Kom verder. Saxion. OW Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon"

Transcriptie

1 Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans de Vries, Fanny Pliester, Gerda Perenboom

2 Redeneerketen Saxion, wat werkt Met het project studiekeuzegesprekken 1 wil Saxion onderzoeken welke interventies ertoe kunnen bijdragen om het aantal studenten dat het eerste jaar uitvalt te verminderen ten opzichte van voorgaande jaren. De interventie, het studiekeuzegesprek, bestaat uit het invoeren van een assessment gevolgd door verschillende gespreksvormen voorafgaand aan de daadwerkelijke inschrijving voor het eerste hbo-jaar van een opleiding. Doel is dat de inzet van dergelijke studiekeuzegesprekken tot een beter beeld van de studie, het beroep, en de daartoe gevraagde competenties van en bij de aspirant student zouden moeten leiden. Daarmee wordt de kans vergroot dat er een meer bewuste en beter gemotiveerde studiekeuze door de aspirant student kan plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt met deze vorm van aandacht voor de aspirant student ook de kans bevorderd dat er bij de start van de studie een bindingsproces van de student met de opleiding in werking wordt gezet. De werkgroep gesprekken heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep assessment de gespreksvormen voorbereid. Het gaat hier om de gespreksvormen: groepsgesprekken, driehoeksgesprekken en gesprekken met pre-aanmelders. De groepsgesprekken zijn gehouden in juni/ juli. In bijzonder gaat het hier over F M. 2

3 Deel 1: Context beschrijving FEM Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Instelling Soort instelling Soort opleiding HBO naam opleiding: FEM: Financiën, Economie en Management voltijd, fiscalisten specifieke toelatingseisen: nee Locatie Aanmeldingen Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding Saxion Deventer + Enschede Dit zijn de totale inschrijvingen van de Academie FEM; Instroom 2009/2010 blijkt 214 totaal te zijn, 63 Accountancy (Ac) 134 Bedrijfseconomie (BE) 17 Fiscale Economie (FE) [deelname aan SKG] Studenten met de Nederlandse nationaliteit Vooropleiding: Accountancy: HAVO = 57% ; MBO4 = 30%; VWO= 13%; Overige = 0% Bedrijfseconomie: HAVO = 59%; MBO4 = 36%; VWO= 3%; Overige = 2% Fiscale Economie: HAVO = 35%; MBO4 = 35%; VWO= 12%; Overige = 18% gemiddelde start leeftijd: 18 Datum instroom Het gaat over de instroom 2009; Van de FEM opleiding hebben er 3 personen in de eerste week van Juli 09 deelgenomen aan het self-assessment gevolgd met een studiekeuzegesprek; In september 2009 hebben nog 4 studenten het self-assessment instrument ingevuld en hebben zij het rapport met hun Studieloopbaanbegeleider (SLBer) besproken. Gemiddeld na een jaar: na twee jaar: Propedeuserendement Gemiddeld percentage : uitvallers hoeveel studenten behalen de prop na een jaar: 5 10% hoeveel studenten behalen de prop na twee jaar: 80% Het gaat over een gemiddelde van de afgelopen jaren. Hoeveel studenten vallen uit voor de prop30% Hoeveel studenten vallen uit na voor Propedeuse: 10% 3

4 Specifieke risicogroepen Bijzonderheden alle studenten die na 1 juni ingeschreven zijn studenten die voor december zich opgeven voor eenandere opleiding binnen de academie FEM. Uit ervaring over de voorliggende jaren de student veel switchen tussen de eigen opleidingen FE BE Ac visa versa en een deel vertrekt bij de Academie FEM. n.v.t. Deel 2: Redeneerketen FEM Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. groepsgesprek Diagnose en referenties: Tijdens het eerste studiejaar valt een te hoog percentage eerstejaarsstudenten uit en te weinig eerstejaars studenten halen na 1 jaar hun propedeuse. Veel studenten schrijven zich in voor meerdere HBO-opleidingen, omdat ze het beeld hebben nog gemakkelijk te kunnen switchen. Vaak sluit voorts de vooropleiding niet aan, het niveau van het HBO is voor m.n. studenten met een MBO-opleiding te hoog. De oorzaken worden gezocht in gedragsdeterminanten zoals gedefinieerd in het studiekeuzemodel van Kemper et al (2007) 2 : beeld van de studie, beroep, instelling en stad, de mate waarin men zich laat beïnvloeden door relevante anderen, en de inschatting van het eigen kunnen. Mede met het oog op het voorkomen van studieuitval en het bevorderen van studiesucces in het eerste jaar wordt in het verlengde van de voorgaande factoren uitgegaan van twee factoren: cognitieve en sociale binding (Pascarella & Terenzini, 1991) 3. Ook in dit stadium van voor-de-poort wordt met deze oorzaken al rekening gehouden. Interventie: Mechanismen: Outcome: 1. Alle aspirant-studenten schriftelijk uitnodigen De student bvoelt zich snel thuis binnen de opleiding De a.s. student neemt de persoonlijke uitnodiging 2 Kemper, P. Van Hoof, J. Visser, M. & De Jong, M. (2007). Studiekeuze in kaart gebracht, gedragsdeterminanten van scholieren bij het kiezen van een vervolgopleiding. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25, Pascarella, E.T. & Terenzini, P.T. (1991). How colleges affect students. San Francisco: Jossey Bass. 4

5 voor een studiekeuzegesprek. De brief sluit aan bij de behoefte aan contact met de gekozen vervolgstudie om nog eens goed naar de studiekeuze te kijken. welbevinden De formulering in de brief stimuleert tot een eerste nadenken over zijn/haar studiekeuzeproces. Hij/zij is bereid om het assessment in te vullen en tijd te reserveren om op gesprek te komen. serieus en ervaart dat de instelling extra aandacht voor hem/haar heeft De a.s. student is in principe bereid om naar het studiekeuzegesprek te komen In de individuele planning wordt daadwerkelijk het studiekeuzegesprek en de voorbereiding daartoe middels een on-line assessment opgenomen. 2. Invullen van een intake assessment. De a.s student beantwoordt vragen over motivatie en geschiktheid voor de opleiding De kandidaat vindt het assessment interessant en relevant voor zichzelf in relatie tot de gekozen studie. De a.s. student vult daadwerkelijk het assessment in. De a.s. student krijgt een beeld van de opleiding en kan tot de conclusie komen dat de opleiding wel/niet bij hem/haar past De a.s. student reflecteert op een gestructureerde manier op zijn/haar beeld van de opleiding / competenties in relatie tot de studiekeuze. De a.s. student: - krijgt een beter beeld van de opleiding - krijgt een beter beeld van de benodigde competenties - krijgt een beter beeld van zichzelf - krijgt een idee in welke mate de opleiding bij hem/haar past - wordt in bepaalde mate al dan niet bevestigd in 5

6 zijn/haar keuze - wil daarover graag van gedachte wisselen met een SLB-er Door de vraagstelling verwerft de a.s. student op gestructureerde wijze informatie over de opleidingskenmerken en de relevante competenties die hij/zij met zijn/haar eigen informatiebasis kan vergelijken. Door het maken van het assessment ontstaat er: - meer binding met de opleiding - beter beeld van de opleiding - beter beeld van zichzelf - beter beeld van het werkveld Door het assessment wordt het voor de a.s. student duidelijk dat de opleiding wel/niet bij hem/haar past en wordt de student bevestigd in zijn/haar studiekeuze. 3. Afnemen van het Studiekeuzegroepsgesprek De a.s. student besluit daadwerkelijk om naar het studiekeuzegesprek te gaan. Daadkrachtig De groepsdynamiek stimuleert het persoonlijk denken over het beeld van de studie (beroep, instelling, stad) de daartoe gewenste competenties en de keuze van de opleiding. De a.s. student komt daadwerkelijk naar het gesprek De opleiding (SLBer) krijgt assessmentinformatie over de student voor het studiekeuzegesprek De a.s. student denkt nog eens dieper na over het beeld van studie (beroep, instelling, stad), de gewenste competenties en de gemaakte studiekeuze. student krijgt duidelijk wat hij van de opleiding kan verwachten en wat de De student heeft een beter beeld van de opleiding, van 6

7 opleiding van de student verwacht. De a.s. student is zich beter bewust van zijn/haar keuze het werkveld en de opleiding op deze instelling in deze stad waarvoor is gekozen. De student wordt bevestigd in de door hem/haar gemaakte studiekeuze. De aandacht wordt als positief ervaren waarbij een gevoel van binding in het positieve geval met de gekozen opleiding wordt versterkt. Door betere binding zal de student gemotiveerder voor de opleiding kiezen. De a.s. student zal zich voor minder opleidingen inschrijven. De a.s student kan in een vroeg stadium besluiten om een andere opleiding te gaan volgen. De student kan doorverwezen worden naar de studiekeuze- adviseur van Saxion, waar bekeken gaat worden welke opleiding binnen of buiten Saxion geschikt voor de kandidaat is. De student voelt een binding met de opleiding en kiest gemakkelijker voor de opleiding 4. De a.s. student kiest voor de opleiding en gaat deelnemen aan de studie. Het opleidingsprogramma stimuleert tot studeren De student studeert succesvol, valt niet uit en is tevreden met zijn / haar studiekeuze. 7

8 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Alle ingeschreven studenten Risicoprofielen Gesprekken met alle studenten van één specifieke richting ( fiscale economie) Gesprekken met alle studenten die zich na 1 juni hebben ingeschreven. De uitnodigingen voor het SKG zijn naar alle leerlingen verstuurd die zich eind Juni 09 hebben ingeschreven voor de opleiding FE. Maken risicoprofielen door middel van Online self-assessment Groepgesprek Initiatief voor gesprek Op uitnodiging van FEM: alle aspirant studenten die zich voor Fiscale Economie hebben ingeschreven Wanneer? Voor de poort, na inschrijving Rond september instroom, Duur Los of gekoppeld Alle gesprekken op één dag; een dagdeel; Duur SKG Groepsgesprek is ongeveer 50 minuten; Geïntegreerd binnen de introductie bijeenkomst Hoe? Vorm Groepsgesprek Waartoe? Doel Terugkoppeling van het bestaande beeld van de a.s. student van de opleiding, de beroepen en de instelling, Inzicht geven in de benodigde competenties en moeilijkheidsgraad van de opleiding Bepalen van een goede match tussen de student en de opleiding. D.m.v. het bespreken van het Self-Assessment, daarin worden de kwaliteiten/competenties van de opleiding en het beroep gemeten en visueel weergegeven in een webradar. Wat? Inhoud Inhoud van de opleiding Voorbeelden van beroepen Betekenis geven aan vorm van de opleiding; De student uitleg geven over hoe de opleiding opgebouwd is. 8

9 Format Onderdeel van het groepsgesprek Door wie? Gespreksvoerder Docenten + SLB-ers + alumni Leeftijd Docent: 35 SLB-er: 30 Alumni: 25 Voorafgegaan door? Gevolgd door? In samenhang met? Koppeling met Indien van toepassing: doel assessment Actie van Inbedding in overige voorlichting Met studieloopbaanbegeleiding Met selectie Met preadvies en bindend studieadvies Met summerschool / bijscholing Met Introductieweek Met onderwijs Digitaal (zelf-) assessment Risicoprofiel bepalen hulp bij het kiezen (studiekeuze vragenlijst inzicht in opleidingsprofiel + competenties Opleiding: gegevens vastleggen voor slb Student: reflectiedossier aanleggen en zelf houden / inbrengen in de opleiding (studieloopbaanbegeleiding) Informatie verstrekken Open dagen, tijdens studietry-out en tijdens meeloopdagen Studieloopbaanbegeleider krijgt uitslag zelfassessment; student houdt zelf vorderingen bij. Tijdens slb-gesprekken komt studiekeuze aan de orde; koppeling met zelf-assessment en groepsgesprek in juni n.v.t. n.v.t. Wat kost dat? Betaalbaarheid Voorbereiding slb-ers: 3 uur Gespreksvoering 8 uur Training:2 uur Digital assessment eenmalig vragen maken per opleiding 10 uur Dossiervorming: 1 uur per student Organisatie? Werkproces Propedeuse coordinator Eigenaar van het proces Training FEM Training van gespreksvoerders ( later stadium) 9

10 2. Redeneerketen Saxion, wat werkt (HBS) Met het project studiekeuzegesprekken 4 wil Saxion onderzoeken welke interventies ertoe kunnen bijdragen om het aantal studenten dat het eerste jaar uitvalt te verminderen ten opzichte van voorgaande jaren. De interventie, het studiekeuzegesprek, bestaat uit het invoeren van een assessment gevolgd door verschillende gespreksvormen voorafgaand aan de daadwerkelijke inschrijving voor het eerste hbo-jaar van een opleiding. Doel is dat de inzet van dergelijke studiekeuzegesprekken tot een beter beeld van de studie, het beroep, en de daartoe gevraagde competenties van en bij de aspirant student zouden moeten leiden. Daarmee wordt de kans vergroot dat er een meer bewuste en beter gemotiveerde studiekeuze door de aspirant student kan plaatsvinden. Tegelijkertijd wordt met deze vorm van aandacht voor de aspirant student ook de kans bevorderd dat er bij de start van de studie een bindingsproces van de student met de opleiding in werking wordt gezet. De werkgroep gesprekken heeft in nauwe samenwerking met de werkgroep assessment de gespreksvormen voorbereid. Het gaat hier om de gespreksvormen: groepsgesprekken, driehoeksgesprekken en gesprekken met pre-aanmelders. De groepsgesprekken zijn gehouden in juni/ juli. Bij FEM en HBS In bijzonder gaat het hier over HBS. 10

11 Deel 1: Context beschrijving HBS-HTRO Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Instelling Soort instelling Soort opleiding HBO HBS, Hospitality and Business School, onderdeel HTRO, Hospitality === nee Voltijd, deeltijd, duaal; Nederlandstalig Locatie Aanmeldingen Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding Saxion Deventer De instroom 2009/2010 blijkt totaal 251 te zijn Nederlandse (merendeel) + buitenlandse (vooral Duitse studenten) Benoemd als overige 43%; kan iets vervuiling inzitten, moet nog specifiek nagegaan worden. Is niet als aparte categorie benoemd in de Saxion inschrijvingsdatabase. HTRO: HAVO = 37% ; MBO4 = 18%; VWO= 2%; Datum instroom Propedeuserendemen[na een jaar]: t [na twee jaar]: September / februari hoeveel studenten behalen de propo na een jaar: 40% van de instroom hoeveel studenten behalen de prop na twee jaar: 63% van de overige studenten Gemiddeld percentage uitvallers[voor Propedeuse]: [na Propedeuse]: Hoeveel studenten vallen uit voor de prop: 37% van de ingeschreven studenten Hoeveel studenten vallen uit na voor Propedeuse: 3% van het tweede jaar Specifieke risicogroepen Studenten die moeite hebben met economie en talen; veel studenten hebben een naïef beeld van de beroepspraktijk (reizen) Bijzonderheden 11

12 Deel 2: Redeneerketen HBS-HTRO Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. Diagnose en referenties: Het instroombeleid van HBS-HTRO is versnipperd, scholenvoorlichting, pen dagen, doedagen, meeloopdagen. De uitval onder de eerstejaars studenten is te hoog, de kwaliteit van de studenten in de hoofdfase is niet altijs voldoende; de opleiding is breed, studenten kiezen voor de opleiding omdat ze reizen leuk vinden, maar hebben nauwelijks een beeld van de opleiding en van het werkveld. De oorzaken worden gezocht in gedragsdeterminanten zoals gedefinieerd in het studiekeuzemodel van Kemper et al (2007) 5 : beeld van de studie, beroep, instelling en stad, de mate waarin men zich laat beïnvloeden door relevante anderen, en de inschatting van het eigen kunnen. Mede met het oog op het voorkomen van studieuitval en het bevorderen van studiesucces in het eerste jaar wordt in het verlengde van de voorgaande factoren uitgegaan van twee factoren: cognitieve en sociale binding (Pascarella & Terenzini, 1991) 6. Ook in dit stadium van voor-de-poort wordt met deze oorzaken al rekening gehouden. Interventie: Mechanismen: Outcome: 1. Zorgen voor een inhoudelijke voorlichting over de opleiding en over het werkveld. Student neemt de informatie op en geeft deze een plaats binnen zijn referentiekader. Door een betere inhoudelijke voorlichting krijgt de a.s. student een beter beeld van de opleiding selecteert wat voor hem van toepassing is. Hij kan zo beter zijn/haar studiekeuze bepalen. 2. Alle aspirant studenten uitnodigen voor een studiekeuzegesprek De a.s. student denkt na of hij/zij daadwerkelijk de opleiding wil gaan volgen De a.s. student neemt de persoonlijke uitnodiging serieus. De formulering in de brief is uitnodigend Zet de student aan tot een eerste nadenken over De student ervaart dat de instelling extra aandacht 5 Kemper, P. Van Hoof, J. Visser, M. & De Jong, M. (2007). Studiekeuze in kaart gebracht, gedragsdeterminanten van scholieren bij het kiezen van een vervolgopleiding. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25, Pascarella, E.T. & Terenzini, P.T. (1991). How colleges affect students. San Francisco: Jossey Bass. 12

13 zijn/haar studiekeuzeproces. voor hem/haar heeft De student ontvangt de brief De a.s. student reflecteert naar aanleiding van de brief op het studiekeuzeproces tot dan toe. De a.s. student is in principe bereid om naar het studiekeuzegesprek te komen. Hij/zij is bereid om tijd te reserveren om op gesprek te komen. In de individuele planning wordt daadwerkelijk het studiekeuzegesprek en de voorbereiding daartoe middels een on-line assessment opgenomen. De kandidaat komt daadwerkelijk naar het studiekeuzegesprek. 3. Invullen van een intakeassessment. De a.s. student beantwoordt vragen over motivatie en geschiktheid voor de opleiding De kandidaat vindt het assessment interessant en relevant voor zichzelf in relatie tot de gekozen studie. De a.s. student reflecteert op een gestructureerde manier op zijn/haar beeld van de opleiding / competenties in relatie tot de studiekeuze. De a.s. student krijgt een beeld van de opleiding en komt tot de conclusie dat de opleiding wel/niet bij hem/haar past. De a.s. student: - krijgt een beter beeld van de opleiding - krijgt een beter beeld van de benodigde competenties - krijgt een beter beeld van zichzelf - krijgt een idee in welke mate de opleiding bij hem / haar past - wordt in bepaalde mate al dan niet bevestigd in zijn / haar keuze - wil graag van gedachte wisselen 13

14 met een SLB-er Door de vraagstelling wordt de student gestimuleerd om op gestructureerde wijze na te denken over zijn/haar studiekeuze. De a.s. student gaat op een gestructureerde manier reflecteren op zijn/haar studiekeuze. Door het maken van het assessment ontstaat er: - meer binding met de opleiding - een beter beeld van de opleiding - en beter beeld van de benodigde competenties - een beter beeld van zichzelf - een beter beeld van het werkveld. 4. Lezen van het selfassessment rapport De a.s. student besluit daadwerkelijk om naar het studiekeuzegesprek te gaan Door het assessment wordt het voor de a.s. student duidelijk dat de opleiding wel / niet bij hem / haar past en wordt de student bevestigd in zijn / haar studiekeuze. De opleiding (SLB-er) krijgt assessment-informatie over de student voor het studiekeuze-gesprek De a.s. student komt daadwerkelijk naar het gesprek 5. Het afnemen van het studiekeuzegesprek. De groepsdynamiek stimuleert het persoonlijk denken over het beeld van de studie ( beroep, instelling, stad), de daartoe gewenste competenties en de keuze van de opleiding. De a.s. student denkt nog eens dieper na over het beeld van studie 9 beroep, instelling, stad), de gewenste competenties en de gemaakte studiekeuze. Het wordt duidelijk wat de student van de opleiding kan verwachten en wat de De a.s. student heeft een beter beeld van de opleiding, van het werkveld en de 14

15 opleiding van de student verwacht. opleiding op deze instelling in deze stad, waarvoor is gekozen. De a.s. is zich beter bewust van zijn / haar keuze. De student wordt bevestigd in de door hem / haar gemaakte studiekeuze Door betere binding zal de student gemotiveerder voor de opleiding kiezen De aandacht wordt als positief ervaren, waarbij een gevoel van binding in het positieve geval met de gekozen opleiding wordt versterkt. De a.s. student zal zich voor minder opleidingen inschrijven De a.s. student kan in een vroeg stadium besluiten om een andere opleiding te gaan volgen. De student kan doorverwezen worden naar de studiekeuze-adviseur van Saxion, waar bekeken gaat worden welke opleiding binnen of buiten Saxion geschikt voor de kandidaat is. De a.s. student voelt binding met de opleiding en kiest gemakkelijker voor de opleiding 6. De a.s. student kiest voor de opleiding en gaat deelnemen aan de studie De student is gemotiveerd De student blijft langer bij zijn besluit 15

16 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Met wie? Soort student Alle ingeschreven studenten Risicoprofielen Gesprekken met alle studenten Gesprekken met laat insdchrijvers De SKGesprekken zijn gevoerd met een deel van de aanmelders/inschrijvers binnen het academie brede instroomprogramma: het pad van bewustwording. Na de vakantie zijn de late inschrijvers gevraagd in september 09 om alsnog het SGK Self-Assessment instrument in te vullen en te bespreken met hun SLB-er. Maken risicoprofielen door middel van Online vragenlijst Cijferlijsten Kenmerken van de student beschrijven Mening vooropleiding Initiatief voor gesprek Op basis van eigen aanmelding / op uitnodiging / iedereen Wanneer? Voor de poort en na de poort Rond september instroom, Welke maand(en) juli Duur Op één dag Duur was ongeveer 30 minuten; het waren er vijf groepen (van ongeveer 6 aankomende studenten) eind Juni 09 die hebben deelgenomen. Los of gekoppeld Koppeling aan introductieweek en summerschool Hoe? Vorm Groepsgesprek Waartoe? Doel Beeld geven van beroepstaken Motiveren van de student Hulp bieden bij keuze proces van de student Studnet breogtijdig binden aan ce opleiding deficiënties van de student in kaart brengen eventueel vroegtijdig doorverwijzen van de student Student inzicht geven in benodigde competenties en moeilijkheidsgraad 16

17 Wat? Inhoud Inhoud van de opleiding Voorbeelden van beroepen Betekenis geven aan vorm van de opleiding Format Structuur van het gesprek, Middels gespreksprotocol Door wie? Gespreksvoerder Docenten, SLB-ers, ouderejaars studenten Voorafgegaan door? Gevolgd door? In samenhang met? Leeftijd Koppeling met Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Inbedding in overige voorlichting Met studie loopbaanbegeleiding Met selectie Met preadvies en bindend studieadvies Met summerschool / bijscholing Met Introductieweek Docenten: 35 jaar SLB-er: 35 jaar Oudere jaars studenten: 21 jaar Digitaal (zelf-) assessment Risicoprofiel bepalen hulp bij het kiezen (studiekeuze vragenlijst) toets kennis & vaardigheden Schriftelijk studieadvies van de opleiding Gegevens vastleggen voor slb-er Aanleggen van reflectiedossier aanleggen door student Bijhouden van reflectiedossier door de student en inbrengen in de opleiding Open dagen, Start van studieloopbaan van de student nee n.v.t. Ja, Aangeven in het gesprek, voor de buitenlandse studenten is er een summerschool; de studenten extra aandachtspunten meegeven Ja, De academie heeft de aankomende studenten aangeschreven om vooraf het SKG Self-Assessment instrument in te vullen; de betrokken SLB-ers hebben instructie gehad; SLB-ers voeren gesprek binnen het programma pad van de bewustwording ; Na SKGesprek doorspreken. 17

18 Met onderwijs Start van studieloopbaan SLB gesprekken Wat kost dat? Betaalbaarheid Voorbereiding slb-ers: 3 uur Gespreksvoering 8 uur Training:2 uur Digital assessment eenmalig vragen maken per opleiding 10 uur Dossiervorming: 1 uur per student Organisatie? Werkproces groepsgesprek Eigenaar van het proces Training Propedeuse coordinator Ja= gespreksvoering 18

19 Deel 1: Context beschrijving HBS-FM Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Instelling Soort instelling Soort opleiding HBO Hospitality Business School, Facility Management (HBS-FM) voltijd, deeltijd, duaal specifieke toelatingseisen: Locatie nee Saxion Deventer Aanmeldingen Ongeveer 180 per studiejaar, De instroom FM in 2009/2010 blijkt totaal 187 te zijn. Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding Studenten met de Nederlandse nationaliteit Vooropleiding: FM: HAVO = 49% ; MBO4 = 45%; VWO= 3%; Overige = 3% gemiddelde start leeftijd: Voltijd vanaf 16 jaar, deeltijd 22-40jaar Datum instroom September 2009 Gemiddeld Propedeuserendement hoeveel studenten behalen de propo na een jaar: 40% van de instroom hoeveel studenten behalen de prop na twee jaar: 63% van de overige studenten Gemiddeld percentage uitvallers Hoeveel studenten vallen uit voor de prop: 37% van de ingeschreven studenten Hoeveel studenten vallen uit na voor Propedeuse: 3% van het tweede jaar Specifieke risicogroepen Studenten die moeite met economie en met de talen hebben. 19

20 Deel 2: Redeneerketen HBS-FM Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. groepsgesprek Diagnose en referenties: Bij de Hospitality Business School, Facility Management, (HBS-FM) is de uitval onder de eerstejaars zo n 35% Het is een erg brede opleiding, waarin niet geheel duidelijk is voor de aspirant student, wat de opleiding en het beroep inhoudt. De kandidaat moet dus een beter beeld van de opleiding en het werkveld krijgen. De oorzaken worden gezocht in gedragsdeterminanten zoals gedefinieerd in het studiekeuzemodel van Kemper et al (2007) 7 : beeld van de studie, beroep, instelling en stad, de mate waarin men zich laat beïnvloeden door relevante anderen, en de inschatting van het eigen kunnen. Mede met het oog op het voorkomen van studieuitval en het bevorderen van studiesucces in het eerste jaar wordt in het verlengde van de voorgaande factoren uitgegaan van twee factoren: cognitieve en sociale binding (Pascarella & Terenzini, 1991) 8. Ook in dit stadium van voor-de-poort wordt met deze oorzaken al rekening gehouden. Interventie: Mechanismen: Outcome: 1. Zorgen voor een betere inhoudelijke voorlichting over de opleiding en over het werkveld Door een betere inhoudelijke voorlichting over opleiding en beroep kan de student een bewustere studiekeuze maken. Door een betere inhoudelijke voorlichting krijgt de a.s. student een beter beeld van de opleiding en van het beroepsveld en kan zo beter zijn/haar studiekeuze bepalen. 2. Alle aspirant studenten schriftelijk uitnodigen voor een studiekeuzegesprek De brief sluit aan bij de behoefte aan contact met de gekozen vervolgstudie om nog eens goed naar de studiekeuze te kijken De a.s. student neemt de persoonlijke uitnodiging serieus en ervaart dat de instelling extra aandacht voor hem/haar heeft. De formulering in de brief stimuleert tot een eerste nadenken over zijn/haar De a.s. student is in principe bereid om naar het studiekeuzegesprek te 7 Kemper, P. Van Hoof, J. Visser, M. & De Jong, M. (2007). Studiekeuze in kaart gebracht, gedragsdeterminanten van scholieren bij het kiezen van een vervolgopleiding. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, 25, Pascarella, E.T. & Terenzini, P.T. (1991). How colleges affect students. San Francisco: Jossey Bass. 20

21 studiekeuzeproces en de behoefte daarover nader met iemand van de gekozen opleiding te praten Hij/zij is bereid om een assessment in te vullen en tijd te reserveren om op gesprek te komen. komen. In de individuele planning wordt daadwerkelijk het studiekeuzegesprek en de voorbereiding daartoe middels een on-line assessment opgenomen. 3. Invullen van een intakeassessment. De a.s. student beantwoordt vragen over motivatie en geschiktheid voor de opleiding De aandacht wordt als positief ervaren, waarbij een gevoel van binding met de gekozen opleiding ontstaat. De a.s. student vindt het assessment interessant en relevant voor zichzelf voor zichzelf in relatie tot de gekozen studie. Door de vragen verwerft de a.s. student op gestructureerde wijze informatie over de opleidingskenmerken en de relevante competenties die hij/zij met zijn/haar eigen informatiebasis kan vergelijken. Er wordt daadwerkelijk tot het invullen van het on-line assessment overgegaan. De a.s. student vult het gehele assessment in. De a.s. student krijgt een beeld van de opleiding, de benodigde competenties en de overeenkomsten en verschillen met zijn/haar eigen beelden daarover. De a.s. student reflecteert op een gestructureerde manier op zijn/haar beeld van de opleiding / competenties in relatie tot de studiekeuze. 4. Het afnemen van het studiekeuzegroepsgesprek. Het studiekeuzegesprek werkt drempelverhogend. Tijdens het studiekeuzegesprek ontwikkelt zich een groepsdynamiek, die het persoonlijk denken over het beeld van de studie ( beroep, Door het maken van het assessment ontstaat er: - meer binding met de opleiding - een beter beeld van de opleiding - beter beeld van de benodigde competenties 21

22 instelling, stad), de daartoe gewenste competentie en de keuze van de opleiding stimuleert. - een beter beeld van zichzelf - een beter beeld van het - werkveld. Naar aanleiding van het gesprek kan duidelijk worden wat de student van de opleiding verwacht en wat de opleiding van de student verwacht. Door het invullen van het assessment wordt duidelijk of de student matcht met de opleiding Door het invullen van het assessment wordt de student wel/niet bevestigd in zijn/haar keuze en wil daarover van gedachte wisselen met een SLB-er De a.s. student plant om daadwerkelijk naar het studiekeuzegesprek te gaan. De a.s. student denkt nog eens dieper na over het beeld van de studie (beroep, instelling, stad) de gewenste competentie en de gemaakte studiekeuze 5. De a.s. student kiest voor de opleiding en gaat deelnemen aan de studie. De a.s. student is zich beter bewust van de gemaakte studiekeuze in zijn/haar besluitvormingsproces en resulteert erin dat een a.s. student wordt bevestigd in de door hem/haar gemaakte studiekeuze De a.s. student heeft een beter beeld van de opleiding, van het werkveld en de opleiding op deze instelling in deze stad, waarvoor is gekozen. De a.s. is zich bewust van zijn/haar keuze. De aandacht wordt als positief ervaren waarbij een gevoel van binding in het positieve geval met de gekozen opleiding wordt versterkt. De a.s. student kiest gemotiveerder voor zijn/haar studie, of schrijft zich voor minder opleidingen in of besluit een andere opleiding te gaan volgen. De student kan worden 22

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion

Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4 : Resultaat Nameting 2010 Praktijkbeschrijving Saxion Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement. Data: Overzicht eerste schooljaar 20092010 De nameting

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education

OW Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ 2010 Hogeschool Windesheim School of Education OW 10.2546 Resultaten Nameting Go no go cohort 2009/ Hogeschool Windesheim School of Education Auteur: Carlo van Varsseveld Datum: 15 november Herziene versie 25 nov. Inhoudsopgave - Inleiding 3 - Resultaten

Nadere informatie

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld. OW 10.0841 Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september 2009 - Correctie op enkele definities in deel

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven

Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Proces- en resultaatevaluatie Wikken, Wegen en Verbinden, Technische Universiteit Eindhoven Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Het project

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht

Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht KOHNSTAMM INSTITUUT Studiekeuzegesprekken 1 e tender Een overzicht Fred Verbeek Marjan Glaudé Edith van Eck 25 maart 2010 Wanneer ik een onbelangrijke beslissing moet nemen, vind ik het altijd handig om

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Samenvatting en Algemene beschrijving LVO Nederlands Algemeen In deze eindrapportage beschrijven we hoe Windesheim, School of Education aan

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Relatie intake - studiesucces

Relatie intake - studiesucces Relatie intake - studiesucces Opleiding S&B cohort 2009 Relatie intake - studiesucces November 2010 Beleidsdienst: Rutger Kappe, Margo Pluijter 0 Inhoudsopgave De inhoudsopgave van de resultaatevaluatie

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten School of Built Environment & Transport Chr. Hogeschool Windesheim Postbus 100090 8000 GB

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW 10.0848 Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie

Nadere informatie

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving deel 1-5 Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving

Nadere informatie

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO

Zeker weten wat je kiest. Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO Zeker weten wat je kiest Een onderzoek naar de huidige stand van zaken rondom de studiekeuzecheck HO 2 Oberon Colofon Oberon (www.oberon.eu) Edith Hilbink MSc dr. Joke Kruiter Utrecht, augustus 2014 Opdrachtgever

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon)

Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) Instroom 2016-2017 Beschrijving opdrachtgever Niet vermeld opdrachtnemer Team intake (DMCS, Mascha Lommertzen) en adviseur SLB (LIC, Floor van der Boon) link met andere kaders Kader Studieloopbaanbegeleiding

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt?

De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt? De Studiekeuzecheck: heeft het gewerkt? Resultaten Fontys onderzoek Evelyne Meens Fontys/Tilburg University Resultaten G5 onderzoek Rutger Kappe Inholland/Vrije Universiteit Chantal Gorissen Deze workshop

Nadere informatie

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen

Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Studiekeuzecheck HO De eerste ervaringen van havo/vwo-decanen Onderzoek Zeker weten wat je kiest AUGUSTUS 2014 KADER EN CONTEXT ONDERZOEK Stimulering LOB (Loopbaanoriëntatie en begeleiding) is een programma

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Nieuws van de decanen

Nieuws van de decanen In dit nummer: Oriënteren op het mbo: er gebeurt veel! Toelatingsrecht mbo 16 november: de beroepeninformatieavond 7 en 8 december: de leerlingbezoekdagen Open Dagen, Meeloopdagen TOP Beroepenfestival

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum

Bouwstenen voor studiesucces. dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Bouwstenen voor studiesucces dr. Kariene Mittendorff, associate lector SLB Lectoraat Innovatief & Effectief Onderwijs StudieSuccesCentrum Studiesucces Wat is het eigenlijk? 4 pijlers Juiste studiekeuze

Nadere informatie

22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs

22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs OW 10.0844 Versiebeheer Praktijkbeschrijving HU Vliegende start voor studiesucces 22 mei 2009 Concept-versie deel 1-3 Jacqueline Sant, Inez Meurs 16 juni 2009 Concept-versie deel 1 3; verdere uitwerking

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het?

Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck. Eerste resultaten Startmonitor VSNU-conferentie Matcht het? Vervroegde aanmelding, matching en studiekeuzecheck Eerste resultaten Startmonitor 2014-2015 VSNU-conferentie Matcht het? Vandaag Kort: Startmonitor Achtergronden studieuitval Vervroeging aanmelding en

Nadere informatie

Studiekeuzechecks binnen de G5

Studiekeuzechecks binnen de G5 Onderwijs & Innovatie Studiekeuzechecks binnen de G5 Lectorale Rede Dr. F. Rutger Kappe Haarlem, 23 maart 2017 Carlijn Knuiman, lectoraat studiesucces Carlijn.Knuiman@inholland.nl #LRStudiesucces @Studiesuccesinh

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Integrale eindrapportage van het onderzoek naar de ervaringen van het SURF-programma Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Drs. Fred Verbeek Drs. Edith van Eck

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016

Het Studiesuccescentrum Koersen op succes 2015-2016 Ik wil succesvol studeren! Het Studiesuccescentrum saxion.nl/succesvolstuderen saxion.nl/studysuccessfully Het Studiesuccescentrum (SSC) coacht, ondersteunt en verbindt zodat de student zo succesvol mogelijk

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2017-2018 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Rapportage eerste tender Drs. Fred Verbeek Dr. Marjan Glaudé Drs. Edith van Eck september 2010 Managementsamenvatting Van maart 2009 tot maart 2010 heeft de

Nadere informatie

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017

(ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN. Jacqueline Kösters Velon 2017 (ZELF)SELECTIE IN DE LERARENOPLEIDING: PROBLEMEN, INTERVENTIES MECHANISMEN UITKOMSTEN Jacqueline Kösters Velon 2017 1 Wat: NRO-onderzoek naar de voorspellende waarde van selectie-instrumenten voor de toelating

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken We blijven op de kleintjes letten (SCAP: STUDY CHOICE AWARENESS PROGRAMME) Praktijkbeschrijving Maastricht University School of Business and Economics Afdeling Onderwijsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld

Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld Bijlage 4: Pabo-specifieke Kenmerken van studiesucces en studie-uitval in beeld In deze bijlage worden theoretische aanknopingspunten voor de inzet en inrichting van studiekeuze gesprekken binnen dit project

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het?

De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? De Studiekeuzecheck: voor wie werkt het? Onderzoek naar SKC bij de Randstad hogescholen Dr. F. Rutger Kappe 17 maart, Utrecht rutger.kappe@inholland.nl Opzet Landelijk overzicht SKC in het hbo Resultaten

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren

Gap Year onderzoek. 1. Uitkomsten Jongeren Samenvatting Gap Year onderzoek Mei 2012 Gap Year onderzoek In april 2012 hebben het Europees Platform en de Nuffic onderzoek gedaan naar de toekomstplannen van leerlingen na hun eindexamen. De focus van

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0843 Deel 4: Resultaatevaluatie In dit deel van de praktijkbeschrijving vind je de effecten van het project Studiekeuzegesprekken,

Nadere informatie

nadruk gelegd op het belang van discipline en

nadruk gelegd op het belang van discipline en Bijlage IV bij Praktijkbeschrijving Liberal Arts and Sciences: de nameting Opgesteld door: Steven Dijkstra Projectleider Studiekeuzegesprekken Liberal Arts and Sciences Universiteit Utrecht Ter inleiding

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over Matching

Veelgestelde vragen over Matching Veelgestelde vragen over Matching Voor de meest actuele versie zie www.uu.nl/matching 1. Waarom voert de Universiteit Utrecht matching in? Om jou als aankomend student te laten beginnen aan een opleiding

Nadere informatie

Pilot Protocol Afstuderen

Pilot Protocol Afstuderen Welkom! Pilot Protocol Afstuderen Mirjam Snel: Christine Prast: Lectoraat Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek InHolland Achtergronden project protocol afstuderen - Vreemde ogen dwingen (2012) Aanbevelingen

Nadere informatie

Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten. Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve

Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten. Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve Doorstroming MBO-HBO Kwalitatief onderzoek voorbeeldtrajecten Derk-Jan Nijman Martijn Peters Marloes de Lange Mmv. Ruud Klarus en Aimée Hoeve Dit half uur.. Verklarende evaluatie: CIMO? Selectie voorbeeldtrajecten

Nadere informatie

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo

Mbo-hbo. doorstroomassessment. Voor een bewuste stap naar het hbo Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo www.hva.nl/decanen/mbo.htm Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mbo-hbo doorstroomassessment Voor een bewuste stap naar het hbo Waarom een

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf

Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf Rapport evaluatie speeddaten met uitzendbureaus op de vestigingen van het WERKbedrijf December 2011 Auteurs: Leonie Oosterwaal, beleidsmedewerker ABU Judith Huitenga en Marit Hoffer, medewerkers Servicepunt

Nadere informatie

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo

Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo Loopbaanoriëntatie Het LOB-programma in 4 havo en 5 vwo De juiste keuze? Het keuzeproces bij jongeren. LOB programma. Praktisch LOB = Het kiezen van een vervolgopleiding Van puber naar adolescent. Peergroup

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE)

FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) FINANCE & CONTROL (VOORHEEN BEDRIJFSECONOMIE) 2018-2019 1 PROGRAMMA Jouw profiel Studiejaren Beroepsprofiel Studieprogramma Studievereniging BE Adam Financiële opleidingen HvA Na je opleiding Wat biedt

Nadere informatie

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming.

Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Management summary Flitspeiling: vervroegde aanmelddatum, studiekeuzecheck en doorstroming. Tussen 16 december 2013 en 1 januari 2014 heeft GfK voor het ministerie van OCW een flitspeiling uitgevoerd gericht

Nadere informatie

Welkom op de informatieavond voor havo-5

Welkom op de informatieavond voor havo-5 Kandinsky College informatie-avond havo-5 Welkom op de informatieavond voor havo-5 Ineke van der Meijden Afdelingsleider bovenbouw havo Kandinsky College informatie-avond havo-5 Programma vanavond Het

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten

Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten Dienst Studentenzaken Risicoprofiel nieuwe studenten student: score: studentnummer: vraag 1: opleiding: Rechtsgeleerdheid vraag 8: email: vraag 12: 1 Met welke vooropleiding heb je toegang tot de opleiding

Nadere informatie

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4

Toelatingscode Havo. Van Mavo 4 naar Havo 4 Toelatingscode Havo Van Mavo 4 naar Havo 4 2015-2016 1 Toelatingscode Havo Amersfoort, september 2015 Geachte ouder(s)/verzorger(s), beste leerling, Voor u/je ligt de toelatingscode Havo zoals wij gebruiken

Nadere informatie

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE

FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE FINANCE & CONTROL - BEDRIJFSECONOMIE 2018-2019 PROGRAMMA Jouw profiel Na je opleiding: beroepen Opbouw studiejaren Studieprogramma Studievereniging BE Adam Verschil financiële opleidingen Wat biedt F&C?

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Informatie-avond havo 3 Havisten Competent. Voorlichting HaCo / Decanaat

Informatie-avond havo 3 Havisten Competent. Voorlichting HaCo / Decanaat Informatie-avond havo 3 Havisten Competent Voorlichting HaCo / Decanaat Deze presentatie is morgen op de site te vinden. Thalita van Basten, conrector havo Ma, di, do, vr op school T.van.basten@t-atrium.nl

Nadere informatie

Verband tussen studentkenmerken en studiesucces. Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen.

Verband tussen studentkenmerken en studiesucces. Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen. Verband tussen studentkenmerken en studiesucces Aandacht voor de MATCH om studiesucces te bevorderen. Lidwien Jacobs, programmamanager ljm.jacobs@avans.nl Vandaag 1. Hippocampus: bevorderen van kwaliteit

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding

Havo 5. Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Havo 5 Voorlichting vervolgstudie en aanmelding Tijdlijn Havo 3 Keuzes maken; begonnen met het kiezen van een profiel Havo 4 Loopbaanoriëntatie; Havo 5 oriëntatie op vervolgstudies start toekomstdossier

Nadere informatie

De overgang van vwo naar wo

De overgang van vwo naar wo De overgang van vwo naar wo Voorlichting voor ouders Inez Vereijken Beleidsmedewerker onderwijs 29 november 2016 Even voorstellen Agenda Aansluiting vwo-universiteit: wat, hoe en waarom? Praktische zaken:

Nadere informatie

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK)

Keuze opleiding Geef hieronder de opleiding van je voorkeur aan (markeer dit met een x) Civiele Techniek (CT) Verkeerskunde (VK) Windesheim, Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten Bijlage 5: School of Built Environment & Transport, digitale vragenlijst studiekeuzegesprekken Beste (toekomstige) student, Stuur de volledig

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie