De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden"

Transcriptie

1 Jean-Michel Kupper Bestuurder Directeur AG Employee Benefits & HC De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden 1 29/04/2015

2 Agenda De uitdagingen van het wettelijke pensioen De uitdagingen van de tweede pijler voor loontrekkenden Veralgemening Versterking Versnelling Wat met de WAP garantie Groepsverzekeringen in de lage rente-omgeving Conclusie 2 29/04/2015

3 De uitdagingen van het wettelijke pensioen 3 29/04/2015

4 Demografische factoren Stijgende levensverwachting op Vrouw Man Daling van de effectieve pensioenleeftijd ??? 4 29/04/2015

5 Stijgende kost van de Belgische wettelijke pensioenen Evolutie van de budgettaire kost vergrijzing als % van het BBP 10,6 11,2 13,7 14,9 14,7 Pensioenkost stijgt met 4,1% van BBP ( ): 9,0 Opa-boom (tot 2040) Verlenging levensduur Maatregelen van regering Di Rupo I in rekening genomen 5 29/04/2015 Bron: Studiecommissie voor de vergrijzing jaarlijks verslag 2014 & 2009

6 Lage bruto vervangingsratio wettelijke pensioen België situeert zich bij de laagste van Europa (*) In sommige landen is de tweede pijler verplicht en wordt deze meegenomen in de berekening 6 29/04/2015 Bron: OESO Pensions at a glance (2013)

7 Lage bruto vervangingsratio Belgische wettelijke pensioenen Lage vervangingsratio Versterkt effect bij stijgende salarissen 1 = = gemiddeld salaris volgens OECD 7 29/04/2015 Bron: OESO Pensions at a glance (2013)

8 De uitdagingen van de eerste pensioenpijler De demografische factoren en de moeilijke socio-economsiche toestand vormen een grote uitdaging voor de wettelijke pensioenen Het wettelijk pensioen verlagen is geen optie Bijdragen verhogen is geen optie Mensen zullen langer moeten werken Focus op het beperken van het armoederisico via het wettelijk pensioen en het behoud van de actieve levensstandaard via de verdere ontwikkeling van de 2 de pijler 8 29/04/2015

9 De uitdagingen van de aanvullende pensioenen 9 29/04/2015

10 De rol van de aanvullende pensioenen Aanvulling op het beperkte wettelijk pensioen Behoud van een levensstandaard die overeenstemt met de levensstandaard als werkende Betere verdeling van de risico s via de combinatie van repartitie (1 ste pijler ) en kapitalisatie (2 de pijler) Repartitie beschermt tegen Ongunstige financiële rendementen Onvoorziene inflatie + Kapitalisatie beschermt tegen Ongunstige demografische ontwikkelingen Ongunstige economische ontwikkeling van de nationale economie 10 29/04/2015

11 De uitdagingen van de aanvullende pensioenen Niet alle werknemers hebben toegang tot de tweede pijler Veralgemening Bepaalde sectoren worden geconfronteerd met zeer lage premies waardoor de prestaties onvoldoende blijven Versterking Versnelling De verzekerbaarheid van het systeem WAP garantie 11 29/04/2015

12 1. Veralgemening van de aanvullende pensioen 12 29/04/2015

13 Marktoverzicht aanvullende pensioenen Twee verschillende oplossingen om de aanvullende pensioenen te externaliseren: pensioenfonds of groepsverzekering Technische provisies (*) ( 75 Miljard) Aantal werkgevers/sectoren 1% +/-24% +/- 51% +/-25% 99% Pensioenfondsen: +/- 24% Groepsverzekeringen andere verzekeraars: +/- 51% Groepsverzekeringen AG Insurance : +/- 25% 13 29/04/2015 Pensioenfondsen: +/-1% Groepsverzekeringen: +/- 99% (*) 2013 Bron: Assuralia & FSMA

14 Marktoverzicht aanvullende pensioenen De technische provisies groeien gemiddeld met 6,8% per jaar Mia Pensioenfondsen: +/-24% Groepsverzekeringen: +/-76% 14 29/04/2015 (*) 2013 Bron: Assuralia & FSMA

15 Marktoverzicht aanvullende pensioenen Dekkingsgraad loontrekkenden 45% 75% 35% /04/2015

16 Sectorplannen zitten in de lift Stijging dekkingsgraad voornamelijk te wijten aan het succes van de sectorplannen Zwaartepunt in sectoren voor arbeiders maar bedienden in de kleine ondernemingen maken inhaalbeweging via de sectorplannen 16 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

17 Een verdere democratisering Een aantal sectoren, beroepsgroepen en bedrijven hinken achterop Interim sector Distributiesector Paritair comité 218 (nu paritair comité 200): aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden Contractuele ambtenaren 17 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

18 2. Versterking van de aanvullende pensioenen 18 29/04/2015

19 Een pensioennorm voor loontrekkenden Beleidsverklaring pensioenen (24/11/201): pensioennorm van 3% Om de aanvullende pensioenen te versterken, zullen de sociale partners uitgenodigd worden om, met respect voor het overleg, te bepalen welk percentage van de loonsverhogingen aangewend kan worden als bijdrage voor het aanvullend pensioen, zodat op termijn in elke sector een bijdrageniveau van minstens 3 % van het loon wordt bereikt. Een bijdrage niveau van 3% leidt tot een geschatte extra vervangingsratio van 6% 19 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

20 Huidig niveau van de sectorplannen De bijdragen sectorplannen zijn nog beperkt: +/- 1% Bijdrage < 1% van het salaris 1% - 1,75% van het salaris > 1,75% van het salaris % deelnemers sectorplan 48% 51% 1% 20 29/04/2015 Bron: TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013)

21 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Grootte van de onderneming Aantal werknemers binnen de onderneming Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Weinig verschil volgens grootte van het bedrijf 21 29/04/2015 Bron: AG Insurance

22 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Opstart plan Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Daling sinds 1995 Datum opstart plan 22 29/04/2015 Bron: AG Insurance

23 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Salaris Gemiddeld bijdragevoet = 4% van het salaris Bijdrage stijgt in functie van het loon Salaris 23 29/04/2015 Bron: AG Insurance

24 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined contribution Bruto vervangingsratio Salaris Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen 24 29/04/2015 Bron: AG Insurance

25 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Grootte onderneming Aantal werknemers binnen de onderneming Het doel (pensioenkapitaal) uitgedrukt als veelvoud van het bruto jaarsalaris Het gemiddeld doel situeert zich rond 2,35 keer het salaris 25 29/04/2015 Bron: AG Insurance

26 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Opstart plan Stabiele evolutie Vanaf 2010 ligt het gemiddeld doel wat hoger Datum opstart plan 26 29/04/2015 Bron: AG Insurance

27 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Salaris Stijgende trend in functie van het bruto jaarsalaris Salaris 27 29/04/2015 Bron: AG Insurance

28 Huidige niveau van de ondernemingspensioenplannen Defined benefits Bruto vervangingsratio Salaris Wettelijk pensioen Aanvullend pensioen 28 29/04/2015 Bron: AG Insurance

29 Naar een verdere versterking Een bruto vervangingsratio van 75% lijkt op lange termijn een ideale doelstelling te zijn om de levensstandaard bij pensionering te behouden Een minimale pensioenbijdrage van 3% van het salaris is een eerste stap in de goede richting maar onvoldoende om de vervangingsratio op peil te houden 29 29/04/2015

30 3. Versnelling van de aanvullende pensioenen 30 29/04/2015

31 De verplichte persoonlijke bijdragen Persoonlijke bijdragen Kaderleden & bedienden: 60% hebben verplichte persoonlijke bijdragen (1) Arbeiders: 40% hebben verplichte persoonlijke bijdragen (1) Sectorplannen hebben bijna nooit persoonlijke bijdragen Actueel niveau van de persoonlijke bijdragen 16% van de totale bijdragen (2) 31 29/04/2015 Bron: (1) AON Hewitt Pension Survey 2013 & TWEEJAARLIJKS VERSLAG BETREFFENDE DE SECTORALE PENSIOENSTELSELS (juni 2013) // (2) AG Insurance

32 Vrij(willig) aanvullend pensioen loontrekkenden Beleidsverklaring pensioenen (24/11/2014) Volgens dezelfde logica zal voor de werknemers de mogelijkheid gecreëerd worden om vrijwillig een aanvullend pensioen van de tweede pijler op te bouwen. Dit aanvullend pensioen zal gefinancierd worden door inhoudingen op het loon door de werkgever. De werknemers zullen binnen bepaalde limieten het bedrag van die inhoudingen vrij kunnen bepalen. Deze zullen van dezelfde fiscale voordelen genieten als de persoonlijke bijdragen die gestort worden voor een pensioenplan ingesteld door de werkgever /04/2015

33 Vrij(willig) aanvullend pensioen loontrekkenden Belangrijkste kenmerken Vrijwillige toetreding en opbouw Gefinancierd door inhoudingen op het loon door de werkgever Werknemers kunnen het bedrag vrij bepalen (binnen bepaalde limieten) Fiscaal voordeel van de groepsverzekeringen 33 29/04/2015

34 4. Wat met de WAP garantie? 34 29/04/2015

35 Algemeen kader Werkgever Sector Verzekeraar Tak 21 Groepsverzekering WAP Garantie Pensioenfonds Werknemers 35 29/04/2015

36 Welke financiële garantie levert de pensioeninstelling? Inrichter (werkgever / sector) Verzekeraar Pensioenfonds Tak 21 Tak 23 Met gewaarborgd rendement door de verzekeraar Zonder gewaarborgd rendement door de verzekeraar Zonder gewaarborgd rendement Met gewaarborgd rendement +/- 74 % +/- 2 % +/- 24 % 0 % 36 29/04/2015

37 Oplossingen Tak 21 Twee systemen De specifieke eigenschappen van een groepsverzekering in tak 21 Verzekering werkt verschillend van een spaarboekje De aanpassing van de rentevoet bij een spaarboekje is onmiddellijk van toepassing op al het spaargeld De garanties op de reeds opgebouwde reserves worden bij een wijziging niet aangepast en blijven gelden tot de voorziene einddatum van het contract Onderscheid tussen twee systemen Contracten met waarborg op reserves Contracten met waarborg op reserves en premies 37 29/04/2015

38 Contracten met waarborg op reserves Gecombineerde impact op premies en reserves 01/01/ /01/ /04/2015

39 Contracten met waarborg op reserves en premies Gecombineerde impact op premies en reserves 01/01/ /01/ /04/2015

40 Algemeen kader Werkgever Sector Verzekeraar Tak 21 Groepsverzekering WAP Garantie Pensioenfonds Werknemers 40 29/04/2015

41 Wet op de Aanvullende Pensioenen Een minimumrendement ten laste van de werkgever (WAP-garantie) Sociale verplichting Voor de patronale bijdragen (Vaste lasten ) Het minimumrendement op de stortingen dat de werkgever momenteel moet garanderen, bedraagt 3,25 % Voor de persoonlijke bijdragen Het minimumrendement op de stortingen dat de werkgever momenteel moet waarborgen, bedraagt 3,75 % Principe bij wijziging: de wet voorziet dat de kapitalisatie van zowel de pensioenpremies gestort na deze wijziging als van de pensioenpremies gestort voor deze wijziging zal gebeuren aan het nieuwe minimumrendement 41 29/04/2015

42 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie aanpassing aan de actuele marktomgeving? Voorstel regeringsverklaring Michel I De regering zal erop toezien dat een minimum rendementsgarantie blijft bestaan, waarbij er een billijke verhouding moet bestaan tussen deze rendementsgarantie en de reële rendementen. Dit betekent ook dat de minimum rendementsgarantie kan stijgen wanneer de reële rendementen omhoog gaan. Daarbij is het essentieel dat nieuwe toezeggingen voor aanvullende pensioenen opnieuw verzekerbaar worden. Algemene beleidsnota pensioenen Ten slotte zullen de sociale partners uitgenodigd worden om in de Nationale Arbeidsraad verder na te denken over de wettelijke minimum rendementsgarantie bepaald door de wet op de aanvullende pensioenen, daarbij het vertrouwen van de werknemers respecterend in de aanvullende pensioenen als een betrouwbare pijler in het pensioensysteem /04/2015

43 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: niveau De versterking van de tweede pijler via de werkgever is één van de belangrijkste maatregelen in de pensioenhervormingen om het hoofd te bieden aan de economische en demografische uitdagingen De werkgevers moeten daarvoor verzekerbare oplossingen kunnen vinden De werknemers moeten een aantrekkelijke oplossing kunnen vinden De overgrote meerderheid van de Belgische werkgevers kiest voor een verzekering (tak 21 met gegarandeerde intrestvoet) 99% van de werkgevers 84% van de reserves in het aanvullend pensioen De sociale partners moeten in overleg een formule vinden die zo veel mogelijk beantwoordt aan de financiële realiteit (naar boven en naar beneden) 43 29/04/2015

44 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij daling Verticale methode: momenteel voorzien in de wet WAP-Garantie 3,25% Oude bijdragen 3,25% Wijziging WAP garantie Van 3,25% naar 2% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 2% Oude bijdragen Vanaf moment nieuwe WAP garantie: 2% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie 44 29/04/2015

45 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij daling Horizontale methode: momenteel niet voorzien in de wet WAP-Garantie 3,25% Oude bijdragen 3,25% Wijziging WAP garantie Van 3,25% naar 2% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 2% Oude bijdragen WAP garantie blijft 3,25% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 2% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding De minimale WAP garantie die de werkgever blijft 3,25% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding 45 29/04/2015

46 Wet op de Aanvullende Pensioenen Rekening houdend met het feit dat 99% van de bedrijven een verzekerde oplossing verkiest, zou misschien de horizontale methode het beste de belangen van alle stakeholders beschermen Bij een daling van de WAP garantie daarentegen biedt deze oplossing de meeste zekerheid voor de verzekerden In geval van een verhoging van de WAP garantie, zorgt de horizontale methode ervoor dat de werkgevers gemakkelijk een verzekering hiervoor kunnen vinden 46 29/04/2015

47 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij stijging Verticale methode: momenteel voorzien in de wet WAP-Garantie 2% Oude bijdragen 2% Wijziging WAP garantie Van 2% naar 3% WAP-Garantie 3% Nieuwe bijdragen 3% Oude bijdragen Vanaf moment nieuwe WAP garantie: 3% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de volgende aanpassing van de WAP garantie 47 29/04/2015

48 Wet op de Aanvullende Pensioenen WAP-garantie: impact van de methode van wijziging bij stijging Horizontale methode: momenteel niet voorzien in de wet WAP-Garantie 2% Oude bijdragen 2% 3,25% Wijziging WAP garantie Van 2% naar 3% WAP-Garantie 2% Nieuwe bijdragen 3% Oude bijdragen WAP garantie blijft 2% WAP garantie blijft 3,25% De minimale WAP garantie die de werkgever moet nakomen is vanaf dan 3% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding De minimale WAP garantie die de werkgever blijft 2% en 3,25% tot aan de einddatum van het contract of uitdiensttreding 48 29/04/2015

49 5. Groepsverzekeringen in een lage rente-omgeving 49 29/04/2015

50 Sociaal noodzakelijk en fiscaal interessant Sociale noodzaak Ongeacht de rendementen op de financiële markten blijft de noodzaak om bijkomend te sparen voor het pensioen brandend actueel gezien de beperkte wettelijke pensioenen Fiscaal en para-fiscaal interessant De fiscale en para-fiscale voordelen van de aanvullende pensioenen zorgen ervoor dat de groepsverzekering in alle omstandigheden interessant blijft, zelfs bij een laag financieel rendement 50 29/04/2015

51 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen Investering in jaarlijkse loonsverhoging Kost WG 135 RSZ WG 35 % - 35 Investering in groepsverzekering Kost WG 135 RSZ 8,86 % - 10 Taks 4,4 % - 5,2 Bruto WN 100 Bruto WN 119,2 RSZ WN 13,07 % - 13,1 Belasting 50 % - 43,5 Gemeentebelasting 7 % - 3 Netto WN 40,4 Netto WN 119, /04/2015

52 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen Investering in jaarlijkse loonsverhoging Netto WN 40,4 45 jaar Investering in groepsverzekering Netto WN 119,2 rentevoet: 0 % winstdeelname : 0 % Om hetzelfde pensioenkapitaal te bereiken moet het nettosalaris een rendement genereren van 8,74 % per jaar 808,4 Bruto Kapitaal RIZIV 3,55 % Solidariteit 2 % 65 jaar Eindbelasting (10,09 % + 7 %) Netto kapitaal 2.384,1-84,6-47,6-243, , /04/2015 Looptijd: 20 jaar

53 Loonsverhoging versus investering in aanvullend pensioen De duur van de loopbaan heeft een impact op het rendement Loopbaan 25j 65j 45j 65j 55j 65j Noodzakelijk rendement investering nettosalaris 3,97% 8,74% 18,07% 53 29/04/2015

54 Besluit 54 29/04/2015

55 Besluit De aanvullende pensioen hebben een duidelijke sociale rol en zullen in de toekomst nog verder aan belang winnen Het is van belang dat de sociale partners hierbij betrokken zijn De werkgevers / sectoren financieren de aanvullende pensioen De werknemers moeten voldoende vertrouwen hebben in het systeem (WAP-garantie zorgt voor de nodige bescherming) Het is dan ook van groot belang dat de WAP-garantie verzekerbaar blijft zodat de Belgische bedrijven zich kunnen focussen op hun core business 55 29/04/2015

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving

Persconferentie 3 maart 2015. Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving Persconferentie 3 maart 2015 Jaaroverzicht 2014 Zoom op schadeverzekeringen en natuurrampen De groepsverzekering in de lagerente-omgeving 1 03/03/2015 Agenda Resultaten en markante feiten 2014 Antonio

Nadere informatie

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers

Agenda. 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? Besluit Questions & Answers 1 Persontmoeting 28 maart 2012 Agenda 2011, een bewogen jaar Waarheen met onze pensioenen? 1 ste pijler waarborgen 2 de pijler verder uitbouwen 3 de pijler stimuleren Besluit Questions & Answers 2 Persontmoeting

Nadere informatie

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper

Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering. AG Employee Benefits. Trust in expertise. Jean-Michel Kupper Jean-Michel Kupper Manager - Director AG Employee Benefits & Health Care Veralgemening van de 2de pijler in pensioen en hospitalisatieverzekering AG Employee Benefits Trust in expertise Auteur 02/04/2010

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086

SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 SECTORAAL PENSIOENPLAN ZEEVISSERIJ PAKHUIZEN PC143-086 1 Aanvullend pensioen? 3 PIJLERS VAN HET PENSIOEN 1 e pijler Wettelijk pensioen Overheid (arbeiders, bedienden,.) 2 e pijler Aanvullend pensioen Bedrijf

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels

Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels Rendementsgarantie 2e pensioenpijler: eindelijk oplossing! De tweede pijler wordt gevormd door ondernemingspensioenstelsels en sectorale stelsels waarvan het beheer is toevertrouwd aan instellingen voor

Nadere informatie

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW?

HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? HERVORMING VAN DE WET OP DE AANVULLENDE PENSIOENEN: WAT IS NIEUW? De hervorming van de aanvullende pensioenen die werd aangekondigd in aansluiting op de hervorming van de 1 ste pijler van de pensioenen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

3. Tweede pijler : algemeenheden

3. Tweede pijler : algemeenheden 3. Tweede pijler : algemeenheden 15 Wat is het belang van een aanvullend pensioen? Het is de bedoeling om het wettelijk pensioen aan te vullen en, in het bijzonder voor de kaderleden, de levensstandaard

Nadere informatie

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat?

Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen. Wat? Waarborg en Sociaal Fonds Voedingsindustrie Aanvullend pensioen Wat? Sinds 1 april 2004 genieten alle arbeiders van de voedingsnijverheid een aanvullend pensioen, ofwel op basis van het sectoraal sociaal

Nadere informatie

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop

De gewijzigde WAP-garantie in een notendop Binnen de Groep van tien werd op 14 oktober 2015 een compromis bereikt over de herziening van de wettelijke rendementsgarantie op de aanvullende pensioenen. De rendementsgarantie zal voortaan worden berekend

Nadere informatie

Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen

Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen Belgische werknemers beleggen aan 3,25 % gegarandeerd De (on)zekerheid van aanvullende pensioenen Woensdag 24 oktober 2012 Uw veiligheid, onze zorg. Baloise Group Agenda De 2 de pensioenpijler De minimum

Nadere informatie

Waarom de tweede pensioenpijler noodzakelijk is! I Inleiding 02. I 1. Het Belgische pensioenhuis : drie pijlers 03

Waarom de tweede pensioenpijler noodzakelijk is! I Inleiding 02. I 1. Het Belgische pensioenhuis : drie pijlers 03 ssur 01 Nr. 11 I Weekblad van 19/03/2009 Waarom de tweede pensioenpijler noodzakelijk is! Inhoud I Inleiding 02 I 1. Het Belgische pensioenhuis : drie pijlers 03 I 2. Huidige situatie wettelijk pensioen

Nadere informatie

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN

Pension@work Werknemer PROFESSIONELEN Werknemer PROFESSIONELEN Intro Een zekere toekomst dankzij uw werkgever Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering aan. Daarmee bouwt hij een mooi kapitaal op waarover u vrij beschikt bij

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst!

GROEPSVERZEKERING. Brochure werknemer. Pension@work. Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! GROEPSVERZEKERING Brochure werknemer Pension@work Mijn werk, mijn groepsverzekering, mijn toekomst! 2 Gefeliciteerd! Uw werkgever biedt u de groepsverzekering Pension@work aan. Daarmee bouwt hij voor u

Nadere informatie

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS

VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS VIP-PLAN VOOR BEDRIJFSLEIDERS EN WERKNEMERS INDIVIDUELE PENSIOENTOEZEGGING 30.30.014/10 09/08 U bent bedrijfsleider en u wil een extra-legaal pensioenvoordeel - gefinancierd do of aan bepaalde personeelsleden.

Nadere informatie

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden

Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Nieuwe gewaarborgde rentevoeten voor de pensioenplannen die afgesloten worden door een onderneming Vragen & Antwoorden Employee Benefits Institute 1. Welke zijn de nieuwe rentevoeten die AXA Belgium waarborgt

Nadere informatie

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche BV07083 24.05.2007 Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche Alle werknemers die aangesloten zijn bij een aanvullende pensioentoezegging ontvangen jaarlijks een pensioenfiche

Nadere informatie

Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering!

Opgelet voor de WAP-rendementsgarantie in uw groepsverzekering! Opgelet voor de "WAP-rendementsgarantie" in uw groepsverzekering! Mrs. Alexia Hoste alexia.hoste@marlex.be Heel wat grote bedrijven maar ook KMO s in Vlaanderen, hebben intussen wel één of meerdere aanvullende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche

COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007. Verklarend lexicon van de gehanteerde begrippen in de jaarlijkse pensioenfiche COMMISSIE VOOR AANVULLENDE PENSIOENEN ADVIES nr. 20 de dato 3 mei 2007 Gelet dat de Commissie voor aanvullende pensioenen, samengesteld krachtens art. 53 van de Wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector

Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector Pensioenplan voor de arbeiders van de baksteensector www.federale.be www.baksteen.be Voorwoord Eind 2011 werd een sectoraal pensioenplan ingevoerd voor de arbeiders van de baksteensector. Met dit sectorpensioenplan

Nadere informatie

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016

Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 Sectoraal pensioenstelsel voor de sector van het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf Transparantieverslag 2016 1. Welke instellingen komen tussen in het beheer van uw aanvullend pensioen? De

Nadere informatie

De 2de pensioenpijler

De 2de pensioenpijler De pensioenuitdaging voor de lokale besturen De 2de pensioenpijler Bernard Verschaeren Verantwoordelijk Public & Corporate Insurance Wallonië - Brussel Forum van de gemeentelijke Beleidsvoerders Brussel,

Nadere informatie

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN

VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN AANVULLENDE PENSIOENEN VAST EN ZEKER MAKEN VIJF VOORSTELLEN OM DE GEVOLGEN VAN DE VERGRIJZING OP TE VANGEN De vergrijzing van de bevolking stelt de overheid voor een grote uitdaging. Binnen een smalle budgettaire marge komt het er op aan het inkomen

Nadere informatie

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering

DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S. 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering DE GROEPSVERZEKERING EEN MUST, OOK VOOR KMO S 10 veelgestelde vragen over de groepsverzekering Aanvullende pensioenen in de lift Het gemiddelde wettelijke pensioen van een Belgische werknemer bedraagt

Nadere informatie

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen.

Rekening houdend met de financieringsmethode, kan er een onderscheid worden gemaakt tussen verschillende types van pensioenplannen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De groepsverzekering info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN GROEPSVERZEKERING?

Nadere informatie

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord.

Deze nota geeft een toelichting bij de verschillende elementen van het ontwerp-akkoord. T O E L I C H T I N G B I J O N T W E R P - A K K O O R D G R O E P V A N T I E N V A N 1 4 O K T O B E R 2015 De Groep van Tien bereikte op 14 oktober 2015 een ontwerp-akkoord over enkele belangrijke

Nadere informatie

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP)

Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Pensioenfonds info@claeysengels.be www.claeysengels.be Instelling voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP) www.iuslaboris.com

Nadere informatie

9. Aanvullende pensioenen

9. Aanvullende pensioenen 9. Aanvullende pensioenen In de privé-sector heeft ongeveer 1 werknemer op 3 een aanvullend pensioen. Daarmee situeert België zich gelijk aan het Europees gemiddelde, maar duidelijk onder het Verenigd

Nadere informatie

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV

Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV Jaaroverzicht VAPZ & RIZIV 1. wat is een jaaroverzicht? Een jaaroverzicht bezorgt u een jaarlijks overzicht van de bewegingen op uw contract tijdens het afgelopen kalenderjaar (E). 2. nieuwe gegevens op

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209

Informatiebrochure. Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Informatiebrochure Sectoraal stelsel voor aanvullend pensioen voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid Paritair Comité 209 Brochure gemaakt in opdracht van de inrichter van het sectoraal aanvullend

Nadere informatie

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven

Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Pensioenplan voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven Voorwoord Midden 2014 werd voor de arbeiders van de grind- en zandgroeven een sectoraal pensioenplan ingevoerd. Met dit sectorpensioenplan bouwt

Nadere informatie

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies

Pensioensparen. Verzekeringsnemer. Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks 78.33 EURO. Premies Pensioensparen Verzekeringsnemer Premies Basisrentevoet Fiscaliteit Begunstigde bij leven Begunstigde bij overlijden Minimum kapitaal overlijden U Uw jaarlijks maximale premies van 940 EUR, hetzij maandelijks

Nadere informatie

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM

Aanpassing pensioenregeling een must. Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM Aanpassing pensioenregeling een must Presentatie: Marcel Brussee / voorzitter SPH Kees Lekkerkerker / directeur HRM 1 Aanpassing pensioenregeling een must Inhoud Marcel Brussee: Achtergrond wijzigingen

Nadere informatie

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen

Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Antwoorden op 7 prangende vragen Wat mag ik verwachten van mijn pensioen? Eerst en vooral:... Thuis in geldzaken / Antwoorden op 7 pensioenvragen 11/13/2015 2 In

Nadere informatie

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE

SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE SECTORPENSIOENPLAN VOOR DE ARBEIDERS VAN DE BETONINDUSTRIE Paritair Subcomité 106.02 cao van 9 oktober 2006 VOORWOORD Met de ondertekening van de cao van 9 oktober 2006 werd de invoering van een sectoraal

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler

Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Seminarie De gevolgen van de wet van 18/12/2015 inzake aanvullende pensioenen in de 2 de pijler Historiek Wet 18/12/2016 Rendement uitkering bedrijfspensioen : wanneer? Overlijdensdekking voor slapers

Nadere informatie

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord

Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Facts & Figures uitwerking Pensioenakkoord Waarom langer doorwerken? De levensverwachting stijgt Elke generatie leeft langer dan de vorige. Dat is al langer bekend, maar de stijging van de levensverwachting

Nadere informatie

De groepsverzekering Werknemers

De groepsverzekering Werknemers De groepsverzekering De groepsverzekering 3 Uw veiligheid, onze zorg Meer financiële zekerheid voor uw medewerkers Gemotiveerde werknemers zijn voor elke onderneming de motor voor rendabele groei. Als

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en haar buurlanden... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

VIVIUM Top-Hat Plus Plan

VIVIUM Top-Hat Plus Plan VIVIUM Top-Hat Plus Plan Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen Uw vennootschap betaalt uw pensioenpremies U betaalt minder belastingen dan bij een loonsverhoging U behoudt de vrijheid om uw pensioengeld

Nadere informatie

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6

Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Employee Benefits Update@Work September 2010 - Nummer 5 - Jaargang 6 Databank Aanvullende Pensioenen of DB2P: aangifte-instructies De Gegevensbank Opbouw Aanvullende Pensioenen die in het leven werd geroepen

Nadere informatie

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016

Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 Nieuwe regels voor de aanvullende pensioenen vanaf 2016 De nouvelles règles pour les pensions complémentaires à partir de 2016 De wet van 18 december 2015 ter waarborging van de duurzaamheid en het sociale

Nadere informatie

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden

Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden Samenvatting van de belangrijkste wijzigingen aan de algemene voorwaarden 1. Vereffening van de uitkering bij leven Sinds 1 januari 2016 kan in het stelsel van de loontrekkende werknemers het aanvullend

Nadere informatie

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen

Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Vijf wetsvoorstellen voor zekere pensioenen Open Vld wil pensioendebat opstarten in parlement 23 juni 2011 Waarom een pensioenhervorming? De betaalbaarheid van de pensioenen is dé uitdaging voor de komende

Nadere informatie

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1

SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE. in samenwerking met. Sectorpensioenplan. voor de arbeiders van de betonindustrie. SFBI Sectorpensioenplan 1 SOCIAAL FONDS VAN DE BETONINDUSTRIE in samenwerking met voor de arbeiders van de betonindustrie SFBI 1 2 SFBI Voorwoord Sophie Bulcke Voorzitter Sociaal Fonds van de Betonindustrie In 2005 werd binnen

Nadere informatie

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ) Financiële Infofiche Wat? Het VAPZ is een formule voor aanvullende pensioenopbouw. Het is een tak 21-levensverzekering op naam met gewaarborgd rendement.

Nadere informatie

Groepsverzekering Brochure werkgever. Pension@work. Mijn bedrijf, mijn personeel, onze toekomst!

Groepsverzekering Brochure werkgever. Pension@work. Mijn bedrijf, mijn personeel, onze toekomst! Groepsverzekering Brochure werkgever Pension@work Mijn bedrijf, mijn personeel, onze toekomst! 2 Bouwen aan de toekomst van uw bedrijf Daar hebt u bekwaam personeel voor nodig. Zoekt u naar een manier

Nadere informatie

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen.

SwingRIZIV. Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. SwingRIZIV Denk eraan om ook voor uzelf te zorgen. U bent geneesheer, tandarts, apotheker of kinesist en u geniet het RIZIV-statuut. Jaarlijks keert het RIZIV dus een bedrag uit voor de opbouw van een

Nadere informatie

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN

GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN GROEPSVERZEKERING ALGEMEEN STEDELIJK ZIEKENHUIS AALST + MSSZ VOOR CONTRACTUELEN (ingaand op 01/01/2015) Groepsverzekering overlijden Groepsverzekering pensioen Deze brochure vormt geen juridisch bindend

Nadere informatie

VIVIUM Langetermijnsparen

VIVIUM Langetermijnsparen VIVIUM Langetermijnsparen Sparen voor de toekomst met fiscale korting Gewaarborgd rendement Jaarlijkse winstdeelname Fiscaal voordeel Financiële zekerheid voor uw nabestaanden Moet u straks rondkomen met

Nadere informatie

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden.

De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten. Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. De gratis RIZIV-toelage voor artsen, tandartsen, apothekers en kinesitherapeuten Ziekte, ongeval, pensioen,... AMMA steunt u in alle omstandigheden. R I Z I V T O E L A G E Wat is dat, een RIZIV-toelage?

Nadere informatie

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET

PENSIOENSPAREN ZO DOE JE HET ZO DOE JE HET 1. WAT IS PENSIOENSPAREN? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de personenbelasting.

Nadere informatie

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant...

De Pensioenkrant. Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... De Pensioenkrant Wilt u ook uw pensioen veilig stellen? Lees verder in de pensioenkrant... Het probleem Levensstandaard behouden wordt moeilijker Uit cijfers van het nationaal instituut voor statistiek

Nadere informatie

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits

AG Ascento. Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits AG Ascento Omdat ú met pensioen gaat, niet uw kapitaal. AG Employee Benefits Het einde van uw loopbaan is in zicht? Dan hebt u waarschijnlijk heel wat vragen over hoe u uw pensioen het best kan voorbereiden.

Nadere informatie

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen.

Door een aantal wettelijke beschikkingen moest een einde komen aan dergelijke vorm van aanvullende pensioenfondsen. PC 216 NOTARIAAT AANVULLEND PENSIOEN DER NOTARISBEDIENDEN Woord Vooraf In het verleden (vóór 1987) bestond er voor de notarisbedienden een aanvullend pensioen volgens een repartitiesysteem, verspreid over

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen.

Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen. e-doc Alles wat je moet weten over de rendementsgarantie aanvullend pensioen. 2 Een akkoord onder de sociale partners omtrent de rendementsgarantie voor de aanvullende pensioenen? 3 WAP DE WET OP DE AANVULLENDE

Nadere informatie

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen.

KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen. Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. KBC-Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen Vandaag fraaie fiscale voordelen. Morgen een mooi extra pensioen. U weet het zelf maar al te goed: als zelfstandige krijgt u een erg beperkt wettelijk pensioen.

Nadere informatie

Aanvullende pensioenen: uitdagingen voor de werkgevers

Aanvullende pensioenen: uitdagingen voor de werkgevers Brussel, 27 oktober 2011 Aanvullende pensioenen: uitdagingen voor de werkgevers Samenvatting De aanvullende pensioenen van de tweede pijler zijn een belangrijk dossier in het kader van de pensioenen. Er

Nadere informatie

Pensioensparen. Zo doe je het

Pensioensparen. Zo doe je het Pensioensparen Zo doe je het 1. Wat is pensioensparen? Wie aan pensioensparen doet, bouwt op individuele basis een extra pensioen op. Wat je spaart, kan je bovendien fiscaal in mindering brengen via de

Nadere informatie

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt!

Hoe uw onderneming via het Top-Hat Plus Plan uw pensioen mee betaalt! Zeker van elkaar. VIVIUM zekerheid voor uw pensioen p.2 Inleiding p.2 Een nieuw struikelblok : de Wijninckx-bijdrage p.3 Het antwoord van VIVIUM: TOP-HAT PLUS PLAN p.4 Waarom VIVIUM? p.5 Besluit Hoe uw

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK

UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK UITGAVE NOVEMBER 2014 INTUSSEN IETS VERANDERD? CHECK ONLINE VOOR UPDATES OP www.abcverzekering.be DE GROEPSVERZEKERING SPAREN VOOR LATER VIA HET WERK INLEIDING EEN GOEDE VOORBEREIDING OP DE TOEKOMST Om

Nadere informatie

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017

Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 10-3-2017 Presentatie voor de PVGE Best Roel Fonville Best, 10 maart 2017 1 10-3-2017 2 Opleiding: Doctoraal diploma Anorganische Chemie RU Groningen Carrière: Ruim 30 jaar Koninklijke Philips Electronics:

Nadere informatie

De bescherming van uw pensioeninkomsten is van

De bescherming van uw pensioeninkomsten is van ZIJN UW Hun pensioen baart heel wat Belgen zorgen. Dat valt op te maken uit de grote enquête die Vivium realiseerde in samenwerking met Moneytalk. De bescherming van uw pensioeninkomsten is van cruciaal

Nadere informatie

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden

De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden De pensioenkloof tussen België en haar buurlanden Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Een pensioenkloof met de buurlanden van 11 tot 43 procent... 2 1.1 Wettelijke pensioenrechten... 2 1.2 Vervangingsratio

Nadere informatie

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen

Uitkeringsdatum aanvullend pensioen Uitkeringsdatum aanvullend pensioen wet 18/12/2015, vanaf 1/1/2016 Kempische Verzekeringskring Luc.Vereycken@Vereycken.be Inhoud workshop 2 Overzicht van het pensioenlandschap Nieuwe wet: uitkeren op pensioneringsdatum

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.com Pieter Gillemon Update inzake pensioenen Agenda 1 Wetswijzigingen met betrekking tot het wettelijk en het aanvullend pensioen 2 Eenheidsstatuut arbeiders bedienden 3 Databank tweede pijler

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL VAN HET PARITAIR COMITÉ NR. 226 VOOR DE BEDIENDEN UIT DE INTERNATIONALE HANDEL, HET VERVOER EN DE LOGISTIEK WERKGEVERSBROCHURE 1 Inleiding... 3 2 Algemeen kader... 4 2.1 Driepijlerstelsel

Nadere informatie

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag

Zelfstandigenpensioen. 7 tips voor een onbezorgde oude dag Zelfstandigenpensioen 7 tips voor een onbezorgde oude dag Eerst het minder goede nieuws... Thuis in geldzaken / Zelfstandigenpensioen 11/13/2015 2 Eerst het minder goede nieuws... Het (repartitie)systeem

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Rijksdienst voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen Onderwerp Aanvullende pensioenen voor zelfstandigen. Datum 22 december 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat

Nadere informatie

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche.

Naar aanleiding van deze uitdiensttreding sturen wij u de aangepaste pensioenfiche. Briefwisseling richten aan VIVIUM N.V. HP 0080 Desguinlei 92 2018 Antwerpen Persoonlijk en Vertrouwelijk Voor meer informatie Service Center Employee Benefits Tel. 03/244.66.77 - Fax 03/244.44.02 sceb-antwerpen@vivium.be

Nadere informatie

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan?

Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? Inhoudstafel Deel 1. Waarop moet u letten als u een groepsverzekering wilt aangaan? 1. Waarom is een groepsverzekering interessant voor uzelf en voor uw vennootschap?... 1 1.1. Opbouw van een aanvullend

Nadere informatie

Newsletter. Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016. Februari 2016

Newsletter. Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016. Februari 2016 Newsletter Februari 2016 Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen in 2016 De wet van 18 december 2015 om de duurzaamheid en het sociale karakter van de aanvullende pensioenen te waarborgen en het

Nadere informatie

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE

Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE Q&A WERKNEMER F2PC AANVULLEND PENSIOEN CHEMIE 1 Inhoudsopgave WIE EN WAT?... 3 Het aanvullend pensioen chemie vormt een aanvulling op het wettelijk pensioen... 3 Wat is het aanvullend pensioen chemie?...

Nadere informatie

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits

Gekantonneerd Fonds. 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits 1 29/09/2014 Infosessie Mercer Marsh Benefits Inhoud Gekantonneerd fonds Korte beschrijving Samenstelling 31/12/2013 Even terug in de tijd naar het jaar 2011 en 2012 Knipperlichtreserve Communicatie NBB

Nadere informatie

Studiedag Economie. Pensioen. A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom. 15 November Towers Watson. All rights reserved.

Studiedag Economie. Pensioen. A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom. 15 November Towers Watson. All rights reserved. Studiedag Economie Pensioen A presentation to Guido de Bres by Willem Eikelboom 15 November 2011 2011 Towers Watson. All rights reserved. Agenda Waarom pensioen? Kapitaaldekking of omslagstelsel? Pensioenakkoord

Nadere informatie

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL

SECTORAAL PENSIOENSTELSEL 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 1 SECTORAAL PENSIOENSTELSEL PARITAIR COMITE VOOR DE BEWAKINGS- EN/OF TOEZICHTSDIENSTEN 100465_Brochure_NL:Mise en page 1 12/02/10 11:04 Page 2 Aanvullend

Nadere informatie

Wat de nieuwe wet voor u betekent

Wat de nieuwe wet voor u betekent Budget&Recht 246 - mei/juni 2016 29 Wat de nieuwe wet voor u betekent Sinds 1/1/2016 is er een nieuwe wet over het appeltje voor de dorst dat via uw werkgever wordt opgebouwd. Moet u daardoor andere beslissingen

Nadere informatie

FINANCIËLE INFOFICHE

FINANCIËLE INFOFICHE FINANCIËLE INFOFICHE RENT LIFE - RENT FIX - RENT TEMPO Ethias nv Uw verzekeringsagent 2517-707 07/15 OM MEER TE WETEN OVER DE RENTEFORMULES EN VOOR EEN GRATIS OFFERTE, INFORMEER U VANAF VANDAAG: > Bezoek

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 Conform artikel 42 van de Wet betreffende de Aanvullende Pensioenen (WAP) vindt U hierna het jaarlijks verslag dat informatie verstrekt over het door Pensio TL uitgevoerde beheer

Nadere informatie

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar

Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Nieuw rapport Europese Commissie: onze pensioenen zijn wél betaalbaar Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Meer actieven in verhouding tot niet-actieven tot 2040... 2 1.1 Demografische versus economische afhankelijkheidsratio...

Nadere informatie

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via .

Wilt u meer informatie over deze documenten? Contacteer ons op bovenvermeld telefoonnummer of via  . PERSOONLIJK EN VERTROUWELIJK In behandeling bij Telefoon Fax E-mail Onze referentie 530- Uw referentie Betreft: benefit statement bij uitdiensttreding Geachte mevrouw, heer, Naar aanleiding van de uitdiensttreding

Nadere informatie

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013

PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 PENSIOEN: WELKE WIJZIGINGEN KOMEN ER AAN? Oktober 2013 Wie beslist? Werkgever & werknemers spreken nieuwe regeling af Pensioenfonds voert de regeling uit bestuurslid 2 Waar gaan we het over hebben? 1.

Nadere informatie

De Wet op de Aanvullende Pensioenen

De Wet op de Aanvullende Pensioenen EMPLOYEE BENEFITS De Wet op de Aanvullende Pensioenen De nieuwe spelregels De Wet op de Aanvullende Pensioenen De Wet op de Aanvullende Pensioenen, kortweg de WAP*, zorgt voor een verdere integratie van

Nadere informatie

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds

Deelnemersbijeenkomsten. Grolsch Pensioenfonds Deelnemersbijeenkomsten Grolsch Pensioenfonds 4 en 5 maart 2015 Pensioen in het kort Wie beslist er over je pensioen? Pensioenovereenkomst Arbeidscontract CAO werkgever werknemers Uitvoeringsovereenkomst

Nadere informatie

VBO-bakens in het debat rond het pensioenbeleid

VBO-bakens in het debat rond het pensioenbeleid VBO-bakens in het debat rond het pensioenbeleid Brussel, 1 juli 2014 in % van het bbp 2 EXECUTIVE SUMMARY I. België staat voor zware vergrijzingskosten De Europese commissie onderzoekt regelmatig de kosten

Nadere informatie

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1!

Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Zelfstandigen, vrije beroepers en zelfstandige bedrijfsleiders. Koop of verbouw uw vastgoed dankzij uw aanvullend pensioen. Overal in Europa 1! Wilt u een nieuw huis kopen of uw huidige woning verbouwen?

Nadere informatie

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen

Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Life@Ease Type levensverzekering Tak 21 spaarverzekering met vrije stortingen en fiscale voordelen Waarborgen Hoofdwaarborg Bij leven Er wordt een pensioenkapitaal opgebouwd door kapitalisatie van de betaalde

Nadere informatie

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging

Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging VIVIUM Top-Hat Plus Plan Het product De risico s De kosten De opbrengst Laat uw vennootschap sparen voor uw pensioen met een individuele pensioentoezegging U kent het belang van sparen voor uw pensioen.

Nadere informatie

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract?

Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? Dossier Vrij Aanvullend Pensioen Onderlinge verzekeringsvereniging Hoe vindt u de fiscaal interessantste oplossing om voor uw pensioen te sparen via uw aanvullend pensioencontract? HOE UW PENSIOENKAPITAAL

Nadere informatie

Pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 48 procent

Pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 48 procent Pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden loopt op tot 48 procent Studiedienst PVDA Kim De Witte 1 Pensioenkloof tussen België en zijn buurlanden...2 1.1 Wettelijke pensioenrechten in vergelijking

Nadere informatie

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6

Inhoudstafel. Deel I - Groepsverzekering of IPT. Voorwoord... 1. Inhoudstafel. 1. Schema... 5. 2. Algemeen... 6 Inhoudstafel Voorwoord.... 1 Deel I - Groepsverzekering of IPT 1. Schema.................................................... 5 2. Algemeen.................................................. 6 2.1. Waarom

Nadere informatie

sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen

sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen De sectorplannen Leidraad voor sociale partners Iedereen een aanvullend pensioen 2 Waarop moeten de sociale partners letten bij de opstart of de uitbouw van sectorplannen? Deze brochure geeft het antwoord.

Nadere informatie

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet

Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet 28 november 2014 Een goede oudedagsvoorziening? Werknemers zijn aan zet Jarenlang was pensioen géén actueel onderwerp. Je kreeg AOW als je 65 was en daarnaast een gegarandeerd pensioen dat via een werkgever

Nadere informatie

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips

Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pensioenplanning VFB Congres Dag van de Tips Pareto 5 actieve vennoten Team van 30 personen / 75% master diploma 1.400 families www.pareto.be Hoofdzetel te Brussel, uitbating te Zaventem, actief in heel

Nadere informatie