een notariële kredietakte wordt opgesteld. N.B.: deze kosten variëren ook naargelang dat uw hypothecair krediet wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving of door een hypothecaire volmacht. De dossierkosten Het bedrag van de dossierkosten staat in de bijgevoegde tarieffiche. De kosten zijn verschuldigd zodra wij u een offerte hebben aangeboden. Als u in de loop van het krediet ingrijpende wijzigingen aanvraagt (bijvoorbeeld een overdracht van hypotheek, een gedeeltelijke schrapping van de hypothecaire waarborg, een heropneming van het uitstaande krediet,...) die dossierkosten met zich meebrengen, zullen wij u in kennis stellen van het bedrag ervan vóór wij de aangevraagde wijzigingen doorvoeren. Deze kosten worden berekend op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat u uw wijzigingsaanvraag indient. De details staan in de tarieffiche. De herbeleggingsvergoeding Wij hadden het al over de herbeleggingsvergoeding die van u kan worden geëist bij vervroegde terugbetaling van (een deel van) uw krediet. Onze tarieven WIJ GEVEN BELANGRIJKE KORTINGEN OP BASISRENTE De maandelijkse last van uw krediet wordt berekend tegen de verminderde basisrente. In het geval van een variabele rente wordt de nieuwe rentevoet berekend op basis van de verminderde oorspronkelijke rentevoet. Sommige kortingen zijn definitief en blijven geldig voor de volledige duur van het voorschot. Andere kortingen gelden in principe voor de volledige duur van het voorschot, op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Alle details in verband met de kortingen vindt u in onze bijgevoegde tarieffiche. DVV is een merk- en handelsnaam van Belins nv- verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE Galileelaan 5 B-1210 Brussel - NL 12/

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017.

ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 21. Van toepassing vanaf 1 april 2017. ONS IMMO-PACK. OOK UW WOONPROJECT PAST ERIN. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr. Van toepassing vanaf april 07. 3 Het DVV IMMO-Pack: Ook uw woonproject past erin. Uw DVV-consulent en woonspecialist

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte.

aantrekkelijke premie onderscheid rokers en niet-rokers premievermindering tot 50% naargelang de combinatie rente ongeval/ziekte. gewaarborgd inkomen free income AXA stelt een interessante nieuwigheid voor starters voor : de mogelijkheid om te kiezen voor een rente bij ongeval die 0, 1, 2 of 3 maal de rente bij ziekte bedraagt. eenvoud

Nadere informatie

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid!

Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Bent u zelfstandige met vennootschap? Gewaarborgd inkomen Kies voor financiële zekerheid, ook bij arbeidsongeschiktheid! Niemand kan voorspellen hoe uw professionele toekomst er zal uitzien. Er zijn heel

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Home Invest Plan. sparen en beleggen

Home Invest Plan. sparen en beleggen Home Invest Plan sparen en beleggen Home Invest Plan fiscaal voordelig Bereid uw woonkrediet slim voor met een lonende aftrekpost. Het eigen huis blijft een van de beste beleggingen. Logisch dat iedereen

Nadere informatie

Open de deur voor uw immoprojecten.

Open de deur voor uw immoprojecten. Open de deur voor uw immoprojecten. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2014 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract

1 e pijler : Wettelijk pensioen. 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract Pensioenplanning 4 pensioenpijlers 1 e pijler : Wettelijk pensioen 2 e pijler : fiscaal - beroep (S)VAPZ IPT / groepsverzekering RIZIV contract 3 e pijler : fiscaal - privé Pensioensparen Langetermijnsparen

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen

ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen zelfstandigen ik zorg voor mijn klanten stars for life zorgt voor mijn pensioen stars for life het pensioenplan wat doet u met uw vrije tijd? Als zelfstandige trekt u vast een wenkbrauw op wanneer iemand

Nadere informatie

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming

ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming zorgverleners ik zorg voor mijn patiënten stars for life RIZIV zorgt voor mijn pensioen en inkomensbescherming stars for life RIZIV het pensioenplan u zorgt voor uw patiënten, maar zorgt u ook voor uzelf?

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING Inhoud Inleiding 4 Het hypothecair krediet, concreet 5 De verschillende vormen van hypothecair krediet 7 Producten op basis van

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een door Argenta

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet Het Voordeeltarief Fidelio is de combinatie van de Mini-rentevoet en de korting voor brandverzekering bij Fidea. De Mini-rentevoet wordt toegekend onder de vorm van een korting van 0,40% op jaarbasis op

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar

Maak uw immoprojecten waar Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair

Nadere informatie

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN

CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN CAPI 23 1 PENSIOENSPAREN, LANGE TERMIJNSPAREN EN NIET-FISCAAL SPAREN Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte van het contract (Tak

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie