STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Magazijnier"

Transcriptie

1 STUDIE 130 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier

2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Magazijnier sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de Vlaamse Onderwijsraad D/1999/6356/24

3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER I N H O U D 1 INLEIDING Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Gegevens beroepsopleidingsprofiel 1.2 Opdracht Opdrachtgever Doelstellingen 1.3 Ontwikkelingsproces Legitimatie 3 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur Geraadpleegde beroepsprofielen 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel 7 3 HET BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Globale omschrijving van het beroepsopleidingsprofiel Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Selectie van takenclusters en taken Formulering van vaardigheden met bijbehorende kennis, houdingen en context Concrete uitwerking van de vertaalslag Beroepshoudingen Contextgegevens 3.4 Niveau van de beroepsopleiding 16 4 BIBLIOGRAFIE 17 5 LIJST VAN MEDEWERKERS 18 BIJLAGE 1: Voorstel van beroepenstructuur Handel-Administratie (januari 99) 19

4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 1 1 INLEIDING 1.1 Identificatie van het beroepsopleidingsprofiel Gegevens beroepsprofiel Sector : handel-administratie Subsector : handel Beroep : magazijnier / magazijnchef / logistiek manager Beroepsprofiel : magazijnier / magazijnchef / logistiek manager Gelegitimeerd door : koepelcommissie opleidingsprofielen op : 16 oktober Gegevens beroepsopleidingsprofiel Sectorcommissie: vaste kern : HANDEL-ADMINISTRATIE uitgebreide commissie : AANKOOP / VERKOOP / LOGISTIEK Benaming van het profiel : MAGAZIJNIER Legitimator : Afdeling TSO/BSO Raad voor Volwassenenonderwijs Afdeling BuSO Datum : Afdeling TSO/BSO: 24 september 1999 Raad voor Volwassenenonderwijs: 25 mei 1999 Afdeling BuSO: 17 juni Opdracht Opdrachtgever De koepelcommissie Opleidingsprofielen stelde op de vergadering van 14 november 1996 de vaste kern van de sectorcommissie opleidingsprofielen Handel- Administratie samen. De sectorcommissie werd op 16 oktober 1997 uitgebreid met het oog op de ontwikkeling van beroepsopleidingsprofielen naar aanleiding van beroepsprofielen voor de logistiek (logistiek manager, magazijnchef, magazijnier), omschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996) Doelstellingen 1 De uitbouw van het onderwijs optimaal verzekeren. 2 De opleidingen van logistieke medewerkers beter laten aansluiten bij de arbeidsmarkt. 3 De uitstroom van gekwalificeerde logistieke medewerkers verhogen.

5 2 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER De beroepsprofielen logistiek (logistiek manager, magazijnchef, magazijnier) in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996) omschrijft drie niveaus in de logistiek: MAGAZIJNIER Magazijnchef Logistiek manager De magazijnier voert ten behoeve van een optimale goederenstroom de operationele werkzaamheden in het kader van de ontvangst, de opslag en het verzendklaar maken van goederen in het magazijn uit. De magazijnchef coördineert en begeleidt de werkzaamheden in het magazijn ten behoeve van een optimale goederenstroom en voert deze werkzaamheden ook uit. De logistiek manager houdt zich bezig met de planning, uitvoering en controle van de totale goederenstroom. Een onderdeel hiervan is het coördineren van werkzaamheden die worden uitgevoerd binnen de transport- en magazijnafdeling. Een afgestudeerde, die de vaardigheden beheerst, moet voldoen aan de beroepsvereisten van een beginnend magazijnier, zoals opgesomd in het hierna volgende beroepsopleidingsprofiel. Een gerichte gedegen opleiding kan de kloof tussen vraag en aanbod helpen dichten en de distributiesector in staat stellen de toekomstige evoluties met werknemers met een breed toepasbare beroepskennis tegemoet te zien. 1.3 Ontwikkelingsproces Het beroepsopleidingsprofiel wordt samengesteld op basis van een handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen voor het secundair onderwijs en het volwassenenonderwijs, ontwikkeld door de Dienst voor Onderwijsontwikkeling. Het is afgeleid van het beroepsprofiel magazijnier beschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (CEVORA, november 1996). De werkgroepmethode wordt toegepast. De uitgebreide sectorcommissie vergaderde op volgende dagen: woensdag 11 februari 1998 (14 tot 17 uur) woensdag 4 maart 1998 (10 tot 17 uur) woensdag 22 april 1998 (14 tot 17 uur) maandag 11 mei 1998 (10 tot 13 uur) dinsdag 2 juni 1998 (10 tot 16 uur) donderdag 10 september 1998 (10 tot 16 uur) donderdag 1 oktober 1998 (10 tot 16 uur) maandag 19 oktober 1998 (10 tot 16 uur) woensdag 18 november 1998 (10 tot 16 uur) dinsdag 8 december 1998 (10 tot 16 uur) woensdag 20 januari 1999 (10 tot 16 uur) donderdag 11 maart 1999 (10 tot 16 uur) maandag 29 maart 1999 (10 tot 12 uur).

6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Legitimatie De afdeling TSO/BSO, de Raad voor Volwassenenonderwijs en de afdeling BuSO legitimeren het beroepsopleidingsprofiel. Het BOP wordt als advies aan de overheid voorgelegd.

7 4 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 2 SITUERING VAN DE OPLEIDINGEN 2.1 Gegevens uit de beroepenwereld Beroepenstructuur De beroepenstructuur voor de sector Handel - Administratie is nog in ontwikkeling. Als bijlage vindt u de voorlopige beroepenstructuur (januari 1999) Geraadpleegde beroepsprofielen De beroepsprofielen Magazijnier / Magazijnchef / Logistiek manager werden opgesteld door OVD Research & Development in opdracht van CEVORA (november 1996). De distributiesector, een onderdeel van de handelssector, bestrijkt enerzijds alle handelsactiviteiten, vanaf de aankoop van goederen bij de producent tot de aflevering ervan aan de eindverbruiker en anderzijds het geheel van logistieke diensten door gespecialiseerde bedrijven die zich enkel bezighouden met fysieke distributie, business to business of business to consumer. Wanneer een bedrijf minder dan 10 medewerkers in dienst heeft, spreken we van een klein bedrijf. Wanneer een bedrijf meer dan 10 maar minder dan 50 medewerkers in diens heeft, spreken we van een middelgroot bedrijf. Een bedrijf met meer dan 50 medewerkers noemen we een groot bedrijf. Logistieke beroepen in verschillende bedrijfsgrootteklassen 1. Directeur Vertegenwoordiger Magazijnier Figuur 1: organogram van een bedrijf met minder dan 10 werknemers 1 Beroepenstructuur en beroepsprofielen Belgische groothandel, OVD in opdracht van Cevora, 1996, p. 5

8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 5 Directeur Magazijnchef Commercieel inkoper Verantwoordelijke verkoop Magazijnier Administratief inkoopmedewerker Vertegenwoordiger Figuur 2: organogram van een bedrijf met 10 tot 50 medewerkers Directeur Logistiek medewerker Commercieel inkoper Verantwoordelijke verkoop Magazijnchef Administratief inkoopmedewerker Districtsmanager Administratief commercieel medewerker binnendienst Magazijnier Vertegenwoordiger Figuur 3: organogram van een bedrijf met 50 of meer medewerkers Uit bovenstaande figuren kan worden afgeleid dat hoe kleiner een bedrijf is, hoe meer taken van de logistieke beroepen worden gecombineerd. Dat betekent dat beroepen met eenzelfde naam in verschillende bedrijfsgrootteklassen verschillende inhouden hebben. Zo kan het takenpakket van een magazijnier in een klein bedrijf anders zijn dan in een groot bedrijf. Alhoewel er door schaalvergroting meer grote bedrijven komen, bestaat een groot aantal bedrijven toch nog uit minder dan 10 medewerkers. Dit betekent dat er nog veel combinatiefuncties voorkomen. De groothandel in Vlaanderen telde op 30 juni werkgevers en bedrijven. Daarvan zijn er 93,4% enige vestigingen, 4,4% filialen en 2,2% hoofdzetels. Het aantal werknemers in de groothandel bedroeg , waarvan 68,5% mannen en 31,5% vrouwen. 64% van de bedrijven stelde minder dan 5 werknemers tewerk ; 16,8% had 5 tot 10 werknemers; 16,9% had 10 tot 50 werknemers in dienst. In slechts 1,8% van de bedrijven waren meer dan 50 werknemers tewerkgesteld.

9 6 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 2.2 Gegevens uit de opleidingenwereld Opleidingenaanbod Overzicht van het met het beroepencluster direct overeenstemmende opleidingenaanbod Binnen het studiegebied Industriële Wetenschappen en technologie biedt één hogeschool de basisopleiding van één cyclus Logistieke technologie aan. In het Deeltijds Onderwijs komen de benamingen Magazijnier, Goederenbehandelaar-magazijnier, Goederenbehandelaar-magazijnier-heftruckchauffeur, en Goederenbehandelaar-magazijnmedewerker voor. Het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen het studiegebied Handel de afdeling Magazijnbediende aan. Schematisch overzicht van het aanbod in secundair onderwijs: GO CVPO OVSG VSKO Voltijds Deeltijds - - BuSO OSP De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding biedt de opleidingen Magazijnier (operationeel), Heftruck en Reachtruck aan. Het sectoraal fonds CEVORA verzorgt de opleidingen Logistiek medewerker en Magazijnmedewerker. Paritaire leercomités voor verschillende industrietakken organiseren opleidingen voor Goederenbehandeling en Magazijnier Overzicht van het met het beroepencluster verwante opleidingsaanbod Opties van de basisopleiding Bedrijfsbeheer van één cyclus in het studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde van het hogeschoolonderwijs vertonen raakvlakken met het voorliggende beroepsopleidingsprofiel. Het studiegebied Handel omvat in het 3 de leerjaar van de 3 de graad TSO de studierichtingen Verkoop en distributie en KMO-administratie. In het Deeltijds Onderwijs komen de benamingen Verpakkingsoperator en Helper in transportbedrijf voor. Het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen het studiegebied Handel de afdelingen Expeditie, Verkoop en distributie, Marketing en verkoopbeleid en Verkoop, distributie en publiciteit aan. Het Hoger Onderwijs voor Sociale Promotie biedt binnen de categorie Economie de opleidingen Marketing, Reclame en marketing, Reclame, marketing en PR,

10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 7 Bedrijfsbeleid, Arbeidsorganisatie, Commerciële organisatie en Distributie en Bedrijfsorganisatie aan. In het Buitengewoon Secundair Onderwijs wordt in O in Verkoop- en kantoortechnieken rond Magazijnbeheer gewerkt. Het sectoraal fonds CEVORA organiseert de opleiding Transportbediende Onderzoek naar de bevolking van de opleidingen In het academiejaar volgden in het hogeschoolonderwijs van één cyclus: 84 studenten (64 mannen en 20 vrouwen) de opleiding Logistieke technologie; In het schooljaar volgden in het Deeltijds Beroepsonderwijs: in de 2 de graad 15 leerlingen (14 jongens en 1 meisje) de kwalificatie magazijnier; in de 3 de graad 5 leerlingen (3 jongens en 2 meisjes) de kwalificatie magazijnier. In het traditioneel stelsel van het Secundair Onderwijs voor Sociale Promotie volgden in het schooljaar in het studiegebied Handel en administratie 11 cursisten in één school de afdeling Magazijnbediende KO HST. Cevora leidde in werkzoekenden op tot magazijnmedewerker en 22 werkzoekenden tot logistiek medewerker Regionale spreiding van het opleidingenaanbod en de tewerkstelling in Vlaanderen en het Brussels Gewest De opleiding Logistieke technologie wordt in één hogeschool in Geel aangeboden. In het voltijds gewoon secundair onderwijs is er momenteel geen opleiding die direct overeenstemt met het beroepencluster. Alleen in het deeltijds secundair onderwijs en in het volwassenenonderwijs is er een meer gericht opleidingenaanbod. Afgestudeerden kunnen in de hele Vlaamse en Brusselse regio aan het werk. 2.3 Verantwoording van het te ontwikkelen beroepsopleidingsprofiel Nog niet zo lang geleden had men hoofdzakelijk magazijnen binnen productiesystemen of als voorraadopslagplaats in de kleinhandel. Door de evolutie in de sector (internationalisering, opslagsystemen, verzamelsystemen) is er een acute nood aan gericht geschoolde medewerkers die de steeds complexer wordende taken in de logistiek aankunnen.

11 8 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 3 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL 3.1 Benaming van het beroepsopleidingsprofiel Het beroepsopleidingsprofiel heet MAGAZIJNIER en beschrijft de kwalificatie Magazijnier. 3.2 Globale omschrijving De magazijnier voert ten behoeve van een optimale goederenstroom de operationele werkzaamheden in het kader van de ontvangst, de opslag en het verzendklaar maken van goederen in het magazijn uit. De leerling/cursist leert goederen laden en lossen, ze volgens geldende voorschriften in magazijnlocaties plaatsen en verpakkingsmateriaal afvoeren/verwerken. Hij/ zij leert ontvangen goederen aan de hand van vervoersdocumenten controleren en retourgoederen verwerken. Hij/zij leert de magazijnvakken op orde houden en voorraadinventarisaties mee helpen uitvoeren. De magazijnier leert goederen verzamelen aan de hand van een orderformulier en ladingseenheden samenstellen. In het beroepsopleidingsprofiel werden ook de vaardigheden voor de te verwachten evoluties verwerkt. 3.3 Concrete vertaalslag Bijeenbrengen van de relevante beroepsprofielen Het beroepsopleidingsprofiel wordt afgeleid van de beroepsprofielen Logistiek (logistiek manager, magazijnchef, magazijnier), omschreven in Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel (OVD in opdracht van CEVORA, november 1996) Evaluatie van de taken uit het beroepsprofiel Het beroepsprofiel bevat geclusterde taken ondersteund door kennis, attitudes en contextgegevens (Profiel van het type A).

12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Selectie van de takenclusters en taken In het beroepsprofiel wordt het takencluster 3 Logistiek voor de logistiek manager (LM), de magazijnchef (MC) en de magazijnier (MA) opgedeeld in de volgende deeltaken: 3.1 organisatie: LM, MC 3.2 goederenstroombesturing: LM, MC 3.3 extern transport: LM, MC 3.4 magazijninrichting: LM, MC 3.5 ontvangst en opslag: LM, MC, MA 3.6 voorraadbeheer: LM, MC, MA 3.7 orderverzameling en interne expeditie: MC 3.8 algemeen magazijn: MA 3.9 goederenadministratie: MC Het takencluster 4 Personeelsbeheer bestaat uit de deeltaken: 4.1 werving, selectie en aanname: LM, MC 4.2 opleiding en informatie-uitwisseling: LM, MC 4.3 leidinggeven: LM, MC Het takencluster 5 Beleidsbepaling bestaat uit de deeltaken: 5.1 bedrijfsvoering en beleidsbepaling: LM, MC 5.2 prijsbepaling en budgettering: MC 5.3 zorgsystemen: LM, MC Voor het beroepsopleidingsprofiel Magazijnier werden de vaardigheden als volgt geclusterd: Vaardigheidscluster 1 :In een magazijn werken Vaardigheidscluster 2 :Goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan Vaardigheidscluster 3 :De voorraadadministratie uitvoeren Vaardigheidscluster 4 :Orderpicking en goederen verzendklaar maken De taak een heftruck besturen werd niet als vaardigheid in het BOP opgenomen. Om een heftruck te mogen besturen, moet de beroepsbeoefenaar over een apart getuigschrift beschikken dat slechts door een beperkt aantal erkende instructeurs kan afgeleverd worden. Het beroepsopleidingsprofiel Magazijnier impliceert de communicatieve en functionele beheersing van het Nederlands.

13 10 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Formulering van vaardigheden met de bijbehorende kennis, houdingen en context De specifieke mate van beheersing van de vaardigheden en kennis gebeurt volgens vooraf bepaalde criteria. Vaardigheden: 1 = oriëntering Een cluster van vaardigheden waarmee de lerende/beginnende beroepsbeoefenaar kennis maakt. Hij/zij neemt deze vaardigheden waar of voert ze kort uit om een beter beeld te krijgen van de beroepsactiviteiten binnen de bedrijfstak. 2 = onder begeleiding uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin het voordoen/nadoen een rol spelen of waarin de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij derden ligt. 3 = zelfstandig uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij op eigen initiatief handelt of waarin de verantwoordelijkheid bij de lerende zelf ligt. 4 = begeleidend uitvoeren De lerende/beginnende beroepsbeoefenaar voert deze vaardigheden uit in situaties waarin hij/zij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering door derden op zich neemt. Ondersteunende kennis: 1 = feitelijke kennis Deze kennis is op herkenning terug te voeren (dit niveau kan omschreven worden door middel van werkwoorden van het type: reproduceren, bewust zijn, herinneren, herkennen, registreren, opnoemen, aanduiden, benoemen, opsommen,...) 2 = begripsmatige kennis Deze kennis is op inzicht terug te voeren (begrijpen, verstaan, aantal aangeven, verband uitdrukken, bewijzen, voorbeelden geven, typeren, de essentie aangeven, omschrijven, met eigen woorden zeggen,...) 3 = kennistoepassing Deze kennis past de feitelijke en begripsmatige kennis toe (gevarieerd aanwenden, uitwerken, beoordelen, evalueren, produceren, vergelijken met, structureren,...) 4 = integrerende De kennis in nieuwe situaties toepassen en zoeken naar innovaties.

14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Concrete uitwerking van de vertaalslag Het volgende schema met de clusterindeling van de drie ontwikkelde beroepsopleidingsprofielen verduidelijkt hun samenhang: MAGAZIJNIER MAGAZIJNCHEF LOGISTIEK MANAGER 1 In een magazijn werken 1 Een magazijn organiseren 1 Een goederenstroom beheren en een magazijn organiseren 2 Goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan 2 Goederen ontvangen, opslagklaar maken en opslaan 2 De ontvangst van goederen, het opslagklaar maken en het opslaan leiden 3 De voorraadadministratie 3 Voorraadbeheer uitvoeren 3 Voorraadbeheer voeren uitvoeren 4 Orderpicking en goederen verzendklaar maken 4 Orderpicking en goederen verzendklaar maken 4 Orderpicking en het verzendklaar maken van goederen leiden 5 Extern transport uitvoeren 5 Extern transport beheren 6 Medewerkers leiden en 6 Personeelsbeheer voeren begeleiden 7 Het logistieke beleid van een onderneming bepalen CLUSTER 1: IN EEN MAGAZIJN WERKEN Cluster van vaardigheden De leerling/cursist kan: 1.1 instaan voor de goede werking van de benodigde materialen en hulpmiddelen 1.2 onderhoudswerkzaamheden uitvoeren Mate van beheersing Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) De distributiekolom De plaats van een magazijn, afhankelijk van het soort bedrijf De rol/functie van een magazijn Verschillende types van magazijn Magazijninrichting Inzicht in de goederen- en informatiestroom Opslagsystemen en -condities Opslaglocaties en locatienummeringssystemen Interne routing Materialen en hulpmiddelen Logistiek vakjargon Courante communicatiemiddelen kunnen gebruiken Schoonmaak werkzaamheden Onderhoudsmiddelen: soorten en hun toepassingsgebied Pictogrammen van gevaarlijke stoffen Mate van beheersing K1 K1 K1

15 12 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Cluster van vaardigheden De leerling/cursist kan: 1.3 activiteiten in het kader van dervingbestrijding uitvoeren 1.4 intern klantencontact verzorgen 1.5 externe contacten verzorgen 1.6 gevaarlijke situaties herkennen en signaleren 1.7 veiligheids- en milieurichtlijnen toepassen 1.8 afval volgens opdracht sorteren 1.9 kwaliteitsrichtlijnen toepassen 1.10 voorstellen doen voor het beter functioneren van het magazijn Mate van beheersing Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) V2 Regels omtrent derving Mate van beheersing Principes van kwaliteitszorg Klantgericht handelen Een gesprek met klanten voeren Een eenvoudig zakelijk telefoongesprek voeren Klachtenbehandeling Veiligheidspictogrammen en - symbolen Basisregels voor het omgaan met producten, toestellen, opslagmiddelen Basisopslagtechnieken voor gevaarlijke stoffen Persoonlijke beschermingsmiddelen Principes i.v.m. veiligheid in het magazijn Magazijngebonden milieupictogrammen Een arbeidsreglement kunnen lezen V2 K1 K3 K1 V2

16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 13 CLUSTER 2: GOEDEREN ONTVANGEN, OPSLAGKLAAR MAKEN EN OPSLAAN Cluster van vaardigheden De leerling/cursist kan: 2.1 goederen op een veilige manier lossen 2.2 bestelformulieren en vervoersdocumenten lezen en de informatie vergelijken met de ontvangen goederen 2.3 de ontvangen goederen en verpakkingen op kwantiteit en kwaliteit controleren en retourgoederen detecteren 2.4 binnenkomende goederen opslagklaar maken 2.5 binnenkomende goederen opslaan 2.6 in opdracht retourgoederen verwerken 2.7 emballage sorteren en verwerken (pallets, verpakking) 2.8 goederen en producten coderen 2.9 een softwarepakket voor ontvangst en opslag van binnenkomende goederen gebruiken Mate van beheersing Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Algemene principes van interne transportsystemen: soorten, toepassing, voor- en nadelen Soorten goederen (ook retourgoederen) en producten Procedures omtrent ontvangst en opslag Ergonomie: hef- en tiltechnieken Vervoersdocumenten Ontvangstbonnen Bestelformulieren Kwaliteitsprincipes voor goederen Mate van beheersing K3 Registratiemethoden K1 Opslagmethoden Verschillende soorten verpakkingsmateriaal en hun verwerking De vigerende milieureglementering met betrekking tot opslag en verpakking (o.m. verplichte etikettering en verplichte terugname) Gangbare coderingsmethoden K1

17 14 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER CLUSTER 3: DE VOORRAADADMINISTRATIE UITVOEREN Cluster van vaardigheden De leerling/cursist kan: 3.1 een softwarepakket voor voorraadadministratie gebruiken 3.2 meehelpen aan een voorraadinventarisatie 3.3 voorraadtekorten registreren en aan de leidinggevende signaleren Mate van beheersing V2 Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Het belang van voorraadopnames De meest courante methoden van voorraadopname Mate van beheersing CLUSTER 4: ORDERPICKING EN GOEDEREN VERZENDKLAAR MAKEN Cluster van vaardigheden De leerling/cursist kan: 4.1 aan de hand van een orderbrief een order samenstellen 4.2 goederen verzendklaar maken 4.3 goederen en bijbehorende documenten vóór de verzending controleren 4.4 goederen op een veilige manier laden en tijdens het laden controleren of de goederen effectief voor het betreffende vervoermiddel en de route bestemd zijn 4.5 een softwarepakket voor orderpicking en verzending gebruiken Mate van beheersing Ondersteunende kennis (K) en vaardigheden (V) Procedures bij het orderpicken De orderbrief Routings in het magazijn Soorten verpakking en hun toepassingsgebied Expeditieruimte-indelingen Interne expeditiemiddelen Procedures bij interne expeditie Mate van beheersing Vrachtbrieven Inlaadprocedures

18 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER Beroepshoudingen Accuratesse, stiptheid, resultaatgerichtheid Erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak nauwkeurig te voltooien. Flexibiliteit Zich willen aanpassen aan wisselende werkomstandigheden; bereid zijn nieuwe oplossingen voor onvoorziene problemen te zoeken. Milieu- en veiligheidsbewustzijn Oog hebben voor mogelijke risico s in het magazijn (vorkheftruck, pallets, laadbruggen, ) en erop gericht zijn ongevallen te voorkomen. Zin voor samenwerking Bereid zijn om gemeenschappelijk aan eenzelfde taak te werken Contextgegevens Een aantal marktevoluties zullen de beroepen binnen de distributiesector sterk beinvloeden. Schaalvergroting en internationalisering zullen ervoor zorgen dat beroepen meer gespecialiseerd en opgesplitst worden en dat er nieuwe activiteiten bijkomen. Deze evolutie zal zeker een weerslag hebben op de distributiesector. Ook procesevoluties zullen de inhoud van de beroepen wijzigen. Interne en externe automatisering (van voorraadbeheer, informatie-uitwisseling, kostenbeperking ) vragen om beter opgeleide werknemers die op elk niveau meer verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Door middel van automatische bestelsystemen zal het in de toekomst steeds beter mogelijk zijn de voorraad goed te beheren en de leveringen nauwkeurig op de vraag aan te laten sluiten. De groeiende uitbesteding van diensten (transport, stockbeheer, dienst na verkoop) en de vraag naar een doorgedreven kwaliteits- en milieuzorg vergroten tegelijkertijd de nood aan specialisatie en haar een breed opgevatte opleiding die afgestudeerden toelaat op vele terreinen actief en rendabel te zijn. Bij de afnemers van de groothandel is een trend waar te nemen naar het beperken van de magazijnvoorraad (just in time-levering) om de voorraadkosten te verlagen. Van de groothandel wordt dan wel verwacht dat zij de voorraadfunctie overneemt. Snelheid en betrouwbaarheid van leveringen en een betere service (bv. verpakken, etiketteren van artikelen) worden steeds belangrijker. Het beroep logistiek manager zal door de schaalvergroting als gevolg van concentratie vaker voorkomen. Dit beroep wordt steeds belangrijker omdat logistieke processen steeds sneller en efficiënter moeten plaatsvinden om te kunnen concurreren. Hij krijgt steeds meer medewerkers onder zich die hij moet begeleiden. Ook voor de magazijnchef worden leidinggevende activiteiten belangrijker. JITlevering stelt hoge eisen aan een goede en flexibele planning van de werkzaamheden en personeel. Verder zal de magazijnchef zich meer gaan richten op het verloop van processen binnen het magazijn en coördinatie van werkzaamheden. Onvermijdelijk wordt ook het beroep van magazijnier gespecialiseerder omdat de activiteiten efficiënter over de medewerkers kunnen worden verdeeld. Doordat magazijnmedewerkers steeds flexibeler moeten worden ingezet, moeten zij toch wel op een breed terrein in staat zijn om activiteiten uit te voeren.

19 16 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 3.4 Niveau van de beroepsopleiding Verantwoordelijkheid De magazijnier is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen takenpakket. Hij draagt ook een coöperatieve verantwoordelijkheid in het takenpakket door de samenwerking met collega s. Complexiteit De magazijnier voert het werk uit binnen de grenzen van de aangeleerde technieken. Transfer De vaardigheden om in een magazijn te werken, zijn beroepsgebonden. Gezien de mate van verantwoordelijkheid van de magazijnier, de complexiteit van de beroepssituatie en de mate van transfer stellen de leden van de uitgebreide sectorcommissie het kwalificatieniveau 2 voor.

20 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 17 4 BIBLIOGRAFIE Onderzoek naar een toekomstgerichte beroepen- en kwalificatiestructuur in de Belgische groothandel, Ede-Brussel, OVD-CEVORA, Handleiding voor het schrijven van beroepsopleidingsprofielen voor het secundair en het volwassenenonderwijs, Brussel, Dienst voor Onderwijsontwikkeling, Statistisch jaarboek van het Vlaams Onderwijs, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap - Departement Onderwijs. Beroepsprofiel Logistieke Technologie, Brussel, VLOR, Beroepsprofiel Bedrijfsbeheer optie Expeditie, distributie en transport, Brussel, VLOR, Opleidingsprofiel Bedrijfsbeheer optie Expeditie, distributie en transport, Brussel, VLOR, Opleidingsprofiel Logistieke Technologie, Brussel, VLOR, 1998.

21 18 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 5 LIJST VAN DE MEDEWERKERS AAN DE SECTORCOMMISSIE Nicole Janssens, voorzitter, VVKSO Nicole Van den Bempt, CEVORA Luc Van Waes, CEVORA Robert Vandeput, pedagogisch adviseur, GO Henri Ghysen, CVPO Catharina Duchateau, Koninklijk Technisch Atheneum, Scholengroep domein Speelhof, Sint-Truiden,GO Edgard Gistelinck, Provinciaal Handels en Taalinstituut, Gent, CVPO Luc Dekelver, VVKSO Paul Dirks, Hogeschool Gent Fabienne Mornie, Mercator Hogeschool, Antwerpen Luc Adriaens, Dienst voor Onderwijsontwikkeling Eddy Boey, Dienst Europese Projecten Rita Vanheste, Vlaamse Onderwijsraad

22 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL MAGAZIJNIER 19 Bijlage 1: Voorstel van beroepenstructuur Handel - Administratie (januari 1999) Deze beroepenstructuur werd oorspronkelijk opgesteld door het Hoger Instituut voor de Arbeid. Ze werd aangepast telkens nieuwe beroepsprofielen (gerenvoyeerd) opgeleverd werden. BEROEPENCLUSTER BEROEP FUNCTIE ADMINISTRATIEF WERK personeelszaken / salarisadministratie financiële administratie bank / verzekeringen commercie secretariaat medewerker personeelszaken medewerker salarisadministratie hoofdboekhouder boekhouder boekhoudkundig bediende commercieel/administratief medewerker bank commercieel/administratief medewerker verzekeringen HANDEL commercieel inkoper verantwoordelijke verkoop districtsmanager vertegenwoordiger administratief medewerker verkoop administratief inkoopmedewerker administratief commercieel medewerker (binnendienst) magazijnier magazijnchef logistiek manager winkelbediende SECRETARIAATSWERK secretariaatsmedewerk(er)ster afdelingssecretar(is)esse directiesecretar(is)esse Datatypist facturist telefonist receptionist archiefmedewerker administratief baliemedewerker administratief kasmedewerker bank administratief medewerker financieringen bank medewerker commerciële ondersteuning bank medewerker financiële administratie medewerker interne dienst bank personeelsmedewerker

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager

STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Logistiek manager STUDIE 136 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Logistiek manager sector : handel - administratie subsector : handel Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie

Nadere informatie

STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief commercieel medewerker binnendienst

STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Administratief commercieel medewerker binnendienst STUDIE 147 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief commercieel medewerker binnendienst BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Administratief commercieel medewerker binnendienst sector : handel - administratie Sectorcommissie

Nadere informatie

STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business

STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Vertegenwoordiger business to business STUDIE 191 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Vertegenwoordiger business to business sector: handel - administratie subsector: handel Koepelcommissie

Nadere informatie

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder

STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Hoofdboekhouder STUDIE 129 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Hoofdboekhouder sector : handel - administratie subsector : administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel

Nadere informatie

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator

STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Helpdesk Operator STUDIE 148 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Helpdesk Operator Sector : handel - administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen handel - administratie van de

Nadere informatie

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor

STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL. Call center supervisor STUDIE 176 BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor BEROEPSOPLEIDINGSPROFIEL Call center supervisor sector: handel - administratie subsector: administratie Sectorcommissie beroepsopleidingsprofielen

Nadere informatie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie

STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL. logistieke technologie STUDIE 82 BEROEPSPROFIEL logistieke technologie BEROEPSPROFIEL logistieke technologie sector : metaal-elektriciteit-kunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : logistieke

Nadere informatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie

STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL. Beheer, Toerisme en Recreatie STUDIE 120 OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie OPLEIDINGSPROFIEL Beheer, Toerisme en Recreatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding sector bedrijfskunde : beheer, toerisme en recreatie

Nadere informatie

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer

STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL. bedrijfsbeheer STUDIE 80 BEROEPSPROFIEL bedrijfsbeheer opties boekhouder-fiscalist technisch-commercieel medewerker marketeer deskundige milieuadministratie rechtsprakticus verantwoordelijke transport en logistiek transport

Nadere informatie

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v)

STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL. facilitair dienstverlener (m/v) STUDIE 22 BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) BEROEPSPROFIEL facilitair dienstverlener (m/v) sector : sociale zorg studiegebied : industriële wetenschappen & technieken opleiding : facilitaire

Nadere informatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie

STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL. Bedrijfscommunicatie STUDIE 122 OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie OPLEIDINGSPROFIEL Bedrijfscommunicatie studiegebied : handelswetenschappen en opleiding optie sector bedrijfskunde : communicatiebeheer : bedrijfscommunicatie

Nadere informatie

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met

Beroepencluster. Bestuurder heftruck/reachtruck. Sectoroverschrijdend. In samenwerking met Brussel, maart 2004 Beroepencluster Bestuurder heftruck/reachtruck Sectoroverschrijdend In samenwerking met Compensatiefonds voor Bestaanszekerheid voor de Haven van Zeebrugge EDUCAM Het Centrum voor Opleiding,

Nadere informatie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie

STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL. logopedie STUDIE 53 OPLEIDINGSPROFIEL logopedie OPLEIDINGSPROFIEL logopedie sector : gezondheidszorg studiegebied : gezondheidszorg opleiding : logopedie en audiologie Werkgroep opleidingsprofielen van de Vlaamse

Nadere informatie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie

STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL. fotografie STUDIE 99 OPLEIDINGSPROFIEL fotografie OPLEIDINGSPROFIEL fotografie sector studiegebied opleiding optie : audiovisuele productie : industriële wetenschappen & technologie : audiovisuele techniek : fotografie

Nadere informatie

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen

Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen ONDERWIJSVISITATIE Logistiek Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bachelor Logistiek aan de Vlaamse hogescholen Vlaamse Hogescholenraad 30 september 2010 De onderwijsvisitatie

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL Transportplanner

BEROEPSPROFIEL Transportplanner BEROEPSPROFIEL Transportplanner 1 Inhoud 1. Gerelateerde namen en functietitels 2. Afbakening en omschrijving 3. Taken en bijhorende specifieke beroepscompetenties A. Algemene takenclusters 3.1. Transportonderhandelingen

Nadere informatie

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v)

STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL. meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) STUDIE 30 BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) zakelijk vertaler-tolk (m/v) medisch secretaresse (m/v) BEROEPSPROFIEL meertalig directieassistent(e) (m/v) sector : handel-administratie studiegebied

Nadere informatie

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica

STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL. elektronica STUDIE 155 BEROEPSPROFIEL elektronica BEROEPSPROFIEL elektronica sector : metaal-elektriciteitkunststoffen studiegebied : industriële wetenschappen en technologie opleiding : elektriciteit optie : elektronica

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen

Landelijke Kwalificaties MBO. Financiële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Financiële beroepen Crebonummer: 22158, 93200, 93212, 93211, 93213 Sector: Financiële beroepen Branche: n.v.t. Opleidingsdomein: Economie en administratie Geldig vanaf: 1 augustus

Nadere informatie

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout

STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL. hout STUDIE 57 OPLEIDINGSPROFIEL hout OPLEIDINGSPROFIEL hout sector : bouw-hout-decoratie studiegebied : industriële wetenschappen & technologie opleiding : hout beroep : technisch manager hout Sectorcommissie

Nadere informatie

Bachelor of Engineering

Bachelor of Engineering profi el van de Bachelor of Engineering Generieke competenties voor sturende, voortbrengende en ondersteunende processen in het domein van de Bachelor of Engineering Werkgroep Bachelor of Engineering Competenties

Nadere informatie

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement

STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL. Informatiemanagement STUDIE 175 BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement BEROEPSPROFIEL Informatiemanagement Werkgroep beroepsprofiel van de Vlaamse Hogescholen in opdracht van de Vlaamse Onderwijsraad D/2000/6356/45 De leden van

Nadere informatie

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent

STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL. Maatschappelijk assistent STUDIE 154 OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent OPLEIDINGSPROFIEL Maatschappelijk assistent Studiegebied : sociaal-agogisch werk Opleiding : sociaal werk Graad : maatschappelijk assistent Optie

Nadere informatie

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde

STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN. vertaalkunde STUDIE 59 OPLEIDINGSPROFIELEN vertaalkunde O PLEIDINGSPROFIEL LICENTIAAT-V ERTALER-T OLK WOORD VOORAF Voorafgaande toelichting bij de opleidingsprofielen licentiaat-vertaler en licentiaat-tolk Situering

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO

Landelijke Kwalificaties MBO Landelijke Kwalificaties MBO Sector: Bedrijfsadministratie Branche: n.v.t. Beroepengroep: Administrateur Versie 2008-2009 Administrateur 2008-2009 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep...

Nadere informatie

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek

Handel. ROC Horizon College 2013-2014. Digitaal aanmelden? Detailhandel. Groothandel & Internationale Handel. Transport & Logistiek Beroepsopleidingen 2013-2014 Handel Detailhandel Groothandel & Internationale Handel Transport & Logistiek ROC Horizon College MET AANMELDINGSFORMULIER Digitaal aanmelden? Dat kan op horizoncollege.nl/aanmelden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel

Beroepscompetentieprofiel Brussel, januari 2008 Beroepscompetentieprofiel Waterklerk Sector Internationale handel Subsector Organisatie van het vrachtvervoer In samenwerking met Logos, Vormingsfonds van het paritair comité voor

Nadere informatie

Secretariële beroepen

Secretariële beroepen Landelijke Kwalificaties MBO Secretariële beroepen Crebonummer: 95380, 95390, 95393 Sector: Secretariële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving

Bachelor of Applied Science. Een competentiegerichte profielbeschrijving AS Een competentiegerichte profielbeschrijving Een competentiegerichte profielbeschrijving Colofon Auteurs Drs. Arnoud Bootsma Ir. Martijn van Dongen Dr. Ellen Hilhorst Dr. Marthie Meester Dr. Ko Roelfsema

Nadere informatie

O N D E R W I J S V I S I T A T I E

O N D E R W I J S V I S I T A T I E O N D E R W I J S V I S I T A T I E Bedrijfsmanagement boek 2 Een onderzoek naar de kwaliteit van de professioneel gerichte bacheloropleiding Bedrijfsmanagement en de bachelor-nabacheloropleidingen Advanced

Nadere informatie