Opleidingstrajecten voor ploegbazen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Opleidingstrajecten voor ploegbazen 2013-2014"

Transcriptie

1 Opleidingstrajecten voor ploegbazen Voor wie Deze opleidingen richten zich tot ploegbazen, opzichters, voormannen, werkleiders, facility-verantwoordelijken, die zich verder willen ontwikkelen in hun leidinggevende functie.

2 Opleidingstrajecten voor ploegbazen Een goede en kwaliteitsvolle dienstverlening wordt gerealiseerd op de werkvloer, zeker bij de ondersteunende en uitvoerende diensten. De rol van de ploegbaas is in dit geheel dus zeer cruciaal. De context waarbinnen ploegbazen moeten werken is doorheen de jaren zeer sterk gewijzigd. De burger is meer veeleisend en ook mondiger geworden. Vaak is een ploeg van uitvoerende diensten een eerste aanspreekpunt voor mensen in de gemeente. Mensen spreken hen zeer assertief (in bepaalde gevallen zelfs agressief) aan. Maar niet alleen de burger stelt eisen. Wetgeving bepaalt soms zeer nauwkeurig hoe bepaalde werken wel of niet mogen uitgevoerd worden, en inbreuken hierop kunnen verregaande sancties hebben. Maar ook binnen deze technische en uitvoerende diensten is er heel wat veranderd. Voor de komende jaren zijn er nog heel wat uitdagingen: een ouder wordende personeelsgroep, zorgen voor multi-inzetbaarheid van medewerkers, kansen bieden aan kortgeschoolden, en de verwachting dat medewerkers sociale problemen signaleren aan andere diensten. Zowel de VVSG als de drie overheidsvakbonden (VSOA, ACOD- LRB en ACV-Openbare Diensten) vinden de ondersteuning van de ploegbazen een belangrijk gegeven. Daarom organiseert Diverscity voor de periode een aantal opleidingstrajecten rond leidinggeven, heel specifiek voor ploegbazen. In deze brochure vindt u 3 opleidingstrajecten, in samenwerking met WIVO, VVSG en de Arteveldehogeschool. Met het oog op een goede bereikbaarheid worden die georganiseerd in de verschillende Vlaamse provincies. We hopen u er te mogen ontmoeten. Peter Neirynck, sectorconsulent Diverscity Aanbod Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken Mijn rol als ploegbaas Van ploegbaas naar teamcoach Diverscity is het samenwerkingsverband tussen de VVSG en de drie overheidsvakbonden ACV-Openbare Diensten, ACOD-LRB en VSOA-LRB. Diverscity bevordert en ondersteunt vernieuwende projecten rond arbeidsmarktbeleid en HRM-beleid bij de lokale besturen.

3 Mijn rol als ploegbaas, i.s.m. Arteveldehogeschool Van een ploegverantwoordelijke wordt er veel verwacht. Hij of zij is niet alleen technisch expert in zijn vak, maar heeft ook een ploeg te trekken, en soms te duwen, in de richting die de verantwoordelijke en die het bestuur wil. Dat dit niet altijd gemakkelijk gaat, daar moeten we geen tekening bij maken. We schotelen in deze opleiding geen zware theoretische modellen voor. We vormen een leergroep, waar ervaringsgericht werken centraal staat. Deze opleiding is gericht op de persoonlijke mogelijkheden en vragen van de ploegverantwoordelijke. Verschillende leidinggevende vaardigheden komen aan bod. Een typisch kenmerk voor deze opleiding is dat ze zeer concreet is opgevat en flexibel inspeelt op noden, situaties en ervaringen van de deelnemers. Door de resultaatgerichtheid kan de ploegverantwoordelijke onmiddellijk heel wat leerervaringen toepassen in zijn dienst. Programma Dag 1: Voormiddag: de verantwoordelijke als teamleider Hoe ben ik leider van een team? Wat wordt er van mij verwacht? Welke vaardigheden heb ik er voor nodig? Wat betekenen deze dan in de praktijk? Waar wil ik verder aan werken? Wat kan ik nog leren om een betere verantwoordelijke te zijn? Namiddag: als verantwoordelijke strategisch beïnvloeden Wat wil ik bereiken? Bij wie? Wie heeft er belang bij? Wie is betrokken bij mijn project? Hoe overtuig ik alle betrokken partijen? Hoe ga ik om met weerstand? Dag 2: Voormiddag: als verantwoordelijke samenwerking stimuleren Wat zijn succesfactoren van samenwerking? Wat zijn regels en afspraken en hoe gaan we er mee om? Hoe kan ik met een diversiteit aan opvattingen, leefgewoonten en werkhoudingen bouwen aan een constructieve teamgeest? Hoe kan ik talenten en kwaliteiten van medewerkers herkennen, benoemen en benutten? Hoe kan ik een team sterker maken dankzij het benutten van elkaars talenten en kwaliteiten? Namiddag: als verantwoordelijke je stijl van leidinggeven afstemmen Welke is mijn favoriete stijl van leidinggeven? Wat is gezag en hoe krijg ik gezag? Welke heb ik nodig in mijn team? Hoe kan ik doelgericht coachen? Dag 3: Voormiddag: als verantwoordelijke omgaan met conflicten Hoe pak ik het aan als het niet goed loopt? Hoe kan ik omgaan met conflicten? Namiddag: als verantwoordelijke mijn team stimuleren Hoe bevorder ik de leergoesting van medewerkers? Hoe creëer ik een positieve sfeer rond leren? Hoe geef ik ruimte aan leren op de werkplek?

4 Aanpak De opleiding is gebaseerd op de competenties van Selflead, een instrument voor teamleiders. We richten ons op coachen, coördineren, samenwerken en strategisch handelen. Meer info over de achtergronden en concretiseringen waarop we ons baseren vind je op Geïnteresseerde deelnemers kunnen nadien ook nog inschrijven voor één of twee verdiepingsmodules op donderdag 23 oktober en donderdag 27 november Deze gaan door in de gebouwen van de VVSG te Brussel. De inhoud wordt vooraf met de deelnemers besproken. Begeleiding Dominique Potier en Lieve Van Schuylenbergh, Arteveldehogeschool Data en locatie Ondernemerscentrum Kortrijk, Leiestraat 22, 8500 Kortrijk Donderdagen 10 oktober, 17 oktober en 24 oktober 2013 Stadhuis Genk, Stadsplein 1, 3600 Genk Donderdagen 7 november, 14 november en 28 november 2013 CC de Werft, Werft 32, 2440 Geel Donderdagen 16 januari, 23 januari en 30 januari 2014 Café Tempo, Baron August de Becker Remyplein 52, 3010 Leuven Donderdagen 13 februari en 20 februari en 27 februari 2014 CC Lokeren, Kerkplein 5, 9160 Lokeren Donderdagen 8 mei, 15 mei en 22 mei 2014 Telkens van 9 tot 16 uur. Kostprijs (+ korting) 495 euro per deelnemer voor de 3 volle dagen, documentatie en lunch inbegrepen. Geniet van 10% vroegboekkorting bij inschrijving vóór 20 september 2013 voor de opleidingen in Kortrijk, Genk en Geel. Geniet van 10% vroegboekkorting bij inschrijving vóór 13 december 2013 voor de opleidingen in Leuven enlokeren. Bijkomende informatie inhoudelijk praktisch

5 Van ploegbaas naar teamcoach, i.s.m. WIVO Als ploegbaas wil je met je groep medewerkers taken en opdrachten tot een goed einde brengen. Het opbouwen van een goede sfeer in de groep is één van je prioriteiten. Niet alleen het team op het goede spoor houden, maar ook individuele ondersteuning bieden vind je belangrijk. Je grijpt kansen om je groep op een hoger niveau te tillen. Soms lukt het, soms niet. Je wil je leidinggevende vaardigheden verder uitbreiden en versterken? Je wil een echte teamcoach worden? Dan is deze opleiding iets voor jou. Programma Dag 1: Coaching Wat is coaching? Kennismaking met het GROEI-model (Gewild doel, Realiteit, Opties, Eigen keuze, Invullen in de eigen agenda) en doorlopen van de verschillende stappen van het model. Oefenen aan de hand van het GROEI model. Leren inoefenen van coachingsvaardigheden. Dag 2: Diversiteit Kennismaking met diversiteit. Stilstaan bij hoe diverse mensen kunnen samenwerken. Afspraken maken voor een goede samenwerking. Dag 3: Follow-up Deelnemers presenteren aan elkaar de resultaten van hun eigen actieplan. Deelnemers brengen eigen cases aan waarrond gewerkt wordt. Aanpak Deze opleiding vertrekt vanuit het groei model : eerst zelf het groei-model doorlopen en daarna oefenen met elkaar. De verschillende coachingsvaardigheden worden ingeoefend via praktische oefeningen vertrekkend vanuit de eigen werkervaring. Door te werken met eigen cases vanuit intervisie is het de bedoeling te leren van elkaar. Het presenteren van een eigen actieplan maakt dat deze opleiding volledig aansluit op de individuele noden.

6 Begeleiding Lieve Van Durme, WIVO Data en locatie CC Het Bolwerk, Bolwerkstraat 17, 1800 Vilvoorde Woensdagen 2 oktober, 9 oktober en 13 november 2013 Europahotel, Gordunakaai 59, 9000 Gent Woensdagen 15 januari, 22 januari en 26 februari 2014 Ondernemerscentrum Oostende, Graaf de Smet de Naeyerlaan 4, 8400 Oostende Woensdagen 12 februari, 19 februari en 26 maart 2014 CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt Woensdagen 12 maart, 19 maart en 23 april 2014 Scoutel, Stoomstraat 3-7, 2018 Antwerpen Woensdagen 7 mei, 14 mei en 18 juni 2014 Telkens van 9 tot 16 uur. Kostprijs (+ korting) 495 euro per deelnemer, documentatie en lunch inbegrepen. Besturen die 3 ploegbazen inschrijven genieten 10% korting. Bijkomende informatie inhoudelijk praktisch

7 Functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken voor ploegbazen, i.s.m. VVSG Hoe op een correcte manier functionerings- en evaluatiegesprekken voeren? In deze tweedaagse vorming verwerf je inzichten en vaardigheden om een goed functioneringsen evaluatiegesprek te voeren. Je krijgt handvaten om in deze gesprekken helder te communiceren en duidelijke afspraken te maken. Belangrijk is dat medewerkers zich gerespecteerd voelen en dat de collegiale samenwerking nog verbeterd wordt. In logistieke of technische diensten word je vaak ploegbaas of dienstverantwoordelijke zonder voorafgaande opleiding als leidinggevende. In deze opleiding train je onder collega s, die in dezelfde situatie staan, een belangrijke leidinggevende vaardigheid. De opleiding richt zich in eerste instantie tot ploegbazen die motiverende functioneringsgesprekken willen voeren en die dit willen leren vanuit de eigen praktijk. Programma Dag 1 Functioneringsgesprekken voeren Wat zijn functioneringsgesprekken? Inhoud, verloop en aandachtspunten voor het functioneringsgesprek. Hoe zorg ik ervoor dat mijn medewerkers gemotiveerd blijven en zich permanent willen verbeteren? Oefenen van vaardigheden: actief luisteren, feedback geven en krijgen, boodschappen open en direct kunnen communiceren, juist interpreteren, doorvragen. Dag 2 Functionerings- en evaluatiegesprekken Wat is het verschil tussen functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken? Inhoud, verloop en aandachtspunten voor het evaluatiegesprek. Oefenen van vaardigheden: vervolg. Aanpak Het accent in de opleiding ligt op het inoefenen van vaardigheden. De theoretische inzichten worden gekoppeld aan bespreking van concrete situaties. Actieve inzet verhoogt immers het rendement van de opleiding. Begeleiding Myriam Leurs, VVSG Data en locatie Vrijbroekhof, Vrijbroekpark, Stuivenbergbaan 87, 2800 Mechelen woensdagen 13 november en 20 november 2013 Incognito, Grote Markt 34, 3300 Tienen maandagen 2 december en 9 december 2013 CC de Bogaard, Capucienessenstraat 8, 3800 Sint-Truiden vrijdagen 24 januari en 31 januari 2014 CC De Werf, Molenstraat 51, 9300 Aalst maandagen 10 maart en 17 maart 2014 CC De Brouckere, Aartrijkestraat 6, 8820 Torhout dinsdag 22 april en maandag 28 april 2014 Kostprijs (+ korting) 270 euro per deelnemer, documentatie en lunch inbegrepen. Besturen die 3 ploegbazen inschrijven genieten 10% korting. Bijkomende informatie inhoudelijk praktisch

8 Inschrijvingsformulier te bezorgen 14 dagen vóór de start van de opleiding aan VVSG/DIVERSCITY Ondernemingsnummer t.a.v. willem ceulemans paviljoenstraat Brussel fax schrijf bij voorkeur digitaal in via gebruik één formulier per persoon. gebruik drukletters. deelnemer naam en voornaam functie Bestuur Tel ik neem deel aan: MIJN ROL ALS PLOEGBAAS Genk donderdagen 7 november, 14 november en 28 november 2013 Geel donderdagen 16 januari, 23 januari en 30 januari 2014 Leuven donderdagen 13 februari en 20 februari en 27 februari 2014 Lokeren donderdagen 8 mei, 15 mei en 22 mei 2014 Kortrijk donderdagen 10 oktober, 17 oktober en 24 oktober 2013 VAN PLOEGBAAS NAAR TEAMCOACH Vilvoorde woensdagen 2 oktober, 9 oktober en 13 november 2013 Gent woensdagen 15 januari, 22 januari en 26 februari 2014 Oostende woensdagen 12 februari, 19 februari en 26 maart 2014 Hasselt woensdagen 12 maart, 19 maart en 23 april 2014 Antwerpen woensdagen 7 mei, 14 mei en 18 juni 2014 FUNCTIONERINGSGESPREKKEN EN EVALUATIEGESPREKKEN VOOR PLOEGBAZEN MECHELEN woensdagen 13 en 20 november 2013 TIENEN maandagen 2 en 9 december 2013 sint-truiden vrijdagen 24 en 31 januari 2014 AALST maandagen 10 en 17 maart 2014 TORHOUT dinsdag 22 april en maandag 28 april 2014 mijn bestuur, de gemeente/ocmw gelieve hiervoor een factuur te sturen naar: betaalt de deelnameprijs. datum en handtekening annuleren kan kosteloos tot en met 14 dagen voor de startdag van de opleiding. de volledige deelnameprijs wordt aangerekend wanneer de annulatie later plaatsvindt. Uw gegevens worden opgenomen in een bestand voor administratieve doeleinden en voor de communicatie over VVSGactiviteiten en worden niet doorgegeven aan derden. Overeenkomstig de wet op de privacy van 8/12/92 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt u het recht op inzage en verbetering van de over u bewaarde gegevens.

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN

SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN SECTORAAL AANBOD SOCIALE WERKPLAATSEN 2 Leren is voedsel voor het brein (Cicero) Wellicht moeten we je niet meer overtuigen van het belang van vorming, training en opleiding (VTO). Meer dan ooit hebben

Nadere informatie

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe!

vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! vormingsaanbod 2015-2016 KLEUTERschool directies en zorgcoördinatoren CEGO komt naar je toe! CEGO komt naar je toe! Hier is die weer: onze nascholingsbrochure voor 2015-2016. We hebben getracht een mooi

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn

Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Training, advies en begeleidingstrajecten voor organisaties in de zorg en welzijn Onze UITDAGING: Managementproblemen oplossen: doortastend en doeltreffend Onze stijl: De Rotterdamse School: gericht de

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012

Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo. Algemeen vormingsaanbod. Schooljaar 2011-2012 Aanbod begeleiding volwassenenonderwijs Vocvo Algemeen vormingsaanbod Schooljaar 2011-2012 Inhoud 1 Algemeen vormingsaanbod 3 1.1 Intervisie leidinggevenden 3 1.2 Duidelijk schrijven voor het web 5 1.3

Nadere informatie

Leergang mensgericht leidinggeven

Leergang mensgericht leidinggeven Leergang mensgericht leidinggeven Open inschrijving voor managers en leidinggevende professionals in de zorg Opzet: Metaprofiel Analyse : meten van uw denkstijlen Zes trainingsdagen in vier maanden Afsluitende

Nadere informatie

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor

het persoonlijk ontwikkelingsplan zestor arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN ondersteuning bij de invoering van het Persoonlijk Ontwikkelingsplan 1 2 Handreiking HET PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN

Nadere informatie

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf

ASSERTIVITEIT. beter communiceren vanuit jezelf ASSERTIVITEIT beter communiceren vanuit jezelf Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij

Nadere informatie

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers

InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers InterCoach - Leergang tot coach voor Middenmanagers, Project- en Programmamanagers De leergang van InterCoach is bestemd voor managers die plezier ontlenen aan het begeleiden van anderen bij het ontwikkelen

Nadere informatie

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING

KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING KNOWLEDGE INTO ACTION CREËER EEN LUISTERAAR EN BRENG HEM IN BEWEGING info@exellior.com September 2014 Copyrights KNOWLEDGE INTO ACTION 2 GEFELICITEERD! U heeft besloten meer te willen weten over de ontwikkeling

Nadere informatie

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG

WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG WORD VRIJWILLIGER JE KRIJGT ER VEEL VOOR TERUG vrijwilligersacademie limburg 2013-2014 1 VRIJWILLIGERSACADEMIE LIMBURG 2013-2014 Vormingsaanbod voor verenigingen, organisaties en vrijwilligers 2 vrijwilligersacademie

Nadere informatie

Opleidingskalender 2014

Opleidingskalender 2014 health & safety ergonomie Mobbing Vertrouwenspersoon Wetgeving Veiligheid Gezondheid Welzijn verzuimbeleid Preventie burn-out Risicoanalyse EHBO Opleidingskalender 2014 www.securex.be/opleiding Introductie

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Open Opleidingen op Maat

Open Opleidingen op Maat Open Opleidingen op Maat Programma 2010 Inhoudsopgave Kalender Inleiding van de open opleidingen Assertiviteit Coaching Debiteurenbeheer Efficiënt vergaderen Evaluatie- en functioneringsgesprekken Groepsdynamica

Nadere informatie

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties

Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke competenties Praktische gids Met dank aan onze collega s van de FOD Mobiliteit en Vervoer voor hun medewerking Ontwikkelcirkels Ontwikkelen van de persoonlijke

Nadere informatie

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING

OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING TRAINING COACHING ADVIES OPLEIDINGEN VERKOOP EN MARKETING NAJAAR 2015 050 40 30 90 info@sbmopleidingen.be www.sbmopleidingen.be 2 Ieper Kortrijk SBM TRAINT, COACHT EN ADVISEERT. SBM heeft een zeer gevarieerd

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak'

Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' A gemeente Eindhoven Evaluatierapport 'Handhaven is een vak' Professionaliseringstraject Handhavers Gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken December 2004 Colofon Uitgave gemeente Eindhoven

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Vormingsfonds nieuwe directeurs

Vormingsfonds nieuwe directeurs Vormingsfonds nieuwe directeurs Lijst van de opleidingen 2012 Niveauoverstijgend basisonderwijs, deeltijds kunstonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs, CLB AVSG vzw, Ravensteingalerij 3 bus

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen

APS voortgezet onderwijs. Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015. www.aps.nl/talen APS voortgezet onderwijs Aanbod APS-talen Schooljaar 2014-2015 www.aps.nl/talen Voorwoord APS-talen begeleidt ook in het schooljaar 2014-2015 schoolleiders en docenten bij de realisatie van goed, motiverend

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie