- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet"

Transcriptie

1 - PROSPECTUS WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Prospectus nr. 19 Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 september 2010

2 Inhoud Voorwoord 3 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? 4 2. Welk bedrag kunt u ontlenen? 5 3. Wat is de duur van uw woonkrediet? 7 4. Hoe kunt u over uw kapitaal beschikken? Bij aankoop 4.2. Bij nieuwbouw 4.3. Bij verbouwing 5. Welke waarborgen vraagt VDK? 8 6. Welke rentevoet geldt voor uw woonkrediet? 9 7. Wat zijn de verschillende terugbetalingsmogelijkheden? Het degressief systeem Zuiver degressief Maandelijks degressief 7.2. Mensualiteiten Met vaste looptijd Met variabele looptijd 7.3. Overschakelen naar een ander terugbetalingssysteem 8. Zijn vervroegde terugbetalingen mogelijk? Welke verzekeringen zijn nodig? Met welke kosten moet u rekening houden? Dossierkosten Schattingskosten Notariskosten Andere kosten gedurende de looptijd van het krediet 11. Hoe verloopt uw kredietaanvraag bij VDK? Wat is een herbeschikking? Wat is een overbruggingskrediet? Uw privacy wordt gerespecteerd Fiscale voordelen Steunmaatregelen van het gewest 30 2

3 Voorwoord Belgen worden geboren met een baksteen in de maag. Vroeg of laat wilt u een eigen woonst, een thuis voor uw gezin. De realisatie van deze stenen droom is een complex project dat de meesten onder ons maar één keer ondernemen. Deskundige begeleiding en professioneel advies zijn dan ook geen overbodige luxe. VDK Spaarbank staat borg voor een persoonlijke en klantvriendelijke service. Ook op het vlak van woonkredieten. Een service die erop gericht is u grondig te adviseren bij het financiële plaatje van uw woonplannen. Want we zijn er ons van bewust dat uw droomhuis wellicht het belangrijkste financiële project in uw leven zal zijn. Graag engageren we ons om samen met u op zoek te gaan naar de meest geschikte kredietformule voor úw specifieke situatie. Het is onze taak om u in deze vaak ingewikkelde materie maatoplossingen aan te reiken. Deze prospectus loodst u stap voor stap door de diverse aspecten die onvermijdelijk aan een hypothecair woonkrediet verbonden zijn. Hebt u na het doornemen van deze brochure nog vragen, neem dan gerust contact met uw VDK-adviseur. U bent er van harte welkom. Advies is trouwens gratis en volstrekt vrijblijvend. Maak er gebruik van. Want om gefundeerde keuzes te maken, bent u maar beter goed geïnformeerd. Veel succes met uw levensdroom. Tot ziens in één van onze VDK-vestigingen. 3

4 1 Wat is een hypothecair woonkrediet? Kredieten voor de verwerving van onroerende goederen worden doorgaans in de vorm van hypothecaire woonkredieten toegestaan. Voor dergelijke kredieten wordt bij notariële akte een onroerend goed in hypotheek gegeven. De hypotheekinschrijving waarborgt aan de kredietmaatschappij de terugbetaling van het kapitaal en de betaling van de intresten. Iedere natuurlijke persoon met verblijfplaats in België, die hoofdzakelijk voor privé-doeleinden een onroerend goed wenst te verwerven (of te behouden), kan een hypothecair woonkrediet aanvragen. Bij VDK Spaarbank worden hypothecaire woonkredieten toegestaan binnen een kredietopening van onbepaalde duur, met een voorschotten - regeling. Het hypothecair woonkrediet wordt aan de kredietnemers ter beschikking gesteld voor een welbepaalde periode, tegen een afgesproken intrestvergoeding, en met duidelijke afspraken over de wijze van terugbetaling. Vooraleer in detail te treden, vermelden we graag een aantal kenmerken en voordelen die van toepassing zijn op de hypothecaire woonkredieten bij VDK: 1. De intresten worden berekend op de effectief uitstaande schuld, waarbij rekening gehouden wordt met de gedane stortingen en eventuele vervroegde terugbetalingen. 2. Het is u als kredietnemer steeds toegestaan om vervroegde terugbetalingen te doen, waarop dan geen intresten meer worden aangerekend (zie hoofdstuk 8 Vervroegde terugbetalingen ). 3. Alle stortingen krijgen als waardedatum de dag na de bewerking. Geldopnames krijgen als waardedatum de dag vóór de bewerking. 4. Er wordt geen reserveringscommissie aan - gerekend voor bedragen die u niet meteen op - neemt. 5. De bewerkingen worden bevestigd door middel van rekeninguittreksels. Afhankelijk van het gekozen terugbetalingssysteem gebeurt dit ofwel op permanente basis (= wekelijks), ofwel via een jaarlijks eenmalige stand van zaken. 4

5 2Welk bedrag kunt u ontlenen? Meestal hebt u zich voor uw (ver)bouw- of koopplannen zélf al aan het rekenen gezet en hebt u dus reeds een idee over welk bedrag u wenst te beschikken voor uw project. Is dit nog niet zo, dan helpt uw VDK-adviseur u graag met het opstellen van een financieel plan. Samen nemen we stap voor stap de kostenstructuur onder de loep, zodat u snel een beeld krijgt van het gewenste kredietbedrag. Het bedrag dat u effectief zal kunnen ontlenen wordt in grote mate bepaald door de waarde van het onroerend goed dat in hypotheek zal gegeven worden. Maar ook uw terugbetalingscapaciteit speelt een rol. 1. De waarde van het onroerend goed De verhouding van het kredietbedrag tegenover de waarde van het onroerend goed dat als waarborg voor het krediet dient, noemt men in vakjargon de quotiteit. Voorbeeld: een quotiteit van maximum 80% betekent dat u voor een woning die euro waard is maximaal euro kunt lenen. Bij VDK kunt u op basis van volgende quotiteiten ontlenen: - zonder schuldsaldoverzekering: tot maximum 65% - mét schuldsaldoverzekering: tot maximum 80% - mét schuldsaldoverzekering en mits een rentetoeslag: tot 100%; de rentetoeslag bedraagt 0,0125% op maandbasis = 0,075% op semesterbasis (= 0,15% op jaarbasis). 2. Uw terugbetalingsmogelijkheden Uiteraard moet er een aanvaardbare verhouding zijn tussen uw inkomsten enerzijds en de lasten van de terugbetaling van uw hypothecair woonkrediet (en eventueel andere kredieten) anderzijds. Algemeen wordt aangenomen dat ongeveer 1/3 van het netto maandelijks gezinsinkomen mag dienen voor het terugbetalen van uw krediet - verplichtingen. Deze algemene regel moet evenwel met de nodige voorzichtigheid toegepast worden, rekening houdend met het gezinsbudget en de terugbetalingscapaciteiten. In hoofdstuk 9 komen we terug op het verzekeringsaspect. 5

6

7 3 Wat is de duur van uw woonkrediet? VDK laat u toe om zélf de terugbetalingstermijn van uw woonkrediet te bepalen. Afhankelijk van het ontleende bedrag worden de maximale looptijden wel begrensd: - voor kredieten tot euro bedraagt de maximale looptijd 15 jaar; - voor kredieten boven euro bedraagt de maximale looptijd 30 jaar. De uiteindelijke looptijd van uw krediet zal evenwel ook afhangen van de kredietformule die u kiest. U kunt in bepaalde gevallen immers kiezen voor een variabele looptijd, waarbij de termijn van uw krediet wordt ingekort of verlengd naargelang de evolutie van de rentevoet. Indien u een woonkrediet neemt voor de financiering van een nieuwbouw, dan kunt u ervoor kiezen om bij de start van uw krediettermijn voor uw kredietkapitaal een opnameperiode van 1 of 2 jaar te voorzien. Gedurende deze periode hoeft u dan géén kapitaal terug te betalen, maar enkel de intresten op de uitstaande schuld. Een dergelijk kapitaalsuitstel kan nuttig zijn, want precies de eerste jaren van uw woonkrediet zijn doorgaans de moeilijkste. 4 Hoe kunt u over uw kapitaal beschikken? 4.1. Bij aankoop Bij een hypothecair woonkrediet bestemd voor aankoop van grond, een woonhuis of appartement komt het kredietkapitaal meteen na het verlijden van de kredietakte ter beschikking, meestal in de vorm van een bankcheque. Het integrale kredietbedrag wordt dan ook meteen door de kredietnemers opgenomen Bij nieuwbouw Bij nieuwbouw van een woonhuis gebeurt de uitbetaling van het kredietkapitaal in schijven volgens onderstaand schema: - de eerste schijf: bij het verlijden van de kredietakte; - de tweede schijf: als de draagvloer van de eerste verdieping gelegd is; - de derde schijf: als het volledige gebouw onder dak staat; en na voorlegging van de brandverzekering; - de vierde schijf: als de woning wind- en waterdicht is (d.w.z. buitendeuren, poorten, vensters zijn geplaatst); - de vijfde schijf: als het sanitair, plakwerken, vloeren en de verwarming gerealiseerd zijn; - de zesde schijf: na de volledige afwerking. De bedragen van de respectievelijke schijven worden overgeschreven naar uw VDK-girorekening naargelang de werken vorderen, te staven door bv. foto s of een attest van de architect waaruit de stand van de werken blijkt. De opname van het volledige kredietkapitaal dient wel te gebeuren binnen de eerste twee kredietjaren. Wanneer niet alle gelden opgenomen zijn op de tweede verjaardatum van het krediet, wordt het maximum te ontlenen bedrag gelijk aan het bedrag van de schuld in kapitaal op dat moment. Alle verdere berekeningen zullen op basis van dat bedrag gebeuren Bij verbouwing Bij verbouwingen kunt u het kredietbedrag opnemen naargelang de werkzaamheden vorderen. 7

8 5 Welke waarborgen vraagt VDK? Hypotheek Als waarborg voor het woonkrediet dat u door VDK wordt toegekend, vraagt de bank een hypotheek op een onroerend goed. Deze hypotheek verleent VDK het recht om het betrokken goed te doen verkopen als de kredietnemer zijn verplichtingen niet nakomt. Om precies te zijn, wordt een hypotheek in eerste rang gevraagd, dit betekent dat de bank bij een eventuele verkoop voorrang krijgt op schuldeisers in tweede of derde rang. De hypotheek wordt genomen voor onbepaalde duur, voor alle sommen, dus ook voor eventuele andere toekomstige schuldvorderingen. Indien de waarde van het te hypothekeren onroerend goed het toelaat, kan VDK een hypotheek in tweede rang toestaan (na de inschrijving in eerste rang van een andere bank), maar in dat geval wordt de rentevoet verhoogd met 0,25% op semesterbasis = 0,0416% op maandbasis = 0,50% op jaarbasis. Hypothecair mandaat Een hypothecair mandaat houdt in dat de kredietvoorwaarden bij onderhandse akte geregeld worden. Bij de notaris wordt een akte verleden waarbij de kredietnemers een onherroepelijke volmacht geven aan VDK om later, indien nodig, een hypothecaire inschrijving te nemen op een onroerend goed voor een bepaald kapitaal. Uitzonderlijk kan VDK woonkredieten toestaan op basis van een hypothecair mandaat. Aangezien deze waarborg de bank evenwel minder zekerheid biedt, wordt in dergelijke gevallen een hogere rentevoet toegepast. Concreet wordt de rentevoet verhoogd met 0,125% op semesterbasis = 0,0208% op maandbasis = 0,25% op jaarbasis. 8

9 6 Verkiest Welke rentevoet geldt voor uw woonkrediet? u de zekerheid van een rentevoet die 10 of 15 of zelfs 20 jaar lang ongewijzigd blijft? Of kiest u voor een rentevoet die na 3 of 5 jaar kan aangepast worden? Bij VDK kunt u kiezen tussen diverse variabiliteitsformules, telkens met een eigen specifieke rentevoet die u terugvindt in onze tarievenlijst. Afhankelijk van uw keuze zal de rentevoet op bepaalde scharnierdata herberekend worden in functie van de evolutie van de marktrente. Bij VDK hebt u de keuze uit volgende variabiliteitsformules: 1. de driejaarsvariabiliteit ( ) De rentevoet blijft onveranderd gedurende de eerste 3 jaar van uw woonkrediet. Na 3 jaar, en verder telkens om de 3 jaar, zal de rentevoet voor uw krediet herberekend worden. 7. de twintig-driejaarsvariabiliteit ( ) Hier hebt u de zekerheid dat de rente op uw woonkrediet 20 jaar lang ongewijzigd blijft. Concreet betekent dit eigenlijk dat u, voor woonkredieten op 20 jaar, kiest voor een formule met vaste onveranderlijke rentevoet. Bij langere looptijden wordt de rentevoet na verloop van 20 jaar om de 3 jaar herberekend. 8. de twintig-vijfjaarsvariabiliteit ( ) Dit is een variante op de voorgaande formule. De rentevoet blijft 20 jaar lang onveranderd en wordt nadien, bij langere looptijden, om de 5 jaar herberekend. 2. de vijfjaarsvariabiliteit ( ) Hierbij blijft de rentevoet gedurende de eerste 5 jaar onveranderd. Om de 5 jaar zal de rentevoet herberekend worden voor een nieuwe periode van 5 jaar. 3. de tien-driejaarsvariabiliteit ( ) Hier blijft de rentevoet gedurende de eerste 10 jaar onveranderd. Na de eerste 10 jaar en daarna om de 3 jaar wordt de rentevoet herberekend. 4. de tien-vijfjaarsvariabiliteit ( ) Dit is een variante op voorgaand systeem waarbij na een eerste periode van 10 jaar, de rentevoet om de 5 jaar aangepast wordt. 5. de vijftien-driejaarsvariabiliteit ( ) In deze variabiliteitsoptie blijft de rentevoet 15 jaar lang onveranderd. Na de eerste 15 jaar en daarna om de 3 jaar wordt de rentevoet herberekend. 6. de vijftien-vijfjaarsvariabiliteit ( ) Deze variabiliteitsoptie is een variante op voorgaand systeem. De rentevoet blijft gedurende de eerste 15 jaar onveranderd. Na de eerste 15 jaar en daarna om de 5 jaar wordt de rentevoet herberekend. 9

10 Herberekening van de rentevoet Overeenkomstig de variabiliteitsformule die u kiest, wordt de rentevoet van uw krediet aangepast op de respectievelijke verjaardata van de kredietakte. De herberekening gebeurt op basis van de volgende formule die bij wet is bepaald, en die gebaseerd is op de evolutie van zogenaamde referte-indexen die elke maand in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Nieuwe rentevoet = oude rentevoet + (nieuwe referte-index oorspronkelijke referte-index) De oorspronkelijke referte-index is deze die, voor de gekozen variabiliteitsformule, vermeld is op de tarievenfiche die van kracht was op het moment van uw kredietaanvraag. De nieuwe referte-index is deze die wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad in de kalendermaand die de verjaardatum van uw krediet - akte voorafgaat. Voorbeeld op basis van fictieve gegevens: VDK staat op 15 februari 2006 een woonkrediet toe op basis van de driejaarsvariabiliteit ( ). De rentevoet bedraagt 0,3434% op maandbasis = 4,20% reëel op jaarbasis. De oorspronkelijke referte-index is vermeld op de tarieflijst die sinds 1 februari 2006 van kracht is en bedraagt 0,2871. Drie jaar later bedraagt dezelfde referteindex 0,3670. De rentevoet van het woonkrediet wordt dan als volgt herberekend, conform bovenvermelde formule: 0,3434% + (0,3670 0,2871) = 0,4233% op maandbasis = 5,20% reëel op jaarbasis. Begrenzing van de variabiliteit van de rentevoet De rentevoet van uw krediet kan niet ongelimiteerd aangepast worden. Dit is voor u als kredietnemer een geruststelling. Zelfs al zou de marktrente op een bepaald ogenblik zeer sterk gaan stijgen, u hebt de garantie dat uw rentevoet niet boven een bepaald niveau kan gaan. Ook bij een rentedaling wordt de aanpassing van uw rentevoet op gelijkaardige wijze begrensd. De marge waarbinnen het tarief kan stijgen of dalen, noemen we de rentetunnel. De rentetunnel Voor alle variabiliteitsformules kan de nieuwe rentevoet maximaal met 0,1651% op maand - basis = 0,9950% op semesterbasis = 2% op jaarbasis stijgen of dalen. Voorbeeld op basis van fictieve gegevens: Stel: u kiest voor een woonkrediet met de variabiliteitsformule De rentevoet bedraagt 0,3795% op maandbasis (= 4,65% reële jaarrentevoet). De rentevoet kan in de loop van de krediettermijn maximaal schommelen binnen de volgende grenzen: - naar boven toe: 0, ,1651 = 0,5446% op maandbasis (dit is reëel op jaarbasis 6,73%) - naar beneden toe: 0,3795 0,1651 = 0,2144% op maandbasis (dit is reëel op jaarbasis 2,60%). 10

11 7 Wat zijn de verschillende terugbetalingsmogelijkheden? Het hypothecair woonkrediet bij VDK wordt gekenmerkt door de grootst mogelijke soepelheid in de keuze van terugbetalingssystemen. U kiest als cliënt zélf het terugbetalingssysteem dat u het beste ligt. Tijdens de looptijd van het krediet is overstappen naar een ander terugbetalingssysteem altijd mogelijk. We onderscheiden drie terugbetalingssystemen die we hierna verduidelijken Het degressief systeem Zuiver degressief In dit systeem betaalt u elk jaar een vast deel van het ontleende kapitaal terug. Afhankelijk van de looptijd is dit bv. elk jaar 1/10, 1/20, van het oorspronkelijk kredietbedrag. Naargelang uw verschuldigd kapitaal daalt, betaalt u dus ook minder intresten. Hierdoor daalt uw totale afbetalingslast jaar na jaar. Schematisch kunnen we dit als volgt voorstellen: Degressieve aflossingen JAAR intrest kapitaal AFLOSSING De terugbetaling van de kapitaalschijven moet telkens op de verjaardatum van de kredietakte gebeuren. De intresten worden twee keer per jaar in rekening gebracht. Concreet gebeurt dit de eerste keer zes maanden na het verlijden van de kredietakte, de tweede keer een jaar na de kredietakte, en verder telkens om de zes maanden. Deze bedragen zullen automatisch afgehaald worden van uw VDK-girorekening. Voorbeeld zuiver degressief op basis van fictieve gegevens: Krediet van euro op 10 jaar. Gekozen variabiliteit: De rentevoet bedraagt 4,65% reëel op jaarbasis = 2,2986% op semesterbasis = 0,3795% op maandbasis. Doel: aankoop van een woonhuis; het volledige bedrag wordt opgenomen op de dag van het ondertekenen van de kredietakte. De kredietakte wordt verleden op 15 mei De eerste zesmaandelijkse aanrekening van intresten gebeurt op 14 november De intresten zullen 574,65 euro bedragen (= euro x 2,2986%). De tweede zesmaandelijkse aanrekening van intresten gebeurt op 14 mei De intresten zullen 574,65 euro bedragen (= euro x 2,2986%). De jaarlijkse terugbetaling van het kapitaal bedraagt: euro / 10 jaar = euro, voor het eerst te betalen op 15 mei De kredietlimiet bedraagt daarna gedurende 1 jaar: euro (= euro euro). Dit wil zeggen dat de schuld in kapitaal en intresten niet boven dit bedrag mag uitstijgen. Op 14 november 2007 gebeurt de derde aanrekening van intresten (517,19 euro, d.i euro x 2,2986%). Voor de resterende jaren worden de intresten op dezelfde wijze berekend als hierboven, telkens op de uitstaande schuld. intrest kapitaal AFLOSSING JAAR 11

12

13 Uitstel van kapitaalsaflossing bij nieuwbouwof verbouwingskredieten Omdat de eerste jaren in het degressief systeem de zwaarste zijn, kunt u er als kredietnemer voor kiezen om bij de start van de krediettermijn voor uw kredietkapitaal een opnameperiode van 1 of 2 jaar te voorzien. Gedurende deze periode betaalt u geen kapitaal terug en betaalt u dus enkel de zesmaandelijkse intresten. Tijdens deze opnameperiode neemt u het kredietkapitaal op in schijven, zoals beschreven in de kredietakte. De eerste terugbetaling van kapitaal wordt dan uitgesteld tot de tweede of derde verjaardag van de kredietakte Maandelijks degressief In het maandelijks degressief terugbetalingssysteem wordt elke maand een vast gedeelte van het geleende kapitaal terugbetaald, vermeerderd met de intresten over het nog uitstaande kapitaal. Indien u voor dit systeem kiest, geeft u via een schriftelijke opdracht aan VDK de toestemming om elke maand, startend vanaf de aktedatum, de te betalen maandsom automatisch af te halen van uw VDK-girorekening. Het verschuldigde maandbedrag wordt elke maand kleiner. Schematisch ziet dit er zo uit: Terugbetalingsplan op maandbasis in het maandelijks degressief systeem 1 JAAR 2 JAAR 3 JAAR 4 JAAR 5 JAAR AFLOSSING intrest kapitaal 13

