Halfjaarlijks magazine mei Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente"

Transcriptie

1 Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

2

3 Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening op vlak van organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg. Besturen leggen de lat hoog als het gaat over de kwaliteit van hun dienstverlening en de efficiëntie van de eigen organisatie. Externe druk vanuit regelgeving versterkt bovendien de noodzaak: kwaliteitsdecreten voor welzijnsvoorzieningen, de eisen van een intern controlesysteem, de verplichting tot zelfevaluatie in de woonzorgcentra, Budgettaire krapte, die besturen dwingt meer te realiseren met vaak minder middelen vormt nog een extra reden om kritisch te kijken naar de eigen organisatie. In het kielzog van deze ontwikkelingen presenteren zich kwaliteitssystemen, modellen en professionals met de belofte de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie op te voeren. Maar hoe deze beloftes evalueren op hun werkelijke verdiensten, voor welke aanpak kiezen, hoe garanderen dat kwaliteitsverbeteringen zich op de vloer realiseren want papier beheerst de werkelijkheid niet,? Als antwoord op de vele vragen en uitdagingen wil VVSG samen met besturen een referentiepunt vormen voor organisatieontwikkeling en kwaliteit. En mee mogelijk maken dat besturen zich ontpoppen tot organisaties par excellence, waar professionaliteit geschreven wordt met een grote P. Het opzet is ambitieus, de aanpak blijft evenwel pragmatisch. Het accent ligt op samenwerking en kennisdeling tussen besturen: gezamenlijk instrumenten ontwikkelen, normen en criteria evalueren via vergelijking of benchmarking met collega-besturen, collectieve sessies om kennisuitwisseling mogelijk te maken en tegelijkertijd financiële kosten te drukken, Twee concrete initiatieven zitten reeds in de pipeline: Een zelfevaluatietraject voor alle voorzieningen die vallen onder de toepassing van het Woonzorgdecreet. Een netwerk voor steden en gemeenten voor kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling als een levendig platform voor samenwerking en uitwisseling van informatie, kennis, methodieken en ervaringen. Over het verder aanbod en het meerjarenplan van deze nieuwe dienstverlening verneemt u in de komende maanden meer. Geïnteresseerden of besturen met ondersteuningsvragen op vlak van organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg kunnen contact opnemen met Theo Wijnen en Ruud Bourmanne, die als VVSG-stafmedewerkers organisatieontwikkeling het geheel coördineren (contactgegevens op p. 62). Mark Suykens VVSG-directeur Piet Van Schuylenbergh, VVSG-directeur afdeling OCMW WOORD VOORAF VVSG-WIJZER 1

4 Overzicht tot december 2010 Voor OCMW Sociale dienstverlening 6 Instrument voor de berekening van aanvullende steun 7 Aansluiting Ziekteverzekering van specifieke sociale categorieën 8 Verhoogde tegemoetkoming (RVV/OMNIO) 9 De wet van 2 april RMI-wet 11 Schriftelijke communicatie 12 Interculturele communicatie voor medewerkers van OCMW s en lokale opvanginitiatieven 14 OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden 15 Mindfulness op de werkvloer 16 Energievraagstukken voor hulpverleners 18 Overtuigend en constructief gesprekken voeren 19 Basisvorming vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers Ouderenzorg en thuiszorg 21 Opleiding voor directeurs van woonzorgcentra 22 Basisopleiding dienstencentrumleiders 24 Basisvorming Riziv-financiering 25 Hoe optimaliseer je je Riziv-financiering 26 Investeren in vrijwilligers loont 27 Begeleiding projecten rond lokaal ouderenbeleid 28 De implementatie van een ethisch zorgbeleid 29 Omgaan met bewoners met psychiatrische ziektebeelden Schuldbemiddeling 30 Basisopleiding schuldbemiddeling 31 Verdiepingsmodules schuldbemiddeling Sociale tewerkstelling 20 Art. 60-tewerkstelling als opstap naar een reguliere baan: hoe maximaal benutten? 2

5 Voor gemeente & OCMW Voor gemeente Sociaal huis 34 Aan de balie van het sociale huis seminarie voor loketverantwoordelijken 35 Aan de balie van het sociale huis sociale en communicatieve vaardigheden voor loketmedewerkers 36 Communicatie voor kansarme doelgroepen Human Resources Management 37 Leiden van een team 38 Functionerings- en evaluatiegesprekken 39 Pensionering: een nieuwe start 40 Coachend leiderschap 41 Positief omgaan met stress Kwaliteitszorg 42 Kwaliteitszorg: de praktijk aan het woord Noord-Zuidsamenwerking 50 Ontwikkelingseducatie in je gemeente 51 Winning through twinning 52 Ontwikkelingssamenwerking in het schepencollege Omgeving 54 Werken met Centaurus 55 Basisvorming taxiwetgeving 56 Integraal waterbeleid: over afvalwater, regenwater, waterlopen,... Veiligheid 57 Bezoek cameracentrale en Veiligheidscongres 2010 in Den Haag 58 Werkbezoek controlekamer Corporate Security Service (NMBS) 59 De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in de gemeente: de juridische mogelijkheden op een rijtje Consulting 44 Managementteams in ontwikkeling 45 Supervisie- en intervisieaanbod Opleidingen op maat 47 Overzicht Praktisch 62 Wie is wie? 63 Afspraken en spelregels 3

6 Voor OCMW

7 Interculturele competenties voor OCMW s: een uitstekende vorming. Boeiend, confronterend en tegelijk ontwapenend. Geert Verdonck, hoofdmaatschappelijk werker OCMW Oostende

8 OPLEIDING Instrument voor de berekening van aanvullende steun w e r k w i j z e hoofdmaatschappelijk werkers en maatschappelijk werkers van de sociale dienst, diensthoofden sociale dienst en secretarissen of stafmedewerkers Naast de theoretische achtergrond gaat de aandacht vooral naar de manier waarop het OCMW met het instrument kan omgaan en krijgt u de kans om het instrument uit te testen. Veerle Cortebeeck, VVSG-stafmedewerker OCMW-sociale diensten De manier waarop de OCMW s aanvullende financiële steun berekenen, verloopt niet altijd volgens een eenvormig systeem. De VVSG ontwikkelde een instrument dat elke sociale dienst op weg kan zetten om meer lijn te krijgen in de berekening van allerlei vormen van aanvullende financiële steun. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de dienstverlening. In deze cursus komt de achtergrond van het instrument aan bod en reiken we praktische tips aan om er op een efficiënte manier mee om te springen. maandag 20 september, van 10 tot 16 uur Roeselare, Syntra West Campus Roeselare, Oostnieuwkerkesteenweg 111 dinsdag 19 oktober, van 10 tot 16 uur Leuven, Syntra AB-campus Leuven, Researchpark Haasrode, Geldenaaksebaan 327 dinsdag 30 november, van 10 tot 16 uur Sint-Niklaas, Syntra Sint-Niklaas, Hogekouter euro d e e l n e m e r s maximaal 12 5 c o d e 5000/10223 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

9 OPLEIDING Aansluiting Ziekteverzekering van specifieke sociale categorieën w e r k w i j z e directeurs van woonzorgcentra, hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, stafmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren De deelnemers hebben de mogelijkheid om op voorhand specifieke vragen en praktijkvoorbeelden over te maken. De opleiding wordt zo afgestemd op de reële behoeften van de participanten. André Coart, expert verzekerbaarheid Mutualités Libres/ Onafhankelijke Ziekenfondsen en opleider OPFOR, opleidingscentrum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dinsdag 21 september, van 9 tot 12 uur Brussel, Opleidingscentrum OPFOR, Sint-Huibrechtsstraat euro d e e l n e m e r s maximaal 12 Maatschappelijk werkers komen dagelijks in contact met personen die niet in regel zijn met hun Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze cursus brengt op een praktische manier inzicht in deze complexe materie. Volgende onderwerpen komen aan bod: Algemene aansluitingsprocedure Inschrijving en regularisaties van zwakke sociale categorieën : - Personen met een leefloon - Rechthebbenden op een IGO (Inkomensgarantie Ouderen) - Zelfstandigen in moeilijkheden Rechthebbenden op de voorkeurregeling (OMNIO-statuut) De maximumfactuur 3 c o d e 5000/10227 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 7

10 OPLEIDING Verhoogde tegemoetkoming (RVV/OMNIO) w e r k w i j z e OCMW-maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst De deelnemers hebben de mogelijkheid om op voorhand specifieke vragen en praktijkvoorbeelden over te maken. De opleiding wordt zo afgestemd op de reële behoeften van de participanten. André Coart, expert verzekerbaarheid Mutualités Libres/Onafhankelijke Ziekenfondsen en opleider OPFOR - opleidingscentrum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Door het RVV (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming) betalen sommige categorieën van rechthebbenden minder remgeld voor geneeskundige zorgen. Dit statuut opent bovendien ook voordelen buiten de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sinds 1 juli 2007 bestaat bovendien het OMNIO-statuut voor personen of gezinnen met een laag inkomen die dan van dezelfde terugbetalingen kunnen genieten. Veel mensen met een laag inkomen worden echter niet automatisch gedetecteerd en laten hierdoor hun rechten niet gelden. Deze cursus biedt een oplossing aan en doet de te volgen procedure uit de doeken. Volgende onderwerpen komen aan bod: De hervormingen van de RVV/OMNIO-regeling in 2010 en 2011 Voorwaarden en rechten Wat is de verhoogde tegemoetkoming? Wat is het verschil tussen RVV en OMNIO? Welke zijn de voordelen? Welke zijn de beoogde personen? Hoe gebeurt het inkomensonderzoek? dinsdag 18 november, van 9 tot 12 uur Brussel, Opleidingscentrum OPFOR, Sint-Huibrechtsstraat euro d e e l n e m e r s maximaal 12 3 c o d e 5000/10228 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

11 OPLEIDING De wet van 2 april 1965 w e r k w i j z e nieuwe OCMW-medewerkers of mensen met enkele jaren ervaring die behoefte hebben aan een opfrissing van de wet. Een theoretische uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden, waarvoor een actieve inbreng van de deelnemers nodig is. Eefje Van Den Auwelant, VVSG-stafmedewerker OCMWwetgeving en Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Na een schets van het begrippenkader volgt een toelichting over de sleutelmechanismen in de wet van 2 april Begrippen als steunverlenend centrum, onderstandsdomicilie en dringende hulpverlening komen aan bod. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de vragen welk OCMW bevoegd is en welke kosten teruggevorderd kunnen worden bij de staat. Tot slot worden de recente wijzigingen van de wetgeving met behulp van concrete casussen uiteengezet. donderdag 23 september, van 9.30 tot uur Leuven, Provinciehuis, Provincieplein 1 dinsdag 28 september, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat 26 dinsdag 5 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat euro, inclusief pocket Welk OCMW is bevoegd? d e e l n e m e r s maximaal 25 6 c o d e 5000/10213 e t e t Welk OCMW is bevoegd? Nathalie Debast en Fabienne Crauwels SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 9

12 OPLEIDING RMI-wet w e r k w i j z e b e g e l e i d i n g maatschappelijk werkers De theoretische uiteenzetting wordt doorspekt met veel praktijkvoorbeelden, waarvoor de actieve inbreng van de deelnemers een must is. Eefje Van Den Auwelant, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Elke OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waarvoor ze verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen. U leert ondermeer wie de gerechtigden zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe u het leefloon berekent. donderdag 7 oktober, van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH-Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 dinsdag 12 oktober, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat 26 donderdag 14 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat 6 90 euro d e e l n e m e r s maximaal 25 6 c o d e 5000/10211 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

13 TRAINING Schriftelijke communicatie w er k w ijze b e g e l e i d i n g maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst Het technische gedeelte (de stijlregels) oefenen we in met zinnen uit de dagelijkse praktijk. Teksten van de deelnemers vormen het werkmateriaal voor de tweede en derde dag. De cursus biedt de mogelijkheid om uw eigen brieven, verslagen en nota s te bespreken en te herwerken. Bezorg twee weken vooraf brieven (naar cliënten, schuldeisers, ), verslagen (sociaal verslag of teamverslag) aan de trainer. Op deze manier verlopen de oefeningen tijdens de training vlot. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider vrijdag 15 oktober, donderdag 28 oktober en maandag 8 november, van 9.30 tot uur Schoten, Kasteel van Schoten, Kasteeldreef euro d e e l n e m e r s maximaal Als maatschappelijk werker zit u te worstelen met technischjuridische gegevens en ambtelijke formules. De cliënt krijgt vaak een tekst die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. In deze cursus krijgt u regels en oefeningen om helder, nauwkeurig en bondig te formuleren, een passende toon te kiezen en uw teksten overzichtelijk vorm te geven (BIN normen). Het accent ligt zowel op de courante briefwisseling als op verslagen. c o d e 5000/10232 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 11

14 TRAINING Interculturele communicatie voor medewerkers van OCMW s en lokale opvanginitiatieven w e r k w i j z e maatschappelijk assistenten van OCMW s en LOI De training is zeer praktijkgericht en houdt rekening met de professionele en persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Gunilla De Graef, trainer-consultant, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie, KHMechelen Medewerkers van OCMW s en LOI ervaren dagelijks dat communiceren met cliënten met een andere culturele achtergrond vaak niet evident is. Niet alleen de taal, maar ook de achterliggende culturele eigenheid bemoeilijkt de communicatie. In deze tweedaagse training starten we met een gesprek over wat cultuur precies is. Daarna bespreken we samen enkele basisconcepten uit de interculturele communicatie en bekijken sterktes en zwaktes van de aangereikte modellen. Deze training zoomt ook interactief in op de verschillende talen die we hanteren (verbaal, non-verbaal, sociaal, ). Via de inbreng van eigen praktijkervaringen koppelen we terug naar onze dagelijkse realiteit. Wanneer ervaren we een cultuurshock? Wanneer komen grenzen aan de oppervlakte? Hoe gaan we daarbij om met gelijkenis en verschil? Ook bekende ruisfactoren in de interculturele communicatie zoals stereotiepen en vooroordelen komen aan bod. Deelnemers zullen: zich bewust worden van eigen, cultureel bepaalde gewoontes en gebruiken begrijpen dat denk- en handelingspatronen mee bepaald worden door cultuur en dat de eigen opvattingen en gewoontes niet als norm kunnen gesteld worden begrijpen dat er diversiteit is in omgangs- en communicatieregels, niet alleen in verschillende culturen maar ook intra-cultureel (verbaal vs non-verbaal, expliciet vs impliciet communicatiegedrag, tijd, ruimte, man-vrouw relaties, onzekerheidsvermijding en spaarzaamheid, controle, individu versus groep, ) concrete verschillen in omgangs- en communicatieregels kunnen herkennen en er professioneel mee om kunnen gaan aan collega s en klanten gericht vragen kunnen en durven stellen over interculturele verschillen 12 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

15 TRAINING dindsdag 19 en donderdag 21 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat 6 dindsdag 26 en donderdag 28 oktober, van 9.30 tot uur Leuven, Provinciehuis, Provincieplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10230 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 13

16 OPLEIDING OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden w e r k w i j z e maatschappelijk werkers die geregeld in contact komen met (ex-)zelfstandigen en zich grondiger willen inwerken in de problematiek van zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden De opleiding biedt de deelnemers de nodige technische kennis en enkele cruciale handvatten voor het werken met zelfstandigen. Er wordt interactief gewerkt, met veel aandacht voor specifieke vragen van de deelnemers. De verworven inzichten worden getoetst aan realistische cases. Dirk Verschoore, coördinator vzw Efrem Johan Lambrecht, professor EHSAL - KUBrussel Pol Vermoere, coördinator Tussenstap Riccy Focke, coördinator vzw Boeren op een kruispunt Roel Verlinden, VVSG-stafmedewerker vorming Het aantal zelfstandigen in moeilijkheden neemt, mede door de economische crisis, toe. Voor velen onder hen is het niet evident om de stap naar het OCMW te zetten. Ze kloppen daardoor soms te laat of helemaal niet aan met hun hulpvraag, waardoor hun problemen enkel toenemen. Voor veel maatschappelijk werkers zijn zelfstandigen geen vertrouwde doelgroep. Hoe beleven zelfstandigen hun probleemsituatie? Hoe beoordeel je de inkomsten van een zelfstandige? Hoe ziet de sociale zekerheid voor zelfstandigen er uit en hoe breng je die (opnieuw) in orde? Welke hulp en dienstverlening kan een OCMW bieden ten aanzien van de problemen van zelfstandigen? Op al deze vragen bieden we u tijdens deze driedaagse opleiding een antwoord. U maakt bovendien kennis met enkele partnerorganisaties waarmee een OCMW kan samenwerken voor de van zelfstandigen. d a g 1 Wat is een zelfstandige: de leef- en denkwereld van de ondernemer, de juridische statuten en vennootschapsvormen. d a g 2 De sociale zekerheid voor zelfstandigen: hoe is ze georganiseerd en welke rechten en plichten omvat ze voor zelfstandigen? d a g 3 Wat kan een OCMW doen voor zelfstandigen op basis van de organieke wet en de RMI-wet? Welke schuldhulpverlening kan je bieden? dinsdagen 9, 16 en 23 november, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10212 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

17 training Mindfulness op de werkvloer w e r k w i j z e maatschappelijk werkers, administratieve medewerkers, stafmedewerkers en leidinggevenden Als basis wordt er gewerkt met aandachtsoefeningen. We werken verder met eenvoudige yoga- en ademhalingsoefeningen. De deelnemers brengen zelf een ligmatje mee. Van de deelnemers is een engagement noodzakelijk om dagelijks 45 minuten te oefenen. Marijke De Waele, maatschappelijk werkster OCMW-Gent en professioneel mindfulnesstrainer. maandag 15 november, dinsdag 30 november en maangag 13 december, van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH-Vlaanderen, Otto Veniusstraat euro, inclusief werkboek en een pakket van 6 oefencd s Het systematisch ontwikkelen van aandacht en concentratie staat centraal in mindfulness. Mindfulness op de werkvloer biedt u een compleet self-management stressreductiepakket aan. Deze techniek zorgt voor een wezenlijke bijdrage aan het welbevinden van deelnemers. Mindfulness brengt mensen terug naar de aandacht in het hier en nu. Deze aandacht brengt hen dicht in contact met zichzelf én met de situatie waar ze zich in bevinden. Hierdoor gaan ze performanter functioneren en niet langer tijd verliezen door stress. Werknemers gaan zichzelf makkelijker aansturen en vindingrijker actie ondernemen in moeilijke situaties. Leidinggevenden reageren niet langer overhaast, maar krijgen beter voeling met wat er écht leeft in hun team. Zij gaan adequater reageren op uitdagingen en gaan de situatie beter kunnen inschatten. d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10231 e t T e t Inhoud van het progamma: verhogen van de mentale focus leren omgaan met aangename en onaangename ervaringen stressmanagement energy management mindful communiceren SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 15

18 OPLEIDING Energievraagstukken voor hulpverleners w e r k w i j z e medewerkers van OCMW s en diensten voor schuldbemiddeling Uiteenzettingen gecombineerd met oefeningen, praktijkvoorbeelden en good practices. Katrien Gielis, sociaal-economisch toezichthouder, VREG Kristof Vanden Berghe, diensthoofd LAC/OCMW/Oplaadpunten, Eandis Karina Lenaerts, LAC-voorzitter, OCMW Antwerpen Francis Deryckere, adviseur-generaal, FOD Economie Roel Vermeiren, beleidsmedewerker rationeel energiegebruik, Vlaams Energieagentschap i.s.m. Vlaams Centrum Schuldbemiddeling vzw De OCMW s stellen een toename vast van het aantal mensen die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen. Bovendien zijn het in vele gevallen mensen met minder financiële slagkracht die in slecht geïsoleerde en dus energieverslindende woningen leven. Samen met het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling organiseert de VVSG een vormingsaanbod over de problematiek van energievraagstukken voor hulpverleners in OCMW s en diensten voor schulbemiddeling. Deze vorming informeert u over achtergronden, maatregelen, middelen en mogelijkheden om het energievraagstuk van mensen die in armoede leven aan te pakken. In deze tweedaagse vorming worden al de verschillende aspecten van deze problematiek behandeld. De eerste dag is volledig gewijd aan de sociale openbare dienstverplichtingen (SODV). In de voormiddag frist een gastspreker van de VREG de vrijmaking van de energiemarkt op en focust daarbij op de voorgeschiedenis, de bevoegdheidsverdeling in België en de rol van de VREG en het VEA. Ze gaat ook dieper in op de (theorie van) de sociale openbare dienstverplichtingen. In de namiddag licht een medewerker van Eandis in duo met de LAC-voorzitter van OCMW Antwerpen de praktijk toe: de redenen voor afsluiting, de samenstelling en inhoud van een factuur, de werking van budgetmeters voor elektriciteit en gas Op de tweede dag komt eerst het consumentenakkoord aan bod: het afsluiten van een contract, factuurvoorwaarden, veranderen van leverancier, bepalingen met betrekking tot verhuis In de namiddag behandelt een gastspreker van het VEA het onderwerp Rationeel Energiegebruik met specifieke aandacht voor maatregelen gericht op mensen met weinig financiële middelen: energiescanners, energiesnoeiers, spaarzaam omspringen met energie, financiële tegemoetkomingen voor het isoleren van woningen e.a.. 16 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

19 OPLEIDING dinsdag 16 en donderdag 25 november, van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10233 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 17

20 OPLEIDING Overtuigend en constructief gesprekken voeren w e r k w i j z e maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst Iedere sessie bevat korte inleidingen. Basisprincipes worden verduidelijkt door middel van oefeningen. Tijdens de sessies dienen concrete situaties als werkmateriaal. Ter ondersteuning wordt videomateriaal gebruikt. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Maatschappelijk werkers worden voortdurend geconfronteerd met mensen die zij proberen te overtuigen. Dit beperkt zich niet tot hulpverleningsgesprekken met clienten of communicatie met andere actoren. Dikwijls dient de hulpvraag overtuigend vertaald te worden naar de leden van het Bijzonder Comité of van de Raad. Deze praktisch gerichte vorming geeft concrete tips om meer vat te krijgen op het onderhandelingsgesprek. Volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: basisvaardigheden bij onderhandelen: onderscheid tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en dilemma s waar de onderhandelaar zich voor geplaatst ziet constructief overleg: onderhandelen met gelijken, actief luisteren, omgaan met meningsverschillen, eigen standpunten overbrengen, het bereiken van overeenkomsten onderhandelen met en meerdere: hoe stel je je het meest diplomatisch op? integratie: DO s en DONT s van het onderhandelen inoefening via conrete situaties vrijdag 19 november en maandag 29 november, van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 o r g a n i s a t i e VVSG, Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 200 euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10226 e t T e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

21 OPLEIDING Basisvorming vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers w er k w ijze b e g e l e i d i n g OCMW-medewerkers Uiteenzettingen en oefeningen met voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit de eigen ocmw-praktijk. Dimitri Neuckens en Ellen Druyts, stafmedewerkers Vlaams Minderheden Centrum Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker OCMWwetgeving Jennifer Addae, stafmedewerker Vluchtelingenwerk Vlaanderen de opleiding beslaat 3 dagen, data worden bekendgemaakt op 220 euro d e e l n e m e r s maximaal Tijdens deze vorming verwerft u de basiskennis die u als maatschappelijk werker in een OCMW of LOI nodig hebt in het werken met vreemdelingen. We gaan in de eerste plaats in op het verblijfsrecht, wat vaak mee bepalend is voor de rechten van vreemdelingen die met een hulpvraag aankloppen bij het OCMW. U maakt op een interactieve manier kennis met de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsstatuten. Vervolgens gaan we dieper in op de asielprocedure en de recentste wijzigingen die werden doorgevoerd. Daarbij komen ook de de twee beschermingsstatuten (het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming) aan bod. In een volgende luik bekijken we de specifieke OCMW-dienstverlening ten aanzien van vreemdelingen. U leert hoe de bevoegdheidsverdeling tussen OCMW s precies in elkaar zit, wat de RMI-wet en de OCMW-wet bepalen met betrekking tot vreemdelingen en welke kosten precies worden terugbetaald door de POD Maatschappelijke Integratie. Vervolgens gaan we dieper in op de medische kosten van vreemdelingen. Als laatste komt de materiële opvang op basis van de opvangwet aan bod. c o d e 5000/10214 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 19

22 opleiding Art. 60-tewerkstelling als opstap naar een reguliere baan: hoe maximaal benutten? w e r k w i j z e maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders Deze tweedaagse interactieve vorming behandelt de thema s aan de hand van eigen casussen, praktijkvoorbeelden, rollenspelen en uitwisseling. De deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus met de nodige voorbeelden. Edwin Beaumon en Sabrina Coppens, hoofdmaatschappelijk werkers Opleidings- en tewerkstellingscentrum OCMW Gent met ruime expertise op vlak van arbeidstraject Deze opleiding wijst op het belang van een goede tijdens een sociale tewerkstelling art. 60. Een trajectbegeleider treedt vaak op als bemiddelaar tussen cliënt en werkplaats. Deze opleiding biedt een antwoord op volgende vragen: Wat is mijn rol als trajectbegeleider, als hulpverlener en jobcoach? Wat is mijn rol als trajectbegeleider tussen cliënt en werkplaats? Hoe kan ik omgaan met weerstanden tijdens de tewerkstelling? Wanneer kan sanctioneren aangewezen zijn? Welk juridisch kader indien sanctie nodig blijkt? Hoe zorg ik er als trajectbegeleider voor dat competenties maximaal ontwikkeld worden? Hoe ga ik om met conflicten/weerstanden? dinsdagen 19 oktober, 26 oktober en 9 november, van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10200 e t T e t VOOR OCMW SOCIALE TEWERKSTELLING

23 opleiding Opleiding voor directeurs van woonzorgcentra w e r k w i j z e beginnende directeurs van woonzorgcentra en /of voor directeurs die een aantal beleidsthema s willen opfrissen Een expert leidt de thema s in. Deelnemers worden aangemoedigd vragen en casussen uit de eigen werkpraktijk voor te leggen. Uitwisseling tussen collega s wordt gestimuleerd zodat u ook kennis maakt met de werkpraktijken van andere besturen. Elke Vastiau, coördinator en VVSG-stafmedewerker ouderenzorg Katleen Janssens, VVSG-stafmedewerker OCMW-personeel Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming HRM donderdagen 7 oktober, 18 november en 9 december, van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein euro Deze opleiding concentreert de basiskennis voor een directeur van een woonzorgcentrum. De praktijkgerichte aanpak en de ruimte voor ervaringsuitwisseling maakt van deze opleiding ook een referentie en klankbord voor beginnende directeurs. d a g 1 Het regelgevend kader van woonzorgcentra Verkenning van de regelgeving met o.m. het woonzorgdecreet en de uitvoeringsbesluiten ouderenzorg, RVT normen, inspectie Riziv-regelgeving en financiering d a g 2 Het regelgevend kader voor personeelsbeleid en -beheer De rechstpositieregeling van het OCMW-personeel Het inzetten van tewerkstellingsmaatregelen d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10120 e t e t d a g 3 Effectief leidinggeven Positie als leidinggevende Motiveren van medewerkers Zorg dragen voor zichzelf als leidinggevende OUDERENZORG EN THUISZORG VOOR OCMW 21

24 OPLEIDING Basisopleiding dienstencentrumleiders w e r k w i j z e beginnende dienstencentrumleiders U mag zich verwachten aan een basisopleiding waarin een expert en/of ervaren dienstencentrumleider zijn of haar kennis deelt rond een specifiek thema. Elke dagsessie wordt gecombineerd met een rondleiding en kennismaking met de werking van een plaatselijk dienstencentrum. Dag 1: Liesbeth Noë, VVSG-stafmedewerker ouderenbeleid en thuiszorg en Els Pauwels, Coördinator Brusselse Lokale Dienstencentra Dag 2: Veerle Heeren, OCMW Leuven en Cindy Vanhoomissen, OCMW Dendermonde Dag 3: Bart Denys, OCMW Kortrijk Dag 4: Anne Marie Klomp OCMW Gent Dag 5: Eva Cloet, Aksent vzw Dag 6: Bart D Hondt, OCMW Antwerpen Terugkomdag: Frank Vervaet, coördinator lokale Dienstencentra OCMW Gent Deze basisopleiding staat onder het peterschap van de Vlaamse Vereniging van Dienstencentra. Deze opleiding levert een stevige bagage aan startende dienstencentrumleiders om de nieuwe uitdaging met succes aan te gaan. Tegelijkertijd biedt de opleiding hen een klankbord en referentiepunt. d a g 1 Wat is een Lokaal Dienstencentrum: wetgeving, visie, troeven, aandachtspunten Uitwisselen van ervaringen en vraagstukken uit de opstartperiode d a g 2 Hoe een vrijwilligersbeleid vorm geven? d a g 3 Samenwerking en netwerking Organiseren van een centrale intake vanuit het Lokaal Dienstencentrum d a g 4 Kwaliteitszorg: hoe vorm geven in de praktijk d a g 5 Leiding geven aan een team d a g 6 Werken aan projecten Te r u g k o m d a g Hoe pakken de besluiten en de startambities uit in de praktijk? 22 VOOR OCMW OUDERENZORG EN THUISZORG

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening Waar en wanneer? 23 november in het Congrescentrum van de Koninklijke Bibliotheek, te Brussel Jaarlijks worden 800.000 Belgen geconfronteerd

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

OCMW s en armoedebestrijding

OCMW s en armoedebestrijding OCMW s en armoedebestrijding Hoorzitting Commissie Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebeleid, Vlaams Parlement, 1.2.2011 Piet Van Schuylenbergh, directeur OCMW s VVSG Nathalie Debast, stafmedewerker

Nadere informatie

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak

SAMENSPRAAK 2012. Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak Integrale Jeugdhulp Regio Vlaams-Brabant en Brussel SAMENSPRAAK Perspectieven in het omgaan met verontrusting en maatschappelijke noodzaak -Herhaling startdagen 2011 op algemene vraag van de voorzieningen-

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014

Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG

ERGOTHERAPIE BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG Driedaagse vormingsreeks c Sterk in mijn functie als ergotherapeut in de STUDIEDAG ouderenzorg ERGOTHERAPIE of de geestelijke gezondheidszorg BIJ ROUW EN PALLIATIEVE ZORG 27 NOVEMBER 2014 De Kronkels-studiedag

Nadere informatie

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nr 6 (extra nummer) 17 september De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s. 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit Nr 6 (extra nummer) 17 september 2010 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. De regionale ondersteunpunten kinderopvang of ROK s 2. Bouwsteen 1: Werkgroep kwaliteit

Nadere informatie

Ronde van Vlaanderen

Ronde van Vlaanderen VOORJAAR 2015 Ronde van Vlaanderen Hoe ziet de relatie gemeente-ocmw er morgen uit? Ook aandacht voor: Impact van het Vlaamse en federale regeerakkoord Brandweerhervorming Omgevingsvergunning HASSELT woensdag

Nadere informatie

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS

UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS UITDAGENDE VORMINGEN VOOR SOCIAAL WERKERS EN HULPVERLENERS KRACHTGERICHTE HULPVERLENING IN DIALOOG Bind-Kracht staat voor een kwaliteitsvolle hulpverlening aan mensen in armoede. Krachtgericht werken,

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: OCMW Spreker: Marianne Van Der Biest (OCMW Herzele) Wat is het OCMW? OCMW = Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn. OCMW = publieke instelling Welzijn = meer dan armoedebestrijding

Nadere informatie

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden

COMMUNICATIE technieken. voor leidinggevenden COMMUNICATIE technieken voor leidinggevenden Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.

WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen. Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo. WIVO vzw ondersteunt overheden om het beste uit hun mensen te halen Nele Hermie T 050 40 31 81 M 0495 54 74 40 E nele.hermie@wivo.be 1 Wat wij geloven Wij geloven dat de échte kracht van organisaties verscholen

Nadere informatie

Externe audit en interne controle

Externe audit en interne controle OPLEIDINGSTRAJECT Externe audit en interne controle Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar voor de externe audit? OPLEIDINGSTRAJECT Organisatiebeheersing en interne controle. Bent u klaar

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Samenwerken aan verandering, verbetering en uitmuntendheid

Samenwerken aan verandering, verbetering en uitmuntendheid Zelfevaluatiemodel en -instrument De VVSG ontwikkelt voor lokale besturen een zelfevaluatiemodel en -instrument. Op deze manier kunnen de besturen nagaan in welke mate zij al beschikken over een goed functionerend

Nadere informatie

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010

Beste coördinator Beste omkaderingslid. Wanneer? Maandag 31 mei 2010 Kdag Ontdek het leiderschap in jezelf Een uniek, interactief en inspirerend dagtraject voor elke leider. Beste coördinator Beste omkaderingslid Mensen motiveren en inspireren, open en duidelijk communiceren,

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen

DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN. Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen DESKUNDIG AAN HET WERK OUDEREN Trainingen op het gebied van psychische problemen of psychiatrische stoornissen 2 3 INHOUDSOPAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij ouderen nodig?! 4 Praktische

Nadere informatie

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3)

Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Opleiding Omgaan met cliënten met een psychische aandoening: vervolg (DAG 2 & DAG 3) Waar en wanneer? 20/11 & 27/11/2012 in het Maaltebruggekasteel te Gent In de basisopleiding (DAG 1) werden de meest

Nadere informatie

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden!

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De paprika van het spreken SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De fundamentals voor iedereen die wil leren spreken in het openbaar SpeakingNow

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden!

SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken. De paprika van het spreken. Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De paprika van het spreken SpeakingNow Vlot en overtuigend spreken Als je de aandacht wilt... Als je de aandacht wilt houden! De fundamentals voor iedereen die wil leren spreken in het openbaar SpeakingNow

Nadere informatie

Effectief Communiceren (1- Daags)

Effectief Communiceren (1- Daags) Effectief Communiceren (1- Daags) Om meer uit uw gesprekken te halen wilt u uw communicatievaardigheden verbeteren. U wilt werk maken van uw communicatieve vaardigheden en aan de hand van praktische oefeningen

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen

BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen BELEIDS- EN BEHEERSCYCLUS Lokale Besturen vormingsaanbod 2012 Afdeling Binnenlands Bestuur Limburg i.s.m. PLOT Provincie Limburg Inhoud Doelgroep Planmatig beleid BBC : introductie Verduidelijking van

Nadere informatie

Teamcoördinator ALERT-team

Teamcoördinator ALERT-team Functie- en competentieprofiel Teamcoördinator ALERT-team Datum Organisatie CAW Antwerpen Medewerker Deelwerking ALERT-team Plaats in de organisatie Teamcoördinator Waarom deze functie Deze functie draagt

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Politiek leiderschap. Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? vijfdaags leertraject Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever? VOOR BURGEMEESTERS, OCMW-VOORZITTERS EN SCHEPENEN Politiek leiderschap Hoe wordt je optreden krachtiger en effectiever?

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren

Managementworkshops. Communicatie: alle gedrag is communicatie. Gespreksvaardigheden: succesvol praten en luisteren Managementworkshops Door de toenemende dynamiek in de zorg verandert de rol van de leidinggevende. Een leidinggevende krijgt te maken met: Decentralisatie van verantwoordelijkheden Groter wordende span

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

Communicatieve vaardigheden Ac 1

Communicatieve vaardigheden Ac 1 Communicatieve vaardigheden Ac 1 HIK Hoger Instituut der Kempen Afdeling Graduaat Maatschappelijk Werk Academiejaar 2008-2009 Els Boven en Lize Vandereycken Module: A Sociaal werk Ac1 Communicatieve vaardigheden

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen.

OPEN AANBOD. Vormingsaanbod training tot meterschap. Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven. Voor. Uit regio Kempen. OPEN AANBOD Vormingsaanbod training tot meterschap Voor Huishoudelijke hulpen van dienstenchequebedrijven Uit regio Kempen Door Vzw Agora Neerjouten 11 3550 Heusden-Zolder Tel. 011/57 01 60 Fax 011/57

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Social Profit. Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie. Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden Dagvan de Social Profit Over de kracht van de juiste mensen in Raad van Bestuur en organisatie P E R S O O N L I J K E U I T N O D I G I N G Donderdag 24 februari 2011 Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden

Nadere informatie

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject

Mijn visie op leren. Een driedaags leertraject Mijn visie op leren Opleidingen rond coachen en leidinggeven impliceren het bijbrengen van een aantal theoretische inzichten, maar leiden pas écht tot verandering als mensen uitgedaagd worden om fundamenteel

Nadere informatie

Zelfevaluatie van de organisatie

Zelfevaluatie van de organisatie STUDIEDAG Zelfevaluatie van de organisatie Een integrale benadering en aanpak ANTWERPEN 26 november 2010 Een integrale benadering en aanpak Ruud Bourmanne Stafmedewerker Organisatieontwikkeling VVSG 2

Nadere informatie

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk

Onlinehulpverlening en Mediawijsheid. in het sociaal werk Onlinehulpverlening en Mediawijsheid in het sociaal werk Infobrochure vormingsaanbod Onlinehulpverlening en Media-W 2015 Project Mediawijsheid Een smartphone, laptop, tablet, computer en internet zijn

Nadere informatie

Cursussen en Themabesprekingen

Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen voor NPV-Thuishulpafdelingen en voor Kerkelijke Thuishulpprojecten Cursussen en Themabesprekingen Cursussen en Themabesprekingen NPV-Thuishulp De NPV-Thuishulp richt zich

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Beroepsgeheim in de hulpverlening

Beroepsgeheim in de hulpverlening Instituut voor Sociaal Recht K.U. Leuven Beroepsgeheim in de hulpverlening Handelen tussen recht en praktijk donderdag 24 november 2005 De Factorij Huart Hamoirlaan 136 1030 Brussel Voormiddag De theorie

Nadere informatie

F U N C T I E P R O F I E L

F U N C T I E P R O F I E L F U N C T I E P R O F I E L I. I D E N T I F I C A T I E G E G E V E N S Functiebenaming Weddeschaal Graad Directie - dep - dienst Functiefamilie maatschappelijk werker Sociale Dienst B1-B2-B3 maatschappelijk

Nadere informatie

Communicatieworkshops

Communicatieworkshops Communicatieworkshops De invulling van de zorg en de dienstverlening aan cliënten verandert en daarmee veranderen ook de taken van de begeleider en verzorgende: Van zorg in ondersteuning Van aanbodgestuurd

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

REMIND. Bij u op SCHOOL?

REMIND. Bij u op SCHOOL? REMIND Bij u op SCHOOL? Inhoudsopgave Slim jezelf zijn voor professionals 3 Slim jezelf zijn 3 Programma over persoonlijke ontwikkeling 3 Kostenoverzicht 4 Over Remind 5 Wij willen 5 Trainersopleiding

Nadere informatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie

O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING ADMINISTRATIE WZC. 1. Plaats in de organisatie O.C.M.W.-LOCHRISTI FUNCTIEBESCHRIJVING AFDELING: DIENST: FUNCTIEBENAMING: WOONZORGCENTRUM ADMINISTRATIE WZC Administratief medewerker WZC 1. Plaats in de organisatie De administratief medewerker werkt

Nadere informatie

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders

Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmomenten voor kinderbegeleiders Vormingsmoment voor kinderbegeleiders Kinderopvang is volop in beweging. Vanuit het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG en Diverscity willen we mee invulling geven

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Nr november 2015 Vorming 2016

Nr november 2015 Vorming 2016 Nr. 15-23 november 2015 Vorming 2016 Lees dit e-zine op www.vvsg.be stuur een bericht naar de redactie schrijf in/uit 1. Vorming VVSG-Steunpunt Kinderopvang 2016 2. Regionale ondersteuningspunten Kinderopvang

Nadere informatie

Samen een zorgvereniging oprichten:

Samen een zorgvereniging oprichten: VORMINGSAANBOD 2017 OP MAAT VAN HET LOKALE BESTUUR Samen een zorgvereniging oprichten: aanpak en (beleids)vraagstukken van zorgbedrijven UNIEKE VVSG-VORMING Samen een zorgvereniging oprichten Aanpak en

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

Opleiding Leidinggeven

Opleiding Leidinggeven Opleiding Leidinggeven Voor wie? De Opleiding Leidinggeven richt zich naar (bege)leiders van teams, organisaties en bedrijven: managers, directeuren, HR-managers, projectleiders, coördinatoren, teamcoaches

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

Onderdompeling in de wereld van dementie

Onderdompeling in de wereld van dementie Studiedag: Onderdompeling in de wereld van dementie 12 Inhoud Werken met mensen met dementie en op een goede manier met hen omgaan, veronderstelt een goed inzicht in wat dementie precies is en wat het

Nadere informatie

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING

Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING Brugfiguur flankerend onderwijs FUNCTIEBESCHRIJVING PLAATS IN HET ORGANOGRAM Je werkt onder de leiding van de secretaris en het diensthoofd van de Welzijnsdienst. Je werkt constructief samen met OCMW -

Nadere informatie

NUMMER 8 PROGRAMMA 2013. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

NUMMER 8 PROGRAMMA 2013. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente NUMMER 8 PROGRAMMA 2013 Vorming en studiedagen OCMW & gemeente Met kracht en kwaliteit Bij de start van de nieuwe beleidsperiode staan de besturen grote maatschappelijke uitdagingen. OCMW s en gemeenten

Nadere informatie

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven

Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Training Leiderschap Leiderschap, krachtig en inspirerend leidinggeven Als leidinggevende komt er veel op je af. Je moet doelen halen, maar je wilt ook je medewerkers motiveren. Hoe houd je dat in balans?

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker

FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER. 1. Functienaam Maatschappelijk werker maatzorg Graadbenaming: Maatschappelijk werker FUNCTIEBESCHRIJVING MAATSCHAPPELIJK WERKER 1. Functienaam 1.1. Maatschappelijk werker maatzorg 1.2. Graadbenaming: Maatschappelijk werker 1.3. Weddeschaal: B1 B3 2. Plaats in de organisatie Afdeling: Sociale

Nadere informatie

Opleiding tot management assistant

Opleiding tot management assistant Opleiding tot management assistant In samenwerking met Opleiding van 12 sessies woensdag, 29 maart 2017, Oostnieuwkerksesteenweg 111, 8800 Start: Roeselare Lesdata van deze opleiding: 29/03/2017 ( 18:30-21:30

Nadere informatie

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt

Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Werkgoesting in de zorg 25 maart 2010, Hasselt Verslag werkgroep 6A: innovatie in de zorgberoepen Actie 1: e-learning E-learning wordt als waardevol aanzien: Flexpoint: Federgom organiseert tegenwoordig

Nadere informatie

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening

Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening Maatschappelijk werker dienst budgetbeheer/ algemene sociale dienstverlening 1 Actuele situatie OCMW Steenokkerzeel begeleidt al vele jaren cliënten met financiële problemen. Vaak wordt een financieel

Nadere informatie

Opleidingstrajecten voor ploegbazen

Opleidingstrajecten voor ploegbazen Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014 Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen

Nadere informatie

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling

Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling Samenwerkingsprotocol Collectieve Schuldenregeling BudgetInZicht Kempen Johan Van Baekel en Kevin Geentjens Even voorstellen Johan Van Baekel Stafmedewerker CAW De Kempen Tot december 2016 teamverantwoordelijke

Nadere informatie

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk

Uitnodiging. Werelddag van de stedenbouw. Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk Uitnodiging Werelddag van de stedenbouw Over de grens: hoe samen ruimte maken? Dinsdag 17 november 2009, Stadsschouwburg Kortrijk [ De Werelddag van de Stedenbouw is een grootschalige studiedag, georganiseerd

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

Algemene info aangaande de functie

Algemene info aangaande de functie Algemene info aangaande de functie Functie Verantwoordelijke opvanggezinnen Statuut statutair Aantal voltijds equivalenten 0,5 Prestatieverhoudingen halftijds Loopbaanonderbreking / Duur wervingsreserve

Nadere informatie

Politieke Academie. Ronde van Vlaanderen

Politieke Academie. Ronde van Vlaanderen Politieke Academie Ronde van Vlaanderen Lokeren woensdag 22 oktober Leuven donderdag 23 oktober Hasselt maandag 3 november Torhout woensdag 5 november Malle donderdag 6 november lokaal, een sterk verhaal

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten

FUNCTIEBESCHRIJVING. Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten 120 FUNCTIEBESCHRIJVING Maatschappelijk assistent sociale dienst en thuisdiensten AFDELING/DIENST FUNCTIETITEL HOOFDDOEL Personen/Sociale zaken (sociale dienst en thuisdiensten) Rapporteert aan het diensthoofd

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Verbindende Communicatie

Verbindende Communicatie in samenwerking met VakantieInZICHT Verbindende Communicatie Inspiratie voor impact, dialoog en samenwerking Verbindende Communicatie (VC) is een eenvoudig en krachtig concept voor iedereen die op een

Nadere informatie

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers

Operationele aansturing en ondersteuning van de medewerkers FUNCTIEBESCHRIJVING Afdeling/Dienst: Sociale zaken en rapporteert aan het afdelingshoofd personen Functietitel: Diensthoofd sociale zaken Hoofddoel: Coördineren van de activiteiten en projecten van de

Nadere informatie

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen

Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen Vormingskalender Samen bouwen aan kinderkansen 2015 Vorming Klare taal - duidelijk gesproken & geschreven taal Klare taal - duidelijk gesproken taal Datum (telkens dezelfde vorming op Doelgroep Locatie

Nadere informatie

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie?

Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? Fiche 4: Hoe verhoog je je interculturele competentie? In deze fiche vind je instrumenten om de interculturele competenties van personeelsleden op te bouwen en te vergroten zodat het diversiteitsbeleid

Nadere informatie

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent

Optimaal benutten, ontwikkelen en binden van aanwezig talent Management Development is een effectieve manier om managementpotentieel optimaal te benutten en te ontwikkelen in een stimulerende en lerende omgeving. De manager van vandaag moet immers adequaat kunnen

Nadere informatie

POST- GRADUAAT. professionele coach

POST- GRADUAAT. professionele coach POST- GRADUAAT professionele coach POSTGRADUAAT PROFESSIONELE COACH Je wil coaching inzetten als een krachtig instrument om resultaten te verbeteren, en communicatie en samenwerking te optimaliseren? Je

Nadere informatie

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs

Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Functiebeschrijving Deskundig medewerker (LOI) OCMW Puurs Goedgekeurd op:. Handtekening:. versie Functiebeschrijving Dienst Directe leidinggevende Niveau & rang Type functie Salarisschaal Eerste evaluator

Nadere informatie

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR

GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR GRAAG STELLEN WIJ ONS AAN U VOOR Altijd al gezocht naar een trainingsconcept voor uw medewerkers waar je meteen van zegt: GewoonDoen! Nu is deze kans eindelijk aanwezig en wel voor een deelnameprijs van

Nadere informatie

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren

Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren Competentieprofiel Praktijkdocent Duaal Leren COMPETENTIE: Competenties vertellen wat iemand allemaal moet kunnen om een beroep of een functie goed te kunnen uitoefenen. Het competentieprofiel van de mentor

Nadere informatie

Preventief werken rond schulden

Preventief werken rond schulden Preventief werken rond schulden Studiedag Vlaams Centrum Schuldbemiddeling Drongen, 24 november 2011 Totaalproject schuldpreventie OCMW Zottegem Jeanine Bellens Coördinator Lokaal Sociaal Beleid Karen

Nadere informatie

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels

Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Efficiënt presenteren Nederlands Vlot presenteren Frans Vlot presenteren Engels Een voordracht geven, een toespraak houden voor collega s, een kritisch publiek overtuigen of een lezing verzorgen voor vakgenoten,

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot

ECTS-fiche. Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden. Lestijden. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Module Code Lestijden Studiepunten Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot Graduaat Sociaal-Cultureel werk Samenwerkingsvaardigheden AC2 40

Nadere informatie

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis

POST-HBO OPLEIDING. Forensische psychiatrie. mensenkennis POST-HBO OPLEIDING Forensische psychiatrie mensenkennis Post-hbo opleiding forensische psychiatrie Initiatief De post-hbo opleiding is een initiatief van de: Dr. Henri van der Hoeven Stichting (Forum Educatief),

Nadere informatie

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO)

Kandidaturen hersamenstelling Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO) Welzijnsoverleg Regio Gent v z w ( W R G ) WRG vzw Martelaarslaan 204B 9000 GENT 09 225 91 33 info@wrg.be www.wrg.be Bank: BE66 8804 1724 5143 Ondernemingsnummer: 418.092.962 directie Welzijn, Gezondheid,

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR

Opleiding DIFERENCI TRAINER FACILITATOR Opleiding DIFERENCI J RINER FCILIOR rainen/facilitaten is een vak, een ambacht. Dat doe je met heel je hebben en houwen als je het tenminste een uitdaging vindt om mensen in beweging te brengen Dit ambacht

Nadere informatie

Management in de non-profit

Management in de non-profit Postgraduaat Management in de non-profit 2015-2016 De sessies vinden plaats in de campus van VIVES HOGESCHOOL BRUGGE. 1 MANAGEMENT IN DE NON-PROFIT Bij non-profit organisaties ligt de belangrijkste klemtoon

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang

Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang. Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Zontrainingen Specialist in trainingen voor de kinderopvang Zontrainingen Het beste bieden aan kinderen, ouders en collega s in de kinderopvang Inhoud Pagina 1. Inleiding 3 2. Over zontrainingen 3 3. Over

Nadere informatie

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid

DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD. Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid DESKUNDIG AAN HET WERK MET JEUGD Vergroten van kennis over psychiatrie en psychische gezondheid 2 INHOUDSOPGAVE PAGINA Kennis over psychische problemen bij jongeren nodig?! 4 Praktische informatie 5 Het

Nadere informatie

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.

WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb. Open aanbod trainingen WEB Consult 2009 WEB Consult vzw WEB Steenweg op Tielen 70 2300 Turnhout Voor meer info en inschrijven: Greet Raeymaekers greetr@websweb.be 014 46 27 19 Wie is WEB Consult? Vanuit

Nadere informatie