NUMMER 8 PROGRAMMA Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NUMMER 8 PROGRAMMA 2013. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente"

Transcriptie

1 NUMMER 8 PROGRAMMA 2013 Vorming en studiedagen OCMW & gemeente

2

3 Met kracht en kwaliteit Bij de start van de nieuwe beleidsperiode staan de besturen grote maatschappelijke uitdagingen. OCMW s en gemeenten moeten zeer omzichtig omgaan met de eigen financiële middelen, maar krijgen ook te maken met de effecten van de crisis op hun bevolking. Elke dag worden de noden in de lokale samenleving zichtbaarder. Zo zorgt de demografie meer mensen, meer vergrijzing, vergroening, verkleuring, meer gezinsverdunning en alleenstaanden. Ontwikkelingen die forse investeringen vragen in de zieningen: van kinderopvang tot zorg op maat, van vrijetijdsaanbod tot wonen en jobs. Er is de snelle technologische evolutie. De digitalisering biedt toenemende kansen meer efficiëntie en direct contact. De vraag is: hoe zorgen we er dat iedereen mee kan. Hoe stemmen we onze dienstverlening hierop af? De huidige economisch-financiële crisis brengt ook meer armoede. Een doorgedreven sociaal beleid met een sterk accent op toegankelijkheid blijft noodzakelijk. Duurzame ontwikkeling op het vlak van energie en klimaat is mondiaal een heel belangrijke kwestie. Ook lokale besturen hebben hier een centrale rol. Veel werk is er aan de winkel. Deze maatschappelijke uitdagingen vragen een sterk bestuurlijk antwoord. Hoe kunnen we het bestuur zo inrichten dat we krachtiger en met meer kwaliteit tegemoetkomen aan de lokale noden? We zijn ervan overtuigd dat lokale besturen de meest nabije en de meest slagkrachtige overheid kunnen worden. Ze hebben hier weliswaar zelf niet alle touwtjes in handen, maar kunnen toch op veel terreinen het verschil maken: door op een slimme manier samen te werken, intern tussen de verschillende collega s en diensten en extern met collega-besturen, door de dienstverlening vanuit een burgergericht perspectief onder de loep te nemen en waar mogelijk gedurfd te verbeteren, door een appèl te doen op de creativiteit en expertise van medewerkers om efficiëntie winsten op te sporen. OCMW s en gemeenten zijn hier mekaars beste leermeesters. Lees het vormingsaanbod van de VVSG als een draaischijf en een opportuniteit om van elkaar te leren. Deze VVSG-wijZER geeft een smaak van het opleidingsaanbod in Aarzel niet ons te contacteren met uw vragen, suggesties en opmerkingen. En bedankt om de VVSG-wijZER in uw bestuur verder te verspreiden. Voor al uw opleidingsen consultingvragen: Mattie Jacobs of rechtstreeks bij de stafmedewerkers vorming & consulting (p. 78). De VVSG biedt ook opleidingen te plaatse aan, uw bestuur of een groep van besturen uit uw regio. Voor de politieke bestuurders werkte de VVSG met haar Politieke Academie een apart programma uit. Het gaat onder meer om introductiedagen, studiedagen en masterclasses raadsleden en uitvoerende mandatarissen. Meer informatie: Mattie Jacobs Diensthoofd programma vorming & consulting Jan Van Alsenoy Directeur beweging WOORD VOORAF VVSG-WIJZER 1

4 Overzicht tot december 2013 Voor OCMW Sociale diensten 6 Wegwijzer naar passende hulpverlening 8 De werking van het OCMW 10 RMI-wet 11 De wet van 2 april basisvorming 12 De wet van 2 april 1965 gevorderden 13 Werkgelegenheidsmaatregelen OCMW-cliënteel 14 Traject van art. 60 ers op de werkvloer met het oog op een reguliere baan 15 Routeplanner een levendige beroepsethiek 16 In groep werken met cliënten 18 Intervisie hoofdmaatschappelijk werkers 19 Intervisiereeks begeleiders LOI s niet-begeleide minderjarigen 20 Overtuigend en constructief gesprekken voeren 21 Schriftelijke communicatie 22 Stressmanagement hulpverleners Schuldbemiddeling 24 Basisopleiding 25 Verdiepings- en themamodules schuldbemiddeling Ouderen 26 Opleiding directeurs van woonzorgcentra 28 Riziv-financiering gevorderden 29 Intervisie hoofdverpleegkundigen 30 Intervisie maatschappelijke werkers woonzorgcentra 31 Intervisie animatoren 32 Weerwerk bieden tegen weerstanden binnen de animatiewerking 33 Basisopleiding beginnende dienstencentrumleiders 35 Congres Lokale Dienstencentra Voor gemeente & OCMW Toegankelijke dienstverlening 38 Seminarie verantwoordelijken dienstverlening klantgericht werken 39 Sociale en communicatieve vaardigheden loketmedewerkers 40 Servicedesign lokale besturen 42 Inspiratiedag dienstverlening Management 43 De beleids-en beheerscyclus in de praktijk 44 Regionale ondersteuningspunten kwaliteitszorg kwaliteitscoördinatoren 46 Verandering en vernieuwing managen 47 Werken met het CAF-model in lokale besturen 48 De A3-metodiek 49 Projectmatig werken in lokale overheden 2

5 Voor gemeente & OCMW Voor gemeente Humanresourcesmanagement 50 Managementteams in ontwikkeling 51 Supervisie- en intervisieaanbod 52 HRM-scan als leidraad een sterk HRM-beleid 54 De arbeidsduurregeling uit de doeken 55 Het sociaal overleg in lokale besturen (vakbondsstatuut) 56 Een team leiden 57 Functionerings-en evaluatiegesprekken Inspiratie nieuwe manieren van werken en leren 58 Coachend leiderschap 59 Samenwerken en communicatie 60 Bemiddelingsvaardigheden leidinggevenden 61 Efficiënt en effectief vergaderen 62 Training in HRM-gesprekken 63 Pensionering: een nieuwe start Noord-Zuidsamenwerking 72 Onlinebasisvorming gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking Omgeving 73 Basisvorming taxiwetgeving 74 Het eredienstendecreet en de toekomst van de parochiekerken Kinderopvang 64 Inspiratiedag en uitwisseling kinderopvang 65 De regionale ondersteunpunten kinderopvang Praktisch Energiebeleid 68 Energiedag lokale besturen, 2de editie 76 Opleidingen op vraag overzicht 78 Wie is wie? 79 Afspraken en spelregels 3

6 Voor OCMW

7

8 opleiding Wegwijzer naar passende hulpverlening Maatschappelijk werkers in OCMW en sociaal huis Interactieve opleiding Ria Vandaele, hoofdmaatschappelijk assistente OCMW Ledegem Stoomcursus over de sociale rechten van je cliënt Lokale besturen staan de uitdaging om te werken aan een toegankelijke hulp- en dienstverlening hun cliënten. Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening is het voeren van een rechtenonderzoek: welke sociale rechten kan mijn cliënt genieten? Het is maatschappelijk werkers echter niet evident om op dat vlak het bos door de bomen te zien. Tijdens deze vorming wordt u twee dagen ondergedompeld in het bad van de sociale rechten. Naast een overzicht van de belangrijkste sociale rechten bieden we tal van kapstokken om zelf uw weg te zoeken via de rechtenverkenner. Bovendien is de cursus doorspekt met tal van tips and trics die u niet in de rechtenverkenner terugvindt. Volgende thema s komen aan bod: Sociale zekerheid: pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, ziekte-uitkering, arbeidsongeval, beroepsziekte. Algemene sociale bijstand: wat wordt er zoal georganiseerd door de lokale besturen en wat kunt u bij de federale overheid aanvragen? Belastingen: een overzicht van mogelijkheden om de fiscale delen (kans-)arme gezinnen te optimaliseren. Nutszieningen: wie heeft recht op wat op het vlak van telefonie, elektriciteit, vrijstelling van heffingen op afvalwater...? Bescherming van de gezondheid: een overzicht van alle mogelijke premies en tegemoetkomingen personen met een handicap, de combinatie van werk en gezondheid, de dienstverlening door ziekenfondsen... Mobiliteit: een overzicht van delen, zoals parkeerkaarten, het DINAabonnement, verplaatsingsvergoedingen... Arbeid, onderwijs, juridische bijstand en culturele en maatschappelijke ontplooiing: een overzicht van rechten en tegemoetkomingen kansarme groepen. Een must beginnende maatschappelijk werkers en een boeiende opfrissing maatschappelijk werkers met ervaring! 6 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

9 opleiding donderdagen 21 en 28 februari van 9.30 tot uur Kortrijk, Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22 donderdagen 14 en 28 maart van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdagen 23 en 30 mei van 9.30 tot uur Hasselt, Cultuurcentrum Hasselt, Kunstlaan 5 donderdagen 17 en 24 oktober van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Leuven, Park Inn Hotel, Martelarenlaan 36 donderdagen 14 en 28 november van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Brussel, JINT vzw, Grétrystraat 26 donderdagen 12 en 19 december van 9.30 tot uur, onthaal vanaf 9.00 uur Gent, Europahotel,Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 7

10 opleiding De werking van het OCMW Beginnende OCMW-maatschappelijk werkers Dynamische wisselwerking tussen theorie en praktijk, ervaring van de cursisten en van de trainer Koen Vansevenant, vormingsmedewerker en hulpverleningsconsulent Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Ria Van Daele, hoofdmaatschappelijk assistente OCMW Ledegem Beginnende maatschappelijk werkers worden in een OCMW onmiddellijk geconfronteerd met een zeer diverse groep van hulpvragers en een kluwen van probleemsituaties. De hulpverleningsmethodiek van de schoolbanken is hier vaak ontoereikend. Bovendien maken de specifieke positie van het OCMW in het hulpverleningslandschap en de diverse wetgeving alles nog ingewikkelder. Een evenwicht vinden in de positie van hulpverlener annex controleur en zicht verwerven op de visie van de beleidsverantwoordelijken binnen een OCMW, vormen een nieuwe uitdaging. Om de werking van het OCMW beter te begrijpen is het noodzakelijk zowel stil te staan bij het wettelijke kader als bij de diverse mogelijke invullingen daarvan in de praktijk. Deze vierdaagse praktijkgerichte opleiding helpt u snel wegwijs te geraken in een OCMW. U mag boeiende presentaties, dynamische praktijkuitwisseling en bruikbare tips verwachten. programma dag 1 De maatschappelijke opdracht van het OCMW in een veranderende samenleving De aanvankelijke opdracht van het OCMW staat meer dan ooit onder druk. Maatschappelijke dienstverlening iedereen garanderen wordt moeilijker door toenemende hulpvragen, beperking van de middelen, verbreding van de maatschappelijke opdracht, toename van wettelijke taken en een stijgende complexiteit van situaties. Op basis van de concrete werksetting van de wordt stilgestaan bij de evolutie binnen de OCMW-werking in het algemeen. Hierbij proberen we zicht te krijgen op de visie die binnen de dienst leeft. Er wordt dieper ingegaan op de manier waarop de maatschappelijk werker zich hiermee kan verhouden. dag 2 Sociale zekerheid en haar concrete toepassing in de OCMW-hulpverlening Deze module geeft bij de start een opfrissing van de basisprincipes van de Sociale zekerheid. Vervolgens exploreren we de wetgeving via de praktische toepassing in het 8 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

11 opleiding OCMW: hoe omgaan met de Kruispuntbank Sociale Zekerheid het voeren van het sociaal onderzoek, het gebruik van de rechtenverkenner en concrete vraagstukken uit de werkpraktijk. zekerheid. dag 3 De taakstelling van de OCMW-maatschappelijk werker Op een creatieve manier exploreren we de specifieke taken van de maatschappelijk werkers. U denkt na over de taakafbakening die u nu opneemt, de betekenis hiervan uzelf, de organisatie en de cliënt. De optie van specialisatie versus generalisatie komt zeker aan bod. We belichten spanningsvelden en uitdagingen en verbinden die met de kwaliteiten waarover de cursisten beschikken om een bepaalde rol op te nemen. We leren hen reflexief om te gaan met concrete situaties vanuit hun taak- en rolafbakeningen. Aan de hand van casuïstiekopdrachten wordt het geheel geïntegreerd. dag 4 Draaglast/Draagkracht U start met uw nieuwe functie vol goede moed en enthousiasme, idealen en verwachtingen. Na een tijdje blijkt dat uw collega s, die er al jaren werken, er geheel anders over denken. Ook u merkt dat het allemaal complexer is dan u oorspronkelijk dacht. Het blijkt veel zwaarder te zijn, zowel emotioneel als organisatorisch. De training op deze laatste dag helpt u een evenwicht te vinden tussen draaglast en draagkracht. Wat plaats ik onder draaglast en draagkracht? Wat is het effect op mezelf? Hoe ervaar ik een disharmonie tussen draaglast en draagkracht? Hoe pak ik dit aan mezelf en onder collega s? We werken vanuit de praktijk en zelfreflectie. U krijgt concrete, bruikbare tips. Dag 1, 3 en 4 in Genk, dinsdag 5 maart, maandag 18 maart en dinsdag 26 maart van 9.30 tot uur, onthaal om 9.00 uur Genk, Carbon Hotel, Europalaan 36 Dag 2 in Leuven, maandag 11 maart van 9.30 tot uur, onthaal om 9.00 uur Leuven, Park Inn Hotel, Martelarenlaan euro, inclusief pocket Wegwijs in het OCMW, documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Wegwijs in het OCMW Pieter Vanderstappen SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 9

12 OPLEIDING RMI-wet Maatschappelijk werkers De theoretische uiteenzetting wordt doorspekt met veel praktijkbeelden, waar de actieve inbreng van de een must is. Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Elk OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waar het verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project maatschappelijke integratie. Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen. U leert onder meer wie de gerechtigden zijn, wat de waarden zijn en hoe u het leefloon berekent. donderdag 14 maart van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 donderdag 21 maart van 9.30 tot uur Gent, Het Achterhuis, Diksmuidestraat 41 donderdag 17 oktober van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdag 24 oktober van 9.30 tot uur Brussel, JINT, Grétrystraat euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauze maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

13 OPLEIDING De wet van 2 april basisvorming Beginnende maatschappelijk werkers en OCMW-juristen of medewerkers die het eerst met deze wet in contact komen We beginnen bij de essentie en integreren aan de hand van de oefeningen stap stap alle uitzonderingen en addertjes onder het gras. Van de wordt een actieve inbreng tijdens de oefeningen verwacht. Pieter Geens, jurist OCMW Heist-op-den-Berg Peter Hardy, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving De wet van 2 april 1965 bepaalt welk OCMW bevoegd is een cliënt en wie de kosten van de OCMW-steun moet dragen. De wet is niet nieuw, maar blijft actueel in de dagelijkse werking van het OCMW, waardoor ze noodzakelijke basiskennis elke maatschappelijk werker binnen de sociale dienst is. In dit basispakket worden alle belangrijke begrippen verduidelijkt. Vervolgens worden, aan de hand van reële praktijkbeelden, de hoofdregels en de uitzonderingen stap stap met en door de ontdekt. Deze vorming gaat evenwel niet in op de bepalingen betreffende vreemdelingen en asielzoekers. donderdag 7 maart van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 donderdag 23 mei van 9.30 tot uur Kortrijk, Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22 donderdag 10 oktober van 9.30 tot uur Brussel, JINT vzw, Grétrystraat 26 donderdag 14 november van 9.30 tot uur Hasselt, CC Hasselt, Kunstlaan euro, inclusief pocket Welk OCMW is bevoegd, documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Welk OCMW is bevoegd? Nathalie Debast en Fabienne Crauwels SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 11

14 OPLEIDING De wet van 2 april 1965 gevorderden OCMW-maatschappelijk werkers vertrouwd met de toepassing van de wet van 2 april 1965 Er wordt interactief gewerkt aan de hand van concrete situaties. Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker vreemdelingenbeleid Maatschappelijk werkers die de basisregels en de naamste uitzonderingen van de wet van 2 april 1965 al onder de knie hebben, verwerven in deze opleiding een grondige kennis van specifieke bepalingen in de wet die betrekking hebben op vreemdelingen en asielzoekers. Deze kennis is een vereiste. De vorming is doorspekt met oefeningen op basis van reële cases over de bevoegdheidsregeling en terugbetaling van kosten bij vreemdelingen en asielzoekers. Er is ook ruimte de vragen die de vanuit de eigen werking meebrengen. dinsdag 19 februari van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 dinsdag 10 oktober van 9.30 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

15 OPLEIDING Werkgelegenheidsmaatregelen OCMW-cliënteel OCMW-maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst en de dienst tewerkstelling, arbeidstrajectbegeleiders Grondige toelichting wisselen we af met besprekingen van concrete (probleem)situaties die de aanbrengen. Petra Dombrecht, VVSG-stafmedewerker team maatschappelijke integratie en werk dinsdagen 19 en 26 februari, 12 maart van 9.30 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes In het kader van de wettelijke tewerkstellingsopdracht van de OCMW s zoeken trajectbegeleiders naar de beste vorm van tewerkstelling de OCMW-cliënten. Zij worden daarbij geconfronteerd met een wetgeving die verspreid zit en niet gemakkelijk is. Zij moeten daarnaast ook rekening houden met de gevolgen de sociale verzekerbaarheid en de verdere loopbaan van de klanten. Bovendien zijn ook de VDAB en de RVA actief op grond van regelgeving. Deze verschilt weinig van de OCMW-wetgeving maar is niet op de OCMW-cliënten van toepassing. Ook daarom is het belangrijk dat trajectbegeleiders de wetgeving kennen en weten hoe ver hun opdracht reikt. maximaal In deze driedaagse opleidingscyclus gaan we in op het wetgevende kader van tewerkstellingsmaatregelen. Zowel de taak van het OCMW, de subsidiëring als de administratieve afhandeling komen aan bod. Daarnaast wordt ook de samenwerking met privébedrijven, erkende initiatieven van sociale economie en andere derden belicht. programma dag 1 dag 2 dag 3 Artikel 60 7 en artikel 61 van de OCMW-wet Sociale Inschakelingseconomie (SINE) en het Activaplan Werkervaring (het vroegere WEP+) en terugkoppeling naar de eerste vormingsdagen met aandacht specifieke vragen van de en/of hun bestuur SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 13

16 training Traject van art. 60 ers op de werkvloer met het oog op een reguliere baan Maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders Deze vierdaagse interactieve training behandelt de thema s aan de hand van eigen casussen, praktijkbeelden, rollenspel en uitwisseling. U ontvangt een uitgebreide syllabus met beelden. Edwin Beaumon en Sabrina Coppens, hoofdmaatschappelijk werkers opleidings- en tewerkstellingscentrum OCMW Gent met ruime expertise betreffende arbeidstraject In het eerste deel ligt de focus op de van de trajectbegeleider tijdens de periode van de sociale tewerkstelling art. 60 en op het belang van een goede daarbij. De training biedt een antwoord op volgende vragen: Wat is mijn rol als trajectbegeleider, als hulpverlener en jobcoach? Wat is mijn rol als trajectbegeleider tussen cliënt en werkplaats? Hoe kan ik omgaan met weerstanden tijdens de tewerkstelling? Wanneer kan sanctioneren aangewezen zijn? Welk juridisch kader is van toepassing indien sanctie nodig blijkt? Hoe zorg ik er als trajectbegeleider dat competenties maximaal ontwikkeld worden? Hoe ga ik om met conflicten en weerstanden? In het tweede onderdeel ligt de klemtoon op de bemiddeling tewerkstelling binnen de reguliere arbeidsmarkt. Dit vereist specifieke vaardigheden om privéwerknemers klantgericht te benaderen, sollicitatie en jobcoaching. Hierbij komen de volgende thema s aan bod: bondig overzicht van ondersteunende tewerkstellingsmaatregelen bij overstappen van art. 60 ers naar de reguliere arbeidsmarkt, projecten sociale inschakelingseconomie (Siné), Werkervaringsprojecten (WEP-plus); werkgeversbenadering en actieve bemiddeling: telefoongesprek, oriënterend gesprek, toetsingsgesprek en plaatsingsgesprek; actieve bemiddeling: jobcoaching, evaluatie en nazorg. dinsdagen 28 mei, 4, 11 en 18 juni van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

17 training Routeplanner een levendige beroepsethiek: deontologie doorgelicht OCMW-maatschappelijk werkers Interactieve training Agnes Verbruggen, docent Hogeschool Gent, maatschappelijk assistente, juriste, sociologe, auteur van De ziel van de stiel Koen Vansevenant, trainer en supervisor met jarenlange ervaring als OCMW-maatschappelijk werker en hulpverleningsconsulent, auteur van Meervoudig gekwetst en Bind-Kracht, krachtgerichte hulpverlening in dialoog vrijdag 1 februari van 9.30 tot uur Leuven, Park Inn, Martelarenlaan euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal 25 Wat mag en kan ik zeggen als ik een dwingende vraag krijg van de politie over een cliënt? Bestaat er zoiets als een gedeeld beroepsgeheim? Wat doe ik met anonieme klachten? Kan de raad mij onder druk zetten om strikt vertrouwelijke informatie van de cliënt te verstrekken? Dit zijn allerlei dilemma s waar OCMW-maatschappelijk werkers mee geconfronteerd worden. Met de deontologische code op de achtergrond creëren wij met deze training een bruikbaar kader beroepsethisch handelen in de OCMW-hulpverlening De vragen en situaties die door de worden aangebracht, krijgen zowel een plaats in een juridisch frame als in een methodiek waar positionering en ethiek aan bod komen. SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 15

18 training In groep werken met cliënten OCMW-maatschappelijk werkers Op een interactieve manier lichten we, aan de hand van uw eigen ervaringen, de mogelijkheden van groepswerk met cliënten toe. De theorie illustreren we met praktijkbeelden. Marijke De Waele en Claudine Sergeant, hoofdmaatschappelijk werkers dienst emancipatorische werking OCMW Gent Werkt u reeds in groep met cliënten en hebt u behoefte aan meer verdieping en uitwisseling van methodieken? Of wilt u groepswerk opstarten met cliënten? Tijdens deze training komt u alles te weten over groepswerk en hoe u daar in een OCMW aan begint. Volgende thema s komen aan bod: Groepswerk binnen een OCMW, hoe begin ik eraan? Hoe maak ik een programma op? Hoe stel ik een groep samen? Wat zijn de randwaarden? Hoe evalueer ik de werking? Verschillende manieren van werken: persoonsgericht/taakgericht groepswerk, werken met open/gesloten groepen, vorming/training Basisschakelmethodiek als kader. De rol van de groepswerker. Welke competenties heb ik nodig? Spanningsvelden: balans tussen afstand/nabijheid, nestelen versus doorstromen, taakgericht versus procesgericht werken. Succesfactoren en valkuilen. Ook de verschillende soorten groepswerk komen aan bod, geïllustreerd met concrete praktijkbeelden: Opnieuw je eigen centen beheren: in groep werken aan budgetteren OCMW-info: een dag vorming over rechten en plichten nieuwe cliënten Bougez Bougez: groepswerk in verband met zang en muziek Extra Time: groepswerk met jongeren omtrent sport en tijdsbesteding Perfect is saai: groepswerk over schoonheid binnenkant/buitenkant Groepswerking betreffende klantenparticipatie Basiswerkingen: open laagdrempelige groepswerking Na deze training bezit u voldoende kennis om groepswerk binnen uw OCMW op een aangepaste en concrete manier op te starten. 16 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

19 training donderdagen 7 en 14 maart en 18 april van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 17

20 intervisie Intervisie hoofdmaatschappelijk werkers Hoofdmaatschappelijk werkers OCMW Groepsintervisie waarbij interactief gewerkt wordt aan de hand van eigen casussen, projecten, ervaringsgegevens uit de praktijk van de. U kunt die af doorsturen naar roel. Roel Verlinden, VVSG-stafmedewerker vorming sociaal beleid Intervisie: hefboom kwaliteit Stef Herman Als hoofdmaatschappelijk werker wordt u constant uitgedaagd in uw werk. In de omgang met cliënten, collega s, leden van de OCMW-raad en andere organisaties stoot u regelmatig op nieuwe of moeilijke situaties. In veel gevallen zijn dat interessante leerkansen, op waarde dat u er op een gepaste manier mee omgaat. Intervisie ondersteunt u in de uitvoering van uw functie, door u te helpen reflecteren op uw eigen handelen en denken. Gedurende vijf bijeenkomsten bespreken we reële cases die de zelf aangebracht hebben, praktijkbeelden die elke deelnemer herkenbaar zijn. Onder meer de volgende onderwerpen komen tijdens de intervisiesessies ter sprake: de omgang met collega s, aspecten van leidinggeven, werken met cliënten. Deze intervisie biedt u systematische ondersteuning en bij de uitvoering van uw werk: een kans persoonlijke en professionele ontwikkeling. Om een goed evenwicht en de nodige diversiteit in elke groep te bewaren worden per locatie maximaal twee medewerkers uit eenzelfde OCMW toegelaten. donderdagen 24 januari, 28 februari, 28 maart, 25 april, 30 mei van tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 donderdagen 12 september, 17 oktober, 7 november, 28 november, 19 december van tot uur Hasselt, CC Hasselt, Kunstlaan euro per persoon, inclusief documentatie, pocket Intervisie, hefboom kwaliteit en onthaalkoffie maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

21 intervisie Intervisiereeks de begeleiders van LOI s niet-begeleide minderjarigen Begeleiders van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers in een lokaal opvanginitiatief Intervisie is een systematische vorm van collegiale uitwisseling en ondersteuning. Deelnemers toetsen hun ervaringen en opvattingen aan die van collega s. Vraagstukken uit de praktijk worden op een gestructureerde manier besproken. Paulina Koeman, psychotherapeute en antropologe bij CGG Andante te Berchem. Paulina Koeman heeft ruime ervaring met van niet-begeleide minderjarige nieuwkomers, zowel individueel als in groep. dinsdagen 15 januari, 26 februari, 16 april, 28 mei, 17 september en 12 november van tot 16 uur (onthaal om uur) Berchem, CGG Andante, Herculusstraat euro, inclusief documentatie en koffiepauze De opvang en van niet-begeleide minderjarigen stelt hulpverleners grote uitdagingen. Dat geldt zeker professionals in een LOI, die deze op een integrale manier willen oppakken. De intervisiereeks biedt aan deze hulpverleners de mogelijkheid onder deskundige van elkaar te leren. We nemen de tijd om stil te staan bij uw positie als begeleider, het omgaan met grenzen en de eventuele gevoelens van onmacht. We behandelen cliëntgebonden problematieken en leren hoe u hiermee oplossingsgericht kunt omgaan. Er is eveneens ruimte om samen nieuwe hulpbronnen de hulpverlener te onderzoeken en te overwegen (vorming, netwerking, reflectie ). Deelnemers brengen hun vragen en casussen in, vernemen hoe collega s gelijkaardige problemen aanpakken en ontwikkelen gezamenlijk creatieve oplossingen. maximaal SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 19

22 training Overtuigend en constructief gesprekken voeren Maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst Basisprincipes verduidelijken we door middel van oefeningen. Tijdens de sessies dienen concrete situaties als werkmateriaal. Ter ondersteuning gebruiken we ook videomateriaal. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Maatschappelijk werkers worden tdurend geconfronteerd met mensen die zij proberen te overtuigen. Dit beperkt zich niet tot hulpverleningsgesprekken met cliënten of communicatie met andere actoren. Dikwijls dient de hulpvraag overtuigend vertaald te worden de leden van het Bijzonder Comité of van de Raad. Deze praktijkgerichte training biedt u concrete tips en leert u de vaardigheden die u nodig hebt om een onderhandelingsgesprek te voeren. Volgende onderwerpen komen aan bod: basisvaardigheden bij onderhandelen: onderscheid tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en dilemma s waar de onderhandelaar zich geplaatst ziet constructief overleg: onderhandelen met gelijken, actief luisteren, omgaan met meningsverschillen, eigen standpunten overbrengen, overeenkomsten bereiken onderhandelen met een meerdere: hoe stel je je het meest diplomatisch op? integratie: do s en don ts van het onderhandelen inoefening via concrete situaties dinsdagen 19 en 26 november van 9.00 tot uur Gent, Europahotel, Gordunakaai euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal VOOR OCMW SOCIALE DIENSTEN

23 vorming Schriftelijke communicatie Maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst De stijlregels oefenen we in met zinnen uit de dagelijkse praktijk. De teksten die de aanbrengen, vormen het werkmateriaal de tweede en derde dag. U krijgt de mogelijkheid uw eigen brieven, verslagen en nota s te bespreken en te herwerken. Stuur vóór donderdag 26 september 2013 uw brieven (naar cliënten, schuldeisers ) en verslagen (sociaal verslag of teamverslag) door naar Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider donderdag 10 oktober, dinsdagen 15 en 22 oktober van 9.00 tot uur, onthaal om 8.30 uur Antwerpen, PRH Vlaanderen, Otto Veniusstraat euro, inclusief documentatie, broodjeslunch en koffiepauzes maximaal Als maatschappelijk werker schrijft u teksten die variëren van brieven (naar cliënten, schuldeisers ) tot verslagen (sociaal verslag of teamverslag). In deze training leert u uw teksten helder, nauwkeurig en bondig te formuleren en een passende toon te kiezen. U leert ze ook duidelijk te structureren en overzichtelijk vorm te geven (BIN normen) SOCIALE DIENSTEN VOOR OCMW 21

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met

OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN. in samenwerking met OPLEIDINGSAANBOD 2015 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij volgende uitgangspunten. Welke objectieven

Nadere informatie

OPLEIDINGSBROCHURE 2014

OPLEIDINGSBROCHURE 2014 Elke wijze uil begon als uilskuiken (Bond Zonder Naam) OPLEIDINGSBROCHURE 2014 BESCHUTTE WERKPLAATSEN in samenwerking met het Vormingsfonds van de Beschutte Werkplaatsen 1 OPLEIDINGEN MET RESULTAAT Hoe

Nadere informatie

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Opleidingsbrochure Najaar 2014

Opleidingsbrochure Najaar 2014 Najaar 2014 Inhoud Een opleiding voor iedere werkplaats... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 3 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 4 Verdiepingsmodules in

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

ondersteuningstrajecten

ondersteuningstrajecten Paviljoenstraat 9 1030 Brussel T. 02-211 55 00 F. 02-211 56 00 www.diverscity.be sectorconsulenten@diverscity.be Samen met lokale besturen werken aan een divers personeelsbeleid ondersteuningstrajecten

Nadere informatie

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN

DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN DE COLLECTIEVE SCHULDENREGELING KNELPUNTEN EN AANBEVELINGEN Vzw Steunpunt Schuldbemiddeling (eertijds STEUNPUNT - SCHULDBEMIDDELING) Centrum Kauwenberg vzw Anne DEFOSSEZ, Steunpunt voor de Diensten Schuldbemiddeling

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Inhoudsopgave Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Hoe werkt ontwikkelen in dienstverlening? 7 Duurzaam ontwikkelmodel dienstverlening 9 De medewerker dienstverlening

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

persoonlijke ontwikkeling

persoonlijke ontwikkeling THEMA 3 Opleiding en persoonlijke ontwikkeling Het ontwikkelen van competenties en de bereidheid daartoe zijn essentieel binnen competentiebeleid. In de competentieagenda 2010 onderschreven de sociale

Nadere informatie

GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015

GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK. Academiejaar 2014-2015 GRADUAAT MAATSCHAPPELIJK WERK Academiejaar 2014-2015 Overzicht modules VIVES SAW CVO VSPW Kortrijk CAMPUS KORTRIJK Doorniksesteenweg 145 8500 Kortrijk 2 e verdieping gebouw studiegebied Verpleegkunde en

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader

[DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] juli 12. Steven Rommel Chris Truyens. In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader juli 12 Steven Rommel Chris Truyens In opdracht van de Stuurgroep Lokaal Proactief Kader [DRAAIBOEK LOKAAL PROACTIEF KADER] Dit is het draaiboek voor de deelnemende pilootgemeentes aan het project Lokaal

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie?

2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? KSF 2 Draagvlak 2.1 Wat verstaan we onder draagvlak en participatie? Bij het opstarten en voeren van een competentiebeleid is een breed draagvlak door het betrekken van medewerkers essentieel om het te

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Werkingsverslag Domo-Hasselt

Werkingsverslag Domo-Hasselt 2012 Werkingsverslag Domo-Hasselt 2 Inhoud Voorwoord... 4 Wat is Domo-Hasselt?... 6 Geschiedenis... 6 Missie en Visie van Domo-Hasselt... 8 Domo-Hasselt als autonome vrijwilligersorganisatie... 9 Doelgroep...

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie