NUMMER 8 PROGRAMMA Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 8 PROGRAMMA 2013. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente"

Transcriptie

1 NUMMER 8 PROGRAMMA 2013 Vorming en studiedagen OCMW & gemeente

2

3 Met kracht en kwaliteit Bij de start van de nieuwe beleidsperiode staan de besturen grote maatschappelijke uitdagingen. OCMW s en gemeenten moeten zeer omzichtig omgaan met de eigen financiële middelen, maar krijgen ook te maken met de effecten van de crisis op hun bevolking. Elke dag worden de noden in de lokale samenleving zichtbaarder. Zo zorgt de demografie meer mensen, meer vergrijzing, vergroening, verkleuring, meer gezinsverdunning en alleenstaanden. Ontwikkelingen die forse investeringen vragen in de zieningen: van kinderopvang tot zorg op maat, van vrijetijdsaanbod tot wonen en jobs. Er is de snelle technologische evolutie. De digitalisering biedt toenemende kansen meer efficiëntie en direct contact. De vraag is: hoe zorgen we er dat iedereen mee kan. Hoe stemmen we onze dienstverlening hierop af? De huidige economisch-financiële crisis brengt ook meer armoede. Een doorgedreven sociaal beleid met een sterk accent op toegankelijkheid blijft noodzakelijk. Duurzame ontwikkeling op het vlak van energie en klimaat is mondiaal een heel belangrijke kwestie. Ook lokale besturen hebben hier een centrale rol. Veel werk is er aan de winkel. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen een sterk bestuurlijk antwoord. Hoe kunnen we het bestuur zo inrichten dat we krachtiger en met meer kwaliteit tegemoetkomen aan de lokale noden? We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen de meest nabije en de meest slagkrachtige overheid kunnen worden. Ze hebben hier weliswaar zelf niet alle touwtjes in handen, maar kunnen toch op veel terreinen het verschil maken: door op een slimme manier samen te werken, intern tussen de verschillende collega s en diensten en extern met collega-besturen, door de dienstverlening vanuit een burgergericht perspectief onder de loep te nemen en waar mogelijk gedurfd te verbeteren, door een appèl te doen op de creativiteit en expertise van medewerkers om efficiëntie winsten op te sporen. OCMW s en gemeenten zijn hier mekaars beste leermeesters. Lees het vormingsaanbod van de VVSG als een draaischijf en een opportuniteit om van elkaar te leren. Deze VVSG-wijZER geeft een smaak van het opleidingsaanbod in Aarzel niet ons te contacteren met uw vragen, suggesties en opmerkingen. En bedankt om de VVSG-wijZER in uw bestuur verder te verspreiden. Voor al uw opleidingsen consultingvragen: Mattie Jacobs of rechtstreeks bij de stafmedewerkers vorming & consulting (p. 78). De VVSG biedt ook opleidingen te plaatse aan, uw bestuur of een groep van besturen uit uw regio. Voor de politieke bestuurders werkte de VVSG met haar Politieke Academie een apart programma uit. Het gaat onder meer om introductiedagen, studiedagen en masterclasses raadsleden en uitvoerende mandatarissen. Meer informatie: Mattie Jacobs Diensthoofd programma vorming & consulting Jan Van Alsenoy Directeur beweging WOORD VOORAF VVSG-WIJZER 1

4 Overzicht tot december 2013 Voor OCMW Sociale diensten 6 Wegwijzer naar passende hulpverlening 8 De werking van het OCMW 10 RMI-wet 11 De wet van 2 april basisvorming 12 De wet van 2 april 1965 gevorderden 13 Werkgelegenheidsmaatregelen OCMW-cliënteel 14 Traject van art. 60 ers op de werkvloer met het oog op een reguliere baan 15 Routeplanner een levendige beroepsethiek 16 In groep werken met cliënten 18 Intervisie hoofdmaatschappelijk werkers 19 Intervisiereeks begeleiders LOI s niet-begeleide minderjarigen 20 Overtuigend en constructief gesprekken voeren 21 Schriftelijke communicatie 22 Stressmanagement hulpverleners Schuldbemiddeling 24 Basisopleiding 25 Verdiepings- en themamodules schuldbemiddeling Ouderen 26 Opleiding directeurs van woonzorgcentra 28 Riziv-financiering gevorderden 29 Intervisie hoofdverpleegkundigen 30 Intervisie maatschappelijke werkers woonzorgcentra 31 Intervisie animatoren 32 Weerwerk bieden tegen weerstanden binnen de animatiewerking 33 Basisopleiding beginnende dienstencentrumleiders 35 Congres Lokale Dienstencentra Voor gemeente & OCMW Toegankelijke dienstverlening 38 Seminarie verantwoordelijken dienstverlening klantgericht werken 39 Sociale en communicatieve vaardigheden loketmedewerkers 40 Servicedesign lokale besturen 42 Inspiratiedag dienstverlening Management 43 De beleids-en beheerscyclus in de praktijk 44 Regionale ondersteuningspunten kwaliteitszorg kwaliteitscoördinatoren 46 Verandering en vernieuwing managen 47 Werken met het CAF-model in lokale besturen 48 De A3-metodiek 49 Projectmatig werken in lokale overheden 2

5 Voor gemeente & OCMW Voor gemeente Humanresourcesmanagement 50 Managementteams in ontwikkeling 51 Supervisie- en intervisieaanbod 52 HRM-scan als leidraad een sterk HRM-beleid 54 De arbeidsduurregeling uit de doeken 55 Het sociaal overleg in lokale besturen (vakbondsstatuut) 56 Een team leiden 57 Functionerings-en evaluatiegesprekken Inspiratie nieuwe manieren van werken en leren 58 Coachend leiderschap 59 Samenwerken en communicatie 60 Bemiddelingsvaardigheden leidinggevenden 61 Efficiënt en effectief vergaderen 62 Training in HRM-gesprekken 63 Pensionering: een nieuwe start Noord-Zuidsamenwerking 72 Onlinebasisvorming gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Omgeving 73 Basisvorming taxiwetgeving 74 Het eredienstendecreet en de toekomst van de parochiekerken Kinderopvang 64 Inspiratiedag en uitwisseling kinderopvang 65 De regionale ondersteunpunten kinderopvang Praktisch Energiebeleid 68 Energiedag lokale besturen, 2de editie 76 Opleidingen op vraag overzicht 78 Wie is wie? 79 Afspraken en spelregels 3

6 Voor OCMW

7

8 opleiding Wegwijzer naar passende hulpverlening Maatschappelijk werkers in OCMW en sociaal huis Interactieve opleiding Ria Vandaele, hoofdmaatschappelijk assistente OCMW Ledegem Stoomcursus over de sociale rechten van je cliënt Lokale besturen staan de uitdaging om te werken aan een toegankelijke hulp- en dienstverlening hun cliënten. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is het voeren van een rechtenonderzoek: welke sociale rechten kan mijn cliënt genieten? Het is maatschappelijk werkers echter niet evident om op dat vlak het bos door de bomen te zien. Tijdens deze vorming wordt u twee dagen ondergedompeld in het bad van de sociale rechten. Naast een overzicht van de belangrijkste sociale rechten bieden we tal van kapstokken om zelf uw weg te zoeken via de rechtenverkenner. Bovendien is de cursus doorspekt met tal van tips and trics die u niet in de rechtenverkenner terugvindt. Volgende thema s komen aan bod: Sociale zekerheid: pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, ziekte-uitkering, arbeidsongeval, beroepsziekte. Algemene sociale bijstand: wat wordt er zoal georganiseerd door de lokale besturen en wat kunt u bij de federale overheid aanvragen? Belastingen: een overzicht van mogelijkheden om de fiscale delen (kans-)arme gezinnen te optimaliseren. Nutszieningen: wie heeft recht op wat op het vlak van telefonie, elektriciteit, vrijstelling van heffingen op afvalwater...? Bescherming van de gezondheid: een overzicht van alle mogelijke premies en tegemoetkomingen personen met een handicap, de combinatie van werk en gezondheid, de dienstverlening door ziekenfondsen... Mobiliteit: een overzicht van delen, zoals parkeerkaarten, het DINAabonnement, verplaatsingsvergoedingen... Arbeid, onderwijs, juridische bijstand en culturele en maatschappelijke ontplooiing: een overzicht van rechten en tegemoetkomingen kansarme groepen. Een must beginnende maatschappelijk werkers en een boeiende opfrissing maatschappelijk werkers met ervaring! 6 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

9 opleiding donderdagen 21 en 28 februari van 9.30 tot uur Kortrijk, Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22 donderdagen 14 en 28 maart van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdagen 23 en 30 mei van 9.30 tot uur Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 donderdagen 17 en 24 oktober van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Leuven, Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36 donderdagen 14 en 28 november van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Brussel, JINT vzw, Grétrystraat 26 donderdagen 12 en 19 december van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Gent, Europahotel,Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 7

10 opleiding De werking van het OCMW Beginnende OCMW-maatschappelijk werkers Dynamische wisselwerking tussen theorie en praktijk, ervaring van de cursisten en van de trainer Koen Vansevenant, vormingsmedewerker en hulpverleningsconsulent Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Ria Van Daele, hoofdmaatschappelijk assistente OCMW Ledegem Beginnende maatschappelijk werkers worden in een OCMW onmiddellijk geconfronteerd met een zeer diverse groep van hulpvragers en een kluwen van probleemsituaties. De hulpverleningsmethodiek van de schoolbanken is hier vaak ontoereikend. Bovendien maken de specifieke positie van het OCMW in het hulpverleningslandschap en de diverse wetgeving alles nog ingewikkelder. Een evenwicht vinden in de positie van hulpverlener annex controleur en zicht verwerven op de visie van de beleidsverantwoordelijken binnen een OCMW, vormen een nieuwe uitdaging. Om de werking van het OCMW beter te begrijpen is het noodzakelijk zowel stil te staan bij het wettelijke kader als bij de diverse mogelijke invullingen daarvan in de praktijk. Deze vierdaagse praktijkgerichte opleiding helpt u snel wegwijs te geraken in een OCMW. U mag boeiende presentaties, dynamische praktijkuitwisseling en bruikbare tips verwachten. programma dag 1 De maatschappelijke opdracht van het OCMW in een veranderende samenleving De aanvankelijke opdracht van het OCMW staat meer dan ooit onder druk. Maatschappelijke dienstverlening iedereen garanderen wordt moeilijker door toenemende hulpvragen, beperking van de middelen, verbreding van de maatschappelijke opdracht, toename van wettelijke taken en een stijgende complexiteit van situaties. Op basis van de concrete werksetting van de wordt stilgestaan bij de evolutie binnen de OCMW-werking in het algemeen. Hierbij proberen we zicht te krijgen op de visie die binnen de dienst leeft. Er wordt dieper ingegaan op de manier waarop de maatschappelijk werker zich hiermee kan verhouden. dag 2 Sociale zekerheid en haar concrete toepassing in de OCMW-hulpverlening Deze module geeft bij de start een opfrissing van de basisprincipes van de Sociale zekerheid. Vervolgens exploreren we de wetgeving via de praktische toepassing in het 8 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

11 opleiding OCMW: hoe omgaan met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid het voeren van het sociaal onderzoek, het gebruik van de rechtenverkenner en concrete vraagstukken uit de werkpraktijk. zekerheid. dag 3 De taakstelling van de OCMW-maatschappelijk werker Op een creatieve manier exploreren we de specifieke taken van de maatschappelijk werkers. U denkt na over de taakafbakening die u nu opneemt, de betekenis hiervan uzelf, de organisatie en de cliënt. De optie van specialisatie versus generalisatie komt zeker aan bod. We belichten spanningsvelden en uitdagingen en verbinden die met de kwaliteiten waarover de cursisten beschikken om een bepaalde rol op te nemen. We leren hen reflexief om te gaan met concrete situaties vanuit hun taak- en rolafbakeningen. Aan de hand van casuïstiekopdrachten wordt het geheel geïntegreerd. dag 4 Draaglast/Draagkracht U start met uw nieuwe functie vol goede moed en enthousiasme, idealen en verwachtingen. Na een tijdje blijkt dat uw collega s, die er al jaren werken, er geheel anders over denken. Ook u merkt dat het allemaal complexer is dan u oorspronkelijk dacht. Het blijkt veel zwaarder te zijn, zowel emotioneel als organisatorisch. De training op deze laatste dag helpt u een evenwicht te vinden tussen draaglast en draagkracht. Wat plaats ik onder draaglast en draagkracht? Wat is het effect op mezelf? Hoe ervaar ik een disharmonie tussen draaglast en draagkracht? Hoe pak ik dit aan mezelf en onder collega s? We werken vanuit de praktijk en zelfreflectie. U krijgt concrete, bruikbare tips. Dag 1, 3 en 4 in Genk, dinsdag 5 maart, maandag 18 maart en dinsdag 26 maart van 9.30 tot uur, onthaal om 9.00 uur Genk, Carbon Hotel, Europalaan 36 Dag 2 in Leuven, maandag 11 maart van 9.30 tot uur, onthaal om 9.00 uur Leuven, Park Inn Hotel, Martelarenlaan euro, inclusief pocket Wegwijs in het OCMW, documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Wegwijs in het OCMW Pieter Vanderstappen SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 9

12 OPLEIDING RMI-wet Maatschappelijk werkers De theoretische uiteenzetting wordt doorspekt met veel praktijkbeelden, waar de actieve inbreng van de een must is. Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Elk OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waar het verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie. Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen. U leert onder meer wie de gerechtigden zijn, wat de waarden zijn en hoe u het leefloon berekent. donderdag 14 maart van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 donderdag 21 maart van 9.30 tot uur Gent, Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 donderdag 17 oktober van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdag 24 oktober van 9.30 tot uur Brussel, JINT, Grétrystraat euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

13 OPLEIDING De wet van 2 april basisvorming Beginnende maatschappelijk werkers en OCMW-juristen of medewerkers die het eerst met deze wet in contact komen We beginnen bij de essentie en integreren aan de hand van de oefeningen stap stap alle uitzonderingen en addertjes onder het gras. Van de wordt een actieve inbreng tijdens de oefeningen verwacht. Pieter Geens, jurist OCMW Heist-op-den-Berg Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving De wet van 2 april 1965 bepaalt welk OCMW bevoegd is een cliënt en wie de kosten van de OCMW-steun moet dragen. De wet is niet nieuw, maar blijft actueel in de dagelijkse werking van het OCMW, waardoor ze noodzakelijke basiskennis elke maatschappelijk werker binnen de sociale dienst is. In dit basispakket worden alle belangrijke begrippen verduidelijkt. Vervolgens worden, aan de hand van reële praktijkbeelden, de hoofdregels en de uitzonderingen stap stap met en door de ontdekt. Deze vorming gaat evenwel niet in op de bepalingen betreffende vreemdelingen en asielzoekers. donderdag 7 maart van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 donderdag 23 mei van 9.30 tot uur Kortrijk, Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22 donderdag 10 oktober van 9.30 tot uur Brussel, JINT vzw, Grétrystraat 26 donderdag 14 november van 9.30 tot uur Hasselt, CC Hasselt, Kunstlaan euro, inclusief pocket Welk OCMW is bevoegd, documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Welk OCMW is bevoegd? Nathalie Debast en Fabienne Crauwels SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 11

14 OPLEIDING De wet van 2 april 1965 gevorderden OCMW-maatschappelijk werkers vertrouwd met de toepassing van de wet van 2 april 1965 Er wordt interactief gewerkt aan de hand van concrete situaties. Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker vreemdelingenbeleid Maatschappelijk werkers die de basisregels en de naamste uitzonderingen van de wet van 2 april 1965 al onder de knie hebben, verwerven in deze opleiding een grondige kennis van specifieke bepalingen in de wet die betrekking hebben op vreemdelingen en asielzoekers. Deze kennis is een vereiste. De vorming is doorspekt met oefeningen op basis van reële cases over de bevoegdheidsregeling en terugbetaling van kosten bij vreemdelingen en asielzoekers. Er is ook ruimte de vragen die de vanuit de eigen werking meebrengen. dinsdag 19 februari van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 dinsdag 10 oktober van 9.30 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

15 OPLEIDING Werkgelegenheidsmaatregelen OCMW-cliënteel OCMW-maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst en de dienst tewerkstelling, arbeidstrajectbegeleiders Grondige toelichting wisselen we af met besprekingen van concrete (probleem)situaties die de aanbrengen. Petra Dombrecht, VVSG-stafmedewerker team maatschappelijke integratie en werk dinsdagen 19 en 26 februari, 12 maart van 9.30 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes In het kader van de wettelijke tewerkstellingsopdracht van de OCMW s zoeken trajectbegeleiders naar de beste vorm van tewerkstelling de OCMW-cliënten. Zij worden daarbij geconfronteerd met een wetgeving die verspreid zit en niet gemakkelijk is. Zij moeten daarnaast ook rekening houden met de gevolgen de sociale verzekerbaarheid en de verdere loopbaan van de klanten. Bovendien zijn ook de VDAB en de RVA actief op grond van regelgeving. Deze verschilt weinig van de OCMW-wetgeving maar is niet op de OCMW-cliënten van toepassing. Ook daarom is het belangrijk dat trajectbegeleiders de wetgeving kennen en weten hoe ver hun opdracht reikt. maximaal In deze driedaagse opleidingscyclus gaan we in op het wetgevende kader van tewerkstellingsmaatregelen. Zowel de taak van het OCMW, de subsidiëring als de administratieve afhandeling komen aan bod. Daarnaast wordt ook de samenwerking met privébedrijven, erkende initiatieven van sociale economie en andere derden belicht. programma dag 1 dag 2 dag 3 Artikel 60 7 en artikel 61 van de OCMW-wet Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en het Activaplan Werkervaring (het vroegere WEP+) en terugkoppeling naar de eerste vormingsdagen met aandacht specifieke vragen van de en/of hun bestuur SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 13

16 training Traject van art. 60 ers op de werkvloer met het oog op een reguliere baan Maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders Deze vierdaagse interactieve training behandelt de thema s aan de hand van eigen casussen, praktijkbeelden, rollenspel en uitwisseling. U ontvangt een uitgebreide syllabus met beelden. Edwin Beaumon en Sabrina Coppens, hoofdmaatschappelijk werkers opleidings- en tewerkstellingscentrum OCMW Gent met ruime expertise betreffende arbeidstraject In het eerste deel ligt de focus op de van de trajectbegeleider tijdens de periode van de sociale tewerkstelling art. 60 en op het belang van een goede daarbij. De training biedt een antwoord op volgende vragen: Wat is mijn rol als trajectbegeleider, als hulpverlener en jobcoach? Wat is mijn rol als trajectbegeleider tussen cliënt en werkplaats? Hoe kan ik omgaan met weerstanden tijdens de tewerkstelling? Wanneer kan sanctioneren aangewezen zijn? Welk juridisch kader is van toepassing indien sanctie nodig blijkt? Hoe zorg ik er als trajectbegeleider dat competenties maximaal ontwikkeld worden? Hoe ga ik om met conflicten en weerstanden? In het tweede onderdeel ligt de klemtoon op de bemiddeling tewerkstelling binnen de reguliere arbeidsmarkt. Dit vereist specifieke vaardigheden om privéwerknemers klantgericht te benaderen, sollicitatie en jobcoaching. Hierbij komen de volgende thema s aan bod: bondig overzicht van ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen bij overstappen van art. 60 ers naar de reguliere arbeidsmarkt, projecten sociale inschakelingseconomie (Siné), Werkervaringsprojecten (WEP-plus); werkgeversbenadering en actieve bemiddeling: telefoongesprek, oriënterend gesprek, toetsingsgesprek en plaatsingsgesprek; actieve bemiddeling: jobcoaching, evaluatie en nazorg. dinsdagen 28 mei, 4, 11 en 18 juni van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

17 training Routeplanner een levendige beroepsethiek: deontologie doorgelicht OCMW-maatschappelijk werkers Interactieve training Agnes Verbruggen, docent Hogeschool Gent, maatschappelijk assistente, juriste, sociologe, auteur van De ziel van de stiel Koen Vansevenant, trainer en supervisor met jarenlange ervaring als OCMW-maatschappelijk werker en hulpverleningsconsulent, auteur van Meervoudig gekwetst en Bind-Kracht, krachtgerichte hulpverlening in dialoog vrijdag 1 februari van 9.30 tot uur Leuven, Park Inn, Martelarenlaan euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal 25 Wat mag en kan ik zeggen als ik een dwingende vraag krijg van de politie over een cliënt? Bestaat er zoiets als een gedeeld beroepsgeheim? Wat doe ik met anonieme klachten? Kan de raad mij onder druk zetten om strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt te verstrekken? Dit zijn allerlei dilemma s waar OCMW-maatschappelijk werkers mee geconfronteerd worden. Met de deontologische code op de achtergrond creëren wij met deze training een bruikbaar kader beroepsethisch handelen in de OCMW-hulpverlening De vragen en situaties die door de worden aangebracht, krijgen zowel een plaats in een juridisch frame als in een methodiek waar positionering en ethiek aan bod komen. SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 15

18 training In groep werken met cliënten OCMW-maatschappelijk werkers Op een interactieve manier lichten we, aan de hand van uw eigen ervaringen, de mogelijkheden van groepswerk met cliënten toe. De theorie illustreren we met praktijkbeelden. Marijke De Waele en Claudine Sergeant, hoofdmaatschappelijk werkers dienst emancipatorische werking OCMW Gent Werkt u reeds in groep met cliënten en hebt u behoefte aan meer verdieping en uitwisseling van methodieken? Of wilt u groepswerk opstarten met cliënten? Tijdens deze training komt u alles te weten over groepswerk en hoe u daar in een OCMW aan begint. Volgende thema s komen aan bod: Groepswerk binnen een OCMW, hoe begin ik eraan? Hoe maak ik een programma op? Hoe stel ik een groep samen? Wat zijn de randwaarden? Hoe evalueer ik de werking? Verschillende manieren van werken: persoonsgericht/taakgericht groepswerk, werken met open/gesloten groepen, vorming/training Basisschakelmethodiek als kader. De rol van de groepswerker. Welke competenties heb ik nodig? Spanningsvelden: balans tussen afstand/nabijheid, nestelen versus doorstromen, taakgericht versus procesgericht werken. Succesfactoren en valkuilen. Ook de verschillende soorten groepswerk komen aan bod, geïllustreerd met concrete praktijkbeelden: Opnieuw je eigen centen beheren: in groep werken aan budgetteren OCMW-info: een dag vorming over rechten en plichten nieuwe cliënten Bougez Bougez: groepswerk in verband met zang en muziek Extra Time: groepswerk met jongeren omtrent sport en tijdsbesteding Perfect is saai: groepswerk over schoonheid binnenkant/buitenkant Groepswerking betreffende klantenparticipatie Basiswerkingen: open laagdrempelige groepswerking Na deze training bezit u voldoende kennis om groepswerk binnen uw OCMW op een aangepaste en concrete manier op te starten. 16 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

19 training donderdagen 7 en 14 maart en 18 april van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 17

20 intervisie Intervisie hoofdmaatschappelijk werkers Hoofdmaatschappelijk werkers OCMW Groepsintervisie waarbij interactief gewerkt wordt aan de hand van eigen casussen, projecten, ervaringsgegevens uit de praktijk van de. U kunt die af doorsturen naar roel. Roel Verlinden, VVSG-stafmedewerker vorming sociaal beleid Intervisie: hefboom kwaliteit Stef Herman Als hoofdmaatschappelijk werker wordt u constant uitgedaagd in uw werk. In de omgang met cliënten, collega s, leden van de OCMW-raad en andere organisaties stoot u regelmatig op nieuwe of moeilijke situaties. In veel gevallen zijn dat interessante leerkansen, op waarde dat u er op een gepaste manier mee omgaat. Intervisie ondersteunt u in de uitvoering van uw functie, door u te helpen reflecteren op uw eigen handelen en denken. Gedurende vijf bijeenkomsten bespreken we reële cases die de zelf aangebracht hebben, praktijkbeelden die elke deelnemer herkenbaar zijn. Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de intervisiesessies ter sprake: de omgang met collega s, aspecten van leidinggeven, werken met cliënten. Deze intervisie biedt u systematische ondersteuning en bij de uitvoering van uw werk: een kans persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om een goed evenwicht en de nodige diversiteit in elke groep te bewaren worden per locatie maximaal twee medewerkers uit eenzelfde OCMW toegelaten. donderdagen 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei van tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdagen 12 september, 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december van tot uur Hasselt, CC Hasselt, Kunstlaan euro per persoon, inclusief documentatie, pocket Intervisie, hefboom kwaliteit en onthaalkoffie maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

21 intervisie Intervisiereeks de begeleiders van LOI s niet-begeleide minderjarigen Begeleiders van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers in een lokaal opvanginitiatief Intervisie is een systematische vorm van collegiale uitwisseling en ondersteuning. Deelnemers toetsen hun ervaringen en opvattingen aan die van collega s. Vraagstukken uit de praktijk worden op een gestructureerde manier besproken. Paulina Koeman, psychotherapeute en antropologe bij CGG Andante te Berchem. Paulina Koeman heeft ruime ervaring met van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, zowel individueel als in groep. dinsdagen 15 januari, 26 februari, 16 april, 28 mei, 17 september en 12 november van tot 16 uur (onthaal om uur) Berchem, CGG Andante, Herculusstraat euro, inclusief documentatie en koffiepauze De opvang en van niet-begeleide minderjarigen stelt hulpverleners grote uitdagingen. Dat geldt zeker professionals in een LOI, die deze op een integrale manier willen oppakken. De intervisiereeks biedt aan deze hulpverleners de mogelijkheid onder deskundige van elkaar te leren. We nemen de tijd om stil te staan bij uw positie als begeleider, het omgaan met grenzen en de eventuele gevoelens van onmacht. We behandelen cliëntgebonden problematieken en leren hoe u hiermee oplossingsgericht kunt omgaan. Er is eveneens ruimte om samen nieuwe hulpbronnen de hulpverlener te onderzoeken en te overwegen (vorming, netwerking, reflectie ). Deelnemers brengen hun vragen en casussen in, vernemen hoe collega s gelijkaardige problemen aanpakken en ontwikkelen gezamenlijk creatieve oplossingen. maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 19

22 training Overtuigend en constructief gesprekken voeren Maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst Basisprincipes verduidelijken we door middel van oefeningen. Tijdens de sessies dienen concrete situaties als werkmateriaal. Ter ondersteuning gebruiken we ook videomateriaal. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Maatschappelijk werkers worden tdurend geconfronteerd met mensen die zij proberen te overtuigen. Dit beperkt zich niet tot hulpverleningsgesprekken met cliënten of communicatie met andere actoren. Dikwijls dient de hulpvraag overtuigend vertaald te worden de leden van het Bijzonder Comité of van de Raad. Deze praktijkgerichte training biedt u concrete tips en leert u de vaardigheden die u nodig hebt om een onderhandelingsgesprek te voeren. Volgende onderwerpen komen aan bod: basisvaardigheden bij onderhandelen: onderscheid tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en dilemma s waar de onderhandelaar zich geplaatst ziet constructief overleg: onderhandelen met gelijken, actief luisteren, omgaan met meningsverschillen, eigen standpunten overbrengen, overeenkomsten bereiken onderhandelen met een meerdere: hoe stel je je het meest diplomatisch op? integratie: do s en don ts van het onderhandelen inoefening via concrete situaties dinsdagen 19 en 26 november van 9.00 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

23 vorming Schriftelijke communicatie Maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst De stijlregels oefenen we in met zinnen uit de dagelijkse praktijk. De teksten die de aanbrengen, vormen het werkmateriaal de tweede en derde dag. U krijgt de mogelijkheid uw eigen brieven, verslagen en nota s te bespreken en te herwerken. Stuur vóór donderdag 26 september 2013 uw brieven (naar cliënten, schuldeisers ) en verslagen (sociaal verslag of teamverslag) door naar Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider donderdag 10 oktober, dinsdagen 15 en 22 oktober van 9.00 tot uur, onthaal om 8.30 uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Als maatschappelijk werker schrijft u teksten die variëren van brieven (naar cliënten, schuldeisers ) tot verslagen (sociaal verslag of teamverslag). In deze training leert u uw teksten helder, nauwkeurig en bondig te formuleren en een passende toon te kiezen. U leert ze ook duidelijk te structureren en overzichtelijk vorm te geven (BIN normen) SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 21

NUMMER 7 PROGRAMMA 2012. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

NUMMER 7 PROGRAMMA 2012. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente NUMMER 7 PROGRAMMA 2012 Vorming en studiedagen OCMW & gemeente ISBN 9 Voelt uw organisatie ook steeds meer de noodzaak tot het professionaliseren van haar interne werking en dienstverlening? Deze publicatie

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

40 jaar lokale dienstencentra: een blik op de toekomst

40 jaar lokale dienstencentra: een blik op de toekomst CONGRES LOKALE DIENSTENCENTRA BRUSSEL VRIJDAG 1 MAART 2013 40 jaar lokale dienstencentra: een blik op de toekomst Het congres is een initiatief van de Vlaamse Vereniging van Dienstencentra in samenwerking

Nadere informatie

Externe audit en interne controle

Externe audit en interne controle OPLEIDINGSTRAJECT Externe audit en interne controle Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar voor de externe audit? OPLEIDINGSTRAJECT Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel

Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel Combinatiefunctie Wijkwerk-coach (Wijkwerken Zuid-West-Vlaanderen) & Trajectbegeleider Anzegem/Deerlijk Functiebeschrijving en competentieprofiel 1. Identificatiegegevens Functietitel Juridische werkgever

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Samen een zorgvereniging oprichten:

Samen een zorgvereniging oprichten: VORMINGSAANBOD 2017 OP MAAT VAN HET LOKALE BESTUUR Samen een zorgvereniging oprichten: aanpak en (beleids)vraagstukken van zorgbedrijven UNIEKE VVSG-VORMING Samen een zorgvereniging oprichten Aanpak en

Nadere informatie

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016

NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 NAAR EEN INTEGRALE AANPAK IN SINT-PIETERS-LEEUW Inspiratiedagen AG I&I VVSG Gent 5/9/2016 Leuven 26/9/2016 Aanleiding De specifieke realiteit van de Vlaamse Rand: Een grote instroom van nieuwe inwoners

Nadere informatie

Nr november 2015 Vorming 2016

Nr november 2015 Vorming 2016 Nr. 15-23 november 2015 Vorming 2016 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. Vorming VVSG-Steunpunt Kinderopvang 2016 2. Regionale ondersteuningspunten Kinderopvang

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Regionale SOM-fora 1.2

Regionale SOM-fora 1.2 ORGANISEERT Regionale SOM-fora 1.2 SOM verbindt: 5 data - 5 locaties - 1 thema: WERKBAAR WERK - hoe zie jij dat? generaties op de werkvloer flexibiliteit diversiteit loopbaanpaden/trajecten creativiteit

Nadere informatie

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? vijfdaags leertraject Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? VOOR BURGEMEESTERS, OCMW-VOORZITTERS EN SCHEPENEN Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3

Functiebeschrijving. Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Functie Functiefamilie: Hulpverlening Functienaam: Maatschappelijk assistent handhavingsbeleid Functionele loopbaan: B1-B3 Departement: Welzijn Afdeling: Sociaal Beleid Aanwervingsvoorwaarden - In het

Nadere informatie

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s

Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Maak er werk van! Een overzicht van ons aanbod voor (jong)volwassenen, ouders, professionelen en werkgevers & collega s Projectmedewerkers Sofie Thielemans, Yana Tilleman en Lentl Van Aken In opdracht

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS.

FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. FUNCTIEBESCHRIJVING/-PROFIEL OCMW SINT NIKLAAS. 1. ALGEMENE GEGEVENS. 1. Naam van de functie: Maatschappelijk assistent(e) 2. Dienst en/of sectie: Sociale dienst 3. Code : 4. Datum : 13 januari 2009 5.

Nadere informatie

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven

Leadership Basics. een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven een 3-daagse praktijkopleiding rond de essenties van leidinggeven Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom

VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom VACATURE Trajectbegeleider (m/v) Persoonlijke ontwikkelingstrajecten vzw LEJO 100% Voor een op te starten P.O.T.-antenne in Boom In diensttreding: 1 september 2010 Contactadres: vzw LEJO Borgerhoutsestraat

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Veerkrachtig sturen, productief samenwerken

Veerkrachtig sturen, productief samenwerken UNIEK TRAJECT VOOR LEIDERSCHAP Veerkrachtig sturen, productief samenwerken Voor managementteams en leidinggevenden van het middenkader Leiderschapsontwikkeling als hefboom Sterk leiderschap in lokale besturen

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker.

De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de sociale dienst van het O.C.M.W. en werkt onder leiding van de hoofdmaatschappelijk werker. O.C.M.W.- LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: SOCIALE DIENST SOCIALE DIENST Arbeidsbegeleid(st)er 1. Plaats in de organisatie De arbeidsbegeleid(st)er maakt deel uit van de

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie

Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Bruggen bouwen tussen de sociale en de reguliere economie Onze mission statement Door dienstverlenende projecten rond fietsmobiliteit biedt Velo vzw opleidingskansen, werkervaring en tewerkstelling aan

Nadere informatie

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader

Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader Oog voor talent. Selectie en ontwikkeling van havenkader In enkele stappen naar een talentvol havenkader. 1 Talent opsporen 2 Talent ontwikkelen 3 Talent opvolgen De mini-selectietest Het assessment Verplichte

Nadere informatie

Sociale bemiddeling in organisaties

Sociale bemiddeling in organisaties ACADEMIEJAAR 2014-2015 ZEVENDE EDITIE Sociale bemiddeling in organisaties Werken met arbeidsconflicten NIEUW! Vrijstelling module 2 mogelijk BIJSCHOLING Teambemiddeling 13 & 14.11.2014 Sociale bemiddeling

Nadere informatie

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING

Slimme IT. Sterke dienstverlening. E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING Slimme IT. Sterke dienstverlening. 1 E-START ONDERSTEUNING OP MAAT VAN LOKALE BESTUREN BIJ E-GOVERNMENT EN ORGANISATIEONTWIKKELING 2Dienstverlenende vereniging E-START WAAROM? 3 Lokale besturen komen steeds

Nadere informatie

VORMINGEN VOOR HULPVERLENERS EN BEGELEIDERS VAN MENSEN IN ARMOEDE KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG

VORMINGEN VOOR HULPVERLENERS EN BEGELEIDERS VAN MENSEN IN ARMOEDE KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Ons aanbod NIEUW: Netwerkversterkende hulpverlening in dialoog, 2 dagen, Antwerpen: meer weten Krachtgerichte arbeidstrajectbegeleiding, 3 dagen, Antwerpen: meer weten Krachtgerichte hulpverlening, 5 dagen,

Nadere informatie

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden:

Functiekaart. Na de overdracht naar het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dient hier gelezen te worden: Functie Graadnaam: coördinator Functienaam: coördinator BKO Functiefamilie: teamleiders Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: kinderopvang Subdienst: Code: Doel van de entiteit In afwachting van

Nadere informatie

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER

Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER Functie en competentieprofiel MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Situering van de functie Naam van de functie Dienst Niveau Functionele loopbaan Evaluator procesbewaker Maatschappelijk werker Sociale dienst B B1

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Team Sociale dienst Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker algemene sociale dienst Functiefamilie: Deskundige Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Welzijnshuis Dienst: Team Sociale

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Word leermeester Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring mee maar zoek je een inspirerende manier

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Subdienst: Geeft leiding aan: alle medewerkers van de sociale dienst en de dienst zorg

Functiebeschrijving. Subdienst: Geeft leiding aan: alle medewerkers van de sociale dienst en de dienst zorg Functie Graadnaam: hoofdmaatschappelijk werker Functienaam: hoofdmaatschappelijk werker Functiefamilie: leidinggevend Functionele loopbaan: B4-B5 Afdeling: Sociaal huis/sociaal beleid Dienst: Maatschappelijk

Nadere informatie

Samen een zorgvereniging oprichten:

Samen een zorgvereniging oprichten: VORMINGSAANBOD 2015-2016 OP MAAT VAN HET LOKALE BESTUUR Samen een zorgvereniging oprichten: aanpak en (beleids)vraagstukken van zorgbedrijven UNIEKE VVSG-VORMING Samen een zorgvereniging oprichten Aanpak

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid

Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Pantone 430C Pantone 7426C Vormingsaanbod geestelijke gezondheid Eenheid voor Zelfmoordonderzoek Locoregionale Uitvoering Vlaams Actieplan Suïcidepreventie Oost-Vlaanderen Hoe blijf jij fit in je hoofd?

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG DINSDAG 24 MEI 2016 - HETE HANGIJZERS IN DE OUDERENZORG - STUDIEDAG ETHISCHE REFLECTIE OP HET HANDELEN ALS ERGOTHERAPEUT ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 Graag nodigen we je uit

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken en Leren:

Het Nieuwe Werken en Leren: STUDIEDAG LEUVEN VRIJDAG 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers STUDIEDAG LEUVEN 26 APRIL 2013 Het Nieuwe Werken en Leren: duurzaam inzetten van medewerkers Hoe je

Nadere informatie

OVERZICHT INHOUD TRAINING

OVERZICHT INHOUD TRAINING OVERZICHT INHOUD TRAINING Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 1 Kennismaking en informatie over Ouderschap Blijft BIJEENKOMST 2 Motiverende gespreksvoering BIJEENKOMST 3 Oplossingsgericht werken BIJEENKOMST

Nadere informatie

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw

Vormingsaanbod Kind & ruimte. Vormingsaanbod 2014-2015. kind & samenleving vzw Vormingsaanbod KIND & RUIMTE 2014-2015 kind & samenleving vzw 1 Inhoud 1.Intro 3 2.Onze vormingen 2.1. Over de kansen en uitdagingen van inspraak 5 2.2. Hoe creëer je een goed speelterrein? 5 2.3. Quick

Nadere informatie

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos)

Onderwijs & Onderzoek. Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Annemie Spooren (PXL) Greet De Beuckeleer (Pulderbos) Onderwijs & Onderzoek Wat hebben we gedaan? Wat betekent dit voor werkveld? Waar het begon nood aan Kennis en competenties voor

Nadere informatie

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl

Op zoek naar de bakens in het werk. Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 E-mail: m.heinink@hetnet.nl MARJAN HEININK BUREAU VOOR COACHING, LOOPBAANADVIES & TRAINING Op zoek naar de bakens in het werk Drs. Marjan Heinink Tel. 06 19 10 40 15 Psycholoog E-mail: m.heinink@hetnet.nl Postadres : Vosmaerlaan

Nadere informatie

Post-hbo cursus Jobcoach

Post-hbo cursus Jobcoach Post-hbo cursus Jobcoach Voor veel mensen met een arbeidshandicap is terugkeer naar betaald werk geen optie. Aan de zijlijn van de samenleving staan echter ook niet. Een jobcoach helpt om een passende

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Open training Leadership Basics

Open training Leadership Basics Open training Leadership Basics 2 Open training Leadership Basics Wat is leiderschap? Leiderschap draait rond het interpersoonlijke contact dat je als leider hebt met je medewerkers waarbij je: werkt vanuit

Nadere informatie

Functiekaart. Subdienst:

Functiekaart. Subdienst: Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: maatschappelijk werker sociale dienst Functiegroep: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale dienst

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION 2009 DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Nieuw Justitiepaleis Gent Wanneer? 26, 27

Nadere informatie

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs

Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Functiebeschrijving Diensthoofd sociale zorg OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

Word LEERMEESTER in de horecasector

Word LEERMEESTER in de horecasector Word LEERMEESTER in de horecasector Waarom? Wat kan je verwachten? Word LEERMEESTER in de horeca Wil je iemand met een stage- of opleidingscontract opleiden in je bedrijf? Of misschien heb je hier al ervaring

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23

Inleiding... 9. Hoofdstuk 2 Essentiële waarden... 21. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 23 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Organisatiecultuur... 13 1.2. Noodzaak van cultuuromslag... 15 1.3. Structuur-, cultuurdiscussie... 15 1.4. Organisatiecultuur... een

Nadere informatie

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT

OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT OPLEIDING BEMIDDELING/MEDIATION TE HASSELT DECISIONMAKERS EN HUN ADVISEURS VERWERVEN PROFESSIONEEL INZICHT IN DE MEEST INTELLIGENTE WIJZE VAN GESCHILOPLOSSING Waar? Universiteit Hasselt Wanneer? 24, 25

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 -

INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2 - Workshops Top Secretaries 2012 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE - 2-1 TRAININGSCARROUSEL - 3-1.1. Projectmanagement - 3-1.2. Overtuigend beïnvloeden - 4-1.3. Communiceren met NLP - 5-1.4. Effectiever met emotionele

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO)

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan coördinator(maatschappelijke dienstverlening, IBO) Functie Graadnaam: administratief assistent Functienaam: Begeleider kinderopvang Functionele loopbaan: D1-D3 Code: Afdeling: Maatschappelijke dienstverlening Dienst: IBO Subdienst: Doel van de entiteit

Nadere informatie

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden!

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De paprika van het spreken SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De fundamentals voor iedereen die wil leren spreken in het openbaar SpeakingNow

Nadere informatie

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden!

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De paprika van het spreken SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De fundamentals voor iedereen die wil leren spreken in het openbaar SpeakingNow

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35

Inleiding... 9. Hoofdstuk 3 Management en leidinggevende structuur... 35 Inhoud Inleiding... 9 Hoofdstuk 1 Visie op leidinggeven... 13 1.1. Beïnvloeding van de organisatiecultuur... 13 1.2. Organisatiecultuur en organisatieklimaat... 15 1.3. Noodzaak van cultuuromslag... 16

Nadere informatie

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010

VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 VVSG Trefdag Samen tegen Armoede wij ook 13/12/2010 Koen Clijsters Algemeen diensthoofd OCMW Heusden-Zolder Tel. 011/45.61.50 koen.clijsters@ocmwheusdenzolder.be Heusden- Zolder Provincie Limburg 31.500

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

Liever assertiever op het werk

Liever assertiever op het werk Waarom een assertiviteitstraining? Voor veel mensen is het niet gemakkelijk om in een werkomgeving bijvoorbeeld voor de eigen mening uit te komen, neen te zeggen, om te gaan met de boosheid van een collega

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functiebeschrijving Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Ondersteuning Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale dienst Functie Graadnaam: Functienaam: Maatschappelijk assistent(e) Functiefamilie: Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Dienst: Sociale dienst Subdienst: Code: Doel van de entiteit Het verzekeren van het recht

Nadere informatie

WIVO Human resources - Februari 2012

WIVO Human resources - Februari 2012 WIVO Human resources - Februari 2012 Een nieuwe directeur voor WIVO! Vanaf 1 maart 2012 neemt Nele Hermie de directiefunctie binnen WIVO op. Nele werkt al 7 jaar als consultant bij WIVO en daarvoor was

Nadere informatie