Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden. Praktijkbeschrijving. Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen. Datum: 14 april 2010"

Transcriptie

1 Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Boeien en Binden Praktijkbeschrijving Datum: 14 april 2010 Kennismakingsgesprekken bij Fontys Hogescholen Penvoerende instelling: Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT) Projectleiders: Ivonne Jürgens, Fontys, Dienst Onderwijs & Onderzoek Michel van Gessel, FLOT

2 Inhoudsopgave Inleiding...3 Doelstellingen...3 Definiëring van begrippen...3 Deel 1: Contextbeschrijving...5 Deel 2: Redeneerketen...10 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken...12 Deel 4: Resultaatevaluatie...18 Deel 5: Procesevaluatie...41 BIJLAGEN Bijlage 1: onderzoeksmodel Bijlage 2: kostenraming kennismakingsgesprekken instroom 2010, HS ICT Bijlage 3: kennismakingsgesprekken Fontys TNW-AS juni 2009 Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

3 Inleiding Het project wil aspirant-studenten vroegtijdig boeien en binden aan de exacte opleidingen van Fontys. Voor aanvang van de studie wordt de student in een persoonlijk gesprek voorzien van informatie op maat en kan worden ingegaan op specifieke, individuele vragen over de opleidingmogelijkheden binnen het exacte domein. De gesprekken zullen worden gevoerd door studieloopbaan begeleiders, docenten en ouderejaars studenten. Zo krijgen de opleidingen een gezicht en kan de student zich snel verbonden voelen. Doelstellingen Het project streeft vier doelen na: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Definiëring van begrippen. Beperkt tot bètastudies. Vijf alternatieve routes bij uitval: 1. Blijft binnen Fontys, blijft binnen bètabereik; 2. Blijft binnen Fontys, zet studie voort buiten bètabereik; 3. Zet studie voort buiten Fontys, binnen bètabereik; 4. Zet studie voort buiten Fontys en buiten bètabereik; 5. Staakt studie. In ons onderzoek onderscheiden we naast de studievoortzetters, alleen de wisselaars (switchers) binnen Fontys binnen bètabereik, en overigen (alternatieve route 2 5). Definitie uitval Binnen het Fontys project Uitvalpreventie en Studiesucces (UP&SS) heeft elke techniekopleiding van Fontys Hogescholen een uitvalpreventieplan opgesteld. Hierin wordt een reeks onderling samenhangende maatregelen beschreven die moeten leiden tot terugdringing van uitval tijdens de studie. In de plannen wordt het begrip uitval aldus gedefinieerd: Uitval is het verschil tussen de eerste inschrijvingen per xx en xx+1. Er worden verfijningen toegepast voor uitschrijvingen vóór de derde periode (1-2-20xx+1) en studenten die een bindend afwijzend studieadvies (BSA) krijgen. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

4 Definitie Omschrijving 1) Ingeschreven per xx 1) Studenten die zich voor de eerste maal inschrijven in de propedeuse voor de betreffende opleiding en studenten die tussentijds instromen (na datum xx) en voor wie het mogelijk is de propedeuse te behalen in studiejaar 20xx / 20xx+1 2) Gestopt voor 3 e periode xx+1 2) Studenten die met hun opleiding (voortijdig) stoppen voor xx+1 3) Bindend afwijzend advies binnen het 1 e jaar van 3) Studenten die ingeschreven zijn en van de inschrijving opleiding uiterlijk xx+1 een bindend afwijzend advies ontvangen 4) Studenten die in het studiejaar xx+1 de propedeuse behalen 4) Geslaagd voor de propedeuse binnen het 1 e jaar van inschrijving 5) Herinschrijving per xx+1 5) Studenten volgens definitie 1 die zich per xx+1 opnieuw hebben ingeschreven 6) Uitval na 1 jaar 6) Het verschil tussen 1) en 5) 7) Gestopt gedurende 2 e jaar van inschrijving 7) Studenten die zich op enig moment uitschrijven in het 2 e jaar van inschrijving en geen bindend afwijzend advies van de opleiding hebben ontvangen 8) Bindend afwijzend advies in het 2 e jaar van inschrijving 8) Studenten die ingeschreven zijn en van de opleiding uiterlijk xx+2 een bindend afwijzend advies ontvangen 9) Geslaagd voor de propedeuse in het 2e jaar van 9) Studenten die in het 2 e jaar van inschrijving de inschrijving propedeuse behalen 10) Herinschrijving per xx+2 10) Studenten volgens definitie 1 die zich per xx+2 opnieuw hebben ingeschreven 11) Berekende percentages 11) Alle percentages worden berekend waarbij het aantal studenten volgens definitie 1 op 100% wordt gesteld Definitie switchen (doelstelling 4, zie blz. 3): Studenten die voor het begin van de derde periode hun studie voortzetten binnen een andere studie bij Fontys (zie blz. 3: alternatieve routes 1 4). Doelgroep: In dit project worden in principe alleen de ingeschreven voltijd studenten met vooropleiding Havo betrokken. De meeste instituten die deelnemen aan het project bieden zowel voltijd- als deeltijdstudies aan. Bij de PTH is de doelgroep zo gering dat in deze groep van 7 ook deeltijders en mbo-studenten zijn meegenomen. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

5 Deel 1: Contextbeschrijving Aan dit project nemen vijf hogescholen deel, te weten: - Hogeschool ICT (Bedrijfskundige informatica, Technische informatica en Informatica); - Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen, TNW (Applied Science); - Lerarenopleiding Tilburg, FLOT (voor de vakken Wiskunde, Natuurkunde, Scheikunde, Techniek en Bedrijfswiskunde); - Pedagogisch Technische Hogeschool, PTH (voor de vakken werktuigbouwkunde, elektrotechniek, bouwkunde en techniek, automotive, horeca en ICT). - NB: Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de Hogeschool voor Engineering (Werktuigbouw en Electro) ook deel zou nemen aan het project. Deze HS is echter bij de start afgehaakt vanwege andere prioriteiten. Voor elke van de deelnemende hogescholen is een contextbeschrijving gemaakt. In deze beschrijvingen zijn op sommige plaatsen meerdere kengetallen ingevuld. Zo is er op 3 juni 2009 een query gemaakt uit studielink, op basis waarvan het aantal inschrijvingen voor elk deelnemend instituut kon worden vastgesteld. Bij TNW was ook het aantal inschrijvingen voor het cohort te achterhalen. Dit cohort is het meest recente cohort waarvan het propedeuse-studierendement na één en na twee jaar is vast te stellen. Bij de FLOT is ook een query gemaakt van het aantal inschrijvingen op 1 september Hieruit is af te leiden dat er tussen juni en september nog flink wat studenten bij komen. Ten slotte is het bijna onmogelijk gebleken om bij alle instituten rendementscijfers voor de propedeuse te achterhalen. Er bestaat tussen de instituten geen eenduidigheid over de registratie hiervan. Ook binnen de instituten is er weinig zicht op de plek waar gegevens ten aanzien van propedeuserendement worden opgeslagen. Dit is alvast een opvallende conclusie. Intussen is dit een issue geworden dat alle aandacht heeft van de Raad van bestuur van Fontys. Er is een functionaris aangesteld die o.a. de opdracht heeft gekregen om door de bomen het getallenbos weer zichtbaar te maken. Het doel is om in studiejaar de nu nog gescheiden systemen met aan de ene kant de cijferboekhouding van elk instituut en aan de andere kant de centrale Fontys database Peoplesoft gecombineerd te hebben tot één duidelijk systeem dat transparant en eenduidig is, zowel voor administraties als voor docenten en studenten. Bij Fontys wordt bij inschrijving niet verplicht om de herkomst van de student aan te geven. Op vrijwillige basis kan aangegeven worden wat voor beide ouders het land van herkomst is. Er zijn bij Fontys centraal geen officiële gegevens beschikbaar over het percentage binnenlandse en buitenlandse studenten. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

6 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen Applied Science d.d Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding (huidige populatie Applied Science) studiejaar 08-09, per sept. studiejaar 08-09, per sept. HBO Fontys Hogeschool voor Toegepaste Natuurwetenschappen Bachelor opleiding Applied Science voltijd Specifieke toelatingseisen: havo- of vwo- diploma, profiel NG of NT mbo-diploma niveau 4 Eindhoven, Rachelsmolen 1, gebouw R Binnenlandse studenten per sept.2008: 92,5% (98) - Buitenlandse studenten per sept. 2008: 7,5% (8) - Jongens per sept. 2008: 69% (73) - Meisjes per sept. 2008: 31% (33) - Gemiddelde leeftijd: 19,6 jaar (tussen 18 en 28 jaar) Vooropleiding*: Havo 66% (69) Vwo 6% (6) Mbo 25% (26, waarvan21 verkorte leerroute) Div 4% (4) * percentages zijn naar boven afgerond Data instroom september / februari (geen apart curriculum) Gemiddeld Propedeuserendement Cohort Na 1 jaar Na 2 jaar % 64% % 60% % - (Gemiddeld) percentage uitvallers bij Applied Science Specifieke risicogroepen Bijzonderheden Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 8% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 16% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 17% - Studenten met een te laag wiskundeniveau, natuurkundeniveaus - Dyslectische studenten - Studenten met een stoornis binnen het autistisch spectrum TNW omvat de studierichtingen: - Technische Natuurkunde; - Applied Science (doet mee aan pilot project Boeien en Binden). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

7 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen aanmeldingen 3 juni 2009 totaal aanmeldingen 3 juni 2009 fulltime Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding vooropleiding gemiddelde leeftijd (3 juni 2009, F) 20,28 Datum instroom September Gemiddeld Propedeuserendement (cohort nb* 2008) nb Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden * nb = niet bekend HBO Fontys Hogeschool ICT voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Eindhoven Binnenlandse / buitenlandse mbo, havo, vwo, buitenlands diploma, colloquium doctum Informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 29% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 40% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 38% Bedrijfskundige informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 29% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 40% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 38% Technische informatica Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 26% Uitval na 2 jaar, cohort 2007: 34% Uitval na 1 jaar, cohort 2008: 25% nb de doelgroep omvat de studierichtingen: - Informatica; - Bedrijfskundige informatica; - Technische informatica. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

8 Instelling Soort instelling Soort opleiding Locatie Aanmeldingen ( ; ) Natuurkunde/Scheikunde/Techniek Wiskunde Bedrijfswiskunde Algemene kenmerken van de studenten binnen deze opleiding vooropleiding gemiddelde leeftijd ( ) gemiddelde leeftijd ( ) Datum instroom Gemiddeld Propedeuserendement Gemiddeld percentage uitvallers Specifieke risicogroepen Bijzonderheden HBO Fontys Lerarenopleiding Tilburg, FLOT voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Tilburg 23; 29 nb; 33 15; 22 Binnenlandse / buitenlandse havo/vwo 21,13 20,37 September nb nb Natuurkunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 9% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 18% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 21% Scheikunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 23% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 36% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 0% Wiskunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 43% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 47% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 38% Bedijfswiskunde (instroom 7 studenten) Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 100% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 100% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 40% nb De doelgroep omvat de studierichtingen: - Leraar wiskunde; - Leraar scheikunde; - Leraar natuurkunde; - Leraar techniek; - Bedrijfswiskunde. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

9 Instelling Soort instelling HBO Soort opleiding Fontys Pedagogisch Technische Hogeschool, PTH voltijd en deeltijd geen specifieke toelatingseisen Locatie Eindhoven Aanmeldingen ( ) 36 Algemene kenmerken van de studenten Binnenlandse / buitenlandse binnen deze opleiding vooropleiding mbo (25); havo (2); hbo (8); buitenlands diploma (1) gemiddelde leeftijd 26,35 Datum instroom September / februari Gemiddeld Propedeuserendement nb nb Gemiddeld percentage uitvallers, voltijd Werktuigbouw opleidingen Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 40% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 50% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 43% Elektrotechniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 14% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 21% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 33% Bouwkunde Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 60% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 70% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 33% Motorvoertuigentechniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 50% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 60% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 63% Consumptieve techniek Uitval na 1 jaar, cohort 2006: 44% Uitval na 2 jaar, cohort 2006: 44% Uitval na 1 jaar, cohort 2007: 38% Specifieke risicogroepen Bijzonderheden nb De doelgroep omvat de studierichtingen: - Leraar werktuigbouwkunde; - Leraar elektrotechniek; - Leraar bouwkunde en techniek; - Leraar automotive; - Leraar horeca; - Leraar ICT. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

10 Deel 2: Redeneerketen In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de argumenten om kennismakingsgesprekken in te voeren voor de poort als een van de maatregelen die kunnen leiden tot een weloverwogen keuze voor een bètaopleiding bij Fontys Hogescholen. Diagnose en referenties: De belangrijkste reden om kennismakingsgesprekken als startinstrument voor studieloopbaanbegeleiding in te voeren is de noodzaak tot verminderen van uitval en het bevorderen van studiesucces bij de technische opleidingen van Fontys. De focus ligt met name op het verminderen van studie-uitval in het eerste jaar en aldus het verhogen van het rendement in de Propedeuse. Ongeveer 5 % van de aangemelde studenten behoort tot de groep snelle studiestakers: studiestakers die afhaken nog voor de herfstvakantie. Mogelijke oorzaken: afstudeerders havo/vwo kiezen steeds later voor een vervolgstudie. Ook melden veel studenten zich aan voor meerdere studies om zolang mogelijk alle opties open te houden. De uiteindelijke inschrijving gebeurt veelal erg laat en is niet altijd gebaseerd op weloverwogen argumenten. In exit-enquêtes wordt door de snelle vertrekkers vaak aangegeven dat ze zich iets anders hadden voorgesteld van de studie. De motieven voor studiekeuze blijken niet altijd gebaseerd te zijn op reële verwachtingen. Deficiënties kunnen bijvoorbeeld een reden zijn om vroegtijdig af te haken; ook worden redenen genoemd als: zich niet thuis voelen in de opleiding, persoonlijke problemen, slecht kunnen combineren van studie en baan(tje), e.d. Concreet: het project streeft vier doelen na, die ieder op zich kunnen zorgen voor vermindering uitval in het eerste jaar van de studie: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Interventie Korte omschrijving van de interventie: wat doen we? Mechanisme Vooronderstellingen over onderliggende mechanismen die ervoor zorgen dat de interventie leidt tot de outcome. Hoe en waarom werkt de interventie? 1) Invullen van vragenlijst Door de vragenlijst in te vullen moet de aspirant-student zijn/haar interesses, motieven en verwachtingen die samenhangen met de studiekeuze expliciet verwoorden. De "vertaling" van een mogelijk diffuus beeld staat hier centraal. 2) Gesprek met SLB'er De aspirant-student maakt persoonlijk kennis met een vertegenwoordiger van de gekozen studie en ervaart Outcome Beschrijving van de te verwachten outcome (effecten) van de interventie: wat zijn de beoogde resultaten? Persoonlijk overzicht van de keuzemotieven van de aspirant-student. - Grotere inzetbereidheid tijdens de studie. - Student voelt zich meer verbonden met de gekozen studie. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

11 sociale binding: de opleiding krijgt een gezicht. De aspirant-student krijgt gelegenheid om vragen te stellen over de inhoud, opbouw, moeilijkheidsgraad, werkwijze, enz. van het studieprogramma en kan op deze manier nagaan of dit aansluit bij de eigen verwachtingen t.a.v. de studie. SLB'er kan aan de hand van de ingevulde vragenlijst een inschatting maken van de reële haalbaarheid van de studie door de aspirant-student. Aan het eind van het gesprek krijgt de aspirant een Tip (advies) en een TOP (compliment) op schrift mee (zie voorbeelden, blz. 17). 3) Ouderejaarsstudent Door persoonlijke kennismaking met een ouderejaarsstudent die vertelt uit eigen ervaring gaat de studie meer leven, krijgt een 4) Schriftelijke informatie "gezicht". De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie de juistheid van de eigen studiekeuze bevestigen. De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie gaan twijfelen over eigen studiekeuze. De aspirant-student kan aan de hand van de aangereikte informatie geïnteresseerd raken in/ gemotiveerd worden voor een andere studie in het bètadomein. 5) Enkele tests De aspirant-student kan aan de hand van de uitkomsten van de tests nieuwe inzichten ontwikkelen omtrent studiekeuze; zich bevestigd voelen in juistheid van zijn/haar studiekeuze. - Ervaart eigenaarschap/ verantwoordelijkheid om het tot succes te maken. - De student voelt zich bevestigd in zijn/haar studiekeuze; - De student kan op basis van realistisch studiebeeld/beroepsbeeld tot een keuze komen; - De student kan op basis van realistisch studiebeeld/beroepsbeeld besluiten om studie niet te doen, en heeft inzicht in alternatieve studiemogelijkheden binnen het bètadomein. SLB'er geeft een advies ten aanzien van de studiekeuze. Een kopie van de ingevulde vragenlijst met Top en Tip wordt intern doorgegeven aan de a.s. SLB er in de P-fase van de aspirant. De aspirant-student beschouwt de toekomstige studieplek niet als een organisatie of als een gebouw, maar als een plek waar uitwisseling met medestudenten plaatsvindt. De aspirant-student voelt zich bevestigd in zijn/haar keuze. De aspirant-student neemt zijn/haar keuze in heroverweging. De aspirant-student overweegt/ besluit om een andere, verwante studie te kiezen. De aspirant-student houdt vast aan de oorspronkelijke keuze of heroverweegt keuze. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

12 Deel 3: Operationalisering van het gekozen arrangement studiekeuzegesprekken Kennismakingsgesprekken Met wie? Actoren Omschrijving keuze Toelichting Soort student Risicoprofielen Maken risicoprofielen door middel van Initiatief voor gesprek Aangemelde en ingeschreven studenten Gesprekken met studenten uit de gestratificeerde steekproef uit de query van reeds aangemelde/ ingeschreven studenten: er worden per instituut max. 30 aspirantstudenten uitgenodigd. - (online) Vragenlijst - Cijferlijsten - Kenmerken van de student - Mening vooropleiding Op uitnodiging van betreffende hogeschool. Er is een gestratificeerde steekproef genomen uit de reeds aangemelde en ingeschreven studenten. Daar waren de gegevens ook van bekend, zodat ze persoonlijk uitgenodigd konden worden. Boeien en Binden startte met een persoonlijke benadering. Er is in deze pilot niet geselecteerd naar risicoprofiel. Overweging is om daar in de toekomst wel extra aandacht aan te besteden; zeker als de aantallen instromers groot zijn. NB: De lerarenopleiding van de PTH kent kleine aantallen aanmelders; daar zijn minder studenten uitgenodigd. Nvt (zie hierboven) De studenten kregen een persoonlijke uitnodiging per post (zie deliverable en ). Daarna werden studenten die niet hadden gereageerd of alle studenten (niet bij elke opleiding gelijk gehandeld) nog g d met de vraag hun komst te bevestigen. Boeien en Binden startte naar ons idee met een persoonlijke benadering (zie ook tevredenheidsonderzoeken bij Fontys). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

13 Wanneer? Voor de poort, na de poort In principe werden de gesprekken gepland in de periode tussen de uitslag van het vo-examen en de diplomauitreiking, dus vlak voor de poort/ zomervakantie. Er is gekozen voor dit tijdstip om met name de groep snelle vertrekkers (gemiddeld 5% bij Fontys) af te kunnen vangen. Vroege binding zou hiertegen kunnen helpen en de studenten die al snel bleken een foute studiekeuze gedaan te hebben konden misschien nog voor de start overstappen naar een andere studie. In de vragenlijst werden met name zaken bevraagd die uit exit-gegevens bij de techniekopleidingen naar voren zijn gekomen als risico, nl.: - te zware opleiding, - je niet thuis voelen, - tegenvallend vakkenpakket, - tegenvallende beroepsbeelden, - deficiënties, - niet matchend profiel. Welke maand(en) NB: In deze pilot zijn er, vanwege het tegenvallende aantal gesprekken na de eerste gespreksronde, direct na de poort, maar voor 1 okt. nog met 14 studenten van de FLOT kennismakingsgesprekken gevoerd. Eind juni (zie voor uitzondering bij de FLOT hierboven). Duur Op één dagdeel/ verspreid Er zijn bij de PTH en de FLOT kennismakingsochtenden georganiseerd; bij TNW en ICT zijn de bijeenkomsten op één avond op twee aansluitende tijdstippen georganiseerd (programma heeft 2x gedraaid vanwege groepsgrootte). Het gehele programma duurde 2 uur met mogelijkheid tot uitloop vanwege een informeel gesprek. Los of gekoppeld Koppeling aan introductieweek/ summerschool Geen koppeling, omdat er bewust gekozen is voor moment vóór de poort/ zomervakantie. Twijfelaars en aspiranten die door niet matchende verwachtingen besloten niet te starten met deze opleiding, konden zich dan nog elders inschrijven. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

14 Hoe? Waartoe? Wat? Vorm Doel Driehoeksgesprek/ Groepsgesprek / Individueel gesprek Beeld geven van beroepstaken / motiveren / leren kiezen / binden / deficiënties in kaart brengen / doorverwijzen / inzicht geven in benodigde competenties en moeilijkheidsgraad,... Zie ook Deel 2: Redeneerketen, blz. 10, e.v. en Bijlage 1: Onderzoeksmodel. Er is een carrousel van activiteiten aangeboden, waarin verschillende mogelijkheden waren. Centraal stond het individuele gesprek met de SLB er van ½ uur; Het gesprek met andere gesprekspartners (zie terug) kon individueel of in een groepje zijn. Het project streefde vier doelen na: 1. Bevestigen van de keuze voor een exacte studie; 2. Twijfel en verkeerde verwachtingen van een exacte studie in een vroeg stadium vaststellen en wegnemen; 3. Realiseren van sociale binding in een vroeg stadium; 4. Keuzeswitchers behouden voor het exacte domein. Inhoud Inhoud van het gesprek Ingaan op: - persoonlijke gegevens; - relevantie vooropleiding; - interesse en motivatie voor gekozen opleiding; - oriëntatie op opleiding en beroepsbeeld; - manier van studeren en tijdsinvestering; - studie en vrije tijd (baantje, sport, e.d.); - een Top (compliment) en een Tip (advies) bij einde gesprek; - blik vooruit: welkom bij introductie in augustus! (zie: deliverable 1-07: Vragenlijst Kennismaken). Format Structuur van het gesprek, gespreksprotocol Er is voor de SLB ers een gespreksprotocol beschikbaar (zie deliverable ). Nadruk ligt op een open communicatieve houding: welkom bij onze opleiding. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

15 Door wie? Voorafgegaan door? Gevolgd door? In samenhang met? Gespreksvoerder Leeftijd SLB ers, vakdocenten, ouderejaars studenten, alumni, studenten studentenvereniging, beroepsuitoefenaars. Gemiddelde leeftijd gespreksvoerder: zo gevarieerd mogelijk. Centraal in de kennismakingsavond/ochtend was het kennismakingsgesprek met de SLB er op basis van de ingevulde Vragenlijst Kennismaken (zie deliverable 1-07). Daarnaast waren er meerdere gesprekspartners beschikbaar (per opleiding verschillend) waarmee individueel en/of in een groepje gepraat kon worden door aspirant-studenten. Doel was om nadere oriëntatie op de opleiding zo tastbaar mogelijk te maken. De twijfelende student/ de student met aarzelingen over niveau opleiding, e.d. moesten een helder beeld krijgen van wat er toe doet in deze opleiding en dat op zichzelf (wat wil ik, wat kan ik, kan er ook nog iets anders, wat kies ik, weet ik het zeker) betrekken. Naast de oude, ervaren rotten in het vak of SLB er ook kunnen praten met jonge collega s en studenten van de opleiding, beroepsuitoefenaars (starters versus ervaren vaklieden). Koppeling met Invullen van een vragenlijst. Zie de Vragenlijst Kennismaken (deliverable 1-07). Indien van toepassing: Doel assessment Actie van Inbedding in overige voorlichting Risicoprofiel bepalen / hulp bij het kiezen (studiekeuze vragenlijst) / - Opleiding: schriftelijk studieadvies / gegevens vastleggen voor SLB er en/of Student: reflectiedossier aanleggen en zelf houden / inbrengen in de opleiding. Open dagen, folders Vragenlijst Kennismaken die helpt bij bevestigen studiekeuze. Aan het eind van het gesprek met de SLB er werd er een Top en een Tip door de SLB er genoteerd op het laatste blad van de Vragenlijst. Een kopie van de ingevulde lijst met Top en Tip ging mee met de aspirant. De Vragenlijst werd intern doorgespeeld aan de SLB er die deze student begeleidt in de Propedeuse: een mooie start van de studieloopbaanbegeleiding. Deze pilot was een aparte actie. Zaak is om hier in het vervolg bekendheid aan te geven op open dagen van betreffende opleidingen. In de infohoek was relevante informatie over de opleiding, met name van de P-fase, in te zien. Ook kon de Fontys Interesse Test (FIT) online gedaan worden. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

16 Wat kost dat? Organisatie? Met studie loopbaanbegeleiding Met selectie Met preadvies en bindend studieadvies Met summerschool / bijscholing Nvt; geen selectie Nvt De Vragenlijst Kennismaken is doorgegeven aan SLB er P-fase. Wel een TOP en een TIP aan eind gesprek. Bij de bepaling van de SVI (studievoortgangindicator) aan het eind van elk kwartaal kon dit meegenomen worden in de overweging om een A, B, C of D-indicatie te geven (zie blz. 19 voor omschrijving SVI). Er kon wel degelijk als TIP (advies) doorverwezen worden naar bijspijkermogelijkheden tijdens de zomer/ P-fase. Met Introductieweek Nvt In het gesprek met de SLB er werd nog even verwezen naar de introductieweek. Sommige aspiranten hadden hier ook vragen over, waar aandacht voor was tijdens het gesprek. Ouderejaars konden hierop ook bevraagd worden. Met onderwijs Bijv. werkgroeponderwijs Nvt Betaalbaarheid Werkproces Eigenaar van het proces Training Investering per gesprek, vorm van die investering Procesbeschrijving (grafisch weergeven) Marketing, onderwijs, SLB, stafdienst onderwijs Training van gespreksvoerders Uurtarief docent, plus organisatiekosten: kostenraming voor 200 studenten bij HS ICT: 121,- per student (zie bijlage 2). Zie planning en organisatie studiekeuzegesprekken (deliverable 1-15, zie bijlage 3). Contactpersoon instituut, gesteund door management; SLB ers P-fase; medewerker die gaat over rendementscijfers, veelal kwaliteitszorg functionaris en administratie. SLB ers kregen, naar gelang ervaring, een training/briefing voorafgaand aan gesprekken (zie deliverable 1-13). Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

17 Een TOP en een TIP Aan het eind van het kennismakingsgesprek noteert de SLB er een TOP en een TIP op het laatste blad van de Vragenlijst Kennismaken. De TOP staat voor: een compliment over wat eruit springt, een sterk punt van de aspirant-student. Een paar voorbeelden: - Leidinggevende capaciteiten; - Erg gemotiveerd; - Is al zeker van zijn keuze; - Weet al veel van game design; - Ontspannen, communicatief, weet wat hij wil; - Enz. De TIP staat voor wat vraagt aandacht, wat is een risicofactor? Een paar voorbeelden: - Mogelijke tijdsverhouding nevenactiviteiten en studie; - Aandacht voor spellen spelen is groot. Kan risico vormen; - Nog een goede oriëntatie doen op toekomstig beroep; - Planning in de gaten houden; - PDD-NOS diagnose; - Enz. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

18 Deel 4: Resultaatevaluatie Inleiding In dit deel van de praktijkbeschrijving wordt inzicht gegeven in de effecten van het gekozen arrangement. Daar de grootte van de experimentele groep en de controlegroep gering is zijn de conclusies arbitrair (niet significant). Studieloopbaanbegeleiding* - De student wordt bij Fontys in competentiegestuurd en vraaggericht onderwijs begeleid door een studieloopbaanbegeleider. - De student stelt in overleg met zijn studieloopbaanbegeleider een persoonlijk ontwikkelingsplan op. - De student overlegt met zijn studieloopbaanbegeleider over de voortgang van zijn leerproces aan de hand van zijn portfolio. In overleg met de studieloopbaanbegeleider bepaalt de student of en wanneer hij zal deelnemen aan het competentie-examen. - Ten behoeve van het studieadvies dat de student in het eerste jaar ontvangt moet de student in zijn eerste jaar van inschrijving deelnemen aan het competentie-examen van de propedeuse. - De studieloopbaanbegeleider voert in de propedeuse begeleidings- en verwijzingsgesprekken met de student. Van deze gesprekken wordt een verslag opgesteld. Een afschrift van het verslag wordt aan de student verstrekt. De student tekent het verslag voor gezien of akkoord, eventueel met de aantekening gezien, maar niet akkoord. Het invoeren van kennismakingsgesprekken voor de poort zorgt voor het boeien en binden van aspirantstudenten in een vroeg stadium. De Vragenlijst Kennismaken brengt tijdig reflectie bij de student op gang op studie en beroep. De vragenlijst geeft een globaal beeld van de student met zijn zwakke en sterke kanten, motivatie voor de studie en beroepsbeeld. De TOP en TIP die aan het eind van het gesprek worden meegegeven geven de student houvast op weg naar de start van de studie. De SLB er maakt aldus een vliegende start met SLB: verwachtingen over en weer zijn al uitgewisseld en de focus op studiesucces in de propedeuse is nog eens goed benadrukt. Efficiënt en effectief: ook bij SLB ers is nog eens goed benadrukt (in een training) dat het welkom heten van studenten door vroegtijdig in gesprek te gaan met startende studenten a.d.h.v. de Vragenlijst Kennismaken een interventie is die kan bijdragen aan het verminderen van uitval in de propedeuse. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

19 Studievoortgangindicator: SVI* In het eerste jaar van de studie ontvangt de student vier keer per jaar een bericht over zijn studievoortgang op dat moment. Hierbij wordt aangegeven welke indicatie voor hem van toepassing is: A de studievoortgang ligt op schema B er is sprake van een beginnende studieachterstand C er is sprake van aanzienlijke studieachterstand, reden tot zorg D er is sprake van ernstige studieachterstand, zeer zorgwekkend In de propedeuse is de indicatie van het tweede en vierde voortgangsbericht gekoppeld aan de criteria van het voorlopig studieadvies en het studieadvies dat aan het eind van het eerste jaar wordt uitgebracht (BSA). De indicatie (SVI) wordt geregistreerd in het studievoortgangsysteem van Fontys (Peoplesoft). Studieadvies: BSA* De directeur van een opleiding verstrekt aan elke student in een voltijdse of duale bacheloropleiding voor het eind van diens eerste jaar van inschrijving (12 maanden) in de propedeuse, in ieder geval vóór 1 september van het lopende studiejaar, dan wel vóór 1 februari van het lopende studiejaar, een schriftelijk studieadvies. Wanneer dit negatief is aan het eind van het jaar betekent dit dat de student de desbetreffende opleiding binnen de Hogeschool dient te beëindigen. Een student die een voorwaardelijk studieadvies heeft ontvangen ontvangt aan het eind van het tweede jaar van inschrijving een positief of een afwijzend studie-advies. De student ontvangt een positief studieadvies als hij zijn propedeuse heeft behaald. In de andere gevallen krijgt de student aan het eind van zijn tweede jaar van inschrijving alsnog een bindend afwijzend studieadvies, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, waardoor (nog) geen bindend afwijzend studieadvies gegeven kan worden. In het eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van een opleiding wordt bij voorkeur vóór 1 februari / 1 september een voorlopig advies, positief of negatief uitgebracht. Het voorlopig studieadvies, de waarschuwing, als er sprake is van een negatief voorlopig studieadvies, wordt gebaseerd op het portfolio van de student. De studieloopbaanbegeleider analyseert aan de hand van het portfolio van de student in overleg met de student wat de studieresultaten zijn. Dit voorlopig studieadvies kan ook gegeven worden in een mondeling gesprek met de studieloopbaanbegeleider, mits de student duidelijk wordt gemaakt dat er sprake is van een voorlopig studieadvies en er van dit gesprek een verslag wordt gemaakt dat door de student mede wordt ondertekend. De SLB er ziet er op toe dat deze indicatie wordt geregistreerd in het studievoortgangsysteem. Wanneer het door de programmering van onderwijsactiviteiten en toetsen niet mogelijk is om het voorlopig studieadvies voor 1 februari / 1 september uit te brengen, krijgt de student voor 1 februari wel algemene informatie over de mogelijkheid om zich voor deze datum uit te schrijven en zijn studiefinanciering stop te zetten en wordt hij gewezen op de mogelijkheid een studentendecaan te raadplegen. Het voorlopig studieadvies volgt in dat geval voor 1 maart. * Bron: studentenstatuut Fontys Hogescholen, versie sept Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

20 Tabel 1: effectmeting resultaten Variabele Operationalisatie Norm Uitkomst Oordeel Effect van kennismakingsgesprekken op studiesucces De effecten worden gemeten door de gegevens van de experimentele groep (heeft dit jaar in de pilot kennismakingsgesprekken voor de zomervakantie gevoerd) te vergelijken met die van de controlegroep (heeft geen kennismakingsgesprek gevoerd) Bij de nameting aan het eind van dit studiejaar kunnen ook het aantal studiepunten van beide groepen genoteerd en vergeleken worden. Ook zullen de gegevens van het 2 e semester ten aanzien van de totale uitval aan het eind van de propedeuse en het aantal switchers dan bekend zijn. Goed is als het percentage uitvallers in de experimentele groep na 1 studiejaar is gedaald ten opzichte van de uitval in de controlegroep. Vergelijking met controlegroep in %. Gemeten waarden: SVI (studievoortgangindicatoren) >> zie tabel 2, blz. 25 en tabel 3, blz. 26. voorlopig BSA (voorgenomen bindend studieadvies) >> zie tabel 4, blz. 29 uitschrijvers (stoppers bij Fontys) en omzwaaiers (switchers) >> zie tabel 5, blz. 29. In algemene zin is het gevaarlijk om met zulke relatief kleine groepen in een pilot een (positieve) uitkomst louter toe te schrijven aan de interventie invoeren van kennismakingsgesprekken. Bij een uitbreiding van de experimentele groep voor de instroom van studiejaar en het vergelijken van uitvalcijfers van de instroom van 2009 met die van 2010 lijkt het aannemelijk dat er een significant verband aangetoond kan worden tussen de interventie kennismakingsgesprekken en vermindering uitval. In de monitor opbrengsten kennismakingsgesprekken (zie deliverable ) zijn alle gegevens van zowel de experimentele groep als van de controlegroep genoteerd t/m het eerste semester. Boeien en Binden, Fontys Hogescholen, 14 april

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon

Kom verder. Saxion. OW 10.0847. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen. Colofon Kom verder. Saxion. Praktijkbeschrijving Studiekeuzegesprekken, wat werkt? De Redeneerketen OW 10.0847 Colofon Datum 15 maart 2010 Referentie Tender Studiekeuzegesprekken, wat werkt? Versie 2 Auteur Hans

Nadere informatie

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838

Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Tender Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten bij RSM Praktijkbeschrijving Deel 1, 2, 3 OW 10.0838 Datum: 24 augustus 2009 1 Deel 1: Context beschrijving Doel:

Nadere informatie

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken

Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken Resultaat- en procesevaluatie SKG3 Studiekeuzegesprekken ten behoeve van cross case analyse Pilot intake assessment binnen Domein Techniek, Ontwerpen en Informatica van Hogeschool Inholland Auteur/Projectleider:

Nadere informatie

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN

INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN INRICHTING EERSTE FASE van HOGESCHOLEN en UNIVERSITEITEN met als doel: VOORKOMEN VAN UITVAL EN HET VERHOGEN VAN RENDEMENTEN Hans Daale Roel van Asselt LICA Enschede, juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2011-2012 van de bacheloropleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 011-01 van de bacheloropleidingen Naam opleiding Opleidingscode variant taalvarianten Elektrotechniek

Nadere informatie

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015

Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA. Commerciële Economie International Business and Languages. Jaar 1 2014/2015 Handleiding Studieloopbaanbegeleiding ECMA Commerciële Economie International Business and Languages Jaar 1 2014/2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Studieloopbaanbegeleiding... 4 2.1 De competentie

Nadere informatie

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen

Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Opleidingsspecifiek deel van het Studentenstatuut, waarin is opgenomen de onderwijs- en examenregeling 2012-2013 van de bachelor opleidingen Naam opleiding Afkorting Opleidingscode Variant Taalvarianten

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit 82

Pedagogische kwaliteit 82 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Pedagogische kwaliteit 82 Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen en doorzetten? Mechtild Derriks Margaretha Vergeer Doorstroom in het ROC Een kwestie van goed kiezen

Nadere informatie

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen

Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? Régina Petit Maren Thomsen Ellen Verheijen Support voor peer support? De opbrengsten van begeleiding door ouderejaarsstudenten in het mbo Régina Petit, Maren Thomsen en Ellen

Nadere informatie

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013

Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Rapportage bij HBO-aansluitingsmonitor 2012-2013 Vergelijkend studenttevredenheidsonderzoek voor instroom havo mbo totaal 1 COLOFON Eerstejaarsstudenten afkomstig van toeleverende scholen uit het voortgezet

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten

Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten Nameting Studiekeuzegesprekken: wat werkt? Effectmeting na 1 bachelorjaar bij het project Studiekeuzegesprekken bij grote groepen studenten van de Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM)

Nadere informatie

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport

Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport Erkend competent Pilot EVC-HBO in de metalektro Eindrapport DIJK12 Beleidsonderzoek BV Hobéon Management Consult BV April 2005 F. de Bruijn

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs

ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO. mei 2012. Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers EVALUATIE HIJ-INSTROOMPROJECT RVKO mei 2012 1 Arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied

Nadere informatie

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs

Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Volg de weg van studenten door het hoger onderwijs Ontdek de sleutelmomenten van studeren met een beperking en jouw rollen hierin. Studieproces is kaart is een wegwijzer voor professionals langs dertien

Nadere informatie

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom

Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Anticiperen op variatie in wiskundekennis bij hbo-instroom Een verkennend (voor)onderzoek naar de mogelijke benadering van variatie in het niveau van de wiskundige kennis bij technische, eerstejaars hboleerlingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs

De bepaling van studielast in het hoger onderwijs De bepaling van studielast in het hoger onderwijs Een inventarisatie Onderzoek in opdracht van het ministerie van OCW Anja van den Broek Joyce Bendig-Jacobs Steffie Hampsink Froukje Wartenbergh Carlijn

Nadere informatie

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten

PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten PABOYS GEVONDEN? Een evaluatie van de pilot paboys ; aanpak, werkwijze en opbrengsten SCO Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam Edith van Eck Irma Heemskerk Amsterdam, april 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

HANDBOEK STUDENT- MENTORING

HANDBOEK STUDENT- MENTORING HANDBOEK STUDENT- MENTORING Door Aly Gruppen, Ellen Grootoonk en Saskia Hanssen 1 HANDBOEK STUDENT- MENTORING Voor dit document geldt een auteursrecht van Hogeschool Utrecht (hierna rechthebbende). Openbaarmaking

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Honoursprogramma s in het HBO

Honoursprogramma s in het HBO Honoursprogramma s in het HBO Inventarisatie 2007 (deel I) met een nadere verkenning (deel II) Deelproject in het kader van het project Talentontwikkeling in Honoursprogramma s en de meerwaarde die dat

Nadere informatie

Verkenning van stimulansen voor het keuzegedrag van leerlingen en studenten

Verkenning van stimulansen voor het keuzegedrag van leerlingen en studenten Verkenning van stimulansen voor het keuzegedrag van leerlingen en studenten Flóra Felsö Marko van Leeuwen Marloes Zijl In opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Dit rapport

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma

Inhoudsopgave 1 Het tutorprogramma TCS 2012 2013... 6 1.1 Jaarprogramma Voorwoord De tutor is het eerste aanspreekpunt voor eerstejaarsstudenten TCS. Als tutor heb je een coachende taak: je spreekt de student aan op zijn studievoortgang en studiehouding, inventariseert waar

Nadere informatie