Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014."

Transcriptie

1 Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014. voor : BKCP nv, Waterloolaan 16 te 1000 Brussel, FSMA A, BTW BE RPR Brussel. BIC: BKCPBEBB, IBAN: BE Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 1 van 14

2 Prospectus hypothecair krediet I. EIGENAAR WORDEN DANKZIJ HET HYPOTHECAIR KREDIET II. III. IV. HET HYPOTHECAIR KREDIET HET HYPOTHECAIR KREDIET BIJ BKCP a. Bedrag b. Waarborgen c. Looptijd d. Terugbetalingen e. Rentevoet: vast of veranderlijk f. Beschikbaarstelling g. vervroegde terugbetaling DE KOSTEN a. Kosten verbonden aan de akte a1. Aankoopakte a2. Akte van hypotheekvestiging (toekenning van het krediet) b. Kosten verbonden aan het dossier b1. Opening van het dossier b2. Schatting b3. Andere kosten V. DE VERZEKERINGEN: a. Brandverzekering b. Schuldsaldoverzekering c. Bemerkingen VI. BESLUIT BIJLAGE: Tarieven Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 2 van 14

3 I. EIGENAAR WORDEN DANKZIJ HET HYPOTHECAIR KREDIET Elke Belg is geboren met een baksteen in de maag, dat weten we allemaal. Eigenaar worden van een eigen huis, vrij en onafhankelijk zijn, niet langer huur hoeven te betalen... Velen dromen ervan. Nogal wat mensen denken inderdaad dat een eigen woning een onhaalbare zaak is. Ten onrechte. Dankzij BKCP en haar formule voor hypothecair krediet kan deze droom ook voor u werkelijkheid worden. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 3 van 14

4 II. HET HYPOTHECAIR KREDIET Een hypothecair krediet is een krediet op lange termijn waarmee u een stuk grond kunt kopen, een huis kunt laten bouwen, verbouwen of renoveren, of elk ander privévastgoedproject kunt financieren. Een hypothecair krediet wordt altijd gewaarborgd door het onroerend goed dat u wilt kopen of door andere onroerende goederen naar keuze. Elke natuurlijke persoon die op het ogenblik van de ondertekening van het contract in België woont en voornamelijk handelt met een privédoel, kan een hypothecair krediet krijgen. HOE GEBEURT DIT BIJ BKCP? Ons hypothecair krediet betekent veel meer dan een lening. Het gaat om een kredietopening. Met andere woorden, eens het krediet toegekend is en de waarborgen gevestigd zijn, kan BKCP u met een minimum aan kosten een nieuw krediet toekennen gelijk aan het bedrag dat u reeds terugbetaalde in kapitaal, en dit zo vaak als u een aanvraag indient, en wat ook het doel ervan is, privé of professioneel. Om dit nieuwe krediet te verkrijgen, hoeft u niet opnieuw langs te gaan bij de notaris, u bespaart dus de kostprijs van de notariële akte evenals de verschillende kosten die daarmee gepaard gaan, zoals erelonen, registratiekosten... De waarborgen die u gegeven hebt bij het verlijden van de oorspronkelijke notariële akte blijven behouden en kunnen ook elk nieuw krediet waarborgen dat later tot uw beschikking wordt gesteld De oorspronkelijke notariële akte, evenals de algemene voorwaarden die erbij gevoegd zijn, blijven onveranderd en vormen het algemeen kader waarbinnen alle toegekende kredieten worden geregeld. De bepalingen die specifiek zijn voor elke kredietverrichting afzonderlijk zijn op hun beurt opgenomen in het overeenkomstige kredietaanbod. De enige kosten die u dient te betalen zijn dossierkosten. Dit is logisch want de bank maakt voor u een nieuw kredietaanbod met het oog op het afsluiten van een nieuw contract. Het nieuwe aanbod dat u zal voorgesteld worden door de bank zal melding maken van een nieuw bedrag, een nieuwe looptijd, nieuwe terugbetalingvoorwaarden en een nieuwe interestvoet (het nieuwe contract is inderdaad onderworpen aan de tarieven van toepassing op het ogenblik van uw nieuwe aanvraag). Dit betekent dat u een nieuwe aflossingstabel zal ontvangen, het gaat om een nieuw krediet. De toekenning van dit nieuwe krediet is natuurlijk onderworpen aan enkele voorwaarden: - de verplichtingen die voortvloeien uit één of meer eerder toegestane kredieten moeten gerespecteerd worden; - indien u zich samen met anderen hebt verbonden bij de ondertekening van de notariële akte, zullen al deze ondertekenaars met het nieuwe kredietaanbod akkoord moeten gaan - u moet de last van de terugbetaling van dit nieuwe krediet kunnen dragen, bovenop de last van datgene dat eerder toegekend werd en dat u blijft terugbetalen; - de waarde van de verschillende waarborgen mag niet verminderd zijn of moet ten minste voldoende zijn om alle bedragen te dekken die u toegekend zijn zowel in kapitaal als in interesten, kosten en andere. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 4 van 14

5 III. HET HYPOTHECAIR KREDIET BIJ BKCP a. Bedrag Het bedrag dat u bij BKCP kunt lenen hangt af van twee criteria: De venale waarde Het geleende bedrag mag niet hoger zijn dan 100% van de venale waarde van het goed dat u in hypotheek aanbiedt. De venale waarde is de prijs van een verkoop uit de hand. Deze wordt door een door ons erkende schatter bepaald en vastgelegd in een schattingsverslag. U kunt echter ook een bedrag lenen dat hoger is dan dit percentage. U krijgt het krediet toegekend als u aanvullende waarborgen kunt aanbieden. Uw terugbetalingscapaciteit Dit criterium is essentieel. Belangrijk is dat de terugbetaling van het hypothecair krediet uw budgettair en huishoudelijk evenwicht niet in gevaar brengt of uw gebruikelijke levensstandaard verstoort. Bij BKCP nemen we de tijd om uw inkomsten en uitgaven grondig te bestuderen. b. Waarborgen De toekenning van een hypothecair krediet veronderstelt dat er een tegenpartij is. Met andere woorden, u moet waarborgen verstrekken. Die zijn bedoeld om de eventuele niet-uitvoering van uw terugbetalingen te dekken. Daarom is aan elk hypothecair krediet meestal een hypothecaire inschrijving op een onroerend goed (huis of grond) verbonden. Wilt u echter meer lenen dan 100% van de verkoopwaarde van het goed, dan kunt u andere waarborgen aanbieden, zoals andere onroerende goederen, belegging- of spaarproducten enz. c. Looptijd De looptijd van het krediet varieert van 1 tot 30 jaar; Deze bepaalt u zelf, rekening houdend met beperkingen. d. Terugbetalingen Bij BKCP kunt u kiezen uit verschillende formules: Vaste mensualiteiten Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 5 van 14

6 U betaalt het krediet terug met een vast maandelijks bedrag. Zo lost u regelmatig een deel van het geleende kapitaal af en betaalt u tegelijkertijd de interesten terug die worden berekend op het nog af te lossen kapitaal.naarmate de terugbetaling vordert, zult u dus steeds minder rente aflossen en steeds meer kapitaal. Voorbeeld: u leent EUR op 10 jaar tegen de maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%). De maandelijkse afbetaling bedraagt 275,57 EUR. KAPITAAL RENTE TOTAAL 1e e mensualiteit 2e mensualiteit 50e mensualiteit 100e mensualiteit 153,87 EUR 154,62 EUR 195,21 EUR 248,86 EUR 121,70 EUR 120,95 EUR 80,36 EUR 26,71 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR 275,57 EUR... en dit gedurende 10 jaar, namelijk 120 mensualiteiten van 275,57 EUR Vaste kapitaalaflossing U betaalt het kapitaal terug met gelijke maandelijkse stortingen. De rente wordt berekend op het "schuldsaldo" en wordt dus op hetzelfde ritme terugbetaald De rentelast vermindert dus met de tijd. U kunt deze formule kiezen als u bijvoorbeeld een verlaging van uw inkomsten voorziet, daar de totale terugbetalingen geleidelijk verminderen. Voorbeeld: u leent EUR op 10 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%). KAPITAAL RENTE TOTAAL 1e maandelijkse storting 2e maandelijkse storting 208,33 EUR 208,33 EUR 121,68 EUR 120,67 EUR 330,01 EUR 329 EUR 50e maandelijkse storting 100e maandelijkse storting 208,33 EUR 208,33 EUR 72 EUR 21,29 EUR 280,33 EUR 229,62 EUR... en dit gedurende 10 jaar, namelijk 120 degressieve maandelijkse terugbetalingen Vaste termijn Bij deze mogelijkheid wordt het kapitaal in één keer terugbetaald aan het einde van een te bepalen periode (1 tot 25 jaar). De rente is maandelijks betaalbaar. De rentevoet wordt vastgesteld voor de volledige looptijd van het krediet ofwel veranderlijk. Ingeval van jaarlijks herziening bedraagt de minimale duur van het krediet 5 jaar. De periode van veranderlijkheid kan vijfjaarlijks zijn maar in dit geval is de minimale duur van het krediet 10 jaar. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 6 van 14

7 Deze formule is het meest aangewezen als u een belangrijke som verwacht (bijvoorbeeld uit de verkoop van een onroerend goed) en u op het moment dat u het hypothecair krediet aangaat nog niet over deze som kunt beschikken. Voorbeeld: u leent EUR op 2 jaar tegen een maandelijkse rentevoet van 0,4868% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6%.). Alle maanden (gedurende 24 maanden) betaalt u de interesten. 1e storting 2e storting 24e storting KAPITAAL 0 EUR 0 EUR EUR RENTE 365,06 EUR 365,06 EUR 365,06 EUR e. Rentevoet: vast of veranderlijk Hebt u uw keuze gemaakt? Dan dient u nu nog te bepalen welke rentevoet u wenst, een vaste of een veranderlijke rentevoet. - Kiest u voor een vaste rentevoet, dan sluit u elke verrassing uit. De rentevoet ligt vast voor de volledige looptijd van het krediet, en is onafhankelijk van de evolutie van de rentevoet op de markt. U kunt dus precies de totale kost van uw krediet berekenen. - Opteert u echter voor een veranderlijke rentevoet, dan moet u er rekening mee houden dat uw oorspronkelijke intrestvoet op bepaalde tijdstippen naar boven of naar onder wordt aangepast,. Uw risico is echter klein. De aanpassingen naar boven en naar beneden zijn beperkt tot een maximum van jaarlijks 5% en kunnen echter nooit meer bedragen dan de oorspronkelijke intrestvoet. Ze hangen af van de schommelingen van de referte-index. Deze sluit aan bij de markttendens en wordt in het Belgisch Staatsblad 1 gepubliceerd. De interestvoet zal enkel worden aangepast indien het verschil tussen de nieuwe en de voorgaande rentevoet minimum 0,50% per jaar is (=veranderlijkheidsdrempel). Voorbeeld: een krediet met maandelijkse terugbetalingen en driejaarlijkse veranderlijkheid met een maandelijkse rentevoet van 0,4074% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 5%). Aanvangsindex (OLO 3 jaar) = 0,3260% maandelijks of 3,98% (jaarlijks) Maximum verschil = reële maandelijkse rentevoet 0,4074% (dit stemt overeen met 5% jaarlijks). Veranderlijkheidsdrempel = reële maandelijkse rentevoet van 0,042% (dit stemt overeen met 0,50% jaarlijks). Na 3 jaar is de index gedaald naar 0,2466% maandelijks of 3% (jaarlijks) Berekening van de nieuwe rentevoet: nieuwe maandelijkse rentevoet = 1 VERANDERLIJKHEID: Jaarlijkse veranderlijkheid: Index A (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de schatkistcertificaten op 12 maanden). Driejaarlijkse veranderlijkheid: Index C (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de lineaire obligaties (OLO) op 3 jaar). Vijfjaarlijkse veranderlijkheid, 10/5/5, 15/5 en 20/5: Index E (gemiddelde van de opbrengstrentevoeten van de lineaire obligaties (OLO) op 5 jaar). De index die van toepassing is op de oorspronkelijke rentevoet is deze van de kalendermaand die de datum van het tarief voorafgaat en die op het tarievenblad voorkomt. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 7 van 14

8 oorspronkelijke rentevoet + (nieuwe index oorspronkelijke index) hetzij: nieuwe maandelijkse rentevoet = 0,4074% + (0,2466 0,3260) = 0,328% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 4,01%) Na vijf jaar zal de rentevoet van 5% teruggebracht worden op 4,01%. Binnen deze optie kunt u kiezen uit verschillende mogelijkheden. De opties 10/5/5, 15/5 en 20/5 combineren stabiliteit en variabiliteit. De rentevoet is vast gedurende de eerste 10 jaar, 15 of 20 jaar. Daarna is hij vijfjaarlijks aanpasbaar. De jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse veranderlijkheid voorziet een aanpassing van de rentevoet van uw krediet elk jaar, elke drie jaar of vijf jaar. In geval van een jaarlijkse veranderlijkheid, bent u gedurende de eerste drie jaar beschermd tegen bruuske renteverhogingen: de maximumstijging in verhouding tot de oorspronkelijke rentevoet mag in het tweede jaar niet meer dan 1% bedragen, in het derde jaar 2%. Voorbeeld: uw krediet heeft een maandelijkse rentevoet van 0,4074% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 5% ) met een jaarlijkse veranderlijkheid. De rentevoet stijgt tot 0,6434% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 8%) tijdens het tweede jaar en tot 0,7207% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 9%) tijdens het derde jaar. Uw rentevoet zal echter beperkt blijven tot 0,490% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 6,045% ) in het tweede jaar en tot 0,572% (dit stemt overeen met een reële jaarlijkse rentevoet van 7,090% ) in het derde jaar. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 8 van 14

9 SAMENVATTENDE TABEL VOORDELEN NADELEN Vaste rentevoet Nauwkeurigheid: met deze formule kunt u de kosten van uw krediet precies berekenen Zekerheid: u sluit alle onvoorziene schommelingen op de markt uit. Duur: de lening kan tot 30 jaar duren Prijs: bij aanvang is de vaste rentevoet hoger dan veranderlijke rentevoet Belemmering: met deze optie is geen speculatie op een verlaging mogelijk. Veranderlijke rentevoet Prijs: bij aanvang, veranderlijke rentevoet lager dan vaste rentevoet. Speculatie: deze formule is interessant met een verlaging van de rentevoeten in zicht. Opties: wij bieden u verschillende formules die de speculatierisico s verkleinen de optie 10/5/5, 15/5, en 20/5 de jaarlijkse, driejaarlijkse of vijfjaarlijkse veranderlijkheid. Bescherming: de aanpassingen naar boven en beneden zijn beperkt Duur: de lening kan tot 30 jaar duren Onnauwkeurigheid: het is onmogelijk om de totale kosten van uw krediet bij aanvang te berekenen. Risico: de variabele rentevoet is direct verbonden met de onvoorziene renteschommelingen op de markt. Onregelmatigheid: uw terugbetalingen worden periodiek aangepast. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 9 van 14

10 f. Beschikbaarstelling Wanneer alle formaliteiten vervuld zijn, wordt het krediet ter beschikking gesteld. In bepaalde gevallen wordt het geld niet in één keer op de rekening gestort. In geval van nieuwbouw bijvoorbeeld, worden de gelden slechts vrijgegeven naarmate de werken vorderen en na voorlegging van de facturen en de bewijzen met betrekking tot de uitvoering van de werken en/of de levering van materialen. Dit neemt niet weg dat de bank verplicht is om, vanaf de inwerkingtreding van het contract, te beschikken over de totale som van de gelden om ze onmiddellijk tot uw beschikking te kunnen stellen. Als tegenprestatie voor deze beschikbaarheid van gelden, die soms meerdere maanden duurt, zal u een terbeschikkingstellingvergoeding van 0,15% per maand aangerekend worden, berekend pro rata temporis op het niet-opgenomen kredietbedrag, vanaf de eerste dag van de zesde maand die volgt op de datum van de ondertekening van de notariële akte of de onderhandse akte, waardoor u over het krediet kunt beschikken. Ze wordt samen met de terugbetalingen van de interesten betaald De rente is enkel verschuldigd op het reeds opgenomen bedrag. De terugbetaling in kapitaal begint slechts na de volledige opneming van het krediet. Het krediet wordt beschouwd als volledig opgenomen ten laatste anderhalf jaar na de aanvaarding van het aanbod. Het kredietbedrag kan op dat ogenblik teruggebracht worden tot het werkelijk opgenomen bedrag. g. Vervroegde terugbetaling U kunt uw krediet op elk moment geheel of gedeeltelijk vervroegd terugbetalen. Omdat we deze stortingen niet kunnen voorzien, heeft BKCP het recht u hiervoor een wederbeleggingsvergoeding aan te rekenen. Deze bedraagt drie maanden rente op het bedrag dat vervroegd terugbetaald wordt. U hebt het recht om eenmaal per burgerlijk jaar een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling te doen. Voor later uitgevoerde terugbetalingen in de loop van hetzelfde jaar, vragen wij dat het bedrag minstens 10% van het ontleende kapitaal vertegenwoordigt en overeenstemt met een gelijk aantal volledige vervaldagen in kapitaal. Na elke vervroegde terugbetaling ontvangt u een nieuwe aflossingstabel. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 10 van 14

11 IV. DE KOSTEN a. Kosten verbonden aan de akte a1. Aankoopakte De kosten verbonden aan de aankoop van een grond of gebouw zijn de registratierechten, de erelonen en onkosten van de notaris evenals de wettelijke kosten (overschrijving van de aankoopakte enz.). Opmerking: Indien u een huis bouwt of renoveert, dan geldt de btw die van toepassing is op het ogenblik van de facturatie. a2. Akte van hypotheekvestiging (toekenning van het krediet) Hierbij betaalt u de registratiekosten van de akte, de zegelkosten, de rechten aan de Hypotheekbewaring, de erelonen en onkosten van de notaris, de bezoldiging van de Bewaarder. Deze kosten staan in verhouding tot het kredietbedrag. Wenst u meer inlichtingen, aarzel dan niet contact op te nemen met uw agentschap. Onze adviseurs zullen u graag de geldende tarieflijsten verstrekken. b. Kosten verbonden aan het dossier b1. Opening van een dossier Wanneer u uw kredietaanvraag ingediend hebt en als uw dossier aanvaard wordt, zal de bank u een brief sturen om u ervan op de hoogte te brengen dat er een aanbod voor een krediet tot uw beschikking is in uw agentschap. Vanaf dit aanbod zijn de kosten verbonden met de opening van een gepersonaliseerd dossier, ook "dossierkosten" genoemd, verschuldigd. Deze dossierkosten worden gepreciseerd in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus. b2. Schatting Indien u een goed voorstelt als waarborg, wordt de waarde ervan geëvalueerd. Na de venale waarde van een goed, dat als waarborg voorgesteld wordt, te hebben bepaald, geeft onze erkende schatter een beschrijving ervan in een expertiserapport, waarvan u een exemplaar ontvangt. U zult hiervoor een forfaitair bedrag moeten betalen dat u rechtstreeks aan de expert betaalt. U vindt het bedrag van deze kosten in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus De Bank behoudt zich het recht voor een schatting te laten uitvoeren bij elke wederopname binnen de kredietopening of bij wijzigingen aan het krediet of de waarborgen. De kosten van een eventuele herschatting zijn ten laste van de kredietnemer en worden weergegeven op de bijgevoegde en gedateerde tariefkaart. b3. Andere kosten Deze kosten met betrekking tot evenementen kunnen voorkomen nadat de bank U een kredietaanbod heeft gegeven : uitzonderlijke rentevoetherziening, wijziging Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 11 van 14

12 terugbetalingsprogramma, opmaak nieuwe akkoordbrief op vraag van klant, aanvraag wijziging kredietbedrag, aanvraag wijziging waarborgen, aanvraag van attesten, opzoeking historiek rekening Deze kosten worden gepreciseerd in onze bijgevoegde tarieven die wezenlijk deel uitmaken van dit prospectus. V. DE VERZEKERINGEN a. De uitgebreide brandverzekering Natuurlijk ziet u uw investering niet graag in rook opgaan of beschadigd worden door een plotse catastrofe storm, vorst, ontploffing, glasbreuk... Wij ook niet, want dan zou uw krediet niet meer voldoende gewaarborgd zijn. Daarom dient u een verzekeringspolis aan te gaan waarbij alle vernoemde risico s gedekt worden. b. De schuldsaldoverzekering Bij het smeden van toekomstplannen of het uitwerken van vastgoedprojecten, houden we meestal geen rekening met een overlijden... wat begrijpelijk is. Maar het is juist tegen het onvoorziene dat u zich moet beschermen. We kunnen u daarom alleen maar aanraden uw voorzorgen te nemen, opdat uw echtgeno(o)t(e), familie of erfgenaam niet met onoverkoombare financiële lasten wordt opgezadeld, mocht u er plots niet meer zijn. Wanneer u onverwachts komt te overlijden voor het verlopen van uw kredietcontract en is het de verzekeringsmaatschappij die de nog verschuldigde bedragen zal moeten terugbetalen (onder voorbehoud van de algemene en bijzondere voorwaarden van de verzekeringspolis). Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 12 van 14

13 VII. BESLUIT Een hypothecair krediet aangaan is een beslissende stap, want het kan uw dierbaarste droom werkelijkheid maken: eigenaar worden. Wij vonden dat het onderwerp belangrijk genoeg was om er deze brochure aan te wijden. Om u te helpen de juiste beslissingen te nemen en de goede keuzes te maken, hebben we deze brochure speciaal voor u gemaakt. Dit prospectus vormt geen juridisch bindend aanbod ; De bank is niet verplicht een krediet te geven zoals de voorbeelden in de prospectus bepaald. Enkel de getekende kredietovereenkomst heeft bindende waarde. Wenst u meer inlichtingen? Aarzel dan niet met ons te komen praten. Wij zijn er om uw vragen te beantwoorden, u nuttige tips te geven, samen op basis van de verschillende formules simulaties op te maken zodat u met kennis van zaken de beste keuze kan maken en ook, waarom niet, om over uw beroepsleven te praten. We kunnen het even hebben over de zaak die u wilt overnemen, de aandelen die u wilt kopen, de financiering van uw voorafbetalingen van uw belastingen of van uw nieuwe auto. Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 13 van 14

14 Verantwoordelijke uitgever: BKCP sa- Koen Spinoy- Waterloolaan Brussel Prospectus van toepassing vanaf 04/11/2014 Pagina 14 van 14

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen.

Hypothecair krediet. Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Hypothecair krediet Prospectus nr. 4 van toepassing vanaf 27/02/2015 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen?

6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? Sommaire 4 INLEIDING 6 ALGEMEENHEDEN 6 Wie kan een hypothecair krediet sluiten? 6 Bestemming van het hypothecair krediet 6 Welke stappen moet u ondernemen? 7 DE VERSCHILLENDE FORMULES 7 De formule met

Nadere informatie

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl

KEYHOME. Ontdek het hypothecair krediet. 05/2017/nl KEYHOME Ontdek het hypothecair krediet 05/2017/nl 2 1. Het hypothecair krediet bij Keytrade Bank...3 1.1. Wie mag een hypothecair krediet aangaan?...3 1.2. Voorwerp van het krediet...3 1.3. Hoeveel kunt

Nadere informatie

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon

Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon Prospectus Hypothecair Investeringskrediet Rechtspersoon EDITIE Nr. 1 - GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Voor welke doeleinden? De Woonkredieten van Elantis zijn

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten - DEEL II van de prospectus woonkredieten Geldig vanaf: Document nr: DW17064 N Prospectus: Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 5 van toepassing vanaf 02/05/2016 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14

HYPOTHECAIR KREDIET. Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 HYPOTHECAIR KREDIET Maak uw levensdroom waar! 30.31.001/10 02/14 U wilt eigenaar worden van uw woning? Het is misschien uw grootste droom, maar ongetwijfeld ook één van de grootste en be De aanzienlijke

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.

PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731. PROSPECTUS HYPOTHECAIRE KREDIETEN VOOR PRIVATE DOELEINDEN CREAFIN N.V. DUWIJCKSTRAAT 17 2500 LIER RECHTSPERSONENREGISTER MECHELEN 455.731.338 2 INHOUD 1. Wat is een hypothecair krediet? 2. Wie kan een

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 19/10/2015 Document nr: DW 15102/N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 17/06/2015 Document nr.: DW 15076/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus Hypothecair Krediet nr. 18 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015

BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Voorwaarden geldig vanaf 01/11/2015 De formules en producten beschreven in dit tarievenblad en in de prospectus waarvan het

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/314 Voorwaarden geldig vanaf 01/10/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014.

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 11 In voege vanaf 10/02/2014. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Bijkantoor België van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het kader

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet nr.12 van toepassing vanaf 01/04/2017 U wil kopen, bouwen of verbouwen. Een goed plan, maar het is ook een grote investering die de komende

Nadere informatie

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1. van toepassing vanaf 01/09/2015. Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel - Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen RPR Brussel 0599.790.590 Lenen

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Hypothecair krediet Prospectus nr. 6 van toepassing vanaf 01/04/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010

PROSPECTUS. PROSPECTUS nr 14. Geldig vanaf 01.01.2010 PROSPECTUS PROSPECTUS nr 14 Geldig vanaf 01.01.2010 Artikel 47 2 van de wet van 4 augustus 1992 op het Hypothecair Krediet en artikel 4 van het Koninklijk besluit van 5 februari 1993 houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing

Tariefvoorwaarden hypothecaire kredieten Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Tarieven geldig vanaf 01/04/2017 Prospectus Nr. 8 van 01/04/2017 van toepassing Basistarief voor een quotiteit groter dan 80 % en kleiner of gelijk aan 100 % Voordeeltarief (*) voor een quotiteit kleiner

Nadere informatie

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten

Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Tarievenkaart Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21/09/2016 Document nr: DW 16105 N Prospectus: 17/06/2015 Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen FSMA 27316A IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel

BNP PARIBAS FORTIS NV Maatschappelijke zetel : Warandeberg 3-1000 Brussel Maatschappelijke zetel : Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 01/03/2015 Tarief P/309 Voorwaarden geldig vanaf 15/06/2015 Tarieven en voorwaarden van woonkredieten van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014

woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 woonkredieten prospectus nr. 8 van toepassing vanaf 10 oktober 2014 Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde AXA Belgium en

Nadere informatie

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010

woonkredieten prospectus nr. 7 het woonkrediet van toepassing vanaf 26 februari 2010 woonkredieten prospectus nr. 7 van toepassing vanaf 26 februari 2010 het woonkrediet Prospectus woonkredieten Dit prospectus is van toepassing voor de maatschappijen die behoren tot de AXA Groep, zijnde

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/04/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen?

Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? HYPOTHECAIR KREDIET PROSPECTUS NR. 7 VAN TOEPASSING VANAF 18/08/2017 Hebt u beslist om iets te kopen of om te bouwen? Beobank biedt u eenvoudige en betrouwbare hypothecaire oplossingen. Uw doel U hebt

Nadere informatie

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012

- PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 - PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 oktober 2012 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op de website

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat Groot Bijgaarden Tel. 02/ Fax 02/ BNP PARIBAS FORTIS NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus HYPOTHECAIRE KREDIETEN geldig vanaf 01/09/2017 Voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris Tarief

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr. 6 van 01.06.2007 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.81 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten

Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Prospectus 1 van toepassing vanaf 01/09/2015 Hypothecaire Kredieten Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel Exploitatiezetel: Mechelsesteenweg 150 2018 Antwerpen - RPR Brussel 0599.790.590

Nadere informatie

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV?

Uw DVV-consulent, eveneens een specialist in Woonkredieten. Het Immo-Pack van DVV : All-in van uw project. 1 Met welke doelen kan ik lenen bij DVV? Ons Immo-Pack. Het DVV Immo-Pack: ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 20 van toepassing vanaf 1 mei 2016. Wij belonen nu al je trouw: Wij belonen nu al je trouw: INLEIDING

Nadere informatie

Aanvraag voor een woonkrediet

Aanvraag voor een woonkrediet Woonkrediet T +32 (0)2 549 59 60 woonkrediet@triodos.be Bestemd voor de bank Dossiernummer 523 - Totaal gevraagd kredietbedrag Datum 20 Aanvraag voor een woonkrediet U kunt dit formulier op uw computer

Nadere informatie

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin.

Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. WOONKREDIETEN EN VERZEKERINGEN Ons Immo-Pack. Ook uw woonproject past erin. Prospectus hypothecaire kredietopeningen nr 18 van toepassing vanaf 9 december 2014. 1 Inleiding Het woonkrediet van DVV: algemeen

Nadere informatie

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten

Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Prospectus van toepassing vanaf 03/10/2016 Hypothecaire Kredieten Sociale zetel: Markiesstraat 1 bus 2 1000 Brussel RPR Brussel 0456038471 Prospectus hypothecaire kredieten WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?...

Nadere informatie

Prospectus Hypothecaire kredieten

Prospectus Hypothecaire kredieten Prospectus Hypothecaire kredieten Geldig vanaf: 21-11-2016 Document nr.: DW 16114/N Argenta Spaarbank nv Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen IBAN BE 40 9793 5489 0063 BIC ARSPBE22 Uw appeltje voor de dorst

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. Vlaamse Regering. onder nummer 8005. ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door SOKREMA cvba socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering onder nummer 8005 en ingeschreven bij beslissing van de Commissie

Nadere informatie

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet?

Woonkrediet bij VDK. Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015. Voorwoord. 1. Wat is een hypothecair woonkrediet? Prospectus hypothecair woonkrediet nr. 21-1 - Woonkrediet bij VDK Modaliteiten en voorwaarden van toepassing vanaf 1 april 2015 Deze prospectus wordt ter beschikking gesteld in de VDK-vestigingen en op

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008

Consumentenkrediet. Geregeld door de wet van 12 juni 1991. Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 Consumentenkrediet Geregeld door de wet van 12 juni 1991 Prospectus nr. 9 Geldig vanaf 01 oktober 2008 De rentevoeten die vermeld worden in dit prospectus gelden enkel als voorbeeld. Voor de precieze dagvoorwaarden

Nadere informatie

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Hypo Security Plan De schuldsaldoverzekering van NELB voor uw hypothecair krediet NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Bescherm uw financiële zekerheid en die van uw dierbaren... Overlijden, tijdelijke

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecair krediet

Uw referentie inzake hypothecair krediet Uw referentie inzake hypothecair krediet Wettelijk prospectus* EDITIE Nr. 11 GELDIG VANAF 21/12/2012 * Voorgeschreven bij art. 47 2 van de wet van 04.08.92 (gewijzigd op 13.03.98) 1 Inhoudstafel HYPOTHECAIR

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door de. Sociale kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door de N.V. KEMPISCHE HEERD Sociale kredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de FSMA (voorheen

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013

St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 St-Jozefskredietmaatschappij nv (SJK) Prospectus nr 10 van 1 september 2013 betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de nv SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) erkende sociale kredietvennootschap

Nadere informatie

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8

Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat Waregem. Prospectus Woonkrediet nr 8 Nummer 8 van toepassing vanaf 1 juni 2013 Deze prospectus is beschikbaar op onze maatschappelijke zetel en in het kantoor van onze erkende kredietbemiddelaars Spaarbank CKV NV Mannebeekstraat 33 8790 Waregem

Nadere informatie

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd!

Verzekeringen. Schuldsaldoverzekering. Hypotheeklening. In geval van tegenspoed bent u beschermd! Verzekeringen Schuldsaldoverzekering Hypotheeklening In geval van tegenspoed bent u beschermd! De schuldsaldoverzekering biedt u de zekerheid dat uw hypotheeklening geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald

Nadere informatie

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010

Consumentenkrediet. Wilfried Van Hirtum. Versie 1.06 6 januari 2010 Consumentenkrediet Wilfried Van Hirtum Versie 1.06 6 januari 2010 Copyright 2010 Wilfried Van Hirtum Dit werk wordt vrij gegeven aan de gemeenschap en mag dus gekopieerd, verspreid en aangepast worden

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de

PROSPECTUS. betreffende woonkredieten met gewestwaarborg. toegestaan door de. Erkende sociale kredietvennootschap. Ingeschreven bij beslissing van de PROSPECTUS betreffende woonkredieten met gewestwaarborg toegestaan door de NV SJK (Sint-Jozefskredietmaatschappij) Erkende sociale kredietvennootschap Ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor

Nadere informatie

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud

Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Presentatie Demetris Hypotheek- en verzekeringsbeurs Delta Lloyd Life 23/02/2016 - Kinepolis Imagibraine - Braine l Alleud Demetris Wie is Demetris? Demetris nv maakt deel uit van een solide groep, BNP

Nadere informatie

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet.

Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Onmiddellijk onze beste rentevoet voor uw hypothecair krediet. Prospectus nr. 01: Geldig vanaf 16.5.2017 Wilt u een bouwgrond of appartement kopen? Of uw woning renoveren? Zit u boordevol plannen maar

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto?

Presentatie ZA 23 februari 2015. Onesto? Presentatie ZA 23 februari 2015 Onesto? De grootste erkende kredietmaatschappij (groep) voor sociaal woonkrediet in Vlaanderen Opgericht in 1894 Eigen vermogen 30 mio portefeuille 250 mio Kantoren in Beringen,

Nadere informatie

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM

Verzekeringen. Credit Security Plan. In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM Verzekeringen Credit Security Plan In geval van tegenspoed bent u beschermd! NELB NORTH EUROPE LIFE BELGIUM De schuldsaldoverzekering Credit Security Plan biedt u de zekerheid dat uw lening op afbetaling

Nadere informatie

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ.

Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Lening op afbetaling FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Voor elke behoefte een krediet dat bij u past U plant een belangrijke aankoop of u wordt geconfronteerd met een onverwachte uitgave? En u beschikt

Nadere informatie

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis

Maak uw immoprojecten waar. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet met onroerende bestemming. ing.be/huis 1 Inleiding Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement,

Nadere informatie

Beleggingsverzekeringen

Beleggingsverzekeringen Kennisfiche Beleggingsverzekeringen Beleggingsverzekeringen zijn contracten die u aangaat met een verzekeringsmaatschappij, niet met een bank. Ze worden wel verkocht via banken. Een beleggingsverzekering

Nadere informatie

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A

Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Vlaams Woningfonds cvba de Meeûssquare 26-27 1000 Brussel KBO 0421 111 543 RPR Brussel FSMA 016598 A Een eigen woning via een lening aan sociaal tarief Wie komt in aanmerking? Het gezin en eigendomsvoorwaarde

Nadere informatie

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen

prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen prospectus nr. 13 van toepassing vanaf 12 mei 2017 da s simpel axabank.be/lenen HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN ( WOONLENING) inhoud PROSPECTUS HYPOTHECAIR KREDIET VOOR ONROERENDE DOELEINDEN

Nadere informatie

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering

PROSPECTUS. betreffende de sociale woonkredieten. toegestaan door. sociale-kredietvennootschap erkend door de. Vlaamse Regering PROSPECTUS betreffende de sociale woonkredieten toegestaan door Vlaams Sociaal Woonkrediet socialekredietvennootschap erkend door de Vlaamse Regering en ingeschreven bij beslissing van de CBFA van 15/05/2007

Nadere informatie

Open de deur voor uw immoprojecten.

Open de deur voor uw immoprojecten. Open de deur voor uw immoprojecten. Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2014 hypothecair krediet 1 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van

Nadere informatie

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen

Record consumentenkredieten. De drijvende kracht achter al uw plannen Record consumentenkredieten lening op afbetaling kredietopening De drijvende kracht achter al uw plannen Prospectus Consumentenkrediet Prospectus consumentenkrediet nr.8 van 15.08.2009 DEZE PROSPECTUS

Nadere informatie

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten

Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING voor uw immoprojecten Steek uw licht op bij ING Inhoud Inleiding 4 Het hypothecair krediet, concreet 5 De verschillende vormen van hypothecair krediet 7 Producten op basis van

Nadere informatie

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40

Demetris N.V. Maatschappelijke zetel : P. Bayensstraat 51 1702 Groot-Bijgaarden Tel 02/481.65.71 fax 02/466.81.40 Maatschappelijke zetel : FORTIS BANK NV - AG INSURANCE NV (voorheen Fortis Insurance Belgium NV) Deel 2 van de prospectus WOONKREDIETEN geldig vanaf 1/03/2012 voor de kredietaanvragen ingediend via Demetris.

Nadere informatie

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017

Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Woonkrediet met vaste Tarieven van 24/10/2017 verwijzend naar de prospectus 16/05/2017 Formules met maandelijkse aflossingen Basis (min) Overeenkomstige jaarlijkse aflossing last (per schijf 25.000) Basis

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 1 januari 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017

financiële infofiche Flexibel VAP Saving Plan geldig op 22 mei 2017 Type levensverzekering Doelgroep Contracterende partijen Waarborgen Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen, met gewaarborgde intrestvoet door de verzekeringsmaatschappij. Deze levensverzekering laat

Nadere informatie

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017

Credit Competence Center. Vergoedingsovereenkomst 2017 Credit Competence Center Vergoedingsovereenkomst 2017 Inhoud Vergoedingen 2017....................................... 3 1. Algemene toekenningsvoorwaarden.............................. 4 2. Bijzondere

Nadere informatie

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE

20 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE Woningkrediet Plus Prospectus nr. 20 van toepassing vanaf 06/04/2015 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE en NV Crelan die beschreven staan in de prospectus als "DE BANK" Sylvain Dupuislaan 251 1070 BRUSSEL

Nadere informatie

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER

HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER PROSPECTUS N 18 Geldig vanaf 01.04.2017 Deze prospectus is onderworpen aan de beschikkingen van de Code van het economische recht HET HYPOTHECAIR KREDIET VAN CREDIT FONCIER 1 HOEDANIGHEID VAN DE KREDIETNEMER

Nadere informatie

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER-

Grote plannen EN WILT U HAAR EEN FEEST BEZORGEN OM NOOIT TE VERGETEN. U LIEVER GESPREID WILT BETALEN. DAN HOEFT U AL UW RESER- Grote plannen U ZOU GRAAG EEN HUIS KOPEN OF BOUWEN. OF U DENKT AAN VERBOUWINGSWERKEN. UW SALON IS AAN VERVANGING TOE OF DE AUTO HEEFT ZIJN TIJD GEHAD. MISSCHIEN TROUWT UW DOCHTER EN WILT U HAAR EEN FEEST

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten. Wettelijk prospectus Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 16 GELDIG VANAF 18 AUGUSTUS 2015 Elantis, uw specialist inzake Woonkredieten Een hypothecair krediet afsluiten om uw droom -

Nadere informatie

Alle vrijheid van de wereld

Alle vrijheid van de wereld Lenen Alle vrijheid van de wereld Lenen Geld lenen is vandaag de dag heel vanzelfsprekend. Voor een auto of nieuwe caravan wordt vaak een lening afgesloten. Ook onvoorziene uitgaven zoals de vervanging

Nadere informatie

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12

PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 1 PROSPECTUS HYPOTHECAIR WOONKREDIET NR. 12 In voege vanaf 1/04/2017. Dit prospectus betreft de woonkredieten toegekend door het Belgisch bijkantoor van Triodos Bank NV (hierna Triodos genoemd), in het

Nadere informatie

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen

Top-Hat Plus Plan. Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen Top-Hat Plus Plan Type levensverzekering Levensverzekering van het type tak 21. Waarborgen - In geval van leven van de verzekerde op de einddatum van het contract waarborgt het contract de betaling van

Nadere informatie

Home Invest Plan SPAREN

Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan SPAREN Home Invest Plan fiscaal voordelig Uw woonkrediet fiscaal voordelig plannen We hebben allemaal een baksteen in de maag. Logisch, want een eigen huis blijft een uitstekende belegging.

Nadere informatie

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract. Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut, apotheker, logopedist en zelfstandige verpleegkundige De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers, kinesitherapeuten, logopedisten

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

RIZIV-contract Arts en tandarts. De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN DE VOORZITTER Brussel, 2 ê. J3. Dt O. ref. : Dienst Hypothecaire Kredieten / C A. Mettepenningen - S 02/737.07.63 Betreft : Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair

Nadere informatie

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering

Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Financiële Informatiefiche voor fiscale levensverzekering Geldig vanaf 6/2/2015 DL Strategy Type Levensverzekering Levensverzekering met intrestvoet gewaarborgd door de verzekeringsmaatschappij (Tak 21).

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Arts en tandarts De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor artsen en tandartsen De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! Als geconventioneerde

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank NV CENTRALE KREDIETVERLENING Naamloze vennootschap gesticht in 1956 Erkend door FOD Economie nr. 00539 Spaarbank Maatschappelijke zetel: Mannebeekstraat 33 8790 Waregem Tel. 056/62.92.23 Fax 056/61.10.79

Nadere informatie

Lening op afbetaling. kredieten

Lening op afbetaling. kredieten Lening op afbetaling kredieten Een krediet voor uw projecten, voor uw dromen Het kan al vanaf 1.250 EUR BNP Paribas Fortis vindt u altijd een Lening op afbetaling op maat van uw persoonlijke behoeften

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN

CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN CONTROLEDIENST VOOR DE VERZEKERINGEN Brussel, 22 maart 1993 O. ref. : Dienst Hypothecaire kredieten V. Geerdens - toestel 106 59.317/PC/MS Bijlagen : Uitvoeringsbesluiten x 3 Herwerkte nota betreffende

Nadere informatie

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38

WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 WOONKREDIETEN : tarief geldig vanaf 18/09/2015 N 38 Deze fiche vormt een onderdeel van de prospectus nr 8 van 10/10/2014 Tarieven ter indicatieve titel. Aarzel niet om een gepersonaliseerde offerte aan

Nadere informatie

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering

PROSPECTUS. sociaal woonkrediet. toegestaan door. kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering PROSPECTUS sociaal woonkrediet toegestaan door nv kredietmaatschappij erkend door de Vlaamse regering ingeschreven bij beslissing van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen van 16 november

Nadere informatie

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten

Woonkrediet Plus. De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst naar de hierboven vermelde drie juridische entiteiten Woonkrediet Plus Prospectus nr. 17 van toepassing vanaf 9 maart 2009 CVBA LANBOKAS, SCRL AGRICAISSE, NV LANDBOUWKREDIET Sylvain Dupuislaan 251-1070 BRUSSEL De naam «Landbouwkrediet» in deze brochure verwijst

Nadere informatie

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen!

De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! RIZIV-contract Kinesitherapeut en apotheker De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend pensioen! 2 RIZIV-contract voor apothekers en kinesitherapeuten De eenvoudigste manier voor een mooi aanvullend

Nadere informatie

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s

Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Handleiding voor de syndicus : aanvraag van een KBC-renovatiekrediet voor VME s Hieronder vindt u de nodige stappen die dienen doorlopen te worden om een KBC-renovatiekrediet voor VME s aan te vragen en

Nadere informatie

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé!

NELB. Hypo Security Plan. De schuldsaldoverzekering. uw hypothecair krediet. L assurance solde restant dû Prêt à. tempérament Hypo. Vous êtes protégé! Verzekeringen Hypo Security Plan Assurances L assurance solde restant dû Prêt à Verzekeringen tempérament Hypo Security De schuldsaldoverzekering Plan Un coup van dur... NELB voor Vous êtes protégé! uw

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING VERSLAG AAN DE KONING Sire, Het besluit dat wij de eer hebben aan de handtekening van Uwe Majesteit voor te leggen regelt de uitvoering van de wet van 24 maart 2003 tot wijziging van de wet van 12 juni

Nadere informatie