De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden"

Transcriptie

1 Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015

2 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Veralgemening Versterking Versnelling Wat met de WAP garantie Groepsverzekeringen in de lage rente-omgeving Conclusie 2 29/04/2015

3 De uitdagingen van het wettelijke pensioen 3 29/04/2015

4 Demografische factoren Stijgende levensverwachting op Vrouw Man Daling van de effectieve pensioenleeftijd ??? 4 29/04/2015

5 Stijgende kost van de Belgische wettelijke pensioenen Evolutie van de budgettaire kost vergrijzing als % van het BBP 10,6 11,2 13,7 14,9 14,7 Pensioenkost stijgt met 4,1% van BBP ( ): 9,0 Opa-boom (tot 2040) Verlenging levensduur Maatregelen van regering Di Rupo I in rekening genomen 5 29/04/2015 Bron: Studiecommissie voor de vergrijzing jaarlijks verslag 2014 & 2009

6 Lage bruto vervangingsratio wettelijke pensioen België situeert zich bij de laagste van Europa (*) In sommige landen is de tweede pijler verplicht en wordt deze meegenomen in de berekening 6 29/04/2015 Bron: OESO Pensions at a glance (2013)

7 Lage bruto vervangingsratio Belgische wettelijke pensioenen Lage vervangingsratio Versterkt effect bij stijgende salarissen 1 = = gemiddeld salaris volgens OECD 7 29/04/2015 Bron: OESO Pensions at a glance (2013)

8 De uitdagingen van de eerste pensioenpijler De demografische factoren en de moeilijke socio-economsiche toestand vormen een grote uitdaging voor de wettelijke pensioenen Het wettelijk pensioen verlagen is geen optie Bijdragen verhogen is geen optie Mensen zullen langer moeten werken Focus op het beperken van het armoederisico via het wettelijk pensioen en het behoud van de actieve levensstandaard via de verdere ontwikkeling van de 2 de pijler 8 29/04/2015

9 De uitdagingen van de aanvullende pensioenen 9 29/04/2015

10 De rol van de aanvullende pensioenen Aanvulling op het beperkte wettelijk pensioen Behoud van een levensstandaard die overeenstemt met de levensstandaard als werkende Betere verdeling van de risico s via de combinatie van repartitie (1 ste pijler ) en kapitalisatie (2 de pijler) Repartitie beschermt tegen Ongunstige financiële rendementen Onvoorziene inflatie + Kapitalisatie beschermt tegen Ongunstige demografische ontwikkelingen Ongunstige economische ontwikkeling van de nationale economie 10 29/04/2015

11 De uitdagingen van de aanvullende pensioenen Niet alle werknemers hebben toegang tot de tweede pijler Veralgemening Bepaalde sectoren worden geconfronteerd met zeer lage premies waardoor de prestaties onvoldoende blijven Versterking Versnelling De verzekerbaarheid van het systeem WAP garantie 11 29/04/2015

12 1. Veralgemening van de aanvullende pensioen 12 29/04/2015

13 Marktoverzicht aanvullende pensioenen Twee verschillende oplossingen om de aanvullende pensioenen te externaliseren: pensioenfonds of groepsverzekering Technische provisies (*) ( 75 Miljard) Aantal werkgevers/sectoren 1% +/-24% +/- 51% +/-25% 99% Pensioenfondsen: +/- 24% Groepsverzekeringen andere verzekeraars: +/- 51% Groepsverzekeringen AG Insurance : +/- 25% 13 29/04/2015 Pensioenfondsen: +/-1% Groepsverzekeringen: +/- 99% (*) 2013 Bron: Assuralia & FSMA

14 Marktoverzicht aanvullende pensioenen De technische provisies groeien gemiddeld met 6,8% per jaar Mia Pensioenfondsen: +/-24% Groepsverzekeringen: +/-76% 14 29/04/2015 (*) 2013 Bron: Assuralia & FSMA

15 Marktoverzicht aanvullende pensioenen Dekkingsgraad loontrekkenden 45% 75% 35% /04/2015

16 Sectorplannen zitten in de lift Stijging dekkingsgraad voornamelijk te wijten aan het succes van de sectorplannen Zwaartepunt in sectoren voor arbeiders maar bedienden in de kleine ondernemingen maken inhaalbeweging via de sectorplannen 16 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

17 Een verdere democratisering Een aantal sectoren, beroepsgroepen en bedrijven hinken achterop Interim sector Distributiesector Paritair comité 218 (nu paritair comité 200): aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden Contractuele ambtenaren 17 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

18 2. Versterking van de aanvullende pensioenen 18 29/04/2015

19 Een pensioennorm voor loontrekkenden Beleidsverklaring pensioenen (24/11/201): pensioennorm van 3% Om de aanvullende pensioenen te versterken, zullen de sociale partners uitgenodigd worden om, met respect voor het overleg, te bepalen welk percentage van de loonsverhogingen aangewend kan worden als bijdrage voor het aanvullend pensioen, zodat op termijn in elke sector een bijdrageniveau van minstens 3 % van het loon wordt bereikt. Een bijdrage niveau van 3% leidt tot een geschatte extra vervangingsratio van 6% 19 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

20 Huidig niveau van de sectorplannen De bijdragen sectorplannen zijn nog beperkt: +/- 1% Bijdrage < 1% van het salaris 1% - 1,75% van het salaris > 1,75% van het salaris % deelnemers sectorplan 48% 51% 1% 20 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

21 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Grootte van de onderneming Aantal werknemers binnen de onderneming Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Weinig verschil volgens grootte van het bedrijf 21 29/04/2015 Bron: AG Insurance

22 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Opstart plan Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Daling sinds 1995 Datum opstart plan 22 29/04/2015 Bron: AG Insurance

23 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Salaris Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Bijdrage stijgt in functie van het loon Salaris 23 29/04/2015 Bron: AG Insurance

24 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Bruto vervangingsratio Salaris Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen 24 29/04/2015 Bron: AG Insurance

25 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Grootte onderneming Aantal werknemers binnen de onderneming Het doel (pensioenkapitaal) uitgedrukt als veelvoud van het bruto jaarsalaris Het gemiddeld doel situeert zich rond 2,35 keer het salaris 25 29/04/2015 Bron: AG Insurance

26 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Opstart plan Stabiele evolutie Vanaf 2010 ligt het gemiddeld doel wat hoger Datum opstart plan 26 29/04/2015 Bron: AG Insurance

27 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Salaris Stijgende trend in functie van het bruto jaarsalaris Salaris 27 29/04/2015 Bron: AG Insurance

28 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Bruto vervangingsratio Salaris Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen 28 29/04/2015 Bron: AG Insurance

29 Naar een verdere versterking Een bruto vervangingsratio van 75% lijkt op lange termijn een ideale doelstelling te zijn om de levensstandaard bij pensionering te behouden Een minimale pensioenbijdrage van 3% van het salaris is een eerste stap in de goede richting maar onvoldoende om de vervangingsratio op peil te houden 29 29/04/2015

30 3. Versnelling van de aanvullende pensioenen 30 29/04/2015

31 De verplichte persoonlijke bijdragen Persoonlijke bijdragen Kaderleden & bedienden: 60% hebben verplichte persoonlijke bijdragen (1) Arbeiders: 40% hebben verplichte persoonlijke bijdragen (1) Sectorplannen hebben bijna nooit persoonlijke bijdragen Actueel niveau van de persoonlijke bijdragen 16% van de totale bijdragen (2) 31 29/04/2015 Bron: (1) AON Hewitt Pension Survey 2013 & TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013) // (2) AG Insurance

32 Vrij(willig) aanvullend pensioen loontrekkenden Beleidsverklaring pensioenen (24/11/2014) Volgens dezelfde logica zal voor de werknemers de mogelijkheid gecreëerd worden om vrijwillig een aanvullend pensioen van de tweede pijler op te bouwen. Dit aanvullend pensioen zal gefinancierd worden door inhoudingen op het loon door de werkgever. De werknemers zullen binnen bepaalde limieten het bedrag van die inhoudingen vrij kunnen bepalen. Deze zullen van dezelfde fiscale voordelen genieten als de persoonlijke bijdragen die gestort worden voor een pensioenplan ingesteld door de werkgever /04/2015

33 Vrij(willig) aanvullend pensioen loontrekkenden Belangrijkste kenmerken Vrijwillige toetreding en opbouw Gefinancierd door inhoudingen op het loon door de werkgever Werknemers kunnen het bedrag vrij bepalen (binnen bepaalde limieten) Fiscaal voordeel van de groepsverzekeringen 33 29/04/2015

34 4. Wat met de WAP garantie? 34 29/04/2015

35 Algemeen kader Werkgever Sector Verzekeraar Tak 21 Groepsverzekering WAP Garantie Pensioenfonds Werknemers 35 29/04/2015

36 Welke financiële garantie levert de pensioeninstelling? Inrichter (werkgever / sector) Verzekeraar Pensioenfonds Tak 21 Tak 23 Met gewaarborgd rendement door de verzekeraar Zonder gewaarborgd rendement door de verzekeraar Zonder gewaarborgd rendement Met gewaarborgd rendement +/- 74 % +/- 2 % +/- 24 % 0 % 36 29/04/2015

37 Oplossingen Tak 21 Twee systemen De specifieke eigenschappen van een groepsverzekering in tak 21 Verzekering werkt verschillend van een spaarboekje De aanpassing van de rentevoet bij een spaarboekje is onmiddellijk van toepassing op al het spaargeld De garanties op de reeds opgebouwde reserves worden bij een wijziging niet aangepast en blijven gelden tot de voorziene einddatum van het contract Onderscheid tussen twee systemen Contracten met waarborg op reserves Contracten met waarborg op reserves en premies 37 29/04/2015

38 Contracten met waarborg op reserves Gecombineerde impact op premies en reserves 01/01/ /01/ /04/2015

39 Contracten met waarborg op reserves en premies Gecombineerde impact op premies en reserves 01/01/ /01/ /04/2015

40 Algemeen kader Werkgever Sector Verzekeraar Tak 21 Groepsverzekering WAP Garantie Pensioenfonds Werknemers 40 29/04/2015

41 Wet op de Aanvullende Pensioenen Een minimumrendement ten laste van de werkgever (WAP-garantie) Sociale verplichting Voor de patronale bijdragen (Vaste lasten ) Het minimumrendement op de stortingen dat de werkgever momenteel moet garanderen, bedraagt 3,25 % Voor de persoonlijke bijdragen Het minimumrendement op de stortingen dat de werkgever momenteel moet waarborgen, bedraagt 3,75 % Principe bij wijziging: de wet voorziet dat de kapitalisatie van zowel de pensioenpremies gestort na deze wijziging als van de pensioenpremies gestort voor deze wijziging zal gebeuren aan het nieuwe minimumrendement 41 29/04/2015

42 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie aanpassing aan de actuele marktomgeving? Voorstel regeringsverklaring Michel I De regering zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan, waarbij er een billijke verhouding moet bestaan tussen deze rendementsgarantie en de reële rendementen. Dit betekent ook dat de minimum rendementsgarantie kan stijgen wanneer de reële rendementen omhoog gaan. Daarbij is het essentieel dat nieuwe toezeggingen voor aanvullende pensioenen opnieuw verzekerbaar worden. Algemene beleidsnota pensioenen Ten slotte zullen de sociale partners uitgenodigd worden om in de Nationale Arbeidsraad verder na te denken over de wettelijke minimum rendementsgarantie bepaald door de wet op de aanvullende pensioenen, daarbij het vertrouwen van de werknemers respecterend in de aanvullende pensioenen als een betrouwbare pijler in het pensioensysteem /04/2015

43 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: niveau De versterking van de tweede pijler via de werkgever is één van de belangrijkste maatregelen in de pensioenhervormingen om het hoofd te bieden aan de economische en demografische uitdagingen De werkgevers moeten daarvoor verzekerbare oplossingen kunnen vinden De werknemers moeten een aantrekkelijke oplossing kunnen vinden De overgrote meerderheid van de Belgische werkgevers kiest voor een verzekering (tak 21 met gegarandeerde intrestvoet) 99% van de werkgevers 84% van de reserves in het aanvullend pensioen De sociale partners moeten in overleg een formule vinden die zo veel mogelijk beantwoordt aan de financiële realiteit (naar boven en naar beneden) 43 29/04/2015

44 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij daling Verticale methode: momenteel voorzien in de wet WAP-Garantie 3,25% Oude bijdragen 3,25% Wijziging WAP garantie Van 3,25% naar 2% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 2% Oude bijdragen Vanaf moment nieuwe WAP garantie: 2% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie 44 29/04/2015

45 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij daling Horizontale methode: momenteel niet voorzien in de wet WAP-Garantie 3,25% Oude bijdragen 3,25% Wijziging WAP garantie Van 3,25% naar 2% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 2% Oude bijdragen WAP garantie blijft 3,25% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding De minimale WAP garantie die de werkgever blijft 3,25% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding 45 29/04/2015

46 Wet op de Aanvullende Pensioenen Rekening houdend met het feit dat 99% van de bedrijven een verzekerde oplossing verkiest, zou misschien de horizontale methode het beste de belangen van alle stakeholders beschermen Bij een daling van de WAP garantie daarentegen biedt deze oplossing de meeste zekerheid voor de verzekerden In geval van een verhoging van de WAP garantie, zorgt de horizontale methode ervoor dat de werkgevers gemakkelijk een verzekering hiervoor kunnen vinden 46 29/04/2015

47 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij stijging Verticale methode: momenteel voorzien in de wet WAP-Garantie 2% Oude bijdragen 2% Wijziging WAP garantie Van 2% naar 3% WAP-Garantie 3% Nieuwe bijdragen 3% Oude bijdragen Vanaf moment nieuwe WAP garantie: 3% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie 47 29/04/2015

48 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij stijging Horizontale methode: momenteel niet voorzien in de wet WAP-Garantie 2% Oude bijdragen 2% 3,25% Wijziging WAP garantie Van 2% naar 3% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 3% Oude bijdragen WAP garantie blijft 2% WAP garantie blijft 3,25% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding De minimale WAP garantie die de werkgever blijft 2% en 3,25% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding 48 29/04/2015

49 5. Groepsverzekeringen in een lage rente-omgeving 49 29/04/2015

50 Sociaal noodzakelijk en fiscaal interessant Sociale noodzaak Ongeacht de rendementen op de financiële markten blijft de noodzaak om bijkomend te sparen voor het pensioen brandend actueel gezien de beperkte wettelijke pensioenen Fiscaal en para-fiscaal interessant De fiscale en para-fiscale voordelen van de aanvullende pensioenen zorgen ervoor dat de groepsverzekering in alle omstandigheden interessant blijft, zelfs bij een laag financieel rendement 50 29/04/2015

51 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen Investering in jaarlijkse loonsverhoging Kost WG 135 RSZ WG 35 % - 35 Investering in groepsverzekering Kost WG 135 RSZ 8,86 % - 10 Taks 4,4 % - 5,2 Bruto WN 100 Bruto WN 119,2 RSZ WN 13,07 % - 13,1 Belasting 50 % - 43,5 Gemeentebelasting 7 % - 3 Netto WN 40,4 Netto WN 119, /04/2015

52 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen Investering in jaarlijkse loonsverhoging Netto WN 40,4 45 jaar Investering in groepsverzekering Netto WN 119,2 rentevoet: 0 % winstdeelname : 0 % Om hetzelfde pensioenkapitaal te bereiken moet het nettosalaris een rendement genereren van 8,74 % per jaar 808,4 Bruto Kapitaal RIZIV 3,55 % Solidariteit 2 % 65 jaar Eindbelasting (10,09 % + 7 %) Netto kapitaal 2.384,1-84,6-47,6-243, , /04/2015 Looptijd: 20 jaar

53 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen De duur van de loopbaan heeft een impact op het rendement Loopbaan 25j 65j 45j 65j 55j 65j Noodzakelijk rendement investering nettosalaris 3,97% 8,74% 18,07% 53 29/04/2015

54 Besluit 54 29/04/2015

55 Besluit De aanvullende pensioen hebben een duidelijke sociale rol en zullen in de toekomst nog verder aan belang winnen Het is van belang dat de sociale partners hierbij betrokken zijn De werkgevers / sectoren financieren de aanvullende pensioen De werknemers moeten voldoende vertrouwen hebben in het systeem (WAP-garantie zorgt voor de nodige bescherming) Het is dan ook van groot belang dat de WAP-garantie verzekerbaar blijft zodat de Belgische bedrijven zich kunnen focussen op hun core business 55 29/04/2015

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

MIJN AANVULLEND PENSIOEN?

MIJN AANVULLEND PENSIOEN? MIJN AANVULLEND PENSIOEN? Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Mijn sterkste troef voor een stralende toekomst! Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen 3 Uw vooruitzichten 3 De 4 pijlers

Nadere informatie

Hans Peeters Veerle Van Gestel Gerhard Gieselink Jos Berghman Bea Van Buggenhout

Hans Peeters Veerle Van Gestel Gerhard Gieselink Jos Berghman Bea Van Buggenhout ONZICHTBARE PENSIOENEN IN BELGIË EEN ONDERZOEK NAAR DE AARD, DE OMVANG EN DE VERDELING VAN DE TWEEDE EN DERDE PENSIOENPIJLER (Samenvatting 10 pagina s, SO/01/006 Onzichtbare pensioenen in België ) Hans

Nadere informatie

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels...

De nieuwe KBC Mediacampagne... 2. Full-service autoleasing een overzicht in vogelvlucht... 3. Multi-ondernemingspensioenfondsen: nieuwe regels... Driemaandelijkse Nieuwsbrief van KBC Bank & Verzekering Driemaandelijkse Jaargang 2 Nummer 1 november 2004 In deze nieuwsbrief van KBC Employee Benefits: De nieuwe KBC Mediacampagne..................................

Nadere informatie

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING

Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING Het Belgisch pensioensysteem berust op vier pijlers. Zijn die van uw pensioen stevig genoeg? HET PENSIOEN ALS INVESTERING VROEG BEGONNEN IS HALF GEWONNEN We worden overspoeld met sloganeske informatie

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst!

En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! En uw pensioen? De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst! De beste oplossingen voor een comfortabele toekomst Behoud uw levensstandaard tijdens uw pensioen Uw vooruitzichten De 4 pijlers van

Nadere informatie

Wet op de aanvullende pensioenen

Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen Wet op de aanvullende pensioenen 4 MANNEN - VROUWEN Verwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, ) hebben betrekking op vrouwen en mannen. Voorwoord

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

Verzekeringsproducten na de Financiële Crisis

Verzekeringsproducten na de Financiële Crisis FACULTEIT WETENSCHAPPEN EN BIO-INGENIEURSWETENSCHAPPEN Verzekeringsproducten na de Financiële Crisis Andrei Fierens Promotor: Prof. Dr. Steven Vanduffel Begeleider: Dhr. Luc Kesters Masterproef ingediend

Nadere informatie

Pensioenen in Nederland

Pensioenen in Nederland Pensioenen in Nederland Samen aan de slag voor een duurzaam stelsel Het Nederlandse pensioenstelsel staat al jaren te boek als één van de beste pensioenstelsels ter wereld. In het buitenland is men vol

Nadere informatie

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk

#GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk #GoLeft6: Pensioenen: de oudsten gunnen we rust, de jongeren aan het werk Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 14% van de respondenten plaatst de pensioenen in de top 3 van prioritair aan te pakken problemen.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3

INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 1 INHOUDSOPGAVE: Inhoudstabel 1 Inleiding 3 Deel 1: Het pensioen 4 Hoofdstuk 1: De drie pijlers van het pensioen in België 4 1.1: Het pensioenstelsel steunt op 3 pijlers 4 1.2: De pensioenbreuk 6 Deel

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten

Het Nederlandse pensioensysteem. Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Het Nederlandse pensioensysteem Een overzicht van de belangrijkste aspecten Stichting voor Ondernemingspensioenfo Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat

Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat Zorgen over morgen Rapport van de Commissie Nationaal Pensioendebat 2 Inhoud Samenvatting 5 Inleiding 9 Hoofdstuk 1 Nederland in Europa 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Vergrijzing in Europa en houdbaarheid van

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt.

in alle mogelijke mediaformaten, - bestaande en in de toekomst te ontwikkelen -, aan de Universiteit Hasselt. Auteursrechterlijke overeenkomst Opdat de Universiteit Hasselt uw eindverhandeling wereldwijd kan reproduceren, vertalen en distribueren is uw akkoord voor deze overeenkomst noodzakelijk. Gelieve de tijd

Nadere informatie

Doe aan pensioensparen

Doe aan pensioensparen Gezond bankieren Gezond bankieren. Wat betekent dat voor Argenta? Dat u niet of nauwelijks betaalt voor uw dagelijks betalingsverkeer. Dat is voor ons een evidentie. En dat u voor uw bankzaken kunt rekenen

Nadere informatie

Vragen en antwoorden pensioenakkoord

Vragen en antwoorden pensioenakkoord Vragen en antwoorden pensioenakkoord 1. Waarover gaat dit pensioenakkoord? Het pensioenakkoord gaat over drie onderwerpen: de AOW, de aanvullende pensioenen, en de kansen van ouderen op de arbeidsmarkt.

Nadere informatie

Een nieuwe pensioenregeling

Een nieuwe pensioenregeling Een nieuwe pensioenregeling De pensioenregeling van Pensioenfonds voor de Accountancy wordt per 1 januari 2015 aangepast. Het bestuur heeft inmiddels de hoofdlijnen van de nieuwe regeling vastgesteld.

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en

Het Nederlands pensioenstelsel staat al jaren flink onder druk. Zo daalden de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen en JA ARGANG 9 NUMMER 3 MEI 2012 INHOUD 1 De OR en het pensioen 2 aandachtspunten OR-rechten cao communicatie 2 Actuele stand van pensioenzaken 4 pensioenakkoord pensioenleeftijd dekkingsgraad garanties 3

Nadere informatie

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel

Bachelorscriptie. Een toekomstgericht pensioenstelsel Bachelorscriptie Een toekomstgericht pensioenstelsel Scriptiebegeleider: Mevr. K. Rohde Paul van Wetten 302467 302467pw@student.eur.nl Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Inleiding Blz. 4 Hoofdstuk 2: Het Nederlandse

Nadere informatie

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst

Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst 2010 2011 b a l a n s & v o o r u i t z i c h t e n Zich verantwoordelijk voelen voor de toekomst Elke dag zijn verantwoordelijkheid moeten dus meer dan ooit adequate weren en beter beschermd te zijn

Nadere informatie

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01

Risico s over generaties spreiden. Structureel tekort pensioenfondsen. Nieuw pensioencontract onvermijdelijk. CPB Policy Brief 2011/01 Structureel tekort pensioenfondsen Risico s over generaties spreiden CPB Policy Brief 2011/01 Nieuw pensioencontract onvermijdelijk Casper van Ewiijk Coen Teulings Samenvatting 1 Door de daling van de

Nadere informatie

Intro: de pensioenspijlers

Intro: de pensioenspijlers Pensioenskapitaal opbouwen Dat zelfstandigen een laag pensioen genieten is alom bekend. We zijn dus in feite verplicht om zelf initiatief te nemen om onze oude dag te kunnen financieren. We onderscheiden

Nadere informatie

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen..

Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Wat verwachten deelnemers van PGB van hun pensioen.. Deelnemers van PGB zijn bereid om met hun pensioen risico te lopen in het belang van grotere kans op indexering. Zelfs iets meer dan PGB nu in de beleggingsportefeuille

Nadere informatie

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen Uw zekerheid voor een zorgeloos pensioen Acerta ondersteunt starters, zelfstandigen en werkgevers in elke groeifase en bij elk hr-proces. Redactie: Vormgeving:

Nadere informatie

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015

www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 www.kbc.be Kennisbank KBC- Beleggerskoers 2014-2015 Kennisbank KBC-Beleggerskoers 2014-2015 KBC Beleggerskoers 2014-2015 1 Voorwoord Deze kennisbank is een bron van informatie over beleggen en andere gerelateerde

Nadere informatie