mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig"

Transcriptie

1 VERSLAG VOORBESPREKING Kennismaking nieuwe rekenkamercommissie, rekenkamerrapport inzake privatisering Mariënhoeve, aandragen onderzoeksonderwerpen september 2010 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker mevrouw A.J.G. Vernooij mevrouw A. van Wees Leden VVD CDA SP GroenLinks PvdA PCG BurgerBelangen Nu D66 Gasten Portefeuillehouder Notulist de heer E.A. Speijer mevrouw S.E. van Ee-Reedijk de heer G.J. de Heus de heer A.J. Willems de heer L. Bergsma de heer D.J. van Os de heer W.G. Smit de heer R. van Geijtenbeek mevrouw A. Barink mevrouw C. van Kappel mevrouw N. Ontheten de heer Veldkamp de heer J.A.G. Burger mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig Beeldvorming De gespreksleider opent de voorbespreking en heet iedereen welkom. Zij constateert dat er geen insprekers zijn. Zij licht het doel van de bespreking kort toe. 1

2 De nieuwe leden van de rekenkamercommissie stellen zich voor. Mevrouw Nicole Ontheten, zelfstandig adviseur bij gemeenten. Mevrouw Aletta Barink, heeft voor verschillende gemeenten gewerkt en bij BMC, nu werkzaam bij de gemeente Nieuwegein. Mevrouw Caroline van Kappel, voorheen lid van de rekenkamercommissie vanwege haar raadslidmaatschap en nu extern lid. Zij is voorzitter van de rekenkamercommissie. De heer Veldkamp is al sinds 2007 onderzoeker van de rekenkamercommissie. De heer Veldkamp geeft vervolgens een toelichting op het rapport inzake de privatisering van Mariënhoeve dat al enige tijd geleden heeft plaatsgevonden. Effectiviteit, efficiency en rechtmatigheid zijn uitvoerig onderzocht. De weerslag hiervan staat in het rapport. De rekenkamercommissie heeft ook conclusies en aanbevelingen geformuleerd naar aanleiding van het onderzoek. De gespreksleider biedt gelegenheid tot het stellen van vragen. De heer Van Geijtenbeek (D66) heeft begrepen dat het college de aanbevelingen heeft overgenomen met een paar kanttekeningen. Is de beheersovereenkomst inmiddels afgesloten? Wethouder Burger zegt dat hieraan gewerkt wordt; volgende maand wordt deze afgesloten. Het lastige is dat het geen eenzijdig verhaal is. De andere partij heeft ook te maken met verenigingen die akkoord moeten gaan met de tekst. Het is ook een leerpunt; de wethouder verwijst naar de sportstichting Langbroek waarmee eerst een principeovereenkomst is gesloten. De heer Willems (GroenLinks) merkt op dat er eerst allerlei discussie was tussen de stichting en verenigingen en dat men uiteindelijk bij de politieke partijen uitkwam. Is het nu anders? Is de escalatieladder anders georganiseerd? Wethouder Burger zegt dat er wel afspraken zijn gemaakt over hoe met elkaar om te gaan, maar er zijn nooit garanties dat een vereniging zich niet rechtstreeks tot een politieke partij wendt. Op dit moment speelt de discussie over de huurprijs. Daarover moeten de verenigingen in eerste instantie praten met de sportstichting. De heer Speijer (VVD) vindt het een duidelijk rapport. Er is één kader; er zijn ook wel leerpunten te vinden voor de toekomst. Hij noemt een format projectmanagement. Wethouder Burger bevestigt dit; hij noemt als voorbeeld dat wat eerder bij de belastingdienst geïnformeerd kan worden naar mogelijkheden. Mevrouw Van Kappel zegt dat het ook belangrijk is om te bekijken hoe dit soort rapporten verder doorwerkt en hoe aanbevelingen in praktijk gebracht worden. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) heeft al meerdere keren lof geuit over hoe dit traject is gegaan; dit rapport bevestigt dit ook. Hij heeft een bestuurlijke vraag: bij veel grotere steden worden zaken geprivatiseerd aan een sportstichting, die hetzelfde doet als Mariënhoeve. Dit had ook zijn vruchten kunnen afwerpen in Cothen en Langbroek. Hij vraagt of ook gesproken is met de verenigingen in die kernen. Wethouder Burger antwoordt dat dit niet op basis van dit rapport is gebeurd. In Langbroek is wel gesproken over de mogelijkheid om zaken onder Mariënhoeve te brengen maar men 2

3 wilde dat niet. In het kader van de ombuigingen lijkt het de wethouder zinvol om in Cothen ook het gesprek aan te gaan. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) licht toe dat de verenigingen bestuurlijk helemaal zelfstandig kunnen zijn maar in de uitvoering kunnen samenwerken. De heer Van Os (PCG) vindt het een duidelijk rapport. Wel is hem iets onduidelijk op pagina 17. De samenwerkingsovereenkomst wordt als voorwaarde gesteld voor het beschikbaar stellen van een krediet. Het raadsbesluit wijkt af van het raadsvoorstel maar de rekenkamercommissie heeft daarvan de reden niet kunnen achterhalen. Hoe komt dat? De heer Veldkamp zegt dat de behandelend ambtenaren dat niet meer wisten. Voor de rekenkamercommissie geldt dan het besluit. De heer Van Geijtenbeek (D66) verwijst naar de aanbevelingen. Het college heeft hierop gereageerd en deze overgenomen met enkele nuanceringen. In het nawoord van de rekenkamercommissie wordt gesproken over een niet erg open attitude van het college. Vond de rekenkamercommissie de opmerkingen van het college erg afhoudend? De heer Veldkamp zegt dat er al eerder reacties van het college op rapporten waren geweest en de rekenkamercommissie percipieerde een bepaalde trend hierin, een onvoldoende attitude om dingen te willen leren. Mevrouw Van Kappel vult aan dat het college blij is met de geslaagde privatisering natuurlijk, maar de rekenkamercommissie had een beetje het idee dat het college de hakken in het zand zette. Beide reacties vond ze terecht. De heer Willems (GroenLinks) vraagt of overwogen is in de aanbevelingen een toezichtsconstructie te adviseren. De heer Veldkamp zegt dat dit niet aan de orde is geweest. Het college heeft een aantal malen aan de raad gerapporteerd over de stand van zaken. De stichting Wijksport heeft ook regelmatig bestuurlijk overleg gehad met twee portefeuillehouders en per kwartaal of half jaar een financieel overzicht overlegd. Het overmaken van het geld was ook voorzien van borging. De heer Speijer (VVD) merkt op dat één van de argumenten voor de privatisering een structurele bezuiniging was. Welke structuur is dan de beste om dit constant te toetsen? De heer Veldkamp kan deze vraag niet beantwoorden. Aanvankelijk is een bezuiniging nooit aan de orde geweest. Wethouder Burger zegt dat dit argument pas later in beeld is gekomen. De heer Speijer (VVD) is benieuwd naar een soort volgsysteem waar de betaling aan gekoppeld is. De heer Veldkamp zegt dat dit intern in de projectadministratie kan worden gevolgd. Wethouder Burger zegt dat de jaarlijkse kosten lager zijn dan voorheen. Een dergelijk volgsysteem is hier niet ingebouwd. 3

4 De heer Smit (BurgerBelangen Nu) sluit aan op de vraag van de heer Speijer. In het algemeen moet men altijd oppassen dat het proces nooit negatieve gevolgen heeft voor de budgethouder als hij het budget niet volledig benut. Hij merkt op dat het bij het Reviusproject ook goed zou zijn om een systeem te volgen als bij de Mariënhoeve. De heer Van Os (PCG) verwijst naar pagina 21 waar wordt gesteld dat het zinvol is om de leermomenten in kaart te brengen en vraagt wat daarmee is gebeurd. Wethouder Burger verwijst naar wat hierover al is gezegd. De aanbevelingen zijn overgenomen, maar het zou beter zijn om zaken strakker vast te leggen. Er is erg hard gewerkt aan Mariënhoeve, maar het formaliseren van een aantal zaken is wel een aandachtspunt. Bij de privatisering in Langbroek wordt wel gewerkt volgens de aanbevelingen van de rekenkamercommissie. De gespreksleider concludeert dat het rapport van de rekenkamercommissie goed is ontvangen door de raad en dat er veel geleerd is tijdens het proces. Zij inventariseert vervolgens de suggesties voor mogelijke onderzoeksonderwerpen. De heer Bergsma (PvdA) noemt onderzoek naar hoe de WMO verloopt en zal dit verzoek nog schriftelijk indienen. De heer Van Geijtenbeek (D66) noemt de financiële verhouding tussen de gemeente en de stichting Binding. Mevrouw Van Ee (CDA) zegt eveneens de relatie met stichting Binding. Het CDA wil inzichtelijk hebben hoe het komt dat het fundament van stichting Binding niet helemaal stevig is. Er zijn diverse overschrijdingen. Er kan ook een link met de WMO liggen. De heer Willems (GroenLinks) noemt effectiviteit van externe samenwerking (met andere gemeenten), wat levert het op. En ook nog het Veilingterrein en de aanloop naar het beschikbaar maken van het terrein voor woningbouw. De heer Speijer (VVD) noemt het onderzoek naar de besluitvorming rond het Revius; die heeft financiële gevolgen voor de toekomst en daar moeten wij van leren. Nader kijken naar contractbeheer, uitbesteding en monitoren, de volle procedure van projecten; als je een contract aangaat, is het goed om duidelijk te maken wat de effectiviteit er uiteindelijk van is. Ook onderzoek naar effectiviteit van de handhaving; als bepaalde besluiten genomen worden, hoe consequent wordt er dan mee omgegaan. De heer Smit (BurgerBelangen Nu) noemt eveneens stichting Binding, ook vanwege de controle op het budget. Dit voorjaar was de wethouder nog blij dat men het met de tekorten wel had gehad maar nu moet er weer een flink bedrag bij gedaan worden door de gemeente. Daarnaast noemt hij de WMO, met name het contracteerbeleid met de aanbieders van huishoudelijke zorg en of daar op de juiste manier mee is omgegaan. Controle op samenwerkingsverbanden; de RSD is al eens onderzocht. De effectiviteit; kan het voor die 100 mensen met een uitkering niet beter door de gemeente zelf gedaan worden? De rekenkamercommissie kijkt altijd achteraf of iets goed is gegaan. Het Revius is een megaproject; hij zou het goed vinden als daarbij van buitenaf een orgaan zou meekijken, zou bewaken of men zich wel aan het stappenplan houdt en of de uitgaven wel binnen de 4

5 begroting blijven. Hij weet niet of dat doenlijk is. Globaal verzoekt hij om een extra vinger aan de pols te houden. De heer De Heus (SP) kan ook staan achter de onderwerpen WMO, Binding, externe samenwerking, Biga, Veilingterrein en Joliceterrein. De besluitvorming Revius ook en daarbij zou hij ook primair onderwijs willen betrekken. Het onderhoud van de gebouwen en dergelijke. Hij heeft verder geen toevoegingen. De heer Van Os (PCG) noemt stichting Binding en de kostentoerekening van de leges. De gespreksleider concludeert dat er veel suggesties zijn gedaan voor onderzoeksonderwerpen. Zij bedankt de leden van de rekenkamercommisie en wenst hen veel succes. Mevrouw Barink zegt dat de rekenkamercommisie een onafhankelijke commissie is en eraan hecht een onderzoek te doen waar de raad en de inwoners behoefte aan hebben. Er moeten natuurlijk keuzes gemaakt worden. De gespreksleider bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de voorbespreking. Toezeggingen: Er zijn geen toezeggingen gedaan 5

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Overname aandelen BIGA BV 19 mei 2015 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffiemedewerker

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo

Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Notulen vergadering 16 maart 2015, 19.30 uur, Boscotondo Commissie M Aanwezig: Voorzitter: Griffie: Leden commissie M: Portefeuille: Notulist: Afw. m.k. J. Roefs P. Berkers Dhr. M. Chahim (PvdA), dhr.

Nadere informatie

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen.

De voorzitter bedankt de heer De Boer voor zijn toelichting en de beantwoording van de vragen. 10 20 30 40 50 25. Ontwerp raadsvoorstel UW-holding BV - sturing en toezicht de gemeente Utrecht De heer De Boer (Rekenkamer) licht het rapport van de Rekenkamer toe. Hij begint zijn presentatie met een

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus

Afwezig met kennisgeving: Gemeentebelangen: mevrouw A. Jansen; mevrouw T.A. Nijnuis; J.A.F. Coenen; J. Posthumus Notulen van de vergadering van de Raadscommissie van de gemeente Noordenveld, gehouden op woensdag 6 december 2006 om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Aanwezig: Gemeentebelangen: de heren,

Nadere informatie

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage*

F.A.L. Polsbroek, E.R.R. Pengel, A.J.M. Scholten* M. Haak*, P. Visser Y.N. de Baaij, J.A. Jägers, F.J. Mulder, H.M. Wielage* CONCEPTNOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 25 maart 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig:

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm

R.P. Grondel, A.J.M. Scholten, L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 11 februari 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 5 juli 2006 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering van

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014

INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 INFORMATIEVE RAAD 12 JUNI 2014 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer K. de Haan Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer J. van Loenen (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur).

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raadscommissie Algemene Bestuurlijke en financiële Zaken d.d. 6 januari 2014 (aanvang: 20.00 uur). Een integrale geluidsopname van deze vergadering van

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans.

Voorts zijn aanwezig de wethouders: J.B.C.W. van den Heuvel, M.M. de Leeuw-Jongejans, A.J. van Mierlo, F.P.C.J.G. Stienen en P.G.M. Tielemans. 12e raadsvergadering, 2 november 2010, 19.30 uur Gemeenteraad Bij aanvang van de vergadering zijn aanwezig de leden: J.L. van Aert, K. Ajouaou, H.F.J. Bekkers, J.F. Boetzkes, S.J.P.H.A. van de Brug, J.F.T.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 1 maart 2011, locatie raadszaal Stadhuis, aanvang 17.00 uur, einde 19.30 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 15 maart 2011 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft openbare

Nadere informatie

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

1. Opening De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Papendrecht, gehouden op 7 november 2002, aanvang 19.30 uur. Aanwezig: De heer C.J.M. de Bruin, burgemeester, voorzitter; De dames

Nadere informatie

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK)

Afwezig zijn: De heren R.P.G. Bosma (VVD), R.J. Siepel (ChristenUnie), A. Stuivenberg (SP) en L. Verbeek (CdK) S T A T E N G R I F F I E V E R S L A G *780309* Registratienummer: 780309 Betreft: vergadering van Commissie Bestuur Datum: 12 februari 2009 Tijd: 15.30 uur Locatie: Rietkerkzaal, Provinciehuis, Visarenddreef

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ==================

V E R S L A G. van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 19.30 uur. ================== V E R S L A G van de openbare vergadering van de raad der gemeente Hengelo (O), gehouden op maandag 3 april 2000, te 9.30 uur. ================== AGENDA A. Algemeen. Verslag vergadering van 22 februari

Nadere informatie

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a

Concept verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 1 februari 2011 A4a A4a Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden : M. v.d. Wiel : mw. H. Tjon-Kwan-Paw : mw. C. de Boer, D66/OZO; A. Bottse, VVD, A. Butt, CU; mw. A. Carr, PvdA; mw. M. Arnhem, PvdA; W. Eggink,

Nadere informatie

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk.

De voorzitter: Dames en heren, ik open de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van de heer Schalkwijk. Verslag van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Wormerland, gehouden op 31 augustus in het gemeentehuis aan de Koetserstraat 3 te Wormer, aanvang 22. uur AANWEZIG de leden: de heer H.J. Al

Nadere informatie

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht.

Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 2009, in de raadzaal te Utrecht. Verslag van de openbare middagvergadering van de raadscommissie Stad en Ruimte, gehouden op 27 januari 09, in de raadzaal te Utrecht. Aanwezig: De voorzitter, C.A. Geldof, wethouder voor Stationsgebied,

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Vervolgonderzoek Re-integratie

Vervolgonderzoek Re-integratie Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Rekenkamer Amsterdam Vervolgonderzoek Re-integratie Begeleiding van bijstand naar werk juni 2009 Voorwoord Voor u ligt het vervolgonderzoek

Nadere informatie

y Raad van Lelystad 2013 N 1

y Raad van Lelystad 2013 N 1 y Raad van Lelystad 2013 N 1 NOTULEN van de informele bijeenkomst van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op dinsdag 16 april 2013 in het Stadhuis van de gemeente Lelystad. Aanwezig zijn: de heer

Nadere informatie