Halfjaarlijks magazine mei Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Halfjaarlijks magazine mei 2010. Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente"

Transcriptie

1 Halfjaarlijks magazine mei 2010 Vorming en studiedagen voor OCMW & gemeente

2

3 Samen verbeteren Organisatieverbetering staat hoog op de agenda van veel lokale besturen. VVSG start daarom met een nieuwe dienstverlening op vlak van organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg. Besturen leggen de lat hoog als het gaat over de kwaliteit van hun dienstverlening en de efficiëntie van de eigen organisatie. Externe druk vanuit regelgeving versterkt bovendien de noodzaak: kwaliteitsdecreten voor welzijnsvoorzieningen, de eisen van een intern controlesysteem, de verplichting tot zelfevaluatie in de woonzorgcentra, Budgettaire krapte, die besturen dwingt meer te realiseren met vaak minder middelen vormt nog een extra reden om kritisch te kijken naar de eigen organisatie. In het kielzog van deze ontwikkelingen presenteren zich kwaliteitssystemen, modellen en professionals met de belofte de effectiviteit en de efficiëntie van de organisatie op te voeren. Maar hoe deze beloftes evalueren op hun werkelijke verdiensten, voor welke aanpak kiezen, hoe garanderen dat kwaliteitsverbeteringen zich op de vloer realiseren want papier beheerst de werkelijkheid niet,? Als antwoord op de vele vragen en uitdagingen wil VVSG samen met besturen een referentiepunt vormen voor organisatieontwikkeling en kwaliteit. En mee mogelijk maken dat besturen zich ontpoppen tot organisaties par excellence, waar professionaliteit geschreven wordt met een grote P. Het opzet is ambitieus, de aanpak blijft evenwel pragmatisch. Het accent ligt op samenwerking en kennisdeling tussen besturen: gezamenlijk instrumenten ontwikkelen, normen en criteria evalueren via vergelijking of benchmarking met collega-besturen, collectieve sessies om kennisuitwisseling mogelijk te maken en tegelijkertijd financiële kosten te drukken, Twee concrete initiatieven zitten reeds in de pipeline: Een zelfevaluatietraject voor alle voorzieningen die vallen onder de toepassing van het Woonzorgdecreet. Een netwerk voor steden en gemeenten voor kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling als een levendig platform voor samenwerking en uitwisseling van informatie, kennis, methodieken en ervaringen. Over het verder aanbod en het meerjarenplan van deze nieuwe dienstverlening verneemt u in de komende maanden meer. Geïnteresseerden of besturen met ondersteuningsvragen op vlak van organisatieontwikkeling en kwaliteitszorg kunnen contact opnemen met Theo Wijnen en Ruud Bourmanne, die als VVSG-stafmedewerkers organisatieontwikkeling het geheel coördineren (contactgegevens op p. 62). Mark Suykens VVSG-directeur Piet Van Schuylenbergh, VVSG-directeur afdeling OCMW WOORD VOORAF VVSG-WIJZER 1

4 Overzicht tot december 2010 Voor OCMW Sociale dienstverlening 6 Instrument voor de berekening van aanvullende steun 7 Aansluiting Ziekteverzekering van specifieke sociale categorieën 8 Verhoogde tegemoetkoming (RVV/OMNIO) 9 De wet van 2 april RMI-wet 11 Schriftelijke communicatie 12 Interculturele communicatie voor medewerkers van OCMW s en lokale opvanginitiatieven 14 OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden 15 Mindfulness op de werkvloer 16 Energievraagstukken voor hulpverleners 18 Overtuigend en constructief gesprekken voeren 19 Basisvorming vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers Ouderenzorg en thuiszorg 21 Opleiding voor directeurs van woonzorgcentra 22 Basisopleiding dienstencentrumleiders 24 Basisvorming Riziv-financiering 25 Hoe optimaliseer je je Riziv-financiering 26 Investeren in vrijwilligers loont 27 Begeleiding projecten rond lokaal ouderenbeleid 28 De implementatie van een ethisch zorgbeleid 29 Omgaan met bewoners met psychiatrische ziektebeelden Schuldbemiddeling 30 Basisopleiding schuldbemiddeling 31 Verdiepingsmodules schuldbemiddeling Sociale tewerkstelling 20 Art. 60-tewerkstelling als opstap naar een reguliere baan: hoe maximaal benutten? 2

5 Voor gemeente & OCMW Voor gemeente Sociaal huis 34 Aan de balie van het sociale huis seminarie voor loketverantwoordelijken 35 Aan de balie van het sociale huis sociale en communicatieve vaardigheden voor loketmedewerkers 36 Communicatie voor kansarme doelgroepen Human Resources Management 37 Leiden van een team 38 Functionerings- en evaluatiegesprekken 39 Pensionering: een nieuwe start 40 Coachend leiderschap 41 Positief omgaan met stress Kwaliteitszorg 42 Kwaliteitszorg: de praktijk aan het woord Noord-Zuidsamenwerking 50 Ontwikkelingseducatie in je gemeente 51 Winning through twinning 52 Ontwikkelingssamenwerking in het schepencollege Omgeving 54 Werken met Centaurus 55 Basisvorming taxiwetgeving 56 Integraal waterbeleid: over afvalwater, regenwater, waterlopen,... Veiligheid 57 Bezoek cameracentrale en Veiligheidscongres 2010 in Den Haag 58 Werkbezoek controlekamer Corporate Security Service (NMBS) 59 De bestuurlijke sluiting van inrichtingen in de gemeente: de juridische mogelijkheden op een rijtje Consulting 44 Managementteams in ontwikkeling 45 Supervisie- en intervisieaanbod Opleidingen op maat 47 Overzicht Praktisch 62 Wie is wie? 63 Afspraken en spelregels 3

6 Voor OCMW

7 Interculturele competenties voor OCMW s: een uitstekende vorming. Boeiend, confronterend en tegelijk ontwapenend. Geert Verdonck, hoofdmaatschappelijk werker OCMW Oostende

8 OPLEIDING Instrument voor de berekening van aanvullende steun w e r k w i j z e hoofdmaatschappelijk werkers en maatschappelijk werkers van de sociale dienst, diensthoofden sociale dienst en secretarissen of stafmedewerkers Naast de theoretische achtergrond gaat de aandacht vooral naar de manier waarop het OCMW met het instrument kan omgaan en krijgt u de kans om het instrument uit te testen. Veerle Cortebeeck, VVSG-stafmedewerker OCMW-sociale diensten De manier waarop de OCMW s aanvullende financiële steun berekenen, verloopt niet altijd volgens een eenvormig systeem. De VVSG ontwikkelde een instrument dat elke sociale dienst op weg kan zetten om meer lijn te krijgen in de berekening van allerlei vormen van aanvullende financiële steun. Hierdoor verbetert de kwaliteit van de dienstverlening. In deze cursus komt de achtergrond van het instrument aan bod en reiken we praktische tips aan om er op een efficiënte manier mee om te springen. maandag 20 september, van 10 tot 16 uur Roeselare, Syntra West Campus Roeselare, Oostnieuwkerkesteenweg 111 dinsdag 19 oktober, van 10 tot 16 uur Leuven, Syntra AB-campus Leuven, Researchpark Haasrode, Geldenaaksebaan 327 dinsdag 30 november, van 10 tot 16 uur Sint-Niklaas, Syntra Sint-Niklaas, Hogekouter euro d e e l n e m e r s maximaal 12 5 c o d e 5000/10223 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

9 OPLEIDING Aansluiting Ziekteverzekering van specifieke sociale categorieën w e r k w i j z e directeurs van woonzorgcentra, hoofdverpleegkundigen, diensthoofden, stafmedewerkers, kwaliteitscoördinatoren De deelnemers hebben de mogelijkheid om op voorhand specifieke vragen en praktijkvoorbeelden over te maken. De opleiding wordt zo afgestemd op de reële behoeften van de participanten. André Coart, expert verzekerbaarheid Mutualités Libres/ Onafhankelijke Ziekenfondsen en opleider OPFOR, opleidingscentrum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen dinsdag 21 september, van 9 tot 12 uur Brussel, Opleidingscentrum OPFOR, Sint-Huibrechtsstraat euro d e e l n e m e r s maximaal 12 Maatschappelijk werkers komen dagelijks in contact met personen die niet in regel zijn met hun Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Deze cursus brengt op een praktische manier inzicht in deze complexe materie. Volgende onderwerpen komen aan bod: Algemene aansluitingsprocedure Inschrijving en regularisaties van zwakke sociale categorieën : - Personen met een leefloon - Rechthebbenden op een IGO (Inkomensgarantie Ouderen) - Zelfstandigen in moeilijkheden Rechthebbenden op de voorkeurregeling (OMNIO-statuut) De maximumfactuur 3 c o d e 5000/10227 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 7

10 OPLEIDING Verhoogde tegemoetkoming (RVV/OMNIO) w e r k w i j z e OCMW-maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst De deelnemers hebben de mogelijkheid om op voorhand specifieke vragen en praktijkvoorbeelden over te maken. De opleiding wordt zo afgestemd op de reële behoeften van de participanten. André Coart, expert verzekerbaarheid Mutualités Libres/Onafhankelijke Ziekenfondsen en opleider OPFOR - opleidingscentrum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen Door het RVV (recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming) betalen sommige categorieën van rechthebbenden minder remgeld voor geneeskundige zorgen. Dit statuut opent bovendien ook voordelen buiten de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Sinds 1 juli 2007 bestaat bovendien het OMNIO-statuut voor personen of gezinnen met een laag inkomen die dan van dezelfde terugbetalingen kunnen genieten. Veel mensen met een laag inkomen worden echter niet automatisch gedetecteerd en laten hierdoor hun rechten niet gelden. Deze cursus biedt een oplossing aan en doet de te volgen procedure uit de doeken. Volgende onderwerpen komen aan bod: De hervormingen van de RVV/OMNIO-regeling in 2010 en 2011 Voorwaarden en rechten Wat is de verhoogde tegemoetkoming? Wat is het verschil tussen RVV en OMNIO? Welke zijn de voordelen? Welke zijn de beoogde personen? Hoe gebeurt het inkomensonderzoek? dinsdag 18 november, van 9 tot 12 uur Brussel, Opleidingscentrum OPFOR, Sint-Huibrechtsstraat euro d e e l n e m e r s maximaal 12 3 c o d e 5000/10228 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

11 OPLEIDING De wet van 2 april 1965 w e r k w i j z e nieuwe OCMW-medewerkers of mensen met enkele jaren ervaring die behoefte hebben aan een opfrissing van de wet. Een theoretische uiteenzetting met veel praktijkvoorbeelden, waarvoor een actieve inbreng van de deelnemers nodig is. Eefje Van Den Auwelant, VVSG-stafmedewerker OCMWwetgeving en Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Na een schets van het begrippenkader volgt een toelichting over de sleutelmechanismen in de wet van 2 april Begrippen als steunverlenend centrum, onderstandsdomicilie en dringende hulpverlening komen aan bod. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op de vragen welk OCMW bevoegd is en welke kosten teruggevorderd kunnen worden bij de staat. Tot slot worden de recente wijzigingen van de wetgeving met behulp van concrete casussen uiteengezet. donderdag 23 september, van 9.30 tot uur Leuven, Provinciehuis, Provincieplein 1 dinsdag 28 september, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat 26 dinsdag 5 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat euro, inclusief pocket Welk OCMW is bevoegd? d e e l n e m e r s maximaal 25 6 c o d e 5000/10213 e t e t Welk OCMW is bevoegd? Nathalie Debast en Fabienne Crauwels SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 9

12 OPLEIDING RMI-wet w e r k w i j z e b e g e l e i d i n g maatschappelijk werkers De theoretische uiteenzetting wordt doorspekt met veel praktijkvoorbeelden, waarvoor de actieve inbreng van de deelnemers een must is. Eefje Van Den Auwelant, VVSG-stafmedewerker OCMW-wetgeving Elke OCMW heeft de opdracht het Recht op Maatschappelijke Integratie te waarborgen van de cliënten waarvoor ze verantwoordelijk is en die over onvoldoende bestaansmiddelen beschikken. Hiertoe heeft het OCMW drie belangrijke instrumenten ter beschikking: tewerkstelling, het leefloon en een geïndividualiseerd project voor maatschappelijke integratie. Deze vorming schetst het kader van de RMI-wet (wet van 26 mei 2002) en de recentste wijzigingen. U leert ondermeer wie de gerechtigden zijn, wat de voorwaarden zijn en hoe u het leefloon berekent. donderdag 7 oktober, van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH-Vlaanderen, Otto Veniusstraat 15 dinsdag 12 oktober, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat 26 donderdag 14 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat 6 90 euro d e e l n e m e r s maximaal 25 6 c o d e 5000/10211 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

13 TRAINING Schriftelijke communicatie w er k w ijze b e g e l e i d i n g maatschappelijk werkers en administratieve medewerkers sociale dienst Het technische gedeelte (de stijlregels) oefenen we in met zinnen uit de dagelijkse praktijk. Teksten van de deelnemers vormen het werkmateriaal voor de tweede en derde dag. De cursus biedt de mogelijkheid om uw eigen brieven, verslagen en nota s te bespreken en te herwerken. Bezorg twee weken vooraf brieven (naar cliënten, schuldeisers, ), verslagen (sociaal verslag of teamverslag) aan de trainer. Op deze manier verlopen de oefeningen tijdens de training vlot. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider vrijdag 15 oktober, donderdag 28 oktober en maandag 8 november, van 9.30 tot uur Schoten, Kasteel van Schoten, Kasteeldreef euro d e e l n e m e r s maximaal Als maatschappelijk werker zit u te worstelen met technischjuridische gegevens en ambtelijke formules. De cliënt krijgt vaak een tekst die meer vragen oproept dan antwoorden geeft. In deze cursus krijgt u regels en oefeningen om helder, nauwkeurig en bondig te formuleren, een passende toon te kiezen en uw teksten overzichtelijk vorm te geven (BIN normen). Het accent ligt zowel op de courante briefwisseling als op verslagen. c o d e 5000/10232 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 11

14 TRAINING Interculturele communicatie voor medewerkers van OCMW s en lokale opvanginitiatieven w e r k w i j z e maatschappelijk assistenten van OCMW s en LOI De training is zeer praktijkgericht en houdt rekening met de professionele en persoonlijke ervaringen van de deelnemers. Gunilla De Graef, trainer-consultant, Centrum voor Intercultureel Management en Internationale Communicatie, KHMechelen Medewerkers van OCMW s en LOI ervaren dagelijks dat communiceren met cliënten met een andere culturele achtergrond vaak niet evident is. Niet alleen de taal, maar ook de achterliggende culturele eigenheid bemoeilijkt de communicatie. In deze tweedaagse training starten we met een gesprek over wat cultuur precies is. Daarna bespreken we samen enkele basisconcepten uit de interculturele communicatie en bekijken sterktes en zwaktes van de aangereikte modellen. Deze training zoomt ook interactief in op de verschillende talen die we hanteren (verbaal, non-verbaal, sociaal, ). Via de inbreng van eigen praktijkervaringen koppelen we terug naar onze dagelijkse realiteit. Wanneer ervaren we een cultuurshock? Wanneer komen grenzen aan de oppervlakte? Hoe gaan we daarbij om met gelijkenis en verschil? Ook bekende ruisfactoren in de interculturele communicatie zoals stereotiepen en vooroordelen komen aan bod. Deelnemers zullen: zich bewust worden van eigen, cultureel bepaalde gewoontes en gebruiken begrijpen dat denk- en handelingspatronen mee bepaald worden door cultuur en dat de eigen opvattingen en gewoontes niet als norm kunnen gesteld worden begrijpen dat er diversiteit is in omgangs- en communicatieregels, niet alleen in verschillende culturen maar ook intra-cultureel (verbaal vs non-verbaal, expliciet vs impliciet communicatiegedrag, tijd, ruimte, man-vrouw relaties, onzekerheidsvermijding en spaarzaamheid, controle, individu versus groep, ) concrete verschillen in omgangs- en communicatieregels kunnen herkennen en er professioneel mee om kunnen gaan aan collega s en klanten gericht vragen kunnen en durven stellen over interculturele verschillen 12 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

15 TRAINING dindsdag 19 en donderdag 21 oktober, van 9.30 tot uur Harelbeke, CC Het Spoor, Eilandstraat 6 dindsdag 26 en donderdag 28 oktober, van 9.30 tot uur Leuven, Provinciehuis, Provincieplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10230 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 13

16 OPLEIDING OCMW-hulpverlening aan zelfstandigen in moeilijkheden w e r k w i j z e maatschappelijk werkers die geregeld in contact komen met (ex-)zelfstandigen en zich grondiger willen inwerken in de problematiek van zelfstandigen in moeilijkheden en gefailleerden De opleiding biedt de deelnemers de nodige technische kennis en enkele cruciale handvatten voor het werken met zelfstandigen. Er wordt interactief gewerkt, met veel aandacht voor specifieke vragen van de deelnemers. De verworven inzichten worden getoetst aan realistische cases. Dirk Verschoore, coördinator vzw Efrem Johan Lambrecht, professor EHSAL - KUBrussel Pol Vermoere, coördinator Tussenstap Riccy Focke, coördinator vzw Boeren op een kruispunt Roel Verlinden, VVSG-stafmedewerker vorming Het aantal zelfstandigen in moeilijkheden neemt, mede door de economische crisis, toe. Voor velen onder hen is het niet evident om de stap naar het OCMW te zetten. Ze kloppen daardoor soms te laat of helemaal niet aan met hun hulpvraag, waardoor hun problemen enkel toenemen. Voor veel maatschappelijk werkers zijn zelfstandigen geen vertrouwde doelgroep. Hoe beleven zelfstandigen hun probleemsituatie? Hoe beoordeel je de inkomsten van een zelfstandige? Hoe ziet de sociale zekerheid voor zelfstandigen er uit en hoe breng je die (opnieuw) in orde? Welke hulp en dienstverlening kan een OCMW bieden ten aanzien van de problemen van zelfstandigen? Op al deze vragen bieden we u tijdens deze driedaagse opleiding een antwoord. U maakt bovendien kennis met enkele partnerorganisaties waarmee een OCMW kan samenwerken voor de van zelfstandigen. d a g 1 Wat is een zelfstandige: de leef- en denkwereld van de ondernemer, de juridische statuten en vennootschapsvormen. d a g 2 De sociale zekerheid voor zelfstandigen: hoe is ze georganiseerd en welke rechten en plichten omvat ze voor zelfstandigen? d a g 3 Wat kan een OCMW doen voor zelfstandigen op basis van de organieke wet en de RMI-wet? Welke schuldhulpverlening kan je bieden? dinsdagen 9, 16 en 23 november, van 9.30 tot uur Brussel, Internationaal Jeugdcentrum (JINT), Grétrystraat euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10212 e t e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

17 training Mindfulness op de werkvloer w e r k w i j z e maatschappelijk werkers, administratieve medewerkers, stafmedewerkers en leidinggevenden Als basis wordt er gewerkt met aandachtsoefeningen. We werken verder met eenvoudige yoga- en ademhalingsoefeningen. De deelnemers brengen zelf een ligmatje mee. Van de deelnemers is een engagement noodzakelijk om dagelijks 45 minuten te oefenen. Marijke De Waele, maatschappelijk werkster OCMW-Gent en professioneel mindfulnesstrainer. maandag 15 november, dinsdag 30 november en maangag 13 december, van 9.30 tot uur Antwerpen, PRH-Vlaanderen, Otto Veniusstraat euro, inclusief werkboek en een pakket van 6 oefencd s Het systematisch ontwikkelen van aandacht en concentratie staat centraal in mindfulness. Mindfulness op de werkvloer biedt u een compleet self-management stressreductiepakket aan. Deze techniek zorgt voor een wezenlijke bijdrage aan het welbevinden van deelnemers. Mindfulness brengt mensen terug naar de aandacht in het hier en nu. Deze aandacht brengt hen dicht in contact met zichzelf én met de situatie waar ze zich in bevinden. Hierdoor gaan ze performanter functioneren en niet langer tijd verliezen door stress. Werknemers gaan zichzelf makkelijker aansturen en vindingrijker actie ondernemen in moeilijke situaties. Leidinggevenden reageren niet langer overhaast, maar krijgen beter voeling met wat er écht leeft in hun team. Zij gaan adequater reageren op uitdagingen en gaan de situatie beter kunnen inschatten. d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10231 e t T e t Inhoud van het progamma: verhogen van de mentale focus leren omgaan met aangename en onaangename ervaringen stressmanagement energy management mindful communiceren SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 15

18 OPLEIDING Energievraagstukken voor hulpverleners w e r k w i j z e medewerkers van OCMW s en diensten voor schuldbemiddeling Uiteenzettingen gecombineerd met oefeningen, praktijkvoorbeelden en good practices. Katrien Gielis, sociaal-economisch toezichthouder, VREG Kristof Vanden Berghe, diensthoofd LAC/OCMW/Oplaadpunten, Eandis Karina Lenaerts, LAC-voorzitter, OCMW Antwerpen Francis Deryckere, adviseur-generaal, FOD Economie Roel Vermeiren, beleidsmedewerker rationeel energiegebruik, Vlaams Energieagentschap i.s.m. Vlaams Centrum Schuldbemiddeling vzw De OCMW s stellen een toename vast van het aantal mensen die het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen. Bovendien zijn het in vele gevallen mensen met minder financiële slagkracht die in slecht geïsoleerde en dus energieverslindende woningen leven. Samen met het Vlaams Centrum Schuldbemiddeling organiseert de VVSG een vormingsaanbod over de problematiek van energievraagstukken voor hulpverleners in OCMW s en diensten voor schulbemiddeling. Deze vorming informeert u over achtergronden, maatregelen, middelen en mogelijkheden om het energievraagstuk van mensen die in armoede leven aan te pakken. In deze tweedaagse vorming worden al de verschillende aspecten van deze problematiek behandeld. De eerste dag is volledig gewijd aan de sociale openbare dienstverplichtingen (SODV). In de voormiddag frist een gastspreker van de VREG de vrijmaking van de energiemarkt op en focust daarbij op de voorgeschiedenis, de bevoegdheidsverdeling in België en de rol van de VREG en het VEA. Ze gaat ook dieper in op de (theorie van) de sociale openbare dienstverplichtingen. In de namiddag licht een medewerker van Eandis in duo met de LAC-voorzitter van OCMW Antwerpen de praktijk toe: de redenen voor afsluiting, de samenstelling en inhoud van een factuur, de werking van budgetmeters voor elektriciteit en gas Op de tweede dag komt eerst het consumentenakkoord aan bod: het afsluiten van een contract, factuurvoorwaarden, veranderen van leverancier, bepalingen met betrekking tot verhuis In de namiddag behandelt een gastspreker van het VEA het onderwerp Rationeel Energiegebruik met specifieke aandacht voor maatregelen gericht op mensen met weinig financiële middelen: energiescanners, energiesnoeiers, spaarzaam omspringen met energie, financiële tegemoetkomingen voor het isoleren van woningen e.a.. 16 VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

19 OPLEIDING dinsdag 16 en donderdag 25 november, van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10233 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 17

20 OPLEIDING Overtuigend en constructief gesprekken voeren w e r k w i j z e maatschappelijk werkers en leidinggevenden van de sociale dienst Iedere sessie bevat korte inleidingen. Basisprincipes worden verduidelijkt door middel van oefeningen. Tijdens de sessies dienen concrete situaties als werkmateriaal. Ter ondersteuning wordt videomateriaal gebruikt. Marit Goossens, communicatietrainer, studie- en gedragsbegeleider Maatschappelijk werkers worden voortdurend geconfronteerd met mensen die zij proberen te overtuigen. Dit beperkt zich niet tot hulpverleningsgesprekken met clienten of communicatie met andere actoren. Dikwijls dient de hulpvraag overtuigend vertaald te worden naar de leden van het Bijzonder Comité of van de Raad. Deze praktisch gerichte vorming geeft concrete tips om meer vat te krijgen op het onderhandelingsgesprek. Volgende onderwerpen komen achtereenvolgens aan bod: basisvaardigheden bij onderhandelen: onderscheid tussen samenwerken, onderhandelen en vechten en dilemma s waar de onderhandelaar zich voor geplaatst ziet constructief overleg: onderhandelen met gelijken, actief luisteren, omgaan met meningsverschillen, eigen standpunten overbrengen, het bereiken van overeenkomsten onderhandelen met en meerdere: hoe stel je je het meest diplomatisch op? integratie: DO s en DONT s van het onderhandelen inoefening via conrete situaties vrijdag 19 november en maandag 29 november, van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein 1 o r g a n i s a t i e VVSG, Vlaams Centrum Schuldbemiddeling 200 euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10226 e t T e t VOOR OCMW SOCIALE DIENSTVERLENING

21 OPLEIDING Basisvorming vreemdelingenwetgeving voor OCMW-medewerkers w er k w ijze b e g e l e i d i n g OCMW-medewerkers Uiteenzettingen en oefeningen met voldoende ruimte voor interactie en vragen vanuit de eigen ocmw-praktijk. Dimitri Neuckens en Ellen Druyts, stafmedewerkers Vlaams Minderheden Centrum Fabienne Crauwels, VVSG-stafmedewerker OCMWwetgeving Jennifer Addae, stafmedewerker Vluchtelingenwerk Vlaanderen de opleiding beslaat 3 dagen, data worden bekendgemaakt op 220 euro d e e l n e m e r s maximaal Tijdens deze vorming verwerft u de basiskennis die u als maatschappelijk werker in een OCMW of LOI nodig hebt in het werken met vreemdelingen. We gaan in de eerste plaats in op het verblijfsrecht, wat vaak mee bepalend is voor de rechten van vreemdelingen die met een hulpvraag aankloppen bij het OCMW. U maakt op een interactieve manier kennis met de verschillende verblijfsstatuten, de belangrijkste verblijfsprocedures en de meest voorkomende verblijfsstatuten. Vervolgens gaan we dieper in op de asielprocedure en de recentste wijzigingen die werden doorgevoerd. Daarbij komen ook de de twee beschermingsstatuten (het vluchtelingenstatuut en de subsidiaire bescherming) aan bod. In een volgende luik bekijken we de specifieke OCMW-dienstverlening ten aanzien van vreemdelingen. U leert hoe de bevoegdheidsverdeling tussen OCMW s precies in elkaar zit, wat de RMI-wet en de OCMW-wet bepalen met betrekking tot vreemdelingen en welke kosten precies worden terugbetaald door de POD Maatschappelijke Integratie. Vervolgens gaan we dieper in op de medische kosten van vreemdelingen. Als laatste komt de materiële opvang op basis van de opvangwet aan bod. c o d e 5000/10214 e t e t SOCIALE DIENSTVERLENING VOOR OCMW 19

22 opleiding Art. 60-tewerkstelling als opstap naar een reguliere baan: hoe maximaal benutten? w e r k w i j z e maatschappelijk werkers en arbeidstrajectbegeleiders Deze tweedaagse interactieve vorming behandelt de thema s aan de hand van eigen casussen, praktijkvoorbeelden, rollenspelen en uitwisseling. De deelnemers ontvangen een uitgebreide syllabus met de nodige voorbeelden. Edwin Beaumon en Sabrina Coppens, hoofdmaatschappelijk werkers Opleidings- en tewerkstellingscentrum OCMW Gent met ruime expertise op vlak van arbeidstraject Deze opleiding wijst op het belang van een goede tijdens een sociale tewerkstelling art. 60. Een trajectbegeleider treedt vaak op als bemiddelaar tussen cliënt en werkplaats. Deze opleiding biedt een antwoord op volgende vragen: Wat is mijn rol als trajectbegeleider, als hulpverlener en jobcoach? Wat is mijn rol als trajectbegeleider tussen cliënt en werkplaats? Hoe kan ik omgaan met weerstanden tijdens de tewerkstelling? Wanneer kan sanctioneren aangewezen zijn? Welk juridisch kader indien sanctie nodig blijkt? Hoe zorg ik er als trajectbegeleider voor dat competenties maximaal ontwikkeld worden? Hoe ga ik om met conflicten/weerstanden? dinsdagen 19 oktober, 26 oktober en 9 november, van 9.30 tot uur Drongen, Oude Abdij, Drongenplein euro d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10200 e t T e t VOOR OCMW SOCIALE TEWERKSTELLING

23 opleiding Opleiding voor directeurs van woonzorgcentra w e r k w i j z e beginnende directeurs van woonzorgcentra en /of voor directeurs die een aantal beleidsthema s willen opfrissen Een expert leidt de thema s in. Deelnemers worden aangemoedigd vragen en casussen uit de eigen werkpraktijk voor te leggen. Uitwisseling tussen collega s wordt gestimuleerd zodat u ook kennis maakt met de werkpraktijken van andere besturen. Elke Vastiau, coördinator en VVSG-stafmedewerker ouderenzorg Katleen Janssens, VVSG-stafmedewerker OCMW-personeel Myriam Leurs, VVSG-stafmedewerker vorming HRM donderdagen 7 oktober, 18 november en 9 december, van 9.30 tot uur Mechelen, Congrescentrum Diependael, t Plein euro Deze opleiding concentreert de basiskennis voor een directeur van een woonzorgcentrum. De praktijkgerichte aanpak en de ruimte voor ervaringsuitwisseling maakt van deze opleiding ook een referentie en klankbord voor beginnende directeurs. d a g 1 Het regelgevend kader van woonzorgcentra Verkenning van de regelgeving met o.m. het woonzorgdecreet en de uitvoeringsbesluiten ouderenzorg, RVT normen, inspectie Riziv-regelgeving en financiering d a g 2 Het regelgevend kader voor personeelsbeleid en -beheer De rechstpositieregeling van het OCMW-personeel Het inzetten van tewerkstellingsmaatregelen d e e l n e m e r s maximaal c o d e 5000/10120 e t e t d a g 3 Effectief leidinggeven Positie als leidinggevende Motiveren van medewerkers Zorg dragen voor zichzelf als leidinggevende OUDERENZORG EN THUISZORG VOOR OCMW 21

24 OPLEIDING Basisopleiding dienstencentrumleiders w e r k w i j z e beginnende dienstencentrumleiders U mag zich verwachten aan een basisopleiding waarin een expert en/of ervaren dienstencentrumleider zijn of haar kennis deelt rond een specifiek thema. Elke dagsessie wordt gecombineerd met een rondleiding en kennismaking met de werking van een plaatselijk dienstencentrum. Dag 1: Liesbeth Noë, VVSG-stafmedewerker ouderenbeleid en thuiszorg en Els Pauwels, Coördinator Brusselse Lokale Dienstencentra Dag 2: Veerle Heeren, OCMW Leuven en Cindy Vanhoomissen, OCMW Dendermonde Dag 3: Bart Denys, OCMW Kortrijk Dag 4: Anne Marie Klomp OCMW Gent Dag 5: Eva Cloet, Aksent vzw Dag 6: Bart D Hondt, OCMW Antwerpen Terugkomdag: Frank Vervaet, coördinator lokale Dienstencentra OCMW Gent Deze basisopleiding staat onder het peterschap van de Vlaamse Vereniging van Dienstencentra. Deze opleiding levert een stevige bagage aan startende dienstencentrumleiders om de nieuwe uitdaging met succes aan te gaan. Tegelijkertijd biedt de opleiding hen een klankbord en referentiepunt. d a g 1 Wat is een Lokaal Dienstencentrum: wetgeving, visie, troeven, aandachtspunten Uitwisselen van ervaringen en vraagstukken uit de opstartperiode d a g 2 Hoe een vrijwilligersbeleid vorm geven? d a g 3 Samenwerking en netwerking Organiseren van een centrale intake vanuit het Lokaal Dienstencentrum d a g 4 Kwaliteitszorg: hoe vorm geven in de praktijk d a g 5 Leiding geven aan een team d a g 6 Werken aan projecten Te r u g k o m d a g Hoe pakken de besluiten en de startambities uit in de praktijk? 22 VOOR OCMW OUDERENZORG EN THUISZORG

Vormingen voorjaar 2015

Vormingen voorjaar 2015 Vormingen voorjaar 2015 www.zorgsaam.be ondersteuning - vorming - opleiding - ondersteuning - vor Inhoud vormingen voorjaar 2015 Zorgzaam samenleven voor iedereen Mensen ontmoeten geen andere culturen,

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1

Voorwoord. BanaBa Zorgmanagement Erasmushogeschool Brussel campus Jette 1 Voorwoord De gezondheidszorg is erg aan veranderingen onderhevig. Steeds nieuwe doelstellingen en krachtlijnen worden geformuleerd en uitgetekend en dit zowel nationaal als in de verschillende regio s.

Nadere informatie

banaba Zorgmanagement 2011-2012

banaba Zorgmanagement 2011-2012 banaba Zorgmanagement 2011-2012 www.erasmushogeschool.be partner in de Universitaire Associatie Brussel Inhoud 2. Operationeel leidinggevende in de zorg: toekomst verzekerd!... 4 3. Praktische informatie...

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional

Hieronder krijg je alvast een overzicht van de iconen voor de verschillende rollen: Hulpverlener Netwerker Teamlid Coach Taakbeheerder Professional Voorwoord Met deze brochure stellen we graag het nascholingsaanbod 2014-2015 van de Vrije- CLB-Koepel vzw in de kijker. Met onze nascholing willen we jou als CLB-medewerker ondersteunen in je opdracht.

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht

Wonen. Werken. Welzijn. Studiegids 2014. Kennis is macht, WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 kennis delen is kracht Wonen Werken Welzijn Studiegids 2014 WWW.CARDANACADEMYSERVICES.COM 1 Wie we zijn Cardan Academy Services is de opleidingstak van Cardan: een landelijke speler op het gebied van arbeidsmobiliteit in de

Nadere informatie

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting

ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting Wetenschappelijke Coördinatoren: Marie-Thérèse Casman, Daniëlle Dierckx, Jan Vranken Onderzoekers: Dimitri Deflandre, Geert Campaert Marie-Thérèse

Nadere informatie

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7

Bruggen. Bouwen. werk. schrift7 Bruggen Bouwen schrift7 werk Voorwoord Personen met een psychische kwetsbaarheid ervaren vaak heel wat drempels bij het vinden of behouden van werk. Toch is werk voor deze groep een belangrijke factor

Nadere informatie

Opleidingen Voorjaar 2014

Opleidingen Voorjaar 2014 Opleidingen Voorjaar 2014 Geef vorm aan je toekomst! Een nieuw voorjaar, een nieuwe kalender met opleidingen. www.dontspoiltheparty.org Jaarlijks gaan miljoenen euro s verloren wanneer mensen een tafel

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod

CEREIN. Gehandicaptenzorg. Cursussen 2015. Open aanbod CEREIN Cursussen 2015 Open aanbod Gehandicaptenzorg De ouder wordende cliënt Cliëntgericht ondernemen Vernieuwen in dagbesteding Coachen, leiden, managen Leergang Zorgcoördinator Post HBO: Masterclass

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

OPLEIDINGSAANBOD 2015

OPLEIDINGSAANBOD 2015 OPLEIDINGSAANBOD 2015 SOCIALE WERKPLAATSEN in samenwerking met VORMINGSFONDS SOCIALE WERKPLAATSEN INVESTEREN IN OPLEIDING Weet jij al hoe je opleidingsbeleid er zal uitzien in 2015? Sta eens stil bij

Nadere informatie

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3

Arbeids. rehabilitatie. werk. schrift3 Arbeids rehabilitatie schrift3 werk Eind 2009 ondertekenden de ziekenfondsen, VDAB en GTB een intentieverklaring voor een betere samenwerking. Het doel was en is duidelijk: ook mensen die een ziekteproces

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Meerjarenplan 2008-2012

Meerjarenplan 2008-2012 OCMW Wevelgem - p. 1 VOORWOORD INLEIDING 5 1. Situering van het meerjarenplan 2008-2012 5 1.1. Vorm 5 1.2. Inhoud 5 1.3. Procedure 6 2. Het meerjarenplan 2008-2012 6 DEEL I : STRATEGISCHE NOTA 7 I. Algemene

Nadere informatie

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen.

11.227. mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 1 mensen in Kortrijk leven in armoede en daar willen we iets aan doen. 11.227 mensen in Kortrijk leven in armoede Om te bepalen of iemand al dan niet in armoede leeft, bestaat er een Europese norm.

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen

Duurzame inzetbaarheid Opleidingen HEALTH & SAFETY Duurzame inzetbaarheid Opleidingen Opleidingskalender 2015 Welzijn www.securex.be/opleidingwelzijn Maatschappelijke fenomenen als stress en vergrijzing zorgen voor meer langdurige afwezigheden.

Nadere informatie

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt

VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt VONX PROFS* voor iedereen die mensen met een beperking ondersteunt NAJAAR 2014 2 VONX VONX: ÉÉN ORGANISATIE, VIER BROCHURES VONX is een vormingsorganisatie voor volwassenen van 18 tot 108 jaar. We hebben

Nadere informatie

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef

Afwezigheden wegens ziekte. bij de federale overheid. Praktische gids voor de lijnchef Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef Mens sana in corpore sano Juvenal Afwezigheden wegens ziekte bij de federale overheid Praktische gids voor de lijnchef

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie