STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business"

Transcriptie

1 STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business

2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business sector: handel - administratie subsector: handel Koepelcommissie opleidingsprofielen van de Vlaamse Onderwijsraad D/2001/6356/18 De leden van de sectorcommissie zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor het profiel. De Vlor heeft enkel ingestaan voor een uniforme en toegankelijke lay-out

3 I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het beroepsprofiel en het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Gegevens beroepsopleidingsprofiel Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel 5 3 HET BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Globale omschrijving van het beroepsopleidingsprofiel Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Selectie van de takenclusters en taken Formulering van vaardigheden met de bijbehorende kennis, houdingen en context Concrete uitwerking van de vertaalslag Beroepshoudingen Contextgegevens Niveau van het beroepsopleidingsprofiel 13

4 4 B I B L I O G R AF I E 14 5 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 14 6 Bijlage 1: Voorstel van beroepenstructuur Handel-Administratie (januari 1999) 15

5 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het beroepsprofiel en het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Sector : handel-administratie Subsector : handel Beroep : vertegenwoordiger Beroepsprofiel : vertegenwoordiger Gelegitimeerd door : koepelcommissie opleidingsprofielen op : 16 oktober Gegevens beroepsopleidingsprofiel Sectorcommissie vaste kern : HANDEL - ADMINISTRATIE uitgebreide commissie : VERTEGENWOORDIGER Benaming van het profiel : VERTEGENWOORDIGER BUSINESS TO BUSI- NESS Legitimator : Raad voor Volwassenenonderwijs : Raad Hoger Onderwijs Afdeling TSO-BSO Datum : Raad voor Volwassenenonderwijs: 15 mei 2001 : Raad Hoger Onderwijs: 8 mei 2001 Afdeling TSO-BSO: 27 april Opdracht Opdrachtgever De Koepelcommissie Opleidingsprofielen stelde op haar vergadering van 14 november 1996 de vaste kern van de sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Handel-Administratie samen. De sectorcommissie werd op 16 oktober 1997 uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van een beroepsopleidingsprofiel naar aanleiding van het beroepsprofiel Vertegenwoordiger (dat deel uitmaakt van negen beroepsprofielen voor de groothandel, Cevora 1996) Doelstellingen 1 De uitbouw van het onderwijs optimaal verzekeren. 2 De bestaande opleidingen beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. 3 De uitstroom van gekwalificeerde vertegenwoordigers verhogen. Het voorliggende beroepsopleidingsprofiel is de vertaling van het beroepsprofiel van vertegenwoordiger. Een afgestudeerde, die de vaardigheden beheerst, moet voldoen aan de beroepsvereisten van een beginnend vertegenwoordiger business to business zoals opgesomd in het hierna volgende beroepsopleidingsprofiel.

6 2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER 1.3 Ontwikkelingsproces Het beroepsopleidingsprofiel wordt samengesteld op basis van een handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, ontwikkeld door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Het is afgeleid van het beroepsprofiel Vertegenwoordiger (SERV/CEVORA, maart 1999). De werkgroepmethode wordt toegepast. De uitgebreide sectorcommissie vergaderde op volgende dagen: vrijdag 6 oktober 2000 (10 tot 16 uur) dinsdag 14 november 2000 (10 tot 16 uur) woensdag 13 december 2000 (10 tot 16 uur). 1.4 Legitimatie De Raad voor Volwassenenonderwijs, de Raad Hoger onderwijs en de Afdeling TSO-BSO legitimeren het beroepsopleidingsprofiel. Het BOP wordt als advies aan de overheid voorgelegd.

7 3 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De beroepenstructuur voor de sector Handel-Administratie is nog in ontwikkeling. Als bijlage vindt u de voorlopige beroepenstructuur (januari 1999) Geraadpleegde beroepsprofielen Het beroepsprofiel Vertegenwoordiger werd opgesteld door de Sociaaleconomische raad van Vlaanderen (SERV) in samenwerking met CEVORA (maart 1999). Het beroepsprofiel omschrijft het beroep als volgt (p. 15): Een vertegenwoordiger werkt mee aan de uitvoering van het verkoopplan dat voortkomt uit de gestelde omzet- en winstdoelstellingen, en dit volgens de richtlijnen en in overleg met de verkoopleider. Een vertegenwoordiger gaat, in principe ook ongevraagd, naar zijn medemensen toe op zodanige wijze dat ze hem ontvangen. Hij/zij geeft hen informatie over producten, diensten, condities, mogelijkheden, toepassingen, ervaringen, en beïnvloedt hun gedachten en gevoelens zo dat ze vrijwillig tot een aankoop besluiten In grote lijnen moet een vertegenwoordiger: (zie BP p. 15 voor de invulling) analyseren doelstellingen formuleren een accountplan opstellen en uitvoeren resultaten communiceren. Dit profiel beperkt de vertegenwoordiger tot de business to businessvertegenwoordiger. De vertegenwoordiger is hier de professionele, commerciële of technisch commerciële contactpersoon tussen bedrijven, waaronder ook de overheid en instellingen (scholen, ziekenhuizen ) worden verstaan. (BP p. 12) Of de betrokkene al dan niet in dienstverband werkt, heeft geen invloed op de inhoud van de taken (BP p. 47 e.v.). 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod De opleiding (of delen ervan) wordt aangeboden in het hogeschoolonderwijs, de tweede en derde graad van het voltijds en deeltijds secundair technisch en beroepsonderwijs, het buitengewoon secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding biedt in samenwerking met het vormingsinstituut Cevora de opleiding Vertegenwoordiger aan.

8 4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER Overzicht van het met de beroepencluster direct overeenstemmende opleidingenaanbod Het hogeschoolonderwijs van één cyclus biedt in het studiegebied Handeladministratie de opleiding Bedrijfsbeheer optie Marketing aan. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie biedt in de categorie Economisch de afdeling Marketing aan. Het voltijds secundair onderwijs biedt in het studiegebied Handel in het derde leerjaar van de derde graad BSO de studierichting Verkoop en vertegenwoordiging aan. Cevora organiseert (in 2000 in samenwerking met VDAB) een opleiding voor werkzoekenden tot technisch commercieel vertegenwoordiger voor de groothandel Overzicht van het met het beroepencluster aanverwante opleidingenaanbod In het voltijds secundair onderwijs komen in alle studierichtingen van de tweede en de derde graad in het studiegebied Handel aspecten van het beroepsopleidingsprofiel in meer of mindere mate aan bod: in het TSO in de tweede graad de studierichtingen Handel TSO en Handel-talen TSO, in de derde graad de studierichting Handel TSO en in het derde leerjaar van de derde graad de studierichting Verkoop en distributie TSO. In het BSO wordt in de tweede en derde graad de studierichting Verkoop aangeboden. In het deeltijds beroepsonderwijs komen de benamingen Verkoper-etaleur en Winkelbediende voor. In het Buitengewoon Secundair Onderwijs wordt in O de kwalificatietechniek Verkoop- en kantoortechnieken aangeboden. Het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie biedt in het studiegebied Handel de volgende afdelingen aan: Marketing en verkoopsbeleid, Verkoop en distributie, Verkoop en publiciteit, Verkoop-distributie en publiciteit. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie biedt in de categorie Economisch de afdelingen Reclame en marketing, Reclame, marketing en public relations aan Onderzoek naar de bevolking van de opleidingen Tijdens het schooljaar volgden in de tweede en derde graad van het voltijds secundair technisch onderwijs leerlingen de studierichting Handel, leerlingen (3 938 jongens en meisjes) in de tweede graad en (2 463 jongens en meisjes) in de derde graad; in de tweede graad volgden leerlingen (1 044 jongens en meisjes) de studierichting Handel-talen; in de derde graad volgden leerlingen (819 jongens en meisjes) de studierichting Secretariaat-talen en (2 528 jongens en meisjes) de studierichting Boekhouden-informatica; in het derde leerjaar van de derde graad volgden 89 leerlingen (49 jongens en 40 meisjes) de studierichting Verkoop en distributie.

9 5 Tijdens het schooljaar volgden in het voltijds secundair beroepsonderwijs: leerlingen (1 343 jongens en meisjes) de tweede graad van de studierichting Kantoor en verkoop; 31 leerlingen (16 jongens en 15 meisjes) het derde leerjaar van de derde graad van de studierichting Verkoop en vertegenwoordiging In het secundair onderwijs voor sociale promotie volgden in het stelsel van kapitaliseerbare eenheden tijdens het eerste semester van het schooljaar cursisten (25 mannen en 15 vrouwen) de afdeling Marketing en verkoopsbeleid. In het hoger onderwijs voor sociale promotie volgden in het traditioneel stelsel in de categorie economisch 201 studenten (112 mannen en 89 vrouwen) de afdeling Marketing. In 2000 leidde Cevora, in samenwerking met VDAB, 37 werkzoekenden (30 mannen en 7 vrouwen) op tot Technisch commercieel vertegenwoordiger Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest De opleidingen (of delen ervan) worden verspreid over het hele Vlaamse grondgebied aangeboden. Afgestudeerden kunnen in de hele Vlaamse en Brusselse regio aan het werk. 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel De trends in de groothandel die Cevora in 1996 aangaf, zijn intussen al werkelijkheid geworden: de globalisering en de daarbijbehorende schaalvergroting en specialisering, de informatisering, de steeds belangrijker wordende klantgerichtheid en de toenemende vraag naar kwaliteitszorg. Die evoluties zorgen ook voor een wijziging in de beroepsinhoud: de klant komt centraal te staan en de vertegenwoordiger denkt op de eerste plaats mee met de klant en probeert een oplossing voor zijn/haar vragen en problemen te bieden. Ook door de informatisering waarbij administratieve taken rechtstreeks door de verkoper uitgevoerd worden, verschuift de klemtoon in het takenpakket. De vertegenwoordiger zal meer inzetbaar moeten zijn: hij/zij zal meer in contact komen met buitenlandse klanten en door de informatisering en de vraag naar just-in-time leveringen komt meer verantwoordelijkheid bij hem/haar te liggen. Het is noodzakelijk dat de opleidingen afgestemd worden op de behoeften van de arbeidsmarkt. Omdat het beroepsprofiel de taken van de vertegenwoordiger business to business beschrijft, wordt het beroepsopleidingsprofiel zo genoemd, om verwarring met andere vormen van vertegenwoordiging te voorkomen.

10 6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER 3 HET BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Het beroepsopleidingsprofiel heet Vertegenwoordiger en beschrijft de kwalificatie Vertegenwoordiger business to business. 3.2 Globale omschrijving van het beroepsopleidingsprofiel De leerling/cursist leert vlot met moderne communicatiemiddelen werken. Hij/zij leert nieuwe afzetmogelijkheden zoeken, verkoopgesprekken in business to business voeren, de verkoop ondersteunen en de nazorg ervan uitvoeren. De administratieve basisvaardigheden: kunnen werken met burotica en toepassingssoftware, informatie kunnen zoeken op Internet en documenten klasseren maken deel uit van het beroepsopleidingsprofiel. In het beroepsopleidingsprofiel werden ook de vaardigheden voor de te verwachten evoluties verwerkt. Zo is het duidelijk dat het groeiend belang van e- commerce in de beroepsopleiding geïntegreerd moet worden. Van een beginnend vertegenwoordiger business to business wordt verwacht dat hij/zij de communicatieve vaardigheden bezit nodig voor het uitbouwen en het onderhouden van klantencontacten in het Nederlands en in één moderne vreemde taal. 3.3 Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het beroepsopleidingsprofiel wordt afgeleid van het beroepsprofiel Vertegenwoordiger opgesteld door de Sociaal-economische raad van Vlaanderen in samenwerking met CEVORA (1999) Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Het beroepsprofiel bevat geclusterde taken en contextgegevens.

11 Selectie van takenclusters en taken De taken van het beroepsprofiel Productieoperator in de voedingsindustrie (IPV/SERV, 2000) werden omgezet in volgende vaardigheidsclusters: TAKENCLUSTERS UIT HET BEROEPSPRO- FIEL 1.1 Voorbereidende taken: planning GESELECTEERDE VAARDIGHEIDSCLUS- TERS VOOR HET BEROEPSOPLEIDINGS- PROFIEL Vaardigheidscluster 1: Nieuwe afzetmogelijkheden zoeken. 1.2 Uitvoerende taken: prospectie contacteren en bezoeken van klanten / prospecten voeren van verkoops- en adviesgesprekken bevorderen van de verkoop contractvoorbereiding en orderverwerking verlenen van service klachtenbehandeling 1.3 Ondersteunende taken: opleiding volgen administratieve taken Vaardigheidscluster 2: Verkoopgesprekken in business to business voeren. Vaardigheidscluster 3: De verkoop ondersteunen. Vaardigheidscluster 4: De nazorg van de verkoop uitvoeren. Taken van het BP die in het BOP voor een beginnend beroepsbeoefenaar niet opgenomen werden: een wagen kunnen besturen aan een team verkopen : een product / dienst / project aan een bedrijf verkopen waar meerdere personen samen beslissen over de aankoop en bijgevolg samen overtuigd moeten worden, wordt door de leden van de werkgroep niet als een vaardigheid voor een beginnend beroepsbeoefenaar gezien. De kennis van specifieke aspecten van het verkopen met een team werd wel opgenomen. Volgende vaardigheden werden toegevoegd: een verkoopgesprek openen en afsluiten de eigen verkoopresultaten analyseren, interpreteren en op basis daarvan relevante informatie aan het beleid meedelen klanten volgens opgegeven criteria indelen en op basis daarvan de benadering van een individuele klant bepalen een tevredenheidsenquête uitvoeren uit de analyse van vragen, wensen, klachten en problemen van klanten verkoopsignalen afleiden en daarover rapporteren op een vakbeurs verkopen een beursstand opbouwen en inrichten contacten in de verkoopcyclus onderhouden een presentatie maken en houden. Beroepshoudingen vermeld in het beroepsprofiel die in feite vaardigheden zijn en als dusdanig in het beroepsopleidingsprofiel staan, werden niet meer als be-

12 8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER roepshouding herhaald. De inhoud van de opgenomen beroepshoudingen werd geconcretiseerd naar het beroep van vertegenwoordiger business to business Formulering van vaardigheden met de bijbehorende kennis, inhouden en context De specifieke mate van van de vaardigheden en kennis gebeurt volgens vooraf bepaalde criteria. Vaardigheden V1 = oriëntering Een cluster van vaardigheden waarmee de lerende/beginnende beroepsbeoefenaar kennis maakt. Hij/zij neemt deze vaardigheden waar of voert ze kort uit om een beter beeld te krijgen van de beroepsactiviteiten binnen de bedrijfstak. V2 = onder begeleiding uitvoeren. De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin het voordoen/nadoen een rol spelen of waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij derden ligt. = zelfstandig uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij op eigen initiatief handelt of waarin de verantwoordelijkheid bij de lerende zelf ligt. V4 = begeleidend uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering door derden op zich neemt. Ondersteunende kennis K1 = feitelijke kennis Deze kennis is op herkenning terug te voeren. (Dit niveau kan omschreven worden door middel van werkwoorden van het type: reproduceren, bewust zijn, herinneren, herkennen, registreren, opnoemen, aanduiden, benoemen, opsommen ) = begripsmatige kennis Deze kennis is op inzicht terug te voeren. (Begrijpen, verstaan, aantal aangeven, verband uitdrukken, bewijzen, voorbeelden geven, typeren, de essentie aangeven, omschrijven, met eigen woorden zeggen ) K3 = kennistoepassing Deze kennis past de feitelijke en begripsmatige kennis toe. (Gevarieerd aanwenden, uitwerken, beoordelen, evalueren, produceren, vergelijken met, structureren ) K4 = integrerende kennis De kennis in nieuwe situaties toepassen en zoeken naar innovaties.

13 Concrete uitwerking van de vertaalslag CLUSTER 1: NIEUWE AFZETMOGELIJKHEDEN ZOEKEN Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: 1.1 In opdracht potentiële klanten op een markt zoeken. 1.2 Potentiële klanten volgens gangbare criteria beoordelen. 1.3 Contact opnemen met prospecten, zich voorstellen en een afspraak maken. 1.4 Een klantendossier samenstellen. V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) plaats en structuur van de groothandel in een marktgebeuren marktsegment: elementen / afbakening / benadering distributiekanalen principes van marketing prospectie: begrip en soorten bronnen en methoden van prospectie verkoopcyclus en bijbehorende documenten: van prospect tot after sales betekenis van het begrip kwaliteitszorg kwaliteitsmodellen behoeftenonderzoek / koopmotieven productinformatie en marktinformatie kunnen opzoeken courante communicatiemiddelen kunnen gebruiken Gangbare criteria om potentiële klanten te beoordelen: winstgevendheid en groeimogelijkheden marktaandeel / naambekendheid inkoopfilosofie en leverancierstrouw wie beslist over de aankoop betalingsgedrag voorgeschiedenis van de prospect technieken om contacten met prospecten op te nemen technieken om met weerstanden om te gaan elementen van een klantendossier K3 K3 K1

14 10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: 1.5 Een verkoopgesprek voorbereiden. 1.6 De voor de prospect relevante informatie verzamelen. V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) fasen in een verkoopgesprek specifieke aspecten van het verkopen met een team kunnen argumenteren / tegenargumenteren K4 CLUSTER 2: VERKOOPGESPREKKEN IN VOEREN Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: 2.1 Verkoopgesprekken openen. 2.2 Verkoopsituaties verkennen, analyseren en mogelijke behoeften detecteren. 2.3 Op basis van de vastgestelde behoeften advies geven over hoe die bevredigd kunnen worden. 2.4 Informatie verstrekken over een product / dienst / project. 2.5 Onderhandelingen voeren die leiden tot verkoop. Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) vormen van non-verbaal gedrag belang van de eerste indruk impact van non-verbale communicatie non-verbale technieken verkoopbevorderend kunnen gebruiken gesprekstechnieken elementen van actief luisteren actief kunnen luisteren soorten vraagstelling commerciële strategieën informatie gestructureerde kunnen weergeven verkooptechnieken onderhandelingstechnieken elementen die spelen bij het onderhandelen in verkoopsituaties (leveringsvoorwaarden / prijs en samenstelling van de prijs / winstmarges / betalingsvoorwaarden wet op de handelspraktijken K3 K3 K3 K3 K1

15 11 Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: 2.6 Afspraken maken, noteren en laten ondertekenen. Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) verkoopcontract: begrip, soorten juridische betekenis van een verbintenis / overeenkomst / contract afsluittechnieken 2.7 Een verkoopgesprek afsluiten. 2.8 Op een vakbeurs verkopen. V2 verkooptechnieken specifiek voor beurzen een beursstand kunnen opbouwen en inrichten V2 CLUSTER 3: DE VERKOOP ONDERSTEUNEN Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) 3.1 Het eigen werk plannen. principes van budgetbeheer binnen een budget kunnen werken principes van timemanagement bronnen van routinginformatie de meest economische K1 routing kunnen bepalen 3.2 Een adressenbestand maken en bijwerken. V4 wet op de privacy K1 3.3 De eigen verkoopresultaten analyseren en interpreteren en op basis daarvan relevante informatie aan het beleid meedelen. 3.4 Een mailing voorbereiden en er de nazorg van uitvoeren. 3.5 De voor de klant relevante verkoopdocumentatie verzamelen en opsturen. 3.6 Een presentatie maken en houden. 3.7 Klanten volgens hun belangrijkheid indelen en op basis daarvan de benadering van een individuele klant bepalen. V4 V4 verkoopprognoses rapporteringstechnieken schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren rapporteringsformulieren kunnen invullen mailingtechnieken verkoopbevorderende acties: soorten, middelen belang van verkoopbevorderingsacties presentatietechnieken mondelinge en schriftelijke commerciële communicatie K3

16 12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER Cluster van vaardigheden De beginnende beroepsbeoefenaar kan: 3.8 Informatie verzamelen om een offerte op te stellen. V4 3.9 Een offerte opstellen. V Een orderbevestiging maken. V Een tevredenheidsenquête uitvoeren De nazorg van de verkoop volgens voorgeschreven procedures uitvoeren Een klacht ontvangen en volgens voorgeschreven procedures afhandelen Vragen/klachten/problemen die hij/zij zelf niet kan afhandelen (serviceverlening / complexe klacht) volgens voorgeschreven procedures voor verdere behandeling doorgeven Uit de analyse van vragen, wensen, klachten en problemen van klanten verkoopsignalen afleiden en daarover rapporteren. Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) vormen van nazorg after salesplan relatiebeheer klachtenbehandeling (schriftelijk, telefonisch, face-to-face) kunnen argumenteren en tegenargumenteren registratietechnieken het belang van het rapporteren van vragen, wensen, klachten en problemen van klanten K Beroepshoudingen Zakelijke en commerciële ingesteldheid Oog willen hebben voor alles wat meespeelt in het goed draaien van een bedrijf; bereid zijn marktgericht te denken. Klantgerichtheid Erop gericht zijn de eigen activiteiten af te stemmen op dienstverlening aan de klant. Bereid zijn de klant centraal te stellen. Doorzettingsvermogen Erop gericht zijn, ondanks moeilijkheden, een doel te bereiken. Zelfstandigheid Bereid zijn om rekening te houden met de typische arbeidscontext van de vertegenwoordiger die een grote zelfstandigheid vereist. Resultaatgerichtheid Erop gericht zijn binnen een bepaalde tijd en budget een vooropgesteld resultaat te bereiken met inachtneming van gedefinieerde kwaliteitsstandaarden. Beslissingsvermogen Bereid zijn beslissingen te nemen en er ook de verantwoordelijkheid voor te dragen.

17 13 Zin voor initiatief Leergierigheid Interesse voor ontwikkelingen binnen de branche; bereid zijn om vakkennis bij te houden en nieuwe informatie te bestuderen Contextgegevens 1 De vertegenwoordiger is niet binnen een welbepaalde sector te situeren. Het is een sectoroverschrijdend beroep dat onder vele namen uitgeoefend wordt: sales manager, account manager, handelsagent, beursstandhouder, handelsvertegenwoordiger, regiomanager Het product (product, dienst of project) dat verkocht moet worden, de grootte en de organisatie van de onderneming en het gevoerde beleid beïnvloeden de taakinvulling van de vertegenwoordiger en zijn/haar verkoopstrategie. Het werk van een vertegenwoordiger is minder gestructureerd en brengt meer autonomie met zich mee in vergelijking met een aantal andere beroepen. Het accent van de supervisie ligt meer op het bewaken van de behaalde resultaten. De vertegenwoordiger heeft een grote mate van verantwoordelijkheid. Hij/zij moet persoonlijk initiatieven en acties in de sector opzetten, klanten uitnodigen op evenementen, gericht mailingcampagnes opstarten, kortom zijn/haar regio - klein of groot - op alle mogelijke manieren activeren. Die verantwoordelijkheid situeert zich ook in de contacten met de klant. Wanneer een klant advies vraagt, is het de opdracht van de vertegenwoordiger daar zo goed mogelijk op te antwoorden. Hij/zij moet een delicaat evenwicht weten te bewerkstelligen en te bewaren tussen de wensen van de klant, zijn/haar voorgestelde oplossingen en de interne diensten van het bedrijf waar hij/zij voor werkt. De vertegenwoordiger wordt voor de klant meer en meer het eerste en het laatste contact: hij/zij is de vitale schakel tussen klant en onderneming. 3.4 Niveau van het beroepsopleidingsprofiel De vertegenwoordiger business to business verkoopt producten / diensten / projecten. Vermits die procucten/diensten/projecten van elkaar kunnen verschillen qua inhoud als complexiteit en een vertegenwoordiger lokaal, nationaal als internationaal kan opereren kan het niveau variëren. De sectorcommissie stelt daarom voor dat de kwalificatie vertegenwoordiger business to business tot een aanvullende kwalificatie bij diverse andere kwalificaties leidt. 1 De gegevens komen uit het beroepsprofiel

18 14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL VERTEGENWOORDIGER 4 BIBLIOGRAFIE Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor vertegenwoordiger, SERV/CEVORA, Handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen voor het secundair en het volwassenenonderwijs, Brussel, Dienst voor Onderwijsontwikkeling, Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs. Wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst (B.S., 2 juni 1995). Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers (B.S., 22 augustus 1978). 5 LIJST VAN DE MEDEWERKERS AAN DE SECTORCOMMISSIE Nicole Janssens, voorzitter, VVKSO Nicole Van den Bempt, CEVORA Luc Dekelver, VVKSO Ludo De Raeve, Provinciale Handelsschool Hasselt, CVPO Marieke Vandrepol, Katholieke Hogeschool Mechelen, VVKHO Mireille Baele, Provinciaal Hoger Technisch Instituut Gent, CVPO Lutgart Janssens, Sint-Jozefinstituut Kessel-Lo, VVKSO Nathalie Ceulemans, OVSG Rita Vanheste, Vlaamse Onderwijsraad

19 15 Bijlage 1: Voorstel van beroepenstructuur Handel-Administratie (januari 1999) Deze beroepenstructuur werd oorspronkelijk opgesteld door het Hoger Instituut voor de Arbeid. Ze werd aangepast telkens nieuwe beroepsprofielen opgeleverd werden. De door de sector opgeleverde beroepsprofielen staan in vetjes, de ontwikkelde beroepsopleidingsprofielen op basis van BP s staan gerenvoyeerd. De sector heeft nog niet meegedeeld waar de call centerberoepen (inbound call center operator, outbound call center operator, helpdesk operator en call center supervisor) precies thuishoren. Beroepencluster Beroep Functie personeelszaken / salarisadministratie financiële administratie bank / verzekeringen commercie secretariaat ADMINISTRATIEF WERK medewerker personeelszaken medewerker salarisadministratie hoofdboekhouder boekhouder boekhoudkundig bediende commercieel / administratief medewerker bank commercieel / administratief medewerker verzekeringen HANDEL commercieel inkoper verantwoordelijke verkoop districtsmanager vertegenwoordiger administratief medewerker verkoop administratief inkoopmedewerker administratief commercieel medewerker (binnendienst) magazijnier magazijnchef logistiek manager winkelbediende SECRETARIAATSWERK secretariaatsmedewerk(er)ster afdelingssecreatr(is)esse directiesecretar(is)esse Datatypist Facturist Telefonist Receptionist Archiefmedewerker administratief baliemedewerker administratief kasmedewerker bank administratief medewerker financieringen bank medewerker commerciële ondersteuning bank medewerker financiële administratie medewerker interne dienst bank personeelsmedewerker

STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief commercieel medewerker binnendienst

STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief commercieel medewerker binnendienst STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief commercieel medewerker binnendienst BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief commercieel medewerker binnendienst sector : handel - administratie Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 146 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief inkoopmedewerker

STUDIE 146 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief inkoopmedewerker STUDIE 146 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief inkoopmedewerker BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief inkoopmedewerker sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper

STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Textielontwerper STUDIE 159 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Textielontwerper sector: textiel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Textiel van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/29

Nadere informatie

STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier

STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 131 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnchef

STUDIE 131 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnchef STUDIE 131 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnchef BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnchef sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhoudkundig bediende

STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhoudkundig bediende STUDIE 127 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhoudkundig bediende BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhoudkundig bediende sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 140 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Snijdster m/v

STUDIE 140 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Snijdster m/v STUDIE 140 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Snijdster m/v BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Snijdster m/v sector : kleding - confectie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Kleding - Confectie van de Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Studie 200. Beroepsopleidingsprofiel Offsetdrukker-vellenpersen

Studie 200. Beroepsopleidingsprofiel Offsetdrukker-vellenpersen Studie 200 Beroepsopleidingsprofiel Offsetdrukker-vellenpersen Studie 200 Beroepsopleidingsprofiel Offsetdrukker-vellenpersen Studiegebied: Grafische technieken Sector: grafische Beroep: offsetdrukker

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIE 185 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Residentieel elektrotechnisch installateur

STUDIE 185 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Residentieel elektrotechnisch installateur STUDIE 185 Residentieel elektrotechnisch installateur Residentieel elektrotechnisch installateur sector: metaal - elektriciteit - kunststoffen subsector: elektriciteit Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 179 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Patronenintekenaarster/Patronenmaakster m/v

STUDIE 179 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Patronenintekenaarster/Patronenmaakster m/v STUDIE 179 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Patronenintekenaarster/Patronenmaakster m/v Patronenintekenaarster/patronenmaakster m/v sector: kleding - confectie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen kleding

Nadere informatie

STUDIE 173 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Verkoper/verkoopster in de slagerij

STUDIE 173 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Verkoper/verkoopster in de slagerij STUDIE 173 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Verkoper/verkoopster in de slagerij BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Verkoper/verkoopster in de slagerij sector: voeding - hotel subsector: voeding Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhouder

STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Boekhouder STUDIE 128 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Boekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 142 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Inbound call center operator

STUDIE 142 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Inbound call center operator STUDIE 142 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Inbound call center operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Inbound call center operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Contactcentermedewerker BO HA 009 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (2de graad BSO, Kantoor & Verkoop) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wilt meer te

Nadere informatie

STUDIE 143 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Outbound call center operator

STUDIE 143 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Outbound call center operator STUDIE 143 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Outbound call center operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Outbound call center operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 181 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Monteur centrale verwarmingsinstallaties

STUDIE 181 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Monteur centrale verwarmingsinstallaties STUDIE 181 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Monteur centrale verwarmingsinstallaties Monteur centrale verwarmingsinstallaties sector: mechanica - elektriciteit - kunststoffen subsector: metaal Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 180 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dakafdichter

STUDIE 180 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dakafdichter STUDIE 180 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dakafdichter BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dakafdichter sector: hout - bouw - decoratie subsector: bouw Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen hout - bouw - decoratie

Nadere informatie

STUDIE 190 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Productieoperator in de voedingsindustrie

STUDIE 190 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Productieoperator in de voedingsindustrie STUDIE 190 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Productieoperator in de voedingsindustrie BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Productieoperator in de voedingsindustrie sector: voeding - hotel subsector: voeding studiegebied:

Nadere informatie

Studie 202. Beroepsopleidingsprofiel Chocoladebewerker

Studie 202. Beroepsopleidingsprofiel Chocoladebewerker Studie 202 Beroepsopleidingsprofiel Chocoladebewerker Studie 202 Beroepsopleidingsprofiel Chocoladebewerker Sector: voeding-hotel Subsector: voeding-hotel Beroep: chocoladebewerker D/2003/6356/7 De leden

Nadere informatie

STUDIE 134 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Slachter

STUDIE 134 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Slachter STUDIE 134 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Slachter BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Slachter sector : voeding - hotel subsector : voeding Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen voeding - hotel van de Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

STUDIE 138 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Torenkraanbestuurder

STUDIE 138 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Torenkraanbestuurder STUDIE 138 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Torenkraanbestuurder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Torenkraanbestuurder sector subsector : bouw - hout - decoratie : bouw Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen bouw

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

STUDIE 119 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Winkelbediende

STUDIE 119 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Winkelbediende STUDIE 119 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Winkelbediende BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Winkelbediende sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure Administratie & Retail (2de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 14-15 jaar. Je kiest voor een studierichting in de tweede graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl7 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Zwevende module Communicatie, telefonie en onthaal in een 3 e vreemde taal (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 7 Inhoud

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

STUDIE 117 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek assistent(e) in de algemene en universitaire ziekenhuizen

STUDIE 117 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek assistent(e) in de algemene en universitaire ziekenhuizen STUDIE 117 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek assistent(e) in de algemene en universitaire ziekenhuizen BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek assistent(e) in de algemene en universitaire ziekenhuizen sector

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL- ADV-004bijl05 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 008 (Ontwerp) Versie 1.0 Ontwerp Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007 ADVIES Raad Secundair Onderwijs 21 februari 2006 RSO/GCO/ADV/004 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen in het deeltijds beroepssecundair onderwijs vanaf het schooljaar 2006-2007

Nadere informatie

STUDIE 149 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Meestergast in de weverij

STUDIE 149 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Meestergast in de weverij STUDIE 149 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Meestergast in de weverij BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Meestergast in de weverij sector : textiel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen textiel van de Vlaamse Onderwijsraad

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG RLLL/EXT/ADV/006bijl9 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED PERSONENZORG Opleiding Initiatie Bibliotheek-, Documentatie- en Informatiekunde BO PZ 002 (Ontwerp) Informatiekunde Versie {1.0} Bijlage

Nadere informatie

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST

COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST MEDEWERKER BINNENDIENST COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST ZIJN FUNCTIE IN UW BEDRIJF COMMERCIEEL MEDEWERKER BINNENDIENST WAARVOOR DIENT DEZE FOLDER? Basis om een vacature uit te schrijven ; Hulpmiddel

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl12 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (bso)

STUDIEGEBIED HANDEL (bso) (bso) Tweede graad... Kantoor Derde graad Kantoor Kantooradministratie en gegevensbeheer (7de jaar) Studierichting Kantoor de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Interesse voor werken met

Nadere informatie

STUDIE 118 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Zaal- en keukenmedewerker

STUDIE 118 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Zaal- en keukenmedewerker STUDIE 118 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Zaal- en keukenmedewerker BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Zaal- en keukenmedewerker sector : voeding - hotel subsector : hotel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen voeding

Nadere informatie

STUDIE 152 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens

STUDIE 152 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens STUDIE 5 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hulpmecanicien personen- en lichte bedrijfswagens sector: metaal - elektriciteit kunststoffen

Nadere informatie

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen vanaf het schooljaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs

Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen vanaf het schooljaar in het deeltijds beroepssecundair onderwijs Vlaamse Onderwijsraad Raad Secundair Onderwijs Leuvenseplein 4 23 maart 2004 1000 Brussel RSO/GCO/ADV/006 Advies over de voorstellen van nieuwe kwalificatiebenamingen vanaf het schooljaar 2004-2005 in

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27)

~ 1 ~ selecteren. (LPD 1,8,27) (LPD 13,22,23,27) ~ 1 ~ Functionele taalvaardigheid/ tekstgeletterdheid Eindtermen (P)AV voor 2 de graad SO 3 de graad SO 3 de jaar 3 de graad SO DBSO niveau 2 de graad DBSO niveau 3 de graad DBSO niveau 3 de jaar 3 de

Nadere informatie

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement

Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Algemene Raad 20 december 2012 AR-AR-ADV-010 Advies over het voorstel van onderwijskwalificatie graduaat in het winkelmanagement Vlaamse Onderwijsraad Kunstlaan 6 bus 6 BE-1210 Brussel T +32 2 219 42 99

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED TOERISME Opleiding Medewerker reisbureau/touroperator BO TO 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 20 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl5 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 (Ontwerp) Bijlage bij het Vlor-advies Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader...

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Commercieel medewerker Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1

Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1 pagina 1 van 6 Branchetoetsdocument: Commerciële vaardigheden 1 Versie 4.3, per 1-09-2009 vervangen door Commerciële Basiskennis, per 1-01-2011 vervallen Deelbranche(s) Personenauto Algemene beschrijving

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Polyvalent Verkoper BO HA 008 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 13 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

STUDIE 115 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vloeren - Tegelzetten

STUDIE 115 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vloeren - Tegelzetten STUDIE 115 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vloeren - Tegelzetten BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vloeren - Tegelzetten sector subsector : hout - bouw - decoratie : bouw Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen hout

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VGO VLIR VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel Studeren

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur Onderwijskwalificaties 3 februari 2008 Rita Dunon en Kaat Huylebroeck Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Hoe worden kwalificaties gemaakt? Drie aspecten: Beschrijven

Nadere informatie

STUDIE 29 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. n.a.v. de beroepsprofielen van secretariaatsmedewerk(st)er afdelingssecretaresse

STUDIE 29 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. n.a.v. de beroepsprofielen van secretariaatsmedewerk(st)er afdelingssecretaresse STUDIE 29 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL n.a.v. de beroepsprofielen van secretariaatsmedewerk(st)er afdelingssecretaresse BEROEPSOPLEIDINGSPROFIELEN n.a.v. de beroepsprofielen van secretariaatsmedewerk(st)er

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies Interieuradviseur - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Interieuradvies maart

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Bijlage 1 Format kwalificaties MBO (Behoort bij Beleidsregels voor de totstandkoming en toetsing van kwalificatiedossiers in het beroepsonderwijs, van 16 december 2008, kenmerk BVE-2008/80904)

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7

Economie & maatschappij E&M. Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop. Studiegids tweede graad 7 Economie & maatschappij E&M Economie Handel Handel-talen Kantoor Verkoop AT Studiegids tweede graad 7 Economie AT Aardrijkskunde 1 1 Geschiedenis 2 2 Nederlands 4 4 Engels 3 2 Duits 0 1 Biologie 1 1 Chemie

Nadere informatie

STUDIE 177 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Mecanicien personenen lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton

STUDIE 177 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Mecanicien personenen lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton STUDIE 177 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Mecanicien personenen lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens tot 3,5 ton sector: mechanica - elektriciteit

Nadere informatie

Commercieel medewerker

Commercieel medewerker Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Commercieel medewerker Studierichting Commercieel Locatie Roermond - Bredeweg Venlo - Hagerhofweg Venray - Henri Dunantstraat

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL/EXT/ADV/006bijl6 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 (Ontwerp) Opleidingsprofiel Volwassenenonderwijs Handel Telefonist-Receptionist Versie

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap retail Ondernemer retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Ondernemerschap

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

STUDIE 183 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dakdekker

STUDIE 183 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dakdekker STUDIE 183 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dakdekker BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dakdekker sector: hout - bouw - decoratie subsector: bouw Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen hout - bouw - decoratie van de

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE RLLL/EXT/ADV/006bijl26 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED INDUSTRIELE WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGIE Opleiding Openbare Werken IT 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 16 Inhoud Vlaams Ministerie

Nadere informatie

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen

Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Ontwikkelen van commercieel vermogen voor niet commerciële mensen Dat aan het doel en de missie van ondernemingen zo zelden adequate aandacht wordt gegeven is misschien de belangrijkste oorzaak van zakelijke

Nadere informatie

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017

PTA handel en administratie KBL Bohemen cohort 2015-2016-2017 Exameneenheden Handel en Administratie HA/K/1 Oriëntatie op handel en administratie HA/K/2 Professionele vaardigheden HA/K/3 Klantgericht handelen / dienstverlening HA/K/4 Automatisering in de economie

Nadere informatie

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN

TABELLEN. Deel 1. LEERLINGEN AFKORTINGEN ASO BIS B.O. BSO Bu.S.O. BVJ CLB CVO CVPO DBSO DKO GAS GGS GO GOK G.ON. KSO NaPCO NGK OGO OSP OVSG POVPO TSO VDAB VIZO VGO Vl.I.R VOCB VONAC VRK VSKO Algemeen secundair onderwijs Begeleid Individueel

Nadere informatie

Inhoudsopgave Het verkooptraject

Inhoudsopgave Het verkooptraject Inhoudsopgave Het verkooptraject Scoren.info Hoofdstuk 1 De verkoopcyclus 1.1 De verkoopcyclus 1.2 Prospectwerving 1.3 Activiteiten om van prospects klanten te maken 1.4 Het behouden van klanten 1.5 De

Nadere informatie

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602

Functieprofiel: Medewerker Marketing en Communicatie Functiecode: 0602 Functieprofiel: Communicatie Functiecode: 0602 Doel Verzorgen van activiteiten op het gebied van communicatie en/of voorlichting voor Hogeschool Utrecht of onderdelen daarvan, aan verschillende in- en

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven

Hoger onderwijs, lager onderwijs, schoolloopbaan, schoolse vertraging, secundair onderwijs, universitair onderwijs, watervalsysteem, zittenblijven 1. Referentie Referentie Duqué, H. (1998). Zittenblijven en schoolse vertraging in het Vlaams onderwijs. Een kwantitatieve analyse 1996-1997. Onuitgegeven onderzoeksrapport, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 60 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Management & Organisatie Code C2 Lestijden 60 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang

AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang AFKORTINGEN EN BEGRIPPENKADER Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang BKO BSO CVO CVS ERSV ESF EVC EVK IBO K&G PLOT POP RESOC SERR SERV VBJK VCOK VDAB VDKO VLOR VSPW VZW Buitenschoolse Kinderopvang

Nadere informatie

STUDIE 114 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dekvloerleggen

STUDIE 114 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Dekvloerleggen STUDIE 114 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dekvloerleggen BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Dekvloerleggen sector subsector : bouw - hout - decoratie : bouw Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen bouw - hout - decoratie

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure HANDEL (3de graad TSO) Leerlingenprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Handel iets voor jou zijn? Handel is

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl9 Secundair Volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding BO HA 003 Bijlage bij het Vlor-advies[Geef tekst op][geef tekst op] [Geef tekst op] Inhoud Vlaams Ministerie van

Nadere informatie

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche.

2. De kandidaat kan een omschrijving geven van de diverse organisaties in de personenautobranche. DEELKWALIFICATIE MANAGEMENT ESONENAUTOBEDIJF Onderdeel: Bedrijfsvoering ersonenautobedrijf 1. De kandidaat kan op basis van de marktontwikkelingen van de afgelopen jaren een prognose maken voor de toekomst

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Profiel Professionele Taalvaardigheid

Profiel Professionele Taalvaardigheid Profiel Professionele Taalvaardigheid PPT Het Profiel Professionele Taalvaardigheid omvat de taalvaardigheid die nodig is om professioneel in het Nederlands te functioneren en is in de eerste plaats gericht

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Branchetoetsdocument: Contractbeheer

Branchetoetsdocument: Contractbeheer pagina van 6 Branchetoetsdocument: Contractbeheer Versie 4. VERVALLEN per -0-20 Deelbranche(s) Bedrijfsauto Algemene beschrijving & doelstelling van de branchekwalificatie De beroepsbeoefenaar kan offertes

Nadere informatie

Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker

Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studie 199 Beroepsopleidingsprofiel Meubelmaker Studiegebied: Hout Sector: stoffering en houtbewerking Beroep: meubelmaker D/2003/6356/4 De leden van de

Nadere informatie

STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Daktimmerman

STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Daktimmerman STUDIE 178 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Daktimmerman BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Daktimmerman sector: bouw - hout - decoratie subsector: hout Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen bouw - hout - decoratie

Nadere informatie