Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010"

Transcriptie

1 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) Projectleiders: Ivonne Jürgens, Fontys, Dienst Onderwijs & Onderzoek Michel van Gessel, FLOT

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Doelstellingen...3 Definiëring van begrippen...3 Deel 1: Contextbeschrijving...5 Deel 2: Redeneerketen...10 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken...12 Deel 4: Resultaatevaluatie...18 Deel 5: Procesevaluatie...41 BIJLAGEN Bijlage 1: onderzoeksmodel Bijlage 2: kostenraming kennismakingsgesprekken instroom 2010, HS ICT Bijlage 3: kennismakingsgesprekken Fontys TNW-AS juni 2009 Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

3 Inleiding Het project wil aspirant-studenten vroegtijdig boeien en binden aan de exacte opleidingen van Fontys. Voor aanvang van de studie wordt de student in een persoonlijk gesprek voorzien van informatie op maat en kan worden ingegaan op specifieke, individuele vragen over de opleidingmogelijkheden binnen het exacte domein. De gesprekken zullen worden gevoerd door studieloopbaan begeleiders, docenten en ouderejaars studenten. Zo krijgen de opleidingen een gezicht en kan de student zich snel verbonden voelen. Doelstellingen Het project streeft vier doelen na: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Definiëring van begrippen. Beperkt tot bètastudies. Vijf alternatieve routes bij uitval: 1. Blijft binnen Fontys, blijft binnen bètabereik; 2. Blijft binnen Fontys, zet studie voort buiten bètabereik; 3. Zet studie voort buiten Fontys, binnen bètabereik; 4. Zet studie voort buiten Fontys en buiten bètabereik; 5. Staakt studie. In ons onderzoek onderscheiden we naast de studievoortzetters, alleen de wisselaars (switchers) binnen Fontys binnen bètabereik, en overigen (alternatieve route 2 5). Definitie uitval Binnen het Fontys project Uitvalpreventie en Studiesucces (UP&SS) heeft elke techniekopleiding van Fontys Hogescholen een uitvalpreventieplan opgesteld. Hierin wordt een reeks onderling samenhangende maatregelen beschreven die moeten leiden tot terugdringing van uitval tijdens de studie. In de plannen wordt het begrip uitval aldus gedefinieerd: Uitval is het verschil tussen de eerste inschrijvingen per xx en xx+1. Er worden verfijningen toegepast voor uitschrijvingen vóór de derde periode (1-2-20xx+1) en studenten die een bindend afwijzend studieadvies (BSA) krijgen. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

4 Definitie Omschrijving 1) Ingeschreven per xx 1) Studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in de propedeuse voor de betreffende opleiding en studenten die tussentijds instromen (na datum xx) en voor wie het mogelijk is de propedeuse te behalen in studiejaar 20xx / 20xx+1 2) Gestopt voor 3 e periode xx+1 2) Studenten die met hun opleiding (voortijdig) stoppen voor xx+1 3) Bindend afwijzend advies binnen het 1 e jaar van 3) Studenten die ingeschreven zijn en van de inschrijving opleiding uiterlijk xx+1 een bindend afwijzend advies ontvangen 4) Studenten die in het studiejaar xx+1 de propedeuse behalen 4) Geslaagd voor de propedeuse binnen het 1 e jaar van inschrijving 5) Herinschrijving per xx+1 5) Studenten volgens definitie 1 die zich per xx+1 opnieuw hebben ingeschreven 6) Uitval na 1 jaar 6) Het verschil tussen 1) en 5) 7) Gestopt gedurende 2 e jaar van inschrijving 7) Studenten die zich op enig moment uitschrijven in het 2 e jaar van inschrijving en geen bindend afwijzend advies van de opleiding hebben ontvangen 8) Bindend afwijzend advies in het 2 e jaar van inschrijving 8) Studenten die ingeschreven zijn en van de opleiding uiterlijk xx+2 een bindend afwijzend advies ontvangen 9) Geslaagd voor de propedeuse in het 2e jaar van 9) Studenten die in het 2 e jaar van inschrijving de inschrijving propedeuse behalen 10) Herinschrijving per xx+2 10) Studenten volgens definitie 1 die zich per xx+2 opnieuw hebben ingeschreven 11) Berekende percentages 11) Alle percentages worden berekend waarbij het aantal studenten volgens definitie 1 op 100% wordt gesteld Definitie switchen (doelstelling 4, zie blz. 3): Studenten die voor het begin van de derde periode hun studie voortzetten binnen een andere studie bij Fontys (zie blz. 3: alternatieve routes 1 4). Doelgroep: In dit project worden in principe alleen de ingeschreven voltijd studenten met vooropleiding Havo betrokken. De meeste instituten die deelnemen aan het project bieden zowel voltijd- als deeltijdstudies aan. Bij de PTH is de doelgroep zo gering dat in deze groep van 7 ook deeltijders en mbo-studenten zijn meegenomen. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

5 Deel 1: Contextbeschrijving Aan dit project nemen vijf hogescholen deel, te weten: - Hogeschool ICT (Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica); - Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen, TNW (Applied Science); - Lerarenopleiding Tilburg, FLOT (voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Bedrijfswiskunde); - Pedagogisch Technische Hogeschool, PTH (voor de vakken werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en techniek, automotive, horeca en ICT). - NB: Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Hogeschool voor Engineering (Werktuigbouw en Electro) ook deel zou nemen aan het project. Deze HS is echter bij de start afgehaakt vanwege andere prioriteiten. Voor elke van de deelnemende hogescholen is een contextbeschrijving gemaakt. In deze beschrijvingen zijn op sommige plaatsen meerdere kengetallen ingevuld. Zo is er op 3 juni 2009 een query gemaakt uit studielink, op basis waarvan het aantal inschrijvingen voor elk deelnemend instituut kon worden vastgesteld. Bij TNW was ook het aantal inschrijvingen voor het cohort te achterhalen. Dit cohort is het meest recente cohort waarvan het propedeuse-studierendement na één en na twee jaar is vast te stellen. Bij de FLOT is ook een query gemaakt van het aantal inschrijvingen op 1 september Hieruit is af te leiden dat er tussen juni en september nog flink wat studenten bij komen. Ten slotte is het bijna onmogelijk gebleken om bij alle instituten rendementscijfers voor de propedeuse te achterhalen. Er bestaat tussen de instituten geen eenduidigheid over de registratie hiervan. Ook binnen de instituten is er weinig zicht op de plek waar gegevens ten aanzien van propedeuserendement worden opgeslagen. Dit is alvast een opvallende conclusie. Intussen is dit een issue geworden dat alle aandacht heeft van de Raad van bestuur van Fontys. Er is een functionaris aangesteld die o.a. de opdracht heeft gekregen om door de bomen het getallenbos weer zichtbaar te maken. Het doel is om in studiejaar de nu nog gescheiden systemen met aan de ene kant de cijferboekhouding van elk instituut en aan de andere kant de centrale Fontys database Peoplesoft gecombineerd te hebben tot één duidelijk systeem dat transparant en eenduidig is, zowel voor administraties als voor docenten en studenten. Bij Fontys wordt bij inschrijving niet verplicht om de herkomst van de student aan te geven. Op vrijwillige basis kan aangegeven worden wat voor beide ouders het land van herkomst is. Er zijn bij Fontys centraal geen officiële gegevens beschikbaar over het percentage binnenlandse en buitenlandse studenten. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

6 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen Applied Science d.d Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding (huidige populatie Applied Science) studiejaar 08-09, per sept. studiejaar 08-09, per sept. HBO Fontys Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen Bachelor opleiding Applied Science voltijd Specifieke toelatingseisen: havo- of vwo- diploma, profiel NG of NT mbo-diploma niveau 4 Eindhoven, Rachelsmolen 1, gebouw R Binnenlandse studenten per sept.2008: 92,5% (98) - Buitenlandse studenten per sept. 2008: 7,5% (8) - Jongens per sept. 2008: 69% (73) - Meisjes per sept. 2008: 31% (33) - Gemiddelde leeftijd: 19,6 jaar (tussen 18 en 28 jaar) Vooropleiding*: Havo 66% (69) Vwo 6% (6) Mbo 25% (26, waarvan21 verkorte leerroute) Div 4% (4) * percentages zijn naar boven afgerond Data instroom september / februari (geen apart curriculum) Gemiddeld Propedeuserendement Cohort Na 1 jaar Na 2 jaar % 64% % 60% % - (Gemiddeld) percentage uitvallers bij Applied Science Specifieke risicogroepen Bijzonderheden Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 8% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 16% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 17% - Studenten met een te laag wiskundeniveau, natuurkundeniveaus - Dyslectische studenten - Studenten met een stoornis binnen het autistisch spectrum TNW omvat de studierichtingen: - Technische Natuurkunde; - Applied Science (doet mee aan pilot project Boeien en Binden). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

7 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen aanmeldingen 3 juni 2009 totaal aanmeldingen 3 juni 2009 fulltime Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding vooropleiding gemiddelde leeftijd (3 juni 2009, F) 20,28 Datum instroom September Gemiddeld Propedeuserendement (cohort nb* 2008) nb Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden * nb = niet bekend HBO Fontys Hogeschool ICT voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Eindhoven Binnenlandse / buitenlandse mbo, havo, vwo, buitenlands diploma, colloquium doctum Informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 29% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 40% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 38% Bedrijfskundige informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 29% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 40% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 38% Technische informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 26% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 34% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 25% nb de doelgroep omvat de studierichtingen: - Informatica; - Bedrijfskundige informatica; - Technische informatica. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

8 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen ( ; ) Natuurkunde/Scheikunde/Techniek Wiskunde Bedrijfswiskunde Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding vooropleiding gemiddelde leeftijd ( ) gemiddelde leeftijd ( ) Datum instroom Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden HBO Fontys Lerarenopleiding Tilburg, FLOT voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Tilburg 23; 29 nb; 33 15; 22 Binnenlandse / buitenlandse havo/vwo 21,13 20,37 September nb nb Natuurkunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 9% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 18% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 21% Scheikunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 23% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 36% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 0% Wiskunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 43% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 47% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 38% Bedijfswiskunde (instroom 7 studenten) Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 100% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 100% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 40% nb De doelgroep omvat de studierichtingen: - Leraar wiskunde; - Leraar scheikunde; - Leraar natuurkunde; - Leraar techniek; - Bedrijfswiskunde. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

9 Instelling Soort instelling HBO Soort opleiding Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool, PTH voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Locatie Eindhoven Aanmeldingen ( ) 36 Algemene kenmerken van de studenten Binnenlandse / buitenlandse binnen deze opleiding vooropleiding mbo (25); havo (2); hbo (8); buitenlands diploma (1) gemiddelde leeftijd 26,35 Datum instroom September / februari Gemiddeld Propedeuserendement nb nb Gemiddeld percentage uitvallers, voltijd Werktuigbouw opleidingen Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 40% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 50% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 43% Elektrotechniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 14% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 21% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 33% Bouwkunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 60% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 70% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 33% Motorvoertuigentechniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 50% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 60% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 63% Consumptieve techniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 44% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 44% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 38% Specifieke risicogroepen Bijzonderheden nb De doelgroep omvat de studierichtingen: - Leraar werktuigbouwkunde; - Leraar elektrotechniek; - Leraar bouwkunde en techniek; - Leraar automotive; - Leraar horeca; - Leraar ICT. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

10 Deel 2: Redeneerketen In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de argumenten om kennismakingsgesprekken in te voeren voor de poort als een van de maatregelen die kunnen leiden tot een weloverwogen keuze voor een bètaopleiding bij Fontys Hogescholen. Diagnose en referenties: De belangrijkste reden om kennismakingsgesprekken als startinstrument voor studieloopbaanbegeleiding in te voeren is de noodzaak tot verminderen van uitval en het bevorderen van studiesucces bij de technische opleidingen van Fontys. De focus ligt met name op het verminderen van studie-uitval in het eerste jaar en aldus het verhogen van het rendement in de Propedeuse. Ongeveer 5 % van de aangemelde studenten behoort tot de groep snelle studiestakers: studiestakers die afhaken nog voor de herfstvakantie. Mogelijke oorzaken: afstudeerders havo/vwo kiezen steeds later voor een vervolgstudie. Ook melden veel studenten zich aan voor meerdere studies om zolang mogelijk alle opties open te houden. De uiteindelijke inschrijving gebeurt veelal erg laat en is niet altijd gebaseerd op weloverwogen argumenten. In exit-enquêtes wordt door de snelle vertrekkers vaak aangegeven dat ze zich iets anders hadden voorgesteld van de studie. De motieven voor studiekeuze blijken niet altijd gebaseerd te zijn op reële verwachtingen. Deficiënties kunnen bijvoorbeeld een reden zijn om vroegtijdig af te haken; ook worden redenen genoemd als: zich niet thuis voelen in de opleiding, persoonlijke problemen, slecht kunnen combineren van studie en baan(tje), e.d. Concreet: het project streeft vier doelen na, die ieder op zich kunnen zorgen voor vermindering uitval in het eerste jaar van de studie: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Interventie Korte omschrijving van de interventie: wat doen we? Mechanisme Vooronderstellingen over onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat de interventie leidt tot de outcome. Hoe en waarom werkt de interventie? 1) Invullen van vragenlijst Door de vragenlijst in te vullen moet de aspirant-student zijn/haar interesses, motieven en verwachtingen die samenhangen met de studiekeuze expliciet verwoorden. De "vertaling" van een mogelijk diffuus beeld staat hier centraal. 2) Gesprek met SLB'er De aspirant-student maakt persoonlijk kennis met een vertegenwoordiger van de gekozen studie en ervaart Outcome Beschrijving van de te verwachten outcome (effecten) van de interventie: wat zijn de beoogde resultaten? Persoonlijk overzicht van de keuzemotieven van de aspirant-student. - Grotere inzetbereidheid tijdens de studie. - Student voelt zich meer verbonden met de gekozen studie. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

11 sociale binding: de opleiding krijgt een gezicht. De aspirant-student krijgt gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud, opbouw, moeilijkheidsgraad, werkwijze, enz. van het studieprogramma en kan op deze manier nagaan of dit aansluit bij de eigen verwachtingen t.a.v. de studie. SLB'er kan aan de hand van de ingevulde vragenlijst een inschatting maken van de reële haalbaarheid van de studie door de aspirant-student. Aan het eind van het gesprek krijgt de aspirant een Tip (advies) en een TOP (compliment) op schrift mee (zie voorbeelden, blz. 17). 3) Ouderejaarsstudent Door persoonlijke kennismaking met een ouderejaarsstudent die vertelt uit eigen ervaring gaat de studie meer leven, krijgt een 4) Schriftelijke informatie "gezicht". De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie de juistheid van de eigen studiekeuze bevestigen. De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie gaan twijfelen over eigen studiekeuze. De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie geïnteresseerd raken in/ gemotiveerd worden voor een andere studie in het bètadomein. 5) Enkele tests De aspirant-student kan aan de hand van de uitkomsten van de tests nieuwe inzichten ontwikkelen omtrent studiekeuze; zich bevestigd voelen in juistheid van zijn/haar studiekeuze. - Ervaart eigenaarschap/ verantwoordelijkheid om het tot succes te maken. - De student voelt zich bevestigd in zijn/haar studiekeuze; - De student kan op basis van realistisch studiebeeld/beroepsbeeld tot een keuze komen; - De student kan op basis van realistisch studiebeeld/beroepsbeeld besluiten om studie niet te doen, en heeft inzicht in alternatieve studiemogelijkheden binnen het bètadomein. SLB'er geeft een advies ten aanzien van de studiekeuze. Een kopie van de ingevulde vragenlijst met Top en Tip wordt intern doorgegeven aan de a.s. SLB er in de P-fase van de aspirant. De aspirant-student beschouwt de toekomstige studieplek niet als een organisatie of als een gebouw, maar als een plek waar uitwisseling met medestudenten plaatsvindt. De aspirant-student voelt zich bevestigd in zijn/haar keuze. De aspirant-student neemt zijn/haar keuze in heroverweging. De aspirant-student overweegt/ besluit om een andere, verwante studie te kiezen. De aspirant-student houdt vast aan de oorspronkelijke keuze of heroverweegt keuze. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

12 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Kennismakingsgesprekken Met wie? Actoren Omschrijving keuze Toelichting Soort student Risicoprofielen Maken risicoprofielen door middel van Initiatief voor gesprek Aangemelde en ingeschreven studenten Gesprekken met studenten uit de gestratificeerde steekproef uit de query van reeds aangemelde/ ingeschreven studenten: er worden per instituut max. 30 aspirantstudenten uitgenodigd. - (online) Vragenlijst - Cijferlijsten - Kenmerken van de student - Mening vooropleiding Op uitnodiging van betreffende hogeschool. Er is een gestratificeerde steekproef genomen uit de reeds aangemelde en ingeschreven studenten. Daar waren de gegevens ook van bekend, zodat ze persoonlijk uitgenodigd konden worden. Boeien en Binden startte met een persoonlijke benadering. Er is in deze pilot niet geselecteerd naar risicoprofiel. Overweging is om daar in de toekomst wel extra aandacht aan te besteden; zeker als de aantallen instromers groot zijn. NB: De lerarenopleiding van de PTH kent kleine aantallen aanmelders; daar zijn minder studenten uitgenodigd. Nvt (zie hierboven) De studenten kregen een persoonlijke uitnodiging per post (zie deliverable en ). Daarna werden studenten die niet hadden gereageerd of alle studenten (niet bij elke opleiding gelijk gehandeld) nog g d met de vraag hun komst te bevestigen. Boeien en Binden startte naar ons idee met een persoonlijke benadering (zie ook tevredenheidsonderzoeken bij Fontys). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

13 Wanneer? Voor de poort, na de poort In principe werden de gesprekken gepland in de periode tussen de uitslag van het vo-examen en de diplomauitreiking, dus vlak voor de poort/ zomervakantie. Er is gekozen voor dit tijdstip om met name de groep snelle vertrekkers (gemiddeld 5% bij Fontys) af te kunnen vangen. Vroege binding zou hiertegen kunnen helpen en de studenten die al snel bleken een foute studiekeuze gedaan te hebben konden misschien nog voor de start overstappen naar een andere studie. In de vragenlijst werden met name zaken bevraagd die uit exit-gegevens bij de techniekopleidingen naar voren zijn gekomen als risico, nl.: - te zware opleiding, - je niet thuis voelen, - tegenvallend vakkenpakket, - tegenvallende beroepsbeelden, - deficiënties, - niet matchend profiel. Welke maand(en) NB: In deze pilot zijn er, vanwege het tegenvallende aantal gesprekken na de eerste gespreksronde, direct na de poort, maar voor 1 okt. nog met 14 studenten van de FLOT kennismakingsgesprekken gevoerd. Eind juni (zie voor uitzondering bij de FLOT hierboven). Duur Op één dagdeel/ verspreid Er zijn bij de PTH en de FLOT kennismakingsochtenden georganiseerd; bij TNW en ICT zijn de bijeenkomsten op één avond op twee aansluitende tijdstippen georganiseerd (programma heeft 2x gedraaid vanwege groepsgrootte). Het gehele programma duurde 2 uur met mogelijkheid tot uitloop vanwege een informeel gesprek. Los of gekoppeld Koppeling aan introductieweek/ summerschool Geen koppeling, omdat er bewust gekozen is voor moment vóór de poort/ zomervakantie. Twijfelaars en aspiranten die door niet matchende verwachtingen besloten niet te starten met deze opleiding, konden zich dan nog elders inschrijven. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

14 Hoe? Waartoe? Wat? Vorm Doel Driehoeksgesprek/ Groepsgesprek / Individueel gesprek Beeld geven van beroepstaken / motiveren / leren kiezen / binden / deficiënties in kaart brengen / doorverwijzen / inzicht geven in benodigde competenties en moeilijkheidsgraad,... Zie ook Deel 2: Redeneerketen, blz. 10, e.v. en Bijlage 1: Onderzoeksmodel. Er is een carrousel van activiteiten aangeboden, waarin verschillende mogelijkheden waren. Centraal stond het individuele gesprek met de SLB er van ½ uur; Het gesprek met andere gesprekspartners (zie terug) kon individueel of in een groepje zijn. Het project streefde vier doelen na: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Inhoud Inhoud van het gesprek Ingaan op: - persoonlijke gegevens; - relevantie vooropleiding; - interesse en motivatie voor gekozen opleiding; - oriëntatie op opleiding en beroepsbeeld; - manier van studeren en tijdsinvestering; - studie en vrije tijd (baantje, sport, e.d.); - een Top (compliment) en een Tip (advies) bij einde gesprek; - blik vooruit: welkom bij introductie in augustus! (zie: deliverable 1-07: Vragenlijst Kennismaken). Format Structuur van het gesprek, gespreksprotocol Er is voor de SLB ers een gespreksprotocol beschikbaar (zie deliverable ). Nadruk ligt op een open communicatieve houding: welkom bij onze opleiding. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

15 Door wie? Voorafgegaan door? Gevolgd door? In samenhang met? Gespreksvoerder Leeftijd SLB ers, vakdocenten, ouderejaars studenten, alumni, studenten studentenvereniging, beroepsuitoefenaars. Gemiddelde leeftijd gespreksvoerder: zo gevarieerd mogelijk. Centraal in de kennismakingsavond/ochtend was het kennismakingsgesprek met de SLB er op basis van de ingevulde Vragenlijst Kennismaken (zie deliverable 1-07). Daarnaast waren er meerdere gesprekspartners beschikbaar (per opleiding verschillend) waarmee individueel en/of in een groepje gepraat kon worden door aspirant-studenten. Doel was om nadere oriëntatie op de opleiding zo tastbaar mogelijk te maken. De twijfelende student/ de student met aarzelingen over niveau opleiding, e.d. moesten een helder beeld krijgen van wat er toe doet in deze opleiding en dat op zichzelf (wat wil ik, wat kan ik, kan er ook nog iets anders, wat kies ik, weet ik het zeker) betrekken. Naast de oude, ervaren rotten in het vak of SLB er ook kunnen praten met jonge collega s en studenten van de opleiding, beroepsuitoefenaars (starters versus ervaren vaklieden). Koppeling met Invullen van een vragenlijst. Zie de Vragenlijst Kennismaken (deliverable 1-07). Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Inbedding in overige voorlichting Risicoprofiel bepalen / hulp bij het kiezen (studiekeuze vragenlijst) / - Opleiding: schriftelijk studieadvies / gegevens vastleggen voor SLB er en/of Student: reflectiedossier aanleggen en zelf houden / inbrengen in de opleiding. Open dagen, folders Vragenlijst Kennismaken die helpt bij bevestigen studiekeuze. Aan het eind van het gesprek met de SLB er werd er een Top en een Tip door de SLB er genoteerd op het laatste blad van de Vragenlijst. Een kopie van de ingevulde lijst met Top en Tip ging mee met de aspirant. De Vragenlijst werd intern doorgespeeld aan de SLB er die deze student begeleidt in de Propedeuse: een mooie start van de studieloopbaanbegeleiding. Deze pilot was een aparte actie. Zaak is om hier in het vervolg bekendheid aan te geven op open dagen van betreffende opleidingen. In de infohoek was relevante informatie over de opleiding, met name van de P-fase, in te zien. Ook kon de Fontys Interesse Test (FIT) online gedaan worden. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

16 Wat kost dat? Organisatie? Met studie loopbaanbegeleiding Met selectie Met preadvies en bindend studieadvies Met summerschool / bijscholing Nvt; geen selectie Nvt De Vragenlijst Kennismaken is doorgegeven aan SLB er P-fase. Wel een TOP en een TIP aan eind gesprek. Bij de bepaling van de SVI (studievoortgangindicator) aan het eind van elk kwartaal kon dit meegenomen worden in de overweging om een A, B, C of D-indicatie te geven (zie blz. 19 voor omschrijving SVI). Er kon wel degelijk als TIP (advies) doorverwezen worden naar bijspijkermogelijkheden tijdens de zomer/ P-fase. Met Introductieweek Nvt In het gesprek met de SLB er werd nog even verwezen naar de introductieweek. Sommige aspiranten hadden hier ook vragen over, waar aandacht voor was tijdens het gesprek. Ouderejaars konden hierop ook bevraagd worden. Met onderwijs Bijv. werkgroeponderwijs Nvt Betaalbaarheid Werkproces Eigenaar van het proces Training Investering per gesprek, vorm van die investering Procesbeschrijving (grafisch weergeven) Marketing, onderwijs, SLB, stafdienst onderwijs Training van gespreksvoerders Uurtarief docent, plus organisatiekosten: kostenraming voor 200 studenten bij HS ICT: 121,- per student (zie bijlage 2). Zie planning en organisatie studiekeuzegesprekken (deliverable 1-15, zie bijlage 3). Contactpersoon instituut, gesteund door management; SLB ers P-fase; medewerker die gaat over rendementscijfers, veelal kwaliteitszorg functionaris en administratie. SLB ers kregen, naar gelang ervaring, een training/briefing voorafgaand aan gesprekken (zie deliverable 1-13). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

17 Een TOP en een TIP Aan het eind van het kennismakingsgesprek noteert de SLB er een TOP en een TIP op het laatste blad van de Vragenlijst Kennismaken. De TOP staat voor: een compliment over wat eruit springt, een sterk punt van de aspirant-student. Een paar voorbeelden: - Leidinggevende capaciteiten; - Erg gemotiveerd; - Is al zeker van zijn keuze; - Weet al veel van game design; - Ontspannen, communicatief, weet wat hij wil; - Enz. De TIP staat voor wat vraagt aandacht, wat is een risicofactor? Een paar voorbeelden: - Mogelijke tijdsverhouding nevenactiviteiten en studie; - Aandacht voor spellen spelen is groot. Kan risico vormen; - Nog een goede oriëntatie doen op toekomstig beroep; - Planning in de gaten houden; - PDD-NOS diagnose; - Enz. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

18 Deel 4: Resultaatevaluatie Inleiding In dit deel van de praktijkbeschrijving wordt inzicht gegeven in de effecten van het gekozen arrangement. Daar de grootte van de experimentele groep en de controlegroep gering is zijn de conclusies arbitrair (niet significant). Studieloopbaanbegeleiding* - De student wordt bij Fontys in competentiegestuurd en vraaggericht onderwijs begeleid door een studieloopbaanbegeleider. - De student stelt in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. - De student overlegt met zijn studieloopbaanbegeleider over de voortgang van zijn leerproces aan de hand van zijn portfolio. In overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaalt de student of en wanneer hij zal deelnemen aan het competentie-examen. - Ten behoeve van het studieadvies dat de student in het eerste jaar ontvangt moet de student in zijn eerste jaar van inschrijving deelnemen aan het competentie-examen van de propedeuse. - De studieloopbaanbegeleider voert in de propedeuse begeleidings- en verwijzingsgesprekken met de student. Van deze gesprekken wordt een verslag opgesteld. Een afschrift van het verslag wordt aan de student verstrekt. De student tekent het verslag voor gezien of akkoord, eventueel met de aantekening gezien, maar niet akkoord. Het invoeren van kennismakingsgesprekken voor de poort zorgt voor het boeien en binden van aspirantstudenten in een vroeg stadium. De Vragenlijst Kennismaken brengt tijdig reflectie bij de student op gang op studie en beroep. De vragenlijst geeft een globaal beeld van de student met zijn zwakke en sterke kanten, motivatie voor de studie en beroepsbeeld. De TOP en TIP die aan het eind van het gesprek worden meegegeven geven de student houvast op weg naar de start van de studie. De SLB er maakt aldus een vliegende start met SLB: verwachtingen over en weer zijn al uitgewisseld en de focus op studiesucces in de propedeuse is nog eens goed benadrukt. Efficiënt en effectief: ook bij SLB ers is nog eens goed benadrukt (in een training) dat het welkom heten van studenten door vroegtijdig in gesprek te gaan met startende studenten a.d.h.v. de Vragenlijst Kennismaken een interventie is die kan bijdragen aan het verminderen van uitval in de propedeuse. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

19 Studievoortgangindicator: SVI* In het eerste jaar van de studie ontvangt de student vier keer per jaar een bericht over zijn studievoortgang op dat moment. Hierbij wordt aangegeven welke indicatie voor hem van toepassing is: A de studievoortgang ligt op schema B er is sprake van een beginnende studieachterstand C er is sprake van aanzienlijke studieachterstand, reden tot zorg D er is sprake van ernstige studieachterstand, zeer zorgwekkend In de propedeuse is de indicatie van het tweede en vierde voortgangsbericht gekoppeld aan de criteria van het voorlopig studieadvies en het studieadvies dat aan het eind van het eerste jaar wordt uitgebracht (BSA). De indicatie (SVI) wordt geregistreerd in het studievoortgangsysteem van Fontys (Peoplesoft). Studieadvies: BSA* De directeur van een opleiding verstrekt aan elke student in een voltijdse of duale bacheloropleiding voor het eind van diens eerste jaar van inschrijving (12 maanden) in de propedeuse, in ieder geval vóór 1 september van het lopende studiejaar, dan wel vóór 1 februari van het lopende studiejaar, een schriftelijk studieadvies. Wanneer dit negatief is aan het eind van het jaar betekent dit dat de student de desbetreffende opleiding binnen de Hogeschool dient te beëindigen. Een student die een voorwaardelijk studieadvies heeft ontvangen ontvangt aan het eind van het tweede jaar van inschrijving een positief of een afwijzend studie-advies. De student ontvangt een positief studieadvies als hij zijn propedeuse heeft behaald. In de andere gevallen krijgt de student aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving alsnog een bindend afwijzend studieadvies, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor (nog) geen bindend afwijzend studieadvies gegeven kan worden. In het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding wordt bij voorkeur vóór 1 februari / 1 september een voorlopig advies, positief of negatief uitgebracht. Het voorlopig studieadvies, de waarschuwing, als er sprake is van een negatief voorlopig studieadvies, wordt gebaseerd op het portfolio van de student. De studieloopbaanbegeleider analyseert aan de hand van het portfolio van de student in overleg met de student wat de studieresultaten zijn. Dit voorlopig studieadvies kan ook gegeven worden in een mondeling gesprek met de studieloopbaanbegeleider, mits de student duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van een voorlopig studieadvies en er van dit gesprek een verslag wordt gemaakt dat door de student mede wordt ondertekend. De SLB er ziet er op toe dat deze indicatie wordt geregistreerd in het studievoortgangsysteem. Wanneer het door de programmering van onderwijsactiviteiten en toetsen niet mogelijk is om het voorlopig studieadvies voor 1 februari / 1 september uit te brengen, krijgt de student voor 1 februari wel algemene informatie over de mogelijkheid om zich voor deze datum uit te schrijven en zijn studiefinanciering stop te zetten en wordt hij gewezen op de mogelijkheid een studentendecaan te raadplegen. Het voorlopig studieadvies volgt in dat geval voor 1 maart. * Bron: studentenstatuut Fontys Hogescholen, versie sept Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

20 Tabel 1: effectmeting resultaten Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst Oordeel Effect van kennismakingsgesprekken op studiesucces De effecten worden gemeten door de gegevens van de experimentele groep (heeft dit jaar in de pilot kennismakingsgesprekken voor de zomervakantie gevoerd) te vergelijken met die van de controlegroep (heeft geen kennismakingsgesprek gevoerd) Bij de nameting aan het eind van dit studiejaar kunnen ook het aantal studiepunten van beide groepen genoteerd en vergeleken worden. Ook zullen de gegevens van het 2 e semester ten aanzien van de totale uitval aan het eind van de propedeuse en het aantal switchers dan bekend zijn. Goed is als het percentage uitvallers in de experimentele groep na 1 studiejaar is gedaald ten opzichte van de uitval in de controlegroep. Vergelijking met controlegroep in %. Gemeten waarden: SVI (studievoortgangindicatoren) >> zie tabel 2, blz. 25 en tabel 3, blz. 26. voorlopig BSA (voorgenomen bindend studieadvies) >> zie tabel 4, blz. 29 uitschrijvers (stoppers bij Fontys) en omzwaaiers (switchers) >> zie tabel 5, blz. 29. In algemene zin is het gevaarlijk om met zulke relatief kleine groepen in een pilot een (positieve) uitkomst louter toe te schrijven aan de interventie invoeren van kennismakingsgesprekken. Bij een uitbreiding van de experimentele groep voor de instroom van studiejaar en het vergelijken van uitvalcijfers van de instroom van 2009 met die van 2010 lijkt het aannemelijk dat er een significant verband aangetoond kan worden tussen de interventie kennismakingsgesprekken en vermindering uitval. In de monitor opbrengsten kennismakingsgesprekken (zie deliverable ) zijn alle gegevens van zowel de experimentele groep als van de controlegroep genoteerd t/m het eerste semester. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Datum nameting: 5 nov. 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding

Nadere informatie

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult

Centrum voor Onderwijsinnovatie en Onderzoek. Fontys Hogescholen. Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Fontys Hogescholen Ivonne Jürgens Click Coaching&Consult Praktijkbeschrijving studiekeuzegesprekken DEEL 1 Context beschrijving DEEL 2 Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel DEEL 3 Operationali

Nadere informatie

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen

Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Uittreksel uit: Praktijkbeschrijving Boeien en Binden, Fontys Hogescholen Reflectie vooruit Verbeteringen Voorstellen voor verbetering Algemeen: - Gesprekken vroeger in de tijd plannen; we denken aan meerdere

Nadere informatie

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design

OW 10.2440. Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design OW 10.2440 Nameting project Studiekeuzegesprekken NHTV Opleiding International Game Architecture and Design Bij de opleiding International Game Architecture and Design zijn de studenten die gestart zijn

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken

Studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken Bachelor Bedrijfskunde 2009, 2010, 2011 Dr. A.W.A. Scheepers DOEL STUDIEKEUZEGESPREKKEN AANLEIDING Jaarlijks ongeveer 1000 aanmeldingen Bacheloropleiding Bedrijfskunde Ongeveer 80%

Nadere informatie

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015

Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Open dag Avans Hogeschool 31 januari 2015 Academie voor Algemeen en Financieel Management (AAFM) - Accountancy - Bedrijfseconomie - Bedrijfskunde MER - Human Resource Management WELKOM BIJ AAFM Even voorstellen:

Nadere informatie

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit

De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit De Studiekeuzecheck op de Radboud Universiteit Carla van Wely, projectleider VSNU-conferentie Matching van Talent 01-04-2014 Onderwerpen Studiekeuzecheck op RU: korte beschrijving Voortraject Digitale

Nadere informatie

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES

STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES STUDIEKEUZEGESPREKKEN BIJ LIBERAL ARTS AND SCIENCES Over het voorkomen van studieuitval bij een universiteitsbrede, interdisciplinaire bacheloropleiding SURF ACADEMY: MASTERCLASS STUDIEKEUZEGESPREKKEN

Nadere informatie

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken: wat werkt? De toegevoegde waarde van studiekeuzegesprekken Penvoerende instelling: Universiteit van Amsterdam Datum: 1-apr-11 Praktijkbeschijving Studiekeuzegesprekken:

Nadere informatie

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase

Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Uitvoeringsreglement Studieadvies in de propedeutische fase Zwolle, 8 december 2008 Gewijzigd op 9 juli 2012 1 Titel I - Algemeen Artikel 1 - Doel 1. Het doel van het uitvoeringsreglement is te garanderen

Nadere informatie

Proces- en resultaatevaluatie

Proces- en resultaatevaluatie Proces- en resultaatevaluatie Studiestartgesprekken: het werkt! Een succesvolle HBO-carrière Penvoerende instelling: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Faculteit Economie en Management OW 11.0401 Datum:

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM Inhoud Preambule... 3 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 4 Hoofdstuk 2 Doelgroep... 5 Hoofdstuk 3 Rechten en plichten bij aanmelding... 5 Hoofdstuk 4 Studiekeuzecheck...

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

A. Persoonlijke gegevens

A. Persoonlijke gegevens Windesheim, Gesprek op afstand Zelfevalutie/feedbackformulier Beste (aankomende) student, Hartelijk dank voor het invullen en versturen van het Intakeformulier Afstandsleren School of Education. Per e-mail

Nadere informatie

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items

Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Bijlage 1: Vragenlijst factoren en items Factoren Alle studenten die zich vooraanmelden via Studielink krijgen een online vragenlijst aangeboden via een link die in de aanmeldingsprocedure van Studielink

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie programma Studiekeuzegesprekken: het werkt. SKG 3 Wij weten het zeker, Radboud Universiteit Nijmegen OW 11.0415 Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en

Nadere informatie

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland

Aan de slag met studiekeuzegesprekken. Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Aan de slag met studiekeuzegesprekken Maar waarom eigenlijk? Daan Andriessen Lector Hogeschool Inholland Definitie studiekeuzegesprekken Studiekeuzegesprekken zijn individuele of groeps gesprekken (fysiek,

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011

Feiten en cijfers. Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs. juni 2011 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs juni 2011 2 Feiten en cijfers Afgestudeerden en uitvallers in het hoger beroepsonderwijs Meer dan zeven op de tien studenten

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010

Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 Studiekeuzegesprekken NHTV praktijkbeschrijving januari 2010 OW 10.0840 Deel 1: Contextbeschrijving Deel 2: Redeneerketen op basis van het algemene onderzoeksmodel Deel 3: Operationalisering van het gekozen

Nadere informatie

Algemene beschrijving

Algemene beschrijving Proces- en resultaatevaluatie Naar een solide intakeprocedure voor International Lifestyle Studies Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken Fontys

Nadere informatie

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht:

Audit Beta-beleid. Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop. Opdracht: Audit Beta-beleid Opdrachtgever: Strabrecht College te Geldrop Opdracht: We willen inzicht krijgen in de voor de school tegenvallende resultaten t.a.v. keuze voor het N-profiel. Inzicht krijgen in de voor

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2010 2011 maatwerkrapport hbo opleiding hogeschool: opleidingsrapportage: n.v.t. alle havo/vwo studenten studiejaar: 2010 2011 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost

Nadere informatie

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland

OW 10.0636. Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving. Intake assessment bij INHolland. Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Praktijkbeschrijving Intake assessment bij INHolland Penvoerende instelling: Hogeschool INHolland Datum: 18 februari 2010 1 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Opzet... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen?

o Vallen er veel studenten uit? o Zijn er veel moeilijke vakken, zo ja, welke? o Hoeveel contacturen zijn er / hoeveel zelfstudie moet je doen? Gaan studeren Wil je na je havo-, vwo- of mbo-diploma graag verder studeren aan een hogeschool of universiteit? Maar weet je niet zeker of dat kan vanwege je functiebeperking? Dan helpt deze folder je

Nadere informatie

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen

Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Tender 2 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Universiteit Utrecht, Sociologie: Oranje, rood, groen Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3, 4, 5 00.007.320 Datum: 27 mei 2011 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2014 Inhoud Inhoudsopgave Preambule... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 4 Artikel 1: Begripsbepalingen... 4 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN?

Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Stappenplan Hoe schrijf ik me in voor een opleiding aan de HAN? Wil je je aanmelden voor een opleiding bij de HAN? Meld je dan aan via Studielink. Studielink is de online inschrijfapplicatie voor het Nederlandse

Nadere informatie

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken

Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Praktijkbeschrijvingen 1,2,3,4 en 5 SURF Studiekeuzegesprekken Het studiekeuzegesprek: een schakel in de keten School of Built Environment & Transport Chr. Hogeschool Windesheim Postbus 100090 8000 GB

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht

Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: zinvol of onzin? Marieke de Bakker, Universiteit Utrecht Studiekeuzegesprekken: wat en waarom? Studiesucces Universiteit Utrecht over het algemeen goed, maar... Relatief veel uitval

Nadere informatie

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo

Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Online-dating in studiekeuzeprocessen voor een succesvolle doorstroming naar het hbo Cees Terlouw & Hans de Vries Workshop Studiekeuzeconferentie Utrecht, 29 september 2011 Kom verder. Saxion. KCOI - Kenniscentrum

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiebegeleiding aan de TU Delft

Studiebegeleiding aan de TU Delft aan de TU Delft Pascal de smidt, Studieadviseur CiTG Ouderavond 1 in de bachelor Wat kan uw kind verwachten? Begeleiding in het eerste bachelorjaar (propedeuse) Begeleiding in het tweede en derde bachelorjaar

Nadere informatie

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins

Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015. Januari 2015 Jet Benjamins Plan van aanpak Studiekeuzecheck 2015 Januari 2015 Jet Benjamins Voorwoord Het beleid zoals dat in 2014 is afgesproken en opgenomen in PvA 2014 is op hoofdlijnen ongewijzigd. Er zijn wel enkele aanpassingen

Nadere informatie

Instroom en studiekeuze

Instroom en studiekeuze Studeren met een functiebeperking Instroom en studiekeuze December 2012 Expertisecentrum handicap + studie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 2 2. Cijfers... 3 2.1. Uitval... 3 2.2. Aanvraag

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Handleiding intakegesprek INHolland

Handleiding intakegesprek INHolland Handleiding intakegesprek INHolland Inleiding Deze handleiding ondersteunt bij het voeren van de intakegesprekken. Hij volgt de volgorde van de rapportage van het digitaal assessment en het interviewprotocol.

Nadere informatie

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen

Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Sterk LOB in havo en vwo belang en urgentie actuele beleidsontwikkelingen Masterclass LOB in havo/vwo 29 november 2012 Janina van Hees en Karen Oostvogel Programma Korte introductie project Stimulering

Nadere informatie

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs

Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Bijlage 5 Interviewformulier studieadviseurs Studentnummer: Naam aanmelder: Stap 1. Welkom heten en uitleggen wat het onderzoek inhoudt (Tijd: 5 minuten) Landelijk en bij de FEM is er sprake van een hoge

Nadere informatie

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder.

het College van Beroep voor de Examens van de HZ University of Applied Sciences, gevestigd te Vlissingen, verweerder. Zaaknummer : 2014/232A en 232B Rechter[s] : mrs. Nijenhof, Van der Spoel, Hoogvliet Datum uitspraak : 25 maart 2015 Partijen : Appellant en CBE Hogeschool Zeeland Trefwoorden : Bindend negatief studieadvies

Nadere informatie

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM

1 of 7 12/23/2010 12:44 PM 1 of 7 12/23/2010 12:44 PM Faculteit Economie en Bedrijfskunde Adam Booij Afmelden Nederlands Engels Formulieren Formuliersamenvatting Vragenbank Vraagcategorieën Formulieren Formuliersamenvatting Samenvatting

Nadere informatie

Bindend Studieadvies (BSA)

Bindend Studieadvies (BSA) BSA_4luik_0708.qxp:BSA folder recht 06-06-2007 18:18 Pagina 1 Bindend Studieadvies (BSA) Neem contact op met het Bureau Studiebegeleiding Om dispensatie te krijgen van het negatief BSA moet u uw persoonlijke

Nadere informatie

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014

Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 Veel gestelde vragen lijst Deeltijd Human Resource Management 2013-2014 1. Op welke dag wordt lesgegeven? Er is één vaste lesdag per week. Tijdens het cursusjaar 2013-2014 zijn de lessen als volgt: De

Nadere informatie

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6.

Straks studeren. 1. Inleiding. 2. Na de HAVO. 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding. 5. Studiefinanciering. 6. Straks studeren 1. Inleiding 2. Na de HAVO 3. Hoe moet ik kiezen? 4. Aanmelden vervolgopleiding 5. Studiefinanciering 6. Websites 2. Na de HAVO HBO MBO Particuliere opleiding (Even) iets anders VWO VAVO

Nadere informatie

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009

Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Maatwerkrapportage bij Aansluitingsmonitor 2008 2009 Tabellenbijlage hogeschool: opleidingsrapportage: naam opleiding studiejaar: 2008 2009 bron: Aansluitingsmonitor Noordoost Nederland 2008 2009, sept

Nadere informatie

Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd.

Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd. Thema, Tijdschrift voor Hoger Onderwijs & management 2011 (Convoy Uitgevers B.V.) Concept artikel, niet gepubliceerd. Evaluatieonderzoek naar de effecten van studiekeuzebegeleiding bij studenten Van de

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag

3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag 3 Onze studenten 3.1 Oriëntatie op vervolgonderwijs 3.1.1 Bezoekersaantallen Open Dag Bezoekersaantallen per vestiging nov 06 2007 2008 2009 2010 De Haagse Hogeschool 2832 14926 15575 19529 17405 De Haagse

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden :

Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : Zaaknummer : 2013/207 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 18 juli 2014 Partijen : Appellant tegen CBE Hogeschool van Amsterdam Trefwoorden : NBSA, causaal verband, herkansing, persoonlijke omstandigheden,

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Oogst van 28 projecten Slotconferentie Goesting in Leren en Werken 20 mei 2011 Janina van Hees Aanleiding Idee: juiste studiekeuze cruciaal voor studiesucces Instrument:

Nadere informatie

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem

SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem SPA pilot St. Bonifatius College Utrecht i.s.m. Project-You! en MyPem Nieuwe producten: de Student Profiel Analyse (SPA) en studiekeuzerichtlijnen In april 2015 lanceerde Thomas Education twee nieuwe producten:

Nadere informatie

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs

Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Studiekeuze, entree en studiesucces in het hoger onderwijs Een selectie van resultaten uit de Startmonitor 15 oktober 2010 SURF Academy: Masterclass studiekeuzegesprekken Jules Warps, ResearchNed De Startmonitor:

Nadere informatie

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten

Ouderbetrokkenheid. Ouders: Studiekiezers: Mijn kind moet zelf kiezen. mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Ouderbetrokkenheid Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste info over studeren

Nadere informatie

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde

Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Veelgestelde vragen opleiding Tandheelkunde Wat zijn de toelatingseisen voor Tandheelkunde? De volgende voortrajecten voldoen aan de toelatingseisen voor Tandheelkunde: VWO diploma met profiel (vanaf 2010)

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken

Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Doorstroom mbo-studenten naar lerarenopleidingen op de Hogeschool Rotterdam: de stand van zaken Factsheet september 2009. Contactpersoon: Daphne Hijzen, onderzoeker en lid van de Kenniskring beroepsonderwijs

Nadere informatie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie

Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Longitudinaal cohort onderzoek naar rendementsveranderingen als gevolg van een interventie Gerda Korevaar 1#, Gijs van Duijn *, Roeland van der Rijst * & Dato de Gruijter * # Faculteit der Rechtsgeleerdheid,

Nadere informatie

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken

Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Resultaat- en Procesevaluatie Universiteit Utrecht Matchingsdagen met groepsgewijze en individuele studiekeuzegesprekken Algemene beschrijving Doel: inzicht geven in de context en de opzet van de studiekeuzegesprekken

Nadere informatie

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering.

Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. Praktijkbeschrijving: Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Voorstel voor een beroepsgerichte studieadvisering. OW 10.0848 Penvoerende instelling: Hogeschool van Amsterdam Domein Media, Creatie en Informatie

Nadere informatie

Van Mavo-4 naar Havo-4

Van Mavo-4 naar Havo-4 Van Mavo-4 naar Havo-4 Doorstromen naar HAVO-4 met een Mavodiploma. Een leerling kan er voor kiezen om na het behalen van het Mavodiploma door te stromen naar Havoo-4 op het Hoeksch Lyceum. De overstap

Nadere informatie

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor

Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Adviezen voor studiekiezers op basis van de Startmonitor Conclusies en aanbevelingen op basis van jaarlijks onderzoek naar studiekeuze en studiesucces Jules Warps ResearchNed mei 2012 2012 ResearchNed

Nadere informatie

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt?

Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving deel 1-5 Spreek je uit! Een groepsgesprek voor een zorgvuldige start Praktijkbeschrijving

Nadere informatie

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen

Masterclass Studiekeuzegesprekken. Werken met risicoprofielen Masterclass Studiekeuzegesprekken Werken met risicoprofielen Opdracht 1 Schrijf de top 3 van uitvalfactoren binnen je eigen instelling/opleiding op. Schrijf de top 3 van succesfactoren binnen je eigen

Nadere informatie

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015

LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 LERAREN- OPLEIDINGEN Voorlichtingsbijeenkomst 26 mei 2015 Science Education and Communication Leraar vho maatschappijleer en maatschappijwetenschappen PROGRAMMA 3TU M-SEC: eerstegraads lerarenopleidingen

Nadere informatie

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011

Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze. oktober 2011 Onderzoek studie uitval HBO studenten Het belang van een goede studiekeuze oktober 2011 Hoog percentage studie uitvallers Uit cijfers van de HBO-raad blijkt dat gemiddeld 15,8% van de HBO studenten afvalt

Nadere informatie

Het juiste gereedschap is het halve werk

Het juiste gereedschap is het halve werk Het juiste gereedschap is het halve werk Werkconferentie Innovatieondersteunend onderzoek: De praktijk aan zet 23 maart 2011 Dr. Daan Andriessen Hogeschool Inholland Haarlem Agenda 1. Wat is onderzoek?

Nadere informatie

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds

Studiekeuzecheck 2014/2015. Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds Studiekeuzecheck 2014/2015 Presentatie voor decanen VO/MBO 6 februari 2014 Geja Kinds 1-mei regeling en studiekeuzecheck KWALITEIT IN VERSCHEIDENHEID Studiekeuzecheck volgens OCW Studiekeuzecheck en vervroeging

Nadere informatie

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek

Monitor beleidsmaatregelen 2014. Anja van den Broek Monitor beleidsmaatregelen 2014 Anja van den Broek Maatregelen, vraagstelling en data Beleidsmaatregelen Collegegeldsystematiek tweede studies uit de Wet Versterking besturing inclusief uitzonderingen

Nadere informatie

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3

U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 U I T S P R A A K 1 4 1 6 3 van het College van beroep voor de examens van de Universiteit Leiden inzake het beroep van [naam], appellant tegen het Bestuur van de Faculteit Geesteswetenschappen, verweerder

Nadere informatie

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland

Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Zaaknummer : CBHO 2015/254 Rechter(s) : mr. B.K. Olivier Datum uitspraak : 13 januari 2016 Partijen : appellante en CBE Hogeschool Inholland Trefwoorden : bewijsmiddelen bindend negatief studieadvies BNSA

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit: Faculteit A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student

Nadere informatie

Zaaknummer : 2013/261

Zaaknummer : 2013/261 Zaaknummer : 2013/261 Rechter[s] : mr. Troostwijk Datum uitspraak : 27 maart 2014 Partijen : Appellante tegen CBE De Haagse Hogeschool Trefwoorden : Begeleiding, BNSA, gelijkheidsbeginsel, [extra]herkansing,

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden

Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Inzoomen op: Oriëntatiefases en zoekmogelijkheden Hoger onderwijs in beweging Opleidingen en eisen Inschrijvingsprocedure Drie categoriën / drie stadia van oriëntatie Open dagen (algemene oriëntatie)

Nadere informatie

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen

Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Analyse van de vooraanmeldingen voor de lerarenopleidingen Aanmelding voor opleidingen tot vo docent steeds vroeger, pabo trekt steeds minder late aanmelders juni 2009 Inleiding Om de (toekomstige) leraartekorten

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2015-2016 Naam bachelor-opleiding volgens CROHO CROHO-nummer variant: deeltijd NHL Hogeschool Afdeling: Communicatie Versie: Definitief 27 mei 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) 2014-2015 Master leraar Algemene Economie Croho: 45275 deeltijd 1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie

Nadere informatie

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma

2015-2016. uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g. Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2015-2016 uit van eigen verantwoordelijkheid. Ik ging meer zelfstandig studeren, dat komt me g Havo/vwo In één jaar je havo- of vwo-diploma 2 Welkom Open avonden 2015» Woensdag 18 maart 18.00-20.30 uur»

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015

Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Revisie Keuzegids Universiteiten 2015 Voor u ligt een nieuwe analyse Keuzegids 2015 d.d. 5-11-2014. Deze vernieuwde analyse is tot stand gekomen wegens een grote rectificatie op de Keuzegids 2015 d.d.

Nadere informatie

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur

Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Blok 5. Ouderbetrokkenheid, 1 uur Ouders: Mijn kind moet zelf kiezen Studiekiezers: mijn ouders zijn belangrijk 55% wo, 70% hbo studenten Volwassenen rondom studiekiezer Tweederde 1e jaars zegt: De meeste

Nadere informatie

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar

Ouderavond H5 en V6. 2 oktober 2013. Examenjaar Ouderavond H5 en V6 2 oktober 2013 Examenjaar 1 Schoolexamen (SE) Centraal Examen (CE) schoolexamen Start in havo-4 of vwo-4 Vastgelegd per vak in het pta (programma van toetsing en afsluiting) 2 SE-kaart

Nadere informatie

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor!

Kopopleiding. Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Kopopleiding Word in één jaar leraar na je hbo- of wo-bachelor! Leraar worden met een kopopleiding van een jaar Een interessante kans voor hbo-bachelors en wo-bachelors: word leraar! Als werken met jongeren

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014

Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs APRIL 2014 Studeren in het hoger onderwijs Presentatie door studentendecaan Zie ook: www.tilburguniversity.edu/ouders www.tilburguniversity.edu/eerstejaars 2 Studeren in

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN!

Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Programma STUDIESUCCES VOOR IEDEREEN! Meerjarig programma van de Hogeschool Rotterdam in het kader van afspraken met de minister van OC&W ter verbetering van de in-, door- en uitstroom van studenten. Basisnotitie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding

Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Faculteit 3mE Regeling Studiebegeleiding Inhoudsopgave 1. Definitie en doelstellingen van studiebegeleiding 2. Actoren bij studiebegeleiding aan de faculteit 3. Kader bij de studiebegeleiding door de studieadviseur

Nadere informatie

Onderzoek: Studiekeuzecheck

Onderzoek: Studiekeuzecheck Onderzoek: Studiekeuzecheck Publicatiedatum: 11-4- 2014 Over dit onderzoek Het 1V Jongerenpanel, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 7000 jongeren van 12 t/m 24 jaar. Aan dit online onderzoek, gehouden

Nadere informatie

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan

HAVO 5. LOB begeleiding. Door mentor en decaan HAVO 5 LOB begeleiding Door mentor en decaan LOB in bovenbouw HAVO 40 uur: 20 uur H4 en 20 uur H5 Mentorles LOB + thuis Open dagen Aansluitingsprogramma individueel Portfolio in Magister aanmaken ivm verantwoording/gesprek

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO examen 5. Het schakelprogramma 6. INHOLLAND met doorstroomminor 8. Studeren in deeltijd 9 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO examen 5 Het schakelprogramma 6 INHOLLAND met doorstroomminor 8 Studeren in deeltijd 9 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven.

Bij beslissing van 28 augustus 2013 heeft de examencommissie van de opleiding Informatica appellant een negatief bindend studieadvies gegeven. Zaaknummer : CBHO 2014/045 Rechter(s) : mr. Borman Datum uitspraak : 23 juni 2014 Partijen : Appellant tegen Hogeschool Leiden Trefwoorden : Bijzondere omstandigheden, duale opleiding NBSA, negatief bindend

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie