Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin."

Transcriptie

1 WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december

2 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom te financieren en eigenaar te worden doe je niet in een handomdraai. Je bent er immers voor jaren aan gebonden. Een grondige voorbereiding is dus essentieel. Daarom stellen wij u bij DVV een persoonlijke begeleiding voor. Als echte kredietspecialist informeert en adviseert uw consulent u gedurende uw hele project. Hij legt u zonder enige verplichting alles uit over de verschillende formules, belastingvoordelen, administratieve formaliteiten of subsidies waar u recht op hebt. Hij helpt u bij het opstellen van uw financieel plan en stelt u een kredietoplossing op maat voor tegen een voordelige rente. Hij blijft uw dossier nadien opvolgen, van de kredietaanvraag tot de ondertekening van de akte bij de notaris. Zo kunt u zich binden met kennis van zaken en tegen de beste voorwaarden. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project Bij het afsluiten van een woonkrediet moet u denken aan de geschikte verzekeringen. Vanuit onze deskundigheid in die twee domeinen hebben wij het Immo-Pack samengesteld: krediet, schuldsaldoverzekering en woonverzekering: alles zit erin! Het bespaart u niet alleen tijd, maar geeft u ook toegang tot de beste voorwaarden. En bovendien weet u altijd bij wie u terecht kunt, met om het even welke vraag: uw DVV-consulent, uw enige gesprekspartner. Surf naar DVV.be om de DVV-consulent in uw buurt te vinden. Ontdek de woonkredieten van DVV aan de hand van de antwoorden op enkele essentiële vragen en maak u vertrouwd met de termen die gebruikt worden in verband met hypothecair krediet. Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Wij verstrekken niet alleen kredieten die bestemd zijn voor de aankoop of de bouw van een huis of appartement, maar ook voor de aankoop van een bouwgrond, de verbouwing/renovatie van uw woning of de herfinanciering van een soortgelijk krediet. De woonkredieten van DVV kunnen ook dienen voor de financiering van de erfenisrechten die u moet betalen voor gebouwen waarvan u de blote eigendom krijgt. Wij stellen u het kredietbedrag ter beschikking in de vorm van voorschotten in het kader van een kredietopening met heropneming van het uitstaande krediet. Dat systeem geeft u de mogelijkheid het al afgeloste of vervroegd terugbetaalde kapitaal opnieuw te gebruiken voor een nieuw woonkrediet (bijvoorbeeld om de kosten van renovatiewerken te dekken) tegen de toekenningsvoorwaarden die op dat moment gelden. Lenen via een kredietopening is vooruitdenken en later de kosten van een nieuwe notariële akte vermijden. Welk bedrag kan ik bij DVV lenen? Dat hangt eerst en vooral af van de waarde van het onroerend goed waarop wij een hypothecaire inschrijving in eerste rang nemen. Het goed dat u koopt of het huis dat u bouwt of renoveert, dient als waarborg voor het krediet. Voor de vestiging van de hypotheek is een notariële akte vereist. DVV verzekeringen aanvaardt ook dat kredieten met een klein risico deels gewaarborgd worden door een hypothecaire volmacht. De (niet-)toekenning van een gedeeltelijke volmacht maakt deel uit van de analyse van uw kredietdossier. De verhouding tussen het bedrag dat u wenst te lenen en de waarde van het goed dat uw krediet waarborgt, heet quotiteit. Wij verstrekken kredieten tot 100 % quotiteit, berekend op basis van de geschatte waarde van het goed bij onderhandse vrije verkoop. Als het goed al gehypothekeerd is ten gunste van een andere schuldeiser, verstrekken wij een krediet in tweede rang volgens specifieke modaliteiten. Uw inkomsten en uw terugbetalingscapaciteit zijn uiteraard ook heel belangrijke factoren. Wij houden rekening met al uw netto maandelijkse beroepsinkomens (hoofdberoep, bijberoep, ), maar uiteraard houden wij ook rekening met uw maandelijkse uitgaven (reeds lopende leningen, eventueel te betalen alimentatiegeld, ). Het saldo na lasten en de verhouding last tov inkomen (de algemeen gekende 1/3-regel) zijn twee belangrijke parameters in onze acceptatiecriteria, die uw DVV-consulent graag met u bekijkt. 2 3

3 De verschillende woonkredietvormen van DVV De kredietformules die wij u voorstellen, verschillen van elkaar door hun terugbetalingswijze en hun rentetype. U kunt al die formules in eenzelfde woonkrediet combineren voor een oplossing die past bij uw budget én uw project. Uw consulent helpt u graag kiezen. HET KREDIET MET WEDERSAMENSTELLING, GEKOPPELD AAN EEN GEMENGDE LEVENSVERZEKERING Welke herbeleggingsvergoeding moet ik betalen als ik mijn krediet volledig of gedeeltelijk vervroegd terugbetaal? De verschillende manieren van terugbetaling HET KREDIET MET CONSTANTE MAANDELIJKSE AFLOSSINGEN (MET SCHULDSALDOVERZEKERING) Het kapitaal wordt afgelost en de interest betaald in de vorm van constante maandelijkse aflossingen die wij innen door domiciliëring op een rekening bij de financiële instelling van uw keuze. U mag ook betalen per overschrijving (bestendige opdracht) met de gestructureerde mededeling die wij u zullen geven. De maandelijkse aflossing bestaat uit een interestgedeelte en een kapitaalgedeelte. In het begin betaalt u vooral interest, maar het kapitaalgedeelte wordt steeds groter. VOORBEELD Een krediet van , terugbetaalbaar in 240 maanden (20 jaar) in 240 maandelijkse aflossingen tegen een rentevoet van 5,00 % per jaar (0,40741 % per maand). De maandelijkse aflossing bedraagt 653,83. De eerste maandelijkse aflossing bestaat uit een kapitaalgedeelte van 246,43 en interestgedeelte van 407,41. De laatste maandelijkse aflossing zal bestaan uit een kapitaalgedeelte van 651,28 en een interestgedeelte van 2,65. Voor welke duur kan ik lenen met deze formule? In principe verstrekken wij leningen op ten hoogste 30 jaar. Er is geen minimumduur, maar om fiscale redenen hebt u er belang bij uw krediet te spreiden over ten minste 10 jaar. Wij streven ernaar om uw krediet uiterlijk te laten aflopen op 65-jarige leeftijd. Welke herbeleggingsvergoeding moet ik betalen als ik mijn krediet, of een deel ervan, vervroegd terugbetaal? De herbeleggingsvergoeding is een boete die u moet betalen wanneer u uw krediet vóór de overeengekomen vervaldag terugbetaalt. Ze bedraagt drie maanden interest. Bij volledige vervroegde terugbetaling wordt de herbeleggingsvergoeding berekend op het kapitaalsaldo dat nog eisbaar is op het ogenblik van de terugbetaling, tegen dezelfde rentevoet als die van het krediet. Bij gedeeltelijke vervroegde terugbetaling wordt de herbeleggingsvergoeding berekend in verhouding tot het vervroegd terugbetaalde bedrag. Er is uiteraard geen herbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het kapitaal op grond van de schuldsaldoverzekering wordt terugbetaald als gevolg van een overlijden. Het principe is simpel: wij lenen u een geldsom en u verbindt zich ertoe ons terug te betalen op de einddatum van het krediet. U bouwt daarvoor een kapitaal op dankzij een gemengde levensverzekering. Met het opgebouwde kapitaal kunt u het krediet dus terugbetalen op de vervaldag of mocht u eerder overlijden in de loop van het krediet. Met dat doel betaalt u premies volgens de leeftijd van de verzekerde, het verzekerd kapitaal en de betalingsduur. U betaalt interest op het bedrag van het krediet, maar u bent niet verplicht kapitaalaflossingen te verrichten. Wij raden u echter aan spontaan vervroegde terugbetalingen te doen, want als u uw krediet al hebt terugbetaald op het moment dat het kapitaal van uw gemengde levensverzekering vrijkomt, komt dat kapitaal u toe, als u de aangeduide begunstigde van de levensverzekering bent. U kunt die spontane vervroegde terugbetalingen spreiden naar eigen goeddunken en rekening houdend met uw mogelijkheden. Bovendien kunt u later dankzij die vervroegde terugbetalingen heropnemingen op uw uitstaand krediet doen, mocht u dat wensen*. Deze formule biedt u dus een maximum aan flexibiliteit. U betaalt dus: de interest op het kredietbedrag (de rentetarieven staan in onze bijgevoegde tarieffiche) de premie van uw gemengde levensverzekering Als u dat wenst, kunt u spontaan vervroegde terugbetalingen van kapitaal verrichten. De premie van een gemengde levensverzekering varieert volgens de technische rentevoet van de gemengde levensverzekering. Die bedraagt nu 2,25%. De technische rentevoet is de gewaarborgde jaarlijkse rentevoet waartegen het spaargeld van deze levensverzekering wordt gekapitaliseerd. Het krediet kan ook gedekt zijn door een bestaande gemengde levensverzekering. Tot welke leeftijd en voor welke duur kan ik lenen met deze formule? De herbeleggingsvergoeding stemt overeen met drie maanden interest tegen de rentevoet van uw krediet. Ze wordt berekend op het kapitaalsaldo dat op dat moment nog opeisbaar is, na aftrek van de afkoopwaarde van uw gemengde levensverzekering, ook al gebruikt u die waarde niet voor de terugbetaling. Als u slechts een deel van het kapitaal terugbetaalt, zal de herbeleggingsvergoeding evenredig worden berekend. Wij eisen geen herbeleggingsvergoeding zolang u uw gemengde levensverzekering onveranderd laat en zolang de jaarlijkse terugbetaling niet hoger is dan 10 % van het ontleende kapitaal. Uw voordeel: u betaalt dus geen herbeleggingsvergoeding op uw spontane vervroegde terugbetalingen in de loop van het krediet (ten hoogste 10 % van het ontleende kapitaal per jaar), op voorwaarde dat u niets verandert aan uw gemengde levensverzekering. Als u die grens van 10 % overschrijdt, wordt de herbeleggingsvergoeding berekend op het verschil tussen het terugbetaalde saldo en de afkoopwaarde van de gemengde levensverzekering. U bent uiteraard geen herbeleggingsvergoeding verschuldigd wanneer het kapitaal op grond van de gemengde levensverzekering wordt terugbetaald als gevolg van een overlijden. In principe kunt u lenen tot uw 65 jaar, maar met deze flexibele formule kunt u de duur inkorten door spontaan vervroegde terugbetalingen te doen. 4 * cf. definitie blz. 4 5

4 De rentetypes Wij stellen u kredietformules met vaste en met variabele rente voor. In eenzelfde woonkrediet kunt u de verschillende formules ook combineren. Uw consulent zal u helpen bij uw keuze. Al onze tariefformules, looptijden per formule, onderhandelingsmarges en referte-indexen voor variabele rentevoeten, zijn hernomen in onze tarieffiche (bijlage bij de prospectus). VASTE RENTE De evolutie van de marktrentes heeft geen weerslag op de rentevoet van uw krediet. Uw rentevoet blijft dus onveranderd zolang uw krediet loopt. Voor kredieten met constante maandelijkse aflossingen stellen wij u verschillende vaste rentevoeten voor naargelang van de duur van uw krediet VARIABELE RENTE De schommeling van de rentevoet hangt af van de evolutie van de referentie-index, die maandelijks gepubliceerd wordt in het Belgisch Staatsblad. Uw rentevoet kan dus variëren zowel naar boven als naar beneden tijdens de duur van uw krediet: als u opteert voor de formule 20/5 (vaste rente de eerste 20 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) als u opteert voor de formule 10/5/5 (vaste rente de eerste 10 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 5 jaar (index E) als u opteert voor de formule 5/5/5 (vaste rente de eerste 5 jaar, vervolgens om de 5 jaar herzienbaar), is de referentieindex ook index E als u opteert voor de formule 3/3/3 (vaste rente de eerste 3 jaar, vervolgens om de 3 jaar herzienbaar), is de referentieindex die van de lineaire obligaties op 3 jaar (index C) U bent dus zeker dat de renteschommelingen niet willekeurig zullen zijn, maar strikt gekoppeld zijn aan de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde indexen en de evolutie van de rentevoeten weerspiegelen. Deze marges hangen af van het variabiliteitstype waarvoor u geopteerd hebt. U vindt ze in bijgevoegde tarieffiche. Het opwaartse verschil mag hoe dan ook nooit groter zijn dan het neerwaartse verschil. Bij een variabele rente wordt de rentevoet pas echt verhoogd of verlaagd als het verschil met de rentevoet van de vorige periode ten minste 0,008 % per maand (ongeveer 0,1 % per jaar) bedraagt. De volgende formule wordt toegepast: I n = I i + (R n - R i) In = nieuwe rentevoet: de herziening vindt plaats op de eerste van de maand die volgt op de verjaardatum van de kredietakte. Ii = beginrentevoet: de rentevoet die als basis dient voor de berekening van de op de eerste vervaldag te betalen interest. Rn = nieuwe index: de jaarlijkse referentie-index van de maand waarin de kredietakte werd opgesteld. Ri = beginindex: de referentie-index die overeenstemt met de door u gekozen variabiliteitsformule; u vindt de waarde van deze index in de tarieffiche. De variabele rente schommelt binnen welbepaalde marges: u weet dus van in het begin tot welke bovengrens de rentevoet kan oplopen («cap») en tot welke ondergrens hij kan zakken («floor»). 6 7

5 Verzekeringen Geen woonkrediet zonder overlijdensverzekering om het saldo van uw krediet te kunnen terugbetalen, mocht u of uw medekredietnemer overlijden vóór de einddatum ervan. Er bestaan meerdere levensverzekeringsformules. Wij geven hier de meest courante. De noodzakelijke levensverzekeringen voor de financiële zekerheid van uw krediet DE SCHULDSALDOVERZEKERING Deze verzekering hangt nauw samen met uw krediet met constante maandelijkse aflossingen. Ze garandeert op elk moment de terugbetaling van het kapitaalsaldo dat nog verschuldigd zou zijn mocht u overlijden in de loop van het krediet. Zo hoeven uw gezinsleden zich geen zorgen meer te maken over de terugbetaling van uw hypothecair krediet. Wij vragen dat ten minste 100 % van het kredietbedrag gedekt wordt door een schuldsaldoverzekering. Voor maximale zekerheid raden wij u aan een dekking van 100 % per kredietnemer te nemen. Bij overlijden van één van hen zal DVV de terugbetaling dan altijd integraal voor zijn rekening nemen. Bij ons hebt u de keuze tussen een éénmalige premie, een vaste premie of een variabele risicopremie, om deze verzekering te betalen. U kunt de schuldsaldoverzekering ook aanvullen met: üü een verzekering arbeidsongeschiktheid : met deze aanvullende verzekering bent u gedurende ten hoogste een jaar vrijgesteld van de premiebetaling van uw schuldsaldoverzekering en neemt DVV de maandelijkse aflossing van uw krediet (met een maximum van per maand) ten laste, ingeval u gedurende ten minste 3 maanden volledig arbeidsongeschikt zou zijn. üü een verzekering inkomensverlies als gevolg van werkloosheid : als u voltijds werkt met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur en u verliest ongewild uw werk, neemt deze aanvullende verzekering de betaling van uw schuldsaldopremie en van de maandelijkse termijn van uw krediet (ten hoogste per maand) gedurende ten hoogste 12 maanden ten laste. Personen met een verhoogd gezondheidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, genieten van een tegemoetkoming op de premie van hun schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar voor meer informatie. DE GEMENGDE LEVENSVERZEKERING Deze verzekering moet altijd worden afgesloten in het kader van een krediet met wedersamenstelling (zie pag. 5). De premies van deze verzekering dienen om uw krediet opnieuw samen te stellen, maar tegelijk bent u gedekt tegen het risico van overlijden. De gemengde levensverzekering kan ook worden uitgebreid met een dekking tegen invaliditeit en tegen overlijden door ongeval. VERZEKER ook uw nieuwe thuis! DE WOONVERZEKERING De woonverzekering ook brandverzekering genoemd betaalt de schade aan uw woning terug die te wijten is aan brand, water, storm, natuurrampen enz. Deze verzekering moet u afsluiten voor de gehypothekeerde gebouwen en voor de andere onroerende goederen die blootgesteld zijn aan het brandrisico en die u in pand hebt gegeven in het kader van een krediet. U bepaalt zelf uw waarborgniveau dankzij een ruime keuze van opties (diefstal, franchise, tuin, onrechtstreekse verliezen, enz.). Ontdek de kortingen en andere unieke voordelen waarvan u kan genieten bij uw DVV consulent. 8 9

6 Verzekeringen Andere nuttige verzekeringen U wilt lenen zonder risico? Dat sluit u best een aanvullende verzekering af. VERZEKERING GEWAARBORGD INKOMEN Bij arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte kent de sociale zekerheid u een vervangingsinkomen toe. Die is echter veel lager dan uw loon. Met de verzekering Gewaarborgd Inkomen van DVV bent u zeker dat uw inkomsten op peil blijven. U behoudt uw levensstandaard en kunt uw financiële verplichtingen nakomen (terugbetaling van uw hypothecair krediet, betaling van de huur, terugbetaling van een persoonlijke lening,...). VERZEKERING WERKLOOSHEID Als u uw werk verliest, neemt deze verzekering de terugbetaling van uw krediet tijdelijk ten laste. Ze vormt een aanvulling bij de levensverzekering, die het hypothecair krediet dekt. VERZEKERING LICHAMELIJKE ONGEVALLEN TIJDELIJKE WERKEN Dankzij deze verzekering beschermt u de personen die u een handje komen toesteken tijdens werkzaamheden in uw huis. Ze bevat de waarborgen overlijden, blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid en behandelingskosten. ALLE BOUWPLAATS RISICO S (ABR-POLIS) De handige verzekering bij bouwen en/of verbouwen wat betreft zaakschade (beschadiging en verlies van goederen) of aansprakelijkheid (ten opzichte van derden of tussen verzekerden onderling). Sluit deze polis wel af voordat de werken starten! In dit hoofdstuk hebben wij het alleen over de belastingvoordelen die verbonden zijn aan de aftrek van een hypothecair krediet dat de verwerving of het behoud van de enige en eigen woning financiert en dat afgesloten is vanaf 01/01/2005. Voor meer informatie over de fiscaliteit van hypothecaire kredieten die afgesloten zijn vóór 01/01/2005 of voor een tweede woning, kunt u terecht op de website van de FOD Financiën BELASTINGVOORDELEN VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING Mits enkele voorwaarden vervuld zijn, geven de uitgaven (kapitaalaflossingen en interest) van uw hypothecaire lening recht op de aftrek enige en eigen woning. Zo moet de lening: aangegaan zijn vanaf 1 januari 2005 gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving afgesloten zijn bij een instelling die gevestigd is in de Europese Economische Ruimte aangegaan zijn voor een duur van ten minste 10 jaar dienen om de in België gelegen enige en eigen woning te verwerven of te behouden (aankoop, bouw, renovatie of betaling van de erfenisrechten op die woning) Uw woning wordt als enige woning beschouwd als u geen eigenaar bent van een andere woning. De eigen woning is de woning die u betrekt en waarvan u eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker bent. Indien u gehuwd bent of wettelijk samenwonend, moet u beiden de woning betrekken. Hoeveel bedraagt de aftrekbaarheid enige en eigen woning? Alle werkelijk betaalde of gedragen uitgaven die voortvloeien uit uw hypothecaire lening, komen in aanmerking voor de aftrekbaarheid wegens enige en eigen woning. U kunt de interest, de kapitaalaflossingen en de premies voor een schuldsaldoverzekering of een aan het krediet verbonden levensverzekering fiscaal in rekening brengen. Voor aanslagjaar 2015 (inkomsten van 2014) is het in aanmerking genomen bedrag echter begrensd op: (basisbedrag) verhoogd met 760 (woonbonus), deze verhoging is slechts geldig gedurende de eerste 10 jaar van de lening en worden geschrapt wanneer u eigenaar wordt van een tweede woning. verhoogd met 80 als u op 1 januari van het jaar dat volgt jaar op het jaar waarin u een hypothecaire lening hebt afgesloten, ten minste 3 kinderen ten laste had. Deze verhogingen zijn niet geldig gedurende de eerste 10 jaren van de lening en vervallen als u eigenaar wordt van een 2e woning. Uw belastingvoordeel bestaat in een aftrek van belastingen tegen het marginale tarief 1. De premies van de schuldsaldoverzekering of van een andere vorm van levensverzekering die aan het krediet is gekoppeld, komen ook in aanmerking voor de aftrekbaarheid enige en eigen woning

7 Uw woonkrediet van DVV in de praktijk Uw woonkrediet van DVV in de praktijk U hebt net het ideale huis voor uw nieuwe gezin gevonden. U gaat investeren in de aankoop van een mooi huisje. Er is net een baby bijgekomen en u zou graag uw zolder verbouwen tot een extra slaapkamer en een speelkamer. U zou graag zonnepanelen installeren en de isolatie van uw huis herbekijken, Welk ecologisch, ambitieus of bescheidener project u ook hebt, de financiering ervan verdient alle tips en hulp van uw DVV-consulent. Dankzij dit document bent u wat beter vertrouwd met het begrip woonkrediet. Nu overlopen we concreet de verschillende stappen die u moet zetten om eindelijk over het nodige kapitaal te beschikken waarmee u uw project kunt realiseren. 1. Eerste stap: vraag uw DVV-consulent gratis een studie op maat te maken, zonder enige verplichting. Zijn simulatie steunt op gegevens zoals uw leeftijd, uw gezinsinkomen, de kosten van uw project, uw fiscale situatie enz. Dankzij die simulatie kunt u uw financieel plan verfijnen en een beslissing nemen met kennis van zaken. 2. Als u uw keuze hebt gemaakt, dient u een kredietaanvraag in en voegt u de vereiste documenten bij. Uw DVV-consulent zal u uiteraard graag helpen bij het samenstellen en indienen van uw kredietaanvraagdossier. 3. Zodra wij in het bezit zijn van de vereiste elementen, beoordelen wij het dossier in zijn geheel. Dit doen wij op basis van 5 parameters: üüde quotiteit (verhouding waarde van de woning tov het leningsbedrag) üüde eindleeftijd bij afloop van uw krediet üühet saldo na lasten (netto maandelijks inkomen uitgaven) üülast-inkomen-verhouding (reken hier op maximum 35%) üüuw risico-indekking (gewaarborgd door overlijdensdekking) 4. Wij behouden ons het recht voor op onze kosten een aanvullende expertise te laten uitvoeren, om de waarde van het goed te bepalen. 5. Als wij uw aanvraag aanvaarden, zullen wij u meteen een offerte geven. Het bevat alle voorwaarden van de kredietovereenkomst en blijft twee maanden geldig. 6. Als u onze offerte aanvaardt, zal u deze ondertekenen en stuurt uw consulent ons die terug. 7. Wij bezorgen uw dossier aan de notaris van uw keuze. De notaris stelt dan een ontwerpakte op en doet de nodige opzoekingen. 8. Wanneer de notaris klaar is, spreekt hij met u en onze vertegenwoordiger een datum af voor de ondertekening van de notariële akte m.b.t. de hypothecaire kredietopening. Deze akte is het basiscontract van het krediet en bevat de hypotheekvestiging, de algemene kredietvoorwaarden en het contract van het eerste voorschot. De latere voorschotten zijn in principe onderhandse contracten. Dat bespaart u de kosten van een nieuwe notariële akte. Terbeschikkingstelling van het geld Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte. Ofwel integraal, als het om een aankoop gaat, ofwel in schijven, als het krediet bestemd is om bouw- of verbouwingswerken te dekken. Wij betalen in schijven volgens de voortgang van de werken en na de investering van uw eigen middelen. Wij kunnen die schijven ofwel aan u betalen, ofwel rechtstreeks aan derden storten (de aannemer bijvoorbeeld) op uw schriftelijk verzoek, waar u een kopie van de te betalen facturen moet bijvoegen. U bent enkel interest verschuldigd op het werkelijk opgenomen bedrag. Wij eisen geen vergoeding noch commissieloon voor het ter beschikking stellen van het geld. Wanneer begint u te betalen? Als het voorschot bestemd is voor een aankoop betaalt u de eerste maandelijkse aflossing de maand die volgt op de datum van de kredietovereenkomst. Als het voorschot bestemd is voor een nieuwbouw of voor een verbouwing, betaalt u elke maand de interest op de opgenomen bedragen. De laatste maandelijkse aflossing gebeurt ten laatste 6 maanden na de ondertekening van de kredietovereenkomst/kredietakte. Als u bouw of verbouwt hebt u de mogelijkheid om zelf te kiezen wanneer u kapitaal begint terug te betalen: na x maanden met een maximum van 6 maanden uitstel, nadat u de eerste schijf hebt opgenomen of nadat u het volledige krediet hebt opgenomen

8 Uw woonkrediet van DVV in de praktijk Hoe een heropneming van het uitstaande krediet bekomen? Als u in een later stadium een extra kapitaal wenst (bijvoorbeeld om bij te bouwen of te verbouwen), vraagt u gewoon een heropneming van het uitstaande krediet aan voor het bedrag dat u hebt afgelost of vervroegd terugbetaald in de loop van het krediet. Die heropneming van het uitstaande krediet moet ook dienen als woonkrediet volgens de definitie in punt 1 (Met welke doelen kan ik u lenen bij DVV?). Een heropneming van het uitstaande krediet moet ten minste e bedragen en mag niet na de einddatum van de kredietopening vallen : de waarde van het gehypothekeerd onroerend goed en van de andere waarborgen is verminderd in vergelijking met het kapitaal van de kredietopening de dekking Overlijden is ontoereikend de kredietnemers willen zich niet langer hoofdelijk en ondeelbaar verbinden de verhouding lasten/inkomsten van het gezin is negatief geëvolueerd in vergelijking met de oorspronkelijke kredietaanvraag de contractuele verplichtingen van de kredietopening werden niet stipt nagekomen sinds de toekenning van de kredietopening bent u als schuldenaar geregistreerd in de registers van de Risicocentrale van de Nationale Bank van België De rentevoet van de heropneming van het uitstaande krediet is die van een gelijksoortig krediet, zoals gepubliceerd in de tarieven die bij onze prospectus is gevoegd, op het ogenblik dat de heropneming van het uitstaande krediet wordt aangevraagd. De formaliteiten zijn dezelfde als voor de oorspronkelijke kredietopening. U bezorgt ons samen met uw aanvraag alle noodzakelijke documenten en inlichtingen. Zo kunnen wij onderzoeken of uw aanvraag gegrond is. Na onderzoek van uw dossier, krijgt u van ons een offerte. Het bevat alle voorwaarden van de nieuwe overeenkomst en is een maand geldig. De bedragen, de rentevoet, de betalingsmodaliteiten, de duur, de achtergestelde verzekeringscontracten en alle andere specifieke voorwaarden van de nieuwe voorschotten worden gepreciseerd in een aparte onderhandse overeenkomst. Behoudens afwijkingen gelden de bepalingen van de oorspronkelijke notariële kredietopeningsakte ook voor de heropneming van het uitstaande krediet. Het geld wordt ter beschikking gesteld bij de ondertekening van de akte, ofwel integraal, als het om een aankoop gaat, ofwel in schijven, als het krediet bestemd is om bouw- of verbouwingswerken te dekken (zie «Welke zijn de toekenningsformaliteiten van mijn krediet?»). Voor de aanvraag van een heropneming van het uitstaande krediet rekenen wij u dossierkosten aan op basis van het tarief dat gepubliceerd is in onze tarieffiche op het moment van de heropneming van het uitstaande krediet. Welke kosten zijn voor uw rekening? ALS U KOOPT registratierechten: het tarief en de verminderingsvoorwaarden van de registratierechten verschillen volgens het gewest waar het goed gelegen is (Vlaams, Waals of Brussels Gewest) vaste kosten erelonen van de notaris (koopakte) ALS U BOUWT De BTW U hoeft geen de registratierechten te betalen als u bouwt of verbouwt, maar wel btw. Wettelijke kosten en erelonen die verbonden zijn aan de notariële kredietopeningsakte Deze kosten hangen af van het ontleende bedrag. U moet ze betalen als er een notariële kredietakte wordt opgesteld. N.B.: deze kosten variëren ook naargelang dat uw hypothecair krediet wordt gewaarborgd door een hypothecaire inschrijving of door een hypothecaire volmacht. De dossierkosten Het bedrag van de dossierkosten staat in de bijgevoegde tarieffiche. De kosten zijn verschuldigd zodra wij u een offerte hebben aangeboden. Als u in de loop van het krediet ingrijpende wijzigingen aanvraagt (bijvoorbeeld een overdracht van hypotheek, een gedeeltelijke schrapping van de hypothecaire waarborg, een heropneming van het uitstaande krediet,...) die dossierkosten met zich meebrengen, zullen wij u in kennis stellen van het bedrag ervan vóór wij de aangevraagde wijzigingen doorvoeren. Deze kosten worden berekend op basis van de tarieven die geldig zijn op het moment dat u uw wijzigingsaanvraag indient. De details staan in de tarieffiche. De herbeleggingsvergoeding Wij hadden het al over de herbeleggingsvergoeding die van u kan worden geëist bij vervroegde terugbetaling van (een deel van) uw krediet. Onze tarieven WIJ GEVEN BELANGRIJKE KORTINGEN OP BASISRENTE De maandelijkse last van uw krediet wordt berekend tegen de verminderde basisrente. In het geval van een variabele rente wordt de nieuwe rentevoet berekend op basis van de verminderde oorspronkelijke rentevoet. Sommige kortingen zijn definitief en blijven geldig voor de volledige duur van het voorschot. Andere kortingen gelden in principe voor de volledige duur van het voorschot, op voorwaarde dat bepaalde voorwaarden vervuld zijn. Alle details in verband met de kortingen vindt u in onze bijgevoegde tarieffiche. DVV is een merk- en handelsnaam van Belins nv- verzekeringsonderneming toegelaten onder het nummer 0037, RPR Brussel BTW BE Galileelaan 5 B-1210 Brussel - NL 12/

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv Landwaarts Sociaal Woonkrediet kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financiën-

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 12, geldig vanaf 01-04-2012 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten

Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014. Consumentenkredieten Gids consumentenkrediet nr. 14, geldig vanaf 01/01/2014 Consumentenkredieten Heel vaak heeft men geld nodig net op het moment dat men het krapst bij kas zit. Stel: tijdens een herfststorm merkt u dat uw

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1)

De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld. Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) De Vlaamse registratierechten voor u ontgrendeld Hoeveel moet u betalen als u een onroerend goed koopt? (1) Colofon Brochure Vlaamse registratierechten Wettelijk depot D/2012/3241/110 VU Hedwig Van der

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met

Uw lening in 1-2-3. http://www.lening-123-gids.be. In samenwerking met s Uw lening in 1-2-3 http://www.lening-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw lening in 123...4 STAP 1: Wat u moet weten...5 1. Wat?...5 2. Waarom?...5 3. Wie?...6 a. VOOR

Nadere informatie

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet

Finata. Leningen. Vaste looptijd, rente en maandtermijn. Persoonlijke Lening. Lease. Vast. Huurkoop. Seniorenlening. Combi Krediet Finata Vaste Leningen Vast Vaste looptijd, rente en maandtermijn Persoonlijke Lening Lease Huurkoop Seniorenlening Combi Krediet Geld voor een grote aankoop Strikt privé U bent van plan om een nieuwe

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis

Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! Waarom deze prospectus Uw adviseur Tarieven Effectieve rente op jaarbasis Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening! 2 Waarom deze prospectus 3 Uw adviseur 3 Tarieven 3 Effectieve rente op jaarbasis 3 Lenen op maat 3 Overzicht van de bij InterBank beschikbare

Nadere informatie