14 Opnameperiode bij nieuwbouw- of verbouwingskredieten Bij bouwprojecten, waarbij de werken enkele maanden of zelfs jaren kunnen duren, waardoor de laatste schijf ook pas na verloop van tijd wordt opgenomen, kan geopteerd worden voor een opnameperiode. Deze opname periode kan één tot maximum twee krediet jaren belopen. Tijdens deze opnameperiode wordt het kredietkapitaal opgenomen in schijven zoals beschreven in de kredietakte. Gedurende de opnameperiode betaalt u enkel maandelijks de intresten op de opgenomen kapitaalsommen. De betaling van de intresten gebeurt automatisch via uw girorekening bij VDK. Zodra het kredietkapitaal volledig is opgenomen (ongeacht of de afgesproken opnameperiode al dan niet volledig is afgelopen), zal vanaf de maand daaropvolgend de betaling volgens het maandelijks degressief aflossingsplan starten. Het maandelijks bedrag bestaat uit een vast deel kapitaal en een variabel deel intresten berekend volgens de overeengekomen terugbetalingsperiode en de contractuele rentevoet. Indien het kredietkapitaal nog niet volledig is opgenomen op de tweede verjaardatum van de kredietakte, zal de uitstaande schuld in kapitaal op deze verjaardatum als uitgangspunt dienen om de maandelijks degressieve aflossingstabel op te maken. De eerste maandelijkse som moet betaald worden in de maand volgend op de tweede verjaardatum van de kredietakte. In twee specifieke gevallen kan een herberekening van het maandelijks verschuldigde bedrag nodig zijn: 1. door de toepassing van een nieuwe rentevoet, op basis van het gekozen variabiliteitssysteem; 2. indien u als kredietnemer een extra afbetaling doet (zie hoofdstuk 8 "Vervroegde terugbetalingen"). Voorbeeld maandelijks degressief op basis van fictieve gegevens: Hypothecair woonkrediet van euro op 10 jaar. Gekozen variabiliteit De rentevoet bedraagt 4,65% reëel op jaarbasis = 2,2986% op semesterbasis = 0,3795% op maandbasis. Doel: aankoop woning; het volledige bedrag wordt opgenomen op de dag van het ondertekenen van de kredietakte. De berekening gebeurt als volgt: De aflossing gebeurt door middel van maandelijkse schijven. Die schijven omvatten de intrest op het verschuldigd saldo en een gelijke jaarlijkse kapitaalsaflossing van 208,33 euro. In ons voorbeeld bedraagt het eerste maandelijks te betalen bedrag 303,21 euro. 14

15 AFLOSSINGSTABEL VOOR HET EERSTE JAAR Maand Verschuldigd Maandelijkse Maandelijks Verschuldigd maandbedrag intrest kapitaal kapitaal ,00 maand 1 303,21 94,88 208, ,67 maand 2 302,42 94,08 208, ,33 maand 3 301,63 93,29 208, ,00 maand 4 300,84 92,50 208, ,67 maand 5 300,05 91,71 208, ,33 maand 6 299,26 90,92 208, ,00 maand 7 298,46 90,13 208, ,67 maand 8 297,67 89,34 208, ,33 maand 9 296,88 88,55 208, ,00 maand ,09 87,76 208, ,67 maand ,30 86,97 208, ,33 maand ,51 86,18 208, ,00 AFLOSSINGSTABEL VOOR HET VOLLEDIG KREDIET Jaar Totaal Intrest Kapitaalsaflossing Verschuldigd per jaar per jaar per jaar kapitaal ,00 jaar , , , ,00 jaar ,47 972, , ,00 jaar ,62 858, , ,00 jaar ,72 744, , ,00 jaar ,92 630, , ,00 jaar ,07 517, , ,00 jaar ,22 403, , ,00 jaar ,37 289, , ,00 jaar ,52 175, , ,00 jaar ,67 61, ,00 0,00 TOTAAL 5.739, ,00 Na verloop van 10 jaar is het krediet in kapitaal en intresten terugbetaald. 15

16

17 7.2. Mensualiteiten Bij dit terugbetalingssysteem geldt het principe dat het maandelijks bedrag, binnen de variabiliteitsperiode van de gekozen formule, ongewijzigd blijft. Mensualiteiten JAAR Met vaste looptijd In dit systeem wordt maandelijks eenzelfde bedrag betaald, binnen elke variabiliteitsperiode (dit is de periode waarin de rentevoet gegarandeerd vast blijft). De mensualiteit bestaat uit een deel kapitaal en een deel intresten. Het aandeel intresten zal maand na maand verminderen, ingevolge het terugbetalen van een gedeelte kapitaal per maand. Het aandeel kapitaal in het maandelijks bedrag zal maand na maand toenemen. In twee specifieke gevallen kan er een herberekening van het maandelijks verschuldigde be drag nodig zijn: 1. door de toepassing van een nieuwe rentevoet, op basis van het gekozen variabiliteitssysteem; 2. indien u als kredietnemer een extra afbetaling doet (zie hoofdstuk 8 "Vervroegde terugbetalingen") Met variabele looptijd intrest kapitaal AFLOSSING Wilt u de absolute zekerheid om, ondanks alle mogelijke renteschommelingen, nooit méér dan het oorspronkelijke maandbedrag te moeten betalen, dan kiest u best voor een krediet met variabele looptijd. Men spreekt in dit geval ook wel eens van de accordeonformule. Op de scharniermomenten van dit soort woonkrediet zal er, ook bij een gewijzigde rentevoet, geen herberekening gebeuren van het maandelijks bedrag. Maar naargelang uw rentevoet stijgt of daalt, wordt de looptijd van uw krediet verlengd of ingekort. Dit betekent dus dat de looptijd van uw krediet variabel wordt, m.a.w. de termijn kan dan langer of korter worden dan oorspronkelijk voorzien. Ongeacht welke oorspronkelijke looptijd er gevraagd werd, in de formule met een variabele looptijd moet het verschuldigd kredietkapitaal hoe dan ook terugbetaald worden uiterlijk op de 35ste verjaardag van de kredietakte. Dit is dus de absolute maximumtermijn voor een hypothecair woonkrediet bij VDK. Indien nodig zal de verschuldigde mensualiteit aangepast worden zodat de terugbetaling op 35 jaar mogelijk wordt. Let op: indien de looptijd van het woonkrediet langer wordt dan 30 jaar, dan moet de bestaande hypothecaire inschrijving vóór de 30ste verjaardatum hernieuwd worden op het hypotheekkantoor. De kosten hiervan zijn ten laste van de kredietnemers. Ook bij deze terugbetalingssystemen door middel van mensualiteiten worden de maandelijkse betalingen geregeld via een VDK-girorekening op naam van de kredietnemers. Voorbeeld mensualiteiten op basis van fictieve gegevens: Krediet van euro op 10 jaar. Gekozen variabiliteit: De rentevoet bedraagt 4,65% reëel op jaarbasis = 2,2986% op semesterbasis = 0,3795% op maandbasis. Doel: aankoop woning; het volledige bedrag wordt opgenomen op de dag van het ondertekenen van de kredietakte. Het maandelijks bedrag is: 259,75 euro. 17

18 AFLOSSINGSTABEL VOOR HET EERSTE EN VOLGENDE JA(A)R(EN) Maand Verschuldigd Maandelijkse Maandelijks Verschuldigd maandbedrag intrest kapitaal kapitaal ,00 maand 1 259,75 94,88 164, ,13 maand 2 259,75 94,25 165, ,63 maand 3 259,75 93,62 166, ,50 maand 4 259,75 92,99 166, ,74 maand 5 259,75 92,36 167, ,35 maand 6 259,75 91,72 168, ,32 maand 7 259,75 91,09 168, ,66 maand 8 259,75 90,44 169, ,35 maand 9 259,75 89,80 169, ,40 maand ,75 89,16 170, ,81 maand ,75 88,51 171, ,57 maand ,75 87,86 171, ,68 AFLOSSINGSTABEL VOOR HET VOLLEDIG KREDIET Jaar Totaal Intrest Kapitaalsaflossing Verschuldigd per jaar per jaar per jaar kapitaal ,00 jaar , , , ,68 jaar , , , ,41 jaar ,00 904, , ,80 jaar ,00 801, , ,30 jaar ,00 693, , ,15 jaar ,00 581, , ,31 jaar ,00 463, , ,54 jaar ,00 339, , ,38 jaar ,00 210, , ,07 jaar ,59 75, ,07 0,00 TOTAAL 6.169, ,00 Na verloop van 10 jaar is het krediet in kapitaal en intresten terugbetaald. 18

19 Opnameperiode bij nieuwbouw- of verbouwingskredieten Bij bouwprojecten, waarbij de werken enkele maanden of zelfs jaren kunnen duren, waardoor de laatste schijf ook pas na verloop van tijd wordt opgenomen, kan geopteerd worden voor een opnameperiode. Deze opnameperiode kan één tot maximum twee kredietjaren belopen. Tijdens deze opnameperiode wordt het kredietkapitaal opgenomen in schijven zoals beschreven in de kredietakte. Gedurende de opnameperiode dienen enkel maandelijks de intresten betaald te worden op de opgenomen kapitaalsommen. De betaling van de intresten gebeurt automatisch via een girorekening bij VDK. Zodra het kredietkapitaal volledig is opgenomen (ongeacht de afgesproken opnameperiode al dan niet volledig is afgelopen), zal vanaf de maand daaropvolgend de betaling volgens het mensualiteitensysteem starten. Het maandelijks bedrag bestaat uit een variabel deel kapitaal en een variabel deel intresten berekend volgens de overeengekomen terugbetalingsperiode en de contractuele rentevoet. Indien het kredietkapitaal nog niet volledig is opgenomen op de tweede verjaardatum van de kredietakte, zal de uitstaande schuld in kapitaal op deze verjaardatum als uitgangspunt dienen om de mensualiteitenaflossingstabel op te maken. De eerste mensualiteit moet betaald worden in de maand volgend op de tweede verjaardatum van de kredietakte Overschakelen naar een ander terugbetalingssysteem Mocht tijdens de looptijd van het krediet blijken dat u uw hypothecair woonkrediet om fiscale of budgettaire redenen beter in een ander terugbetalingssysteem zou aflossen, kan dit op eenvoudig verzoek. De overschakeling is kosteloos en kan telkens gebeuren na een halfjaarlijkse intrestaanrekening. Houd er wel rekening mee dat, bij overschakeling van het mensueel naar het degressief systeem, een eenmalige extra storting nodig kan zijn om op het schema van de degressieve terugbetaling te komen. 19

20

21 8 Zijn vervroegde terugbetalingen mogelijk? Het hypothecair woonkrediet bij VDK mag op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaald worden. Deze extra stortingen hebben als gevolg dat er minder intresten zullen aangerekend worden. Voor de gedeeltelijke vervroegde terugbetalingen gelden volgende modaliteiten: - éénmaal per kalenderjaar mag u een willekeurig bedrag storten op een door u vrij gekozen moment; - elke bijkomende storting binnen hetzelfde kalenderjaar van de hierboven vermelde vrijwillige storting moet minstens 10% van het op dat moment uitstaand verschuldigd kapitaal bedragen. Zodra een extra storting gedaan is van minimum 10% van het uitstaand verschuldigd kapitaal, zal een nieuwe aflossingstabel opgemaakt worden, rekening houdend met het nieuwe (lagere) bedrag van het verschuldigd saldo in kapitaal, de contractuele rentevoet en de resterende looptijd. Wel wederbeleggings - vergoeding Wanneer het hypothecair woonkrediet tijdens de looptijd (vrijwillig of gedwongen, en op een andere wijze dan eerder vermeld) volledig vervroegd in kapitaal en intresten terugbetaald wordt, zijn de kredietnemers aan VDK wél een vergoeding voor wederbelegging verschuldigd op het vervroegd terugbetaalde kapitaal. Dit is onder meer het geval bij verkoop van het onroerend goed of bij een herfinanciering van het lopende woonkrediet binnen VDK of daarbuiten. Deze wederbeleggingsvergoeding is gelijk aan drie maanden intresten gerekend aan de lopende rentevoet, op de uitstaande schuld in kapitaal. Geen wederbeleggings - vergoeding Op gedeeltelijke extra stortingen wordt door VDK géén wederbeleggingsvergoeding aangerekend. Er wordt evenmin een wederbeleggingsvergoeding aangerekend indien het krediet volledig vervroegd terugbetaald wordt ingevolge de uitvoering van het aangehechte contract van levens- of schuldsaldoverzekering naar aanleiding van het overlijden van de kredietnemer / verzekerde. 21

22 9 Welke verzekeringen zijn nodig? Schuldsaldoverzekering Als u meer dan 65% van de waarde van het in hypotheek te geven onroerend goed ontleent (met andere woorden, als de kredietquotiteit hoger is dan 65%), dan geldt bij VDK de verplichting om een schuldsaldoverzekering af te sluiten. U bent daarbij vrij in uw keuze van de verzekeringsmaatschappij, maar vraag uw VDKadviseur zeker wat hij u hierin kan voorstellen. Een schuldsaldoverzekering beschermt uw gezin als u of uw partner zou overlijden tijdens de looptijd van het krediet. De verzekeringsmaatschappij neemt immers de betaling van het nog verschuldigd kredietsaldo op zich. Deze verzekering wordt afgesloten voor een bepaalde termijn (gelijk aan de krediettermijn) en voor een bepaald kapitaal (minstens gelijk aan het beginkapitaal van het krediet). De verzekering kan op het hoofd van één kredietnemer afgesloten worden, maar meestal sluiten de beide kredietnemers (ingeval van een echtpaar of samenwonenden) een verzekering af waarbij het kredietbedrag over de beide personen verdeeld wordt. Het staat de kredietnemers vrij om bij deze verdeling rekening te houden met de verhouding van het inkomen en/of de leeftijd. Het splitsen van de schuldsaldoverzekering heeft voor gevolg dat bij overlijden van één van de kredietnemers het krediet gedeeltelijk terugbetaald wordt met de verzekeringspolis op naam van de overledene. De andere krediet - nemer betaalt dan enkel het overblijvende saldo verder terug. Beide kredietnemers kunnen ook een schuldsaldoverzekering afsluiten voor het volledige kapitaal, waardoor bij het overlijden van één kredietnemer het volledig verschuldigde kredietsaldo wordt terugbetaald door de verzekeringsmaatschappij. Brandverzekering Als kredietnemer bij VDK bent u verplicht om op alle gehypothekeerde gebouwen een verzekering tegen brand en andere risico's af te sluiten. Uiteraard hebt u er als eigenaar alle belang bij uw woning optimaal te verzekeren tegen dergelijke risico s. Uw brandverzekering waarborgt u immers de herstelling of de wederopbouw van uw woning na een brand, storm of ander onheil. U kunt zelf de verzekeringsmaatschappij kiezen. 22

