Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010"

Transcriptie

1 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Deel 4: Resultaat evaluatie Deel 5: Procesevaluatie en eindoordeel

2 Vooraf NHTV internationaal hoger onderwijs heeft in november 2008 een subsidieaanvraag ingediend bij SURF voor het uitvoeren van studiekeuzegesprekken bij de opleidingen International Media and Entertainment Management (IMEM) en International Game Architecture and Design (IGAD). De subsidieaanvraag is gehonoreerd en vanaf maart 2009 is het project gestart. Het project liep tot maart Bij de opleidingen voor digital entertainment is het intakegesprek één van de stappen die de student doorloopt gedurende de gehele procedure. Naast het intakegesprek bestaat de procedure uit het maken van een zelf assessment, het uploaden van het cv en een motivatiebrief, een voorkennistest (bij IMEM), een thuisopdracht (bij IGAD) en een groepsopdracht (bij IMEM). Al deze stappen moeten zorgen voor een bewustwordingsproces bij de student. NHTV heeft subsidie gekregen voor de omvorming van het huidige selectie-instrumentarium van de Academy for Digital Entertainment tot een matchingsinstrumentarium, voor de verbetering van de kwaliteit van de intakegesprekken en voor de evaluatie van de gevolgde procedure. Ook deel van de afspraak is het schrijven van een praktijkbeschrijving die bestaat uit een beschrijving van de context, de redeneerketen die aan het project ten grondslag ligt, de operationalisatie van het gekozen arrangement, de resultaatevaluatie en de procesevaluatie. Tijdens het project is het online zelf assessment verbeterd. De online vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat algemene vragen over aspecten die voor alle opleidingen/ specialisaties belangrijk zijn: studievaardigheden, onderwijsconcept en Engelse taalvaardigheid. Het tweede deel bevat vragen die specifieker zijn voor een of meer van de opleidingen / specialisaties en betrekking hebben op beroepsvaardigheden en beroepsinteresses. Aan het einde van de vragenlijst, krijgt de studiekiezer een studieadvies Voor het intakegesprek een nieuwe itemlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen met voorbeeldvragen. De hoofdonderwerpen zijn: oriëntatie en motivatie, beeld van de opleiding en het onderwijssysteem, beeld van het beroep, persoonsaspecten die belangrijk zijn voor de opleiding en vaardigheden in combinatie met, bij IGAD, de huiswerkopdracht. In juni en juli zijn de gesprekken geëvalueerd door docenten en studenten. Studenten hebben een schriftelijke vragenlijst ingevuld en met docenten is er een evaluatiebijeenkomst gehouden. In de tweede helft van het project is er onderzoek gedaan naar het effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces. Daartoe zijn de laatste twee delen van de praktijkbeschrijving worden ingevuld: de resultaatevaluatie en de procesevaluatie.

3 Inleiding praktijkbeschrijving De elf projecten binnen de tender Studiekeuzegesprekken hebben als belangrijkste deliverable: het opleveren van een praktijkbeschrijving. Het doel van de praktijkbeschrijving is om vast te stellen wat elk project heeft geleerd. Het maken van een praktijkbeschrijving helpt om systematisch te reflecteren op het project en daarmee nieuwe kennis op te doen over wat er wel en niet werkt en waarom dat zo is. De praktijkbeschrijvingen, elk in zijn specifieke context, krijgen veel aandacht in de geplande bijeenkomsten van SURF met de projectleiders. Aan het eind van het programma brengen de projecten hun praktijkbeschrijvingen bij elkaar om hun inzichten overdraagbaar te maken naar andere instellingen. De gezamenlijke conclusies zullen ook input vormen voor beleidsvorming bij het Ministerie van OCW. Om de praktijkbeschrijving aan het eind te kunnen vergelijken, heeft SURF het onderstaande gemeenschappelijke format opgesteld als handvat voor de projectleiders. Dit format vormt de inhoudsopgave van de praktijkbeschrijving die aan het eind van het project wordt oplevert. De Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken bestaat uit vijf delen. Deze delen worden hier onder toegelicht.

4 Deel 1: Context beschrijving Doel: inzicht geven in de specifieke instellings- en opleidings context waarin de studiekeuzegesprekken worden gehouden. Dit hoofdstuk van de praktijkbeschrijving geeft inzicht in de context waarbinnen het project Studiekeuzegesprekken bij NHTV plaatsvindt. Het gaat hier om alle (niet-beïnvloedbare) contextvariabelen. De context zal van invloed zijn op de keuze van het studiekeuzegesprekken arrangement dat NHTV heeft opgezet, en mogelijk is de context ook van invloed op het resultaat. Op de volgende pagina s is een overzicht geschetst van de intakeprocedures van de NHTV opleidingen die bij deze pilot betrokken zijn: - International Media and Entertainment Management - International Game Architecture and Design

5 Media & Entertainment Management De opleiding International Media & Entertainment Management, met een jaarlijkse instroom van 180 studenten, is sinds 2003 onderdeel van het Ruim Baan voor Talent experiment van het ministerie van OC&W en een van de weinige opleidingen binnen het HBO waarbij het experiment positief is beoordeeld en daarom verlengd is tot Bij de accreditatie, afgegeven in 2008, zijn de opleiding de kenmerken Bijzondere kwaliteit met betrekking tot de aansluiting theorie-praktijk en het bijzonder kenmerk Innovatieve conceptontwikkeling in een internationale context toegekend. In het kader van het Ruim vaan voor talent experiment is in 2004 een intake- en selectie assessment ontwikkeld, dat bestaat uit een aantal stappen: 1. Een online zelf-assessment dat tot doel heeft de potentiële student in staat te stellen zelf te beoordelen of deze een juist beeld heeft van de opleiding. 2. Een online sollicitatie procedure waarin de potentiële student de mogelijkheid heeft een sollicitatiebrief en portfolio te uploaden. 3. Een voorkennistest. 4. Een groepsopdracht, uitgevoerd op de NHTV, waarin inbreng wordt geobserveerd door een assessor. 5. Een een-op-een interview. Game Architecture and Design De opleiding International Game Architecture and Design, gestart in 2006 met een instroom van 120, is vormgegeven volgens hetzelfde, als van bijzonder kwaliteit beoordeelde, onderwijsconcept. De opleiding richt zich op de bovenkant van de game industrie: fotorealistische 3D games voor de console en PC game-industrie, die zich kenmerkt door vergaande specialisatie en snelle technologische innovatie. In de meest recente versie van het CHOICE onderzoek scoort de opleiding een eerste plaats binnen het hoger beroepsonderwijs. Aanvankelijk is de opleiding gestart met 2 afstudeerrichtingen: 3D Programming en 3D Visual Art. Vanaf 2009 is daar een derde richting bij gekomen: Art and Technology for Next Generation Entertainment. Voor de opleiding is het voor Media & Entertainment Management ontwikkelde intake assessment in gebruik als selectie instrument. Op een tweetal stappen na is het selectie instrument gelijk: 1. Een online zelf-assessment dat tot doel heeft de potentiële student in staat te stellen te beoordelen of deze een juist beeld heeft van de opleiding 2. Een online sollicitatie procedure waarin de potentiële student de mogelijkheid heeft een sollicitatiebrief en portfolio te uploaden. 3. Een thuisopdracht die voor elk van de specialisaties verschillend is. 4. Een een-op-een interview.

6 Intakeprocedure IMEM Student leest informatie over de intakeprocedure op de website Stap 1: Student maakt het self assessment en neemt het besluit om de aanmelding wel/niet in gang te zetten en zich aan te melden bij studielink Stap 2: Student upload zijn cv en brief op de assessment site Stap 3: Student maakt voorkennistest op de assessment site. Coordinator intakeprocedure beoordeelt de inzendingen en nodigt de meest geschikte kandidaten uit voor een groepsopdracht en een interview. Stap 4: Student komt naar NHTV voor een groepsopdracht en een interview. Student wordt niet uitgenodigd. Coordinator intakeprocedure berekent de totale score per student en legt de grens tussen aannemen en afwijzen op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Stap 5: Student krijgt postief advies voor de opleiding. Student krijgt negatief advies voor de opleiding.

7 Intakeprocedure IGAD Student leest informatie over de intakeprocedure op de website Stap 1: Student maakt het self assessment en neemt het besluit om de aanmelding wel/niet in gang te zetten en zich aan te melden bij studielink Stap 2: Student upload zijn cv en brief op de assessment site Stap 3: Student maakt een huiswerk opdracht (verschillend per sepcialisatie) en upload deze op de assessment site. Coordinator intakeprocedure beoordeelt de inzendingen en nodigt de meest geschikte kandidaten uit voor het interview. Stap 4: Student komt naar NHTV voor een interview Student wordt niet uitgenodigd voor het interview.. Coordinator intakeprocedure berekent de totale score per student en legt de grens tussen aannemen en afwijzen op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Stap 5: Student wordt positief advies voor de opleiding. Student krijgt negatief advies voor de opleiding.

8 Beschrijving van de context Instelling Soort instelling Soort opleiding NHTV internationaal hoger onderwijs Breda HBO instelling. International Media and Entertainment Management Voltijd Toelatingseisen - mbo-4: direct toelaatbaar - havo: direct toelaatbaar - vwo: direct toelaatbaar Aantal plaatsen instroom : 180 studenten Numerus Fixus met selectie (Regeling ruim baan voor talent). Deze opleiding mag al haar studenten zelf selecteren. Selectie vindt plaats op basis van: - brief - curriculum Vitae - voorkennistest - groepsopdracht - interview Locatie Aanmeldingen International Game Architecture and Design Voltijd Specialisaties vanaf het eerste jaar: - 3D Programming - 3D Visual Art - Art & Technology in Next Generation Entertainment Toelatingseisen: - mbo-4: direct toelaatbaar - havo: profiel C&M met wia of wib; overig direct toelaatbaar - vwo: direct toelaatbaar Aantal plaatsen instroom : 180 studenten Numerus Fixus met decentrale selectie (50% van de kandidaten mag de opleiding zelf selecteren. De andere 50% vindt plaats via centrale selectie). Selectie vindt plaats op basis van: - brief - curriculum Vitae - thuisopdracht (verschillend voor elk van de 3 opleidingsspecialisaties) - interview International Media and Entertainment Management: Mgr. Hopmansstraat 1, 4817 JT Breda International Game Architecture and Design: Reduitlaan 41, 4814 DC Breda International Media and Entertainment Management: 180 plaatsen (hiervoor zal de opleiding ca. 250 aanmeldingen ontvangen) International Game Architecture and Design: 210 plaatsen (hiervoor zal de opleiding ca. 250 aanmeldingen ontvangen) Geen late aanmeldingen Deadline inschrijvingen is op 15 mei.

9 Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding International Media and Entertainment Management (uitgangspunt: instroom 2008) - percentage binnenlandse versus buitenlandse student: 80,7% versus 19,3% - vooropleiding: 56,8% havo profiel, 18,7% vwo profiel, 9,9% mbo profiel - gemiddelde leeftijd instroom 2008: 19 jaar en 6 maanden Opleiding Media & Entertainment Man. vooropleiding man vrouw totaal % HAVO 0 0,0% HAVO-profiel ,8% VWO 0 0,0% VWO-profiel ,7% MBO ,9% Buitenl.dipl ,3% Overig ,3% Totaal % m/v 39,8% 60,2% HAVO VWO profiel man vrouw man vrouw C+M E+M EM+CM N+G N+T 2 1 NT+NG 1 1 NG+EM International Game Architecture and Design (uitgangspunt: instroom 2008) - percentage binnenlandse versus buitenlandse student: 5,8 versus 94,2% - vooropleiding: 43,3% havo profiel, 29,8% mbo profiel, 16,3% vwo profiel. - gemiddelde leeftijd instroom 2008: 20 jaar en 3 maanden Opleiding Game Architecture & Design vooropleiding man vrouw totaal % HAVO 0 0,0% HAVO-profiel ,3% VWO 0 0,0% VWO-profiel ,3% MBO ,8% Buitenl.dipl ,8% Overig ,8% Totaal % m/v 86,5% 13,5%

10 HAVO VWO profiel man vrouw man vrouw C+M E+M CM+EM N+G N+T 22 3 NT + NG Datum instroom Gemiddeld propedeuse resultaat Gemiddeld percentage uitvaller 1x per jaar in september International Media and Entertainment Management: uitval eerste jaar 25 16,7% 30 17,5% 33 20,6% uitval na twee jaar 31 20,7% 40 23,4% Nog niet bekend Totale uitval cohort op 31/08/ ,0% 40 23,4% 33 20,6% International Game Architecture and Design: uitval eerste jaar 35 36,1% 67 53,2% uitval na twee jaar 46 47,4% Nog niet bekend Totale uitval cohort op 31/08/ ,4% 67 53,2% Uitval betekent uitval uit de opleiding, niet uit het hoger onderwijs.

11 Deel 2: Redeneerketen Doel: inzicht geven in de vooronderstellingen met betrekking tot de manier waarop de gesprekken zullen leiden tot het gewenste resultaat. In dit hoofdstuk wordt expliciet gemaakt welke problemen de opleidingen willen aanpakken en waardoor deze problemen worden veroorzaakt. In het arrangement Studiekeuzegesprekken dat in het project gebruikt wordt, organiseren de opleidingen bepaalde activiteiten (interventies), waarvan zij veronderstellen dat ze tot een bepaald resultaat zullen leiden (outcome) omdat ze bepaalde processen in gang zetten (mechanismen). Diagnose en referentie Wat is het probleem en waardoor wordt het veroorzaakt? Wat weten we van het probleem en van mogelijke interventies/oplossingen (referenties)? Er is hoge uitval bij de opleiding International Game Architecture and Design als gevolg van benodigde speciale talenten (vergelijk conservatoria) voor het met goed gevolg volgend van het onderwijs. Voor sommige studenten zijn de eisen binnen de bestaande specialisaties binnen het studieprogramma te hoog. Als alternatief is er een nieuwe variant van Game Architecture and Design ontwikkeld op het snijvlak van de opleidingen Media & Entertainment Management en International Game Architecture and Design. Een goede match van studenten met de meest passende opleiding is belangrijk. Studenten dienen zo vroeg mogelijk in het juiste traject terecht te komen. Bewustwordingsproces bij student wordt in gang gezet d.m.v. trechter model (zelf assessment, cv en brief, huiswerkopdracht, (groepsopdracht) en interview) dat deels zelf selecterend werkt. Interventies Mechanismen Outcome Korte beschrijving van soorten interventies die via het studiekeuzegesprekken arrangement worden gedaan. Wat gaan we doen en wat willen we beïnvloeden? Vooronderstellingen over onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat de interventies leiden tot de outcome. Antwoord op de vraag: waarom werken de interventies? Beschrijving van de te verwachten outcome (effect) van de interventies: wat is het beoogd resultaat? Het self assessment wordt aangepast en verbeterd door toevoeging van matchingsmechanismen. Studenten krijgen een advies omtrent de juistheid van de studiekeuze en worden (indien nodig) doorverwezen naar Het self assessment leidt tot een advies over geschiktheid voor alle opleidingen / specialisaties vanaf jaar 1, binnen academie. De student wordt zo gericht mogelijk verwezen naar de studie dit het beste bij hem/haar past.

12 ander studiemogelijkheden (binnen of buiten de academie). Het nieuwe online zelf assessment bestaat uit twee delen 1. Het eerste deel bevat algemene vragen over aspecten die voor alle opleidingen/ specialisaties belangrijk zijn: studievaardigheden, onderwijsconcept en Engelse taalvaardigheid. Het tweede deel bevat vragen die specifieker zijn voor een of meer van de opleidingen / specialisaties en betrekking hebben op beroepsvaardigheden en beroepsinteresses. Aan het einde van de vragenlijst krijgt de studiekiezer een studieadvies. Het advies bestaat uit een terugkoppeling op de aspecten uit het eerste deel (studievaardigheden, onderwijsconcept en Engelse taalvaardigheid). Daarnaast wordt per opleiding/specialisaties een advies gegeven op basis van de antwoorden bij de vragen over beroepsvaardigheden en beroepsinteresses. Voor het interview wordt een nieuwe itemlijst ontwikkeld. De uitkomst van het interview zal niet slechts bestaan uit een selectiebesluit voor de opleiding waarvoor is ingeschreven, maar tevens een studieadvies zijn. Tijdens het interview kan zowel de docent als de student er achter komen of de de student matcht met de opleiding. Indien opleiding niet past bij student dan is er de mogelijkheid een tweede gesprek te voeren bij een van de andere opleidingen van de academie. De vragenlijst bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen met voorbeeldvragen. De hoofdonderwerpen zijn: - oriëntatie en motivatie - beeld van de opleiding en het

13 onderwijssysteem - beeld van het beroep - persoonsaspecten die belangrijk zijn voor de opleiding. Bij IMEM: initiatief nemen, samenwerken en assertiviteit. Bij IGAD: initiatief nemen, volharding en flexibiliteit. - vaardigheden in combinatie met, bij IGAD, de huiswerkopdracht. Als het gesprek beëindigd is scoort de interviewer de student op deze aspecten. Alle aspecten zijn geoperationaliseerd om zoveel mogelijk objectiviteit te verkrijgen. Het zou immers niet uit hoeven maken of de studiekiezer door interviewer X of interviewer Y beoordeeld wordt. Nazorg Studenten voor wie de opleiding minder passend was, zijn nagebeld om een stukje nazorg te bieden. In het gesprek werd gevraagd of studenten een alternatief voor handen hadden. Indien nodig kon er vanuit NHTV eventueel begeleiding/ een training aangeboden worden. De studenten waarmee telefonisch contact is geweest hadden allen een alternatieve opleiding in gedachten of zich daar al voor aangemeld.

14 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Doel: beschrijven van de ontworpen aanpak voor het doen van studiekeuzegesprekken. Bij het opzetten van studiekeuzegesprekken zijn veel opties mogelijk. Elke opleiding heeft keuzes gemaakt en een eigen arrangement ontworpen. Met wie? Soort student Studenten die staan ingeschreven voor de selectieprocedure bij IMEM en IGAD. Risicoprofielen Er worden geen risicoprofielen opgesteld. Alle studenten hebben een intakegesprek. Als zij tenminste de stappen op de assessment site doorlopen hebben (uploaden cv, brief, pre knowledge test (IMEM) en opdracht (IGAD). Wanneer Periode Voor de poort Juni 2009 Niet gekoppeld aan introductieweek Hoe? Vorm van gesprek Individueel gesprek Waartoe? Doel van gesprek Kans op succes in opleiding inschatten, door het toetsen van: - oriëntatie en motivatie - beeld van opleiding en onderwijssysteem - beeld van beroep - persoonskenmerken (IMEM: initiatief nemen, samenwerken en assertiviteit) (IGAD: initiatief nemen, doorzet. vermogen) flexibiliteit) - huiswerkopdracht (IGAD) Er is een gespreksprotocol met scoringsformulier. Tijdens het gesprek worden notities gemaakt. Evaluatie van het gesprek vindt na het gesprek, dus achteraf, plaats. Om zo de objectiviteit in de beoordeling zo hoog mogelijk te laten zijn. Door we? Interviewer Docenten IGAD en IMEM Voorafgegaan door? 1)Self assessment Studenten kunnen door middel van een self assessment achterhalen of ze wel of niet geschikt zouden zijn voor de opleiding. Er vindt een terugkoppeling plaats op: - Engelse taalvaardigheid - geschiktheid m.b.t. het onderwijs concept - studievaardigheden van de student - beroepsinteresses - geschiktheid op het gebied van beroepsvaardigheden Indien niet geschikt, wordt er verwezen naar een

15 andere opleiding. 2) Uploaden van cv en 3) brief Stap 1 van de selectieprocedure is het uploaden van het cv en een motivatiebrief. Bij het CV wordt o.a. gekeken naar vooropleiding, al opgedane kennis en hobby s. De brief geeft een beeld van de Engelse taalvaardigheid, motivatie en beeld van de studie / het beroep. 4) Voorkennistest (IMEM) 5) Huiswerkopdracht (IGAD) 6) Groepsopdracht (IMEM) 30 vragen op het gebied van voorkennis, relevant voor de IMEM opleiding. Huiswerkopdracht, afgestemd voor elk van de 3 specialisaties. Er wordt gelet op time management, helderheid van het werkproces, gestructureerdheid van de discussie en betrokkenheid van de kandidaten. Gevolgd door Advies Schriftelijk studieadvies In samenhang met Selectie Studiekeuzegesprek is onderdeel van de selectieprocedure. Kosten Eenmalig en structureel Eenmalige ontwikkelkosten self assessment en interview. Extra tijdsinvestering tijdens interview per kandidaat. Organisatie Werkproces Zie procesbeschrijving. Eigenaar van het proces Eindverantwoordelijk: directeur academie Operationeel: projectleider en coördinatoren intake procedures IMEM en IGAD (bij IGAD 1 persoon per studierichting). Tijdens interview: docenten IMEM en IGAD. Training Training van gespreksvoerders wordt gedaan voorafgaand aan de gesprekken.

16 Deel 4: Resultaatevaluatie Doel: inzicht geven in de effecten van het gekozen arrangement De effectmeting van de pilot richt zich op de verwachte outcomes zoals genoemd in de redeneerketen. Met het oog op de onderlinge vergelijkbaarheid van de projecten en hun effecten, bestaat de effectmeting uit een aantak gezamenlijke elementen. Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst Oordeel Effect van studiekeuz egesprekk en op studiesucces. Afhankelijke variabelen: Behaalde studiepunten (ECTS) Afgegeven preadviezen Aantal uitschrijvers Aantal omzwaaiers Onafhankelijke variabelen: Deelname aan intakeprocedure (wel/niet) Verandering van studiekeuze na gesprek en voor de daadwerkelijke start met de opleiding Achtergrondvariabelen: Geslacht Leeftijd Vooropleiding Data worden begin maart 2010 opgevraagd bij de afdeling ICT/studentzaken. Op deze manier worden alle studenten die zich tot 1 februari uitschrijven meegenomen. Deze studenten worden namelijk met een wachttijd van 1 maand uitgeschreven in de administratie. Dezelfde data worden opgevraagd in november 2010 voor de tweede resultaatevaluatie die iets kan zeggen over het effect van de interventies na 1 jaar. Positief verband tussen het volgen van de intakeprocedure en scores op de afhankelijke variabelen, hetgeen betekent: n = 120 gesprek n = 45 geen gesprek IGAD (geen gesprek) - meer behaalde ECTS (16,6) - minder negatieve preadviezen (53,3 %, 24) - minder Uitschrijvers (11,8 %, 6) - minder Omzwaaiers (0 %, 0) Wel gesprek - ja (18) - ja (49,2 %, 59) - ja (9,5%, 13) - ja, (21,6% 26) /+ + ++? geen oordeel * beteke nt niet signific ant + * + * + * + Bij IGAD worden de studenten die gestart zijn zonder een gesprek vergeleken met de studenten die gestart zijn na een gesprek, vergeleken. Bij IMEM hebben alle studenten een gesprek gehad. Om iets over het effect van de gesprekken te kunnen zeggen, wordt de instroom van vergeleken met de instroom van n = n = IMEM (2008) - meer behaalde ECTS (22,46) - minder negatieve preadviezen (23,3%, 38) - minder Uitschrijvers (7,7 %, 14) - minder Omzwaaiers (0%, 0) (2009) - nee (21,16) - nee (33,3 %, 59) - nee (8,8%, 18) - nee, 0 -- * -- --* -/+

17 Oordeel van de deelnemer (student en/of studiestak er en/of niet inschrijver) Direct na afloop van het interview (en de groepsopdracht) is de hele procedure schriftelijk geëvalueerd met de studenten. De volgende aspecten zijn geëvalueerd: - de ontvangen informatie over de gehele procedure - de werking van de assessment site - de stappen in de procedure, geven deze een goed beeld van de opleiding - de sfeer tijdens het interview (en groepsopdracht) - de organisatie van het interview (en groepsopdracht) en de informatievoorziening - de tevredenheid over het gegeven studieadvies De belangrijkste resultaten bij IMEM: Aspect Informatie over de procedure Assessment site Stappen in de procedure Sfeer tijdens het interview en groepsopdracht Organisatie en informatievoorziening Tevredenheid over het studieadvies Gemiddelde score 3.78 (op een 5-puntsschaal) 1.14 (op een 2-puntsschaal) 3.94 (op een 5-puntsschaal) 4.53 (op een 5-puntsschaal) 4.24 (op een 5-puntsschaal) 3.63 (op een 5-puntsschaal) De belangrijkste resultaten bij IGAD: Aspect Informatie over de procedure Assessment site Stappen in de procedure Sfeer tijdens het interview en groepsopdracht Organisatie en informatievoorziening Tevredenheid over het studieadvies Gemiddelde score 4 (op een 5-puntsschaal) 1.18 (op een 2-puntsschaal) 4.08 (op een 5-puntsschaal) 4.35 (op een 5-puntsschaal) 4.46 (op een 5-puntsschaal) 4.42 (op een 5-puntsschaal) De lage score op de vragen over de werking van de assessment-site heeft vermoedelijk te maken met een tweetal aspecten. Ten eerste het feit dat er inderdaad technische problemen zijn geweest en men niet altijd wist waar vragen gesteld konden worden. Ten tweede de negatieve formulering van de vraag (bijvoorbeeld: Ik heb geen problemen

18 Oordeel van de gespreksvoerders gehad met het maken van het self assessment ) heeft vermoedelijk soms gezorgd voor niet bedoelde negatieve beantwoording. Begin juli is de procedure geëvalueerd met de interviewers (aantal docenten: 10). De overall indruk van deze bijeenkomst was positief. Docenten zijn van mening dat de hele procedure bijdraagt aan een goede selectie van studenten en aan een gemotiveerde start van de studenten. Een aantal belangrijke punten die hierbij genoemd zijn: - De lijst met gespreksonderwerpen was een handig geheugensteuntje om na te gaan of in het gesprek alle onderwerpen besproken zijn. - Wellicht zou je met twee interviewers moeten werken om de objectiviteit zo nog te vergroten. - Studenten beter voorbereiden op inhoud van het interview. De vragen naar persoonskenmerken als samenwerken en initiatief nemen die met de STAR methode werden uitgevraagd, kwamen voor studenten onverwacht. Op de assessment site kan meer informatie komen te staan over de inhoud en opzet van het interview. - Een buitenlandse docente gaf aan dat het handig zou zijn om informatie te hebben over hoe het onderwijssysteem in Nederland is geregeld met de verschillende niveaus zodat je als buitenlandse docent de Nederlandse vooropleidingen beter kunt plaatsen. - Er wordt over nagedacht om de Informatie uit het interview te gebruiken voor studieloopbaanbegeleiding. - Als studenten naar een oriëntatiedag gaan, dan zijn ze goed voorbereid, hebben ze een goed beeld van de opleiding. Neem het bezoeken van een open dag en oriëntatiedag mee in het evaluatieformulier en niet alleen als vraag. - Om het interview in deze opzet goed te kunnen doen is 30 minuten nodig. - Idee voor volgend jaar: start de groepsopdracht een ½ uur voor de interviews zodat studenten al een beetje op gang zijn voordat ze voor het interview langs komen. - Bij IMEM zijn geen studenten doorverwezen

19 naar de opleiding A&T. Bij programming en visual art was dat wel het geval. Omdat er altijd een docent van deze opleiding aanwezig was, was het eenvoudig om studenten een tweede gesprek aan te bieden. - De interviews vinden nu aan het begin van blok 4 plaats, tijdens lesweken. Kunnen een aantal interviews niet al tussen blok 4 en 5 plaats vinden? - Soms is het lastig om je achteraf precies te herinneren welk gezicht bij welke student hoort. Is het een idee om bij binnenkomst een foto van de kandidaat te maken?

20 Deel 5: Procesevaluatie Doel: inzicht geven in hoe het arrangement heeft gefunctioneerd, wat goed is bevallen, wat verbeterd kan worden, de lessons learned en do s & don ts van het uitgevoerde arrangement. Deze evaluatie is deels gebaseerd op een vergelijking van het ontworpen arrangement en het uitgevoerde arrangement. Reflectie terug Gerealiseerd ontwerp Uitvoeringsproblemen Uitvoeringssuccessen Risicoprofielen Kosten Bijeffecten Het verbeteren van het self assessment bleek krap gepland. Project startte in maart en het product zou in april moeten worden opgeleverd. Na overleg met SURF is daar meer tijd voor vrijgemaakt en is het product later opgeleverd. De huidige inschrijfdatum heeft geen invloed gehad op het arrangement. Reden hiervoor is dat voor IGAD decentrale selectie geldt en voor IMEM volledige selectie. Gerelateerd hieraan ligt de deadline voor aanmelding op 15 mei. Opleidingen zijn positief over het nieuw ontworpen self assessment en de interview protocollen. NHTV heeft niet gebruik gemaakt van een risicoprofiel. Indicatie kosten gehele intakeprocedure bij IMEM en IGAD samen: Totale kosten aan ureninzet bij NHTV: ,- Aantal deelnemers: 350 Kosten per deelnemer: 99,- Studenten na afloop van het interview een alternatief geven voor een opleiding bleek in praktijk soms lastig. Studenten komen met 1 specifiek doel:

21 Eindoordeel Reflectie vooruit Verbeteringen Lessons learned Do s Don ts Nog verder Schaalbaarheid Overdraagbaarheid toegelaten te worden tot de opleiding. Als de interviewer vervolgens het gevoel krijgt dat de student niet past binnen de opleiding, dan was het soms lastig om aan te geven waar deze student dan beter zou kunnen passen. Bij een beperkt aantal studenten was dat het geval. Deze studenten zijn vervolgens nagebeld om toch een stukje nazorg te kunnen bieden. Positief. Tijdens het project is het online zelf assessment verbeterd. De online vragenlijst bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat algemene vragen over aspecten die voor alle opleidingen/ specialisaties belangrijk zijn: studievaardigheden, onderwijsconcept en Engelse taalvaardigheid. Het tweede deel bevat vragen die specifieker zijn voor een of meer van de opleidingen / specialisaties en betrekking hebben op beroepsvaardigheden en beroepsinteresses. Aan het einde van de vragenlijst, krijgt de studiekiezer een studieadvies Voor het intakegesprek is een nieuwe itemlijst ontwikkeld. De vragenlijst bestaat uit een aantal hoofdonderwerpen met voorbeeldvragen. De hoofdonderwerpen zijn: oriëntatie en motivatie, beeld van de opleiding en het onderwijssysteem, beeld van het beroep, persoonsaspecten die belangrijk zijn voor de opleiding en vaardigheden in combinatie met, bij IGAD, de huiswerkopdracht. Kijken naar het moment van de gesprekken. Wellicht bij IGAD al gedurende het jaar intakegesprekken om de ureninzet in juni te verlichten. Er wordt over nagedacht om de Informatie uit het interview te gebruiken voor studieloopbaanbegeleiding binnen de opleiding. Studenten na afloop van het interview een alternatief geven voor een opleiding (indien de student minder goed paste binnen de opleiding) bleek in praktijk soms lastig. Studenten kwamen met een specifiek doel: toegelaten worden tot de opleiding. Als de interviewer vervolgens het gevoel kreeg dat de student niet paste binnen de opleiding, dan was het soms ook lastig om aan te geven welke opleiding beter aansloot. De interviewers missen over het algemeen de kennis van opleidingen buiten de academie. De studenten zijn nagebeld om toch een stukje nazorg te kunnen bieden. Interviewprotocol instellen voor gesprekken en bijeenkomst/training organiseren met docenten voorafgaand aan het interview. Niet bekend. Bij NHTV hebben de intakegesprekken steun van de organisatie. Ook na het project blijven hiervoor uren beschikbaar. Hieronder een aantal aspecten die belangrijk waren binnen het project. Deze aspecten kunnen ook voor anderen, die van plan zijn studiekeuzegesprekken in te voeren op hun hogeschool of universiteit, van belang zijn. Zelf assessment Het opzetten van een zelf assessment heeft twee belangrijke momenten. Het eerste moment betreft de keuze voor een instrument. Kies je voor bestaande software of programmeer je helemaal zelf. Bij NHTV is gekozen om zoveel

22 mogelijk met bestaande software te werken omdat dat erg in arbeidsuren en kosten scheelt. Wel waren er twee randvoorwaarden: het moest een gebruikersvriendelijk programma zijn en de layout moest er goed uitzien. Het tweede belangrijke moment bij het opzetten van een zelf assessment betreft het opstellen van de vragen met de daarbij geldende weging per antwoord. Het laatste, de weging per antwoord, is misschien nog wel het moeilijkst en kost de meeste ontwikkeltijd. Belangrijk is om de vragenlijst te testen met zoveel mogelijk docenten en zittende studenten om tot een zo valide mogelijke vragenlijst te komen. Kwaliteit van de intakegesprekken Om tot een kwalitatieve verbetering te komen van de intakegesprekken is gekozen voor een vooraf opgestelde onderwerpenlijst met een aantal voorbeeld vragen. Tijdens het gesprek zelf maakt de interview enkel aantekeningen. Na afloop van het gesprek en nadat de student is weggegaan, wordt het gesprek aan de hand van geoperationaliseerde criteria geanalyseerd. Er is gekozen voor deze opzet omdat zo met de meest mogelijke objectiviteit naar het gesprek gekeken kan worden. Van te voren volgen de docenten een training en wordt het gesprek een aantal keren geoefend. Hierdoor wordt de vragenlijst ook weer verfijnd. Evaluatie Zowel met de studenten die deel genomen hebben aan de gesprekken als met de docenten die de studenten geïnterviewd hebben, is er geëvalueerd. Voor de student evaluatie is er bewust gekozen voor een schriftelijke evaluatie gelijk na het gesprek om tot een zo hoog mogelijke respons te komen. De gegevens zijn later gedigitaliseerd en verwerkt. Voor de docent evaluaties zijn alle interviewers uitgenodigd voor een evaluatiebijeenkomst. Tijdens het gesprek is allereerst het nieuwe interviewprotocol geëvalueerd en vervolgens gesproken over de procedure in het geheel om ieder geval voldoende tijd aan de evaluatie van het interview te kunnen besteden. Een evaluatie helpt om het proces te verbeteren voor het jaar erop. Niet alleen de projectleider, ook de docenten vonden het zinvol.

Academie voor digital entertainment

Academie voor digital entertainment Academie voor digital entertainment Opleidingen in de academie: International Media and Entertainment Management en International Game Architecture and Design Reden om te participeren in het project: uitvalpercentage

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842

Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Praktijkbeschrijving deel 1,2,3 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0842 Deel 1: Context beschrijving In dit hoofdstuk geven we inzicht in de context van de vier opleidingen van de School

Nadere informatie

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld.

OW 10.0841. Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving. 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld. OW 10.0841 Versiebeheer Format Praktijkbeschrijving 6 april 2009 Toegevoegd op pag. 4: aanscherping redeneerketen, plus voorbeeld Eja Kliphuis 4 september 2009 - Correctie op enkele definities in deel

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling:

Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Nameting: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie AMFI- Ingrid Dokter

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW 10.0848 Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan

Decentrale selectie. bij de opleiding geneeskunde. Roland Laan Decentrale selectie bij de opleiding geneeskunde Roland Laan Waarom selectie? Jaarlijks 6200 aanmeldingen geneeskunde - 75% eerste aanmeldingen - 25% herhaalde aanmeldingen Jaarlijks 2850 plaatsen instroom

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM

Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Handleiding Nivometing SVMNIVO Kandidaat SCVM Contactgegevens: Laatst bijgewerkt: 29 februari 2012 1 SVMNIVO Postbus 774 3430 AT Nieuwegein Tel. 030-60 230 60 Fax. 030-60 370 32 info@svmnivo.nl www.svmnivo.nl

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 684 Paraaf: Onderwerp : Reglement Studiekeuzecheck Windesheim (Aanmelding, studiekeuzeactiviteiten en studiekeuzeadvies voor het studiejaar 2014-2015) Besluit : Het

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Haarlem De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er een maximum

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Léren door te stromen en aan te sluiten

Léren door te stromen en aan te sluiten Léren door te stromen en aan te sluiten Workshop GoLeWe-conferentie Hasselt, 9 december 2010 MBO Dr. Cees Terlouw Lector Instroommanagement & Aansluiting Directeur LICA HBO Kom verder. Saxion. VO Inleiding

Nadere informatie

Adviseren aan de poort

Adviseren aan de poort Adviseren aan de poort Bachelor Medische Hulpverlening Jantine Huizing & Monique de Voigt jantine.huizing@hu.nl monique.devoigt@hu.nl 1 Inhoud van deze infoshop Onstaan van de Bachelor Medische Hulpverlening

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs

Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Studiekeuzegesprekken in het hoger onderwijs Rapportage eerste tender Drs. Fred Verbeek Dr. Marjan Glaudé Drs. Edith van Eck september 2010 Managementsamenvatting Van maart 2009 tot maart 2010 heeft de

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces

Praktijkbeschrijving deel 4 en 5. Deel 4: Resultaatevaluatie. Effect van studiekeuzegesprekken op studiesucces Praktijkbeschrijving deel 4 en 5 Hogeschool Windesheim, School of Education OW 10.0843 Deel 4: Resultaatevaluatie In dit deel van de praktijkbeschrijving vind je de effecten van het project Studiekeuzegesprekken,

Nadere informatie

Je diploma.. en dan??

Je diploma.. en dan?? Je diploma.. en dan?? Dan begint de studententijd, de mooiste tijd van je leven!! geen PTA s, profielwerkstukken, absentieregistratie in magister meer meer vrijheid en zelf je tijd indelen beschikken over

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim

Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Proces- en resultaatevaluatie Gesprek op afstand, Windesheim Samenvatting en Algemene beschrijving LVO Nederlands Algemeen In deze eindrapportage beschrijven we hoe Windesheim, School of Education aan

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving

Studiekeuzegesprekken. We blijven op de kleintjes letten. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken We blijven op de kleintjes letten (SCAP: STUDY CHOICE AWARENESS PROGRAMME) Praktijkbeschrijving Maastricht University School of Business and Economics Afdeling Onderwijsontwikkeling

Nadere informatie

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus

Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus Eigenaar: Kwaliteitszorg Inleiding Dit is de Concept Regeling Studiekeuzecheck, studiekeuzeadvies en numerus fixus van de Gereformeerde

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Op zoek naar talent en ambitie!

Op zoek naar talent en ambitie! Op zoek naar talent en ambitie! Geneeskunde studeren in Rotterdam Decentrale selectie 2014 2015 Wat hebben we jou te bieden? Sterke kanten van het onderwijsprogramma Erasmusarts zijn: a patiënt-georiënteerd

Nadere informatie

Diploma gehaald? Wat nu?

Diploma gehaald? Wat nu? Loopbaanoriëntatie (LOB) Diploma gehaald? Wat nu? EINDEXAMENKLASSEN 5 HAVO EN 6 VWO. September 2014 Beste leerling, Het komende jaar zijn jullie niet alleen druk bezig met je eindexamen. Jullie zullen

Nadere informatie

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten School of Built Environment & Transport Chr. Hogeschool Windesheim Postbus 100090 8000 GB

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk

Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Studiekeuzegesprekken: op zoek naar maatwerk Integrale eindrapportage van het onderzoek naar de ervaringen van het SURF-programma Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Drs. Fred Verbeek Drs. Edith van Eck

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving deel 1-5 Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag..

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag.. Hoger Onderwijs en Studiefinanciering IPC 2250 Rijnstraat 50 Den Haag

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 31 288 Hoger Onderwijs-, Onderzoek- en Wetenschapsbeleid Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN Erasmus Universiteit Rotterdam, Van scholier naar student BIJLAGE 1 VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN VRAGENLIJST STUDIEKEUZEGESPREKKEN ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM VWO-6 Over de vragenlijst Deze vragenlijst

Nadere informatie

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO

EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO EVC-traject Wft-Pensioenverzekeringen WFTNIVO Handleiding voor de kandidaat Bijgewerkt: 19 maart 2013 1 Contactgegevens: WFTNIVO Villawal 11 3432 NX Nieuwegein Tel. 030 6023075 info@wftnivo.nl www.wftnivo.nl

Nadere informatie

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016

Sectorwerkstuk. Theoretische Leerweg. Klas 4 TL/M 2015-2016 Sectorwerkstuk Theoretische Leerweg Klas 4 TL/M 2015-2016 Naam leerling Naam mentor/begeleider Inleiding Met het maken van dit sectorwerkstuk oefen je vaardigheden die je als leerling van het VMBO nodig

Nadere informatie

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek

creating tomorrow BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 BEDRIJFSWISKUNDE Hva techniek HVA TECHNIEK BEDRIJFSWISKUNDE 2013-2014 Bedrijfswiskunde: jij wordt degene die de feiten kent. Bij Bedrijfswiskunde draait het om het oplossen

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van

Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van Presentatie onderzoeksverslag Plaatje 1 Welkom bij mijn presentatie. Mijn naam is Monica Heikoop en ik ben docent aan de opleiding Communicatie van de Hogeschool Rotterdam. Mijn presentatie is opgebouwd

Nadere informatie

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2

1. Inleiding... 2. 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 Handleiding wijzigingen Studiekeuze Webformulier Naar aanleiding van Wet Kwaliteit in Verscheidenheid Inhoud 1. Inleiding... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Nieuwe en gewijzigde velden... 2 2. De

Nadere informatie

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013.

Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam 2013. Het traceren en ontwikkelen van potentieel leidinggevenden rechtbank Amsterdam. 1. Doel Door het formeren van een managementpool wil de rechtbank: - medewerkers binnen de rechtbank, die zich onderscheiden

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 819 Tijdelijke regels betreffende experimenten in het hoger onderwijs op het gebied van vooropleidingseisen aan en selectie van aanstaande studenten

Nadere informatie

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten

Studiekeuze123. Thora Arnadottir en Daphne Selhorst. Studiekeuze123: Een overzicht van alle opleidingen van hogescholen en universiteiten Studiekeuze123 Thora Arnadottir en Daphne Selhorst Wat is Studiekeuze123? Zelfstandige Stichting: samenwerkingsverband koepels hoger onderwijs (ISO, LSVb, HBO-raad, NRTO en VSNU) Financiering door ministerie

Nadere informatie

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES

FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES Voltijd Tilburg 2011/2012 COMMERCIËLE ECONOMIE FONTYS ACADEMY FOR CREATIVE INDUSTRIES DIGITAL PUBLISHING STUDIES 25.M.3535.01.11 Enjoy YOUR learning community! We willen vermaakt worden, we zoeken naar

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen:

De faculteit Communicatie en Journalistiek kent de volgende nadere regelgeving die een integraal onderdeel van de OER vormen: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN FCJ A. Nadere facultaire invulling van enige artikelen uit de HU-OER Artikel 33 Inschrijving voor tentamens 1. Door zich in te schrijven voor een cursus, is de student

Nadere informatie

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI)

Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Advies van het gebruikersplatform Studiekeuze Informatie (SKI) Inleiding Voor u ligt het advies van het gebruikersplatform studiekeuze informatie. Dit gebruikersplatform bestaat uit een aantal belanghebbende

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014

Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 Ouderavond klas 6 VWO schooljaar 2013-2014 BaMa (Bachelor Master) HBO Afgeronde HBO Bachelor Daarna mogelijk: Master HBO, Master Universiteit WO 4 jaar universiteit: 3 jaar bachelor, 1 jaar master (Voor

Nadere informatie

Werkbezoek Ministerie van OCW

Werkbezoek Ministerie van OCW Werkbezoek Ministerie van OCW HKU Muziek en Technologie Open Dag 28 November 2015 onderwijsmodel afstudeerrichtingen vakinhoud postgraduate onderwijs rendement toelating nieuwe locatie vragen onderwijsmodel

Nadere informatie

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013.

Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Intake- en vrijstellingsregels voor de HBO-bacheloropleiding Informatica 2013-2014 Vastgesteld door de examencommissie NOH-I op 16 september 2013. Artikel 1. Begripsbepaling. In deze regeling wordt verstaan

Nadere informatie

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen)

Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Vaardighedentoets (Portfolio) gezondheidszorgpsycholoog diagnostiek en indicatiestelling (volwassenen en ouderen) Doelstelling De volgende twee Kerncompetenties en vaardigheden in de Regeling periodieke

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma

Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Niveaudrempelbepaling potentiële MCPM-studenten die niet beschikken over een hbo-/bachelordiploma Inleiding De Master of Crisis and Public Order Management (MCPM) is een opleiding op masterniveau. Om tot

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016

Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Bevorderingsnormen onderbouw 2015-2016 Artikel 1 Algemene procedures 1. De schoolleiding stelt de normen vast die gehanteerd worden bij het bevorderen van leerlingen. 2. De Algemene Lerarenvergadering

Nadere informatie

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015

Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen. April 2015 Intake en toelating ROC Midden Nederland Veelgestelde vragen April 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Diverse vragen over negatief adviseren, afwijzen en afmelden 4 2.1 Wat doet ROC MN als een leerling

Nadere informatie

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur.

c. De deelnemer ontvangt een factuur op naam als hij besloten heeft deel te willen nemen aan het traject. Bedrijven ontvangen een totaalfactuur. Procedures EVC security. Bijbehorende documenten (via website): - Aanmeldingsformulier EVC traject - Flyer EVC security - Handboek EVC 1. Aanmelding en intake a. De deelnemer vult het aanmeldingsformulier

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio in Magister aanmaken ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda.

Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda. 2de GoLeWe-projectconferentie Maastricht, 11 mei 2010 Diana van Dijk Bas Groot NHTV, internationale hogeschool voor Toerisme en Verkeer, Academie Stedebouw, Logistiek en Mobiliteit, Breda 11 mei 2010 Tussentijdse

Nadere informatie

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz.

Voor intern gebruik bij een opleiding wordt gerapporteerd over alle stellingen, vragen, toelichtingen enz. Standaardisatie en formulering stellingen en vragen voor module evaluaties VHL versie 27 maart 2011 Inleiding In het voorjaar van 2010 is het project Standaardiseren module evaluaties VHL breed o.l.v.

Nadere informatie

Handleiding Docenten

Handleiding Docenten Handleiding Docenten In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor JOB klassikaal begeleidt. Algemene informatie:

Nadere informatie

Handleiding Docenten/Begeleiders

Handleiding Docenten/Begeleiders Handleiding Docenten/Begeleiders In dit document vindt u een aantal handige tips en wetenswaardigheden die van pas kunnen komen wanneer u het invullen van de JOB-monitor klassikaal begeleidt. 1. Algemene

Nadere informatie

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015 Januari 2015 Jet Benjamins Voorwoord Het beleid zoals dat in 2014 is afgesproken en opgenomen in PvA 2014 is op hoofdlijnen ongewijzigd. Er zijn wel enkele aanpassingen

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie