Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders"

Transcriptie

1 Zilveren Kruis zet in de Wlz-zorginkoop de cliënt centraal en biedt ruimte aan nieuwe zorgaanbieders Informatiebijeenkomst voor (potentieel) nieuwe zorgaanbieders Ingrid Renes en Marion van den Hurk Utrecht, 9 juni 2016 Zorgkantoor Zilveren Kruis

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

3 Facts over Zilveren Kruis Zorgkantoor 4

4 Overheidsbeleid Waardig leven met zorg - Focus op PGB in ZIN mogelijk maken - Transparantie t.b.v. cliënten voor wat betreft inkoopvoorwaarden en werken aan verbetering - Meerjarige afspraken specialistisch aanbod - Experimenten persoonsvolgende bekostiging Korting op contracteerruimte van 500 miljoen (medio juni duidelijkheid van Vws) Reductie administratieve lasten Zie, Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) hoofdstuk 1 5

5 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

6 Keuzevrijheid, zorg op een passende plek en persoonsgerichte zorg zijn de inkoopdoelen voor 2017 Dit vraagt om verbreding en vernieuwing van het zorgaanbod Zie, Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) hoofdstuk 2 7

7 Cliënten hebben een belangrijke rol in de dialoog over de kwaliteit van zorg 8

8 Cliëntondersteuning helpt cliënten bij het verduidelijken van de vraag en het vinden van de best passende zorg en ondersteuning Doelen van cliëntondersteuning Ondersteuning van cliënten door advies op maat De eigen regie van cliënten versterken Passende zorg op een passende plek die aansluit bij de wensen van de cliënt Taken van de cliëntondersteuner Geven van informatie en advies Begeleiding bij keuze voor een zorgaanbieder Ondersteuning bij de invulling van de zorg Meedenken bij het zorg of ondersteuningsplan. Cliënten kunnen voor ondersteuning terecht bij het zorgkantoor of onafhankelijke cliëntondersteuners. Contact met cliëntondersteuning van Zilveren Kruis: Bemiddeling tussen cliënt en zorgaanbieder Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep Ondersteuning bij herindicatie 9

9 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

10 Gelijk speelveld met aanvullende criteria stimuleert verbreding in zorgaanbod (1) Gelijk speelveld voor bestaande en nieuwe zorgaanbieders ligt vast in landelijk kader Dezelfde contractvoorwaarden voor nieuwe en bestaande zorgaanbieders: voldoen aan de bestuursverklaring Voor een aantal specifieke gestelde eisen uiterlijk tot 1 augustus 2017 de tijd om te gaan voldoen Contract onder voorwaarden voor zorgaanbieders die bij inschrijving nog niet voldoen aan deze eisen Beoordeling van het ondernemingsplan Basis kwaliteit op orde (de vragenlijst nieuwe zorgaanbieders invullen op de site van het CIBG en de inspectie) Definitie Nieuwe zorgaanbieders : zorgaanbieders die over 2016 geen Wlz-overeenkomst hebben met een zorgkantoor voor het leveren van Wlz-zorg in natura Zie Landelijk inkoopkader (deel 1) paragraaf en bijlage 5 bewijsstukken nieuwe aanbieder 11

11 Gelijk speelveld met aanvullende criteria stimuleert verbreding in zorgaanbod (2) Aanvullende criteria van Zilveren Kruis Intentie is om alle zorgaanbieders die een offerte indienen te contracteren als ze voldoen aan de landelijke voorwaarden Zorg zonder verblijf (MPT en VPT) heeft de voorkeur, dit kan bijdragen aan het versterken van de eigen regie van de cliënt Uitnodiging om PGB-initiatieven ook in MPT of VPT aan te bieden als cliënten dit wensen Voorbeelden van redenen voor afwijzing Een negatief eigen vermogen of financieel slechte positie; Maatregel IGZ; Meerdere gegronde klachten bij zorgkantoor, zorgverzekeraar en/of IGZ die ernstig van aard waren. Zie Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2), paragraaf

12 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

13 Zilveren Kruis koopt Wlz-zorg in, voor tien zorgkantoorregio s 1. regio Amsterdam 2. regio Apeldoorn/Zutphen e.o 3. regio Drenthe 4. regio Flevoland 5. regio t Gooi/Almere 6. regio Kennemerland 7. regio Rotterdam 8. regio Utrecht 9. regio Zaanstreek-Waterland 10. regio Zwolle 14

14 Het inkoopbeleid kunt u vinden op onze website: ww.zilverenkruis.nl/zorgkantoor Inkoopdocument per sector (GZ/V&V/GGZ) Aanvullende informatie Deel 1 - Inkoopkader langdurige zorg 2017 Wlz (Landelijk Inkoopkader) Deel 2 - Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis 2017 Wlz Deel 3 - Zorginkoopprocedure Zilveren Kruis 2017 Wlz Programma van Eisen Overeenkomst Wlz 2017 Bestuursverklaring Bijlagen 15

15 Alle zorgkantoren hanteren het Landelijke Inkoopkader Wlz 2017 Inhoudelijke uitgangspunten 2017 = 2016 Een zelfde mate van uniformering als die in 2016 Consistentie in kwaliteitsthema s Zorgkantoren willen, in lijn met het beleid van VWS, een meer regionale koers Cliënt centraal Stimuleren van persoonsgerichte zorg Stappen zetten richting persoonsvolgendheid van de bekostiging Zo breed mogelijk aanbod in zorg in natura beschikbaar stellen: zo min mogelijke drempels voor nieuw zorgaanbod Uitgangspunten inkoopproces 1. Op maat gemaakte afspraken voor verbetering van zorg 2. De dialoog tussen zorgkantoor en zorgaanbieder staat centraal 3. Meerjarige overeenkomst als stimulans voor kwaliteitsverbetering Zichtbaar zorgkantoor Cliënten(raden) krijgen een duidelijke rol bij de zorginkoop We blijven cliënten versterken met cliëntondersteuning In dialoog komen tot maatwerk Zorgen dat de dialoog nog beter bijdraagt aan voor cliënten merkbare kwaliteitsverbetering van de zorg Geen onnodige administratieve lasten Light-variant van zelfanalyse voor zorgaanbieders die al ontwikkelafspraken gemaakt hebben Format voor het ontwikkelplan is verbeterd Vereenvoudiging programma van eisen/contracteisen Doelmatigheid Binnen de contracteerruimte realiseren van passende zorg en voldoen aan de zorgplicht van de zorgkantoren Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) 16

16 Het zorginkoopbeleid van Zilveren Kruis kent drie ingrediënten Tariefbepaling Dialoog rond zelfanalyse en ontwikkelafspraken Volumebepaling Persoonsvolgende bekostiging Meerjarenafspraken Transparantie kwaliteit Niet van toepassing voor nieuwe zorgaanbieders Zie Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) 17

17 Tariefbepaling: zorgaanbieders die ontwikkelafspraken willen maken, dienen een zelfanalyse in Criteria voor zelfanalyse Alleen voor zorgaanbieders die op de datum van inschrijving aan alle voorwaarden voldoen Over kwaliteitsthema s 2017 uit hoofdstuk 3 van het landelijke inkoopkader De visie van cliënten wordt meegenomen Bevat sterke punten en ontwikkelpunten op thema s Bevat een onderbouwing Voorwaarde voor een tariefsopslag voor 2017 Format beschikbaar, nadrukkelijk verzoek dit te gebruiken Tarief 2017: Tenminste het basistarief % van het maximale Nza-tarief voor 2017 en maximaal het basistarief % + 3% tariefsopslag Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) paragraaf en hoofdstuk 3, Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf en bijlage 4a 18

18 Voorbeeld van format voor zelfanalyse 19

19 Tariefbepaling: zorgaanbieders kunnen een ontwikkelplan indienen om voor een opslag op het basistarief in aanmerking te komen Criteria voor ontwikkelplannen Alleen voor zorgaanbieders die op de datum van inschrijving aan alle voorwaarden voldoen Voorstellen die passen bij de eigen organisatie, cliëntpopulatie en prioriteiten Centraal staat de toegevoegde waarde voor cliënten Onderbouwing van tariefsopslag 2017 van maximaal 3% Voorstel voor tariefsopslag per ontwikkelafspraak (specifiek voor Zilveren Kruis) Format beschikbaar, nadrukkelijk verzoek dit te gebruiken Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) paragraaf 2.2.4, Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf en 5.3.4, bijlage 4b, praatplaat met toelichting en inspiratie voor ontwikkelafspraken voor cliënten (raden) op de website en bijlage 5 bewijsstukken nieuwe aanbieder 20

20 Voorbeeld van format voor ontwikkelplan 21

21 Tariefbepaling: in dialoog maken en monitoren zorgaanbieders en Zilveren Kruis ontwikkelafspraken Resultaat van de dialoog tussen de zorgaanbieder en Zilveren Kruis Overeenstemming over ontwikkelafspraken die onafhankelijk van elkaar en eenduidig uitlegbaar zijn; Overeenstemming over de wijze waarop de zorgaanbieder resultaten aannemelijk en aantoonbaar maakt; Overeenstemming over de te behalen tariefsopslag per ontwikkelafspraak die in relatie staat tot de ambitie van de afspraak. Voorlopige beoordeling in mei 2017 leidt tot voorlopige toekenning van tariefopslag voor behaalde ontwikkelafspraken Definitieve beoordeling in december 2017 leidt definitieve toekenning Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) paragraaf en Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf

22 Volumebepaling: van initieel budget naar definitieve afrekening Initieel budget (IB) bepalen (1 november 2016) als basis voor samenwerking Maandelijks budget o.b.v. daadwerkelijke declaraties van geleverde zorg (eerste betaling, over januari uiterlijk medio maart) Maandelijkse monitoring van de volumes in relatie tot de beschikbare contracteerruimte door Zilveren Kruis Definitief volume bepalen (herschikking 1 november 2017), o.b.v. de keuzes van cliënten en de beschikbare contracteerruimte Eventuele correctie op definitief volume bepalen (nacalculatie januari 2018), grotendeels o.b.v. de keuzes van cliënten en de beschikbare contracteerruimte Initieel budget bij nieuwe zorgaanbieders De overeengekomen volumes uit het ondernemingsplan worden vermenigvuldigd met het basistariefspercentage 2017 tot een maximum van ,- Daar waar nieuw zorgaanbod een omzetting vanuit het PGB naar ZIN betreft, wordt op basis van PGB-gegevens een reële productieafspraak gemaakt met in achtneming van het toekenningspercentage voor het volume van de kavel waarin de afspraak tot stand komt Wanneer wij per 2017 rechtstreeks een aanbod gaan contracteren wat in 2016 in onderaanneming of via een ander zorgkantoor werd gecontracteerd, kan een overheveling van de initiële budgetafspraak plaatsvinden als basis voor 2017 Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) paragraaf en Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf en hoofdstuk 6 23

23 Volumebepaling: kavelindeling en inkoopmodellen voor sturing op volume Kavelindeling Inkoopmodellen We knippen onze inkoopafspraken op in kavels Kavels gebruiken we om gericht beleid op te voeren, te monitoren of maatregelen te nemen Voorbeeld van een kavel: GZ keuze kavel Apeldoorn-Zutphen V&V VPT Utrecht Geld-volgt-klant model: keuze van cliënten volgen Budgetmodel: het toegekende initiële volume is het maximaal beschikbare budget Meerzorgmodel: het volume komt voort uit de afgegeven beschikkingen van cliënten Zie Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf

24 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

25 V&V: nieuwe kavels geven ruimte aan ontwikkeling van zorg zonder verblijf Kavels en inkoopsystematiek 1. Intramuraal kavel 2. Volledig pakket thuis (VPT) kavel 3. Modulair pakket thuis kavel (MPT) 4. Behandeling MPT High lights in beleid Regionale paragraaf op basis van de regioanalyse Zorg zonder verblijf (MPT en VPT) krijgt voorrang bij de herschikking Experiment: Leven zoals ik wil: radicale verandering in de verpleegzorg 5. Meerzorg V&V kavel Geld-volgt-klant model voor alle kavels, vooraf vastgestelde prioritering inzake herschikking Tariefpercentage 94%-97% 26

26 Regioparagrafen geven richting aan benodigde accenten voor persoonsvolgende zorg Voorbeeld van een regionale paragraaf Inzicht in ontwikkeling van de zorgvraag Conclusies In 2017 zetten wij voor de regio Flevoland in op: Het faciliteren van keuzevrijheid voor de cliënt in zorgaanbod en zorgaanbieder door het stimuleren van zorgaanbod in VPT en MPT en vernieuwend zorgaanbod Het verbeteren van de spreiding van Wlz-zorg met verblijf en de aanpak van leemtes Inzicht in huidig zorgaanbod Zie Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf

27 GZ: nieuwe kavels maken volgen van de keuze van de klant mogelijk met waarborgen voor kwaliteit en specialistische zorg Kavels en inkoopsystematiek 1. Keuze kavel geld-volgt-klant model 2. Specialistisch kavel budget model 3. Restrictie kavel budget model High lights in beleid Nieuwe, persoonsvolgende inkoopmethodiek waarin alle leveringsvormen voor ons gelijk; zijn: wij volgen de keuze van de cliënt Experiment Rotterdam Persoonsvolgend inkoopmodel apart inkoopbeleid 4. Bovenregionaal kavel budget model 5. Meerzorg GZ kavel geld-volgt-klant model Tariefpercentage 93,6%-96,6% 30

28 GGZ: cliëntenpopulatie bepaalt keuzes in inkoopbeleid Kavels en inkoopsystematiek 1. Intramurale GGZ 2. Meerzorg GZZ kavel High lights in beleid We contracteren in principe geen nieuwe aanbieders Aanbod is altijd intramuraal Focus op herstelondersteunende zorg en volwaardig burgerschap Geld-volgt-klant model voor alle kavels Tariefpercentage 94,3%-97,3% 31

29 Inhoudsopgave 1 Inleiding: wat gebeurt er in de Wlz? 2 Hoe staat de cliënt centraal in het inkoopbeleid? 3 Hoe geeft Zilveren Kruis ruimte aan nieuwe zorgaanbieders? 4 Hoe ziet het zorginkoopbeleid er uit? 5 Welke sectorspecifieke keuzes zijn er gemaakt in het inkoopbeleid? 6 Hoe verloopt de inkoopprocedure?

30 Tijdpad inkoopprocedure Wlz 2017 STAP Datum Toelichting Stap1 1 juni 2016 Bekendmaking inkoopbeleid en openstelling digitale zorginkoopapplicatie Stap 2 21 juni 2016 Einde mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen/bezwaren te uiten Stap 3 1 juli 2016 Publicatie Nota van Inlichtingen Stap 4 1 augustus uur Sluitingsdatum voor indiening offerte Stap 5 2 augustus-26 augustus 2016 Beoordeling offertes door Zilveren Kruis Stap 6 Uiterlijk 26 augustus 2016 Terugkoppeling voorlopige uitkomst beoordeling offertes Stap 7 1 augustus 2016 Start dialoog zorgaanbieder - Zilveren Kruis Stap 8 10 oktober 2016 Vaststelling en terugkoppeling voorlopige toekenning initiële productie afspraak en toezending overeenkomst door Zilveren Kruis Stap 9 20 oktober 2016 Retour budgetformulier 2017 en ondertekende overeenkomst door zorgaanbieder Stap oktober 2016 Beoordeling budgetformulieren door Zilveren Kruis Stap 11 1 november 2016 Uiterste datum ondertekening budgetformulier door Zilveren Kruis en inzending budgetformulieren naar Nza Zie Inkoopkader langdurige zorg (deel 1) pararaaf 2.2 en Zorginkoopprocedure Zilveren Kruis (deel 3) 33

31 Dialoog staat centraal in het contact tussen Zilveren Kruis en zorgaanbieder In het inkoopgesprek (vaak telefonisch) bespreken we het ondernemingsplan, de zelfanalyse en de ontwikkelafspraken Zilveren Kruis publiceert maandelijks de zorgkosten inclusief de verwachte % korting op de volumes (tenminste vanaf periode ) Zie Zorginkoopbeleid Zilveren Kruis (deel 2) paragraaf

32 Wij zien uw offerte graag tegemoet! Vragen? Later nog vragen? Nota van inlichtingen Zie voor het stellen van vragen 35

33 Voorlichtingsbijeenkomst voor nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Donderdag 9 juni 2016 Locatie: Utrecht

34 Onderwerpen Offerte 2017 indienen iwlz en de ketenpartners Declareren Planning 2017/2018 Aandachtspunten

35 Offerte 2017 indienen Toelating aanvragen voor indienen offerte op website CIBG (behandeltermijn 16 weken) Zorginkoopapplicatie Mendix Inlogcode aanvragen via webformulier

36 Website: zorgaanbieders/zorginkoop/ Kies voor: Zorginkoopdocumenten Wlz 2017

37

38 Zorginkoopapplicatie Mendix

39 Bereikbaarheid Helpdesk Zorginkoop Voor vragen over de digitale zorginkoopapplicatie neemt u contact op met de Helpdesk van Zorginkoop Telefoon: op werkdagen van uur (van 1 juni t/m 1 augustus)

40 iwlz informatiestromen en Ketenpartners Zorginstituut Nederland

41 Codes en certificaten Nza-code (aanvragen via nza.nl) - nodig om productie afspraken te kunnen maken - in te kunnen loggen op het Nza portaal - op basis van deze gegevens wordt een beschikking afgegeven AGB-code (aanvragen via agbcode.nl) - voor het declareren - voor het ontvangen van zorgtoewijzingen - voor het ontvangen van cliëntgebonden notities Vecozo certificaat (aanvragen via vecozo.nl) - autorisatie voor declareren, iwlz berichten en notitieverkeer - meerdere AGB-codes

42 iwlz informatiestromen en ketenpartners Zilveren Kruis Zorgkantoor

43

44 U vindt hier informatie over o.a.: 1) Zorginkoopdocumenten 2) Aanvragen inlog voor Mendix 3) Declaratieprotocol 4) (Aanvullend)Voorschrift 5) Nieuwe zorgaanbieders 6) Nieuws

45 Voorschrift Zorgtoewijzing en Aanvullend Voorschrift

46 Declareren via AW319

47 Declareren via AW319 Afrekenen o.b.v. goedgekeurde declaraties AW319 Bevoorschotting of achteraf betalen

48 Januari 2017: Start zorglevering 2017 Zorginkoop: Planning 2017/2018 Juni/Juli: Indienen offerte zorginkoop 2018 Augustus/Oktober 2017: Afhandeling Zorginkoop 2018 Augustus/Oktober 2017: Herschikking 2017 (definitieve afspraak) Maart 2018: Nacalculatie 2017

49 Zorginkoop: Aandachtspunten Inlogcode Mendix aanvragen via de website van Zilveren Kruis Zorgkantoor Voor 1 augustus offerte indienen Uiteindelijk heeft u een AGB-code en een Nza-code nodig Beschik over een VECOZO certificaat dat geschikt is voor het declareren van de AW319, iwlz berichten en notitieverkeer Zorg ervoor dat vanaf januari iwlz en AW319 berichten uitgewisseld kunnen worden via een softwareprogramma Kom naar de bijeenkomst aan het eind van het jaar

50 Vragen?

51 Bedankt voor uw aandacht

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg. Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz 2017 gehandicaptenzorg Bijeenkomst zorgaanbieders Zwolle - Nieuwegein 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom 2 Nu we elkaar toch spreken 3 Totstandkoming en doelstellingen inkoopbeleid Wlz

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017

Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Voorlichtingsbijeenkomst nieuwe zorgaanbieders Wlz 2017 Donderdag 29 september 2016 Amersfoort Reinhilde van den Brand, André Mannak, Sander Bloemheuvel & Hans Warringa Programma..gecontracteerd en nu?

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016

Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor. Ingrid Renes 1 juni 2016 Inkoopbeleid Wlz V&V 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Ingrid Renes 1 juni 2016 Inhoudsopgave 1 Welkom en introductie 2 Landelijk Inkoopkader Wlz 2017 3 De hoofdlijnen van het Wlz inkoopbeleid van Zilveren

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden

Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Zilveren Kruis Zorgkantoor zet in op zorg en ondersteuning die past bij de manier waarop klanten hun leven willen leiden Presentatie Inkoopkader Zilveren Kruis Zorgkantoor voor 2018-2020 1 juni 2017 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN

CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN CONCEPT Wlz Zorginkoopbeleid 2017 mr. Daphne Koch, beleidsadviseur ZN Uitgangspunten De uitgangspunten voor de inkoop 2016 blijven voor 2017 van kracht. Cliënt centraal Zichtbaar zorgkantoor In dialoog

Nadere informatie

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017

Welkom. Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Welkom Inkoopdocument Wet langdurige zorg 2017 Inleiding Politieke en maatschappelijke context Herziening langdurige zorg o Eigen verantwoordelijkheid o Zelfredzaamheid o Thuis blijven wonen, zorg dichtbij

Nadere informatie

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017

Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Bijeenkomst Zorgaanbieders Wlz inkoopbeleid 2017 Juni 2016, team zorginkoop Wlz Inhoud van vandaag Cliënt Blok I: Inbreng vanuit cliënt Zorgaanbieder Blok II: Kwaliteit van de zorg Blok III: Financiering

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging

Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz Verpleging & Verzorging Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Programma Welkom 15.30 Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg 15.35 Presentatie zorginkoopbeleid Wlz V&V 2016 15.45 Thema-gewijs

Nadere informatie

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN

Wlz Zorginkoopbeleid 2016. drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz Zorginkoopbeleid 2016 drs. Ineke Wever, manager Zorg ZN Wlz 01-01-2015 De Wlz is sinds 1 januari 2015 een feit. Met de invoering van deze wet staan drie onderling samenhangende doelstellingen centraal:

Nadere informatie

Geestelijke gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg Informatiebijeenkomst zorginkoopbeleid Wlz 2016 Geestelijke gezondheidszorg Programma Welkom Presentatie visie Achmea op de langdurige zorg Presentatie zorginkoopbeleid Wlz GGz 2016 Vragen Brunch 10.00

Nadere informatie

Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Voorwoord. Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking. Een samenwerking waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Voor u ligt het Inkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de doorvertaling hiervan

Nadere informatie

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat.

Wij kijken uit naar een plezierige samenwerking met u waarin het belang, het leven en de zorg voor cliënten centraal staat. Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Voor u ligt het Zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Samen met u dragen wij zorg voor toegankelijke, doelmatige en kwalitatief goede zorg voor onze

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Geestelijke gezondheidszorg VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid

Nadere informatie

Inkoop Langdurige Zorg

Inkoop Langdurige Zorg Inkoop Langdurige Zorg Bijeenkomst zorgaanbieders 20 mei 2015 Programma 14.00 uur Invoering WLZ en veranderingen zorgkantoor Uitgangspunten inkoopbeleid Inkoopbeleid en systematiek 2016 15.00 uur Korte

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Geestelijke Gezondheidszorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in

Nadere informatie

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015

Wlz Zorginkoop Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Wlz Zorginkoop 2016 Regionale informatiebijeenkomst voor zorgaanbieders Datum 16 en 18 juni 2015 Agenda Uitgangspunten bij Wlz zorginkoop 2016 Stap 1: Opzet Wlz zorginkoopbeleid Inkoopproces Stap 2: inschrijving

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz

Zorginkoop Wlz Zorginkoop Wlz 2018-2020 Zorgkantoren Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord Bijeenkomst 7 juni 2017 Paul Kuyper Tessa Korver Programma 1. Budgettair kader 2. Landelijk inkoopkader 3. Regionaal

Nadere informatie

Voorwoord. Beste lezer,

Voorwoord. Beste lezer, Zorginkoopdocument Wlz 2017 Voorwoord Beste lezer, Voor u ligt het zorginkoopdocument voor de Wet langdurige zorg 2017. Net als voorgaande jaren bestaat dit document uit een landelijk inkoopkader en de

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Verpleging & Verzorging Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017

Nadere informatie

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg

Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Landelijk Inkoopkader Langdurige Zorg 2017 Gehandicaptenzorg Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2017. De Wlzuitvoerders hebben zorgkantoren gemandateerd om in 2017 de zorginkoop

Nadere informatie

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017

Publicatie Zorgkostenraming Wlz Periode 3 Mei 2017 Publicatie Zorgkostenraming Wlz 2017 Periode 3 Mei 2017 Inleiding Leeswijzer Zilveren Kruis kiest voor een nieuwe opzet voor de zorgkostenraming 2017 Dit doen we om zorgaanbieders beter inzage te geven

Nadere informatie

Inkoopdocument Wet langdurige zorg

Inkoopdocument Wet langdurige zorg Inkoopdocument 2017 Wet langdurige zorg Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord

Nadere informatie

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende

Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg Experiment Persoonsvolgende Inkoop experiment V&V regio Zuid Limburg 2017 Experiment Persoonsvolgende bekostiging Publicatiedatum: 1 juni 2016 1 CZ ZORGKANTOOR V&V EXPERIMENT REGIO ZUID-LIMBURG PERSOONSVOLGENDE BEKOSTIGING IN HET

Nadere informatie

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016

Inkoop WLZ Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop WLZ 2017 Presentatie zorgaanbieders 8 juni 2016 Inkoop landelijk Agenda VWS WLZ pakket Inhoud Inkoopkader langdurige zorg Uitgangspunten Persoonsvolgende inkoop Inkoop landelijk Drie niveaus kwaliteitsverbeteringen

Nadere informatie

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg

Inleiding. Nota van Inlichtingen Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Zilveren Kruis Zorgkantoor Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een

Nadere informatie

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging

INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging INKOOPKADER LANGDURIGE ZORG 2017 Verpleging & Verzorging VOORBEHOUD ZN gaat met dit inkoopdocument uit van de situatie zoals bekend ten tijde van de publicatie van dit inkoopdocument. De mogelijkheid bestaat

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gehandicaptenzorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel

Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal inkoopkader Midden IJssel Nota van inlichtingen Wet langdurige zorg 2017 Regionaal Midden IJssel Datum: 1-7-2016 Vraagnr. Betreft document Par. / artikel / tabblad Blz. Onderwerp Vraag of opmerking van zorgaanbieder Antwoord zorgkantoor

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEHANDICAPTENZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Inkoopkader langdurige zorg 2016 GZ 1 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren

Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren Inkoop Wlz 2017 Menzis Zorgkantoren 1 REGIO FOTO GRONINGEN THEMA S ONTWIKKELPLANNEN 2016 AANTAL AANBIEDERS MET AFSPRAKEN 2016 WACHTLIJST FEB 2016 Thema Aantal aanbieders De basis versterken 26 Versterken

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016

Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Voorlichtingsbijeenkomst 2017 voor nieuwe zorgaanbieders 6 juni 2016 Introductie vragen Wie van u vindt dat de wens van de klant centraal staat? Wie van u vindt dat de wens van de klant ook wat betreft

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016

Inkoopdocument Wlz 2016 Inkoopdocument Wlz 2016 Het is niet toegestaan de in dit document vermelde informatie verder te verspreiden of te wijzigen zonder voorafgaande toestemming van Zorgkantoor Friesland. 1 Voorwoord en leeswijzer

Nadere informatie

Voorwoord. Hartelijke groet, Tamara Pieterse, Directeur Zorginkoop Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor

Voorwoord. Hartelijke groet, Tamara Pieterse, Directeur Zorginkoop Langdurige zorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Zorginkoopdocument Wlz Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 Voorwoord In de brief Waardig leven met zorg heeft Staatssecretaris Van Rijn de ambitie uitgesproken om binnen de Wlz meer

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en Leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen

Inkoopprocedure Wet langdurige zorg voor goede zorg zorg je samen Inkoopprocedure Wet langdurige zorg 2017 voor goede zorg zorg je samen Inhoud 1 Zorgaanbieders die voor het jaar 2016 een éénjarige of nog geen overeenkomst hebben met Zorgkantoren Coöperatie VGZ 5 2 Zorgaanbieders

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Geestelijke gezondheidszorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten en hun vertegenwoordigers weten wanneer en

Nadere informatie

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg

# wzgld. Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis. Wonen en zorg # wzgld Nico Moorman Productexpert Inkoop Wlz Menzis Wonen en zorg Inkoop Wlz 2017 Het Zorgkantoor Grootste zorgverzekeraar in regio beheert zorgkantoor 32 zorgkantoren Menzis in 3 regio s; Arnhem, Groningen

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Inkoopkader Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 Voor zorgaanbieders die in 2017 al een overeenkomst hebben met één van de zorgkantoren

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2016

Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Zorginkoopbeleid Wlz 2016 Het zorginkoopbeleid Wlz 2016 is op 1 juni 2015 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader ontwikkeld dat als basis

Nadere informatie

Inleiding. Nota van inlichtingen Zilveren Kruis Wlz 2017 GGZ pag. 2 van 59

Inleiding. Nota van inlichtingen Zilveren Kruis Wlz 2017 GGZ pag. 2 van 59 Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er de mogelijkheid tot het stellen van verduidelijkende vragen en om bezwaar te maken tegen het zorginkoopbeleid.

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2017 Wlz SECTOR GGZ Publicatiedatum: 1 juli 2016 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van inlichtingen.

Het kan dus voorkomen dat de door u gestelde vraag niet (letterlijk) terugkomt in de Nota van inlichtingen. Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een mogelijkheid geweest om bezwaar te maken tegen

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2017

Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Het zorginkoopbeleid Wlz 2017 is op 1 juni 2016 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben, net als in voorgaande jaren in ZN-verband een gezamenlijk inkoopkader

Nadere informatie

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ

Inkoopprocedure Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ Inkoopprocedure 2016 Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Zorgkantoren Coöperatie VGZ www.vgz-zorgkantoren.nl VGZ Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 09167532, Univé Zorgkantoor B.V., KvK-nummer 37122493, en Trias

Nadere informatie

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING

Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 VERPLEGING & VERZORGING Zorgverzekeraars Nederland Juni 2015 Voorwoord en leeswijzer Voor u ligt het Inkoopkader Langdurige Zorg 2016. De Wlz-uitvoerders hebben zorgkantoren

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016. Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoud 1. Leeswijzer... 4 2. Regionale inkoopprocedure... 5 2.1 Algemeen... 5 2.2 Inkoopprocedure bestaande

Nadere informatie

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen:

Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz 2017 sector GGZ en Overeenkomst 2017 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Toelichting bij het Zorginkoopdocument Wlz sector GGZ en Overeenkomst sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen: Indien een vraag betrekking had op tekst die letterlijk terug te

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ GZ 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoelt voor aanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand van

Nadere informatie

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding

Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz 2016 Inleiding Nota van inlichtingen m.b.t landelijk inkoopkader Wlz Inleiding In deze Nota van Inlichtingen inkoop Wlz treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het landelijke inkoopkader Wlz van

Nadere informatie

Inleiding 2. Deel 1 Nota van Inlichtingen Landelijke Inkoopkader WLZ GZ Leeswijzer 5. 1 Uitgangspunten in de zorginkoop

Inleiding 2. Deel 1 Nota van Inlichtingen Landelijke Inkoopkader WLZ GZ Leeswijzer 5. 1 Uitgangspunten in de zorginkoop Nota van Inlichtingen Zorginkoopdocument Wlz 2017 Inleiding Binnen de zorginkoopprocedure is er naast het stellen van verduidelijkende vragen, tevens een mogelijkheid geweest om bezwaar te maken tegen

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Verpleging en Verzorging Inhoudsopgave - Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging

Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging Presentatie Zorginkoopbeleid 2015 Verpleging & Verzorging 1 Programma 1. Landelijke ontwikkelingen AWBZ 2. Visie Achmea op langdurige zorg 3. Zorginkoopbeleid AWBZ/Wlz 4. Gelegenheid tot het stellen van

Nadere informatie

A. Antwoorden op vragen over Achmea Wlz GGZ 2016 ingediend door zorgaanbieders via de website

A. Antwoorden op vragen over Achmea Wlz GGZ 2016 ingediend door zorgaanbieders via de website Nota van inlichtingen Wlz GGZ 2016 Achmea In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op de Inkoopprocedure langdurige zorg 2016 Geestelijke Gezondheidszorg

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen.

Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz 2016 sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Toelichting bij Zorginkoodocument Wlz sector GGZ n.a.v. de vragen gesteld voor de Nota van Inlichtingen. Indien een vraag betrekking heeft op tekst die letterlijk terug te vinden is in de inkoopdocumenten,

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg

Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Zilveren Kruis Zorgkantoor Gehandicaptenzorg Toelichting bij de praatplaat over het zorginkoopbeleid Wlz 2017 Uitleg Het is belangrijk dat cliënten(raden) weten wanneer en waarover zorgkantoren met zorgaanbieders

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen zorginkoop 2016 Wlz Gehandicaptenzorg

Nota van Inlichtingen zorginkoop 2016 Wlz Gehandicaptenzorg Nota van Inlichtingen zorginkoop 2016 Wlz Gehandicaptenzorg Zorginkoopdocument Wlz 2016 Gehandicaptenzorg 1 Deel 1: Landelijke Inkoopkader Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen

Nadere informatie

Dia 1. Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. Zilveren Kruis Titelslides 100% Blauw #2

Dia 1. Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging. Zilveren Kruis Titelslides 100% Blauw #2 Dia 1 Onderstaande balk s.v.p. niet verwijderen Titelslides 100% Blauw #2 Bijeenkomst cliëntenraden Verpleging & Verzorging 23 november, 25 november, 5 december, 9 december 2016 heeft in november en december

Nadere informatie

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015

Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 Addendum Zorginkoop langdurige zorg 2015 V&V en GZ Disclaimer De documenten opgesteld door het zorgkantoor ten behoeve van de inkoop van langdurige zorg 2015 zijn onder voorbehoud van wijzigend beleid

Nadere informatie

Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017

Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Nota van inlichtingen Zorginkoopbeleid Wlz 2017 Regionaal Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden 1 Leeswijzer Nota van Inlichtingen Regionaal Het zorgkantoor heeft met de grootst

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz 2016. In geval van tegenstrijdigheden

Nadere informatie

Zilveren Kruis Zorgkantoor

Zilveren Kruis Zorgkantoor Zilveren Kruis Zorgkantoor Inkoopkader Verpleging en Verzorging, Gehandicaptenzorg, Geestelijke Gezondheidszorg 2018-2020 Voor NIEUWE zorgaanbieders die in 2017 GEEN overeenkomst hebben met één van de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ

Nota van Inlichtingen behorende bij. Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Nota van Inlichtingen behorende bij Zorginkoopdocument 2016 Wlz SECTOR GZ Publicatiedatum: 3 juli 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende

Nadere informatie

Zorginkoopdocument langdurige zorg 2015 gehandicaptenzorg. << terug naar index Achmea Inkoopdocument AWBZ 2014 Geestelijke Gezondheidszorg 1

Zorginkoopdocument langdurige zorg 2015 gehandicaptenzorg. << terug naar index Achmea Inkoopdocument AWBZ 2014 Geestelijke Gezondheidszorg 1 Zorginkoopdocument langdurige zorg 2015 gehandicaptenzorg Achmea Inkoopdocument AWBZ 2014 Geestelijke Gezondheidszorg 1 Voorwoord Met veel genoegen bied ik u het inkoopbeleid van de Achmea zorgkantoren

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2015

Zorginkoopbeleid 2015 Zorginkoopbeleid 2015 Context HLZ WLZ/AWBZ Politieke besluitvorming Uniformering Landelijk versus regionaal beleid Marktanalyse Proces Rafelrandjes Vraag/antwoord Agenda inkoop 2015 Uitgangspunten landelijk

Nadere informatie

Regionaal Inkoopdocument Wlz Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden

Regionaal Inkoopdocument Wlz Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Regionaal Inkoopdocument Wlz 2017 Zorgkantoren Zuid-Holland Noord en Amstelland en de Meerlanden Inhoudsopgave 1. Leeswijzer... 3 2. Regionale inkoopprocedure... 4 2.1 Tijdspad... 4 2.2 Indienen van de

Nadere informatie

Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam

Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam Zorginkoopdocument Wlz 2018 Experiment persoonsvolgende inkoop Gehandicaptenzorg Rotterdam Voorwoord Beste relatie, Uw en onze klanten willen graag hun leven (blijven) leiden zoals ze dat het liefste willen

Nadere informatie

Regionaal Inkoopkader

Regionaal Inkoopkader Regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2016 Versie d.d. 1 juni 2015 Zorgcategorieën: Verpleging & Verzorging Gehandicaptenzorg Geestelijke Gezondheidszorg Zorginkoop team Wlz Juni 2015 Inhoudsopgave Deel

Nadere informatie

Samen waarde toevoegen voor klanten

Samen waarde toevoegen voor klanten Samen waarde toevoegen voor klanten Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 2020 voor bestaande aanbieders Kader voor de contractering van zorgaanbieders die voor 2017 al een overeenkomst hebben met een van

Nadere informatie

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017

Zorgkantoor DSW. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Zorgkantoor DSW Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2017 Juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Vernieuwingsagenda Wet langdurige zorg 4 1.2 Waardigheid en

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen II, Inkoopdocument Wlz 2016 3 juli 2015 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen. 3 Hoofdstuk 2 Wijzigingen Inkoopdocument Wlz 2016. 5 Hoofdstuk 3 Vragen Inkoopdocument

Nadere informatie

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders

Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Zorginkoop 2013 Nieuwe aanbieders Agenda Inleiding Stand van zaken 2013 Visie op nieuwe zorgaanbieders Marktanalyse Zorginkoopproces Financiën Gelegenheid tot het stellen van vragen Ontwikkelingen 2013

Nadere informatie

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016

ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ. Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 ZORGINKOOPDOCUMENT 2016 Wlz SECTOR GZ Regionale kader bij ZN Inkoopkader langdurige zorg 2016 Publicatiedatum: 1 juni 2015 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document

Nadere informatie

Samen waarde toevoegen voor klanten

Samen waarde toevoegen voor klanten Samen waarde toevoegen voor klanten Inkoopkader Wet langdurige zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders Kader voor de contractering van zorgaanbieders die voor 2017 nog geen overeenkomst hebben met een van

Nadere informatie

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten

Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Stand van zaken experiment persoonsvolgende bekostiging in Zuid-Limburg Effect op inkoop en wachtlijsten Caro Verlaan Manager zorginkoop Verpleging & Verzorging 22-05-17 Het experiment persoonsvolgende

Nadere informatie

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente

Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inkoopdocument Wlz 2016 (deel 1) voor de regio s Arnhem, Groningen en Twente Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie, visie en inkoopdoelen... 5 1.1 Menzis Visie op zorg...5 1.2 Missie, visie en speerpunten

Nadere informatie

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017

ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 ZELFANALYSE ZORGINKOOP WLZ V&V 2017 Toelichting Zelfanalyse deze versie is bedoeld voor zorgaanbieders die in 2017 voor het eerst een zelfanalyse invullen Zorgkantoren vragen de zorgaanbieder aan de hand

Nadere informatie

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016

Zorgkantoor DWO/NWN. Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Zorgkantoor DWO/NWN Zorginkoopbeleid Langdurige zorg 2016 Juni 2015 Aangepast: Juli 2015 Inhoudsopgave Inleiding 3 DEEL 1 ALGEMEEN 4 1. Algemene ontwikkelingen 4 1.1 Terugblik op de veranderingen in de

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014.

Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Nota van Inlichtingen Bijlage Achmea zorginkoop AWBZ 2014. Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het zorginkoopbeleid 2014 van Achmea. Deze

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016

Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz oktober 2016 Zorgkantoor Friesland Nota van Inlichtingen III - Aanvulling, Inkoopdocument Wlz 2017 10 oktober 2016 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Mededelingen... 3 Hoofdstuk 2 Beleidslijnen Schoonmaak & Logeren in de

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders

Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Informatiebijeenkomst zorgaanbieders Inkoop 2015 Langdurige Zorg 28 mei 2014 Programma 14.00 uur vooruitblik 2015 uitgangspunten Inkoopbeleid 14.45 uur korte pauze 14.55 uur uniform landelijk beleid inkoopsystematiek

Nadere informatie

Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders. Samen waarde toevoegen voor klanten. voor goede zorg zorg je samen

Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders. Samen waarde toevoegen voor klanten. voor goede zorg zorg je samen Inkoopkader Wet Langdurige Zorg 2018 voor nieuwe zorgaanbieders Samen waarde toevoegen voor klanten Kader voor de contractering van zorgaanbieders die voor 2017 nog geen overeenkomst hebben met een van

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging

Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Nota van Inlichtingen Wlz 2016 Verpleging & Verzorging Inleiding In deze Nota van Inlichtingen treft u correcties, verduidelijkingen en aanvullingen aan op het Zorginkoopbeleid Wlz Verpleging &Verzorging

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen

Nota van Inlichtingen Nota van Inlichtingen TEN BEHOEVE VAN DE ZORGINKOOP LANGDURIGE ZORG (Wlz) 2017 1 Leeswijzer Voor u ligt de Nota van Inlichting die hoort bij de landelijke inkoopdocumenten Wlz 2017. De vragen en antwoorden

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg (Wlz) Bijeenkomst cliëntenraad & cliëntorganisaties 9 december 2016

Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg (Wlz) Bijeenkomst cliëntenraad & cliëntorganisaties 9 december 2016 Onafhankelijke cliëntondersteuning langdurige zorg (Wlz) Bijeenkomst cliëntenraad & cliëntorganisaties 9 december 2016 Geborgd in wet langdurige zorg Alle mensen die recht hebben op langdurige zorg (met

Nadere informatie

Samen maken we de zorg persoonlijk

Samen maken we de zorg persoonlijk Samen maken we de zorg persoonlijk Wij zien uw passie om goede zorg mogelijk te maken voor klanten in de Wlz. En we begrijpen dat dit niet altijd eenvoudig is in een complexe omgeving. Daarom willen we

Nadere informatie

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014

Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN. Sanne Lubbers Martin Holling. 16 december 2014 Wet langdurige zorg (Wlz) Presentatie VGN Sanne Lubbers Martin Holling 16 december 2014 Inhoud Hoofdlijnen van Het doel van de wet Verschillen met de AWBZ Zorginkoop Specifieke onderwerpen 2 Waarom een

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ

Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Nota van Inlichtingen 2018 Wlz sector GGZ Publicatiedatum: 30 juni 2017 1 Voorbehouden, tegenstrijdigheden, rechtsmiddelen en vervaltermijn Dit document met alle bijbehorende bijlagen is met zorg samengesteld.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017

Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz januari 2017 Informatiebijeenkomst financieel beleid Wlz 2017 27 januari 2017 Verleden heden toekomst 2016 Zorg Budget Declaratiegedrag 2017 Klant centraal Budget Declaratiegedrag 2018 Toekomstagenda Inhoud presentatie

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid Wlz 2018

Zorginkoopbeleid Wlz 2018 Zorginkoopbeleid Wlz 2018 Het zorginkoopbeleid Wlz 2018 is op 1 juni 2017 door alle zorgkantoren gepubliceerd. De zorgkantoren hebben, net als in voorgaande jaren in ZN verband een gezamenlijk inkoopkader

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie