STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder"

Transcriptie

1 STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder

2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/19

3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Gegevens beroepsopleidingsprofiel 1.2 Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen 1.3 Ontwikkelingsproces Legitimatie 2 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel 8 3 HET BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL (BOP) Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Globale omschrijving van het beroepsopleidingsprofiel Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Selectie van takenclusters en clusters Formulering van vaardigheden met bijbehorende kennis, houdingen en context Concrete uitwerking van de vertaalslag Beroepshoudingen Contextgegevens 3.4 Niveau van de beroepsopleiding 24 4 BIBLIOGRAFIE 25 5 LIJST VAN DE MEDEWERKERS 25 BIJLAGE: Voorstel beroepenstructuur Handel-Administratie 26

4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Sector : handel-administratie Subsector : administratie Beroep : hoofdboekhouder Beroepsprofiel : boekhouding Gelegitimeerd door : koepelcommissie opleidingsprofielen op : 30 januari Gegevens beroepsopleidingsprofiel Sectorcommissie: vaste kern : HANDEL-ADMINISTRATIE uitgebreide commissie : BOEKHOUDING Studiegebied : HANDELSWETENSCHAPPEN EN BEDRIJFSKUNDE Benaming van het profiel : HOOFDBOEKHOUDER Legitimator : Raad Hoger Onderwijs Raad voor Volwassenenonderwijs Datum : Raad Hoger Onderwijs: 11 mei 1999 Raad voor Volwassenenonderwijs: 23 maart Opdracht Opdrachtgever De Koepelcommissie Opleidingsprofielen stelde op de vergadering van 14 november 1996 de vaste kern van de sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen Handel-Administratie samen. De sectorcommissie werd op 30 januari 1998 uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van een beroepsopleidingsprofiel naar aanleiding van het beroepsprofiel Boekhouding Doelstellingen 1 De uitbouw van het onderwijs optimaal verzekeren. 2 De opleiding boekhouding beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. 3 De uitstroom van gekwalificeerde boekhoudkundigen verhogen. Het beroepsprofiel Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor boekhouding (SERV in samenwerking met CEVORA, december 1997) omschrijft drie niveaus in de boekhouding: Boekhoudkundig bediende Boekhouder HOOFDBOEKHOUDER De hoofdboekhouder coördineert in hoofdzaak de werkzaamheden en geeft leiding aan het geheel van de financiële administratie. Daarnaast neemt hij/zij beslissingen die een invloed hebben op het financiële beleid van de onderneming. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de

5 2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER hoofdboekhouder situeren zich dus ook op strategisch vlak. Hij/zij is in staat om alle boekhoudkundige verrichtingen zelf uit te voeren en doet dit ook voor een deel van de werkzaamheden. De boekhoudkundig bediende kan onder toezicht van een boekhouder de uitvoerende en dagelijkse routinetaken verrichten. Hij/zij ondersteunt de financieel administratieve werkzaamheden op het gebied van de aankoop, verkoop en algemene financiële administratie. De boekhouder staat in voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van elke verrichting die in geld waardeerbaar is op het gebied van aankoop, verkoop en algemene financiële administratie, en die dus een financiële weerslag heeft op het ondernemingsgebeuren. De functionele bijdrage van de boekhouder is eerder operationeel dan strategisch van aard. Een afgestudeerde, die de vaardigheden beheerst, moet voldoen aan de beroepsvereisten van een beginnende boekhouder zoals opgesomd in het hierna volgende beroepsopleidingsprofiel. 1.3 Ontwikkelingsproces Het beroepsopleidingsprofiel wordt samengesteld op basis van een handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, ontwikkeld door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Het is afgeleid van het beroepsprofiel Boekhouding (SERV in samenwerking met CEVORA). De werkgroepmethode wordt toegepast. De uitgebreide sectorcommissie, die de beroepsopleidingsprofielen voor boekhoudkundig bediende, boekhouder en hoofdboekhouder ontwikkelde, vergaderde op volgende dagen: woensdag 18 maart 1998 (10 tot 16 uur) maandag 27 april 1998 (10 tot 16 uur) maandag 4 mei 1998 (10 tot 16 uur) maandag 25 mei 1998 (10 tot 16 uur) vrijdag 11 september 1998 (10 tot 16 uur) maandag 5 oktober 1998 (10 tot 16 uur) dinsdag 10 november 1998 (10 tot 16 uur) maandag 30 november 1998 (10 tot 16 uur) vrijdag 11 december 1998 (10 tot 16 uur) maandag 11 januari 1999 (10 tot 16 uur) woensdag 3 februari 1999 (10 tot16 uur). 1.4 Legitimatie De Raad Hoger Onderwijs, de afdeling TSO/BSO en de Raad voor Volwassenenonderwijs legitimeren het beroepsopleidingsprofiel. Het BOP wordt als advies aan de overheid voorgelegd.

6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 3 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De beroepenstructuur voor de sector Handel - Administratie is nog in ontwikkeling. Als bijlage 1 vindt u de voorlopige beroepenstructuur (januari 1999) Geraadpleegde beroepsprofielen Het beroepsprofiel Onderzoek naar de kwalificatiebehoeften voor boekhouding, dat het profiel van de boekhoudkundig bediende, de boekhouder en de hoofdboekhouder omvat, werd opgesteld door de SERV in samenwerking met CEVORA (december 1997). 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Overzicht van het met het beroepencluster direct overeenstemmende opleidingenaanbod In het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde biedt het hogeschoolonderwijs van één cyclus in Vlaamse Autonome Hogescholen, in Provinciale Hogescholen en in Katholieke Hogescholen binnen de opleiding Bedrijfsbeheer de optie Accountancy-Fiscaliteit aan. Het voltijds secundair onderwijs biedt in het studiegebied Handel in de tweede en de derde graad de studierichting Handel TSO en in de derde graad de studierichting Boekhouden-informatica TSO aan; in de tweede en derde graad wordt de studierichting Kantoor BSO aangeboden. Het Onderwijs voor Sociale Promotie biedt in het HSTL binnen het studiegebied Handel volgende afdelingen aan: Boekhouden Boekhouden - computer Boekhouden - informatica Boekhouden voor eenmanszaak Burotica - module boekhouden Handelsboekhouden Toepassing boekhouden. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie verzorgt in het studiegebied Handel de afdelingen: Boekhouden Boekhouden en fiscale praktijk Boekhouden - Fiscaliteit, met een vierde specialisatiejaar Fiscaliteit Bedrijfsadministratie.

7 4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER Schematisch overzicht van het aanbod: secundair onderwijs en volwassenenonderwijs GO CVPO OVSG VSKO Voltijds OSP - hoger onderwijs: VAH, CVPO en VVKHO De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) verzorgt volgende opleidingen: Bediende in de boekhouding Boekhouden voor secretariaatsmedewerkers Boekhouder op A1-niveau Boekhouder vervolmaking Cubic 4.6 boekhoudpakket Hulpboekhouder Pakketten boekhouden, facturatie, voorraadbeheer en orderadministratie. Het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) organiseert opleidingen tot boekhouder en tot kandidaat-accountant. Het sectoraal fonds CEVORA verzorgt de opleiding hulpboekhouder. Het beroep van zelfstandig boekhouder BIB kan slechts worden uitgeoefend na een stage (200 dagen) en afgesloten door het met goed gevolg afleggen van een praktisch bekwaamheidsexamen, georganiseerd door het Beroepsinstituut voor Boekhouders (BIB). Om erkend te worden als boekhouder, moet de betrokkene houder zijn van één van de volgende diploma s, getuigschriften of akten (Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, BS nr 92, 11 mei 1999 tweede uitgave, art. 50 2): a) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie van ten minste vier jaar of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar die een cursus boekhouding en fiscaal recht bevat; b) een diploma tot afsluiting van een universitaire studie of een studie van universitair niveau van ten minste vier jaar aangevuld met een diploma van minstens één studiejaar met als specialisatie de materies relevant voor de uitoefening van het beroep; c) een diploma van graduaat in boekhouding, uitgereikt door een school of een leergang van het economisch hoger onderwijs; d) een diploma van het economisch hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan of van sociale promotie, van een afdeling handel, handelswetenschappen, boekhouding of accountancy, bedrijfsadministratie, boekhoudeninformatica of boekhouden-fiscaliteit; e) een diploma van gegradueerde in het bedrijfsbeheer, optie accountancyfiscaliteit, uitgereikt door een hogeschool met het studiegebied handelswetenschappen en bedrijfskunde van één cyclus;

8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 5 f) een diploma of akte, vermeld in de bijlage bij het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuur van het Rijkspersoneel, onder de vermelding niveau 1, erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut van Boekhouders, opgericht bij artikel 1 van dit besluit; g) een getuigschrift dat gelijkwaardig is aan één der bovenvermelde akten en dat is uitgereikt door een examencommissie van de Staat of van een Gemeenschap; h) een diploma van ondernemersopleiding dat overeenstemt met het beroep van boekhouder: - geviseerd zoals bedoeld in artikel 13 3 van het koninklijk besluit van 4 oktober 1976 betreffende de voortdurende vorming in de Middenstand; - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 23 januari 1991 van de Vlaamse Raad betreffende de vorming en de begeleiding van de zelfstandigen en de kleine en middelgrote ondernemingen; - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 3 juli 1991 van de Raad van de Franse Gemeenschap betreffende de voortgezette opleiding voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen; - of afgeleverd ter uitvoering van het decreet van 16 december 1991 van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap betreffende de opleiding en de voortgezette opleiding in de Middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen; i) een diploma van vergelijkbaar niveau, uitgereikt door enige andere instelling, en erkend door de Koning na advies van het Beroepsinstituut. Krachtens het koninklijk besluit van 29 september 1994 betreffende de diploma s van de boekhouders, worden in artikel 5 1, 1,i de volgende diploma s bedoeld: 1 een diploma van boekhouder afgeleverd door de Société royale Chambre belge des comptables - Bruxelles ; 2 een diploma van kandidaat-accountant afgeleverd door de Société royale Chambre belge des comptables - Bruxelles ; 3 een diploma van boekhouder afgeleverd door de Société royale Chambre belge des comptables et expert-comptables- Province de Liège du Centre liégiois de Formation permanente des Classes moyennes ; 4 een diploma van het economisch hoger onderwijs, afdeling bedrijfsmanagement, optie bedrijfsadministratie Overzicht van het met het beroepencluster verwante opleidingsaanbod In het hogeschoolonderwijs van één cyclus bevatten verscheidene opleidingen en opties aspecten van boekhouding, onder meer in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, opleiding bedrijfsbeheer, in de opties: Financie- en verzekeringswezen, Marketing, Milieuadministratie, Expeditie, distributie en transport, Rechtspraktijk; in de opleidingen Beheer, toerisme en recreatie, Communicatiebeheer, Hotelbeheer, Secretariaatsbeheer. Ook in het hogeschoolonderwijs van twee cycli in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde, opleidingen Handelsingenieur en Handelswetenschappen komt boekhouden aan bod. In het voltijds secundair onderwijs omvat het studiegebied Handel in de tweede en derde graad van het TSO de studierichting Secretariaat-talen TSO; in het 3 de leerjaar van de 3 de graad Administratie vrije beroepen TSO en KMO-administratie TSO.

9 6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER In het 3 de leerjaar van de 3 de graad BSO kunnen leerlingen terecht in de studierichting Kantooradministratie en gegevensbeheer BSO. In het ASO kan in de Economie-studierichtingen in de 3 de graad aanvullend Boekhouden worden gegeven. In het Deeltijds Onderwijs komen volgende benamingen voor: Kantoorbediende, Administratief helper, Kassier. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen het studiegebied Handel volgende afdelingen aan: Commerciële organisatie, Bedrijfsbeleid, Administratie, Verzekeringen, Bank, Beurs en Financiën, Arbeidsorganisatie, Bedrijfsorganisatie, Niet-commercieel management, Fiscale wetgeving en Fiscale wetenschappen. In de afdeling Diensten in handel en nijverheid van het Buitengewoon secundair onderwijs wordt de kwalificatie Verkoop- en kantoortechnieken aangeboden. De VDAB biedt opleidingen voor Bediende sociaal secretariaat, Dossierbeheerder sociaal secretariaat, Loonberekening op PC: Easypay, Medewerker debiteurenadministratie, Medewerker (M/V) personeelsdienst en Voorraad-, debiteuren-, crediteurenadministratie aan Onderzoek naar de bevolking van de opleidingen In het hogeschoolonderwijs van één cyclus volgden in het academiejaar studenten ( mannen en vrouwen) in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde de opleidingen, waarvan studenten (1 351 mannen en vrouwen) het eerste gezamenlijk jaar van de opleiding Bedrijfsbeheer en studenten (1 759 mannen en vrouwen) de optie Accountancy-fiscaliteit; In het hogeschoolonderwijs van twee cycli volgden in het academiejaar studenten (278 mannen en 162 vrouwen) de opleiding Handelsingenieur en studenten (3 177 mannen en vrouwen) de opleiding Handelwetenschappen. In het voltijds gewoon onderwijs volgden in het schooljaar : in de 3 de graad TSO leerlingen (2 356 jongens en meisjes) de studierichting Boekhouden-informatica. In het TSO volgden in de 2 de en de 3 de graad leerlingen (6 456 jongens en meisjes) de studierichting Handel, waarvan leerlingen (2 563 jongens en meisjes) de 3 de graad; in de 2 de graad TSO volgden leerlingen (1 045 jongens en meisjes) de studierichting Handel-talen; in de 3 de graad TSO leerlingen (864 jongens en meisjes) de studierichting Secretariaat-talen. In het ASO volgden in de 3 de graad leerlingen (7 716 jongens en meisjes) de Economie-studierichtingen. 95 leerlingen (37 jongens en 58 meisjes) volgden in het schooljaar in opleidingsvorm 3 van het Buitengewoon Secundair Onderwijs de studierichting Verkoop- en kantoortechnieken.

10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 7 In het traditioneel stelsel van het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie volgden in het schooljaar cursisten (1 304 mannen en vrouwen) de hogere secundaire technische leergangen in het studiegebied Handel. In het stelsel van kapitaliseerbare eenheden volgden in het schooljaar cursisten (1 146 mannen en vrouwen) de opleiding Boekhoudeninformatica. 1 In het traditioneel stelsel van het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie volgden in het academiejaar studenten (2 694 mannen en vrouwen) een economische opleiding van het korte type waarvan (521 mannen en 731 vrouwen) de afdeling Boekhouden, 24 (16 mannen en 8 vrouwen) het specialisatiejaar Boekhoudkundige expertise en 8 (5 mannen en 3 vrouwen) het specialisatiejaar Fiscaliteit, 4 mannen de afdeling Boekhouden en fiscale praktijk, 67 studenten (36 mannen en 31 vrouwen) de afdeling Boekhouden-fiscaliteit. In 1998 volgden bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding cursisten een opleiding Boekhouden. (Dit cijfer verrekent niet de cursisten die in andere programma s aspecten van boekhouden behandeld kregen.) Het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO) had op 1 december leerovereenkomsten en leerverbintenissen onder toezicht voor de beroepsgroep Groothandelaar (53 mannen en 22 vrouwen) en (201 mannen en 976 vrouwen) voor de beroepsgroep Kleinhandelaar Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest De opleiding wordt verspreid over het hele grondgebied van Vlaanderen aangeboden en de afgestudeerden kunnen in de hele Vlaamse en Brusselse regio in een waaier van functies aan het werk, zowel in de overheid- als in de privé-sector, in de profit en non-profitsector, in grote bedrijven en financiële instellingen als in KMO s. 1 Deze cijfers verwijzen naar het aantal cursisten in het eerste semester van het schooljaar

11 8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel 2 De boekhouding is in feite de kern van elke bedrijfsadministratie. Ze verzamelt en verstrekt alle informatie van financiële aard. Ter verduidelijking wordt een organigram van een standaardonderneming weergegeven, waarin de onderlinge relaties tussen de verschillende afdelingen en personen in een bedrijf tot uiting komen. Organigram van de financiële informatiestroom in een bedrijf dat zelf de boekhouding verzorgt: Financieel directeur manager receptie manager centraal magazijn verantwoordelijke receptie hoofd boekhouding user analist boekhouder administratief bediende boekhouding budget controller filialen thesaurie manager aankoop administratief bediende filialen verantwoordelijke aankoop niet-grondstoffen administratief medewerker manager transport en facturatie bediende debiteurenadministratie administratief bediende transport en facturatie personeelsmanager technici support services verantwoordelijke personeelsadministratie EDP-manager programmeur-analyst 2 Gegevens komen uit het beroepsprofiel

12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 9 Binnen de boekhoudafdeling kunnen we, weliswaar afhankelijk van de grootte van het bedrijf en van de aard van de sector, de driedeling: boekhoudkundig bediende, boekhouder en hoofdboekhouder terugvinden. De boekhoudkundig bediende en de boekhouder werken onder leiding en coördinatie van de hoofdboekhouder, die meestal het hoofd van de afdeling vormt. In sommige gevallen en dan vooral in grote ondernemingen is dat een financieel directeur. In de meeste ondernemingen wordt steevast beklemtoond dat het moeilijk is om bekwame boekhouders te vinden. Uit de analyses van de VDAB blijkt dat er in de beroepsgroep boekhouding, administratie en financiële managers een aantal knelpuntberoepen te situeren vallen. Sinds 1994 zijn de financieel directeur en de eindverantwoordelijke boekhouding of hoofdboekhouder moeilijk vervulbare vacatures 3. De reden hiervoor zou volgens de VDAB vooral op het kwalitatieve vlak liggen. De hoge kwalitatieve eisen op vlak van kennis, ervaring en managementcapaciteiten maken dat deze werkaanbiedingen slechts traag en beperkt worden ingevuld. (Waarschijnlijk is de relatief lage verloning een doorslaggevende reden om eenandere job te zoeken). Een gedegen en toekomstgerichte opleiding kan de vraag en het aanbod beter op elkaar laten afstemmen. 3 VDAB, analyse vacatures 1996, deel 1: knelpuntberoepen.

13 10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Het beroepsopleidingsprofiel heet 'HOOFDBOEKHOUDER' en slaat op de kwalificatie 'HOOFDBOEKHOUDER'. 3.2 Globale omschrijving Het beroepsopleidingsprofiel omschrijft de vaardigheden en de ondersteunende kennis die een toekomstig beginnende Hoofdboekhouder op het einde van de opleiding beheerst. Hij/zij leert de uitvoering van de administratie van commerciële verrichtingen, van financiële verrichtingen, van diverse verrichtingen en van de fiscale verrichtingen leiden en controleren. Hij/zij leert het kostprijs-, kosten- en financieel beleid voorbereiden en de jaarrekeningen opmaken. Hij/zij leert een boekhoudafdeling organiseren, coördineren en leiden. Hij/zij leert belangrijke beslissingen nemen en leert correct met vertrouwelijke informatie omgaan. Deze vaardigheden houden een grondige kennis in van boekhouden (kennisniveau 3 c.q. 4) en overal waar het van toepassing kan zijn, het vlot gebruik van een professioneel softwarepakket (vaardigheidsniveau 3). 3.3 Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het beroepsopleidingsprofiel wordt afgeleid van één beroepsprofiel Boekhouding (SERV in samenwerking met CEVORA, december 1997) Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Het beroepsprofiel bevat geclusterde taken ondersteund door kennis, attitudes en contextgegevens (Profiel van het type A) Selectie van de takenclusters en taken Het beroepsprofiel onderscheidt de volgende takenclusters: 2.1 VOORBEREIDENDE TAKEN 2.2 UITVOERENDE TAKEN FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN DE AANKOOP FINANCIËLE ADMINISTRATIE VAN DE VERKOOP ALGEMENE FINANCIËLE ADMINISTRATIE Verrichtingen tijdens het boekjaar Verrichtingen op het einde van het boekjaar Fiscaliteit Loonadministratie Kasbeheer Algemeen HET FINANCIËLE BELEID ADVISEREN LEIDINGGEVEN INTERNE COMMUNICATIE OPLEIDING

14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER INFORMATIEVERGARING INFORMATISERING/AUTOMATISERING PERSONEELSBEHEER VAN DE BOEKHOUDAFDELING 2.3 ONDERSTEUNENDE TAKEN Voor het beroepsopleidingsprofiel Boekhouder werden de vaardigheden als volgt geclusterd: Vaardigheidscluster 1 : De administratie van commerciële verrichtingen leiden Vaardigheidscluster 2 : De administratie van financiële verrichtingen leiden Vaardigheidscluster 3 : De administratie van diverse verrichtingen leiden Vaardigheidscluster 4 : De administratie van de personeelskosten leiden Vaardigheidscluster 5 : De administratie van de fiscaliteit leiden Vaardigheidscluster 6 : De kostprijs-, kosten- en financieel beleid voeren Vaardigheidscluster 7 : De werkzaamheden van de boekhoudafdeling coördineren en leiden Vaardigheidscluster 8 : De jaarrekeningen opmaken De taken de lonen berekenen en instaan voor de aangifte en controle van RSZ-bijdragen in het beroepsprofiel werden niet naar vaardigheden voor de beginnende beroepsbeoefenaar vertaald omdat dat werk in de praktijk ofwel door de personeelsdienst gebeurt, ofwel aan een sociaal secretariaat uitbesteed wordt. Het beroepsopleidingsprofiel Hoofdboekhouder impliceert een grondige kennis van boekhouden (kennisniveau 3 c.q. 4). Die kennis ligt aan de basis van alle vaardigheden die op het einde van de opleiding beheerst moeten zijn. Bovendien spreekt het voor zich dat waar mogelijk een professioneel softwarepakket gebruikt wordt (vaardigheidsniveau 3) Formulering van vaardigheden met de bijbehorende kennis, houdingen en context De mate van beheersing van de vaardigheden en kennis wordt genuanceerd aan de hand van volgende criteria: Vaardigheden - 1 = oriëntering Een cluster van vaardigheden waarmee de lerende/beginnende beroepsbeoefenaar kennis maakt. Hij/zij neemt deze vaardigheden waar of voert ze kort uit om een beter beeld te krijgen van de beroepsactiviteiten binnen de bedrijfstak. - 2 = onder begeleiding uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin het voordoen/nadoen een rol spelen of waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij derden ligt. - 3 = zelfstandig uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij op eigen initiatief handelt of waarin de verantwoordelijkheid bij de lerende zelf ligt.

15 12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER - 4 = begeleidend uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering door derden op zich neemt. Ondersteunende kennis - 1 = feitelijke kennis Deze kennis is op herkenning terug te voeren (Dit niveau kan omschreven worden door middel van werkwoorden van het type: reproduceren, bewust zijn, herinneren, herkennen, registreren, opnoemen, aanduiden, benoemen, opsommen,...) - 2 = begripsmatige kennis Deze kennis is op inzicht terug te voeren (begrijpen, verstaan, aantal aangeven, verband uitdrukken, bewijzen, voorbeelden geven, typeren, de essentie aangeven, omschrijven, met eigen woorden zeggen,...) - 3 = kennistoepassing Deze kennis past de feitelijke en begripsmatige kennis toe (gevarieerd aanwenden, uitwerken, beoordelen, evalueren, produceren, vergelijken met, structureren,...) - 4 = integrerende De kennis in nieuwe situaties toepassen en zoeken naar innovaties Concrete uitwerking van de vertaalslag Het volgende schema met de clusterindeling van de drie ontwikkelde beroepsopleidingsprofielen verduidelijkt hun samenhang: BOEKHOUDKUNDIG BEDIENDE BOEKHOUDER HOOFDBOEKHOUDER 1 De administratie van commerciële verrichtingen uitvoeren 2 De administratie van financiele verrichtingen uitvoeren 3 De administratie van diverse verrichtingen uitvoeren 1 De administratie van commerciële verrichtingen uitvoeren 2 De administratie van financiële verrichtingen uitvoeren 3 De administratie van diverse verrichtingen uitvoeren 4 De administratie van de personeelskosten uitvoeren 5 De administratie van de fiscaliteit uitvoeren 6 Het kostprijs-, kosten- en financieel beleid uitvoeren 7 De werkzaamheden van de boekhoudafdeling organiseren 1 De administratie van commerciële verrichtingen leiden 2 De administratie van financiële verrichtingen leiden 3 De administratie van diverse verrichtingen leiden 4 De administratie van de personeelskosten leiden 5 De administratie van de fiscaliteit leiden 6 Het kostprijs-, kosten- en financieel beleid voeren 7 De boekhoudafdeling coördineren en leiden 8 De jaarrekeningen afsluiten Vaardigheden die ook in het beroepsopleidingsprofiel van Boekhoudkundig bediende en/of dat van Boekhouder aan bod komen, worden aangeduid met een *.

16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 13 CLUSTER 1: DE ADMINISTRATIE VAN COMMERCIËLE VERRICHTINGEN LEIDEN 1.1 een bestand leveranciers creëren en bijwerken* 1.2 bestelformulieren creeren, verwerken en opvolgen* 1.3 de ontvangen goederen boekhoudkundig registreren, de aankoopdocumenten vergelijken en de oorzaken van verschillen opsporen* 1.4 aankoopfacturen i.v.m. voorraden en kosten controleren en boekhoudkundig verwerken in de algemene rekeningen* 1.5 aankoopfacturen i.v.m. voorraden en kosten boekhoudkundig verwerken in de analytische rekeningen 1.6 de BTW-wetgeving implementeren* 1.7 inkomende creditnota s controleren en boekhoudkundig verwerken in de algemene rekeningen* 1.8 inkomende creditnota s boekhoudkundig verwerken in de analytische rekeningen 1.9 procedures schrijven om betalingslijsten op te stellen 1.10 een klasseer- en archiveringssysteem kiezen 1.11 verantwoordingsstukken met betrekking tot de aankoop verzamelen en klasseren* 1.12 de boekhoudkundige eindcontrole van de aankoopadministratie uitvoeren* 1.13 aankoopprocedures uitschrijven 1.14 adviseren met betrekking tot het aankoopbeleid Ondersteunende kennis (K) en Betalingsvoorwaarden en - modaliteiten en de administratieve procedures Handelsdocumenten en hun handelstechnische, financiële, juridische en boekhoudkundige betekenis: bestelformulieren Handelsdocumenten en hun handelstechnische, financiële, juridische en boekhoudkundige betekenis: aankoopdocumenten Voorraadbeheer Courante communicatiemiddelen kunnen gebruiken Inventarissystemen van voorraadwaardering, kostensoorten en kostenplaatsenstructuur De BTW-verplichtingen i.v.m. aankoop K4 K4 K4 Klasseer- en archiveringssystemen K2 Aankoopprocedures K2 Mondeling en schriftelijk voorstellen kunnen presenteren

17 14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER 1.15 een bestand handelsdebiteuren creëren en bijwerken* 1.16 verkoopgegevens, verkoopfacturen en creditnota's controleren* 1.17 verkoopfacturen controleren en boekhoudkundig verwerken in de algemene rekeningen* 1.18 verkoopfacturen boekhoudkundig verwerken in de analytische rekeningen 1.19 de verzonden goederen boekhoudkundig registreren, de verkoopdocumenten vergelijken en oorzaken van verschillen opsporen* 1.20 uitgaande creditnota s controleren en boekhoudkundig verwerken in de algemene rekeningen* 1.21 uitgaande creditnota s boekhoudkundig verwerken in de analytische rekeningen 1.22 procedures uitschrijven om lijsten van openstaande handelsdebiteuren op te stellen 1.23 een stappenplan voor het handelen bij nietbetaling opstellen 1.24 de betalingen door handelsdebiteuren opvolgen en bij nietbetaling navraag doen en de inningsprocedure in gang zetten* 1.25 het verzamelen en klasseren van verantwoordingsstukken met betrekking tot de verkoop controleren* 1.26 in het kader van het handelsdebiteurenbeleid de inningsprocedure opvolgen Ondersteunende kennis (K) en Handelsdocumenten en hun handelstechnische, financiële, juridische en boekhoudkundige betekenis: verkoopdocumenten De boekhoudkundige verwerking van de debiteurenadministratie K4 K4 Analytische resultaatberekening De juridische gevolgen en de juridische procedures bij inning In het kader van het handelsdebiteurenbeleid contacten met een incassobureau onderhouden De courante communicatiemiddelen kunnen gebruiken K2 Krediettermijnen

18 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER de boekhoudkundige eindcontrole van de verkoopadministratie uitvoeren* 1.28 verkoopprocedures uitschrijven 1.29 het algemeen beleid adviseren met betrekking tot het verkoopbeleid Ondersteunende kennis (K) en Verkoopprocedures K2 CLUSTER 2: DE ADMINISTRATIE VAN FINANCIËLE VERRICHTINGEN LEIDEN 2.1 procedures uitschrijven om rekeningafschriften te controleren en te verwerken 2.2 het procedureverloop van de gedane betalingen controleren 2.3 de ontvangsten via rekeninguittreksels controleren en verwerken* 2.4 richtlijnen geven om financiële verantwoordingsstukken te verzamelen en te klasseren 2.5 de boekhoudkundige eindcontrole van de financiële administratie uitvoeren* 2.6 adviseren over het financieel beleid 2.7 adviseren over het beheersbaar houden van de geldstroom 2.8 het procedureverloop bij het voeren van de algemene financiële administratie controleren Ondersteunende kennis (K) en Betalingsdocumenten De diverse betalingsmogelijkheden met inbegrip van elektronisch bankieren en internationaal betalingsverkeer Financiële analyse

19 16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER CLUSTER 3: DE ADMINISTRATIE VAN DIVERSE VERRICHTINGEN LEIDEN 3.1 procedures opstellen om het boekjaar volgens een opgegeven rekeningenstelsel te openen 3.2 procedures opstellen om de grootboekadministratie bij te houden 3.3 procedures opstellen om courante diverse verrichtingen in verband met wisselbrieven, vooruitbetalingen, voorschotten boekhoudkundig te verwerken 3.4 procedures opstellen om in opdracht nietcourante verrichtingen boekhoudkundig te verwerken (wijzigingen in de structuur van het eigen vermogen, wijzigingen in het vreemd vermogen op meer dan één jaar, terugvordering en vestiging van belastingen, wijzigingen ten gevolge van de belastingprocedure) 3.5 extracomptabel berekende tussentijdse resultaten controleren en oorzaken van fouten opsporen* 3.6 extracomptabel tussentijdse resultaten analytisch berekenen, controleren en oorzaken van fouten opsporen 3.7 de tussentijdse resultaten controleren en de verschillen tussen de algemeen boekhoudkundige en analytische berekeningen aanduiden en analyseren 3.8 de voorlopige proefen saldibalans opstellen, controleren en fouten opsporen* Ondersteunende kennis (K) en Mate van be- heersing Het rekeningenstelsel Het dubbel boekhoudsysteem Juridische kennis van de wisselbrief De algemene procedure inzake het Belgisch belastingstelsel (belastbaarheid, belastingberekening, invordering van de belasting) De resultatenrekeningen en de pro rata-verwerking van periodieke kosten en opbrengsten

20 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL HOOFDBOEKHOUDER regularisatiewerkzaamheden voorstellen 3.10 een inventaris opmaken en die vergelijken met de voorlopige proef- en saldibalans* 3.11 de lijst van de werkelijke schulden en bezittingen van de onderneming controleren en waarderen 3.12 controle uitoefenen op de uitgevoerde regularisatiewerkzaamheden 3.13 de definitieve proefen saldibalans opmaken en controleren 3.14 het ondernemingsresultaat van het boekjaar vóór belasting berekenen 3.15 het ondernemingsresultaat analyseren 3.16 voorstellen formuleren voor de resultaatsverwerking 3.17 de opdracht om de definitieve resultaatsverwerking te boeken geven en de uitvoering ervan controleren 3.18 het algemeen beleid adviseren over boekhoudkundige, financiële, juridische en verzekeringstechnische implicaties van beleidsbeslissingen Ondersteunende kennis (K) en Regularisatiewerkzaamheden d.i. regularisatie van de balans- en resultaatrekeningen Bedrijfseconomische waarderingsregels De wettelijk toegestane waarderingssystemen Een gedetailleerde lijst van alle schulden en bezittingen kunnen opstellen Vennootschapswetgeving Verzekeringswetgeving Handelswetgeving Economische wetgeving Contacten met externe raadgevers kunnen onderhouden CLUSTER 4: DE ADMINISTRATIE VAN DE PERSONEELSKOSTEN LEIDEN 4.1 de verzamelde gegevens voor de berekening van de bezoldigingen controleren 4.2 ingevulde prestatiestaten van het personeel controleren Ondersteunende kennis (K) en Sociale wetgeving m.b.t. loonadministratie Loonberekeningsmethoden Cijfervaardigheid Contact kunnen opnemen met personeelsdienst/sociaal secretariaat

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS

VOLWASSENENONDERWIJS VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOKTSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding + 4e specialisatiejaar Opleiding: BOEKHOUDEN (+ 4e specialisatiejaar

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO.

VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO. VLAAMS VERBOND VAN HET KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ORGANISATIE-ASSISTENTIE Derde graad BSO Derde leerjaar Licap - Brussel - september 2000 ALGEMENE INHOUD LESSENTABEL...

Nadere informatie

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be.

ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education. Vesaliusstraat 13 3000 Leuven. Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be. ACE-GROEP T Anticipative Continuing Education Vesaliusstraat 13 3000 Leuven Telefoon: 016/30 10 30 Fax: 016/30 10 40 Email: ace@groept.be Leerplan Graduaat Boekhouden Leerplan graduaat Boekhouden 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

Leerplan modulaire opleiding

Leerplan modulaire opleiding Volwassenenonderwijs Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap v.z.w. Leerplan modulaire opleiding Onderwijsniveau Studierichting Studiegebied TSO3 Boekhouden-informatica

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL Vervangt D/2011/7841/007 vanaf 1 september 2013 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

FAQ: checklist eindejaar

FAQ: checklist eindejaar 2012 nieuwsbrief nr.4 www.bdo.be Nieuwsbrief Nieuwe factureringsvoorschriften vanaf 1 januari 2013 FAQ: checklist eindejaar Interessante ruling in het kader van de overdracht van een familiebedrijf PAGINA

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

STUDIEGEBIED HANDEL (tso)

STUDIEGEBIED HANDEL (tso) STUDIEGEBIED HANDEL (tso) Tweede graad... Handel Handel-talen Derde graad Handel Boekhouden-informatica Informaticabeheer Secretariaat-talen STUDIEGEBIED HANDEL Studierichting Handel de graad Een woordje

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266)

SECUNDAIR ONDERWIJS. eerste en tweede leerjaar FUNDAMENTEEL GEDEELTE BOEKHOUDEN-INFORMATICA. (vervangt 2002/266) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: derde graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Handel FUNDAMENTEEL GEDEELTE Optie(s) BOEKHOUDEN-INFORMATICA Vak(ken): TV Boekhouding 5/4 lt/w Vakkencode:

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE

INTERNE EN EXTERNE CONTROLE ACC INTERNE EN EXTERNE CONTROLE Voordracht van zaterdag 13 oktober 2012 Stagiairs accountants en belastingconsulenten A. BAUWENS Accountant Bedrijfsrevisor IAB - Voordrachtcyclus stagejaar 2012 INTERNE

Nadere informatie

DEEL 6 De uitoefening van het beroep

DEEL 6 De uitoefening van het beroep DEEL 6 De uitoefening van het beroep HOOFDSTUK 1 De functie van accountant 1. Algemeen De werkzaamheden van accountant bestaan erin, in privé-ondernemingen, openbare instellingen of voor rekening van

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN

PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN PROVINCIAAL ONDERWIJS VLAANDEREN LEERPLAN ONDERWIJS VOOR SOCIALE PROMOTIE BOEKHOUDEN-INFORMATICA TSO3 Copyright Provinciaal Onderwijs Vlaanderen BO-I/05/MO/TSO3/G 04-05/1308/N OSP TSO 3e graad Handel 1

Nadere informatie

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten

Newsletter. Editie juni 2015. Advisory. Belasting & BTW. Juridische diensten Newsletter Editie juni 2015 Advisory 02 Draagt uw IT bij tot uw ondernemingsgroei? Kom het te weten door een IT-audit 04 Corporate governance bij Pensioenfondsen: interne audit als hoeksteen Belasting

Nadere informatie

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten

Starten voor eigen rekening. Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Starten voor eigen rekening Wat u moet doen als u een eigen zaak wilt starten Inhoud 6 WOORD VOORAF 8 EERST EN VOORAL DE DEGELIJKHEID VAN UW PROJECT TESTEN 8 Het ING Business Plan 9 Eerste fase: vul uw

Nadere informatie

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen

Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Vermijd kopzorgen... Voor een gezond en doorzichtig financieel beheer van verenigingen Waarom deze brochure... en voor wie? De doelstelling Het verhogen van de slagkracht van het verenigingsleven staat

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY

FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY TRAINING COACHING ADVIES FINANCIËN, FISCALITEIT EN ACCOUNTANCY NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Onderwerp De private stichting: boekhouding, jaarrekening en controle Datum Januari 2004 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie