STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager"

Transcriptie

1 STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager

2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/31

3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Gegevens beroepsopleidingsprofiel 1.2 Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen 1.3 Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel 7 3 HET BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Globale omschrijving van het beroepsopleidingsprofiel Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Selectie van takenclusters en taken Formulering van vaardigheden met bijbehorende kennis, houdingen en context Concrete uitwerking van de vertaalslag Beroepshoudingen Contextgegevens 3.4 Niveau van de beroepsopleiding 20 4 BIBLIOGRAFIE 21 5 LIJST VAN MEDEWERKERS 22 BIJLAGE 1: Voorstel van beroepenstructuur Handel-Administratie (januari 99) 23

4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Sector : handel-administratie Subsector : handel Beroep : magazijnier / magazijnchef / logistiek manager Beroepsprofiel : magazijnier / magazijnchef / logistiek manager Gelegitimeerd door : koepelcommissie opleidingsprofielen op : 16 oktober Gegevens beroepsopleidingsprofiel Sectorcommissie: vaste kern : HANDEL-ADMINISTRATIE uitgebreide commissie : AANKOOP / VERKOOP / LOGISTIEK Benaming van het profiel : LOGISTIEK MANAGER Legitimator : Raad Hoger Onderwijs Raad voor Volwassenenonderwijs Datum : Raad Hoger Onderwijs: 13 oktober 1999 Raad voor Volwassenenonderwijs: 25 mei Opdracht Opdrachtgever De koepelcommissie Opleidingsprofielen stelde op de vergadering van 14 november 1996 de vaste kern van de sectorcommissie opleidingsprofielen Handel- Administratie samen. De sectorcommissie werd op 16 oktober 1997 uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van beroepsopleidingsprofielen naar aanleiding van beroepsprofielen voor de logistiek (logistiek manager, magazijnchef, magazijnier), omschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996) Doelstellingen 1 De uitbouw van het onderwijs optimaal verzekeren. 2 De opleidingen van Logistiek managers beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. 3 De uitstroom van gekwalificeerde Logistiek managers verhogen.

5 2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Het beroepsprofiel logistiek (logistiek manager, magazijnchef, magazijnier) in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996) omschrijft drie niveaus in de logistiek: Magazijnier Magazijnchef LOGISTIEK MANAGER De logistiek manager houdt zich bezig met de planning, uitvoering en controle van de totale goederenstroom. Een onderdeel hiervan is het coördineren van werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de transport- en magazijnafdeling. De magazijnchef coördineert en begeleidt de werkzaamheden in het magazijn ten behoeve van een optimale goederenstroom en voert deze werkzaamheden ook uit. De magazijnier voert ten behoeve van een optimale goederenstroom operationele werkzaamheden uit in het kader van ontvangst, opslag en verzendklaar maken van goederen in het magazijn. Een afgestudeerde, die de vaardigheden beheerst, moet voldoen aan de beroepsvereisten van een beginnend logistiek manager, zoals opgesomd in het hierna volgende beroepsopleidingsprofiel. Een gerichte gedegen opleiding kan de kloof tussen vraag en aanbod helpen dichten en de distributiesector in staat stellen de toekomstige evoluties met werknemers met een breed toepasbare beroepskennis tegemoet te zien. 1.3 Ontwikkelingsproces Het beroepsopleidingsprofiel wordt samengesteld op basis van een handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen ontwikkeld door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Het is afgeleid van het beroepsprofiel Logistiek manager beschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996). De werkgroepmethode wordt toegepast. De uitgebreide sectorcommissie vergaderde op volgende dagen: woensdag 11 februari 1998 (14 tot 17 uur) woensdag 4 maart 1998 (10 tot 17 uur) woensdag 22 april 1998 (14 tot 17 uur) maandag 11 mei 1998 (10 tot 13 uur) dinsdag 2 juni 1998 (10 tot 16 uur) donderdag 10 september 1998 (10 tot 16 uur) donderdag 1 oktober 1998 (10 tot 16 uur) maandag 19 oktober 1998 (10 tot 16 uur) woensdag 18 november 1998 (10 tot 16 uur) dinsdag 8 december 1998 (10 tot 16 uur) woensdag 20 januari 1999 (10 tot 16 uur) donderdag 11 maart 1999 (10 tot 16 uur) maandag 29 maart 1999 (10 tot 13 uur).

6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Legitimatie De Raad Hoger Onderwijs en de Raad voor Volwassenenonderwijs legitimeren het beroepsopleidingsprofiel. Het BOP wordt als advies aan de overheid voorgelegd.

7 4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De beroepenstructuur voor de sector Handel - Administratie is nog in ontwikkeling. Als bijlage vindt u de voorlopige beroepenstructuur (januari 1999) Geraadpleegde beroepsprofielen De beroepsprofielen Magazijnier / Magazijnchef / Logistiek manager werden opgesteld door OVD Research & Development in opdracht van CEVORA (november 1996). De distributiesector, een onderdeel van de handelssector, bestrijkt enerzijds alle handelsactiviteiten, vanaf de aankoop van goederen bij de producent tot de aflevering ervan aan de eindverbruiker en anderzijds het geheel van logistieke diensten door gespecialiseerde bedrijven die zich enkel bezighouden met fysieke distributie, business to business of business to consumer. Wanneer een bedrijf minder dan 10 medewerkers in dienst heeft, spreken we van een klein bedrijf. Wanneer een bedrijf meer dan 10 maar minder dan 50 medewerkers in diens heeft, spreken we van een middelgroot bedrijf. Een bedrijf met meer dan 50 medewerkers noemen we een groot bedrijf. Logistieke beroepen in verschillende bedrijfsgrootteklassen 1. Directeur Vertegenwoordiger Magazijnier Figuur 1: organogram van een bedrijf met minder dan 10 werknemers 1 Beroepenstructuur en beroepsprofielen Belgische groothandel, OVD in opdracht van Cevora, 1996, p. 5

8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 5 Directeur Magazijnchef Commercieel inkoper Verantwoordelijke verkoop Magazijnier Administratief inkoopmedewerker Vertegenwoordiger Figuur 2: organogram van een bedrijf met 10 tot 50 medewerkers Directeur Logistiek manager Commercieel inkoper Verantwoordelijke verkoop Magazijnchef Administratief inkoopmedewerker Districtsmanager Administratief commercieel medewerker binnendienst Magazijnier Vertegenwoordiger Figuur 3: organogram van een bedrijf met 50 of meer medewerkers Uit bovenstaande figuren kan worden afgeleid dat hoe kleiner een bedrijf is, hoe meer taken van de logistieke beroepen worden gecombineerd. Dat betekent dat beroepen met eenzelfde naam in verschillende bedrijfsgrootteklassen verschillende inhouden hebben. Zo kan het takenpakket van een magazijnier in een klein bedrijf anders zijn dan in een groot bedrijf. Alhoewel er door schaalvergroting meer grote bedrijven komen, bestaat een groot aantal bedrijven toch nog uit minder dan 10 medewerkers. Dit betekent dat er nog veel combinatiefuncties voorkomen. De groothandel in Vlaanderen telde op 30 juni werkgevers en bedrijven. Daarvan zijn er 93,4% enige vestigingen, 4,4% filialen en 2,2% hoofdzetels. Het aantal werknemers in de groothandel bedroeg , waarvan 68,5% mannen en 31,5% vrouwen. 64% van de bedrijven stelde minder dan 5 werknemers tewerk ; 16,8% had 5 tot 10 werknemers; 16,9% had 10 tot 50 werknemers in dienst. In slechts 1,8% van de bedrijven waren meer dan 50 werknemers tewerkgesteld.

9 6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Overzicht van het met het beroepencluster direct overeenstemmende opleidingenaanbod Binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en technologie biedt één hogeschool de basisopleiding van één cyclus Logistieke technologie aan. In het Deeltijds Onderwijs komen de benamingen Magazijnier, Goederenbehandelaar-magazijnier, Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur, en Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker voor. Het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen het studiegebied Handel de afdeling Magazijnbediende aan. Schematisch overzicht van het aanbod in secundair onderwijs: GO CVPO OVSG VSKO Voltijds Deeltijds - - BuSO OSP De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding biedt de opleidingen Magazijnier (operationeel), Heftruck en Reachtruck aan. Het sectoraal fonds CEVORA verzorgt de opleidingen Logistiek medewerker en Magazijnmedewerker. Paritaire leercomités voor verschillende industrietakken organiseren opleidingen voor Goederenbehandeling en Magazijnier Overzicht van het met het beroepencluster verwante opleidingsaanbod Opties van de basisopleiding Bedrijfsbeheer van één cyclus in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hogeschoolonderwijs vertonen raakvlakken met het voorliggende beroepsopleidingsprofiel. Het studiegebied Handel omvat in het 3 de leerjaar van de 3 de graad TSO de studierichtingen Verkoop en distributie en KMO-administratie. In het Deeltijds Onderwijs komen de benamingen Verpakkingsoperator en Helper in transportbedrijf voor. Het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen het studiegebied Handel de afdelingen Expeditie, Verkoop en distributie, Marketing en verkoopbeleid en Verkoop, distributie en publiciteit aan. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen de categorie Economie de opleidingen Marketing, Reclame en marketing, Reclame, marketing en PR,

10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 7 Bedrijfsbeleid, Arbeidsorganisatie, Commerciële organisatie en Distributie en Bedrijfsorganisatie aan. In de afdeling 'Diensten in handel en nijverheid' van het Buitengewoon Secundair Onderwijs worden de kwalificaties: Algemene diensten, Goederenbehandeling en Verkoop- en kantoortechnieken aangeboden. Het sectoraal fonds CEVORA organiseert de opleiding Transportbediende Onderzoek naar de bevolking van de opleidingen In het academiejaar volgden in het hogeschoolonderwijs van één cyclus: 84 studenten (64 mannen en 20 vrouwen) de opleiding Logistieke technologie; In het schooljaar volgden in het Deeltijds Beroepsonderwijs: in de 2 de graad 15 leerlingen (14 jongens en 1 meisje) de kwalificatie magazijnier; in de 3 de graad 5 leerlingen (3 jongens en 2 meisjes) de kwalificatie magazijnier. In het traditioneel stelsel van het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie volgden in het schooljaar in het studiegebied Handel en administratie 11 cursisten in één school de afdeling Magazijnbediende KO HST. In 1998 volgden bij CEVORA 79 werkzoekenden een opleiding Magazijnmedewerker en 22 werkzoekenden een opleiding Logistiek medewerker Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest De opleiding Logistieke technologie wordt in één hogeschool in Geel aangeboden. In het voltijds gewoon secundair onderwijs is er momenteel geen opleiding die direct overeenstemt met het beroepencluster. Alleen in het deeltijds secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs is er een meer gericht opleidingenaanbod. Afgestudeerden kunnen in de hele Vlaamse en Brusselse regio aan het werk. 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel Nog niet zo lang geleden had men hoofdzakelijk magazijnen binnen productiesystemen of als voorraadopslagplaats in de kleinhandel. Door de evolutie in de sector (internationalisering, opslagsystemen, verzamelsystemen) is er een acute nood aan gericht geschoolde medewerkers die de steeds complexer wordende taken in de logistiek aankunnen.

11 8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Het beroepsopleidingsprofiel heet LOGISTIEK MANAGER en beschrijft de kwalificatie Logistiek manager. 3.2 Globale omschrijving De logistiek manager houdt zich bezig met de planning, uitvoering en controle van de totale goederenstroom. Een onderdeel hiervan is het coördineren van werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de transport- en magazijnafdeling. Zijn/haar taak en zijn/haar bevoegdheden zijn van strategische aard. De student/cursist leert de kwaliteit van alle logistieke trajectonderdelen bewaken, de budgetten voor magazijn en extern transport bewaken en alle werkzaamheden in het kader van de goederenstroombesturing (ontvangst, opslag, orderproductie, transport) plannen en organiseren. Hij/zij leert het commercieel beleid naar de fysieke distributie vertalen, een logistiek beleidsplan opstellen en het procedureverloop bij het beheren van de voorraad controleren. De student/cursist logistiek manager leert contacten met leveranciers, de afdeling Inkoop en de afdeling Verkoop onderhouden en de werkzaamheden van de logistieke medewerkers coördineren en begeleiden. In het beroepsopleidingsprofiel werden ook de vaardigheden voor de te verwachten evoluties verwerkt. 3.3 Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het beroepsopleidingsprofiel wordt afgeleid van het beroepsprofiel Logistiek manager omschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (OVD in opdracht van CEVORA, november 1996) Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Het beroepsprofiel bevat geclusterde taken ondersteund door kennis, attitudes en contextgegevens (Profiel van het type A).

12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Selectie van de takenclusters en taken In het beroepsprofiel wordt het takencluster 3 Logistiek voor de logistiek manager (LM), de magazijnchef (MC) en de magazijnier (MA) opgedeeld in de volgende deeltaken: 3.1 organisatie: LM, MC 3.2 goederenstroombesturing: LM, MC 3.3 extern transport: LM, MC 3.4 magazijninrichting: LM, MC 3.5 ontvangst en opslag: LM, MC, MA 3.6 voorraadbeheer: LM, MC, MA 3.7 orderverzameling en interne expeditie: MC 3.8 algemeen magazijn: MA 3.9 goederenadministratie: MC Het takencluster 4 Personeelsbeheer bestaat uit de deeltaken: 4.1 werving, selectie en aanname: LM, MC 4.2 opleiding en informatie-uitwisseling: LM, MC 4.3 leidinggeven: LM, MC Het takencluster 5 Beleidsbepaling bestaat uit de deeltaken: 5.1 bedrijfsvoering en beleidsbepaling: LM, MC 5.2 prijsbepaling en budgettering: MC 5.3 zorgsystemen: LM, MC Voor het beroepsopleidingsprofiel Logistiek manager werden de vaardigheden als volgt geclusterd: Vaardigheidscluster 1 :Een goederenstroom beheren en een magazijn organiseren Vaardigheidscluster 2 :De ontvangst van goederen, het opslagklaar maken en het opslaan leiden Vaardigheidscluster 3 :Voorraadbeheer voeren Vaardigheidscluster 4 :Orderpicking en het verzendklaar maken van goederen leiden Vaardigheidscluster 5 :Extern transport beheren Vaardigheidscluster 6 :Personeelsbeheer voeren Vaardigheidscluster 7 :Het logistieke beleid van een onderneming bepalen Het beroepsopleidingsprofiel Logistiek manager impliceert een communicatieve en functionele beheersing van meerdere talen.

13 10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Formulering van vaardigheden met de bijbehorende kennis, houdingen en context De specifieke mate van beheersing van de vaardigheden en kennis gebeurt volgens vooraf bepaalde criteria. Vaardigheden: 1 = oriëntering Een cluster van vaardigheden waarmee de lerende/beginnende beroepsbeoefenaar kennis maakt. Hij/zij neemt deze vaardigheden waar of voert ze kort uit om een beter beeld te krijgen van de beroepsactiviteiten binnen de bedrijfstak. 2 = onder begeleiding uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin het voordoen/nadoen een rol spelen of waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij derden ligt. 3 = zelfstandig uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij op eigen initiatief handelt of waarin de verantwoordelijkheid bij de lerende zelf ligt. 4 = begeleidend uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering door derden op zich neemt. Ondersteunende kennis: 1 = feitelijke kennis Deze kennis is op herkenning terug te voeren (dit niveau kan omschreven worden door middel van werkwoorden van het type: reproduceren, bewust zijn, herinneren, herkennen, registreren, opnoemen, aanduiden, benoemen, opsommen,...) 2 = begripsmatige kennis Deze kennis is op inzicht terug te voeren (begrijpen, verstaan, aantal aangeven, verband uitdrukken, bewijzen, voorbeelden geven, typeren, de essentie aangeven, omschrijven, met eigen woorden zeggen,...) 3 = kennistoepassing Deze kennis past de feitelijke en begripsmatige kennis toe (gevarieerd aanwenden, uitwerken, beoordelen, evalueren, produceren, vergelijken met, structureren,...) 4 = integrerende De kennis in nieuwe situaties toepassen en zoeken naar innovaties.

14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Concrete uitwerking van de vertaalslag Het volgende schema met de clusterindeling van de drie ontwikkelde beroepsopleidingsprofielen verduidelijkt hun samenhang: MAGAZIJNIER MAGAZIJNCHEF LOGISTIEK MANAGER 1 In een magazijn werken 1 Een magazijn organiseren 1 Een goederenstroom beheren en een magazijn organiseren 2 Goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan 3 De voorraadadministratie uitvoeren 4 Orderpicking en goederen verzendklaar maken 2 Goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan 2 De ontvangst van goederen, het opslagklaar maken en het opslaan leiden 3 Voorraadbeheer uitvoeren 3 Voorraadbeheer voeren 6 Medewerkers leiden en begeleiden 4 Orderpicking en goederen 4 Orderpicking en het verzendklaar maken verzendklaar maken van goederen leiden 5 Extern transport uitvoeren 5 Extern transport beheren 6 Personeelsbeheer voeren 7 Het logistieke beleid van een onderneming bepalen Vaardigheden die ook in het beroepsopleidingsprofiel van Magazijnier en/of Magazijnchef aan bod komen worden aangeduid met een * CLUSTER 1: EEN GOEDERENSTROOM BEHEREN EN EEN MAGAZIJN ORGANISEREN Cluster van vaardigheden De student kan: 1.1 een analyse van de goederen- en informatiestroom maken en op basis daarvan het magazijn organiseren* 1.2 een magazijn indelen 1.3 bepalen onder welke condities en op welke locaties goederen worden opgeslagen* Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Goederen- en informatiestromen Magazijnorganisatie De opbouw van een stappenplan De plaats van het magazijn afhankelijk van het soort bedrijf en zijn doelstelling Rol / functie van een magazijn Verschillende types van magazijn Manieren om een magazijn in te richten Opslagmethoden en opslagprocedures Opslagsystemen K2 K2 K2 K2 K4

15 12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Cluster van vaardigheden De student kan: 1.4 de omvang en indeling van de vakken bepalen* 1.5 de te gebruiken codes kiezen* 1.6 de interne routing bepalen* 1.7 materialen, hulpmiddelen en interne transportsystemen selecteren* 1.8 onderhoudswerkzaamheden plannen en organiseren* 1.9 intern klantencontact verzorgen* 1.10 externe contacten verzorgen* 1.11 klachten opvangen en afhandelen* 1.12 binnen een magazijnbudget werken* Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Opslaglocaties en opslagcondities De distributiekolom Het logistieke vakjargon K2 Coderingssystemen K2 Interne routing V4 V4 V4 V4 V4 Interne transportsystemen enmiddelen: soorten, hun toepassingsgebied en hun voor- en nadelen Materialen Hulpmiddelen Types van schoonmaak- en onderhoudsmiddelen en hun toepassingsgebied Instructies kunnen geven Klantgericht handelen Gesprekken met klanten kunnen voeren Een zakelijk telefoongesprek kunnen voeren Klachtenbehandeling Productinformatie kunnen opzoeken Bronnen van prijzen van producten en diensten kunnen raadplegen Voorstellen mondeling en schriftelijk kunnen presenteren Verzekeringen K2

16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 13 CLUSTER 2: DE ONTVANGST VAN GOEDEREN, HET OPSLAGKLAAR MAKEN EN HET OPSLAAN LEIDEN Cluster van vaardigheden De student kan: 2.1 de indeling van de ontvangst- en opslagruimte bepalen* 2.2 algemene procedures met betrekking tot het lossen, de ontvangst en de opslag van goederen bepalen en bewaken* 2.3 werkzaamheden in het kader van lossen, ontvangst, opslag, retourgoederen en emballage plannen organiseren en leiden* 2.4 relevante informatie betreffende de goederenstroom opvolgen, analyseren en met de betrokken afdelingen bespreken V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Werkzaamheden op de loskade en in de ontvangstruimte Soorten goederen (ook retourgoederen) en producten Procedures en werkzaamheden rond lossen, ontvangst en opslag Ergonomie: hef- en tiltechnieken Procedures en werkzaamheden rond lossen en ontvangen van retourgoederen Controletechnieken Verschillende soorten verpakkingsmateriaal en hun verwerking De vigerende milieureglementering met betrekking tot opslag en verpakking (o.m. verplichte etikettering en verplichte terugname) met inbegrip van documenten Ontvangstbonnen, bestelformulieren, vervoersdocumenten, douanedocumenten Schriftelijk en mondeling kunnen rapporteren K4

17 14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER CLUSTER 3: VOORRAADBEHEER VOEREN Cluster van vaardigheden De student kan: 3.1 op basis van financiële plannen het voorraadbeheer organiseren 3.2 de procedures voor optimalisering van het voorraadbeheer bepalen en bijsturen 3.3 de uitvoering van procedures voor voorraadbeheer bewaken* 3.4 gesignaleerde knelpunten in het voorraadbeheer oplossen 3.5 intern en extern overleg plegen over het tijdstip en de wijze van aanlevering van goederen* 3.6 de resultaten van een inventarisatie opvolgen V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Voorraadbeheer Omloopsnelheid Optimale voorraad en bestelmoment Een probleem nauwkeurig kunnen formuleren, analyseren en oplossen* Inventarisregistratiemethoden en -technieken K4 CLUSTER 4: ORDERPICKING EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN GOEDEREN LEIDEN Cluster van vaardigheden De student kan: 4.1 een formulier voor ordersamenstelling en interne routing uitwerken* 4.2 werkzaamheden in het kader van ordersamenstelling en het verzendklaar maken plannen, organiseren en leiden* V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Vorm en inhoud van een orderdocument Procedures en werkzaamheden rond ordersamenstelling en het verzendklaar maken van goederen en het controleren ervan Douaneverplichtingen K4

18 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 15 CLUSTER 5: EXTERN TRANSPORT BEHEREN Cluster van vaardigheden De student kan: 5.1 de budgetten voor extern transport opstellen 5.2 rekening houdend met ontwikkelingen in de transportmarkt vervoermodi bepalen en de transportprocedure uitschrijven 5.3 onderhandelen met transportbedrijven en leveranciers 5.4 bepalen welk eigen transport ingezet kan worden en op basis van afleveradressen een routing uitschrijven 5.5 de uitvoering van een laadschema controleren* Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Budgettering Externe transportsystemen en transportmiddelen: soorten, toepassingsgebied, voor- en nadelen en de bijbehorende regelgeving Vervoerstarieven kunnen opzoeken De regelgeving voor nationaal en internationaal vrachtvervoer kunnen raadplegen Courante informatiebronnen i.v.m. vrachtvervoer K1 Onderhandelingstechnieken De elementen van een routing V4 De elementen van een laadschema: laadruimte, laadplaatsen, laadtijdstippen en vertrektijdstippen plannen Kunnen bepalen welk materieel bij het laden noodzakelijk is Het totaal volume en het totale gewicht van de te vervoeren goederen bepalen

19 16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER CLUSTER 6: PERSONEELSBEHEER VOEREN Cluster van vaardigheden De student kan: 6.1 op basis van functieprofielen sollicitanten selecteren en voorstellen tot aanwerving doen 6.2 een teamvergadering organiseren en leiden* 6.3 werkplannen voor medewerkers opstellen en bijstellen* 6.4 medewerkers begeleiden en opvolgen bij het uitvoeren van hun werkzaamheden* V4 V4 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Interviewtechnieken Basisprincipes van personeelsbeleid en -beheer Het profiel en de taakomschrijving van magazijnmedewerkers Vergadertechnieken Leiderschapsstijlen De resultaten van een vergadering mondeling en schriftelijk kunnen rapporteren Bedrijfsbeleid De vigerende arbeidsreglementering kunnen vertalen naar het magazijn, implementeren en in het huishoudelijk reglement integreren Motiveringstechnieken Feedback Technieken van conflicthantering Schriftelijk en mondeling instructies kunnen geven K2 K2 K2 K2 6.5 functioneringsgesprekken voeren 6.6 slecht nieuws - gesprekken voeren 6.7 medewerkers beoordelen op basis van evaluatiegesprekken 6.8 beslissingen nemen omtrent de promotie of het ontslag van medewerkers Methoden om de efficiëntie van medewerkers te beoordelen Bronnen rond personeelsreglementering en ontslagprocedures kunnen raadplegen

20 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER 17 CLUSTER 7: HET LOGISTIEKE BELEID VAN EEN ONDERNEMING BEPALEN Cluster van vaardigheden De student kan: 7.1 binnen het ondernemingsplan een visie op logistiek (ontvangst, opslag, magazijnorganisatie, voorraad en transportbeheer) uitschrijven 7.2 een beleidsvisie omzetten naar een financiële en een investeringsplanning, die uitvoeren en bewaken 7.3 een beleidsvisie omzetten naar personeelsbeheer 7.4 binnen een gegeven concept logistieke procedures bepalen 7.5 binnen een gegeven concept, in overleg, interne en externe communicatiesystemen bepalen 7.6 prestatie-indicatoren voor logistiek opstellen 7.7 binnen het beleid en rekening houdend met de wetgeving terzake, procedures voor de aankoop van materialen, hulpmiddelen en interne/externe transportsystemen bepalen, controleren en bijsturen 7.8 bepalen welke materialen, hulpmiddelen en interne/externe transportsystemen worden aangeschaft en welke worden uitbesteed 7.9 een strategie voor onderhoudswerkzaamheden ontwikkelen Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Concepten van logistiek Logistieke evoluties en evoluties in de informatica Algemeen financieel beleid Kostprijsberekening, investeringen en afschrijvingen Kostenreductieplannen (Tele)communicatiesystemen: soorten en toepassingsgebied Kwaliteitsnormen Contracten, financieringssystemen en verzekeringen Prijsvergelijking Kostenberekening Onderhoudswerkzaamheden Verschillende soorten onderhoudscontracten K4 K2 K2

21 18 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Cluster van vaardigheden De student kan: 7.10 binnen het beleid en rekening houdend met de wetgeving terzake procedures voor veiligheid bepalen, controleren en bijsturen 7.11 binnen het beleid en rekening houdend met de wetgeving terzake procedures voor kwaliteit bepalen, controleren en bijsturen 7.12 binnen het beleid en rekening houdend met de wetgeving terzake procedures voor milieu bepalen, controleren en bijsturen 7.13 procedures voor probleemsituaties opstellen 7.14 rapporteren over financiële consequenties van beleidswijzigingen 7.15 de bedrijfsleiding adviseren over de verbetering van organisatiesystemen en overlegstructuren Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Veiligheidsreglementering Persoonlijke beschermingsmiddelen Maatregelen ter preventie van brand en inbraak K4

22 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL LOGISTIEK MANAGER Beroepshoudingen Accuratesse, stiptheid, resultaatgerichtheid erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien; willen werken aan totaaloplossingen in plaats van aan tijdelijke sub-optimale remedies. Leiderschap bereid zijn kennis en vaardigheden op medewerkers over te dragen; luisterbereid zijn; conflicten willen voorkomen en verhelpen; de stress van medewerkers spreiden. Flexibiliteit zich willen aanpassen aan wisselende werkomstandigheden; bereid zijn nieuwe oplossingen voor onvoorziene problemen te zoeken. Leergierigheid zich blijvend willen bijscholen, documenteren en informeren. Milieu- en veiligheidsbewustzijn Oog hebben voor mogelijke risico s in het magazijn (vorkheftruck, pallets, laadbruggen, ) en erop gericht zijn ongevallen te voorkomen. Zelfstandigheid Zin voor samenwerking Bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken. Kostenbewust denken en handelen Commercieel inzicht / klantgerichtheid / imagobewustzijn Loyaliteit Contextgegevens Een aantal marktevoluties zullen de beroepen binnen de distributiesector sterk beinvloeden. Schaalvergroting en internationalisering zullen ervoor zorgen dat beroepen meer gespecialiseerd en opgesplitst worden en dat er nieuwe activiteiten bijkomen. Deze evolutie zal zeker een weerslag hebben op de distributiesector. Ook procesevoluties zullen de inhoud van de beroepen wijzigen. Interne en externe automatisering (van voorraadbeheer, informatie-uitwisseling, kostenbeperking) vragen om beter opgeleide werknemers die op elk niveau meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Door middel van automatische bestelsystemen zal het in de toekomst steeds beter mogelijk zijn de voorraad goed te beheren en de leveringen nauwkeurig op de vraag aan te laten sluiten. De groeiende uitbesteding van diensten (transport, stockbeheer, dienst na verkoop) en de vraag naar een doorgedreven kwaliteits- en milieuzorg vergroten tegelijkertijd de nood aan specialisatie en een breed opgevatte opleiding die afgestudeerden toelaat op vele terreinen actief en rendabel te zijn. Bij de afnemers van de groothandel is een trend waar te nemen naar het beperken van de magazijnvoorraad (just in time-levering) om de voorraadkosten te verlagen. Van de groothandel wordt dan wel verwacht dat zij de voorraadfunctie overneemt.

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL fotografie OPLEIDINGSPROFIEL fotografie sector studiegebied opleiding optie : audiovisuele productie : industriële wetenschappen & technologie : audiovisuele techniek : fotografie

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Bachelor of Engineering

Bachelor of Engineering profi el van de Bachelor of Engineering Generieke competenties voor sturende, voortbrengende en ondersteunende processen in het domein van de Bachelor of Engineering Werkgroep Bachelor of Engineering Competenties

Nadere informatie

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni 2008. www.cevora.

C e v o r A. Beroepsprofielen van bedienden Leertraject. Bouwsector. Werfleider. tempera in opdracht van Cevora Juni 2008. www.cevora. C e v o r A Beroepsprofielen van bedienden Leertraject Bouwsector Werfleider tempera in opdracht van Cevora Juni 2008 Michel Albertijn Kathleen Hoefnagels www.cevora.be Inhoudstafel Lijst van grafieken

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE RLLL/EXT/ADV/006bijl19 Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding Bank, beurs en financiën BO HB 005 (Ontwerp) Bijlage bij Vlor-advies Pagina 1 van 37 Inhoud Ministerie

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bedrijfsmanagement boek 2 Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bedrijfsmanagement en de bachelor-nabacheloropleidingen Advanced

Nadere informatie

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met Brussel, maart 2004 Beroepencluster Bestuurder heftruck/reachtruck Sectoroverschrijdend In samenwerking met Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge EDUCAM Het Centrum voor Opleiding,

Nadere informatie

Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel

Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel Vlamt focusstudie Cevora: Toekomstige competentievereisten in de groothandel Eindrapport december 203 Michel Albertijn, Johan Desseyn VLAMT focusstudie Cevora: Toekomstige competentieverwachtingen in de

Nadere informatie

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v)

STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL. maatschappelijk adviseur (m/v) STUDIE 20 BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) BEROEPSPROFIEL maatschappelijk adviseur (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : sociaal-agogisch werk opleiding : sociaal werk beroep : maatschappelijk

Nadere informatie

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013

Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Zwemparadijs BEDRIJFSOPLEIDINGSPLAN 2011-2013 Dit Bedrijfsopleidingsplan (BOP) fungeert als voorbeeld voor bij SFRecreatie aangesloten bedrijven die volgens het format van SFRecreatie een BOP willen opstellen.

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE

Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Hoger Beroepsonderwijs STUDIEGEBIED HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Opleiding BO HB 005 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 28 Inhoud 1 Opleiding... 5 1.1 Relatie opleiding Referentiekader... 5 1.2 Inhoud...

Nadere informatie

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken

PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken. TV Grafische technieken LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vakken: PV Praktijk grafische technieken PV/TV Stage grafische technieken TV Grafische technieken Specifiek gedeelte 8/6-4 lt/w 0/2-4 lt/w 8/8 lt/w Studierichting: Studiegebied:

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology

Landelijke Kwalificaties MBO. Human technology Landelijke Kwalificaties MBO Human technology Sector: Techniek Branche: Installatie, Elektrotechniek, Metaal/werktuigbouw Cohort: 2008-2009 Colo 2002-2008. Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie

Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Opleidingsprofiel Master Industriële Innovatie Auteur(s): M. Nieuwenhuijse M. Wit K. van Beurden W. Brouwer A. Cordia B. Meijer S. van Stroe Master industriële innovatie Hogeschool Rotterdam, Hogeschool

Nadere informatie