23 10 Met welke kosten moet u rekening houden? Onvermijdelijk moet u bij uw woonkrediet rekening houden met een aantal kosten. Hierna vindt u een overzicht Dossierkosten Aan de behandeling en opvolging van uw kredietdossier zijn dossierkosten verbonden. Deze kosten worden aangerekend bij het indienen van een aanvraag voor een nieuw krediet of voor een herbeschikking (zie hoofdstuk 12). Ook voor wijzigingen aan de modaliteiten van de kredietovereenkomst of van de waarborgen in een bestaand dossier (bijvoorbeeld de vrijgave van een waarborg in de loop van het krediet) zijn dossierkosten verschuldigd. Voor de concrete tarieven verwijzen we naar de tarievenfiche in bijlage Schattingskosten Indien u minder dan 80% van de waarde van het in hypotheek te geven onroerend goed ontleent, is er geen schatting vereist. Als er toch een schatting nodig blijkt, dan gebeurt dit door een door VDK erkende expert. De hieraan verbonden kosten worden doorgerekend aan de kredietaanvrager. U wordt in dat geval vooraf verwittigd van de schatting en/of toezicht over de stand van de werken ter plaatse. Een kopie van het schattingsverslag wordt u uiteraard overgemaakt. U vindt de concrete schattingstarieven op de tarievenfiche in bijlage Notariskosten Een kredietovereenkomst voor een hypothecair woonkrediet wordt steeds verleden bij notariële akte. Als kredietnemer kiest u vrij de notaris voor het verlijden van de kredietakte. De notaris rekent voor zo n kredietakte kosten aan. Deze kosten omvatten de registratiekosten, het recht tot inschrijving in de registers van de hypotheekbewaarder, het ereloon van de notaris en de administratiekosten van de notaris. Het geheel vormt de provisie die de krediet - nemer op de dag van het ondertekenen (= verlijden) van de kredietakte aan de notaris betaalt. Let op, deze provisie mag niet verward worden met de provisie die u bij aankoop van een onroerend goed aan de notaris moet betalen voor het verlijden van een aankoopakte. Ter informatie vindt u voor een aantal kredietbedragen de gevraagde provisie (bij benadering) voor het verlijden van een akte hypothecair woonkrediet. Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij de notaris van uw keuze. Kredietbedrag Provisie voor de kredietakte euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro euro ± euro Andere kosten gedurende de looptijd van het krediet Bij wanbetaling: de portokosten van het aangetekend schrijven. Bij wijzigingen aan de kredietovereenkomst, die vooraf niet voorzien zijn, bv. in de volgende gevallen: - wanneer u als kredietnemer een herbeschikking vraagt: dossier- en/of schattingskosten; - wanneer u als kredietnemer een pandwisseling vraagt, dit is een vermeerdering, vermindering of ruil van de hypothecaire waarborg: dossieren/of schattingskosten. Voor de concrete tarieven verwijzen we naar de tarievenfiche in bijlage. 23

24

25 11 Hoe verloopt uw kredietaanvraag bij VDK? Uw kredietaanvraag verloopt in een aantal administratieve stappen: 1. U krijgt informatie tijdens een vrijblijvend adviesgesprek met uw VDK-adviseur, die u deze prospectus overmaakt. 2. U vult samen met uw VDK-adviseur het aanvraagformulier in. U betaalt de dossierkosten (en eventueel de schattingskosten) en bezorgt ons alle nodige documenten (fotokopie van het trouwboekje, eventueel huwelijkscontract of attest van wettelijk samenwonen, recent bewijs van beroepsinkomsten en afhankelijk van het doel van het krediet verder: verkoopsovereenkomst of eigendomstitel, bouwplannen, lastenboek, prijsberekening, stedenbouwkundige vergunning, foto s van het onroerend goed, ). Bij overname van woonkredieten van andere banken zal onder meer de kredietakte gevraagd worden. 3. Wanneer een schatting nodig is, zal de schatter u op de hoogte stellen wanneer hij ter plaatse komt. 4. VDK doet u een schriftelijk aanbod (de akkoordbrief) en bezorgt u een aflossingstabel volgens het gekozen afbetalingssysteem. Dit aanbod is twee maanden geldig. Tegelijkertijd wordt aan de notaris schriftelijk opdracht gegeven om de kredietakte voor te bereiden. 5. U stuurt ons één exemplaar van de akkoordbrief terug, ondertekend voor gelezen en goedgekeurd. 6. Wanneer een verzekering vereist is én VDK op de hoogte is gebracht van de goedkeuring van de schuldsaldo- of levensverzekering door de verzekeringsmaatschappij, wordt een afspraak gemaakt met de notaris voor het ondertekenen van de kredietakte. 7. De kredietakte wordt ondertekend (= verleden ) bij de notaris. Dit is de begindatum van het krediet. 8. Het krediet kan opgenomen worden volgens de principes en modaliteiten vermeld in hoofdstuk 4 van deze prospectus. Wat is een herbeschikking? 12VDK kan u een heropname van reeds teruggestort kapitaal toestaan, binnen de limieten van het oorspronkelijk toegestaan kredietbedrag. De herbeschikking is een nieuw krediet dat toegestaan wordt met een onderhandse overeenkomst binnen de bovenvermelde kaderovereenkomst. De wederopname of herbeschikking wordt enkel toegestaan voor onroerende privédoeleinden. Bij een herbeschikking wordt door VDK de rentevoet toegepast die op het moment van de aanvraag tot herbeschikking van kracht is voor soortgelijke kredieten. U kunt opnieuw kiezen tussen de diverse variabiliteitsformules en terugbetalingssystemen. Voor een dergelijk herbeschikkingskrediet worden kosten aangerekend volgens de tarievenfiche die bij VDK van kracht is op het ogenblik van de aanvraag tot herbeschikking. 25

26 13 Wat is een overbruggingskrediet? Een overbruggingskrediet is een hypothecair woonkrediet dat toegestaan wordt om een korte periode te overbruggen (maximum 3 jaar) naar aanleiding van het verwerven of behouden van een onroerend goed voor privé-doeleinden. Stel, u wilt een huis kopen of bouwen en u wenst het geheel of gedeeltelijk te financieren met de opbrengst van de verkoop van een ander onroerend goed, maar u weet nog niet wanneer die verkoop zal kunnen doorgaan. In afwachting dat het onroerend goed bij notariële akte zal verkocht worden, kan een overbruggingskrediet aangevraagd worden om het nieuwe project van aankoop of nieuwbouw te financieren. Dit overbruggingskrediet wordt toegestaan onder de vorm van een hypothecair woonkrediet met een korte looptijd, nl. maximum 3 kredietjaren. Volgende kenmerken en voordelen zijn van toepassing op overbruggingskredieten bij VDK Spaarbank: 1. Het overbruggingskrediet wordt toegestaan onder de vorm van een kredietopening. 2. De intresten worden berekend op de effectief uitstaande schuld, waarbij rekening gehouden wordt met de gedane stortingen en afhalingen. 3. U bent als kredietnemer niet verplicht het toegestane kredietkapitaal van het overbruggingskrediet in zijn totaliteit op te nemen. Dit heeft voor gevolg dat op de niet opgenomen bedragen geen intresten gerekend worden. 4. Als kredietnemer kunt u vervroegde terugbetalingen doen, waarop dan geen intresten meer worden aangerekend. 5. Er wordt geen reserveringscommissie aangerekend voor bedragen die u niet meteen opneemt. 6. Alle stortingen krijgen als waardedatum de dag na de bewerking. Geldopnames krijgen als waardedatum de dag vóór de bewerking. 7. Alle transacties worden bevestigd door middel van overzichtelijke rekeninguittreksels die u kosteloos worden overgemaakt. Hierna belichten we kort enkele concrete aspecten met betrekking tot overbruggingskredieten bij VDK. Terbeschikkingstelling van het kapitaal Aankoop grond, woonhuis of appartement Wie een overbruggingskrediet aangaat voor de aankoop van een onroerend goed krijgt het kredietkapitaal onmiddellijk na het verlijden van de kredietakte ter beschikking. Dit gebeurt meestal onder de vorm van een bankcheque. Nieuwbouw woonhuis De uitbetaling van het kredietkapitaal van een overbruggingskrediet gebeurt in schijven (zie hiervoor het schema en de modaliteiten be - schreven onder het hypothecair woonkrediet in hoofdstuk 4.2. van deze brochure). Waarborg: hypothecair mandaat of hypothecaire inschrijving Meestal zal een overbruggingskrediet toegestaan worden met een onderhandse overeenkomst (de akkoordbrief) waarbij het terug te betalen kredietkapitaal en de betalingen van de intresten gewaarborgd worden door een hypothecair mandaat. De vraag om een overbruggingskrediet toe te staan op basis van een hypothecair mandaat wordt dossier per dossier geëvalueerd. 26

27 Uitzonderlijk kan VDK als waarborg voor het te verstrekken overbruggingskrediet een hypothecaire inschrijving in eerste rang laten nemen op de onroerende goederen. Rentetarieven Voor de huidige tarieven voor overbruggingskredieten verwijzen we naar de gedagtekende tarievenbijlage. Terugbetalingswijze: degressief systeem Kapitaal Het kredietkapitaal moet uiterlijk op de derde verjaardatum van de kredietakte terugbetaald worden. Met andere woorden, gedurende de eerste 3 kredietjaren moet er geen kapitaal terugbetaald worden. Het overbruggingskrediet mag op elk ogenblik geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetaald worden. Intresten De intresten worden zesmaandelijks gerekend op het uitstaand bedrag in kapitaal. Voor de betaling van de intresten geven de kredietnemers machtiging aan VDK om het verschuldigde bedrag af te halen van een VDK-girorekening op naam van de kredietnemers. Einddatum Na de eerste 3 kredietjaren Stel, de vooropgestelde verkoop van het onroerend goed gaat niet door binnen de eerste 3 kredietjaren. In dit geval zal het overbruggingskrediet automatisch omgezet worden in een hypothecair woonkrediet met een langere looptijd. Indien het overbruggingskrediet met een hypothecair mandaat werd toegestaan zal op kosten van de kredietnemers een hypothecaire inschrijving genomen worden op het in waarborg gegeven onroerend goed. Vervroegde terugbetalingen Als kredietnemer kunt u op elk moment extra stortingen doen op uw overbruggingskrediet. Dergelijke extra stortingen hebben als gevolg dat er minder intresten zullen gerekend worden. Voor de (gedeeltelijke) vervroegde terugbetalingen gelden volgende modaliteiten: - éénmaal per kalenderjaar mag u een willekeurig bedrag storten op een door u vrij gekozen moment; - elke bijkomende storting binnen hetzelfde kalenderjaar van de hierboven vermelde vrijwillige storting moet minstens 10% van het uitstaand verschuldigd kredietkapitaal bedragen. Voor deze kredietvorm wordt er bij gehele of gedeeltelijke storting van kapitaal geen wederbeleggingsvergoeding aangerekend. Tijdens de eerste 3 kredietjaren Zodra de datum waarop het te verkopen onroerend goed bij notariële akte bepaald is, moet het overbruggingskrediet op die datum volledig vereffend worden. Hiertoe zal VDK aan de notaris die de verkoopakte zal opmaken een eindafrekening bezorgen. De notaris zal van de verkoopsom het bedrag - tot volledige vereffening van het overbruggingskrediet - inhouden en doorstorten aan VDK. 27

28

29 14 Uw privacy wordt gerespecteerd VDK Spaarbank informeert haar cliënten over de registratie en de verwerking van de op hen betrekking hebbende persoonlijke gegevens naar aanleiding van een kredietaanvraag. De doelstelling van de verwerking ligt vervat in het beheer van de cliëntenrelatie, in marketingdoeleinden betreffende de aangeboden diensten en in het onderzoek omtrent de solvabiliteit van de kredietaanvragers en de borgen. Via een aangetekende brief, vergezeld van een recto-verso fotokopie van uw identiteitskaart, kunt u als cliënt toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens en desgevallend verbetering laten aanbrengen. De cliënten kunnen tevens steeds aanvullende inlichtingen bekomen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. 15 Fiscale voordelen Wie een hypothecair krediet aangaat voor een in België gelegen woonhuis, kan onder bepaalde voorwaarden genieten van ruime belastingvoordelen. Uw VDK-adviseur licht u graag alle fiscale aspecten in detail toe, maar de grote lijnen vindt u alvast hieronder. 1) woonkrediet voor uw enige en eigen woning Hypothecaire woonkredieten met een looptijd van minstens 10 jaar, aangegaan voor het kopen, bouwen of verbouwen van uw enige en eigen woning, genieten van een gunstig fiscaal regime. De kapitaalsaflossingen, de betaalde intresten en de premies voor de schuldsaldoverzekering kunt u via uw aangifte in de personenbelasting in mindering brengen van uw belastbaar inkomen. Dit levert u al snel een belastingbesparing op van 45 à 50% van het fiscaal aftrekbare bedrag. Op de tarievenfiche vindt u de (geïndexeerde) maximumbedragen die op dit ogenblik voor aftrek in aanmerking komen. 2) woonkrediet voor een woning die niet uw enige en eigen woning is De betaalde intresten op dergelijke woonkredieten kunnen in mindering gebracht worden van de belastbare onroerende inkomsten in de personenbelasting. Dit fiscaal voordeel is gekend als de gewone intrestaftrek. Is het woonkrediet specifiek aangegaan voor de verbouwing van uw enige woning die ouder is dan 15 jaar, en worden de verbouwingswerken uitgevoerd door een geregistreerde aannemer, dan kan in bepaalde gevallen een extra deel van de betaalde intresten in mindering gebracht worden van uw globaal belastbaar inkomen. Dit fiscaal voordeel wordt de "bijkomende intrestaftrek" genoemd. De kapitaalsaflossingen van dergelijke woonkredieten (het maximaal bedrag vindt u terug op het tarievenblad), met een minimum looptijd van 10 jaar, genieten via de aangifte in de personen - belasting een belastingvermindering van 30 à 40%. Voor meer informatie kan u ook de brochure "Wegwijs in de fiscaliteit van de eigen woning" bekomen bij de Federale Overheidsdienst Financiën, dienst Vorming en Informatie, Arts Center, Kunstlaan 19 H bus 2, 1000 Brussel, tel ; 29

30 16 Steunmaatregelen van het gewest Wanneer u een woning koopt, (ver)bouwt of renoveert kan u eventueel genieten van een tussenkomst van het Vlaams, Waals of Brussels Gewest, afhankelijk van de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Hierna volgt een overzicht van de betreffende instanties waar u verder inlichtingen kan vragen. Limburg Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt, tel (elke werkdag) Oost-Vlaanderen Gebroeders Van Eyckstraat 4-6, 9000 Gent, tel (elke voormiddag) Vlaams Gewest 1. Gratis verzekering gewaarborgd wonen Voor meer informatie en het bekomen van het aanvraagformulier: Vlaamse Infolijn: of 2. Aanpassings- en verbeteringspremie voor woningen Voor informatie en het bekomen van aanvraagformulieren kunt u terecht bij: - uw gemeente; - de cel Huisvesting in de eigen provinciehoofdplaats (zie hierna de adressen van de afdelingen ROHM), die de ingediende aanvragen onderzoekt; - de afdeling Financiering van het Huis - vestingsbeleid, die instaat voor de centrale uitbetaling en de behandeling van de bezwaarschriften: Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus Brussel tel afdelingen ROHM (Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen): Antwerpen Copernicuslaan 1 bus 4, 2018 Antwerpen, tel (maandagvoormiddag en donderdag) Vlaams-Brabant Blijde Inkomststraat , 3000 Leuven, tel (elke voormiddag) West-Vlaanderen Werkhuisstraat 9, 8000 Brugge, tel (elke werkdag) Waals Gewest Ministère de la Région Wallonne Division du logement Rue des Brigades d'irlande Jambes tel of (voormiddag) Brussels Hoofdstedelijk Gewest Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Dienst Informatie Huisvesting C.C.N. - Communicatiecentrum Noord Vooruitgangstraat 80 bus Brussel tel De stadswinkel VZW Sint-Goriksplein Brussel tel

31 De Europese Gedragscode VDK Spaarbank heeft de Europese Gedragscode onderschreven met betrekking tot de informatieverstrekking over woonkredieten. Deze Gedragscode is bij wijze van aanbeveling door de Europese Commissie aan de Europese banken voorgesteld om het u als klant mogelijk te maken om voorstellen van verschillende banken met mekaar te kunnen vergelijken. Door de ondertekening van deze Gedragscode engageert VDK er zich toe om u de informatie over het hypothecair woonkrediet op een uniforme en gepersonaliseerde wijze over te maken door middel van het Europees Gestandaardiseerd Informatieblad. Indien gewenst kunt u de tekst van de gedragscode integraal bekijken op de website van de Beroepsvereniging van het Krediet. 31

32 - WOONKREDIET - BuitengeWoonkrediet VDK Spaarbank nv - Sint-Michielsplein Gent tel.: fax: Geographics & X Verantwoordelijke uitgever: Johan De Schamphelaere, Sint-Michielsplein 16, 9000 Gent; BTW BE RPR GENT; 09/ Voorwaarden en modaliteiten op 1 september 2010.

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Deze prospectus is van toepassing op hypothecaire kredieten in de zin van Boek VII, Titel 4 van het Wetboek Economisch Recht en in het bijzonder op

Deze prospectus is van toepassing op hypothecaire kredieten in de zin van Boek VII, Titel 4 van het Wetboek Economisch Recht en in het bijzonder op Woonkrediet bij vdk Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 01/04/2017 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de vdk-vestigingen en op de website van vdk. I. Voorwoord Vroeg of laat

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA 023352A, BTW BE 0402 197 731- RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE03 1106 0000 0184 www.bkcp.be Prospectus

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 17 van toepassing vanaf 9 maart 2009 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 18 van toepassing vanaf 01/03/2011 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

PROSPECTUS. Hypothecaire Kredieten. (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012

PROSPECTUS. Hypothecaire Kredieten. (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012 PROSPECTUS Hypothecaire Kredieten (onder toepassing van de wet van 4 augustus 1992) Geldig vanaf 06.06.2012 CREDIMO N.V. Weversstraat 6-10 1730 ASSE Tel. : 02/454.10.10 1. Kenmerken van de kredietvorm

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET

P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET P&V HYPOTHECAIR WOONKREDIET PROSPECTUS nr. 4 Van kracht vanaf 01/04/2017 Maatschappelijk zetel : Koningsstraat 151, 1210 BRUSSEL Ondernemingsnummer : BE0402236531 - AANTREKKELIJKE TARIEVEN - EENVOUDIG

Nadere informatie

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN

AANVRAAG LENING met een HYPOTHEEK VOOR ALLE SOMMEN Onesto Kredietmaatschappij NV Graaf van Loonstraat 15/1 3580 Beringen 0401.349.970 Kredietmaatschappij Onze Thuis A. Panisstraat 8/002 9120 Beveren 0400.143.113 Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen Tongerlodorp

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992)

AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen Wet Hypothecair Krediet 1992) Aanbrenger Datum Telefoon Duwijckstraat 17-2500 Lier - T 03/490 31 00 - F 03/490 31 90 R.P.R. Mechelen 455.731.338 - info@creafin.be - www.creafin.be Stempel AANVRAAGFORMULIER HYPOTHECAIR KREDIET (binnen

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door Vlaams Sociaal Woonkrediet socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de CBFA van 15/05/2007

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 2 januari 2013 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv KREDIET VOOR SOCIALE WONINGEN kredietvennootschap erkend door de Brusselse Hoofdstedelijke regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet

Tarief n 598 van de Woningkredieten van Groep Landbouwkrediet Het Voordeeltarief Fidelio is de combinatie van de Mini-rentevoet en de korting voor brandverzekering bij Fidea. De Mini-rentevoet wordt toegekend onder de vorm van een korting van 0,40% op jaarbasis op

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1

(Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 (Sociaal) VRIJ AANVULLEND PENSIOEN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Mogelijkheid om te kiezen voor een formule waarbij dit met betrekking tot de winstdeelname

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen

Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Reglement voor het toekennen van een lening aan scholen op grondgebied Antwerpen Artikel 1 - Doelstelling De stad Antwerpen verstrekt leningen voor kleine infrastructuurwerken en eerste inrichting van

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014

DEMETRIS NEWS 2014-04 31/01/2014 WOONKREDIETEN 204 - TRIEFSTRUTUUR voor aanvragen vanaf 03/02/204 - NRENGOMMISSIE 204 este makelaar, Met ingang van maandag 3 februari 204 past Demetris deze tariefstructuur en commissies toe voor de realisatie

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie voorbeelden

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst

Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - Hoofdstuk 1: kredietopening systeem van voorschotten. Artikel 4: duur van de overeenkomst Algemene voorwaarden hypothecair woonkrediet - 1 - CONTRACTNUMMER: Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het hypothecair krediet van 4 augustus 1992, laatst gewijzigd door de wet van 20

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1

Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 Top-Hat Plus Plan Capiplan of Capi 23 1 INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING (tak 21) Type levensverzekering Capiplan Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet op de premies gestort in het tak 21-gedeelte

Nadere informatie

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING

INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING INFOFICHE FIDEA SCHULDSALDOVERZEKERING Deze infofiche is geldig op 1 augustus 2017. De Fidea Schuldsaldoverzekering is bedoeld om kredieten (minimum 10 000,00) van particulieren of bedrijfsleiders te verzekeren

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V.

Prospectus. Niet-doorlopend geldkrediet. Santander Consumer Finance Benelux B.V. Prospectus Niet-doorlopend geldkrediet Santander Consumer Finance Benelux B.V. Santander Consumer Finance Benelux B.V. is gespecialiseerd in het verstrekken van doorlopend en nietdoorlopend geld- en goederenkrediet.

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus - Aanvraag van een KBC-Renovatiekrediet voor s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor aan te vragen en op te nemen.

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule

FLEXIBEL PENSION SAVING met Home -clausule Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Flexibel Pension Saving is een tak 21-spaarverzekering met een gegarandeerde intrestvoet, mogelijk verhoogd met een variabele, niet-gegarandeerde, winstdeelname. Doelgroep

Nadere informatie

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen

Capiplan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen Capiplan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21 Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van de totale

Nadere informatie

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen

CAPIPLAN 1. Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen CAPIPLAN 1 Type levensverzekering Levensverzekering met gewaarborgde rentevoet (Tak 21). Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven van de verzekerde op de einddatum: Het contract waarborgt de betaling van de

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1, 2 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Drie

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER-

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER- Grote plannen U ZOU GRAAG EEN HUIS KOPEN OF BOUWEN. OF U DENKT AAN VERBOUWINGSWERKEN. UW SALON IS AAN VERVANGING TOE OF DE AUTO HEEFT ZIJN TIJD GEHAD. MISSCHIEN TROUWT UW DOCHTER EN WILT U HAAR EEN FEEST

Nadere informatie

PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld door Boek VII van het Wetboek van economisch recht)

PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld door Boek VII van het Wetboek van economisch recht) 1 PROSPECTUS GELDIG VOOR HYPOTHECAIR KREDIET (geregeld door Boek VII van het Wetboek van economisch recht) Inhoud 1. Algemeen... 4 1.1. Voor wie is een hypothecair krediet bestemd?... 4 1.2. Soorten hypothecair

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E

F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E F I N A N C I Ë L E I N F O F I C H E Argenta-Flexx 1 Deze financiële infofiche maakt integraal deel uit van de verzekeringsvoorwaarden T Y P E L E V E N S V E R Z E K E R I N G Levensverzekering met een

Nadere informatie