Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002"

Transcriptie

1 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34

2 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Opleiding Korte beschrijving Relatie opleiding beroep Inhoud Modules Niveau en soort vak Plaats van de opleiding in het studiegebied Studieduur Modules en leertraject Modules Leertraject... 8 Sleutelvaardigheden Modules Eerste vreemde taal 1 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eerste vreemde taal 3 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Tweede vreemde taal 1 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Tweede vreemde taal 3 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 2 van 34

3 2.9.2 Instapvereisten voor de module Studieduur Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Nederlands: zakelijk Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Eerste vreemde taal: zakelijk 1 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur PC-vaardigheden Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Klaviervaardigheid Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Kantoorsoftware: tekstverwerking 1 / Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Kantoorsoftware: rekenprogramma Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Kantoorsoftware: integratie Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basis boekhouden Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Basis boekhouden Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Aspecten van recht Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 3 van 34

4 2.21 Kantoorpraktijk Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Kantoorpraktijk Situering van de module in de opleiding Instapvereisten voor de module Studieduur Bijlage Samenhang tussen de opleidingen van het studiegebied Handel Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 4 van 34

5 1 Opleiding 1.1 Korte beschrijving Relatie opleiding beroep De beroepsopleiding Secretariaatsmedewerker hoort thuis in het studiegebied HANDEL. Van de opleiding Secretariaatsmedewerker is er geen beroepsprofiel. In opdracht van de SERV is door HIVA het document Het opstellen van een beroepsprofiel. Het proces van A tot Z opgesteld waarin secretaresse is opgenomen 1. De secretariaatsmedewerker ontvangt, transcribeert de briefwisseling en andere documenten, bereidt ze voor en zorgt voor de vormgeving ervan. Hij beschikt over beperkte verantwoordelijkheden en autonomie. Uiteraard is het gebruik van moderne vreemde talen in deze opleiding belangrijk. De cursisten moeten een eerste en tweede moderne vreemde taal, op het niveau A2-Waystage 2, kunnen gebruiken in conteten eigen aan de opleiding. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de niveau-indelingen die door respectievelijk de Raad van Europa en het Volwassenenonderwijs worden gehanteerd. EUROPEES REFERENTIEKADER RICHTGRADEN VOLWASSENENONDERWIJS Mastery C2 Effectiveness C1 Richtgraad 4 Vantage B2 Richtgraad 3 Threshold B1 Richtgraad 2 Waystage A2 Richtgraad 1 Breakthrough A1 Richtgraad Inhoud Na de opleiding kan de cursist: eigen werkzaamheden plannen instructies in verband met gezondheid, milieu, welzijn en kwaliteit uitvoeren het onthaal verzorgen een correspondentie in het Nederlands en in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in het Nederlands en in een eerste en in een tweede moderne vreemde taal communiceren de post en het archief verzorgen administratieve en logistieke taken uitvoeren met ICT binnen bedrijfsgerichte toepassingen werken boekhoudkundige taken uitvoeren juridische aspecten van burgerlijk recht, handelsrecht en van sociaal recht opzoeken Modules De opleiding Secretariaatsmedewerker bestaat uit 22 modules wanneer het leertraject wordt gekozen met de modules Eerste vreemde taal 1, 2, 3 en 4 en Tweede vreemde taal 1, 2, 3 en 4 van telkens 60 lestijden, of uit 20 modules indien het leertraject wordt gekozen met de modules Eerste vreemde taal 1, 2 en 3 en Tweede vreemde taal 1, 2 en 3 van telkens 80 lestijden. De totale opleiding omvat in beide gevallen 1280 lestijden. De modules zijn: 1 Malfait, D. en Sels L. (..) Het opstellen van een beroepsprofiel. Het proces van A tot Z. Leuven: HIVA, Gebaseerd op The common European Framework of Reference for Languages, Learning, Teaching, Assessment Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 5 van 34

6 Eerste vreemde taal 1 60lt Eerste vreemde taal 2 60lt Eerste vreemde taal 3 60lt Eerste vreemde taal 4 60lt o Eerste vreemde taal 1-80lt o Eerste vreemde taal 2-80lt o Eerste vreemde taal 3-80lt Tweede vreemde taal 1 60lt Tweede vreemde taal 2 60lt Tweede vreemde taal 3 60lt Tweede vreemde taal 4 60lt o Tweede vreemde taal 1-80lt o Tweede vreemde taal 2-80lt o Tweede vreemde taal 3-80lt Nederlands: zakelijk 40lt Eerste vreemde taal: zakelijk 1 40lt Eerste vreemde taal: zakelijk 2 40lt PC-vaardigheden 20lt Klaviervaardigheid 40lt Kantoorsoftware: tekstverwerking 1 40lt Kantoorsoftware: tekstverwerking 2 40lt Kantoorsoftware: rekenprogramma 40lt Kantoorsoftware: integratie 60lt Basis boekhouden 1 60lt Basis boekhouden 2 60lt Aspecten van recht 40lt Kantoorpraktijk 1 120lt Kantoorpraktijk 2 160lt Taal 1, 2 en 3 : alternatief traject Niveau en soort vak De opleiding omvat het totaal van 1280 Lt, waarvan 480 Lt AV en 800 Lt TV Alle modules worden ingedeeld als onderwijs van de derde graad van het secundair beroepsonderwijs. 1.2 Plaats van de opleiding in het studiegebied De opleiding Secretariaatsmedewerker is een beroepsopleiding uit het studiegebied Handel (HA) Opleidingen Lestijden Niveau Secretariaat-talen BO HA TSO 3 Secretariaatsmedewerker BO HA BSO Studieduur De opleiding omvat het totaal van 1280 Lt Certificaat van de beroepsopleiding: Secretariaatsmedewerker Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 6 van 34

7 1.4 Modules en leertraject Modules Naam Lestijden Vak Eerste vreemde taal 1 60 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 2 60 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 3 60 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 4 60 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 1 80 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 2 80 AV Frans/Engels* Eerste vreemde taal 3 80 AV Frans/Engels* Tweede vreemde taal 1 60 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 2 60 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 3 60 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 4 60 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 1 80 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 2 80 AV Frans/Engels*/Duits Tweede vreemde taal 3 80 AV Frans/Engels*/Duits Nederlands: zakelijk 40 TV Handelscorrespondentie Nederlands Eerste vreemde taal: zakelijk 1 40 TV Handelscorrespondentie Frans / Handelscorrespondentie Engels 40 TV Handelscorrespondentie Eerste vreemde taal: zakelijk 2 Frans / Handelscorrespondentie Engels PC-vaardigheden 20 TV Informaticatoepassingen Toegepaste informatica Klaviervaardigheid 40 TV Dactylografie Informaticatoepassingen Toegepaste informatica Kantoorsoftware: tekstverwerking 1 40 TV Informaticatoepassingen Toegepaste informatica Kantoorsoftware: tekstverwerking 2 40 TV Informaticatoepassingen Toegepaste informatica Kantoorsoftware: rekenprogramma 40 TV Informaticatoepassingen Toegepaste informatica Kantoorsoftware: integratie 60 TV Informaticatoepassingen Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 7 van 34

8 Toegepaste informatica Basis boekhouden 1 60 TV Boekhouding Basis boekhouden 2 60 TV Boekhouding Aspecten van recht 40 TV Recht Kantoorpraktijk TV Kantoortechnieken Kantoorpraktijk TV Kantoortechnieken * Afhankelijk of Engels of Frans als eerste vreemde taal gekozen wordt Leertraject Het leertraject biedt 2 mogelijkheden voor de modules Eerste vreemde taal en de modules Tweede vreemde taal, hetzij in 4 modules van 60 lestijden, hetzij in 3 modules van 80 lestijden. Het Centrum voor Volwassenenonderwijs kiest de mogelijkheid die het meest geschikt is voor de organisatie van de opleiding. Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 8 van 34

9 Sleutelvaardigheden Sleutelvaardigheid Specificatie Accuratesse erop gericht zijn binnen de voorgeschreven tijd een taak SV02 nauwkeurig te voltooien Contactvaardigheid in staat zijn om contact te leggen en eventueel te SV06 onderhouden, ook in moeilijke situaties (onder meer met mensen met verschillende opvattingen en achtergrond) Dienstverlenende in staat zijn om op vraag en proactief diensten of zorg te SV08 vaardigheid verlenen Fleibiliteit in staat zijn om zich aan te passen aan wijzigende omstandigheden, onder meer middelen, doelen, mensen en procedures SV12 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 9 van 34

10 2 Modules 2.1 Eerste vreemde taal 1 / Situering van de module in de opleiding Deze beide modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een eerste moderne vreemde taal (Frans/Engels) en dit in een zakelijke contet. De modules worden verder gezet in de modules Eerste vreemde taal 3 / 4, waar op het einde een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader wordt verondersteld. De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (120 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 60 lestijden elk Instapvereisten voor de module Studieduur 2 60 Lt AV telkens een deelcertificaat een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 10 van 34

11 2.2 Eerste vreemde taal 3 / Situering van de module in de opleiding Deze beide modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een eerste moderne vreemde taal (Frans/Engels) en dit in een zakelijke contet. De modules bouwen verder op de kennis en vaardigheden die in de modules Eerste vreemde taal 1 / 2 werden aangebracht. Op het einde van deze modules wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld. De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (120 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 60 lestijden elk Instapvereisten voor de module De cursist dient de competenties te hebben verworven van de modules Eerste vreemde taal 1 en Eerste vreemde taal Studieduur 2 60 Lt AV telkens een deelcertificaat een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 11 van 34

12 2.3 Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de uit de modules Eerste vreemde taal 1 / 2 en Eerste vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een eerste moderne vreemde taal (Frans/Engels) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 12 van 34

13 2.4 Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de uit de modules Eerste vreemde taal 1 / 2 en Eerste vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een eerste moderne vreemde taal (Frans/Engels) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 13 van 34

14 2.5 Eerste vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de uit de modules Eerste vreemde taal 1 / 2 en Eerste vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een eerste moderne vreemde taal (Frans/Engels) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Eerste vreemde taal 1, Eerste vreemde taal 2 en Eerste vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 14 van 34

15 2.6 Tweede vreemde taal 1 / Situering van de module in de opleiding Deze beide modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een tweede moderne vreemde taal (Frans/Engels/Duits) en dit in een zakelijke contet. De modules worden verder gezet in de modules Tweede vreemde taal 3 / 4, waarop het einde een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader wordt verondersteld. De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (120 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 60 lestijden elk Instapvereisten voor de module Studieduur 2 60 Lt AV telkens een deelcertificaat in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren BC HA 060 BC HA 063 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 15 van 34

16 2.7 Tweede vreemde taal 3 / Situering van de module in de opleiding Deze beide modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een tweede moderne vreemde taal (Frans/Engels/Duits) en dit in een zakelijke contet. De modules bouwen verder op de kennis en vaardigheden die in de modules Tweede vreemde taal 1 / 2 werden aangebracht. Op het einde van deze modules wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld. De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (120 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 60 lestijden elk Instapvereisten voor de module De cursist dient de competenties te hebben verworven van de modules Tweede vreemde taal 1 en Tweede vreemde taal Studieduur 2 60 Lt AV telkens een deelcertificaat in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren BC HA 060 BC HA 063 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 16 van 34

17 2.8 Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de uit de modules Tweede vreemde taal 1 / 2 en Tweede vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een tweede moderne vreemde taal (Frans/Engels/Duits) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren BC HA 060 BC HA 063 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 17 van 34

18 2.9 Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de uit de modules v vreemde taal 1 / 2 en Tweede vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een tweede moderne vreemde taal (Frans/Engels/Duits) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren BC HA 060 BC HA 063 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 18 van 34

19 2.10 Tweede vreemde taal Situering van de module in de opleiding De modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 bieden een alternatief traject in modules van 80 lestijden voor het behalen van de basiscompetenties uit de modulestweede vreemde taal 1 / 2 en Tweede vreemde taal 3 / 4. Deze modules beogen een vlot communicatief taalgebruik in een tweede moderne vreemde taal (Frans/Engels/Duits) en dit in een zakelijke contet. Op het einde van de modules Tweede vreemde taal 1, Tweede vreemde taal 2 en Tweede vreemde taal 3 wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt AV in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een tweede moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een tweede moderne vreemde taal communiceren BC HA 060 BC HA 063 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 19 van 34

20 2.11 Nederlands: zakelijk Situering van de module in de opleiding Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke contet, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan welke noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. De inhoud van de module beoogt het realiseren van vlot communicatief taalgebruik in een zakelijke contet Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt TV een standaardcorrespondentie in het Nederlands verzorgen BC HA 056 in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in het BC HA 058 Nederlands telefonisch communiceren face-to-face in het Nederlands communiceren BC HA 061 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 20 van 34

21 2.12 Eerste vreemde taal: zakelijk 1 / Situering van de module in de opleiding Deze modules beogen een vlotte zakelijke communicatie - zowel schriftelijk als mondeling - in een eerste vreemde taal (Frans/Engels). Op het einde van de modules wordt een niveau A2-Waystage van het Europees referentiekader verondersteld. De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (80 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 40 lestijden elk Instapvereisten voor de module Studieduur 2 40 Lt TV telkens een deelcertificaat een standaardcorrespondentie in een eerste moderne vreemde taal verzorgen in een eerste lijnsfunctie met een contactpersoon in een eerste moderne vreemde taal telefonisch communiceren face-to-face in een eerste moderne vreemde taal communiceren BC HA 057 BC HA 059 BC HA 062 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 21 van 34

22 2.13 PC-vaardigheden Situering van de module in de opleiding In deze module worden de basisvaardigheden voor het gebruik van een PC aangebracht: besturingssysteem, verkenner, Instapvereisten voor de module Studieduur 20 Lt TV op een geïntegreerde manier actuele, courante kantoorsoftware efficiënt gebruiken BC HA 023 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 22 van 34

23 2.14 Klaviervaardigheid Situering van de module in de opleiding In de module klaviervaardigheid maakt de cursist kennis met het computerklavier. Hij leert, op basis van tastschrijven, de juiste vingerzettingen voor de gidsrij, de bovenrij en de benedenrij, gecombineerd met de hoofdletterzetting. Na het beëindigen van deze module kan de cursist quasi foutloos blind typen, gebruik makend van de lettertoetsen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt TV vlot typen met aangepaste vingerzetting en rekening houdend met ergonomische aspecten BC HA 024 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 23 van 34

24 2.15 Kantoorsoftware: tekstverwerking 1 / Situering van de module in de opleiding In de modules Kantoorsoftware: tekstverwerking 1/2 worden de grondbeginselen van tekstverwerking aangeleerd. De cursist leert de elementaire begrippen van tekstverwerking. Hij leert de basisvaardigheden door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze beide modules kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen De modules kunnen ofwel globaal worden aangeboden (80 lestijden), ofwel als twee afgescheiden modules van 40 lestijden elk Instapvereisten voor de module Studieduur 2 40 Lt TV telkens een deelcertificaat op een geïntegreerde manier actuele, courante kantoorsoftware efficiënt gebruiken BC HA 023 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 24 van 34

25 2.16 Kantoorsoftware: rekenprogramma Situering van de module in de opleiding In de module Kantoorsoftware: rekenblad worden de grondbeginselen van het werken met een rekenblad aangeleerd. De cursist leert de basisvaardigheden door middel van een aantal eenvoudige oefeningen Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt TV op een geïntegreerde manier actuele, courante kantoorsoftware efficiënt gebruiken BC HA 023 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 25 van 34

26 2.17 Kantoorsoftware: integratie Situering van de module in de opleiding Naast het aanbrengen van basiskennis van kantoorsoftware voor presentatie, communicatie, databeheer en internet worden in deze module ook de bestanden, aangemaakt in andere toepassingen (tekstverwerking, rekenblad) of vergaard via het internet, in de gebruikte toepassing geïntegreerd: tabellen in het rekenblad worden overgebracht in het tekstverwerkend pakket en omgekeerd, tabelgegevens worden vermengd met een basisdocument (mailmerge), afbeeldingen en foto s worden geïntegreerd in een tekst, een presentatie of een rekenblad, enz Aan het einde van deze module is de cursist in staat om beschikbaar tekst- en grafisch materiaal optimaal te integreren in de gebruikte kantoorsoftware Instapvereisten voor de module Studieduur 80 Lt TV op een geïntegreerde manier actuele, courante kantoorsoftware efficiënt gebruiken BC HA 023 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 26 van 34

27 2.18 Basis boekhouden Situering van de module in de opleiding In deze module komen de diverse courante handelsdocumenten aan de orde: de cursisten leren hun betekenis en kunnen de documenten invullen. Daarenboven boeken ze de documenten in een systeem van dubbele boekhouding: aan- en verkopen van goederen en diensten, betalingen en ontvangsten Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lt TV prijsaanvragen, offertes, contracten, facturen en creditnota s volgens concept en op aanwijzing opmaken facturen, creditnota s en financiële documenten controleren en boekhoudkundig verwerken correct en accuraat omgaan met actuele betaalmiddelen met in achtneming van de veiligheidsvoorschriften BC HA 028 BC HA 074 BC HA 076 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 27 van 34

28 2.19 Basis boekhouden Situering van de module in de opleiding Deze module leert cursisten om de dagelijkse verrichtingen te boeken met behulp van een boekhoudkundig pakket op computer Instapvereisten voor de module Studieduur 60 Lt TV een boekhoudkundig pakket gebruiken BC HA 075 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 28 van 34

29 2.20 Aspecten van recht Situering van de module in de opleiding Deze module omvat enkele basisprincipes van het burgerlijk recht en het handelsrecht. Aan het einde van de module begrijpen de cursisten de draagwijdte van afgesloten contracten in burgerlijke en handelsconteten. Tevens begrijpen ze een aantal begrippen in verband met het juridisch statuut van de loontrekkende vs. zelfstandige, en de ondernemingsvormen waarin de handelaar kan opereren Instapvereisten voor de module Studieduur 40 Lt TV belangrijke aspecten van het burgerlijk recht en handelsrecht opzoeken belangrijke aspecten van het sociaal en juridisch statuut van zelfstandigen en loontrekkenden opzoeken de essentiële kenmerken van de diverse juridische ondernemingsvormen toelichten en vergelijken, aan de hand van opgezochte informatie BC HA 077 BC HA 078 BC HA 079 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 29 van 34

30 2.21 Kantoorpraktijk Situering van de module in de opleiding Deze module situeert zich in het dagelijks leven van een secretariaat. De dagelijkse secretariële opdrachten en taken komen hier aan bod en kunnen in deze module worden ingeoefend: klassement, logistieke opdrachten en agendabeheer. Deze module kan als geïntegreerde module gegeven worden eventueel samen met één of meerdere andere modules, in een virtueel kantoor of gedeeltelijk of volledig als stage, Instapvereisten voor de module Studieduur 120 Lt TV post behandelen BC HA 064 met analoge klassementen werken BC HA 065 met digitale klassementen werken BC HA 066 een archief verzorgen BC HA 067 op aanwijzing eenvoudige administratieve en logistieke BC HA 068 taken uitvoeren een vergadering administratief en logistiek voorbereiden BC HA 069 actuele bureautica-apparatuur bedienen BC HA 070 een klein onderhoud van bureautica uitvoeren BC HA 071 een agenda bijhouden BC HA 072 een agenda raadplegen BC HA 073 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 30 van 34

31 2.22 Kantoorpraktijk Situering van de module in de opleiding Deze module situeert zich eveneens in het dagelijks leven van een secretariaat. De dagelijkse secretariële opdrachten en taken komen dan ook hier aan bod en kunnen in deze module op een meer gesofisticeerde manier worden ingeoefend: klassement, logistieke opdrachten en agendabeheer. Deze module kan als geïntegreerde module gegeven worden eventueel samen met één of meerdere andere modules, in een virtueel kantoor of gedeeltelijk of volledig als stage, Instapvereisten voor de module Studieduur 160 Lt TV binnen een welomgeschreven opdracht eigen taken plannen BC HA 049 binnen een welomgeschreven opdracht prioriteiten stellen BC HA 050 afval en restproducten sorteren en opslaan BC HA 051 een werkomgeving ordelijk houden BC HA 052 ergonomische principes in zijn werkomgeving en houding BC HA 053 integreren het eigen werk evalueren BC HA 054 een bezoeker onthalen BC HA 055 post behandelen BC HA 064 met analoge klassementen werken BC HA 065 met digitale klassementen werken BC HA 066 een archief verzorgen BC HA 067 op aanwijzing eenvoudige administratieve en logistieke BC HA 068 taken uitvoeren een vergadering administratief en logistiek voorbereiden BC HA 069 actuele bureautica-apparatuur bedienen BC HA 070 een klein onderhoud van bureautica uitvoeren BC HA 071 een agenda bijhouden BC HA 072 een agenda raadplegen BC HA 073 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 31 van 34

Secretariaatsmedewerker

Secretariaatsmedewerker Leerplan OPLEIDING Secretariaatsmedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/693/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Telefonist-receptionist

Telefonist-receptionist Leerplan OPLEIDING Telefonist-receptionist Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2012/694/6//D 31 januari 2012 STRUCTUURSCHEMA 80 Zakelijke communicatie in een eerste vreemde taal 1 80 Zakelijke

Nadere informatie

Contactcentermedewerker

Contactcentermedewerker Leerplan OPLEIDING Contactcentermedewerker Modulair Studiegebied Handel Goedkeuringscode: 2014/1066/6//D Indieningsdatum: 31 mei 2014 STRCTRSCHEMA Contactcentermedewerker 31 mei 2014 1 MODLES Naam Code

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP

DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP www.cofep.be DERDE GRAAD KANTOOR EN VERKOOP OEFENFIRMA COFEP Schooljaar: 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het nieuwe leerplan? In het competentie-ontwikkelend leren vormen niet de vakken het

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014

BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS. september 2005 LICAP BRUSSEL D/2005/0279/014 BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS september 2005 LICAP BRUSSEL 1 ste lj BEDRIJFSECONOMIE HANDEL TWEEDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS LICAP BRUSSEL (vervangt

Nadere informatie

Provincie Vlaams-Brabant

Provincie Vlaams-Brabant Provincie Vlaams-Brabant Centrum voor volwassenenonderwijs DE NOBEL Alexianenweg 2, 3300 Tienen (Tel. 016/81.45.11, fax. 016/82.20.57) J. Lipsiusstraat 71, 3000 Leuven (Tel en fax. 016/20.18.19, 's avonds,

Nadere informatie

Administratief medewerker

Administratief medewerker Landelijke Kwalificaties MBO Administratief medewerker Crebonummer: 90470 Sector: Secretariële/Financiële beroepen Branche: n.v.t. Cohort: Cohort 2011-2012 Colo 2002-2011. Gebruik van gegevens en teksten

Nadere informatie

BOEKHOUDEN-INFORMATICA

BOEKHOUDEN-INFORMATICA BOEKHOUDEN-INFORMATICA DERDE GRAAD TSO LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS VVKSO BRUSSEL September 2011 (vervangt D/2007/0279/002) 2) Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019)

SECUNDAIR ONDERWIJS TSO. tweede graad. eerste en tweede leerjaar. Toerisme. Toerisme. Specifiek gedeelte. (vervangt 2003/019) SECUNDAIR ONDERWIJS Onderwijsvorm: TSO Graad: tweede graad Jaar: eerste en tweede leerjaar Studiegebied: Toerisme Studierichting Toerisme Specifiek gedeelte Vak(ken): TV Toegepaste economie 3/3 lt/w Leerplannummer:

Nadere informatie

TV Toegepaste informatica

TV Toegepaste informatica LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS Vak: TV Toegepaste informatica SPECIFIEK GEDEELTE 13/11 lt/w Studierichting: Studiegebied: Onderwijsvorm: Graad: Leerjaar: Informaticabeheer Handel TSO Leerplannummer: 2011/043

Nadere informatie

Cursussen & trainingen

Cursussen & trainingen 2014-2015 ijn precies wat ik nodig heb om verder te komen in mijn carrière... Cursussen & trainingen Bedrijfsadministratie Computercursussen Secretarieel Management Ondernemen P&O en Nederlandse taal Open

Nadere informatie

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO

DOCUMENT. Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VVKSO Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel DOCUMENT VVKSO Servicedocument VOET voor het vak ICT/Informatica Dit document is een aanvulling op het algemeen servicedocument

Nadere informatie

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS

ALGEMENE VORMING PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN PROJECT ALGEMENE VAKKEN LEERPLAN SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE VORMING DEELTIJDS BEROEPSSECUNDAIR ONDERWIJS PROJECT ALGEMENE VAKKEN MODERNE VREEMDE TALEN NIVEAU TWEEDE GRAAD PROJECT ALGEMENE VAKKEN NIVEAU DERDE GRAAD NIVEAU DERDE LEERJAAR DERDE GRAAD LEERPLAN

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele

CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP. Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele CONCORDANTIETABEL DERDE GRAAD BOEKHOUDEN -INFORMATICA LEERPLAN BEDRIJFSECONOMIE - OEFENFIRMA COFEP Schooljaar 2013-2014 Auteur: Steven Dewaele 1 Wat zegt het leerplan? Om de leerlingen voor te bereiden

Nadere informatie

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl

Cursussen. Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden. Techniek. 2014-2015 www.rocrivor.nl Cursussen 2014-2015 www.rocrivor.nl Financieel/Administratief (Associatie) Computervaardigheden Secretarieel (LSSO) Techniek Welkom bij roc rivor ROC Rivor is hét opleidingscentrum voor regio Rivierenland.

Nadere informatie

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl

Arnhemseweg 6 3817 CH Amersfoort www.studiecentrum-amersfoort.nl Studiegids INTRO Voor iedereen de juiste cursus voor de juiste prijs Iedereen Iedereen heeft een verschillende reden om te starten met een cursus of opleiding. Of het nu verwacht wordt van je werkgever,

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding:

VOLWASSENENONDERWIJS. lineaire opleiding HOSP. Economisch. 3-jarige opleiding BOEKHOUDEN. Organisatie: Onderwijsvorm: Categorie: Totale opleiding: VOLWASSENENONDERWIJS Organisatie: lineaire opleiding Onderwijsvorm: HOSP Categorie: Economisch Totale opleiding: 3-jarige opleiding Opleiding: BOEKHOUDEN Leerplannummer: 2004/664L (nieuw) Nummer inspectie:

Nadere informatie

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a

INFORMATIEBERICHT. Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning. 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a INFORMATIEBERICHT Diensthoofd Burgerzaken & Juridische Ondersteuning 1 voltijdse statutaire functie graad A1a-A3a Het gemeentebestuur van de gemeente Wielsbeke gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

Nadere informatie

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf

Cursusgids 2013-2014. Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Cursusgids 2013-2014 Summa Zakelijke dienstverlening Summa ICT Afdeling Onderwijs & Bedrijf Prijzen en data onder

Nadere informatie

NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM

NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM Perfectie kan je leren! 2015-2016 AUTOTECHNIEK BOEKHOUDEN COMPUTER DRAAIER-FREZER ELEKTRICITEIT FOTOGRAFIE HOUTSNIJDEN KAPPER KOELING & WARMTE LASSEN MEUBELMAKER MOTORTECHNIEK PROGRAMMEREN SCHOONHEIDS-

Nadere informatie

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica

Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica 1 Geïntegreerde proef Boekhouden-Informatica - visie Toegepaste Informatica Een conclusie? Het leerplan Boekhouden-Informatica (D/2007/0279/002) bevat twee onderdelen: het deel Bedrijfseconomie en het

Nadere informatie

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan!

Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Zorg ervoor dat Europese bedrijven online gaan! Een praktische gids voor werkervaring Ian Lynch Ondersteund door het Lifelong Learning Project van de Europese Unie Ian Lynch 2012 Dit project werd gefinancierd

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Informatica. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Informatica Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen blz. 3 De afdeling Informatica blz. 5 Verschillende modules blz. 6 Lessen en

Nadere informatie

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL

BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL BIJLAGE 1 HET VLAAMS AFSPRAKENKADER NEDERLANDS ALS TWEEDE TAAL I. INHOUDSTAFEL I. INHOUDSTAFEL... 1 II. ALGEMENE BEPALINGEN... 2 1. Doelstelling... 2 2. Toepassingsgebied... 2 3. Lokale werkafspraken...

Nadere informatie